Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII ,TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE TIINE DEPARTAMENTUL DE STIINTE ECONOMICE

SI GESTIUNEA AFACERILOR TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN

SPECIALIZAREA MARKETING
I. MARKETING TURISTIC 1. Piaa turistic 2. Politica de produs n marketingul turistic 3. Politica promoional n marketingul turistic Bibliografie i!i al"# 1. Filimon Stremtan, Marketing turistic, Seria Didactica ,Alba ulia,2!1! Bibliografie $ele%&i'"# 2. Dumitru Patric"e, Filimon Streman, Ana spas, ulian Patric"e, Elemente de marketing turistic, #ditura $lobal %edia mage, De&a 2!!! 3.%ariana 'ucur S(abo, Marketing turistic, #ditura recson, 'ucuresti,2!!) *.+irgil 'alaure, acob ,toiu, ,lin +eg"e-, Marketing turistic, #ditura .ranus, 2!!/ II. MARKETING 1. %ediul e0tern al ntreprinderii 2. Politica de produs 3. Politica de pre *. Politica de distribuie /. Politica promoional Bibliografie i!i al"# 1. 'alaure, +. 1coord.2, Marketing, #ditura .ranus, 'ucure-ti, 2!!3 Bibliografie $ele%&i'"# 1. 3otler P"ilip, Armstrong $ar4, Principiile marketingului, #ditura 5eora, 'ucure-ti, 2!!* III. C(MP(RTAMENTUL C(NSUMAT(RULUI 1. Procesul deci(ional de cumprare 2. n6luene direct obser&abile asupra comportamentului consumatorului 3. n6luene de natur endogen asupra comportanetului consumatorului *. n6luene de natur e0ogen asupra comportamentului consumatorului Bibliografie i!i al"# 1. ,toiu acob, 5eodorescu 7icolae, Comportamentul consumatorului, #ditura .ranus, 'ucure-ti, 2!!* Bibliografie $ele%&i'"# 1. 'alaure, +irgil 1coord.2, Marketing, #ditura .ranus, 'ucure-ti, 2!!3

TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA A)ACERIL(R


I. 1. 2. 3. *. /. TE*NICA NEG(CIERII A)ACERIL(R 7egocierea86orm de comunicare Strategii de negociere 5actici de negociere 5e"nici de negociere 7egocierile internaionale

Bibliografie i!i al"# 1. Ale0e ,., Teoria comunicrii i negocierii, 7ote de curs, .ni&ersitatea 'ucure-ti, 2!!9 Bibliografie +e $,e%iali&a&e# 1. Plia-, oan, Negocierea afacerilor, #ditura :idoprint, ,lu; 7apoca, 2!!< 2. Popa, oan, Negocierea comercial internaional, #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!) 3. Prutianu, =te6an, Manual de comunicare i negociere n afaceri,&ol. , #ditura Polirom, a-i, 2!!! *. Prutianu, =te6an, Manual de comunicare i negociere n afaceri ,&ol. , #ditura Polirom, a-i, 2!!! /. 5"ompson, >eig", Mintea i inima negociatorului. Manual complet de negociere , #ditura %eteor Press, 'ucure-ti, 2!!) II. 1. -. 0. 2. 3. ). <. 9. MANAGEMENTUL RESURSEL(R UMANE 1,oninutul, obiecti&ele -i natura acti&itilor managementului resurselor umane Mo&i'a.ia a!ga/a.ilor Re%r1&area re$1r$elor 1 a!e Sele%.ia re$1r$elor 1 a!e Preg"&irea ,rofe$io!al" 4i +e5'ol&area %arierei #&aluarea per6ormanelor resurselor umane >eaders"ip Procesul de comunicare

Bibliografie i!i al"# 1. Ac"im, .%., ?inescu, A. 'ele ., Managementul resurselor umane, #ditura :isoprint, ,lu;87apoca, 2!!< Bibliografie +e $,e%iali&a&e# 1. Armstrong %., Managementul resurselor umane, #dit. ,@D#,S, 2!!3 2. 'urdu-, #. -.a., Managementul schim rii organi!aionale, #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!! 3. Drucker, P., "no#aie i spirit ntreprin!tor, #ditura 5eora, 'ucure-ti, 2!!! *. 7icolescu, @. -.a., $isteme, metode i tehnici manageriale ale organi!aiei , #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!!

