Sunteți pe pagina 1din 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 177 (XXI) Nr. 804 Miercuri, 25 noiembrie 2009
S U M A R
Nr. Pagina
D E C R E T E
1.692. Decret privind conferirea Semnului onorific
n Serviciul Patriei unor ofieri i funcionari publici cu
statut special cu grade profesionale echivalente cu
gradele de ofieri din Ministerul Administraiei i
Internelor .................................................................... 2
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
1.369. Hotrre privind nscrierea n inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului a unor
imobile achiziionate n condiiile legii i darea lor n
administrarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale Agenia de Pli i Intervenie
pentru Agricultur, pentru unele centre judeene aflate
n subordinea acesteia .............................................. 23
1.374. Hotrre pentru modificarea Hotrrii Guvernului
nr. 416/2007 privind structura organizatoric i
efectivele Ministerului Administraiei i Internelor ...... 4
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
89. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei privind aprobarea
regulamentelor pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice i a operatorilor economici care
desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n domeniul gazelor naturale .................... 515
572. Ordin al inspectorului de stat ef al Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat pentru modificarea
Ordinului inspectorului de stat ef al Inspeciei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind
aprobarea Metodologiei de atestare a personalului
tehnic de specialitate n domeniul ISCIR.................... 16
D E C R E T E
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
privind conferirea Semnului onorific n Serviciul Patriei unor ofieri i funcionari publici
cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofieri
din Ministerul Administraiei i Internelor
n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) i ale art. 100 din Constituia Romniei, republicat, precum i ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 3 i ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naional de decoraii al Romniei, cu modificrile i
completrile ulterioare,
avnd n vedere propunerile viceprim-ministrului, ministrul administraiei i internelor,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
2
Art. 1. Pe data de 1 decembrie 2009 se confer Semnul
onorific n Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate i rezultate
meritorii n ndeplinirea atribuiilor i n pregtirea profesional,
ofierilor i funcionarilor publici cu statut special cu grade
profesionale echivalente cu gradele de ofieri prevzui n anexa
nr. 1*), care face parte integrant din prezentul decret.
Art. 2. Pe data de 1 decembrie 2009 se confer Semnul
onorific n Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate i
rezultate meritorii n ndeplinirea atribuiilor i n pregtirea
profesional, ofierilor i funcionarilor publici cu statut special
cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofieri prevzui
n anexa nr. 2*), care face parte integrant din prezentul decret.
Art. 3. Pe data de 1 decembrie 2009 se confer Semnul
onorific n Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate i
rezultate meritorii n ndeplinirea atribuiilor i n pregtirea
profesional, ofierilor i funcionarilor publici cu statut special
cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofieri prevzui
n anexa nr. 3*), care face parte integrant din prezentul decret.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Bucureti, 17 noiembrie 2009.
Nr. 1.692.
*) Anexele nr. 13 se comunic instituiilor interesate.
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind nscrierea n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor
imobile achiziionate n condiiile legii i darea lor n administrarea Ministerului Agriculturii,
Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur,
pentru unele centre judeene aflate n subordinea acesteia
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 12 alin. (1) i (2) i al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public si regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se aprob nscrierea n inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului i darea n
administrarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur,
pentru unele centre judeene aflate n subordinea acesteia, a
unor imobile achiziionate n condiiile legii, avnd datele de
identificare prevzute n anexa care face parte integrant din
prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
p. Ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale, interimar,
Nicolae Giugea,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.369.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
3
ANEX
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a unor imobile achiziionate n condiiile legii, aflate n domeniul public al statului i date n administrarea
Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur,
pentru unele centre judeene aflate n subordinea acesteia
Nr.
crt.
Persoana juridic
ce preia n
administrare
bunul
Tip bun Denumire
Date de identificare
Anul
dobndirii/
drii n
folosin
Valoarea de
inventar
(n lei)
Situaia juridic
Descrierea tehnic
(pe scurt)
Vecinti
(dup caz,
pe scurt)
Adresa Baza legal
n
administrare/
concesiune
1. Ministerul
Agriculturii,
Pdurilor i
Dezvoltrii
Rurale
Agenia de Pli
i Intervenie
pentru
Agricultur
Centrul
Judeean Braov
imobil Centrul
Local
Rupea
Suprafaa construit =
511 m
2
Suprafaa desfurat =
511 m
2
Suprafaa terenului =
889 m
2
NE:
Cojocea
Dumitru
NV: Str.
Republicii
SV: Curc
Ioan
SE:
Consiliul
Local Rupea
Romnia,
judeul
Braov,
oraul
Rupea,
Str. Republicii
nr. 166
2006 273.000,00
Contractul de
vnzare-
cumprare
ncheiat ntre
Agenia de Pli i
Intervenie pentru
Agricultur i
Societatea
Comercial
AGROINDUSTRI
ALA RUPEA
S.A., autentificat
cu nr.
2.046/28.12.2006
n
administrare
2. Ministerul
Agriculturii,
Pdurilor i
Dezvoltrii
Rurale
Agenia de Pli
i Intervenie
pentru
Agricultur
Centrul
Judeean
Maramure
imobil Centrul
Local
omcuta
Mare
Suprafaa construit =
68 m
2
Suprafaa desfurat =
133,48 m
2
Suprafaa terenului =
99 m
2

Romnia,
judeul
Maramure,
oraul
omcuta
Mare,
nr. 10/18 E
2006 210.000,00
Contractul de
vnzare-
cumprare
ncheiat ntre
Agenia de Pli i
Intervenie pentru
Agricultur i
Murean Ioan cu
soia Murean
Maria, autentificat
cu nr.
1.307/21.12.2006
n
administrare
3. Ministerul
Agriculturii,
Pdurilor i
Dezvoltrii
Rurale
Agenia de Pli
i Intervenie
pentru
Agricultur
Centrul
Judeean Vaslui
imobil Centrul
Local
Brlad +
Centrul
Local
Tutova
Cldire administrativ
Suprafaa construit =
131,13 m
2
Suprafaa desfurat =
393,39 m
2
Cabin poart
Suprafaa construit =
43,61 m
2
Depozit carburani
Suprafaa construit =
11,13 m
2
Suprafa teren
construcii = 1.880,03 m
2
N: 1163/1/3
NV:
1163/1/2
SV:
Str. Republicii
S: canal
E: 1163/1/4
Romnia,
judeul
Vaslui,
municipiul
Brlad,
Str. Republicii
nr. 320
2006 600.000,00
Contractul de
vnzare-
cumprare
ncheiat ntre
Agenia de Pli i
Intervenie pentru
Agricultur i
Societatea
Comercial
HIDROTEHNICA
S.A., autentificat
cu nr.
2.284/21.12.2006
n
administrare
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatoric i efectivele Ministerului
Administraiei i Internelor
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 5 alin. (1)
din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituii publice,
raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Internaional,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Guvernului nr. 416/2007 privind structura
organizatoric i efectivele Ministerului Administraiei i Internelor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Punctul II Instituii i structuri aflate n subordinea/coordonarea
Ministerului Administraiei i Internelor din anexa nr. 1 Structura organizatoric a
Ministerului Administraiei i Internelor se modific conform anexei nr. 1, care face
parte integrant din prezenta hotrre.
2. Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2*), care face parte
integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul administraiei i internelor,
interimar,
Vasile Blaga
p. Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
interimar,
Mihai Constantin eitan,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.374.
