Sunteți pe pagina 1din 16

REGULAMENT INTERN

Baza legal: Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, art. 257-262; e !ntoc"e#te de anga$ator, cu con%ultarea %indicatului; e a&ro' !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie; e aduce la cuno#tin)a %alaria)ilor; !#i &roduce e*ectele din "o"entul aducerii la cuno#tin)a ace%tora, &e 'az de %e"ntur; +rice "odi*icare a regula"entului intern %e aduce la cuno#tin)a tuturor %alaria)ilor. ,egula"entul intern cu&rinde: o reguli &ri-ind &rotec)ia, igiena, %ecuritatea !n "unc !n cadrul unit)ii; o reguli &ri-ind re%&ectarea &rinci&iului nedi%cri"inrii; o dre&turile #i o'liga)iile anga$atorului #i ale %alaria)ilor; o &rocedura de %olu)ionare a cererilor %au recla"a)iilor indi-iduale ale %alaria)ilor; o reguli concrete &ri-ind di%ci&lina "uncii !n unitate; o a'aterile di%ci&linare #i %anc)iunile a&lica'ile; o "odalit)i de a&licare a altor di%&ozi)ii legale %au contractuale %&eci*ice. ,egula"entul intern -a *i redactat cu re%&ectarea &re-ederilor legale #i ale contractului colecti- de "unc a&lica'il.

MODEL REGULAMENT INTERN .n con*or"itate cu : Legea /n-)"0ntului nr. 12/3445 cu "odi*icrile ulterioare; tatutul &er%onalului didactic nr. 321/3447 cu "odi*icrile ulterioare; ,egula"entul de organizare #i *unc)ionare a !n-)"0ntului &reuni-er%itar, a&ro'at &rin +M5C nr. 2425/01.04.2005; Legea nr. 17/2006 &entru a&ro'area +67 nr. 75/2005 &ri-ind a%igurarea calit)ii; Codul "uncii, a&ro'at &rin legea nr. 53 / 22 ianuarie 2003 cu co"&letrile ulterioare; +M5C8 nr. 3204/24.06.2007 cu &ri-ire la ,educerea *eno"enului de -iolen) !n unit)ile de !n-)"0nt &reuni-er%itar.

%e ado&t &rezentul ,egula"ent intern care intr !n -igoare !nce&0nd cu 99999999999999993

CAPITOLUL I

CONDUCEREA UNITII DE NVMNTSTRUCTURI ORGANIZATORICE


1. CONSILIUL PROFESORAL 1.1. ORGANIZARE I FUNCIONARE Con%iliul &ro*e%oral e%te alctuit din totalitatea &er%onalului didactic de &redare #i in%truire &ractic, cu nor"a de 'az !n unitatea #colar, titular #i %u&linitor. Con%iliul &ro*e%oral are rol de decizie !n do"eniul in%tructi--educati-. :irectorul e%te &re#edintele Con%iliului ;ro*e%oral. Con%iliul &ro*e%oral *unc)ioneaz #i are atri'u)iile con*or" +M5dC nr. 2425/1.04.2005 de a&ro'are a ,egula"entului de organizare #i *unc)ionare a unit)ilor de !n-)"0nt &reuni-er%itar. ;artici&area la Con%iliul ;ro*e%oral e%te o'ligatorie &entru toate cadrele didactice. ('%en)a ne"oti-at de la #edin)ele con%iliului &ro*e%oral %e con%ider a'atere di%ci&linar. 2. CONSILIUL DE ADMINISTRAIE Con%iliul de (d"ini%tra)ie are rol de decizie !n do"eniul organizatoric #i ad"ini%trati-. Con%iliul de (d"ini%tra)ie *unc)ioneaz #i are atri'u)iile con*or" +M5dC nr. 2425/1.04.2005 de a&ro'are a ,egula"entului de organizare #i *unc)ionare a unit)ilor de !n-)"0nt &reuni-er%itar. Con%iliul de ad"ini%tra)ie e%te *or"at din 4-35 "e"'ri, a%t*el: director director ad$unct conta'il #e* cadre didactice cu calit)i "anageriale #i &er*or"an)e &ro*e%ionale re&rezentan)i al Con%iliului ,e&rezentati- al &rin)ilor re&rezentant al Con%iliului ele-ilor re&rezentant al Co"unit)ii locale 2

re&rezentant al agen)ilor econo"ici

3. COMISII I COLECTIVE DE LUCRU Co"i%iile #i colecti-ele de lucru *unc)ioneaz con*or" +M5dC nr. 2425/1.04.2005 de a&ro'are a ,egula"entul de organizare #i *unc)ionare a unit)ilor de !n-)"0nt &reuni-er%itar. (tri'u)iile #i ,egula"entul &ro&riu de *unc)ionare &entru &rinci&alele co"i%ii %unt: 1. Com ! " #$%&'( $)"*("'$" + "! ,('"'$" -"* &./ Co"i%ia e%te *or"at din : :irector care a%igur conducerea o&erati- Me"'ri: o cadre didactice, re&rezentante ale cor&ului &ro*e%oral, dintre care unul e%te nu"it re%&on%a'il de co"i%ie o 3 re&rezentant al %indicatului re&rezentati-, de%e"nat de ace%ta o 3 re&rezentant al Con%iliului ,e&rezentati- al &rin)ilor o 3 re&rezentant al Con%iliului ele-ilor o 3 re&rezentant al Co"unit)ii locale Cadrele didactice &ro&u%e % *ac &arte din co"i%ia &entru e-aluarea #i a%igurarea calit)ii tre'uie % !nde&linea%c ur"toarele condi)ii: &regtire &ro*e%ional recuno%cut, rezultate deo%e'ite !n "unca cu ele-ii, rece&ti-itate la nou, 'un organizator, ata#at de co&ii, co"unicati-. Cadrele didactice "e"'re !n acea%t co"i%ie -or *i de%e"nate &rin -ot %ecret !n cadrul con%iliului &ro*e%oral. 2. Com ! " #$%&'( -('' -(*(m 2.1.Subcomisia de ncadrare i orar (%igur !ntoc"irea %c<e"ei orare !n concordan) cu &lanurile-cadru; =eri*ic re%&ectarea &re-ederilor legale &ri-ind con%tituirea catedrelor; (%igur co"&letarea corect a *i#ei de -acantare, re%&ecti- !ncadrare; /ntoc"e#te orarul, re%&ect0nd &rinci&iile &edagogice &ri-ind re&artizarea orelor &e &arcur%ul acti-it)ii #colare a ele-ilor; (%igur %&a)iul de !n-)"0nt nece%ar &entru toate orele din %c<e"a orar; ;rogra"eaz &ro*e%orii #i ele-ii de %er-iciu &e #coal a%t*el !nc0t % %e a%igure &er"anen)a &e toat &erioada de acti-itate #colar. 2.2. Subcomisia pentru elaborarea i promovarea ofertei educaionale a colii 5la'oreaz &ac<etele o&)ionale &entru C: 3

