Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea tefan cel Mare Suceava Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

Speciali area! Economie "eneral i #omunicare Economic $isciplina! Economie i Politici Macroeconomice

#um influenea imi%raia i emi%raia cererea i oferta de munc&

#adru didactic! As( $rd( )eamu $ana

'eali at de! Pasniciuc *uliana

Cuprins
+( Mi%raia! definiie i caracteristici +(+ *mpactul mi%raiei ,( Mi%raia -n Uniunea European ,(+ Populaia cu cetenie strin .( Mi%raia romanilor /( Mi%raia tinerilor rom0ni 1( #onclu ii 2( 3iblio%rafie

+( Mi%raia! definiie i caracteristici #e este mi%raia& Mi%raia este deplasarea unor persoane dintr4un loc -n altul( $e ce mi%rea oamenii& Fiecare persoan are motive diferite( Factorii motivani ai acestui fenomen la nivel mondial pot fi clasificai -n felul urmtor! Factorii economici! c0nd mi%raia are ca scop %sirea unui loc de munc sau cldirea unei cariere Factorii social! c0nd oamenii mi%rea -n cutarea unei viei mai bune din punct de vedere calitativ5 sau pentru a fi alturi de membrii familiei lor sau pur i simplu pentru a fi alturi de prieteni Factorii de natur politic! atunci c0nd oamenii -ncearc s scape de persecuia politica sau de onele afectate de r boi Factorii de mediu! atunci c0nd oamenii fu% de onele -n care au loc de astre naturale

6n procesul de mi%raie intervin factorii de respin%ere i factorii de atracie! Factorii de respingere sunt aceia care motivea emi%rarea 7prsirea unui loc8 fiind toate acele lucruri pe care oamenii le evita 7de astrele naturale i r boiul8( Factorii de atracie sunt motivele pentru imi%rare 7stabilirea -ntr4un loc8 fiind repre entai de toate acele lucruri pe care cineva le consider de dorit 7o mai bun calitate a vieii5 si%uran personal5 libertatea5 etc8( Mi%raia poate fii! Intern! atunci c0nd oamenii mi%rea -n interiorul aceleai tari sau re%iuni Internaional! c0nd oamenii mi%rea dintr4o ar -n alta Este sau un mi%raia un act voluntar& 6n timp ce oamenii ale% s mi%re e5 -ncerc0nd s4i cldeasc o via mai bun -n alt parte5 alii sunt forai s mi%re e pentru a scpa de r boi sau foamete( #lasificarea persoanelor care mi%rea a! Emigrant! persoan care prsete tara de ori%ine pentru alta Imigrant! persoan care intr -ntr4o ar nou cu intenia de a se stabili acolo Refugiat! persoan care triete -n alt parte dec0t -n ara sa de ori%ine pentru c se teme de persecuia motivat de ras5 reli%ie5 naionalitate5 aparent la un anumit %rup social sau politic Persoana strmutata! persoan care este forat s4i abandone e cas i inutul din cau a condiiilor nefavorabile 7ordin politic5 social5 de mediu5 etc(85 dar care un trece %raniele rii

