Sunteți pe pagina 1din 10

Fuziunea si divizarea CUPRINS I. REGULI GENERALE: 1) Definitii (pag. 1) 2) Modalitati de realizare (pag. 1) 3) Elemente caracteristice fuziunii si divizarii (pag.

1) 4) Conditii generale de realizare a fuziunilor si divizarilor (pag.2) II. REALIZAREA FUZIUNILOR SI DIVIZARILOR : 1) regatirea fuziunilor si divizarilor !.Conditii financiare ale operatiunii (pag. 3) ". roiectul de fuziune sau divizare (pag. 4) 2) E#ecutarea fuziunilor sau divizarilor !. $uziunea % &eguli particulare aplicate societatilor pe actiuni (pag. ') % (ituatia societatii noi (pag. )) % Efectele fuziunii (pag. )) % Drepturile creditorilor sociali (pag. *) ". Divizarea % +nterventia e#pertilor (pag. *) % (ituatia societatilor ,eneficiare de aporturi (pag. *) % Efectele divizarii (pag. -) % Drepturile creditorilor sociali (pag.-) 3) Consecinte ale fuziunii si divizarii asupra salariatilor (pag. -) 4) (anctionarea neregulilor in materie de fuziune si divizare (pag. 1.) 1

I. REGULI GENERALE 1) De ini!ii: $uziunea / este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. !ceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor0 fiind si un mi1loc de reorganizare a unui grup. Divizarea / este operatiunea prin care intreg patrimoniul unei societati este impartit in mai multe fractiuni transmise simultan la mai multe societati de1a e#istente sau noi. Divizarea se realizeaza in general in profitul societatii 2mama3 si are ca efect o concentrare de intreprinderi. ") #$da%i!a!i de rea%izare: $uziunea poate im,raca doua forme: a) Contopirea / crearea unei societati noi prin reunirea mai multor societati de1a e#istente. 4ici una dintre societatile fuzionate nu%si mentine fiinta0 deoarece se creaza o noua societate0 distincta de toate cele care o formeaza.1 ,) !,sortia / se realizeaza prin inglo,area unei societati de o alta societate e#istenta0 aceasta din urma incetand a mai fiinta. 5ermenul utilizat este de 2fuziune%a,sortie3 si este procedeul cel mai des utilizat0 deoarece societatile care fuzioneaza sunt adesea de importanta diferita0 iar cea mai puternica le a,soar,e pe celelalte. Divizarea poate fi si ea de doua feluri : a) Divizare totala / se imparte intreg patrimoniul societatii scindate. ,) Divizare partiala / desprinderea numai a unei parti din patrimoniu0 urmata de o transmitere catre una sau mai multe societati e#istente sau care se infiinteaza in acest fel. Este tratata ca un aport partial de activ si nu ca o divizare propriu%zisa. &) E%e'en!e (ara(!eris!i(e uziunii si divizarii !. 5ransmiterea universala a patrimoniului 5ransmiterea tuturor elementelor de activ si de pasiv este o caracteristica ce apartine atat operatiunilor de fuziune0 cat si celor de divizare. $oarte important este faptul ca in special pasivul societatii a,sor,ite sau divizate este luat in sarcina societatilor a,sor,ante sau noi.

1.

Constantin (tanescu / 2Drept civil30 Editura Didactica si pedagocica0 "ucuresti0 1-). (pag.441) .

