Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme 1.

Sa se calculeze cifra de afaceri critica si sa se aprecieze situatia financiara a unei intreprinderi stiin ca :productia realizata este de 5000 buc,pretul produselor este de 3000 lei, costurile variabile sunt de 1000 lei ,costurile fixe de 9000000 lei : Rezolvare : ! critic" # $ % m , m # &' % !( ) 100 ' # ! * +,, !#.)P#5000)3000#15000000 +,-#.) ,#5000)1000#5000000 m#&10000000%15000000 ()100#123 ! critic" # $ % m #9000000%0,12#13435635,65 Sfin # 7& ! % ! cr( * 18 )100 #
15000000 & 1( ) 100 = 11,123 13435631

#/'#1500000005000000#10000000

#/

2.Sa se determine necesarul de capital tehnic si necesarul de personal in vederea realizarii unei afaceri productive cunoscand urmatoarele date :productia anuala preconizata Q=100000buc.Procesul de fabricatie este compus din 3operatii care se realizeaza cu utilaje diferite iar timpii unitari de prelucrare sunt :t1=1h!buc pentru "1#un muncitor deserveste utilajul "1 t2=0 $ buc pentru "2#2 muncitori deserveste utilajul "2 t3=2h buc pentru utilajul "3# 3 muncitori deserveste utilajul "3.Se prevede a se lucra in tri schimburi a % ore timp de intrerupere pentru reparatii este de 200 h!an timpul pentru opriri tehnolo&ice este de '0h pretul utilajelor sunt P#"1(=$00 mil lei P#"2(=%00 mil P#"3(=300 mil )ezolvare : -u #7-an0&9:ee;0 S<(8) =s) ,s0 9rep#73150&55>55>13(8)3)60&500>10(#&3150112()3)60 510#5195 Productivitatea pe utila? etse#1%t #/ @1#1%1#1 #/@5#1%0,5#5, #/@3#1%5#0,5 . 100000 . 100000 =u1# -d ) tiA = 5195 )1 = = 12,52 =1% muncitori =u5# -d ) tiA = 5195 ) 5 = 6,26 = 9 *u3=3$ "1=1%+$00mil=,000 mil "2=,+%00 mil=-200 mil "3=3$+300 mil =10$0 mil lei .otal capital tehnic="1/"2/"3=2'-00 mil lei =ecesar de muncitori : -d #7-an0&9:ee;0 S<09c0-n(8) =s#73150&55>55>55>3>13()6 #1264. Productie executata, @1# 1)1)100000#100000,@5#0,5)5)100000#100000,@3#3)5)100000# #100000 total productie #600000 3.Sa se calculeze pra&ul de rentabilitate al unei societati comerciale care fabrica trei produse ale caror preturi costuri variabile si cantitati sunt urmatoarele :Q#P1(=200000 0& Q#P2(='00000 buc Q#P3(=%00000

P#P1(=10000 p#P2(=30000 p#P3(=20000 cv#P1(='000 cv#P2(=2$000 cv#P3(=10000 1heltuieli fi2e anuale 1 % miliarde lei )ezolvare: Qcr = 1 gi ) Cdi ) Q1+Pp1=200000+10000=2mil =3Q3/Pp3=%00000+20000=1' mil
CF

=3 &i+ = Q1i ) PPi =3 1d+=1di!Ppi


ii =1

Qi ) Ppi

=3

Q2+Pp2=

'00000+30000

=1%mil

Q1i ) PPi #31 mil #/B1)#5mil%31 mil#0,01 #/ B5)#16mil%31mil#0,5 #/ B3)#11 mil%31


ii = 1

mil#0,44 d1#1000%10000#0,1 #/ d5#55000%30000#0,63, #/ d3#10000%50000#0,5

gi ) CDi #B1) d1>B5) d5>B3) d3#0,01)0,1>0,5)0,63>0,44)0,5#0,031>0,415>0,55#0,


ii =1

121 #/ .cr#1,6mil%&100,121(#5,42 mil lei 4.Sa se calculeze marimea capacitatii de productie a unei sectii de prelucrari mecanice dintr0o intreprindere industriala pe baza urmat date .ip "tilaj .impi "nitari )1 Strun& automat Prod )4 20 %0000 30 1$000 )2 40 2$000 $0 $0000 )3 40 *r de masini

