Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE MEDICINA VICTOR PAPILLIAN SPECIALIZAREA A. M.G.

DISCIPLINA: CHIRURGIE GENERALA

DIAGNOSTICUL POZITIV IN LITIAZA C.B.P.

POPA ST. MELANIA-ALINA ANUL II SERIA II 2010-2011


Diagnosticul litiazei CBP poate fi sugerat de simptomatologia clinica nespecifica, dar este foarte probabil in caz de angiocolita acuta sau pancreatita acuta biliara. In cazurile cu simptomatologie frusta diagnosticul se va baza pe explorrile diagnostice. Biologic in litiaza CBP pot apare urmtoarele modificri: a. Sindromul inflamator,infec ios: cre!terea "S#, leucocitoza
$

b. Sindromul de citoliza %epatica: cre!terea transaminazelor de regula de &'( ori peste valorile normale, rareori cre!teri mai I importante c. Sindromul de colestaza, cel mai important pentru diagnostic pentru ca atrage aten ia asupra bloca)ului evacurii bilei de ctre calculul sau calculii prezen i in CBP: * Cre!terea bilirubinei con)ugate nu este constanta pentru ca apare doar la )umtate din pacien ii cu litiaza CBP+ * Cre!terea enzimelor de colestaza ,fosfataza alcalina, enzimele de colestaza crescute+ d. Cre!terea enzimelor pancreatice. 1ceasta define!te in special pancreatita acuta biliara . Cre!teri u!oare ale enzimelor pancreatice pot apare si la pacien ii cu litiaza CBP simptomatica,in special la cei care se prezint cu angiocolitita. Pentru diagnosticul de pancreatita acuta biliara cre!terea amilazelor serice trebuie sa fie de peste trei ori valorile normale. e. Cre!terea uremiei si a creatininei sericein special in angiocolitele acute severe cu dezec%ilibre %idroelectrolitice si insuficienta renala acuta func ionala ,angiocolita acuta uremigena-. Explotari imagistice: a- 2adiografia abdominala pe gol poate fi uneori utila. Calculii biliari sunt radiotransparenti, deci pot fi eviden ia i doar excep ional la examenul radiologic pe gol. 1ceasta poate eviden ia uneori aerobilie, in cazul fistulelor biliodigestive spontane ce iau na!tere prin migrarea calculilor biliari, prin pere ii biliari, in tubul digestiv sau In caz de anastomoze biliodigestive realizate c%irurgical sau dup sfincterotomii endoscopice. In caz de pancreatite acute biliare poate fi eviden iata radiologic ansa santinela. In general celelalte investiga ii imagistice vor avea in principal doua elemente importante de adus pentru diagnostic: evidenierea calculului pe CBP care va produce un obstacol al fluxului biliar si in consecin a va produce o dilatare in amonte a acesteia. Deci explorrile imagistice vor demonstra indirect existenta unui obstacol pe CBP care produce dilatarea secundara de cai biliare sau, de preferat, eviden ierea specifica a calcului cu excluderea altor tipuri de obstacole ,stenoze inflamatorii, compresii extrinseci, stenoze maligne, stenoze la nivelul
&

gama glutamin

transpeptidaza- este mai sensibila deoarece peste ./0 din pacien ii cu litiaza CBP au

papilei "ater-. b) Ecografia abdominala este neinvaziva rapid disponibila, dar dependenta de experien a operatorului 1ceasta eviden iaz doar in aproximativ 50% din cazuri caculii in datorita calea biliara principala, procent care scade cu cit calculii sunt mai distal situa i ,zona peripapilara este mai greu accesibila examinrii ultrasonografice suprapunerilor frecvente de gaze la acest nivel- sau sunt mai mici sau unici. 3arele avanta) al ecografiei este ca poate eviden ia cu acurate e distensia cailor biliare extra%epatice, poate fi efectuata inclusiv la patul bolnavului, cu aparate portabile . 1stfel, intr'un context clinic de angiocolita sau pancreatita acuta biliara, distensia cailor biliare eviden iata ecografic, in asociere cu un sindrom de colestaza biologic poate fi 4nalt sugestiva pentru litiaza CBP. c)Tomografia computerizata este mai specifica dacit ecografia abdominala in eviden ierea dilatrilor de cai biliare si a naturii obstacolului. Sensibilitatea si specificitatea metodei atinge 85-90%. d- ezonanta magnetica nucleara a evoluat rapid ca o investigate extrem de fiabila a arborelui biliar, neinvaziva, de aceea este tot mai mult utilizata, mai ales ca accesibilitatea metodei este in continua cre!tere. In multe centre tinde sa devina examinarea de electie a arborelui biliopancreatic. Prin rezonanta magnetica ca si colangiopancreatiografia nucleara se poate ob ine o colangiopancreatografie de mare rezolu ie, care poate da informa ii aproape la fel de specifice retrograda endoscopica ,CP25-, pe care tinde sa o 4nlocuiasc complet in acest moment, evident, doar din punct de vedere diagnostic. 6u este operator dependenta si este reproductibila, in plus aduce informa ii si despre structurile parenc%imatoase. e- Ecoendo!copia are o sensibilitate si specificate comparabila cu CP25, poate eviden ia c%iar mai corect dec7t CP25 calculii biliari mici de sub $ mm responsabili uneori de episoade de pancreatita acuta biliara tranzitorie. 1ce!ti calculi mici sunt mai dificil de eviden iat prin opacifierea directa a arborelui biliar deoarece pot fi u!or ,,4neca i8 in produsul de contrast si sa nu realizeze imagini lacunare. 5coendoscopia este utila mai ales pentru diagnosticul cazurilor dubitabile de litiaza CBP, pentru ca nu este invaziva. f- "# E a fost considerata mult timp metoda de electie pentru eviden ierea calculilor
9

biliari. Diagnosticul acestora se realizeaz radiologic, dup introducerea retrograda prin orificiul biliar al papilei "ater, printr'un cateter trecut printr'un endoscop, a unui produs de contrast radioopac. Calculul biliar va dislocui produsul de contrast in dreptul sau si deoarece este radiotransparent va realiza o imagine lacunara mobila. BIBLIOGRAFIE: Mircea Beuran, Mircea Grigorescu: Ac ua!i a i "e#ico-c$irurgica!e in %a o!ogia #iges i&a , 5ditura 3edicala :niversitara 8Iuliu #atieganu8, Clu)'6apoca, &;$; Monic Ac !o"#c$i% Li&i ' (i!i ) co!*#&*)o!o&ic + ,* ! *-i,*.io!o/i* ! /*n*&ic + Ed. Clusium, Cluj 2008 O!i"i0 P #c0+ Mi)c* G)i/o)*#c0+ Monic Ac !o"#c$i+ V #i!* An,)*ic % G #&)o*n&*)o!o/i*. 1*- &o!o/i*. B '*!* -) c&icii c!inic*. Ed Medicala U i!e"si#a"a $Iuliu Ha#ie%a u$, Cluj&Na'(ca, 2008