*) Anexa nr. 2 nu se public, fiind clasificat potrivit legii, i se comunic instituiilor interesate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
4
ANEXA Nr. 1
II. INSTITUII I STRUCTURI AFLATE N SUBORDINEA/COORDONAREA
MINISTERULUI ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
A. Instituii i structuri aflate n subordinea Ministerului
Administraiei i Internelor
1. Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
2. Agenia Naional a Funcionarilor Publici
3. Administraia Naional a Rezervelor de Stat i Probleme
Speciale
4. Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utiliti Publice
5. Instituia prefectului (42)
6. Direcia General de Paapoarte
7. Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a
Vehiculelor
8. Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen
9. Direcia pentru Evidena Persoanelor i Administrarea
Bazelor de Date
10. Centrul Informatic Naional al Ministerului Administraiei
i Internelor (e-administraie)
11. Oficiul Romn pentru Imigrri
12. Arhivele Naionale
13. Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza
14. Direcia formare iniial i continu
15. Liceul Neagoe Basarab al Ministerului Administraiei i
Internelor
16. Liceul Constantin Brncoveanu al Ministerului
Administraiei i Internelor
17. Poliia Romn
18. Jandarmeria Romn
19. Poliia de Frontier Romn
20. Inspectoratul General de Aviaie al Ministerului
Administraiei i Internelor
21. Direcia economico-administrativ
22. Clubul Sportiv Dinamo Bucureti
23. Structuri subordonate unor uniti centrale
B. Structuri aflate n coordonarea Ministerului Administraiei
i Internelor
Societatea Comercial COMICEX S.A.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
5
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI
O R D I N
privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice
i a operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 410/2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob urmtoarele regulamente:
a) Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr. 1;
b) Regulamentul pentru autorizarea i verificarea operatorilor
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n anexa nr. 2.
Art. 2. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 3. Persoanele fizice autorizate i operatorii economici
autorizai s desfoare activiti n domeniul gazelor naturale
vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
compartimentele de resort din cadrul autoritii competente vor
urmri respectarea acestora.
Art. 4. (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 55/2007 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea i verificarea persoanelor
fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n sectorul gazelor naturale i a Regulamentului
pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
sectorul gazelor naturale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 15 din 9 ianuarie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
Bucureti, 12 noiembrie 2009.
Nr. 89.
ANEXA Nr. 1
R E G U L A M E N T
pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Scop
Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea
condiiilor, termenelor i procedurilor de acordare, de
suspendare i de retragere a legitimaiilor care atest calitatea
de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfoar
activiti de proiectare, execuie i exploatare pentru obiective
aferente instalaiilor tehnologice de suprafa pentru producia
i/sau nmagazinarea subteran a gazelor naturale, precum i
pentru obiective aferente transportului, distribuiei i/sau
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale.
(2) Acordarea, suspendarea i retragerea legitimaiilor
precizate la alin. (1), precum i aplicarea sanciunilor
contravenionale se fac de ctre Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei, denumit n continuare
Autoritate competent, conform legislaiei n vigoare.
Domeniul de aplicare
Art. 2. (1) Prezentul regulament se aplic persoanelor
fizice romne sau strine care solicit autorizarea n vederea
desfurrii activitilor de proiectare, execuie i exploatare n
domeniile precizate la art. 1 alin. (1).
(2) Obiectivele din domeniul gazelor naturale vor fi
proiectate, executate i exploatate exclusiv de instalatori
autorizai de Autoritatea competent, n condiiile prezentului
regulament.
(3) Prezentul regulament reglementeaz relaiile i schimbul
de informaii dintre Autoritatea competent i persoanele fizice
care dein sau intenioneaz s dobndeasc calitatea de
instalator autorizat.
CAPITOLUL II
Tipuri de legitimaii
Art. 3. Calitatea de instalator autorizat, conferit prin
legitimaie, se acord pentru urmtoarele tipuri de activiti:
a) proiectare, execuie i/sau exploatare a obiectivelor
aferente instalaiilor tehnologice de suprafa pentru producia
i/sau nmagazinarea subteran a gazelor naturale, a
obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum i a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de
presiune de lucru mai mare de 6 bar; legitimaiile sunt
structurate pe urmtoarele grade: gradul I T, respectiv gradul II T;
b) proiectare, execuie i/sau exploatare a obiectivelor
aferente sistemelor de distribuie i a instalaiilor de utilizare a
gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru mai mic
sau egal cu 6 bar; legitimaiile sunt structurate pe urmtoarele
grade: gradul I D, gradul II D i gradul III D.
CAPITOLUL III
Condiiile, procedurile i termenele de acordare
a legitimaiilor
Condiii
Art. 4. (1) Calitatea de instalator autorizat se dobndete
prin examinare.
(2) Actele necesare pentru nscrierea la examinare n
vederea autorizrii sunt:
a) cerere-tip, conform modelului prevzut n anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de
identitate sau paaport pentru persoanele fizice strine);
c) copia actelor de pregtire profesional n domeniu,
precum i dovada recunoaterii acestora pe teritoriul Romniei
pentru persoanele fizice strine;
d) adeverin eliberat de angajator sau copie a carnetului de
munc care s ateste vechimea i s confirme experiena
dobndit n domeniul gazelor naturale, conform cerinelor
gradului de autorizare solicitat; pentru persoanele fizice strine,
copii ale documentelor emise n alte state, ntocmite ntr-un scop
echivalent sau din care reiese clar experiena dobndit n
domeniul gazelor naturale, conform cerinelor gradului de
autorizare solicitat;
e) fotografie format 3/4 pe hrtie sau format electronic;
f) dovada achitrii tarifului de examinare n vederea
autorizrii, stabilit conform anexei nr. 2;
g) dovada urmrii unui curs de specializare, dup caz.
(3) Pentru persoanele fizice strine, documentele precizate
la alin. (2) lit. b), c) i d) vor fi prezentate n traducere n limba
romn.
(4) Cererea de examinare n vederea autorizrii i dosarul
complet coninnd documentele prevzute la alin. (2) se depun
la sediul Autoritii competente.
(5) n vederea autorizrii pentru un grad superior sau a
reautorizrii pentru acelai grad, solicitanii depun cererea de
examinare nsoit doar de documentele prevzute la alin. (2)
care au suferit modificri.
(6) n cazul n care solicitantul intenioneaz s susin
examenul pentru autorizarea n domeniul distribuiei i
transportului de gaze naturale n cadrul aceleiai sesiuni de
examinare, acesta prezint un singur dosar care s conin
toate informaiile necesare.
Art. 5. Condiiile de studii i practic n domeniul gazelor
naturale pentru proiectarea, execuia i/sau exploatarea
obiectivelor aferente instalaiilor tehnologice de suprafa pentru
activitatea de producie i/sau de nmagazinare a gazelor
naturale, a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale,
precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd
regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar sunt:
A. pentru gradul I T:
ingineri i subingineri, avnd pregtirea aferent
profilurilor petrol-gaze, instalaii, construcii civile i industriale
sau politehnic, care au obinut gradul II T i au o vechime n
acest grad de minimum 6 ani;
B. pentru gradul II T:
a) ingineri, avnd pregtirea aferent profilurilor petrol-gaze,
instalaii, construcii civile i industriale sau politehnic, indiferent
de vechimea n domeniu;
b) subingineri, tehnicieni i maitri, avnd pregtirea aferent
profilurilor petrol-gaze, instalaii, construcii civile i industriale
sau politehnic, care au o practic n domeniu de minimum un
an;
c) muncitori, avnd pregtirea aferent profilurilor petrol-
gaze, instalaii, construcii civile i industriale, mecanic,
electromecanic, automatizri sau metrologie, care au o practic
n domeniu de minimum 2 ani.
Art. 6. Condiiile de studii i practic n domeniul gazelor
naturale pentru proiectarea, execuia i/sau exploatarea
obiectivelor aferente sistemelor de distribuie i a instalaiilor de
utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru
mai mic sau egal cu 6 bar sunt:
A. pentru gradul I D:
ingineri, subingineri, avnd pregtirea aferent profilurilor
petrol-gaze, instalaii, construcii civile i industriale sau
politehnic, care au obinut gradul II D i au o vechime n acest
grad de minimum 3 ani;
B. pentru gradul II D:
a) ingineri, avnd pregtirea aferent profilurilor petrol-gaze,
instalaii, construcii civile i industriale sau politehnic, indiferent
de vechimea n domeniu;
b) subingineri, avnd pregtirea aferent profilurilor petrol-
gaze, instalaii, construcii civile i industriale sau politehnic, care
au o practic n domeniu de minimum 2 ani;
c) tehnicieni, maitri, care au obinut gradul III D i au o
vechime n acest grad de minimum 3 ani;
C. pentru gradul III D:
a) ingineri, subingineri, tehnicieni, maitri, avnd pregtirea
aferent profilurilor petrol-gaze, instalaii, construcii civile i
industriale sau politehnic, indiferent de vechimea n domeniu;
b) lucrtori calificai, avnd pregtirea aferent profilurilor
petrol-gaze, instalaii, construcii civile i industriale, mecanic,
electromecanic, automatizri sau metrologie, care au o practic
n domeniu de minimum un an.