Flux migrator! o mi%raie -n mas dintr4o anumit tara5 re%iune su ora ctre o anumit destinaie #e repre int politicile mi%ratorii& )umrul ma9im de mi%rani primii pe teritoriul unei ri este le%at -n mod direct de politica mi%ratorie a rii respective5 deoarece mi%raia un afectea doar tara de ori%ine a mi%ranilor ci i locul -n care acetia decid s se stabileasc( +(+ *mpactul mi%raiei Mi%raia afectea structura i caracteristicile or0nduirii societii5 procesele i tiparele sociale ci culturale5 economia i mediul( Pe msur ce oamenii se deplasea 5 ideile i trsturile lor culturale se propa% odat cu ei cre0nd medii culturale noi i modific0ndu4le pe acelea de:a e9istente( Mi%raia internaional a forei de munc cu -nalta calificare4trstur actual a mi%raiei forei de munc5 cunoscut sub denumirea de ;brain4drain;4 evoca clar la ori%ine o pierdere a capitalului intelectual( Emi%raia forei de munc i -n primul r0nd ;e9odul creierelor declanea 5 prin efecte directe5 dar mai ales propa%ate i de perspectiv5 perturbri deosebit de %rave i duntoare relansrii economice prin scur%erea capitalului uman i a resurselor intelectuale( <rile confruntate cu acest fenomen sunt i vor fi lipsite de efectul multiplicator re ultat din capacitatea i aptitudinile specialitilor emi%rani5 care ar fi pre%tit i format cadre noi5 ca i de efectul ;de perspectiv din domeniul creativitii( =a nivel macroeconomic mi%raia duce la destabili area pieei de munc5 prin crearea fie a unui e9cedent -n anumite one5 fie la deficitul forei de munc5 -n anumite sectoare5 pe anumite perioade i -n anumite one( Suprasaturaia forei de munc -ntr4un sector poate fi privit ca i fenomen a%resiv de ctre populaia nativ( ,( Mi%raia -n Uniunea Europeana 6n ,>+>5 circa .5+ milioane de persoane au imi%rat -n unul dintre statele membre ale UE 5 iar cel puin ,5> milioane de persoane au emi%rat dintr4un stat membru al UE( #ele mai recente cifre disponibile indic o uoar cretere a imi%raiei -n ,>+> fa de ,>>?( Este important de preci at c aceste cifre nu repre int flu9urile mi%raiei ctre@din UE considerat %lobal5 -ntruc0t ele includ i flu9urile -ntre diferitele state membre ale UE( 6n ,>+>5 'e%atul Unit a raportat cel mai mare numr de imi%rani 71?+ >>>8 -n ,>+>5 fiind urmat de Spania 7/21 ,>>85 *talia 7/1A ?>>8 i "ermania 7/>/ +>>8B aceste patru state membre -mpreun repre entau 2+5? C din toi imi%ranii -n statele membre ale UE( Spania a raportat cel mai mare numr de emi%rani -n ,>+> 7/>. >>>85 urmat de 'e%atul Unit cu ..? />> i "ermania cu ,1, 1>>( Ma:oritatea statelor membre ale UE au raportat niveluri de imi%rare mai mari dec0t cele de emi%rare -n ,>+>5 dar -n *rlanda5 "recia5 'epublica #eD5 Slovenia i cele trei ri baltice membre ale UE emi%ranii au fost mai muli dec0t imi%ranii( #etenii rilor din afara UE pot fi difereniai -n funcie de nivelul de de voltare al rii ai cror ceteni sunt5 pe ba a indicelui de de voltare uman 7*$U8calculat de ctre Er%ani aia naiunilor Unite 7E)U8 -n cadrul Pro%ramului de de voltare al E)U( 7-n limba en%le 8 Potrivit acestei anali e5 cea mai mare parte 7,A C din totalul de imi%rani -n UE8 au provenit din ri cu *$U mediu i +/ C din total5 din ri cu *$U ridicat( Prin contrast5 rile cu *$U sc ut 7/ C85 rile candidate 7, C8 sau rile AE=S 7+ C8 au avut cote relativ reduse din imi%raia total -n UE -n ,>+>(
4

Ponderea relativ a Fresortisanilor care se -ntorc acas -n totalul imi%ranilor a fost cea mai mare -n =ituania 7A> C din totalul imi%ranilor85 Portu%alia 7G, C85 Estonia 71G C8 i "recia 71/ C8 -n ,>+>B acestea au fost sin%urele state membre ale UE care au raportat c Fresortisanii care se -ntorc acas au repre entat ma:oritatea din totalul imi%ranilor( Pe de alt parte5 =u9embur%5 Spania5 *talia5 Slovacia5 Un%aria 7,>>?8 i #ipru au raportat cote relativ sc ute5 deoarece resortisanii care se F-ntorc acas au repre entat mai puin de +> C dintre imi%rani -n ,>+>( Habelul +! *mi%raia -n funcie de principalele %rupe de cetenie5 ,>+> 7+8 4 sursa! Eurostat 7mi%rIimm+ct 8

