Sunteți pe pagina 1din 4

HARTA REFLEXOTERAPIEI - PUNCTE REFLEXOGENE MAINI Harta zone reflexogene maini Reflexoterapia este o strveche metod terape t!

c" Ea este asoc!ata med!c!#e! a$ter#at!ve% &!!#d o 't!!#( )a*at pe pract!c" Med!c!#a trad!(!o#a$ atr!) !e re&$e+oterap!e! m!$e#!! de e+per!e#(% re* $tate$e &!!#d pro)ate de ame$!orr! sa v!#decr! co#&!rmate de toate persoa#e$e care a )e#e&!c!at de acesta metoda" Re&$e+oterap!a are c teh#!ca de tratame#t masarea t$p!$or% pa$me$or sa cap $ !% ,# *o#e$e coresp #*toare p #cte$or de pro!ec(!e a d!&er!te$or or-a#e a$e corp $ !% ea asoc!!#d -se ,# mod o)!'# !t '! c presop #ct r" Pr!#c!pa$ $ scop a$ re&$e+oterap!e! '! presop #ct r!! este e$!m!#area to+!#e$or '! st!m $area t t ror & #c(!!$or or-a#!sm $ !" Ce$e do metode de tratame#t s #t comp$et !#o&e#s!ve% &r e&ecte sec #dare sa #oc!ve% &!!#d e&!c!e#te $a toate v.rste$e" Re&$e+oterap!a o&er so$ (!! pe#tr re*o$varea rmtoare$or d!s& #c(!! sa a&ec(! #!/ !#som#!!% stres% m!-re#e% o)osea$a% a&ec(! #! a$e ve*!c!! )!$!are% t $) rr! e#docr!#e% ce$ $!t% o)e*!tate% co#st!pa(!e% astm )ro#'!c% !#&ert!$!tate% !mpote#(% t $) rr! de me#opa *a% etc"

Scopul reflexoterapiei 0 click foto stanga 1 este de a corecta ce! tre! &actor! #e-at!v! !mp$!ca(! ,# proces $ de )oa$/ co#-est!a% !#&$ama(!a '! te#s! #ea" A&ec(! #!$e co#-est!ve s #t respo#sa)!$e de apar!(!a t mor!$or2 a&ec(! #!$e !#&$amator!! s #t ce$e prec m co$!ta% )ro#'!ta sa s!# *!ta2 te#s! #ea este respo#sa)!$ de d!m!# area e&!c!e#(e! s!stem $ ! !m #!tar" 3ed!#(e$e de re&$e+oterap!e rmresc ,# pr!m $ r.#d ,m) #t(!rea c!rc $a(!e! ,# or-a#!sm '! acce$erarea e$!m!#r!! re*!d r!$or% ast&e$ ,#c.t to+!#e$e s # se ma! ac m $e*e ,# co#ce#tra(!! d #toare ,# &!cat% r!#!ch! sa !#test!#" 4e aseme#ea% pr!# re&$e+oterap!e se poate rea$!*a scderea se#*a(!e! de d rere pr!# st!m $area e$!)err!! de e#dor&!#e - a#a$-e*!ce #at ra$e a$e or-a#!sm $ ! - d!# -$a#da h!po&!*a d!# cre!er ,# &$ + $ sa#- !#" Re&$e+oterap!a are ac(! #ea cea ma! e&!c!e#ta c.#d este &o$os!t pe#tr tratarea ,#tre- $ ! or-a#!sm '! # # ma! pe#tr a# m!te a&ec(! #!" 5# acest mod% ea ,m) #t(e'te toate & #c(!!$e or-a#!sm $ !% ceea ce st!m $ea* proces $ #at ra$ de

