Sunteți pe pagina 1din 12

MANUAL DE UILZARE

+-4*-4 "
Doc. 131/14.7.99 / Versiuneo 1.6
Str. Calimachi 27-29, Sect. 2, 72266, Bucureti
Tel.: 242.20.20, Fax: 242.20.30, E-mail: tehnic@roel.ro
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
2
Cuprins
CARACTERISTICI ...................................................................................................... 3
Specifica[ii tehnice ............................................................................................................... 4
OPERARE.................................................................................................................. 5
Codurile de operare ............................................................................................................. 5
Armarea ............................................................................................................................... 5
Armare rapid ...................................................................................................................... 6
Armarea NSTANT STAY ................................................................................................... 6
Armarea STAY .................................................................................................................. 7
Dezarmarea ......................................................................................................................... 7
zolarea zonelor ................................................................................................................... 7
Afisarea strii sistemului ..................................................................................................... 8
Afisarea memoriei de alarm ............................................................................................... 8
Func[ia Chime On/Off .......................................................................................................... 9
Programarea/Modificarea codurilor de acces ..................................................................... 9
Schimbarea sau adugarea unui cod ................................................................................. 9
tergerea unui cod ............................................................................................................ 10
SUMAR OPERARE .................................................................................................. 10
Armare ............................................................................................................................... 10
Dezarmare.......................................................................................................................... 10
zolare zone ....................................................................................................................... 10
Afisarea strii sistemului ................................................................................................... 11
Afisarea memoriei de alarm ............................................................................................. 11
Func[ia Chime On/Off ........................................................................................................ 11
Programarea/Modificarea codurilor de acces ................................................................... 11
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
3
CARACTERISTICI
Cerber 4 este un sistem de avertizare la efrac[ie, cu operare prin tastatur, cu
monitorizarea bunei func[ionri, memorie de alarm, 4 coduri de acces. Multiplele
facilit[i ale sistemului sunt programabile folosind tastatura. Centrala este
proiectat ntr-o concep[ie modern, n jurul unui microprocesor RSC. Schema
electric include i o memorie EEPROM, astfel nct configura[ia programat a
centralei este nevolatil.
Sistemul prezint urmtoarele caracteristici generale:
4 zone EOL programabile de tip intrare-ieire, instantanee, cu urmrire
sau 24h.
1 zon "keyswitch"/tamper
programare de la tastatur
1 cod "master" i 3 coduri de acces programabile
op[ional un cod de ambuscad (codul 4),
op[iune de armare rapid, "stay", "instant stay"
op[iune de izoIare a zoneIor
func[ie "chime" (clopo[el) programabil.
tip programabil de alarmare pe siren: continu, puIsatorie sau "siIent"
timp programabiI de intrare i ieire
op[ional armare/dezarmare prin cheie.
2 ieiri programabiIe cu 9 op[iuni, care pot fi: aIarm cu memorare,
armare/dezarmare, temporizare intrare, temporizare ieire, avarie,
siren continu, siren puIsatorie, siren "siIent", panic.
memorie tampon de 128 evenimente care se transmit la dispecerat
primele 9 evenimente tip aIarm afiabile pe tastatur
comunicator digitaI cu transmisie programabil Ia viteza de 10PPS, n
format 4x2 cu paritate sau fr paritate, handshake 1400Hz / 2300Hz sau
DTMF Ademco 4x2 Express.
apelare n puIs sau DTMF, cu sau fr ateptare ton
coduri de raport programabile pe zone pentru alarmare i restaurare alarm,
coduri de raport programabile pe coduri de acces pentru armare/dezarmare
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
4
coduri de raport programabile pentru situa[ii de avarie n sistem: Baterie
descrcat, Restaurare baterie, Dispari|ie tensiune re|ea, Restaurare
tensiune re|ea.
2 numere de teIefon programabile pentru transmisia la dispecerat
monitorizare a strii sistemului, a bateriei i a tensiunii de re[ea
memorie EEPROM care pstreaz configura[ia programat, la dispari[ia
alimentrii cu tensiune.
pn Ia 4 tastaturi pot fi cuplate pe o unitate central, prin legare pe 4 fire
op[iune de protec|ie a tastaturii Ia sabotaj, prin microntreruptor
LED-uri individuale de stare a zonelor cu indicarea strii de ALARM
LED-uri de stare a sistemului: PREGTIT, SISTEM, ARMAT
SPECIFICA|II TEHNICE
AIimentare
acumulator 12V/4Ah
consum de curent n stand-by 50mA
consum maxim de curent pe sursa auxiliar 500mA
Intrri
4 zone complet programabile, cu rezisten[ EOL de valoare 2K2
1 zon keyswitch/tamper, cu rezisten[ EOL de valoare 2K2
Ieiri
2 ieiri "open-collector" cu comand la mas, consum max. 100mA
1 ieire siren "open-collector" cu comand la (+), consum max. 1A
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
5
OPERARE
Operarea sistemului se va face folosind tastatura i indica[iile LED-urilor de
pe partea frontal.