Fi%ura +! *mi%rani5 ,>+> 7+87la + >>> de locuitori8 4 sursa! Eurostat

6n raport cu dimensiunea populaiei re idente5 -n ,>+> =u9embur%ul a -nre%istrat cel mai mare numr de imi%rani 7.. de imi%rani la + >>> de locuitori85 urmat de #ipru 7,/8 i Malta 7,>8B nivelul imi%raiei a fost de asemenea relativ ridicat -n rile AE=S5 toate cele patru ri raport0nd valori cel puin duble fa de media UE4,G 725, imi%rani la + >>> de locuitori85 cea mai mare rat -nre%istr0ndu4se -n Elveia 7,+ de imi%rani la + >>> de locuitori8( $intre statele membre ale UE5 -n ,>+>5 =ituania 7,2 de emi%rani la + >>> de locuitori8 i =u9embur%ul 7+A emi%rani la + >>> de locuitori8 au raportat rata cea mai mare a emi%rrii( $intre statele membre ale UE5 -n ,>+>5 =ituania 7,2 de emi%rani la + >>> de locuitori8 i =u9embur%ul 7+A emi%rani la + >>> de locuitori8 au raportat rata cea mai mare a emi%rrii( Anali 0nd situaia forei de muncde la nivel european5 putem tra%e urmtoarele conclu ii! Populaia european este -n continu scdere5 ceea ce afectea i populaia activ din piaa muncii 7 populaia 'om0niei -n ,>1> va fi de apro9imativ+G milioane5 considerat a fi cea mai mare a doua scderedin UE5 dup 3ul%aria8B Studiile arat c p0n -n ,>1> populaia activ din piaa muncii va scdea cu mai mult de +>C fa de situaia din pre ent 7app( 1> de milioane de persoane8B *mbtr0nirea populaiei i creterea speranei de via particip -n mod ne%ativ la diminuarea forei de munc din UE J-n 'om0nia se preconi ea c -n ,>1> v0rsta medie a populaiei va fi de app( 1> de aniB Pe plan mondial5 SUA atra%e 11C din fora de munc -nalt calificat care mi%rea 5 -n timp ce UE atra%e doar 1CB $in cau a lipsei cadrului :uridic5 imi%ranii din rile tere care a:un% pe teritoriul UE sunt nevoii s lucre e ile%al i astfel nu pltesc impo ite i nu beneficia de acces la sntate5 educaie i servicii publice de ba B $ei 'om0nia i 3ul%aria sunt membre UE de mai bine de 1 ani5 imi%ranii din aceste ri continua s fie discriminai la nivelul statelor membre5 lucru ce se reflect cel mai mult la locul de munc B

,(+ Populaia cu cetenie strin )umrul total al cetenilor strini 7persoane care nu au cetenia rii lor de reedin8 care locuiau pe teritoriul unui stat membru al UE la + ianuarie ,>++ era de ..5. milioane de persoane5 ecDivalentul a 252 C din populaia UE4,G( Peste o treime 7un total de +,5A milioane8 din cetenii strini care locuiau -n UE4,G la + ianuarie ,>++ erau ceteni ai unui alt stat membru al UE( Habelul ,! Populaia total i populaia re ident5 pe %rupe de cetenie5 ,>++ 4 sursa! Eurostat 7mi%rIpop+ct 8

6n termeni absolui5 cei mai muli ceteni strini care locuiau -n UE se aflau -n "ermania 7G5, milioane de persoane la + ianuarie ,>++85 Spania 7152 milioane85 *talia 7/52 milioane85 'e%atul Unit 7/51 milioane8 i Frana 7.5A milioane8( 6mpreun5 cetenii strini din aceste cinci state membre repre entau GG5. C din cetenii strini care locuiau -n UE4,GB -n acelai timp5 -n cele cinci state membre menionate se -nre%istra o proporie de 2,5? C din populaia total a UE4,G(
7

Fi%ura ,! Principalele ri de ori%ine a cetenilor strini5 UE4,G5 ,>++ 7+87milioane8 4 sursa! Eurostat 7mi%rIpop+ct 8

