Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectant: S.C. COLONNA PROIECT S.R.L.

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAIA IMOBILIAR ORADEA Lucrare: REABILITARE LICEUL SPORTIV BIHORUL, CORP CLDIRE INTERNAT, ETAJ III STR. MATEI BASARAB, NR. 4, ORADEA, BIHOR Obiect: INSTALAII SANITARE INTERIOARE

BREVIAR DE CALCUL
1. CALCUL DEBITE INTERNAT ETAJ III 1.a. Calculul debitului de ap rece internat etaj III (qar int) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: WC: ! " #$ %a&oar: 11 ! " #$' (isoar: ' ! " #$17 ca)* )+,: 11 ! " #$ -! " 1.$'/ a " #$1 0 b " 1 0 c " ' qar int 1,!" #$%&' 1.b. Calculul debitului de ap cald menajer internat etaj III (qacm int) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: %a&oar: 11 ! " #$' ca)* )+,: 11 ! " #$ -! " 9$' a " #$1 0 b " 1 0 c " ' qa'( int 1,)" #$%&' 1.c. Calculul restituiei menajere internat etaj III (q C1 int) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: WC: !"/ %a&oar: 11 ! " #$ (isoar: ' ! " #$1 ca)* )+,: 11 !"1 -! " 4/$9 a " #$'' 0 c " 1$4 q CM int ),1* #$%&'

+. CALCUL DEBITE ,COALA - INTERNAT 2.a. Calculul debitului de ap rece (qar tota%) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: WC: ./ ! " #$ %a&oar: .4 ! " #$' (isoar: 14 ! " #$17 f2nt2n*: / ! " #$17 ca)* )+,: 11 ! " #$ -! " '#$' a " #$1 0 b " 1 0 c " ' qar t.ta# +,4" #$%&'

Breviar de calcul pag. 2 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAIA IMOBILIAR ORADEA Lucrare: REABILITARE LICEUL SPORTIV BIHORUL, CORP CLDIRE INTERNAT, ETAJ III STR. MATEI BASARAB, NR. 4, ORADEA, BIHOR Obiect: INSTALAII SANITARE INTERIOARE

2.b. Calculul debitului de ap cald menajer (qacm tota%) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: %a&oar: .4 ! " #$' ca)* )+,: 11 ! " #$ -! " 1'$9 a " #$1 0 b " 1 0 c " ' qa'( t.ta# 1,/" #$%&' 2.c. Calculul restituiei menajere (q C1 tota%) conform STAS 1478/94. Nr. obiecte sanitare: WC: ./ !"/ %a&oar: .4 ! " #$ (isoar: 14 ! " #$1 f2nt2n*: / ! " #$. ca)* )+,: 11 !"1 -! " 18.$/ a " #$'' 0 c " 1$4 q CM t.ta# /,+4 #$%&'

). INSTALAII INTERIOARE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR 2.a. Calculul debitului pentru idran!ii interi"ri de incendiu #$ii% Conform N3 #8/ Ane4a '$ (entr+ c%*)iri )e 5n&*6*m2nt$ c+ &o%+m+% mai mic )e . .### mc$ re7+%t* n+m*r+% )e 8et+ri sim+%tane 9 1:. 3entr+ ;i)ran6i )e incen)i+ interiori ec;i(a6i c+ f+rt+n (%at STAS S< !N /74=./.##.$ c+ )iametr+% )+7ei )e ref+%are >)+7a " 1' mm ?i (resi+nea 3 " #$4 13a$ )ebit+% 8et+%+i com(act este qc"17# %/min$ c+ %+n@imea 8et+%+i com(act A 8et com(act " / m. qii 1*0 #$(in +,") #$%&' Bnec ii " B@ C Br C Bi B@ " 1# mB.D Br " 4$ mB.D Bi " 3 " 4# mB.D Hn&' ii !4,!0 (H+O

4. CALCULUL 1RUPULUI DE POMPARE Eebit+% )e a(* rece (entr+ incen)i+ interior: qii " .$8' %/sec Fii " 1#$19 mc/; Se &a monta +n @r+( )e (om(are c+ . (om(e$ c+ +rm*toare%e caracteristici: D 10,+0 ('$2 3 H !! (H+O3 P ) 45, )"0 V, !0 H6

Breviar de calcul pag. & Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAIA IMOBILIAR ORADEA Lucrare: REABILITARE LICEUL SPORTIV BIHORUL, CORP CLDIRE INTERNAT, ETAJ III STR. MATEI BASARAB, NR. 4, ORADEA, BIHOR Obiect: INSTALAII SANITARE INTERIOARE

!. CALCULUL RE7ERVORULUI TAMPON Go%+m+% re7er&or+%+i tam(on )esc;is: G " 1 #H(1# C F() " 1 #H(1#C .$8') " 1.9.4$ # %itri Se &a monta +n re7er&or tam(on )e ..### %itri.

Intocmit in@. Be@e)Js <obert