Sunteți pe pagina 1din 16

www.bzi.

ro

stiri@bzi.ro

Anul 16

Calea Chi[in`ului nr. 22

Num`rul 4768

25 ianuarie 2014

1,5 Lei

16 Pagini

Teroare \ntr-un spital din Ia[i!

A[a ceva vezi doar \n filmele de groaz`

ACTUALITATE Pag. 8

ACTUALITATE

Pag. 9

ACTUALITATE

Pag. 14

ACTUALITATE

Pag. 8

ACTUALITATE

Pag. 9

EXPRES

Pag. 16

Un judec`tor a dezv`luit numele corup]ilor din prim`rie!


Pentru prima dat`, un judec`tor a spus c` func]ionarii de execu]ie, angaja]i ai acestei prim`rii, \n frunte cu primarul, trebuie cerceta]i pentru corup]ie. Asta deoarece au falsificat documente pentru a se \mbog`]i prin vnzarea unor terenuri valoroase, situate pe teritoriul comunei Miroslava

Secretul din spatele unui asasinat \l putea salva pe Adrian Iovan

Este incredibil ce po]i p`]i dac` ai luat bani de la aceast` firm`


Una dintre cele mai cunoscute institu]ii financiare pe pia]a creditelor de consum din Romnia a fost prins` pe picior gre[it. Au fost g`site nereguli la contractele de credite. Dac` a]i luat vreodat` credit de la aceast` firm`, trebuie s` citi]i urm`torul material

Gestul incredibil f`cut de mii de ie[eni \n Ziua Unirii

Atac dur al lui MRU: USL = agresivi, ho]i [i nesim]i]i


Prezent \n aceste zile la Ia[i, unde a participat la o serie de \ntlniri legate de Unirea Principatelor Romne, fostul premier Mihai R`zvan Ungureanu a oferit un interviu \n exclusivitate redactorilor BUN ZIUA IA{I

Un adolescent de 16 ani a fost ucis cu snge rece, iar criminalul p`rea s` le scape anchetatorilor printre degete. Pe baza localiz`rii unui telefon mobil, procurorii au reu[it s`-l g`seasc` pe adev`ratul criminal

Nimeni nu a crezut c` ie[enii sunt \n stare de a[a ceva, dar iat` c` la manifest`rile dedicate zilei de 24 ianuarie, oamenii din Pia]a Unirii au luat o decizie incredibil`. Politicienii au dezertat [i nu au mai intrat \n Hora Unirii, de frica celor care-i huiduiau

Posibil ninsoare Max: -9 grade C Min: -11 grade C


USD 3,31 L ei Euro 4, 52 Lei

VREMEA
Lira Sterlin` 5,50 Lei

Un monument din Ia[i, unic \n ]ar`, este distrus \n totalitate pag. 5 Mircea Sandu i-a njurat [i i-a amenin]at pe cei care voteaz` pag. 13

EVENIMENT

S=mb`t`, 25 ianuarie

Petru Movil\: Ponta nu a venit la Ia[i ca s\ nu fie huiduit


Absen]a premierului Victor Ponta de la manifest`rile dedicate Zilei Unirii Principatelor de la Ia[i a strnit numeroase reac]ii \n rndurile parlamentarilor opozi]iei. Premierul a invocat un comandament de iarn`, \ns` a preferat s` nu vin` la Ia[i pentru a nu fi huiduit de c`tre cei prezen]i la eveniment. Ale[ii opozi]iei au sus]inut c` cel mai afectat a fost chiar primarul Gheorghe Nichita, care nu a mai avut cum s`-l laude pe [eful s`u de la partid. Discursul primarului, spus pe un ton din care se subn]elegea ct de tare l-a afectat lipsa premierului Ponta, a avut ca pies` central` o singur` fraz`: Mul]umesc Guvernului pentru proiectele pe care le-a finan]at pentru jude]ul Ia[i. E de n]eles de ce Ponta nu a venit la Ia[i. N-a avut ce s` spun` ie[enilor, iar osanalele lui Nichita deveneau deranjante [i jenante. La acest moment, dup` mai bine de un an [i jum`tate de guvernare USL, sus]inerea pentru proiectele anun]ate nu s-a concretizat. Ie[enii nu au v`zut pn` acum bani de la Guvernul USL. De la bugetul statului, fondurile au fost mai pu]ine ca niciodat`, aeroportul s-a nceput din banii lui Simirad [i probabil se va termina cu fonduri europene, autostrada Ia[i - Trgu Mure[ este dus` pn`-n 2025, [oseaua de centur` va primi finan]are pentru finalizarea celei de-a doua variante n 2017, iar spitalul regional de urgen]e a r`mas n aer, a sus]inut deputatul PDL Petru Movil`. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

Este REVOLT|TOR! USL a politizat Ziua Unirii la Ia[i


Mini[trii Cabinetului Ponta, primarul [i [eful Consiliului Jude]ean, al`turi de deputa]ii [i senatorii USL s-au \nghesuit s` asiste pe scena din Pia]a Unirii la manifest`rile dedicate Zilei Unirii Principatelor Romne |n vreme ce reprezentan]ii opozi]iei s-au afi[at \ntr-un col], cei de la USL au acaparat \ntreaga aten]ie a publicului prezent \n pia]a central` a Ia[ului
O pleiad` de politicieni locali [i de la nivel central s-au aflat ieri \n Pia]a Unirii din Ia[i pentru a participa la manifest`rile dedicate Zilei Unirii Principatelor. F`r` premierul Victor Ponta, care a preferat s` r`mn` la Bucure[ti pentru a nu fi huiduit, dar cu mai mul]i mini[tri ai Guvernului, cei prezen]i s-au \ntrecut \n discursuri politice [i promisiuni electorale. Fie c` a fost vorba de primarul Gheorghe Nichita, de Cristian Adomni]ei, pre[edintele Consiliului Jude]ean [i chiar de Crin Atonescu, pre[edintele Senatului, nici unul nu a reu[it s`-[i duc` discursurile pn` la cap`t. |ntr-un cor de huiduieli, discursurile acestora au fost pline de promisiuni. Salut participarea parlamentarilor, a pre[edin]ilor de consilii jude]ene [i a parlamentarilor care sunt al`turi de noi. Ia[ul este un loc al marilor proiecte care au transformat Romnia. {tim c` f`r` sacrificii nu se poate \nf`ptui nimic trainic. Sus]in c` data de 24 ianuarie s` devin` o s`rb`toare legal` \n calendarul oficial. Avem \n fa]` dou` momente importante pentru ]ar`, [tim cu to]ii c` Romnia are nevoie de un nou \nceput, un nou pre[edinte [i o nou` Constitu]ie. Este momentul schimb`rii, avem nevoie de o Constitu]ie cu adev`rat european`. Sub mandatul actualului Guvern, ]ara a \nceput s`-[i c[tige respectul \n marea familie european`, a sus]inut primarul Gheorghe Nichita. dou` autostr`zi care vor lega Moldova de Muntenia [i Transilvania sunt prev`zute \n strategia de dezvoltare a infrastructurii, iar spitalul regional de urgen]e este asumat de guevrn. Sunt proiectele pe care le-am asumat pentru urm`torii ani, [i care prind contur. Ceea ce trebuia s` se fac` \n zece ani a \nceput \ntr-un an de zile. |n sfr[it avem liderii [i mijloacele de a construi liderii copiilor no[tri. Avem un drum european deschis de actualul Guvern, a mai spus Gheorghe Nichita. Dac` primarul a ]inut s` laude proiectele ne\ncepute ale Guvernului, liberalii de la Ia[i nu s-au ab]inut s` nu-l critice pe Ponta. Demonstrnd din nou ct de uni]i sunt cu PSD, liberalii l-au \n]epat pe Ponta pentru faptul c` nu a alocat fondurile destinate lucr`rilor la autostrada Ia[i - Trgu Mure[. Printre cei prezen]i \n Pia]` s-au num`rat vicepremierul Liviu Dragnea, pre[edintele Senatului Crin Antonescu, precum [i mini[trii Liviu Teodorescu, Mariana Cmpeanu, Mircea Du[a, Dan {ova, Remus Pricopie, dar [i parlamentari [i ale[i locali ai USL. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

Dou` intersec]ii de pe strada Sfntul Laz`r ar putea intra \n planurile municipalit`]ii pentru a fi semaforizate. Astfel, cei din prim`rie analizeaz` posibilitatea instal`rii unuor semafoare \n locurile \n care strada Sfntul Laz`r se intersecteaz` cu strada Grigore Ureche [i cu strada Grigore Ghica Vod`. Instalarea semafoarelor ar fi util` deoarece foarte mul]i ie[eni urc` cu vitez` mare [i de obicei nu opresc la trecerea de pietoni. |n felul acesta s-ar ordona [i ie[irile de pe str`zile adiacente [i intrarea pe Sfntul Laz`r, sus]ine George Boroda, \ntr-o sesizare adresat` prim`riei. Instalarea semafoarelor ar urma s` fie decis` luna viitoare. Sesizarea a fost trimis` spre analiz` c`tre Comisia de Circula]ie a Municipiului Ia[i, a transmis Serviciul Cabinet Primar. Silviu BORDEIANU bordeianusilviu@bzi.ro

Aten]ie, [oferi! ~nc\ dou\ intersec]ii vor fi semaforizate

Minciuni f`r` acoperire


Primarul a continuat s` laude Guvernul USL, \ncercnd s` deturneze aten]ia ie[enilor de la corul de huiduieli care-l acompaniau. Avem \n guvernan]ii de ast`zi ni[te buni prieteni. |i mul]umesc premierului [i Guvernului pentru deschiderea avut` \n fa]a Ia[ului. Aeroportul Interna]ional se modernizeaz` cu fonduri locale, dar [i guvernamentale. Cele

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

S=mb`t`, 25 ianuarie

EVENIMENT

Interviu BZI

Prezent \n aceste zile la Ia[i, unde a participat la o serie de \ntlniri legate de Unirea Principatelor Romne, fostul premier Mihai R`zvan Ungureanu a oferit un interviu \n exclusivitate redactorilor BUN ZIUA IA{I. Pre[edintele For]a Civic` a vorbit despre proiectele de viitor ale forma]iunii politice, despre derapajele Guvernului USL, dar [i despre situa]ia actual` din jude]ul Ia[i. Citi]i, \n rndurile de mai jos, care sunt proiectele lui Mihai R`zvan Ungureanu \n contextul alegerilor europarlamentare, [i nu numai. Interviul integral poate fi vizualizat pe www.bzi.ro. Reporter (Rep.): Cu ce gnduri v-a]i \ntors la Ia[i? Mihai R`zvan Ungureanu (MRU): Vizita de aici nu a fost doar o vizit` \n municipiul Ia[i, am mers [i \n jude], profitnd de faptul c` s-a sfin]it Palatul domnitorului de la Ruginoasa [i am participat la tot [irul manifest`rilor pe care le-a organizat comuna \n cinstea domnitorului Al. I. Cuza. M-am \ntlnit cu sus]in`torii [i cu membrii no[tri de partid din comunele [i ora[ele al`turate. Ast`zi (ieri - n.r.) am venit printre ie[eni, uitndu-m` la tupeul [i arogan]a USL-ului coco]at` pe tribun` prin reprezentan]ii partidelor care pr`p`desc ]ara. Rep.: Crede]i c` s-a schimbat ceva de la alegerile de acum mai bine de un an? MRU: Am v`zut mult` lume dezam`git`. Am stat de vorb` cu oamenii care mi-au spus ct de s`rac` este lumea la sate, sup`rat` de faptul c` votul din 9 decembrie 2012 i-a am`git. Ca s` folosesc o expresie, au fost oameni la ]ar` [i sunt oameni la ]ar` \n aceast` zon` a Moldovei care nu au avut cu ce s` tulbure apa \n ceaun. Este tragic ceea ce se \ntmpl`, suntem o ]ar` care s`r`ce[te de la o zi la alta, ]ar`

Atac dur al lui MRU: USL = agresivi, ho]i [i nesim]i]i

Care opozi]ie? PDL Ia[i, cantitate neglijabil\ `n Pia]a Unirii

Opozi]ia PDL Ia[i nu a reu[it s` se vad` nici m`car de Ziua Unirii Principatelor. Prezen]a celor de la PDL \n Pia]a Unirii a fost ne\nsemnat`, liderii partidului prefernd s` stea undeva lng` statuia domnitorului Cuza, pentru a nu se pierde prin marea de useli[ti Manifest`rile dedicate Zilei Unirii Principatelor la Ia[i au strns \n Pia]a Unirii cteva mii de persoane. Majoritatea participan]ilor au fost \ns` adu[i la ordinul primarului Gheorghe Nichita, pentru a da impresia c` ie[enii sunt interesa]i s` asiste la o manifestare politizat`. |n pia]` au fost \ns` [i cteva zeci de persoane care au manifestat \mpotriva actualei puteri, oameni care au venit din alte jude]e ale ]`rii pentru a cere demisia guvernan]ilor. Printre cei prezen]i s-au num`rat [i unii membri ai opozi]iei ie[ene [i de la centru. Ace[tia nu au urcat \ns` pe scena din Pia]a Unirii, ci au preferat s` stea aproape de statuia domnitorului Al. I. Cuza. Cu toate acestea, prezen]a celor din opozi]ie a fost extrem de palid`, reprezentan]ii PDL fiind aproape invizibili. Liderii partidului, \n frunte cu pre[edintele Vasile Blaga, au reprezentat o cantitate neglijabil`, \n raport cu valul USL prezent \n Pia]`. Cu toate acestea, conducerea organiza]iei jude]ene a PDL a dat de \n]eles c` circa 400 de persoane, membri sau simpatizan]i, au asistat la manifest`rile dedicate Zilei Unirii Principatelor. Noi am fost 400 de oameni \n Pia]`. Au mai venit [i din jude]ele \nvecinate la manifest`ri. Noi nu puteam sta la tribun` \n condi]iile \n care nu suntem colegi de guvernare. Noi dorim o Romnie modern`, lucrurile promise pentru Moldova. De la momentul \n care au intrat la guvernare nu s-a mai \ntmplat nimic \n jude]ul Ia[i. Noi nu am vrut s` stric`m momentul Unirii a[a cum au f`cut ei. Am fost mul]umi]i de ct` lume a fost. Am plecat numai de la partid cu aproape 300 de oameni, au sus]inut liderii PDL Ia[i. Din cauza proastei organiz`ri [i a num`rului mic de oameni mobiliza]i \n Pia]a Unirii, pedeli[tii nu au reu[it s`-[i fac` sim]it` prezen]a la manifest`rile din Pia]a Unirii, astfel c` \nc` o dat`, se dovede[te c` opozi]ia a murit la Ia[i. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

prost condus` de oameni care nu au competen]e, care sunt ignoran]i, agresivi, ho]i [i nesim]i]i. {i asta s-a v`zut, inclusiv la tragedii. Iat` ce fac ei: nimic. Rep.: Cum a]i perceput interven]ia institu]iilor statului \n cazul accidentului aviatic din Mun]ii Apuseni? MRU: Exist` mai multe categorii de responsabilit`]i aici. |n primul rnd, este responsabilitatea tehnic` propriu-zis`. Ct timp exist` o procedur`, ct` vreme exist` o interven]ie legal`, lege [i hot`rri explicative, s` nu ac]ionezi conform acestora este, \ntradev`r, grav. Cuvntul pe care trebuie s`l pronun]`m este coordonarea. |n acest caz, lipsa de coordonare la nivel local [i la nivel central a dus la ceea ce [tim cu to]ii. O responsabilitate politic` g`sesc [i la Victor Ponta, a c`rui indiferen]` arogant` am v`zuto la televizor. A dat certitudini care nu se verific` \n teren. E acela[i premier care juca baschet cnd un autocar cu romni a fost implicat \ntr-un accident \n Muntenegru.

