Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicaia 1 Contul de Profit si Pierdere

Elemente exemplificate n aplicaia informatic: operaii curente n foaia de calcul; funcii statistice: MAX, MI , A!E"A#E; funcii matematice: $%M

Utilizarea instrumentelor birotice n managementul financiar-contabil al firmei acoper o palet larg de domenii, cum sunt: activitatea comercial, aprovizionare, desfacere, marketing; relaiile firmei cu instituiile bancare; asigurrile; transporturile; urmrirea obligaiilor fiscale etc. n acest cadru, n care contabilitatea ocup un loc important, setul de aplicaii din acest capitol i propune realizarea, asistat birotic, a principalelor situaii financiare ale unei societi pe aciuni !corporaii" care i desf oar activitatea n #tatele Unite sau n afara #U$ i care utilizeaz sistemul de contabilitate american. %in aceste considerente, n aceast aplicaie am utilizat conceptele de specialitate, at&t n limba rom&n, c&t i n engleza american. $plicaia se nc'eie cu un glosar bilingv conin&nd termenii folosii n acest set de probleme. Contul de profit &i pierdere 'Income statement( #ituaia financiar ((Contul de profit i pierdere(( acoper o anumit perioad de timp !sptm&n, lun, an" i conine o serie de indicatori financiar-contabili de ma)im utilitate pentru manageri, salariai i acionari. *entru a putea realiza cu mi+loace birotice aceast aplicaie, este mai nt&i necesar o succint i gradual prezentare a principalelor categorii economice cu caracter financiar-contabil coninute ntr-un asemenea document. !)n*rile '$ales( constituie valoarea produselor, mrfurilor i serviciilor livrate sau prestate de firm ntr-o perioad de timp dat, spre e)emplu un an. Costul +unurilor ,)ndute 'Cost of -oods sold( sau Costul ,)n*rilor 'Cost of sales( reprezint totalitatea costurilor de ac'iziionare a mrfurilor precum i a costurilor de producie i de stocare a produselor finite. Profitul +rut '#ross profit( reprezint diferena dintre ncasrile din v&nzarea bunurilor !mrfuri sau produse finite" i c'eltuielile efectuate pentru cumprarea mrfurilor sau pentru fabricarea produselor finite. C.eltuielile 'Expenses( se refer la c'eltuieli administrative, generale i de distribuie a produselor v&ndute. !enitul net ' et income( se obine prin deducerea c'eltuielilor din beneficiul brut.

Cerina 1.1 : # se rezolve n -)cel $plicaia ,.,, calcul&ndu-se toi indicatorii care lipsesc. C/EIA 0E C1 2"13: Venitul net 'total perioad( 4 567899:

Aplicaia 171
Indicatori !)n*rile '$ales( Costul +unurilor ,)ndute 'Cost of -oods sold( Profitul +rut '#ross profit( C.eltuieli 'Expenses( !enitul net ' et income( .6.500 .7.300 .,2.,00 Anul 699; Anul 6995 Anul 6998 2otal perioad ./0.000 .,1.200 .12.000 .,4./00 .33.100 .25.,00

!)n*rile +rute '#ross sales( conin toate bunurile e)pediate clienilor. !)n*rile nete ' et sales( nu includ valoarea bunurilor restituite de clieni. "estituiri de +unuri ,)ndute '"eturns( reprezint diferena dintre v&nzrile brute i nete. $tocul iniial '<e-innin- in,entor=( este dat de valoarea stocului de mrfuri, produse finite i producie neterminat la nceputul perioadei de gestiune. Ac.i*iionri>Cumprri 'Purc.ases( sunt cumprrile de mrfuri i bunuri n cursul perioadei. <unuri disponi+ile pentru ,)n*are '#oods a,aila+le sau A,aila+le for sale( se obin nsum&nd valoarea stocului iniial de bunuri cu valoarea bunurilor ac'iziionate n cursul perioadei. $tocul final 'Endin- in,entor=( conine valoarea stocurilor de bunuri la sf&r itul perioadei de gestiune.

