Sunteți pe pagina 1din 8

HE-02 Unitate de control Proces

(Centrifuga automata)

Prezentul Process Controller HE-02 permite in mod obisnuit utilizatorului sa introduca 5 cicluri de proces diferite (program nr. ! "#. $iecare ciclu de programare consta din % pasi& ultimul ! cel de-al %-lea defineste timpul de oprire a cosului e'tractor al mierii. $iecare pas este definit prin utilizarea a trei parametri& primul pas- setarea timpului de pornire( setarea )itezei cosului e'tractor al mierii( setarea directiei de rotatie. *ceste cicluri de proces sunt stocate in memoria non-)olatila ! ramanand in memorie si dupa intreruperea alimentarii cu energie a dispoziti)ului (dupa inc+idere#. Programarea ciclurilor de lucru poate fi facuta la ni)elul meniului de configurare si programare. Pt a defini (seta# propriul ciclu de proces( introduceti modul de programare, configurare descris mai -os.
. / 0 1 2 H E -0 2

ST

START

Fig. 1.Introducerea (activarea) modului de programare si configurare. $igura mentionata mai sus indica( cum se poate intra in modul (meniul# de programare. 3n timpul procedurii de pornire a controller-ului( cand este afisata bara sec)entiala de progres (la pornire#( apasati si tineti apasat simultan cele doua butoane cu sageti stanga- dreapta. 0unt 2 modalitati de acti)are a sec)entei de start (pornire# ! prin pornirea alimentatorului de curent sau prin ridicarea si coborarea (inc+iderea# capacului e'tractorului. *poi( utilizand butoanele de na)igatie cu sageti sus--os( selectati modul de programare si confirmati prin apasarea butonului 04*54 (a se )edea $ig. 2#. Cand pictogramele sagetilor sunt )izibile in partea dreapta a displa6-ului( butoanele de na)igatie sunt acti)e. 7E8-urile care lumineaza deasupra butonului 04*54 sau 041P indica care dintre butoane este acti) in mod current si poate fi utilizat pt a confirma setarea selectata. 9rmatorul pas este facut pt a aloca numar ciclului de programare. :umarul alocat fiecarui ciclu )a )a a-uta sa identificati si sa reutilizati programul dorit pe )iitor. *pasati butonul de na)igare cu sageata in sus pt a

creste numarul programului si butonul cu sageata in -os pt a descreste numarul programului. Confirmati numarul de program selectat prin apasarea butonului 041P .
P r o g r a m o ; a n ie : a c is n i- 0 4 * 5 4

ST

START

Programo;anie :aci<ni- 04*54

Programare *pasati 04*54 Fig. 2. Selectarea si confirmjarea modului de programare.


P rg . n u m e r& 5 : a c is n i- 0 4 1 P

ST

START

Prg. numer& 5 :aci<ni- 041P

Program :r& 5 *pasati 041P

Fig. 3. Selectarea si confirmarea numarului de program numarul selectat aici este 5. 8upa confirmarea numarului de program selectat puteti continua cu programarea ciclului de proces. Pt a programa ciclul procesual trebuie sa definiti urmatoarele setari pt fiecare pas al unui program& timpul de start( )iteza( directia de rotatie. $igura mai -os indica cum sa introduceti si sa sal)ati setarea.
C z a s r o z p o c z @ c ia A ro A u : u m e r A ro A u

4=220s 0=>0?
P r@ d A o < B ; ir o ; a n ia

( # 8 =0
C ie r u n e A ; ir o ; a n ia

ST

START

Czas rozpocz@cia AroAu :umer AroAu

Pasul start timp Pasul numar

Pr@dAo<B ;iro;ania CieruneA ;iro;ania

Diteza de rotatie 8irectia de rotatie Fig. 4. rogramarea ciclului procesual pas (4).
C ro A n r E (0 4 * 5 4 #

04*5 4 0=>0?