Rep.: Care sunt planurile Partidului For]a Civic` \n viitorul apropiat? MRU: |n primul rnd, cre[terea numeric` a partidului pentru a putea acoperi toate sec]iile de vot, pentru a putea avea oameni preg`ti]i, \n sec]iile de votare. De asemenea, o bun` list` de oameni pentru europarlamentare pe care prefer`m s` o compunem din oameni cura]i [i one[ti. |ncerc`m acum s`-i \nv`]`m pe cei care nu au f`cut politic`, [i sunt foarte mul]i \n partidul nostru, ce trebuie s` fac` \ntr-o campanie. Intr`m \n europarlamentare cu gndul s` c[tig`m ct mai mult. Rep.: Dumnevoastr` v` gndi]i s` candida]i? MRU: Exist` un curent \n partid care \mi solicit` s` deschid lista la alegerile europarlamentare. R`spunsul \l voi da \n luna martie, dup` ce vom fi verificat [i care sunt rezultatele sondajelor de opinie [i care este capacitatea de angajare a partidului. A consemnat Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

BUN| ZIUA IA{I angajeaz\ AGENT MARKETING


BUN~ ZIUA IA{I vine \n ajutorul t`u cu cele mai mici pre]uri de pe pia]` la anun]uri de mica publicitate, mare publicitate [i anun]uri proiect european

Trimite]i CV la mail: publicitate@bzi.ro

BUN| ZIUA IA{I angajeaz\ REPORTER


Trimite]i CV la mail: stiri@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOCIAL

S=mb`t`, 25 ianuarie

|n stare critic`, dup` ce a c`zut cu capul de ciment

Interviu pentru BUN| ZIUA IA{I

Declara]ii surprinz\toare ale ministrului Educa]iei, Remus Pricopie, la Ia[i


Ieri, ministrul Educa]iei Na]ionale, Remus Pricopie, a fost prezent la Ia[i Pe lng` faptul c` a luat parte la manifest`rile dedicate anivers`rii a 186 de ani de la ntemeierea Colegiului Na]ional, demnitarul a avut o ampl` \ntrevedere cu reprezentan]ii USLIP, cel mai important organism sindical din jude] De asemenea, Pricopie a avut amabilitatea de a acorda un interviu reporterilor BUN ZIUA IA{I Urm`ri]i, pe www.bzi.ro, r`spunsurile interesante ale acestuia despre probleme spinoase din educa]ia romneasc`
Ieri, actualul ministru al Educa]iei Na]ionale a avut o \ntlnire de peste o or` cu liderii Uniunii Sindicatelor Libere din |nv`]`mntul Preuniversitar (USLIP) - filiala Ia[i. Ace[tia au abordat o serie de aspecte ce ]in de realit`]ile educa]ionale locale [i na]ionale, dar [i de proiectul de reconversie profesional` pentru cadrele didactice. Astfel, pre[edintele USLIP, Laviniu L`cust`, i-a solicitat sprijinul \n dezvoltarea programului de studiu prin care cursan]ii pot ob]ine o a doua diplom` de licen]`, dup` minim trei semestre, dac` studiaz` la o facultate din acela[i domeniu fundamental cu prima facultate absolvit`, respectiv minim patru semestre, dac` domeniul fundamental de studiu difer`. Concret, la sfr[itul studiilor de conversie profesional`, \ncheiate cu un examen de absolvire, profesorii vor putea preda \n [coli [i licee noua disciplin` studiat`. Demnitarul a dat asigur`ri c` va sus]ine un asemenea lucru [i c` va \ncerca ob]inerea de fonduri europene pentru concretizarea acestuia.

Trei ie[eni au fost transporta]i \n stare grav` la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Ia[i, dup` ce au suferit un hematom cerebral \n urma unui traumatism. |n stare foarte grav` se afl` pacientul \n vrst` de 80 de ani, care pe fondul consumului exagerat de alcool, a c`zut [i s-a lovit la cap. Medicii spun c` b`trnul este consumator cronic de alcool. Acesta a fost operat \n urgen]`, iar [ansele de supravie]uire sunt extrem de reduse. Starea avansat` de ebrietate a fost [i cauza producerii hematoamelor cerebrale [i \n cazul celorlal]i doi pacien]i, o femeie \n vrst` de 60 de ani [i un b`rbat de 64 de ani. Cei trei pacien]i au fost opera]i imediat dup` internare. Diagnosticul \n cazul lor este de hematom cerebral produs \n urma unui traumatism. La bolnavul de 80 de ani, hematomul a ap`rut \n urma unui traumatism mai vechi. Postoperator, starea de s`n`tate a pacientului octogenar este foarte grav`, cu [anse minime de supravie]uire. |nc` de la internare, bolnavul era \ntr-o stare foarte grav`, de com`. La ceilal]i doi pacien]i se observ` o ameliorare a evolu]iei st`rii de s`n`tate dup` interven]ia chirurgical`. Ambii bolnavi au ajuns la spital \n stare precomatoas`, a declarat dr. Florin Gr`mad`, purt`tor de cuvnt la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu din Ia[i. Magda OLTEANU magda@bzi.ro

Sus]in colectarea fondului [colii [i al clasei


Remus Pricopie a acordat un interviu [i reporterilor BUN ZIUA IA{I (BZI). Acesta a abordat o serie de teme ce ]in att de realit`]ile sistemului de \nv`]`mnt preuniversitar local, ct [i na]ional. Astfel, au fost discutate elemente legate de introducerea Codului de Etic`, decontul navetei profesorilor, situa]ia legat` de colectarea fondului clasei [i al [colii, dar [i despre recentele m`suri adoptate \n privin]a modific`rii Legii Educa]iei Na]ionale (LEN). |n primul rnd, a[ vrea s` v` spun c` eu sus]in colectarea fondului [colii [i al clasei, att timp ct se face legal [i la ini]iativa p`rin]ilor. Acest lucru se petrece [i \n Occident, unde institu]ii prestigioase de \nv`]`mnt superior beneficiaz` de dona]ii importante venite din partea acestora. Pe de alt` parte, acum nu trebuie s` generaliz`m cazurile de corup]ie ap`rute [i s` blam`m o \ntreag` categorie social`, pe nedrept. Aici vreau s` v` spun c` vom realiza acest Cod de Etic`, \ns` nu la presiunea unor factori externi [i \n grab`, ci doar dup` o analiz` clar` [i corect`, a precizat ministrul.

Admiterea \n liceu trebuie s` se fac` cu medii de minim 5


Legat de faptul c` sistemul de admitere \n \nv`]`mntul liceal permite ca unii absolven]i de gimnaziu s` intre [i cu medii de 3 sau 4, Pricopie a afirmat c` acest lucru trebuie s` se schimbe din 2015. Cu siguran]`, sus]in ca din anul 2015, admiterea \n licee s` se fac` cu medii de minimum 5. Spun asta pentru c` p`rin]ii trebuie s` \n]eleag` c` este anormal ca un elev s` intre la ciclul liceal cu note mediocre... |n ultimii ani neam cam jucat de-a \nv`]`mntul profesional [i trebuie s` facem o distinc]ie clar`, prin care doar tinerii care dovedesc capacitatea de a ob]ine o diplom` de bacalaureat s` ajung` la liceu, iar al]ii s` studieze la o [coal` profesional`, de unde s` ob]in` o calificare. De asemenea, \mi doresc ca [i grupa mare de la gr`dini]` s` intre \n ciclul de \nv`]`mnt obligatoriu [i s` intre la [coala gimnazial`, a sus]inut s` mai arate Pricopie. Urm`ri]i interviul complet cu ministrul Educa]iei, doar pe www.bzi.ro Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

CAS Ia[i a `mp\r]it banii pentru lunile februarie [i martie


Furnizorii de servicii medicale, \n contract cu Casa de Asigur`ri de S`n`tate Ia[i (CAS), au semnat acte adi]ionale pentru ca ace[tia s`-[i poat` continua activitatea pn` \n luna martie, cnd va fi semnat noul contract-cadru. Cu bugetul alocat pentru lunile februarie [i martie, furnizorii de servicii recuperare-reabilitare trebuie s` fac` fa]` solicit`rilor venite din partea asigura]ilor. }innd cont de sumele alocate, nu ar trebui s` apar` probleme sau reprogram`ri pentru asigura]i. Furnizorii recuperare-reabilitare \n ambulatoriu au aflat de ce buget dispun pentru urm`toarele dou` luni. Ambulatoriul Sf. Spiridon a primit 17.000 lei pentru luna februarie [i 13.000 lei pentru martie, Spitalul Municipal Pa[cani 16.000 lei [i 12.000 lei, Spitalul C`i Ferate Ia[i 8.000 lei pentru februarie [i 6.000 de lei, pentru martie. {i cabinetele private [i-au primit bugetele, astfel c` cea mai mare sum` pe februarie este de 17.000 lei, care a revenit pentru Analda SRL. Acela[i cabinet are la dispozi]ie pentru luna martie 13.000 lei. La polul opus, cel mai mic buget i-a revenit CMI Macovei Anca. Aceasta poate asigura gratuitate asigura]ilor doar \n limita sumei de 2.600 lei \n februarie [i 2.000 lei \n martie. Pentru lunile februarie [i martie, CAS Ia[i a alocat un buget de 428.000 lei pentru cabintele private [i \n jur de 92.000 lei pentru furnizorii de servicii de recuperare-reabilitare din ambulatoriile din spitale. Alina ACSINTE acsintealina@bzi.ro

A intrat `n com\ `n toiul manifest\rilor din Pia]a Unirii


Pe \ntreaga durat` a manifest`rilor din Pia]a Unirii au fost prezente echipaje medicale, care au intervenit la orice solicitare de ajutor. Din fericire, nu au fost \nregistrate alte cazuri de o gravitate deosebit`. |n ciuda temperaturile sc`zute, ie[enii au rezistat frigului pn` la sfr[it, bucurndu-se de por]ia de mncare cald`. Alina ACSINTE

Un b`rbat \n vrst` de 46 de ani a \n fiecare an de la Ia[i \n ziua de 24 ianuarie. ajuns de urgen]` la spital, \n stare critic`. |n acest an, obiceiul i-ar putea fi fatal Acesta, \mpreun` cu fratele lui, a venit \n g`l`]eanului. Un echipaj SMURD a intervenit Ia[i din jude]ul Gala]i. A ]inut s` fie prezent prompt la fa]a locului [i l-a transportat la la manifest`rile organizate \n Pia]a Unirii spital. Se pare c` b`rbatul suferea de afec]iuni [i nu a ]inut cont c` starea de s`n`tate nu- cardiace, dar [i psihice. A fost transferat i permitea acest lucru. A c`zut \n mijlocul \n sec]ia de Terapie Intensiv`, \ns` prognosticul mul]imii, pierzndu-[i brusc cuno[tin]a. Dup` este unul rezervat. Pacientul este \n com`, spusele fratelui victimei, cei doi sunt nelipsi]i iar [ansele de supravie]uire sunt minime. www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

S=mb`t`, 25 ianuarie

SOCIAL

Un monument din Ia[i, unic `n ]ar\, distrus `n totalitate


Incompeten]a, abuzurile [i dezinteresul autorit`]ilor statului, dar [i ale Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, au distrus un monument, unic \n toat` ]ara Un loc \n care s-au petrecut fapte istorice extraordinare, o capodoper` arhitectural` a ]`rii, Castelul Sturdza de la Micl`u[eni, construit \n stil neogotic, continu` s` se afle \ntr-un stadiu avansat de degradare
L`sat \n paragin` de ani buni [i ajuns \ntr-un amplu proces de degradare, Castelul Sturdza de la Micl`u[eni ar putea fi salvat anul acesta. |ntr-un raport al Direc]iei de Cultur` din 2010, comisia care a verificat starea monumentului constata c`: Exist` degrad`ri ale fa]adelor cl`dirii, cr`p`turi sau tencuieli care se desprind. De asemenea, zone mari din suprafa]a fa]adelor prezint` infiltra]ii de ap`, afectnd att coeziunea aspectului exterior, ct [i a decora]iunilor. Nu au fost realizate lucr`ri de hidroizola]ii, astfel \nct fenomenul de condens s-a extins [i \n interiorul cl`dirii, afectnd pere]ii... Beneficiarul reclam` execu]ia deficitar` a acoperi[ului, pere]ii nu p`streaz` gradul de izolare termic`, tmpl`ria nu a fost restaurat` complet, iar pictura interioar` s-a degradat, ea nefiind obiectul proiectului de restaurare, se arat` \n document. Astfel, cu toate c` firma SC Construc]ii Unu SA a \ncasat de la statul romn 700.000 euro pentru reabilitare, monumentul istoric se afl` \n continuare \ntr-o avansat` stare de degradare. {i Corpul de Control al Ministerului Culturii a constatat \n urm` cu trei ani c`

O nou\ pierdere grea pentru via]a cultural\ a Ia[ului!


Constantin V. Ostap, inginer [i scriitor romn, care a scris o serie de c`r]i ce evoc` Ia[ul de alt`dat`, s-a stins din via]` Acesta a murit dup` ce a suferit un infarct acum dou` zile Un nou deces cutremur` lumea cultural` ie[ean`, dup` ce Constantin V. Ostap, inginer [i scriitor romn, care a scris o serie de c`r]i ce evoc` Ia[ul de alt`dat`, s-a stins din via]`. Ostap s-a n`scut la data de 14 noiembrie 1925 \n satul Cotova, pe atunci \n jude]ul Soroca, ast`zi \n raionul Drochia - Republica Moldova, \n familia unui preot. |n prim`vara anului 1936 a venit \n Ia[i, pentru a da examen de admitere \n clasa I a Liceului Internat. Odat` cu apropierea frontului de ora[, \n anul 1944, \mpreun` cu p`rin]ii s`i, cu fratele [i sora, s-a refugiat \n ora[ul Trgu Jiu. Familia a pierdut casa, p`mntul, via [i agoniseala de-o via]`. El s-a transferat la Liceul Tudor Vladimirescu din Trgu Jiu, tat`l s`u primind parohie \n satul Trgu Logre[ti. Dup` un timp, Ostap s-a \ntors la Ia[i, unde a absolvit cursurile Facult`]ii de Electrotehnic`, din cadrul fostului Institut Politehnic, ob]innd diploma de inginer. Printre c`r]ile sale se remarc`: Cu Ia[ii mn`-n mn`, Tr`itori sau trec`tori prin Trgu Ia[ului, Cu Ia[ii mn`-n mn` - vol. III, Ia[ul \ntre adev`r [i legend`, Prim`ria Municipiului Ia[i. Pagini de istorie, evoc`ri [i legende, Caragiale \n Ia[ii Junimii, Parfum de Ia[i, Despre Ia[i - numai cu dragoste. O pasiune, un nume, fiul de preot basarabean, negruzzistul, politehnistul Constantin Ostap s-a dedicat cu fervoare artei scrisului, dincolo de partea pur tehnic` a vie]uirii sale. Entuziast [i dinamic, ata[at valorilor de patrimoniu relevant, \n chip de onest cronicar al Prim`riei, al Uzinei Electrice sau al... tramvaiului ie[ean, a fost un scotocitor minu]ios, cu \nc` pu]ini al]i ilumina]i [i cultivatori ai memoriei culturale. Membru al Societ`]ii amicale Junimea 90, a sus]inut nenum`rate ini]iative de punere \n valoare a Ia[ilor culturali, dac` am spune doar colocviale seri muzeale dedicate primarilor junimi[ti de alt`dat`, Vasile Pogor [i Nicolae Gane, cu dedica]ie special` pentru demnitarii familiei Negruzzi. Mereu \n dialog [i competi]ie cu prieteni trecutologi, precum regreta]ii Aurel Leon, Olga [i Constantin Liviu Rusu, Ion Mitican, publicistul armoniza date, informa]ii, documente foto, sintetiza [i oferea pagini semnificative Daciei literare, deseori \ntrupate \n incitante c`r]i. Un om, o pasiune, un nume! Poate o romantic` uli]` ie[ean` \i va purta [i p`stra memoria!, a transmis scriitorul Lucian Vasiliu. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

societatea de construc]ii nu [i-a \ndeplinit toate obliga]iile prev`zute \n contractul de reabilitare, de[i a \ncasat to]i banii. Totu[i, anul acesta, prin interven]ia |naltpreasfin]itului (|PS) Teofan, mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, dar [i a Direc]iei de Cultur` respectiv a Institutului Na]ional al Patrimoniului (INP), castelul ar putea fi reabilitat. Urmeaz` ca \n perioada urm`toare s` se g`seasc` noi surse de finan]are pentru acest proces, \n principal cu sus]inerea Mitropoliei, entitate de care apar]ine cl`direa.

