Sunteți pe pagina 1din 1

EXERCIII-ARENE NCERCUII RSPUNSUL CORECT: 1. Reprezint formula molecular a unei hidrocarburi aromatice: a. C6H12 b. C10H14 c. C8H8 d. C6H6 e.

C7H8 f. C H16. 2. Radicalul C6H! "e nume#te: a. etil b. fenil c. alil d. $inil e. he%il. &. 'enumirea "i"tematic a "ub"tan(ei:

e"te: a. 1)6*dimetil*&*etilbenzen b. 1*etil*&)4*dimetilbenzen 4. Reprezint formulele unor compu#i aromatici "ub"tan(ele:

c. 1)2*dimetil*4*etilbenzen

!. +unt izomere "ub"tan(ele:

A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.

STABILII VALOAREA DE ADEVR A AFIRMAIILOR NCERCUIND LITERA A SAU F: F. 1. ,enzenul e"te o hidrocarbur ne"aturat ce con(ine trei le-turi duble C.C. F. 2. /n molecula hidrocarburilor aromatice raportul molar C:H e"te 1:1. F. &. 0oluenul nu decoloreaz "olu(ia de ap de brom. F. 4. 1tilbenzenul e"te izomer al dimetilbenzenului. F. !. Reac(ia caracteri"tic benzenului e"te reac(ia de "ub"titu(ie. F. 6. 2un-imea le-turiiC*C 3n benzen e"te mai mare dec4t cea din etan. F. 7. Hidrocarburile aromatice "e o%ideaz u#or cu "olu(ie de perman-anat de pota"iu. F. 8. Caracterul aromatic al benzenului "e datoreaz orbitalului molecular e%tin" format de 6 e*5. F. . Hidrocarburile aromatice #i cicloalcanii "unt izomeri . F. 10. /n molecula benzenului to(i atomii de carbon "unt 3n "tare de hibridizare "p2.

REZOLVAI PROBLEMA: 6 hidrocarbur aromatic cu caten ramificat are den"itatea $aporilor "i fa( de hidro-en e-al cu 60. a7 'etermina(i formula molecular a hidrocarburii. b7 8odela(i formula de "tructur a "ub"tan(ei #i numi(i*o. c7 8odela(i formulele de "tructur pentru doi izomeri #i numi(i*i. d7 +crie(i reac(ia de ardere a ace"tei "ub"tan(e #i determina(i $olumul de aer nece"ar pentru arderea a !00 - de "ub"tan(. Modela ! e"#a !!le $ea" !!lo$ d!% &"'e()* !de%+!,!"a ! &#-&+a% ele %o+a+e "# l!+e$e .! %#(! !-le.

S-ar putea să vă placă și