(E # 8 =0

C ro A n r % (0 4 1 P #

4= 20s 041 P
CroA nr E (04*54# CroA nr % (041P#

(% #

Pas E (04*54# Pas % (041P# Fig. 5. rogramarea cicului procesual pasii (1) si (!).

Puteti utiliza butoanele de na)igare cu sageata stanga- dreapta pt a modifica setarea curenta & e'. timp( )iteza( directie de rotatie. 9tilizati butoanele de na)igare cu sageti sus - -os pt a modifica la alti indecsi setarea( incepand de la primul pas al )itezei de rotatie catre ultimul pas start timp care inc+eie ciclul. 8upa modificarea setarii ultimului pas (stop timp rotatie motor# puteti inc+ide procedura de programare a sec)entei prin apasarea butonului 04*54. Prin apasarea butonului controller-ul efectueaza )erificarea integrala a programului( memoreaza setarile introduce( si reporneste. 8in acest moment sec)enta ciclului procesual programat poate fi accesata la numarul de program setat. 9rmatoarele > setari de baza sunt nucleul oricarui ciclu procesual de lucru& Pasul start tim! ! momentul din care setarile insotitoare de)in )alide( e'emplu )iteza de rotatie pt pas( directia de rotatie pt pas si )iteza de rotatie pt pas. Primul pas start timp este 0 secunde. 9ltimul ( al %-lea# pas start timp este pur si simplu momentul la care ciclul de rotatie se opreste. Pt a defini pasul start timp si a-i atribui )iteza de rotatie dorita si directia de rotatie( pur si simplu )eti suprascrie setarile definite de-a pt pasul anterior. E'emplu& as (4) start timp" 12#t$ secunde% vite&a '#(% directie )1* as (5) start timp" 1+#t$ secunde% vite&a +#(% directie )#* as (') start timp" 22#t$ secunde% vite&a 1##(% directie )1* Pasul (5# suprascrie setarile pt pas ( #( si pasul (F# suprascrie setarile pt pasul (5#. Prin urmare( durata pas ( # este E"0 ! E20 = F0 secunde( respecti) durata pas (5# este 220 ! E"0 = 0 secunde. "ite#a de rotatie! )iteza )alida de la momentul definit prin setarea timpului de start. Pentru e'emplul mentionat mai sus( )iteza de "0? este )alabila pe perioada pasului (5# e'& pt 220 ! E"0 = 0 secunde. $irectia de rotatie ! directia )alabila de la momentul definit prin setarea timpului de start. Pentru e'emplul mentionat mai sus( directia 0 este )alabila pe perioada pasului (5# e'& for 220 ! E"0 = 0 secunde.

$efinirea ciclurilor !rocesuale de lucru - e%em!le


E%am!lul & ' ciclul !rocesual cu urmatoarele setari( 8urata totala a cilcului& %20 sec( rotatie intr-o singura directie Pas (&)

8urata pas E20 sec( )iteza rotatie 20?( directie rotatie 0 Pas (2) 8urata pas E20 sec( )iteza rotatie >0?( directia rotatie 0 Pas ()) 8urata pas E20 sec( )iteza rotatie 0?( directie rotatie 0 Pas (*) 8urata pas E20 sec( )iteza rotatie F0?( directie rotatie 0 Pas (+) 8urata pas E20 sec( )iteza rotatie "0?( directia rotatie 0 Pas (,) 8urata pas E20 sec( )iteza rotatie E00?( directia rotatie 0 Pas (-) 1prire rotatie e'tractor miere E%am!lu 2 ' ciclul !rocesual cu urmatoarele setari( 8urata totala ciclu& F0 sec( rotatie in 2 directii Pas (&) 8urata pas G0 sec( )iteza rotatie >0?( directia rotatie 0 Pas (2) 8urata pas G0 sec( )iteza rotatie >0?( directia rotatie E Pas ()) 8urata pas 50 sec( )iteza rotatie F0?( directia rotatie E Pas (*) 8urata pas G0 sec( )iteza rotatie F0?( directia rotatie 0 Pas (+) 8uarta pas 50 sec( )iteza rotatie E00?( directia rotatie 0 Pas (,) 8urata pas G0 sec( )iteza rotatie E00?( directia rotatie E Pas (-) 1prire rotatie e'tractor miere E%am!lu ) ' ciclul !rocesual cu urmatoarele setari( 8uarata totala ciclu& 20 sec( rotatie in 2 sensuri Pas (&) 8uarata pas "0 sec( )iteza rotatie >0?( directia rotatie 0 Pas (2) 8urata pas "0 sec( )iteza rotatie >0?( directia rotatie E Pas ()) 8urata pas 50 sec( )iteza rotatie F0?( directia rotatie E Pas (*) 8urata pas "0 sec( )iteza rotatie F0?( directia rotatie 0 Pas (+)

