Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD MARKETINGUL SI MANAGEMENTUL FIRMEI

Managementul si marketingul IMM uril!r Situatia IMM uril!r in UE si in R!mania

"#$"

Situatia IMM-urilor in Uniunea Europeana


Uniunea European este nc n recuperare de la criza financiar global, dar a fost capabila s demonstreze capacitatea de adaptare prin cresterea exportului (a se vedea tabelul 1). P !"ul real al UE a crescut cu 1,# la sut n $%1%, insa cre&terea a fost de a&teptat s ncetineasc n $%11.

'abelul 1. compar performan(a macroeconomic a UE"$) pentru zona euro, *U+ &i ,aponia pentru ultimii trei ani, oferind proiec(iile pentru $%11 &i $%1$.'abelul arat n mod clar impactul de recesiune n $%%-, cu o recuperare de export n $%1%. .n acel an, datele arat cre&terea exporturilor, cre&tere moderata a P !ului &i scaderea usoara a ocuparii for(ei de munc. /re&tere moderat pentru to(i indicatorii macroeconomici se anticipeaz pentru urmtorii doi ani. 0/1E a&teapt pentru 2ona euro ca P !"ul s creasc cu doi la sut, at3t n $%11 &i $%1$. 4a nivelul statelor membre individuale, 5ermania este lider n economia UE, acesta formand $%6 din P !"ul UE. /re&terea P !"ului din 5ermania, cu 7,86 n $%1% era de a&teptat. Polonia este singura (ar care a reu&it s evite o recesiune de la debutul crizei, n $%%#, a demonstrat printr"o cre&tere a P ! de 1,)6 n $%%- &i o cre&terea continu a 7,# 6 n $%1%. *lovacia &i *uedia au nregistrat rate de cre&tere n $%1% de 9,%6 &i :,:6, n timp ce (ri precum 5recia, Portugalia &i rlanda au avut probleme bugetare &i ulterior au aplicat programe de austeritate dure.

.ntreprinderile ;ici &i ;i<locii ( ;;"uri) rm3n coloana vertebral a economiei UE. +v3nd n vedere c --.#6 din toate ntreprinderile sunt ;;uri. .n $%1%, 1-,$ milioane de micro"ntreprinderi au func(ionat n UE, care cuprindea -$6 din toate intreprinderile europene. +cest lucru este n contrast puternic cu numrul de ntreprinderi mari, reprezent3nd numai %,$ la sut (a se vedea tabelul $.).

.n $%1%, 1$.8 milioane ;;"uri europene s"au anga<at n comer( (sectorul 5), activit(i de afaceri (sectorul =)(a se vedea tabelul 7). Patruzeci la sut din ntreprinderile mari au fost active n de fabrica(ie, n timp ce cota corespunztoare pentru ;;"uri a fost doar zece la sut n $%1%. ;otivul pentru reprezentarea ;;"urilor n servicii este faptul c este favorabil pentru ;;"uri deoarece n general, tind s aib mai multe dificult(i n construirea unor stocuri mai mari de capital, comparativ cu firmele mai mari.

;rimea medie a ;;"urilor europene n ceea ce prive&te ocuparea for(ei de munc pare s scad marginal. ;;"urile din UE anga<eaza n medie, 9.$1 de oameni pe ntreprindere n $%1% (a se vedea tabelul 9). *c>imbarile aparente mici, aduna n importan( atunci c3nd se multiplicat. 0 sc>imbare minuscula, de mrime a ntreprinderilor, poate implica efecte mari asupra ocuprii for(ei de munc la nivel na(ional &i la nivelul UE.

Exist un alt aspect interesant al ;;"urilor n calitate de anga<atori. *alariul mediu n ntreprinderile mari, a fost de $,8 ori mai mare dec3t n micro"ntreprinderi n $%1%. .n cadrul ;;"urilor, salariul mediu este cea mai sczut n microntreprinderi (a se vedea figura :). 1e fapt, nivelurile de firme mici &i mi<locii de salarizare sunt mai aproapiate de firmele mai mari. *alariul mediu n ;;"urile din UE sunt cel mai mic n construc(ii, precum &i >oteluri &i restaurante n timp ce cea mai mare este in activitatea de minerit, de transport, depozitare &i comunica(ii. *ectoarele cu cerin(e de capital relativ mari sunt, de asemenea, a&teapt s fie asociate cu niveluri salariale mai mari.