Istoria unui monument unic


Castelul Sturdza de la Micl`u[eni, cunoscut [i sub denumirea de Palatul Sturdza, a fost construit ntre anii 1880-1904 n stil neogotic de c`tre Gheorghe Sturdza [i so]ia sa Maria, n localitatea ie[ean` cu acela[i nume, la o distan]` de 65 km de municipiul Ia[i. n prezent, se afl` n proprietatea Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. De asemenea, m`n`stirea Micl`u[eni a fost inclus` pe Lista monumentelor istorice din jude], din anul 2004 fiind format` din trei obiective: Biserica Sf. Voievozi, Buna Vestire - datnd din 1787, Castelul Sturdza - datnd din secolul al XVII-lea, recl`dit n 1752 [i n secolul al XIX-lea, Parcul - datnd din secolul al XIX-lea. Istoria conacului porne[te \n jurul anului 1410. Atunci, domnitorul

Alexandru cel Bun i-a d`ruit vornicului Micl`u[, membru n Sfatul Domnesc, o mo[ie ntins`, situat` n apropierea de Lunca Siretului. Mo[ia a devenit cunoscut` sub denumirea de Micl`u[eni, dup` moartea vornicului. La 25 aprilie 1591, urma[ii vornicului Micl`u[ au vndut mo[ia c`tre vistiernicul Simion Stroici. Acesta a construit aici un conac ale c`rui ruine se mai puteau nc` vedea la nceputul secolului al XX-lea. Pe de alt` parte, \n anul 1752, vornicul Ioan Sturdza a ridicat aici un conac boieresc cu demisol [i parter care avea form` de cruce. Conacul avea 20 de camere, cte 10 pe fiecare etaj. n grajdurile conacului erau ad`posti]i cai de ras`, preg`ti]i pentru ntrecerile manejului din cuprinsul domeniului. Dornic s` refac` cl`direa conacului, George Sturdza a vndut cteva p`duri [i a luat un mprumut de 100.000 de lei de la Societatea de Credit Funciar Romn, punnd gaj mo[ia Micl`u[eni. El trebuia s`-[i achite datoriile n monezi de aur. ntre anii 1880 [i 1904, George Sturdza a construit pe amplasamentul vechiului conac un frumos palat n stil neogotic trziu, fiind o copie a castelelor feudale apusene [i amintind de Palatul Culturii din Ia[i, dar [i de Palatul Domnesc din Ruginoasa. Planurile construc]iei au fost realizate de arhitec]ii Iulius Reinecke [i I. Grigsberg. Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

{tiri

O nou` edi]ie a concursului de matematic` Adolf Haimovici


Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i a anun]at c`, \n perioada 24 - 28 ianuarie 2014, \n [colile din municipiu [i jude], se desf`[oar` prima etap` din cadrul celei de-a XVIII-a edi]ii a Olimpiadei de Matematic` Adolf Haimovici. Potrivit organizatorilor, responsabilitatea organiz`rii acestei etape revine fiec`rei [coli \n parte, iar evaluarea elevilor se face \n urma sus]inerii unei probe scrise. Manifestarea se desf`[oar` [i sub egida Ministerului Educa]iei Na]ionale (MEN), Universitatea Tehnic` (UTI) Gh. Asachi [i Societatea de {tiin]e Matematice din Romnia. Competi]ia se adreseaz` elevilor din grupurile [colare, filiera tehnologic`: profil tehnic, filier` tehnologic`, profil servicii [i resurse naturale, respectiv protec]ia mediului, precum [i liceelor teoretice cu profil real, specializarea [tiin]ele naturii, profil umanist, specializarea filologie (clasele IX-X) al`turi de specializarea [tiin]e sociale (clasele IX-XII). De precizat faptul c`, pentru participan]ii care au ob]inut premii, la edi]ia de anul trecut a concursului, Facultatea de Construc]ii de Ma[ini [i Management Industrial (TCM) de la UTI a oferit 16 burse de studiu. |n total, la manifestare sunt a[tepta]i aproximativ 630 de elevi de liceu din toat` ]ara. Adolf Haimovici a fost un emerit profesor de matematic` n nv`]`mntul superior ie[ean, care a murit n 1993. Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECONOMIC

S=mb`t`, 25 ianuarie

Mobiliz`ri f`r` precedent! USL a umplut Pia]a Unirii cu oameni adu[i de la ]ar`
Zeci de autocare, pline cu s`teni din localit`]ile jude]ului, au fost aduse la manifest`rile din Pia]a Unirii prin re]eaua partidelor din USL Re]eaua USL din jude]ul Ia[i a f`cut o mobilizare f`r` precedent la manifest`rile dedicate Unirii Principatelor Romne. Zeci de autocare pline ochi cu persoane provenite din mediul rural au transportat sus]in`tori ai PSD [i PNL, majoritatea dintre ace[tia fiind \n grupuri organizate de primarii localit`]ilor din care provin. Eu am venit aici din Hrl`u, e frumos. Primarul ne-a adus aici pe gratis, f`r` s` ne cear` nimic. Ne bucur`m c` putem veni la Ia[i cnd e s`rb`toare a[a de mare. To]i am primit steaguri [i am vrea s` vedem [i concertul de muzic` popular`, e p`cat c` nu se cnt`, a spus unul dintre participan]ii la manifest`rile din 24 ianuarie. Se pare c`, \n urm` cu aproximativ o s`pt`mn`, liderii PNL [i PSD au organizat o \ntlnire cu primarii din jude], care apar]in acestor partide, ace[tia fiind instrui]i s` aduc` la Ia[i ct mai multe persoane la manifest`rile dedicate Unirii Principatelor Romne, pentru a face o imagine ct mai bun` \n fa]a autorit`]ilor centrale. Sute de persoane au fost chiar transportate cu ajutorul autobuzelor RATP. Oficialii regiei de transport public sus]in c` ma[inile RATP sunt \nchiriabile \n baza unor tarife prestabilite, \ns` nu au precizat cte autobuze au fost oferite spre \nchiriere \n data de 24 ianuarie. Noi \nchiriem autobuze permanent \n baza unor tarife fixe, facem acest lucru dintotdeauna. |n momentul de fa]` nu am informa]ii dac` s-au \nchiriat autobuze [i ast`zi, au precizat oficialii RATP Ia[i. Autocarele [i microbuzele venite din jude] au fost parcate ct mai aproape de locul manifest`rilor. Vreme de cteva ore, grupuri de persoane aflate \n fa]a autocarelor au a[teptat indica]iile privitoare la organizarea manifest`rilor laudative la adresa autorit`]ilor. Ace[tia s-au organizat \n grupuri mai ales pe Independen]ei, Cuza Vod` [i alte zone apropiate de Pia]a Unirii. Vlad ALEXA vladalexa@bzi.ro

{oferii trebuie s\ [tie asta!

Unde va construi Prim\ria parc\ri noi?


Prim`ria vrea s`-i concedieze pe taxatorii din parc`ri [i s` \i \nlocuiasc` cu bariere automate Dou` parc`ri centrale sunt primele vizate Cei din prim`rie se laud` [i cu un nou plan de cre[tere a num`rului locurilor de parcare, dup` un deceniu \n care doar investitorii priva]i au construit parc`ri \n ora[
Municipalitatea vrea s` elimine factorul uman \n gestionarea parc`rilor. |n 2014, dou` dintre parc`rile din ora[ ar urma s` fie gestionate de sisteme electronice de acces, urmnd ca cei care \ncasau banii s` fie \nlocui]i cu aparate de taxat. Anun]ul f`cut de prim`rie vine \n contextul \n care \n 2014 se vor aloca 800.000 de lei pentru achizi]ii de parcometre [i sisteme de taxare, ce urmeaz` a fi amplasate \n mai multe zone din municipiu. Pentru achizi]ionarea de automate de acces [i taxare se vor aloca 300.000 de lei, iar pentru cump`rarea [i montarea de parcometre stradale se vor cheltui 500.000 de lei. Parcometre vor fi instalate pe bulevarde centrale. Avem \n vedere zona Copou, Independen]ei. R`mne de v`zut cum se va decide pn` la urm`. Se vor monta noi sisteme de acces la parcarea de la Cinema Victoria [i la cea din spatele SRI, de la fosta Banc` Agricol`,

a mai declarat viceprimarul Marius Dang`. Pe str`zile Zugravi, Str`pungerii Silvestru, Stindardului sau Aleea Canta, {oseaua Na]ional`, Bulevardul Nicolae Iorga, str`zile Decebal, Tepe[ Vod`, A. {esan, Conductelor, Bulevardul Chimiei, str`zile Gr`dinari, Parcului, Vasile Lupu, Ciurchi [i Cristofor ar putea fi amenajate parc`ri de re[edin]`. Pe aceste amplasamente ar urma ca locurile de parcare s` \nlocuiasc` garajele existente sau demolate recent, fiecare dou` garaje demolate urmnd s` fac` loc pentru trei locuri de parcare neacoperite. Estim`rile prim`riei ar fi c` \n 2014 s-ar putea ob]ine 1000 de locuri de parcare, doar o treime dintre ele fiind practic locuri noi.

Se preg`te[te inventarierea locurilor de parcare


De asemenea, prim`ria analizeaz` posibilitatea achizi]iei unui soft care s` fie folosit pentru realizarea unei h`r]i a parc`rilor

din Ia[i, dup` o cartografiere a acestora. Dup` o inventariere a parc`rilor, dac` am lua un soft, am putea cartografia locurile [i astfel s-ar [ti clar cte locuri sunt [i unde, cte sunt ocupate [i cte ar mai putea fi \nchiriate pe fiecare zon` \n parte. Practic, ie[enii ar putea vedea ce locuri sunt [i unde sunt, lucrurile ar fi transparente, a opinat viceprimarul Marius Dang`. Eficientizarea afacerii de \nchiriere a locurilor de parcare de re[edin]`, gestionat` momentan de DAPPP, ar putea aduce venituri mai mari la prim`rie, \ncas`rile pe anul trecut fiind doar de un milion de lei. Anul trecut, DAPPP a finalizat noul regulament al parc`rilor, acesta fiind deja pus \n aplicare. |n ultima parte a anului s-a \nregistrat o cre[tere a num`rului de locuri de parcare de re[edin]` \nchiriate. Astfel, dac` \n 2012, la finele anului erau 3.800 de locuri \nchiriate, la finele lui 2013 erau \nchiriate circa 4.500 de locuri. |n ceea ce prive[te \ncas`rile din parc`rile de re[edin]`, \n 2013 au fost de circa 1.000.000 de lei, cu 200.000 de lei mai mult ca \n 2012, sus]in cei din Prim`rie. Silviu BORDEIANU

|nainte s` pleca]i la drum, verifica]i dac` trenurile nu sunt anulate


|n urma avertiz`rilor meteo de ninsoare [i vnt, emise de Administra]ia Na]ional` de Meteorologie (ANM) pentru urm`toarele 24 de ore, CFR C`l`tori informeaz` pasagerii s` aib` \n vedere faptul c` trenurile vor circula conform reglement`rilor specifice condi]iilor de iarn`, la nivelul companiei fiind instituit Comandamentul de Iarn`. |ntruct exist` posibilitatea apari]iei de modific`ri sau perturb`ri \n circula]ia trenurilor, pasagerii sunt ruga]i ca \nainte de c`l`torie, s` se informeze despre condi]iile meteo [i s` apeleze telefonic Gara CFR din localitatea de plecare pentru informa]ii actualizate despre mersul trenului cu care inten]ioneaz` s` c`l`toreasc`. Numerele de telefon sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la sec]iunea Info Utile-Informa]ii Telefonice. Pentru pre\ntmpinarea unor eventuale perturb`ri \n circula]ia feroviar`, CFR C`l`tori ia deja m`suri, cum ar fi asigurarea locomotivelor Diesel de rezerv` [i preg`tirea materialului rulant pentru circula]ie \n condi]ii de iarn`, suplimentarea echipelor de interven]ie [i asigurarea personalului necesar pentru desz`pezirea unit`]ilor proprii (revizii, depouri) [i preg`tirea suplimentar` a garniturilor. Raluca ZAMISNICU ralucazamisnicu@bzi.ro

VND SPA}II COMERCIALE DE 140 MP |N CENTRUL PA{CANIULUI, VIZAVI DE PRIMARIA PA{CANI RELA}II LA 0788.313.581

Societate comerciala colaboratoare MONITORUL OFICIAL


Preia anunturi la CELE MAI MICI PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a concursuri, pierderi acte, schimbari nume, actele instantelor judecatoresti; Monitorul Oficial Partea a IV-a acte ale societatilor comerciale; Monitorul Oficial Partea a VI-a achizitiile publice, concesiuni; Relatii la tel.: 0788.313.620 Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr. 22, cl`direa Teba Industries

Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

S=mb`t`, 25 ianuarie

ECONOMIC

R\sturnare de situa]ie!

Patrimoniul termocentralei din Ia[i are un nou proprietar

Situa]ie incredibil`. Peste 200 de ie[eni [i-au declarat r`zboi pentru un loc de munc`

Trei instan]e de judecat` au aprobat ca bunurile \n valoare de 5 milioane de euro s` intre \n contul firmei din Gala]i, \ns` influen]a [efilor din Prim`ria Ia[i i-a f`cut pe judec`tori s` se r`zgndeasc`
Justi]ia din Ia[i pare c` se implic` \ntrun joc cel pu]in ciudat. Firma Shine din Gala]i a c[tigat anul trecut o licita]ie prin care s-au vndut bunuri \n valoare de 5 milioane de euro ale CET Ia[i. Prezentate ca ni[te fiare vechi, acele bunuri erau de fapt instala]ii, cazane, turbine [i locomotive func]ionale. Firma fantom` din Gala]i a c[tigat licita]ia \n dauna firmei RoReciclyng pentru care primarul Nichita a f`cut lobby s` fie \naintat` la vnzare. De[i trei instan]e

de judecat` au precizat c` licita]ia a fost c[tigat` legal de acea firm`, insisten]ele primarului Gheorghe Nichita au trimis dosarul la Curtea de Apel Ia[i, acolo unde magistra]ii au suspendat executarea silit` a CET SA. Decizia a fost luat` \n data de 22 ianuarie. Primarul Gheorghe Nichita a trimis adrese c`tre judec`tori, prin care a solicitat oprirea execut`rii silite [i anularea licita]iei. Avnd \n vedere c` bunurile proprietate public` urmeaz` a fi dezmembrate [i valorificate ca material recuperabil, municipiul Ia[i nu va mai putea intra \n posesia lor [i nici nu le va putea recupera de la cump`r`torul SC Shine SRL, \ntruct acestea nu vor mai exista \n fizic, se arat` \n solicitarea primarului Gheorghe Nichita c`tre pre[edintele de instan]`. Reprezentan]ii Shine, firm` care ar fi trebuit deja s` \nceap` executarea silit`, au catalogat acest demers drept o ciud`]enie, din moment ce trei instan]e de judecat` leau dat dreptate, \ns` nu li se permite

preluarea bunurilor. Au fost dou` hot`rri de fond la Tribunal care ne-au dat c[tig de cauz`, precum [i acest recurs, care a fost pierdut de Prim`ria Ia[i, [i care este definitiv [i irevocabil. Prim`ria Ia[i a cerut suspendarea execut`rii silite pe motiv c` va fi afectat sistemul de termoficare, dar \nc`lzirea ora[ului nu va fi afectat` \n niciun fel f`r` bunurile c[tigate la licita]ie, a spus Adrian Simion, avocatul firmei Shine. Scandalul vnz`rii celor 10 milioane de tone de instala]ii [i utilaje ale termocentralei ie[ene se va finaliza oficial pe 27 ianuarie. Speria]i c` pierd procesele pe band` rulant` cu cei care au cump`rat patrimoniul CET SA, [efii din Prim`ria Ia[i au decis s` numeasc` alt administrator \n locul lui Dorin Ivana, iar noul administrator special al CET SA a fost numit Costel Bejenariu, fostul director adjunct al Habitat Project. Vlad ALEXA vladalexa@bzi.ro

Ie[enii au fost interesa]i de programul prin care pot ob]ine bani de la stat s` \[i dezvolte afacerile, derulat de Agen]ia pentru Implementarea Programelor pentru |ntreprinderile Mici [i Mijlocii. Sute de firme din Ia[i s-au \nscris pe site-ul Agen]iei \n cele 10 zile \n care s-a derulat programul pentru ajutorul de minimis. |n total, s-au \nscris 657 de societ`]i comerciale din jude], la nivel na]ional fiind vorba de 5.300 de firme care au vrut s` ob]in` finan]area de la bugetul de stat. Programul a suferit o serie de modific`ri \n acest an pentru a se evita situa]ia de anul trecut, din luna august, cnd a e[uat. Site-ul disponibil pentru depunerea proiectelor a fost blocat \n cteva secunde, iar proiectele au fost anulate. Schema de minimis privind finan]area nerambursabil` acordat` ntreprinderilor mici [i mijlocii a fost modificat` \n acest an. Sprijinul a fost redus de la 200.000 de euro la 100.000 de euro, iar beneficiarul va avea o contribu]ie de 10 la sut` pe proiect. Aprobarea dosarelor nu se va mai face pe principiul primul venit-primul servit, ci va exista o departajare n func]ie de punctaj. |nscrierea se va face tot online, iar o alt` modificare important` a schemei este aceea c` statul nu va mai acoperi n totalitate costurile proiectului, iar beneficiarul va trebui s` aduc` un aport financiar de 10 la sut`. Valoarea total` a finan]`rii este de 250 de milioane de lei pentru anul 2014, aceea[i sum` urmnd a fi alocat` [i \n 2015. Raluca ZAMISNICU ralucazamisnicu@bzi.ro

Ie[enii `ntreprinz\tori vor O re]ea nou` s\ ob]in\ cteva milioane de ap` potabil` de euro de la stat va fi f`cut` \n Ia[i
Operatorul serviciilor de ap` [i canalizare din Ia[i are \n plan s` \nlocuiasc` o re]ea \ntins` de distribu]ie a apei potabile \n acest an. Investi]ia care se ridic` la circa un milion de euro are ca obiectiv general mbun`t`]irea infrastructurii de ap` [i canalizare pe mai multe str`zi, precum strada Duca Vod`, strada Cronicar Mustea, Mitropolit Varlaam, Iarmaroc sau strada Veniamin Costache. Cu cei aproape 5 milioane de lei avu]i la dispozi]ie se vor reface bran[amentele [i se vor \nlocui conductele de ap` potabil` cu altele noi, dintr-un aliaj de font`, care prezint` un risc mult mai mic dect cele din azbociment, considerate recent ca fiind cancerigene. Firma Europartener SRL, cu sediul \n Uricani, a c[tigat licita]ia [i se va ocupa de lucr`rile la re]eaua administrat` de ApaVital. Aproape \ntreaga re]ea de ap` [i canalizare a jude]ului [i a municipiului Ia[i beneficiaz` de o investi]ie care ajunge la 164 milioane de euro [i urmeaz` ca un alt proiect major \n valoare de circa 200 milioane de euro s` \nceap`. Investi]ia este co-finan]at` din Fondul de Coeziune, prin Programul Opera]ional Sectorial Mediu. Vlad ALEXA vladalexa@bzi.ro

