Sunteți pe pagina 1din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Caracteristicile managementului participativ si justificatia complexa a personalului

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI

1.1. Obiectul de studiu Definirea tiin!ei "ana#e"entului Mana#e"entul$ ca tiin!%$ s&a cristali'at relati( recent$ )rin ef*rturile de)use de un "are nu"%r de s)eciali ti de )e +ntre# "a)a"*ndul$ ca r%s)uns la strin#entele necesit%!i ale )racticii s*ciale. Mana#e"entul +ntre)rinderii este ab*rdat din "ulti)le )uncte de (edere$ care adesea se de*sebesc substan!ial +ntre ele. Mana#e"entul fir"el*r re'id% +n studierea )r*cesel*r i rela!iil*r de "ana#e"ent din cadrul l*r$ +n (ederea desc*)eririi le#it%!il*r i )rinci)iil*r care le #u(ernea'% i a c*nce)erii de n*i siste"e$ "et*de$ te,nici i "*dalit%!i de c*nducere$ de natur% s% asi#ure *b!inerea i cre terea c*")etiti(it%!ii. Ele"entele s)ecifice tiin!ei "ana#e"entului ec*n*"ic sunt )r*cesele i rela!iile de "ana#e"ent$ care nu trebuie c*nfundate cu rela!iile i )r*cesele ec*n*"ice$ ce au c*n!inut t*tal diferit i nici cu alte c*")*nente ale fir"el*r$ de natur% ec*n*"ic%$ te,nic% sau u"an%.. Esen!a tiin!ei "ana#e"entului * re)re'int% studiul rela!iil*r i )r*cesel*r de "ana#e"ent. P*rnind de la caracterul a)licati( al acestei tiin!e$ un r*l "a-*r +n cadrul s%u +l de!ine c*nce)erea de n*i siste"e$ "et*de$ te,nici i )r*ceduri de "ana#e"ent al +ntre)rinderii +n ansa"blul s%u i ale c*")*nentel*r sale "a-*re. Caracteristic tiin!ei "ana#e"entului fir"ei este situarea +n centrul in(esti#a!iil*r sale$ a *"ului +n t*at% c*")le.itatea sa$ ca subiect i ca *biect al "ana#e"entului$ )rin

Pagina 1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

)ris"a *biecti(el*r ce&i re(in$ +n str/ns% interde)enden!% cu *biecti(ele$ resursele "i-l*acele siste"el*r +n care este inte#rat.

Mana#e"entul fir"ei re)re'int% * c*")*nent% a tiin!ei "ana#e"entului$ de fa)t cea "ai de'(*ltat%$ cun*scut% i$ +n c*ndi!iile ec*n*"iei de )ia!%$ i")*rtant%. P*'i!ia )e care * de!ine "ana#e"entul fir"ei +n cadrul tiin!ei "ana#e"entului$ interde)enden!ele cu celelalte c*")*nente ale sale se reflect% +n dublul s%u caracter. 0n )ri"ul r/nd este * disci)lin% ec*n*"ic% de sinte'%. Caracterul s%u ec*n*"ic decur#e din "enirea sa 1 cre terea eficien!ei ec*n*"ice 1 din *)tica ec*n*"ic% +n care ab*rdea'% )r*ble"ele cu care este c*nfruntat%. Este * tiin!% ec*n*"ic% de sinte'% +ntruc/t )reia * serie de cate#*rii ec*n*"ice i de "et*de de la nu"er*ase alte disci)line din acest d*"eniu2 ec*n*"ie$ )*litic%$ anali'% ec*n*"ic%$ *r#ani'are$ "ar3etin#$ a)r*(i'i*nare te,nic*& "aterial%$ finan!e i altele. 0n al d*ilea r/nd$ "ana#e"entul fir"ei are un caracter "ultidisci)linar$ deter"inat de inte#rarea +n cadrul s%u a * serie de cate#*rii i "et*de s*ci*l*#ice$ "ate"atice$ )si,*l*#ice$ statistice$ -uridice$ f*l*sindu&le +ntr&* "anier% s)ecific%.

Pr*cesele de "ana#e"ent Ansa"blul )r*cesel*r de "unc% ce se desf% *ar% +n *rice siste" u"an$ inclusi( fir"a se )*t di(i'a +n d*u% cate#*rii )rinci)ale2 )r*cese de e.ecu!ie i )r*cese de "ana#e"ent. Pr*cesele de e.ecu!ie din fir"% se caracteri'ea'% )rin fa)tul c% f*r!a de "unc% fie c% ac!i*nea'% ne"i-l*cit asu)ra *biectel*r "uncii )rin inter"ediul "i-l*acel*r de "unc%$ fie +n "*d indirect$ cu a-ut*rul un*r cate#*rii s)eciale de "i-l*ace de "unc%$ asi#ur% un ansa"blu de )r*duse i ser(icii c*res)un'%t*r naturii )r*cesel*r de "unc% i")licate i *biecti(el*r )re(i'i*nate. Pr*cesele de "ana#e"ent$ s)re de*sebire de )r*cesele de e.ecu!ie$ se caracteri'ea'%$ +n )rinci)al$ )rin aceea c% * )arte din f*r!a de "unc% ac!i*nea'% asu)ra celeilalte )%r!i$ a "a-*rit%!ii resursel*r u"ane$ +n (ederea reali'%rii unei eficien!e c/t "ai ridicate$ a(/nd un caracter )re)*nderent "ultilateral. Pr*cesul de "ana#e"ent +n fir"% c*nst%$ +n ansa"blul fa'el*r$ +n )r*cesele )rin care se deter"in% *biecti(ele acesteia i ale subsiste"el*r +nc*r)*rate$ resursele i )r*cesele de "unc% necesare reali'%rii l*r i e.ecutan!ii acest*ra$ )rin care inte#rea'% i c*ntr*lea'%

Pagina 2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

"unca )ers*nalului f*l*sind un c*")le. de "et*de i te,nici +n (ederea +nde)linirii c/t "ai eficiente a ra!iunil*r ce au deter"inat +nfiin!area res)ecti(ei *r#ani'a!ii. Pr*cesul ti)ic de "ana#e"ent se )*ate restructura$ +n func!ie de "*dul +n care sunt c*nce)ute i e.ercitate atributele sale$ +n trei fa'e sau eta)e )rinci)ale2 a4 fa'a )re(i'i*nal%$ caracteri'at% )rin )re)*nderen!a )re(i'iunii i )rin e.ercitarea cel*rlalte atribute ale "ana#e"entului +ntr&* (i'iune )r*s)ecti(%$ a.at% )e antici)area de "*dalit%!i$ "et*de$ s*lu!ii *r#ani'at*rice$ "*ti(a!i*nale i de e(aluare su)eri*are$ c*res)un'%t*r e(*lu!iei )redeter"inate a fir"ei res)ecti(e. Mana#e"entul de ti) )re(i'i*nal se c*ncentrea'% asu)ra stabilirii de *biecti(e )entru unitatea res)ecti(%$ deci'iile strate#ice i tactice fiind )ri*ritare$ ceea ce&i c*nfer% cu caracter antici)ati(5 b4 fa'a de *)era!i*nali'are$ caracteri'at% )rin )re)*nderen!a *r#ani'%rii$ c**rd*n%rii i antren%rii )ers*nalului la reali'area c*tidian% a *biecti(el*r cu)rinse +n )lanurile i )r*#ra"ele +ntre)rinderii. c4 fa'a final%$ de c*"ensurare i inter)retare a re'ultatel*r$ se caracteri'ea'% )rin )re)*nderen!a e.ercit%rii func!iei de e(aluare&c*ntr*l$ a(/nd +n (edere *biecti(ele i criteriile stabilite +n )ri"a fa'%. 0ntre cele trei fa'e ale "ana#e"entului fir"ei e.ist% * str/ns% interde)enden!%$ acestea fiind dificil de dis*ciat$ ca ur"are a unit%!ii i c*")le.it%!ii )r*cesului de c*nducere. 6Materiile )ri"e7 )e care se funda"entea'% fa'ele "ana#e"ent sunt inf*r"a!ia subliniat% de nu"er* i s)eciali ti2 8c*tt 8,el$ 9a"es Dean. De i cantitati( )r*cesele de "ana#e"ent re)re'int% d*ar * )*ndere redus% +n ansa"blul )r*cesel*r de "unc%$ )rin c*n!inutul$ c*")le.itatea fir"el*r. i func!iile )r*cesel*r de i *a"enii. P*nderea de*sebit% a fact*rului u"ane este

Rela!iile de "ana#e"ent 0n esen!%$ rela!iile de "ana#e"ent )*t fi definite ca ra)*rturile care se stabilesc +ntre c*")*nen!ii unei *r#ani'a!ii i +ntre ace tia i c*")*nen!ii alt*r siste"e$ +n )r*cesele )re(i'i*n%rii$ *r#ani'%rii$ c**rd*n%rii$ antren%rii i c*ntr*l&e(alu%rii acti(it%!il*r fir"ei.
Pagina din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Anali'a fact*ril*r care c*ndi!i*nea'% caracteristicile rela!iil*r de "ana#e"ent +n cadrul fir"el*r rele(% * tri)l% deter"inare2 s*cial 1 ec*n*"ic%5 te,nic* 1 "aterial%5 u"an%. a4 Deter"inarea s*cial&ec*n*"ic% re'id% +n de)enden!a rela!iil*r de "ana#e"ent i natura i "*dalit%!ile de e.isten!% ale )r*)riet%!ii asu)ra "i-l*acel*r de )r*duc!ie i$ +n #eneral$ de natura rela!iil*r de )r*duc!ie. b4Deter"inarea te,nic*&"aterial% c*nst% +n de)enden!a tr%s%turil*r "ana#e"entului de caracteristicile *biecti(el*r "uncii i "i-l*acel*r de "unc%$ ce c*nstituie su)*rtul te,nic*& "aterial al +ncadr%rii fir"el*r +n ra"uri i subra"uri. Prin aceasta ele i")ri"% * serie de )articularit%!i fir"el*r i i")licit rela!iil*r de "ana#e"ent. Deter"inarea te,nic*&"aterial% a rela!iil*r de "ana#e"ent re)re'int% +n fa)t funda"entul di(i'%rii "ana#e"entului fir"ei +n "ana#e"entul fir"ei industriale$ "ana#e"entul fir"el*r de c*nstruc!ii etc. i +n cadrul l*r "ana#e"entul )e subra"uri 1 "ana#e"entul fir"el*r c*nstruct*are de "a ini$ "ana#e"entul fir"el*r c,i"ice. c4 Deter"inarea u"an% re'id% +n fa)tul c% * a)reciabil% influen!% asu)ra rela!iil*r de "ana#e"ent * are i c*")*rta"entul c*lecti(it%!ii fiec%rei fir"e i cultura sa *r#ani'a!i*nal%. Pers*nalitatea "ana#eril*r$ s)eciali til*r$ "uncit*ril*r care& i desf% *ar% acti(itatea +ntr&* fir"% i ra)*rturile dintre ace tia$ "icr*c*lecti(ele din cadrul s%u + i )un a")renta asu)ra "*dului de "anifestare a rela!iil*r de "ana#e"ent. Deter"inarea u"an% e.)lic% diferen!ele care se "anifest% )e )lanul rela!iil*r de "ana#e"ent +ntre fir"e si"ilare sau ase"%n%t*are din celelalte )uncte de (edere2 natura )r*)riet%!ii$ )r*fil$ resurse te,nic*&"ateriale$ resurse financiare. 0n esen!%$ )rinci)alele (ariabile care c*ndi!i*nea'% rela!iile de "ana#e"ent din fir"% sunt2 natura )r*)riet%!ii fir"ei$ cate#*ria de s*cietate c*"ercial%$ di"ensiunea sa$ c*")le.itatea )r*duc!iei$ caracteristicile )r*cesel*r te,n*l*#ice$ dis)ersia terit*rial% a subdi(i'iunil*r fir"ei$ c*ntinuitatea )r*cesului de )r*duc!ie$ caracteristicile "ateriil*r )ri"e i "aterialel*r$ #radul de aut*"ati'are a trat%rii inf*r"a!iil*r$ )*ten!ialul u"an$ c*nce)!ia "ana#eril*r asu)ra "ana#e"entului fir"ei$ le#isla!ia )ri(ind a#en!ii ec*n*"ici.

Pagina ! din 85

Pr*)rietatea asu)ra fir"ei Ti)ul fir"ei Di"ensiunea fir"ei C*")le.itatea )r*duc!iei Caracteristicile )r*cesului te,n*l*#ic Ni(elul d*t%rii te,nice 8iste"ul inf*r"a!i*nal 8tructura *r#ani'at*ric%

Gradul de s)eciali'are i c**)erare +n )r*duc!ie

Dis)ersia terit*rial% a subdi(i'iunil*r fir"ei C*ntinuitatea )r*cesului de )r*duc!ie

"ana#e"ent

"ana#e"ent

:ariabile

8iste"ul deci'i*nal

Caracteristicile rela!iil*r de

Caracteristici ale siste"ului de

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 5 din 85

Caracteristicile "ateriil*r )ri"e i "aterialel*r

Caracteristicile )r*cesului de a)r*(i'i*nare Cracteristicile )r*cesului de (/n'are

8iste"ul "et*d*l*#ic de "ana#e"ent

Gradul de aut*"ati'are al trat%rii inf*r"a!iei P*ten!ialul u"an Para"etrii *r#ani'%rii nef*r"ale

Alte ele"ente de "ana#e"ent

C*nce)!ia "ana#eril*r asu)ra "ana#e"entului fir"ei Le#isla!ia

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Resurse "ateriale

Resurse u"ane

Resurse financiare

Fir"a Fi#.1.1. Influen!a un*r (ariabile asu)ra rela!iil*r de "ana#e"ent 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$).;<$ =ucure ti$ 1>>?

1.<. Func!iile "ana#e"entului fir"ei Pr*cesul de "ana#e"ent se )*ate )arta-a$ a(/nd +n (edere sarcinile i")licate de desf% urarea lui i "*dul de reali'are$ +n cinci func!ii2 )re(i'iune5 *r#ani'are5 c**rd*nare5 antrenare5 e(aluare&c*ntr*l. A. Pre(i'iunea Func!ia de )re(i'iune c*nst% +n ansa"blul )r*cesel*r de "unc% )rin inter"ediul c%r*ra se deter"in% )rinci)alele *biecti(e ale fir"ei 1 s*cietate c*"ercial% sau re#ie aut*n*"% 1 i c*")*nentele sale$ )recu" i resursele i )rinci)alele "i-l*ace necesare reali'%rii l*r. Re'ultatele )re(i'iunii se +")art +n func!ie de *ri'*nt$ #rad de detaliere *bli#ati(itate +n trei cate#*rii )rinci)ale2 Pr*#n*'ele$ ce ac*)er% un *ri'*nt "ini" de 1@ ani$ au un caracter a)r*.i"ati($ nefiind *bli#at*rii$ se re'u"% la )rinci)alele as)ecte i")licate$ +n final c*n!in/nd un set de i

Pagina " din 85

Resurse inf*r"a!i*nale

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

date cu (al*are indicati(% referit*are la ansa"blul fir"ei sau la )rinci)alele acti(it%!i +nc*r)*rate. Planurile +n care se finali'ea'% cea "ai "are )arte a )r*cesel*r de )re(i'iune$ se refer%$ de re#ul%$ la )eri*ade cu)rinse +ntre A ani i * lun%. Gradul l*r de detaliere (aria'% in(ers )r*)*r!i*nal cu *ri'*ntul$ +n "*d firesc )lanurile curente fiind detaliate$ +n ti") ce )lanul +ntre)rinderii de cinci ani se re'u"% d*ar la *biecti(ele funda"entale ale fir"ei i )rinci)alele resurse aferente. Planurile fir"ei au un caracter *bli#at*riu$ fiind ba'a desf% ur%rii acti(it%!il*r +nc*r)*rate. Pr*#ra"ele$ s)ecific acest*ra fiind un *ri'*nt redus$ cel "ai adesea * decad%$ * s%)t%"/n%$ * 'i$ un sc,i"b$ * *r%. Pr*#ra"ele sunt f*ate detaliate$ ele"entele cu)rinse fiind *bli#at*rii i )re'ent/nd un #rad ridicat de certitudine.

=. Or#ani'area Func!ia de *r#ani'area dese"nea'% ansa"blul )r*cesel*r de "ana#e"ent )rin inter"ediul c%r*ra se stabilesc i deli"itea'% )r*cesele de "unc% fi'ic% i intelectual% i c*")*nentele l*r$ )recu" i #ru)area acest*ra )e )*sturi$ f*r"a!ii de "unc%$ c*")arti"ente i atribuirea l*r )ers*nalului$ c*res)un'%t*r anu"it*r criterii "ana#eriale$ ec*n*"ice$ te,nice i s*ciale$ +n (ederea reali'%rii +n c/t "ai bune c*ndi!ii a *biecti(el*r )re(i'i*nate. 0n cadrul *r#ani'%rii deli"it%" d*u% subdi(i'iuni )rinci)ale. Mai +nt/i$ *r#ani'area de ansa"blu a s*ciet%!ii c*"erciale sau re#iei aut*n*"e c*ncreti'at% +n stabilirea structurii *r#ani'at*rice i a siste"ului inf*r"a!i*nal. Prin inter"ediul acest*r d*u% c*")*nente de ba'% ale siste"ului de "ana#e"ent se asi#ur% structurarea fir"ei$ sub*rd*nat% reali'%rii *biecti(el*r sale funda"entale.

A d*ua cate#*rie "a-*r% * re)re'int% *r#ani'area )rinci)alel*r c*")*nente ale +ntre)rinderii 2 cercetarea&de'(*ltarea$ )r*duc!ia$ )ers*nalul. 8)ecific aceste c*")*nente a func!iei de *r#ani'are este reali'area sa la ni(elul "ana#e"entului "ediu i inferi*r$ dat fiind necesitarea lu%rii +n c*nsiderare a s)ecificului )r*cesel*r de e.ecu!ie "ana#e"ent su)use *r#ani'%rii i a (*lului de "unc% a)reciabil i")licat. i de

Pagina # din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

De re!inut este$ la fel ca i la )reci'iune$ dublul caracter al *r#ani'%rii 2 func!ie a "ana#e"entului c*")le"entare. C. C**rd*narea Func!ia de c**rd*nare c*nst% +n ansa"blul )r*cesel*r de "unc% )rin care se ar"*ni'ea'% deci'iile i ac!iunile )ers*nalului fir"ei i ale subsiste"el*r sale$ +n cadrul )re(i'iunil*r i siste"ului *r#ani'at*ric stabilite anteri*r. C**rd*narea este * 6*r#ani'are +n dina"ic%7 a c%rei necesitate re'ult% din dinanis"ul a#entului ec*n*"ic i al "ediului a"biant$ i")*sibil de reflectat +n t*talitate +n )re(i'iuni i +n siste"ul *r#ani'at*ric i din c*")le.itatea$ di(ersitatea i$ )ar!ial$ ineditul reac!iil*r )ers*nalului i subsiste"el*r fir"ei$ ce recla"% +n 6feed&bac37 *)erati(. 8&a c*nstatat fa)tul c%$ c**rd*narea +"brac% d*u% f*r"e2 bilateral% care se derulea'% +ntre un "ana#er i un sub*rd*nat$ ce asi#ur% *b!inerea *)erati(% a 6feed&bac37&ului "ultilateral% ce i")lic% un )r*ces de c*"unicare c*nc*"itent% +ntre un "ana#er i "ai "ul!i sub*rd*na!i$ f*l*sit% )e scar% lar#%$ +nde*sebi +n cadrul edin!el*r. Reali'area c**rd*n%rii la un ni(el calitati( su)eri*r c*nfer% acti(it%!il*r s*ciet%!ii c*"erciale i re#iei aut*n*"e * )r*nun!at% su)le!e$ fle.ibilitate$ ada)tabilitate i creati(itate$ caracteristici esen!iale +n c*ndi!iile trecerii la ec*n*"ia de )ia!%. D. Antrenarea Func!ia de antrenare +nc*r)*rea'% ansa"blul )r*cesel*r de "unc% )rin care se deter"in% )ers*nalul fir"ei s% c*ntribuie la stabilirea i reali'area *biecti(el*r )re(i'i*nate$ )e ba'a lu%rii +n c*nsiderare a fact*ril*r care +l "*ti(ea'%. 8c*)ul antren%rii$ care are un )r*nun!at caracter *)era!i*nal$ este i")licarea c/t "ai )r*fund%$ c/t "ai eficace a )ers*nalului de e.ecu!ie i de c*nducere la reali'area *biecti(el*r ce&i re(in. Funda"entul antren%rii +l re)re'int% "*ti(area$ ce re'id% +n c*relarea satisfacerii necesit%!il*r i interesel*r )ers*nalului cu reali'area *biecti(el*r i sarcinil*r atribuite. M*ti(area$ +n func!ie de "*dul de c*ndi!i*nare a satisfac!iil*r )ers*nalului$ de re'ultatele *b!inute$ este )*'iti(% sau ne#ati(%.
Pagina 8 din 85

i d*"eniul de sine st%t%t*r$ ce nu se e.clud$ ci$ di")*tri(%$ sunt

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

M*ti(area )*'iti(% se ba'ea'% )e a")lificarea satisfac!iil*r )ers*nalului din )artici)area la )r*cesul "uncii$ ca ur"are a reali'%rii sarcinil*r stabilite$ +n c*ndi!iile +n care ni(elul sarcinil*r *bli#at*rii de reali'at este accesibil "a-*rit%!ii e.ecutan!il*r. M*ti(area ne#ati(% se ba'ea'% )e a"enin!area )ers*nalului cu reducerea satisfac!iil*r dac% nu reali'ea'% +nt*c"ai *biecti(ele i sarcinile re)arti'ate$ al c%r*r ni(el este f*arte ridicat$ inaccesibil +n c*ndi!iile date unei )%r!i a)reciabile a e.ecutan!il*r. Caracteristic "ana#e"entului "*ti(%rii tiin!ific al a#en!il*r ec*n*"ici este c*nce)erea i$ i")licit$ a antren%rii )e ba'a a a&nu"itel*r sc%ri "*ti(a!i*nale$ adic% a

ele"entel*r care )re'int% interes )entru c*")*nen!ii fir"ei$ a necesit%!il*r acest*ra *rd*nate +n func!ie de succesiunea +n care trebuie a(ute +n (edere. Dintre sc%rile "*ti(a!i*nale c*nsiderate cu )rec%dere +n literatura de s)ecialitate "en!i*n%" )e cea a lui Masl*B care cu)rinde ur"%t*arele cate#*rii de necesit%!i2 fi'i*l*#ice$ securitate i si#uran!%$ c*ntacte u"ane i afiliere la #ru)$ statut s*cial i aut*reali'are.

:al*area "*ti(a!i*nal% relati(% a aut*reali'are necesit%!il*r deter"i"ate )e ba'% de e.)erien!%

8tatut s*cial i sti"% securitate i si#uran!% fi'i*l*#ice ele"entare c*ntacte u"ane i afiliere la #ru)

E(*lu!ia necesit%!il*r +n ra)*rt cu satisfacerea l*r Fi#.1.<. 8cara "*ti(a!i*nal% a lui Masl*B Pentru a reali'a * antrenare eficace este necesar ca )r*cesul "*ti(%rii )ers*nalului s% +ntruneasc% si"ultan "ai "ulte caracteristici2 a4 s% fie c*")le.$ +n sensul utili'%rii c*"binate at/t a sti"ulentel*r "ateriale$ c/t i "*rale$ )e ba'a lu%rii +n c*nsiderare a )rinci)alil*r fact*ri i")lica!i$ end*#eni i e.*#eni ai s*ciet%!ii c*"erciale5

Pagina $ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

b4 s% fie diferen!iat$ adic% "*ti(a!iile c*nsiderate i "*dul l*r de f*l*sire s% !in% c*nt de caracteristicile fiec%rei )ers*ane i ale fiec%rui c*lecti( de "unc%5 c4 s% fie #radual$ adic% s% satisfac% succesi( necesit%!ile )ers*nalului i +n str/ns% c*rela!ie cu a)*rtul s%u$ !in/nd c*nt de interde)enden!a dintre diferitele cate#*rii de necesit%!i. E. C*ntr*l&e(aluare Func!ia de e(aluare&c*ntr*l )*ate fi definit% ca ansa"blul )r*cesel*r )rin care )erf*r"an!ele fir"ei$ subsiste"el*r i c*")*nentel*r acesteia sunt "%surate i c*")arate cu *biecti(ele i standardele stabilite ini!ial$ +n (ederea eli"in%rii deficien!el*r c*nstatate i inte#r%rii abateril*r )*'iti(e. Pr*cesele de e(aluare&c*ntr*l$ +n calitate de func!ie a "ana#e"entului$ i")lic% )atru fa'e2 "%surarea reali'%ril*r5 c*")ararea reali'%ril*r cu *biecti(ele i standardele stabilite ini!ial$ e(iden!iind abaterile )r*duse5 deter"inarea cau'el*r care au #eneral abaterile c*nstatate5 efectuarea c*recturil*r care se i")un$ inclusi( ac!i*narea$ )e "%sura )*sibilit%!il*r$ asu)ra cau'el*r ce au #enerat abaterile ne#ati(e. Pentru a fi eficient este necesar ca )r*cesul de e(aluare&c*ntr*l s% fie c*ntinuu$ neli"it/ndu&se la )eri*adele de +nc,eiere a )lanului sau )r*#ra"ului 1 an$ tri"estru$ lun%. De ase"enea$ func!ia de e(aluare&c*ntr*l trebuie s% aib% +ntr&* "%sur% c/t "ai "are un caracter )re(enti($ de )re+nt/")inare a deficien!el*r i$ dac% acestea s&au )r*dus$ c*recti(. Ec*n*"ia de )ia!% i")une * ree(aluare a e.ercit%rii c*ntr*l&e(alu%rii care trebuie s% fie "ai fle.ibil$ "ai ada)ti($ f%r% s% )iard% +ns% din ri#ur*'itate.

1.<.1.Interde)enden!ele i dina"ica func!iil*r "ana#e"entului

0n "ana#e"entul fir"ei "*derne$ func!iile de )re(i'iune i antrenare$ al%turi de *r#ani'are$ tind s% -*ace un r*l relati( "ai i")*rtant +n c*")ara!ie cu celelalte. Lar#a

Pagina 1% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

e.tinderea a siste"el*r de "ana#e"ent )re(i'i*nal$ de ti) )artici)ati($ c*nstituie * d*(ad% de nec*ntestat +n aceast% )ri(in!%. Ab*rdarea se)arat% a func!iil*r "ana#e"entului i a interde)enden!el*r dintre ele a c*ntribuit la e(iden!ierea s)ecificit%!ii c*")*nentel*r )r*cesului de "ana#e"ent i +ntr&* anu"it% "%sur% a c*")le.it%!ii sale.

