Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN MURE LICEUL TEORETIC GHEORGHE MARINESCU TRGU-MURE Str. Gh.

Mari !"#$ r.%& #'( &)*%)+ T!, -.a/ *01&-22+)324 50*3304 50*33+ !-6ai,7 "a itar6"89ah''.#'64 :!;7 :::.<r'"a itar.r'

A=I>AT CONSILIUL DE ADMINISTRAIE DIRECTOR7 Pr'?. DORIN CRISTIAN LO@ON A=I> INSPECTOR COLAR DE SPECIALITATE

TEMATIC PENTRU PROBA SCRIS A EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICRII PROFESIONALE - COALA POSTLICEAL SANITAR Specializarea ,,ASISTENT MEDICAL GENERALIST A!"!#$ %&'( ') TE*NICI DE NURSING SI IN+ESTIGATII %) ADMINISTREAREA MEDICAMENTELOR () PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC ,) CARDIOLOGIE SI NURSING -) GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE .) NEFROLOGIE, UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNI RENALE /) C*IRURGIE GENERALA SI NURSING IN C*IRURGIE GENERALA 0) *EMATOLOGIE SI NURSING IN *EMATOLOGIE 1) ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC '&) GINECOLOGIE SI NURSING IN GINECOLOGIE '') OBSTETRICA SI NURSING IN OBSTETRICA '%) CONDUITA IN URGENTE MEDICO-C*IRURGICALE '() PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC ',) OFTALMOLOGIE SI NURSING IN OFTALMOLOGIE

BIBLIOGRAFIE 1. G.Balta. Tehnici de ingrijire generala a bolnavilor 2 G.Balta. Tehnici speciale de ingrijire a bolnavilor.

3. C. Mozes. Tehnica ingrijirii bolnavului 2002 4 % & ) ( $ . .Titirca. Breviar de e!plorari "unctionale si ingrijiri speciale acordate bolnavului#1$$4 . Titirca. Ghid de nursing. 1$$% . Titirca. Manual de ingrijiri speciale acordate de asistentii 'edicali. 1$$( . Titirca. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii 'edicali.1$$( . Titirca. *rgentele 'edico#chirurgicale. 1$$( +. ,asile- ..Grigoroiu. Chirurgie si specialitati inrudite..d. +idactica si /edagogica-Bucuresti 1$$3

10 0./alade. Manual de chirurgie generala-vol.1#111. .d. 2 11 0./alade.Manual de chirurgie generala. Tehnica ingrijirii chirurgicale a bolnavului. .d. 2 12 3. +aschievici. M. Mihailescu. Chirurgie#'anual pentru cadre 'edii si scoli postliceale. .d. Medicala 200)

13 ,... Bancu. /atologie chirurgicala. .d. +idactica si pedagogica 1$(3 14 Corneliu Borundel. Medicina interna pentru cadre 'edii. .d. a#4#a-rev.Bucuresti 2 200$

!? C'6i"i! 6!t'(i#A4

C*IRURGIE I SPECIALITATI INRUDITE - %&'( %. LitiaBa C!Bi#$,arA +. C',!#i"tita a#$tA 0. Pa #r!atita a#$tA ). A<! (i#ita a#$tA &. H!6'raDii (iD!"tiC! "$<!ri'ar! 1. O#,$Bii i t!"ti a,! 5. H!r ii4 !C! traii4 !Ci"#!raii 2. O"t!'<'r'Ba 3. O"t!'6i!,ita %*. Tra$6ati"6! #ra i'-#!r!;ra,! %%. E t'r"!4 ,$/aii4 ?ra#t$ri %+. I ?!#ii a#$t! ,'#a,iBat! i D! !ra,iBat! %0. Catara#ta %). G,a$#'6$, %&. Chi"t hi(ati# <$,6' ar %1. Tr'6;'!6;',i"6$, <$,6' ar %5. A !Cri"6! Bi2li3"ra4ie5 %. Nic3lae I3r6ac7e, Fl3ri8 T!rc!, Mircea Lie#c! E E,!6! t! (! #hir$rDi! D! !ra,A4 E(it$ra T!h i#A4 +**2 +. L!creia Ti$irc9 E UrD! ! 6!(i#'-#hir$rDi#a,! Si t!B!4 E(it$ra 6!(i#a,A4 +**2 0. D) +a#ile, M) Gri"3ri! E Chir$rDi! i "<!#ia,itAi F r$(it!4 Ma $a, <! tr$ #',i "a itar! <'"t,i#!a,!4 E(it$ra (i(a#ti#A i <!(aD'Di#A4 %330 ). C$r"$ri,! <r!(at! !? C'6i"i! M!t'(i#A

TEMATIC MEDICIN INTERN Se#i!8ea a!"!#$ %&'( I. Car(i','Di! %. S!6 ! i "i6<t'6! F ;',i,! a<arat$,$i #ar(i'-Ca"#$,ar +. A Di a <!#t'ra,A 0. I ?ar#t$, 6i'#ar(i# a#$t ). Hi<!rt! "i$ !a art!ria,A II. P !$6','Di! %. S!6 ! i "i6<t'6! F ;',i,! a<arat$,$i r!"<irat'r +. P !$6' ia < !$6'#'#i#A 0. Ca #!r$, ;r' h'-<$,6' ar ). A"t6$, ;r' i# III. Ga"tr'! t!r','Di! %. S!6 ! i "i6<t'6! F ;',i,! a<arat$,$i (iD!"tiC +. U,#!r$, Da"tr'-($'(! a, 0. Cir'Ba h!<ati#A I=. N!?r','Di! %. S!6 ! i "i6<t'6! F ;',i,! a<arat$,$i !/#r!t'r +. G,'6!r$,' !?rita a#$tA <'"t-"tr!<t'#'#i#A 0. LitiaBa $ri arA ). I "$?i#i! a r! a,A #r' i#A =. H!6at','Di! %. A !6ia <'"t-h!6'raDi#A a#$tA +. A !6ia ?!ri<riCA

Bi2li3"ra4ie5 %. @'r$ (!, C'r !,i$4 M!(i#i A i t!r A <! tr$ #a(r! 6!(ii4 E(iia a )-a r!CiB$itA4 @$#$r!ti4 E(it$ra ALL4 +**3 +. C$r"$ri,! ('a6 !i (r. Pr'#'<i! A (r!!a !? C'6i"i! M!t'(i#A