+n cazul divizarii0 2parta1ul3 se face in general in functie de elementele de activ aportate fiecarei societati ,eneficiare de aporturi.0 desi societatile mostenitoare sunt solidar responsa,ile fata de creditorii societatii divizate." ". Dizolvarea societatii a,sor,ite sau divizate 2

rin aceasta caracteristica0 fuziunea si divizarea se disting de 2aportul partial de active30 prin care o societate face aport la o alta societate de1a creata. 4u are loc o procedura de lic6idare a societatii a,sor,ite sau divizate0 asa cum se intampla in alte cazuri de dizolvare. C. (c6im,ul (compensarea) drepturilor sociale entru a restructura o societate prin fuziune sau divizare0tre,uie ca actionarii sau asociatii societatii a,sor,ite sau divizate sa devina asociatii societatii mostenitoare prin atri,uirea de actiuni sau parti sociale la aceasta societate. !tunci cand societatea ,eneficiara a transmiterii patrimoniului detine titluri ale societatii a,sor,ite sau divizate0 ea nu poate primi propriile sale titluri in sc6im, / actiuni sau parti sociale. )) C$ndi!ii *enera%e de va%idare a uziuni%$r si divizari%$r (ocietatile participante pot fi societati comerciale de forme 1uridice diferite (pot apare astfel de legaturi intre societatile de capitaluri si cele de persoane). 7 societate dizolvata sau in curs de lic6idare poate sa participe la o fuziune sau sa se divizeze cu conditia ca0 dupa desc6iderea lic6idarii0 sa nu fi procedat la nici o repartizare de activ intre actionari. Li+sa raudei Daca fuziunea sau divizarea a fost facuta pentru frauda0 creditorii lezati prin a,sor,irea sau divizarea societatii0 pot cere ca forma de reorganizare sa fie inopoza,ila lor.&

Pr$!e(!ia %i,erei ($n(uren!e !ceste doua forme de reorganizare reprezinta mecanismul 1uridic cu a1utorul caruia se realizeaza amplificarea activitatii0 in special 2concentrarea economica3 ).

". &. ).

86eorg6e !ng6elac6e / 2(ocietatile de capitaluri30 "ucuresti: 5ri,una Economica0 1--) (pag. 29-). Codul civil roman / art. -)9. :egea concurentei nr. 21;1--'0 pu,licata in M.7. nr. **; 3. aprilie 1--'. rin concentrare economica se intelege orice act 1uridic prin care:

- opereaza transferul proprietatii asupra totalitatii sau a unei parti a ,unurilor0 drepturilor si o,ligatiilor unui agent economic. - are ca o,iect sau ca efect permiterea unui agent economic sau a unui grup de agenti0 de a e#ercita o influenta determinanta asupra unui alt agent sau grup de agenti.. Consecintele economice se rasfrang nu doar asupra societatilor direct implicate0 ci si asupra ansam,lului intreprinderilor din grupul de care acestea apartin. +n cazul fuziunii a doua societati0 daca ele fa,rica produse analoage0 se a1unge de fapt la eliminarea unui concurent. !tunci cand agentii economici 3

implicati in operatiune totalizeaza o cifra de afaceri de pana la 1. miliarde lei0 nu intra in vigoare controlul pentru concentrari./ Cele care depasesc acest prag0 sunt supuse controlului si tre,uiesc notificare Consiliului Concurentei.0 +n acest caz0 pana la luarea unei decizii0 agentii economici pot lua doar masuri care nu sunt ireversi,ile0 si nu pot modifica definitiv structura pietei. II. REALIZAREA FUZIUNILOR SI DIVIZARILOR 1) Pre*a!irea uziuni%$r si divizari%$r A. C$ndi!ii%e inan(iare a%e $+era!iunii entru a determina aceste conditii se pot folosi metodele traditionale practicate in cazul aporturilor in natura (evaluarea ,unurilor aportate la valoarea lor intrinseca< evaluarea titlurilor atri,uite ca plata pentru aporturi< impartirea valorii nete a ,unurilor aportate la valoarea reala a actiunilor societatii ,eneficiatre a aporturilor). +n practica sunt utilizate si alte criterii pentru o determinare mai e#acta a valorii economice a intreprinderii (volumul productiei< renta,ilitatea< cursul la ,ursa< perspective de viitor).