v!#decare% &c.#d -$ ma! rap!d '! ma! e&!c!e#t" Cele zece zone energetice Re&$e+oterap!a are $a )a*a pre*e#ta ,# or-a#!sm a *ece *o#e e#er-et!ce" Aceste *o#e s #t $o#-!t d!#a$e% ,#t!#*.#d -se de $a )a*a corp $ ! - de $a p!c!oare - p.# ,# cre'tet $ cap $ !" Aceasta d!str!) (!e e#er-et!c a &ost descoper!t spre s&.r'!t $ seco$ $ ! XIX de # amer!ca#% dr" 6!$$!am F!t*-era$d% # spec!a$!st ,# O"R"L" 5# per!oada ,# care a $ crat $a sp!ta$e d!# Par!s% 7!e#a '! Lo#dra% F!t*-era$d a descoper!t c p tea ame$!ora d rerea d!#tr-o parte a corp $ ! pac!e#t $ ! pr!# apsare ,#tr-o a$t *o#" E$ '!-a per&ec(!o#at teh#!c% ,#v(.#d c dac ap$!ca pres! #e $a #!ve$ $ de-ete$or c a8 tor $ # ! )a#da8 e$ast!c pe &!ecare &a$a#- m!8$oc!e '! c a8 tor $ #or m!c! c.r$!-e pe v.r& r!$e de-ete$or% p tea prod ce e&ecte a#este*!ce $oca$e $a #!ve$ $ )ra(e$or% pr(!$or $atera$e a$e -.t $ !% och! $ !% rech!! '! &ete!" N tre) !e s !tm &apt $ c ,# per!oada ,# care pract!c dr" F!t*-era$d% ,# a#!! 9::;% a#este*!a era $a ,#cep t r!" M't!$e c c$oro&orm era t!$!*ate% dar ma! m $(! pac!e#(! m rea d!# ca *a a#este*!e! dec.t a !#terve#(!!$or ch!r r-!ca$e Ce &acem% !#st!#ct!v% c.#d avem o d rere de cap sa o !#d!-est!e< 4e re- $% p #em m.#a pe *o#a d reroas pe#tr a #e ' ra ,#tr-o oarecare ms r d rerea" A'adar% e+!st # !#st!#ct pr!mar care #e &ace s apsm $oc $ d reros pe#tr ame$!orarea s!mptome$or" Ce$e *ece *o#e s #t ,mpr(!te ,# c!#c! perech!% # merotate de $a 9 $a =% pe &!ecare parte a corp $ !" >o#a 9 trece pr!# de-ete$e mar! de $a m.!#!% pe &!ecare parte a corp $ ! '! parc r-e *o#a med!a# a corp $ !% partea !#ter!oar a p!c!oare$or% a )ra(e$or '! co$oa#a verte)ra$" O dere-$are a &$ + $ ! e#er-et!c pe acest trase poate a&ecta or!ce or-a# sa & #c(!e d!# aceast *o#" >o#a 9 este de o)!ce! cea ma! se#s!)!$ pe p!c!oare$e oame#!$or% deoarece pe ea se a&$a m $te pr(! v!ta$e a$e or-a#!sm $ ! - #as $% - ra% -.t $% co$oa#a verte)ra$ '! or-a#e$e -e#!ta$e" L cr.#d # ma! as pra re&$e+e$or co$oa#e! verte)ra$e de $a #!ve$ $ p!c!oare$or este pos!)!$ ame$!orarea m $tor ma#!&estr! &!*!ce #ep$c te% deoarece #erv!! c or!-!#ea ,# *o#a verte)ra$ st!m $ea* act!v!tatea ,#tre- $ ! or-a#!sm" >o#a ? are ca $!m!te de-et $ arttor '! a$ do!$ea de-et de $a p!c!or2 ,# ace$a'! &e$ se poate co#t!# a p.# $a d!v!*area corp $ ! ,# *ece *o#e" Aceasta metode de ,mpr(!re a corp $ ! ,# ca#a$e e#er-et!ce sa mer!d!a#e% este s!m!$ar pr!#c!p! $ ! care st $a )a*a presop #ct r!! '! ac p #ct r!!" C toate acestea% c.#d este vor)a de re&$e+oterap!e% # s #t !mporta#te mer!d!a#e$e ,# s!#e '! #!c! p #cte$e !de#t!&!cate sa # merotate" 5# $oc $ $or% acce#t $ se p #e pe harta corp $ ! care arat c &!ecare *o# sa or-a# d!# or-a#!sm este o-$!#d!t pe t$p! '! de-ete$e de $a p!c!oare% ca '! pe pa$me '! de-ete$e de $a m.!#!" A$t d!&ere#( !mporta#t ,#tre re&$e+oterap!e '! presop #ct ra sa a$te terap!! )a*ate pe t!$!*area mer!d!a#e$or este $e-at de teh#!c de t!$!*are a po$!ce$ ! '! a de-ete$or pe#tr re$a+area p #cte$or re&$e+o-e#e de pe p!c!oare '! m.!#!" C.#d # p #ct de pe mer!d!a# este )$ocat% &$ + $ e#er-et!c scade sa se ac m $ea*% !ar ,# ace$ p #ct apare co#-est!a" 5# t!mp% aceasta co#-est!e se poate ma#!&esta &!*!c s ) &orm de d!s& #c(!e a *o#e! sa or-a# $ ! respect!v" Pe de a$t parte% dac )$oca8 $ este ,#deprtat pr!# 'ed!#(e de re&$e+oterap!e% !ar ech!$!)r $ adecvat '! & #c(!a #orma$ se resta)!$esc% proces $ de a to v!#decare poate ,#cepe% !ar s!mptome$e '! d rerea vor d!sprea" E&!c!e#(a re&$e+oterap!e! se )a*ea* pe proces $ s!mp$ a$ e$!m!#r!! )$oca8e$or de &$ + e#er-et!c ,# vederea act!vr!! proces $ ! de a toco#servare" T$p!$e/ o-$!#d a corp $ !