:e*initi-eaz li%ta di%ci&linelor C: &e cla%e #i o&)iuni 5la'oreaz #i a&lic %trategia de &ro"o-are a o*ertei de #colarizare a unit)ii. 2.3. Subcomisia pentru alegerea manualelor alternative =eri*ic &er"anent dac "anualele ale%e de &ro*e%ori %unt !n concordan) cu li%ta "anualelor a&ro'ate de M5C8 .n*or"eaz !n ti"& util &ro*e%orii &ri-ind o*erta de "anuale alternati-e Centralizeaz nece%arul de "anuale gratuite ta'ile#te re&artizarea &e cla%e a "anualelor gratuite 3. Com ! " #$%&'( #'o $-&$ + #'o,'"m$ $0(-"& )$ +-o*"'$ + $1&'"+-o*"'$ 3.1. Subcomisia diriginilor (%igur &lani*icarea #i de%*#urarea acti-it)ilor educati-e &rin orele de dirigen)ie #i &rin acti-it)i e>tra#colare (%igur dez-oltarea unei cola'orri e*iciente cu *a"ilia :i-er%i*ic "odalit)ile de cola'orare cu *a"ilia Contri'uie la dez-oltarea &er%onalit)ii ele-ilor +rganizeaz reuniuni de in*or"are a &rin)ilor cu &ri-ire la docu"entele &ri-ind re*or"a curricular ?;rogra"e #colare, 7<iduri de e-aluare @ :e%cri&tori de &er*or"an)A Con%ultarea &rin)ilor la %ta'ilirea Curriculu"ului la :ecizia Bcolii, alctuirea %c<e"elor orare ale cla%ei #i &rogra"ul #colar al ele-ilor; (cti-area a%ociati- a &rin)ilor &rin inter"ediul Co"itetului de ;rin)i &entru %&ri$inirea #colii !n acti-itatea de !"'unt)ire a &er*or"an)ei #colare #i a *rec-en)ei ace%tora, !n organizarea #i de%*#urarea acti-it)ilor e>tracurriculare; Lec)ii de%c<i%e &entru &rin)i, %er'ri ani-er%are, acti-it)i %&orti-e; Con%ulta)ii &edagogice; Core%&onden)a cu &rin)ii; Lectorate cu &rin)ii; (cti-itatea cu Co"itetul de ;rin)i; ,euniuni co"une cu ele-i #i &rin)i. 2.2. Subcomisia pentru activiti educative extracolare Caciliteaz &artici&area la -ia)a %ocial a cla%ei, #colii #i co"unit)ii locale; (%igur dez-oltarea unei cola'orri e*iciente cu +D7-uri etc. +rganizeaz acti-it)i educati-e e>tra#colare !n cola'orare cu Con%iliul 5le-ilor, Con%iliul re&rezentati- al &rin)ilor, +D7-uri etc. 2.3. Subcomisia pentru consiliere i orientare profesional Cola'oreaz cu Con%iliul 5le-ilor #i Con%iliul ;rin)ilor (%igur &artici&area "oti-at la ini)ierea #i la derularea &ro&riului tra%eu de !n-)are. ,ealizeaz con%ilierea #i orientarea &ro*e%ional a ele-ilor. 2

(%igur con%iliere !n alegerea carierei (%igur con%iliere &entru ele-ii &er*or"an)i (%igur dez-oltarea unor %trategii &er%onale de e-itare a e#ecului #colar 2.4. Subcomisia pentru activiti competiionale colare i extracolare Centralizeaz la ni-el de #coal datele &ri-ind &artici&area ele-ilor la oli"&iadele #colare, %e%iuni de co"unicri %au la alte concur%uri recuno%cute de M5C8 (%igur &artici&area ele-ilor la acti-it)i co"&eti)ionale #colare #i e>tra#colare 2. Com ! *$ m$&o0 -$ #$ 0 !- #* %$3"' -('' -(*"'$ 5la'oreaz &rogra"e de acti-it)i %e"e%triale #i anuale Con%iliaz cadrele didactice !n &roce%ul de ela'orare a &roiectrii didactice #i a &lani*icrilor %e"e%triale 5la'oreaz in%tru"ente de e-aluare #i notare (nalizeaz &eriodic &er*or"an)ele #colare ale ele-ilor Monitorizeaz &arcurgerea &rogra"ei la *iecare cla% #i "odul !n care %e realizeaz e-aluarea ele-ilor +rganizeaz #i r%&und de de%*#urarea reca&itulrilor *inale +rganizeaz acti-it)i de &regtire %&ecial a ele-ilor &entru e>a"enele de certi*icare a co"&eten)elor &ro*e%ionale #i de 'acalaureat +rganizeaz acti-it)i de *or"are continu ?lec)ii de%c<i%e, %c<i"'uri de e>&erien) etc.A 4. Com ! " #$%&'( )$' 5 -"'$" 0o-(m$%&$*o' +-o*"'$6 mo% &o' 7"'$" 5'$-)$%/$ + %o&"'$ ' &m -. " $*$) *o' .n*or"eaz lunar conducerea &ri-ind rit"icitatea notrii, %itua)ia *rec-en)ei ele-ilor #i "%urile luate de &ro*e%orii dirigin)i 6r"re%c di-er%i*icarea "etodelor de e-aluare. =eri*ic corectitudinea cu care %e co"&leteaz cataloagele de cadrele didactice =eri*ic, %e"e%trial, "odul de co"&letare a docu"entelor #colare la ni-elul %er-iciului %ecretariat 8. Com ! " #$%&'( #'$)$% '$" + -om9"&$'$" ) o*$%/$ :% m$0 (* +-o*"' 5la'oreaz, a&lic #i e-alueaz "odul de !nde&linire a o'iecti-elor inclu%e !n ;lanul o&era)ional al unit)ii &ri-ind reducerea *eno"enului -iolen)ei .nter-ine !n cazul con*lictelor dintre ele-i (duce la cuno#tin)a dirigintelui #i Co"itetul de &rin)i a'aterile di%ci&linare ale ele-ilor &entru %anc)ionare con*or" &rezentului regula"ent ;ro&une Con%iliului ;ro*e%oral %anc)iunile. ;. Com ! " #$%&'( #$'5$-/ o%"'$" m$&o0 -o-+& %/ 5 -. " -"0'$*o' 0 0"-& -$ &ri$in #i a%i%t &ro*e%orii de'utan)i !n *or"area &ro*e%ional .n*or"eaz cadrele didactice de'utante cu &ri-ire la legi%la)ia !n do"eniu #i &re-ederile curriculu"ului na)ional 5