Art. 7. (1) La depunerea dosarului ntocmit conform
prevederilor art. 4 alin. (2) solicitantul achit tariful de examinare
n vederea autorizrii, stabilit conform prevederilor anexei nr. 2.
(2) Candidatul care, din motive obiective, independente de
voina sa, nu se poate prezenta la examinare n vederea
autorizrii notific Autoritii competente n termen de maximum
5 zile nainte de data examenului, fiind reprogramat la o sesiune
ulterioar.
(3) Dosarele incomplete sau neconforme prevederilor
prezentului regulament se resping de ctre Autoritatea
competent, fr restituirea tarifului de examinare.
Art. 8. (1) Participarea la primul examen de instalator
autorizat, indiferent de gradul solicitat, este permis numai dup
ce candidatul face dovada c a urmat un curs de specializare
organizat de un furnizor de formare profesional sau de o
instituie de nvmnt superior.
(2) Pentru formarea teoretic corespunztoare a persoanelor
fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n domeniul gazelor naturale, instalatorii autorizai au
obligaia de a urma un curs de specializare organizat de un
furnizor de formare profesional sau de o instituie de
nvmnt superior cel puin o dat la 6 ani.
(3) Persoanele fizice care au dobndit calitatea de instalator
autorizat i crora le-a expirat valabilitatea legitimaiei, dar care
nu mai ndeplinesc condiiile prezentului regulament, se pot
prezenta la o nou sesiune de autorizare, numai pentru acelai
grad, doar dac fac dovada c au urmat un curs de specializare
organizat de un furnizor de formare profesional sau de o
instituie de nvmnt superior.
(4) Autoritatea competent public n timp util, pe pagina de
internet proprie, informaii cu privire la cursurile de instruire;
organizatorii comunic n prealabil Autoritii competente
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
6
tematica i suportul cursului care urmeaz a fi organizat, pentru
verificarea conformitii acestora cu legislaia specific, n
vigoare la momentul comunicrii.
Proceduri i termene
Art. 9. Organizarea examinrii se face n baza
Regulamentului privind organizarea i desfurarea examenului
de autorizare a personalului care desfoar activiti de
proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale,
aprobat prin decizie a preedintelui Autoritii competente i
publicat pe pagina proprie de internet la data publicrii anunului
de examinare.
Art. 10. (1) Examinarea personalului se face de ctre
comisii numite prin decizie a preedintelui Autoritii competente.
(2) Comisia de examinare, pentru fiecare centru de susinere
a examenului, are n componen reprezentani ai Autoritii
competente i un reprezentant, cadru didactic de specialitate,
din cadrul facultilor care au urmtoarele profiluri: petrol-gaze,
instalaii, construcii civile i industriale sau politehnic.
(3) Autoritatea competent ncheie un contract de prestri de
servicii cu instituiile de nvmnt superior de specialitate
menionate la alin. (2) pentru activitatea desfurat de
reprezentanii acestora n cadrul comisiilor de examinare.
(4) Autoritatea competent asigur, din fonduri proprii,
cheltuielile aferente transportului, cazrii i indemnizaiei pentru
activitatea prestat de ctre membrii comisiei de examinare;
indemnizaia se stabilete de ctre Autoritatea competent
pentru fiecare sesiune de examen n funcie de numrul de
candidai nscrii.
Art. 11. (1) Candidatul declarat admis n urma examinrii
dobndete calitatea de instalator autorizat, atestat prin
legitimaie.
(2) n termen de 90 de zile calendaristice de la afiarea
rezultatelor pe pagina de internet a Autoritii competente,
persoanele declarate admise ridic legitimaiile de la sediul
autoritii.
(3) Termenul de valabilitate a legitimaiilor este de 3 ani de la
data promovrii examenului.
(4) n situaia n care un candidat obine un grad superior
nainte de expirarea valabilitii legitimaiei deinute anterior,
aceasta din urm se anuleaz.
(5) Persoanele autorizate care nu se prezint la examen i
crora le-a expirat valabilitatea legitimaiei nu mai dein calitatea
de instalator autorizat.
Art. 12. Legitimaia este nominal i netransmisibil.
CAPITOLUL IV
Competenele instalatorilor autorizai pentru proiectarea,
execuia i/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor
din domeniul gazelor naturale
Art. 13. n domeniul proiectrii, execuiei i/sau exploatrii
instalaiilor tehnologice de suprafa aferente activitii de
producie i/sau de nmagazinare a gazelor naturale, a
obiectivelor pentru transportul gazelor naturale, precum i a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de
presiune de lucru mai mare de 6 bar, instalatorii autorizai au
urmtoarele competene:
a) pentru gradul I T proiectarea, avizarea tehnic a
proiectelor n vederea execuiei, coordonarea lucrrilor de
execuie i de exploatare, recepia i punerea n funciune a
acestor obiective;
b) pentru gradul II T execuia, exploatarea i/sau
coordonarea lucrrilor aferente acestor obiective.
Art. 14. n domeniul proiectrii, execuiei i/sau exploatrii
sistemelor de distribuie a gazelor naturale, precum i a
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de
presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar, instalatorii
autorizai au urmtoarele competene:
a) pentru gradul I D proiectarea, avizarea tehnic a
proiectelor, precum i coordonarea lucrrilor de execuie,
exploatare, recepie i punere n funciune a acestor obiective;
b) pentru gradul II D execuia i exploatarea acestor
obiective; dup 3 ani de vechime n acest grad instalatorii au
competena de coordonare a lucrrilor de execuie, recepie i
punere n funciune a acestor obiective;
c) pentru gradul III D execuia i exploatarea lucrrilor
aferente acestor obiective.
Art. 15. (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi
exercitat de titularul legitimaiei numai ca salariat sau
administrator al operatorului economic autorizat conform
prevederilor Regulamentului pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr. 2 la ordin.
(2) Instalatorul autorizat are obligaia s pun legitimaia de
instalator la dispoziia unui singur operator economic, la care
este salariat/administrator, n scopul autorizrii acestuia,
conform Regulamentului pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr. 2 la ordin.
(3) n scopul precizat la alin. (2), instalatorul autorizat d o
declaraie scris, pe propria rspundere, privind acceptul su
de uz al legitimaiei de ctre operatorul economic, n vederea
autorizrii acestuia din urm, conform modelului prevzut n
anexa nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, prevzut n
anexa nr. 2 la ordin.
(4) Instalatorul autorizat are obligaia s semneze
documentaiile sau documentele pentru lucrrile pe care le
proiecteaz, le execut, le recepioneaz, le pune n funciune,
le exploateaz sau le supravegheaz direct, n limita gradului
obinut i numai pentru operatorul economic n cadrul cruia i
desfoar activitatea.
CAPITOLUL V
Rspunderi i sanciuni
Art. 16. nclcarea prevederilor prezentului regulament
atrage rspunderea juridic, n condiiile legii.
Art. 17. Stabilirea, constatarea i sancionarea
contraveniilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor
nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 18. (1) Nerespectarea de ctre instalatorii autorizai a
prevederilor legale specifice domeniului gazelor naturale, n
funcie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de ctre
Autoritatea competent a urmtoarelor msuri:
a) avertisment scris;
b) amend contravenional;
c) suspendarea calitii de instalator autorizat pe o perioad
determinat;
d) retragerea calitii de instalator autorizat, cu drept de
prezentare la o nou examinare;
e) retragerea calitii de instalator autorizat, fr drept de
prezentare la o nou examinare.