Structura pe cetenii a populaiei cetenilor strini care locuiesc -n UE varia mult de la un stat membru la altul5 ea este influenat de factori precum mi%ra ia forei de munc5 le%turile istorice dintre rile de ori%ine i de destinaie5 precum i de reelele create -n rile de destinaie( 'om0nii 7care triesc -n alt stat membru al UE8 i cetenii turci constituiau cele mai mari %rupuri de resortisani strini care locuiau -n UE -n ,>++ ( E9istau ,5. milioane de ceteni provenind din fiecare dintre aceste ri5 fiecare dintre aceste %rupuri repre ent0nd G5> C din totalul resortisanilor strini care locuiau -n UE -n ,>++( Al treilea cel mai mare %rup a fost cel al cetenilor marocani 7+5? milioane de persoane5 sau 15G C din totalul cetenilor strini8 "rupul cetenilor strini locuind -n UE care a -nre%istrat cea mai important cretere -n perioada ,>>+4,>++ a fost cel al cetenilor rom0ni5 al cror numr a crescut de opt ori5 de la >5. milioane -n ,>>+ la ,5. milioane p0n -n ,>++( $e asemenea5 -n aceast perioad a crescut considerabil i numrul cetenilor polone i i cDine i5 iar -n ,>++ cetenii din aceste dou ri s4au aflat printre cele mai mari ece %rupuri de ceteni strini( .( Mi%raia romanilor 'om0nia ultimilor ,. de ani a trecut nu doar printr4o tran iie dificil la nivel economic i politic5 ci a cunoscut i un declin dureros -n ceea ce privete demo%rafia( Scderea natalitii5 -mbtr0nirea populaiei i mi%raia masiv a forei de munc sunt c0teva dintre cau ele scderii drastice a populaiei( #ele mai afectate sunt5 de departe5 onele rurale. #onform datelor *nstitutului )aional de Statistic5 aproape un milion de rom0ni lucrea -n strintate( Sunt cifrele oficiale5 -ns5 dincolo de statistici5 numrul celor care lucrea 5 le%al sau nu5 -n strintate a:un%e la circa . milioane de rom0ni( 6n privina natalitii5 situaia e i mai %rea( Potrivit unui raport Eurostat5 -n 'om0nia anului +??> ,.5GC din totalul populaiei era repre entat de copii de p0n la +/ ani( $ou decenii mai t0r iu5 -n ,>+>5 ponderea copiilor -n totalul populaiei a sc ut la +15,C( Scderea de A51C5 relev studiul citat5 este a patra cea mai mare -nre%istrat -n aceast perioad -n statele Uniunii Europene( $e altfel5 rapoartele -ntocmite de Eurostat sunt -n%ri:ortoare i sub aspectul curbei demo%rafice( Astfel5 se estimea c populaia 'om0niei se va reduce5 p0n -n ,>2>5 la +G(.>A

milioane de locuitori5 repre ent0nd unul dintre cele mai %rave declinuri din UE5 potrivit datelor pre entate de Eurostat( Hotodat5 -n ,>2>5 'om0nia va avea una dintre cele mai -mbtr0nite populaii din UE5 -n pre ent5 ponderea btr0nilor -n populaia 'om0niei fiind de +/5?C( $e asemenea5 rata de dependen a persoanelor cu v0rst -naintat5 adic raportul dintre numrul locuitorilor trecui de 21 de ani i volumul populaiei active5 cu v0rste -ntre +1 i 2/ de ani5 va crete alarmant5 depind 2>C p0n -n ,>2>( Sub impactul mi%raiei masive a forei de munc -n strintate5 al scderii numrului de nateri i de cstorii5 precum i al -mbtr0nirii populaiei5 situaia satelor rom0neti5 de departe cel mai puternic afectate5 devine dramatic( Acest conte9t este -nt0lnit -n toate re%iunile rii5 -ns ona Moldovei pre int un caracter cu totul aparte( 6n multe dintre :udeele Moldovei5 unele sate risc s rm0n fr locuitori( $epopularea nu4i deloc un fenomen ce ine de previ iunile pentru viitor5 ci este5 -nc de pe acum5 o realitate trist5 pe care4o -nt0lneti -n eci de ae ri rurale( Apro9imativ +11(>>> de rom0ni i bul%ari lucrea -n "ermania5 rata oma:ului -n r0ndul acestora fiind sub cea medie -nre%istrat -n r0ndul strinilor din 'epublica Federal5 potrivit celor mai recente date5 indic miercuri site4ul Dttp!@@KKK(dK(de(5 care preci ea c "ermania are nevoie de for de munc din afara %ranielor( /( Mi%raia tinerilor rom0ni Hinerii sunt considerai drept cel mai mobil %rup social -n conte9tul mi%raiei 5 ei formea circa .>C din mi%ranii internaionali( #u toate acestea5 prea puin se cunoate despre probleme lor i oportunitile pe care mi%raia le ofer tinerilor mi%rani i altor tineri afectai de mi%raie( Principalele cau e ale mi%raiei tinerilor din 'omania au la ba factorii economici5 aa ca lipsa locurilor de munc5 salariile mici i srcia( Mare parte a declinului demo%rafic se datorea mi%raiei5 iar la o privire de ansamblu asupra viitorului populaiei rii lucrurile nu stau deloc ro J odat cu populaia fertil care prsete 'om0nia i care repre int peste :umtate din populaia care mi%rea 5 se pierd i posibilii copii pe care acetia i4ar fi putut nate -n ar5 -n conte9tul -n care oricum natalitatea din 'om0nia este e9trem de sc ut5 aceasta atin%0nd anul trecut recordul ne%ativ absolut5 conform datelor *nstitutului )aional de Statistic( Anali 0nd i economia pe termen lun%5 putem corela mi%raia masiv a tinerilor i -n special a celor cu studii superioare cu o economie redus5 incapabil s %enere e suficiente locuri de munc i remuneraii corespun toare( Hinerii cu cel mai mare potenial -n de voltarea economiei5 care ar putea contribui la crearea de noi locuri de munc prin de voltarea de afaceri5 ar putea aduce contribuii semnificative -n toate domeniile de interes public 4 sntate5 educaie5 in%inerie5 comer5 administraie public J ale% s emi%re e5 pier 0ndu4se astfel toate beneficiile care s4ar putea rsfr0n%e asupra rii din activitatea lor( *ar pierderile nu sunt doar cele de ordin economic5 ci i de ordin intelectual i tiinific5 av0nd -n vedere contribuiile pe care acetia le 4ar putea avea -n cercetare5 inovaie i creterea %radului de implicare i responsabili are civic( Edat cu plecarea tinerilor din ar5 se pierde i investiia pe care statul o reali ea pentru formarea lor5 investie care a:un%e la valoarea de +>(>>> de euro pentru nivelul preuniversitar i apro9imativ +.(>>> pentru absolvenii care au urmat i studii
9

