Sunteți pe pagina 1din 111

Universitatea Al. I.

Cuza, Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Catedra de Management Mar eting

Raiul Ofertelor Nelimitate

! & Iai, !''( &

"#$ %.A.

)roiect merc*andising

CUPRINS
Caracteristicile *i,ermar etului "#$.................................................................................+ )olitica de ,lansare..........................................................................................................)olitica de ,re................................................................................................................../ )olitica de ,rodus............................................................................................................./ )olitica de ,romovare....................................................................................................../ %c*it0 *i,ermar et...........................................................................................................( "aionul alimentar................................................................................................................1 )rezentarea raionului.....................................................................................................2' Indicatori calcula.i.........................................................................................................2( 3e*nici ,romo.ionale.....................................................................................................!+ "aionul igien0&cosmetic0&4ntre.inere.................................................................................!5 )rezentarea raionului.....................................................................................................!( Indicatori calcula.i.........................................................................................................+6 3e*nici ,romo.ionale.....................................................................................................-2 "aionul audio&video&electrocasnice...................................................................................-/ )rezentarea raionului.....................................................................................................-6 Indicatori calcula.i........................................................................................................./! 3e*nici ,romo.ionale...................................................................................................../5 "aionul confec.ii&4nc0l.0minte..........................................................................................62 )rezentarea raionului.....................................................................................................6! Indicatori calcula.i.........................................................................................................(/ 3e*nici ,romo.ionale.....................................................................................................(1 "aionul 7azar....................................................................................................................1+ )rezentarea raionului.....................................................................................................1Indicatori calcula.i.........................................................................................................11 3e*nici ,romo.ionale...................................................................................................2'+ )lanogram0..................................................................................................................2'6

"#$ %.A.

,,Suntem mai mult de doi oameni i o cas de marcat i de aceea ne numim HIPERMARKE Noi facem doar ceea ce tim! s"i con#in$em %e consumatorii notri c suntem ceea ce caut&

Com,ania "#$ %.A. a fost 4nfiin.at0 4n anul !''', 4n Iai, i de.ine filiale 4n im,ortante orae ale .0rii. 8i,ermar etul este format dintr&o ec*i,0 de ,este /''' de anga9a.i cu vast0 e:,erien.0 4n domeniul ,romov0rii i comercializ0rii unei am,le game de ,roduse. ;nc0 de la 4nce,ut ne&am ,ro,us s0 oferim servicii i ,roduse o,time care s0 cores,und0 e:igen.elor consumatorului. <0 ,unem la dis,ozi.ie diferite ,roduse din domeniul Audio&<izualului, =azarului, Confec.iilor, Igienei i Alimentarului 4nglo7ate 4n ,ac*ete ,romo.ionale, la ,re.uri accesi7ile i de o calitate e:ce,.ional0. >ra.ie e:,erien.ei de a,te ani i a ec*i,ei formate din manageri de de,artament ?te:tile, 7azar, electronice&electrocasnice, ,roduse de larg consum, alimentar i igiena@, directori de mar eting, agen.i de vanzari, merc*andiseri i al.ii, reuim s0 materializ0m conce,te, generand oferte remarca7ile. )olitica 8i,ermar etului Com,ania noastr0, orientat0 s,re ,ia.0 i client, a g0sit un ,unct forte de diferen.iere utilizAnd estetica ,entru a crea im,resii generale ,ozitive atAt asu,ra ,rodusului ,ro,riu& zis, cAt i asu,ra serviciilor ce&l 4nso.esc. #ferim ,roduse ce se a,ro,ie de stilurile de via.0 i de sistemele de valori ale consumatorilor. Bogo&ul, , folosit 4n varianta ,rescurtat0, cea mai des 4ntAlnit0 ast0zi, desemneaz0 com,onenta figurativ0 a *i,ermar etului nostru. Este un logo&sigle re,rezentat ,rintr&o sigla, format0 din ini.ialele *i,ermar etului, cu rolul de a ,rescurta sloganul C"aiul #fertelor $elimitate ,entru a facilita citirea, ,ronun.area i memorarea de c0tre ,u7licul .int0. 3otodata denumirea *i,ermar etului, "#$, e:,rimata ,rin logo 4ncearc0 s0 sensi7ilizeze i s0 atrag0 consumatorul ,rin ,re.uri relativ mici la ,rodusele de calitate e:ce,.ional0. "ostirea numelui *i,ermar etului denota un caracter masculin ,rin ,rezen.a consoanelor alveolare. Bitera " ,rezent0 4ntr&un cuvant ins,ira 4ncredere i d0 dovad0 de discern0mAnt, 4n tim, ce ,rin litera $ este sugerat0 inteligen.a i o mare ,utere de ada,tare. Aceste influen.e su7tile 4i au 7aza 4n ,olitica *i,ermar etului. %loganul, C"aiul #fertelor $elimitate ,rin func.ia sa dominant0, declaneaz0 i mo7ilizeaz0, 4n gAndurile clientului, reac.ia c0tre cum,0rare. Este definit ca o fraz0 ,u7licitar0 concis0, sonor0, original0 i fluent0, uor memora7il0 conce,ut ,entru a ,romova ,olitica *i,ermar etului i ,rodusele aflate 4n interiorul acestuia. %loganul nu este folosit ,entru a informa, a face cunoscut un lucru, ci ,entru a sus.ine, a incita la cum,0r0turi. Are menirea de a im,rima 4n memoria ,u7licului .int0 ,romisiunea facut0 c0tre consumatori. Culoarea tre7uie s0 ,ermit0 o ,erce,.ie vizual0 o,tim0, ,recum i o anumit0 ,erce,.ie emo.ional0. ;n ,lus, lim7a9ul culorilor ,ermite comunicarea unui anumit ti, de

)roiect merc*andising

informa.ie, ,oate semnaliza sau sim7oliza un anumit lucru. Dtiin.ele care stau la 7aza ergonomiei scot 4n eviden.0 efectele fiziologice i ,si*ologice ,e care cromatica o7iectelor le e:ercit0 asu,ra omului. ;m7inarea culorilor ,oate s0 influen.eze i s0 modifice senza.ia de confort, s0 afecteze func.ionalitatea i solicitarea diferitelor organe anatomice, s0 influenteze ,si*icul omului. Astfel, se e:ercit0 influen.a asu,ra ca,acit0.ii cere7rale ,rin a,aratul vederii, im,licit asu,ra ca,acit0.ilor fizice i neuro&,si*ice. Fiecare culoare ,osed0 efecte ,si*ologice ,ro,rii, foarte diferite, 4n func.ie de individ, dar asemanatoare 4n ma9oritatea cazurilor. Folosirea culorii se face din considerente ,ractice i estetice 4n sco,ul de a contri7ui la accelerarea desfacerilor, de a crea imaginea *i,ermar etului i nota de individualitate a acestuia, de a contri7ui 4ntr&o anumit0 m0sur0 la utilitatea m0rfurilor. ;n acest sens com,ania a ales dou0 culori ,rinci,ale, ,ur,uriu i al7, iar din com7inarea acestora rezultAnd un degrade ce ofer0 o coloristic0 ,lacut0 i semnificativ0. Astfel C)ur,urii sunt marca.i de s,iritualitate, le ,lace s0 inve.e din e:,erien.e i s0 citeasc0 des,re vie.ile altora. E o culoare regala, asociat0 4n general cu lucul, creativitatea i s,iritualitatea. Are efect 7enefic asu,ra st0rii mentale i este cunoscut0 dre,t culoare care s,orete 4ncrederea 4n sine. Este ,ozitivaE Al7ul ,rin e:celen.0 este culoarea ,urit0.ii, ea aduce s,eran.0, 7ucurie, successF totodata sugereaz0 i sinceritatea i are efecte de e:,ansivitate, usurin.0, suavitate e:,rimand 4m,0care, linite, inocen.0. )rin degradeul de la ,ur,uriu la al7 se o7.ine o gam0 variat0 de nuan.e ce au, de asemena, im,act asu,ra clientului. %,re e:em,lu rozulG ,ersoanele Croz sunt inteligente, atente cu ceilal.i i o,timisteF lor le ,as0 i de ceea ce este 4n 9urul lor, le ,lace s0 4i 7inedis,un0 ,e cei care 4i 4ncon9oar0 i adesea au un aer mai tAn0r decAt sunt, de asemenea, 4n cazul co,iilor s&a o7servat c0 stimuleaz0 creativitatea. )olitica de ,lasare 8i,ermar etul este am,lasat 4ntr&o zon0 ,rimar0, 4n a,ro,iere de centrul oraului, o zon0 4ncon9urat0 atAt de 7locuri de locuin.e, cAt i de *oteluri, universitate, c0min studen.esc. He asemenea, 4n a,ro,iere e:ist0 sta.ii ale mi9loacelor de trans,ort 4n comun, ce ,ermit de,lasarea clien.ilor i din zone mai 4nde,0rtate. 8i,ermar etul este ,lasat la intersec.ia dintre =ulevardul Inde,enden.ei i %trada Elena Hoamna ?3g. Cucu@. Aceste str0zi fac legatura 4ntre ,rinci,alele cartiere ale oraului cum ar fiG Cartierul 3udor&<ladimirescu ?,rin =&dul 3udor&<ladimirescu@, Co,ou ?,rin %tr. %0r0rie i res,ectiv =&dul Inde,endentei@, )odu&"o ?,rin %tr. Anastasie )anu@ i Centru ?,rin stradutele ce 4m,Anzesc aceast0 zon0@. He asemenea, datorit0 mi9loacelor de trans,ort variate i nenumarate 8i,ermar etul este 4n legatur0 i cu consumatorii din zonele Ale:andru cel =un&Hacia, 30t0rai, )0curari&Canta, etc. %e ,oate a9unge la 8i,ermar etul "#$ atAt cu masina ,ro,ie, cAt i cu urmatoarele mi9loace de trans,ort 4n comunG TramvaiulG 2 & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, =ucsinescu, =aza+, 30t0rai $ord@ + & ?"ond Hancu, 3g. Cucu, "#$, >ar0@ 6 & ?"ond Hacia, >ar0, 3g.Cucu, "#$@ 5 & ?"ond Canta, >ar0, 3g. Cucu, "#$, =aza+@ 2+ & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, 30t0rai $ord,=aza+, =ucinescu@ Autobuze: !( & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, )odu "o, )ia.a AC=@

"#$ %.A.