(2) Sanciunile se vor consemna n registrul de eviden a
legitimaiilor, ntocmit de departamentul de resort din cadrul
Autoritii competente; aceste informaii sunt publice i pot fi
consultate pe pagina de internet a autoritii.
(3) Suspendarea calitii de instalator autorizat nu conduce
la prelungirea termenului de valabilitate a legitimaiei de
instalator cu perioada suspendat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
8
CAPITOLUL VI
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 19. (1) Legitimaiile de instalator autorizat obinute
pn la intrarea n vigoare a prezentului regulament rmn
valabile pn la expirarea acestora, urmnd ca pentru
continuarea activitii n domeniul gazelor naturale solicitanii s
se prezinte la un nou examen.
(2) n situaia pierderii/deteriorrii legitimaiei de instalator
autorizat, posesorul acesteia poate solicita eliberarea unui
duplicat; n acest sens se adreseaz Autoritii competente cu o
cerere nsoit de dovada publicrii anunului privind
pierderea/deteriorarea legitimaiei ntr-un cotidian de rspndire
naional.
Art. 20. Autoritatea competent poate acorda, n situaii
temeinic justificate, calitatea de instalator autorizat personalului
angajat al Autoritii competente n departamentele tehnice de
reglementare n domeniul gazelor naturale sau de control, cu
respectarea condiiilor de studii i vechime prevzute n
prezentul regulament.
Art. 21. Comitetul de reglementare al Autoritii
competente poate aproba, la cerere, autorizarea pentru gradele
I T i/sau I D, fr examen, a cadrelor didactice de specialitate
din cadrul facultilor de profil petrol-gaze, instalaii, construcii
civile i industriale sau politehnic, dac acestea au o experien
profesional n domeniu de minimum 10 ani; cererea de
autorizare este nsoit de un curriculum vitae i de documentele
prevzute la art. 4 alin. (2).
Art. 22. (1) La data intrrii n vigoare a prezentului
regulament, legitimaiile aferente gradelor III T, II DA i II DB
acordate persoanelor fizice sunt asimilate gradelor
corespunztoare, dup cum urmeaz:
a) gradul III T este corespunztor gradului II T;
b) gradele II DA i II DB sunt corespunztoare gradului II D.
(2) Instalatorii autorizai gradul II DA, II DB i III T i
pstreaz competenele obinute n urma susinerii examenului
de autorizare pn la expirarea valabilitii legitimaiilor.
Art. 23. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
regulament.
ANEXA Nr. 1
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
C E R E R E
pentru nscriere la examenul de instalator autorizat
Domnule preedinte,
Subsemnatul, ., domiciliat n localitatea ............., str.
nr. , bl. , et. , ap. ., posesor al actului de identitate seria nr. ..................., eliberat de
Poliia ............................. la data de ......................., cod numeric personal I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,
nscut n anul , luna ., ziua .., n localitatea , judeul ., v rog s-mi aprobai
nscrierea la examenul de instalator autorizat gradul . i, respectiv, gradul *).
Sunt absolvent al ........, din localitatea , posed actul de studii
nr. , eliberat de .
Sunt calificat n meseria de ............................................., posed actul de calificare nr. ,
eliberat de .
Am o practic de ani i .. luni n domeniul gazelor naturale, efectuat la:
operatorul economic , n perioada ;
operatorul economic , n perioada ;
operatorul economic , n perioada .
Sunt (Nu sunt) instalator autorizat i am legitimaia nr. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Pn n prezent am efectuat lucrri de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, cele mai
semnificative fiind:
.............................................................................................
Pentru nscriere anexez:
a) copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate sau paaport pentru persoanele fizice strine);
b) copia actelor de pregtire profesional sau copii ale diplomelor de calificare profesional i dovada recunoaterii
acestora pe teritoriul Romniei, pentru persoanele fizice strine;
c) adeverin eliberat de angajator care s ateste vechimea i s confirme experiena dobndit prin lucrri n domeniul
gazelor naturale la care am participat conform cerinelor gradului de autorizare solicitat sau copie a carnetului de munc (din care
s reias vechimea n munc n domeniul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice strine, copii ale documentelor care
atest vechimea i experiena n domeniu, eliberate de ctre operatorii economici unde respectivele persoane fizice i-au desfurat
activitatea, i/sau autorizaii similare eliberate de ctre alte autoriti competente;
d) fotografie format pe hrtie sau format electronic;
e) dovada achitrii tarifului de examinare.
Subsemnatul, .., declar pe propria rspundere c documentele depuse n vederea
participrii la examen sunt conforme cu realitatea.
Data

Semntura
..
*) Se completeaz doar n cazul n care solicitantul dorete s susin examenul pentru autorizarea n domeniul distribuiei i/sau transportului de gaze
naturale n cadrul aceleiai sesiuni de examinare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
9
ANEXA Nr. 2
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
TA R I F E L E * )
pentru autorizarea/verificarea instalatorilor care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
a) Pentru autorizare gradele I T i I D: 190 lei
b) Pentru autorizare gradele II T i II D: 160 lei
c) Pentru autorizare gradul III D: 110 lei
d) Pentru eliberare duplicat legitimaie: 20 lei
*) Tarifele se actualizeaz prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, care se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
ANEXA Nr. 2
R E G U L A M E N T
pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare
n domeniul gazelor naturale
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Scop
Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea
condiiilor, termenelor i procedurilor de acordare, de modificare,
de suspendare i de retragere a autorizaiilor pentru operatorii
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i
exploatare n domeniul gazelor naturale.
(2) Acordarea, suspendarea i retragerea autorizaiilor
precizate la alin. (1), precum i aplicarea sanciunilor
contravenionale se fac de ctre Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei, denumit n continuare
Autoritate competent, conform legislaiei n vigoare.
Domeniul de aplicare
Art. 2. (1) Prezentul regulament se aplic operatorilor
economici care solicit autorizarea n vederea proiectrii,
execuiei i exploatrii instalaiilor tehnologice de suprafa
aferente activitii de producie i/sau de nmagazinare
subteran a gazelor naturale, a sistemelor de transport, a
sistemelor de distribuie sau a instalaiilor de utilizare a gazelor
naturale.
(2) Obiectivele/sistemele din domeniul gazelor naturale sunt
proiectate, executate i exploatate numai de operatori economici
autorizai de Autoritatea competent n condiiile prezentului
regulament, prin personal propriu autorizat.
(3) Prezentul regulament reglementeaz relaiile i schimbul
de informaii dintre Autoritatea competent i solicitanii de
autorizaii.
Art. 3. Activitile prevzute la art. 2 alin. (1) se realizeaz
de ctre operatori economici, romni sau strini, n limita
competenelor conferite prin autorizaie.
CAPITOLUL II
Competene
Art. 4. (1) Autoritatea competent emite deciziile n
vederea acordrii, modificrii, suspendrii i retragerii
autorizaiilor pentru operatorii economici din domeniul gazelor
naturale.
(2) Autoritatea competent verific, dup caz, n teren,
ndeplinirea condiiilor pentru acordarea autorizaiilor,
meninerea acestora, precum i respectarea condiiilor de
valabilitate aferente autorizaiilor.
Art. 5. Autorizarea i verificarea operatorilor economici
care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale se fac de ctre Autoritatea
competent, pentru urmtoarele categorii de lucrri:
a) instalaii tehnologice de suprafa aferente activitii de
producie i/sau de nmagazinare a gazelor naturale (staii de
comprimare, staii de reglare-msurare, racorduri i conducte
din amonte);
b) conducte de transport al gazelor naturale i staii de
comprimare aferente sistemelor de transport/sistemului naional
de transport (SNT);
c) racorduri de nalt presiune i staii de reglare-msurare
aferente sistemelor de transport/sistemului naional de transport
(SNT);
d) sisteme de distribuie a gazelor naturale;
e) instalaii de utilizare a gazelor naturale.