superioare( Mai mult5 la nivel fiscal nu se pierd doar cDeltuielile le%ate de educaie5 ci i ta9ele i impo itele pe care aceti tineri le4ar plti ctre stat dac ar rm0ne i ar munci -n 'om0nia( =a o scurt anali a salariilor din 'om0nia raportate la cele din UE5 aflm din datele EU'ESHAH c salariul minim pe economie -n 'om0nia se situea pe penultimul loc -n UE5 fiind subclasat doar de salariul minim din 3ul%aria( 6n ceea ce privete salariul mediu din 'om0nia5 datele furni ate de *)S su%erea c acesta a fost de ,(>G? lei -n perioada ianuarie4 aprilie a acestui an( $in pcate pentru un t0nr absolvent de studii superioare -n 'om0nia5 venitul mediu calculat pe ultimii 1 ani este de doar +(>AGlei5 situ0ndu4se aadar doar la :umtate din valoarea salariului mediu conform publicaiei FAbsolvenii receni de -nvm0nt superior i inte%rarea lor pe piaa muncii reali at de A%enia )aional de #alificri( )u repre int o noutate pentru nimeni faptul c sistemul de -nvm0nt din 'om0nia sufer de o lipsa acut de personal didactic -nalt calificat5 lips soluionat de cele mai multe ori cu suplinitori ale cror performane sunt -ndoielnice sau dascli care ar fi trebuit s ias demult din sistemul de -nvm0nt( #are sunt motivele care au dus la aceast situaie& *n primul r0nd salariile5 care nu sunt deloc atractive pentru tinerii absolveni buni5 ale cror competene ar putea s -i transofrme -n dascli e9celeni potrivit unui studiu al Federaiei Sindicatelor =ibere din 6nvm0nt5 salariul mediu al cadrelor didactice cu v0rst ma9im de .1 de ani este AG1 de lei( Salariile mici ale tinerilor care intr -n sistemul de -nvm0nt au dus la situaii -n care ale%erea acestei cariere vine ca o ultima soluie dupa mai multe eecuri profesionale -n -ncercarea obinerii unui loc de munc bine remunerat( Este de la sine -neles c un t0nr care ar putea c0ti%a un salariu mai mare de ./ ori dec0t salariul unui t0nr profesor5 nu va ale%e aceast meserie -n lipsa unor stimulente i beneficii din partea statului( Un al doilea motiv ar fi lipsa de politici din partea statului care s atra% absolvenii cu re ultate deosebite ctre domeniul educaiei( 6n acest moment5 nu e9ist nici o preocupare real -n acest sens i statul nu ofer niciun beneficiu consistent tinerilor premiai la olimpiade i concursuri naionale i internaionale care ale% meseria de profesor( 6n acest ca nu ar trebui s ne surprind declaraii ale tinerilor c0ti%tori la olimpiade internaionale -n care -i manifest intenia de a prsi 'om0nia dup terminarea studiilor( E alt problem cu care se confrunt statul rom0n este lipsa acut de personal din sistemul medical( #onform unui raport al Ministerului Sntii5 avem doar :umtate din numrul necesar de medici5 fapt ce ne situea -n coada Europei -n privina numrului de medici raportat la numrul de locuitori( Un studiu recent reali at de :urnalitii de la Econte9t ne plasea pe penultimul loc la acest capitol cu un numr de ,,. de medici la suta de mii de locuitori5 valoare de , ori mai mic dec0t numrul medicilor dinAustria i cu o treime mai mic dec0t situaia din 3ul%aria( Pe de alt parte5 un alt aspect -n%ri:ortor pe termen lun% se refer i la v0rsta medicilor an%a:ai -n sistem( 6n pre ent5 ..C dintre medicii rom0ni au v0rste de peste 1> de ani5 .>C v0rste cuprinse -ntre /> i 1> de ani i doar ,?C au v0rste -ntre .> i />de aniL Acest fapt este cu at0t mai -n%ri:ortor cu c0t este idublat de mi%raia masiv a tinerilor medici ctre ri ca Frana5 3el%ia5 "ermania sau Marea 3ritanie5 aspect care ne face s privim cu descura:are viitorul sistemului medical din 'om0nia fr o intervenie statului(

