Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie: Cri, monografii, dicionare 1. Barbulescu, Constantin. Diagnosticarea ntreprinderilor n dificultate economic. Strategii i politici de redresare i dinamizare a activitii.

Bucureti ! "ditura "conomic, #$$#. %1& p. #. Belu, 'icoleta. (anagement strategic. )iteti ! *ndependena "conomic, #$$+. 11+ p. %. Bucur, *on. Diagnostic economico,financiar. Bucureti ! Cartea -niversitar, #$$+. #%. p. .. Bue, /ucian. 0naliz economico,financiar. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$.. .#. p. 1. Cimau, *rina. 2iscul element n fundamentarea deciziei. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$%. 1&# p. +. Dinu, "duard. Diagnosticul strategic al firmei ! studii de caz i lucrri aplicative. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$%. 1#3 p. &. 4eorgescu, 'icolae5 2obu, 6asile. 0naliz economico,financiar. Bucureti ! "ditura 0.S.", #$$1. #+# p. 3. 4ortolomei, 6alentina. Bazele analizei activitii economice ! 7curs universitar8. C9iinu ! "ditura 0.S.".(., #$$+. 1&% p. :. *saic,(aniu, *rina. (surarea i analiza statistic a riscului n economie. Bucureti. ! "ditura 0.S."., #$$%. #$. p. 1$. *fnescu, 0urel5 ;erban, Claudia5 Stnoiu, 0ndreea. "valuarea ntreprinderii. Bucureti ! "ditura -niversitar, #$$%. #%% p. 11. 'egoescu, 49eorg9e. (anagementul riscului prin proiecte. Bucureti! "ditura Didactic i )edagogic, #$$%. 1+# p. 1#. 'iculescu, (aria. Diagnostic global strategic. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$%. %1# p. 1%. )etrescu, Silvia. Diagnostic economic,financiar ! metodologie, studii de caz. *ai ! Sedcom /ibris, #$$.. %$% p. 1.. )opa, 0driana5 Dne, 0lina5 Dne, 0drian. (anagement financiar. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$1. #3. p. 11. )runea, )etru. 2iscul n activitatea economic ! *postaze. <actori. (odaliti de reducere. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$%. #.$ p. 1+. Sptaru /iviu. 0naliza economico,financiare ! instrument al managementului ntreprinderilor. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$.. 1#$ p. 1&. =oma, (i9ai5 0le>andru, <elicia. <inane i gestiune financiar de ntreprindere. Bucureti ! "ditura "conomic, #$$%. .11 p. 13. 6intil, 4eorgeta. 4estiunea financiar a ntreprinderii. Bucureti ! "ditura Didactic i )edagogic, #$$$. .%% p. 0rticole din reviste 1. 0lbu, Svetlana. 0specte metodologice de evaluare a ntreprinderii?afacerii ?? 0nalele tiinifice ale -niversitii de Stat din (oldova. Seria @;tiine socio,umane A. #$$1. 6ol. #. ). %+&,%&$ #. Berceanu, Dorel. Diagnosticul global al ntreprinderii i mediul acesteia ?? 2evista =inerilor "conomiti. #$$.. 'r. #. ). 1%,1& %. Cara, "lena. Bntreprinderea i riscul falimentului ?? "conomie i <inane. 1::&. 'r. 1, +. ). &1,3$ .. Crciumaru, Daniel5 Siminic, (arian. (anagementul riscului la nivelul unei uniti economice ?? 2evista =inerilor "conomiti. #$$.. 'r. %. ). 1+#,1+& 1. Coban, (arina. 0naliza metodelor de evaluare a competitivitii ntreprinderilor ?? 0nalele 0cademiei de Studii "conomice din (oldova. #$$+. 6ol. .. ). 1$1,1$% +. Cosnicean, *rina. 0titudinea managerului n asumarea riscului de ntreprinztor n funcionarea unitilor de producere la etapa tranzitorie ?? "conomica. #$$1. 'r. 1. ). :&,1$1 &. Dragot, 6ictor. *ntroducerea conceptului de risc n procesul de evaluare a ntreprinderii ?? <inane, credit, contabilitate. 1:::. 'r. #. ). ..,.+ 3. "pure, Dnu. (anagementul riscului n cadrul ntreprinderilor mici i miClocii ?? "conomica. #$$&. 'r. 1. ). %+,%:

