Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia Nr.

148 din 16 aprilie 2003


1)Autorul sesizarii:
Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu, in temeiul art. 144, lit a), din Constitutia Romaniei intrata in vigoare in 1991, care prevede ca una dintre atributiile Curtii Constitutionale este de a se pronunta din oficiu asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei.

2) biectul sesizarii:
!ropunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei depusa la Curte de presedintele Camerei "eputatilor, impreuna cu tabelele cuprinzand semnaturile a 2## de deputati si 94 de senatori si cu avizul Consiliului legislativ.

#)$otivarea sesizarii:
Aceasta propunere legislativa este de generata de necesitatea ca Romania sa indeplineasca conditiile constitutionale pentru %ntegrarea in &niunea 'uropeana si pentru aderarea la (ratatul Atlanticului de )ord.Astfel, autorii propunerii au in vedere introducerea unor dispozitii constitutionale, care sa permita Romaniei sa indeplineasca criteriile impuse statelor candidate pentru integrarea euroatlantica."e asemenea, prin aceasta initiativa de revizuire se mai urmareste o largire a garantiilor institutionale si constitutionale ale drepturilor si libertatilor fundamentale si optimizarea procesului decizional al autoritatilor publice. Curtea Constitutionala, in virtutea atributiilor pe care Constitutia i le confera,efectueaza un control a priori, verificand daca propunerea de revizuire este in conformitate cu articolul 14* al Constitutiei din 1991.Acest articol prevede urmatoarele: (1) Dispoziiile prezentei Constituii privind caracterul naional, independent, unitar i indivizibil al statului romn, forma republican de guvernmnt, integritatea teritoriului, independena justiiei, pluralismul politic i limb oficial nu pot forma obiectul revizuirii (!) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi fcut dac are ca rezultat suprimarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale cetenilor sau a garaniilor acestora (") Constituia nu poate fi revizuit pe durata strii de asediu sau a strii de urgent i nici #n timp de rzboi

4)"ecizia Curtii Constitutionale:


%n urma e+aminarii si dezbaterii proiectului de revizuire a Constitutiei,plenul Curtii Constitutionale statueaza ca: %.!ropunerea legislativa a fost initiata cu respectarea prevederilor articolului 14,,alin -1) din Constitutie. %%.Constata neconstitutionalitatea prevederilor din alin. . ce urmeaza a fi introduse la art 41. %%%.Constata ca dispozitiile ce urmeaza a fi introduse la art 1#2 alin -*) sunt neconstitutionale %/.Constata ca celelalte prevederi nu contravin dispozitiilor constitutionale, dar supune atentiei !arlamentului observatiile referitoate la anumite dispozitii din propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei.

0)$otivarea Curtii Constitutionale:


%.Revizuirea Constitutiei a fost initiata de 2## de deputati,dintr1un numar total de #40 si de 94 de senatori dintr1un total de 142, ceea ce reprezinta mai mult de o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor. %%.!revederile alin . ce urmeaza a fi introduse la art. 41 ar avea ca efect suprimarea unei garantii a dreptului de proprietate, incalcandu1se astfel limitele revizuirii prevazute de art. 14*, alin -2) din Constitutie. %%%."ispozitiile ce urmeaza a fi introduse la art. 1#2 alin -*): 34otararile Consiliului 5uperior al $agistraturii nu pot fi atacate la instantele 6udecatoresti3 se afla in contradictie cu prevederile art. , din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ar avea ca efect suprimarea liberului acces la 6ustitie.(otodata,s1ar incalca limitele revizuirii prevazute de art. 14*, alin -2) din Constitutie. %/."ispozitiile asupra carora Curtea emite observatii nu sunt contrare Constitutiei, dar adoptarea lor in forma prezentata in propunerea de revizuire ar putea genera antinomii,contradictii, s1ar putea dovedi lipsite de efecte etc.

S-ar putea să vă placă și