Cerina 1.2 : # se calculeze n -)cel indicatorii din $plicaia ,.2 C/EIA 0E C1 2"13: Costul bunurilor vndute n anul 2008 4 6?7199: Costul bunurilor vndute 'media perioadei( 4 187@;5:

Aplicaia 176
Indicatori !aloarea stocului iniial '<e-inninin,entor=( Ac.i*iii 'Purc.ases( <unuri disponi+ile pentru ,)n*are ' A,aila+le for sale( !aloarea stocului final 'Endinin,entor=( Costul +unurilor ,)ndute 'Cost of -oods sold(
.2.500 .,.400 ./.100

Anul 699; Anul 6995 Anul 6998 Media perioadei


.,.200

.,3.500

.,3.600

.21.700

Elemente de cheltuieli !-)penses" sunt urmtoarele: C.en*ine &i salarii 'Aa-es and salaries( reprezint sumele ac'itate bilunar muncitorilor n acord 'Aa-es( sau retribuiile lunare ale personalului administrativ '$alar=(7 %tiliti &i ser,icii pu+lice '%tilities( se refer la c'eltuieli cum sunt: energia electric, ap, gaze etc. 0o+)n*i +ancare 'Interest on loan( sunt c'eltuieli ale firmei privind dob&nzile pltite la creditele bancare primite. #aranii ipotecare 'Mort-a-e( sunt sume cu destinaia de a garanta stingerea unor obligaii i rambursarea unor credite c&nd persoana sau firma titular a obligaiei se afl n dificultate sau imposibilitate de plat. Amorti*area imo+ili*rilor corporale '0epreciation expense( reprezint sumele prin care activele fi)e corporale !cldiri, instalaii etc." i recupereaz din costuri partea din valoarea transmis bunurilor v&ndute. 5

Cerina 1.3 : a" # se calculeze indicatorii lips !marcai" din Contul de profit i pierdere pe anul 2006 !$plicaia ,.5". C/EIA 0E C1 2"13: Venit net 4 1@7B99:7 b" # se elaboreze in -)cel Contul de profit i pierdere pe anul 2007 pe baza datelor din $plicaia ,.,, $plicaia ,.2 i 8abelul nr. ,. C/EIA 0E C1 2"13: Venit net (2007) = 23.400$. c" # se elaboreze in -)cel Contul de profit si pierdere pe anul 2008 utiliz&nd date din $plicaia ,.,, $plicaia ,.2 i 8abelul nr.,. C/EIA 0E C1 2"13: Venit net (2008) = 2 .100$.

2a+elul nr7 1 Indicatori


#ales revenues :eturns ;ages and salaries Utilities =nterest on loan >ortgage 9enituri din v&nzri :estituiri de bunuri v&ndute <'enzine i salarii #ervicii i utiliti %ob&nzi bancare ?aranii ipotecare

6995
.13.500 ./.500 .3.,00 .,.200 .2.200 .700 .600

6998
.4/.400 .6.200 .4.600 .,.100 .2.700 .,.000 .,.,00

%epreciation e)penses $mortizarea imobilizrilor corporale

Aplicaia 17?a '699;(


*acific <orporation

I C1ME $2A2EME C1 2%3 0E P"1CI2 DI PIE"0E"E 0ecem+er ?1, 699;


#ales revenues :eturns et sales Cost of goods sold @eginning inventorA ?oods purc'ased ?oods available -nding inventorA Cost of -oods sold #ross profit Expenses ;ages and salaries Utilities =nterest on loan Cheltuieli <'enzine i salarii #ervicii i utiliti %ob&nzi bancare ortgage ?aranii ipotecare $mortizarea imobilizrilor corporale 2otal c.eltuieli 9enituri din v&nzri :estituiri de bunuri v&ndute !)n*ri net Costul bunurilor vndute #tocuri iniiale @unuri ac'iziionate @unuri disponibile pentru v&nzare #tocuri finale Costul +unurilor ,)ndute rofitul +rut ./5,200 .5,200

.,,200 .,3,500 .2, 00

./,600 .,,300 .,,000 .,,200 .500

%epreciation e)pense 2otal expenses

et income

!enit net

Aplicaia 17?+ '6995(


*acific <orporation I C1ME $2A2EME
1

$ituaia comparati, ',arianta I( a Contului de profit &i pierdere 'Comparati,e Income $tatement( ofer informaii noi privind dinamica veniturilor, costurilor i profitului firmei prin compararea anului financiar curent cu anul precedent precum i prin raportarea fiecrui indicator la v&nzrile nete ale anului respectiv. n acest mod se determin ponderea fiecrui element al <ontului de profit i pierdere n totalul v&nzrilor nete ale firmei, lucru necesar at&t pentru analiza distinct a anului curent, c&t i pentru comparaia cu anii precedeni. Cerina 1.4 ! # se ntocmeasc Situa ia comparativ! !varianta =" pe anii 2006, 2004 i 2003 a <ontului de profit i pierdere !<omparative =ncome #tatement". #ursa de date este <ontul de profit i pierdere, astfel: C/EIA 0E C1 2"13 o pentru anul 2003, $plicaia ,.5, cerina ,.5.a !enit net E?B75@F o pentru anul 2004, $plicaia ,.5, cerina ,.5.b !enit net EG@799F o pentru anul 2006, $plicaia ,.5, cerina ,.5.c. !enit net EG?75;F *rocentul din v&nzrile nete se calculeaz raport&nd fiecare indicator la indicatorul "n#!ri nete !Bet sales" al anului respectiv.

