Sunteți pe pagina 1din 12

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Formarea iniial a can i ailor la !"ncia e #roc"ror STA$II DE PRACTIC% C"rric"l"m Seme&'r"l III

C(I)IN%U *++, 1

Programul stagiului de practic pentru candidaii la funcia de procuror este elaborat n conformitate cu prevederile art.15 al Legii privind Institutul Naional al Justiiei i capitolul III al tatutului Institutului Naional al Justiiei i stabilete scopul! condiiile! modul de organi"are i de desfurare a stagiului. # # # # # # # # # # # I- O.iec'i/e $onsolidarea i aprofundarea cunotinelor teoretice! abilitilor i capacitilor formate n cadrul activitilor didactice la orele de curs i seminar. %ormarea abilitilor profesionale n procesul de stagiere prin aplicarea metodelor eficiente de munc. $unoaterea normelor de conduit profesional i a valorilor spirituale specifice profesiei pentru care a optat. $unoaterea sistemului administrativ i a ba"ei te&nologice ale profesiei! a metodologiei de soluionare a problemelor profesionale. $unoaterea actelor normative care reglementea" activitatea profesional. $unoaterea specificului activitii instituiilor n cadrul crora se desfoar activitatea profesional. 'eterminarea specificului activitii profesionale din diverse perspective( social! )uridic! psi&ofi"ic! te&nic! te&nologic! economic! igienic. *tili"area instrumentelor manageriale pentru monitori"area i reali"area fle+ibil a activitilor practice. ,estarea utila)elor moderne! a te&nologiilor informaionale n cadrul procesului de soluionare a problemelor profesionale. Proiectarea i organi"area proceselor te&nologice- de producie n cadrul instituiei de activitate profesional. $olaborarea cu toi factorii implicai n activitatea profesional. II- De&!0"rarea &'a1iilor e #rac'ic a can i ailor la !"ncia e #roc"ror tagiul de practic durea" ./ de sptmni n perioada lunilor iulie#decembrie. tagiul de practic derulea" n urmtoarele etape i consecutivitate( stagiul de practic de iniiere la Procuratur # durata . sptmni1 stagiul de practic la )udectorie # durata . sptmni1 stagiul de practic la avocatur 2 durata 1 sptmn1 stagiul de practic la organele de urmrire penal # durata 1 sptmn1 stagiul final de practic n Procuratur # durata 13 sptmni1 evaluarea re"ultatelor stagiului de practic # durata . sptmni.

a0 b0 c0 d0 e0 f0

*-2- S'a1i"l e #rac'ic e iniiere 3n Proc"ra'"r 4 * &#'m3ni Obiective: # cunoaterea sistemului administrativ al organului procuraturii unde candidaii la funcia de procuror urmea" s i desfoare activitatea dup absolvirea INJ i numirea lor n funcie! # iniiere n modalitile perfectrii lucrrilor de secretariat! statistic i ar&iv! redactarea de acte )udiciare i! n subsidiar! 4 5rgani"area i funcionarea organului Procuraturii( # $onducerea i structura procuraturii1 # 6tribuiile procuraturii1 # 6dunrile i volantele procurorilor. 4 $ompartimentele au+iliare( .