-2 & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, )odu "o, "ond CugII@ -+ & ?"ond )0curari, )ia.a Inde,enden.ei, 3g. Cucu, "#$, 3udor <ladimirescu, CugI@ Microbuze: 2- & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, )odu "o, CugII@ 2( & ?"ond )0curari, 3g. Cucu, "#$, 30t0rai %ud@ !' & ?3g. Cucu, "#$, )0curari, Metro@ -! & ?"ond Co,ou, 3g. Cucu, "#$, 3udor <ladimirescu@ -6 & ?"ond )0curari, 3g. Cucu, "#$, 3udor <ladimirescu, =ucium@ )olitica de ,re. )re.ul re,rezint0 valoarea unui 7un sau serviciu atAt ,entru vAnz0tor cAt i ,entru cum,0r0tor. <aloarea ataat0 unui 7un sau serviciu, ,re.ul s0u, se 7azeaz0 atAt ,e elemente tangi7ile ?calitatea ,rodusului, avanta9e oferite@ cAt i ,e elemente intangi7ile ?factorul feel&good luat 4n calcul ,entru ,rodusele de lu:@. Mar eterii notri au dezvoltat o strategie a ,re.ului vizAnd clien.ii cu venituri medii i ridicate, 4ns0 ofertele vizeaza i clien.ii cu venituri su7 medie. )reciz0m fa,tul c0 ofertele sunt limitate 4n ,erioade de tim,, i nu de,ind de limita stocului. Aceasta fiind o alt0 ,olitic0 a *i,ermar etului. ;n ceea ce ,rivete ofertele nelimitate, mar eterii au decis folosirea strategiei de ,enetrare ?,enetration ,ricing@ ce const0 4n cucerirea ra,id0 a unei ,0r.i de ,ia.0 ,rin ,racticarea unui ,re. sc0zut. Acest fa,t avanta9And clien.ii notri. )olitica de ,romovare "#$ ado,t0 o ,olitic0 de ,romovare atAt 4n interiorul *i,ermar etului, cAt i 4n e:teriorul acestuia. %istemul de comunicare im,lic0, ,e de o ,arte, utilizarea unor forme variate de informare i stimulare a consumatorilor, menite s0 ,rezinte *i,ermar etul, ,rodusele i serviciile sale, dar s0 i ,rovoace o serie de modific0ri favora7ile 4n mentalitatea i o7iceiurile de consum ale acestora, ,e de alta ,arte, ,resu,une sta7ilirea unei comunic0rii efective cu ,ro,rii ei salaria.i, cu ac.ionarii i furnizorii s0i, cu mediile financiare i cele ale ,uterii ,u7lice. )rin ,olitica de comunicare i mi9loacele care o concretizeaz0, *i,ermar etul urm0rete o difuzare cAt mai am,l0 a unor informa.ii des,re activiatea, ,rodusele i serviciile sale, dar i rece,.ionarea modului cum acestea sunt ,rimite i acce,tate de consumatori. Astfel ,olitica de ,romovare din interiorul *i,erma etului are 4n vedere distri7uirea unor ,liante ce ofera detalii des,re ofertele e:istente ori 4nc0 de la intrare o mascot0 conduce clientul ,An0 la raion unde s0 ,oate degusta sau ,ro7a ,rodusul aflat 4n ofert0. )romovarea 4n e:teriorul *i,erma etului se face cu a9utorul s,oturilor ,u7licitare difuzate la 3<, la radio, online ,e ,agina Ie7 a *i,ermar etului, ,rin 7anere ,u7licitare, ,liante sau reviste ce se distri7uie ,e str0zi sau la domiciliu. He asemenea, ,entru o ,erioad0 limitat0 ,ot fi atrai cAnt0re.i, actori sau ,ersoane ,u7lice ce ,ot influen.a clien.ii ,rin ,o,ularitatea lor ,entru ,referin.a unui ,rodus. )olitica de ,rodus 8i,ermar etul ,une la dis,ozi.ia clien.ilor o gam0 larg0 i variat0 de ,roduse. ;n alc0tuirea gamei de ,roduse nu .inem cont doar de renta7ilitatea fiec0rei com,onente a

)roiect merc*andising

acestuia ori considerente de ordin te*nic, ci i de e:igentele ,ie.ei, de necesitatea ada,t0rii intre,rinderii la solicit0rile mediului s0u social&economic. )olitica sortimentar0 a *i,ermar etului are 4n vedere criteriile de asociere a ,roduselor 4n cadrul sortimentului, fa,t ce ,ornete de la cunoaterea rela.iilor dintre acestea 4n ,rocesul vAnz0rii i al consumului ?rela.ii de indiferen.0, de com,lementaritate sau de su7stituire@ i de la cuantificarea factorilor de influen.0 a cererii. )rodusele noi sunt lansate 4n interiorul *i,ermar etului ,rin intermediul ,romo.iilor i ofertelor, de asemenea, ,rodusele vec*i sunt relansate ,rin aceleai metode. )artea din 4ncas0ri de.inut0 4n anul anterior de fiecare dintre cele cinci raioane este ,rezentat 4n ta7elul urm0torG Nr' crt' 2 ! + / (enumire raion Alimentar Confec.ii, te:tile, 4nc0l.0minte =azar Igien0, 4ntre.inere, cosmetice Audio&video, electrocasnice Procent )ncasri +(J 2(J 1J !-J 22J Su%rafa* +,/'J 2!J /J !'J 2+J

Hu,0 reorganizarea f0cut0, ta7elul ini.ial arat0 astfelG Nr' crt' 2 ! + / (enumire raion Alimentar Confec.ii, te:tile, 4nc0l.0minte =azar Igien0, 4ntre.inere, cosmetice Audio&video, electrocasnice Procent )ncasri +(J 2(J 1J !-J 22J Su%rafa* +,-!J 26J 5J !-J 22J

%u,rafa.a total0 a magazinului este de -5''m ! din care 2'J ? -5' m!@ revin *olului de acces, iar randamentul mediu glo7al este de !52'' "#$, anual ,e m ! . 8olul va avea BK//m si lK(,/-m. %u,rafe.ele ce revin fiec0rui raion din su,rafa.a total0 a magazinului suntG AlimentarG -!J L -5'' K 215- m! din care 2'J ?215.- m!@ revin *olului, deciG 215- 215,- K 2556.6 Confec*ii, te.tile, )ncl*minteG 26 J L -5'' K 5/! m! din care 2'J ?5/.! m!@ revin *olului, deciG 5/! 5/.! K 656.( /a0arG 5J L -5'' K +!1 m! din care 2'J ?+!.1 m!@ revin *olului, deciG +!1 +!.1 K !16.2 I$ien, )ntre*inere, )ncl*minteG !-J L -5'' K 22!( m! din care 2'J ?22!.( m!@ revin *olului, deciG 22!( 22!.( K 2'2/.! Audio"#ideo, electrocasniceG 22J L -5'' K /25 m! din care 2'J ?/2.5 m!@ revin *olului, deciG /25 /2.5 K -6/.+

"#$ %.A.

8olul se afl0 la intrarea 4n magazin i va cu,rinde urm0toareleG !- de case de marcat ?B K !m, l K 2m@, + case e:,res o7inuite ?B K !m, l K 2m@. 3otalul este de !5 de caseF # cale de acces 4n incinta magazinului cu dimensiunea de +m, u0 du7l0, i o ieire cu aceeai dimensiuneF # cale de acces la raioane cu u0 du7l0 ,entru intrare de 2,/mF 2!' dula,uri ,entru de,ozitarea 7aga9elor uoare. Himensiunile ,entru un singur dula,G * K ',-m l K ',/m adAncime K ',/ m C0rucioarele vor fi de,ozitate la intrare, 4n incinta *i,ermar etului, ocu,And o su,rafa.0 de 2(,( m! aezate ,e ( rAnduri a cAte !- de c0rucioare. 3otalul este de 21! carucioare. Himensiunea unui c0ruciorG B K 2m i l K ',/m, iar ! c0rucioare cu,late a9ung la o lungime de 2,2+m. ;nainte de intrarea 4n s,a.iul de vAnzare se afl0 7iroul de informa.ii, garan.ia i courile de mAn0. Acestea din urma ocu,And 2 m!. E:ist0 s,a.ii din *ol rezervate ,romo.iilor i sunt situate lAng0 ieire.

)roiect merc*andising

2'

"#$ %.A.

Raionul Alimentar

)roiect merc*andising

22

Raionul alimentar "aionul alimentar are o su,rafa.0 de 215- m! , din care s,a.iul alocat *olului este de 215,- m!. "aionul este am,lasat 4n ,artea stAng0 a su,rafe.ei de vAnzare, consumatorul fiind nevoit s0 ,arcurg0 toat0 su,rafa.a de vAnzare ,entru a a9unge la ,rodusele alimentare. "aionul cu,rinde trei ui care ,ermit a,rovizionare din de,oziteG la confuen.a cu raionul de confec.ii, 2,/m 4n col.ul dintre vAnzarea asistat0 i gondolele cu fructe i legume, !m 4n col.ul dintre vAnzarea assitat0 a ,roduselor din carne i vAnzarea asistat0 a ,roduselor de ,atiserie, ,anifica.ie i dulciuri, 2,-m Histan.a dintre toate elementele de mo7ilier fie gondole, fie frigidere, fie vitrine cu vanzare asistata este de ! metri, iar la confluen.a cu celelalte raioane s,a.iul rezervat din su,rafa.a alimentarului este de 2,/m. Marfa este e:,us0 ,e gondole de diferite dimensiuni, gondole de ,erete i, de asemenea, e:ist0 vAnzare asistat0. AstfelG <Anzarea asistat0 cu,rinde ,roduse deG m0cel0rie, ,ete, mezeluri, dulciuri, ,anifica.ie, ,atiserie aran9ate 4n gondole de ,erete de lungime 6(,5m cu o l0.ime de ',/ res,ectiv ',-m ?,anifica.ie, dulciuri i ,atiserie@ i frigidere ,e o lungime de 66,5m cu o l0.ime de ',5m res,ectiv ',6m ?,anifica.ie, dulciuri i ,atiserie@. 2' gondole, fiecare de dimensiune B K 5mF l K 2m 5 gondole, fiecare de dimensiune B K 1,/mF l K 2m 6 gondole, fiecare de dimensiune B K 2'mF l K 2m 6 gondole, fiecare de dimensiune B K 2',!mF l K 2m 6 gondole, fiecare de dimensiune B K 2',/mF l K 2m + l0zi frigorifice, fiecare de dimensiune B K 2'mF l K +m ! gondole de e:,unere ,entru fructe, fiecare de dimensiune B K 2+mF l K !,/m gondole de ,erete ,e o lungime de /2,5m cu o l0.ime de ',/m $umarul de rafturi variaza in functie de mo7ilier. )rinci,alele ti,uri de alimente care sunt e:,use 4n cadrul acestui raion sunt urm0toareleG 2. carne + ransa#ia, Aldis, Caroli, A%etit, Cristim, Scandia, Cam%ofrio, Ocean 1ueen-! semi%re%arate din carne +#it, oaie, %roc, %ui, #2nat i com3ina*ii- i %ete! salam, ,astram0, aiser, 7acon, muc*i, ,arizer, cArna.i, cremIurti, ,izza, fructe de mareF carne %roas%t! tocat0, mici, ,or.ionat0, cArna.i ?vit0, oaie, ,roc, ,ui, ,ete, vAnat@F %roduse din carne $tite! ,ui la rotisor, fri,tur0 la tav0 etc.F

2!

"#$ %.A.

!. %roduse con$elate +/onduelle, Prod%ros%er, Ka#iar, Eli.ir, Horte., 4reens, Re$al, Pentafrost-! carne! vit0, oaie, ,roc, ,ui, ,ete, vAnat, fructe de mareF le$ume i fructe! cartofi, maz0re, 7rocoli, cono,id0, morcovi, ,orum7, c0,uniF )n$5e*at6

)roiect merc*andising

2+

+. lactate i ou +Milli, (anone, Rucr, (el, Na%olact, Hoc5land, (elaco, nu#a, Casa Kona7-! margarin0, unt, iaurt, la,te de consum, smAntAn0, 7r0nz0 ,roas,0t0, cacaval, 7rAnz0 to,it0F ou0 ?g0in0, ra.0, gAsc0, 7i7ilic0@F

8' le$ume i fructe! le$ume! roii, castrave.i, varz0, cartofi, salat0, 7rocoli, morcov, ,0trun9el, ,0stArnac, *rean, cea,0, ,raz, salat0 verde, ciu,erciF fructe! 7anane, ,ortocale, iIi, ananas, nuc0 de cocos, ,a,aMa, mere, ,ere, grefe, mandarine, rodiiF

2-

"#$ %.A.

