Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR SI SERVICIILOR COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA COMISIA DE PSIHOLOGIE PENTRU APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Continutul interviului pentru obtinerea atestatului de libera practica


Membrii comisiilor aplicative, in analizarea experientei si competentelor profesionale ale solicitantilor, vor urmari urmatoarele aspecte: 1. Scopurile urmarite prin aplicarea testelor si chestionarelor folosite in activitatea practica, specifice specialitatilor in care urmeaza a se obtine atestatul de libera practica ; 2. Cunoasterea procedurilor si tehnicilor de lucru, specifice specialitatilor in care a fost solicitat dreptul de libera practica; 3. Cunoasterea drepturilor si obli atiilor psiholo ilor cu drept de libera practica in conditii de supervizare; !. Cunoasterea tipurilor de activitati desfasurate de catre psiholo ii cu drept de libera practica ; ". Cunoasterea formelor de exercitare a profesiei de psiholo cu drept de libera practica ; #. Cunoasterea drepturilor si obli atiilor psiholo ilor cu drept de libera practica ; $. Cunoasterea cazurilor de suspendare si incetare a dreptului de libera practica ; %. Cunoasterea interdictiilor si incompatibilitatilor in exercitarea profesiei de psiholo cu drept de libera practica ; &. Cunoasterea modului de or anizare si a atributiilor Cole iului 'siholo ilor din (omania ; 1). (aspunderea disciplinara. Cunoasterea sanctiunilor aplicabile psiholo ilor cu drept de libera practica. iblio!ra"ie # a* +e ea nr. 213 din 2$ mai 2))! privind exercitarea profesiei de psiholo cu drept de libera practica, infiintarea, or anizarea si functionarea Cole iului 'siholo ilor din (omania, publicata in M.,., 'artea -, nr. !&2 din 1 iunie 2))! ; b* .ormele metodolo ice de aplicare a +e ii nr. 213/2))!, aprobate prin 0.1. nr. $%% din 1! iulie 2))", publicata in M.,. , 'artea -, nr. $21 din )& au ust 2))" ;

S-ar putea să vă placă și