CAPITOLUL III
Condiiile, procedurile i termenele de acordare a
autorizaiilor
Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaii
Art. 6. (1) Pentru eliberarea autorizaiei se prezint
urmtoarele documente:
a) actul constitutiv al operatorului economic;
b) certificatul constatator n care s fie menionate cel puin
urmtoarele date: datele de identificare ale operatorului
economic, asociaii/acionarii, persoana/persoanele
mputernicit/mputernicite, obiectele de activitate, capitalul
social, sucursale/sedii secundare/puncte de lucru, rubrica de
meniuni aflate pe rol;
c) certificatul de nregistrare;
d) situaiile financiare ale operatorului economic (bilanul
contabil, contul de profit i pierdere, precum i formularul de
date informative) vizate de organul financiar competent n a
crui raz teritorial i are sediul; pentru un operator economic
nou-nfiinat, reprezentantul legal al acestuia prezint o
declaraie scris pe propria rspundere din care s rezulte c nu
au fost efectuate activiti financiare pn la data depunerii
dosarului de autorizare, vizat de organul financiar competent n
a crui raz teritorial i are sediul operatorul economic;
e) curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului
economic;
f) lista principalelor lucrri de proiectare, execuie i
exploatare, avizat de operatorii liceniai; pentru operatorul
economic care nu a fost autorizat pentru lucrri n domeniul
gazelor naturale, reprezentantul legal al acestuia prezint o
declaraie scris pe propria rspundere din care s rezulte c
acesta nu a executat astfel de lucrri;
g) lista cuprinznd dotarea tehnic, care s ateste
capabilitatea operatorului economic de a desfura lucrrile
pentru care solicit autorizarea;
h) organigrama n care sunt precizate compartimentele
responsabile pentru desfurarea activitilor n domeniul pentru
care solicit autorizarea, semnat i tampilat de
reprezentantul legal al operatorului economic;
i) structura de personal a operatorului economic, care
cuprinde repartizarea personalului pe specialiti, aferent
activitilor pentru care se solicit autorizarea, semnat i
tampilat de reprezentantul legal al acestuia;
j) cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului
economic, n original i n termen de valabilitate, fr
antecedente n domeniu;
k) certificatul de atestare fiscal, n original i n termen de
valabilitate;
l) declaraiile scrise ale instalatorilor i sudorilor autorizai,
conform modelului prevzut n anexa nr. 3, n original;
m) dovada achitrii sumei reprezentnd 15% din valoarea
tarifului de autorizare, stabilit n conformitate cu prevederile
anexei nr. 2.
(2) Pentru operatorii economici strini sunt acceptate i
documente emise n alte state, ntocmite ntr-un scop echivalent
sau din care reiese clar c cerina respectiv este ndeplinit.
(3) Documentele prevzute la alin. (1) se prezint n copie,
cu excepia celor pentru care este altfel precizat.
Documentele specifice tipului de autorizaie
Art. 7. Pentru autorizaiile destinate proiectrii obiectivelor
pentru instalaiile tehnologice de suprafa aferente activitii de
producie i/sau de nmagazinare a gazelor naturale (staii de
comprimare, racorduri, staii de reglare-msurare i conducte
din amonte), tip PP, se prezint i urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I T;
b) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiei
de proiectare a obiectivelor pentru instalaiile tehnologice de
suprafa aferente activitii de producie i/sau de
nmagazinare a gazelor naturale, dac acestea conin elemente
de automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri;
c) actul de certificare a sistemului de management al calitii,
n copie, sau extras din manualul calitii, respectiv procedurile
operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 8. Pentru autorizaiile destinate execuiei obiectivelor
pentru instalaiile tehnologice de suprafa aferente activitii de
producie i/sau de nmagazinare a gazelor naturale (staii de
comprimare, staii de reglare-msurare, racorduri i conducte
din amonte), tip EP, se prezint i urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I T;
b) contractele individuale de munc pentru minimum
4 instalatori autorizai, gradul II T;
c) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiei
de execuie a obiectivelor pentru instalaiile tehnologice de
suprafa aferente activitii de producie i/sau de
nmagazinare a gazelor naturale, dac acestea conin elemente
de automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri;
d) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractul individual de munc pentru responsabilul cu
tehnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat,
conform reglementrilor n vigoare;
e) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractele individuale de munc pentru minimum 2 sudori
autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform
reglementrilor n vigoare;
f) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al
operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate;
g) actul de certificare a unui sistem de management integrat
calitate-mediu, n copie, sau extras din manualul calitii,
respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 9. Pentru autorizaiile destinate proiectrii staiilor de
comprimare, a conductelor, racordurilor i staiilor de reglare-
msurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale,
precum i a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd
regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip PCTRI, se
prezint i urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I T;
b) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiei
de proiectare a staiilor de comprimare, a conductelor, a
racordurilor i a staiilor de reglare-msurare aferente sistemelor
de transport al gazelor naturale, precum i a instalaiilor de
utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru
mai mare de 6 bar, dac acestea conin elemente de
automatizare, de ctre un inginer specialist n automatizri;
c) actul de certificare a unui sistem de management al
calitii, n copie, sau extras din manualul calitii, respectiv
procedurile operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 10. Pentru autorizaiile destinate execuiei staiilor de
comprimare i a conductelor aferente sistemelor de transport al
gazelor naturale, tip ETC, se prezint i urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I T;
b) contractele individuale de munc pentru minimum
4 instalatori autorizai, gradul II T;
c) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiei
de execuie a staiilor de comprimare i a conductelor aferente
sistemelor de transport al gazelor naturale, dac acestea conin
elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n
automatizri;
d) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractul individual de munc pentru responsabilul cu
tehnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat,
conform reglementrilor n vigoare;
e) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractele individuale de munc pentru minimum 2 sudori
autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform
reglementrilor n vigoare;
f) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al
operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate;
g) actul de certificare a unui sistem de management integrat
calitate-mediu, n copie, sau extras din manualul calitii,
respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 11. Pentru autorizaiile destinate execuiei racordurilor
i a staiilor de reglare-msurare aferente sistemelor de
transport al gazelor naturale, precum i a instalaiilor de utilizare
a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru mai mare
de 6 bar, tip ETRI, se prezint i urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I T;
b) contractele individuale de munc pentru minimum
4 instalatori autorizai, gradul II T;
c) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiei
de execuie a racordurilor i a staiilor de reglare-msurare
aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
10
a instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de
presiune de lucru mai mare de 6 bar, dac acestea conin
elemente de automatizare, de ctre un inginer specialist n
automatizri;
d) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractul individual de munc pentru responsabilul cu
tehnologia sudrii, autorizat de ctre un organism abilitat,
conform reglementrilor n vigoare;
e) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractele individuale de munc pentru minimum 2 sudori
autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform
reglementrilor n vigoare;
f) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al
operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate;
g) actul de certificare a unui sistem de management integrat
calitate-mediu, n copie, sau extras din manualul calitii,
respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 12. Pentru autorizaiile destinate proiectrii sistemelor
de distribuie a gazelor naturale, tip PDS, se prezint i
urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I D;
b) actul de certificare a sistemului de management al calitii,
n copie, sau extras din manualul calitii, respectiv procedurile
operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 13. Pentru autorizaiile destinate execuiei sistemelor
de distribuie a gazelor naturale, tip EDS, se prezint i
urmtoarele documente:
a) contractul individual de munc pentru minimum un
instalator autorizat, gradul I D;
b) contractul individual de munc pentru minimum un
instalator autorizat, gradul II D;
c) contractele individuale de munc pentru minimum
4 instalatori autorizai, gradul III D;
d) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la verificarea documentaiilor
de execuie a obiectivelor/sistemelor de distribuie a gazelor
naturale, dac acestea conin elemente de automatizare, de
ctre un inginer specialist n automatizri;
e) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractele individuale de munc pentru minimum 2 sudori
autorizai n oel de ctre organismul abilitat, conform
reglementrilor n vigoare;
f) documente care s ateste pregtirea profesional i
contractele individuale de munc pentru minimum 2 sudori
autorizai n polietilen de ctre organismul abilitat, conform
reglementrilor n vigoare;
g) documente care s ateste dreptul de proprietate/folosin
a aparatelor de sudur pentru conducte din polietilen (att
pentru procedeul de sudare cap la cap, ct i prin
electrofuziune) de ctre operatorul economic; aparatele de
sudare trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale de calitate,
conform legislaiei n vigoare, i s dein verificarea tehnic
periodic n termen de valabilitate;
h) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor n cadrul
desfurrii activitilor autorizate;
i) actul de certificare a unui sistem de management integrat
calitate-mediu, n copie, sau extras din manualul calitii,
respectiv procedurile operaionale i instruciunile de lucru.