# 7i)loacele folosite pentru evidena lucrrilor 8documentelor01 # 9egistre i condici1 # %ormulare statistice1 # 6tribuiile personalului au+iliar de specialitate1 # $onstituirea compartimentelor au+iliare1 # 5rgani"area i atribuiile personalului au+iliar1 4 9eguli generale privind inerea lucrrilor de secretariat ! statistic i de ar&iv( # Primirea! nregistrarea! reparti"area i e+pediere a documentelor1 # 9egulile de ntocmire a documentelor organi"atorice i de dispo"iie1 # 9egulile de redactare a te+telor! documentelor1 # 9egulile de formare i ordonare a documentelor! n deosebi a dosarelor de control1 # 'actilografierea actelor ntocmite1 # 7ultiplicarea documentelor1 # $ompletarea formularelor statistice! centrali"area i stocarea computeri"at a datelor1 # :videna! selectarea! micarea i casarea n condiiile legii a documentelor pstrate n ar&iv1 # %olosirea! pstrarea i evidena corpurilor delicte! tampilelor! sigiliilor! imprimatelor i a altor materiale din dosar. 1. 2. 3. 4. $. %. &. 8. Actele normative i literatura recomandat: Legea cu privire la Procuratur nr.118-XV din 14.03.2003; Legea privind accesul la infor a!ie nr."82-X#V din 11.0$.2000; Legea cu privire la secretul de stat nr.10%-X### din 1&.0$.1""4; Legea cu privire la statistic oficial' nr.412 din 0".12.2004; Legea privind (ondul )r*ivistic al +epu,licii -oldova nr.880-X## din 22.01.1""2; #nstruc!iunile-tip cu privire la !inerea lucrrilor de secretariat' apro,ate prin .otr/rea 0uvernului nr.%18 din 0$.10.1""3; #nstruc!iunile privind !inerea lucrrilor de secretariat 1i ar*iv 2n procuraturile teritoriale 1i speciali3ate' apro,ate prin ordinul Procurorului 0eneral nr.3214" din 2".12.04; #ndicatorul docu entelor-tip 1i al ter enelor lor de pstrare' apro,at prin ordinul Procurorului 0eneral nr.3"40" din 18.02.0$. *-*- S'a1i"l e #rac'ic la 5" ec'orie 4 * &#'m3ni Obiective: # # # # # # # cunoaterea activitilor specifice care le revin )udectorilor! inclusiv )udectorilor de instrucie1 cunoatere organi"rii administrative a instanelor de )udecat1 iniiere n sarcinile care le revin instanelor )udectoreti la nfptuirea )ustiiei n scopul aprrii i reali"rii drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor i ale asociaiilor acestora! ale ntreprinderilor! instituiilor i organi"aiilor1 cunoaterea sistemului instanelor )udectoreti prin intermediul crora se nfptuiete )ustiia n 9epublica 7oldova1 familiari"area cu atribuiile de administraie ale preedinilor i vicepreedinilor instanelor )udectoreti1 identificarea structurii aparatului instanei )udectoreti i a atribuiilor lor1 cunoaterea statutului )udectorului( a0 a drepturilor i a obligaiilor )udectorului1 b0 modului de numire n funcie! detaarea! suspendarea i eliberarea din funcie a )udectorului1

c0

atestrii! stimulrii i a rspunderii disciplinare! patrimoniale! contravenionale i penale a )udectorilor.

Actele normative i literatura recomandat: 5onstitu!ia +-; Legea privind organi3area 6udectoreasc nr.$14- X### din 0%.0&."$ Legea cu privire la statutul 6udectorului nr.$44- X### din 20.0&."$ Legea cu privire la 6udecata ar,itra6 nr.23-XV# din 22.02.2008 Legea cu privire la siste ul instan!elor 6udectore1ti ilitare nr.83%-X### din1&.0$."% Legea cu privire la colegiul de calificare 1i atestarea 6udectorilor nr."4"-X### din 1".0&."% &. Legea cu privire la colegiul disciplinar 1i la rspunderea disciplinar a 6udectorilor nr."$0-X### din 1".0&."% 8. Legea cu privire la instan!ele 6udectore1ti econo ice "&0-X### din 24.0&."% ". 0*idul 6udectorului de instruc!ie. 1. 2. 3. 4. $. %. *-6- S'a1i"l e #rac'ic la a/oca'"r Obiective: # familiari"area audienilor cu activitatea avocaturii! instituie de drept independent a societii civile! menit s asigure! pe ba" profesional! acordarea de asisten )uridic calificat persoanelor fi"ice i )uridice! n scopul aprrii drepturilor! libertilor i intereselor lor legitime! precum i al asigurrii accesului la nfptuirea )ustiiei1 luarea de cunotin cu activitatea profesional a avocatului1 acordarea asistenei )uridice din oficiu1 cunoaterea genurilor de asisten )uridic profesional1 familiari"area cu formele de organi"are a activitii de avocat1 delimitarea organelor de autoadministrare ale avocailor1 identificarea drepturilor i obligaiilor i rspunderea disciplinar a avocailor# 2 &#'m3n

# # # # # # 1. 2. 3. 4. $.

Actele normative i literatura recomandat: 5onstitu!ia +-; Legea cu privire la avocatur nr.12%0-XV din 1".0&.2002; 5odul de procedur penal; 5odul de Procedur 5ivil; 5odul cu privire la contraven!iile ad inistrative. *-7- S'a1i"l e #rac'ic la or1anele e "rmrire #enal 8#oliie9 4 2 &#'m3n