Criza locurilor de munc` din domeniul sanitar se resimte tot mai puternic. Drept dovad`, \n luna februarie va avea loc o competi]ie strns` pentru cei care sper` s` semneze un contract de munc` pe o perioad` nedeterminat` \ntr-un important spital ie[ean. Cele 62 de posturi de asisten]i medicali, scoase la concurs de c`tre Institutul Regional de Oncologie Ia[i, sunt o miz` important` pentru sute de ie[eni. Conform conducerii spitalului, s-au depus peste 200 de dosare pentru aceste posturi. Ieri, a fost ultima zi \n care asisten]ii medicali [i-au putut completa dosarele. Candida]ii au la dispozi]ie aproape o lun` pentru a-[i pune la punct no]iunile teoretice, \n data de 24 februarie, urmnd a fi sus]inut` proba scris`. Concursul de la Institutul de Oncologie este cel mai mare din ultima perioad` [i s-a putut organiza dup` mai multe amn`ri ale Ministerului S`n`t`]ii privind deblocarea posturilor. Sunt disponibile 11 posturi de asistent medical generalist la sec]iile Chirurgie Oncologic` I [i II, 3 posturi la Oncologie Medical`, 4 posturi la Hematologie, 2 la Radioterapie, 5 posturi la Compartimentul de |ngrijiri Paliative, 14 la Anestezie [i Terapie Intensiv`, 2 la Bloc Operator, 4 posturi la Sterilizare, 5 posturi la Ambulator, 5 la Spitalizare de zi, un tehnician radiologie [i un post de asistent radiologie. A[teptat este [i regulamentul de organizare a concursului pentru cadre medicale, personal auxiliar [i personal administrativ. Candida]ii care vizeaz` un post din aceste categorii a[teapt` cu dosarele complete stabilirea perioadei de \nscrieri. Capacitatea la care func]ioneaz` Institutul de Oncologie este motivul principal pentru care spitalul are nevoie urgent` de personal. Zilnic, ajung pe minile medicilor ie[eni pacien]i din \ntreaga regiune a Moldovei. Alina ACSINTE acsintealina@bzi.ro

Ie[enii pot ob]ine cteva milioane de euro de la Uniunea European`


Sute de proiecte au fost depuse de ie[eni \n cadrul Grupurilor de Ac]iune Local` (GAL-urilor). Ace[tia vor s` investeasc` cteva milioane de euro \n agricultur`. |n total, anul trecut au fost depuse 223 de proiecte. Acestea vor fi evaluate [i selectate de Oficiul Jude]ean pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit din Ia[i, pentru a primi finan]area european`. Din cele 223 de proiecte, 43 au fost depuse de ie[eni \n cadrul GAL-ului Ia[i Sud-Vest, iar al]i 40 de ie[eni sunt din comunele arondate GAL-ului Belce[ti. Al]i 45 de ie[eni ar putea primi finan]area european` prin intermediul GALului Valea Prutului, tot at]ia, prin intermediul GAL-ului Colinele Ia[ilor, iar 22 de ie[eni au depus proiecte \n cadrul GAL-ului Regiunea Rediu-Pr`jeni. Cele mai multe investi]ii pe care vor s` le fac` ie[enii sunt \n ferme cu animale, ciuperc`rii sau vor s` achizi]ioneze utilaje pentru fermele pe care le de]in deja. Valoarea minim` a unui proiect depus de ie[eni este de 40.000 de euro, iar cea maxim`, 400.000 de euro. Raluca ZAMISNICU ralucazamisnicu@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ACTUALITATE

S=mb`t`, 25 ianuarie

Teroare `ntr-un spital din Ia[i! A[a ceva vezi doar `n filmele de groaz\
O parte dintre asisten]ii medicali [i infirmieri au cerut transferul \n alte spitale |n fiecare s`pt`mn` se \nregistreaz` cel pu]in un caz Locul unde au loc nenorocirile sunt camera de gard` din triajul spitalului [i sec]iile unde bolnavii sunt ]inu]i sub cheie
Nu trece s`pt`mn` ca m`car un asistent medical dintr-o sec]ie de la Spitalul de Psihiatrie Socola din Ia[i s` nu fie agresat de bolnavi. Unii dintre asisten]i [i chiar infirmieri s-au transferat \n alte unit`]i medicale, pentru c` nu s-au putut adapta atmosferei [i riscurilor care exist` permanent \n Spitalul de Psihiatrie Socola. Directorul de \ngrijiri spune c` cei mai agresivi pacien]i sunt oligofrenii, mai violen]i chiar [i dect schizofrenicii. Cele mai multe agresiuni asupra personalului au loc \n camera de gard` din triaj, unde este adus pacientul pentru internare [i apoi \n pavilioanele cu regim \nchis. Ca s` se elibereze din minile bolnavului psihic, victima, asistentul medical sau infirmierul, negociaz` cu acesta [i reu[e[te s` scape f`r` leziuni. O singur` asistent` a necesitat interven]ie chirurgical` la un cabinet de stomatologie, dup` ce un pacient i-a tras un pumn peste gur` de i-au s`rit doi din]i din fa]`. Asistenta medical` se afla pe holul sec]iei [i cnd bolnavul a trecut pe lng` ea, a lovito pe nea[teptate, f`r` s` mai aib` timp s` se apere. Agresiuni asupra personalului din partea pacien]ilor se \nregistreaz` frecvent. Rareori au urm`ri grave. Femeile zgrie, trag de p`r, arunc` cu ap`, ceai sau cu diferite obiecte pe care le g`sesc la \ndemn`. Oligofrenii au o agresivitate foarte mare, mult mai mare dect a bolnavilor de schizofrenie. Nu exist` afec]iune psihic` \n care bolnavul s` fie att de agresiv, a[a cum sunt oligofrenii. |n ultimii 15 ani nu am avut colegi care s` necesite spitalizare dup` ce au fost agresa]i de bolnavi, a declarat Gabriel Obad`, director de \ngrijiri la Spitalul de Psihiatrie Socola din Ia[i.

Infirmier ucis cu topori[ca


Nu exist` pavilion sau sec]ie \n spital \n care personalul s` nu fie b`tut de pacien]i. Medicii psihiatri cu zeci de ani vechime \n meserie \[i aduc aminte de o singur` crim` s`vr[it` \n unitatea medical` de c`tre un bolnav. Un infirmier a fost ucis de un bolnav psihic. Este singura crim` care a avut loc \n spital cu zeci de ani \n urm`. Pavilioanele se \nc`lzeau atunci cu sobe cu lemne. Un bolnav a f`cut o fixa]ie pentru un infirmier, \l ura. |ntr-o noapte l-a pndit [i cnd infirmierul a a]ipit, l-a lovit \n cap pn` l-a omort, cu o topori[c` folosit` la despicatul lemnelor pentru foc. Nu am mai avut astfel de evenimente tragice pn` la cel de la sec]ia Grajduri din 1997, cnd o asistent` medical` a fost ucis` de un bolnav, sec]ia fiind atunci \n administrarea Spitalului Socola, a mai spus Gabriel Obad`.

Tr`im \ntr-o societate agresiv`


{i directorul de \ngrijiri a fost lovit cu pumnii \n cap de unul dintre bolnavii interna]i la un pavilion cu regim deschis. Acesta a ]inut s` precizeze c` tr`im \ntr-o societate agresiv` [i conflictele sunt inevitabile. Noi, romnii, suntem o societate agresiv`. Se \njur` peste tot, se vorbe[te urt, ne enerv`m foarte u[or [i inevitabil avem acest comportament [i la serviciu. Sunt situa]ii \n care ridici vocea f`r` s` vrei la un bolnav sau i te adresezi pe un ton mai agresiv. Am fost \n Finlanda \n spitale de psihiatrie [i am v`zut o alt` rela]ie \ntre pacient [i personalul medical. Mult, mult calm. Bine\n]eles c` riscul de a fi lovit de pacient e [i la ei, [i \n alte ]`ri, nu numai la noi. |n Finlanda ni s-a prezentat un caz extrem de agresiv \n care pacientul s-a re\ntlnit cu un asistent medical \ntr-un mall [i l-a dat cu capul de asfalt. Acel asistent a ajuns \ntr-un scaun cu rotile pentru restul vie]ii. |n Fran]a, un bolnav psihic a ucis to]i

canarii pe care \i avea acas`, iar la spital, \ntr-o noapte, i-a t`iat capul unei asistente medicale, a spus directorul de \ngrijiri.

\njurat pe strad` de un bolnav care a fost internat la Socola. Nu m-am ocupat de el, dar m-a v`zut prin spital, a declarat Gabriel Obad`.

Urm`ri]i de bolnavii psihic chiar [i la domiciliu


Chiar dac` au p`r`sit unitatea medical`, personalul nu este protejat de furia bolnavilor. Nu pu]ine sunt situa]iile \n care angaja]ii sunt urm`ri]i de pacien]i [i la domiciliu. Aici este vorba de bolnavul psihic care a f`cut o fixa]ie pentru o asistent` medical` sau un infirmier [i caut` s` se r`zbune. Avem plngeri din partea colegilor care ne spun c` sunt urm`ri]i de fo[ti pacien]i. Bolnavul st` chiar [i \n fa]a blocului asistentului sau infirmierului. Pe perioada intern`rii li se pune pata, ca s` zic a[a, pe un angajat, [i \l urm`resc [i dup` externare. Bine\n]eles c` angajatul nostru se simte amenin]at [i familia este \n pericol. {i eu am fost

Spor de periculozitate
Angaja]ii de la Spitalul de Psihiatrie Socola, care lucreaz` cu bolnavul psihic, primesc lunar un spor de periculozitate. Directorul de \ngrijiri a men]ionat c` ace[tia merit` cu vrf [i \ndesat ace[ti bani. Sporul de periculozitate este de 75 la sut` [i \l prime[te numai personalul care lucreaz` cu bolnavii. To]i \l merit` f`r` nicio discu]ie. O persoan` care lucreaz` \ntr-un laborator de analize medicale prime[te un anumit spor, dar cnd a plecat din unitatea medical` nu se mai afl` \n pericol. Un angajat de la psihiatrie prime[te sporul de periculozitate [i chiar dac` a plecat din spital, se afl` \n continuare \n pericol, a declarat directorul de \ngrijiri de la Spitalul de Psihiatrie Socola din Ia[i. Magda OLTEANU magda@bzi.ro

Feri]i-v`! Este incredibil ce po]i p`]i dac` ai luat bani de la aceast` firm`
Una dintre cele mai cunoscute institu]ii financiare pe pia]a creditelor de drepturile consumatorilor. Mai exact, era vorba consum din Romnia a fost prins` pe picior gre[it. Au fost g`site nereguli la despre dou` prevederi. Prima dintre acestea \i contractele de credite. Dac` a]i luat vreodat` credit de la aceast` firm`, obliga pe consumatori s` furnizeze c`tre Cetelem trebuie s` citi]i urm`torul material garan]ii suplimentare \n situa]ia \n care valoarea Una dintre cele mai cunoscute institu]ii \ncheiate de consumatori care afectau drepturile garan]iilor constituite s-ar diminua \n opinia financiare pe pia]a creditelor de consum a primit acestora. |n urma verific`rilor, s-a dispus m`sura Cetelem. Pe baza acestei clauze, \n lipsa stabilirii o amend` ustur`toare pentru un comportament modific`rii anumitor clauze din contractele pe unor proceduri clare de reevaluare de c`tre un incorect fa]` de consumatori. SC Cetelem IFN care societatea le \ncheie cu consumatorii. expert autorizat al garan]iilor, consumatorii puteau SA, una dintre firmele la care ie[enii au apelat oricnd s` se afle \n situa]ia de a fi obliga]i s` \n momentul \n care au vrut s` \[i cumpere \n aduc` garan]ii suplimentare. |n caz contrar, creditul Dac` aveau datorii, rate aparate electronice sau elecrocasnice, mobilier, era declarat scadent anticipat, clientul trebuind produse din domeniul bricolaj [i amenaj`ri interioare, astfel s` restituie toat` suma \mprumutat`. erau ar`ta]i cu degetul produse IT, telefoane mobile, tmpl`rie PVC, a O alt` clauz` din contractele Cetelem d`dea fost amendat` cu 10.000 de lei de Comisariatul |n urma controlului efectuat de comisarii din dreptul ca institu]ia financiar` s` anun]e angajatorul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) cadrul CJPC Ia[i, s-a constatat c` exist` mai multe sau alte ter]e persoane, \n cazul \n care debitorul Ia[i dup` ce au efectuat un control tematic. |n nereguli la contractele de credit de consum. |n nu poate fi contactat, cu privire la \ntrzierile la urma verific`rilor efectuate la sediul firmei din actele \ncheiate de firm`, \n cazul achizi]ion`rii plat`. Astfel, dac` un client oferea date de contact Ia[i, comisarii din cadrul institu]iei au constatat de produse de la comercian]i, cu plata \n rate, de la alte persoane, inclusiv [eful sau rudele sale, c` exist` mai multe prevederi \n contractele firma includea o serie de prevederi care afectau acestea erau contactate, iar clientul cu datorii era www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume pus \ntr-o situa]ie jenant`, pentru c` nu putea s` le achite. Avnd \n vedere c` alte clauze contractuale stabileau clar care este procedura \n caz de neplat`, cum sunt calcularea de penalit`]i, notificare, executare silit`, comisarii au stabilit c` acea clauz` este incorect` [i poate afecta consumatorul. Noi efectu`m o tematic` de control dispus` de Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor, cu privire la contractele de credit \ncheiate pentru cump`rarea de produse \n rate [i verific`m to]i furnizorii de servicii financiare de acest tip. Vom furniza detalii despre controale la sfr[itul ac]iunilor de control, a declarat Marian Grigora[, comisar [ef \n cadrul CJPC Ia[i. Reprezentan]ii firmei amendate nu au putut fi contacta]i pentru a oferi un punct de vedere cu privire la aceast` situa]ie. Raluca ZAMISNICU ralucazamisnicu@bzi.ro

S=mb`t`, 25 ianuarie

ACTUALITATE

Ia[ul a fost \ntotdeauna un bazin electoral \nsemnat pentru Partidul Social Democrat [i mai nou, pentru Uniunea Social Liberal`. La alegerile din 2012, USL a \nregistrat un scor foarte bun la Ia[i, promi]nd oamenilor autostrad`, aeroport modern finan]at din bani de la Guvern sau Spital Regional de Urgen]e. Toate au fost minciuni electorale, pentru c` \n 2012, Ia[ul a primit mai pu]in bani chiar dect pe timpul guvern`rii PDL, cnd se spunea c` toate fondurile se duc la Cluj. Iat`, \ns`, c` ie[enii nu au mai putut fi p`c`li]i [i de aceast` dat` [i s-au r`zbunat pe liderii USL, care i-au min]it pe fa]` la alegerile din anul 2012. Ieri, a fost pentru prima dat` cnd conduc`torii USL, Crin Antonescu, Gheorghe Nichita [i Cristian Adomni]ei, au fost huidui]i la scen` deschis` de oamenii prezen]i \n Pia]a Unirii. Tocmai pentru c` primise informa]ii c` lumea \i este ostil` la Ia[i, premierul Victor Ponta s-a r`zgndit \n ultima clip` [i nu a mai participat la manifest`rile dedicate zilei de 24 ianuarie. Nici primarul Gheorghe Nichita nu [i-a mai putut cump`ra lini[tea cu fasole [i crna]i la manifest`rile ocazionate de celebrarea a 155 de ani de la Mica Unire. Preg`tite \n detaliu, deta[amentele de aplaudaci ai primarului Nichita au \nceput s` populeze Pia]a Unirii \nc` de la primele ore ale dimine]ii. La manifest`ri s-au adunat circa 5.000 6.000 de persoane, \ns` printre aplaudaci [i-au f`cut \ns` apari]ia [i contestatari ai politicienilor, cei care au \ndr`znit s` \i huiduie pe primar, pe premierul

Nimeni nu se a[tepta la asta! Gestul incredibil f\cut de mii de ie[eni `n Ziua Unirii
Victor Ponta sau pe Crin Antonescu, fiind s`lta]i de SPP-i[ti [i poli]i[ti dup` ce agitatorii plasa]i strategic lng` acce[tia au provocat scandal. Anularea concertului de muzic` folcloric` i-a l`sat pe aplaudacii lui Nichita doar cu por]ile de fasole cu crna]i, \mp`r]ite \n corturile de pe strada Alexandru L`pu[neanu.

