Sunteți pe pagina 1din 8

NURSING IN PEDIATRIE AN III AMG CURS 1

INGRIJIRI SI TEHNICI LA COPIL

Introducere ngrijirea copilului este un proces comple care necesit! participarea "amiliei la acor#area sprijinului me#ical$ respectarea particularit!%ilor #e&'rst! ale copilului$ cunoa(terea #e c!tre personalul me#ical a t e mp e r a me n t u l u i c o p i l ul u i $ a s i t u a % i e i " a m i l i a l e a l e a c e s t u i a $ a s i t u a % i e i religioase$ a ca#rului legal pe care se sprijin! actul me#ical)Asistenta me#icala tre*uie s! c'(tige +ncre#erea "amiliei (i +n primu lr'n# al copilului pentru a a&ea o *un! cola*orare +n reali,area +ngrijirilor) E a & a e plica "amiliei (i copilului +n termeni o*i(nui%i i n t e r & e n % i a c e urmea,! a "i "acut! e plic'n#u-le a&antajele tratamentului pentru ameliorarea starii sanatatii copilului $ respecti& a starii #e *ine) Etape de pregtire a interveniilor Pregtirea p i!ologic Preg!tirea copiilor pentru inter&en%ii #iminuea,! nelini(tea a c e s t o r a $ a s i g u r ! c o o p e r ar e a $ l e # e , & o l t ! c a p a c i t ! % i l e # e c o o p e r ar e ( i altele (i le con"er! un sentiment #e control +n e perien%e cu poten%ial #estres) Meto#ele #e preg!tire pot "i "ormale$ ca preg!tirea +n grup pentru s p i t a l i , a r e ) Nursa care a petrecut mai mult timp cu copilul (i are #eja sta*ilit! o rela%ie po,iti&! &a c'(tiga mai u(or c o o p e r a r e a acestuia) Dac! rela%ia e *a, at! pe +ncre#ere$ copilul o &a percepe ca "urni,oare #e con"ort (i pl!cere$ (i nu ca pe o persoan! carea # u c e n e c a , u r i ) D a c ! n u r s a n u c u n o a ( t e c o p i l u l $ a r " i * i n e s ! + i " i e pre,entat! #e altcine&a #in personalul me#ical$ +n care copilul are +ncre#ere) Prima +ntre&e#ere cu copilul pune copilul +n centrul aten%iei (iapoi +ncep e plica%iile #espre inter&en%ie. inter&en%ia #irect! tre*uie e & i t a t ! ) C ' n # & or * e ( t e c u c o p i l u l $ n u r s a t r e * u i e s ! " o l o s e a s c ! r e g u l i l e generale #e comunicare cu copiii) Copiii au ne&oie #e e plica%ii pentru orice +i i mp l i c ! ) nainte #e inter&en%ii$ nursa +i e plic! copilului ce se &a

+nt'mpla (i ce se a ( t e a p t ! # e l a e l ) E p l i c a % i a t r e * u i e s ! " i e scurt!$ simpl! (i potri&it!ni&elului s!u #e +n%elegere) E p l i c a % i i l e l u n g i n u s u n t n e c e s a r e ( i p o t pro&oca nelini(te l a c o p i i i mi c i $ m a i a l e s # a c ! e & or * a # e c e & a # ur e r o s ) Dac! le e plic!m p!rin%ilor +n pre,en%a copilului$ nursa tre*uie s! " o l o s e a s c ! u n lim*aj a#ec&at copilului #eoarece cu&intele noi pot " i interpretate gre(it) Dac! p!rin%ii necesit! o preg!tire suplimentar!$ se "ace "!r! copil) /e#in%ele #e instruire sunt "i ate +n momentul potri&it +n&!%!rii) Po"iionarea copilului #n ti$pul interveniilor Copiii mici (i "oarte mici nu coopera,! +n multe proce#uri (i nursa are responsa*ilitatea #e a #iminua mi(carea (i #iscon"ortul lor printr-opo,i%ionare a#ec&at!) Cei mai mari au ne&oie #e meto#e #e constr'ngeremi n i me ) D e o * i c e i $ s u n t s u " i c i e n t e e p l i c a % i i l e ( i pr e g ! t i r e a + n a & a n s ( i s p r i j i n u l # i n t i mp u l p r o c e # u r i i ) n p r o c e # ur i l e # u r er o a s e $ c o p i l u l u i i s e a#ministrea,! aneste,icul (i se#ati&ul pentru a #iminua #urerea (i a e&ita alte meto#e #e constr'ngere) Pentru aneste,ia local!$ se "olose(te li#ocaina pentru a re#uce sen,atia #e intepatura) %NGRIJIRI %N PE&IATRIE Supraveg!erea 'unciilor vitale la copil( i a altor para$etri a) * urarea te$peraturii corporale Scop - supra&eg0erea sistematic! +n ca#rul unei spitali,!ri. - supra&eg0erea unui sin#rom in"ectios) *ateriale nece are - termometrul electronic. - comprese$ solu%ie #e,in"ectant!. - capisoane pentru protec%ia termometrului. - carnet pentru notarea &alorilor) Pregtirea copilului - m!surarea se "ace #iminea%a (i seara sau co"orm recoman#!rii me#icale. - pentru supra&eg0erea +n timpul spitali,!rii m!surarea se "ace +nainte ca pacientul s! se ri#ice #in pat) Te!nica $ urrii