PRE:I& CIUNE CON& TROL& E:A LUARE ORGA& NICARE

COORDO& NARE

ANTRE& NARE

Fi#.1.D. Interde)enden!a dintre func!iile "ana#e"entului 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$).;> =ucure ti$ 1>>?

De*sebit de i")*rtant% este (aria!ia a")l*rii )r*cesului de "ana#e"ent )e (erticala siste"ului "ana#erial. A")l*area )r*cesului de c*nducere cre te )e "%sura +naint%rii )e ierar,ia siste"ului de "ana#e"ent$ c*nc*"itent cu di"inuarea )*nderii )r*cesel*r de e.ecu!ie. Ma.i"u" de e.tindere a )r*cesului "ana#erial se +nre#istrea'% la ni(elul "ana#e"entului su)eri*r 1 adunarea #eneral% a ac!i*naril*r$ c*nsiliul de ad"inistra!ie$ "ana#erul #eneral i "ana#erii )e d*"enii sau direct*rii. La ni(elul c*nducerii de ni(el
Pagina 11 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

"ediu lefii de ser(icii$ sec!ii i ateliere 1 are l*c relati(a ec,ilibrare a sarcinil*r de "ana#e"ent cu cele de e.ecu!ie. La ni(elul "ana#e"entului inferi*r +ns%$ alc%tuit din efii de bir*uri i de ec,i)%$ sarcinile de e.ecu!ie de(in )re)*nderente$ )r*cesele de "ana#e"ent situ/ndu&se cantitati( )e )lan secund.

Mana#e"ent de ni(el su)eri*r Mana#e"ent de ni(el "ediu Mana#e"ent de ni(el inferi*r Fi#.1.;. :aria!ia a")l*rii )r*cesului de "ana#e"ent )e ierar,ie E(*lu!ia ciclic% a intensit%!ii func!iei de )re(i'iune se caracteri'ea'% )rin )uncte "a.i"e +n )eri*ada ce )recede +nc,eierea )rinci)alel*r subdi(i'iuni te")*rale Ean$ tri"estru$ lun%4. E(*lu!ia intensit%!ii func!iei de *r#ani'are este ase"%n%t*are intensit%!ii func!iei de )re(i'iune$ de care se de*sebe te$ +n )rinci)al$ )rin trei ele"ente2 a4 intensitatea "a.i"% a *r#ani'%rii ur"ea'%$ +n "*d firesc$ intensit%!ii "a.i"e a )re(i'iunii5 b4 +n decursul anului func!ia de *r#ani'are se "en!ine la un ni(el "ai ridicat dec/t cea de )re(i'iune5 c4 a")litudinea (aria!iei intensit%!ii func!iei de *r#ani'are este "ai "ic% dec/t )entru func!ia de )re(i'iune$ care i")lic% )eri*ade de (/rf "ai intense. Func!ia de c**rd*nare are * e(*lu!ie ciclic%$ sensibil diferit% de )recedentele d*u% func!ii ale "ana#e"entului.
Pagina 12 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

E(*lu!ia func!iei de e(aluare e(iden!ia'% d*u% caracteristici )rinci)ale referit*are la reali'area sa +n decursul anului2 a4 intensitate relati( ridicat% )e care * +nre#istrea'% func!ia de e(aluare +n decursul +ntre#ii )eri*ade$ cade$ de altfel$ c*ndi!i*nea'% sensibil +nde)linirea *biecti(el*r fir"ei5 b4 a")lificarea intensit%!ii e(alu%rii&c*ntr*lului +n s)ecial la +nce)utul i sf/r itul subdi(i'iunil*r te")*rale utili'ate +n )re(i'i*nare$ c/nd se deter"in% ni(elul reali'%rii *biecti(el*r i se definiti(ea'% *biecti(ele a#entului ec*n*"ic )entru )eri*ada ur"%t*are. 0n ansa"blu e(*lu!ia )r*cesului de "ana#e"ent$ re'ultant% a e(*lu!iei func!iil*r c*")*nente$ este ciclic%$ *ndulat*rie$ intensit%!ile "a.i"e c*res)un'/nd +nc,eierii +nce)erii )rinci)alel*r subdi(i'iuni te")*rale f*l*site +n )re(i'i*narea acti(it%!il*r fir"ei. i

1.D. Princi)iile i siste"ul de "ana#e"ent 1.D.1. Princi)iile #enerale ale "ana#e"entului fir"ei La ba'a c*nce)erii i e.ercit%rii "ana#e"entului fir"ei se afl% un ansa"blu de )rinci)ii care au aceia i tri)l% deter"inare s*ci*&ec*n*"ic%$ te,nic*&"aterial% i u"an%. Princi)iile #enerale ale "ana#e"entului fir"ei e.)ri"% ni(elul de de'(*ltare al tiin!ei "ana#e"entului i funda"entele te*retice )rec*ni'ate )entru "*delarea de ansa"blu a siste"el*r de "ana#e"ent ale fir"el*r$ alc%tuind +")reun% cu siste" a c%rui cun*a tere i a)licare este indis)ensabil% )entru t*!i "ana#erii i )entru )ers*nalul de s)ecialitate i")licat +n "ana#e"entul acti(it%!il*r a#en!il*r ec*n*"ici. a4 Princi)iul asi#ur%rii c*nc*rdan!ei dintre )ara"etrii siste"ului de "ana#e"ent al fir"ei i caracteristicile sale esen!iale i ale "ediului a"biant. Func!i*nalitatea i c*")etiti(itatea fir"ei i")lic% * )er"anent% c*relare$ )erfec!i*nare i ada)tare a siste"ului de "ana#e"ent la situa!ia efecti( e.istent% +n cadrul s%u$ la cultura *r#ani'a!i*nal% i la c*nte.tul s*ci*&ec*n*"ic +n care& i desf% *ar% acti(it%!ile. 0n a)licarea acestui )rinci)iu se ridic% d*u% as)ecte "a-*re2

Pagina 1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

asi#urarea unei c*nc*rdan!e c/t "ai de)line +ntre )ara"etrii siste"ului de "ana#e"ent$ )e * )arte$ i caracteristicile +ntre)rinderii i ale c*nte.tului s%u$ )e de alt% )arte5 reali'area unei c*nc*rdan!e la un ni(el c/t "ai +nalt de de'(*ltare a a"bel*r as)ecte )entru eficien!a )r*cesului de "ana#e"ent i i")licit$ a fir"ei res)ecti(e. b4 Princi)iul "ana#e"entului )artici)ati(. E.ercitarea cel*r "ai i")*rtante i c*")le.e )r*cese i rela!ii de "ana#e"ent +n cadrul fir"ei este necesar s% se ba'e'e )e i")licarea de "ana#eri$ s)eciali ti i re)re'entan!i ai )r*)rietaril*r a)el/nd la leaders,i) i reali'/nd un n*u ti) de cultur% *r#ani'a!i*nal%. Ele"entele care recla"% "ana#e"entul )artici)ati( la ni(elul a#en!il*r ec*n*"ici sunt2 c*")le.itatea i dinanis"ul cresc/nd al acti(it%!il*r fir"ei$ fluiditatea un*r c*")*nente "a-*re ale "ediului a"biant$ ra)iditatea e(*lu!iil*r tiin!ifice$ te,nice$ c*"erciale$ *r#ani'at*rice$ ni(elul ridicat de )re#%tire a "a-*rit%!ii )ers*nalului din fir"e. c4 Princi)iul "*ti(%rii tutur*r fact*ril*r i")lica!i$ a sta3e,*lderil*r +n acti(it%!ile fir"ei. M*ti(area$ ca )rinci)iu de "ana#e"ent al fir"ei$ e.)ri"% necesitatea unei ase"enea stabiliri i utili'%ri a sti"ulentel*r "ateriale i "*rale de c%tre fact*rii deci'i*nali +nc/t s% asi#ure * +")letire ar"*ni*as% a interesel*r tutur*r )%r!il*r i")licate$ a sta3e,*lderil*r *r#ani'a!iei. Func!i*nalitatea i )r*fitabilitatea acti(it%!il*r fir"ei de)ind decisi( de "*dul de +"binare a interesel*r ec*n*"ice ale fact*ril*r i")lica!i$ e(ident deter"inate de natura i f*r"ele de e.ercitare a )r*)riet%!ii. M*ti(area )uternic% a fact*ril*r i")lica!i +n acti(it%!ile fir"ei$ c*relat% cu a)*rtul )*ten!ial i afecti( la re'ultatele *b!inute$ trebuie s% #,ide'e +n )er"anen!% "ana#e"entul fir"ei. d4 Princi)iul eficacit%!ii i eficien!ei. Di"ensi*narea$ structurarea i c*"binarea tutur*r )r*cesel*r i rela!iil*r "ana#eriale este necesar s% aib% +n (edere "a.i"i'area efectel*r ec*n*"ic*&s*ciale cuantificabile i necuantificabile ale fir"ei +n (ederea asi#ur%rii unei c*")etiti(it%!i ridicate. Acest )rinci)iu e.)ri"% necesitatea "*del%rii siste"ului de "ana#e"ent al fir"ei$ astfel +nc/t s% se deter"ine su)ra(ie!uirea i c*")etiti(itatea lui. Prin eficacitate dese"n%"
Pagina 1! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

+nde)linirea *biecti(el*r i sarcinil*r )re(i'i*nate ele"ent decisi( )entru c*")etiti(itatea fir"ei. De ase"enea$ se i")une i *b!inerea eficien!ei$ adic% reali'area$ din acti(itatea c*ndus%$ de (enituri su)eri*are c,eltuielil*r i")licate.

1.D.<. Definirea i c*")*nentele de "ana#e"ent al fir"ei. 8iste"ul de "ana#e"ent al fir"ei )*ate fi definit ca ansa"blul ele"entel*r cu caracter deci'i*nal$ *r#ani'at*ric$ inf*r"a!i*nal$ "*ti(a!i*nal din cadrul s*ciet%!ii c*"erciale sau re#iei aut*n*"e$ )rin inter"ediul c%ruia se e.ercit% ansa"blul )r*cesel*r i rela!iil*r de "ana#e"ent$ +n (ederea *b!inerii unei eficacit%!i i eficien!e c/t "ai "ari. 8iste"ul de "ana#e"ent cu)rinde "ai "ulte c*")*nente ce se de*sebesc +n func!ie de natura$ de caracteristicile instru"entului utili'at i anu"e2 subsiste"ul *r#ani'at*ric5 subsiste"ul inf*r"a!i*nal5 subsiste"ul deci'i*nal5 subsiste"ul "et*de i te,nici de "ana#e"ent5 alte ele"ente de "ana#e"ent. C*")*nenta siste"ului de "ana#e"ent al fir"ei$ cea "ai c*ncret% * c*nstituie subsiste"ul *r#ani'at*ric ce c*nst% +n ansa"blul ele"entel*r de natur% *r#ani'at*ric% ce asi#ur% cadrul$ di(i'area$ c*"binarea i func!i*nalitatea )r*cesel*r de "unc% +n (ederea reali'%rii *biecti(el*r )re(i'i*nate.

8U=8I8TEMUL ORGANICATORIC

8U=8I8TEMUL

8U=8I8TEMUL

INFORMAFIONAL DECICIONAL

Pagina 15 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8U=8I8TEMUL METODE GI TEHNICI DE MANAGEMENT

ALTE ELEMENTE ALE 8I8TEMULUI DE MANAGEMENT

Fi#.1.A. 8iste"ul de "ana#e"ent 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$ ).AI$=ucure ti$ 1>>?

0n cadrul siste"ului *r#ani'at*ric al fir"ei sunt reunite cele d*u% )rinci)ale cate#*rii de *r#ani'are e.istente +n *rice fir"%2 *r#ani'area f*r"al% i cea inf*r"al%. Or#ani'area f*r"al% re)re'int% ansa"blul ele"entel*r *r#ani'at*rice din cadrul fir"ei$ stabilite de c%tre "ana#e"ent )rin re#ula"entul de *r#ani'are *r#ani#ra"e$ descrieri de func!ii i )*sturi i alte d*cu"ente *r#ani'at*rice. 8tructura *r#ani'at*ric% este alc%tuit% din ansa"blul )ers*anel*r i subdi(i'iunil*r *r#ani'at*rice astfel c*nstituite +nc/t s% asi#ure )re"isele *r#ani'at*rice +n (ederea reali'%rii *biecti(el*r )re(i'i*nate. Princi)alele c*")*nente ale structurii *r#ani'at*rice ale fir"ei sunt )*stul$ func!ia$ )*nderea ierar,ic%$ c*")arti"entul$ ni(elul ierar,ic i rela!iile *r#ani'at*rice. Or#ani'area inf*r"al% re'id% +n t*talitatea ele"entel*r i interac!iunil*r u"ane cu caracter *r#ani'at*ric care se "anifest% +n "*d s)*ntan i natural +ntre c*")*nen!ii fir"ei. Princi)alele c*")*nente ale *r#ani'%rii inf*r"ale sunt2 #ru)a inf*r"al%$ n*r"a de c*nduit% a #ru)ei$ rela!ii inf*r"ale$ r*lul inf*r"al$ leaderul inf*r"al. 8ubsiste"ul *r#ani'at*ric al fir"ei +nde)line te +n cadrul s*ciet%!ii c*"erciale sau re#iei aut*n*"e "ai "ulte func!ii2 stabile te )rinci)alele c*")*nente *r#ani'at*rice ale fir"ei +n func!ie de a")l*area i natura *biecti(el*r )re(i'i*nate5 interc*nectea'% subdi(i'iunile *r#ani'at*rice +n (ederea asi#ur%rii unei func!i*nalit%!i n*r"ale a#entului ec*n*"ic5 c*"bin% resursele fir"ei5
Pagina 1" din 85

i func!i*nare$

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

asi#ur% +ntre)rinderii.

cadrul

*r#ani'at*ric

)entru

desf% urarea

ansa"blului

acti(it%!il*r

0ntre c*")*nentele siste"ului de "ana#e"ent al fir"ei$ subsiste"ul inf*r"a!i*nal fra)ea'% )rin dinanis" i fle.ibilitate )r*nun!at%. 8iste"ul inf*r"a!i*nal c*nst% +n t*talitatea datel*r$ inf*r"a!iil*r$ circuitel*r inf*r"a!i*nale$ flu.uril*r inf*r"a!i*nale$ )r*ceduril*r i "i-l*acel*r de tratare a inf*r"a!iil*r e.istente +ntr&* fir"%$ care au dre)t sc*) s% asi#ure su)*rtul inf*r"a!i*nal necesar )entru )re(i'i*narea i +nde)linirea *biecti(el*r. 0n cadrul fir"ei$ *rice siste" inf*r"a!i*nal +nde)line te "ai "ulte func!ii care e.)ri"% r*lul i c*ntribu!ia sa la desf% urarea adec(at% a acti(it%!il*r i anu"e 2 func!ia deci'i*nal% )rin care asi#ur% ansa"blul inf*r"a!iil*r )entru ini!ierea$ funda"entarea i ad*)tarea deci'iil*r de c*nducere$ func!ia *)era!i*nal% ce c*nst% +n asi#urarea )ers*nalului cu ansa"blul inf*r"a!iil*r necesare reali'%rii "ul!i"ii de ac!iuni i")licate de e.ecutarea sarcinil*r stabilite i func!ia de d*cu"entare care (i'ea'% furni'area de inf*r"a!ii a c%r*r (al*rificare +n interesul fir"ei c*ndi!i*nea'% )e ter"en lun# eficien!a fir"ei. 8iste"ul deci'i*nal c*nst% +n ansa"blul deci'iil*r ad*)tate i a)licate +n cadrul fir"ei de "ana#eri. Fiind inte#ral s)ecific "ana#e"entului$ acesta c*nstituie un ade(%rat siste" de c*"and%$ ce re#lea'% ansa"blul acti(it%!il*r i")licate. Deci'ia de "ana#e"ent sau de c*nducere re)re'int% cursul de ac!iune ales +n (ederea +nde)linirii unui anu"it *biecti( din cadrul fir"ei$ ce are i")lica!ii directe asu)ra a cel )u!in unei alte )ers*ane$ influen!/ndu&i ac!iunile i c*")*rta"entele. 8iste"ul deci'i*nal +nde)line te +n cadrul fir"ei$ ur"%t*arele func!ii )rinci)ale2 direc!i*nea'% de'(*ltarea de ansa"blu a fir"ei i c*")*nentele sale5 declan area ac!iunil*r )ers*nalului din cadrul fir"ei i al c*")*nen!il*r acesteia. 0ntre aceste d*u% func!ii )rinci)ale ale subsiste"ului deci'i*nal e.ist% "ulti)le interde)enden!e$ +")reun% asi#ur/nd ansa"blul de 6c*"en'i7 indis)ensabile unei bune func!i*n%ri a fir"ei.

1.;. E(*lu!ia "ana#e"entului )e )lan "*ndial i +n R*"/nia 1.;.1. C*nsidera!ii #enerale )ri(ind f*r"area i de'(*ltarea tiin!ei "ana#e"entului.

Pagina 1# din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ele"entul cel "ai fra)ant care reiese din ab*rdarea e(*luti(% a d*"eniului "ana#e"entului +l re)re'int% discre)an!a dintre ist*ria +ndelun#at% a acti(it%!ii de "ana#e"ent i (/rsta t/n%r% a tiin!ei "ana#e"entului. 0n c*"una )ri"iti(% a)ar #er"enii un*r )r*cese de c*nducere c*nce)ute i derulate la ni(elul un*r #ru)uri Ec*lecti(it%!i4 u"ane c*nstituite du)% le#%turile de rudenie. 8cala(a#is"ul se caracteri'ea'% din )unct de (edere al c*nducerii )rin2 a)ari!ia )ri"el*r f*r"e de c*nducere "acr*s*cial%$ a cre terii di"ensiunil*r c*lecti(it%!il*r u"ane$ a ad/ncirii di(i'iunii s*ciale a "uncii$ a de'(*lt%rii fact*ril*r de )r*duc!ie5 la ni(elul c*nducerii "icr*s*ciale se de'(*lt% ele"ente de natur% structural& *r#ani'at*ric%$ inf*r"a!i*nale i deci'i*nale t*t "ai c*")le.e5 se +nre#istrea'% )r*#rese )e )lan deci'i*nal5 desc*)erirea scrierii a )er"is de'(*ltarea siste"el*r inf*r"a!i*nale5 asi#urarea unui "ini" de cun* tin!e de cultur% #eneral% i +n d*"eniul c*nducerii )entru c*nduc%t*rii din fa"iliile re#ale5 a)ar )*sturi de c*lab*rat*ri s)eciali'a!i ai c*nduceruu$ )recu" scribii5 se di(ersific% *r#ani'a!iile ec*n*"ice2 "anufacturile$ c*r)*ra!ii$ s*ciet%!i )e ac!iuni. Feudalis"ul aduce i el )r*#rese )e )lanul c*nducerii$ +n acest c*nte.t2 siste"ele de c*nducere se di(ersific% )urt/nd a")renta )ers*nalit%!ii c*nduc%t*rului5 )red*"in% c*nducerea de ti) aut*ritar5 funda"entul "*ti(a!i*nal se di(ersific% 1 cre te )*nderea ele"entel*r ec*n*"ice i e.traec*n*"ice. 1.;.<. Ab*rd%ri ale "ana#e"entului )e "a)a"*nd 8tudierea literaturii de s)ecialitate +n d*"eniul "ana#e"entului 1 aut*,t*n% i din str%in%tate 1 rele(% e.isten!a a "ulti)le clasific%ri ale c*lil*r de "ana#e"ent. Pr*fes*rul Ale.andru Puiu deli"itea'% ur"%t*arele c*li de "ana#e"ent 2 e")iric%$ )si,*l*#ic%$ siste"el*r s*ciale$ te*riei deci'iei$ siste"el*r de c*"unicare i "ate"atic% O alt% #ru)are a c*lil*r de "ana#e"ent se face +n func!ie de natura c*nce)tel*r i "et*del*r utili'ate cu )rec%dere$ de func!iile "ana#e"entului c%r*ra li se ac*rd% )ri*ritate i de func!iunile fir"ei asu)ra c%r*ra se a.ea'%. Astfel a(e" )atru c*li sau curente )rinci)ale2 clasic% sau tradi!i*nal%$ be,a(i*rist% sau c*")*rtist%$ cantitati(% i siste"ic%.

Pagina 18 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a4 8c*ala clasic%$ tradi!i*nal% este re)re'entat% +n )ri"ul r/nd )rin +nte"eiet*rii acestei tiin!e2 Frederic TaJl*r i HenrJ FaJ*l 8)ecific studiil*r +n#l*bate +n c*ala clasic% este utili'area cu )rec%dere a c*nce)tel*r i instru"entel*r ec*n*"ice cu" ar fi )r*fitul$ c,eltuielile$ in(esti!iile$ cel "ai adesea +ntr&* "anier% analitic%. Meritul )rinci)al al c*lii clasice +l re)re'int% c*ntribu!ia decisi(% la c*nstituirea tiin!ei "ana#e"entului$ )recu" i la i")re#narea unei *)tici ec*n*"ice "ana#e"entului. b4 8c*ala be,a(i*rist% sau c*")*rtist% c*nturat% +n s)ecial +n ulti"ele )atru decenii$ este re)re'entat% de nu"er* i s)eciali ti$ cu" sunt 2 n*rd&a"ericanii D.Mc.Gre#*r$ H.8i"*n$ R.Lic3ert$ france'ul M.Cr*'ier$ italianul M*ren*. Caracteristica d*"inant% a studiil*r c*")*rtiste este utili'area )ri*ritar% a c*nce)tel*r i "et*del*r s*ci*l*#ice i )si,*l*#ice cu" ar fi2 siste"ul de (al*ri$ c*")*rta"entul indi(idual i *r#ani'a!i*nal$ atitudini$ a)titudini$ leades,i)$ cultur% *r#ani'a!i*nal%$ "*ti(a!ie. C*ntribu!ia "a-*r% a acestei c*li * re)re'int% situarea )e )ri"ul )lan +n )r*cesul "ana#e"entului a resursel*r u"ane ale fir"ei$ sin#urele creat*are de (al*are i (al*are de +ntrebuin!are$ stabilind * serie de )rinci)ii$ re#uli$ cerin!e$ "et*de. c4 Gc*ala cantitati(%$ re)re'entat% )rin nu"er* i s)eciali ti$ +ntre care "en!i*n%" )e france'ul A.Kauf"an$ ru ii E.Ka"eni!er i C.Afanasie($ a"ericanii 9.8tarr$ F.G*r*n'J. C*nce)tele i "et*dele f*l*site +n cadrul studiil*r )r*(in +n "a-*ritate din "ate"atic% i statistic%. Cel "ai frec(ent se utili'ea'% te*ria #rafel*r$ te*ria firel*r de a te)tare$ anali'a c*"binat*rie. Meritele )rinci)ale ale c*lii cantitati(e c*nstau +n ada)tarea instru"entarului "ate"atic*&statistic la cerin!ele )racticii s*ciale. d4 Gc*ala siste"ic% re)re'int% * sinte'% a )recedentel*r c*li$ fiind cea "ai t/n%$ dar i cea "ai c*")le.% i a)licati(%. Dintre re)re'entan!ii acesteia "en!i*n%" france'ii 9.Melese i 9.L*bstein$ n*rd&a"ericanii P.Druc3er$ R.9*,ns*n$ ru ii C.P*)*( i Gustein. Tr%s%tura definit*rie a studiil*r de "ana#e"ent care se +ncadrea'% +n aceast% c*al% este f*l*sirea unui ansa"blu de c*nce)te i "et*de )r*(enind din nu"er*ase tiin!e2 anali'a ec*n*"ic%$ finan!e$ s*ci*l*#ie$ "ate"atic%$ )si,*l*#ie$ statistic%$ dre)t$ inf*r"atic%.

GCOLILE DE MANAGEMENT
Pagina 1$ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Criterii de clasificare Natura c*nce)tel*r Func!iile i "et*del*r utili'ate "ana#e"entului Func!iile fir"ei

GCOALA CLA8ICL GCOALA COMPOR& TI8TL GCOALA CANTITA& :L

GCOALA 8I8TEMICL

Fi#.1.M. Gc*lile de "ana#e"ent 8ursa2 I.Nic*lescu$ O. :erb*ncu 1 Mana#e"ent 1Editura Ec*n*"ic%$ ).MM$ =ucure ti$ 1>>? 1.A.Ra)*rturile dintre tiin!a "ana#e"entului i "ana#e"entul tiin!ific. 1.A.1. Definirea i c*n!inutul "ana#e"entului tiin!ific al fir"ei. Mana#e"entul s*cial% . Practic "ana#e"entul tiin!ific c*nst% +n "unca de 'i cu 'i a c*nduc%t*ril*r care& i desf% *ar% acti(itatea la t*ate ni(elurile ierar,ice din fir"%. tiin!ific re)re'int% ansa"blul )r*cesel*r )rin care ele"entele

te*retic*&"et*d*l*#ice furni'ate de tiin!a "ana#e"entului sunt *)era!i*nali'ate +n )ractica

Pagina 2% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Nu t*!i "ana#erii re)re'int% "ana#e"ent tiin!ific ci nu"ai acea )arte a "uncii l*r care se funda"entea'% )e cun*a terea i a)licarea ele"entel*r te*retic*&"et*d*l*#ice )use la dis)*'i!ie de tiin!a "ana#e"entului. Cealalt% )arte a "uncii "ana#eril*r a)ar!ine c*nducerii e")irice desf% urate nu"ai )e ba'a bunului si"! i e.)erien!ei care$ +nainte de a)ari!ia tiin!ei "ana#e"entului alc%tuia +n e.clusi(itate c*n!inutul acti(it%!ii de c*nducere din cadrul tutur*r d*"eniil*r s*ciale. C*")le.itatea i di(ersitatea situa!iil*r de "ana#e"ent i")un din )artea c*nduc%t*ril*r i un a)*rt creati( )entru a ada)ta instru"entarul tiin!ific de "ana#e"ent la c*ndi!iile c*ncrete ale fiec%rei situa!ii O alt% caracteristic% "a-*r% a "ana#e"entului tiin!ific * c*nstituie di(ersitatea i eter*#enitatea sa din )unctul de (edere al c*n!inutului s%u c*")arati( cu tiin!a "ana#e"entului.. F%r% +nd*ial%$ * alt% )articularitate a "ana#e"entului c*nst% i +n )r*nun!atul s%u caracter 6u"an7 ce decur#e din fa)tul c% acesta se "anifest% inte#ral )rin deci'iile i ac!iunile *a"enil*r$ c*n!inutul s%u re)re'ent/ndu&l t*c"ai "*delarea "uncii acest*ra. Din t*ate ele"entele referit*are la "ana#e"entul tiin!ific re'ult% i")*rtan!a decisi(% )e care * au "ana#erii )entru c*n!inutul i eficien!a sa. Reflectarea sa sintetic% * re)re'int% )r*fesi*nali'area "uncii de c*nducere. Ca r%s)uns la necesit%!ile cu caracter *biecti( ale )racticii s*ciale s&a cristali'at )r*fesiunea de c*nduc%t*r sau "ana#er. Asu)ra c*n!inutului i "*dului de reali'are a "ana#e"entului tiin!ific + i )un a")rent% )uternic% i cadrele de e.ecu!ie i")licate +ntr&* "%sur% cresc/nd% ca ur"are a ele"entel*r de "ana#e"ent )artici)ati( i a +")r*)riet%ririi l*r +n cadrul )ri(ati'%rii )r*)riet%!ii de stat. Prin )ris"a cel*r "en!i*nate se )*ate c*nclu'i*na c% "ana#e"entul are un caracter 6de "as%7 i ca ur"are +ntre# )ers*nalul fir"el*r este necesar s%& i +nsu easc% un "ini" de cun* tin!e de "ana#e"ent$ astfel +nc/t i")licarea lui +n e.ercitarea )r*cesel*r i rela!iil*r "ana#eriale s% aib% real"ente un c*n!inut tiin!ific. 1.A.<.Interde)enden!ele dintre tiin!a "ana#e"entului i "ana#e"entul tiin!ific. Interc*ndi!i*narea dintre tiin!a "ana#e"entului i "ana#e"entul tiin!ific se i "*dul de "anifestare

a")lific% +n )eri*ada actual% ca ur"are a "anifest%rii unui c*")le. de fact*ri. Trin*"ul tiin!% a "ana#e"entului 1 "ana#e"ent tiin!ific 1 c*")etiti(itate a d*b/ndit n*i (alen!e$ de(enind t*t "ai "ult una din liniile de f*r!% in(i'ibile de care trebuie s% se !in% c*nt +n )ractica ec*n*"ic%. Un alt fact*r de*sebit de i")*rtant +l re)re'int% cre terea ni(elului de
Pagina 21 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

)re#%tire al c*")*nen!il*r fir"ei. Al treilea fact*r care nu )*ate fi *"is +n re)re'int% )r*liferarea "ana#e"entului de ti) )artici)ati( +n cadrul fir"el*r$ "ai ale de di"ensiuni "ari i "edii$ unde le#ea )re(ede *bli#ati(itatea sa..