/. 3uturi nonalcoolice +Pe%si, Coca"Cola, Sc59ee%%es, Pri$at, S%rite, /ra#o, 4iusto, Santal, (orna, /orsec, Roua, I0#orul Minunilor, Poaiana Ne$ri 7ere, r0coritoare ?car7ogazoase i necar7ogazoase@, a,0 ?,lat0 i car7ogazoas0@, sucuri naturale, nectar, energizanteF fres5"uri realizate din fructe ,roas,eteF

6. 3auturi alcoolice +/ec7:s, /ur$er, /er$en3ier, Noroc, imisoreana, Scandic, Stalins7a;a, eac5er:s, An$eli, Murfatlar, <incon <rancea, <inia, Afrodita, =>/, u3or$ etc'-! 7ere, vin, gin, lic*ior, am,anie, vod 0, cogniac, 7itter, vermut, rom, rac*iu, ,remi:uri alcoolice, 7randM, teNuila, Iis MF

)roiect merc*andising

2/

5. conser#e +Hame, /uce$i, Ardealul, Mer#e, Pelicanul, /onduelle, 4iana,-! de carne ?vit0, ,ui, ,ete, ,orc@, su,e, mAncare ,re,arat0 ?sarmale, fasole cu costi.0@, conserve din fructe ?com,oturi@, conserve din legume ?mur0turi, ,orum7@, ,ate, ciu,erci, m0sline, fructe confiateF

(. dulciuri i %atiserie +? da;s, Croco, Kinder =o;, Americana, Hora, Primola, Kandia, =oe, Star, @aura, Anda, Ao;o, Mil7a, Snic7ers, Merci-! %roduse %roas%ete! ,ateuri, saleuri, ,r09ituri, torturi, cozonac, colaci, ,almieri cu ciocolat0, gogoi, cl0titeF alte %roduse! ciocolat0, ,raline, 9eleuri, 7iscui.i, na,olitane, 7atoane de ciocolat0, 7atoane de cerealeF

26

"#$ %.A.

1. %anifica*ie +<el Pitar, Pan 4ran-! ,Aine, colaci, covrigi, franzele ?g0tite@, ,Aine grAu, ,Aine secar0, ,Aine semin.e, ,Aine gra*am, ,Aine toast, ,esmet, gri, ,aste f0inoase, cerealeF

2'. %roduse de 3a0+(iamant, Coroni*a, Atifco, Bloriol, 4occia (:oro, 4rania, Unisol, <incon <rancea, Ri#a, itan-! ulei, o.et, za*0r, fain0, sare, orezF

)roiect merc*andising

25

22. cafea +Selected, Nescafe /rasero, =aco3s, Coffee, Ami$o, (a#idoff, Ciner, @a Besta, Bortuna, Elita, @a#a00a, c5i3o-! cafea 7oa7e, inastant, m0cinat0, ca,uccino, ciocolat0 cald0, nessF

2!. condimente +(eli7:at, Ma$$i, Re$al, S%rin$, /aneasa, Knorr-! condimente ,entruG cartofi ,r09i.i, sarmale, cArna.i, mici, carne de ,ui, oaie, ,orc, ,ete, ,i,er, cim7ru, oregano, cu7uri ,entru g0tit, su,e insatnt, sosuri, etc*u,, maionez0, mutarF

2(

"#$ %.A.

2+. di#erse +Nutline, Prin$els, Ou%s, C5io, (r' Oet7er, Biesta-! alune, c*i,suri, ,o,corn, ,orum7 ,r09it, semin.e, sAm7uri de semin.e.

)roiect merc*andising Indicatori calcula.i D'@inearul la Sol @sEFGlHFG@ >ondole de ,ereteG /2,5 m <Anzare asistat0G & >ondolele de ,ereteG -' O !(,5 K 6(,5 m & FrigidereG -' O !6,5 K 66,5 m >ondoleG (,/ L ! O ',/ L - O ! L 2 K !2 m ,entru 5 gondole K 2-5 m 1,/ L ! O ',/ L - O ! L 2 K !+ m ,entru 6 gondole K 2+( m 1,! L ! O ',/ L - O ! L 2 K !!,- m ,entru 6 gondole K 2+-,- m 1 L ! O ',/ L - O ! L 2 K !! m ,entru 6 gondole K 2+! m 6 L ! O ',/ L - O ! L 2 K 26 m ,entru 2' gondole K 26' m )entru fructeG 2+ L ! O !,/ L ! K +2 m ,entru ! gondole K 6! m B0zile frigorificeG 2' L ! O ! L 2,/ K !+ m ,entru + l0zi K 61 m otal linear la sol! DIFJ,K m F'@inear de0#oltat @d E @s G nr undeG Bs & linearul la sol nr & num0rul de rafturi, ,e care le are o gondol0 >ondole de ,ereteG +/,5 L / K 25(,/ m >ondole de ,erete ,entru fructe i legumeG 26 L + K -( m <Anzare asistat0G

21

!' & >ondolele de ,ereteG 6(,5 L / K +-+,/ m & FrigidereG 66,5 m >ondoleG 1,/m lungimeG !2 L / K 2'/ ,entru 5 gondole K 5+/ m 2',/m lungimeG !+ L / K 22/ ,entru 6 gondole K 61' m 2',!m lungimeG !!,- L / K 22! ,entru 6 gondole K 65! m 2'm lungimeG !! L / K 22' ,entru 6 gondole K 66' m 5m lungimeG 26 L / K (' ,entru 2' gondole K ('' m )entru fructeG +2 m ,entru ! gondole K 6! m B0zile frigorificeG !+ m ,entru + l0zi K 61 m L'@inear de0#oltat total @td E M @di undeG Bdi & linearul dezvoltat, i K 2,n Btd K -+!-,5 m 8'Aria raionului

"#$ %.A.

Ar E P, G At , undeG )J & ,onderea ,e care o de.ine raionul alimentar din su,rafa.a total0 a magazinuluiF %t & su,rafa.a total0 a magazinului. Ar K -!J L -5''m! K 215- m! K'Nncasri %e raion Nr E Ar G O, undeG Ar & aria raionului alimentarF P & randamentul mediu glo7al ,e m! ;r K 215- m! L !52'' "#$Q m! K /+-1/-'' "#$

)roiect merc*andising P' <aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri <)$r E P$r G Nr, undeG )gr & ,onderea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuriF ;r & 4ncas0rile totale ,e raionul alimentar. Ponderea )ncasrilor %e $ru%e de m2rfuri Nr' crt' 2. !. +. -. /. 6. 5. (. 1. 2'. 22. 2!. 2+. 4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe )roduse de 7az0 Hiverse )roduse congelate O A@ Ponderea $ru%ei de mrfuri 5J 1J 1J 5J -J 2-J 5J 1J 6J (J 5J 5J 6J DII,

!2

<aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri

4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe

Ponderea 5J 1J 1J 5J -J 2-J 5J 1J 6J (J

Incasari %e raion /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-''

<)$r +5--65( -(2-/(6 -(2-/(6 +5--65( !2+1(26 5-(1+/6 +5--65( -(2-/(6 +!'15!-!516+!

!! )roduse de 7az0 Hiverse )roduse congelate 5J 5J 6J O A@ ?'<aloarea ac5i0i*iilor %e fiecare $ru% de mrfuri <a$r E <)$r Q +D H Ac-, unde <4gr valoarea 4ncas0rilor ,e gru,e de m0rfuri Ac adaosul comercial ,racticat 4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe )roduse de 7az0 Hiverse )roduse congelate <)$r +5--65( -(2-/(6 -(2-/(6 +5--65( !2+1(26 5-(1+/6 +5--65( -(2-/(6 +!'15!-!516+! +5--65( +5--65( +!'15!O A@ Adaos comercial +'J !/J !!J !'J !/J !5J !5J +'J !5J +'J +'J !/J !5J <a$r /+-1/-'' /+-1/-'' /+-1/-''

"#$ %.A. +5--65( +5--65( +!'15!KL8JK8II

!(('/!2,/+(/266(,(' +1-6+(2,15 +2!'/6/,'' 2522(/!,(' /(152+',52 !1-(/6/,+/ +5'+/!5,61 !/!5+-2,5+ +!1!'!-,6! !(('/!2,/!11/5-!,-' !/!5+-2,5+ 8FFRLDRK,RR

R'MarSa )n #aloare asolut %e fiecare $ru% de mrfuri MS#a3s E T<)$r " <a$rT

4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie

<)$r +5--65( -(2-/(6 -(2-/(6 +5--65(

<a$r !(('/!2,/+(/266(,(' +1-6+(2,15 +2!'/6/,''

MS#a3s (6-2/6,-6 16!125,!' (6(!'-,'+ 6!-22+,''

)roiect merc*andising Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe )roduse de 7az0 Hiverse )roduse congelate !2+1(26 5-(1+/6 +5--65( -(2-/(6 +!'15!-!516+! +5--65( +5--65( +!'15!O A@ J'MarSa total MS E U MS#a3s M93 E 22!2!!2-,2! "#$ DI'Ponderea marSei relati#e a3solute )n total marS M E MS#a3s Q MS G DII 4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe )roduse de 7az0 Hiverse 2522(/!,(' /(152+',52 !1-(/6/,+/ +5'+/!5,61 !/!5+-2,5+ +!1!'!-,6! !(('/!2,/!11/5-!,-' !/!5+-2,5+ -!516+,!' 2/1!!!/,!1 51622!,6/ 2222'/(,+2 6(!+(!,!5 1(56'5,+( (6-2/6,-6 5-(1+/,6' 6(!+(!,!5 DDFDFFD8,DF

!+

MS#a3s (6-2/6,-6 16!125,!' (6(!'-,'+ 6!-22+,'' -!516+,!' 2/1!!!/,! 1 51622!,6/ 2222'/(,+ 2 6(!+(!,!5 1(56'5,+( (6-2/6,-6 5-(1+/,6'

MS 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2! 22!2!!2-,2!

M 5,52J (,/1J 5,5-J /,/5J +,(!J 2-,!'J 5,2'J 1,12J 6,'1J (,(2J 5,52J 6,6(J

!)roduse congelate 6(!+(!,!5 22!2!!2-,2! 6,'1J

"#$ %.A.

DD'@inear ocu%at de $ru%a de mrfuri @o E M G @dt 4ru%a de mrfuri =0uturi alcoolice =0uturi nonalcoolice Cafea Hulciuri i ,atiserie Condimente )re,arate din carne Bactate, ou0 )anifica.ie Conserve Begume i fructe )roduse de 7az0 Hiverse )roduse congelate @dt -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 -+!-,5 M 5,52J (,/1J 5,5-J /,/5J +,(!J 2-,!' J 5,2'J 1,12J 6,'1J (,(2J 5,52J 6,6(J 6,'1J @o +++,+ +52,++-,1 !-',5 26/,2 62-,2 +'5,2 -!(,/ !6+,! +(',1 +++,+ !((,1 !6+,!

e5nici %romo*ionale
;n cadrul raionului alimentar s&au utilizat a,te te*nici de ,romovare a vAnz0rii astfelG D' Oferta 3onus K HD condimente Fuc s ,entru gr0tar O 2 ,ac*et gratuit ?2/&!/ mai !''(@. %e estimez0 o vAnzare de !('' de astfel de ,ac*ete. )re. de ac*izi.ie al ,ac*etului este de 2 "#$, cu un adaos comercial de !/J.

)re. de vAnzareG 2,-6 "#$


6 7uc. la ,re.ul a / 7uc. G / L 2,-6 "#$ K 5,+ "#$ )re.ul de vAnzare a unei 7uc. din ,ac*etG 5,+ "#$ Q 6 K 2,!2 "#$ )rofit G ?2,!2 L !!-'@ ?2 L !(''@ K &5-,66 "#$

Materialele ,romo.ionale folosite suntG ,liante ,romo.ionale, dis,laM&uri sus,endate, afie, anun.uri date de la informa.ii la fiecare 9um0tate de or0 i indicatoare s,re locul unde se g0sesc condimentele Fuc s ,entru gr0tar.