P3n n $%1%, scderea numrului de ;;"uri a fost oprit (figura 8.). P3n n $%11, numerele lor sunt de a&teptat s creasc u&or. Este de remarcat faptul c scderea numrului lor a fost relativ mai mici &i ulterior recuperarea s"a efectuat mai repede dec3t pentru ntreprinderile mari. 0 serie de factori conduc la aceast evolu(ie? expunerea limitat la activit(ile de produc(ie, un sector deosebit de greu lovit de criz este exportul, care a fost afectat n principal industriile de fabrica(ie &i a aprut n perioada imediat urmtoare crizei. 1e asemenea, dependen(a mai mic privind accesul la pie(ele financiare pentru finan(area ntreprinderilor ar putea atenua declinul ;;"urilor. .n plus, scderea numrului de ;;"uri ar fi putut fi contracarate de o cre&tere n start"up"uri. +desea, crizele economice nu determina o cre&tere n crearea de ntreprinderi noi, starea depresiva a economiei mbunt(e&te condi(iile de start"up (scderea pre(urilor de intrare, a redus pre(urile reale imobiliare, salarii mici, etc).

.n timp ce pierderea de locuri de munc pare s fi ncetinit n $%1% &i previziunile pentru viitorul apropiat sunt pozitive (@igura )).

.n compara(ie cu anul $%%#, tendin(a de a investi de ctre ;;"uri a fost redus u&or, scz3nd de la 1-6 la 1),86 n $%%- &i la 1),$6 n $%1%. (a se vedea tabelul #.). /u toate acestea, la investi(iile pe persoan ocupat, o cre&tere mic poate fi observata in @igura 1.-. /lasa de mrime micro pare s aib o tendin( de a investi de $%6, cea mai mare tendin(a de toate clasele de mrime n $%%-. Un motiv pentru acest lucru poate fi

efecte de scalare? ntreprinderile vreau s fac anumite investi(ii minime fixe, indiferent de mrimea lor. /a urmare, multe firme micro trebuie s fac investi(ii, care sunt destul de considerabil fa( de afaceri mai mari Aaloarea medie adugat n microntreprinderi &i a ntreprinderilor mari n $%1% este de a&teptat s se ridice la, respectiv, B 8),78- si B :).# milioane. 'endin(a de a investi este cea mai mare n industria extractiv, precum &i utilit(i,iar cea mai sczut este n construc(ie.

/3nd distingem prin mrime de clase, rentabilitatea pare a fi cel mai mic, n micro" ntreprinderi &icea mai mare n ntreprinderile mari, n $%%- (tabelul 1%). +cest lucru este n conformitate cu constatrile din anii anteriori, ;;"urile dinsfera activitatilor >oteliere, restaurant &i industrii s"au dovedit a fi nerentabile, n $%%-, n special a micro" ntreprinderilor, ;;"urile au fost cele mai profitabile n domeniul imobiliar, de nc>iriere &i activit(i de afaceri, precum &i industria extractiv.

*tatele membre cu P ! negativ necesit asisten( financiar extern, programe de asisten( financiar pentru a stabiliza situa(ia (a se vedea figura 11), tarile in acesta situatie ar include 5recia, rlanda, Com3nia, 4etonia, Portugalia &i *pania. .ntr"o etap ulterioar, performan(a specific a sectorului ;;"urilor a fost luat n considerare. Prin urmare, lista de tari a fost redus ca Com3nia a fost exclus din grupul de (ri de criz. .n ciuda unui P ! negativ din Com3nia n $%1% ("1,7 la sut prognozat de ctre Eurostat), (ara arat evolu(ia favorabil a valorii adugate brute &i a ocuprii for(ei de munc n *ectorului ;;.A+!( valoarea adaugata bruta) a ;;"urilor rom3ne&ti a crescut cu :,# la sut n $%1%, n timp ce microntreprinderile au nregistrat o cre&tere c>iar mai mare de 8,:6 n aceea&i perioad. ;;"urile n transport, depozitare &i comunica(ii a generat cea mai mare A+!. .n ceea ce prive&te ocuparea for(ei de munc, cea mai accelerat cre&tere au avut loc n ntreprinderi de dimensiuni micro, mici &i mi<locii n $%1% (n domeniul imobiliar, nc>irieri &i activit(i de afaceri, -.:, ).$ &i, respectiv, -,$ la sut, urmate de comer(ul cu ridicata &i comer(ul cu amnuntul.

