Sunteți pe pagina 1din 4

BENEFICIAR: INVESTITIE: OBIECT: DEVIZ ANALITIC Nr. privind executia lucrarilor.............................. Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d)Transp.

. TRA 3 15.80 4 65,394 11,665 690 0 1,228,436 15.30 6,850 9,660 69 0 0.000 Total Cap. A: Cap. B Alte cheltuieli directe Transporturi auto (col.10 x lei/tona) CAS (30% din Total cap. A manopera ) Ajutor somaj ( 5% din Total cap. A manopera ) Total cheltuieli directe: Cap. C Cheltuieli indirecte (15% din Total cheltuieli directe) Cap D. Profit (10% din Total cheltuieli directe + Cap C.) TOTAL GENERAL DEVIZ: 1,138,024 99,632 16,605 448,342 11,958 0 99,632 16,605 1,598,324 239,749 183,807 2,021,879 0 1,138,024 332,105 11,958 253,651 1,482,087 0 0 104,797 147,798 1,056 0 0.000 Valori pe articole de deviz [lei] pe articole de deviz: Transport articole TRA 3ax4d 9 Greutatea totala a mat. princ. in tone 3ax3c 10 0.000 184,307 10,902 0

Nr. crt.

Simbol articol

a) U.M. Cantitate pe articol b) Denumire articol c) Greutatea in tone a mat. principale pe U. M. a articolului

Material 3ax4a 5 1,033,227

Manopera 3ax4b 6

Utilaj 3ax4c 7

Total 5+6+7+9 8

1 2 Cap.A. Cheltuieli directe 1 CG06D1 m2

Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport de circa 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv frecare si spalarea, executate simplu, in camp continuu in grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din marmura, in incaperi cu suprafete peste 5 m2 0.000 2 CG07B1 m

Plinte din mozaic, turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv frecare si spalarea cu piatra de mozaic din marmura

BENEFICIAR: INVESTITIE: OBIECT: SITUATIE DE PLATA privind executia lucrarilor.............................. a) U.M. Cantitate pe articol b) Denumire articol c) Greutatea in tone a mat. principale pe U. M. a articolului 3 15.80 Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d)Transp. TRA 4 Valori pe articole de deviz [lei] pe articole de deviz: Material 3ax4a 5 65,394 1,033,227 11,665 690 0 1,228,436 0.00 6,850 9,660 69 0 0.000 Total Cap. A: Cap. B Alte cheltuieli directe Transporturi auto (col.10 x lei/tona) CAS (30% din Total cap. A manopera ) Ajutor somaj ( 5% din Total cap. A manopera ) Total cheltuieli directe: Cap. C Cheltuieli indirecte (15% din Total cheltuieli directe) Cap D. Profit (10% din Total cheltuieli directe + Cap C.) TOTAL SITUATIE DE PLATA: T.V.A. 1 9%: TOTAL GENERAL SITUATIE DE PLATA: 1,033,227 55,292 9,215 248,814 0 55,292 9,215 10,902 1,292,943 193,941 148,688 1,635,573 310,759 1,946,332 0 1,033,227 184,307 0 10,902 1,228,436 0 0 0 0 0 0 0.000 184,307 10,902 0 Manopera 3ax4b 6 Utilaj 3ax4c 7 Total 5+6+7+9 8 Transport articole TRA 3ax4d 9 Greutatea totala a mat. princ. in tone 3ax3c 10 0.000

Nr. crt.

Simbol articol

1 2 Cap.A. Cheltuieli directe 1 CG06D1 m2

Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport de circa 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv frecare si spalarea, executate simplu, in cmp continuu in grosime de 1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din marmura, in incaperi cu suprafete peste 5 m2 0.000 2 CG07B1 m

Plinte din mozaic, turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul suport cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv frecare si spalarea cu piatra de mozaic din marmura

Identificarea resurselor materiale si calculul cantitatilor


Ciment M30 Articol de antemasuratoare kg Simbol UM CG06D1 m2 CG07B1 m Cantitatea CU CT CU kg CT CU m
3

Piatra din mozaic Nisip 0 3 Piatra de frecat Rumegus de din marmura mm lemn

Apa

Sipci de rasin. geluite de 515x1030 mm m CT CU 0.200 3.060 CT 3.060

kg CT CU 0.253 0.025 CT CU

kg CT CU

15.80 22.050 348.390 26.300 415.540 0.037 0.585 15.30 1.995 30.524 2.630 40.239 0.003 0.046 378.914 455.779 0.631

3.997 0.050 0.790 0.014 0.221 0.383 0.000 0.001 0.015 0.790 0.237

Consum total

4.380

Identificarea fortei de munca (meseria si calificarea) si calculul volumelor de munca


Articol de antemasuratoare CantiSimbol UM tatea CG06D1 m2 15.80 CG07B1 m 15.30 Consum total Mozaicar 3.1 ore CU 0.30 4.74 CT 4.74 0.00 CU Mozaicar 2.1 ore CT CU 0.29 4.58 Mozaicar 1.1 ore CT 4.58 0.00 CU Zidar 1.2 ore CT Munc. deserv. 2.1 ore CU CT Mozaicar 4.1 ore CU CT

0.84 13.27 0.67 10.25 23.52

0.09 1.42 0.09 1.38 2.80

0.71 11.22 0.04 0.61 11.83

0.00 0.40 6.12 6.12

Identificarea utilajelor de constructie (tip) si calculul volumelor de lucru


Articol de antemasuratoare CantiSimbol UM tatea CG06D1 m2 15.80 CG07B1 m 15.30 Consum total Bob elevator ore CU CT

0.030 0.47 0.003 0.05 0.52

EXTRAS DE MATERIALE pentru devizul nr. Nr. crt. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Denumire material 2 Apa Ciment M30 Nisip 0 3 mm Piatra de frecat Piatra din mozaic din marmura Rumegus de lemn Sipci de rasin. geluite de 515x1030 mm TOTAL EXTRAS DE FORTE DE MUNC pentru devizul nr. Nr. crt. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Denumire meserie 2 Mozaicar 4.1 Mozaicar 3.1 Mozaicar 2.1 Mozaicar 1.1 Munc. deserv. 2.1 Zidar 1.2 TOTAL Consum U.M. total 3 ore ore ore ore ore ore 4 6.12 4.74 23.52 4.58 11.83 2.80 53.59 Tarif Valoare total orar [lei/or] [lei] 5 6 8,700 53,244 8,300 39,342 7,800 183,479 6,500 29,783 5,400 63,882 8,200 22,952 392,682 U.M. 3 m3 kg m3 kg kg kg m Consum Pret unitar Valoare total total [lei/UM] [lei] 4 5 6 0.237 6,500 1,537 378.914 600 227,348 0.631 450,000 283,725 4.380 15,200 66,574 455.779 1,200 546,935 0.790 350 277 3.060 3,800 11,628 1,138,030

EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCTII pentru devizul nr. Nr. crt. 1 1. Denumire utilaj 2 #REF! TOTAL U.M. 3 ore Consum total 4 #REF! #REF! Tarif Valoare total orar [lei/or] [lei] 5 6 23,000 #REF! #REF!