10

#onform #ole%iului Medicilor din 'om0nia5 -n anul ,>++ din numrul total de apro9imativ ,>(>>> de medici rom0ni5 ,(A/+ dintre acetia au solicitat certificate profesionale curente cole%iilor medicilor din -ntrea%a ara pentru a putea s lucre e -n strintate5 fa de cele ,(GG? de cereri -nre%istrate -n ,>+>( Mai %rav este -ns situaia medicilor re ideni J conform Asociaiei Medicilor 'e ideni din 'om0nia aproape 2>C din numrul total al medicilor re ideni din 'om0nia au solicitat actele necesare pentru a putea munci -n strintate(

11

5. Concluzii

*ntr4o lume care se -ndreapt necontenit ctre %lobali are5 nu putem vorbi despre omo%eni area economiilor mondiale fr s avem -n vedere mi%raia forei de munc5 fenomen -nt0lnit -n toate statele pentru care libera circulaie a cetenilor nu repre int o problem( Mi%raia forei de munc repre int un fenomen firesc -ntr4o economie dinamic ba at pe competene i pe dreptul indivi ilor de a fi mobili5 fiind aproape evident impactul po itiv pe care aceasta le poate aduce at0t pentru ara care primete capital uman 7reducerea deficitului de for de munc5 creterea produciei5 scderea procesului de -mbtr0nire a populaiei active5 contribuii la import i e9port85 c0t i pentru ara din care mi%rea capital uman 7locuri de munc eliberate5 reducerearatei oma:ului5 sume considerabile trimise acas5 -mbuntirea standardelor de via ale familiilor celor care mi%rea 85 -ns dc fenomenul de mi%raie nu este %estionat corect poate produce efecte nefaste -n special -n ona rilor care furni ea capital uman ctre alte state( Efectele ne%ative sunt de cele mai diverse5 de la cele de ordin demo%rafic p0n la cele de ordin de valoare i competene ale capitalului uman care poate contribui la cretere econimic sau pierderi fiscale datorate investiiei statului -n pre%tirea de capital uman care ulterior mi%rea 5 nemaicontribuind -n niciun fel la plata de ta9e i impo ite ctre stat( 6n ultimul timp se aduce tot mai frecvent in discutie faptul c 'om0nia sufer din cau a mi%raiei de for de munc5 -n special a celei de -nalt calificare5 fiind -n%ri:ortoare evoluia acestui fenomen din ultimii ani5 mai ales -n conte9tul -n care statul rom0n nu a de voltat nicio politic de pstrare a tinerilor inteli%eni din 'om0nia i nici nu i4a artat ferm preocuparea de a %si soluii pentru re olvarea acestei probleme(

12

6.

i!liografie

+( Dttp!@@epp(eurostat(ec(europa(eu@statisticsIe9plained@inde9 ,( Dttp!@@KKK(finantistii(ro@internationa .( Dttp!@@KKK(economica(net@ /( Dttp!@@KKK( iare(com@articole@tineriiMmi%ratieMromania 1( Dttp!@@KKK( iare(com@diaspora@romani4%ermania@europa4da4inapoi4teoriile4despre4mi%ratia4 saraciei4demontate4si4in4%ermania 2( Dttp!@@KKK( iarullumina(ro@ G( Dttp!@@KKK(anosr(ro@ A( Dttp!@@romaniaeacasa(ro@

13