@igura 1$ arat o cre&tere real a P !"ului UE"$), UE"1:, zona euro &i (rile de criz, cu (rile de criz cu rate negative de cre&tere n $%%- &i $%1%. *pania, rlanda &i 5recia au avut cele mai mari rate ale &oma<ului n zona euro (respectiv, $%,1, 17.) &i 1$.8 6). .n zona non"euro, 4etonia a avut cea mai mare rat a &oma<ului (1#,)6).

Situatia IMM-urilor in Romania


RE%ARTI&IA IMM URILOR 'I A (ELORLALTE )NTRE%RINDERI )N TERITORIU* DU%+ A(TIVITATE* %RO%RIETATE* DIMENSIUNE SI %ERFORMANTA 1atele pentru anul $%%1 indic o diversitate n distribu(ia teritorial. 1in totalul celor 9%:.-7$ de ntreprinderi ponderea cea mai ridicat D 1#,##6 (ceea ce reprezint D )8.8$: din total), se afl n !ucure&ti, urmat de /lu< (9,76), /onstan(a (9,116), !i>or (7,-6), pe ultimele locuri plas3ndu"se 5iurgiu (%,#)6), /lra&i (%,#:) &i *la< (%,#$6)(figura 17).

Cegiunile de dezvoltare, ca zone tipologice de evolu(ie economic se diferen(iaz &i din punctul de vedere al densit(ii ntreprinerilor mici &i mi<locii. Ei din punctul de vedere al concentrrii regionale, !ucure&ti este pe locul cu $%6, n timp ce regiunile *ud"Aest &i Aest de(in ponderile cele mai reduse (detalii n tabelul 19).

4a 1%%% locuitori media pe (ar este de 1#,%-, cu maximul n !ucure&ti (7:,:) &i minimul n regiunea Ford Est (1$,9). Pe unitatea de suprafa(, nivelul mediu este de 1,) firmeGHmp la nivelul (rii, cu un maxim evident pentru !ucure&ti (99,8) D dar pu(in relevant din cauza suprafe(ei reduse, n rest regiunile fiind relativ ec>ilibrat penetrate din punct de vedere al densit(ii firmelor.
Figura 15- Firme/1000 locuitori- indicator densitate

1istribu(ia ntreprinderilor private pe activit(i /+EF indic o puternic polarizare ctre anumite ramuri. +cest fapt este legat ndeosebi de atractivitatea diferit a unora dintre activit(i, dar &i de absen(a capitalului necesar ini(ierii &i men(inerii unor activit(i n unele ramuri ce necesit volum ridicat de imobilizri &i capital de lucru. Principalele zece activit(i sunt, conform clasificrii /+EF delucru, dup numrul firmelor sunt urmtoarele (tabelul 1))?

Exist un puternic nivel de concentrare ctre forma &i statutul <uridic I*ocietate cu Cspundere 4imitatJ, form ce de(ine mai mult de -$6 din totalul celor 9%:.-7$ ntreprinderi (detalii n tabelul 1#)

1in punct de vedere al capitalului social, datele din tabelul 1- indic faptul c el este concordanta cu numrul de salaria(i pe categorii de firme dup mrime.

Performan(ele ;;"urilor
.ntreprinderile micro, mici &i mi<locii &i impart n ponderi relative apropiate volumul cifrei de afaceri, cele mai de(in3nd ponderea cea mai redus n volumul total al indicatorului (figura $%).

'otalul celor 9%:.-7$ ntreprinderi au fost clasificate dup rezultatul activit(ii n trei clase? D cu pierderi, D rezultatul nul (fr excedent) D cu profit. 1ac unit(ile cu excedent nu reprezint dect 1),#6, ponderea celor cu pierdere este ngri<ortoare D 7-,::6 din totalul unit(ilor (detalii n tabelul $1)

Cegiunile de dezvoltare consacr o polarizare a nivelurilor de dezvoltare &i performan(elor economico"financiare, la fel &i la nivelul <ude(elor. .n concluzie, Uniunea European a supravie(uit cu succes criza economic, reu&ind s a<ute statele membre n care au fost probleme bugetare severe, aplic3nd n aceste (ri programe de austeritate dure. /u privire la Com3nia, situa(ia ncepe s se mbunt(easc, fapt demonstrat &i prin cre&terea a valorii adugate brute a ;;"urilor rom3ne&ti.

+nexe

!ibliografie >ttp?GGKKK.cnipmmr.roGpublicatiiG/artaGcarta.>tm >ttp?GGKKK.insse.roG >ttp?GGec.europa.euGindexLen.>tm >ttp?GGKKK.ancs.roG >ttp?GGepp.eurostat.ec.europa.euG >ttp?GGKKK.oecd"ilibrarM.orgGstatistics