Sunteți pe pagina 1din 5

Panourifotovoltaicedemareputere Amplificatoareenergeticeincampmagneticimplementatepepanourifotovoltaice

Panourile fotovoltaice de mare putere reprezinta un ansamblu compus dintro sursa energetica ce functioneaza pe baza conversiei energiei solare in energie electrica = panou fotovoltaic, si un ansambludeaplicatiiintegrateconstructivsauanexateprinconexiuneelectrica,cufunctiideoptimizare afunctionariipanouluideservit(optimizareaproceselordeconversiefotovoltaicainraportdefactoriide mediu), respectiv de amplificare energetica si filtrare cu furnizarea energiei electrice astfel obtinute in formadorita. In cadrul acestui ansamblu energetic, panourile fotovoltaice vizate pot fi considerate orice model de panouri fotovoltaice, de preferinta cu caracteristicile functionale (putere, curent si tensiune, respectiv caracteristicile de mediu definitorii) bine determinate cu alte cuvinte un panou fotovoltaic clasic. Amplificatoareleenergeticeincampmagneticsuntaplicatiicarepermitamplificareaunuinivel energeticelectricdinintrare(provenitdintrosursaexterna),princombinarea(pebazafenomenelor deinductie)cuuncampmagneticindusdeunmagnetpermanent.Princombinareaadouacampuri magneticeinduselanivelulunuimiezferomagnetic,inanumiteconditiibinedeterminatesicontrolate, esteposibilaobtinereaunuiplusvaloric(energetic)/ocrestereaenergieielectrice,datoritaunuidesing cepermiteobtinereaunuicoeficientdeperformantaridicat. Dupanecesarsiinfunctiedemodelulconstructiv/dedesign,esteposibilaobtinereadeaplicatii carepermitcrestereaintensiune(Pin<Pout,Uin<Uput,Iin=Iout),crestereaincurent(Pin<Pout, Uin=Uout,Iin<Iout)saucrestereaambilorparametrii(Pin<Pout,Uin<Uout,Iin<Iout).Modelulfizicimplica unregimfunctionalasimetric,ceeacecreazaoseriedeproblemeinceeaceprivesteimplementarea aplicatieiindiversetipuridecircuiteproblemementionateindetaliuincadruldocumentelor prezentate,ceaucasubiectaplicatiainsine,respectivstudiileasuprafenomenelorimplicatein functionareaaplicatiei. Ovariantadesolutionareaproblemelorlegatedefunctionareadetipasimetricaaplicatiei propuse,esteaceeadeaproiectasirealizaaplicatiaastfelincatsacorespundaconditiilorfunctionale specificeunuianumetipdeconsumator/reteadeconsumatori.Inacestsensafostproiectatasi realizataoseriedeaplicatiimenitesafieimplementatelanivelulpanourilorfotovoltaice,obtinandceea ceamdenumitincontinuare:Panourifotovoltaicedemareputere. Pentru ca un ansamblu astfel realizat sa corespunda conditiilor functionale specifice unei retele incadrarea in standardele existente a fost necesara realizarea unui design specific pentru amplificatoarele magnetice integrate, ceea ce a permis si implementarea unor nivele functionale / functii specifice panourilor fotovoltaice. Odata cu aceasta sunt integrate o serie de functii unele

standard altele ca si optiuni, in functie de utilitatea ansamblului numit panou fotovoltaic de mare putere. In conditiile mai sus mentionate, se prezinta varianta standard de Panou fotovoltaic de mare putere,inurmatoareaconfiguratie: Panou fotovoltaic standard (varianta clasica a unui panou fotovoltaic) cu caracteristici functionaresienergeticebinedefinite; Amplificator energetic in camp magnetic, aplicatie care in cazul de fata integreaza urmatoarelecomponente: Un etaj / componenta de tipul MPPT urmarirea punctului de maxima eficienta functionala a panoului fotovoltaic. Etajul acesta ofera avantajul de a exploata la maxim componenta fotovoltaica in diferite conditii de mediu / functionale, asigurand un nivel optim de conversie energetica, pentru diferite situatii functionale. Pentru proiectarea si realizarea acestui nivel functional a fost realizat un studiu comparativ asupra sistemelor de tip MPPT urmarirea punctului de maxima eficienta / productivitatepentru diferitetipuri constructivedepanourifotovoltaice,studiucesta ladispozitielacerere. Unetajamplificatorenergeticaplicatieceasiguraunfactordeamplificarede2,22,5. Factorul de amplificare este limitat de necesitatea de a putea integra ansamblul in diferite tipuri de retele de productie a energiei electrice pe baza conversiei energiei solareinenergieelectrica. Un etaj final, de filtrare, care permite furnizarea de energie electrica in forma de curent continuu amplificat, prin amplificarea energetica a panoului pe baza tensiunii o crestere minora a curentului produs si o crestere semnificativa a tensiunii. Varianta a fostaleasadeoarecemajoritateaechipamentelorutilizateinreteleleceincludpanouri fotovoltaice au limitari serioase in ceea ce priveste curentul si accepta tensiuni cu valorimaridepanala8501000V.