Tr]i la sec]ie pentru c` au \ndr`znit s` \l apostrofeze pe Nichita


|n masele de aplaudaci ai PSD au reu[it s` \[i fac` loc [i contestatarii USL [i ai primarului. Ie[enii care cereau blocarea proiectului de exploatare a aurului de la Ro[ia Montan` i-au adus morcovi premierului Ponta. Ponta avea morcov, de asta nu a venit la Ia[i s` \l huiduim. Am venit s` protest`m \mpotriva ho]iei, pentru c` sunt destui ho]i care s-au urcat pe scen`, sus]ine Vasile Dorohoianu. Printre protestatarii care iau huiduit copios pe Gheorghe Nichita, Cristian Adomni]ei, Crin Antonescu, dar [i pe absentul Victor Ponta, erau cei care au cerut oprirea abuzurilor de la Punge[ti, cei 150 de salaria]i care au de \ncasat salarii restante de la fosta CET, dar [i ie[eni de rnd, s`tui de minciunile USL. Politicienii nici m`car nu au mai avut curajul s` se prind` \n Hora Unirii, plecnd tiptil din Pia]a Unirii, \nconjura]i de SPP-i[ti. Pentru c` nu au putut s` \i opreasc` pe protestatari, cei din PSD au mutat grupuri de flutur`tori de steaguri \n fa]a celor care \l huiduiau

pe primar. Vasile Dorohoianu [i Gabriel R`dun`, doi contestatari ai primarului, au fost provoca]i de un aplaudac al USL, fiind tr]i la Sec]ia de Poli]ie de c`tre for]ele de ordine. A venit unul care ne-a rupt bannerele, [i mie [i lui R`dun`. Mie mi-a aruncat [i c`ciula. Erau de la poli]ia local` c]iva, i-am recunoscut. Au fost trimi[i acolo s` fac` scandal, s` aib` motiv s` ne scoat` din mul]ime. Mai era [i unul pe care l-am identificat la Sec]ia 3, unde am fost dus, pe care \l cheam` Constantin Saidacaru, sus]ine Vasile Dorohoianu. Reprezentan]ii Poli]iei Locale au infirmat c` ar fi fost folosi]i ca mas` de manevr` pentru USL. Totu[i, pe listele beneficiarilor de ajutoare acordate de municipalitate apare o persoan` pe nume Saidacaru, acesta ridicnd ajutoare de la Centrul de cartier P`curari, o leg`tur` \ntre cel care i-a provocat pe protestatari [i cel care prime[te ajutoare de la prim`rie nefiind clarificat`.

Oamenii veni]i din Punge[ti, h`r]ui]i de jandarmi


|n tot acest timp, zeci de persoane venite din localitatea Punge[ti au fost ]inute cu for]a de echipele de jandarmi pentru a nu intra in Pia]a Unirii. Sus]in`torilor Mi[c`rii de Rezisten]` Punge[ti li s-a spus ini]ial c` nu pot intra \n Pia]a Unirii din cauza bannerelor, \ns` grupul de oameni, cei mai mul]i de vrsta a treia, au fost opri]i cu for]a de jandarmi, chiar dac` nu aveau bannere [i pancarte. Jandarmeria Romn` a trimis chiar un negociator printre ace[tia. E mai r`u dect la pu[c`rie. Nu avem mesaje xenofobe sau care aduc jigniri vreunei persoane. Eu sunt din Punge[ti, iar acolo e mai r`u dect \n lag`r, pentru c` to]i suntem \nconjura]i de jandarmi. |n loc s` protejeze cet`]enii

Fasolele s-au epuizat \ntr-o or`


De[i printre cei care au stat la rnd pentru o por]ie de fasole [i crna]i se aflau [i ie[eni din ora[, majoritatea celor hr`ni]i de prim`rie au fost adu[i din jude], aplaudacii dovedindu-se destul de \nfometa]i. Cele 10.000 de por]ii de fasole cu crna]i, asezonate cu un pahar de vin, au fost epuizate \ntr-o or`, de[i num`rul de participan]i la manifest`ri a fost \n jur de 5.000 - 6.000.

corec]i, ei \i protejeaz` pe ho]i. Avem printre noi [i spioni trimi[i de Poli]ie [i Jandarmerie, care toarn` tot [i \ncearc` s` ne strice organizarea, a spus un localnic din Punge[ti. B`rbatul acuzat de spionaj sus]ine c` este neutru \n privin]a exploat`rii cu gaze de [ist [i, de[i a fost amenin]at [i fug`rit de zeci de persoane, acesta a continuat s` umble cu acela[i grup pentru a c`sca gura, dup` cum sus]ine acesta. Sunt neutru \n leg`tur` cu exploat`rile. Am venit aici s` casc gura [i s` le fac \n ciud` c` au spus c` m` bat oamenii `[tia. Nu m-a pl`tit nimeni [i nu m-a pus nimeni s` spionez [i s` spun la jandarmi [i Poli]ie, a spus persoana acuzat` de spionaj. Silviu BORDEIANU silviubordeianu@bzi.ro Vlad ALEXA vladalexa@bzi.ro

Un judec`tor a dezv`luit numele corup]ilor din prim`rie! Miza: o afacere de 300.000 euro
Judec`torii s-au l`murit demult [i sunt convin[i c` \n aceast` prim`rie sau s`vr[it de-a lungul timpului abuzuri grave care au dus la prejudicierea unor cet`]eni, care s-au trezit peste noapte c` le sunt luate abuziv terenurile, de[i aveau titluri de proprietate. Pentru astfel de fapte, un magistrat de la Judec`toria Ia[i a dispus ca \n frunte cu primarul Dan Ni]`, func]ionarii de execu]ie ai Prim`riei Miroslava s` fie cerceta]i pentru corup]ie. Solu]ia a fost dispus` \n urma unei plngeri depuse de Teodor Clima, un cet`]ean care se lupt` de ani de zile s`-[i recupereze un teren \n suprafa]` de 5.000 de metri p`tra]i, situat chiar vizavi de Metro, la marginea drumului european, proprietate evaluat` de un expert la peste 300.000 euro. Teodor Clima s-a adresat de mai multe ori procurorilor, sesiznd falsurile prin care s-a reu[it deposedarea abuziv`, dar de fiecare dat` ace[tia au dispus ne\nceperea urm`ririi penale. A contestat \n instan]` solu]iile procurorilor, iar judec`torii i-au dat dreptate. La data Sorin Constantin Florea. |n ceea ce-l de 5 decembrie 2011, un magistrat de prive[te pe actualul primar Dan Ni]`, la Judec`toria Ia[i a dispus ca Ni]` [i judec`torul dispune s` se efectueze subordona]ii s`i s` fie urm`ri]i penal, cercet`ri \mpotriva acestuia [i pentru dup` cum s-a mai precizat, pentru fapte s`vr[irea infrac]iunilor de abuz \n de corup]ie. |n aceste condi]ii faptele serviciu precum [i pentru fals [i uz de pentru care au fost cerceta]i intima]ii fals. ar putea constitui elementele constitutive Jefuit pe fa]` ale infrac]iunilor asimilate celor de corup]ie prev`zute de Legea nr. 78/2000 Dup` sentin]`, dosarul s-a \ntors la (privind prevenirea [i sanc]ionarea Parchetul de pe lng` Judec`toria Ia[i, faptelor de corup]ie - n.r) pentru care unde se fac [i \n prezent cercet`ri, procedura de cercetare este cea fiind \n continuare \nceput` urm`rirea reglementat` de aceast` lege, urm`rirea penal`, ca urmare a hot`rrii judec`tore[ti. penal` urmnd a se efectua de c`tre Familia Clima a fost jefuit` de aceast` procuror \n anchet` proprie, se arat` clic` din prim`rie \n condi]iile \n care \n sentin]a num`rul 3.312, dat` \n data de]inea pentru terenul respectiv un titlu de 5 decembrie 2011 de magistra]ii de proprietate nr. 82.616, emis \n data ie[eni. de 9.06.1992. Jaful a fost descoperit \n Judec`torii au indicat [i persoanele 2007, cnd Teodor Clima s-a adresat care urmeaz` a fi cercetate penal pentru Prim`riei Miroslava pentru a i se elibera abuzurile s`vr[ite \mpotriva familiei pentru terenul respectiv o fi[` fiscal`, Clima. Este vorba despre angaja]ii fi[` de cadastru [i o adeverin]` de rol. prim`riei: Rodica Moro[anu, Maria Fostul primar al comunei Miroslava, Ciobanu, Vasile Pl`m`deal`, Elena Ichim, Vasile L`pu[neanu, i-a spus atunci c` www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n nu-i poate da adeverin]` de rol deoarece titlul de proprietate al familiei Clima a fost anulat. Asta \n condi]iile \n care \n urma unei peti]ii, Prefectura jude]ului Ia[i a transmis familiei Clima, \ntr-o adres`, faptul c` titlul de proprietate este valabil, producnd toate efectele juridice, \ntruct nu exist` o hot`rre de invalidare [i nici nu a fost solicitat` anularea valid`rii \n instan]a de judecat`. |n toate adresele emise de c`tre Prefectura Ia[i, precum [i de Oficiul Jude]ean de Cadastru [i Publicitate Imobiliar`, rezult` c` titlul de proprietate eliberat petentului nu a fost invalidat, anulat sau revocat, a mai ar`tat judec`torul. Jaful a fost s`vr[it prin modificarea planului parcelar \n care se afla terenul familiei Clima. Ac]iunile de modificare [i falsificare au fost \ncepute de fostul primar Vasile L`pu[neanu [i continuate de Dan Ni]` [i func]ionarii indica]i de judec`torul ie[ean pentru a fi cerceta]i penal. Pe planul parcelar modificat nu Ia[i, \n ]ar` [i \n lume mai apare ca proprietar familia Clima, ci alte persoane care ulterior au vndut terenurile unor interlopi [i unor indivizi cu rela]ii \n justi]ie. |n edi]iile viitoare ale cotidianului BUN ZIUA IA{I vor fi prezentate toate \ncreng`turile acestei afaceri, cu probe care arat` c` terenurile respective au fost vndute prin intermediul unor func]ionari ai prim`riei. Dup` cum s-a mai precizat, Ni]` a continuat abuzurile \ncepute de L`pu[neanu, a refuzat s` emit` familiei Clima documentele \n vederea intabul`rii suprafe]ei, a girat [i folosit documentele false, a pus \n posesie alte persoane pe suprafa]a respectiv`, de[i [tia c` titlul de proprietate emis \n anul 1992 era perfect valabil. Dan Ni]` a refuzat s` r`spund` apelurilor telefonice ale jurnali[tilor cotidianului BUN ZIUA IA{I pentru a-[i spune punctul de vedere. Vom reveni cu dezv`luiri incendiare. Constantin MAZILU costel@bzi.ro

PUBLICITATE
M I C A PU B L I C I T A T E
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`). Natural` 100% (ECO). Pre]: 20 RON/Kg. Rela]ii 0765.394295 sau 0754607385. |n Ia[i transportul se asigur` gratuit indiferent de cantitate. Se emite [i factur`. TELEVIZOR COLOR diag. 27 cm, aspirator, mas` de c`lcat rufe. Rela]ii la tel. 0756.769876. RULOT ADRIA OPRIMA 4256 do model 1993, cu cort nou complet (perdelu]e geamuri). Max autorizat: 1000 kg. Greutate proprie: 610 kg. Lungime: 4880. La]ime: 2090. Ideal pentru automobile mici. Men]inut` \n stare excep]ional`, unic proprietar \n Romnia [i \nmatriculat` \n Ia[i, WC portabil cu carcas`, are 2 canapele care se transform` \n paturi (unul de o persoan` [i cel`lalt de 2 persoane), buc`t`rie cu aragaz 2 arz`toare, frigider congelator pe gaz/12v/220v, chiuvet` din inox, rezervor ap` potabil` pentru chiuvet`, panou comand` modern automat, \nc`lzire TRUMATIC cu aprindere electric`. Rulota are autonomie datorit` bateriei proprii,/12v/220v, plase [i u[` insecte, toate geamurile se deschid, trap`, mochet` de trafic intens, ITP valabil pn` \n 2016. Pret 2200 euro negociabil. Asigur`m transport \n orice ora[! Rela]ii la telefon: 0749.063551. Garaj metalic, stare foarte bun`, demontabil, pentru str`mutare. Tel. 0743.166575. INTRAVILAN 487 mp, cu utilit`]i, Ia[i - Bularga, str. Atelierului nr. 5, aproape de Carrefour - Baza 3, CET - Autogara Eurovoiaj. 80 E/mp. Tel. 0768.344159. [i rela]ii publice, resurse umane; * Management, contabilitate [i informatic` de gestiune. Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346. ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR, EFECTUEZ PROIECTARE CLDIRI, orice func]iune, documenta]ii autorizare DTAC, Planuri Urbanistice PUD, PUZ, PUG, Proiecte Tehnice PTh, Scenatii Siguran]` Foc, Amenaj`ri Interioare, Detalii Execu]ie de Asisten]` Tehnic` AT., Consultan]` demarare investi]ii \n construc]ii, \ncepnd cu achizi]ionare teren. Practic pre]uri decente. Rela]ii la tel: 0726.132243, 0748.555733, 0770.673065.

S=mb`t`, 25 ianuarie

10

|NCHIRIERI
|NCHIRIEZ apartament 3 camere \n zona Copou lng` Universitate - mobilat, cu tot necesarul, inclusiv garaj. Tel. 0742.521788.

SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE ABA pentru persoanele diagnosticate cu sindromul autist. M` pute]i contacta la: 0752.616355. BIROU DE MEDIATOR ROXANA-ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO Office Center, biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX 0232.260.210; mobil: 0742.137.500; e-mail: roxanahorga@iasiavocat.ro; roxanahorga@yahoo.com . OFERIM SERVICII DE CALITATE, PROFESIONALISM, CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI (divor], partaj, exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti minori, stabilire locuin]` minori, program vizitare, etc ), CONFLICTE COMERCIALE; DREPT CIVIL (succesiuni, granituire, revendicare, preten]ii, evacuare, partaje, obliga]ia de a face), INFRAC}IUNI LA PLNGEREA PREALABIL (lovire, v`t`mare corporal`, furt \ntre so]i, abuz de \ncredere, violare de domiciliu, tulburare de posesie, abandon de familie), INFRAC}IUNI PENTRU CARE |MPCAREA PR}ILOR |NLTUR RSPUNDEREA PENAL, ACCIDENTE DE CIRCULA}IE, MALPRAXIS, LITIGII DE MUNC, PROTEC}IA CONSUMATORULUI, PROTEC}IA INTELECTUAL, EDUCA}IE {I |NV}MNT, etc. CU NOI VE}I REU{I CE V PROPUNE}I. ACCEPT DIALOGUL GSE{TE SOLU}IA REZOLV CONFLICTUL. Informarea [i eliberarea certificatului de informare sunt gratuite!!!!

LOCURI DE MUNC
Gradini]` angajeaz` educatoare cu experien]` [i preg`tire de specialitate. Rela]ii suplimentare la telefon 0232.462954 sau email contact@gradinitaexcellence.ro. Angaj`m o doamn` serioas`, activ`, educat`, calm`, eventual cu studii superioare sau fost` \nv`]`toare / educatoare, care s` se ocupe cteva ore pe zi, dup`-amiaza, de un copil \n vrsta de 5 ani. De asemenea, angaj`m o doamn` pentru cur`]enie \n casa. Cerem maxim` seriozitate! Mai multe am`nunte la telefon: 0722.929646. Angajez bon` - menajer` \ngrijire copil 6 luni. Intern`, f`r` obliga]ii, disponibil`, de preferabil vrst` 35 - 50 ani. Salariu avantajos. Tel. 0746.022316.

anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de ncadrare de c`tre APM Ia[i: nu se supune evalu`rii impactului asupra mediului [i nu se supune evalu`rii adecvate n cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului [i de evaluare adecvat` pentru proiectul Extindere [i bran[ament electric locuin]`, propus a fi amplasat n Sat Valea Ursului, Com. Miroslava, Jud. Ia[i. Proiectul deciziei de ncadrare [i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ia[i din str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis, n zilele de luni - joi, ntre orele 8.00 16.30, vineri ntre orele 8.00 14.00, precum [i la urmatoarea adresa de internet http//apmis.anpm.ro . Publicul interesat poate nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de ncadrare n termen de 5 de zile de la data public`rii prezentului anunt.

sediul n mun. Ia[i, str. Milcov, nr. 24, bl. 1204, sc. B, et. 1, ap. 4, camera 2, jud. Ia[i, CUI: 28584104, J22/1103/2011, conform ncheierii nr. 19/08.01.2014, pronun]at` de Tribunalul Ia[i Judec`tor Sindic n dosarul nr. 11079/99/2013(890/2013), v` notific` privind: Deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei [i intrarea n faliment a S.C. LANDA WASH S.R.L. Creditorii trebuie s` procedeze la nscrierea la masa credal` ]innd cont de termenele limit`: depunerea cererilor de admitere a crean]elor 26.02.2014; verificarea crean]elor, ntocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar 10.03.2014; solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar [i afi[area tabelui definitiv 30.04.2014; Adunarea creditorilor - 21.03.2014, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Bd. N. Iorga, nr. 1B, bl. L2, ap. 3, jud. Ia[i. MARKAS IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC HUTANU SRL, cu sediul n Oras Hrl`u, str. Petru Rare[, jud. Ia[i, CUI 16281190, J22/606/2004, conform Sentin]ei civile nr. 69/16.01.2014., pronun]at` de Tribunalul Ia[i Judec`tor Sindic n dosarul nr. 3228/99/2012 (195/2012), v` notific` privind: Deschiderea procedurii falimentului mpotriva SC HUTANU SRL. Creditorii trebuie s` procedeze la nscrierea la masa credala prin depunerea cererii de admitere a crean]ei n condi]iile urm`toare: termenul limit` pentru depunerea cererilor de admitere a crean]elor n`scute n timpul procedurii 03.03.2014; termenul limit` pentru verificarea crean]elor n`scute n timpul procedurii, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului suplimentar al crean]elor 31.03.2014; termenul limit` pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii la crean]ele n`scute n cursul procedurii 08.05.2014; termenul limit` pentru ntocmirea [i afi[area tabelului definitiv consolidat al crean]elor 12.05.2014. MARKAS IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ANDAST SRL, cu sediul n mun. Ia[i, b-dul Socola, nr. 8, sc. C, st. 2, ap. 10, jud. Ia[i, CUI: 14095167, J22/730/2001, conform ncheierii nr. 2/07.01.2014, pronuntata de Tribunalul Ia[i Judec`tor Sindic n dosarul nr. 11827/99/2013(996/2013), va notifica privind: Deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei [i intrarea n faliment a S.C. ANDAST S.R.L. Creditorii trebuie s` procedeze la nscrierea la masa credal` ]innd cont de termenele limit`: depunerea cererilor de admitere a crean]elor 21.02.2014;