CAPITOLUL II

MANAGEMENTUL PARTICIPATI: <.1. Partici)area )ers*nalului 1 )r*ces dina"ic i c*")le.. Partici)area c*nstituie un c*nce)t lar#$ cu nu"er*ase inter)ret%ri. El )une +n e(iden!% situa!ia +n care un indi(id$ sau "ai "ul!i indi(i'i$ iaNiau )arte la ce(a$ res)ecti( se i")lic% direct sau indirect$ acti( sau "ai )u!in acti($ la anu"ite ac!iuni. Partici)area +n "ana#e"ent este str/ns le#at% de "anifestarea de"*cra!iei$ care #enerea'%$ +n "*d *biecti($ un anu"it #rad de i")licare a *a"enil*r +n diferite ac!iuni "ana#eriale$ de la elab*rarea i ad*)tarea deci'iil*r$ la c*ntr*lul +nde)linirii *biecti(el*r. Din )ers)ecti(a "ana#e"entului$ )artici)area c*nstituie )ractica )rin care "e"brii unei *r#ani'a!ii iau )arte la )r*cesul c*nducerii$ i")lic/ndu&se at/t +n stabilirea *biecti(el*r$ c/t i +n ce )ri(e te trans)unerea acest*ra$ +n "*d eficient$ +n )ractic%. A a cu" se "anifest% +n realitate$ )artici)area )resu)une reuniunea a d*u% ac!iuni s)ecifice i anu"e 2 i")licarea i inte#rarea. I")licarea este sus!inut% de "*ti(a!ia indi(i'il*r$ sur)rin'/nd latura subiecti(% a )artici)%rii$ se s)ri-in% )e interesele indi(i'il*r$ atitudinile l*r$ ide*l*#ii$ (al*ri sau credin!e$ res)ecti( t*t ce st% la ba'a *rient%rii #enerale a unui indi(id. Inte#rarea$ ca )r*ces biuni(*c +ntre indi(id i *r#ani'a!ie )une +n e(iden!% latura *biecti(% a )artici)%rii$ e.)ri"/nd ca)acitatea "e"bril*r *r#ani'a!iei de a influen!a i c,iar c*ntr*la deci'iile *r#ani'a!i*nale1 Mana#e"entul )artici)at c*nst% +n e.ercitarea )rinci)alel*r )r*cese de "ana#e"ent )rin i")licare unii #ru) de )r*)rietari iNsau de "ana#eri e.ecutan!i$ utili'/nd * #a"% (ariat% de "*dalit%!i +ntre care *r#anis"ele )artici)ati(e institu!i*nali'ate *cu)% * )*'i!ie central%.
1

M.:l%sceanu$ Psi,*l*#ia *r#ani'a!iil*r i c*nducerii$ Editura Paideia$ =ucure ti$ 1>>D$ ).1<<. C%t%lin E"ilian Huidu"ac Petrescu$ c*nducerea )artici)ati(%$ te'a de d*ct*rat$ =ucure ti$ 1>>?$ ).?D

Pagina 22 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Mana#e"entul )artici)ati( este "ai "ult dec/t un siste" de "ana#e"ent$ el este * stare de s)irit ce caracteri'ea'% fir"ele c*")etiti(e )e )lan "*ndial i +n R*"/nia. Peste t*t +n lu"e$ +n !%ri de'(*ltate din )unct de (edere ec*n*"ic$ dar i +n !%ri "ai )u!in de'(*ltate la ni(elul *r#ani'a!iil*r se +nt/lnesc "*dalit%!i di(erse de )r*"*(are a "ana#e"entului )artici)ati(. 0n unele ca'uri sunt )re'ente f*r"e inci)iente$ ti"ide$ +n cele "ai "ulte ca'uri$ +ns%$ se +nt/lnesc f*r"e a(ansate$ +n care se +"bin% +ntr&un "*d eficient "*dalit%!i f*r"ale cu cele inf*r"ale. Este (*rba de tradi!ii +n )r*"*(area unui "ana#e"ent tiin!ific$ de un anu"it ni(el de cultur% #eneral% i de cultur% "ana#erial%$ de s)ecificul de"*cra!iei e.istente +n s*cietate i de #radul de asi"ilare a ei de c%tre indi(i'i. Cert este c% "ana#e"entul )artici)ati( a cun*scut +n ulti"ele decenii i cun*a te +n )re'ent * lar#% )r*liferare. Acest fa)t are la ba'% efectele )*'iti(e care au a)%rut +n ur"a )r*"*(%rii acestuia. A(e" +n (edere ur"%t*arele<$D2 +"bun%t%!irea )r*cesului deci'i*nal$ +n s)ecial )rin cre terea a)*rtului s)eciali til*r din *r#ani'a!ie i a cel*r i")lica!i +n )unerea +n )ractic% a deci'iil*r$ la elab*rarea i funda"entarea acest*ra5 cre terea ni(elului de inf*r"are a salaria!il*r cu )ri(ire la )r*ble"ele interne i e.terne ale *r#ani'a!iei5 sc,i"barea atitudinii salaria!il*r fa!% de *r#ani'a!ie )rin asi"ilarea *biecti(el*r *r#ani'a!iei ca )e )r*)riile l*r *biecti(e$ ceea ce are efecte )*'iti(e at/t asu)ra re'ultatel*r #enerale$ c/t i asu)ra rec*")ensel*r indi(iduale5 cre terea ni(elului de )re#%tire a salaria!il*r$ cu res)*nsabilitatea )artici)%rii la c*nducere$ l%r#irea )er"anent% a cun* tin!el*r de s)ecialitate$ )aralel cu )re#%tirea )e care * fac )e )r*ble"e de "ana#e"ent. E(*lu!ia fir"ei s)re "ana#e"entul )artici)ati( are * deter"inare *biecti(% +n )r*fundele transf*r"%ri ce s&au )r*dus +n fact*rii ce c*ndi!i*nea'% caracteristicile "*dalit%!ile de "anifestare a )r*cesel*r de "ana#e"ent. 0ntre acestea se"nal%"2 de'(*ltarea )r*)riet%!ii$ a *biectului acesteia5 cre terea dificult%!ii$ c*")le.it%!ii c*")*nentel*r sale5 a")lificarea i")*rtan!ei )r*cesel*r de "ana#e"ent +n cre terea eficien!ei5
<

i di(ersit%!ii *biecti(el*r ce re(in fir"ei

O(idiu Nic*lescu$ I*n :erb*ncu$ c*nstantin Gandru$ M*derni'area c*nducerii unit%!il*r ec*n*"ice$ Editura Gtiin!ific% i Encicl*)edic%$ =ucure ti$ 1>I> $D Har*ld K**t'$ Hein' Oei,ric,$ Mana#e"ent$ McGraB 1 Hill =**3 C*")anJ$ 1>II .a.

Pagina 2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a")lificarea aut*n*"iei deci'i*nale$ +n s)ecial +n s*ciet%!ile c*"erciale cu descentrali'area de 6sus7 +n 6-*s7 *ri de 6-*s7 +n 6sus7$ ceea ce i")lic% deci'ii adec(ate )entru e.ercitarea (*lu"ului s)*rit de atribu!ii5 ridicarea ni(elului de )re#%tire )r*fesi*nal% i "ana#erial% a "ana#eril*r e.ecutan!i. Peste t*t +n lu"e$ +n !%ri de'(*ltate din )unct de (edere ec*n*"ic$ dar i +n !%ri "ai )u!in de'(*ltate la ni(elul *r#ani'a!iil*r se +nt/lnesc "*dalit%!i di(erse de )r*"*(are a "ana#e"entului )artici)ati(. 0n unele ca'uri sunt )re'ente f*r"e inci)iente$ ti"ide$ +n cele "ai "ulte ca'uri +ns%$ se +nt/lnesc f*r"e a(ansate de )r*"*(are. Este (*rba de tradi!ii +n )r*"*(area unui "ana#e"ent tiin!ific$ de un anu"it ni(el de cultur% #eneral% i de cultur% "ana#erial%$ de s)ecificul de"*cra!iei e.istente +n s*cietate i de #radul de asi"ilare a ei de c%tre indi(i'i. 8iste"ul "ana#e"entului )artici)ati( )resu)une un ansa"blu de funda"ente )rin care se *)era!i*nali'ea'% c*n!inutul s%u2 & funda"entul *r#ani'at*ric care asi#ur% su)*rtul )r*cesual i structural )entru "ana#e"entul )artici)ati(. La ni(elul fir"el*r sunt create i func!i*nea'% *r#anis"e )artici)ati(e de "ana#e"ent 1 Adunarea #eneral% a ac!i*naril*r$ Adunarea #eneral% a a as*cia!il*r$ c*nsilii de ad"inistra!ie$ C*"itete de direc!ii$ Ec,i)e "ana#eriale ce dis)un de atribu!ii$ res)*nsabilit%!i i c*")eten!e )rin care se asi#ur% ad*)tarea de deci'ii strate#ice i tactice5 & funda"entul deci'i*nal )resu)une )artici)area c*")*nen!il*r fir"ei$ a")lasa!i )e diferite ni(eluri ierar,ice$ la derularea )r*cesel*r deci'i*nale strate#ice$ tactice i curente5 & funda"entul "*ti(a!i*nal este asi#urat de "aniera de +ntre)%trundere a interesel*r s*ciet%!ii$ ale fir"ei i c*")*nen!il*r s%i$ ale st*3e,*lderil*r$ +n #eneral$ ale )r*)rietaril*r i "ana#eril*r$ +nde*sebi5 & funda"entul "*ral&s)iritul +l re)re'int% un n*u ti) de cultur% *r#ani'a!i*nal%$ * "entalitate diferit% )e care )ers*nalul fir"ei * are fa!% de *biecti(e i reali'area l*r$ fa!% de )artici)are la )r*cesele deci'i*nale. Mecanis"ele s)ecifice ec*n*"iei de )ia!%$ )ri(ati'area$ liberali'area utili'%rii )/r#,iil*r ec*n*"ic*&financiare sunt c/!i(a din fact*rii care declan ea'% "*dific%ri )r*funde de cultur% *r#ani'a!i*nal%. Ele trebuie sus!inute de )r*"*(area un*r siste"e de "ana#e"ent fle.ibile$ dina"ice i eficiente$ fa(*ri'ante )artici)%rii acti(e i res)*nsabile a salaria!il*r la reali'area *biecti(el*r.

Pagina 2! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

& funda"entul -uridic este dat de re#le"entarea n*r"ati(% a "ana#e"entului )artici)ati($ c*ncreti'at% +n le#i$ HG&uri$ di care se deta ea'% ca i")*rtan!%$ le#ea D1N1>>@ cu )ri(ire la s*ciet%!ile c*"erciale. Tabelul <.1. Or#anis"e )artici)ati(e de "ana#e"ent Nr. crt. 1. <.a. 8tatutul -uridic al fir"ei Re#ie aut*n*"% 8*cietate c*"ercial% )e ac!iuni Or#anis"e )artici)ati(e de "ana#e"ent C*nsiliu de ad"inistra!ie Adunarea #eneral% a ac!i*naril*r C*nsiliul de ad"inistra!ie C*"itetul de direc!ie b. Cu r%s)undere li"itar% C*"isia de cen'*ri Adunarea #eneral% a as*cia!iil*r C*nsiliul de ad"inistra!ie c. 0n c*"andit% )e ac!iuni C*"sia de cen'*ri Adunarea #eneral% a ac!i*naril*r Ad"inistrat*ri d. e. 0n c*"andit% si")l% 0n nu"e c*lecti( C*"isia de cen'*ri As*cia!i Ad"inistrat*ri As*cia!i

Ad"inistrat*ri 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$ ).DM;$ =ucure ti$ 1>>? <.<.Necesitatea )r*"*(%rii "ana#e"entului )artici)ati(. Pr*"*(area i i")le"entarea c*nducerii )artici)ati(e se s)ri-in% )e a)ari!ia un*r situa!ii care au #enerat +n "*d *biecti( trecerea la un ase"enea siste" de c*nducere. Ele"entele care )un +n e(iden!% necesitatea )r*"*(%rii c*nducerii )artici)ati(e sunt ur"%t*arele2 a4 e(*lu!ia +nre#istrat% +n cadrul )r*)riet%!ii )ri(ate$ res)ecti( cre terea substan!ial% a )*nderii )r*)riet%!ii )ri(ate as*ciate$ fa)t care a #enerat a)ari!ia un*r f*r"e institu!i*nale de )artici)are la c*nducere5 b4 cre terea di"ensiunii i c*")le.it%!ii +ntre)rinderii "*derne$ re'ultat al )r*#resului te,nic i te,n*l*#ic$ fa)t ce a c*")licat )r*cesul "ana#erial. At/t la ni(elul *r#ani'a!iei$ c/t

Pagina 25 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

i al subdi(i'iunil*r acesteia un sin#ur "ana#er nu"ai )*ate cu)rinde )r*ble"ele cu care se c*nfrunt% i care trebuie re'*l(ate. C*nducerea uni)ers*nal% nu "ai )*ate fi e.ercitat% eficient. C,iar dac% ea "ai este )racticat% +ntr&* s*cietatea ec*n*"ic% sau alta$ la ni(elul unei structuri sau alteia$ re'ultatele acti(it%!ii sunt slabe$ eficien!a sc%'ut%$ iar )ers)ecti(a su)ra(ie!uirii unit%!ii ec*n*"ice incert%. c4 rit"ul ra)id al +nn*iril*r +n te,nic% i te,n*l*#ie$ de u'ur% "*ral% a )r*dusel*r i de a)ari!ie a un*r )r*duse n*i$ c*")lic% f*arte "ult )r*cesul "ana#erial$ i")un/nd antrenarea +n acti(itatea de c*nducere a t*t "ai "ul!i s)eciali ti din *r#ani'a!ie$ ca i )ers*nal de e.ecu!ie. d4 trecerea atribu!iil*r c*nducerii de la )r*)rietarul sau )r*)rietarii fir"ei$ la un s)ecialist calificat c*res)un'%t*r 1 "ana#erul )r*fesi*nist.

e4 cre terea ni(elului de cultur%$ educa!ie i )re#%tire )r*fesi*nal% a salaria!il*r$ fa)t ce a )er"is i )er"ite )unerea +n (al*are a a)titudinil*r l*r$ interesul )entru fructificarea cun* tin!el*r$ ridicarea ni(elului de c*n tiin!%$ a d*rin!ei de a fi util. La acestea se adau#% sc,i"barea )*'i!iei l*r s*ciale$ i")licarea l*r nu nu"ai indi(idual%$ dar i c*lecti(% )rin inter"ediul *r#ani'a!iil*r sindicale 1 la elab*rarea strate#iil*r fir"ei$ la funda"entarea de )r*#ra"e de de'(*ltare$ de restructurare. Pr*"*(area "ana#e"entului )artici)ati( +n fir"ele r*"/ne ti i tr%ine se e.)lic% )rin "ulti)le a(anta-e5 c*nc*"itent$ acesta )re'int% i c/te(a li"ite$ a a cu" e(iden!ia'% tabelul <.<.

Tabelul nr.<.< A(anta-e i li"ite ale "ana#e"entului )artici)ati( A(anta-e Cre terea ni(elului #eneral de inf*r"are a )r*)rietaril*r i salaria!il*r Li"ite P*nderea indicat% a ti"*ului detinat c*nsult%rii sub*rd*na!il*r i )artici)%rii la edin!ele *r#anis"el*r )artici)ati(e de Cre terea #radului de funda"entare a deci'iil*r ca ur"are a i")lic%rii unui nu"%r "ana#e"ent Di"inuarea *)erati(it%!ii s*lu!i*n%rii un*r )r*ble"e

Pagina 2" din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

"are de )r*)rietari i salaria!i la derularea )r*cesel*r deci'i*nale 8e a")lific% antrenarea sta3e,*lderil*r la stabilirea i reali'area *biecti(el*r A")lificarea un*r c,eltuieli le#ate de )re#%tirea reuniunil*r$ "ulti)licarea "aterialel*r$ trans)*rtul c*")*nen!il*r un*r *r#anis"e )artici)ati(e. F*l*sirea$ la un ni(el su)eri*r$ a )*ten!ialului )r*fesi*nal i "ana#eria al )ers*nalului fir"ei. 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$ ).DMA&DMM$ =ucure ti$ 1>>?

<.D.Caracteristicile "ana#e"entului )artici)ati( al *r#ani'a!iei. Partici)area la c*nducere are efecte )*'iti(e nu nu"ai asu)ra *r#ani'a!iei$ ci i asu)ra salaria!il*r. Are l*c * cre tere a c*")eten!ei acest*ra$ a senti"entului de a)artenen!%$ de "/ndrie$ se de'(*lt% res)*nsabilitatea acest*ra$ cre te #radul de "*ti(are i satisfac!ie. 0n acela i ti")$ succesele i e ecurile *r#ani'a!iei$ riscurile deci'iil*r asu"ate sunt nu nu"ai ale "ana#eril*r$ ci ale tutur*r. P*rnind de la aceste c*nsidera!ii se des)rind unele tr%s%turi )rinci)ale ale "ana#e"entului )artici)ati($ i anu"e2 a4 Caracterul "ultidi"ensi*nal. Partici)area la c*nducere nu (i'ea'% nu"ai anu"ite )%r!i ale )r*cesului de c*nducere. 8e au +n (edere t*ate atribu!iile acesteia$ de la )reci'iune$ la c*ntr*l. Mana#e"entul )artici)ati( ur"%re te *b!inerea de c%tre *r#ani'a!ie a un*r )erf*r"an!e su)eri*are la t*ate ni(elurile$ +n )lan ec*n*"ic$ te,nic$ *r#ani'a!i*nal$ c*"ercial. b4 Caracterul sec(en!ial. Acesta este #eneral de s)eciali'area e.istent% +n cadrul *r#ani'a!iei$ ca i de c*nce)!ia "ana#eril*r )ri(ind atra#erea salaria!il*r la c*nducere$ c*nce)!ie reflectat% de titlul de c*nducere )r*"*(at.

Pagina 2# din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

c4 Caracterul inte#rati(. Mana#e"entul )artici)ati( se ba'ea'% )e inte#rare i asi#ur%$ +n acela i ti")$ e.tensia acestui )r*ces. A(e" +n (edere inte#rarea indi(idului +n c*lecti(ul de "unc% i +n *r#ani'a!ie$ c/t i inte#rarea "ana#e"entului )artici)ati( +n siste"ele "*derne de "ana#e"ent. d4 Caracterul institu!i*nal. Partici)area la c*nducere$ )unerea +n (al*are a calit%!il*r$ c*")eten!el*r$ inteli#en!ei i creati(it%!ii )ers*nalului an#a-at$ necesit% e.isten!a unui cadru *r#ani'at adec(at care s% )er"it% inf*r"area c*rect% a "e"bril*r *r#ani'a!iei$ indiferent de trea)ta ierar,ic% *cu)at%. Desi#ur$ c*nducerea )artici)ati(%$ al%turi de acest as)ect f*r"al E*ficial4 are i un caracter inf*r"al$ declarat$ "ai ale +n acele *r#ani'a!ii +n care "ana#erii sunt desc,i i )r*"*(%rii unei lar#i )artici)%ri la c*nducere. Latura f*r"al% are anu"ite li"ite +n atra#erea "e"bril*r *r#ani'a!iei la c*nducere$ aceste li"ite sunt de)% ite )rin accentul care se )une )e latura inf*r"al%. Partici)area inf*r"al% nu )resu)une e.isten!a unui cadru structurat$ ea este$ +n cele "ai "ulte ca'uri$ s)*ntan%$ ba'at% )e * rela!ie direct% +ntre c*nducere 1 sub*rd*na!i$ )e e.isten!a +n *r#ani'a!ie a unui cli"at de c*nlucrare$ a unei atitudini rece)ti(e a "ana#eril*r la )unctele de (edere i su#estiile sub*rd*na!il*r. <.;.Obiecti(ele siste"ului de "ana#e"ent )artici)ati( Orice ti) de "ana#e"ent al *r#ani'a!iil*r are ca *biect )rinci)al asi#urarea func!i*n%rii acesteia cu eficien!% ridicat%$ reflectat% +n re'ultatele s)ecifice d*"eniului de acti(itate. Ma.i"i'area )r*fitului r%"/ne ca *biecti( #eneral$ care nu )*ate fi i#n*rat$ dar al%turi de acesta$ )r*"*(area )artici)%rii la c*nducere (i'ea'% i unele *biecti(e s)ecifice$ care$ dac% sunt reali'ate$ (in i sus!in +nde)linirea *biecti(ului #eneral. Aceste *biecti(e s)ecifice sunt2 )unerea +n (al*are a #/ndirii c*lecti(e$ a ca)acit%!ii creat*are a tutur*r "e"bril*r *r#ani'a!iei$ "*bili'area i "*ti(area l*r de a c*ntribui la t*ate acti(it%!ile din *r#ani'a!ie5 )erfec!i*narea )r*cesului de stabilire a *biecti(el*r asi#ur/ndu&se funda"entarea tiin!ific% a acest*ra5 l%r#irea *ri'*nului de cun*a tere a "e"bril*r *r#ani'a!iei$ at/t )entru s)eciali'area l*r$ c/t i )entru d*"eniile le#ate de "unca efecti(% de c*nducere5 i de luare a deci'iil*r$

Pagina 28 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ridicarea ni(elului calitati( al "uncii$ reflectat +n )erf*r"an!ele indi(iduale re)re'inte su)*rt )entru "ana#e"entul )artici)ati(5 cre terea #radului de inte#rare a indi(i'il*r +n c*lecti(ul de "unc% i *r#ani'a!ie

c*lecti(e. Crearea unui cli"at de )r*"*(are a un*r ac!iuni c*"une$ de c**)erare$ care s%

<.A.M*dalit%!i i f*r"e de )r*"*(are ale "ana#e"entului )artici)ati( +n cadrul fir"ei. Partici)area la c*nducere nu se reali'ea'% identic +n cadrul fiec%rei fir"e. 0n "*d n*r"al a)ar f*r"e i "*dalit%!i c*ncrete )rin care se )un +n )ractic% cerin!ele unui astfel de "ana#e"ent$ *biecti(ele acestuia. Un r*l i")*rtant +n de'(*ltarea "ana#e"entului )artici)ati( +l au "ana#erii$ res)ecti( stilul de c*nducere )r*"*(at. Este n*r"al atunci s% +nt/lni" )ractici i f*r"e de )artici)are la c*nducere$ inclusi( +n cadrul aceleia i *r#ani'a!ii. 8unt "ana#eri la ni(elul un*r c*lecti(e de "unc% sau subdi(i'iuni *r#ani'at*rice care )ractic% un stil aut*ritar$ bl*c/nd sub*rd*na!ii de la )artici)area la c*nducerii i "ana#eri ade)!i ai stilului de"*cratic$ cu lar#% desc,idere s)re atra#erea real% i eficient% a sub*rd*na!il*r la c*nducere. Pre'ent%" "ai -*s "*dul cu" se )re'int% e.ercitarea aut*rit%!ii de c%tre "ana#er i libertatea de ac!iune a sub*rd*na!il*r +n ceea ce )ri(e te )artici)area la c*nducere$ +n "*d de*sebit la deci'ie;

Centrare )e sub*rd*nat Centrare )e "ana#er Gradul de "anifestare a aut*rit%!ii de c%tre "ana#er Gradul de libertate de ac!iune )entru sub*rd*na!i Mana#erul ia deci'ia i * c*"unic%
;

Mana#erul )re'int% ideile sale i in(it% la

Mana#erul )re'int% )r*ble& "a$ )ri"e te

Mana#erul )er"ite #ru)uri& l*r luarea de

Mana#erul )er& Mite sub*rd*na !il*r s% ac!i*ne&

(e'i2 Duncan 9.O$ Mana#e"ent$ Rand*"e H*use =usiness Di(isi*n$ 1>ID

Pagina 2$ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

discu!ie

su#estii i ia deci'ia

deci'ii +n cadrul un*r li"ite

'e liber$ f%r% c*nstr/n#eri

stabilite Fi#.<. Ra)*rturile dintre a")l*area c*")eten!el*r i res)*nsabilit%!il*r "ana#eriale i libertatea de ac!iune a sub*rd*na!il*r.