III. MANAGEMENT 1. Procesele de management -i 6unciile managementului 6irmei 2. Principiile generale ale managementului organi(aiei economice 3. Sistemul organi(atoric al 6irmei *. Sistemul metodologic managerial Bibliografie i!i al"# 1. @&idiu 7icolescu, on +erboncu, Managementul organi!aiei, #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!< Bibliografie +e $,e%iali&a&e# 1. #ugen 'urdu- -.a., Managementul schim rii organi!aionale, #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!3 2. @&idiu 7icolescu, on +erboncu, Metodologii manageriale, #ditura 5ribuna #conomic, 'ucure-ti, 2!!1 3. @&idiu 7icolescu, >uminia 7icolescu, Economia, firma i managementul a!ate pe cunotine, #ditura #conomic, 'ucure-ti, 2!!/

TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN

SPECIALIZAREA EC(N(MIA C(MERULUI6 TURISMULUI 7I SER8ICIIL(R


I. BAZELE C(MERULUI 1. ,oninutul acti&itii comerciale 2. Distribuia mr6urilor 3. ,omerul cu ridicata *. ,omerul cu amnuntul Bibliografie i!i al"# 1. 3otler, P., Managementul Marketingului, #diia a 8a, 'ucure-ti, #ditura 5eora, 2!!1 2. D. Patric"e, F. Streman, . Patric"e, %a!ele comerului intern i internaional , #d. $lobal %edia mage, De&a, 2!!!. 3. Streman F., %a!ele comerului, Seria Didactica, Alba ulia, 2!1! *. D. Patric"e, Politici, programe, tehnici i operaiuni de comer , #d. #conomic, 'ucure-ti, 2!!2. Bibliografie +e $,e%iali&a&e# 1. A. 'loc", A. %aAuin, Enc&clopedie #ente et distri ution, #d. #conomica, Paris, 2!!2 2. $odeluck, S., %oom'ul neteconomiei. Cum ul#ersea! "nternetul regulile (ocului electronic, 'ucure-ti, #ditura ,oresi, 2!!! 3. :.P.Bones, .>.?olida4, Comerce, #d. Pan C 'ooks, >ondon and S4dne4, 1D9!. *. de 3are8Sil&er, %., E'$hock )***. The Electronic $hopping+e#olution, >ondra, %acmillan, 2!!! /. 3otler, P.1coautor2, Principiile Marketingului, 'ucure-ti, #ditura 5eora, 2!!!

). D. Patric"e, F. Streman, . Patric"e, A. spas, Elemente de marketing turistic, #d. $lobal %edia mage, De&a, 2!!! II. EC(N(MIA TURISMULUI 1. 5urismul C acti&itate economico8social 2. ,irculaia turistic 3. Piaa turistic *. Ser&iciile turistice