NOTIFICRI
EXPRESSS LICHIDATOR I.P.U.R.L. cu sediul n Ia[i, str. Zugravi, nr. 5, bl. F9-2, et. 2, ap. 7, tel./fax 0332.816896, 0740.152456, www.expressslichidator.ro, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. CATERING & GASTRONOMY MOLDOVA S.R.L. NOTIFIC Deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei [i intrarea n faliment, dizolvarea societ`]ii [i ridicarea dreptului de administrare al debitoarei S.C. CATERING & GASTRONOMY MOLDOVA S.R.L. cu sediul Ia[i, B-dul Prim`verii nr. 19B, Bl .T1, Sc. B, Et.1, Ap.7, CUI: 21509768 , J 22/1052/2007, conform Incheierii nr. 30 din 15.01.2014 pronun]at` de Tribunalul Ia[i, n dosarul nr. 10023/99/2013 (718/2013). * Termenul limit` pentru nregistrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii debitoarei este 03 martie 2014. * Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este 14 martie 2014. * Termenul pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar [i definitivarea lui este 09 aprilie 2014. Se notific` faptul c` prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul din Ia[i str. Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon 205) n data de 19 martie 2014 , ora: 10,00. Ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar [i stabilirea remunera]iei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea pre[edintelui comitetului creditorilor. EXPRESSS LICHIDATOR I.P.U.R.L., Practician n insolven]` Dan LUPU MARKAS IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC LANDA WASH SRL, cu Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

VNZRI IMOBILIARE
DOROHOI - APARTAMENT 3 camere, zona Olinescu, Aleea Amurgului nr 1, et 4. Cu mbun`t`]iri: izolat, CT, fa]a la soare, gresie, parchet, termopane. Pre] 18.000 E - u[or negociabil. Tel: 0744.764446. DOROHOI - Vnd spa]iu comercial \n municipiul Dorohoi de 100 mp, pre] foarte avantajos - 20.000 euro, negociabil! Accept`m [i 6 ([ase) rate egale! Rela]ii la tel: 0744.764446 sau 0744.521409. URGENT! VND / |NCHIRIEZ TEREN 13.000 mp + CONSTRUC}II + 5 000 mp, LOC. LE}CANI, JUD IA{I. Toate utilit`]ile, apropiere [osea european`. Pre] negociabil. Rel. tel. 0371.327126. TEREN pentru vile la intrarea \n IA{I [i \n comuna CEAHLU \n pozi]ie feeric`. Telefon. 0724.521788. TEREN - PARCELE, LA SCULENI: 4200 metri p`tra]i, la 200 de metri de Vama Sculeni, 5.000 metri p`tra]i [i 11.200 de metri p`tra]i, cu deschidere la Drumul European E583, aproape de Vama Sculeni. Pre] negociabil [i extrem de avantajos. Telefon: 0754.305189.

MATRIMONIALE
Pensionar militar M.Ap.N. r`nit \n Revolu]ie, doresc cuno[tin]` cu o doamn` singur`, f`r` obliga]ii, 40 - 50 ani, din municipiul Ia[i, pentru P/C, cu posibilitatea de a locui la ea. Doresc seriozitate. Tel. 0766.321852.

CITA}IE
BERBAN MONICA, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun. Ia[i, Str. Cuza Vod`, nr. 2, jud. Ia[i, este chemat` \n judecat` de E.ON ENERGIE ROMANIA SA la Judec`toria Ia[i, Sec]ia Civil` cu sediul \n Ia[i, str. Gr. Ureche, nr. 3, bl. Gh Son]u, jud Ia[i, complet C 21 F, \n dosarul nr. 25273/245/2013, av`nd ca obiect cerere de valoare redus`, \n calitate de prt.

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare societ`]i, fonduri MEDIU europene; * Consultan]` E.ON MOLDOVA DISTRIBU}IE economico-financiar`, drept SA [i SANDU FANICA titular al comercial parte economic`; * proiectului Extindere [i Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; * Comunicare bran[ament electric locuin]`, www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n

11

S=mb`t`, 25 ianuarie

PUBLICITATE
M I C A PU B L I C I T A T E
\ndoliat` \n aceste grele momente pricinuite de decesul prietenului drag, OBADA CONSTANTIN DAN. Sincere condolean]e! Familia Petric` [i Marica Balahur. Sincere condolean]e familiei greu \ncercate de \ncetarea din via]` a celui ce a fost un OM deosebit, OBADA CONSTANTIN DAN. Dumnezeu s`-l odihneasc`! Familia G. Climescu. Boca Veronica trasmite sincere condolean]e familiei Obad` si aduce un pios omagiu distinsului domn OBADA CONSTANTIN DAN, plecat dintre noi, mult prea devreme. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! Familia {tefan Po[teanu transmite sincere condolean]e [i este al`turi de domnul procuror George {paiuc \n aceste momente grele pricinuite de decesul distinsului s`u tat`. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n |mp`r`]ia Sa! Mihaela [i Leonard C`n`n`u transmit sincere condolean]e familiei Pohrib la nem`rginita durere pricinuit` de decesul celei ce a fost MAXIM MARIA, un om de o deosebit` noble]e sufleteasc`.

verificarea crean]elor, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar 03.03.2014; solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar [i afi[area tabelui definitiv 01.04.2014; Adunarea creditorilor - 10.03.2014, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Bd. N. Iorga, nr. 1B, bl. L2, ap. 3, jud. Ia[i. Prin |ncheierea nr. 28/2014 pronun]at` de Tribunalul Ia[i n dosarul nr.: 1829/99/2013/a1*, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului mpotriva debitorului INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NECHIFOR GABRIELA, C.U.I. 27850763, cu sediul social n Mun. Ia[i, Str. Str. Lacului 8, Bl. 659, Sc. A, Et. 2, Ap. 11, jud. Ia[i, O.R.C.: J22/3194/2010. n calitate de lichidator judiciar a fost desemnat ARGO IPURL, cu sediul social n Ia[i, {os. Nicolina, nr.5, bl. 928B, sc. D, et. 2, ap. 6 tel 0744 78 72 74. S-au stabilit urm`toarele termene limit`: * 03.03.2014 pentru depunerea cererilor de admitere a crean]elor; * 14.03.2014 pentru verificarea crean]elor, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor; * 09.04.2014, ora 9:00 pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul

preliminar [i definitivarea tabelului de crean]e [i pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 11.04.2014; * 28.03.2014 ora 15,00 [edin]a adun`rii creditorilor la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, {os. Nicolina, nr. 5, bl. 928B, sc. D, et. 2, ap. 6, pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea pre[edintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar [i stabilirea remunera]iei acestuia. Cererea de admitere a crean]ei trebuie s` cuprind`: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorat`, temeiul crean]ei precum [i men]iuni cu privire la eventualele drepturi de preferin]` sau garan]ii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale crean]ei [i ale actelor de constituire de garan]ii, dovada privind achitarea taxei judiciare de timbru [i a timbrului judiciar.

CUMPARAM ULEI ALIMENTAR UZAT!


Este importanta recuperarea uleiului alimentar uzat si predarea acestuia catre o societate autorizata intrucat: 1) aruncat in canalizare poate forma blocaje 2) este toxic intrucat con]ine compusi cancerigeni; 3) este valorificabil, fiind o componenta importanta in fabricarea biodiesel-ului;

CUM RECUPERAM ULEIUL UZAT?


Foarte simplu! Se scurge uleiul intr-o sticla sau bidon de plastic cu posibilitate de inchidere (capac), sau in recipientii pusi la dispozitie gratuit de catre societatea noastra.

CUM IL VALORIFICAM?
online direct de pe site-ul nostru accesand linkul: http://www.global-ecocenter.ro/formular-comanda-online/ - mail: office@global-ecocenter.ro - telefonic: 0232/21 31 91, 0740/231 862

CONDOLEAN}E
Cu durere \n suflet Ionu] [i M`d`lina Pohrib, nepo]i, deplng pierderea dragii lor bunici, MAXIM MARIA. Dumnezeu s` o odihneasc` \n lini[te! Ne exprim`m compasiunea si suntem al`turi de familia

CUM PREDAM ULEIUL UZAT?


1) in urma unei comenzi telefonice sau mail, colectarea va fi efectuata in cateva ore de catre echipele noastre mobile; 2) prin predare personala la unul din depozitele noastre: Depozit Horpaz: Sos. Iasi Ciurea km.10, Com. Miroslava, jud. Iasi

Editor - Constantin Mazilu Redactor [ef - Magda Olteanu Redactor [ef adjunct - C`t`lin Boacn`, Florin Briaur Social / S`n`tate - Alina Acsinte, Narcis Pohoa]` Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu Administra]ie Locala / Politic - Vlad Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu Infrac]ional - Ana Oleinic Economic - Vasile Miron, Raluca Zamisnicu Corectur` - Luciana Ungureanu Editor [tiri online - Ioana Costea, M`d`lina Mih`il` Video reporteri - Ciprian Boboc, Narcis Petre Fotoreporter - Gheorghe Neam]u PR & MARKETING - Emilia Lupu Difuzare - Andrei Alexa

Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda, C`t`lin Mih`il` Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22 Tel.: 213.598; Fax: 216.277; Mobil: 0788.313.620 e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie interpretate ca atare. Orice asem`nare cu realitatea poate fi pur \ntmpl`toare. Materialele de pres` care apar \n cotidianul BUN ZIUA IA{I cu simbolul T trebuie considerate pamflete [i tratate ca atare Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te serviciile Agen]iei Mediafax Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru fondator al Uniunii Na]ionale a Presei Locale (UNPL) ISSN 1844 4350

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SPORT

S=mb`t`, 25 ianuarie

BOMBA \nceputului de an! Marin Condescu preia Craiova

Surpriz\ pe banca na]ionalei! Cosmin Ol\roiu, selec]ionerul Romniei?


Cel mai bun antrenor din lumea arab`, Cosmin Ol`roiu, a recunoscut c` nu se a[tepta ca na]ionala Romniei s` ajung` la barajul de calificare la CM 2014 [i admite c` [i-ar dori s` devin` selec]ionerul na]ionalei Oli este convins c` Steaua va c[tiga un nou titlu la finalul acestui sezon
Din Emirate, Cosmin Ol`roiu prive[te n continuare spre fotbalul din Romnia [i crede c` fosta sa echip`, Steaua, va c[tiga [i n acest an titlul f`r` probleme. M` bucur pentru orice meci [i orice competi]ie c[tigat` de Steaua. E [i firesc, fiindc` am copil`rit acolo [i am cunoscut multe satisfac]ii. Steaua de acum a ajuns la un anumit echilibru n privin]a b`ncii, a staff-ului managerial, a patronatului. Iar aceast` simbioz` le-a permis s` aduc` titlul cu num`rul 24. {i, la ce am v`zut, Steaua e favorit` [i va c[tiga [i titlul cu num`rul 25 la finalul acestui sezon, a declarat antrenorul lui Al-Ahli, ntr-un interviu acordat cotidianului Adev`rul. Antrenorul de 44 de ani se bucur` [i de victoria prietenului s`u Gino Iorgulescu n alegerile pentru [efia Ligii Profesioniste de Fotbal [i spune c` solu]ia pentru cre[terea fotbalului romnesc este reducerea num`rului de echipe n Liga 1. Gino e un om care poate aduce multe lucruri noi. E un om foarte echilibrat [i foarte responsabil, mai ales c` am lucrat mult timp cu el [i l cunosc bine. Va trebui s` fie ns` [i sus]inut. Dup` 16-17 ani cu Mitic` Dragomir era necesar` o schimbare. E foarte important s` regndim regimul de fiscalitate n fotbalul romnesc. Pentru c` e foarte greu s` aduci juc`tori buni, c`rora s` le dai salarii mari la care s` adaugi [i taxele mari. Nu avem valoarea necesar` pentru a p`trunde n elita fotbalului european [i atunci trebuie s`

12

Fotbalul romnesc nu are lini[te nici \n vacan]`! Bomba \nceputului de an vine de la Trgu Jiu, acolo unde Marin Condescu a renun]at la conducerea Pandurilor [i a preluat forma]ia FC Universitatea Craiova, de la Adrian Mititelu. Finan]atorul oltenilor se bucur` pentru venirea n club a lui Marin Condescu, spune c` Universitatea Craiova va promova la var` n Liga 1 [i c` situa]ia oltenilor se va reglementa n viitorul apropiat. Adrian Mititelu a declarat c` luptele din ultima perioad` l-au obosit [i c` sim]ea nevoia unui sprijin la nivel administrativ. Marin Condescu este oltean, un mare fan al Universit`]ii Craiova, chiar dac` [i-a legat destinele de o frumoas` echip` din Oltenia, Pandurii. Ne-am mai [i n]epat n trecut, iar acum mi pare r`u, dar asta este situa]ia, lucr`m la echipe diferite. Acum avem prghii [i interese comune. Este nevoie de un Marin Condescu n club, mai ales c` eu am obosit din cauza acestor lupte pe care le-am purtat n ultimul timp. Odat` ce am fost degrevat de problemele legate de echip`, sper ca de acum s` m` pot concentra exclusiv pe r`zboaiele cu federa]ia, a mai spus Mititelu. Finan]atorul juve]ilor este convins c` Universitatea Craiova va reveni, ncet, dar sigur, acolo unde-i este locul. Universitatea Craiova va rena[te pentru c` este un brand extrem de puternic. Cum am ajuns s` colabor`m cu Marin Condescu? Foarte simplu. El era liber de contract, cum se spune, noi aveam nevoie de experien]a lui, cunoa[te mul]i oameni care vor s` sprijine echipa, plus c` are [i o simpatie fa]` de Universitatea Craiova. Marin Condescu va ocupa func]ia de manager, se ocup` deja de absolut toate problemele echipei. Va avea putere deplin` s` conduc` echipa a[a cum crede [i cum consider` c` este cel mai bine. Avem [anse la promovare [i cred c` vom reu[i s` facem asta. Dac` vom fi l`sa]i s` juc`m pe Oblemenco, vom spulbera orice adversar. Dac` nu, atunci vom juca la Severin acolo unde mai avem contract un an [i jum`tate sau la Sibiu sau n alt` parte. ntr-o zi eu voi avea foarte mul]i bani [i atunci vom fi cea mai bun` echip` din Romnia, a conchis Mititelu.

import`m aceste valori. Trebuie mic[orat num`rul de echipe din Liga 1, pentru a face un campionat mai atractiv. S` mergem pe formatul cu play-off, n care vezi mai multe derby-uri SteauaDinamo, Steaua-CFR sau SteauaAstra. Meciuri cu miz` care ar aduce lumea pe stadion [i ar mul]umi [i televiziunile, a mai spus Oli. Cosmin Ol`roiu a recunoscut c` nu se a[tepta ca na]ionala Romniei s` ajung` la barajul de calificare la CM 2014 [i admite c` [i-ar dori s` devin` selec]ionerul na]ionalei. Eu mi doresc s` ajung selec]ioner, dar aici e un lucru foarte delicat. Nu po]i s` devii selec]ioner n momentul n

care echipa na]ional` are a[a ceva. Binen]eles, nu po]i refuza na]ionala sau e foarte greu s` refuzi. Asta nu nseamn` c`-l vreau schimbat pe Pi]i [i eu s` merg n locul lui. n 2011 am avut o discu]ie cu cei de la FRF pentru acest post. Ei mi-au spus c`, dac` se pierde nu [tiu ce meci, atunci eu sunt o variant`. Lucrurile nu s-au schimbat ns`, iar fiecare a mers pe drumul lui. Cnd se vor produce schimb`ri, putem discuta despre postul de selec]ioner, dar, pn` atunci, discut`m degeaba, a mai declarat fostul tehnician al Stelei. Pagin` realizat` de Florin BRIAUR florinb@bzi.ro