Tastatura are 4 LED-uri de zon i 3 LED-uri de stare i anume: PREGATT,
SSTEM i ARMAT.
ndica[iile LED-urilor vor fi detaliate pe parcursul acestui manual.
CODURILE DE OPERARE
Sistemul permite programarea a 4 coduri de operare a sistemului. mplicit
este preprogramat numai primul cod, codul Master, care are valoarea
1234. Codul Master este folosit att pentru operarea sistemului ct i
pentru programarea celorlalte coduri de acces.
Codul al 4-lea, dac este programat, este cod "de ambuscad". Dac
centrala este legat la linia telefonic, dezarmarea sistemului cu acest cod
va avea ca efect transmiterea unui cod special care va aten[iona dispecerul
c dezarmarea a fost fcut sub amenin[are
Modificarea codurilor, inclusiv a codului "Master", se face cu comanda
[*][7][Cod Master].
ARMAREA
nainte de a arma sistemul, se nchid toate zonele protejate (ui, ferestre,
PR, etc.).
Dac IeduI "Sistem" este aprins atunci trebuie verificate urmtoarele:
- memoria de alarm (comanda[*][5]). Dac sunt memorate alarme memoria
se va terge odat cu armare asistemului.
- zonele izolate (comanda [*][3] [Cod de acces]). Asigura[i-v c zonele
izolate sunt izolate n mod inten[ionat.
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
6
- avarii n sistem (comanda [*][4]). Dac sunt probleme cu bateria sau cu
re[eaua de alimentare de la 220VCA, rezolva[i-le nainte de armare. Dac
sistemul a avut probleme la ultima ncercare de comunica[ie cu dispeceratul,
memoria de avarie se va terge la ieirea din modul de afiare.
Dac IeduI "Pregtit" nu este aprins atunci una sau mai multe zone sunt
deschise. Sistemul nu poate fi armat dect dac ledul Pregtit este aprins.
Pentru a arma sistemul introduce[i un cod de acces format din 4 cifre. La
fiecare cifr apsat tastatura va emite un beep scurt.
Cnd codul de acces a fost introdus, ledul Armat se va aprinde iar tastatura
va emite 6 beep-uri.
Dac codul de acces nu este corect, tastatura va emite un beep prelung. Se
apas tasta [#] i se reia introducerea codului.
Dup ce codul de acces a fost introdus i ledul Armat s-a aprins se
prsete obiectivul prin zona de intrare/ieire nainte de expirarea timpului
de ieire. Dup expirarea acestui timp toate LED-urile se vor stinge cu
excep[ia ledului Armat.
Valoarea implicit a timpului de ieire este 120 secunde (vezi sectiunea [03]).
ALTE MODURI DE ARMARE
ARMARE RAPID
[*] [0]
Func[ia de armare rapid permite armarea sistemului de ctre un utilizator
care nu trebuie s posede un cod de acces. Armarea se face prin tastarea
secven[ei [*][0]. Dup aceasta, utilizatorul trebuie s prseasc obiectivul
nainte de expirarea timpului de ieire. La expirarea timpului de ieire
sistemul este armat n ntregime, iar LED-ul "Armat" va rmne aprins.
ARMAREA "INSTANT STAY"
[*] [1] [COD DE ACCES]
Acest mod de armare este util cnd se dorete protec[ie perimetral,
utilizatorul rmnnd n interiorul obiectivului (de exemplu la armarea pe timp
de noapte la locuin[a proprie).
Dup tastarea codului de acces sistemul izoIeaz automat zoneIe definite
de tip "cu urmrire". Din acest motiv IeduI gaIben "sistem" se va
aprinde. Dup expirarea timpului de ieire zoneIe ntrziate vor deveni
instantanee i vor declana alarm dac vor fi violate.
LED-ul rou Armat va clipi indicnd faptul c zonele ntrziate func[ioneaz
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
7
ca zone instantanee.
ARMAREA "STAY"
[*] [2] [COD DE ACCES]
Acest mod de armare este util cnd se dorete protec[ie perimetral,
utilizatorul rmnnd n interiorul obiectivului dar permi[nd accesul altor
utilizatori n obiectiv prin zonele destinate pentru intrare/ieire.