'ibliogra6ie minimalE 9. Bra! )6 Mari! D.6 7i o! T.6 Economia turismului i a mediului nconjurtor 6 E+. E%o!o i%"6 B1%1re4&i6 9::; -. Mi!%i16 R.6 Economia turismului6 e+i.ia a III<a6 E+. Ura!1$6 B1%1re4&i6 -==2 3. %inciu, :. 1coord.2, Economia turismului , -plicaii, #ditura .ranus, 'ucure-ti, 2!!< *. Pantelescu8%arin Andreea, .i#ersificarea i personali!area ser#iciilor turistice n conte/tul glo ali!rii, #ditura AS#, 'ucure-ti, 2!1! /. Snak, @., 'aron, P., 7eac-u, 7., Economia turismului, #d.#0pert, 'ucure-ti, 2!!1 ). 7eac-u, 7., 'ltreu, A., Economia turismului , lucrri practice, statistici, reglementri, #d..ranus, 'ucure-ti, 2!!/ <. Pantelescu8%arin Andreea, .i#ersificarea i personali!area ser#iciilor turistice n conte/tul glo ali!rii, #ditura AS#, 'ucure-ti, 2!1! 'ibliogra6ie selecti&E 9. A!+rei6 R.6 Co,e.%>i6 M6 Drag!ea6 I.6 Manual de tehnici operaionale n activitatea de turism6 E+. IRECS(N6 B1%1re4&i6 -==? -. B"+1le$%16 A.6 Economia turismului6 E+.U!i'er$i&"r.ii +i! (ra+ea6 (ra+ea6 -==2. 0. C@!+ea6 M.6 Bra!6 ).6 Spaiul geografic romnesc-organizare, amenajare, dezvoltare dura il, E+. E%o!o i%"6 B1%1re4&i6 -==9 2. Cri$&1rea!1.6 C.6 Strategii i tranzacii n turismul internaional 6 E+. C> Be%A6 B1%1re4&i6 -==? /. Draica, ,., Turismul internaional , Practici de ela orare i distri uie a produsului turistic, #d.All 'eck, 'ucure-ti, 2!!3 ). E ilia!6 R.6 Io!%i%"6 M.6 L1,16 N.6 Mi!%i16 R.6 Po,e$%16 D.6 S&"!%i1le$%16 G.6 ig16 G.6 1%lea6 C. !urism i servicii teste gril pentru e"amenul de licen , E+. Ura!1$6 B1%1re$&i6 -==2 <. oncic, %., Economia ser#iciilor, Ed. .ranus, 'ucuresti, 2!!! 9. >upu, 7., 0otelul ' Economie i Management, #d. All 'eck, 'ucure-ti, 2!!3 D. 7eagu,+., $er#icii i turism, #d. #0pert -i .ni&ersitatea :omFno8American, 'ucure-ti, 2!!! 1!. Patric"e, D., Streman, F., spas, A., Patric"e, ., Elemente de marketing turistic, #d. $lobal %edia mage, De&a, 2!!! 11. Stnciulescu, $., Managementul operaiunilor de turism, ediia a ""'a, #d. All 'eck, 'ucure-ti, 2!!3 12. Stnciulescu, $., -nimaia i animatorul n turism, #ditura .ranus, 'ucure-ti, 2!!) 13. Gigu, $., Turism montan, #d. .ranus, 'ucure-ti, 2!!1

III. EC(N(MIA SER8ICIIL(R 1. >ocul -i rolul ser&iciilor n economie 2. 5ipologia ser&iciilor n economie 3. 5ari6ele pentru ser&icii *. 5endine n sc"imburile internaionale de ser&icii /. #6iciena economic -i social a ser&iciilor Bibliografie i!i al"# 1. ?inescu A., 5odoran %. :., Managementul ser#iciilor, #d. A>5 P, Alba ulia, 2!!D Bibliografie $ele%&i'"# 1. ,osmescu ., >i&ia lie, Eonomia ser#iciilor, #d. .ni&. H>ucian 'lagaI, Sibiu, 1DDD
2. oncic %aria, :odica %inciu, $abriela Stnciulescu, Economia $er#iciilor C #diia a re&(ut -i adugit, #d. .ranus, 'ucure-ti, 1DDD 8a,

3. Bi&an Al., $er#iciile moderne, o pro#ocare pentru teoria i practica economic , #d. %irton, 5imi-oara, 1DDD
*. %orariu Daniela, 1unciile ser#iciilor n economia mondial, #d. %irton, 5imi-oara, 1DDD /. @lteanu +., Marketingul ser#iciilor, #diia a re&(ut -i adugit, #d. .ranus, 'ucure-ti, 2!!2

Director Departament >ect.uni&.dr %untean Andreea