.. Conform legii nr. 21;1--' art.11 alin.1 /. Conform legii nr. 21;1--' art.19 0. :egea nr. 21;1--' art.1' alin.1 Eva%uarea s$(ie!a!i%$r E#ista foarte multe metode de evaluare a societatilor0 printre care: a) valoarea intrinseca (matematica) / valoarea patrimoniului. ,) valoarea lic6idativa / valoarea intrinseca diminuata cu c6eltuielile si impozitele antrenate de lic6idarea societatii. c) valoarea productivitatii / capitalizarea do,anzilor determinate de mar1a ,ruta de autofinantare0 de ,eneficial net sau de media dividendelor distri,uite pe societate. d) valoarea de ,ursa / calculata fata de cursul mediu al actiunii Este necesara utilizarea mai multor criterii de evaluare 0 fara insa ca numarul lor sa fie prea mare. !cestea tre,uie sa fie semnificative pentru ceea ce doresc sa reprezinte.

De!er'inarea +ari!a!i%$r =aloarea totala a societatii este impartita la numarul de actiuni. Cu a1utorul capitalului fiecareia dintre ele0 se determina valoarea unitara a fiecarui titlu. aritatea sc6im,ului de titluri este data tocmai de 4

compararea aceastor valori0 daca raportul de sc6im, definitiv poate fi 6otarat. &aportul tre,uie sa fie simplu si posi,il. Din paritatea o,tinuta rezulta numarul de actiuni noi emise de societatea a,sor,anta sau noua in vederea atri,uirii lor actionarilor societatii a,sor,ite sau divizate. Crearea unui ($n! 1Pri'a de uziune2 Daca valoarea reala a actiunilor societatii a,sor,ante e#cede valoarea lor nominala0 diferenta intre valoarea ,unurilor primate ca aport si valoarea ma1orarii capitalului societatii a,sor,ante tre,uie sa fie in pasivul ,ilantului0 intr%un cont de 2prima de fuziune3. rima de fuziune poate fi utilizata si pentru acoperirea c6eltuielilor relative la fuziune sau divizare0 completarea fondului de rezerva ori constituirea de provizioane sau de reserve particulare. 3. Pr$ie(!u% de uziune sau divizare Este intocmit de catre consiliul de administratie al societatilor interesate si semnat de reprezentantul fiecareia dintre societatile participante la operatiune. Este necesar: a) pentru fuziune % acordul societatii a,sor,ante si a celor a,sor,ite0 sau al fiecarei dintre societatile ce fuzioneraza % daca se creaza o societate noua. ,) pentru divizare % acordul societatii divizata si a celor ,eneficiare

C$n!inu!u% +%anu%ui de uziune sau divizare roiectul planului de fuziune sau divizare trenuie sa ai,a incluse cel putin urmatoarele indicaii: > > > > > > forma0 denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune fundamentarea % scopurile (cauzele0 o,iectivele) si conditiile fuziunii sau divizarii sta,ilirea si evaluarea activului si pasivului care tre,uie transmis la societatile a,sor,ante sau noi modalitatile de predare a actiunilor sau partilor sociale si data la cere acestea au dreptul la dividende paritatea (raportul de sc6im,) a actiunilor sau partilor sociale cuantumul primei de fuziune sau al primei de divizare

> drepturile ce se acorda o,ligatarilor / detinatorilor de o,ligatiuni si orice avanta1e speciale (actiuni preferentiale0 drepturi de fondator) > data la care tre,uie sa fie inc6eiate ,ilanturile conta,ile de fuziune sau ,ilantul de divizare (data care tre,uie sa fie aceeasi pentru toate societatile participante la operatiune ) > data la care operatiile societatii a,sor,ite sau divizate vor fi considerate din punct de vedere conta,il0 ca fiind efectuate la societatea ,eneficiara de aporturi. 9