Con%iliaz noile cadre didactice !n acti-itatea educati- &entru dez-oltarea &er%onalit)ii ele-ilor .n*or"eaz cadrele didactice &ri-ind docu"entele de re*or" a !n-)"0ntului (%igur circula)ia in*or"a)iei !ntre #coal, . E #i CC: &ri-ind &er*ec)ionarea (%igur &er*ec)ionarea cadrelor didactice !n utilizarea %trategiilor didactice "oderne

<. Com ! " 0$ !$-(' &"&$ + !.%.&"&$ :% m(%-.= (%igur in%truirea &eriodic a &er%onalului #i ele-ilor &ri-ind nor"ele de &rotec)ia "uncii Coordoneaz "%urile de %ecuritate #i %ntate !n "unc 6r"re%c re%&ectarea de ctre to)i ele-ii #i de &er%onal a nor"elor de &rotec)ia "uncii (&lic &re-ederile nor"elor "etodologice de a&licare a Legii nr. 334/2006, a %ecurit)ii #i %nt)ii !n "unc >. Com ! " 0$ "#.'"'$ :m#o&' )" %-$%0 *o' (%igur in%truirea &eriodic a &er%onalului #i ele-ilor &ri-ind "%urile de a&rare !"&otri-a incendiilor Coordoneaz "%urile de a&rare !"&otri-a incendiilor 6r"re%c re%&ectarea de ctre to)i ele-ii #i de &er%onal a "%urile de a&rare !"&otri-a incendiilor. 1?. Com ! " 0$ #'o&$-/ $ - ) *. (%igur in%truirea &eriodic a &er%onalului #i ele-ilor &ri-ind "%urile de a&rare !n %itua)ii de urgen) Coordoneaz "%urile de a&rare !n %itua)ii de urgen) 6r"re#te re%&ectarea de ctre to)i ele-ii #i de &er%onal a "%urile de a&rare !n %itua)ii de urgen) 11. Com ! " #$%&'( #'o $-&$ 0$ %&$,'"'$ $('o#$"%. .n*or"eaz cadrele didactice &ri-ind o&ortunit)ile de *inan)are a &roiectelor de integrare euro&ean ta'ile%c cola'orri #i &arteneriate cu in%titu)ii %i"ilare din )ar %au %trintate (%igur &%trarea legturilor culturale #i a %c<i"'urilor de e>&erien) cu #coli euro&ene 5la'oreaz &roiecte &entru atragere de *onduri 12. Com ! " 0$ %)$!& ,"'$ " "9"&$' *o' 0 !- #* %"'$ "*$ #$'!o%"*(*( Cerceteaz &re%u&u%ele a'ateri di%ci&linare ale &er%onalului, !ntoc"e#te ra&ortul con*or" tatutului &er%onalului didactic #i al Codului "uncii, &e care !l &rezint !n Con%iliul ;ro*e%oral ?&entru cadrele didactice #i au>iliareA, re%&ecti- !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie ?&entru &er%onalul nedidacticA. 13. Com ! " 0$ !"*"' 7"'$6 :%-"0'"'$ + "-o'0"'$ " 9('!$*o' + " "*&o' "@(&o"'$ o-"7 o%"*$ 6

(%igur !ncadrarea #i %alarizarea, con*or" legi%la)iei !n -igoare, a tuturor %alaria)ilor (&lic criteriile generale &entru %ta'ilirea ele-ilor 'ene*iciari de 'ur%e %au de alte *or"e de %&ri$in, a%igur0nd re%&ectarea legi%la)iei !n -igoare 12. Com ! " #$%&'( "-A 7 / #(9* -$ 5la'oreaz docu"entele nece%are &entru atri'uirea contractelor de ac<izi)ii &u'lice #i a%igur ac<izi)ionarea di*eritelor 'unuri #i %er-icii, atunci c0nd e%te cazul, con*or" legilor !n -igoare. 14. Com ! " 0$ %)$%&"' $'$ + '$-$#/ $ " 9(%(' *o' %o( "-A 7 / o%"&$ =eri*ic #i *ace rece&)ia 'unurilor #i "aterialelor la ac<izi)ionarea lor, &e 'aza docu"entelor &ri"ite de la *urnizor (%igur !ntoc"irea Dotei de .ntrare ,ece&)ie a 'unurilor &ri"ite (%igura in-entarierea &atri"oniului anual %au ori de c0te ori e%te ne-oie. 2. CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI (ce%ta !#i de%*#oar acti-itatea la ni-elul *iecrei cla%e, contri'uind la orientarea #i con%ilierea ele-ilor #i &rin)ilor, la ela'orarea *i#elor de o'%er-are a *iecrui ele-. 5l %e !ntrune#te de c0te ori dirigintele con%ider nece%ar, &entru ar"onizarea cerin)elor educa)ionale ale cadrelor didactice, e-aluarea &rogre%ului #colar #i al co"&orta"entului *iecrui ele-, analizeaz -olu"ul te"elor &entru aca%, &entru %ta'ilirea de "%uri educa)ionale co"une #i &ro&unerea de reco"&en%e %au %anc)iuni. ;re#edintele Con%iliului &ro*e%orilor cla%ei e%te dirigintele. Con%iliul &ro*e%orilor cla%ei %ta'ile#te : Dotele la &urtare &entru *iecare ele ,eco"&en%e &entru ele-ii cu rezultate deo%e'ite anc)iuni &re-zute &rin regula"entul #colar M%uri recu&eratorii &entru ele-ii cu rit" "ai lent de !n-)are &recu" #i acti-it)i %u&li"entare &entru ele-ii cu rezultate deo%e'ite Cola'oreaz cu Co"itetul de &rin)i ai cla%ei. 4. COMITETELE DE PRINI I CONSILIUL REPREZENTATIV AL PRINILOR Com &$&$*$ 0$ #.' %/ %e aleg la ni-elul *iecrei cla%e #i au !n co"&onen): 3 &re#edinte 3 ca%ier 3 "e"'ru Co%! * (* '$#'$7$%&"& ) "* #.' %/ *o' %e alege !n (dunarea 7eneral a Co"itetelor de &rin)i de la ni-elul cla%elor. 5%te *or"at din: 3 &re#edinte 7