Dac% )ri(i" din )unctul de (edere al "ana#e"entului )artici)ati( institu!i*nal re#%si" d*u% f*r"e de )artici)are. Partici)area direct%$ care se refer% la )ers*anele din *r#ani'a!ie care sunt alese +n *r#anis"ele de c*nducere )artici)ati(%. Partici)area indirect% se refer% la )artici)area la c*nducere$ "ai c*ncret la unele *r#anis"e de c*nducere din cadrul *r#ani'a!iei )rin re)re'entare$ +n sensul c% unii "e"brii ai *r#ani'a!iei sunt +")uternici!i de ceilal!i s% le sus!in% su#estiile$ )unctele de (edere$ res)ecti( s%&i re)re'inte +n )r*cesele de luare a deci'iil*r sau +n alte acte ale c*nducerii. 8unt i alte "*dalit%!i de )r*"*(are a )artici)%rii indirecte. De e.e")lu c*nstituirea de c*"itete sau c*nsilii c*nsultati(e la ni(elul c*nducerii su)eri*are a *r#ani'a!iei$ care c*nsilia'% )e cei +")uternici!i cu luarea deci'iei. A"bele f*r"e de )artici)are la c*nducere cun*sc * de'(*ltare c*ntinu%. Aceasta reflect% interesul tutur*r )entru c*ns*lidarea "ana#e"entului )artici)ati($ )entru l%r#irea acestuia$ )entru crearea unei ade(%rate "entalit%!i )artici)ati(e care s% c*nduc% la )erf*r"an!e "ari la ni(el de *r#ani'a!ie$ i +n acela i ti")$ la satisfac!ie ridicat% )entru indi(id$ indiferent de ni(elul ierar,ic )e care se situea'% +n *r#ani'a!ie <.M. Met*de i te,nici de sti"ulare a creati(it%!ii i")licate +n e.ercitarea

"ana#e"entului )artici)ati(. Pentru cre terea #radului de )artici)are a salaria!il*r la c*nducere$ "ana#erii )*t a)ela la * serie de "et*de i te,nici de sti"ulare a creati(it%!ii sub*rd*na!il*r. Met*dele i te,nicile de sti"ulare a creati(it%!ii nu sunt utili'ate nu"ai )entru eficienti'area )r*cesului "ana#erial. Ele se f*l*sesc )e lar# de c%tre "ana#eri i )entru acti(area a)titudinil*r de in*(are ale indi(i'il*r i #ru)ului i$ "ai ales$ )entru +nl%turarea barierel*r )si,*&s*ciale care +")iedic%$ )rin in,ibi!ie$ "anifestarea acel*r a)titudini. De ase"enea ele c*nstituie surse ine)ui'abile de idei$ care $ selectate cu #ri-%$ c*nstituie un

Pagina % din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

su)*rt e.tra*rdinar de s*lid )entru deci'iile care se iau$ at/t +n c*ndi!ii n*r"ale$ c/t i +n )eri*ade dificile )entru *r#ani'a!ie. Met*dele de sti"ulare a creati(it%!ii !in sea"a de * serie de re#uli2 c*nce)erea )ers*anei u"ane +n "*d inte#ral5 acce)tarea relati(it%!ii afir"a!iil*r$ +n(in#erea rutinei i )re-udec%!il*r. Acestea au f*st #ru)ate +n "et*de intuiti(e i "et*de analiticeA a. Met*dele intuiti(e f*l*sesc intui!ia$ i"a#ina!ia i fante'ia +n sti"ularea creati(it%!ii un*r s)eciali ti. Ca "et*de )articulare )*t fi f*l*site c*nsacrarea care c*nst% +n s)ar#erea E"ental%4 a unui +ntre# +n )%r!ile sale c*")*nente i rec*")unerea +ntre#ului +ntr&* "anier% n*u$ -*cul de cu(inte f*l*sit "ai ales +n *r#ani'area acti(it%!ii c*"erciale$ +n stabilirea denu"irii n*il*r )r*duse i anal*#ia care c*nst% +n transferarea un*r caracteristici ale unui fen*"en cun*scut s)re altul necun*scut sau "ai )u!in cun*scut )e ba'a ase"%n%ril*r dintre ele. Din cadrul "et*del*r intuiti(e c*")le.e de sti"ulare a creati(it%!ii e(iden!ie" "et*da brainst*r"in#$ "et*da P,ili)s MNM$ "et*da Ete,nic%4" Del),i i sintetica. Met*da brainst*r"in# se a)lic% +n sti"ularea creati(it%!ii de #ru)$ )rin +ncura-area as*cia!iei libere a ideil*r i +nl%turarea efectel*r in,ibat*are ale criticii. Prin a)licarea acestei "et*de se ur"%re te f*r"ularea un*r )uncte de (edere n*i cu a-ut*rul c%r*ra s% se #%seasc% s*lu!ia sau s*lu!iile la * )r*ble"% dat%. Met*da se a)lic% +ntr&un "*d relati( si")lu2 se reune te un #ru) de )ers*ane Ee.)er!i45 se stabile te un lider$ ani"at*r$ c**rd*nat*r al discu!iei5 se f*r"ulea'% )r*ble"a )entru care se caut% s*lu!ii5 se e"it )%reri i se +nre#istrea'% t*ate *)iniile e.)ri"ate5 nici un )unct de (edere nu este criticat +n ti")ul reuniunii #ru)ului$ se e(it% discutarea c*nsecin!el*r ideil*r e"ise.. Du)% +nc,eierea reuniunii de #ru)$ )%rerile e"ise sunt e(aluate i se re!in cele "ai i")*rtante. Este )referabil ca #ru)ul de e.)eer!i s% fie de ;&? )ers*ane$ iar durata unei discu!ii de 1@ 1 M@ "inute. 8e rec*"and% ca #ru)ul s% nu fie *"*#en$ +ntruc/t +ntre e.)er!ii din acela i d*"eniu e.ist% un c*nsens tacit destul de "are ceea ce )*ate +n,iba e"isiunea de idei *ri#inale. Este indicat ca la reuniunile de brainst*r"in# s% nu )artici)e efii ierar,ici ai e.)er!il*r ini(ita!i +ntruc/t )*t c*nstitui un fact*r +n,ibit*r. Met*da P,illi)s MNM c*nst% +n di(i'area #ru)ului "are +n unit%!i "ai "ici$ c*")use fiecare din M )ers*ane care ur"ea'% a discuta ti") de M "inute * )r*ble"% c%reia i se caut%
A

:.C*rnescu$ I.Mi,%ilescu$ 8.8tanciu$ Mana#e"ent&=a'e Generale$ Editura Acta"i$ =ucure ti$ 1>>I

Pagina 1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

s*lu!ii. Fiecare #ru) ale#e un c**rd*nat*r care ani"% discu!ia i n*tea'% )r*)unerile. Discu!iile +n #ru) )*t fi libere sau )r*#resiste5 d*ar )%rerile acce)tate sunt n*tate. Du)% ce t*!i "e"brii #ru)ului i&au e.)ri"at )%rerea$ c*nduc%t*rul cite te )r*)unerile re!inute i in(it% #ru)ul s% ierar,i'e'e$ s% le stabileasc% )e cele "ai i")*rtante. Aceast% "et*d% )re'int% * serie de a(anta-e2 d% )*sibilitatea ca t*!i "e"brii #ru)ului s%& i )un% )%rerea5 )er"ite *b!inerea ra)id% a unui nu"%r "are de s*lu!ii5 *bi nuie te )e "e"brii #ru)ului cu te,nica ar#u"ent%rii$ a sus!inerii )%reril*r. Met*da Del),i )er"ite (al*rificarea unui (*lu" "are de inf*r"a!ii tiin!ifice i te,nice de!inute de un #ru) de e.)er!i. Ea c*"bin% a(anta-ele discu!iei +n #ru) cu cele ale inde)enden!ei )artici)an!il*r fa!% de )resiunea #ru)ului sau fa!% de )r*)riile l*r )%reri e.)ri"ate +n )ublic. Anc,eta Del),i se desf% *ar% +n "*d *bi nuit +n )atru eta)e2 )ri"a rund% c*nst% +n tri"iterea c,esti*narului fiec%rui e.)ert$ se adun% r%s)unsurile i se )relucrea'%. 0n anali'a r%s)unsuril*r se )*ate )r*ceda +n trei feluri2 c**rd*nat*rul d% diferite )*nderi r%s)unsuril*r +n ra)*rt cu c*")eten!a atribuit% fiec%rui e.)ert5 e.)er!ii e(aluea'% ei +n i i c*")eten!a l*r +n le#%tur% cu )r*ble"a studiat% i dau r%s)unsului l*r * )*ndere c*res)un'%t*are5 e(aluarea r%s)unsuril*r se face f%r% a se ac*rda )*nderi5 +n runda a d*ua se )un +ntreb%ri +n le#%tur% cu data )*sibil% de a)ari!ie a un*r e(eni"ente$ i")*rtan!a un*r e(eni"ente (iit*are$ *)*rtunitatea un*r "i-l*ace. R%s)unsurile )ri"ite sunt )relucrate i re)re'entate cu a-ut*rul indicat*ril*r statistici5 +n runda a treia$ )artici)an!il*r le sunt c*"unicate re'ultatele rundel*r )recedente. Partici)an!ii$ a c%r*r *)inie se situea'% +n afara inter(alului "edian sunt ru#a!i s%& i ar#u"ente'e *)inia sau s% i&* "*difice5 +n runda a )atra$ e.)er!ii sunt inf*r"a!i asu)ra re'ultatel*r *b!inute +n runda )recedent% i sunt ru#a!i ca$ +n ra)*rt cu re'ultatele c*""unicate s%& i e.)ri"e din n*u )%rerea. E.erci!iul Del),i$ de i lar# f*l*sit +n sti"ularea creati(it%!ii i +n )re(i'iune$ este une*ri criticat c% )une accent )e c*nsens i nu !ine sea"a de *)iniile 6de(iate7 care )*t fi n*(at*are.

Pagina 2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8inectica este * "et*d% care se ba'ea'% )e d*u% "ecanis"e *)use2 al transf*r"%rii necun*scutului +n fa"iliar i al fa"iliarului +n necun*scut. Pri"ul "ecanis" face a)el la anal*#ii$ la #%sirea un*r ase"%n%ri +ntre * )r*ble"% n*u% i alta (ec,e. Cel de al d*ilea "ecanis" )resu)une +nl%turarea )re-udec%!il*r i stere*ti)uril*r )erce)ti(e i ra!i*nale$ )un/nd accent )e )r*ble"ati'area cun*scutului$ )e rediscutarea un*r )r*ble"e de-a s*lu!i*nate.

E.erci!iul sinectic )arcur#e trei eta)e2 eta)a de"ar%rii +n care "e"brii #ru)ului sinectic se cun*sc$ se f*r"ea'% c*e'iunea de #ru)5 eta)a )r*ducti(% +n care se )re'int% )r*ble"a ce ur"ea'% a fi de'b%tut%5 eta)a +nt*arcerii la real )resu)une intrarea +n func!iune a #/ndirii l*#ice$ ra!i*nale care ra)*rtea'% ideile e"ise la realitate. b. Met*dele analitice sti"ulea'% creati(itatea )e ba'a )re'ent%rii i trat%rii di(ersel*r date$ inf*r"a!ii i s*lu!ii +ntr&* f*r"% l*#ic%. Cele "ai frec(ent utili'ate "et*de analitice sunt2 anc,eta )e ba'% de c,esti*nar a un*r s)eciali ti$ anali'a func!iei$ anali'a "*rf*l*#ic%$ anali'a euristic%. Met*da "*rf*l*#ic% c*nst% +n c%utarea siste"atic% a s*lu!iil*r unei )r*ble"e 2 *biectul$ siste"ul$ lucrarea se desc*")un +n )ara"etrii de ba'% i se stabilesc re'ultatele care )*t a)%rea din c*"binarea diferit% a acest*ra. Cu a-ut*rul anali'ei "*rf*l*#ice se )*t *b!ine trei cate#*rii de re'ultate2 c*"bin%ri cun*scute de )ara"etri5 c*"bin%ri necun*scute dar inteli#ibile5 c*"bin%ri necun*scute dar neinteli#ibile. Este la latitudinea "ana#eril*r de a utili'a una sau alta din aceste "et*de i te,nici. Cert este c% "ana#erii care utili'ea'% aceste "et*de nu nu"ai c% c*ntribuie la asi#urarea i +ntre!inere unui cli"at de creati(itate +n *r#ani'a!ie$ dar *b!in i re'ultate de*sebite$ at/t +n )lan "ana#erial$ c/t i +n )lan in*(a!i*nal.

CAPITOLUL III

MOTI:AREA COMPLEPL A PER8ONALULUI


Pagina din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.1. C*nce)tul de "*ti(are D.1.1. Definirea "*ti(%rii M*ti(area re)re'int% * c*")*nent% "a-*r% a "ana#e"entului i un subiect dintre cele "ai frec(ent tratate +n literatura de s)ecialitate.Ca ur"are$ se +nre#istrea'% * "are (arietate de ab*rd%ri$ nu rare*ri c*ntradict*rii. M*ti(a!ia re)re'int% 6f*r!a c*nduc%t*are din interi*rul unei )ers*ane ce * deter"in% )e aceasta s% ac!i*ne'e. Aceast% f*r!% este )r*dus% de * stare de tensiune$ care e.ist% ca ur"are a nesatisfacerii unei ne(*i7 EE(ans i =re"an 1>>@$ ).1A>4. Ori#inea cu(/ntului * c*nstituie latinescul 6"*(ere7$ adic% 6ceea ce )une +n "i care$ ceea ce +")in#e la ac!iune7. Plec/nd de la aceast% definire$ re#%si" +n literatura de s)ecialitate ab*rd%ri care se centrea'% fie asu)ra indi(idului$ fie a indi(idului +n rela!ie cu "ediul s%u. Pri"a ab*rdare sus!ine c% f*r!a "*ti(a!i*nal% este interi*ar% indi(idului i de)inde de caracteristicile )ers*nale ca2 ne(*ile$ )ulsiunile$ instinctele$ tr%s%turi de c*")*rta"ent ca2 ,ed*nis"ul$ a(iditatea$ #el*'ia. 0n )ers)ecti(a situa!i*nal%$ c*")*rta"entul de)inde i de fact*ri e.teri*ri indi(idului$ res)ecti( de "ediu s%u de lucru$ natura "uncii$ stilul de c*nducere al su)eri*ril*r. Din )unctul de (edere al c*nce)!iei "ana#eriale )e care se funda"entea'%$ de*sebi" d*u% acce)!iuni "a-*re ale "*ti(%rii2 M*ti(area +n sens restr/ns$ ba'at% )e * (i'iune clasic% asu)ra *r#ani'a!iei i "ana#e"entului c*nst% +n c*relarea necesit%!il*r$ as)ira!iil*r i interesel*r )ers*nalului din cadrul *r#ani'a!iei cu reali'area *biecti(el*r i e.ercitarea sarcinil*r$ c*")eten!el*r i res)*nsabilit%!il*r$ atribuite +n cadrul *r#ani'a!iei. M*ti(area +n sens cu)rin'%t*r$ c*nturat% +n ulti"ii ani$ ba'at% )e * (i'iune "*dern% asu)ra *r#ani'a!iei i "ana#e"entului$ re'id% +n ansa"blul de deci'ii i ac!iuni )rin care se deter"in% sta3e,*lderii fir"ei s% c*ntribuie direct i indirect la reali'area de func!i*nalit%!i i )erf*r"an!e de ansa"blu su)eri*are$ )e ba'a c*rel%rii interesel*r acest*ra +n ab*rdarea i reali'area *biecti(el*r *r#ani'a!iei i ale subsiste"el*r sale. C*n!inutul c*ncret al "*ti(%rii +n fiecare fir"% reflect% c*nce)!ia "ana#erial% i ec*n*"ic% )r*"*(at% +n cadrul acesteia.
Pagina ! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.1.<. R*lurile "*ti(%rii )ers*nalului. Indiferent de c*n!inutul "*ti(%rii$ r*lurile +nde)linite sunt "ulti)le i intense. Astfel se re#%sesc ur"%t*arele r*luri ale "*ti(%rii )ers*nalului2 R*lul "ana#erial este cel "ai direct i c*nst%$ +n esen!%$ +n deter"inarea de fact* a c*n!inutului i eficacit%!ii func!iei de antrenare$ care$ la r/ndul ei$ c*ndi!i*nea'% decisi( c*ncreti'area cel*rlalte func!ii "ana#eriale 1 )re(i'iunea$ *r#ani'are$ c**rd*nare i c*ntr*l& e(aluare. Calitatea deci'iil*r$ *)era!i*nali'area "et*del*r$ te,nicil*r i )r*ceduril*r "ana#eriale i efectele #enerale$ acurate!ea i fle.ibilitatea subsiste"ului inf*r"a!i*nal 1 adic% ele"entele de esen!% ale siste"ului "ana#erial & sunt ne"i-l*cit c*ndi!i*nate de "*ti(area )ers*nalului. R*lul *r#ani'a!i*nal se refer% la i")actul "a-*r )e care "*ti(area +l are direct i )rin inter"ediul cel*rlalte ele"ente "ana#eriale asu)ra "*dului cu" func!i*nea'% fir"a i )erf*r"an!ele sale. C*n!inutul i "*dalit%!ile de "*ti(are utili'ate +ntr&* fir"% c*ntribuie +ntr&* "%sur% se"nificati(% la i")ri"area anu"it*r caracteristici culturii sale *r#ani'a!i*nale. R*lul indi(idual (i'ea'% )uternica de)eden!% a satisfac!iil*r i insatisfac!iil*r fiec%rui salariat din fir"%$ a e(*lu!iei sale$ de "*ti(area e.ercitat% +n *r#ani'a!ie. Cu c/t se reali'ea'% * "*ti(are "ai intens%$ ba'at% )e luarea +n c*nsiderare a necesit%!il*r$ as)ira!iil*r i a te)t%ril*r salaria!il*r$ cu at/t )ers*nalul este "ai satisf%cut$ + i utili'ea'% +ntr&* "%sur% "ai "are ca)acitatea i se de'(*lt% "ai ra)id i "ai intens. R*lul ec*n*"ic se refer% la c*ndi!i*narea indirect%$ dar substan!ial% a )erf*r"an!el*r ec*n*"ice al fiec%rei !%ri de "*ti(area ce )red*"in% +n fiecare fir"% ce *)erea'% )e terit*riul s%u. Atunci c/nd la ni(elul fir"el*r "*ti(area este insuficient%$ re'ultatele ec*n*"ice ale acest*ra nu se ridic% la ni(elul necesar i )rin ur"are se reflect% ne#ati( +n )erf*r"ane!ele de ansa"blu ale !%rii +n cau'%. R*lul decisi( al )ri(ati'%rii )entru a reali'a * ec*n*"ie de )ia!% func!i*nal% i )er"anent% are la ba'% de)enden!a decisi(% a eficacit%!ii "*ti(%rii de natura )r*)riet%!ii i")licate.

Pagina 5 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

R*lul s*cial re)re'int% +n fa)t efectul siner#etic al )recedentel*r r*luri +n )lanul ele"entel*r )si,*&s*ci*l*#ice ce caracteri'ea'% )*)ula!ia unei !%ri. Cli"atul s*cial dintr&* !ar%$ rela!iile s*ciale sunt deter"inate +ntr&* "%sur% a)reciabil% )rin "ulti)lele efecte$ "a-*ritatea indirecte acti(itatea. I")*rtan!a "*ti(%rii a f*st ar#u"entat% de re'ultatele nu"er*asel*r in(esti#a!ii cu caracter e")iric care s&au reali'at +n cadrul un*r a")le cercet%ri +n d*"eniu. i )r*)a#ate ale "*ti(%rii ce )red*"in% +n cadrul s*ciet%!il*r i cel*rlalte *r#ani'a!ii unde )*)ula!ia + i desf% *ar% c*"erciale$ re#iil*r aut*n*"e

MANAGERIAL 1

ORGANI& CAFIONAL <

INDI:I& DUAL

ROLURILE MOTI:LRII

8OCIAL D

ECONOMIC

Pagina " din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Fi#.D.1. Princi)alele r*luri ale "*ti(%rii 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$ ).;?D$ =ucure ti$ 1>>?

D.<. Princi)alele te*rii "*ti(a!i*nale D.<.1. T*)il*#ii )ri(ind te*riile "*ti(a!i*nale Multitudinea ab*rd%ril*r "*ti(a!i*nale i")une * siste"ati'are a acest*ra. Astfel )re'ent%" selecti( anu"ite ti)*l*#ii care +nre#istrea'% * "ai frec(ent% utili'are +n lucr%rile de "ana#e"ent. Pr*fes*rul s)ani*l 9uan Pere' L*)e' deli"itea'%$ +n func!ie de i)*te'ele )ri(ind natura "*ti(a!iil*r )ers*nalului$ trei cate#*rii de te*rii2 a4 "ecaniciste$ caracteri'ate )rin fa)tul c% se )resu)une c% *a"enii sunt "*ti(a!i nu"ai )rin c*rela!ii cu c*nsecin!ele ac!iunil*r l*r$ adic% )rin "*ti(a!ii e.trinseci$ "*ti(a!ii care cu)rind *rice fel de sti"uli 1 salariu$ )re"iu$ statut s*cial 1 )e care * )ers*an% le )ri"e te din e.teri*r +n sc,i"bul unei ac!iuni )e care el * reali'ea'%. b4 )si,*s*ci*l*#ice ce c*nsider% c% salaria!ii sunt "*ti(a!i at/t )rin "*ti(a!ii e.trinseci$ c/t i intrinseci. Aceast% cate#*rie de sti"uli$ res)ecti( intrinseci$ are +n (edere c*nsecin!ele #enerate de +ns% i reali'area ac!iunii$ acestea satisf%c/nd ne(*i sau d*rin!e ale )ers*anei +n cau'%. c4 antr*)*l*#ice care au +n (edere$ )e l/n#% "*ti(a!iile e.trinseci i intrinseci i )e cele transcendente. Acestea din ur"% dese"nea'% acele c*nsecin!e )e care ac!iunea unei )ers*ane le #enerea'% asu)ra alteia sau alt*ra$ c*nsecin!e a c%r*r *b!inere este ur"%rit% +n "*d s)ecial. Aceste trei cate#*rii de "*ti(a!ii 1 e.trinseci$ intrinseci i transcendente 1 de)ind de caracteristicile "ediului$ referindu&se la ceea ce se +nt/")l% +n afara )ers*anei res)ecti(e. Din aceast% anali'% c*")arati(% a cel*r trei ti)uri de te*rii "*ti(a!i*nale se )*ate c*nclu'i*na c% e.ist% * sin#ur% te*rie c*")let% 1 cea antr*)*l*#ic%. Te*ria )si,*s*ci*l*#ic% este un ca' )articular al te*riei antr*)*l*#ice$ iar te*ria "ecanicist% este un ca' )articular al te*riei )si,*s*ci*l*#ice. Ac!iuni *#ani'a!i*nale E)r*duse$ser(icii4 Reac!ia "ediului Eflu.ul de sti"ulente4

Mediu e.tern
Pagina # din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8trate#ie

8iste"e "ana#eriale

R*luri f*r"ale

E C*n% "ecanic%4

Obiect de acti(itate

8til "ana#erial

Pers*nal i")licat

EC*n% )si,*s*ci*l*#ic%4

Misiunea e.tern%

:al*rile "ana#eriale

Misiunea intern%

EC*n% antr*)*l*#ic%4

Mediu intern Ac!iuni indi(iduale E)ers*nalul fir"ei4

8atisfacerea Indi(idual% a necesit%!il*r

Fi#.D.<. Interrela!iile dintre cele trei cate#*rii "*ti(a!i*nale EDu)% 9.A.Pere' L*)e'$ 6Hu"an M*ti(ati*n7$ IE8E =arcel*na$ 1>><$ ).<14

Pagina 8 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pr*fes*rii a"ericani L*n#enec3er i Prin#ll di(id te*riile *r#ani'a!i*nale +n d*u% cate#*rii 1 de c*n!inut i de )r*ces. Te*riile de c*n!inut )un accentul asu)ra fact*ril*r s)ecifici ce "*ti(ea'% salaria!ii ca indi(i'i. Ace ti fact*ri )*t s%& i aib% *ri#inea +n indi(idul +nsu i$ referindu&se la anu"ite necesit%!i i as)ira!ii. Dintre te*riile de c*n!inut "en!i*n%" te*ria lui Masl*B$ ba'at% )e ierar,i'area necesit%!il*r$ ab*rdarea lui Her'ber#$ ce c*nsider% c% e.ist% d*u% cate#*rii de fact*ri "*ti(a!i*nali2 de i#ien% sau c*nte.tuali i "*ti(a!i*nali )r*)riu&'is. Te*riile de )r*ces se f*cali'ea'% asu)ra dina"icii "*ti(%rii$ +nce)/nd cu ener#i'area ini!ial% a c*")*rta"entel*r$ c*ntinu/nd cu selec!ia alternati(el*r i a-un#/nd la ef*rtul actual. 0n aceast% cate#*rie se include te*riile "*ti(a!i*nale a.ate )e satisfacerea a te)t%ril*r salaria!il*r i te*riile care se refer% la "*dificarea c*")*rta"entului. D.<.<. Pre'entarea selecti(% a te*riil*r "*ti(a!i*nale Din nu"er*asele te*rii "*ti(a!i*nale$ )re'ent%" )atru te*rii$ cele "ai cun*scute$ ale c%r*r ele"ente c*nsider%" c% )re'int% * utilitate de*sebit% )entru "ana#eri +n )eri*ada actual% i (iit*are. Ab*rdarea lui Mc.Gre#*r P*tri(it s)ecialistului a"erican D*u#las Mc.Gre#*r$ la ba'a deci'iil*r c*")*rt%rii "ana#eril*r +n e.ecitarea func!iil*r "ana#eriale e.ist% d*u% ab*rd%ri )rinci)ale$ f*r"ulate sub f*r"a cun*scutel*r te*rii 6P7 i 6Q7. P*stulatele )e care se ba'ea'% acestea sunt )re'entate +n tabelul nr.D.<. Tabelul nr.D.<. P*stulatele te*riil*r 6P7 i 6Q7 Nr. crt. 1 Te*ria 6P7 0n )r*cesul "uncii *"ul E*bi nuit4 "ediu este )redis)us s)re del%sare$ e(it/nd&*$ "uncind c/t "ai )u!in )*sibil <. O"ul "ediu nu are a"bi!ie$ d*re te s% e(ite asu"area de res)*nsabilit%!i$ )refer% s% fie c*ndus. Te*ria 6Q7 Pentru *"ul "ediu efectuarea de ef*rturi fi'ice i intelectuale +n )r*cesul "uncii este t*t at/t de n*r"al% ca i *di,na sau distrac!ia C*ntr*lul i a"enin!area cu )ede)se nu sunt si#urele "i-l*ace )entru a deter"ina )artici)area *"ului "ediu la reali'area

Pagina $ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.