Dup tastarea codului de acces sistemul izoIeaz automat zoneIe definite
de tip "cu urmrire". Din acest motiv IeduI gaIben "sistem" se va
aprinde. La expirarea timpului de ieire sistemul este armat n ntregime, iar
LED-ul "Armat" va rmne aprins.
DEZARMAREA
Se intr n obiectiv prin zona de intrare/ieire. n momentul deschiderii zonei
de intrar/ieire se va declana contorul timpului de intrare.
Buzerul tastaturii va emite un beep continuu, pe toat perioada timpului de
intrare, indicnd faptul c sistemul trebuie dezarmat.
Se tasteaz un cod de acces. Dac s-a introdus greit se apas tasta [#] i
se reia codul de la nceput. LED-ul Armat se va stinge iar beep-ul se va
opri.
Dac sistemul nu este dezarmat n timpul de intrare, centrala va intra n
alarm. Pentru modificarea timpului de intrare vezi cap. PROGRAMARE,
sectiunea [03].
ALTE COMENZI DE OPERARE
IZOLAREA ZONELOR
[*] [3] [COD DE ACCES]
Detectoarele de pe o zon izolat nu vor fi luate n considerare de ctre
central. zolarea unei zone este folosit cnd se dorete accesul n zona
respectiv chiar dac sistemul este armat, cnd un senzor este defect sau o
defec[iune a cablajului nu permite depanarea imediat.
Sistemul poate fi armat cu o zon sau mai multe zone izolate chiar dac
sunt deschise.
Cu sistemul dezarmat se apas [*] [3] [Cod de acces] pentru a se afia
zonele izolate. LED-ul Sistem va clipi iar LED-urile zonelor izolate vor fi
aprinse.
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
8
Pentru a izola o zona se apas cifra corespunznd zonei respective iar ledul
corespondent se va aprinde. Pentru a terge starea de izolare a unei zone se
apas cifra respectiv iar ledul se va stinge.
Pentru a iei din modul de izolare se apas [#].
OBSERVA|E: La dezarmarea sistemului starea de izolare a zonelor se va
terge.
AFISAREA STRII SISTEMULUI
[*] [4]
Sistemul de alarm supravegheaz permanent o serie de condi[ii impuse
pentru buna sa func[ionare. Cnd una din aceste condi[ii nu este respectat
LED-ul Sistem se va aprinde.
Pentru a afia starea acestor condi[ii se tasteaz [*] [4]. Afiarea acestor
condi[ii se face pe LED-urile de zone, dup cum urmeaz:
LED Zona 1 Baterie descrcat: dac bateria este deconectat, are
tensiunea mic sau siguran[a de pe circuitul de baterie este ars atunci
acest LED este aprins. LED-ul se va stinge la 8 secunde dup restabilirea
circuitului bateriei.
LED Zona 2 Tensiune de 220V Iips: dac tensiunea de re[ea de
220Vac lipsete, transformatorul este ars sau siguran[a de pe circuitul de
re[ea este ars, atunci acest LED este aprins. LED-ul se va stinge imediat la
restabilirea circuitului de alimentare de la re[ea
LED Zona 3 ncercare nereuit de comunica|ie. Dac centrala de
alarm nu a reuit s transmit evenimentele la sta[ia de monitorizare n 8
ncercri repetate, acest LED va fi aprins. LED-ul se va stinge la ieirea din
acest mod de afiare.
eirea din acest mod de afiare se face prin apsarea tastei [#].
AFISAREA MEMORIEI DE ALARM
[*] [5]
Alarmele produse n decursul ultimei armri sunt memorate. Pentru a afia
zonele care au intrat n alarm se tasteaz [*] [5].
LED-ul Sistem va clipi precum i LED-urile zonelor care au intrat n alarm.
Pentru a vizualiza primele 9 zone alarmate n timpul ultimei armri se pot
apsa tastele de la 1 la 9, la tasta 1 afindu-se prima alarm iar la 9 cea
mai recent.
Pentru vizualizarea simultan a tuturor zonelor care au fost alarmate se va
apsa tasta 0.
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
9
eirea din acest mod de afiare se face prin apsarea tastei [#].
Memoria de alarm se va sterge odat cu o nou armare a sistemului.
FUNC|IA CHIME ON/OFF
[*] [6]
Func[ia chime activat va face ca tastatura s emit 6 beep-uri de fiecare
dat cnd o zon ntrziat este activat. Aceat func[ie este util atunci
cnd ua/uile de intrare/ieire nu sunt n raza vizual a utilizatorului, iar
acesta dorete s fie informat de deschiderea acesteia/acestora.