In aceasta forma, aplicatia se adreseaza oricaror tipuri de retele pentru productia energetica pe baza de energie solara ongrid sau offgrid (standalone). Astfel de panouri se utilizeaza pentru realizarea unor microretele care deservesc un invertor si un transformator, dupa modelul retelelor clasice, fiind posibila eliminarea componentelor care asigura functia MPPT si eventualele etaje suplimentaredeprotectieinfunctiune(acestefunctiisuntdejaincluse). Varianteoptionalecufunctiisuplimentare: Se prezinta o varianta de Panou fotovoltaic de mare putere care include un panou fotovoltaic siunmodeldeamplificatorenergeticcuurmatoarelefunctii:

Componenta / etaj cu functie de tip MPPT, care asigura preluarea maximului de energie de la nivelul panoului, in functie si de conditiile de exploatare (unele detalii au fost prezentate maisus); Componenta / etaj amplificator energetic in camp magnetic, cu amplificarea in principal in tensiune(uneledetaliiaufostprezentatemaisus); Componentadefiltraresiprotectie(uneledetaliiaufostprezentatemaisus); Un etaj care asigura incarcarea acumulatorilor atat cu energia produsa de panou dar si cu energia preluata dintro retea de productie pe baza conversiei energiei solare functie de tipchargecontroller.Dependentde modelul constructiv,poatefiintegrata chiarofunctie de incarcare rapida a acumulatorilor in tren de impulsuri neliniare, model ce permite reducerea considerabila a timpului de incarcare a acumulatorilor fara a afecta timpul de viata al acestora. Modelul de aplicatie de tip chargecontroller pentru incarcarea rapida a acumulatorilor,intrendeimpulsurineliniarepoatefidetaliatseparat,lacerere.

Acest model de Panou fotovoltaic de mare putere cu amplificator energetic in camp magnetic sifunctiede charge controllerestedesinatinprincipalpentruretelele detipoffgrid(standalone)sau de tip hibrid, retele in cadrul carora panourile fotovoltaice alimenteaza o baterie de acumulatori. In aceasta situatie, in cadrul retelei se instaleaza un singur astfel de panou cap de linie substituind aplicatiilesimilare(detipulchargecontrollerelor). Tot in cadrul modelelor de Panouri fotovoltaice de mare putere cu functii suplimentare, se poate mentiona panoul fotovoltaic cu amplificator energetic in camp magnetic si invertor ccca (curent continuucurentalternativ). Acest tip de aplicatie are in componenta un panou fotovoltaic standard si un amplificator energeticcareoferaurmatoarelefunctii: Componenta / etaj cu functie de tip MPPT, care asigura preluarea maximului de energie de la nivelul panoului, in functie si de conditiile de exploatare (unele detalii au fost prezentate maisus); Componenta / etaj amplificator energetic in camp magnetic, cu amplificarea in principal in tensiune(uneledetaliiaufostprezentatemaisus); O componenta / etaj invertor, care asigura conversia curentului continuu produs de panou in curent alternativ standard (220V, 50Hz, sinusoida pura). O caracteristica a modelului de invertor este data de faptul ca poate lucra cu sincronizarea frecventei de lucru (50Hz) in functie de o retea electrica pe care o deserveste (in legatura printrun transformator sau alt sistem de racordare la retea), in cazul retelelor ongrid, respectiv ofera posibilitatea de a se sincroniza fata de aplicatii de acelasi tip in cadrul unei retele proprii. Modelul poate fi detaliatlacerere. Componentadefiltraresiprotectieeste,incazuldefata,ocomponentacufunctiipedoua nivele odata pe nivelul de curent continuu si apoi pe nivelul de curent alternativ.

