Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 1

ELECTROSTATICA

Tema 1

ELECTRIZAREA CORPURILOR Scurt istoric


Electrizarea corpurilor a fost descoperit! cu mai bine de 2500 de ani n urm!, n Grecia antic!. Fenomenul de electrizare, focul ascuns , cum l numeau vechii greci, a fost pentru mult timp considerat o curiozitate. Cuvntul electricitate a fost introdus n "tiin#ele naturii probabil la sfr"itul secolului al XVI-lea, fiind atribuit lui W. Gilbert (1540-1603). Etimologia acestuia, precum "i a tuturor no#iunilor derivate, o constituie cuvntul grecesc pentru chihlimbar (electron), o r!"in! natural! care a fost utilizat! n Grecia antic! pentru a ob#ine focul ascuns- adic! sarcini electrice acumulate prin electrizare. Abia n secolul al XIX-lea, cercet!rile efectuate de Ampere, Faraday, Maxwell "i mul#i al#ii, continuate de fizicienii "i chimi"tii secolului al XX-lea , au condus la concluzia c! propriet!#ile fizice "i chimice a tot ce ne nconjoar!, de la atom la celula vie, sunt n mare parte, determinate de existen#a interac#iunii electrice. METODE DE ELECTRIZARE A CORPURILOR A. Electrizarea prin frecare Experimental se constat! c!, n anumite condi#ii, de exemplu prin frecare, corpurile pot fi aduse ntr-o stare care modific! unele dintre propriet!#ile mediului n care acestea se afl!. Modificarea este pus! n eviden#! prin aceea c! alte corpuri, aduse n aceea"i stare, sunt supuse unor for#e. Prin frecarea unei baghete de ebonit! sau chihlimbar (!) cu o bucat! de blan! se constat! c! bagheta atrage buc!#ele de hrtie sau fire de p!r, praf etc. Dac! o baghet! de ebonit!, dup! ce se freac! cu o blan!, este adus! n apropierea unui pendul electric se constat! c! bobi#a pendulului este atras! de c!tre baghet!. Din aceste experien#e se trage concluzia c! - - bagheta de ebonit!, prin frecare, cap!t! proprietatea de a atrage corpuri mici din
1

preajma ei. Se spune c! bagheta s-a electrizat prin frecare. Prin conven#ie s-a stabilit c! unele corpuri se electrizeaz! negativ (bachelita, chihlimbarul) iar altele se electrizeaz! pozitiv (sticla, plexi). Explica#ia acestui fenomen este c! substan#ele sunt alc!tuite din atomi care la rndul lor con#in n nucleu protoni e+ (pozitivi) "i neutroni iar nveli"ul con#ine at#ia electroni e- (negativi), nct pe ansamblu atomul este neutru din punct de vedere electric. Cu e a fost notat! unitatea de sarcin! electric!, care are valoarea: e=1,6.10-19C Dac! printr-un procedeu oarecare (frecare) se modific! num!rul de electroni din nveli", atunci atomii devin ioni pozitivi dac! au pierdut electroni "i ioni negativi dac! exist! un surplus de electroni fa#! de num!rul protonilor din nuclee. Prin frecare poate fi electrizat! orice substan#!, chiar "i metalele, dar trebuie ca acestea s! fie prev!zute cu mner izolator, altfel sarcina electric! se scurge prin corpul nostru n p!mnt iar pedulul nu este deviat, ca n figura al!turat!. B. Electrizarea prin contact Dac! o baghet!, electrizat! prin frecare, este adus! n apropierea unui pendul electric cu bil! metalic!, se constat! c! n prima etap! o va atrage dar imediat este respins!. Se trage concluzia c! dup! ce s-a - - atins bila de baghet! se produce o electrizare a - - -2 3 1 bilei cu acela"i fel de sarcin! electric! care se distribuie pe toat! suprafa#a ei. Dac! dou! corpuri electrizate cu sarcinile Q10 "i Q20 sunt aduse n contact, ele "i + ++ + + + + + + distribuie sarcinile, propor#ional cu + + + + + ++ + + + + dimensiunea lor, nct, dac! sistemul este Q10 Q10 Q 1 Q2 izolat, are loc conservarea sarcinilor electrice: Q10+Q20=Q1+Q2