Obiective: # cunoaterea specificului activitii organelor de urmrire penal i a cadrului normativ care reglementea" activitatea acestor instituii1 # iniiere n activitile efectuate de ofierii de urmrire penal. Pe parcursul stagiului de practic! audienii urmea" s#i aprofunde"e cunotinele la urmtoarele compartimente( # organul de urmrire penala si atribuiile lui1 # competena organelor de urmrire penal1 # sistemul organelor de urmrire penal1 # conductorul organului de urmrire penal i atribuiile lui1 # ofierul de urmrire penal i atribuiile lui1 3

# # # # # #

relaiile dintre procuror i ofierul de urmrire penal1 subordonarea ofierului de urmrire penal i inter"icerea imi+tiunii n activitatea de urmrire penal1 drepturile i obligaiile ofierului de urmrire penal1 modul de numire n funcie! detaarea! suspendarea i eliberarea din funcie a ofierului de urmrire penal1 atestarea! stimularea! rspunderea disciplinar! patrimonial! contravenional i penal a ofierului de urmrire penal1 modul i condiiile de rspundere patrimonial a statului pentru pre)udiciul cau"at prin aciunile ilicite comise n procesele penale i administrative de organele de urmrire penal.

1. 2. 3. 4. $. %.

Actele normative i literatura recomandat: 5odul Penal; 5odul de procedur penal; Legea cu privire la poli!ie nr. 41%-X## din 18.12."0; Legea privind activitatea operativ de investiga!ii nr. X### din 12.04."4; Lege privind statutul ofi!erului de ur rire penal nr.333-XV# din 10.11.200%; Legea privind odul de reparare a pre6udiciului cau3at prin ac!iunile ilicite ale organelor de ur rire penal' ale procuraturii 1i ale instan!elor 6udectore1ti nr.1$4$- XV### din 2$.02."8. *-:- S'a1i"l !inal e #rac'ic 3n Proc"ra'"r 4 27 &#'m3ni 4 L"cr"l c" #e'iiile 0i a re&rile ce'enilor 7o spt n8 Obiective: # %ormarea abilitilor necesare pentru e+aminarea petiiilor cetenilor 9epublicii 7oldova! adresate organelor Procuraturii n scopul asigurrii proteciei drepturilor i intereselor lor legitime! precum i pentru restabilirea drepturilor le"ate prin utili"area actelor de reacionare a procurorului.

Actele normative i literatura recomandat: 5onstitu!ia +-; Legea cu privire la Procuratur; Legea cu privire la peti!ionare; +egula entul 95u privire la organi3area lucrului cu adresrile cet!enilor 2n organele Procuraturii: apro,at prin ordinul Procurorului 0eneral din 28.02.2000 nr.240422 din 2".10.2004; $. #nstruc!iunile privind !inerea lucrrilor de secretariat 1i ar*iv 2n procuraturile teritoriale 1i speciali3ate' apro,ate prin ordinul Procurorului 0eneral nr. 3204" din 2".12.04. 1. 2. 3. 4. 4 Ac'i/i'a'ea #ri/in re#re;en'area in'ere&elor 1enerale ale &ocie'ii 0i a#rrii or inii e re#'< a re#'"rilor 0i li.er'ilor ce'enilor 82 spt 2ni8 Obiective: # nsuirea de ctre candidatul la funcia de procuror a sarcinilor Procuraturii n cadrul activitii privind repre"entarea intereselor generale ale societii aprrii ordinii de drept! a drepturilor i libertilor cetenilor! precum i a actelor naintate de procuror n