Art. 14. Pentru autorizaiile destinate proiectrii instalaiilor
de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de
lucru mai mic sau egal cu 6 bar, tip PDI, se prezint i
urmtoarele documente:
a) contractele individuale de munc pentru minimum
2 instalatori autorizai, gradul I D;
b) extras din manualul calitii, respectiv procedurile
operaionale i/sau instruciunile de lucru, n copie.
Art. 15. Pentru autorizaiile destinate execuiei, verificrii
i reviziei instalaiilor de utilizare a gazelor naturale avnd
regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar,
tip EDI, se prezint i urmtoarele documente:
a) contractul individual de munc pentru minimum un
instalator autorizat, gradul I D sau II D;
b) contractele individuale de munc pentru minimum
3 instalatori autorizai, gradul III D;
c) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic cu privire la executarea mbinrilor
nedemontabile numai de ctre sudori autorizai, conform
reglementrilor n vigoare, precum i la folosirea echipamentelor
de sudare specifice tipului de material tubular utilizat;
echipamentele utilizate trebuie s ndeplineasc cerinele
eseniale de calitate, conform legislaiei n vigoare, i s dein
verificarea tehnic periodic n termen de valabilitate;
d) extras din manualul calitii, respectiv procedurile
operaionale i/sau instruciunile de lucru, n copie.
Forma de prezentare a documentaiilor pentru autorizare
Art. 16. (1) Documentele solicitate pentru autorizare se
prezint ndosariate, n ordinea precizat n prezentul
regulament, ncepnd cu documentele comune i continund cu
documentele specifice, avnd paginile numerotate i un opis al
coninutului dosarului cu trimitere la paginaie.
(2) n cazul solicitrii a dou sau mai multe tipuri de autorizaii
de ctre un operator economic, documentele comune se vor
prezenta ntr-un singur exemplar.
(3) Documentele ntocmite pe propria rspundere de
reprezentantul legal al operatorului economic vor fi datate,
semnate i tampilate.
(4) Documentele care atest pregtirea profesional a
personalului contractual se prezint n copie semnat i
tampilat de ctre reprezentantul legal al operatorului
economic pentru atestarea conformitii.
(5) Contractele individuale de munc, vizate de ctre
inspectoratul teritorial de munc n cazurile prevzute de lege,
se prezint n copie semnat i tampilat de ctre
reprezentantul legal al operatorului economic pentru atestarea
conformitii.
(6) n vederea autorizrii, Autoritatea competent poate
solicita documente i informaii suplimentare relevante pentru
evaluarea ndeplinirii de ctre operatorul economic a cerinelor
de autorizare.
Procedurile, termenele i obligaiile de plat privind acordarea
autorizaiilor
Art. 17. (1) Pentru obinerea unei autorizaii, operatorul
economic se va adresa Autoritii competente cu o cerere
tipizat, conform modelului prevzut n anexa nr. 1, nsoit de
documentele precizate n prezentul regulament.
(2) Cererea va fi nregistrat la Autoritatea competent i
nscris ntr-un registru special al departamentului de resort.
(3) n termen de 5 zile calendaristice de la nregistrarea
cererii, Autoritatea competent transmite operatorului economic
o confirmare de primire a documentaiei.
(4) Operatorul economic trebuie s fie persoan juridic,
romn sau strin, cu sediul n Romnia; persoanele juridice
strine solicitante trebuie s stabileasc i s menin n
Romnia, n condiiile legii, pe ntreaga durat de valabilitate a
autorizaiei, un sediu secundar.
(5) La depunerea cererii de autorizare, nsoit de
documentele precizate n prezentul regulament, operatorul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
11
economic achit 15% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit
n conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
(6) n cazul retragerii cererii de autorizare de ctre operatorul
economic, precum i n cazul neacordrii autorizaiei, suma
achitat conform alin. (4) nu se napoiaz operatorului
economic.
(7) Nu poate primi autorizaie:
a) operatorul economic aflat n procedura de insolven;
b) operatorul economic cruia Autoritatea competent i-a
retras o autorizaie similar n ultimii 3 ani, anterior nregistrrii
cererii;
c) operatorul economic care nu a ndeplinit obligaiile
exigibile de plat a taxelor, impozitelor i contribuiilor ctre
bugetul de stat i bugetul local.
(8) Face excepie de la prevederile alin. (7) operatorul
economic cruia i s-a retras o autorizaie din motivele prevzute
la art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (2) i la art. 24 alin. (6).
Acordarea/refuzul de acordare a autorizaiei
Art. 18. (1) Autoritatea competent, prin departamentul de
resort, analizeaz dac documentaia depus de operatorul
economic corespunde prevederilor prezentului regulament.
(2) n cazul n care nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de
prezentul regulament, Autoritatea competent transmite
operatorului economic o ntiinare privind neconformitile
constatate.
(3) Operatorul economic are obligaia completrii
documentaiei pentru eliminarea tuturor neconformitilor, n
termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea
ntiinrii.
(4) n termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii
documentaiei complete, Autoritatea competent decide asupra
acordrii/refuzului de acordare a autorizaiei/autorizaiilor
solicitate.
(5) n situaia n care operatorul economic nu respect
termenul precizat la alin. (4), Autoritatea competent, prin
departamentul de resort, claseaz solicitarea, notificnd n acest
sens operatorului economic n termen de 5 zile lucrtoare.
(6) Autoritatea competent, prin departamentul de control,
poate verifica realitatea datelor nscrise n dosarul depus n
vederea obinerii autorizrii; rezultatul verificrilor se
consemneaz n raportul de verificare, contrasemnat de
operatorul economic.
(7) Departamentul de resort din cadrul Autoritii competente
ntocmete un raport prin care propune acordarea sau refuzul
acordrii autorizaiei/autorizaiilor solicitate.
(8) Raportul precizat la alin. (7) se prezint spre analiz
Comisiei de autorizare a Autoritii competente, care hotrte
cu privire la autorizarea sau refuzul de autorizare a operatorului
economic.
(9) Comisia de autorizare este format din 5 membri angajai
ai Autoritii competente, i i desfoar activitatea n baza
unui regulament de organizare i funcionare propriu, aprobat
prin decizie a preedintelui Autoritii competente.
(10) edinele Comisiei de autorizare se programeaz, de
regul, de dou ori pe lun, data edinei i ordinea de zi
afindu-se pe pagina de internet a Autoritii competente cu
10 zile nainte de data edinei; reprezentantul operatorului
economic poate participa la edin, n calitate de invitat, n
vederea susinerii cererii de autorizare sau pentru eventuale
lmuriri solicitate de membrii Comisiei de autorizare.
(11) Acordarea autorizaiei/autorizaiilor se face prin decizie
a preedintelui Autoritii competente, n baza propunerilor
primite din partea Comisiei de autorizare.
(12) Durata de valabilitate a autorizaiilor prevzute la
art. 715 este de 3 ani.
