Sunteți pe pagina 1din 2

Master: Managementul calitii, expertize i protecia consumatorului, anul I, sem. I, anul univ.

2011/2012 Tehnici i instrumente ale managementului calitii. Cuprins general i Bibliografie

CUPRINS GENERAL

1. TEHNICI SI INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU DEFINIREA POLITICII SI A OBIECTIVELOR REFERITOARE LA CALITATE


1 Tehnici i instrumente de evaluare a performanelor unei organizatii n domeniul calitii (Diagnosticul calitii, Benchmarking) 2. Tehnici i instrumente utilizate pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate (Managementul prin obiective, Managementul obiectivelor, Metoda goal deployment) 2. Tehnici i instrumente specifice strategiei mbuntirii continue (PDCA, Metoda celor 5S, Sistemul de sugestii, JIT etc)

2. TEHNICI SI INSTRUMENTE UTILIZATE IN PLANIFICAREA CALITATII


1. Procesul planificrii calitii 2. Quality Function Deployment 3. Analiza modurilor de defectare i a efectelor acestora 4. Alte metode utilizate n planificarea calitii 5. Elaborarea planurilor calitii. Recomandri SR ISO 10005:2007 6. Studii de caz

3. TEHNICI CALITATII
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SI

INSTRUMENTE

CLASICE

ALE

MANAGEMENTULUI

Fise pentru nregistrarea datelor referitoare la calitate Tipuri de grafice utilizate pentru reprezentarea datelor referitoare la calitate Diagrama de corelaie Diagrama Pareto Diagrama de control Diagrama cauz i efect Aplicaii i studii de caz

4. TEHNICI CALITATII

SI

INSTRUMENTE

MODERNE

AL

MANAGEMENTULUI

1. Tehnici i instrumente utlizate n analiza problemelor (Diagrama relaiilor, Diagrama - arbore) 2. Tehnici i insturmente utilizate pentru stabilirea soluiilor de rezolvare a problemelor (Diagrama matriceal, Diagrama arbore)
3. Tehnici i instrumente utilizate pentru determinarea programului de rezolvare a problemelor (Diagrama PERT, Diagrama deciziilor)

Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Asist. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti

Master: Managementul calitii, expertize i protecia consumatorului, anul I, sem. I, anul univ. 2011/2012 Tehnici i instrumente ale managementului calitii. Cuprins general i Bibliografie

BIBLIOGRAFIE
Evans, J.E., Quality & Performance Excellence. Management, Organization and Strategy, 5th Edition, U.K.: South-Western CENGAGE Learning, 2008. Hermann, J., Fritz, H., Qualittsmanagement. Lehrbuch fr Studium und Praxis,Hanser Verlag, 2011. Ionescu, C., Bloiu, L., (coord), Olaru, M., .a., Introducere n problematica mediului nconjurtor, Editura ILEX, Bucureti, 2002. Jaccard, M., Objectif qualit. Introduction aux systmes de management de performance et de durabilit,Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2010. Mathieu Stephane, 100 Questions pour comprendre et agir. Les rfrentiels de progrs, AFNOR, Paris, 2007. Nancy R. Tagues The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004 Olaru, M., Sandru, D., Qualittsmanagement, 1. Auflage, Editura ASE din Bucureti, 2010. Olaru, M., Managementul calitatii, ed. a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 1999. Olaru, M. (coord.), Tehnici si instrumente utilizate n managementul calitii, Editura Economica, Bucuresti, 2000. Taticchi, P. (Ed.), Business Performance Measurement and Management. New Contexts, Themes and Challenges, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2010. Teneau, G., Ahanda, J., G, Guide comment des normes et rfrentiels, Edition dOrganisation, Paris, 2009. Zollondz, H., D., Grundlagen des Qualittsmanagement. Einfhrung in Geschichte, Begriffe, Systeme und Konzepte, 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, Mnchen, 2011. SR ISO 10005/ 1999: Managementul calitatii. Ghid pentru planurile calitatii. SR EN ISO 10002/ 2005, Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamatiilor in cadrul organizatiilor. SR ISO 10006:2005 Sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru managementul calitatii in proiecte. SR EN ISO 10007:1995 Sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru managementul configuratiei. asq.org/learn...quality/quality-tools.html http://www.ehow.com/quality-management/ http://www.ehow.com/list_6118941_quality-management-tools-techniques.html (Quality Management Tools & Technique I eHow.com http://www.iso.ch

Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Asist. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti

S-ar putea să vă placă și