cadrul desfurrii investigaiilor n vederea constatrii nclcrilor de lege care urmea" a fi sancionate penal. 6udientul urmea" s nsueasc metodica planificrii i e+aminrii materialelor parvenite de la organele de control! a semnalelor privind nclcrile legislaiei i s participe la pregtirea proiectelor urmtoarelor acte de reacionare a procurorului( # ; proiecte de recursuri mpotriva actelor ilegale1 # 3 sesi"ri privind lic&idarea nclcrilor de lege i cau"elor ce le#au favori"at1 # ; aciuni civile n instana )udectoreasc despre ncasarea pre)udiciului cau"at statului ori persoanelor lipsite de aprare 8 &andicapailor! pensionarilor! etc.01 # . ordonane de pornire a procedurii administrative! inclusiv i pe materialele cu re"oluii de nencepere a urmririi penale1 # . ordonane de pornire a procedurii administrative pentru nee+ecutarea cerinelor procurorului 81<3= $$60. Actele normative i literatura recomandat: 1. 5onstitu!ia +epu,licii -oldova 7;itlul #V8; 2. 5odul (unciar' nr.828 din 2$.12."1' -.<.18-1" din 04.02."2; 3. 5odul (iscal nr.11%3 din 24.04.1""&; 4. 5odul cu privire la su,sol' nr.1$11 din 1$.0%."3' -.<.11 din 1""3432$; $. 5odul cu privire la 5ontraven!iile )d inistrative; %. 5odul apelor' nr.1$32 din 22.0%."3 -.<.nr.10; &. 5odul cu privire la locuin!e; 8. Legea cu privire la controlul e=portului' ree=portului' i portului 1i tran3itului de rfuri strategice' nr.11%3-X#V din 2%.0&.2000; ". Legea privind licen!ierea unor genuri de activitate' nr.4$1-XV din 30.0&.2001; 10. Legea institu!iilor financiare' nr.$$0-X### din 21.0&."$; 11. Legea privind siste ul ,ugetar 1i procesul ,ugetar' 7-.<.nr.1".2041""&8; 12. Legea privind pia!a valorilor -o,iliare' nr.1"" din 18.11."8; 13. Legea privind societ!ile pe ac!iuni' nr. 1134 din 02.04."&; 14. Legea cu privire la (ondurile de investi!ii' nr.1204 din 1$.0%."&; 1$. Legea privind siste ul pu,lic de asigurri sociale 7,ugetul asigurrilor sociale de stat' -.<.1-4 din 0%.01.20008; 1%. Legea privind finan!ele pu,lice locale nr.3"& din 1%.10.2003; 1&. Legea cu privire la proprietatea pu,lic a unit!ilor ad inistrativ-teritoriale' -.<. nr.12412$4""; 18. Legea privind ad inistrarea 1i deetati3area propriet!ii pu,lice nr. 121 din 04.0$.0&; 1". Legea privati3rii fondului locativ' nr.1324 din 10.03."3'-.<.nr.$; 20. Legea privind ad inistra!ia pu,lic local' nr.43% din 28.12.200%; 21. Legea serviciului pu,lic' nr.443 din 04.0$."$' -.<. nr.%1 1""$4%81; 22. .otr/rea Pre3idiului Parla entului privind odul de trans itere a aterialelor 2n organele de anc*et' nr.13&&-X### din 0%.04."3; 23. .otr2rea Parla entului privind clasifica!ia ,ugetar' -.<.&2-&34"%; 24. +egula entul disciplinei ilitare apro,at prin Legea nr.$2 din 02.03.200&; 2$. +egula entul cu privire la odul de trans itere a 2ntreprinderilor de stat' organi3a!iilor' institu!iilor' a su,divi3iunilor' cldirilor' construc!iilor' i6loacelor fi=e 1i altor active' apro,at prin .otr/rea 0uvernului nr.%88 din 0".10.1""$. # E=erci'area 0i con "cerea "rmririi #enale 84 spt 2ni8 Obiective:

>

# # #

nsuirea de ctre audient a cunotinelor teoretice i formarea abilitilor practice necesare pentru activitatea efectiv pe care o vor desfura n cadrul organelor Procuraturii1 urmrire penal efectuat de procuror # . sptm?ni1 conducerea activitii de cercetare penal desfurat de organele de urmrire penal 8poliie0 2 . sptm?ni