n urma electriz!rii prin contact corpurile vor avea acela"i fel de sarcin! electric!, fie numai pozitiv!, fie + + numai negativ!. Dup! atingerea bilelor pendulelor electrice, acestea se resping. C. Electrizarea prin influen!" n cazul conductoarelor metalice este specific! existen#a unui num!r mare de electroni care se pot mi"ca aproximativ liber n interiorul materialului. Dac! n apropierea unui corp metalic, izolat, se apropie o baghet _ ! de ebonit! electrizat! prin frecare, se produce o _ ++ _ deplasare a sarcinilor electrice, determinnd o + + + + + ++ _ + __ ++++++ + polarizare a acestora la capetele corpului. + _ Dac! se conecteaz! corpul la p!mnt, printr-un fir, _ ++++++ _ sarcina pozitiv! este anihilat! de c!tre electronii + + + + + + + __ ce vin din p!mnt, iar pe corp r!mn numai _ sarcini electrice negative. _ ++++++ _ Dup! ce se desface leg!tura cu p!mntul, se poate + + + + + ++ __ ndep!rta bagheta c!ci corpul r!mne electrizat, _ _ prin influen#!, cu sarcin! electric! negativ!, care _ _ _ _ se distribue uniform pe toat! suprafa#a corpului. __ _ _ Electrizarea prin influen#! se poate realiza "i la corpurile izolatoare, unde, n prezen#a cmpului electric, for#ele electrice produc deformarea + _ + _ + _ + _ + + _ + _ + _ + _ + nveli"urilor electronice ale atomilor realizndu-se + _ + _ + _ + _ + + dipoli electrici care se orienteaz! ordonat. Aceast! electrizare este local! dar la capetele corpului se vor g!si straturi sub#iri de sarcini electrice legate pe fe#ele acestuia. Din cele prezentate mai sus rezult! clar c! prin electrizare nu se genereaz! sarcini electrice ci doar se transfer! sarcini de la un corp la altul sau se redistribue sarcina electric! pe un sistem de corpuri.

Tema 2

LEGEA LUI COULOMB


Experimental s-a constatat c! dou! corpuri electrizate interac#ioneaz! ntre ele prin for#e de atrac#ie sau de respingere dup! cum ele au sarcini electrice diferite sau au acela"i fel de sarcin! electric!. _ _ _ + + + Pe baza datelor experimentale, fizicianul Charles Coulomb a formulat n anul 1785 legea interac#iunii dintre corpurile electrizate:

Q1

F
r

_ Q2

ntre dou! corpuri punctiforme, purt!toare de sarcini electrice Q" #i Q2 se exercit! for$e orientate pe linia ce une#te corpurile, de valoare propor$ional! cu produsul sarcinilor Q".Q2 #i invers propor$ional! cu p!tratul distan$ei r dintre corpuri.
F=k Q1 .Q 2 r2

Constanta de propor#ionalitate k depinde de mediul n care se afl! sarcinile electrice "i de sistemul de unit!#i de m!sur!, n SI ea este dat! de expresia: 1 k= 4 unde se nume"te permitivitate electric! a mediului. Astfel, for#a electric! va avea expresia: 1 Q1 .Q 2 F= 4 r 2
4

Permitivitatea electric! a vidului (aerului) este o constant! universal! 0=8,85.10-12F/m cu valoarea: iar constanta k=9.10-9Nm2/C2 Pentru a compara, din punct de vedere electric, un mediu dat cu vidul sau cu aerul, se folose"te permitivitatea electric! relativ! r ce arat! de cte ori for#a de interac#iune n vid este mai mare dect n acel mediu: F r = 0 = F 0 sau =r.0 n tabelul al!turat se dau cteva valori ale permitivit!#ii relative ale unor substan#e. Substan#a Substan#a r r Dup! cum se vede, 1,00059 Por#elan 4..5 permitivitatea rela-tiv! Aer 2..2,3 Mic! 4..8 a aerului este apropiat! Petrol 2..2,5 Glicerin! 43 de unitate, motiv Hrtie 3..4 Ap! 81 pentru care se Ebonit! 2..12 ceramic! <8000 consider! c! proprie- sticl! t!#ile electrice ale aerului sunt acelea"i cu ale vidului. PROBLEME 1) Dou! sfere metalice, au razele R1=R2=8cm. Prima sfer! este nc!rcat! cu sarcina electric! Q10=6.10-8C iar a doua nenc!rcat!. Se ating sferele ntre ele. Ce sarcini vor avea ele? Dar dac! a doua sfer! este nc!rcat! cu sarcina electric! Q20=-4.10-8C? R: a) Q=3.10-8C b) Q=10-8C 2) Dou! sfere metalice identice nc!rcate cu sarcinile Q10=18.10-9C "i Q20=4.10-9C se afl! n aer la o distan#! oarecare ntre ele. Sferele sunt aduse n contact "i apoi introduse ntr-un lichid la aceea"i distan#! ca la nceput. Se constat! c! for#a de interac#iune dintre sfere a r!mas neschimbat!. S! se calculeze permitivitatea relativ! a lichidului. R: r=1,68
5

3) Se consider! dou! sfere metalice mici cu sarcinile Q1=+1C "i Q2=+4C, situate n aer la distan#a d=6cm. n ce loc "i cu ce sarcin! trebuie plasat al treilea corp punctiform, nct sistemul s! fie n echilibru mecanic? R: x13=2cm Q3=-0,44.10-6C 4) n vrfurile unui p!trat cu latura !=4cm se g!sesc patru corpuri cu sarcinile Q1=Q3=+2.10-6C respectiv Q2=Q4=4.10-6C. S! se calculeze for#a ce se exercit! asupra corpului Q4. R: F4=18N 5) Dou! sfere metalice identice, cu masele egale m=0,1g, situate n aer, sunt suspendate din acela"i punct prin dou! fire izolatoare, de lungime !=20cm. Care sunt sarcinile electrice (egale) ale celor dou! sfere, dac! unghiul format de cele dou! fire este =900 ? R: Q=9,4.10-8C
1+

-2

4-

+3

Q +
Q +

S-ar putea să vă placă și