Performan]`! Horia Tec`u, n finala Australian Open

Lovitur`! Astra [i-a luat funda[ de top din Serie A

[i Ebden. Horia Tec`u [i Sania Mirza s-au calificat n finala turneului de dublu mixt de la Australian Open. Cei doi iau eliminat n semifinale pe favori]ii publicului, australienii Jarmila Gajdosova [i Matthew Ebden. Tec`u [i Mirza au cedat clar primul set, 2 la 6, ns` au revenit puternic [i [i-au adjudecat actul Astra a bifat [i al treilea transfer din aceast` iarn`! Dup` secund la 3. venirile vrfului Denis Alibec, 23 de ani, cump`rat de la Inter n super tie-break, australienii nu leMilano, [i a mijloca[ului Lauren]iu Iorga, adus de la O]elul, echipa au putut face fa]` celor doi, care au antrenat` de Daniel Is`il` a mai dat o lovitur`: a ob]inut mprumutul c[tigat cu 10 la 2. La 29 de ani, Tec`u funda[ului Paul Papp de la Chievo. se afl` n fa]a celei de-a cincea finale Ap`r`torul de 24 de ani va evolua pentru Astra pn` la finalul de Grand Slam a carierei. Trei au fost sezonului, clubul stipulnd n contract op]iunea de cump`rare pierdute al`turi de Robert Lindstedt la definitiv` la var`, n cazul n care acesta l va mul]umi pe Is`il`. Wimbledon, iar unica victorie a venit n Paul Papp este juc`torul nostru. Ne-am n]eles cu el [i va merge urm` cu doi ani, tot la dublu mixt, chiar vineri n cantonamentul echipei din Spania, a declarat pre[edintele la Australian Open, al`turi de americanca Dinu Gheorghe pentru fanatik.ro. Bethanie Mattek-Sands. Papp a fost transferat de Chievo de la Vaslui n vara lui 2012 Pentru calificarea n final`, Tec`u [i pentru 2,5 milioane de euro, ns` acesta nu s-a ridicat la nivelul Avem un romn calificat n ultimul a[tept`rilor [i a bifat doar 14 meciuri ntr-un sezon [i jum`tate. act la Australian Open. Horia Tec`u a Mirza au asigurat un cec n valoare de Ultimul meci n care a evoluat funda[ul a fost mpotriva celor de ajuns n finala turneului de dublu mixt 67.750 de dolari, iar n cazul n care [i la Torino, pe 22 decembrie, partid` pierdut` cu scorul de 1-4. de la Melbourne al`turi de indianca Sania vor adjudeca trofeul, premiul se va dubla. Astra mai are n lot trei funda[i centrali: Valeric` G`man, Ben Mirza. Cei doi i-au nvins n semifinale |n ultimul act, vor \ntlni perechea Youssef [i Andrei Mure[an. pe campionii en-titre, australienii Gajdosova Mladenovic / Nestor. www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ast`zi \ncepe Cupa Moldovei la minifotbal


Smb`t` [i duminic`, Asocia]ia Jude]ean` de Fotbal Ia[i (AJF), prin Comisia Jude]ean` a Arbitrilor Ia[i, organizeaz` Cupa Moldovei la fotbal n sal` destinat` arbitrilor, competi]ie aflat` la prima edi]ie [i care va fi g`zduit` de Sala Polivalent` din Ia[i. Dup` cum a anun]at Vlad Ciobanu, pre[edintele Comisiei Jude]ene a Arbitrilor Ia[i (CJA), la turneul de fotbal n sal` men]ionat vor participa arbitri de fotbal din jude]ele Suceava, Neam], Boto[ani, Bac`u, Vaslui [i Ia[i. Echipele participante vor fi mp`r]ite n dou` grupe, iar primele dou` clasate se vor califica n semifinale. Jocurile se vor disputa smb`t`, ncepnd cu orele 12:00. Duminic`, de la orele 08:30, se vor disputa jocurile de clasament [i finala competi]iei. De men]ionat c` naintea disput`rii finalei competi]iei va avea loc un meci demonstrativ de fotbal n sal` dintre o echip` a mass-mediei locale [i o forma]ie alc`tuit` din arbitrii participan]i la competi]ie [i care activeaz` n campionatul na]ional de fotbal din Liga I. Festivitatea de premiere a Cupei Moldovei este programat` imediat dup` disputarea finalei competi]iei.

13

S=mb`t`, 25 ianuarie

SPORT

Dezv\luiri INCENDIARE: Mircea Sandu i-a njurat [i i-a amenin]at pe cei care voteaz\
Candidat la [efia FRF, Marcel Pu[ca[ le-a f`cut un rechizitoriu dur lui Mircea Sandu [i lui Gic` Popescu Au fost obliga]i conduc`torii de la Asocia]iile Jude]ene de Fotbal s` intre \n camer` la Mircea Sandu, s` li se fac` instructajul de vot. A inceput s` \i injure pe unii, s` \i amenin]e pe al]ii, a declarat Marcel Pu[ca[
Marcel Puscas, candidat la presedintia FRF, a facut mai multe afirmatii dure la postul Dolce Sport. |n vizorul lui Puscas au intrat actualul presedinte al FRF, Mircea Sandu, dar si Gic` Popescu, principalul favorit la [efia fotbalului romnesc. Vazand initiativa domnului Popescu, primul care si-a manifestat dorinta de a candida, si stiindu-l ca un fost mare fotbalist, apoi am vazut ca si domnul Razvan Burleanu va candida, un tanar care are calitati reale de manager, am spus ca daca un fost fotbalist si un manager doresc sa conduca aceasta activitate, propun electorilor si o alta varianta, un fost fotbalist si un manager, a explicat Marcel Puscas la Dolce Sport despre modul in care a decis sa candideze. Apoi a continuat: Se intampla foarte multe in culise. Cei care conduc fotbalul de peste 20 de ani, Sandu si Kassai, vor sa isi puna un urmas, in persoana lui Gica Popescu. Nu asa trebuie sa decurga o candidatura. Daca analizez declaratiile anterioare ale domnului Popescu, in care ii desfiinta pe Mircea Sandu si Kassai, nu inteleg ce l-a determinat sa se schimbe. Echipa dorita de domnul Popescu presupune persoane importante, precum Iordanescu, Hagi, Stelea si Ilie Dumitrescu. Ma mir ca acestia se pot ralia cu oameni care intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat vor avea mari probleme cu mersul pe strada, ca sa spun asa. Eu ii invit de pe acum, usa este deschisa, pe toti cei patru, asa cum ii invit si pe ceilalti membri ai Generatiei de Aur, gen Prodan, Belodedici, Lacatus, Sabau, Munteanu, Selymes, Mihali, Prunea, Lupescu. Am un program in proportie de 90 la suta gata. Luni intra la tipar, joia viitoare cel mai tarziu il ofer tuturor celor interesati. Pe 1 februarie incep campania in teren. Au fost niste evenimente importante. Au fost obligati conducatorii de la Asociatiile Judetene de Fotbal sa intre in camera la Mircea Sandu, sa li se faca instructajul de vot. A inceput sa ii injure pe unii, sa ii ameninte pe altii..., a adaugat Marcel Puscas la Dolce Sport. Echipa lui Gica Popescu nu este echipa lui Gica Popescu. Domnul Popescu are o echipa Sandu-Kassai, el a fost cooptat in echipa Sandu-Kassai. Ghiciti cine va conduce fotbalul romanesc, Popescu sau Sandu-Kassai in continuare?, a mai spus Puscas la Dolce Sport. La pre[edin]ia FRF [i-au anun]at candidatura fostul pre[edinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, pre[edintele FR de Minifotbal, R`zvan Burleanu, fostul fotbalist Marcel Pu[ca[ [i fostul interna]ional Gheorghe Popescu. Alegerile vor avea loc pe 5 martie. Pagin` realizat` de Florin BRIAUR florinb@bzi.ro

~nc\ doi romni s-au calificat la Olimpiad\! Lista complet\ a sportivilor de la Soci

Echipajul de dublu feminin la bob, format din Maria Adela Constantin [i Andreea Grecu, va participa la Jocurile Olimpice de iarn` ca urmare a reloc`rii efectuate de federa]ia de specialitate, ceea ce m`re[te la 24 num`rul sportivilor care vor reprezenta Romnia la Soci. Bobul feminin romnesc confirm` rezultatele din ultimii ani. Federa]ia interna]ional` ne-a anun]at c` Maria Constantin [i Andreea Grecu s-au calificat la Soci prin relocare. Pentru noi este o veste excep]ional` pe care, de altfel, o a[teptam. Ne bucur`m de asemenea c` Romnia are n premier` la o edi]ie a Jocurilor Olimpice doi pilo]i califica]i, este vorba despre Nicolae Istrate la dublu [i Andreas Neagu la echipajul de patru, a declarat, pentru MEDIAFAX, Sorina {icu, antrenor federal n cadrul FR de Bob [i Sanie. De altfel, Romnia a ob]inut la bob prima [i singura medalie din istoria particip`rilor sale la Jocurile Olimpice de iarn`. n edi]ia organizat` la Grenoble n 1968, echipajul de dublu masculin la bob al Romniei, format din Ion Pan]uru [i Nicolae Neagoe, a cucerit medalia de bronz. Maria Constantin [i Andreea Grecu se al`tur` astfel celorlal]i 22 de sportivi deja califica]i la Jocurile Olimpice de la Soci. Lista complet` a celor 24 de sportivi care vor reprezenta Romnia este urm`toarea: Schi alpin - Alexandru George Barbu, Ioan Valeriu Achiriloaie, Ania Monica Germaine Cail; Schi fond - Sara Timea, Paul Constantin Pepene, Florin Daniel Pripici; Biatlon - Eva Tofalvi, Cornel Dumitru Puchianu; S`rituri cu schiurile - Iulian Sorin Ptea; Patinaj artistic - Zoltan Kelemen; Skeleton - Dorin Dumitru Velicu, Maria Marinela Mazilu; Sanie - Valentin Cre]u (simplu masculin, [tafet`), Nicolae Radu {ov`ial` [i Alexandru Teodorescu (dublu sanie masculin, [tafet`), Raluca Str`m`turaru (simplu feminin, [tafet`); Bob - Nicolae Istrate [i Florin Cezar Cr`ciun (echipajul de dublu masculin), Andreas Paul Neagu, Paul Septimiu Muntean, D`nu] Ion Moldovan [i Bogdan Otav` (echipajul de 4 masculin), Maria Adela Constantin [i Andreea Grecu (echipajul de bob dublu feminin). La ultima edi]ie a Jocurilor Olimpice de iarn`, Vancouver 2010, Romnia a fost reprezentat` de 28 de sportivi. Echipa olimpic` a Romniei va fi nso]it` de medicii Delia Iacob, Tatiana Ari[anu [i Dan Florin T`nase, coordonator al personalului medical. Plecarea delega]iei Romniei spre Soci este programat` pentru 2 februarie.

Cafeneaua cu specific libanez, un ambient perfect dimineata pentru o cafea si mic dejun, pentru intalniri de afaceri, iar seara pentru o narghilea cu diferite arome, pune la dispozitia clientului gustari calde si sandvisuri. Rezervari la nr. de tel.: 0232-222229.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ACTUALITATE

S=mb`t`, 25 ianuarie

14

Modernizarea liniilor de tramvai T`t`ra[i - Nicolae Iorga, reluate


Au re\nceput lucr`rile pentru modernizarea c`ii de rulare a tramvaielor din zona Pasarelei Nicolina pn` \n T`t`ra[i. S`p`turile pentru \nlocuirea [inelor au fost reluate de la intersec]ia bulevardului Nicolae Iorga cu Socola [i au \naintat c`tre }es`tura. Lucr`rile urmeaz` s` se fac` din ambele capete, adic` s` continue pe Calea Chi[in`ului [i s` \nceap` din zona Doi B`ie]i - T`t`ra[i. {inele de tramvai ce vor fi schimbate se ntind pe traseul Nicolae Iorga - }es`tura - Calea Chi[in`ului - Metalurgie - Doi B`ie]i. De asemenea, vor fi asfaltate [i modernizate bulevardul Prim`verii ntre bulevardul Socola [i intersec]ia cu Calea Chi[in`ului [i }es`tura, pn` la strada Vasile Lupu, adic` de la intersec]ia cu strada Ciurchi pn` la bulevardul Chimiei, precizeaz` oficialii Prim`riei Ia[i. Pe acest segment se vor construi 10 peroane noi n suprafa]` de 957 mp, fiecare dintre acestea urmnd a avea copertine pentru protec]ia pasagerilor. Dup` finalizarea lucr`rilor la linia de tramvai, se va trece la asfaltarea arterelor din Metalurgie. Bugetul total al proiectului este de 47,44 de milioane de lei f`r` TVA, bani proveni]i din fonduri europene nerambursabile. Lucr`rile au \nceput \n toamna anului trecut [i vor dura 22 de luni. Vlad ALEXA

Descoperire uluitoare la Ia[i!

Secretul din spatele unui asasinat `l putea salva pe Adrian Iovan


Un adolescent de 16 ani a fost ucis cu snge rece, iar criminalul p`rea s` le scape anchetatorilor printre degete Pe baza localiz`rii unui telefon mobil, procurorii au reu[it s`-l g`seasc` pe adev`ratul criminal
Dup` accidentul aviatic \n care a decedat celebrul pilot romn Adrian Iovan, se tot discut` despre localizarea care se poate realiza prin intermediul telefoanelor mobile. Ei bine, procurorii ie[eni au reu[it s` identifice un criminal doar pe baza telefonului mobil pe care \l de]inea acesta. Cazul p`rea unul foarte complicat, cu [anse mici de reu[it`. Dac` n-ar fi existat acest telefon mobil, e greu de crezut c` anchetatorii ar fi putut s` mai ajung` att de u[or la vinovat. Ancheta a fost finalizat` \n urm` cu cteva zile prin trimiterea \n judecat` a lui Andrei M., de 15 ani, din localitatea Romne[ti. Acesta este elev \n clasa a IX-a la Colegiul Gheorghe Asachi din Ia[i [i a comis crima pe data de 22 noiembrie 2013. Victima, Marian T., de 16 ani, lucra la o stn` din zona localit`]ii men]ionate \nc` din 2012. Pe data de 22 noiembrie, proprietarul l-a

Duminic`, 26 ianuarie 2014, de la ora 19.00, la Ateneul T`t`ra[i, se va juca spectacolul Revolu]ie [i Reac]iune, adaptare dup` I. L. Caragiale, \n regia lui Ion Mircioag`. Scenografia este asigurat` de Nicolai Mih`il`, coregrafia de Lavinia R`ileanu, asistent regie fiind Bogdan Palie. Din distribu]ie fac parte: George Coco[, Alice O[lobanu, Alexandra Bandac, Alexandra Cantemir, Ada Lupu, M`d`lina Munteanu, Anca Pascu, Andreea Olaru, Cosmina Rusu. Partenerii evenimentului sunt Universitatea de Arte Ge. Enescu (UAGE), Universitatea Al. I. Cuza (UAIC). Romnul preocupat de via]` [i de tainele ei, de teatru [i de n]elesurile sale, nu poate ignora o ntrebare: Caragiale e contemporanul nostru sau noi suntem contemporanii s`i? De aceea, plecnd de la textul lui Caragiale, am imaginat o ntlnire ntre un urma[ al Conului Leonida [i o tn`r` venit` dintr-o lume pentru care spa]iul carpatodanubiano-pontic nc` e o bizarerie..., arat` regizorul Mircioag`. Rezerv`ri de bilete se pot face on-line pe http://www.ateneutatarasi.ro/, pre]ul unuia dintre acestea fiind de 15 lei pentru adul]i [i de 10 pentru elevi, studen]i [i pensionari. Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

Revolu]ie [i Reac]iune, mine, pe scena Ateneului T\t\ra[i

g`sit mort lng` stn`. A sunat la 112 pentru a anun]a comiterea crimei. Anchetatorii au g`sit cadavrul acolo, avnd urme de [trangulare, \ns` nu au g`sit amprente sau urme prea evidente ale criminalului. Nu a existat niciun martor. Dosarul a fost \nregistrat \n prim` faz` cu autor necunoscut, a declarat procurorul Carmina Pascal, purt`torul de cuvnt al Parchetului de pe lng` Tribunalul Ia[i. La scurt timp dup` \nregistrarea dosarului, au \nceput audierile poten]ialilor suspec]i: membrii familiei, prietenii [i du[manii. A fost audiat [i criminalul, \ns` acesta nu a recunoscut nimic, iar procurorii nu aveau probe \mpotriva lui. Din audieri nu a reie[it nimic important. Rudele victimei au declarat

c` victima avea un telefon mobil marca Samsung, care \i lipsea. Au fost g`site actele acelui telefon mobil [i codul de identificare. Chiar dac` criminalul aruncase deja cartela din telefon, aparatul a fost identificat [i localizat imediat pe baza acelui cod IMEI. Pe data de 23 noiembrie, seara, procurorii au g`sit telefonul la Andrei M. Pus \n fa]a faptului \mplinit, acesta a recunoscut tot. |ntre cei doi exista un conflict mai vechi, iar agresorul a vrut s` se r`zbune [i s`-i fure telefonul mobil. L-a urm`rit la stn`, l-a lovit cu o bt`, dup` care l-a strns de gt. C`t`lin BOACN catalinb@bzi.ro

Cristian Adomni]ei, `[i boteaz\ ast\zi feti]a


Pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, liberalul Cristian Adomni]ei, \[i va boteza ast`zi feti]a Sofia-Maria \n ritul cre[tin ortodox. {eful CJ [i so]ia sa, judec`torul Sabina Adomni]ei, o vor boteza pe feti]` la un l`ca[ de cult din municipiu. Cristian [i Sabina Adomni]ei s-au c`s`torit \n 2008, dup` o rela]ie de mai mul]i ani. Feti]a s-a n`scut la \nceputul lunii octombrie, \ns` Adomni]ei a ales s` fac` botezul abia acum. So]ia lui Adomni]ei a n`scut la o clinic` privat` din Ia[i, feti]a fiind perfect s`n`toas`. La botez sunt a[teptate personalit`]i din Ia[i [i din ]ar`, petrecerea urmnd a avea loc \n cursul serii la restaurantul Castel din zona Breazu. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