(13) Autorizaiile vor fi nsoite de condiiile de valabilitate
precizate de Autoritatea competent; condiiile-cadru de
valabilitate a autorizaiilor sunt precizate n anexa nr. 4.
Art. 19. (1) Refuzul acordrii autorizaiei/autorizaiilor se
face prin decizie a preedintelui Autoritii competente, n baza
propunerilor primite din partea Comisiei de autorizare.
(2) Motivele care stau la baza refuzului de acordare a
autorizaiei/autorizaiilor sunt obiective i nediscriminatorii.
(3) Decizia preedintelui Autoritii competente privind refuzul
acordrii autorizaiei/autorizaiilor poate fi atacat la instana de
contencios administrativ competent, n condiiile legii.
Art. 20. Autorizaiile operatorilor economici se
nregistreaz n registrul special al departamentului de resort;
aceste informaii sunt publice i pot fi consultate la sediul
Autoritii competente sau pe pagina de internet a acesteia.
Eliberarea autorizaiilor
Art. 21. (1) n termen de 5 zile de la acordarea autorizaiei,
Autoritatea competent comunic operatorului economic
ntiinarea privind achitarea integral a tarifului de autorizare.
(2) Achitarea integral a tarifului de autorizare se face n
termen de maximum 15 zile lucrtoare de la data comunicrii
ntiinrii de plat.
(3) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (2), Autoritatea
competent suspend autorizaia pn la achitarea integral a
tarifului, dar nu mai mult de 30 de zile, perioad dup care
retrage autorizaia.
(4) Autorizaiile se elibereaz dup ndeplinirea condiiilor
prevzute la alin. (2).
Modificarea
Art. 22. (1) Autoritatea competent decide modificarea
autorizaiei/autorizaiilor n cazul n care au loc schimbri ale
datelor de identificare a operatorului economic.
(2) Autoritatea competent examineaz situaia nou-creat
i dispune eliberarea unei noi autorizaii.
(3) La eliberarea noilor autorizaii, cele emise anterior sunt
restituite Autoritii competente n vederea anulrii.
Suspendarea i retragerea autorizaiei/autorizaiilor
Art. 23. (1) n cazul nerespectrii obligaiilor legale sau,
dup caz, al nerespectrii prevederilor condiiilor de valabilitate
ale autorizaiei, imputabil titularului autorizaiei/autorizaiilor,
Autoritatea competent decide suspendarea
autorizaiei/autorizaiilor pe o perioad de maximum 90 de zile.
(2) Titularul autorizaiei/autorizaiilor are obligaia de a
depune la Autoritatea competent, cu cel puin 15 zile anterior
expirrii termenului menionat la alin. (1), documentele care s
ateste remedierea situaiei, n caz contrar autorizaia/autorizaiile
fiind retras/retrase.
(3) n cazul n care operatorul economic este cercetat n
urma producerii unor accidente soldate cu victime umane i/sau
cu pagube materiale, Autoritatea competent poate decide
suspendarea autorizaiei/autorizaiilor pe o perioad
nedeterminat, respectiv pn la finalizarea cercetrilor i
stabilirea responsabilitilor.
Art. 24. (1) La solicitarea titularului de
autorizaie/autorizaii, Autoritatea competent poate decide
suspendarea autorizaiei/autorizaiilor pe o perioad de
maximum 12 luni.
(2) Suspendarea la cerere poate fi dispus de Autoritatea
competent o singur dat i nu poate fi prelungit.
(3) Autoritatea competent poate suspenda
autorizaia/autorizaiile n cazul incapacitii de plat sau al
nceperii procedurii reorganizrii judiciare, pn la pronunarea
unei hotrri judectoreti.
(4) n perioada de suspendare a autorizaiei/autorizaiilor,
operatorul economic nu are dreptul s desfoare activiti de
proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
13
(5) Autoritatea competent decide retragerea
autorizaiei/autorizaiilor n cazul decderii din drepturi sau al
falimentului operatorului economic autorizat.
(6) La solicitarea titularului de autorizaie, Autoritatea
competent poate decide retragerea autorizaiei/autorizaiilor.
(7) La retragerea autorizaiei/autorizaiilor operatorul
economic este obligat s transmit Autoritii competente
documentele primite la autorizare, n vederea anulrii.
CAPITOLUL IV
Furnizarea de informaii ctre Autoritatea competent
Art. 25. n situaia modificrii condiiilor care au stat la
baza autorizrii, operatorul economic titular al
autorizaiei/autorizaiilor are obligaia de a transmite Autoritii
competente, n termen de 7 zile, o notificare nsoit de
documentele justificative, ocazie cu care solicit i modificarea
autorizaiei/autorizaiilor.
CAPITOLUL V
Rspunderi i sanciuni
Art. 26. nclcarea prevederilor prezentului regulament
atrage rspunderea juridic, n condiiile legii.
Art. 27. (1) Stabilirea, constatarea i sancionarea
contravenienilor se fac conform prevederilor Legii gazelor
nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Regulamentului de constatare, notificare i sancionare a
abaterilor de la reglementrile emise n domeniul energiei
electrice i n domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. 56/2007.
(2) n funcie de gravitatea faptei, Autoritatea competent
aplic sanciuni contravenionale principale
avertisment/amend, ce pot fi nsoite de sanciuni
contravenionale complementare suspendarea/retragerea
autorizaiei/autorizaiilor operatorului economic.
CAPITOLUL VI
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 28. (1) Operatorul economic autorizat la data intrrii
n vigoare a prezentului regulament desfoar activiti de
proiectare/execuie n domeniul gazelor naturale pn la data
expirrii autorizaiei/autorizaiilor.
(2) Operatorul economic care intenioneaz s continue
activitile pentru care deine autorizaie/autorizaii trebuie s
depun o nou documentaie, conform prevederilor prezentului
regulament, cu cel puin dou luni nainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaiei/autorizaiilor.
(3) Operatorul economic autorizat de Autoritatea competent
pentru anumite activiti prevzute n prezentul regulament i
care solicit, n cursul aceluiai an, acordarea unei noi autorizaii
depune cererea prevzut n anexa nr. 1, nsoit, dup caz, de
o declaraie pe propria rspundere a reprezentantului su legal,
conform anexei nr. 5, i de documentele specifice tipului de
autorizaie solicitat.
Art. 29. Anexele nr. 15 fac parte integrant din prezentul
regulament.
ANEXA Nr. 1
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
C E R E R E
pentru acordarea autorizaiei operatorului economic care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale
Ctre
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Operatorul economic ................................................., cu sediul n localitatea ......................................., str. .............................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul .............................., cod potal ........................, telefon ......................, fax ......................,
e-mail ........................, nregistrat la ............................, sub nr. .............., cod unic de nregistrare ......................, cont nr. .... deschis
la ................................, reprezentat legal prin ......................................................................................................................................,
(datele de identificare ale reprezentantului autorizat al operatorului economic: CNP/seria
i nr. crii de identitate, adres, telefoane, e-mail)
n conformitate cu prevederile art. 51 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit eliberarea
de autorizaii pentru: .........................................................................................................................................................................*).
Pentru autorizare anexm dosarul coninnd documentele solicitate n Regulamentul pentru autorizarea operatorilor
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale.
Subsemnatul, ..............................................., cunoscnd prevederile legale din Romnia privind falsul i uzul de fals n
declaraii, declar pe propria rspundere c documentele depuse n vederea autorizrii sunt conforme cu realitatea.
Data
....................................
Reprezentantul legal al operatorului economic,
.............................................
*) Se completeaz cu numrul articolului i denumirea complet a fiecrui tip de autorizaie solicitat, conform prezentului regulament.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
14
ANEXA Nr. 2
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
TA R I F E L E*)
pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
*) Tarifele se actualizeaz prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, care se
public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ANEXA Nr. 3
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
D E C L A R A I E
Subsemnata(ul), ..................................................., instalator autorizat gradul ..................................,
posesoare/posesor al legitimaiei nr. ....................................., declar pe propria rspundere c sunt de
acord ca .......................................... s utilizeze legitimaia mea de instalator autorizat n scopul autorizrii
operatorului economic.