Func[ia chime func[ioneaz doar cu sistemul dezarmat.
Func[ia chime poate fi activat/dezactivat doar cu sistemul dezarmat
introducnd comanda [*] [6]. Dac func[ia s-a activat tastatura va emite 3
beep-uri. Dac func[ia s-a dezactivat tastatura va emite un singur beep lung.
PROGRAMAREA/MODIFICAREA CODURILOR DE ACCES
[*] [7] [COD MASTER]
Comanda [*] [7] [Cod Master] permite utilizatorului programarea/modificarea
codului Master precum i a 3 coduri de acces suplimentare.
Se tasteaz comanda [*] [7] [Cod Master].
LEDurile Pregtit, Armat i Sistem vor ncepe s clipeasc.
LED-urile de zone aprinse vor indica ce coduri sunt programate. mplicit,
LED-ul zonei 1 va fi aprins indicnd c este preprogramat doar codul Master
(codul Master este codul numrul 1).
Din acest moment se procedeaz la modificarea codurilor astfel:
Schimbarea sau adugarea unui cod
Pentru a aduga/schimba codurile de acces de la 1 la 4 se va tasta cifra
codului care trebuie adugat/schimbat.
LED-ul de zon corespunztor va ncepe s clipeasc, iar tastatura va emite
3 beep-uri. Se va introduce noul cod de acces din 4 cifre. Nu se apas [*] n
timpul introducerii codului.
Dup ce s-au tastat cele 4 cifre tastatura va emite 6 beep-uri iar LED-ul de
zon corespunztor va rmne aprins.
n acest mod se adug sau se schimb toate cele 4 coduri.
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
10
tergerea unui cod
Pentru a terge un cod se introduce cifra codului care trebuie ters.
LED-ul de zon corespunztor va ncepe s clipeasc, iar tastatura va emite
3 beep-uri. Se tasteaz [****] pentru a terge codul respectiv.
ATEN|IE: Nu se va terge niciodat coduI Master! Dac este ters din
greeal se va ini[ializa sistemul la valorile implicite (vezi subcap. Punerea n
func[iune)
n acest mod de programare/modificare a codurilor, LED-urile "Pregtit",
"Sistem" i "Armat" vor clipi continuu, iar LED-urile de zon vor afia astfel:
LED DE ZON CODUL DE ACCES ESTE:
stins neprogramat
aprins programat
clipete n curs de programare
Dup ce s-au fcut toate modificrile dorite, ieirea din acest mod de
programare/modificare se face prin apsarea tastei [#].
SUMAR OPERARE
ARMARE
[Cod de Acces] Armare normal
[*] [0] [Cod de Acces] Armare rapid
[*] [1] [Cod de Acces] Armare "nstant Stay"
[*] [2] [Cod de Acces] Armare "Stay"
DEZARMARE
[Cod de Acces]
IZOLARE ZONE
[*] [3] [Cod de Acces]
Prin apsarea tastelor corespunztoare zonelor, se activeaz/dezactiveaz
izolarea.
AFISAREA STRII SISTEMULUI
[*] [4] Dup aceast comand, indica[iile LED-urilor arat urmtoarele:
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
11
LED Zona 1 LED Zona 2 LED Zona 3
Baterie descrcat Lips tensiune 220V Comunica[ie
nereuit
AFISAREA MEMORIEI DE ALARM
[*] [5] Dup aceast comand, vizionarea ultimelor 9 alarme se face
prin apsarea respectiv a tastelor 1-9. Apsarea tastei [0] va afia toate
zonele alarmate.
FUNC|IA CHIME ON/OFF
[*] [6] Aceast comand, cupleaz/decupleaz func[ia Chime.
Confirmarea const n 3 beep-uri la activare, respectiv un beep lung la
dezactivare.
PROGRAMAREA/MODIFICAREA CODURILOR DE ACCES
[*] [7] [Cod Master]
Dup aceast comand, se pot efectua urmtoarele opera[ii:
Schimbare/Adugare cod tergere cod
[Numr cod] [Cod acces nou] [Numr cod] [****]
Dup tastarea numrului de cod de editat, LED-urile "Pregtit", "Sistem" i
"Armat" vor clipi continuu, iar LED-urile de zon vor afia astfel:
LED DE ZON CODUL DE ACCES ESTE:
stins neprogramat
aprins programat
clipete n curs de programare
CERBER 4
MANUAL DE UTLZARE
12