Componenta functionala pe nivelul de curent alternativ ofera, in plus, caracteristicile de protectie si securitate specifice echipamentelor cu functionare / sursa de tensiune periculoasadelucru. AcesttipdemodeledePanourifotovoltaicedemareputerecuamplificatorenergeticcufunctie de invertor integrata reprezinta modele de panouri destinate pentru lucrul direct cu reteaua de distributie a energiei electrice, asigurand curentul electric in formatul standard de retea. O astfel de retea nu mai necesita alte echipamente specifice acestor tipuri de retele se elimina invertoarele CC CA. Fata de modelele constructive de Panouri fotovoltaice de mare putere mai sus mentionate, se potretineurmatoareleavantajeoferitedeaceastaliniedeproduse: Crestereacapacitatiideproductieaunuipanoufotovoltaicstandard,astfelincat,raportatla aceeasi suprafata de expunere la radiatia solara poate fi obtinut de 2,2 cu pana la 5 ori mai multaenergie; Optimizarea regimului functional al panoului, datorita functiilor integrate urmarirea punctului de maxima productivitate (MPPT), filtrare si protectie, respectiv a functiilor optionaleprezentate; Stabilizarea nivelului energetic la nivelul retelei beneficiarului, prin uniformizarea varfurilor energetice specifice specifice modelului functional fotovoltaic. Sunt eliminate oscilatiile datorate variatiilor factorilor de mediu umbriri temporare, variatii ale intensitatii radiatiei etc datorita functionarii liniare a amplificatorului energetic in camp magnetic. In aceste conditii,dupadepasireaunuipragminimderadiatielanivelulpanouluifotovoltaicceeace presupuneunanumenivelenergeticprodus,valoareacurentuluielectricobtinutesterelativ constanta,dependentadefactoruldeamplificaremaisusmentionat; Simplitatesiusurintaininstalareamodululuiauxiliarreprezentatdeamplificatorulenergetic in camp magnetic (cu functiile sale mentionate, in functie de varianta constructiva). Acest modul este proiectat si realizat pentru o conectare rapida, prin intermediul cablurilor standarddeconexiuneapanourilorfotovoltaice. NOTA: Exista posibilitatea si se recomanda acolo unde este posibil realizarea de panouri fotovoltaice care sa aibe integrat prin constructie modulul Amplificator energetic in camp magnetic. In acest caz, intreaga aplicatie este fixata pe spatele panoului, cu conectori rapizi pentru racordarea la reteaua deservita. Acest model ofera avantajul de a fi mult mai compact. Implementarea Amplificatoarelor energetice in camp magnetic cu functiile standard sau optionale mentionate la nivelul Panourilor fotovoltaice duce la cresterea capacitatii de productieaintreguluiansamblu,ceeace,raportatlacosturileuneiastfeldeaplicatii,ducela reducerea pretului / energia produsa. Un exemplus simplu: costul unui panou (exemplu) este de 0,65 0,8 E/Wp iar costul unui panou de mare putere cu modul amplificator integratajungela0,40,48E/Wp

UtilizareaPanourilorfotovoltaicede mareputeresevafacedupamodelelede reteleenergetice cunoscutedetipstandalone(offgrid)saudetipongrid.Incazurilerespective,estenecesarsasetina cont de nivelul final de putere energetica produsa de catre panouri, respectiv, de optiunile oferite de catre modulele Amplificatoare energetice in camp magnetic integrate. In aceste conditii, este posibil ca in anumite situatii sa poata fi eliminate o serie de echipamente de la nivelul unei retele energetice fotovoltaice astfel realizate, datorita faptului ca functiile oferite de catre panouri suplinesc functiile echipamentelor mentionate. Acest aspect este menit sa creasca eficienta economica in exploatare a reteleienergeticefotovoltaice,prinreducereacosturilorcuechipamentecostisitoare.