Prezentul document anuleaz orice declaraii anterioare date n favoarea altor operatori economici.
Nr.
crt.
Tipul autorizaiei
Tariful
(lei)
1. PP (cf. art. 7), PCTRI (cf. art. 9), ETC (cf. art. 10), ETRI (cf. art. 11) 2.400
2. EP (cf. art. 8) 3.700
3. PDS (cf. art. 12) 2.000
4. EDS (cf. art. 13) 5.500
5. PDI (cf. art. 14) 1.000
6. EDI (cf. art. 15) 1.400
Data
................................
Semntura
................................
D E C L A R A I E
Subsemnata(ul), ................................................, sudor autorizat de ctre ............................................
n material tubular ............................................................................................................................, titular al
(oel/polietilen)
Autorizaiei nr. ..............................., declar pe propria rspundere c sunt de acord ca ....... s utilizeze
autorizaia mea de sudor n scopul autorizrii operatorului economic.
Prezentul document anuleaz orice declaraii anterioare date n favoarea altor operatori economici.
Data
................................
Semntura
................................
ANEXA Nr. 4
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
C O N D I I I - C A D R U
de valabilitate aferente autorizaiei
1. Prezentul document, denumit n cele ce urmeaz autorizaie, este acordat de Autoritatea competent operatorului
economic ....................................................., nregistrat la ..................................... sub numrul ............................................, denumit
n continuare titular.
2. Autorizaia se acord n conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea i verificarea operatorilor
economici care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 89/2009, n urma verificrii documentaiei nregistrate
la Autoritatea competent sub nr. .......................... din data de ................................................... .
3. Autorizaia are ca obiect: ....................................................................................................................................................
(tipul autorizaiei)
4. Termenul de valabilitate al autorizaiei: de la ........................................................... pn la .......................................... .
5. Autorizaia nu poate fi prelungit; dac titularul i manifest intenia de a continua activitatea pentru care a fost autorizat,
acesta iniiaz demersurile ce se impun, n sensul depunerii unei noi documentaii, conform cu prevederile regulamentului de
autorizare specific, cu cel puin dou luni nainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaiei.
6. Titularul are obligaia de a realiza lucrrile din domeniul gazelor naturale n conformitate cu reglementrile tehnice n
vigoare, numai dup obinerea autorizaiilor, acordurilor i avizelor prevzute de legislaia n materie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
15
7. Titularul este obligat s asigure, pe durata de valabilitate a autorizaiei, personal calificat i n numr suficient pentru
ndeplinirea, n condiii de calitate i siguran, a activitilor ce fac obiectul autorizaiei.
8. Pe durata de valabilitate a autorizaiei, titularul desfoar activitatea prevzut la pct. 3 exclusiv pe baze contractuale,
cu respectarea principiilor transparenei i egalitii de tratament a clienilor, evitnd orice discriminare.
9. Titularul nu angajeaz n practici anticoncureniale i nu mpiedic ali titulari de autorizaii sau poteniali competitori s
se angajeze n activitatea de ............................................................................................................................................................ .
(tipul autorizaiei)
10. Pe durata de valabilitate a autorizaiei, titularul respect ntocmai prevederile coninute n:
a) autorizaie;
b) Regulamentul pentru autorizarea i verificarea operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare, execuie
i exploatare n domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei nr. 89/2009;
c) Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) alte acte normative incidente.
11. Nerespectarea de ctre titular a cerinelor pct. 10 ndreptete Autoritatea competent s aplice sanciuni, mergnd
pn la retragerea autorizaiei.
12. Titularul notific Autoritii competente modificrile intervenite n condiiile care au stat la baza acordrii autorizaiei,
n termen de 7 zile lucrtoare de la apariia acestora. De asemenea, tot n acest termen, comunic orice schimbare aprut n
structura de personal (instalatori autorizai, sudori autorizai, dup caz).
13. Titularul furnizeaz Autoritii competente datele i informaiile solicitate, n vederea exercitrii de ctre aceasta a
atribuiilor specifice n domeniu.
14. n exercitarea atribuiilor de control, reprezentanii mputernicii ai Autoritii competente au drept de acces, n condiiile
legii, n incinta cldirilor la instalaii i/sau n punctele de lucru, precum i la documentele i actele specifice obiectului de activitate
al titularului; acesta acord Autoritii competente asistena necesar pe parcursul efecturii inspeciei n cauz.
15. Constituie contravenie urmtoarele fapte:
a) executarea de lucrri noi, modificri, extinderi sau revizii ale instalaiilor de gaze naturale, de orice categorie, de ctre
persoane fizice sau juridice neautorizate sau de ctre operatori economici autorizai, fr obinerea autorizaiilor, acordurilor i
avizelor necesare;
b) desfurarea, fr obinerea autorizaiei, a oricrei activiti care necesit un asemenea document, potrivit prevederilor
Legii nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) refuzul de a permite verificrile i inspeciile prevzute prin reglementri sau dispuse, dup caz, de Autoritatea
competent, precum i obstrucionarea mputerniciilor acesteia n ndeplinirea atribuiilor legale;
d) neprezentarea datelor i informaiilor solicitate de Autoritatea competent i nerealizarea msurilor dispuse de aceasta;
e) desfurarea activitilor n domeniul gazelor naturale pe perioada suspendrii autorizaiei.
16. n situaiile n care titularul nu ndeplinete cerinele care au stat la baza acordrii autorizaiei, precum i n caz de
ncepere a procedurii reorganizrii judiciare sau a falimentului, Autoritatea competent procedeaz la retragerea autorizaiei.
17. Comunicrile sau informaiile solicitate de Autoritatea competent se fac n scris i se transmit prin fax/e-mail, cu
condiia ca, n toate cazurile, originalul s se depun prin curier/servicii potale la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
Bucureti, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro
18. n cazul retragerii autorizaiei, titularul este obligat s predea Autoritii competente prezenta autorizaie, n termen de
cel mult 10 zile calendaristice.
ANEXA Nr. 5
la Regulamentul pentru autorizarea i verificarea
operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale
D E C L A R A I E
Ctre
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Subsemnatul, ........................................................., avnd ..................................................................................................,
(CNP/seria i nr. crii de identitate, adres, telefoane, e-mail)
n calitate de reprezentant legal al operatorului economic ..........................................., cu sediul n localitatea .....................................,
str. ................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., judeul .................................., cod potal .......................................,
telefon ..............................., fax ................................, e-mail .........................., nregistrat la ......................................, cod unic de
nregistrare ....................................., cont nr. ............................. deschis la ........................., cunoscnd prevederile legale din
Romnia privind falsul i uzul de fals n declaraii,
declar pe proprie rspundere c documentele depuse i nregistrate la Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei sub nr. ..... nu au fost modificate pn la data prezentei. Documentele la care fac referire sunt urmtoarele:
.........................................................................................................................................................................................;
.......................................................................................................................................................................................... .
n acest sens v solicit, domnule preedinte, s dispunei utilizarea documentelor mai sus menionate n vederea autorizrii
operatorului economic menionat anterior pentru desfurarea urmtoarelor activiti: ...................................................................*).
Data
................................
Reprezentantul legal al operatorului economic,
........................................................
*) Se completeaz cu numrul articolului i denumirea complet a fiecrui tip de autorizaie solicitat, conform prezentului regulament.
MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT
O R D I N
pentru modificarea Ordinului inspectorului de stat ef al Inspeciei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009
privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate
n domeniul ISCIR
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor
de Ridicat emite prezentul ordin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 804/25.XI.2009
16
Art. I. Articolul 4 din Ordinul inspectorului de stat ef al
Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate n
domeniul ISCIR, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 4. Prezentul ordin intr n vigoare la data de
15 ianuarie 2010.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean
Bucureti, 17 noiembrie 2009.
Nr. 572.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 804/25.XI.2009 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|435261]