Pas (-) 1prire rotatie e'tractor miere

0s E20 s 0= 0? -----------------------4=>F0s ( # 0=F0? 8=0 ----------------------------------------------4= "0s (5# 0="0? 8=0 ----------------------------------------------4=F00s (F# 0=E00? 8=0 -----------------------t HsI -----------------------4=%20s (%# 041P -----------------------8=0 0=F0? 8=0 0="0? 8=0 0=E00? 8=0 041P E20 s E20 s E20 s

E20 s

2 0s

>F0 s

"0 s

F00 s

%20 s

&

E20 s

E20 s

0=20?

8=0

0=>0?

8=0

-----------------------04*54 (E# 0=20? 8=0 ------------------------

-----------------------4=E20s (2# 0=>0? 8=0 ------------------------

-----------------------4=2 0s (># 0= 0? 8=0 ------------------------

0s 50 s 0=F0? -----------------------4=2>0s ( # 0=F0? 8=0 ----------------------------------------------4=>20s (5# 0=E00? 8=0 ----------------------------------------------4=>%0s (F# 0=E00? 8=E -----------------------t HsI -----------------------4= F0s (%# 041P -----------------------8=E 0=F0? 8=0 0=E00? 8=0 0=E00? 8=E 041P G0 s 50 s G0 s

G0 s

E"0 s

2>0 s

>20 s

>%0 s

F0 s

G0 s

G0 s

8urata pas 50 sec( )iteza rotatie E00?( directia rotatie 0

Pas (,) 8urata pas "0 sec( )iteza rotatie E00?( directia rotatie E

E%em!lu //////// ' ciclu !rocesual cu urmatoarele setari(


2E0 s 50 s 0=F0? -----------------------4=2E0s ( # 0=F0? 8=0 ----------------------------------------------4=2G0s (5# 0=E00? 8=0 -----------------------8=E 0=F0? 8=0 0=E00? 8=0 0=E00? -----------------------4=> 0s (F# 0=E00? 8=E -----------------------"0 s 50 s "0 s 8=E 2G0 s > 0s 20 s 041P

0=>0?

8=0

0=>0?

8=E

-----------------------04*54 (E# 0=>0? 8=0 ------------------------

-----------------------4=G0s (2# 0=>0? 8=E ------------------------

-----------------------4=E"0s (># 0=F0? 8=E ------------------------

0s

"0 s

EF0 s

"0 s

"0 s

8urata totala a unui ciclu& JJ..sec( JJJJJJJJJJJJJJJ.


t HsI -----------------------4= 20s (%# 041P ------------------------

0=>0?

8=0

0=>0?

8=E

Cu a-utorul optiunii Setari din fa.ricatie din meniul de programare si configurare( puteti seta controllerul sa suprascrie toate programele introduse manual cu programul implicit ! consacrat pentru modelul specific de e'tractor pt miere. *ceasta optiune poate fi utilizata pt a repara (to fi'# programele care contin erori sau pt a suprascrie programele de lucru definite cu a-utorului programului presetat din fabricatie.