roiectul de fuziune sau divizare tre,uie sa contina orice alte date particulare care prezinta interes pentru operatiune. Pu,%i(i!a!ea +r$ie(!u%ui de uziune sau divizare 7ricand se petrece un eveniment in viata societatii comerciale / de natura sa duca la modificarea actelor constitutive sau sa duca la disparitia persoanei morale in cauza / tre,uie indeplinite formalitatile de pu,licitate prevazute de lege. Este si cazul restructurarii societatilor comerciale prin fuziune sau divizare. roiectul de fuziune sau divizare0 semnat de reprezentantii societatilor participante la operatiune0 se depune la Camera de Comert si +ndustrie a &omaniei unde este inmatriculata fiecare societate implicata. (e depune impreuna cu proiectul de fuziune sau divizare si o declaratie a societatii care inceteaza a e#ista in care se mentioneaza modul in care aceasta a 6otarat sa stinga pasivul sau. roiectul de fuziune sau divizare se pu,lica si la Monitorul 7ficial. ") E4e(u!area uziuni%$r si divizari%$r A. Fuziunea C$ndi!ii +en!ru rea%izarea uziunii a) sa fie convenita in preala,il prin 6otararea adunarii generasle a entitatilor colective implicate. 2$uziunea mai multor societati se 6otaraste de fiecare societate in parte3. 5 ?otararea adunarii generale cu privire la fuziune tre,uie autentificata notarial si supusa controlului de legalitate e#ercitat de 1udecatoria competenta.6 ,) fiecare societate comerciala implicata in a,sortie sau in contopire este o,ligata sa isi intocmerasca ,ilantul.17 Re*u%i +ar!i(u%are a+%i(a!e s$(ie!a!i%$r +e a(!iuni Daca societatea a,sor,anta este o societate de capital (societate pe actiuni sau societate in comandita pe actiuni) adunarea generala e#traordinara este supusa unor reguli particulare. !ceste reguli privesc: a) &aportul consiliului de administratie / consiliul tre,uie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia actionarilor un raport scris care sa contina elementele esentiale ale operatiunii proiectate. ,) &aportul cenzorilor / cenzorii tre,uie sa se pronunte tot printr%un raport scris asupra fuziunii proiectate si a conditiilor financiare de realizare a ei. c) +nformarea actionarilor / actionarii tre,uie sa fie instiintati cu cel putin 19 zile inainte de data adunarii generale. :or li se pun la dispozitie mai multe documente0 dar cele strict necesare sunt: % proiectul de fuziune % darea de seama a administratorilor in care se precizeaza si raportul de sc6im, al actiunilor sau partilor '

% raportul cenzorilor % ,ilantul conta,il de fuziune % evidenta contractelor de valoare mare in curs de e#ecutare % rapoartele de evaluare a societatilor sau raportul unui e#pert care isi va da avizul de specialitate asupa fuziunii

5. 6.

:egea 31;1--. art.1)4 alin.1) 7ctavian Capatina / 2(ocietatile comerciale30 Editura :umina :e#0 "ucuresti0 1--' (pag. 3'')

17. :egea 31;1--.0 art.1)4 alin.3

d) !pro,area aporturilor in natura / adunarea generala e#traordinara tre,uie sa valideze e#pertiza facuta asupra aporturilor in natura0 in conditiile legii. !portatorii in natura nu au drept de vot in deli,erarile referitoare la aporturile lor0 iar actiunile aportului nu sunt luate in considerare pentru calculul ma1oritatii. !ctionarii societatii a,sor,ante care sunt actionari si la societatea a,sor,ita pot participa la votul asupra aporturilor in natura a acestei societati.11 Si!ua!ia s$(ie!a!ii n$i Daca se creaza o noua societate pentru a primi aporturile/fuziune a doua sau mai multe societati0 aceasta tre,uie sa fie constituita conform regulilor proprii formei de societate adoptata. !stfel0 se poate forma : a) o societate cu raspundere limitata ,) o societate pe actiuni Daca noua societate este o societate pe actiuni0 fuziunea se poate realiza fara alte aporturi decat cele efectuate de societatile ce fuzioneaza (se aplica astfel o e#ceptie de la regula potrivit careia crearea unei societati anonime noi necesita cel putin cinci actionari). roiectul statutelor societatii noi tre,uie sa fie apro,at de adunarea generala e#traordinara a fiecareia dintre societatile care dispar.