* urarea #n plici +a,ilar au ing!inal) - se aplic! captatorul termometrului implicat +n plica a ilar! a&'n# grij! s! se asigure un contact *un cu pielea. - termometrul tre*uie s! "ie *ine po,i%ionat. - se asteapt! 12 secun#e c'n# se au#e semnalul sonor se cite(te temperatura a"i(at!. - se a#aug! 2-3 gra#e pentru a o*%ine temperatura real!) * urarea rectal - termometrul se intro#uce +n rect #ep!rt'n# "esele copilului. - intro#ucerea se "ace prin mi(c!ri #e rota%ie #up! ce termometrul a "ost capionat. - +n timpul m!sur!rii termometrul se sus%ine la copilul sugar. - repetarea m!sur!rii poate "a&ori,a apari%ia ulcera%iilor la ni&elul peretelui rectal. - m!surarea se "ace +n repaus$ la aceea(i or! #in ,i. - +n ca,ul in"ec%iilor m!surarea se "ace +n "rison +n timpul con&ulsiilor +n transpira%ie. - se scoate termometru se cite(te. - se +n#ep!rtea,! capionul) * urarea #n cavitatea -ucal - son#a termometrului se intro#uce +ntr-un capison #in material plastic. - se plasea,! su*lingual. - se men%ine termometrul p'n! sun!. - se scoate$ se cite(te temperatura se +n#ep!rtea,! capisonul) * urarea #n conductul auditiv - captatorul este protejat #e un capison #e unic! "olosin%!$ se intro#uce +n urec0ea pacientului. - se rote(te usor "iin# a#us c't mai aproape #e timpan. - m!surarea se "ace +nainte #e sculare$ copilul "iin# +n po,i%ie #e #ecu*it) -) * urarea pul ului Scop. - sta*ilirea ratei pulsului. - #epistarea unor mo#i"ic!ri patologice) Te!nica $ urrii - la nou n!scut (i la sugar +n primele luni #e &ia%! pulsul se poate m!sura +n timpul somnului la ni&elul "ontanelei. - pulsa%iile se pot percepe (i num!ra aplic'n# m'na pe regiunea precor#ial!.

- la copii mai mari m!surarea se poate "ace prin comprimarea unei artere pe un plan #ur4 ra#ial!$ cu*ital!$ temporal!$ pe#ioas!$ 0umeral!$ "emural!$ caroti#!. - la copilul supra&eg0eat sistematic +n timpul unei spitali,!ri m!surarea se "ace #e 5 ori pe ,i #iminea%a (i seara o#at! cu temperatura. - +n timpul m!sur!rii copilul tre*uie s! "ie lini(tit #eoarece agita%ia (i pl'nsul accentuea,! *!t!ile inimii. - &alori normale4 - nou-n!scut 6 1127182 pe minut. - un an 6 1227152 pe minut. - 5 ani 6 1227112 pe minut. - 1-8 ani 6 927112 pe minut. - 3-: ani 6 ;27122. - ;-12 ani 6 ;2792 pe minut. - 11-1< 6 ;2 pe minut) c) * urarea /i upraveg!erea re piraiei Scopul. #epistarea mo#i"ic!rilor ap!rute +n a"ec%iuni respiratorii) Te!nica $ urrii - se "ace prin inspectie7o*ser&a%ie +n timpul somnului. - se #e,*rac! "a%a anterioarar! toracelui (i a a*#omenului. - se aplic! m'na pe toracele copilului. - se asteapt! 1-5 minute #up! atingerea copilului. - se cronometrea,!$ se num!r! mi(c!rile #e ri#icare a toracelui. - +n a"ar! #e "rec&en%! se mai urmare(te4 - simetria mi(c!rilor toracice. - ritmul (i aplitu#inea respira%iei. - pre,en%a unor ,gomote. - se o*ser&! li*ertatea c!ilor respiratorii. - m!surarea se "ace #iminea%a (i seara sau #up! un orar sta*ilit #e me#ic +n "unc%ie #e starea copilului) =alori normale4 - nou-n!scut 6 83-337minut. - 1 an612-827minut. - 1 ani6127minut) Respira%ia tre*uie s! "ie supl! "!r! geam!t sau +nso%it! #e ,gomot) >a%a copilului tre*uie s! "ie normal colorat!)