$igura de mai -os ilusteaza un e'emplu de definire a unui ciclu procesual. 3n programarea ciclului procesual )a deplasati de-alungul a'ei timp definind pasul start timp si setarile sale adiacente( cum ar fi )iteza si directia de rotatie ( care sunt )alide pt = inter)alul unui ciclu complet de lucru. Parametrii pe durata unui ciclu sunt informati)i si trebuie introdusi in memoria controller-ului.

-----------------------04*54 (E# 0=>0? 8=0 ------------------------

-----------------------4="0s (2# 0=>0? 8=E ------------------------

-----------------------4=EF0s (># 0=F0? 8=E ------------------------

Pas (&) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (2) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas ()) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (*) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (+) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (,) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (-) 1prire rotatie e'tractor miere E%em!le //////// '( ciclu !rocesual cu urmatoarele setari 8urata totala a unui ciclu& JJ..sec( JJJJJJJJJJJJJJJ. Pas (&) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (2) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas ()) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (*) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (+) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (,) 8urata pas ............ sec( )iteza rotatie ............?( 8irectia rotatie ... Pas (-) 1prire rotatie e'tractor miere

0s ........ s 0=......? -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ----------------------------------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ----------------------------------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... -----------------------8=...... 0=......? 8=...... 0=......? 8=...... 0=......? 8=...... ........ s ........ s ........ s

...... s

...... s

...... s

...... s

...... s ........ s 0=......? 8=......

...... s 041P

/////

........ s

0=......? -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

8=......

-----------------------04*54 (E# 0=......? 8=.... ------------------------

-----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

t HsI -----------------------4=........s (%# 041P ------------------------

0s ........ s 0=......? -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... -----------------------8=...... 0=......? 8=...... ........ s

...... s

...... s

...... s ........ s 0=......? 8=......

...... s ........ s 0=......? 8=...... -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

...... s ........ s 0=......? 8=...... -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

...... s 041P

/////

........ s

0=......? -----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

8=......

-----------------------04*54 (E# 0=......? 8=.... ------------------------

-----------------------4=.......s (2# 0=......? 8=.... ------------------------

t HsI -----------------------4=........s (%# 041P ------------------------

Intrebari frecvente
0( Poate programarea frec)enta a unui nou ciclu sa cauzeze a)arii controller-uluiK A( :uL Memoria cu care este pre)azut controller-ul are minimum E00.000 de cicluri scrise care permit practic sa introduceti E0 noi cicluri de lucru zilnic( pentru urmatorii 25 de ani. 0( Este posibila defectarea control3er -ului si , sau a in)ertorului prin programarea unui ciclu procesual incorectK A( :uL $iecare program care poate fi setat si memorat in memoria controlle-ului (separat de aptitudinea sa te+nica# este corect (at# si nu poate a)aria controller-ul si in)ertorul. 0( 9nul dintre programele mele procesuale este de a roti cosul e'tractor de miere intr-o singura directie la o )iteza constanta pentru o anumita perioada de timp( ceea ce practic inseamna ca este doar un singur pas. Cum sa programam un asemenea cicluK A( Programarea unui asemenea ciclu este foarte sim!la/ 7a fiecare pas e ne)oie sa introduceti aceeasi )iteza de rotatie si aceeasi directie de rotatie. 4impul de start al ultimului pas ! 4(%# ( pas 041P # reprezinta durata totala a ciclului. 0( Cand proiectam propriul ciclu procesual de lucru( trebuie luata in considerare timpul de accelerare si franare (incetinire# A( 8a( dar numai in anumite cazuriL 3n functie de modelul de e'tractor pt miere( timpul de acceleratie si franare la, de la )iteza ma'ima poate dura de la 20 la >0 de secunde. Cand setati propriul ciclu procesual de lucru trebuie sa tineti cont de faptul ca )iteza setata pt acel pas nu este niciodata atinsa imediat. 4impul de accelerare si franare de)ine important cand planificati cicluri de lucru cu durata scrurta a pasului. Pt durate mai lungi ale pasului( e'& mai mult de E"0 secunde( trebuie luat in considerare caracteristicile dinamice ale rotatiei.