E e(!e%e uziunii !,sortia si fuziunea pot avea efect decat dupa trei luni de la pu,licarea in Monitorul 7ficial a inscrisului care a operat transformarea si a 6otararii 1udecatoresti de autorizare.1" 5ermenul suspensiv de trei luni poate fi scurtat daca se indeplineste una din conditiile: )

a)

se 1ustifica plata datoriilor sociale cu acte o,tinute de la creditori.

,) suma corespunzatoare pasivului este depusa la CEC sau la administratia financiara< certificatul constatator ca s%a efectuat depunerea tre,uie pu,licat. +n acest caz este nevie de autorizarea 1udecatoriei. c) e#ista acordul tuturor creditorilor pentru reducerea termenului suspensiv de trei luni0 fiind necesar consimtamantul in scris.

11. 86eorg6e !ng6elac6e / 2(ocietatile de capitaluri30 "ucuresti : 5ri,una Economica0 1--) (pag. 2*.) 1". otrivit legii 31;1--. art.1)9 alin 1 Dupa e#pirarea termenului de trei luni / daca el nu a fost redus / fuziunea poate fi e#ecutata0 deci societatea va avea drepturile si va lua asupra sa o,ligatiile societatii care isi inceteaza activitatea .1& Dre+!uri%e (redi!$ri%$r s$(ia%i entru a%i ocroti0 legea prevede ca in cursul termenului suspensiv 0 pana la e#pirarea caruia fuziunea nu poate sa produca efecte0 oricare creditor al societatilor care fuzioneaza are dreptul sa introdica opozitie la instanta 1udecatoreasca. 7pozitia suspenda e#ecutarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a sentintei pronuntate in cauza (legea 31;1--. art.1)9 alin.3).1)

3. Divizarea In!erven!ia e4+er!i%$r (ocietatile pe actiuni au nevoie de e#perti pentru a calcula valorile relative atri,uite actiunilor societatilor participante la operatie si a evalua caracterul ec6ita,il al raportului de sc6im,. 4u este necesara interventia unui e#pert daca divizarea se realizeaza prin crearea de societati noi / constituite doar cu aporturi ale societatii divizate0 iar actiunile noilor societati sunt atri,uite actionarilor societatii divizate proportional cu drepturile lor in capitalul acesteia. Si!ua!ia s$(ie!a!i%$r ,ene i(iare de a+$r!uri > (ocietatile e#istente / sciziunea reprezinta o ma1orare de capital cu aporturi in natura. entru societatea ,eneficiara se aplica reglementarile referitoare la interventia e#pertului si efectuarea evaluarii. > (ocietatile noi / tre,uie sa fie constituite conform regulilor proprii formei de societate adoptate. 4oile societati infiintate prin divizarea unei societati de capitaluri pot fi: a) (ocietati cu raspundere limitata ,) (ocietati pe actiuni !ctiunile societatilor noi infiintate sunt direct atri,uite actionarilor societatii divizate / fara sa fie nevoie sa se mai faca apel la 9 su,scriitori suplimentari pentru respectarea minimului cerut de lege pentru constituirea unei societati pe actiuni. !ctionarii societatii divizate sunt considerati a fi direct actionarii societatii noi. *

1&. :egea 31;1--. art.1)9 alin.9 1). 7ctavian Capatina / 2(ocietatile comerciale30 Editura :umina :e#0 "ucuresti0 1--' (pag. 3'*) E e(!e%e divizarii Divizarea antreneaza transmiterea integrala a patrimoniului societatii care dispare in profitul societatilor care il culeg partial sau in totalitate. !ceste societati se su,stituie societatii initiale in toate ,unurile0 drepturile sau o,ligatiile ei. +n caz de aport partial de activ / supus regimului divizarii / transmiterea universala opereaza asupra fractiunii din patrimoniul societatii care face aportul. (ocietatile care do,andesc ,unuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru o,ligatiile societatii care si%a incetat e#istenta prin divizare0 proportional cu valoarea ,unurilor do,andite0 in afara de cazul in care0 prin divizare0 s%au sta,ilit alte proportii. Daca nu se poate sta,ili societatea raspunzatoare pentru o o,ligatie0 societatile care au do,andit ,unuri prin divizare raspund solidar.

