Sunteți pe pagina 1din 35

Procedura de Infringement

privind incalcarea de catre un stat membru a legislatiei comunitare

1. Aspecte Generale

2.Prezentarea Procedurii
3.Statistici 4.Sanctiuni

PROCEDURA DE INFRINGEMENT Procedura privind incalcarea de catre un stat membru a legislatiei comunitare

Obiectiv General:

Obligarea statelor membre la respectarea normelor de legislatie primara si secundara comunitara.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT Procedura privind incalcarea de catre un stat membru a legislatiei comunitare

Temei juridic:

Art. 226 al Tratatului CE


Art. 228 al Tratatului CE

PROCEDURA DE INFRINGEMENT Procedura privind incalcarea de catre un stat membru a legislatiei comunitare

FAZA INFORMALA FAZA FORMALA

PROCEDURA DE INFRINGEMENT FAZA INFORMALA

nu este obligatorie in aceasta faza Comisia si Statul Membru implicat cauta solutii pentru a evita inceperea procedurii

PROCEDURA DE INFRINGEMENT

Identificarea cazului de infringement Cu privire la: - Non-conformitate incalcarea legislatiei comunitare: transpunerea incorecta a unui act comunitar; aplicarea incorecta a prevederilor unui act comunitar; - Ne-comunicare lipsa de notificare (comunicare) a masurilor nationale de executie

SURSE DE INFRINGEMENT

PROCEDURA DE INFRINGEMENT SURSE DE INFRINGEMENT

1. PLANGERI 2. INVESTIGATII PROPRII

3. LIPSA NOTIFICARII PRIVIND TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR COMUNITARE

Numar total de cazuri noi de infringement surse

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PLANGERI

INVESTIGATII PROPRII

LIPSA RAPORTARILOR

FAZA INFORMALA

plangere

autosesizare

1 2

inregistrarea cazului de infringement

analiza cazului de infringement


decizia comisiei

3
4 5

inchiderea cazului

trimiterea scrisorii de notificare

PROCEDURA DE INFRINGEMENT

FAZA FORMALA - ETAPE

Etapa Pre-contencioasa
Scrisoare de notificare formala; Observatiile statului membru; Opinia motivata (aviz motivat);

Etapa Contencioasa
1. Sesizarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
2. Solutionarea cazului de catre CJCE; 3. Punerea in aplicare a deciziei CJCE;

Raspunsul statului membru;


Decizia Comisiei de-a sesiza CJCE;

PASI

4. Procedurile aferente art. 228 al Tratatului.


PASI

PROCEDURA DE INFRINGEMENT

Etapa Pre-Contencioasa

decizia comisiei

inchiderea cazului

trimiterea scrisorii de notificare observatiile statului membru opinia motivata raspunsul statului membru
inchiderea cazului

1
2 3

4
5

decizia comisiei de a sesiza CJCE

PROCEDURA DE INFRINGEMENT

Etapa Contencioasa
sesizarea CJCE

1 2
inchiderea cazului

solutionarea cazului de catre CJCE

punerea in aplicare a deciziei CJCE


a II-a scrisoare de notificare formala

3 4

a II-a opinie motivata

Proceduri aferente art. 228

5 6

a II-a sesizare a CJCE PLATA AMENZI/SUME COMINATORII

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI PRE-CONTENCIOASE

1. Scrisoare de Notificare Formala

Scopul acestei scrisori este de a oferi statului membru in cauza posibilitatea de asi prezenta observatiile / explicatiile referitoare la problema expusa in cuprinsul scrisorii

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI PRE-CONTENCIOASE

2. Observatiile statului membru


In termen de 2 luni de la data scrisorii formale de notificare, statul membru in cauza poate trimite Comisiei pozitia sa, sub forma unor observatii.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI PRE-CONTENCIOASE

3. Opinia Motivata (aviz motivat)


Emisa de Comisie intr-un termen de 3 luni de la primirea observatiilor statului membru sau de la lipsa de reactie a acestuia. Scopul acestui act este de-a prezenta pozitia Comisiei cu privire la cazul de infringement si de-a solicita statului membru sa respecte legislatia comunitara si sa se conformeze intr-un termen de 2 luni.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI PRE-CONTENCIOASE

4. Raspunsul statului membru

Termenul general de realizare a masurilor cuprinse in opinia motivata a Comisiei si de comunicare a acestora este de 2 luni.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI PRE-CONTENCIOASE

5. Decizia Comisiei de a sesiza CJCE

Este ultimul pas al procedurii precontencioase, intervenind intr-un termen de maximum 18 luni de la data initierii procedurii de infringement.

2006

Cazuri noi de infringement / etape


1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
189 680 1536

EUR 25

200 0 SCRISOARE DE NOTIFICARE OPINIE MOTIVATA SESIZAREA CJE

Numar total de cazuri noi de infringement (etape ani)

2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006


SCRISOARE DE NOTIFICARE OPINIE MOTIVATA SESIZAREA CJE

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI CONTENCIOASE

1. Sesizarea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene

Se realizeaza in termen de cel mult 1 luna de la data la care Comisia a luat decizia de-a sesiza CJCE.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI CONTENCIOASE

2. Solutionarea cazului de catre CJCE

CJCE stabileste daca obiectul litigiului reprezinta sau nu o incalcare a normelor comunitare, dar nu are competenta de a preciza masuri concrete, necesare a fi luate in statul membru respectiv.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI CONTENCIOASE

3. Punerea in aplicare a deciziei CJCE

Statul membru are la dispozitie trei luni pentru a lua masurile necesare si de a raporta Comisiei rectificarea problemei.