3 ca%ier 3 "e"'ri Co"itetele de &rin)i #i Con%iliul re&rezentati- al &rin)ilor au ur"toarele atri'u)ii: /nc<eie cu #coala un acord de &arteneriat &ri$in conducerea #colii !n !ntre)inerea, dez-oltarea #i "odernizarea 'azei "ateriale, at0t &entru acti-it)i curriculare c0t #i e>tracurriculare &ri$in &ro*e%orii dirigin)i !n acti-itatea de cu&rindere la cur%uri a tuturor co&iilor !n%cri#i #i de !"'unt)ire a *rec-en)ei &ri$in conducerea #colii !n acti-itatea de con%iliere #i orientare %ocio-&ro*e%ional %au de integrare %ocial a a'%ol-en)ilor &ri$in dirigin)ii #i conducerea #colii !n organizarea con%ulta)iilor #i dez'aterilor &edagogice cu &rin)ii, &e &ro'le"e &ri-ind educarea ele-ilor &ri$in cla%a !n organizarea #i de%*#urarea acti-it)ilor e>tracurriculare (u ini)iati-e #i %e i"&lic !n !"'unt)irea condi)iilor de %tudiu #i -ia) din #coal (trage &er%oane *izice %au $uridice care, &rin contri'u)ii *inanciare %au "ateriale, %u%)in &rogra"e de "odernizare a in%truc)iei, educa)iei #i 'azei "ateriale din #coal. (cti-itatea *inanciar a co"itetelor de &rin)i -a re%&ecta ,egula"entul de organizare #i *unc)ionare a unit)ilor de !n-)"0nt din !n-)"0ntul &reuni-er%itar. 8. CONSILIUL ELEVILOR Con%iliul ele-ilor e%te *or"at din re&rezentan)i ai ele-ilor din *iecare cla%. Con%iliul ele-ilor de%e"neaz 3 re&rezentant !n: Con%iliul de ad"ini%tra)ie, Co"i%ia &entru a%igurarea calit)ii Co"i%ia &entru &re-enirea #i co"'aterea -iolen)ei !n #coal Con%iliul ele-ilor are ur"toarele atri'u)ii: re&rezinte intere%ele ele-ilor !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie al #colii re&rezinte intere%ele ele-ilor !n %ta'ilirea o*ertei educa)ionale a #colii %&ri$ine &ro*e%orii dirigin)i !n acti-itatea de cu&rindere la cur%uri a tuturor ele-ilor !n%cri#i #i de !"'unt)ire a *rec-en)ei %e i"&lice !n e-itarea con*lictelor dintre ele-i #i !n %olu)ionarea lor a%igure o 'un rela)ionare !ntre &ro*e%ori @ ele-i - &rin)i %e i"&lice !n redactarea re-i%telor #colii #i a ziarului #colii, &entru e>ercitarea dre&tului la o&inie al ele-ilor %e i"&lice !n organizarea acti-it)ilor cultural @ di%tracti-e &entru ele-i.

CAPITOLUL II 1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE NVMNT /n anul #colar @ unitatea de !n-)"0nt &regte#te ele-i &rin !n-)"0ntul &re#colar, &ri"ar, gi"nazial, #coal de arte #i "e%erii, an de co"&letare, liceal ruta direct, liceal ruta &rogre%i-, &o%tliceal ?de la caz la cazA, con*or" &lanului de #colarizare a&ro'at de in%&ectoratul #colar. ;roce%ul in%tructi- educati- %e de%*#oar du& ur"torul &rogra": %c<i"'ul de di"inea)a de la orele 1 @ 32, %c<i"'ul de du&-a"iaz de la orele 33 @ 20 ?de la caz la caz cu &recizarea &rogra"ului &entru *iecare ni-el de !n-)"0ntA. Du"rul de ore din %c<e"a orar e%te !n con*or"itate cu ;lanul-cadru #i o&)iunile ele-ilor. E5$-& )(* -*"!$*o' $!&$ -(#' %! :%&'$ 14 + 30 0$ $*$) 6 -o%5o'm #'$)$0$' *o' "'&. 14< 0 % L$,$" %'. <231>>4. 2. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE COAL ;rogra" : Schimbul : 7.00 @ 33.00 Schimbul : 33.00 @ 20.00 2.1. S"'- % *$ #'o5$!o'(*( 0$ !$') - (= a%igure de%*#urarea &roce%ului de !n-)"0nt !n 'une condi)ii, !ndru"0nd #i control0nd acti-itatea din #coal. ;entru !nde&linirea %arcinilor de %er-iciu -a cola'ora cu colegii #i directorul unit)ii. (-0nd !n -edere co"&le>itatea %arcinilor #i nu"rul "are de ele-i, NU TREBUIE SA AIBA MAI MULT DE TREI ORE DE CURS !n ziua &lani*icat. +rganizeaz, in%truie#te #i !ndru" acti-itatea ele-ilor de %er-iciu &e #coal; La intrarea ele-ilor !n #coal -eri*ic )inuta ele-ilor; (%igur !nde&linirea &rogra"ului !n 'une condi)ii: %unatul la ti"& &entru intrarea #i ie#irea ele-ilor la #i de la ore, &rezen)a &ro*e%orilor la *iecare cla%; (%igur %u&ra-eg<erea ele-ilor !n ti"&ul &auzelor .a "%uri ca !n ti"&ul orelor % nu *ie ele-i &e <oluri %au alte &er%oane care &ot deran$a orele de cur%; % nu r"0n ele-i !n %lile de cla% c0nd ace#tia au la'orator %au educa)ie *izic; /nregi%treaz toate a'aterile %-0r#ite de ele-i, accidentele #i e-entualele %tricciuni, de%co&er cauzele #i -ino-a)ii &entru luarea "%urilor core%&unztoare; 4