Dre+!uri%e (redi!$ri%$r s$(ia%i 5ransmisiunea patrimoniala cu titlu universal produce si in cazul divizarii efecte fata de creditorii societatii dizolvate. +n locul acesteia0 calitatea de de,itor revine societatilor ,eneficiare0 care se su,stituie celei transmitatoare. Deoarece prin ipoteza0 diviziunea are drept consecinta o pluritate de de,itori0 creditorul tre,uie sa%l identifice pe acela care i%a preluat datoria0 potrivit ,ilantului0 spre a sti pe cine sa urmareasca in vederea platii. Din acest punct de vedere0 pozitia creditorului este mai putin favorizata decat in cazul fuziunii0 care asigura concentrarea capitalului urmari,il in patrimoniul unei singure societati. (i in acest caz0 creditorii ,eneficiaza de dreptul de a e#ercita opozitia reglementata de :egea 31;1--. art.1)9. &) C$nse(in!e a%e uziunii si divizarii asu+ra sa%aria!i%$r E#ista o serie de consecinte fata de salariati0 deoarece fuziunile si divizarile antreneaza adesea pertur,ari in situatia si conditiile de munca ale salariatilor intreprinderilor implicate in operatiune. Contractele individuale de munca inc6eiate de societatea adsor,ita sau divizata sunt transmise de plin drept la societatea a,sor,anta sau noua care tre,uie sa le respecte masura. !ceste prevederi nu suprima insa dreptul societatii a,sor,ante sau noi de a determina nevoile sale reale de personal. (alariatii societatii a,sor,ite sau divizate nu au drept incontesta,il la mentinerea conventiei colective la care era supusa societatea lor. Ei se vor conforma contractului colectiv de munca aplica,il lor de noul patron0 care poate fi diferit de cel vec6i. !tunci cand societatea a,sor,anta sau noua este supusa o,ligatiilor rezultate dintr%un contract colectiv de munca0 salariatii societatii a,sor,ite sau divizate pastreaza timp de un an / sau durata contractului colectiv de munca / avanta1ele lor din conventia anterioara. Dupa e#pirarea acestei perioade ei pastreaza de asemenea0 avanta1ele individuale do,andite ca urmare a aplicarii vec6ii conventii colective de munca. -

)) San(!i$narea nere*u%i%$r in 'a!erie de uziune si divizare Daca nu este posi,ila o actiune in nulitate0 neregularitatile constatate pot da loc la o actiune in regularizare si0 eventual0 la o actiune in daune%interese. Cauze de nulitate: a) nulitatea deli,erarilor uneia dintre adunarile generale care au decis operatiunea / poate rezulta dintr%o dispozitie e#presa a legii privind societatile comerciale0 de e#emplu incalcarea regulilor de cvorum sau de ma1oritate. lipsa sau aparitia erorii in proiectul de fuziune sau divizare / nulitatea contractelor poate fi generata de viciul de consimtamant sau frauda.

,)

!ctiunea in nulitate a unei fuziuni sau divizari se prescrie in termen de 3. de zile de la data pu,licarii in Monitorul 7ficial a 6otararii de fuziune sau divizare. Deciziile pronuntand nulitatea sunt fara efect asupra drepturilor0 o,ligatiilor sau profitul societatilor ,eneficiare0 nascute intre data terminarii operatiunii de fuziune sau divizare si cea de pu,licare a 6otararii pronuntand nulitatea.

1.

S-ar putea să vă placă și