)roiect merc*andising

!/

F' (e$ustri )rodusul ,entru care se va folosi aceast0 te*nic0 de ,romovare a vAnz0rii este cacavalul Helaco. )entru ,romo.ie s&au cum,0rat de la ,roduc0tor, odat0 cu ac*izi.ia 4ntregii cantit0.i, -' g de cacaval, la ,re.ul de 2!,/ "#$ ,e ilogram. Cacavalul va fi ,or.ionat i aezat a,oi ,e farfurii de unic0 folosin.0 cu cAte o sco7itoare 4nfi,t0 4n fiecare 7uc0.ic0. )re.ul de vAnzare al unui ilogram de cacaval Helaco este de 2/,+! "#$ ,e ilogram. %am,ligul are loc 4n ,erioada '2.'!.!''( & 2'.'!.!''(. %e estimeaz0 c0 se vor vinde -' g cacaval Helaco. 3otal c*eltuieliG -' L 2!,/ K /'' "#$ 3otal venituriG -' L 2/,+! K 62!,( "#$ 3otal ,rofit 7rutG 62!,( & /'' K 22!,( "#$

Materiale ,romo.ionale folositeG afie la intrarea 4n magazin, dis,laM&uri mo7ile. L' Reducere de %re* %entru nu#a ,,Sana mea& " DK, ?2 ( a,rilie !''5, estim0m ca un num0r de !'' de ,ersoane s0 ac*izi.ioneze ,rodusele@ )re. de ac*izi.ieG2,5+ "#$ )re. de vAnzareG !,2! "#$ "educereG 2/J adic0 !,2! L ','/ K ',2'6 "#$ )re. finalG !,2! "#$ ',2'6 "#$ K !,'2- "#$ )rofitG ?!,'2- L !''@ ?2,5+ L !''@ K /6,( "#$ Adaos comercialG !5J

Materialele ,romo.ionaleG afie la intrarea 4n magazin, ,liante ,romo.ionale, dis,laM&uri mo7ile la locul ,romov0rii i anun. de la informa.ii la fiecare 9um0tate de or0.

8' Premii )rodusul ,entru care se vor acorda ,remii sunt caserolele de mici de la Cristim. # caserol0 de mici se vinde cu 22,2- "#$. Ba cum,0rarea a cinci astfel de caserole de mici

!6

"#$ %.A.

de la Cristim, cum,0r0torul va ,rimi o ,ung0 de c0r7uni ?,re.ul lui de vAnzare este de 2!,!1 "#$, la ac*izi.ie vom ,l0ti 2',! "#$@. )entru ,romo.ie se vor ac*izi.iona /''' de caserole de mici, la ,re.ul de 1,2 "#$. )re.ul de vAnzare 4n su,ermar et va fi de 22,2"#$ ,e caserol0. )romo.ia va avea loc 4n ,erioada '2.'/.!''( & 2/.'/.!''(. Adaos comercial !5J C*eltuieli ,entru miciG /''' L 1,2 "#$ K -//'' "#$ C*eltuieli cu ac*izi.ionarea gr0tarelorG 2''' L 2',! "#$ K 3otal c*eltuieliG -//'' "#$ O 2'!'' "#$ K /55'' "#$ 3otal venituriG /''' L 22,2- "#$ K /55'' "#$ 3otal ,rofit 7rutG /55'' "#$ +/+'' "#$ K ' "#$

2'!'' "#$

Materialele ,romo.ionaleG afie la intrarea 4n magazin, ,liante ,romo.ionale, dis,laM&uri mo7ile la locul ,romov0rii i anun. de la informa.ii la fiecare 9um0tate de or0. K' Pac5etul cu%lu )rodusul care se va folosi ,entru acest0 ,romo.ie este cafeaua Raco7s Sronung cu Alintaroma. Fiecare ,ac*et de 2'' g va avea li,it un ,ac*et de /' g de Com,leta. )re.ul de ac*izi.ie ,entru un ,ac*et de Raco7s de 2'' de grame este de !,1/ "#$, iar ,entru /' g de Com,leta !,2 "#$. )re.ul de vAnzare ,entru fiecare ,rodus este de +,-5 "#$ cafeau de 2''g i !,-6 "#$ Com,leta de /'g. )ac*etul se va vinde cu /,+- "#$ ?2'J reducere din ,re.ul de vAnzare a celor dou0 ,roduse din ,ac*et@. )entru ,romo.ie se vor ac*izi.iona !.''' de ,ac*ete de cafea Raco7s de 2''g i !.''' de ,ac*ete de Com,leta de /'g. )romo.ia va avea loc 4n ,erioada 2'.'2.!''( & 2'.'!.!''(. 3otal c*eltuieliG !''' L ?!,1/ O !,2@ K 2'2''"#$ 3otal venituriG !''' L /,+- K 2'6(' "#$ 3otal ,rofit 7rutG 2'6(' 2'2'' K /(' "#$

Materialele ,romo.ionaleG afie la intrarea 4n magazin, ,liante ,romo.ionale, dis,laM&uri mo7ile la locul ,romov0rii i anun. de la informa.ii la fiecare 9um0tate de or0. P' Produs 3onus

)roiect merc*andising

!5

)entru aceast0 te*nic0 se va folosi ca ,rodus iaurtul Activia cu musli i caise la cutie de !/' ml care va avea cu !'J mai mult. )entru ,romo.ie se vor ac*izi.iona de la magazinele engros /''' de cutii Activia cu musli i caise de +''g, la ,re.ul de !,- "#$. )entru acest0 ,romo.ie se estimeaz0 c0 se vor vinde -('' de cutii de Activia cu musli i caise. ,re. de ac*izi.ieG !,- "#$ ,re. de vAnzareG !,1/ "#$ total c*eltuieliG /''' L !,- K 2!''' "#$ total venituriG -('' L !,1/ K 2-26' "#$ total ,rofit 7rutG 2-26' 2!''' K !26' "#$

)romo.ia va avea loc 4n ,erioada '2.'6.!''( & 2.'(.!''(

?' Pro$ram PRO"COMEN 8i,ermar etul "#$ a9ut0 ,,Centrul de Consiliere ,entru Femei Domere avAnd ca o7iectiv reducerea gradului de marginalizare a femeilor omere i s,ri9in acordat ,entru integrarea Q reintegrarea lor ,e ,ia.a muncii. Astfel, de la raionul alimentar se va dona un ,rocent de ',''2J din randamentul mediu glo7al ,e an 4n valoarea de /+-1/-'' "#$, adic0 /+-1/,- "#$.

!(

"#$ %.A.

Raionul I$ien"Cosmetic" Nntre*inere

)roiect merc*andising

!1

Raionul I$ien V Cosmetic V Nntre*inere "aionul are o su,rafa.0 de 22!( m! , din care s,a.iul alocat *olului este de 22!,( m!. "aionul este am,lasat 4n centrul su,rafe.ei de vAnzare. Histan.a dintre toate elementele de mo7ilier fie gondole, fie cosuri, este de !m, iar la confluen.a cu celelalte raioane ?7azar, alimentar, confectii, audio&video@ s,a.iul rezervat din su,rafa.a raionului este de 2,/m. Marfa este e:,us0 ,e gondole de diferite dimensiuni si cosuri unite intre ele, de asemeni, de diferite dimensiuni. AstfelG 3i,urile de gondole utilizate suntG 2+ gondole avAnd lungimea de 1m ?',/m ca,etele de gondol0@, iar l0.imea de 2mF 2+ gondole avAnd lungimea de (m ?',/m ca,etele de gondol0@, iar l0.imea de 2mF 2- cosuri avAnd lungimea de !m i l0.imea de 2,!/mF - cosuri avAnd lungimea de 2,/m i l0.imea de 2,!/mF Fiecare gondol0 care cAte / rafturi ,e fiecare ,arte a sa. )rinci,alele ti,uri de ,roduse care sunt e:,use 4n cadrul acestui raion sunt urm0toareleG

D' Produse %entru i$ien cor%oral +Ni#ea, (o#e, Palmoli#, Cama;, Ba.,
<ic5;, (alin, Ba, Elmi%lant, @:Oreal, 4arnier, <eet, Essence, 4erocosen, 4illette, Her3acin, /lend"a med, AWuafres5, Al9a;s, @i3resse, Carefree, (iscret %0,un G lic*id, solid, cu glicerin0, cu crem0, intim

+'

"#$ %.A.

)roduse ,entru du G gel de du, gel e:foliant ,entru du, crem0 de du, s,umant de 7aie

)roduse ,entru 4ngri9irea cor,ului G creme de cor,, la,te de cor,, creme e:foliante, creme *idratante

)roduse ,entru tratament anitceluliticG creme e:foliante, creme cu ,articole

)roduse ,entru 4ngri9irea ,icioarelorG creme a7razive, creme contra varicelor, creme ,entru tratarea 70t0turilorQ 70icelor

)roiect merc*andising

+2

)roduse ,entru e,ilat Gcreme de,ilatoare, 7enzi de,ilatoare, s,uma, 7ic

)roduse ,entru rasG s,ume de ras, gel de ras, 7ic

)roduse ,entru 4ngri9irea mAinilorG creme de mAini, creme *idratante, creme din ,lante medicinale

+!

"#$ %.A.

)roduse ,entru igiena dentaraG ,ast0 de din.i, ,eriu.e de din.i, a,0 de gur0, a.0 dentar0

)roduse ,entru igiena intimaG a7sor7ante, a7sor7ante interne, a7sor7ante ,entru uz zilnic, a7sor7ante ,arfumate

F' Produse %entru i$iena fe*ei +<ic5;, 4arnier, @:Oreal, Ni#ea, Iseree-G
creme ,entru fa.0, creme ,entru 4ngri9rea oc*ilor, creme ,entru cur0.irea i 4ngri9irea tenului, creme *idratante, creme e:foliante

)roiect merc*andising

++

L' Produse %entru i$iena %rului +(o#e, Ni#ea,

aft, @:Oreal, 4arnier,

Pantene, H>S, (alin, Else#e, Sunsil7, Palette, Cella (esi$n, Cellafle., Cas5> 4o -! am,oane ,entru diferite ti,uri de ,0r, fi:ativ, s,um0, vo,sea de ,0r, cear0, creme i mee de 4ntre.inere a ,0rului, 7alsam, 7alsam O am,on ?! 4n 2@, accesorii ,entru ,0rG ,erii, clame, 7igudiuri, ,rinz0tori, cleti de ,0r etc.

8' Produse se0oniere +@:Oreal, Ni#ea, (o#e, Elmi%lant-! creme ,rotectoare


,entru soare, creme auto7ronzante, s,raM ,entru cor, contra .An.arilor

K' Produse %entru co%ii +Pam%ers, /u33le Kids, Elmi%lant, =o5nsonXs >
3a3;-! scutece, uleiuri ,entru 7e7elui, creme *idratante, erve.ele umede s,eciale ,entru 4ngri9irea ,ielii 7e7eluilor

+-

"#$ %.A.

P' Produse cosmetice V mac5iaS +Ma;3elline, Rimmel, Miss S%ort;,


@:Oreal -! Produse %entru ten! font de ten, ,udr0, fard de o7raz

Produse %entru oc5i ! fard ,entru ,leoa,e, rimel, ca9al, 7aton corector de cearc0ne

Produse %entru 3u0e! ru9, gloss, creion de contur

)roiect merc*andising

+/

Produse %entru un$5ii! #9a, lac, 4nt0ritor, ,ile de ung*ii, truse ,entru manic*iur0

?' Parfumerie +Adidas, Cal#in Klein, Re.ona, Mali0ia, (o#e, Ni#ea,


H;%noti1UE-! %,raM, anti,ers,irante, a,0 de toalet0, roll&on, afters*ave

R' Produse sanitare +4lade, /ref, (omestos, Bris3i-! #dorizanate de camer0,


odorizante ,entru Ic, erve.ele de 7uc0t0rie, *Artie igienic0, erve.ele umede, 7atiste de unic0 folosin.0, ,roduse de ingien0 ,entru toalet0

J' Accesorii sanitare +Bino, E%ac7, Pronto, Ba#orit, <ileda, Micro-! 7ure.i
,entru s,0lat vase, saci de gunoi, folie de aluminiu, folie ,lastic trans,arent0

+6

"#$ %.A.