,utorele stagiului de practic va organi"a i va coordona activitatea audienilor asigurnd studiul dosarelor penale i redactarea soluiilor procurorului. Lista dosarelor studiate i a soluiilor redactate se ane+ea" n agenda de stagiu! dup verificarea lor de ctre tutorele stagiului de practic. @n cadrul stagiului audienii vor verifica redactarea a cel puin 3 ordonane de ncetare a urmririi penale! . ordonane de scoatere de sub urmrire penal! 3 ordonane privind clasarea cau"ei! precum i a cel puin > rec&i"itorii! potrivit tematicii( # 5morul intenionat 2 art.135 $P1 # Atmarea intenionata grava a integritii corporale sau a sntii 2 art.151 $P1 # ,raficul de fiine umane 2 art.1>5 $P1 # Aiolul # art.1<1 $P1 # %urtul 2 art.1B> $P1 # Jaful 2 art.1B< $P1 # ,il&ria 2 art.1BB $P1 # ,raficul de copii 2 art../> $P1 # $irculaia ilegal a substanelor narcotice! psi&otrope sau a analoagelor lor 2 art. .1<# .1= $P1 # $orupere pasiva 2 art. ;.3 $P1 # $oruperea activa 2 art.;.5 $P1 # ,raficul de influenta 2 art.;.> $P1 # 6bu"ul de putere sau abu"ul de serviciu 2 art.;.< $P1 # :+cesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu 2 art.;.B $P1 # Negli)enta in serviciu 2 art.;.= $P1 # Primirea de ctre un funcionar a recompensei ilicite 2 art.;;/ $P1 ub conducerea tutorelui stagiului! candidatul la funcia de procuror urmea" s nsueasc metodica aplicrii n practic a mi)loacelor te&nice i s participe la efectuarea unor aciuni de urmrire penal! respectiv( # cercetarea la faa locului1 # fotografierea locului svririi infraciunii! cadavrului! urmelor i altor corpuri delicte! persoanelor n scopul identificrii! a obiectelor i ascun"iurilor depistate n timpul perc&e"iiei! a grupului de persoane sau a obiectelor pre"entate pentru a fi recunoscute1 # depistarea i ridicarea micro#particulelor1 # ambalarea corpurilor delicte1 # primirea modelelor comparative pentru e+perti"ele criminalistice i medico#legale a corpurilor delicte1 # aplicarea nregistrrilor video i sonore n timpul aciunilor de urmrire penal1 # aplicarea aparatelor de cercetare n timpul perc&e"iiei i e+aminrii la faa locului1 # ntocmirea proiectului ordonanei de ncepere i de refu" n pornirea urmririi penale1 # planificarea urmrii penale pe cau"ele penale1 # reinerea1 # arestarea1 # atacarea deci"iei privind refu"ul de eliberare a mandatului de arest1 # punerea sub nvinuire1 # ntocmirea rec&i"itoriului1 # pre"entarea materialelor de urmrire penal1 <

# # # #

sesi"ri despre nlturarea cau"elor i condiiilor! care au contribuit la sv?rirea infraciunilor1 evidena unic a infraciunilor! a cau"elor penale i a persoanelor care au sv?rit infraciuni1 controlul respectrii legislaiei privind reinerea i deinerea cetenilor n i"olatoarele organelor de urmrire penal1 aplicarea acordului de recunoatere a vinoviei i alte proceduri speciale.

1. 2. 3. 4. $. %. &. 8.

Actele normative i literatura recomandat: 5odul Penal; 5odul de Procedur Penal; 5odul de e=ecutare nr.443 din24.12.2004; Legea cu privire la poli!ie nr. 41%-X## din 18.12."0; Legea privind activitatea operativ de investiga!ii nr. X### din 12.04."4 .otr/rile 5olegiului Procuraturii din do eniul regle entrii conducerii 1i e=ercitrii ur ririi penale; <rdinele 1i indica!iile Procurorului 0eneral' 2ndru rile etodice cu privire la conducerea 1i e=ercitarea ur ririi penale; 0*idul 6udectorului de instruc!ie. 4 Re#re;en'area 3n/in"irii 3n in&'anele 5" ec'ore0'i 82 spt 2ni8 Obiective:

cunoaterea activitii specifice )udectorilor precum i a organi"rii administrative a instanelor de )udecat. ,utorii stagiilor de practic vor organi"a i coordona activitatea audienilor astfel nct s se asigure studiul dosarelor! participarea la edinele de )udecat pe cau"ele penale cu respectarea legislaiei care reglementea" activitatea instanelor )udectoreti. %iecare audient consemnea" n agenda de stagiului de practic activitile efectuate i ataea" lista cau"elor din edinele la care particip. ,utorii stagiului de practic vor verifica redactarea a cel puin a 3 &otrri pe cau"ele penale. Pentru a nsui acest domeniu al activitii de procuror! audientul! sub conducerea procurorului#conductor de practic! n cel puin B 2 1/ cau"e parvenite la procuratur n ordinea prev"ut de art..B= $PP va verifica respectarea de ctre organul de urmrire penal a prevederilor art..53 alin.810 $PP privind cercetarea sub toate aspectele! complet i obiectiv a circumstanelor cau"ei! va studia legislaia material i procesual! practica )udiciar i alte materiale necesare pentru pregtirea de participare la susinerea acu"rii de stat! va pregti un proiect de plan de pre"entare n edina de )udecat a probelor n cau"ele penale concrete! precum i va ntocmi proiectul discursului n de"baterile )udiciare. 'e asemenea! va studia modalitatea i procedura punerii sub sec&estru a bunurilor n scopul asigurrii reparrii pre)udiciului cau"at de infraciune! aciunea civil i eventuala confiscare a bunurilor destinate svririi infraciunii! folosite n acest scop sau re"ultate din infraciune n ordinea prev"ut de art../; $PP. @n aceast ordine de idei! audientul urmea" s se familiari"e"e i cu modul de aplicare a confiscrii speciale care const n trecerea! forat i gratuit! n proprietatea statului a bunurilor utili"ate la svrirea infraciunilor sau re"ultate din infraciuni! atrgnd o atenie sporit confiscrii bunurilor care au fost utili"ate sau re"ultate din aciuni de corupie! inclusiv ec&ivalentul acestora. B