:u& ter"inarea orelor de cur%, -eri*ic !"&reun cu &ro*e%orul de %er-iciu din %c<i"'ul cellalt, &%trarea cur)eniei #i "odul !n care %e de%*#oar &r%irea #colii #i %lilor de cla%; =a con%e"na !n regi%trul de &roce%e -er'ale e-entualele %tricciuni ?re*eritor la 'nci, !ntreru&toare, gea"uri etc.A #i &ro*e%orii a'%en)i de la ore; =eg<eaz a%u&ra re%&ectrii, de ctre ele-i, a regulilor de ordine interioar; La ter"inarea &rogra"ului &red cataloagele %er-iciului %ecretariat; 2.2. S"'- % *$ $*$) *o' 0$ !$') - ( = alut &olitico% &er%oanele care intr !n #coal, le legiti"eaz #i le !ndru" la cancelarie %au %ecretariat. +'%er- &e ti"&ul &auzelor &e cei care &roduc incidente %au di%trug 'unuri "ateriale, aduc0nd la cuno#tin) i"ediat &ro*e%orului de %er-iciu. ,%&unde de &%trarea !n 'un %tare a 'unurilor. Du -or &er"ite ele-ilor % r"0n &e <oluri, !n gru&uri %anitare du& ce %un de intrare, deran$0nd a%t*el &roce%ul de !n-)"0nt. 5le-ul de %er-iciu de la intrarea &rinci&al nu -a &er"ite acce%ul ele-ilor &e la intrarea &ro*e%orilor. 5le-ul de la intrarea ele-ilor nu &er"ite intrarea &er%oanelor %trine !n #coal. 5le-ii de %er-iciu -or &urta ecu%oane %&eciale &entru a *i recuno%cu)i. (u o'liga)ia de a aduce la cuno#tin) &ro*e%orului %au directorului care e%te de %er-iciu, orice incident a&rut !n de%*#urarea &rogra"ului ?'ti, %tricciuni, &trunderea &er%oanelor %trine, cla%e care deran$eaz orele , etc.A 3. MSURI PENTRU NTRIREA ORDINII6 DISCIPLINEI6 SECURITII I SNTII N MUNC I PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA VIOLENEI N MEDIUL COLAR /n &ri"a or de dirigen)ie, cla%ele &reiau in-entarul re&artizat, iar ele-ii %unt in%trui)i &ri-ind nor"ele generale de &rotec)ia "uncii #i &re-ederile &rezentului regula"ent. Du %e ad"ite intrarea #i %ta)ionarea &e <olurile #colii a &er%oanelor %trine care nu %-au legiti"at la &ortar %au la &ro*e%orul %e %er-iciu. /n ti"&ul orelor de cur% u#a de intrare a ele-ilor %e !ncuie, ne"ai*iind &er"i% acce%ul !n #coal al ele-ilor !nt0rzia)i. 5%te interzi% ele-ilor % aduc &er%oane %trine !n #coal Ciecare ele- e%te in%truit &e linie de &rotec)ia "uncii la orele teoretice, !n la'oratoare #i la in%truirea &ractic. 5%te interzi% *u"atul !n #coal #i !n curtea #colii. 5le-ii care -or *i g%i)i *u"0nd -or *i %anc)iona)i, con*or" &rezentului regula"ent 5%te interzi% con%u"ul de 'uturi alcoolice. e interzice introducerea !n #coal a %u'%tan)elor to>ice %au e>&lozi-e ;entru tul'urarea lini#tii #colii ele-ii -or *i %anc)iona)i, con*or" &rezentului regula"ent. /n cazul !n care a&are o %itua)ie con*lictual !ntre ele-i %au !ntre un ele- #i un anga$at al #colii, ele-ul are o'liga)ia % anun)e dirigintele %au conducerea #colii. (cce%ul ele-ilor !n #coal %e &er"ite nu"ai cu )inut decent, ada&tat la %&eci*icul orelor din &rogra" ?ore de teorie, educa)ie *izic %au in%truire &racticA. 30

e interzice *olo%irea a&aratelor electronice de !nregi%trare ?tele*on "o'il, ca"er *oto %au -ideo, re&orto*on etc.A !n ti"&ul orelor de cur% *r a-izul unei &er%oane autorizate de conducerea unit)ii. e interzice *olo%irea tele*onului "o'il !n ti"&ul orelor. :ac %tarea de %ntate a ele-ului %e deterioreaz !n incinta #colii, ace%ta are o'liga)ia % %e &rezinte la Ca'inetul "edical &entru con%ulta)ie. La !nce&utul anului #colar ele-ii au o'liga)ia % &rezinte ade-erin)e "edicale de %ntate care % &recizeze c e%te a&t &entru orele de educa)ie *izic #i de in%truire &ractic. :u& caz, &entru orele de educa)ie *izic %e &ot &rezenta %cutiri "edicale. 5le-ii care a'%enteaz din "oti-e de %ntate, -or de&une la Ca'inetul "edical ade-erin)ele "edicale !n ter"en de 5 zile de la reluarea acti-it)ii, &entru a *i !nregi%trate #i -izate de "edicul #colii. Circula)ia ele-ilor &e intrarea &rinci&al a #colii %au &e %crile &entru cadre didactice e%te %trict interzi%. ta)ionarea ele-ilor !n *a)a cancelariei e%te %trict interzi%.