DI' (eter$en*i de rufe +Ariel, Persil, (ero, Re., /onu.,

ide, @enor,

Cocolino, Silan, Ace-! detergen.i ,entru maini de s,0lat automate i neautomate, 7alsam de rufe, detergent manual, detergent ,entru *aine negre, clor

DD' (eter$en*i %entru #esela +Cif, Pur, A.ion, ASa., /ref, Bair;-! detergent
,udr0, detergent crem0, detergent gel, detergent lic*id

)roiect merc*andising

+5

DF' Produse %entru cur*at +Clin, Anitra, (omestos, ASa., Cillit, Pronto,
Mr'Pro%er, /ioCar%et, Ri#e., <anis5-! detergent ,entru gemuri, detergent ,entru covoare, car,ete i ta,i.erie, detergent ,entru Ic, detergent ,entru ,rodusele sanitare, s,raM ,entru mo7ila, s,raM cu cear0 ,entru mo7ila i ,roduse din lemn

Indicatori calcula.i 2. @inear la sol @sEFGlHFG@ Binearul ,entru gondoleG >ondola cu 1 m lungime i 2 m l0.ime, iar ca,etele au lungimea de ',/ m fiecareF B%2K !L(O-L',/O!L2K!' m B%2K 2+L!'K!6' m >ondola cu ( m lungime i 2 m l0.ime, iar ca,etele au lungimea de ',/ m fiecareF B%!K !L5O-L',/O!L2K2( m B%!K 2+L 2(K!+- m Couri unite ?-@ cu ! m lungime si 2,!/ m la.ime ,entru un rAnd

+( B%+K !L2,!/O!L(K2(,/ m )entru doua rAnduriG B%+K2(,/L!K+5 m

"#$ %.A.

Couri unite ?!@ cu 2,/ m lungime i 2,!/ m la.ime i couri ?+@ cu ! m lungime i 2,!/ m l0.ime ,e un rAnd B%-K !L2,!/O-L2,/O6L!K!',/ m )entru doua rAnduriG B%-K !',/L!K -2 m @inearul total la sol! K?F m F' @inear de0#oltat @d E @s G nr undeG Bs & linearul la sol nr & num0rul de rafturi, ,e care le are o gondol0 Binearul dezvoltat ,entru gondole cu 1 m lungime i 2 m l0.ime, iar ca,etele au lungimea de './ m fiecareG Bd2K / L !6' m K2+'' m Binearul dezvoltat ,entru gondola cu ( m lungime i 2 m l0.imeG Bd!K / L !+- m K 225' m Binearul dezvoltat ,entru coul mare cu couri unite ?-@ cu ! m lungime i 2,!/ m l0.imeG Bd+K 2 L +5 m K +5 m Binearul dezvoltat ,entru coul mare cu couri unite ?!@ cu 2,/ m lungime i 2,!/ m latime si cosuri ?+@ cu ! m lungime si 2,!/ m latimeG Bd/K 2 L -2 m K-2 m L' @inear de0#oltat total @td E M @di undeG Bdi & linearul dezvoltat, i K 2,n BdtK !/-( m

)roiect merc*andising 8' Aria raionului

+1

Ar E P, G At , undeG )J & ,onderea ,e care o de.ine raionul alimentar din su,rafa.a total0 a magazinuluiF %t & su,rafa.a total0 a magazinului. Ar K -5'' m! L !-J K 22!( m ! K' Nncasrile %e raion Nr E Ar G O, undeG Ar & aria raionului alimentarF P & randamentul mediu glo7al ,e m! ;r K 22!( m! L !52'' "#$Qm! K +'/6(('' "#$ P' <aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri <)$r E P$r G Nr, undeG )gr & ,onderea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuriF ;r & 4ncas0rile totale ,e raionul Ponderea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri Nr' crt' 2. !. +. -. /. 6. 5. (. 1. 2'. 22. 2!. 4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie )roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at O A@ Ponderea $ru%ei de mrfuri 2!J 5J 2'J /J (J 2'J 5J 5J 6J 2+J 5J (J DII,

<aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri

-'

"#$ %.A.

4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie )roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at O A@

Ponderea 2!J 5J 2'J /J (J 2'J 5J 5J 6J 2+J 5J (J

Incasari %e raion +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6(('' +'/6((''

<)$r +66(!/6,'' !2+1(26,'' +'/6((','' 2/!(--','' !--//'-,'' +'/6((','' !2+1(26,'' !2+1(26,'' 2(+-2!(,'' +15+1--,'' !2+1(26,'' !--//'-,'' LIKPRRII

?' <aloarea ac5i0i*iilor %e fiecare $ru% de mrfuri <a$r E <)$r Q +D H Ac-, unde <4gr valoarea 4ncas0rilor ,e gru,e de m0rfuriF Ac adaosul comercial ,racticat

4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie

<)$r +66(!/6,' ' !2+1(26,' ' +'/6((',' ' 2/!(--',' ' !--//'-,' ' +'/6((',' ' !2+1(26,' '

Adaos comercial !6J !-J !-J !+J !/J +'J !(J

<a$r !122+2-,!1 25!/6/(,'6 !-6/!!/,(2 2!-!6+-,2/ 21/6-'+,!' !+/2--6,2/ 26525+2,!/

)roiect merc*andising !2+1(26,' ' 2(+-2!(,' ' +15+1--,' ' !2+1(26,' ' !--//'-,' ' O A@ R' MarSa )n #aloare a3solut %e fiecare $ru% de mrfuri MS<a3s $r E Y<a$r"<)$rY

-2

)roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at

!-J !+J !2J !'J !'J

25!/6/(,'6 2-1226',1( +!(-!/2,!25(+2(','' !'+51!','' F8P8PKRL,DJ

4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie )roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at O A@

<)$r +66(!/6,' ' !2+1(26,' ' +'/6((',' ' 2/!(--',' ' !--//'-,' ' +'/6((',' ' !2+1(26,' ' !2+1(26,' ' 2(+-2!(,' ' +15+1--,' ' !2+1(26,' ' !--//'-,' '

<a$r !122+2-,! 1 25!/6/(,' 6 !-6/!!/,( 2 2!-!6+-,2 / 21/6-'+,! ' !+/2--6,2 / 26525+2,! / 25!/6/(,' 6 2-1226',1 ( +!(-!/2,! 25(+2(',' ' !'+51!',' '

MS#a3s 5/61-2,52 -2-2/5,1/126/-,21 !(/('/,(/ -(12'',(' 5'/-++,(/ -6('(-,5/ -2-2/5,1+-!165,'! 6(161!,56 +/66+6,'' -'5/(-,'' KJFFFDP,RD

-! J' MarSa total MS E U MS#a3s M9r K /1!!!26,(2 "#$ DI' Ponderea marSei #alorii relati#e a3solute in total marS M E MS#a3s Q MS G DII 4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie )roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at DD'@inear ocu%at de $ru%a de mrfuri @o E M G @dt 4ru%a de mrfuri )roduse ,entru igien0 cor,oral0 )roduse ,entru igien0 fa.0 )roduse ,entru igien0 ,0r @dt !/-( !/-( !/-( M 2!,5(J 6,11J 1,11J @o +!/,5 25(,! !/-,6 MS#a3s 5/61-2,5 2 -2-2/5,1 /126/-,2 1 !(/('/,( / -(12'',( ' 5'/-++,( / -6('(-,5 / -2-2/5,1 +-!165,' ! 6(161!,5 6 +/66+6 -'5/(MS M

"#$ %.A.

/1!!!26,( 2!,5(J /1!!!26,( /1!!!26,( /1!!!26,( /1!!!26,( 6,11J 1,11J -,(+J (,!6J

/1!!!26,( 22,12J /1!!!26,( /1!!!26,( /1!!!26,( 5,1'J 6,11J /,51J

/1!!!26,( 22,6/J /1!!!26,( /1!!!26,( 6,'!J 6,((J

)roiect merc*andising )roduse sezoniere )roduse ,t.co,ii )roduse cosmetice & mac*ia9 )arfumerie )roduse sanitare Accesorii sanitare Hetergen.i rufe Hetergen.i ,entru vesel0 )roduse ,t.cur0.at !/-( !/-( !/-( !/-( !/-( !/-( !/-( !/-( !/-( -,(+J (,!6J 22,12J 5,1'J 6,11J /,51J 22,6/J 6,'!J 6,((J 2!+,' !2',+'+,/ !'2,25(,! 2-5,6 !16,5 2/+,25/,-

-+

e5nici %romo*ionale
D' Pac5etele"cu%lu )rin ,ac*etele cu,lu, se ataeaz0 un ,rodus diferit, de cel de 7az0. Astfel vom avea ,romo.ia H#<E care se va desf0ura 4n ,erioada 2 ianuarie&26 ianuarie !''(. )ac*etul cu,lu const0 4nG ! geluri de du Hove Fres* !/' ml i un s0,un Hove Fres* 3ouc* de 2'' gr, ,ac*etul avAnd un ,re. de !','/ "#$. Ba aceast0 ,romo.ie vor fi ,use 4n vAnzare 2''' de 7uc0.i cu,lu. Adaosul comercial ,entru ,roduse cosmetice este de !6J, iar ,re.ul de cum,0rare angro ,entru aceste ,roduse este de 2/,12 "#$. %e estimeaz0 a se vinde toate cele 2''' de 7uc0.i la un ,re. de G !','/ "#$ L 2''' K!''/' "#$ . C*eltuieliG 2/,12 "#$ L 2'''K 2/12' "#$ . Profitul ENncasri V C5eltuieli E FIIKI"DKJDI E 8D8I RON F' Pac5etele"3onus )ac*etele 7onus sunt cele ,rin care se ofer0 o cantitate su,limentar0 gratuit0 4ntr&un am7ala9 mai mare, dar se ,0streaz0 acelai ,re. cu cel al ,rodusului de 7az0. )entru a realiza aceast0 ,romo.ie se va utiliza ,rodusul =onu: Bemon Astfel, la fiecare ,unga de detrgent de 2 g se vor mai adauga 2''gr,formandu&se ,ac*ete ,romotionale de 22'' gr. )romo.ia are loc 4n ,erioada 2 fe7ruarie&26 fe7ruarie !''(.

--

"#$ %.A. %e vor utiliza 2/'' de ,ac*ete de detergent, la un ,re. de (,6 "#$. $ivelul

adaosului comercial este de !2J, iar ,re.ul de cum,0rare angro ,entru acest ,rodus este de 6,5+ "#$. )re.ul de ac*izi.ie este de 2/''L 6.5+ "#$ K 2''1/ "#$. ;ncas0rile ,entru aceast0 cam,anie sunt de 2/'' L (.6 "#$ K 2!1'' "#$. Profit E Nncasri V C5eltuieliE DFJII V DIIJK E FRIK RON

+. Concurs cu %remii Concursul are loc 4n ,erioada 2 &2/ martie !''(, i se desf0oar0 astfelG la cum,0rarea a dou0 ,roduse din gama $ivea for Men, o ,ersoan0 se ,oate 4nscrie automat la Concursul Castig0 cu $I<EA . )artici,an.ii la acest concurs au de com,letat un talon, 4n care 4i vor trece datele ,ersonale. $ivea va oferi urm0toarele ,remiiG un la,to,, 2 cu,tor cu microunde, 2' a,arate anticelulitice i ,roduse marca $ivea . <aloarea total0 a acestor !/ de ,remii este de +''' euro. E:tragerea se va desf0ura ,e data de !' martie !''(, 4n ,rezen.a unui re,rezentant $ivea, urmAnd ca cei ce cAtig0 s0 fie anun.a.i telefonic. )entru acest0 ,romo.ie au fost ac*izi.ionate !''' de 7uc.?vor fi 2'' de 7uc0.i de fiecare ,rodus@ la un ,re. de 22,5 "#$. Adaosul comercial este de !-J. ;ncas0rile vor fi !''' L 2-,/ "#$ K !1''' "#$. )re.ul de ac*izi.ie va fi de 22.5 "#$, valoarea c*letuielilor de ac*izi.ie fiind deG !''' L 22.5 "#$ K !+-'' "#$. Profitul E Nncasri V C5eltuieli E FJIII V FL8II E KPII RON 8' Reducerea tem%orar de %re* 8i,ermar etul RON va a,lica reducerea tem,orar0 de ,re. 4n ,erioada 2 a,rilie&2 mai !''(. Astfel, la ,ac*etul AlIaMs Ultra $ormal )lus -' va fi a,licat0 e reducere de ,re. de !'J. 3oate ,ac*etele din aceasta gam0 vor avea a,licat0 aceeai reducere. )re.ul ,racticat la vAnzare ,entru acest ,rodus este de 2-.( "#$. ;n cadrul acestei ,erioade destinate reducerii ,re.urilor vor fi utilizate !+'' ,ac*ete ,romo.ionale. Adaosul comercial ,entru acest ti, de ,rodus este de !6J. )re.ul de ac*izi.ie va fi deG 22./- "#$. C*eltuielile de ac*izi.ie vor fi de !+'' L 22,/- "#$K !6/-! "#$.