5 atenie deosebit acord comportamentului acu"atorului de stat n cadrul administrrii probelor n edina )udiciar i pre"entrii discursului n de"baterile )udiciare. Pe parcursul efecturii stagiului audientul trebuie s participe la )udecarea a cel puin 3 cau"e penale cu pronunarea sentinelor! s pregteasc proiectele ordonanei de modificare a nvinuirii n edina de )udecat n sensul agravrii ei! de demersuri! ale apelurilor i recursurilor. Actele normative i literatura recomandat spre studiere: 5odul de Procedur Penal; 5odul Penal. 5o entariu su, redac!ia dr. ). >ar,neagr; ?. >r2n3 9#nfrac!iuni contra propriet!ii: 7-onografie8' 5*i1inu' 1"""; ?. >r2n3 9#nfrac!iuni contra vie!ii 1i snt!ii: 7-onografie8' 5*i1inu' 1"""; 5. 0ursc*i' V. 0urin' V. 5u1nir' V. )vra 9@urispruden!a privind infrac!iunile de corup!ie: 7)specte teoretice 1i practice8' 5*i1inu' 2003; %. 5ulegere de *otr2ri e=plicative ale 5ur!ii ?upre e de @usti!ie' 5*i1inu'2002 7pag.2%341%8' precu 1i *otr/rile Plenului 5?@ adoptate dup editarea acestei 5ulegeri; &. Aispo3i!ia Procurorului 0eneral nr.34412 din 2&.02.2004 cu privire la sarcinile procurorilor 2n do eniul repre3entrii 2nvinuirii 2n instan!ele 6udectore1ti; 8. Bndru rile etodice ale sec!iei 6udiciar-penale e=pediate pe teren 2n a6utorul procurorilor; ". -odele 2ntoc ite 2n sec!ia 6udiciar-penal ale ordonan!ei de odificare a 2nvinuirii 2n sensul agravrii ei 2n 1edin!a de 6udecat; apelului 2 potriva sentin!ei; discursului procurorului 2n de3,aterile 6udiciare; acordului de recunoa1tere a vinov!iei; 10. 0enerali3rile 1i notele infor ative ale sec!iei 6udiciar-penale a Procuraturii 0enerale privind practica de procuror la repre3entarea 2nvinuirii 1i erorile co ise la acest capitol. 1. 2. 3. 4. $. 4 Par'ici#area la 5" ecarea ca";elor ci/ile 0i con'ra/eniilor a mini&'ra'i/e 82 spt 2ni8 Obiective: $unoaterea activitii specifice )udectorilor la nfptuirea )ustiiei pe cau"ele civile i la )udecarea contraveniilor administrative! n privina crora aciunile au fost intentate de Procuratur precum i privind punerea n e+ecutare a &otr?rilor )udectoreti. ,utorii stagiilor de practic vor organi"a i coordona activitatea audienilor astfel nct s se asigure studiul dosarelor! participarea la edinele de )udecat pe cau"ele civile cu respectarea legislaiei care reglementea" activitatea instanelor )udectoreti. %iecare audient consemnea" n caietul de stagiu lucrrile efectuate. Lista cau"elor din edinele la care particip se ataea" la caietul de stagiu. $onductorii de practic vor verifica redactarea a cel puin a . &otrri pe cau"ele civile. 6udientul va face cunotin cu legislaia de procedur civil privitor la drepturile i obligaiile procurorului n procesul civil. La indicaiile procurorului va acumula materialele i va pregti proiectele cererilor de c&emare n )udecat. Aa studia . cau"e civile intentate la aciunea procurorului parvenite spre e+aminare n instana )udiciar! va participa pe . ca"uri n care participarea procurorului este obligatorie. 1. 2. 3. 4. Actele normative i literatura recomandat: Pactele 1i tratatele interna!ionale privitoare la drepturile funda entale ale o ului la care +.-. este parte; 5onstitu!ia +.-. 5odul 5ivil nr. 110&-XV din 0%.0%.2002; 5odul de Procedur 5ivil nr. 22$-XV din 30.0$.2003; = #