T$p!$e re&$ect ,# tradevr co#&orma(!a corp $ !" Ce! $ar-! ,# spate vor avea t$p! ma! $ate de $a art!c $a(!a ha$ ce$ ! $a mar-!#ea e+trem" Oame#!! ,#a$(! '! s$a)! a t$p! $ #-! '! s )(!r!% c de-ete $ #-!" Remarca(! '! c r) r!$e t$p!$or% care s #t asem#toare c c r) r!$e co$oa#e! verte)ra$e" 4!# aceast !$ stra(!e p te(! o)serva c ta$pa dreapt - ver#ea* partea dreapt a corp $ !% !ar ta$pa st.#-a pe cea st.#-" 4ac a$t ra(! ce$e do t$p!% ve(! avea # co#t r comp$et a$ corp $ !% c ha$ ce$e repre*e#t.#d cap $% !ar pr(!$e $atera$e a$e t$p!$or re&$ect.#d *o#e$e $atera$e a$e corp $ ! - de e+emp$ mer!!% -e# #ch!! '! 'o$d r!$e" U#e$e a&ec(! #! c ta#ate a$e p!c!oare$or pot &! deose)!t de sem#!&!cat!ve" 4e e+emp$ % o )tt r poate adesea re&$ect o a&ec(! #e a -.t $ !% !ar o se#s!)!$!tate a p #cte$or re&$e+o-e#e a$e -.t $ !% s sp #em pe partea dreapt% va &! sem#!&!cat!v core$at c o )tt r pe aceea'! parte" 5#-ro'area p!e$!! pe partea $atera$ a p!c!or $ ! ,# *o#a p #cte$or re&$e+o-e#e a$e mer!$or% sem#a$ea* adesea o a&ec(! #e a mr $ !"

>o#e$e re&$e+o-e#e s #t p #cte #ervoase care se a&$a ,# $e-t r c a# m!te pr(! d!# corp" E$e se -sesc rsp.#d!te pe toat s pra&a(a corp $ !" Pr!# masarea *o#e$or re&$e+o-e#e% se poate o)(!#e o !r!-are sa#- !# ) #% at.t a *o#e! re&$e+o-e#e c.t '! a or-a#!sm $ ! depe#de#t" PRE@OPUNCTURA este pres! #ea care se e+erc!ta as pra p #ct $ ! re&$e+" P #cte$e pot &! masate c de-et $% c #-h!a% c )a-heta de $em# sa de st!c$% c st!$o $% &o$os!#d capt $ rot #8!t a$ acest !a" Presop #ct r poate &! pract!cat de or!c!#e" Ce$e ma! ) #e re* $tate se o)(!# &o$os!#d v.r& $ de-et $ ! sa #-h!a" 4 p !#d!ca(!e% # p #ct poate &! masat pr!# ma#evra de d!spers!e sa to#!&!ere" 5# a&ec(! #!$e provocate de # e+ces de e#er-!e% se &o$ose'te d!spers!a" 4I@PER@IA/ @e &ace masa8 $ c v.r& $ de-et $ ! ,# po*!(!e o)$!c2 se masea* sa se apas pr!# ,#' r )are% ,# se#s $ op s m!'cr!! ace$or de ceasor#!c" M!'carea se &ace s per&!c!a$% )$.#d% $e#t" 4 p # masa8 corect% p!e$ea se va ,#ro'!% se#s!)!$!tatea d reroas '! to# $ vor scdea" TONIFIEREA se pract!c ,# ca* $ )o$!$or re* $tate pr!# de&!c!t de e#er-!e 0h!poto#!e% )rad!card!e etc"1" @e e+ec t c v.r& $ de-et $ ! sa c #-h!a% am)e$e ,# po*!(!e vert!ca$" Masa8 $ se &ace c d rat sc rt" C.#d se e+ec t corect% re* $t pa$oarea te- me#t $ !% cre'terea se#s!)!$!t(!! '! a to# s $ ! m sc $ar" Por(! #ea masat poate &! p drat" @e pot &ace tre! 'ed!#(e pe *! c d rata de 9; m!# te &!ecare" C ra de masa8 ,# ca* $ #e! a&ec(! #! c pr!#de 9= 'ed!#(e apo! pa * ? sptm.#!% d p care se re!a"

S-ar putea să vă placă și