)roiect merc*andising ;ncas0rile vor fi deG !+'' L 2-./- "#$K ++--!,1! "#$. Profit E Nncasri V C5eltuieli E LL88F,JF V FPK8F E PJII,JF RON' K' om3ola

-/

8i,ermar etul "#$ va organiza o tom7ol0, cu a9utorul c0ruia 4i va constitui o 7az0 de date ,e care o va folosi fie ,entru analiz0, fie ,entru viitoare cam,anii de mar eting direct. Fiecare ,ersoan0 care va cum,0ra crema $ivea %oft va ,rimi un talon ?ce va fi ataat ,e fiecare cutie de crem0@ ,e care 4i va trece datele ,ersonaleF aceste taloane vor ,artici,a la tragerea la sor.i final0. 3om7ola const0 4n oferirea unui Iee &end la )aris , ,entru a face cum,0r0turi 4n valoare de !/'' euro. Hac0 se cum,0r0 o crem0 $ivea %oft, 4n ,erioada 2! iunie&!( iunie !''(, orice ,ersoan0 se 4nscrie automat ,entru tragerea la sor. final0 care va avea loc 4n data de !1 iunie !''(. Tee end&ul va fi 4n ,erioada 1&2' august !''(. %e vor utiliza 2''' de creme $ivea %oft, ce vor fi vAndute la un ,re. de 25,2/ "#$. Adaosul comercial este de !!J. Astfel ,re.ul de ac*izi.ie va fi de 2-.'6 "#$. C*eltuielile totale de ac*izi.ie vor fi 2''' L 2-.'6 "#$K 2-'6' "#$. ;ncas0rile totale vor fi de 2''' L 25,2/ "#$K252/' "#$. Profitul E Nncasri V C5eltuieli E D?DKI V D8IPI RON E LIJI RON' P' Card de fidelitate )e toat0 ,erioada anului, 4n cadrul *i,ermar etului "#$ se vor utiliza carduri de fidelitate ,entru clien.ii care ac*izi.ioneaz0 ,roduse din raionul igien0&cosmatic0& 4ntre.inere. Clien.ii ,rimesc carduri care sunt com,letate ,ro,or.ional cu valoarea cum,0r0turilor efectuate. ;n momentul 4n care valoarea cumulat0 trece un anumit ,rag, clientului i se acord0 o reducere de ,re., 4n func.ie de suma c*eltuit0, care va fi a,licat0 la ,rodusele cosmetice, la urm0toarea cum,0r0tur0. Astfel, ,entru cum,0r0turi cu valoarea cu,rins0 4ntre 2'' i +'' "#$ se va oferi un discount de 2'J la ,rodusele cosmetice cum,arateF ,entru cum,0r0turi cu valoarea cu,rins0 4ntre +'' i /'' "#$, dicount&ul va fi de 2/JF ,entru cum,0r0turi mai mari de /'' "#$, discount&ul oferit va fi de !'J ,entru ,roduse cosmetice. ?' Eantionul 4ratuit +Sam%lin$-

-6

"#$ %.A. %am,lingul va fi folosit de c0tre *i,ermar etul "#$ , astfelG cei care vor cum,0ra

un ,rodus <IC8U, li se vor da o mostr0 din noua crem0 anticelulitic0 <ic*M Bi,o& Metric .)romo.ia se va desf0ura 4n ,erioada 2 noiem7rie&2 decem7rie!''( . ;n total se vor utiliza !/'' ml crema, adic0 /'' ,licule.e, a / ml ,licule.ul. # crem0 normal0 <ic*M are !/' ml, astfel cantitatea utilizat0 ,entru ,romo.ie este ec*ivalentul a 2' creme . )re.ul de vAnzare ,entru o crem0 <ic*M este de 15,+ "#$. Adaosul comercial ,entru aceast0 crem0 este de !6J, rezultAnd un ,re. de ac*izi.ie de 55.!! "#$. %e vor lua 4ncas0rile ,entru 2' sticleG 2' L 15,+ "#$ K 15+"#$. C*eltuielile de ac*izi.ie fiind de 2' L 55.!! "#$K 55!.! "#$. Profit E Nncasri V C5eltuieli E J?L V ??F'F E FII,R RON

Raionul audio"#ideo" electrocasnice

)roiect merc*andising

-5

Raionul audio"#ideo"electrocasnice "aionul electrocasnice are o su,rafa.0 de /25 m!. "aionul cedeaz0 un ,rocent de 2'J ,entru *ol, avAnd, 4n acest moment o su,rafa.0 de -6/,+ m !. ;n interior, marfa este dis,us0 ,e gondole de diferite m0rimi, ,ale.i i vitrine. Histan.a dintre toate elementele de mo7ilier fie gondole, fie vitrine este de ! m, iar la confluen.a cu celelalte raioane s,a.iul rezervat din su,rafa.a audio& vizualului este de 2,/m. Marfa este e:,us0 ,e gondole de diferite dimensiuni, gondole de ,erete i, de asemenea, e:ist0 vitrine cu vAnzare asistat0. AstfelG 2gondola de 1 m lungime i ',( m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi 2 gondol0 de 2',/ m lungime i ',/ m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi ! gondole ?de ,aleti@ de 5 m lungime i 2,/ m l0.ime i 4nal.ime 2 raft 2 gondol0 de ,erete de -2 m lungime i ',/ m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi 6 gondole de 2! m lungime i 2m l0.ime i 4nal.ime de / rafturi ! vitrine de + m lungime i + m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi )rodusele e:,use 4n raionul electrocasnice se gru,eaz0 4n 2! categorii de ,roduseG

-(

"#$ %.A.

D'

4ru%a PC"uri i accesorii %entru utili0are acas

sisteme unitate central0, ?E:,ertHigital@ monitoare C"3OBCH, ?B>, )*ili,s, %amsung, 8orizon, Acer@ tastaturi sim,le i Iireless, mouse, ?Bogitec*, Microsoft, 3rust, >enius@ ,l0ci video, ,l0ci de sunet, ,l0ci de re.ea ?Acer, 3os*i7a, %onM, 8), Fu9itsu& %iemens@ 3<&tuner, H<= Cards, ?Beadte @ im,rimante sim,le i multifunc.ionale, scannere, ?8), Canon, Be:mar @ camere Ie7, c0ti audio, microfon, sisteme audio com,ati7ile, ?Bogitec*, )*ili,s, 3rust, >enius@ CH&uri cu a,lica.ii softIare, CH&uri 9ocuriF CH&uri i H<H =lan ?inscri,ti7ile i reinscri,ti7ile@, ?Sensington, 3ra:data, 3V3, =el in@

F' 4ru%a te5nolo$ii %orta3ile! Ba,to,&uri +Acer, os5i3a, Son;, HP, BuSitsu"Siemens, (ell )HA&uri +HP-

)roiect merc*andising

-1

L' 4ru%a audio include! +Son;, @4, =<C, Panasonic, AE4, Pioner, P5ili%s, Cell, San(is7 CH&uri audio, radio cd ?*ome i auto@, 7o:e, su7Ioofer ?*ome i auto@, am,lificator ?*ome i auto@, sisteme audio ,entru main0, mini sisteme audio, sisteme audio 8I&FI *ome cinema, sisteme audio centrale, mini ,orta7ile audio, i& )od&uri, m,+&,laMere

8' 4ru%a Boto"#ideo! +Son;, BuSifilm, Panasonic, Canon, Ol;m%us, P5ili%s, os5i3a, Samsun$, @4 camere video, camere foto, televizoare C"3, televizoare BCHO)lasma, videorecordere, H<H ,laMere, H<H&uri filme, tunere H<=Q8H

/'

"#$ %.A.

K' 4ru%a fri$orifice! +Arctic, Electrolu., C5irl%ool, Indesit, @4, Cand; Mini7aruri, Frigidere cu o ua, Frigidere cu doua ui, Com7ine frigorifice, Congelatoare, B0zi frigorifice, <itrine frigorifice

P' 4ru%a maini de s%lat +C5irl%ool, Cand;, Zanussi, Platinium, Ardo, /osc5, Ariston %lim, maini de s,0lat 4nc0rcare frontal0, maini de s,0lat 4nc0rcare su,erioar0, maini de s,0lat rufe cu usc0tor, usc0toare, maini de a,0lat vase, accesorii maini de s,0lat

)roiect merc*andising

/2

?' 4ru%a a%arate de $tit! +Zanussi, Electrolu., Cest9ood, /e7o, Indesit aragaze ,e gaz, aragaze electrice, cu,toare cu microunde, *ote 7uc0t0rie, accesorii aragazuri

R' 4ru%a electronice %entru 3uctrie cu%rinde! +Mouline., P5ili%s, /osc5, Cestood, Kru%s, efal mi:ere, 7lendere, ro7o.i de 7uc0t0rie, toc0toare carne, storc0toare de fructe, citrice, ,r09itoare ,Aine, fri,teuse, tostere, gratare electrice, cAntare de 7uc0t0rie, cafetiere, es,resoare, fier7atoare, rAni.e de cafea

/!

"#$ %.A.

J'

4ru%a alte electrocasnice de u0 casnic! +@4, Cirl%ool, Unionaire, Samsun$,

Panasonic so7e de gaz, umidificator aer, ,urificator aer, *ote electrice, a,arate de aer condi.ionat, centrale termice, radiatoare, dezumificator aer, ventilatoare, 7oilere

DI' 4ru%a electronice %entru )n$riSire %ersonal include! +Ro9enta, P5ili%s, Clatronic, Cest9ood, /osc5, /raun a,arate de c0lcat, usc0toareQondulatoare de ,0r, ,l0ci ,entru 4ndre,tat ,0rul, a,arate de tuns, a,arate de ras, e,ilatoare, a,arate ,entru 4ngri9irea din.ilor, a,arate de masa9, 7a7M&care, cAntare de 7aie

)roiect merc*andising

/+

DD' 4ru%a %roduse %entru cur*enie! +(e@on$5i, Siemens, Cest9ood, Zelmer, P5ili%s Accesorii as,iratoare, as,irator umed, as,irator uscat, as,iratoare ,entru cas0, as,iratoare ,entru main0

DF'

elecom>4sm +No7ia, @4, Samsun$, Son; Ericsson, Motorala, Panasonic, telefoane mo7ile, accesorii telefoane mo7ile, telefoane fi:e sim,le i Iireless, fa:uri.