$. 5odul cu privire la contraven!iile ad inistrative. %. Legea 5ontenciosului ad inistrativ nr. &"3-X#V din 10.02.2000; &. .otr2rile Plenului 5?@ nr.38 din 22.11.2004 cu privire la aplicarea de ctre instan!ele econo ice a prevederilor legale ce !in de di3olvarea agen!ilor econo ici; 8. .otr2rile Plenului 5?@ nr.34 din 22.11.2004 cu privire la aplicarea Legii insolva,ilit!ii de ctre instan!ele 6udectore1ti econo ice; ". .otr2rile Plenului 5?@ nr.24 din 28.0%.2004 cu privire la actele 6udectore1ti 2n fa3a intentrii procesului civil 1i pregtirii pricinii pentru de3,aterile 6udiciare.

Con'rol"l re&#ec'rii le1i&laiei c" #ri/ire la minori 71 spt 2n8 Obiective:

# # # # # # # #

6udienii urmea" s studie"e problemele i sarcinile controlului efectuat de procuror asupra respectrii legislaiei despre minori! n special( istemul organelor de stat i neguvernamentale ce prote)ea" interesele copilului! legislaia ce reglementea" activitatea lor i metodica controlului legalitii activitii acestor organe1 Problemele respectrii legislaiei privind protecia drepturilor copilului1 9espectarea legislaiei cu privire la adopie! inclusiv internaional1 Legislaia n vigoare ce prote)ea" copilul de violen1 Problemele privind criminalitatea )uvenil i tendinele de"voltrii ei la etapa actual! anali"a criminalitii! msurile de combatere i prevenire a ei1 :+ercitarea urmririi penale pe cau"ele penale pe infraciunile comise de minori! asupra reinerii administrative a minorilor1 $ontrolul respectrii legislaiei privind combaterea i prevenirea traficului de fiine umane! inclusiv traficul cu copii.

Actele normative i literatura recomandat: 1. 5onven!ia <CD privind drepturile copilului' adoptat de )dunarea 0eneral a Ca!iunilor Dnite la 20.11.1"8"' 2n vigoare pentru +.-. din 2$.02.1""3; 2. Principiile Ca!iunilor Dnite pentru prevenirea delicven!ei 6uvenile E principiile de la +iFad* 7apro,ate de )sa ,leea 0eneral <CD la 14.12.1""08; 3. )nsa ,lu de reguli ini e ale <CD cu privire la ad inistrarea 6usti!iei pentru inori 7+egulile de la >ei6ing apro,ate de )sa ,leea 0eneral <CD la 2".11.1""$8; 4. 5onstitu!ia +.-. adoptat la 2".0&.1""4; $. Legea privind drepturile copilului 7-.<. nr.13412& din 02.03.1""$8 nr. 338-X### din 1$.12."4; %. 5odul (a iliei 7-.<. nr.4&-48 din 2%.04.20018; &. .otr2rea 0uvernului privind apro,area +egula entului 5onsiliului Ca!ional pentru Protec!ia Arepturilor 5opilului 7-.<. nr.%0-%1 din 02.0&.1""88; 8. .otr2rea 0uvernului despre apro,area +egula entului cu privire la odul de e=ecutare a pedepsei penale su, for de unc nere unerat 2n folosul societ!ii. 7-G<. nr.1%-18 din 23.01.20048; ". +egula entul cu privire la co isiile pentru inori 7apro,at prin Dca3ul Pre1edintelui ?ociet!ii ?upre al +??- de la 2$.03.1"%&8; 10. +egula entul cu privire la organi3area activit!ii #nspectoratelor pentru inori ale organelor afacerilor interne 7apro,at prin ordinul -)# nr. 223 din 24.08.1""88. 4 Veri!icarea re&#ec'rii le1i&laiei #ri/in e=ec"'area #e e#&elor 1/

