Sunteți pe pagina 1din 4

LABORATOR TEHNOLOGIC

FIA DE LUCRU 1

Utilizez diferite tipuri de media


1. Unul din prietenii votri dorete s desc id un nou !"#"$in% ce "re c" o&iect de

"ctivit"te producere" si co!erci"li$"re" produselor de co'etrie(p"tiserie(p"ni'ic")ie. *n or"sul vostru. + solicit spri,inul *n re"li$"re" unei c"!p"nii de pro!ov"re privind l"ns"re" pe pi") "t-t " 'ir!ei c-t si " produselor. Cu! *l spri,ini)i in "cest sens. Grup"ti/v" in ec ipe de c"te 0 elevi1 Echipa 1 el"&or")i un !es", pentru " "nun)" desc idere" noului vostru !"#"$in% "dres"t c"tre sediile tuturor 'ir!elor. Echipa 2 / red"ct"ti o invit"tie privind desc idere" noului sediu. Echipa 3 / concepeti un !es", 2!"c et3 pentru 4i"rul de Ro!"n ce "re c" o&iectiv sc i!&"re" noului sediu "l 'ir!ei. Echipa 4 / Re"li$")i un slo#"n pentru " pro!ov" !"#"$inul c"re toc!"i se desc ide. Echipa !i " / Re"li$")i un "'i pentru " pro!ov" un produs din !"#"$inul Ti!p de lucru 15 !in. 6iec"re ec ip" lipeste pe t"&l" 'is" de lucru 2'oi color"te3. Este dese!n"t un l7der(!e!&ru "l ec ipei c"re pre$int" "ctivit"te" de #rup. 8re$ent"re 9(: !in. prietenului.

LABORATOR TEHNOLOGIC

FIA DE LUCRU 2

Ide#tificarea teh#icil$r m$der#e de pr$m$%are


1. Esti lucr"tor intr/un depo$it. 8ri!eti un tele'on de l" e'ul direct% c"re te "nun) de *nt-r$iere" cu ;0 de ore " unui tr"nsport de !"r' "tept"t. Tre&uie s co!unici "ce"st situ")ie Echipa 1 &R'IE( / clientului Ionescu prin tele'on Echipa 2 &)AL*E+( < Clintului 8opescu prin '"= Echipa 3 &*LUE( < Clientului Geor#escu prin e/!"il Echipa 4 &'RA+)E( < Clientului +"silescu direct Echipa &,ERDE( < Clientului Iliescu prin voce !"il >"rcin de lucru Identi'ic")i !es",ul ce tre&uie tr"ns!is >t"&ileste !i,locul de tr"ns!itere " !es",ului 6or!ule"$ !es",ele ptr. 'iec"re c"$ *n p"rte.

LABORATOR TEHNOLOGIC

FIA DE LUCRU 3 Ide#tificarea eleme#tel$r c$#!tituti%e ale ima-i#ii de marc a u#ui a-e#t

ec$#$mic
1. >i!ul")i o con'erin) de pres ptr. " co!unic" desc idere" noului *n loc"lit"te" vo"str. Ale#e)i cole#i din cl"s c"re s repe$inte diverse $i"re% posture de r"dio s"u televi$iune% pe c"re s"/i invit")i l" con'erin).

Precizare:
Echipa 1 &R'.U( < COR8UL ?IRECTOR Echipa 2 &)AL*E+( < @E6II ?I6ERITELOR ?E8ARTAAENTE Echipa 3 &*LUE( < RE8ORTERI Echipa 4 &'RA+)E( < 8ER>ONALITBCI AON?ENE Echipa &,ERDE( < CLIENCII 8OTENCIALI AI 6IRAEI Echipa " &/',( +'+C'+.U/A0'RI ai firmei ;. Re"li$")i un posi&il scen"riu "l unei v-n$ri c"re s cuprind ur!to"rele et"pe1 A&ord"re" clientului ?eter!in"re" produsului 8re$ent"re" produsului Ar#u!ent"re" vn$rii Dnc eire" "ctului de v-n$"re/cu!pr"re. Precizare: +"n$"re" v" 'i un" de tip cl"sic"% or#"ni$"t" l" st"nd. >e vor 'or!" 9 st"nduri1 .ta#dul 1 < este un !"#"$in !i=tE .ta#dul 2 < vinde produse cos!eticeE .ta#dul 3 < dispune de tele'onie !o&ile si 'i="E .ta#dul 4 < vinde "rticole de i!&r"c"!inte si inc"lt"!inteE .ta#dul < or#"ni$e"$" servicii de c"terin# pentru di'erite eveni!ente 2nunti% &ote$uri% cu!etrii3. .ta#dul " < vinde o'erte turistice in t"r" si in str"in"t"te.

LABORATOR TEHNOLOGIC

FC"drul did"ctic i!p"rte cl"s" in ec ipe de c"te 0 elevi. >e vor 'or!" G ec ipe 2st"nduri3. Ae!&rii ec ipei vor ,uc" rolul v"n$"torului si cu!p"r"torului.