PROCEDURA DE INFRINGEMENT PASII ETAPEI CONTENCIOASE

4,5,6 Procedurile aferente art. 228 din Tratat a). La o luna de la decizia finala a CJCE Comisia trimte statului membru a 2-a scrisoare de notificare formala, reamintindu-i obligatia de-a lua masurile necesare. b). In lipsa acestor masuri, Comisia emite o opinie motivata, specificand punctele in care statul nu s-a conformat deciziei CJCE (dupa expirarea termenului de 3 luni).

c). In cazul in care statul membru nu adopta masurile necesare, Comisia il va aduce pentru a 2-a oara in fata CJCE pentru a solicita condamnarea acestuia la plata unei amenzi si/sau a unor penalitati.

2006 EUR 25
Total 1999 cazuri

Numar total de cazuri de infringement pe domenii (scrisoare de notificare formala)


9% 5% 22%

52%
6%

8%

17% 9%

11%

13% Piata Interna Energie si Transport Intreprinderi si Industrie Justitie, Libertate si Securitate

Mediu Taxare si Uniune Vamala Ocuparea Fortei de Munca Sanatate si Protectia Consumatorului Altele

2006 EUR 25
Total 359 cazuri

Numar total de sesizari ale CJE


3% 4% 4% 6% 33% 6%

54%

7%

7%

9%

21%

Mediu Energie si Transport Ocuparea Fortei de Munca Buget Sanatate si Protectia Consumatorului

Piata Interna Taxare si Uniune Vamala Intreprinderi si Industrie Justitie, Libertate si Securitate Altele

2006 EUR 25
Total 94 cazuri

Cazuri procedura cf. art. 228 (a II-a scrisoare


10% 4% 4% 40% 6%

de notificare)

60%

16%

20% Mediu Ocuparea Fortei de Munca Altele Piata Interna Competitie Energie si Transport Justitie, Libertate si Securitate

Evolutie cazuri infringement pe etape si pe state - 2006

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0


SCRISOARE DE NOTIFICARE OPINIE MOTIVATA SESIZARE CJE Sesizare art. 228

STATELE NOI 0 CAZURI

state vechi

state noi

Determinarea Sanctiunii

Principii privind calcularea sanctiunii: gravitatea incalcarii durata incalcarii efectul descurajator al sanctiunii

penalitati cu titlu cominatoriu < 2005


2005 suma forfetara+penalitati cu titlu cominatoriu (Comisie/Franta)

Determinarea Sanctiunii Determinarea cuantumului platii penalitatii cu titlu cominatoriu

Aj= (Fba x Cg x Cd) x n

Aj = penalitati pe zi Fba = suma de baza standard Cg = coeficient pentru gravitate Cd = coeficient pentru durata n = factor care ia in considerare capacitatea de plata

Aj= (Fba x Cg x Cd) x n


Fba = 600 euro/zi

Cg = importanta normelor comunitare incalcate + impact


(1 minim, 20 maxim)

Cd = minim 1 maxim 3 (0,1 pe luna de la pronuntarea cf. art. 226)

n=

PIBn PIBLux

Voturin VoturiLux
Estonia=0,58 Luxemburg=1 Ungaria=3,01 Germania=25,4

Romania

Determinarea Sanctiunii Determinarea cuantumului sumei forfetare

1. Suma forfetara minima fixa

Termen de referinta Hot. Cf. art. 226

2. Suma zilnica

Se aplica atunci cand rezultatul depaseste suma forfetara minima

Determinarea Sanctiunii Determinarea cuantumului sumei forfetare

A. Suma forfetara minima fixa = 500.000 euro x n

B. Suma zilnica = Sfb x Cg x n x Zr

ROMANIA 1,7 MIL. EURO

Estonia=0,58 Luxemburg=1 Ungaria=3,01 Germania=25,4

Sfb = Suma forfetara de baza = 200 euro Cg = Coeficient de gravitate n = factor privind capacitatea de plata Zr = numar de zile Hot. CJE Cf. art. 226

V Mulumim !
Doru Albu
Manager public DGPEAC

Paul Maris
Manager public DGPEAC

Contact
paul.maris@mfinante.ro dorel.albu@mfinante.ro

Surse:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0304:EN:HTML http://ec.europa.eu/community_law/docs/docs_infringements/sec_2005_1658_ro.pdf http://www.bipsolutions.com/briefings/Briefings2000/Brief2_00.php http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/343&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:119:0005:0007:EN:PDF

ROMANIA

Aj= 600 x 20 x 3 x 3,4 = 122.000 euro/zi

Aj= 600 x 1 x 1 x 3,4 = 2.040 euro/zi

S-ar putea să vă placă și