Sunteți pe pagina 1din 13

85

7. COTAREA DESENEL OR TEHNICE

Cotarea

se efectueaz

conform regulilor stabilite n SR ISO129:1994. No

iunea de cotare presupune pe de o parte determinarea cu precizie atuturor

dimensiunilor necesare execu

iei

i func

ion

rii pieselor

i pe de alt

parte scrierea corect

a valorilor dimensionale care definesc formelegeomet rice func

ionale

i constructiv tehnologice ale pieselor reprezentate. 7.1.


ELEMENTELE COT

RII

(figura 7.1)a) liniile de cot

; b) liniile ajut

toare ;c) liniile de indica

ie ;d) cota.
Linia de cot

este linia deasupra c

reia se nscrie cota respectiv

.Liniile ajut

toare indic

punctele sau planele ntre care se prescrie cota,

ele putnd servi

i la construirea punctelor necesare pentru determinarea

formeigeometr ice a obiectului reprezentat (figura 7.1).


Linia de indica ie

se utilizeaz

pentru a preciza pe desen elementul la