O"ul "ediu este e#*ist$ indiferent la necesit%!ile *r#ani'a!iei din care face )arte.

*biecti(el*r fir"ei. 0n c*ndi!ii n*r"ale$ *"ul "ediu +n(a!% nu nu"ai s% acce)te i s% e.ercite sarcini i res)*nsabilit%!i$ dar i le asu"% din )r*)rie ini!iati(%. Asu"area de sarcini i res)*nsabilit%!i de)inde de "*ti(a!iile )*'iti(e$ de rec*")ensele as*ciate l*r.

;.

Prin natura sa$ *"ul "ediu se *)une sc,i"b%ril*r +n cadrul *r#ani'a!iei +n care este inte#rat. Ca ur"are$ *"ul "ediu trebuie s% fie f*r!at$ a"enin!at cu )ede)se$ c*ntr*lat )er"anent )entru a fi deter"inat s% de)un% ef*rturile necesare reali'%rii *biecti(el*r *r#ani'a!iei

A.

8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent 1 Editura Ec*n*"ic%$ =ucure ti$ 1>>?$).;?? De )reci'at c%$ ulteri*r$ un cun*scut s)ecialist +n "ana#e"ent a c*")letat cele d*u% te*rii cu * a treia 6C7$ care re)re'int% * c*"binare a acest*ra. Ab*rdarea lui Mc.Gre#*r face )arte din te*riile )si,*s*ci*l*#ice i$ res)ecti( de c*n!inut. Ab*rdarea lui Masl*B. Aceast% te*rie c*nst% +n stabilirea unei ierar,ii a necesit%!il*r u"ane i +n e(iden!ierea unui dinanis" al "*ti(%rii #enerat de satisfacerea res)ecti(el*r cate#*rii de necesit%!i. Aceste cate#*rii de necesit%!i sunt2 securitatea i si#uran!a$ ce (i'ea'% )r*tec!ia fa!% de a"enin!%ri i )eric*le la adresa salariatului i a l*cului de "unc%5 c*ntacte u"ane i afiliere la #ru)$ de natur% s*cial%$ ce au +n (edere *ferirea i )ri"irea afec!iunii c*le#il*r$ senti"entul de a fi acce)tat de #ru)ul de "unc%5 statut s*cial i sti"% referit*are la *b!inerea a)recierii cel*r din -ur$ la aut*a)recierea "uncii i re'ultatel*r )r*)rii5 aut*reali'are ce are +n (edere *b!inerea de succese care dau satisfac!ie "uncii +")linite i #enerea'% d*rin!e$ deci'ii i ac!iuni s)*rite )entru a *b!ine )erf*r"an!e.

Pagina !% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Masl*B sus!ine c% satisfacerea necesit%!il*r "en!i*nate )re'int% * a)reciabil% (al*are "*ti(a!i*nal% nu"ai )/n% la un anu"it ni(el$ c*res)un'%t*r ne(*il*r$ )*ten!ialului i as)ira!iil*r fiec%ruia. 8in#ura cate#*rie de necesit%!i care nu se e)ui'ea'% este ulti"a$ dar )entru *"ul "ediu satisfacerea acestei ne(*ie are (al*are "*ti(a!i*nal% nu"ai du)% ce )recedentele )atru cate#*rii de necesit%!i au f*st satisf%cute succesi( la un ni(el c*res)un'%t*r. Te*ria lui Masl*B face )arte din cate#*ria te*riil*r )si,*s*ci*l*#ice i de )r*ces.

Aut*reali'are

Res)ect de sine

Necesit%!i s*ciale Ea)artenen!a la #ru)4

Necesit%!i le#ate de si#uran!%

Necesit%!i fi'i*l*#ice Fi#.D.D. Ierar,i'area ne(*il*r du)% Masl*B 8ursa2 Fl*rescu C$ .a. 1 Mar3etin#$ Editura Mar3eter$ =ucure ti$ 1>><

Te*ria lui Her'ber# P*rtnind de la te*ria lui Masl*B$ Frederic3 Her'ber# a creat * n*u% te*rie de*sebit de cun*scut%. 0n (i'iunea sa e.ist% d*u% cate#*rii )rinci)ale de fact*ri "*ti(a!i*nali2
Pagina !1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

fact*ri de i#ien% sau c*nte.tuali care se refer% la "ediul *r#ani'a!i*nal$ la care se include salariul$ su)er(i'area de s)ecialitate$ c*ndi!iile de "unc%$ strate#ia c*")aniei5 fact*rii "*ti(a!i*nali ce reflect% ne"i-l*cit c*n!inutul "uncii reali'ate de salariat +n (irtutea )*stuluide!inut. M*delul lui Her'ber# face )arte din cate#*ria te*riil*r )si,*s*ci*l*#ice i de c*n!inut. Te*ria a te)t%ril*r :IE a lui :r**". Aceast% te*rie c*nsider% c% trei sunt ele"entele "*ti(a!i*nale de ba'% +n *rice )r*ces de "ana#e"ent2 : 1 (alen!a "*ti(a!i*nal%$ indic% intensitatea d*rin!ei unui salariat de a reali'a un anu"it *biecti( +n cadrul *r#ani'a!iei. Acest *biecti( se )*ate referi la *b!inerea unei anu"ite cre teri salariale$ a unei )ri"e. E 1 a te)tarea salariatului$ ce reflect% c*n(in#erea sa referit*are la )r*ducerea unui anu"it e(eni"ent sau *b!inerea unei anu"ite )erf*r"an!e +n cadrul *r#ani'a!iei$ +n ca'ul "anifest%rii de c%tre el a unui c*")*rta"ent s)ecial5 I 1 instru"entalitatea$ ce e.)ri"% a")l*area c*n(in#erii unei )ers*ane c% reali'area unui )ri" ni(el de )erf*r"an!% (a fi as*ciat cu *b!inerea +n )lanul secundar a un*r anu"ite ac!iuni "*ti(a!i*nale +n fa(*area sa. Te*riile c*ntin#encJ. Definit*rie )entru aceste te*rii este ab*rdarea c*relati(% a "*ti(%rii "ana#e"entului fir"ei i "ediul s%u e.*#en. 8)ecific ab*rd%rii c*ntin#encJ este identificarea unuia sau "ai "ult*r seturi de (ariabile ce reflect% starea i e(*lu!iile fir"ei$ "ediul e.teri*r$ i une*ri$ ale siste"ului "ana#e"entului$ rele(/nd "*dul cu" ele influen!ea'% "*ti(area )ers*nalului i feed&bac3&ul )e care$ la r/ndul s%u$ acesta +l are. D.<.D. Te*riile de )r*ces ale "*ti(a!iei. Te*riile de )r*ces +ncearc% s% descrie i s% anali'e'e "*dul +n care fact*rii )ers*nali interac!i*nea'% i influen!ea'% c*")*rta"entul. Dintre cele "ai cun*scute te*rii de )r*ces sunt2 te*ria n%'uin!el*r i te*ria ec,it%!ii. Te*ria n%'uin!el*r a f*st elab*rat% de :ict*r :r**" i se ba'ea'% )e )re"isa s% )erce)!ia ne(*il*r deter"in% c*")*rta"entul u"an$ iar intensitatea "*ti(%rii de)inde de #radul +n care indi(idul d*re te s% ad*)te un anu"it c*")*rta"ent.

Pagina !2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La ba'a acestei te*rii stau i)*te'e des)re cau'ele ce deter"in% c*")*rta"entul "e"bril*r unei *r#ani'a!ii2 * c*"bina!ie de fact*ri indi(iduali 1 ne(*i$ calificare$ abilitate 1 i de "ediu sau *r#ani'a!i*nali 1 c*ntr*lul$ re#le"ent%rile$ siste"ul de rec*")ense 1 deter"in% c*")*rta"entul unei )ers*ane5 "e"brii *r#ani'a!iei decid )r*)riul l*r c*")*rta"ent +n *r#ani'a!ie5 )ers*ane diferite au ne(*i i *biecti(e diferite5 "e"brii *r#ani'a!iei ale# indi(idual din "ai "ulte (ariante )*sibile$ ba'/ndu&se )e )erce)!ia l*r. Aceast% te*rie se ba'ea'% )e cinci i")*rtante (ariabile$ care deter"in% +n!ele#erea ei$ i anu"e2 re'ultatele de )ri" ni(el instru"entalitatea. Re'ultatele de )ri" ni(el re)re'int% re'ultatele c*")*rta"ente as*ciate l*curil*r de "unc% i ele include )r*ducti(itatea$ absenteis"ul$ )r*fitul i calitatea "uncii. Re'ultatele de ni(el secund sunt acele rec*")ense )*'iti(e sau ne#ati(e ca2 )lata s)*ruril*r$ )r*"*(area$ acce)tarea de c*lab*rat*ri i si#uran!a l*cului de "unc%$ astfel ca re'ultatele de )ri" ni(el s% fie )*sibil a se )r*duce. A te)tarea se refer% la s)eran!a c% un anu"it ef*rt (a fi ur"at de un anu"it ni(el )articular al )erf*r"an!el*r. Ea )*ate (aria de la @$ c/nd nu e.ist% nici * ans% ca re'ultatele de )ri" ni(el s% se *b!in% du)% ce se ad*)t% un c*")*rta"ent$ i 1 c/nd se indic% cu certitudine c% un re'ultat de )ri" ni(el (a fi *b!inut dintr&un anu"it c*")*rta"ent. :alen!a se refer% la )referin!a unui indi(id )entru un anu"it re'ultat de ni(el secund. Un re'ultat are (alen!a @ c/nd indi(idul este indiferent fa!% de ceea ce se *b!ine. Instru"entalitatea (i'ea'% rela!ia dintre re'ultatele de )ri" ni(el i re'ultatele de ni(el secund. Instru"entalitatea (aria'% de la E&14 la ER14. O (al*are de E&14 indic% fa)tul c% *b!inerea unui re'ultat de ni(el secund este c*relat% ne#ati( cu *b!inerea re'ultatului de )ri" ni(el. Un ER14$ indic% fa)tul c% re'ultatul de )ri" ni(el este c*relat )*'iti( cu re'ultatul de ni(el secund. Din )unt de (edere *)era!i*nal aceast% te*rie se )*ate a)lica !in/nd c*nd de ur"%t*arele as)ecte2 "ana#erii trebuie s% +ncerce s% deter"ine re'ultatele ce sunt a)reciate de an#a-a!i ca fiind (al*r*ase5 "ana#erii trebuie s% deter"ine #enul de )erf*r"an!e d*rit de an#a-a!i5 i de ni(el secund$ a te)tarea$ (alen!a i

Pagina ! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

"ana#erii trebuie s% se asi#ure c% ni(elurile d*rite ale )erf*r"an!el*r stabilite de an#a-a!i sunt reali'abile5 "ana#erii trebuie s% c*rele'e )erf*r"an!ele s)ecifice d*rite de ei cu re'ultatele d*rite de an#a-a!i5 "ana#erii trebuie s% anali'e'e situa!ia )entru a e(ita st%rile c*nflictuale5 "ana#erii trebuie s% se asi#ure c% (aria!iile "anifestate la ni(elul re'ultatel*r$ sau rec*")ensel*r$ sunt suficient de "ari )entru a "*ti(a se"nificati( c*")*rta"entul an#a-a!il*r. Re'ultate de )ri" ni(el Re'ultate de ni(el secund

Ef*rt2 Perf*r"an!e2 & )r*"*(area unui & aten!ie & calitate e.a"en & studiu & )r*fit & )r*"*(area )e & e.erci!iu & salarii )*st & c*ntr*lul & c*sturi & securitatea Instru"entarea2 A te)tarea2 )erce)erea lucr%ril*r & )r*ducti(itate )*stului )r*babilit%!il*r Fi#.D.;. M*delul #eneral al te*riei n%'uin!el*r )erce)erea )r*babilit%!il*r de defunda"entale a *b!ine un re'ultat de 8ursa2 I.8t%nci*iu$ G.Militaru 1Mana#e"ent.Ele"ente 1 Ed.Te*ra$ succes a ni(el secund )entru un )erf*r"an!el*r$ la un =ucure ti$ 1>>I succes al )erf*r"an!ei dat

Te*ria ec,it%!ii a "*ti(a!iei este * e.)lica!ie a "*ti(a!iei ba'/ndu&se )e *biecti(itatea )erce)ur% de indi(id din )*'i!ia lui de an#a-at. Perce)!ia inec,it%!ii )*ate afecta cu certitudine c*")*rta"entul lui. C/nd an#a-a!ii cred c% au f*st trata!i inc*rect +n c*")ara!ie cu c*le#ii l*r$ ei (*r reac!i*na +n unul din ur"%t*arele "*duri2 unii (*r +ncerca s% su)li"ente'e rec*")ensele )e care le *b!in )entru )resta!ia l*r )rin s*licit%ri de s)*ruri de salarii sau )rin ac!iuni le#ale )entru a *b!ine c*")ensa!ii +n )lus5 al!ii (*r +ncerca s% "*difice )erce)!ia unei inec,it%!i dac% +ncercarea de a * sc,i"ba e uea'%. unii (*r l%sa situa!ia nesc,i"bat%. Pers*anele care si"t c% au f*st tratate inc*rect )*t decide s% )%r%seasc% *r#ani'a!ia$ e(it/nd astfel inec,itatea e.istent%. al!ii )*t sc,i"ba situa!ia )rin reinstalarea unui cli"at de ec,itate unii )*t )%r%si #ru)ul +n care lucrea'% )entru a reduce sursa de inec,itate ce se "anifest% la ni(elul #ru)ului$ *rient/ndu&se c%tre #ru)uri unde cred c% inec,itatea nu se "anifest%.
Pagina !! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ec,itatea e.ist% *ri de c/te *ri ra)*rtul dintre re'ultatele i ef*rtul unui an#a-at c*incide cu ra)*rtul rec*")ense&ef*rt al cel*rlal!i an#a-a!i.. Inec,itatea a)are atunci c/nd e.ist% * diferen!% se"nificati(% +ntre cele d*u% ra)*arte. Ea (a #enera tensiuni la ni(elul indi(idului sau )rintre indi(i'i. O re)re'entare #rafic% a "*dului +n care este )erce)ut% ec,itatea este +nf%!i at% +n fi#ura D.A. 8itua!iile "arcate cu a i c sunt s)ecifice ca'uril*r de inec,itate. 0n '*na a )erce)!ia an#a-atului )ri(ind )resta!ia sa$ se afl% sub a te)t%ri$ iar +n '*na c se reali'ea'% * )erce)!ie )este a te)t%ri a ra)*rtului rec*")ense&ef*rt al an#a-atului +n c*")ara!ie cu al cel*rlal!i.

ra)*rtul 6rec*")ense&ef*rt7 al unui an#a-at

ra)*rtul 6rec*")ense&ef*rt7 al cel*rlal!i an#a-a!i Inec,itate Ec,itate Inec,itate a bc )este a te)t%ri

sub a te)t%ri

Fi#.D.A.Identificarea ec,it%!ii ca "*ti(at*r 8ursa2 I.8t%nci*iu$ G.Militaru 1Mana#e"ent. Ele"ente funda"entale 1 Ed.Te*ra$ =ucure ti$ 1>>I

D.D. Mecanis"ele "*ti(a!i*nale D.D.1. Cate#*rii de (ariabile i")licate

Pagina !5 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Este esen!ial ca "ana#erii unei fir"e s% tie care sunt )rinci)alele (ariabile care influen!ea'% c*n!inutul i )erf*r"an!ele "*ti(%rii. =a'at )e aceast% c*nce)!ie e(iden!ie" ca fiind esen!iali <@ de fact*ri sau (ariabile )e care I&a" #ru)at +n func!ie de a)artenen!a l*r i )*sibilitatea de influen!are$ +n trei cate#*rii2 a4 :ariabile indi(iduale care reflect% caracteristicile fiec%rui salariat. Ace ti fact*ri e.)lic% i i")un necesitatea unei "*ti(%ri diferen!iate$ )ers*nali'ate la ni(elul fiec%rui c*")*nent al *r#ani'a!iei. b4 :ariabile *r#ani'a!i*nale$ )rin care dese"n%" acele ele"ente din cadrul fir"ei care reflect% starea i caracteristicile sale$ indiferent de natura l*r$ ce influen!ea'% de * "anier% se"nificati(% ab*rdarea$ c*n!inutul i re'ultatele "*ti(%rii )ers*nalului. O aten!ie de*sebit% trebuie ac*rdat% (ariabilel*r cultura *r#ani'a!i*nal%$ cli"atul *r#ani'a!iei i starea ec*n*"ic% a fir"ei$ care au * deter"inare c*")le.% ce nu de)inde nu"ai de "ana#e"entul fir"ei. c4 :ariabile c*nte.tuale care +nc*r)*rea'% acele ele"ente din "ediul e.teri*r al fir"ei$ ce au * influen!% "arcant% asu)ra c*n!inutului i efectel*r )r*cesel*r "*ti*(a!i*nale din cadrul s%u. Din )unctul de (edere al *r#ani'a!iei aceste (ariabile sunt date$ nede)in'/nd +n "*d direct nici de "ana#eri$ nici de e.ecutan!i. :ARIA=ILE MOTI:AFIONALE

INDI:IDUALE

ORGANICAFIONALE

CONTEPTUALE

CONCEPFIA CULTURA MANAGEMERIALL NAFIONALL Fi#.D.;. :ariabile "*ti(a!i*nale la ni(elul GENERALL unei fir"e CALITLFI 8TRATEGIA FIRMEI NI:ELUL DE 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent$ CULTURA Editura Ec*n*"ic%$ =ucure ti$ 1>>?$ DEC:OLTARE A ORGANICAFIONALL ).;I PREGLTIRE FLRII CLIMATUL D.D.<. Ciclul "*ti(a!i*nal ORGANICAFIONAL PRE:EDERILE 8ITUAFIA ECONOMICL EFFORT LEGI8LAFIEI A ORGANICAFIEI NAFIONALE CALITATEA$ :ariabilele *r#ani'a!i*nale i c*nte.tuale se reflect% +n bun% "%sur% +n )ara"etrii PRE8TIGIUL GI (ariabilel*r indi(iduale i +nde*sebi +n (aria!ia l*r +n ti"). LEADER8HIPUL COMPORTA& IMPOCITELE GI MANAGERIAL MENT TAPELE La s*r#intea reac!iil*r "*ti(a!i*nale ale fiec%rui indi(id se afl% +n )ri"ul r/nd ne(*ile COMUNICAFIILE CARACTERI8TICI i necesit%!ile ce&i sunt s)ecifice. 0n func!ie de natura acest*ra$ de "*dul l*r de "anifestare$ NI:ELUL LE PO8TURILOR PERFORMANFL :ENITURILOR FORME GI METODE DE POPULAFII MOTI:ARE Pagina !" din 85 PERFORMANFELE FIRMEI

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de "aniera +n care )*t fi influen!ate i de efectele "*ti(a!i*nale )e care le #enerea'%$ ne(*ile fiec%rui salariat se )*t deli"ita +n trei cate#*rii2 ne(*i ec*n*"ice care se satisfac de c%tre alte )ers*ane )rin furni'area de ele"ente ec*n*"ic*&"ateriale ce se adresea'% si"!uril*r fiec%rei )ers*ane5 ne(*i c*#niti(e care se refer% la d*rin!a i ca)acitatea n*astr% de a reali'a anu"ite lucruri$ de a atin#e anu"ite *biecti(e c*ncrete care se refer% la "ediul +n care ne desf% ur%" acti(itatea5 ne(*i afecti(e ce au +n (edere reali'area de rela!ii de ata a"ent cu )ers*anele cu care interac!i*n%" +n "ediul +n care ne desf% ur%" acti(itatea. Fiecare )ers*an%$ +n func!ie de necesit%!ile s)ecifice i de c*nte.tul na!i*nal i *r#ani'a!i*nal +n care + i desf% *ar% acti(itatea are as)ira!ii i un set de a te)t%ri de natur% "*ti(a!i*nal%. As)ira!iile "*ti(a!i*nale$ re'ultatele un*r )r*cese at/t c*n tiente$ c/t i inc*n tiente$ re)re'int% )aliati(e de *rdin "*ti(a!i*nal a c%r*r reali'are c*nstituie sc*)uri +n )lanul satisfacerii necesit%!il*r )ers*nale. As)ira!iile i a te)t%rile se reflect% i")licit +n ac!iunile$ ef*rturile$ deci'iile$ ac!iunile i c*")*rta"entul salariatului. Practica "ana#erial% din fir"ele c*")etiti(e de"*nstrea'% c% "*ti(area )uternic% i c*nstant% a salaria!il*r se reflect%$ de re#ul%$ +n )r*#rese )r*fesi*nale accelerate$ +n e(*lu!ii )erf*r"ante ale carierel*r salaria!il*r res)ecti(i. Un alt efect al "*ti(%rii )uternice a )ers*nalului +l re)re'int% "*dificarea )ar!ial% a structurii i di"ensiunii necesit%!il*r )r*)rii. 0n ur"a ab*rd%rii acest*r as)ecte )ute" defini ciclul "*ti(a!i*nal ca fiind ansa"blul necesit%!il*r$ as)ira!iil*r$ a te)t%ril*r$ atitudinil*r$ ef*rturil*r$ deci'iil*r$ ac!iunil*r "*ti(a!iile utili'ate$ structurate i c*")*rta"entel*r salaria!il*r$ c*relate cu )erf*r"an!ele indi(iduale i *r#ani'a!i*nale i cu i )articulari'ate sub influen!a (ariabilel*r indi(iduale$ *r#ani'a!i*nale i c*nte.tuale i")licate.
Ati tu& dini "at e& riale c*# ni ti(e rela& !i*n a Ef*r& turi indi (i& dua le *r#a ni'a ti* nale re& c*" )en se san ctiu ni

Ne(*i ale salariatului

Perf*r"an!e

Deci 'ii Ac!iu ni C*") *rta& "ente

8ti"ulare

As)i ra !ii A& te)& t%ri

"unca M* ti(a re )en tru )erf*r& "ante De'& (*l& tare

Pagina !# din 85

8ti& "u lare

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Fi#.D.A. Ciclul "*ti(a!i*nal 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent$ Editura Ec*n*"ic%$ =ucure ti$ 1>>?$).;IA

D.D.D. M*ti(a!iile salaria!il*r fir"ei. 0n cadrul ciclului "*ti(a!i*nal un ele"ent de*sebit de i")*rtant +l re)re'int% "*ti(a!iile )e care le f*l*sesc )r*)rietarii i "ana#erii fir"ei +n rela!iile cu salaria!ii l*r. M*ti(a!iile re)re'int% acele ele"ente funda"entale$ f*r"ale i inf*r"ale$ de natur% ec*n*"ic% sau "*ral&s)iritual%$ )e care )r*)rietarii i "ana#erii le ad"inistrea'% salaria!il*r fir"ei satisf%c/ndu&le anu"ite necesit%!i indi(iduale i de #ru)$ )entru a&i deter"ina ca$ )rin atitudinile$ ef*rturile$ deci'iile$ ac!iunile i c*")*rta"entele l*r s% c*ntribuie la desf% urarea acti(it%!il*r i +nde)linirea *biecti(el*r *r#ani'a!iei. Ga"a "*ti(a!iil*r utili'abile +n fir"ele "*derne este de*sebit de cu)rin'%t*are i (ariat%. Pentru ca "*ti(area s% fie eficace este necesar ca +n cadrul fir"ei s% se a)ele'e la "*ti(a!ii din t*ate cele cinci cate#*rii i anu"e2 "*ti(a!ii f*r"al&ec*n*"ice$ f*r"al&"*ral s)irituale$ f*r"al 1c*")le.e$ inf*r"al&ec*n*"ice i inf*r"al&"*ral s)irituale. Desi#ur$ utili'area cea "ai frec(ent% i intens% * au "*ti(a!iile de natur% f*r"al%$ cele care sunt stabilite )rin strate#ia i )*liticile fir"ei i )entru care se a)elea'% la anu"ite "et*de i te,nici "ana#eriale. F*l*sirea eficace a "*ti(a!iil*r de c%tre "ana#eri cere calit%!i nati(e i )re#%tire de*sebite. 0n fa)t$ aceste ele"ente re)re'int% c*n!inutul )rinci)al al leaders,i)ului$ )e care se )une at/t de "ult accent$ cu re'ultate ec*n*"ice substan!iale +n fir"ele c*")etiti(e din !%rile de'(*ltate.

Pagina !8 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.;. Ti)urile de "*ti(are D.;.1. Definirea ti)ului de "*ti(are. 0n esen!%$ )rin ti)ul de f*r"% de "*ti(are dese"n%" ansa"blul de "*ti(a!ii$ deli"itate +n func!ie de anu"ite criterii$ f*l*site +n "*d re)etat de "ana#eri +ntr&* *)tic% s)ecific%$ care se ba'ea'%$ c*n tient sau inc*n tient$ )e anu"ite i)*te'e )ri(ind c*ndi!i*narea "*ti(a!i*nal% a )erf*r"an!el*r salaria!il*r i *r#ani'a!iei. 0n fiecare )eri*ad% i +n fiecare !ar% i$ une*ri diferen!iat )e cate#*rii de fir"e$ tinde s% )red*"ine un ti) sau altul de f*r"e de "*ti(are. C*nturarea acest*ra are * )uternic% deter"inare s*cial&na!i*nal% i *r#ani'a!i*nal%. D.;.<. M*ti(area )*'iti(% i ne#ati(%. M*ti(area )*'iti(% are +n (edere cre terea ef*rturil*r i c*ntribu!iei )ers*nalului la reali'area *biecti(el*r fir"ei$ )e ba'a a")lific%rii satisfac!iil*r sale )rin )artici)area la )r*cesul "uncii ca ur"are a reali'%rii sarcinil*r atribuite$ +n c*ndi!iile +n care ni(elul *biecti(el*r i sarcinil*r de reali'at este accesibil "a-*rit%!ii salaria!il*r$ iar "*ti(a!iile utili'ate )re)*nderent asi#ur% cre terea (enituril*r salaria!il*r$ a "*ralului i statutului l*r c*res)un'%t*r a te)t%ril*r acest*ra. Aceast% definire a "*ti(%rii e(iden!ia'% cele d*u% caracteristici definit*rii2 utili'area )re)*nderent% a "*ti(a!iil*r #enerat*are de satisfac!ii s)*rite la salaria!i E"%riri de salarii$ )ri"e$ c*te )%r!i din )r*fit$ "ul!u"iri etc.45 )erf*r"an!ele )re(i'i*nate sunt reali'abile de c%tre "a-*ritatea salaria!il*r. M*ti(area )*'iti(%$ )rin nu"er*asele satisfac!ii )e care le #enerea'%$ c*ntribuie la instaurarea unui "*ral ridicat i la de'(*ltarea indi(idual% a salaria!il*r$ la c*nturarea unui cli"at *r#ani'at*ric )r*)ice "uncii i )erf*r"an!el*r ridicate.