pro&ramata Se lucreaza in 3 schimburi a % ore..imp planificat prentru revizii este e&al cu 200 ore an iar timpul aferent opririlor tehnolo&ice '0 ore an :)ezolvare 1pi=.di!.ci -u #7-an0&9:ee;0 S<(8) =s) ,s0 9rep#73150&55>55>13(8)3)60&500>10(#&3150112()3)60 gi ) tij Qi Qi 510#5195 -d#40)5195#552160 #/tci# #/B1 #.i% ii = 1 ii = 1 ii = 1 #60000>15000>55000>50000#120000 #/ B1#60000%120000#0,42 ,#/ B5#15000%120000#0,09 #/ B3#0,15,B4#0,59

-ci#&50%10()0,42>&30%10()0,09>&40%10()0,15>&50%10()0,59#0,54. p1#552160%0,54#451130 #/ pr1#451130)0,42#196111 #/ pr5#451130)0,09#329416, Pr3#451130)0,15#13545, pr4# 451130)0,59#155523

1apacitatea de productie a unei intreprinderi este productia ma2ima posibila ce poate fi obtinuta intr5o perioada data de o instalatie un utilaj o sectie o uzina corespunzatoare structurii si calitatii productiei cerute de clienti in conditiile unei folosiri de pline intensive si e2tensive a capitalurilor potrivit celui mai eficient re&im de lucru 6actorii care determina marimea capacitatii de productie sunt:7arimea suprafetelor de productie e2istente b(*umarul componenta starea se uzura si caracteristicile tehnice ale utilajelor folosite de catre firma 1( numarulmuncitorilor direct productivi sau numarul locurilor de munca e2istente la nivelul veri&ii conducatoare d(productia in unitatea de timp sau indicatorul de utilizare intensiva a utilajelor e(fondul de timp ma2im disponibil de functionare a utilajelor f( sortimentul productiei care se fabrica. 1apacitat3ea tehnica este limita ma2ima a potentialului productiv al unei firme pentru fiecare interval de timp luat in considerare stabilita pe baza adoptarii unei viziuni pro&resive asupra tuturor parametrilor care influenteaza marimea acesteia 8pacitatea de re&im este acel indicator care e2prima posibilitatile ma2ime de productie pentru o perioada data tinand seama de factorii concreti ce vor actiona in perioada previzionata de &estiune 6ormula de calcul 1p=9+:ui +.d 0 este marimea caracteristicii dimensionale a unitatii de productie .d=fondul de timp ma2im disponibil :": indicator de utilizare ;ia&nosticul este necesar atat intreprinderilor aflate in dificultate cat si celor care au o stare de sanatate buna.:n primul caz dia&nosticul apare ca o necesitate in scopul identificarii cauzelor si dificultatilor si definirii masurilor ce trebuie luate pentru ameliorarea situatiei .:n al doilea caz motivele rezulta din dorinta de ameliorare a performantelor. 8vem trei tipuri de dia&nostic: 1.dia&nostic &lobal5 este un ansamblu de metode care permit e2plicarea si intele&erea functiilor intreprinderii.<l comporta doua dimensiuni una co&nitiva#rezulta din analiza( si una e2plicativa#rezulta din judecata celui care o realizeaza. 2dia&nostic e2pres5are ca obiectiv indentificarea cauzelor care au dus la aparitia dificultatilor formularea masurilor ce trebuie luate si ierarhizare actiunilor de rezultat in ordinea ur&entei si importantei lor

3 dia&nosticul functional5 este un dia&nostic al unei functiuni a intreprinderii .Poate fi tehnic sau comercial destinat solutionarii problemelor functionarii internesi ameliorarii rezultatelorifrim doni cristian