Sunteți pe pagina 1din 6

Problema 1: mii lei ACTIV Activ imobilizat net Stocuri Clieni Creane diverse Valori mobiliare de plasament Disponibiliti

TOTAL Rezolvare: 1) Determinarea FR financiar (FRF): a) FRF = Capitaluri permanente - Nevoi permanente Capitaluri permanente 1516.1 Capital propriu 930.3 Proviz. pentru risc i ch. 72.6 mprumuturi pe termen lung 513.2 FRF = 1516.1 - 918.1 = 598 mii lei Nevoi permanente 918.1 Activ imobilizat net 918.1 PASIV 918,1 17,2 696,6 335,9 1.254,6 350,5 Capital propriu Proviz. pentru risc. i cheltuieli mprumuturi pe termen lung Datorii furnizori Alte datorii pe termen scurt Dividende datorate Credite bancare curente 3.572,9 TOTAL 930,3 72,6 513,2 97,2 1.586,7 81,3 291,6 3.572,9

FR propriu = Capitaluri proprii i asimilate - Activ imobilizat net FR propriu = (930.3+72.6) - 918.1 = 84.8 mii lei b) FRF = Nevoi temporare - Resurse temporare

Nevoi temporare 2.654,8 Stocuri 17,2 Clieni 696,6 Creane diverse 335,9 Valori mobiliare de plasam 1.254,6 Disponibiliti 350,5 FRF = 2.654,8 2.056,8 = 598 mil. Lei 2) Determinarea NFR:

Resurse temporare Datorii furnizori Alte datorii pe termen scurt Dividende datorate Credite bancare curente

2.056,8 97,2 1.586,7 81,3 291,6

NFR=(Nevoi temporare-Active de trezorerie)-(Resurse temporare-Pasive de trezorerie) NFR = 2654,8 - (1254,6 + 350,5) - (2056,8 291,6) = 1049 1765,2 = -715.5 mii lei 3)Determinarea TN: TN = FRF-NFR TN = 598 - (-715,5) = 1313,5 mil lei

Problema 2: Realizai conversia bilan contabil - bilan financiar i calculai indicatorii de echilibru financiar lichiditate-exigibilitate, utiliznd informaiile din tabelul de mai jos. Bilanul la 31.12.N mii lei ACTIV Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare (1) Stocuri Clieni (2) Alte creane pe termen scurt Valori mobiliare de plasament TOTAL PASIV 100.000 150.000 33.000 253.000 402.600 21.200 173.100 1.132.900 Capital social Rezultatul exerciiului (3) Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Datorii financiare (4) Datorii furnizori Alte datorii pe termen scurt TOTAL 582.100 75.500 46.800 154.900 156.000 117.600 1.132.900

1)din care mai mici de un an 13000 mii lei 2)din care mai mari de un an 22600 mii lei 3)din care 49100 mil lei pentru fondurile proprii, 10400 mii lei pentru dividende i restul se va reporta n exerciiul urmtor. 4)din care credite bancare curente 50000 mii lei Rezolvare: Corecii referitoare la activul bilanului: - imobilizrile financiare de 33.000 mii lei se vor diminua cu valoarea imobilizrilor mai mici de un an (13.000 mii lei) i se vor majora cu valoarea clienilor care au o lichiditate mai mare de un an (22.600 mii lei) rezultnd imobilizri financiare de 42.600 mii lei (33.000 13.000 + 22.600); - valoarea clienilor de 402.600 mii lei se va diminua cu valoarea clienilor cu termen de lichiditate mai mare de un an (22.600 mii lei) i se va majora cu valoarea imobilizrilor financiare mai mici de un an (13.000 mii lei) rezultnd un sold al clienilor sub un an n sum de 39.300 mii lei (40.260 22.600 +13.000). Corecii referitoare la pasivul bilanului: - capitalurile proprii se vor majora cu 49.100 mii lei reprezentnd profit net repartizat pentru constituirea fondurilor proprii, ajungnd astfel la 631.200 mii lei (582.100 + 49.100); - rezultatul reportat va fi 16.000 mii lei (75.500 - (49.100 + 10.400)); - datoriile financiare pe termen lung reprezint 104.900 mii lei, deoarece din suma total a datoriilor financiare de 154.900 mii lei, creditele bancare curente reprezint 50.000 mii lei (154.900 50.000); - dividendele datorate sunt de 10.400 mii lei (distribuite din profitul net al exerciiului).

Problema 3: Determinai indicatorii de echilibru financiar patrimonial la nceputul i sfritul exerciiului N i interpretai variaia (creterea sau reducerea indicatorilor la sfritul perioadei fa de nceputul acesteia) pe baza rezultatelor obinute. Datele se preiau din bilanul (dup repartizare) prezentat n tabelul de mai jos. BILAN LA 31.12.N Mil. Lei ACTIV Activ imobilizat net Stocuri N-1 2400 1300 N 2200 1800 PASIV Capital social Rezerve N-1 2500 400 N 2500 500

Clieni Disponibiliti

670 130

1200 300

TOTAL

4500

5500

Rezultat net nerep. Datorii financiare mai mari de un an Datorii furnizori Credite bancare curente TOTAL

600 400 550 50 4500

620 930 850 100 5500

Rezolvare: 1)Situaia net la nceputul exerciiului N-1 este egal cu capitalurile proprii: SN (N-1) = 4500 - (400+550+50) = 3500 mil lei Situaia net la sfritul exerciiului N este egal cu capitalurile proprii iniiale (3500) majorate cu creterea rezervelor i a profitului net nerepartizat (120=100 + 20): SN (N) = 5500 - (930+850+100) = 3620 mil lei Creterea situaiei nete, de la un exerciiu la altul, indic o mbogire patrimonial a firmei, o cretere a valorii acesteia pe seama realizrii i reinvestirii unei pri din profitul net (creterea capitalurilor proprii). SN = 3620 - 3500 = 120 mil lei. 2) Fondul de rulment financiar la nceputul i sfritul exerciiului este: FRF (N-1) = (2500+400+600+400) - 2400 = 1500 mil lei FRF(N) = (2500+500+620+930) - 2200 = 2350 mil lei FRF = 2350 - 1500 = 850 mil lei Creterea fondului de rulment financiar reflect alocarea tuturor acumulrilor nete ale exerciiului (N-1), n creterea activelor circulante. Aceste alocri de 850 mil. lei sunt generate de amortizarea imobilizrilor (200=2400-2200) i creterea resurselor permanente (100 rezerve + 20 profit + 530 datorii financiare mai mari de un an). Evideniem creterea activelor circulante prin relaia de calcul a FRF bazat pe elementele din partea de jos a bilanului: FRF (N-1) = (1300+670+130) - (550+50) = 1500 mil.lei FRF(N) = (1800+1200+300) - (850+100) = 2350 mil.lei Activele circulante au crescut cu 1200 (adic 3300-2100) pe seama amortizrii unei pri din valoarea imobilizrilor corporale (200=2400-2000) a creterii capitalurilor permanente (650=2500+500+620+930-2500-400-600-400) i a datoriilor mai mici de un an (350=850+100-55050).Capitaluri permanente = Capital social+Rezerve+Rezultat nerepartizat+Provizioane +datorii cu scadene mai mari de 1 an;Datorii < 1 an = datorii furnizori+datorii bnci + salariai+stat,etc. 3)Nevoia de fond de rulment la nceputul i sfritul exerciiului : NFR(N-1) = (1300+670) - 550 = 1420 mil.lei NFR = (Stocuri +Clieni ) Datorii furnizori NFR(N) = (1800+1200) - 850 = 2150 mil.lei NFR = 2150 - 1420 = 730 mil. lei Creterea stocurilor i a clienilor (1030) este finanat parial de creterea datoriilor ctre furnizori (300), iar diferena (730) este acoperit din creterea fondului de rulment financiar (850) care permite, n plus, i degajarea unei trezorerii nete pozitive la sfritul exerciiului (120). 4) Creterea trezoreriei nete : TN(N-1) = 1500 -1420 = 80 mil.lei disponibiliti bneti ( FRF-NFR) TN(N) = 2350 - 2150 = 200 mil.lei disponibiliti bneti CF = 200 - 80 = 120 mil. lei lichiditi Aceast cretere a trezoreriei nete semnific o cretere a capacitii reale de finanare a investiiilor, o confirmare a majorrii valorii patrimoniale a firmei (creterea SN = 120).SN= situaia net

Problema 4: La 31.12 N, bilanul unei firme se prezint astfel Amortiz Proviz 60 300 50 20 30 ---

ACTIV

Brut

Net

PASIV Capital social

SUMA 500 100 60 20 12 800 50 120 12 6 20 1.700

Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare Stocuri Clieni Efecte de primit Impozite i taxe de ncasat Debitori diveri Disponibiliti TOTAL

80 1.000 400 320 180 151 20 7 2 2.160

20 Rezerve 700 Rezultatul exerciiului 350 Provizioane pentru riscuri 300 Provizioane pentru cheltuieli 150 mprumuturi pe termen lung 151 Furnizori Efecte de plat 20 TVA de plat 7 Creditori diveri 2 Credite bancare curente

460

1700

TOTAL

1) 2) 3) 4)

Calculai fondul de rulment net global prin cele doua metode (FRNG); Determinai nevoia de fond de rulment i trezoreria net (NFR, TN); Descompunei nevoia de fond de rulment total n nevoie de fond de rulment pentru exploatare (NFRE) i nevoie de fond de rulment n afara exploatrii (NFRAE); Explicai cum este finanat nevoia de fond de rulment. Rezolvare:

1) a)

Calculul FRNG:.

FRNG = Resurse durabile - Activ imobilizat brut FRNG = (Resurse durabile - Amortizri cumulate) - Activ imobilizat net Resurse durabile: Capital social Rezerve Rezultatul exercitiului Provizioane (20+12) Amortismente si proviz. de activ - Datorii financiare TOTAL 500 100 60 32 460 800 50 800 1.952 1.542 500 100 60 32 Activ imobilizat brut net

Imobilizri necorporale 80 20 Imobilizri corporale 1000 700 Imobilizri financiare 400 350 TOTAL 1480 1070

FRNG = 1952 - 1480 = 472 mil lei FRNG = 1542 -1070 = 472 mil lei

b)

FRNG = (ACE+ACAE+D)-(DE+DAE+CT) ACE+ACAE+D DE + DAE + CT 320 180 151 20 7 2 680 Furnizori Efecte de plat TVA de plat Creditori diveri Credite de trezorerie TOTAL 50 120 12 6 20 208

Stocuri Clieni Efecte de primit Impozite i taxe Debitori diveri Disponibiliti TOTAL

FRGN = 680 208 = 472 mil lei 2) Calculul nevoii de fond de rulment (NFRT): NFRT = Nevoi ciclice Resurse ciclice NFR = (680 - 2) - (208 - 20) = 490 mil lei

TN = Nevoi de trezorerie - Resurse de trezorerie TN = 2 - 20 = -18 mil lei TN = FRNG - NFRT TN = 472-490 = -18 mil lei 3) Descompunerea NFR total: NFRT=NFRE + NFRAE a) NFRE = ACE - DE Active circulante pentru exploatare Stocuri 320 Clieni 180 Efecte de primit 151 TOTAL 651

Datorii de exploatare Furnizori Efecte de plat 120 TVA de plat TOTAL

50 12 182

NFRE = 651 - 182 = 469 mil lei b) NFRAE = ACAE DAE

Active circulante n afara exploatrii Datorii n afara exploatrii Impozite si taxe 20 Debitori diversi 7 Creditori diveri TOTAL 27 TOTAL

6 6

NFRAE = 27-6 = 21 mil lei Verificare: 469 + 21 = 490 = NFRT 4) NFR total este finanat n principal (96.3%) prin FRNG, ct i printr -o ndatorare bancar pe termen scurt (pentru 3,75%). Se constat c NFRE este finanat integral de sursele stabile (FRNG pozitiv),

care n plus acoper i o parte a NFRAE (3 mil lei) diferena (pn la 21 mil. lei) provenind din credite de trezorerie .

Activ = Firm

Pasiv = Resurse

NFRE 469

FRNG 472

NFRAE 21 490 Echilibrul funcional

TN 18 490