Aplicatia 17G
*acific <orporation C1MPA"A2I!E I C1ME $2A2EME 2 'I( C1 2%3 0E P"1CI2 DI PIE"0E"EHC1MPA"A2I! 'I(
%ecember 5,, 2006, 2004 and 2003 9enituri din v&nzri :estituiri de bunuri v&ndute !)n*ri nete Costul bunurilor vndute #tocuri iniiale @unuri 3 6998
Amount F of $ales

6995
Amount F of $ales

699;
Amount F of $ales

#ales revenues :eturns et sales Cost of goods sold @eginning inventorA ?oods

19979

19979

19979

purc'ased ?oods available

ac'iziionate @unuri disponibile pentru v&nzare

-nding inventorA #tocuri finale Cost of -oods Costul +unurilor sold ,)ndute #ross profit Profitul +rut Expenses Cheltuieli ;ages and salaries <'enzine i salarii Utilities #ervicii i utiliti =nterest on loan %ob&nzi bancare >ortgage ?aranii ipotecare $mortizarea %epreciation imobilizrilor e)pense corporale 2otal expenses 2otal c.eltuieli

et income

!enit net

$ituaia comparati, ',arianta II( a Contului de profit &i pierdere 'Comparati,e Income $tatement( ofer informaii noi, prin comparaie, stabilind cre terile sau reducerile absolute ori relative ale anului de baz fa de anul precedent. Cerina 1."! # se realizeze $plicaia ,.1, #ituaia comparativ pe anii 2004 i 2003 a Contului de profit i pierdere, cu date preluate prin copiere din $plicaia ,./. # se calculeze cre terea !descre terea" absolut ca diferen: 2004-2003. # se calculeze cre terea !descre terea" procentual astfel: cre terea valorica impartita la valoarea din 2003. *rocentele vor avea doua zecimale. %escre terile vor fi marcate cu semnul minus. C/EIA 0E C1 2"13: !enitul net: EG5715F

Aplicaia 17@
*acific <orporation C1MPA"A2I!E I C1ME $2A2EME 2 'II(
C1 2%3 0E P"1CI2 DI PIE"0E"EHC1MPA"A2I! 'II( %ecember 5,, 2004 and 2003 #ales revenues :eturns et sales Cost of goods sold @eginning inventorA ?oods purc'ased ?oods available -nding inventorA Cost of -oods sold #ross profit Expenses ;ages and salaries Utilities =nterest on loan >ortgage %epreciation e)pense 2otal expenses 9enituri din v&nzri :estituiri de bunuri v&ndute !)n*ri nete Costul bunurilor vndute #tocuri iniiale @unuri ac'iziionate @unuri disponibile pentru v&nzare #tocuri finale Costul +unurilor ,)ndute Profitul +rut Cheltuieli <'enzine i salarii #ervicii i utiliti %ob&nzi bancare ?aranii ipotecare $mortizarea imobilizrilor corporale 2otal c.eltuieli
6995 Amount 699; Amount Increase '0ecrease( Amount F

et income

!enit net

Cerina 1.# # se realizeze $plicaia ,.3 dupa modelul $plicaiei ,.1, conform cerinelor prezentate la 8ema ,.1, dar av&nd n vedere anii 2006 i 2004. C/EIA 0E C1 2"13: !enitul net: E6G7?;F

Aplicaia 17;
*acific <orporation C1MPA"A2I!E I C1ME $2A2EME 2 'II(
C1 2%3 0E P"1CI2 DI PIE"0E"EHC1MPA"A2I! 'II( %ecember 5,, 2006 and 2004 #ales revenues :eturns et sales Cost of goods sold @eginning inventorA ?oods purc'ased ?oods available -nding inventorA Cost of -oods sold #ross profit Expenses ;ages and salaries Utilities =nterest on loan >ortgage %epreciation e)pense 2otal expenses 9enituri din v&nzri :estituiri de bunuri v&ndute !)n*ri nete Costul bunurilor vndute #tocuri iniiale @unuri ac'iziionate @unuri disponibile pentru v&nzare #tocuri finale Costul +unurilor ,)ndute Profitul +rut Cheltuieli <'enzine i salarii #ervicii i utiliti %ob&nzi bancare ?aranii ipotecare $mortizarea imobilizrilor corporale 2otal c.eltuieli
6998 Amount Increase '0ecrease( Amount Amount F 6995

et income

!enit net