d) * urarea ten iunii arteriale Nu "ace parte #intre m!surarile #e rutin!) Atunci c'n# este ca,ul m!surarea se "ace cu aparate pentru copii care au man(eta +ngust! a#aptat! m!rimii *ra%ului) Te0nica m!sur!rii este asem!n!toare cu cea #e la a#ult) ?proce#ura este #escris! la capitolul 8$ 8)1 M!surarea i notarea presinuii s'ngelui@) e) O- ervarea /i upraveg!erea caunului la ugar /i copilul $ic Aspectul (i culoarea scaunului #i"er! +n "unc%ie #e &'rsta copilului$ alimenta%ie (i stare #e s!n!tate) Scop. - aprecierea mo#ului #e "unc%ionare a aparatului #igesti&. - #epistarea unor *oli +nso%ite #e #iaree sau #e constipa%ii) n situaii "i,iologice4 - +n primele 5-1 ,ile #e la na(tere$ scaunul este &er#e-*run +nc0is ?meconiu@. - sugarul alimentat la san elimin! scaune #e culoare gal*en aurie care +n contact cu aerul cap!t! o tent! &er,uie #in cau,a o i#!rii *iliru*inei. - num!rul scaunelor la +nceput este "rec&ent apoi sca#e "iin# #e 1-8 +n jurul &'rstei #e < luni. - are miros acru. - a#er! la scutece. - numarul scaunelor este #ee 1-5 +n 58 ore. - c'n# alimenta%ia se #i&ersi"ic! scaunul +(i sc0im*! culoarea) Copilul alimentat arti"icial elimin! un scaun consistent$ gal*en #esc0is$ care nu a#er! la scutece) n situaii patologice Scaunul pre,int! mo#i"ic!ri pri&in# consisten%a$ cantitatea$ compo,i%ia$ culoarea4 - poate con%ine elemente patologice. - se +nso%e(te #e #ureri$ *or*orisme$ tenesme. - scaunele mucogrunjoase au consisten%! neomogena$ semilic0i#a$ cu particule soli#e (i mult mucus +n "orma #e "ilamente (i "locoane$ culoare gal*en-&er,uie) numarul poate ajunge la 3-12 +n 58 ore. Scaunele lic0i#e (i semi-lic0i#e - au aspect spumos. - sunt eliminate +n jet. - pot con%ine grunji (i mucus. - num!rul lor ajunge la 12 +n 58 ore)

Scaunele mucoase4 - sunt lic0i#e cu mucus su* "orm! #e gr!me,i &'scoase$ g!l*ui cenu(i$ asem!n!toare unor pl!gi. Scaunele mucopurulente - con%in mucus (i puroi. - au culoare gal*en &el,ui. Scaune mucosang0inolente - con%in4 mucus grunjul #e materii "ecale$ sange +n cantit!%i &aria*ile sau numai mucus (i sange Notarea caunului Num!rul (i aspectul scaunului eliminat se notea,! "olosin# semne con&en%ionale4 - Scaun normal ?A@ - Scaun semiconsistent7semilic0i# ?7@ - Scaun apos ?-@ $ grunjos ?,@. mucus ? @ - Scaun cu s'nge ?s@ (i se notea,! cu ro(u C'n# scaunul con%ine mai multe elemente "olosesc toate sim*olurile #e e emplu ? ,@ mucogrunjos. ? s@ mucosang0ilonet etc Prelevarea pro-elor pentru la-orator la ugar /i copilul $ic Prelevarea 0ngelui pentru e,a$enul de la-orator la ugar Recoltarea 0ngelui prin #neparea clc0iului Scop. - o*%inerea unei mostre #e sange pentru #eterminarea gluco,ei (i 0ematocritului. - e"ectuarea testelor #e la*orator pentru "enilcetonurie$ galacto,emie$ 0ipotiroi#ism) *aterial nece ar. - lame (i lamele #e la*orator. - alcool #e :2 gra#e. - pipeta ?&as capilar@. - comprese sterile. - ac pentru +n%ep!tura sau lama pentru scari"icare. - manu(i #e unic! "olosin%!) Pregatirea copilului