M*ti(area ne#ati(% (i'ea'% s)*rirea ef*rturil*r i c*ntribu!iei )ers*nalului fir"ei la +nde)linirea *biecti(el*r sale )e ba'a di"inu%rii satisfac!iil*r +n )r*cesul "uncii sau a a"enin!%rii cu reducere l*r$ dac% sarcinile i *biecti(ele de reali'at$ nu sunt reali'ate$ iar "*ti(a!iile f*l*site #enerea'% frec(ent sc%deri de (enituri$ "*ral$ )re'en!% i statut al salaria!il*r +n ra)*rt cu a te)t%rile l*r.
Pagina !$ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Aceast% definire a "*ti(%rii are la ba'% d*u% tr%s%turi2 f*l*sirea )red*"inant% a "*ti(a!iil*r #enerat*are de di"inu%ri ale satisfac!iil*r5 sarcinile i )erf*r"an!ele de reali'at la ni(el de salaria!i sunt insuficient de e.)licit )reci'ate sau inaccesibile unei )%r!i a)reciabile a acestuia. D.;.D. M*ti(area ec*n*"ic% i "*ral&s)iritual% M*ti(area ec*n*"ic% re)re'int% "*ti(area reali'at% )rin "i-l*acele clasice$ ce (i'ea'% satisfacerea as)ira!iil*r i a te)t%ril*r de *rdin ec*n*"ic ale salaria!il*r. Princi)alele "*ti(a!ii utili'ate sunt2 salariile$ )ri"ele$ )artici)%rile la )r*fit$ #ratifica!iile$ )enali'%rile la salarii$ i")ut%rile financiare +n ca' de er*ri sau li)s% +n #estiune. M*ti(area ec*n*"ic% are un r*l decisi( +n t*ate fir"ele i din t*ate !%rile$ de*arece setul de as)ira!ii i a te)t%ri ale salariatului *bi nuit dintr&* *r#ani'a!ie (i'ea'% +n cea "ai "are )arte satisfacerea necesit%!il*r sale ec*n*"ice )ri(ind asi#urarea de ,ran%$ l*cuin!%$ ad%)*st. M*ti(area "*ral&s)iritual% are +n (edere satisfacerea as)ira!iil*r i a te)t%ril*r de natur% "*ral&s)iritual%$ ce (i'ea'% +n )ri"ul r/nd siste"ul l*r de (al*ri$ atitudinile i c*")*rta"entele salaria!il*r. 0n reali'area "*ti(%rii "*ral&s)irituale se f*l*sesc "*ti(a!iile de natura2 ac*rdarea de c%tre "ana#eri a +ncrederii +n salaria!i$ e.)ri"area de "ul!u"iri i laude$ efectuarea de e(alu%ri a c*ntribu!iei cu caracter #eneral sau sub f*r"% de critici$ lansarea de a(ertis"ente$ "ustr%ri. M*ti(area "*ral&s)iritual% s&a d*(edit eficace )entru t*ate cate#*riile de salaria!i din fir"%$ cu un )lus de efect )entru "ana#eri i s)eciali ti. D.;.;. M*ti(area intrinsec% i e.trinsec% M*ti(area intrinsec% c*nst% +n deter"inarea salariatului s% se i")lice s% de)un% ef*rt i s% *b!in% re'ultate +n cadrul fir"ei +ntruc/t din aceste )r*cese el *b!ine satisfac!ii ce !in de eul$ de )ers*nalitatea sa. M*ti(area intrinsec% este centrat% )e indi(id$ fiind * rela!ie +ntre a te)t%rile$ )erce)!iile i si"!%"intele sale$ )e de * )arte$ i c*n!inutul c*ncret al "uncii i c*")*rta"entului lui$ )e de alt% )arte. Ea este +nt*tdeauna re'ultatul )artici)%rii nei")licite a )ers*anei +n cau'% la acti(it%!ile fir"ei.

Pagina 5% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

M*ti(area e.trinsec% c*nst% +n deter"inarea salariatului s% se i")lice$ s% de)un% ef*rt i s% *b!in% re'ultate +n fir"% )entru c% acestea (*r #enera din )artea *r#ani'a!iei anu"ite reac!ii f*r"ale i inf*r"ale$ ec*n*"ice i "*ral&s)irituale care +i (*r )r*duce satisfac!ii. M*ti(area e.trinsec% este * rela!ie indi(id&*r#ani'a!ie$ a(/nd dre)t c*n!inut satisfacerea a te)t%ril*r salariatului fa!% de reac!iile *r#ani'a!iei (i'a(i de el. D.;.A. M*ti(area c*#niti(% M*ti(area c*#niti(% are +n (edere latura intelectual% a salariatului$ a./ndu&se )e satisfacerea ne(*il*r indi(iduale de a fi inf*r"at$ a cun*a te$ +n(%!a$ in*(a$ de a *)era i 6c*ntr*la7 "ediul +n care + i desf% *ar% acti(itatea. Pentru a reali'a "*ti(area c*#niti(%$ "ana#erii a)elea'% la +ntrea#a f*r"% de "*ti(a!ii$ at/t f*r"ale$ c/t i inf*r"ale$ ec*n*"ice i "*ral&s)irituale. M*ti(area afecti(% (i'ea'% latura afecti(%$ strict u"an% a salariatului$ c*ncentr/ndu&se asu)ra ne(*il*r sale de *rdin senti"ental +n cadrul fir"ei. M*ti(area afecti(% are +n (edere ca salariatul s% se si"t% bine la l*cul de "unc% i +n cadrul fir"ei$ s% fie a)reciat$ si")ati'at de c*le#i$ efi i sub*rd*na!i$ s% se "anifeste fa!% de el si")atie i c*nsidera!ie$ s% se bucure de )resti#iu. M*ti(area afecti(% se reali'ea'% utili'/nd +n s)ecial "*ti(a!iile "*ral&s)irituale$ este centrat% )e satisfacerea a te)t%ril*r 6senti"entale7 ale salaria!il*r$ cu un r*l ener#i'ant "a-*r +n "unca fiec%ruia.

P*'iti(%

Ne#ati(%

Ti)uri de C*#niti(% M*ti(are Intrinsec%

Pagina 51 din 85

Afecti(%

Ec*n*"ic%

M*ral& s)iritual%

E.trinsec%

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Fi#.D.M. Ti)uri Ef*r"e4 de "*ti(are 8ursa2 I.Nic*lescu$ O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent 1 Editura Ec*n*"ic%$ =ucure ti$ 1>>?$ ).;II

D.A. M*ti(area i )uterea D.A.1. Definirea i sursele )uterii +n cadrul fir"ei Puterea$ +n c*nte.tul "ana#e"entului fir"ei re)re'int% ca)acitatea unui salariat sau )r*)rietar de a influen!a derularea deci'iil*r$ ac!iunil*r i c*")*rta"entel*r alt*r c*")*nen!i ai *r#ani'a!iei c*res)un'%t*r c*nce)!iei i (*in!ei sale. Puterea unei )ers*ane este cu at/t "ai "are cu c/t influen!a sa este "ai )uternic%$ i")ri"/ndu& i la un ni(el su)eri*r (i'iunea i (*in!a )r*)rie asu)ra *)ticii i (*in!ei cel*rlalte )ers*ane i")licate +n )r*cesele res)ecti(e. E.ist% d*u% cate#*rii de surse ale )uterii 2 indi(iduale i *r#ani'a!i*nale. 8ursele indi(iduale ale )uterii deri(% din caracteristicile )r*)rii fiec%rui salariat i din )*'i!ia sa +n cadrul *r#ani'a!iei. C*n!inutul acest*r surse ale )uterii este c*nstituit din ur"%t*arele ele"ente2 )*ten!a de a rec*")ensa are la ba'% dre)tul unei )ers*ane$ de re#ul% un "ana#er sau )r*)rietar$ de a c*ntr*la ac*rdarea de anu"ite rec*")ense +n cadrul *r#ani'a!iei5

Pagina 52 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

)*ten!a de a )ede)si are la ba'% c*")eten!a unui "ana#er sau )r*)rietar de a ini!ia i a)lica )ede)se asu)ra un*r salaria!i ai fir"ei atunci c/nd ace tia se abat de la re#uli sau nu efectuea'% ceea ce s&a stabilit5 )*'i!ia f*r"al% a indi(idului +n *r#ani'a!ie re'ult% din )erce)!ia )e care c*")*nen!ii unei fir"e * au asu)ra fa)tului c% anu"ite )ers*ane$ de re#ul% "ana#erii sunt +n(esti!i s% e.ercite influen!% asu)ra alt*ra5 c,aris"a )ers*nal%$ ce decur#e din calit%!ile )e care un salariat le )*sed%5 aut*ritatea cun* tin!el*r sale de e.)ert$ ur"are a )*sed%rii de c%tre * anu"it% )ers*an% a unui ansa"blu de cun* tin!e i 3n*B&3n*B +ntr&un anu"it d*"eniu i")*rtant )entru fir"% i salaria!ii s%i5 d*rin!a )ers*nal% de )utere$ re'id% +n "anifestarea unei )re*cu)%ri intense de a *b!ine )uterea "ana#erial% +n c*ndi!iile de)unerii un*r ef*rturi intense5 ca)acitatea de a ar"*ni'a deci'ii i ac!iuni ale alt*r )ers*ane$ ba'at% )e )rice)erea de a ar#u"enta anu"ite )uncte de (edere5 +ncrederea +n sine i +n ideea sau )*'i!ia sus!inut% este * )rec*ndi!ie a influen!ei )e care * )ers*an% * are asu)ra alt*ra. 8ursele *r#ani'a!i*nale ale )uterii inclus ele"ente ale siste"ului *r#ani'a!i*nal i situa!ii "ana#eriale de*sebit de i")*rtante )entru fir"%$ care c*nfer% )ers*anel*r sau #ru)uril*r i")licate * ca)acitate relati( ridicat% de a influen!a )e ceilal!i c*")*nen!i ai *r#ani'a!iei. Cele "ai i")*rtante surse *r#ani'a!i*nale )*t fi re'u"ate astfel2 resursele c*ntr*late re)re'int% )*ate cel "ai i")*rtant fact*r de )utere +n #eneral5 aut*ritatea sau c*")eten!a f*r"al% c*nferite ce re'id% +n a")l*area dre)turil*r deci'i*nale i ac!i*nale i "i-l*acel*r de care * )ers*an% )*ate dis)une +n cadrul *r#ani'a!iei$ +n calitate de titular al unui anu"it )*st5 ca)acitatea de a s*lu!i*na sarcini ce i")lic% riscuri i incertitudini. Fiecare fir"% este c*nfruntat% cu nu )u!ine situa!ii deci'i*nale de risc i incertitudine. Pers*anele i subdi(i'iunile *r#ani'at*rice ca)abile s% ab*rde'e i s% s*lu!i*ne'e +n "*d eficace i eficient ase"enea situa!ii d*b/ndesc recun*a tere i * influen!% a)reciabil% asu)ra cel*rlal!i salaria!i din *r#ani'a!ie. P*'i!ia de!inut% +n cadrul )r*cesel*r de "unc%$ +n s)ecial +n flu.urile de inf*r"a!ii. Cu c/t * )ers*an% de!ine * )*'i!ie "ai central%$ )e la ea trec/nd inf*r"a!ii "ai "ulte i "ai C*")eten!a f*r"al% c*nferit% Resursele c*ntr*late +n *r#ani'a!ie Ca)acitatea de a re'*l(a )r*ble"e ce i")li% riscuri i incertitudini P*'i!ia de!inut% +n cadrul )r*cesel*r de "unc% i")*rtante$ cu at/t i influen!a sa asu)ra cel*rlal!i salaria!i este "ai substan!ial%.

Pagina 5 din 85

).;>D Indi(i& duale 8ursele )uterii O#ani'a& !i*nale


Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

P*ten!a de a rec*")ensa

P*ten!a de a )ede)si

P*'i!ia f*r"al% a salariatului

Fi#.D.?. 8ursele )uterii salaria!il*r +n cadrul fir"ei

8ursa2 I.Nic*lescu$O.:erb*ncu 1 Mana#e"ent 1 Editura Ec*n*"ic%$ =ucure ti$ 1>>?$

Pagina 5! din 85

C,aris"a )ers*nal%

Aut*ritatea cun* tin!el*r sau de e.)ert

D*rin!a de )utere

Ca)acitatea de a ar"*ni'a )r*cesele

0ncrederea +n sine i +n ideea )ers*nal%

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.A.<. C*ndi!i*narea "*ti(%rii de )utere a "ana#eril*r De real a-ut*r )e acest )lan este cun*a terea di"ensiunil*r )uterii "ana#eril*r cu )ri(ire s)ecial% la e al*nul su)eri*r al "ana#e"entului. Puterea la ni(elul "ana#eril*r de ni(el su)eri*r )re'int% )atru di"ensiuni s)ecifice2 a4 structural%$ re'ultat al e.ercit%rii de c%tre "ana#er a unui anu"it )*st din cadrul siste"ului *r#ani'at*ric al fir"ei c%ruia +i sunt circu"scrise anu"ite *biecti(e indi(iduale$ sarcini$ c*")eten!e i res)*nsabilit%!i5 b4 ac!i*narial%$ deter"inat% de fa)tul c% "ana#erul ac!i*nea'% ca re)re'entant al ac!i*naril*r$ al )r*)rietaril*r. c4 e.)er!ial%$ re'ultat% din cun* tin!ele i 3n*B&3n*B&ul )e care le )*sed% "ana#erul ca s)ecialist +ntr&un anu"it d*"eniu Ete,nic$ ec*n*"ic$ -uridic 4 i care +i )er"it s% s*lu!i*ne'e cu succes sarcini i")*rtante )entru fir"%. d4 inf*r"al%$ deter"inat% de )resti#iul i de statutul real )e care un "ana#er +l are +n cadrul *r#ani'a!iei$ de inf*r"a!iile )e care le )*sed%$ de )rietenii i")*rtan!i )e care +i are$ de leaders,i)ul nati( de care dis)une. 0n *rice )r*ces de "*ti(are$ eficacitatea "ana#erului este func!ie ne"i-l*cit% a di"ensiunil*r "en!i*nate "ai sus. Ca ur"are$ )entru ca "*ti(area s% dea re'ultatele necesare c*nf*r" cu *biecti(ele fir"ei este *bli#at*riu ca "ana#erii din cadrul fir"ei s% aib% de'(*ltate cele )atru di"ensiuni. Pentru "ana#erii$ "ai ales de ni(el su)eri*r l i "ediu$ ac!i*narea +n nu"ele i cu s)ri-inul s*lid i (i'ibil )entru salaria!i al )r*)rietaril*r este de*sebit de benefic%. Desi#ur$ atunci c/nd "ana#erul este i )r*)rietar se *b!ine de'(*ltarea "a.i"% a di"ensiunii ac!i*nariale i$ i")licit$ d% efect "*ti(a!i*nal din aceast% )ers)ecti(%. C*")eten!a de s)ecialist a "ana#erului este i")*rtant% +nt*tdeauna c/nd )r*cesele "*ti(a!i*nale +n care este i")licat au +n (edere derularea de sarcini de s)ecialitate. Deci'iile i ac!iunile derulate de un "ana#er +ntr&un anu"it d*"eniu au audien!% "a.i"% la )ers*anele i")licate atunci c/nd acesta se "anifest% ca i un e.)ert (al*r*s +n res)ecti(a acti(itate. C*nclu'i*n/nd$ "*ti(area salaria!il*r +nre#istrea'% )ara"etrii cei "ai ridica!i atunci c/nd "ana#erii res)ecti(i )*sed% * )utere ridicat% +n fir"%. Desi#ur )uterea fiec%rui "ana#er trebuie di"ensi*nat% i culti(at% ra!i*nal$ c*rel/nd&* cu )uterea cel*rlal!i "ana#eri$ de'(*lt/nd +n cadrul *r#ani'a!iei "ana#ere centre de )utere ra!i*nale$ astfel +nc/t ansa"blul siste"ului "ana#erial s% func!i*ne'e ar"*ni*s.
Pagina 55 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

D.A.D.Cre terea eficacit%!ii "ana#eril*r +n reali'area "*ti(%rii. Gtiin!a "ana#e"entului )rin t*ate c*nce)tele i "et*dele sale *fer% ele"ente de +"bun%t%!ire a "*ti(%rii. De*sebit de )re#nante sunt aceste ele"ente +n cadrul siste"el*r i "et*del*r "ana#eriale 1 "ana#e"entul )rin *biecti(e$ "ana#e"entul )rin bu#ete$ "ana#e"entul )e )r*dus$ "ana#e"entul )rin )r*iecte$ dele#area. Pe l/n#% aceste elab*rate c*")le.e "ana#eriale$ )rin care se e.ercit% t*ate func!iile "ana#e"entului$ tiin!a i )ractica "ana#erial% au c*nturat * serie de ele"ente relati( "ai si")le$ care (i'ea'% ne"i-l*cit i +n )rinci)al cre terea ra!i*nalit%!ii i eficacit%!ii "*ti(%rii. D.A.;. Cerin!e )ri(ind "*ti(area )ers*nalului. Reali'area de c%tre "ana#eri a unei "*ti(%ri eficace i")lic% res)ectarea unui ansa"blu de cerin!e "*ti(a!i*nale. Aceste cerin!e sunt ur"%t*arele2 an#a-area i utili'area +n cadrul fir"ei de )ers*ane care a)recia'% re'ultatele )e care acestea le furni'ea'%5 deter"inarea ele"entel*r )e care *a"enii i le d*resc i *ferirea l*r ca rec*")ense5 asi#urarea salaria!il*r +n )er"anen!% cu sarcini interesante$ incit/nd la aut*de)% ire$ la creati(itate$ utili'/nd "et*de ca2 r*tirea )e )*sturi$ l%r#irea c*n!inutului func!iil*r$ +"b*#%!irea )*sturil*r5 )articulari'area "*ti(a!iil*r ca fel$ "%ri"e i "*d de ac*rdare +n func!ie de caracteristicile salaria!il*r$ a-un#/nd )/n% la )ers*nali'area l*r5 ac*rdarea "*ti(a!iil*r$ "ai ale a cel*r ec*n*"ice$ tre)tat )entru a ec*n*"isi resursele i a asi#ura )ers)ecti(e "*ti(a!i*nale i )r*fesi*nale salaria!il*r )e ter"en lun#5 c*"unicarea salaria!il*r$ f*arte e.)licit$ a sarcinil*r$ ni(elul reali'%ril*r )erf*r"an!ele )re(i'i*nate5 +ncadrarea salaria!il*r )e )*sturile care li se )*tri(esc$ astfel ca acest*ra s% le )lac% ceea ce fac$ *b!in/ndu&se +n acest "*d aut*rec*")ensarea l*r5 utili'area c*"binat% a rec*")ensel*r i sanc!iunil*r )re(%'ute de re'ultatele *b!inute5 ac*rdarea de rec*")ense ec*n*"ice i "*ral&s)irituale la diferite )eri*ade$ )e "%sura necesit%!il*r5 a)licarea "*ti(a!iil*r ec*n*"ice )r*cesel*r de "unc% )r*#ra"ate5
Pagina 5" din 85

i "*ral&s)irituale i"ediat du)% finali'area

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

"ini"i'area sanc!i*n%rii )ers*nalului5 *ferirea salaria!il*r +n )er"anen!% a acel*r rec*")ense )e care ei i le d*resc i le a tea)t% +n c*ntinuare5 "*ti(a!iile ac*rdate salaria!il*r s% fie )erce)ute de ace tia ca fiind c*res)un'%t*are. Re'ult% deci$ sfera cu)rin'%t*are a acest*r cerin!e "*ti(a!i*nale$ )*rnind de la +ns% i selec!ia )ers*nalului$ )recu" i de la tratarea )r*cesel*r "*ti(a!i*nale +n dina"ica l*r.8e ur"%re te )re+nt/")inarea fen*"enului de u'ur% "*ral% a "*ti(a!iil*r. D.A.A. Te,nicile "*ti(a!i*nale s)ecifice. a4 Te,nica ascult% i taci$ te,nic% care i")lic%$ )e de * )arte$ * ascultare acti(% de c%tre "ana#er a "esa-el*r trans"ise de interl*cut*r$ c*ntinuat% de un feedbac3 clar$ )recis$ astfel +nc/t s% se )r*duc% * c*"unicare eficace. Pe )arcursul utili'%rii sale "ana#erii trebuie s% res)ecte ur"%t*arele re#uli2 s% asculte interl*cut*rul )/n% c/nd acesta ter"in% de trans"is ceea ce are de c*"unicat5 s% nu "anifeste atitudini ne#ati(e fa!% de interl*cut*r +nainte sau )e )arcursul )r*cesului de c*"unicare5 s% aib% * atitudine )*'iti(% de rece)tare a inf*r"a!iil*r ce&i sunt trans"ise5 s% se ab!in% s% efectue'e -udec%!i de (al*are )re"atur$ )/n% c/nd nu )erce)e +ntre# "esa-ul i e(entual s*licit% inf*r"a!ii su)li"entare5 s% nu& i f*r"ule'e r%s)unsul +nainte de ter"inarea trans"iterii "esa-ului de c%tre e"i!%t*r5 c/nd e"i!%t*rul de inf*r"a!ii i&a e)ui'at c*"unicarea s% s*licite e.)lica!ii asu)ra as)ectel*r neclare sau inc*")lete5 +n final s% f*r"ule'e i s% trans"it% interl*cut*rului un r%s)uns )entru c% acesta este a te)tat.

b4 Te,nica feedbac3ului "*ti(a!i*nal (erbal sau a recun*a terii 6"eritel*r7 c*nst% +n a reac!i*na de * "anier% e.)licit% )rin a)recieri )r*")te 1 )*'iti(e sau ne#ati(e 1 fa!% de un sub*rd*nat du)% ce acesta a reali'at * sarcin%$ un *biecti( sau a +nc,eiat * )eri*ad% de acti(itate. Prin aceast% )r*cedur% salariatul res)ecti( cun*a te care au f*st a te)t%rile "ana#erului fa!% de "unca i )erf*r"an!ele sale i cu" sunt acestea a)reciate.
Pagina 5# din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Mana#erul )*ate "anifesta d*u% ti)uri de feedbac3 2 )*'iti($ de #radulare$ de "ul!u"ire$ atunci c/nt re'ultatele sunt a)reciate ca bune i ne#ati($ de critic%$ de )ede)sire$ atunci c/nd c*nsider% ca nec*res)un'%t*are "unca$ c*")*rta"entul salariatului. 0n ca'ul feedbac3ului )*'iti( se rec*"and% ca e(aluarea$ "ul!u"irea$ felicitarea s% fie s)ecifice$ referindu&se la ceea ce sub*rd*natul a efectuat. Reali'area feedbac3ului ne#ati( este "ai dificil% de*arece "a-*ritatea )ers*anel*r reac!i*nea'% la critic% la la un atac )ers*nal$ cel criticat +ntr% +ntr&* )*stur% defensi(%$ de a)%rare$ ceea ce +l +")iedic% s% )ercea)% "esa-ul i s% tra#% +n(%!%"intele ce se i")un. c4 E.tinderea sau l%r#irea )*stului deter"in% cre terea (ariet%!ii sarcinil*r circu"scrise unui )*st )rin efectuarea de c*"bin%ri de sarcini ce a)ar!in un*r )*sturi care reali'ea'% )r*cese de "unc% +nrudite iNsau c*")le"entare +n cadrul aceluia i c*")arti"ent sau d*"eniu de acti(itate. 8c*)ul aceste "et*de este eli"inarea efectel*r 6"*n*t*niei7 "uncii$ )rin *ferirea unei #a"e "ai di(erse de sarcini de reali'at salariatului. d4 0"b*#%!irea )*stului c*nst% +n +nc*r)*rarea +n c*n!inutul unui )*st de e.ecutant a unei #a"e "ai (ariate i "ai i")*rtante de sarcini$ c*")eten!e i res)*nsabilit%!i de e.ecu!ie i c*nducere$ a")lific/nd aut*n*"ia i r*lul )*stului res)ecti(. Aceast% "et*d% are dre)t aut*r )e cun*scutul s)ecialist a"erican Friederic3 Her'ber#$ c*nce)/nd&* cu *biecti(ul e.)res e.)ri"at de a cre te "*ti(area salaria!il*r )entru ef*rturi i )erf*r"an!e s)eciale. Princi)alii fact*ri )e care se ba'ea'% deci'ia de +"b*#%!ire a )*stului sunt2 ni(elul de )re#%tire i e.)erien!% al salaria!il*r i")lica!i5 dis)*nibilitatea e.ecutan!il*r )entru )artici)are la aceste )r*cese i ne(*ia l*r de aut*n*"ie *r#ani'a!i*nal%5 te,n*l*#ia utili'at% +n )r*cesele de "unc% i")licate5 c*nce)!ia "ana#erial% a )ers*nalului de c*nducere i "%sura +n care acce)t% * ase"enea ab*rdare )artici)ati(%. Desi#ur$ #a"a "et*del*r i te,nicil*r "ana#eriale cu efecte "*ti(a!i*nale "a-*re este "ult "ai cu)rin'%t*are. Dintre acestea "en!i*n%"2 edin!a brainst*r"in#ului$ DelbecS sinectica$ dele#area etc. I")*rtant este ca aceste "et*de s% fie f*l*site$ a(/nd +n (edere s)ecificul ciclului "*ti(a!i*nal$ !in/nd c*nt de "ulti)lele (ariabile i")licate ce recla"% un a)reciabil ef*rt de anali'% i "*dificare a "ecanis"el*r "ana#eriale ale s*ciet%!ii c*"erciale sau re#iei aut*n*"e.