R$,(* #' ) %0 '$!#$-&"'$" #' %- # (*( %$0 !-' m %.' + "* :%*.&('.' o' -.'$ 5o'm$ 0$ :%-.*-"'$ " 0$m% &./ /n cadrul #colii rela)iile %e %ta'ile%c &e &rinci&iul egalit)ii *a) de to)i %alaria)i #i ele-i. +rice di%cri"inare direct %au indirect 'azat &e criterii de %e>, caracteri%tici genetice, -0r%t, a&artenen) na)ional, etnie, religie, o&)iune &olitic, origine %ocial, <andica&, %itua)ie %au re%&on%a'ilitate *a"ilial, a&artenen) ori acti-itate %indical e%te interzi%. -C D'$#&(' *$ + o9* ,"/ *$ "%,"@"&o'(*( + "*$ #$'!o%"*(*( Salariatul are! n principal! urmtoarele drepturi" :re&tul la %alarizare &entru "unca de&u% :re&tul la re&au% zilnic #i %&t"0nal :re&tul la concediu de odi<n anual :re&tul de a &ri"i concediu *r &lat; &er%onalul didactic 'ene*iciaz de concediu *r &lat con*or" tatutului &er%onalului didactic, iar &er%onalul didactic au>iliar %au nedidactic de &erioade %ta'ilite de co"un acord cu directorul unit)ii de !n-)"0nt :re&tul la egalitate de #an%e #i de trata"ent :re&tul la de"nitate !n "unc :re&tul la %ecuritate #i %ntate !n "unc :re&tul la acce% la *or"area &ro*e%ional :re&tul la in*or"are #i con%ultare :re&tul de a lua &arte la deter"inarea #i a"eliorarea condi)iilor de "unc #i a "ediului de "unc :re&tul la &rotec)ie !n caz de concediere :re&tul la negociere colecti- #i indi-idual :re&tul de a &artici&a la ac)iuni colecti-e :re&tul de a con%titui %au de a adera la un %indicat Salariatului i revin! n principal! urmtoarele obligaii" 33

+'liga)ia de a !nde&lini atri'u)iile ce !i re-in con*or" *i#ei &o%tului +'liga)ia de a re%&ecta di%ci&lina "uncii +'liga)ia de a re%&ecta &re-ederile cu&rin%e !n regula"entul intern, !n contractul colecti- de "unc a&lica'il, &recu" #i !n contractul indi-idual de "unc +'liga)ia de *idelitate *a) de anga$ator !n e>ecutarea o'liga)iilor de %er-iciu +'liga)ia de a r%&unde &atri"onial &entru &agu'ele "ateriale &rodu%e din -ina #i !n legtur cu "unca %a +'liga)ia de a re%&ecta "%urile de %ecuritate #i %ntate a "uncii !n unitate #nga$atorul are! n principal! urmtoarele drepturi" %ta'ilea%c organizarea #i *unc)ionarea unit)ii %ta'ilea%c atri'u)iile core%&unztoare &entru *iecare %alariat, !n condi)iile legii dea di%&ozi)ii cu caracter o'ligatoriu &entru %alaria)i, %u' rezer-a legalit)ii lor e>ercite controlul a%u&ra "odului de !nde&linire a %arcinilor de %er-iciu con%tate %-0r#irea a'aterilor di%ci&linare #i % a&lice %anc)iunile core%&unztoare, &otri-it legii, contractului colecti- de "unc a&lica'il #i regula"entului intern #nga$atorului i revin! n principal! urmtoarele obligaii" in*or"eze %alaria)ii a%u&ra condi)iilor de "unc #i a%u&ra ele"entelor care &ri-e%c de%*#urarea rela)iilor de "unc a%igure &er"anent condi)iile core%&unztoare de "unc acorde %alaria)ilor toate dre&turile ce decurg din lege, din contractul colecti- de "unc a&lica'il #i din contractele indi-iduale de "unc co"unice &eriodic %alaria)ilor %itua)ia econo"ic #i *inanciar a unit)ii %e con%ulte cu %indicatul !n &ri-in)a deciziilor %u%ce&ti'ile % a*ecteze %u'%tan)ial dre&turile #i intere%ele ace%tora &ltea%c toate contri'u)iile #i i"&ozitele a*late !n %arcina %a, &recu" #i % re)in #i % -ireze contri'u)iile #i i"&ozitele datorate de %alaria)i, !n condi)iile legii !n*iin)eze regi%trul general de e-iden) a %alaria)ilor #i % o&ereze !nregi%trrile &re-zute de lege eli'ereze, la cerere, toate docu"entele care ate%t calitatea de %alariat a %olicitantului a%igure con*iden)ialitatea datelor cu caracter &er%onal ale %alaria)ilor 0C P'o-$0('" 0$ !o*(/ o%"'$ " -$'$' *o' !"( '$-*"m"/ *o' %0 ) 0("*$ "*$ #$'!o%"*(*( Cererile %au recla"a)iile -or *i !nregi%trate #i di%cutate !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie. /n *unc)ie de con)inutul lor, %e -a di%&une cercetarea *a&telor de Co"i%ia de in-e%tigare a a'aterilor di%ci&linare ale &er%onalului, re%&ecti- Co"i%ia &entru &re-enirea #i co"'aterea -iolen)ei !n "ediul #colar, &entru %ta'ilirea ade-rului. /n ter"en de 30 zile %e -a da %olicitantului r%&un%ul !n %cri%. $C R$,(* -o%-'$&$ #' ) %0 0 !- #* %" m(%- :% (% &"&$ ;entru a a%igura di%ci&lina "uncii !n unitate, &er%onalul are o'liga)ia: re%&ecte &rogra"ul de lucru ?%e -a &reciza &rogra"ul &entru ele-i #i &entru %alaria)iA 32