Kin$ston, /el7in-

Indicatori calcula.i 2. @inear la sol @sEFGlHFG@ sau @sED G @ HD G l

2gondola de 1 m lungime i ',( m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi B2K2 L 2',/ K2',/ m 2 gondol0 de ,erete de -2 m lungime i ',/ m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi B!K 2 L -2K -2 m 2 gondol0 de 1 m lungime i ',( m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi B+K2 L 1K1 m 6 gondole de 2! m lungime i 2m l0.ime i 4nal.ime de + rafturi

/B-K! L 2!O! L 2K!6 m Bt-K!6 L 6K2/6 m ! gondole ?de ,ale.i@ de 5 m lungime i 2,/ m la.ime i 4nal.ime de + rafturi B/K! L 5O! L 2,/K25 m Bt/K! L 25K+- m ! vitrine de + m lungime i + m la.ime i 4al.ime de + rafturi B6K! L +O! L +K2! Bt6K! L 2!K!- m otal linear la sol! F?8,K m F'@inear de0#oltat @d E @s G nr undeG Bs & linearul la sol nr & num0rul de rafturi, ,e care le are o gondol0 B2K2',/ L +K+2,/ m B!K-2 L +K2!+ m B+K1 L +K!5 m B-K2/6 L /K5(' m B/K+- L 2K+- m B6K!- L +K5! m L'@inear de0#oltat total @td E M @di undeG Bdi & linearul dezvoltat, i K 2,n BdtK2'65,/ m 8'Aria raionului

"#$ %.A.

Ar E P, G At , undeG )J & ,onderea ,e care o de.ine raionul alimentar din su,rafa.a total0 a magazinuluiF %t & su,rafa.a total0 a magazinului. ArK22J L -5'' m!K/25 m! K'Nncasri %e raion

)roiect merc*andising Nr E Ar G O, undeG Ar & aria raionului alimentarF P & randamentul mediu glo7al ,e m! ;r K/25 m! L !52'' "#$Qm! K 2-'2'5'' "#$ P' <aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri <)$r E P$r G Nr, undeG )gr & ,onderea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuriF ;r & 4ncas0rile totale ,e raionul Ponderea )ncasrilor %e $ru%e de m2rfuri Nr' crt' 2. !. +. -. /. 6. 5. (. 1. 2'. 22. 2!. 4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,t utilizare acas0 >ru,a te*nologii ,orta7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie >ru,a alte electrocasnice de uz casnic >ru,a electronice ,entru 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru cur0.enie >ru,a telefoane O A@ Ponderea $ru%ei de mrfuri 6J 6J (J 22J 1J 1J 2!J 1J 6J /J 1J 2'J DII,

//

<aloarea incasarilor %e fiecare $ru%a de marfuri Incasari %e raion 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5''

4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,t utilizare acas0 >ru,a te*nologii mo7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie >ru,a alte electrocasnice de uz casnic

Ponderea 6J 6J (J 22J 1J 1J 2!J 1J 6J

<)$r (-'6-! (-'6-! 22!'(/6 2/-2255 2!6'16+ 2!6'16+ 26(2!(2!6'16+ (-'6-!

/6 >ru,a electronice ,entru 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru cur0.enie >ru,a telefoane O A@

"#$ %.A.

/J 1J 2'J

2-'2'5'' 2-'2'5'' 2-'2'5''

5''/+/ 2!6'16+ 2-'2'5' D8IDI?II

?'<aloarea ac5i0itilor %e fiecare $ru%a de marfuri <a$r E <)$r Q +D H Ac-, unde <4gr valoarea 4ncas0rilor ,e gru,e de m0rfuri Ac adaosul comercial ,racticat

4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,entru utilizare acas0 >ru,a te*nologii mo7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie >ru,a alte electrocasnice de uz casnic >ru,a electronice ,t 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru cur0.enie >ru,a telefoane O A@

<)$r (-'6-! (-'6-! 22!'(/6 2/-2255 2!6'16+ 2!6'16+ 26(2!(2!6'16+ (-'6-! 5''/+/ 2!6'16+ 2-'2'5'

Adaos comercial !/J !/J +'J +/J 2/J 2/J !/J !/J +/J !/J !'J +/J

<a$r 65!/2+,6' 65!/2+,6' (6!216,1! 22-262!,/1 2'16-(1,/5 2'16-(1,/5 2+-/'!5,!' 2''(55',-' 6!!615,5( /6'-!(,'' 2'/'('!,/' 2'+5(!1,6+ JRFFL88,DK

R'MarSa in #aloarea a3suluta %e fiecare $ru%a de marfuri MS#a3s E T<)$r " <a$rT 4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,entru utilizare acas0 >ru,a te*nologii mo7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie <)$r (-'6-! (-'6-! 22!'(/6 2/-2255 2!6'16+ 2!6'16+ 26(2!(2!6'16+ <a$r 65!/2+,6' 65!/2+,6' (6!216,1! 22-262!,/1 2'16-(1,/5 2'16-(1,/5 2+-/'!5,!' 2''(55',-' MS#a3s 26(2!(,-' 26(2!(,-' !/(6/1,'( +11/6-,-2 26--5+,-+ 26--5+,-+ ++6!/6,(' !/!21!,6'

)roiect merc*andising >ru,a alte electrocasnice de uz casnic >ru,a electronice ,entru 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru curatenie >ru,a telefoane O A@ J' MarSa total MS E U MS#a3s M9rK!(-++!(.6/ "#$ DI' Ponderea marSei relati#e a3solute )n total marS M E MS#a3s Q MS G DII 4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,entru utilizare acas0 >ru,a te*nologii mo7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie >ru,a alte electrocasnice de uz casnic >ru,a electronice ,t 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru cur0.enie >ru,a telefoane MS#a3s 26(2!(,' 26(2!(,' !/(6/1,' ( +11/6-,2 26--5+,+ 26--5+,+ ++6!/6,( ' !/!21!,6 ' !251--,! ! 2-'2'5,' ' !2'26',/ ' +6+!-',+ 5 MS !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / !(-++!(,6 / M /,12J /,12J 1,2'J 2-,'/J /,5(J /,5(J 22,(+J (,(5J 5,65J -,1+J 5,+1J 2!,5(J (-'6-! 6!!615,5( 5''/+/ /6'-!(,'' 2!6'16+ 2'/'('!,/' 2-'2'5' 2'+5(!1,6+ !251--,!! 2-'2'5,'' !2'26',/' +6+!-',+5 FR8LLFR,PK

/5

DD'@iniar ocu%at de $ru%a de marfuri

/( @o E M G @dt 4ru%a de mrfuri >ru,a )C&uri i accesorii ,entru utilizare acas0 >ru,a te*nologii mo7ile >ru,a audio >ru,a foto&video >ru,a frigorifice >ru,a maini de s,0lat >ru,a a,arate de g0tit >ru,a electronice ,entru 7uc0t0rie >ru,a alte electrocasnice de uz casnic >ru,a electronice ,t 4ngri9ire ,ersonal0 >ru,a ,roduse ,entru cur0.enie >ru,a telefoane @dt 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ 2'65,/ M /,12J /,12J 1,2'J 2-,'/J /,5(J /,5(J 22,(+J (,(5J 5,65J -,1+J 5,+1J 2!,5(J

"#$ %.A.

@o 6+,2 6+,2 15,2 2/',' 62,5 62,5 2!6,! 1-,5 (2,( /!,6 5(,1 2+6,-

e5nici %romo*ionale
D' Pac5etele"cu%lu )rin ,ac*etele cu,lu, se ataeaz0 un ,rodus diferit de cel de 7az0 . Astfel vom avea ,romo.ia B>, ,ac*et sistem )C Intel Core Huo la ,re.ul de 2-11 "#$ i 7o:e /.2 Bogitec* /+' la ,re.ul /21 "#$. )romo.ia se va desf0ura 4n ,erioada 2/ a,rilie +2 a,rilie !''(. Astfel ,ac*etul cu,lu va avea un ,re. de !'2( "#$, cu o reducere de 2'JG Ba aceast0 ,romo.ie vor fi ,use 4n vAnzare !'' de ,ac*ete cu,lu. Adaosul comercial ,entru categoria video este de +'J, iar ,re.ul de ac*izi.ie ,entru aceste ,roduse totalizeaz0 suma de !'2( "#$. %e estimeaz0 c0 se vor vinde toate cele !'' de ,ac*ete la un ,re. de !/!(,61 "#$ i vor aduce un venit de /'/5+( "#$. 3otal venituriG /'/5+( 2'J K -//26-,! "#$ 3otal c*eltuielile sunt du,0 cum urmeaz0G !'2( L !'' K -'+6'' "#$ Profitul E<enituri VC5eltuieli E 8KKDP8,F " 8ILPII E KDKP8,F RON' F' Pac5etele"3onus )ac*etele 7onus sunt cele ,rin care se ofer0 o cantitate su,limentar0 gratuit0 4ntr& un am7ala9 mai mare, dar se ,0streaz0 acelai ,re. cu cel al ,rodusului de 7az0. )entru a

)roiect merc*andising realiza

/1

aceast0 ,romo.ie se vor utiliza H<H&uri cu filme. Astfel, ,entru / filme

cum,0rate, al 6&lea este gratis, deci ;n luna 6, ai 6 H<H&uri la alegere la ,re. de /. )romo.ia are loc 4n ,erioada 2 iunie +' iunie !''(. %e vor utiliza /-' de H<H&uri, la un ,re. de vAnzare de -2,-/ "#$ Q 7ucat0. $ivelul adaosului comercial este de +/J, iar costul de ac*izi.ie ,entru 2 H<H este de +2.(/ "#$, iar 4n total c*eltuiala este de /-' L +2.(/ "#$ K 25211 "#$. %e vor vinde deci 1' de seturi de cAte 6 H<H&uri la ,re. de /, deci ,e fiecare set se va 4ncasa !'5,!/ "#$. ;ncas0rile estimate ,entru aceast0 cam,anie sunt de 1' L !'5,!/ "#$ K 2(6/!,/ "#$. Profit E Nncasri V C5eltuieli E DRPKF,K V D?DJJ ED8KL,K RON L' om3ola 8i,ermar etul va organiza o tom7ol0, cu a9utorul c0reia 4i va constitui o 7az0 de date ,e care o va folosi ,entru analize de vAnz0ri ,e raion. Fiecare ,ersoan0 care va cum,0ra telefonul %onM Ericsson S(2'i va ,rimi un talon ce va fi ataat ,e fiecare cutie a telefoanelor i ,e care cum,0r0torii 4i vor trece datele ,ersonaleF aceste taloane vor ,artici,a la tragerea final0 la sor.i. )remiul tom7olei const0 4ntr&un se9ur de / zile ,entru ! ,ersoane ,e Costa del %ol, 4n ,erioada / iulie 22 iulie !''(. %e9urul cost0 212- "#$ i include - no,.i de cazare O mic de9un O cin0. #rice ,ersoan0 care cum,0r0 un %onM Ericsson S(2'i se va 4nscrie automat la tom7ol0 i va fi rugat0 s0 com,leteze datele ,ersonale ,e formular, cel ,u.in cele de identificare, adic0 nume i ,renume, C$) i num0r i seria de 7uletin. Cei care nu au datele corect 4nscrise i vor fi trase la sor.i vor fi descalifica.i i se va re,eta e:tragerea ,An0 va fi validat un ,artici,ant. )erioada de ,artici,are la tom7ol0 este 2&+' iunie !''(. E:tragerea va avea loc ,e data de +'.'6.!''( ora 2(.''. %e vor utiliza 2''' de %onM Ericsson S(2'i , ce vor fi vAndute la un ,re. de 2!!5/,!- "#$. Adaosul comercial este de +/J. Astfel ,re.ul de ac*izi.ie este de 1(' "#$. C*eltuielile totale de ac*izi.ie vor fi 2''' L 1(' "#$K 1('''' "#$. ;ncas0rile totale vor fi de 2''' L 2!!5/,!- "#$K 2!5/!-' "#$.