:. (itu, 'arcis. Consideraii privind evaluarea ntreprinderii ?? 2evista =inerilor "conomiti. #$$.. 'r. %. ). %3,.1 1$. 2usu, 6ictoria. "valuarea riscului de faliment a ntreprinderilor micro i mici din 2epublica (oldova ?? Conferina internaional @ 2olul tiinei i nvmntului economic n realizarea reformelor economice din 2epublica (oldova A7#1,#+ septembrie #$$%8. #$$%. 6ol. *. ). 131,13. 11. =omescu, 'icoleta5 Duui, Daniela. 2iscul economic i operaional ?? =ribuna economic. #$$#. 'r. #. ). #3,#: 1#. 6asile, "milia. (anagementul riscului. Conceptul de risc i tipuri de riscuri ?? 2evista <inane )ublice i Contabilitate. #$$1. 'r. #. ). 1#,1+ 0cte legislative 1. /egea despre antreprenoriat i ntreprinderi. 'r.3.1 din %.$1.1::#. #. /egea despre nregistrarea de stat a ntreprinderilor. 'r.1#1+ din 1.1$.#$$$. %. /egea cu privire la zonele economice libere. 'r...$,E6 din #&.$&.#$$1. .. /egea despre insolvabilitate. 'r.+%#,E6 din 1..11.#$$1. )agini Feb FFF.tribunaeconomica.ro FFF.brmconsulting.ro FFF.e,democracG.md FFF.e>pert,grup.org FFF.vinclub.md INTRODUCERE3 1. Statutul, structura BC E!i"ba#$% S& i fu#ciile seciilor sale... ' (. Resursele b)#cii i acti*itatea +ri*i#, atragerea lor. -estiu#ea o+eraiilor......................... 3. Orga#i/area o+eraiu#ilor ,e cre,itare i e*i,e#) acestora. 1( '. Orga#i/area o+eraiu#ilor ,e ,eco#tare 0# ca,rul BC E!i"ba#$% S& ......................(1 1. Orga#i/area o+eraiu#ilor *alutare ale b)#cii.......(3 2. Orga#i/area o+eraiu#ilor ,e factori#g(. 3. Orga#i/area i e*i,e#a o+eraiu#ilor cu 40rtii ,e 5aloare36 .. 7or"a obliga8iilor fiscale 9i a#ali/ele res+ecti*e.............3( :. Bila#ul BC E!i"ba#$% S&% i +ri#ci+iile alc)tuirii lui...3: 16. -estiu#ea lic;i,it)ii bila#ului b)#cii co"erciale'1 CONC<U=IE16 BIB<IO-R&7IE .............1( &NE>E ...........13 Ca+itolul 1. Riscul 0# acti*itatea ba#car) Ca+itolul (. Riscurile afere#te acti*elor ba#care si "a#age"e#tul acestora #.1 (anagementul riscului de creditare #.# (anagementul riscului de lic9iditate #.% (anagementul riscului valutar #.. (anagementul riscului de dobanda Ca+itolul 3. ?a#age"e#tul riscului acti*elor ba#care la U#iCre,it Tiriac Ba#$ Bibliografie

CU@RINS INTRODUCERE C&@ITO<U< I. &cte #or"ati*e ce regle"e#tea/) "a#age"e#tul riscului ba#car si siste"e co"+arate 1.1. 0cte normative ce reglementeaz managementul riscului bancar in 2.( 1.#. 0naliza surselor literare 7metode si sisteme comparate ce in de managementul riscului bancar8 1.%. 0naliza riscurilor creditare C&@ITO<U< II. E*aluarea "a#age"e#tul riscului ba#car i# ca,rul BC A?obiasba#c) B -rou+e Societe -e#erale% S.&. #. l. 0naliza riscului de creditare a bncii #.#. 0naliza riscului de lic9iditate #.%. 0naliza riscului de sc9imb valutar C&@ITO<U< III. Caracteristici ale acti*itatii la SC ?obiasba#ca %.1. 4eneralitati ale Sc (obiasbanca %.# Caracteristica activitatii bancii SC (obiasbanca %.%. 0naliza riscului de rata a dobHnzii %... 0naliza riscului de solvabilitate Co#clu/ii Bibliografie &#e!e