81 spt 2n8 Obiective: 6udientul! de comun cu procurorul! va controla e+ecutarea sanciunilor de drept penal n privina condamnailor la pedepsele non#privative de libertate n cadrul oficiilor de e+ecutare a deci"iilor )udiciare! precum i respectarea legislaiei n instituiile penitenciare din circumscripie 8dac astfel de instituii sunt0. Actele normative i literatura recomandat: 1. 5odul PenalG art.%$' %&' "0' "1' "%; 2. 5odul de e=ecutare; 3. ?tatutul e=ecutrii pedepsei de ctre conda na!i; .otr2rea 0uvernului nr.$83 din 2%.0$.200%; 4. <rdinul Procurorului 0eneral nr."&%-p din 08.10.1"""; $. #nstruc!iunea cu privire la de!inerea persoanelor conda nate la deten!iune pe via!' apro,at prin <rdinul -inisterului @usti!iei nr.1$$ din 0".0&."%; %. Bndru arul etodic privind efectuarea controlului 2n oficiul de e=ecutare a deci3iilor 6udiciare la e=ecutarea pedepselor non-privative de li,ertate' ela,orat 2n artie 2004 de sec!ia control al respectrii legilor la e=ecutarea pedepselor. 4 Ac'i/i'a'ea e a&i&'en 5"ri ic in'ernaional 3n ma'erie #enal 71 spt 2n8 Obiective: # nsuirea a cunotinelor teoretice i a abilitilor practice necesare pentru iniierea n activitile efectuate de Procuratur n domeniul asistenei )uridice internaionale n materie penal.

Actele normative i literatura recomandat: 1. 5onven!ia Huropean cu privire la e=trdare' adoptat la 13.12.1"$& la Paris; 2. 5onven!ia Huropean privind asisten!a 6uridic 2n aterie penal' adoptat la 20.04.1"$" la ?tras,ourg; 3. 5onven!ia 5?# privind asisten!a 6uridic 1i raporturile de drept 2n procesele civile' fa iliale 1i penale' adoptat la 22.01.1""3 la -insI. III- E/al"area &'a1i"l"i e #rac'ic 4 * &#'m3ni :valuarea stagiilor de practic se reali"ea" pe ntreaga perioad de desfurare a acestora!att pentru fiecare etap! ct i la finali"area lor n ba"a obiectivelor formulate n pre"entul regulament i activitile determinate de funcia e+ercitat n instituia desemnat ca ba" de practic. :valuarea curent pe durata stagiilor de practic! se efectuea" de ctre tutorele practicii mpreun cu ndrumtorul din instituia desemnat ca ba" a stagierii. @n aprecierea re"ultatelor stagiilor de practic se va ine cont de( # organi"area i reali"area eficient a activitilor practice programate1 # nivelul i calitatea e+ecutrii sau coordonrii operaiunilor consemnate n curriculum#ul stagiilor de practic1 # participarea activ la diverse proiecte de de"voltare a unitii # ba" de efectuare a stagiului de practic la care a fost reparti"at audientul1 # logica ntocmirii raportului cu privire la efectuarea stagiului de practic1 11

# calitatea produselor stagierii n funcie de domeniul de formare profesional1 # comportamentul profesional al audientului n cadrul instituiei2ba" n perioada reali"rii stagiului de practic. La finalul stagiului de practic audientul va pre"enta urmtoarele documente( 10 raportul cu privire la efectuarea stagiului de practic care va conine informaii despre activitatea concret pe care a desfurat#o audientul! descrierea succint a specificului activitii instituiei2ba"! conclu"ii i sugestii de reali"are a stagiului de practic! propuneri pentru optimi"area stagierii1 .0 agenda stagiului de practic n care audientul va reali"a observaii asupra activitii instituiei2ba"1 ;0 referine cu privire la activitatea audientului! consemnate de ndrumtorul unitii de practic i-sau tutorele1 30 alte produse consemnate n curriculum#ul stagiilor de practic! n funcie de domeniul de formare iniial. :valuarea final a practicii de specialitate va fi efectuat de ctre o comisie constituit din trei persoane 8anga)ai ai personalului didactic i administrativ0 instituit prin ordinul 'irectorului e+ecutiv al Institutului i tutorele stagiilor de practic. e va organi"a conferina de totali"are a re"ultatelor practicii de specialitate! n cadrul creia vor fi e+puse problemele! succesele audienilor! i soluiile necesare ameliorrii stagiilor de practic. :valuarea final va fi e+primat prin not.

1.

S-ar putea să vă placă și