Pagina 58 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CAPITOLUL I:

ANALICA

MANAGEMENTULUI

PARTICIPATI:

GI

MOTI:LRII

COMPLEPE A PER8ONALULUI

;.1. Date #enerale des)re ,*tel T=ANATUL7 8tatutul i f*r"a de )r*)rietate. H*tel =anatul este s*cietate )e ac!iuni$ a(/nd cate#*ria de < stele$ cu sediul +n Ti"i *arta$ =&dul Re)ublicii nr.A$ telef*n 1>@1D@. 0nfiin!at% +n anul 1>>1$ +nre#istrat% la Ca"era de C*"er! i Industrie Ti"i cu nr.9.DAN<1?N1>>1$ are ca i ac!i*nari )rinci)ali )e d*"nul 8c,i)*r Dan i d*"nul I'ba a C*rnel. A")lasare H*telul T=anatul7 a")lasat +n centrul *ra ului$ u *r accesibil$ la "a.i"u" 1@ "inute de Pri"%ria "unici)iului Ti"i *ara i la 1A "inute de Prefectura i C*nsiliul 9ude!ean Ti"i $ +n a)r*)ierea b%ncil*r2 TDe"irban37$ T:*lfban37$ =anca R*"/n% de C*"er! E.teri*r$ a)r*a)e de unit%!i c*"erciale i la d*i )a i de *biecti(e culturale i")*rtante2 O)era$ Catedrala Ort*d*.%$ Mu'eul =anatului$ beneficia'% de * )*'i!ie )ri(ile#iat% ce&i c*nfer% a(anta-e nete. Obiectul de acti(itate 1 c*nst% +n efectuarea de ser(icii s)ecifice de ba'% su)li"entare. 0n cadrul ser(iciil*r s)ecifice de ba'% sunt incluse2 ca'area$ ali"enta!ia$ iar ser(iciile su)li"entare includ cele cu )lat% i f%r% )lat%. a4 ca'area & )rinci)alul ser(iciu ,*telier de ba'% ac*)er% * ca)acitate de ;D s)a!ii ca'are$ t*tali'/nd IM l*curi +n ur"%t*area structur% e(iden!iat% +n tabelul ;.1. Tabelul ;.1.
Pagina 5$ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Ca'area 1 ser(iciu ,*telier de ba'% Ti) s)a!iu ca'are Ca"er% cu un )at A)arta"ent E cu < )aturi i 1 )at4 Ca"er% cu < )aturi Ca"er% cu D )aturi TOTAL

Nu"%r s)a!ii 1@ ; <D M ;D

Nu"%r l*curi 1@ 1< ;M 1I IM

b4 ali"enta!ia 1 re)re'int% cel de al d*ilea ser(iciu ,*telier de ba'% i c*nst% dintr&un sal*n restaurant )re(%'ut cu * ca)acitate de I@ l*curi. La acesta se "ai adau#% barul restaurant i buc%t%ria care cu)rinde 2 ca"era destinat% )re#%tirii ali"entel*r$ utila-ele s)ecifice desf% ur%rii acti(it%!ii 1 r*b*t )entru carne$ )entru cart*fi$ fri)teu'%$ #r%tar$ ca"er% fri#*rific%$ c*n#elat*are$ fri#idere$ s)%l%t*rie (esel%$ de)*'it )entru ali"ente$ 'ar'a(aturi$ )entru c*l*niale E"aterii )ri"e 4 etc. 8er(iciile su)li"entare e.istente sunt de d*u% ti)uri2 cu )lat%$ i anu"e2 r**"&ser(ice$ c*n(*rbiri telef*nice$ s)%latul$ reas)ecti( c%lcatul len-eriei clien!il*r$ )arcare$ "ini bar5 f%r% )lat% $ inclu'/nd2 furni'area de inf*r"a!ii$ c%ratul ba#a-el*r$ de)*'itarea ba#a-el*r$ )%strarea bunuril*r de (al*are i a su"el*r de bani +n seif s)ecial a"ena-at$ trans"iterea de "esa-e$ c*"en'i tre'iri$ re'er(%ri de ca"ere la alte ,*teluri din *ra $ re'er(%ri de "ese la restaurante$ re'er(%ri de bilete la s)ectac*le etc. 8)a!ii ,*teliere. C*nstruc!ia ,*telului include < c*r)uri de cl%dire$ c*r)ul A i c*r)ul =$ de ase"enea are ; ni(ele i 1 ni(el ti) "ansard%. U )arterul V )re(ede intrarea )rinci)al% )rin c*r)ul A$ care din "*ti(e de c*nstruc!ie i ren*(are "*"entan nu este accesibil%$ i intrarea )re(%'ut% +n c*r)ul de cl%dire = unde se )er"ite accesul clien!il*r +n ,*lul de )ri"ire i rece)!ie +n care este instalat ec,i)a"entul s)ecific fr*nt&*ffice&ului i bir*ul rela!ii )ublice$ #arder*ba.

Pagina "% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

T*t la ni(elul )arterului se #%sesc

i +nc%)erile destinate c*")arti"entului

ad"inistrati( i te,nic )re(%'ute cu intrare se)arat%. U eta-ele 1 & ; V cu)rind * ca)acitate de ;D ca"ere$ re)arti'ate astfel2 > ca"ere la eta-ul I$ 1@ ca"ere la eta-ul II$ 11 ca"ere la eta-ul III$ 1D ca"ere la eta-ul I:. U "ansarda V cu)rinde < ca"ere. 8tructura clientelei a4 Na!i*nalitate Din t*talul )ers*anel*r ca'ate )e anul <@@1$ AA$MW au f*st de na!i*nalitate r*"/n% . Din t*talul turistil*r straini $ na!i*nalitatea cu )r*centele cele "ai re)re'entati(e au f*st italieni cu <$1? W $ #er"ani cu 1$>D W $ france'i cu 1$I1 W $ un#uri cu 1$<> W $ a"ericani cu @$?< W . b4 M*ti(a!ia 0n ceea ce )ri(e te "*ti(a!ia$ MI W din t*talul clien!il*r sunt dele#a!i E I1 W r*"ani 4 51D W din clien!i au ca "*ti(a!ie turis"ul efecti( 5 > W din clien!i )artici)% la +ntruniri $ t/r#uri$ c*nferin!e $etc5 1@ W din clien!i au alte "*ti(a!ii 5 c4 :/rsta M*ti(a!iile clientelei si cate#*ria de clasificare )resu)un/nd adresabilitate un*r )ers*ane cu (enit "ediu si sub&"ediu$ dictea'a (/rsta se#"entului celui "ai re)re'entati( de clientel%$ (/rsta situat% +ntre D@ si A@ de ani .

Astfel $ #ru)ele de (/rst% se situea'% in -urul ur"%t*arel*r )r*cente 2 U <@ ani & ? W <@ &D@ ani & 1@ W D@ &;@ ani & DI W ;@ &A@ ani & D1 W A@ &M@ ani & I W V I@ ani & M W d4 8e.
Pagina "1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A? W din t*talul clien!il*r este alcatuit din b%rba!i $ fa)t e.)licabil )rin )r*centul "are al *a"enil*r de afaceri i ;D W +l re)re'int% fe"eile. 8tructura *r#ani'%rii este )re'entat% +n *r#ani#ra"a ,*telului de la )a#ina ;?. ;.<. C*nce)erea c,esti*narului Anali'a c,esti*narel*r se (a face )rin "et*da c*")ara!iil*r "ulti)le. Acestea )*t fi c*dificate i anali'ate +ntr&un "*d "ai e.act dec/t datele *b!inute din inter(iu. Inter(iurile se )*t f*l*si )entru a c*")leta datele din c,esti*nare. 14 Obiectul anc,etei a4 Inf*r"a!ia )ertinent% Anc,eta )rin c,esti*nar nu este nici*dat% Esau nu ar trebui s% fie4 * acti(itate strict e")iric%. 0n *rice "*"ent$ selectarea ele"entel*r )ertinente i eli"inarea acel*ra c*nsiderate secundare nu )*t fi f%cute dec/t du)% criterii de a)reciere te*retic%. C,esti*narul selec!i*nea'% din realitate ele"entele )ertinente ale c*nduitel*r studiate i ale fact*ril*r s*ciali. Acest de"ers i")une distinc!ia clar% +ntre *biectul real dese"nat )rintr&* c*"and% s*cial% i *biectul c*nstruit de s*ci*l*#. b4 Definirea. Pri"a *)era!ie de selec!ie c*nst% +n deli"itarea *biectului$ a #rani!el*r sale$ definirea +nc% de la +nce)ut a n*!iunil*r ce (*r sta +n centrul anc,etei. Aceast% definire a *biectului trebuie s% c*res)und% c/t "ai bine *biecti(%rii definite de E"ile Dur3,ei"2 c*")*rta"entele trebuie ab*rdate din e.teri*r$ e(it/ndu&se -udec%!ile intr*s)ecti(e. c4 C%utarea indicat*ril*r "ulti)li. Du)% definirea n*!iunii sau a n*!iunil*r care c*nstituie *biectul anc,etei$ trebuie #%si!i indicat*rii e")irici$ "i-l*acele de a * "%sura. 8e (*r )une +ntreb%rile )re(%'ute )entru definirea *biectului$ iar r%s)unsurile *b!inute (*r ser(i dre)t indicat*ri )entru ab*rdarea di(ersel*r n*!iuni 8e c*nturea'% astfel$ "ersul anc,etei )rin c,esti*nar$ un du&te&(in* +ntre ni(elul te*retic i realitatea 6r%s)unsuril*r7$ +nf%)tuit )rin inter"ediul indicat*ril*r i al +ntreb%ril*r.
Pagina "2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

A&MINI$ RA I'

=UCLTAR ELECTRI& GEF CIAN

FEMEIE 8ER:ICIU

IN8TA LATOR

RE$ A%RAN

< A9.=UCLTARI

< =UCLTARI

CONTA=IL GEF OPERATOR GEF RECEPFIE CALCULATOARE

FINANCIAR INFORMA IC! RECE"#IE

< M RECEPFIONERI CAMERI8TE

<4 Cele d*u% )%r!i ale c,esti*narului.

Un c,esti*nar cu )ri(ire la * )ractic% sau la un ansa"blu de )ractici trebuie s% cu)rins% d*u% )%r!i2 una care )er"ite cun*a terea deter"inan!il*r s*ciali ai c,esti*narului i * alta care se refer% la *biectul )r*)riu&'is . a4 8c*aterea la lu"in% a deter"in%rii s*ciale
Pagina " din 85

< CA8IER CONTA=ILI

CURIER

ORGANIGRAMA (O EL )*ANA %L+

2 MANAGERI GENERALI

< GEFI 8ALL

< =ARMANI

< A9.O8PLTARI

; O8PLTARI

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8*cialul este s*cial"ente deter"inat. E"ile Dur3,ei" c*nstruie te * i"a#ine a realului +n care ac!iunea fact*ril*r$ )recu" identitatea s*cial% a indi(i'il*r$ c*nte.tul s*cial +n care ace tia tr%iesc$ de *bicei in(i'ibili$ de(ine (i'ibil% dat*rit% +ncruci %rii indicat*ril*r fact*ril*r s*ciali 1 (ariabilele inde)endente 1 cu indicat*rii c*")*rta"entului studiat 1 (ariabile de)endente. b4Obiectul )r*)riu&'is. Cea de&a d*ua )arte a c,esti*narului 1 centrat% +n "*d e.)licit )e *biectul anc,etei 1 )*ate cu)rinde +ntreb%ri de fa)t i de *)inie$ +ntreb%ri desc,ise i +nc,ise. O)!iunea +ntre )ri"ele d*u% este "ai "ult una de *rdin te*retic$ )e c/nd ale#erea +ntre ulti"ele d*u% tri"ite "ai ales la c*nstr/n#eri ec*n*"ice 1 * +ntrebare desc,is% c*st% "ai "ult dec/t una +nc,is%. Orice c,esti*nar trebuie s% includ% at/t +ntreb%ri de fa)t c/t i +ntreb%ri care a)ar!in cate#*riei +ntreb%ril*r de *)inie. Grani!a +ntre +ntreb%rile de fa)t i cele de *)inie se d*(ede te +n )ractica cercet%rii destul de i")recis%.. R%s)unsurile la a)arente +ntreb%ri de fa)t 6bune7 )*t fi r%s)unsuri de *)inie. Li"ba-ul$ care -*ac% *bli#at*riu r*lul de inter"ediar +n te,nica c,esti*narului$ transf*r"% i")lacabil *rice +ntrebare de fa)t +n +ntrebare de *)inie$ de*arece 6realitatea7 c*")*rta"entel*r este e.)ri"at% +n cate#*rii care$ cel "ai adesea nu c*incid cu acelea ale (ie!ii c*tidiene. 0n lucrarea de fa!% a" reali'at anali'a "ana#e"entului )artici)ati( i al "*ti(a!iei )ers*nalului )e ba'a a d*u% c,esti*nare care (i'ea'%$ unul "ana#e"entul )artici)ati($ cu)rin'/nd 1; +ntreb%ri$ iar cel%lalt "*ti(a!ia )ers*nalului$ inclu'/nd 1D +ntreb%ri$ )entru un e anti*n de 1A salaria!i$ res)ecti( A "ana#eri. De&a lun#ul eta)el*r unei anc,ete )rin c,esti*nar 1 6fabricarea7$ a)licarea$ c*darea i e.)l*atarea 1 )rinci)iile *)era!i*nali'%rii unei )r*ble"atici i re#ulile te,nice ale c,esti*n%rii trebuie ri#ur*s res)ectate. O +ntrebare trebuie s% fie )e c/t )*sibil )erfect% din )unct de (edere f*r"al i trebuie s% culea#% r%s)unsuri care s% ser(easc% dre)t indicat*r al unei n*!iuni care se d*re te a fi ab*rdat%. Reali'area unei anc,ete )rin c,esti*nar c*nstituie un "i-l*c )ri(ile#iat de a desc*)eri lu"ea s*cial% dintr&un )unct de (edere diferit$ )unct de (edere care de'(%luie$ )rin l*#ica +ncruci %ril*r$ unele le#%turi +ntre fa)te$ )u!in (i'ibile sau cuantificate altfel. C,esti*narul re)re'int% instru"ent de anali'% i c*n!ine +ntreb%ri c*res)un'%t*are unei caracteristici5 dac% nu este )*sibil% e(aluarea direct% a unei caracteristici$ c,esti*narul (a cu)rinde "ai "ulte +ntreb%ri$ iar r%s)unsurile (*r fi c*relate +ntr&* sin#ur% a)reciere.

Pagina "! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C,esti*narul "ai cu)rinde inc*recte.

i +ntreb%ri de c*ntr*l$ +n sc*)ul identific%rii r%s)unsuril*r

Pr*cedura de calcul )resu)une succesiunea ur"%t*arel*r *)era!ii necesare2 definirea le#il*r de c*")*'i!ie5 c*nstruirea "atricel*r standard i deter"inarea )r*babilit%!il*r de a)ari!ie a nuan!el*r funda"entale5 calculul sc*ruril*r i a tendin!el*r efecti(e d*"inante5 deter"inarea (al*ril*r e.tre"e )entru fiecare (ariabil% i re)re'entarea #rafic% a (al*ril*r efecti(e5 calculul distan!el*r i ierar,i'area liniil*r de ac!iuneD ;.D. Anali'a caracterului )artici)ati( al "ana#e"entului.

Anali'ei "ana#e"entului )artici)ati( s&a deter"inat )e un e anti*n re)re'entati($ cu)rin'/nd 1A salaria!i i A "ana#eri$ )rin inter"ediul unui c,esti*nar cu un c*n!inut de 1; +ntreb%ri. C,esti*narul a f*st a)licat at/t la ni(el "ana#erial$ c/t i la ni(elul salaria!il*r.

M*del

CHE8TIONAR NR.1 )ri(ind "ana#e"entul )artici)ati( :% ru#%" s% bifa!i c%su!a c*res)un'%t*are *)iniil*r du"nea(*astr%2

Cli"atul de "unc% +n cadrul +ntre)rinderii c*nsidera!i c% este2 aut*ritar )artici)ati( C*nsidera!i c% eful d&(*astr% ia deci'ia sin#ur i a)*i * c*"unic% sub*rd*na!il*r X
D

Nica P.$ Mana#e"entul fir"ei$ Edit. C*nd*r$ C,i in%u$ 1>>;

Pagina "5 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

c*nsider c% eful ia deci'ia sin#ur f%r% a c*"unica sub*rd*na!il*r ia deci'ia sin#ur $ dar * c*"unic% sub*rd*na!il*r 0n cadrul *r#ani'a!iei e.ist% )ers*ane +")uternicite s% (% sus!in% su#estiile i s% (% re)re'inte +n diferite acte ale c*nducerii X e.ist% )ers*ane +")uternicite +n sus!inerea su#estiil*r i re)re'entare nu e.ist% )ers*ane +")uternicite +n a&"i sus!ine su#estiile C*nsidera!i c% (% sunt c*"unicate din )artea efului suficiente inf*r"a!ii )entru reali'area sarcinil*r ce (% re(in X c*nsider c% da c*nsider c% nu C/nd sunt ad*)tate deci'ii de i")*rtan!% "a-*r% sunt c*nsulta!i t*!i an#a-a!ii X a4 sunt c*nsulta!i t*!i an#a-a!ii b4 nu sunt c*nsulta!i an#a-a!ii

Deci'iile ad*)tate +n "*d )r*")t sunt )re'entate cu claritate an#a-a!il*r X da nu 0n luarea deci'iil*r eful du"nea(*astr% are su)*rtul salaria!il*rX da nu

La l*cul de "unc%$ +n e.ercitatea atribu!iil*r ac!i*na!i liber$ f%r% c*nstr/n#ere X da nu C/t de des )artici)a!i la luarea ,*t%r/ril*r +n *r#ani'a!ie X +nt*tdeauna nici*dat%
Pagina "" din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C*"unica!iile du"nea(*astr% cu su)eri*rii sunt bune X e.ist% * c*"unicare bun% cu su)eri*rii e.ist% * c*"unicare restr/ns%

:% c*nsidera!i suficient de inf*r"at cu )ri(ire la "*dific%rile ce (*r a(ea l*c +n fir"% i care (*r afecta i situa!ia du"nea(*astr% X da nu Cu cine )refera!i s% a(e!i de&a face +n acti(itatea du"nea(*astr% X cu )ers*ane aut*ritare cu )ers*ane a"abile i c**)erante C*nsidera!i c% ceea ce se face eficient +n fir"% se face d*ar )rin c*ntribu!ia su)eri*ril*r du"nea(*astr% X da nu C*nsidera!i c% +ntre "ana#er i e.ecutan!i e.ist% c*"unicare i +ncredereX c*nsider c% e.ist% * astfel de c*"unicare nu c*nsider c% e.ist% c*"unicare bun% 0n ca' de insucces2 eful + i +n(in*(%!e te sub*rd*na!ii e.ist% un )r*ces de asu"are +n c*lecti( a res)*nsabilit%!il*r

:% "ul!u"i" )entru c*lab*rare.

Pagina "# din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru )relucrarea datel*r$ (ariantele de r%s)uns )re(%'ute +n c,esti*narul nr.1 )ri(ind "ana#e"entul )artici)ati( au f*st c*dificate +n c*rela!ie cu * )arte din stilurile de "ana#e"ent tratate +n )artea te*retic% a lucr%rii$ res)ecti( stilul aut*ritar i cel )artici)ati($ du)% cu" ur"ea'%2 Tabelul ;.1 M*dul de c*dificare al r%s)unsuril*r la c,esti*narul )ri(ind "ana#e"entul )artici)ati(. 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D 1; :ariante de r%s)uns a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a C*d A P A P P A P A P A P A P A P A P A P A P A A P A P P

Pagina "8 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

b 0n acest c,esti*nar 2 A 1 c*res)unde stilului de "ana#e"ent aut*ritar P 1 c*res)unde "ana#e"entului)artici)ati(

;.D.1. Anali'a situa!iei )e ba'a c,esti*narului c*")letate de "ana#eri Du)% c*")letarea c,esti*narului de c%tre "ana#eri i salaria!i s&a trecut la )relucrarea r%s)unsuril*r *b!inute care au f*st centrali'ate +n tabele ur"%t*are2 Tabelul ;.< Centrali'area 1 r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.1 date de "ana#eri 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D 1; :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L a a a a a a a a b b b b a a b a a a a a b b b b b b b a a a b b b b b b a a a a a a < D ; A

a a b b b b b a b a b b a a

a a b b b b b a b a b b a a

R%s)unsurile *dat% centrali'ate au f*st c*dificate

i )relucrate statistic. Pentru

u urarea inter)ret%rii re'ultatel*r *b!inute$ datele au f*st +nscrise +n tabelul ;.D.

Pagina "$ din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Tabelul ;.D C*dificarea i )relucrarea r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.1 date de "ana#eri 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D 1; TOTAL :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L A A A A A A A A P P A A A A A A P P A A P P P A P P A A P P P A A A A A P P P P A A A A P P P P A A A A P P P P 1 < D ; A A P

A A A A A A A A A P A P A P

A A D A D < D < A & A & A & ;A

& < & < D < D & A & A & A <A

;.D.<. Anali'a situa!iei )e ba'a c,esti*narel*r c*")letate de salaria!i Acela i c,esti*nar $ res)ecti( c,esti*narul nr.1 )ri(ind "ana#e"entul )artici)ati($ s&a adresat unui e anti*n$ cu)rin'/nd 1A salaria!i . Prelucrarea r%s)unsuril*r se )re'int% +n c*ntinuare +n tabelul ;.;. Tabelul ;.; Centrali'area r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.1 date de salaria!i 8ubiec!i 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1 D 1 ; 1 A

Pagina #% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D 1;

:ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L b b b b b b b b a a a a b a b b a a a a b b b a a a a a b b b a a a a b b b a a a a a b b a b b a a a b b b b a a a b b a a a b b b b b a a a a a a a a b b b b a a a a a a a a b b b b a a b b b b b b a a b b a a a a a b b a

b a a a a a a b b a a b a a

b a a a a a a b b a b a a a

b a a a b b a a b a b b a a

b b b b b b b a a a b b b b

b b b b b b b a a a b b b a

b a a a a a b a a a b b b a

b a a a a b a a a a b b b a

Ca i +n ca'ul "ana#eril*r$ )entru * "ai u *ar% inter)retare a re'ultatel*r *b!inute se reali'ea'% c*ndificarea i )relucrarea r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.1 date de c%tre salaria!i$ +n tabelul ;.A. Tabelul ;.A C*dificarea i )relucrarea r%s)unsuril*r la c,esti*narul 1 date de salaria!i 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D 1; TOTAL 1 < D ; A M ? I > 1 @ :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L P P P P P P P P P A A A A P A P P A P P P P A A A P P P P P P A A A P P P P P A A A P P P P P P A A P A A P P P P A A A A P P P P A A P P P A A A A A A P P P P A P P P P A A A A P P P P P P P P P P P P P P A A P P P P P P P A A P P A P P P P P A A P P P A P P P P P A A P A A A P 1 1 P A P P A A P P A P A P A P 1 < P P A A A A A P P P A P P A 1 D P P A A A A A P P P A P P P 1 ; P A P P P P A P P P A P P P 1 A P A P P P A P P P P A P P P & > A A M I ? A ? ; M D A D ? ; 1A M 1@ 1@ > ? I 1@ I 11 > 1< 1@ 1< 1D ? A P

Pagina #1 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Din )relucrarea datel*r referit*r la stilul de c*nducere +n cadrul ,*telului 6=anatul7 se *bser(% c% )red*"in% stilul aut*ritar E (al*area ;A )entru cel aut*ritar$ fa!% de <A )entru cel )artici)ati(4. 8tilul aut*ritar de c*nducere$ )entru "ana#eri ar )utea re)re'enta * "*dalitate "ai )r*)ice de c**rd*nare a acti(it%!ii. T*tu i$ c*nducerea s*ciet%!ii trebuie s% #%seasc% "*dalit%!i )entru * c*nducere$ t*tu i "ai de"*cratic%$ de*arece din anali'ele f%cute de di(er i s)eciali ti re'ult% c% acest stil are efecte )*'iti(e asu)ra c*")*rta"entului "e"bril*r$ salaria!il*r$ deter"in% res)*nsabilitatea )ers*nalului$ iar "*ralul #ru)ului este "ai ridicat. Trebuie !inut c*nt de stilul de c*nducere al "ana#eril*r de*arece$ de i nu se )re'int% ca * f*r"% de "aba#e"ent )artici)ati($ este t*tu i un su)*rt al acestuia de*sebit de i")*rtant$ * cale de e.tindere a )artici)%rii la c*nducere +n *r#ani'a!ie. 8*cietatea ar )utea *b!ine re'ultate "ai bune dac% ar instaura * c*nducere )artici)ati(%$ +ntr&* )r*)*r!ie "ai "are$ +n l*cul celei aut*ritare$ +ntruc/t stilul aut*ritar )r*duce reac!ii de a)atie$ ce +n,ib% creati(itatea i de frustrare i a#resiune fa!% de lider. 8ub acest as)ect$ c*nducerea s*ciet%!ii trebuie s% fac% +"bun%t%!iri i +n ceea ce )ri(e te c*"unicarea$ +ntruc/t aceasta are un r*l ne"i-l*cit i asu)ra ni(elului de satisfac!ie a "e"bril*r #ru)ului. P*'i!ia liderului are un r*l i")*rtant +n )r*cesul c*"unic%rii$ )recu" i c*e'iunea salaria!il*r$ cu c/t aceasta este "ai ridicat% i c*"unicarea este "ai eficient%. Li)sa de c*e'iune$ c*")eti!ia i c*nflictul$ +ntre!in un bl*ca- al inf*r"a!iil*r$

di"inu/nd re'*l(area eficient% a sarcinil*r ce re(in salaria!il*r i #enerea'% efecte ne#ati(e. C*nducerea s*ciet%!ii$ fact*rii de deci'ie trebuie$ deci $ s% se i")lice +n cun*a terea )r*ble"el*r subsiste"ului c*"unica!i*nal$ )entru a le )utea re'*l(a la ti")$ +nainte de a d*b/ndi un caracter c*nflictual. Deci$ trebuie anali'ate la ni(el de #ru) i la ni(el de "unc%2 *rientarea liderului +n ra)*rt cu )r*ble"ele #ru)ului5 rela!iile lider 1 "e"brii5 te,nicile de "*ti(are f*l*site E)ersuasiune 1 "*ti(are 1 "ustrare$ *rdin&rec*")ens%$ *rdin&sanc!iune4$ care trebuie f*l*site diferen!iat +n func!ie de situa!ie.