- se &eri"ic! i#entitatea copilului. - se &eri"ic! recoman#area me#ical!. - se a(ea,! copilul +ntr-o po,i%ie como#!. - se #e,&ele(te piciorul ales pentru recoltare) E'ectuarea procedurii - se e aminea,! locul ?marginea lateroe tern! a c!lc'iului@. - se spal! m'inile (i se pun m!nu(i. - se #e,in"ectea,! locul cu un tampon cu alcool. - se (terge suplusul #e spirt cu o compres! uscat!. - se scari"ic! ,ona cu lama sau se +n%eap! cu un ac steril. - prima pic!tur! #e s'nge se (terge cu un tampon uscat. - se colectea,! s'ngele cu ajutorul pipetelor capilare. - la s"'r(it se aplic! un tampon apoi un pansament steril. - se etic0etea,! (i se trimite pro*a la la*orator. - se lini(te(te copilul #up! recoltare) Recoltarea 0ngelui prin puncie venoa Scop. B*%inerea unei cantit!%i mai mari #e s'nge pentru e amene #e la*orator) *aterial nece ar. - p!tura pentru +n"!(area ?imo*ili,area@ copilului. - seringi7ace #e unic! "olosin%!. - &acutainere? recipiente #e colectare@ - material #e #e,in"ec%ie4 alcool :2 gra#e. - tampoane sterile. - m!nu(i #e unic! "olosin%!) Pregtirea copilului - se +n"a(! copilul #up! te0nica mumiei care permite imo*ili,are "!r! s! jene,e (i se las! acces la ,ona jugular! E'ectuarea procedurii - se i#enti"ic! pacientul. - se &eri"ic! recoman#area me#ical!. - se sta*ile(te locul - &ena jugulara e tern!$ copilul "iin# a(e,at cu capul mai jos #ec't corpul "olosin# un prosop rulat sau marginea mesei. - &ena "emular! Cpo,i%ia *roa(teiD copilul "iin# "i at la ni&elul genunc0ilor cu m'na e&it'n# presiunea pe coapse. - se #e,in"ectea,! locul (i se "ace punc%ia &enoas!.

- #up! recoltare pe locul +n%ep!turii se aplic! un tampon cu care se "ace compresie. - specimenele recoltate se trimit la la*orator) O- ervaii - punc%ia poate "i e"ectuat! #e c!tre me#ic sau #e un asistent me#ical special instruit pe *a,a unui protocol ela*orat (i semnat #e c!tre me#ic) -) Prelevarea pro-elor de urin la copil - se "ace toaleta organelor genitale. - se "i ea,! +n jurul perineului sau &ul&ei o pung! steril! #in material plastic. - +n lipsa pungii se urmare(te atent copilul pentru a surpin#e momentul mic%iunii) Materialele pentru recoltare$ recipiente sterile$ tre*uie sa "ie permanent preg!tite) c) Prelevarea pro-elor din caun la copil - pentru e amenul copropara,itologic se recoltea,! #in scaunul emis spontan "!r! supo,itor. - prele&area se "ace #in ,one care pre,int! mucus$ "ragmente ne#igerate cantitatea "iin# apro imati& 3 gr. - #ac! scaunul nu pre,int! mo#i"ic!ri$ recoltarea se "ace #in mai multe ,one. - pentru coprocultur! recoltarea se "ace #irect #in rect cu son#a melaton sterila) Materialele pentru recoltare$ recipiente sterile$ tre*uie sa "ie permanent preg!tite) Proce#ura #e reoltare este #escris! la capitolul 3 ?3)1 Recoltarea materiilor "ecale pentru e amenele #e la*orator$ a@ Recoltarea materiilor "ecale pentru e amen copropara,itologic@)