*olo%ea%c e*icient ti"&ul de lucru &entru !nde&linirea %arcinilor de %er-iciu !nde&linea%c cu re%&on%a'ilitate #i &ro*e%ionali%" %arcinile de %er-iciu utilizeze %&a)iul #i 'unurile #colii nu"ai &entru rezol-area %arcinilor de %er-iciu #i nu &entru lucrri !n intere% &er%onal. /n caz de concediu "edical, -a anun)a unitatea din &ri"a zi &ri-ind &erioada de concediu, ur"0nd ca &0n la data de 30 ale lunii % aduc certi*icatul "edical. Cererile de !n-oire -or *i *cute !n %cri%, !nainte de ziua %olicitat, ele ur"0nd a *i a&ro'ate !nt0i de re%&on%a'ilul de co"&arti"ent #i a&oi de conducerea unit)ii. ('%en)a de la %er-iciu *r cerere de !n-oire a&ro'at, %e con%ider a'%en) ne"oti-at. e interzice con%u"ul de alcool !n ti"&ul &rogra"ului. /n cazul !n care un %alariat e%te g%it %u' in*luen)a alcoolului, ace%t *a&t %e con%tat &e loc, &rin &roce%--er'al %e"nat de &er%oana care a e*ectuat controlul, iar %anc)iunea %e -a %ta'ili !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie, du& anc<eta Co"i%iei di%ci&linare. /n %c<i"'ul de noa&te, &er%onalul are o'liga)ia % a%igure core%&unztor &aza unit)ii. /n cazul !n care %alariatul e%te g%it dor"ind !n &o%t %au li&%ind ne$u%ti*icat, ace%t *a&t %e con%tat &e loc, &rin &roce%--er'al %e"nat de &er%oana care a e>ercitat controlul, iar %anc)iunea %e -a %ta'ili !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie, du& anc<eta Co"i%iei di%ci&linare. 5C A9"&$' 0 !- #* %"'$ + !"%-/ (% "#* -"9 *$ A9"&$'$" 0 !- #* %"'.. S"%-/ (% "#* -"9 *$. P'o-$0('" 0 !- #* %"'.. Con%u" de alcool !n ti"&ul &rogra"ului. - ,educerea %alariului de 'az la &ri"a a'atere #i de%*acerea contractului de "unc la a 2-a a'atere, con*or" Codului "uncii De!nde&linirea %arcinilor de %er-iciu de &az a #colii ?&r%irea &o%tului de &az, dor"it !n &o%t etc.A - ,educerea %alariului de 'az la &ri"a a'atere #i de%*acerea contractului de "unc la a 2-a a'atere, con*or" Codului "uncii ,ealizarea de*ectuoa% a %arcinilor de %er-iciu - ,educerea %alariului la &ri"a a'atere, re%&ecti- de%*acerea contractului de "unc la a'ateri re&etate. Con%tatarea %e *ace de ctre co"i%ia de di%ci&lin, !n &rezen)a unui %&eciali%t din cadrul #colii. 6tilizarea 'unurilor #colii !n intere% &er%onal - e -or i"&uta &agu'ele &rodu%e. =aloarea %e -a %ta'ili de Co"i%ia de di%ci&lin, !n cola'orare cu un %&eciali%t al #colii #i %er-iciul conta'ilitate ('%en)e ne"oti-ate - :i"inuarea %alariului la &ri"a a'atere #i a-erti%"ent %cri%, %au de%*acerea contractului de "unc la a'ateri re&etate !n decur% de 6 luni, con*or" Codului Muncii ;ot con%titui a'ateri di%ci&linare orice alte *a&te ale %alariatului de natur a !nclca &re-ederile &rezentului regula"ent #i *i#a &o%tului, &recu" #i cele care a*ecteaz !n orice "od &roce%ul de !n-)"0nt #i acti-itatea #colii, dac %e con%tat cul&a ace%tuia. ,C R$,(* #' ) %0 #'o-$0('" 0 !- #* %"'. Cercetarea di%ci&linar %e -a realiza de Co"i%ia de in-e%tigare a a'aterilor di%ci&linare nu"it de Con%iliul ;ro*e%oral la !nce&utul anului #colar, re%&ect0ndu-%e &re-ederile din tatutul &er%onalului didactic #i Codul "uncii. AC C' &$' #$%&'( "-o'0"'$" -"* 5 -"& )$*o' "%("*$6 " !"*"' *o' + ,'"0"/ *o' 0$ m$' & Cali*icati-ele anuale %e -or acorda con*or" *i#ei de e-aluare. alariile #i grada)iile de "erit %e -or acorda con*or" "etodologiilor a&ro'ate anual de M5C8, &e 'aza *i#elor ela'orate de . E ucea-a. C Mo0"* &"&$" 0$ "-o'0"'$ " #'$m *o' *(%"'$ 0 % 5o%0(* 0$ 2D 33

;entru a "oti-a &er%onalul care %e i"&lic !n acti-it)i ce nece%it &re%tarea de ore %u&li"entare ce nu &ot *i &ltite, &recu" #i a celor ce de"on%treaz creati-itate #i %&irit de ini)iati- care contri'uie la cre#terea calit)ii acti-it)ii de%*#urate !n #coal, &re"iile lunare din *ondul de 2F %e -or acorda &entru: - acti-it)ile de%*#urate de &er%onalul didactic al #colii !n luna re%&ecti- care au nece%itat &re%tarea de ore %u&li"entare !n a*ara nor"ei didactice ?e>e"&le: &artici&area la #edin)e ale Con%iliului de (d"ini%tra)ie, organizarea de acti-it)i e>tra#colare, etc.A - %&irit de ini)iati- #i creati-itate !n rezol-area %arcinilor de %er-iciu de ctre &er%onalul #colii ?e>e"&le: %olu)ii no-atoare #i ini)iati-e "aterializate care % contri'uie la !"'unt)irea calit)ii "uncii !n unitatea de !n-)"0ntA CAPITOLUL III REGULI DE ORDINE INTERIOAR PENTRU ELEVI 1. CALITATEA DE ELEV Are calitatea de elev orice persoan, indi erent de se!, na"ionalitate, ras, apartenen" politic sa# reli$ioas, care este %nscris %n #nitatea de %nv"&'nt, particip la activit"ile or$ani(ate de aceasta sa# repre(int #nitatea de %nv"&'nt %n di erite oca(ii. 2. EEERCITAREA CALITII DE ELEV Calitatea de ele- %e e>ercit &rin *rec-entarea cur%urilor #i &artici&area la toate acti-it)ile ini)iate de unitatea de !n-)"0nt 5-iden)a &rezen)ei ele-ilor %e *ace la *iecare or de cur% de ctre cadru didactic ('%en)ele datorate !"'oln-irii ele-ilor %au altor cauze o'iecti-e %au de *or) "a$or, %e con%ider "oti-ate. Moti-area a'%en)elor %e *ace &e 'aza ur"toarelor acte : - ade-erin) eli'erat de "edicul ca'inetului #colar %au de "edicul de *a"ilie, -izat de "edicul ca'inetului #colar - ade-erin) eli'erat de %&italul !n care ele-ul a *o%t internat, -izat de "edicul ca'inetului #colar Moti-area a'%en)elor %e *ace de ctre diriginte (ctele &e 'aza crora %e *ace "oti-area %e -or &rezenta !n decur% de 7 zile #i -or *i &%trate de diriginte &e tot &arcur%ul anului #colar Dere%&ectarea ter"enului de 7 zile &entru &rezentarea actelor de "oti-are a a'%en)elor atrage du& %ine con%iderarea ace%tora ca *iind ne"oti-ate 3. DREPTURILE ELEVILOR ele-ii din !n-)"0ntul de %tat 'ene*iciaz de !n-)"0nt gratuit ele-ii &ot 'ene*icia de 'ur%e &entru %tudii !n condi)iile &re-zute de lege ele-ii &ot utiliza gratuit, %u' !ndru"area &ro*e%orilor, 'aza "aterial a #colii ele-ii &ot *i caza)i !n internate #i c"ine 32

