Sunteți pe pagina 1din 1

Diagnosticul de laborator al sifilisului (Treponema pallidum)

Produse patologice: serozitate din ancrul sifilitic (stadiul I.) LCR snge (ex. serologic) 1. Examen direct microscopic preparat nativ examinare la microscop cu fond ntunecat forme spiralate mobile (rota#ie, flexie) preparate colorate colora#ie Giemsa colora#ie negativ$ (Burri) impregnare argentic$ (Fontana-Tribondeau) Morfologie: forme spiralate, spire regulate, capete drepte, dimensiuni: 6-16 /0,25m 2. Izolare prin metode biologice treponemele patogene nu pot fi cultivate pe medii arificiale inoculare intratesticular$ la iepure orhit$ sifilitic$ 3. Diagnostic indirect serologic Reac ii serologice clasice eviden#ierea anticorpilor antilipoidici antigen folosit: cardiolipina pot apare reac#ii fals pozitive pentru confirmare, diagnosticul se completeaz$ cu reac#ii moderne (specifice) reac#ia de floculare (VDRL) latexaglutinare (RPR) reac#ia de fixare a complementului (RFC - RBW) Reac ii serologice moderne eviden#iaz$ anticorpii antiproteici antigene folosite antigene treponemice specifice Reac#ii cu specificitate de specie: FTA Abs (Fluorescent Treponemal Antibody Absorbtion Test) TPHA (reac#ie de hemaglutinare pasiv$) TIT (testul se imobilizare a treponemelor) ELISA