Pagina #2 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

0n ceea ce )ri(e te *)inia salaria!il*r$ referit*are la stilul de c*nducere i la "*dul de desf% urare a acti(it%!ii +n cadrul s*ciet%!ii$ aceasta difer% de cea a "ana#eril*r +n sensul c%$ salaria!ii )erce) un "ana#e"ent "ai )artici)ati($ e.ist/nd * c*nlucrare de"*cratic% la ni(elul diferitel*r structuri din unitate$ +n care + i desf% *ar% acti(itatea. Perce)!ia l*r se +ndrea)t% s)re un stil de "ana#e"ent )artici)ati($ ba'at )e c*"unicare i c*nlucrare. :i'/nd )%rerea salaria!il*r$ referit*are la fa)tul dac% eful ia deci'ia sin#ur i a)*i * c*"unic% sub*rd*na!il*r$ din t*talul e anti*nului $ n*u% salaria!i au c*nsiderat c% da i ase salaria!i au infir"at acest lucru$ c*nsider/nd c% e.ist% inf*r"are din )artea efil*r +n ceea ce )ri(esc deci'iile ce ur"ea'% a se lua +n fir"%. De ase"enea i +n ceea ce )ri(e te as)ectul$ dac% sunt c*"unicate suficiente

inf*r"a!ii )entru reali'area sarcinil*r ce le re(in$ "area )arte a salaria!il*r c,esti*na!i au sus!inut c% sunt inf*r"a!ii i d*ar cinci au c*nsiderat c% nu sunt inf*r"a!i suficient. Anali'/nd datele reie ite +n ur"a c,esti*n%rii salaria!il*r a re'ultat fa)tul c% ace tia )erce) un cli"at de"*cratic$ care le )er"ite s%& i desf% *are +n bune c*ndi!iuni sarcinile ce le re(in +n cadrul ,*telului. ;.;. Anali'a ni(elului "*ti(a!iei )ers*nalului. 0n ceea ce )ri(e te "*ti(a!ia )ers*nalului s&a reali'at * anali'% )ri(ind ni(elul "*ti(a!i*nal al "ana#eril*r i se)arat al salaria!il*r din ,*telul 6=anatul7$ )rin elab*rarea i a)licarea unui c,esti*nar$ cu)rin'/nd 1D +ntreb%ri referit*are la "*ti(area )ers*nalului$ )e un e anti*n de <@ )ers*ane 2 1A salaria!i i A "ana#eri. C,esti*narul a (i'at ni(elul c*")arti"entel*r *)era!i*nale i cu)rinde +ntreb%ri )ri(ind2 satisfacerea +n "unc% a )ers*nalului5 i")licarea )ers*nalului +n "unc%5 cli"atul de "unc%5 rela!iile de "unc%5 inf*r"area +n cadrul fir"ei5 "*dul de rec*")ensare a an#a-a!il*r.

Pagina # din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

T*ate aceste ele"ente$ enu"erate "ai sus$ au un r*l i")*rtant +n "*ti(area )ers*nalului.

M*del

CHE8TIONAR NR.< )ri(ind "*ti(area c*")le.% a )ers*nalului

:% ru#%" s% bifa!i c%su!a c*res)un'%t*are *)iniil*r du"nea(*astr%2 Ce re)re'int% "unca +n #eneral )entru du"nea(*astr% X * )l%cere *bli#a!ie De ce desf% ura!i "unca du"nea(*astr% actual% X )entru c% (% )lace )entru a c/ ti#a e.)erien!% Munca )e care * face!i (% aduce satisfac!ii )r*fesi*nale X +"i aduce satisfac!ii )r*fesi*nale nu +"i aduce satisfac!ii )r*fesi*nale Cu" a)recia!i acti(it%!ile de rutin% X le acce)t cu )l%cere le acce)t din *bli#a!ie

C/nd c*nsidera!i c% s*lu!i*na!i "ai eficient )r*ble"ele de ser(iciu X c/nd )r*ceda!i c*nf*r" dis)*'i!iil*r efului direct$ c/nd )r*ceda!i cu" crede!i du"nea(*astr% c% e "ai bune

Pagina #! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

C*nsidera!i c% )re'en!a efului la l*cul de "unc% duce la re'ultate "ai bune din )artea an#a-a!il*r X da nu

C*nsidera!i c% +n c*lecti(ul din care face!i )arte se fac ef*rturi )er"anente )entru +"bun%t%!irea at"*sferei de lucru X da nu C*nsidera!i c% la l*cul de "unc% (% este res)ectat% )ers*nalitatea i sunte!i tratat a a cu" d*ri!i X "i se res)ect% )ers*nalitatea i sunt tratat a a cu" +"i d*resc nu "i se res)ect% )ers*nalitatea i nu sunt tratat a a cu" +"i d*resc

Acti(itatea de)us% de du"nea(*astr% este a)reciat% la -usta (al*are X da nu 8unt recun*scute )erf*r"an!ele d&(*astr% +n cadrul c*lecti(it%!ii +n care lucra!iX da nu 8i"!i!i * "are satisfac!ie atunci c/nd eful face * r*ta!ie a )*sturil*r i * +"b*#%!ire a l*r$ d/ndu&(% sarcini n*i i +nde"n/ndu&(% la creati(itate X da nu

Indica!i +n ce "%sur% este i")*rtant )entru d&(*astr% s% fi!i inf*r"at cu )ri(ire la rec*")ensele la care a(e!i dre)tul func!ie de re'ultatele *b!inute X
Pagina #5 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

f*arte i")*rtant f%r% i")*rtan!% C*nsidera!i c% a(e!i ca)acitatea de a face fa!% i a (% asu"a unele res)*nsabilit%!i ce n*r"al nu (i s&ar cu(eni X )*t face fa!%$ dar c*nsider c% fiecare trebuie s%& i asu"e res)*nsabilit%!ile s)ecifice )*stului de!inut +"i asu" res)*nsabilit%!i su)li"entare )entru bunul "ers al +ntre)rinderii

:% "ul!u"i" )entru c*lab*rare.

Datele *b!inute au f*st centrali'ate$ c*dificate i anali'ate se)arat$ +nce)/nd cu c,esti*narele c*")letate de "ana#eri le#ate de "*ti(a!ia )ers*nalului$ ur"ate de c,esti*narele c*")letate de salaria!ii fir"ei. M*dul de c*dificare al +ntreb%ril*r este )re'entat +n tabelul ;.M Tabelul ;.M M*dul de c*dificare al r%s)unsuril*r la c,esti*narul )ri(ind "*ti(area c*")le.% a )ers*nalului. 0ntreb%ri 1 < D ; A :ariante de r%s)uns a b a b a b a b a b C*d N M N M M N N M M N

Pagina #" din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

M ? I > 1@ 11 1< 1D

a b a b a b a b a b a b a b a b

M N M N M N M N M N M N M N N M

0n acest c,esti*nar 2 M 1 c*res)unde fa)tului c% *a"eni sunt "*ti(a!i N 1 c*res)unde fa)tului c% *a"eni sunt ne"*ti(a!i

;.;.1. Anali'a ni(elului "*ti(a!iei )e ba'a *)iniil*r "ana#eril*r. 0n ur"%t*rul c,esti*nar$ a)licat nu"ai "ana#eril*r s*ciet%!ii H*telul 6=anatul7$ li s&a cerut acest*ra s% ierar,i'e'e )r*)riile "*ti(a!ii$ care&i influen!ea'% +n "unca l*r$ +n *rdinea i")*rtan!ei l*r )entru "*ti(a!ia "ana#erului +n "unca sa. Riscul i)*te'el*r este desi#ur acela c% "ana#erii nu )*t dec/t l%"uri "*ti(a!iile *a"enil*r$ iar ei )*t fi )*t fi "ai +n#%duit*ri cu )r*)riile "*ti(a!ii fa!% de cele referit*are la ceilal!i. Du)% c*")letarea c,esti*narului de c%tre "ana#eri s&a trecut la )relucrarea r%s)unsuril*r *b!inute care au f*st centrali'ate +n tabele ur"%t*are2 Tabelul ;.? Centrali'area 1 r%s)unsuril*r < D ; A

Pagina ## din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

la c,esti*narul nr.< date de "ana#eri 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L b b b b b b a a a b b b b b a b b a a a a a a a a a a a a b a a a a a a b b a

b b a b a a b a b b a a a

b b a b b a a a b a a a b

0n ur"a *b!inerii r%s)unsuril*r i centrali'%rii l*r$ acestea au f*st c*dificate i )relucrate statistic. Datele au f*st +nscrise +n tabelul ;.I )entru u urarea inter)ret%rii re'ultatel*r *b!inute$ du)% cu" ur"ea'%2 Tabelul ;.I C*dificarea i )relucrarea r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.< date de "ana#eri 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L M M M M M M M M M M M M M M M M N N M M 1 < D ; A M N

M M M M N

A A A A <

& & & & D

Pagina #8 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

M ? I > 1@ 11 1< 1D TOTAL

N M M M M M M M

N M M M M M M M

M M M M N M M N

M N M N N M M N

M M M N M M M M

D ; A D D A A D AD

< 1 & < < & & < 1<

Din datele cu)rinse +n tabelul de "ai sus$ care re)re'int% r%s)unsurile "ana#eril*r la )r*ble"ele le#ate de ni(elul "*ti(a!i*nal din cadrul s*ciet%!ii$ re'ult% +n ansa"blu e.isten!a unui ni(el "*ti(a!i*nal ridicat. 0n ra)*rturile cu an#a-a!ii nu sunt f*l*site a"enin!%rile$ "ana#erii *)t/nd )entru ac*rdarea de rec*")ense i * re"unerarea c*res)un'%t*are$ ale#/nd (arianta de diferen!iere a acesteia +n func!ie de c*")eten!% i reali'%ri$ )entru sti"ularea )ers*nalului +n reali'area sarcinil*r ce le re(in. De ase"enea$ )entru "ana#eri f*r"area )r*fesi*nal% a )ers*nalului este c*nsiderat% ca * in(esti!ie indis)ensabil%$ d*ar unul sin#ur dintre "ana#eri * c*nsider% ca un "i-l*c de )r*#res al fir"ei. Fa!% de )r*ble"ele )ers*nale ale salaria!il*r$ "ana#erii )re'int% * atitudine *arecu" desc,is%$ +n sensul c% sunt dis)u i s%&i asculte i s%&i a-ute *ri de c/te *ri este )*sibil. ;.;.< Anali'a ni(elului "*ti(a!iei )e ba'a *)iniil*r salaria!il*r. 0n cadrul ,*telului 6=anatul7 a" deter"inat anali'a "*ti(%rii )ers*nalului )e un e anti*n re)re'entati($ de 1A salaria!i$ )rin inter"ediul unui c,esti*nar inclu'/nd 1D +ntreb%ri. 0n c*ntinuare$ sunt )re'entate +n tabelul ;.>$ r%s)unsurile la c,esti*narul nr.< c*")letat de salaria!ii fir"ei 2 Tabelul ;.> Centrali'area r%s)unsuril*r la c,esti*narul nr.< date de salaria!i 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1 D :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L
Pagina #$ din 85

1 ;

1 A

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D

a a b a b a a b b b a a b

a a b a b a a b b b a a b

a b a b a a a b a a a b b

b b a b a b a b a a a b b

b b a b a a a a a a b a b

b a b a a a a a a a b a b

b a b b a a a a a b a a b

b b a b a a a a a b a b b

b b a b a b a a a a a b b

a b a b a b a a b a b b b

a b a a b b b b b a b b b

b a b b a b b b b b a a b

b a b b a b b a a a a a b

b b a b a b a a a a a a b

b b a b a b a a b b a a b

Du)% ce s&a reali'at centrali'area r%s)unsuril*r$ acestea au f*st c*dificate i )relucrate statistic. Datele au f*st +nscrise +n tabelul ;.1@$ )entru a reali'a * "ai "are u urin!% +n inter)retarea re'ultatel*r *b!inute$ cu)% cu" ur"ea'%2 Tabelul ;.1@ C*dificarea i )relucrarea r%s)unsuril*r la c,esti*narul < date de salaria!i 8ubiec!i 0ntreb%ri 1 < D ; A M ? I > 1@ 11 1< 1D TOTAL 1 < D ; A M ? I > 1 @ :ARIANTA DE RL8PUN8 ALEA8L N N N M M M M M M N N M M M N N M M N N M M M N N M M N N M M M N M M M N N M M M M M M M M M M N M M M M N M M M M M M M M M N N M M M M M M M N N M M M M M M M N N M M M M N N M M M M M N N M M M M M N N M M M N N M M M M M M M M M N M M M M N N M N M N N M 1 1 N M M N N N N N N M N N M 1 < M N N M M N N M N N M M M 1 D M N N M M N M M M M M M M 1 ; M M M M M N M M M M M M M 1 A M M M M M N M M N N M M M 1@ > > 11 1< ? 1< 1< > > 11 > 1A 1D A A M M ; D I D D M M ; M & A ? M N

Ca ur"are a studiului efectuat la 8.C. T=anatul T 8.A. la ni(elul "ana#eril*r ele"entul cel "ai i")*rtant +n anali'a ni(elului "*ti(a!i*nal este c/ ti#area re)uta!iei$ sti"a$

Pagina 8% din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a)recierea cel*rlal!i$ +n ti") ce la ni(elul salaria!il*r ele"entul cel "ai i")*rtant este atribuit ne(*iei de a a(ea un l*c de "unc% si#ur. Din )relucrarea datel*r se des)rindere ideea c% *a"enii nu& i d*resc acela i lucru de la (ia!%$ astfel c% rec*")ensele ec*n*"ice nu sunt suficiente )entru a&i "*ti(a. 8e tie c% salari'area$ rec*")ensarea func!ie de )erf*r"an!e i")lic% "*ti(area )ers*nalului5 de aceea +n )*litica de salari'are trebuie s% se ia +n c*nsiderare re'ultatele c,esti*narului. 8e rec*"and% ca s*cietatea s%& i +"bun%t%!easc% siste"ul de ac*rdare a rec*")ensel*r +n func!ie de reali'%ri )entru a se asi#ura c*")ensarea )ers*nalului. Pentru cre terea ni(elului "*ti(a!i*nal al )ers*nalului$ fir"a trebuie s% )ractice )e l/n#% rec*")ense ec*n*"ice i unele a(anta-e cu" ar fi de e.e")lu 2 +")ru"uturi$ asisten!% -uridic% etc. La ni(elul e anti*nului se c*nstat% c% "area "a-*ritate a an#a-a!il*r sunt satisf%cu!i i "*ti(a!i +n acti(itatea l*r$ +n ti") ce d*ar * )arte sunt ne"ul!u"i!i de satisfac!ia *b!inut% +n "unca l*r. Pentru a +ncerca * ridicare a ni(elului de satisfac!ie a acest*ra ar trebui +ncercate ur"%t*arele (ariante2 )*sibilitatea de a )artici)a la ac!iuni re(endicati(e$ sindicale )entru +"bun%t%!irea c*ndi!iil*r de "unc% i salari'are5 +"bun%t%!irea cli"atului )si,*s*cial i )re*cu)%ri c*nstante ale #ru)ului de a *feri satisfac!iile "e"bril*r s%i5 aderarea la diferite #ru)uri inf*r"ale din interi*rul i e.teri*rul #ru)ului de "unc%$ )*ate fi * "*dalitate eficient% de cre tere a satisfac!iei +n "unc%5 c%utarea de n*i )r*#ra"e de acti(itate$ care s% le +nl*cuiasc% sau +"bun%t%!easc% )e cele e.istente. Cercet%t*rii ca 9.Marc, i H.8i"*n au )us +n e(iden!% e.isten!a unei c*rela!ii )*'iti(e +ntre ni(elul "*ti(a!iei i cel al satisfac!iei. Un ni(el ridicat al satisfac!iei$ c*nstituie un )uternic fact*r "*ti(a!i*nal. Dar )r*cesul "*ti(a!i*nal #enerat*r de satisfac!ie 1 insatisfac!ie nu se desf% *ar% 6+n cerc7 ci 6+n s)iral%7$ el tinde s)re * stare de ec,ilibru relati( stabil$ care )*art% +n ea #er"enii unui n*u de'ec,ilibru.

Pagina 81 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

La ni(elul s*ciet%!ii$ *)ti"ul "*ti(a!i*nal s&ar )utea *b!ine )rintr&* su)ra"*ti(are +n ca'ul re'*l(%rii un*r sarcini facile$ i sub"*ti(are +n ca'ul re'*l(%rii un*r sarcini dificile$ )entru a e(ita unele fen*"ene )si,*s*ciale ne#ati(e Eretra#erea$ a#resi(itatea$ a)atia etc.4 0n ceea ce )ri(e te i")licarea )ers*nalului )entru reali'area sarcinil*r de "unc%$ re'ultatele c,esti*narului reliefea'% fa)tul c% +n "a-*ritate an#a-a!ii sunt interesa!i de acest as)ect. De ase"enea$ "area )arte a salaria!il*r c,esti*na!i $ c*nsider% c%$ +n ceea ce )ri(esc ef*rturile )ri(ind +"bun%t%!irea at"*sferei de lucru$ se fac ef*rturi se"nificati(e. O)inia cel*r care c*nsider% c% nu se fac ef*rturi )entru +"bun%t%!irea cli"atului de "unc%$ deri(% din #radul "ic de satisfac!ie *b!inut +n "unc% deter"inat de ur"%t*rii fact*ri2 atitudini i")ers*nale E res)ect$ +ntra-ut*rare45 atitudinea fa!% de #ru) i fa!% de acti(itatea desf% urat% Eindiferen!a$ de(ian!a45 c*")atibilitatea sau inc*")atibilitatea interesel*r "e"bril*r #ru)ului5 rela!iile dintre "e"brii #ru)ului5 "%ri"ea #ru)ului5 "ediul de )r*(enien!% al )artici)an!il*r. Ase"enea inf*r"a!ii a-ut% la de)istarea cau'el*r #enerat*are a unui anu"it ti) de cli"at i la #%sirea "*dalit%!il*r de sc,i"bare i "*delare a acestuia. Ti)ul cli"atului +n care *a"enii + i desf% *ar% acti(itatea se r%sfr/n#e asu)ra "*ralului #ru)ului$ )erf*r"an!el*r lui i res)*nsabilit%!ii )rintre "e"brii acestuia. M*ralul #ru)ului este "ai ridicat +n cli"atul )artici)ati( i "ai sc%'ut +n cli"atul aut*ritar$ res)*nsabilitatea este re#%sit% ca entit%!i se)arate )rintre "e"brii #ru)ului$ +n cli"atul )artici)ati($ )e c/nt +n cli"atul aut*ritar se re#%se te la ni(elul c*nduc%t*rului de #ru). Referit*r la "*dul +n care sunt trata!i an#a-a!ii la l*cul de "unc%$ dac% le este res)ectat% )ers*nalitatea$ la ni(elul +ntre#ului e anti*n$ "area )arte a salaria!il*r c,esti*na!i au c*nsiderat c% sunt trata!i +n "*d de"*cratic$ li se este res)ectat% )ers*nalitatea$ "ai )u!in trei an#a-a!i care au c*nsiderat c*ntrariul. 0n ur"a reali'%rii c,esti*narului s&a c*nstat c% )ers*nalul din cadrul ,*telului 6=anatul7 este "*ti(at +n acti(itatea )e care * desf% *ar%$ )re'int% satisfac!ie +n ur"a

Pagina 82 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

acti(it%!ii de)use i este )er"anent )re*cu)at )entru )r*"*(area i "en!inerea unui cli"at de "unc% c/t "ai de"*cratic care s% c*ntribuie eficient la *b!inerea cel*r "ai bune re'ultate.

;.A.C*nclu'ii. 8ubiectul )e te"a 6"*ti(%rii )ers*nalului i a "ana#e"entului )artici)ati(7 este f*arte b*#at +n c*n!inut i nu a f*st +n +ntre#i"e e)ui'at +n lucrarea de fa!%. T*tu i anu"ite c*nclu'ii )ri(ind n*ile *rient%ri ale "ana#e"entului )artici)ati( i "*ti(area )ers*nalului$ )*t fi des)rinse$ i anu"e2 c% "unca$ )entru "a-*ritatea *a"enil*r trebuie s% fie (ariat%$ n*n&re)eti(%$ i s% sti"ule'e ca)acitatea de crea!ie i in*(are a indi(idului5 c% "unca +n sine se transf*r"%$ "*dific/ndu&se structural i ba'a "*ti(a!i*nal%5 c% *"ul r%s)unde +n "*d diferit la (ariatele strate#ii "ana#eriale$ +n func!ie de )r*)riile sale ca)acit%!i i abilit%!i. 8&a "ai de"*nstrat i +n alte r/nduri$ ca i +n lucrarea de fa!%$ de altfel$ c% unele )ers*ane nu sunt frustate +ntr&un siste" aut*ritar$ ci sunt satisf%cute$ )refer/nd rela!iile aut*ritare$ rela!iil*r cu )ers*ane a"abile5 c% *dat% ce ne(*ile funda"entale de subsisten!% sunt satisf%cute$ cei "ai "ul!i *a"eni nu d*resc acela i lucru de la (ia!%$ astfel +nc/t rec*")ensele ec*n*"ice nu sunt suficiente )entru a&i "*ti(a5 c% #radul de )artici)are i c*)artici)are la reali'area sarcinil*r #ru)ului$ c*nsultarea "e"bril*r +n luarea deci'iil*r$ asi#ur% funda"entul "*ti(a!i*nal$ )rin +ntre)%trunderea *biecti(el*r fir"ei cu *biecti(ele c*")*nen!il*r s%i5 c% atitudinile "ana#erului fa!% de #ru) i #radul de inf*r"are a "e"bril*r )*t deter"ina satisfac!ia sau insatisfac!ia "uncii )artici)an!il*r5 c% c*"unicarea inter)ers*nal%$ #radul de cun*a tere inter)ers*nal%$ c*")atibilitatea *)iniil*r i )%reril*r c*ntribuie la c*nstruirea i "en!inerea unei "*ti(a!ii ridicate +n "unc%5 c% )*sibilit%!ile de f*r"are )r*fesi*nal% i )r*"*(are de care salariatul dis)une +n fir"%$ +i *fer% acestuia satisfac!ii +n )lus5 c%$ utili'area i c*nce)erea de siste"e fle.ibile de i")licare a salaria!il*r 2 +"binarea rec*")ensel*rNsanc!iunil*r de natur% "aterial% ci cele "*ral&s)irituale5 di(ersificarea sti"ulentel*r i c*relarea acest*ra cu ne(*ile indi(iduale sunt t*t at/tea ele"ente de a")lificare a )artici)%rii i "*ti(%rii )ers*nalului +n fir"%.
Pagina 8 din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8atisfac!ia$ "ul!u"irea lucrului bine f%cut c*nstituie su)*rturi de nec*ntestat )entru instituirea unui cli"at )artici)ati( +n s*cietate$ +n care c*nducerea s% stea la ba'a c*nsensului. Pe aceast% ba'% trebuie s% se de'(*lte un "ana#e"ent )artici)ati( "*dern$ +n care )artici)area direct% se )*ate +"bina fle.ibil cu )artici)area indirect%$ +n care c*")eten!a i )r*fesi*nalis"ul "ana#eril*r se )*ate c*")leta cu ideile$ su#estiile$ )unctele de (edere ale sub*rd*na!il*r$ "*ti(a!i c*res)un'%t*r. Pentru a )utea fi )r*"*(at "ana#e"entul )artici)ati( "*dern trebuie a(ute +n (edere ur"%t*arele *biecti(e2 c*n(er#en!a de interese$ indiferent de )*'i!ia l*r ierar,ic%5 i")licarea )ers*nalului cu t*ate f*r!ele$ at/t +n )r*cesele de c*nducere$ c/t i +n cele de e.ecu!ie.

Pe l/n#% "arile sale (alen!e la care ne&a" referit$ )r*"*(area "ana#e"entului )artici)ati( +nt/")in% #reut%!i +n cadrul un*r *r#ani'a!ii. Acestea sunt deter"inate de * sea"% de cau'e$ cu" ar fi2 li)sa de )re#%tire din )artea "ana#erului )entru *r#ani'area c*nducerii )artici)ati(e5 re'isten!a un*r "ana#eri la sc,i"bare$ res)ecti( la intr*ducerea un*r f*r"e )artici)ati(e de c*nducere5 iner!ia i a)atia din )artea )ers*nalului sub*rd*nat$ c*relate cu li)sa )re#%tirii l*r +n d*"eniul c*nducerii5 distribuirea nec*res)un'%t*are a )uterii i aut*rit%!ii +n *r#ani'a!ie i tea"a un*r "ana#eri de a le )ierde i de a fi i#n*ra!i de sub*rd*na!i5 e.isten!a un*r structuri *r#ani'at*rice de tib bir*cratic care +n#reunea'% c*"unicarea dintre "ana#eri i e.ecutan!i5 tea"a de asu"are a riscuril*r i res)*nsabilit%!il*r sub*rd*na!il*r i")lica!i +n "unca de c*nducere. T*ate aceste cau'e )*t fi +nl%turate cu #ri-%$ e(ident$ dac% +n *r#ani'a!ie e.ist% (*in!% din )artea cel*r res)*nsabili de a se )r*"*(a "ana#e"entul )artici)ati(. C*nser(at*ris"ul un*r "ana#eri$ "entalitatea de sub*rd*nat$ insuficienta +ncredere +n ca)acit%!ile *a"enil*r de a fi in(enti(i$ creati(i i ca)abili de a& i asu"a res)*nsabilit%!i sunt fen*"ene frec(ent +nt/lnite +n *r#ani'a!ii. ele )*t fi atenuate i de)% ite )rin ac!iuni at/t din interi*rul

Pagina 8! din 85

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

*r#ani'a!iei$ c/t i din e.teri*rul acesteia. 0n final$ a a cu" )reci'%"$ c*"ntea'% +n )ri"ul r/nd$ (*in!a )uternic% a "ana#eril*r de (/rf ai fiec%rei *r#ani'a!ii de a )r*"*(a un "ana#e"ent )erf*r"ant 1 "ana#e"entul )artici)ati( i t*t*dat% de a deter"ina "*ti(area c*")le.% a )ers*nalului din cadrul *r#ani'a!iei. De ase"enea$ c*nsider%" c% +n ceea ce )ri(e te "*ti(a!ia )ers*nalului trebuiesc a(ute +n (edere ur"%t*arele2 & inf*r"a!iile de!inute sau )ri"ite de indi(id c*nduc la * anu"it% )erce)ere a r*lului a te)at. Cu c/t aceste inf*r"a!ii sunt "ai c*")lete i clare$ cu at/t )erce)!ia (a fi "ai a)r*)iat% de realitate5 & indi(idul )*ate acce)ta sau nu s% + i asu"e ceea ce a +n!eles c% i se cere +n func!ie de ade'iunea sa la aceste ac!iuni. Gradul de ade'iune de)inde$ al%turi de alte "*ti(e e.)licate +n tratarea "*ti(a!iei$ de (al*rile indi(idului5 & s% se ba'e'e )e un siste" clar de e(aluare a acti(it%!ii salaria!il*r$ cun*scut de c%tre ace tia5 & s% le fie ac*rdate +n le#%tur% cu )erf*r"an!ele reali'ate de indi(id i +n scurt ti") de la +nre#istrarea l*r )entru ca "*ti(area s% fie c*n tienti'at%5 & s% fie cun*scute rec*")ensele care au (al*are )entru indi(id5 & *r#ani'a!ia s% rec*")ense'e nu nu"ai succesul ci i tentati(ele de ef*rt +n ca'ul +n care acestea nu s&auc*ncreti'at dat*rit% un*r cau'e -ustificati(e.

Pagina 85 din 85