ele-ii 'ene*iciaz !n ti"&ul #colarizrii de a%i%ten) &%i<o&edagogic gratuit ele-ii din !n-)"0ntul de %tat &ot &ri"i &re"ii #i reco"&en%e &entru "erite deo%e'ite la !n-)tur ele-ii !#i &ot alege *or"a de !n-)"0nt &e care dore%c % o ur"eze !n *iecare unitate de !n-)"0nt %e *or"eaz Con%iliul ele-ilor

2. NDATORIRILE ELEVILOR ele-ii %unt o'liga)i % *rec-enteze cur%urile ele-ii tre'uie % ai' o co"&ortare ci-ilizat at0t !n #coal c0t #i !n a*ara ei ele-ii tre'uie % cunoa%c #i % re%&ecte : - legile %tatului - regula"entul #colar #i cel intern - regulile de circula)ie #i cele cu &ri-ire la a&rarea %nt)ii - nor"ele de te<nica %ecurit)ii "uncii, de &re-enire %i %tingere a incendiilor - nor"ele de &rotec)ie ci-il - nor"ele de &rotec)ie a "ediului e%te interzi% ele-ilor: % di%trug docu"ente #colare, % di%trug 'unuri a&ar)in0nd unit)ii de !n-)"0nt, % di*uzeze "ateriale care atenteaz la %u-eranitatea %tatului %au care culti- -iolen)a, % 'loc<eze cile de acce% !n %&a)iile de !n-)"0nt, % introduc #i % con%u"e !n &eri"etrul #colii #i !n a*ara ace%tuia 'uturi alcoolice, % introduc !n #coal orice ti& de ar" %au alte "ateriale ?&ocnitori, &etardeA, % di*uzeze "ateriale cu caracter &ornogra*ic, % utilizeze tele*oane celulare !n ti"&ul orelor, % introduc %au % co"ercializeze droguri, % "ani*e%te agre%i-itate de li"'a$ %au co"&orta"ent *a) de colegi %au &ro*e%ori. 5le-ii au o'liga)ia % &oarte a%u&ra lor carnetul de ele-. 4. RECOMPENSE PENTRU ELEVI 5le-ii -or *i reco"&en%a)i con*or" ,egula"entului de organizare #i *unc)ionare a unit)ilor de !n-)"0nt. Condurile nece%are &re"ierii ele-ilor -or *i a%igurate din Condul Co"itetului de &rin)i %au din %&on%orizri. Elevii pot pri&i #r&toarele reco&pense ) o 5-iden)ierea !n *a)a cla%ei, a #colii, %au a Con%iliului &ro*e%oral o Bur%e de "erit, de %tudiu %au alte reco"&en%e "ateriale o ;re"ii, di&lo"e, "edalii o 5>cur%ii, ta'ere. 8. SANCIUNI ALE ELEVILOR *anc"i#ni sta+ilite prin Re$#la&ent#l de #nc"ionare a #nit"ilor ,colare 35

5le-ii care nu re%&ect regula"entele !n -igoare -or *i %anc)iona)i !n *unc)ie de gra-itatea *a&telor du& cu" ur"eaz : +'%er-a)ie indi-idual Mu%trare !n *a)a cla%ei %au a Con%iliului &ro*e%oral Mu%trare %cri%, !n%o)it de %cderea notei la &urtare ,etragerea de*initi- %au te"&orar a 'ur%ei 5li"inarea &e o &erioad de 3-5 zile !n%o)it de %cderea notei la &urtare, !n%o)it de %cderea notei la &urtare Mutarea di%ci&linar la o alt cla% &aralel, !n%o)it de %cderea notei la &urtare ;entru to)i ele-ii, la *iecare 30 a'%en)e ne$u%ti*icate, %au 30F a'%en)e ne"oti-ate din nu"rul de ore la o di%ci&lin &e %e"e%tru, %e %cade nota la &urtare cu un &unct ;rea-izul de e>"atriculare %e d ele-ilor care a'%enteaz ne$u%ti*icat 20 ore la di*erite di%ci&line, %au 35F din totalul orelor la o di%ci&lin &e %e"e%tru 5>"atriculare %e a&lic ele-ilor care au 20 de a'%ente ne"oti-ate %au 30F a'%en)e ne"oti-ate din totalul orelor la o di%ci&lin &e an #colar 5>"atriculare *r dre&t de !n%criere !n aceea#i unitate #colar %e d &entru a'ateri deo%e'it de gra-e 5le-ii -ino-a)i de di%trugerea 'unurilor #colii -or &lti ace%te 'unuri %au re&ara)ia lor, iar !n cazul !n care -ino-atul nu %e cunoa#te r%&underea "aterial re-ine cla%ei. ;rezentul ,egula"ent de ordine interioar al ele-ilor %e -a &relucra de ctre *iecare diriginte la cla%, !ntoc"indu-%e un ta'el !n care ele-ii -or %e"na c au luat la cuno#tin). CAPITOLUL IV DISPOZIII FINALE 3. ;rezentul regula"ent %e co"&leteaz cu di%&ozi)iile legale &re-zute de regula"entele %&eci*ice ela'orate de M5C8. 2. ;rezentul regula"ent -a *i adu% la cuno#tin)a anga$a)ilor, a ele-ilor, a &rin)ilor %au re&rezentan)ilor legali ai ace%tora. 3. ;rezentul regula"ent !ntr !n -igoare du& dez'aterea !n Con%iliul ;ro*e%oral #i a&ro'area lui !n Con%iliul de (d"ini%tra)ie al #colii. ;rezentul regula"ent intern re&rezint un "odel care &oate *i !"'unt)it #i ada&tat la %&eci*icul *iecrei unit)i de !n-)"0nt.

36

S-ar putea să vă placă și