Luni-Vineri 800-2030, Smb`t` 800-1900, Duminic` 900-1800

Ia[i, {os. Na]ional` 194,


0232.233.242, 0232.233.233

RATP Ia[i anun]` publicul c`l`tor c` n data de 24 ianuarie, ntre orele 9-13, se ntrerupe circula]ia tramvaielor pe tronsonul Pia]a Unirii Trgu Cucu datorit` manifest`rilor prilejuite de Ziua Unirii. n circula]ia mijloacelor de transport vor ap`rea urm`toarele modific`ri: - tramvaiele de pe traseele 1, 3 [i 13 vor ntoarce n Tg. Cucu; - tramvaiele de pe traseul 6 vor avea parcursul Dacia str. Arcu Billa Gar` Dacia; - traseul de tramvai 7 se suspend`. Pentru transportul ntre Trgu Cucu [i Copou c`l`torii vor folosi autobuzele de pe traseele 28, 41, 41b [i 42, iar leg`tura dintre Trgu Cucu [i Gar` va fi asigurat` cu autobuze care vor circula pe itinerarul Trgu Cucu Bd. Independen]ei Funda]ie Gar` [i retur.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

15 Jaf ca `n filmele americane!


S=mb`t`, 25 ianuarie

EXPRES

Un ie[ean a dat lovitura vie]ii sale `ntr-o fabric\ din Italia


Perchezi]iile au avut loc pe 23 decembrie, \n mai multe locuin]e din municipiul Ia[i [i comuna Victoria Masca]ii au luat pe sus trei b`rba]i [i au legitimat alte 11 persoane Persoanele re]inute se afl` \n arestul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i, sau, dup` caz, \n Penitenciarul de Maxim` Siguran]` Ia[i
Ac]iune \n for]` organizat` de poli]i[tii din cadrul Biroului Urm`riri, sprijini]i de masca]ii Serviciului pentru Ac]iuni Speciale. Oamenii legii au descins \n cinci locuin]e, patru din municipiul Ia[i [i una din comuna Victoria, pentru c` aveau informa]ii despre faptul c` mai mul]i b`rba]i, dintre care unul dat \n urm`rire interna]ional`, se ascund \n Ia[i. Informa]iile poli]i[tilor erau corecte, iar trei b`rba]i au ajuns \n spatele gratiilor. Unul dintre ei, Ioan Potur, este acuzat c`, \n urm` cu doi ani, a b`tut [i imobilizat un b`trn \n vrst` de 78 de ani, pentru a reu[i s` intre \n incinta unei fabrici din Italia. Dup` ce s-a asigurat c` b`trnul este imobilizat [i nu poate cere ajutor, a furat

A pus zeci de poli]i[ti pe drumuri degeaba


Un tn`r \n vrst` de 18 ani s-a ales cu o amend` \n valoare de 500 de lei, fiind acuzat c` a pus pe drumuri, degeaba, zeci de poli]i[ti. Acesta a sunat la serviciul unic de urgen]` 112 [i s-a plns c` [i-a uitat portofelul \ntr-un amanet [i nu a avut cum s` \l mai recupereze. Ancheta poli]iei a ar`tat c` totul a fost o inven]ie. n data de 23.01.2014, la sediul Sec]iei 1 Poli]ie, sa prezentat un tn`r de 18 ani din comuna Andrie[eni, care a sesizat faptul c` n ziua de 19.01.2014, n jurul orei 15:30, [i-a uitat portofelul n incinta unei case de amanet de pe raza Sec]iei 1 Poli]ie. La fa]a locului s-a deplasat echipa operativ`, iar dup` efectuarea verific`rilor a rezultat faptul c` persoana a achizi]ionat un telefon mobil, iar n momentul ie[irii din amanet [i-a introdus portofelul n buzunar [i a ncercat s` induc` n eroare organele de poli]ie [i angaja]ii societ`]ii, declarnd c` l-ar fi uitat. Tn`rul a fost sanc]ionat contraven]ional cu suma de 500 lei, conform Legii 61/1991, pentru solicitarea interven]iei poli]iei la fa]a locului f`r` motiv ntemeiat, a declarat subinspector Alexandru Chelaru, purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Alarmarea fals` a autorit`]ilor reprezint` o practic` \ngrijor`toare, \n Ia[i. Anul trecut, de exemplu, 433 de cet`]eni au fost sanc]iona]i pentru apeluri false [i abuzive c`tre num`rul unic de urgen]`. Sunt, \ns`, mult mai multe persoane care au sunat abuziv la 112 [i au sc`pat nepedepsite. |n jude]ul Ia[i au fost primite 945.911 apeluri, iar 69,72 la sut` din acestea au fost false. Ana OLEINIC

mai multe bijuterii, telefoane mobile, acte [i documente. A fost depistat P. Ioan, de 35 de ani, din comuna Victoria, jude]ul Ia[i, urm`rit interna]ional, ntruct pe numele s`u a fost emis un mandat european de arestare de c`tre autorit`]ile italiene, pentru comiterea infrac]iunii de tlh`rie. n fapt, s-a re]inut c` la data de 11.10.2012, b`rbatul, n complicitate cu alte persoane, a p`truns f`r` drept n incinta unei fabrici din localitatea Prato - Italia, sustr`gnd suma de 2.000 euro, bijuterii, dou` telefoane mobile [i mai multe documente, a declarat subinspector Alexandru Chelaru, purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. B`rbatul se afl` \n arestul IPJ Ia[i [i urmeaz` ca acesta s` fie extr`dat \n Italia. Un alt b`rbat, \n vrst` de 27 de ani, dat \n urm`rire na]ional`, a fost identificat [i s`ltat de poli]i[ti, \n urma descinderilor.

Costel Ursu are de executat o pedeaps` cu \nchisoarea de un an, pentru trafic de droguri. Un alt b`rbat, din jude]ul Bra[ov, dat de asemenea, \n urm`rire na]ional`, se ascundea \ntr-un apartament din municipiul Ia[i. Marian Cristian Opric` se ascundea de la executarea unei pedepse de 3 ani [i 7 luni. A fost depistat O. Marian, de 27 de ani, din S`cele, jude]ul Bra[ov, urm`rit na]ional pentru faptul c` se sustr`gea execut`rii pedepsei de 3 ani [i 7 luni nchisoare pentru comiterea infrac]iunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism f`r` a poseda permis de conducere, conducerea unui autoturism sub influen]a b`tuturilor alcoolice [i v`t`mare corporal`, a precizat purt`torul de cuvnt al Poli]iei. {i acest b`rbat a fost dus \n aerstul IPJ Ia[i. Ana OLEINIC

Poli]i[tii i-au suspendat permisul, dar asta nu l-a oprit s\ conduc\ din nou
Un b`rbat \n vrst` de 33 de ani s-a ales cu dosar penal, pentru a doua oar` \n aceast` lun`, dup` ce a fost prins conducnd un autoturism, de[i avea permisul de conducere suspendat. Repoterii cotidianului BUN ZIUA IA{I au relatat cazul b`rbatului \n vrst` de 33 de ani, din comuna R`duc`neni, [i \n urm` cu dou` s`pt`mni, atunci cnd poli]i[tii rutieri l-au tras pe dreapta pentru un control de rutin` [i au aflat c` se afla sub influen]a b`uturilor alcoolice. Poli]i[tii din cadrul Postului de Poli]ie R`duc`neni au oprit pentru control [oferul unui autoturism, T. Costel, de 33 ani, din comuna R`duc`neni, care conducea pe un drum de pe raza localit`]ii. n urma verific`rilor efectuate, a rezultat c` b`rbatul are permisul de conducere suspendat din data de 10.01.2014, cnd a fost identificat de c`tre poli]i[tii rutieri conducnd pe drumurile publice dup` ce consumase b`uturi alcoolice, se arat` \ntr-un comunicat de pres` remis de Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Pe numele [oferului s-a ntocmit un dosar penal, n care se efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vr[irii infrac]iunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice, de c`tre o persoan` ce are permisul de conducere suspendat. Ana OLEINIC

Un moment de nebunie l-a dus direct `n spatele gratiilor


Un tn`r \n vrst` de 26 de ani, din localitatea Fntnele, a fost ieri arestat preventiv pentru o perioad` de 30 de zile. Tn`rul este acuzat c` a acostat o femeie [i i-a furat geanta. Fapta s-a petrecut la \nceputul anului, dar autorul furtului a fost identificat abia ieri. La data de 06.01.2014, poli]i[tii au fost sesiza]i de o femeie, T. A., de 39 ani, din Ia[i, c` \n ziua de 05.01.2014, n jurul orelor 23.00, n timp ce se deplasa pe o strad` din municipiul Ia[i, a fost deposedat` de geanta personal`, n care avea dou` telefoane mobile [i alte bunuri personale. n urma cercet`rilor efectuate de poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii Criminale, a fost identificat suspectul comiterii infrac]iunii, Cornel B., de 26 de ani, din localitatea Fntnele, jude]ul Ia[i. Poli]i[tii l-au condus la sediul Poli]iei Municipiului Ia[i pentru cercet`ri, prejudiciul fiind recuperat par]ial, iar n urma probatoriului administrat a fost prezentat Parchetului [i ulterior Instan]ei, care a dispus arestarea preventiv` pe o perioad` de 30 zile. Tn`rul a fost introdus n arestul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i, a declarat Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt al IPJ Ia[i. Ana OLEINIC www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

EXPRES

S=mb`t`, 25 ianuarie

16

Bursa br felor

Primarul ie[ean, care a scos din burt\ 3.000 de vaci, a fost condamnat
Acest primar a crezut c` se \mbog`]e[te peste noapte dac` falsific` mai multe documente prin care puteau fi ob]inu]i bani europeni
Ieri, magistra]ii de la Judec`toria Ia[i au decis condamnarea lui D`nu] Spi]`, fostul primar al comunei }ibana, la o pedeaps` de un an [i nou` luni de \nchisoare pentru comiterea unor infrac]iuni prin care a reu[it s` fure din banii Comunit`]ii Europene. Spi]` a fost trimis \n judecat` pentru: fals intelectual [i complicitate la infrac]iunea de folosire sau prezentare de documente ori declara]ii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat ob]inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit`]ilor Europene. Cel de-al doilea acuzat din acest dosar, Gelu Vieriu, administratorul SC Magazin Mixt Poiana SRL Ia[i, a fost condamnat la o pedeaps` de doi ani cu suspendare, pentru infrac]iuni asem`n`toare. Practic, cei doi s-au \n]eles s` fure banii europeni prin comiterea mai multor falsuri. De[i societatea lui Gelu Vieriu nu avea nicio leg`tur` cu agricultura, a ob]inut subven]ii

Cine-[i promoveaz` oamenii pe func]ii babane


Babetele brfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab` despre ni[te schimb`ri de la o institu]ie din trg. E vorba de o schimbare la o institu]ie de aia de control, acolo unde actualul [`f nu mai r`spunde la comenzile `lora de deasupra lui. Treaba s-a complicat dup` ce `ia din vrf nu au mai colectat a[a cum trebuie [p`gile, iar dereftora[i se v`d nevoi]i s` lase locul altora, mai bine \nfip]i. E vorba de o schimbare la Zgarda Financiar` din trg, unde bremarele Gigi Ciqita vrea s`-l pun` pe Marean Plosianu, `la de i-a fost imperfect, pe scaunul de [ef. Cic` Plosianu se execut` la comenzile bremarelui f`r` s` fac` vreo gargar`, [i cic` e omul perfect pentru colectarea treburilor. Dac` treaba merge strun`, o s` se vad` \n conturile bremarelui.

Un politician din trg a prins o boal` ru[inoas`


Babetele ]in s` v` zic` acuma ceva despre un gogld`u din trg care a p`]it o treab` tare ru[inoas` dup` ce s-a bucurat de compania unor gagici mai tinerele. Ei bine, gogld`ul `sta s-a distrat oleac` cu ni[te feti]e de gr`dini]` pn` aproape c` era s` viziteze bul`ul pe o perioad` mai lung`. E vorba de Bazil Pu[c`ria[u, batronul sicrielor ambulante de la Unistil, `la de a ajuns acum mare politician la unepereu. Cic` Pu[c`ria[u nu se distra pe rupte doar cu pu[toaicele, ci s-a b`gat adnc [i \n pe[tera lui Balina Cordeanu, studenta aia cremenal` de la benitenciar. Partea nasoal` pentru Pu[c`ria[u e c` a luat o boal` de aia ru[inoas` [i nu [tia de unde. S-a tot plimbat el pe la u[a lui Cordeanu, a f`cut calcule [i nu [tia de unde sa ales cu treaba nasoal`. Ap`i, dac` s-a dus unde nu trebuie, normal c` a primit cadouri de astea.

pentru c` ar fi administrat p`[unea localit`]ii. La data de 20 mai 2009, inculpatul Spi]` D`nu], n calitate de primar al comunei }ibana, jude]ul Ia[i, a eliberat o adeverin]` n care a consemnat n fals c` firma inculpatului Vieriu Gelu, SC Magazin Mixt Poiana SRL, este nscris` n eviden]ele Prim`riei ca reprezentant al Asocia]iei de Bovine [i Ovine din comuna }ibana, c` posed` peste 3.000 de animale [i utilizeaz` 720 hectare de p`[une. Aceast` adeverin]` este fals` pentru faptul c` asocia]ia men]ionat` este inexistent`, iar firma inculpatului Vieriu Gelu nu de]ine efective de animale, avnd obiect de activitate comer]ul cu am`nuntul al produselor alimentare [i b`uturilor alcoolice, au precizat anchetatorii. La rndul s`u, inculpatul Vieriu Gelu a ntocmit n fals

nou` tabele nominale cu membrii a[a-zisei asocia]ii din satele componente ale comunei, c`rora le-a falsificat semn`turile [i n care a consemnat n fals c` respectivii membri au mandatat firma lui Vieriu Gelu s` formuleze la APIA cerere unic` pe suprafa]` aferent` campaniei din anul 2008. Aceste tabele au fost avizate spre conformitate de c`tre primarul comunei }ibana, inculpatul Spi]` D`nu], au mai ar`tat procurorii din cadrul Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA). Utiliznd adeverin]ele false, Gelu Vieriu a ob]inut de la APIA suma de 100.525 lei alocat` din Fondul European de Garantare Agricol`. Procurorii le-au pus sechestru pe bunuri pentru a recupera banii. C`t`lin BOACN catalinb@bzi.ro

Participant surpriz\ la retragerea cu tor]e, care a `ncheiat manifest\rile de Ziua Unirii


Brigada 15 Mecanizat` Podul |nalt a \ncheiat asear` manifest`rile ocazionate de Ziua Unirii cu tradi]ionala Retragere cu Tor]e. Aceasta s-a desf`[urat \n acest an pe traseul Muzeul Unirii - Pia]a Unirii Bulevardul {tefan cel Mare - strada Palat - Palas. Defilarea \nceput` la ora 18.00 s-a \ncheiat la ora 18.30 \n Gr`dina Palas, unde de pe cea mai \nalt` cl`dire din ora[ a fost desf`[urat un tricolor lung de 50 de m [i lat de 6 metri. Fanfara militar` [i solda]ii au fost \nso]i]i pe parcursul defil`rii de sute de ie[eni care au fotografiat parada militar`. Primarul Gheorghe Nichita [i viceprimarul Mihai Chirica au a[teptat solda]ii \n fa]a Prim`riei, al`turndu-se paradei. La intersec]ia pietonalului cu strada Palat, Dorin Chirtoac`, primarul Chi[in`ului, a fost invitat s` se al`ture oficialit`]ilor pe durata paradei. Primarul de peste Prut a ajuns la Ia[i ieri sear`. Retragerea cu tor]e s-a \ncheiat la foi[orul din Gr`dina Palas, de unde primarii Ia[ului [i Chi[in`ului au ]inut cte un scurt discurs \n fa]a celor prezen]i, mul]umindule participan]ilor [i solda]ilor. Silviu BORDEIANU bordeianusilviu@bzi.ro

Cum s-a umilit cel mai prost director \n public


La final de rubricu]`, babetele v` zic ceva spumos despre un alt gogld`u cu func]ie de [ef care nu s-a dezlipit neam de dumnezeul lui politic nici cnd a fost s`rb`toare mare \n trg. Uns dereftor la o enstitu]ie, gogld`ul cu pricina s-a dus ca un c`]elu[ dup` [eful lui la ziua de 24 ianuarie, acolo unde i-a ]inut pn` [i p`l`ria pe scen`. Ovidenie Lae Cu, dereftorul de la Drumurile [i Pode]urile Regionale, s-a coco]at lng` derutatul Arhanghel {panciu, pezedistul care-i d` lovele s` stea pe lng` cabinetul lui. Lae Cu i-a ]inut pn` [i p`l`ria lui {panciu, doar-doar i-o ie[i apoi de-o bere [i lui.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume