Sunteți pe pagina 1din 4

1.Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru?

Pisica - Leu - Caine - Broasca testoasa Elefant 2.Daca rearanjati literele "UAGNAI", o tineti un nume de ! Rau - Tara - Oras - Animal Planta ".Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Telina - Laptuca - Ceapa - Strugure Sparanghel #.$milia are patru ani. %ora sa mai mare Ana este de trei ori mai atrana decat $milia. Ce varsta va avea Ana cand ea va fi de doua ori mai atrana decat $milia? Variante de raspuns !"# !$# !%# &'# && &.Care va fi urmatorul 'rup de litere din aceasta serie? Aaaa(. d) (.c'ac(.dj)d(. Variante de raspuns enae# e()e# el*e# emae# ei)e *.Nepoata este le'ata de nepot asa cum fratele este le'at de! Verisoara - +atusa - +ama - ,iica Sora +.Castronasul este le'at de cereale asa cum plicul este le'at de! Postas - Tim-ru - Scrisoare - Cutie postala - Sac postal ,.Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 2("(&(,(12(1+( Variante de raspuns &.# &"# &/# &$ -.N.% este le'at de %.N asa cum ,&2* este le'at de! &%/$ - $&/% - /%$& - /$%& $%/& Variante de raspuns &%/$# $&/%# /%$&# /$%&# $%/& 1/.Daca cativa profesori sunt elevi si cativa elevi sunt c0imisti atunci cativa profesori sunt c0imisti. 1utem spune ca aceasta afirmatie este! Ade0arata - ,alsa - 1ici una nici alta 11.%uportul pentru 0aine este le'at de dulap asa cum ar orele este le'at de! Ramura - Ar-ust - Padure - Pamant Barlog 12. Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 1&(12(1"(1/(11(,( Variante de raspuns /# $# 2# %# 3 1".Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 1##(121(1//(,1(*#( Variante de raspuns /2# "3# "&# .$# &% 1#.Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? a di0i)a - a ciopli - a sparge - a lipi - a taia 1&.Gina este mult mai rapida decat Ion si Nora este mult mai lenta decat Gina. Care dintre afirmatiile urmatoare va fi cea mai e2acta? a4 1ora este mai rapida decat 5on -4 1ora este mai lenta decat 5on c4 1ora este la fel de rapida ca 5on d4 Este imposi-il de stiut care este cel mai rapid

1*.Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Suc - Ou - ,riptura - Salata Bran)a 1+.DIDIIDID este le'at de #-#--#-# asa cum DIIDIIDD este le'at de! -##-##-- 3 #--#--## 3 #-#--#-# 3 -#-##-#- 4 #--##-#Variante de raspuns 3""3""33# "33"33""# "3"33"3"# 3"3""3"3# "33""3"3 1,.Daca toti 1opestii sunt 5asile si toti 5asile sunt uni, atunci toti 1opestii sunt uni. 1utem spune cu certitudine ca aceasta afirmatie este! Ad0arata - ,alsa - 1ici una nici alta 1-.Daca rearanjati literele "N6I78$", veti o tine un nume de Rau - Tara - Oras - Animal Planta 2/.1lanta este le'ata de seminte asa cum omul este le'at de! O0ar - Sperma - Celula ou - 6ter Em-rion 21.Daca cativa criminali sunt milionari si toti ma'natii sunt milionari, atunci cativa criminali sunt ma'nati. 1utem spune cu certitudine ca aceasta afirmatie este! Ad0arata - ,alsa - 1ici una nici alta 22.Care va fi urmatoarea litera din aceasta serie? A(C(9(:(.(? Variante de raspuns R# S# T# 6# V 2".. suta de oameni de afaceri asista la o intalnire. .pt)eci si cinci au un telefon celular, opt)eci au un pa'er, sapte)eci si cinci vor esc cel putin doua lim i si sapte)eci poarta costum. Atunci un anumit numar dintre ei au tot ceea ce a fost amintit mai sus! un telefon celular si un pa'er si vor esc cel putin doua lim i si poarta costum. Dintre acesti o suta de oameni de afaceri, care este numarul minim de indivi)i care au tot ceea ce a fost enumerat mai sus? Variante de raspuns !' - !/ - !2 - !% &' 2#.;i0ai a ramas fara servici o perioada de timp, ceea a redus venitul familiei cu 2/<. %otia sa, Ioana, a decis sa lucre)e ore suplimentare pentru a compensa venitul pierdut. Daca nimic altceva nu se mai sc0im a, cu ce procent tre uie sa3si creasca salariul astfel incat veniturile familiei sa ajun'a la nivelul initial. Variante de raspuns &'7 - &/7 - .'7 - ./7 - "'7 2&.Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 2 ( # ( , ( 1* ( "2 ( ?? Variante de raspuns /$# $"# 2&# %%# 3$ 2*.Care dintre cele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Coc(tail - Apa - 8in - 9his(: Lapte 2+.Care dintre cele cinci cuvinte este diferit de celelelte patru? A0ion - +asina - Auto-us - Tren Pache-ot 2,.Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? " ( & ( 1/ ( 12 ( 2# ( 2* ( Variante de raspuns "%# /'# /&# /"# /$

2-.Care dintre cele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Li-eral - ;emocrat - Conser0ator - Pre)-itian Socialist "/.8unica Anei i3a dat acesteia ani pentru aniversare. Ana i3a c0eltuit in cinci ma'a)ine diferite. In fiecare ma'a)in a c0eltuit cu 1= mai mult decat jumatatea sumei pe care o avea cand a intrat in ma'a)in. Cati ani a primit de la unica? Variante de raspuns 24/< - &/< - .'< - "$< - $&< "1.Care dintre cele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? a gandi - a 0or-i - a scrie - a chema - a asculta "2.Copernic era un cele ru! 1a0igator - Pictor - +u)ician - Scriitor Astronom "".Care dintre cele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? =a(arta - Teheran - +adrid - >a0ana +unchen "#.Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 1 ( 2 ( " ( & ( , ( 1" ( 21 ( "# ( ?? Variante de raspuns "2# /.# //# $&# $/ "&.9iica dumneavoastra Ioana si prietena sa 6aura au inventat un alfa et secret. Ati 'asit un ilet pe care Ioana l3a scris pentru 6aura in codul lor. Ioana va e2plica semnificatia lui! %alut 6aura, Ieri,?????? mi3acerut sa ies cu el. Ioana ;oriti cu ade0arat sa stiti cine este??????# dar ea nu 0rea sa 0a spuna4 Puteti ghici numele lui pornind de la acest mesa@? Ndjpo Ide>lo'f, ?fm0, @dmo0l @03d efmpo nr 0fn ep fj. Ipj0foof Variante de raspuns 5ulian# Radu# Ale*andru# +ircea# Alin "*.Iulius Ce)ar a murit! a4de moarte naturala -4intr-un accident c4intr-o -atalie d4s-a sinucis e4a fost omorat "+.6umina este le'ata de fereastra asa cum aerul este le'at de! Vant - Sufocare - Respiratie - ,iltru Atmosfera ",.Un 'rup de atrane se intalnesc la ceai. Aoate si3au adus pisicile. In total sunt 22 de capete si +2 de picioare. Cate atrane si cate pisici sunt? a4$ -atrane si !$ pisici -42 -atrane si !/ pisici c4% -atrane si !" pisici d43 -atrane si !. pisici e4!' -atrane si !& pisici "-.Daca rearanjati literele "N$;AU7C" o tineti un nume de! Rau - Tara - Oras - Animal Planta

#/.Daca toate sporturile sunt e2ercitii si nici un e2ercitiu nu este o leneveala, atunci nici o leneveala nu este sport. 1utem spune cu certitudine ca aceasta afirmatie este! Ade0arata - ,alsa - 1ici una nici alta #1.Napoleon a pierdut ultima sa atalie la! +osco0a - 9aterloo - Leip)ig - Berlin Paris #2.Cristian a primit un test unde era un anumit numar de intre ari, fiecare intre are avand aceeasi valoare. $l a raspuns incorect la )ece intre ari. 7e)ultatul a fost */< raspunsuri corecte. Cate intre ari erau in acest test? Variante de raspuns !/ - &' - &/ - .' ./ #".;asina este le'ata de en)ina asa cum cafetiera este le'ata de! Apa - Cafea - Electricitate - Plita Plastic ##.Ale2andru il ajuta pe profesorul de educatie fi)ica. 1rofesorul ii cere sa aduca 1* min'ii din masina sa. Ale2andru poate aduce doar " min'ii o data. Cate drumuri va tre ui sa faca? Variante de raspuns " - "!A& - / - /!A& - $ - 1u stiu #&.Aspiratorul este le'at de covor asa cum matura este le'ata de! Praf - Co0or - 8a)on - Sac de praf Podea #*.1etre era al cincispre)ecelea dintre cei mai inalti si al cincispre)ecelea dintre cei mai scun)i la un turneu de tenis. Cati concurenti erau la turneu? Variante de raspuns &% - &3 - .' - .! .& #+.?artia este le'ata de lemn asa cum ciocanul este le'at de! Lana - Sticla - Apa - Aer +etal #,.Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? "2 ( "* ( - ( 12 ( # ( * ( ? Variante de raspuns &# .# "# /# 2 #-. Care va fi urmatorul numar din aceasta serie? 1"& ( #& ( 1,/ ( */ ( 2#/ ( ,/ ( ??? Variante de raspuns .&'# .$'# "''# "&'# "$' &/.Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Stridie - Broasca testoasa - Cra- - +elc Salamandra &1.Care dintre urmatoarele cinci cuvinte este diferit de celelalte patru? Cal - +agar - Caprioara - Elan Cer&2.David imprumuta, din orasul unde locuieste, o masina pentru a mer'e la s@i pe munte la o distanta de 1// @m. $l opreste la jumatatea drumului pentru a3si lua prietena Natalia de acasa si conduce cei &/ de @m ramasi impreuna cu ea. 6a intoarcere, David o lasa pe Natalia la ea acasa si se intoarce sin'ur in oras. Inapoia)a masina si plateste &/= pentru masina si 1/= pentru en)ina. David si Natalia isi impart costurile in mod ec0ita il. Cat va plati Natalia? Variante de raspuns !' - !/ - &' - &/ - .'