Sunteți pe pagina 1din 2

Nr crt 0 1

Elementele lectiei

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

strategii didactice

Mod de organizare a clasei

Obiective

Timp

Eval uare

Observ atii

1 %iri&area elevilor c'tre g'sirea unei defini(ii empirice )ealizarea cone*iunii cu alte procese psi+ice

2 ,rofesorul le cere elevilor s' dea e*emple de situa(ii din via(' -n care memoria este implicat'. Apoi/ profesorul diri&eaz' elevii c'tre realizarea unei defini(ii opera(ionale a memoriei. 0ere elevilor sa integreze memoria alaturi de celelalte procese psi+ice cognitive superioare 1 gandirea si imaginatia2 E*punere a pove5tii despre ,alatul memoriei 1vezi 0on(inutul 5tiin(ific2 E*erci(iu 16 elevilor li se cere s'75i imagineze c' tocmai s7au trezit dintr7o amnezie. 3unt ruga(i s'75i imagineze cum se simt. E*ercitul26 se sere elevilor s' scrie cum ar arata/ ce ar face omul fara memorie. 3e anunta obiectivele acestei lectii6 1. 3a identifice elementele definirii memoriei 2. 3a identifice caracteristicile memoriei 3. 3a identifice procesele memoriei 4. 3a identifice formele memoriei 3e cere elevilor sa lucreze pe aceleasi 38 4 grupe 6 9primei grupe i se cere sa sc+iteze rela(ia dintre memorie 5i oricare proces psi+ic 1la alegere2 / grupei 2 caracteristicile memoriei pe termen scurt. iar grupei 3 memoriei pe termen lung %upa 10 minute se cere elevilor sa7si sustina sc+itele nodale. Acivitatea profesorului

Plan de lecie3(defurare lecie) 4


Elevii descriu situa(ii cotidiene -n care memoria este necesar'. 3unt -ncura&a(i c+iar s' descrie evenimente din via(a personal' -n care memoria a &ucat un rol important.

4rainstormi ng

individual

! Oc 1 Oc 2 Oc 3 Oc 4 Oa.1 Oa.2 Oa.3 Oopm.1

" min.

# oral a

$ %iri&ar ea elevilo r c'tre definir ea proces ului psi+ic

2.

0aptarea atentiei

3.

0omunicarea temei si a obiectivelor lectiei

Elevii vor reflecta la con(inutul 5i semnifica(ie celor povestite de c'tre profesor Elevii vor analiza raspunsurile date. Elevii lucreaza pe fisele de lucru. Elevii vor analiza impreuna ideile notate. Elevii asculta cu atentie/ eventual isi iau notite si comenteza diferentiele sau asemanarile din cadrul comparatiei cerute.

%escoperire a 4rain storming

individual

Oc 1 Oc 2 Oc 3 Oc 4 Oa.1 Oa.2 Oa.3 Oopm.1 Oc 1 Oc 2 Oc 3 Oc 4 Oa.1 Oa.2 Oa.3 Oopm.1 Oc 1 Oc 2 Oc 3 Oc 4 Oa.1 Oa.2 Oa.3 Oopm.1 Obiective

1 min

Oral a

3e corect eaza greseli le

comparatia

frontal

3 min

oral a

3e verific a neclari tatile

4.

%iri&area invatarii

Elevii isi sc+iteza pe coli de lucru sarcinile trasate de profesor. Elevii incearca sa retina informatii esentiale. :rupele de elevi sustin dupa 10 minute sc+itele solicitate. Activitatea elevului

%escoperi rea 0onversa tia argumentare a e*ercitiul e*emplificar ea strategii didactice

grupal

1 min

oral a

3e corect eaza greseli le

Nr crt

Elementele lectiei

Mod de organizare a clasei

Timp

Eval uare

Obser vatii

Plan de lecie (defurare lecie)