6' Profitul E Nncasri V C5eltuieli EDF?KF8I " JRIIII E FJKF8I RON' 8' Concurs cu %remii

"#$ %.A.

Concursul va avea loc 4n ,erioada 2 octom7rie & +' octom7rie !''(. Concursul va fi organizat de "#$ 4n cola7orare cu Electrolu: "omAnia, im,ortatorul oficial al m0rcii Electrolu:. Ba cum,0rarea oric0rui ,rodus din gama Electrolu:, cum,0r0torii se vor ,utea 4nscrie la concurs ,rin com,letarea unui talon de ,artici,are. )artici,an.ii la acest concurs vor com,leta doar datele ,ersonale de identificare. Electrolu: va oferi urm0toarele ,remiiG )remiul 2G Aragaz Electrolu: ES> /''2'/ ?,re. vAnzare -5+,!+ "#$@ )remiul ! G 8ota Electrolu: EF3 6+/ W ?,re. vAnzare !/1,-1 "#$@, )remiul +G Main0 de s,0lat vase Electrolu: E%F-+'22 ?,re. vAnzare 12' "#$@. <aloarea total0 a ,remiilor 2-5+,'1 "#$. E:tragerea se va desf0ura ,e data de 2 noiem7rie !''(, 4n ,rezen.a unui re,rezentant Electrolu: "omAnia, urmAnd ca cei ce cAtig0 s0 fie anun.a.i telefonic. )entru acest0 ,romo.ie s&au f0cut urm0toarele estim0ri i calculeG Cantitat e /uc' Ara$a0 Electrolu. EK4 KIIDIK Ac K +/J Hota Electrolu. PLK [ Ac K +/J EB 2/' +/' Pre* de #2n0are RON -5+,!+ !/1,-1 Cost de ac5i0i*ie RON +6+,65 211,-! Nncasri RON 5'1(-,/ 1'(!2,/ C5eltuieli RON /-//',/ 61515

ProdusQadaos comercial

Main0 de s,0lat vase Electrolu: E%F-+'22 Ac K +/J

(' otal

2(-,26

12'

2-5+!,( D?PKLR, R

5!('' DJ?D8?,K

ProfitulE Nncasri V C5eltuieliE D?P?KLR,R DJ?D8?,K K "FIPIR,? RON

K' Reducerea tem%orar de %re*


8i,ermar etul noustru va a,lica reducerea tem,orar0 de ,re. 4n ,erioada 2 noiem7rie & +2 noiem7rie !''( ,entru orice central0 termic0 ac*izi.ionat0.

)roiect merc*andising

62

)re.ul al centralelor din gama mediu i ,remium este de -+25,6' "#$, adaosul comercial este de +/J, iar reducerea va fi de 2'J. %e estimeaz0 c0 se vor vinde a,ro:imativ 2'' de centrale termice 4n ,ro,or.ii egale ,entru fiecare marc0. )re.ul final de vAnzare va fi deci de -+25,6 & 2'J K +((/,(- "#$. Costul de ac*izi.ie al centralelor este de ++2( "#$. C*eltuielile de ac*izi.ie vor fi de ++2( L 2'' K ++2('' "#$. ;ncas0rile vor fi deG +((/,(- L 2'' K +((/(- "#$. Profit E Nncasri V C5eltuieliE LRRKR8 V LLDRII E KP?R8 RON' P' Pro$ram HI< 8i,ermar etul "#$ a9ut0 Centrele s,ecializate 4n com7aterea 8I<.Aceste centre au ca o7iectiv. Cercetarea de noi medicamente ,entru tratare si ,revenire a 8I<.Astfel, de la raionul audio&video&electrocasnice se va dona un ,rocent de ',''2J din randamentul mediu glo7al ,e an 4n valoarea de 2-'2'5'' "#$, adic0 2-'2',5 "#$. ?' Cu%onul )rodusele ,entru care se va folosi aceast0 te*nic0 ,romo.ional0 sunt a,aratele foto digitale )anasonic. %e vor ti,0ri 2'' de cu,oane, iar ,erioada ,romo.iei va fi 2&+2 decem7rie !''(, sau ,An0 la e,uizarea cu,oanelor. Ba ac*izi.ionarea unui model de a,arat foto )anasonic CM7ers*ot, clien.ii vor ,rimi un cu,on de reducere de 2/J ,entru ac*izi.ionarea accesoriilor ,entru a,arat ?memorM stic )anasonic 16GB SDHC@. Adaosul comercial a,licat acestei categorii de ,roduse este de +/J. )re.ul de vAnzare al unui card de memorie )anasonic 26>= %H8C este de 2'-,2' "#$. Costul de ac*izi.ie este de (' "#$. Ba aceast0 ,rom.ie vor ,artici,a 2'' de carduri de memorie )Anasonic. C*eltuielile de ac*izi.ie vor fi de (' L 2'' K (''' "#$. ;ncas0rile vor fi deG 2'-,2' L 2'' K 2'-2' "#$. ;ncas0ri du,0 reducereG ((,-1 L 2'' K ((-1 "#$ Profit E Nncasri V C5eltuieliE JDRI V RR8J E LLD RON'

6!

"#$ %.A.

)roiect merc*andising

6+

Raionul confec*ii" )ncl*minte

6Raionul confec*ii")ncl*minte

"#$ %.A.

"aionul are o su,rafa.0 de 5/! m!, res,ectiv 26J din su,rafa.a total0 a magazinului ?incluzAnd ,rocentul acordat *olului@. Acesta se 4nvecineaz0 cu raioanele Alimentar i Igien0 4n ,artea de vest, res,ectiv sud, iar la est cu raionul Audio&video. )entru amena9area raionului s&au folosit urm0toarele ti,uri de gondole i couriG 2 gondol0 de ,erete cu l0.imea de ',/m i lungimea de !/,/mF 2! gondole cu l0.imea de 2 m i lungimea de 2' m F !( gondole rotunde cu diametrul de 2 mF couri ,entru ac.iuni ,romo.ionale cu dimensiunile de 6,(m : !,/m. 6ca7ine ,entru ,ro70 ,din care / avAnd dimensiunile de 2m l0.ime i !m lungime i 2 ,entru ,ersoanele cu disa7ilit0.i ?scaun cu rotile@ cu 2,(m l0.ime i ! m lungime. )rodusele e:,use 4n raionul confec.ii&4nc0l.0minte se gru,eaz0 4n 2! categorii de ,roduseG

D' Im3racaminte femei !


/lu$i

)roiect merc*andising Im3racaminte s%ort

6/

=ac5ete

66

"#$ %.A.

Pantaloni

Roc5ii

)roiect merc*andising ricouri dama

65

Maieuri dama

Buste

6( Costume

"#$ %.A.

Pulo#ere

Camasi

Pantaloni scurti

)roiect merc*andising

61

F' Nm3rcminte 3r3a*i


Nm3rcminte s%ort

=ac5ete

/lu$i

5'

"#$ %.A.

Pantaloni

ricouri

Cra#ate

)roiect merc*andising

52

Costume

Pulo#ere

Camasi

L' Nncl*minte femei


Incl*minte antrenament s%orti#

5! Pantofi s%ort

"#$ %.A.

45ete

Pantofi casual

Pantofi ele$anti

)roiect merc*andising /alerini

5+

Sandale

8' Nncl*minte 3r3a*i


Incl*minte antrenament s%orti#

Pantofi s%ort

5 45ete

"#$ %.A.

Pantofi casual

Pantofi ele$an*i

)roiect merc*andising Incl*minte #ar

5/

K' Nm3rcminte")ncl*minte co%ii


Nm3rcminte %entru co%ii

Incl*minte %entru co%ii

56

"#$ %.A.

P' Accesorii
Acesorii %entru femei ! curele, mnui, earfe, fulare, %ortofele, um3rele, 3iSuterii, accesorii %r, oc5elari de soare

)roiect merc*andising

55

Accesorii %entru 3r3a*i! curele, %ortofele, mnui, fulare, um3rele, oc5elari de soare

?' Plrii
Plrii, e%ci i cciuli %entru femei

5(

"#$ %.A.

Plrii, e%ci i cciuli %entru 3r3a*i

R' Poete, $en*i i articole de #oiaS


Poete

)roiect merc*andising Ser#iete

51

4enti de #oiaS

Rucsacuri

(' 4enti la%to%

"#$ %.A.

rollere

)roiect merc*andising

(2

J' Articole s%orti#e


Ec5i%ament s%orti# +)ncl*minte i min$i de fot3al, rac5ete i min$i de tenis, min$i de 3asc5et i #olei-

Rolle, %atine $5ea* i ec5i%amente de %rotec*ie +cotiere, $enunc5iere, casc %rotec*ie-

(!

"#$ %.A.

Ec5i%ament sc5i

Nncl*minte al%inism i escalad, ec5i%ament al%inism

)roiect merc*andising

(+

DI' Pa%uci de cas i la%i


Pa%uci de cas %entru femei

Pa%uci de casa %entru 3ar3ati

\la%i %entru femei

( \la%i %entru 3r3a*i

"#$ %.A.

DD' Halate de 3aie, %iSamale, lenSerie intim, costume de 3aie i ciora%i


Halate i %iSamale %entru femei

@enSerie intim %entru femei

Costume de 3aie %entru femei

)roiect merc*andising Ciora%i %entru femei i 3r3a*i

(/

Halate i %iSamale %entru 3r3a*i

@enSerie intim %entru 3r3a*i

Costume de 3aie %entru 3r3a*i

(6

"#$ %.A.

DF' Prosoa%e i articole %entru %at


Prosoa%e de 3aie i de 3uctrie

Pla%ume, %turi i cu#erturi

Perne i lenSerie de %at

)roiect merc*andising Indicatori calcula.i 2. @inear la sol @sEFGlHFG@ a. >ondol0 ,erete nord cu l0.imea de ',/ m i lungimea de !/,/ m B%2K!/,/ m 7. 2! gondole cu ! fe.e, cu l0.imea de 2 m i lungimea de 2' m B%!K!L1O-L',/O!L2K!! m B%!tK2!L!!K!6- m c. !( gondole rotunde cu diametrul de 2 m B%+K!L+,2-L',/K+,2- m B%+tK!(L+,2-K(5,1! m d. couri ,entru ac.iuni ,romo.ionale cu dimensiunile de 6,(m : !,/mG B%-K!L6,(O!L!,/K2(,6 m otal linear la sol! LJP,IF m F' @inear de0#oltat @d E @s G nr undeG Bs & linearul la sol nr & num0rul de rafturi, ,e care le are o gondol0 a. >ondol0 ,erete nord cu l0.imea de ',/ m i lungimea de !/,/ m i cu / rafturiG Bd2K/L!/,/K2!5,/ m 7. 2! gondole cu ! fe.e, cu l0.imea de 2 m i lungimea de 2' m i cu / rafturiG Bd!K/L!((K2--' m c. !( gondole rotunde cu diametrul de 2 mG Bd+K (5,1! m d. couri ,entru ac.iuni ,romo.ionale cu dimensiunile de 6,(m : !,/mG Bd-K2(,6 m

(5

(( +. @inear de0#oltat total @td E M @di undeG Bdi & linearul dezvoltat, i K 2,n Btd K 265-,'! m 8' Aria raionului

"#$ %.A.

Ar E P, G At , undeG )J & ,onderea ,e care o de.ine raionul alimentar din su,rafa.a total0 a magazinuluiF %t & su,rafa.a total0 a magazinului. Ar K -5'' m! L 26J K5/! m! K' Nncasrile %e raion Nr E Ar G O, undeG Ar & aria raionului alimentarF P & randamentul mediu glo7al ,e m! ;r K 5/! m! L !52'' "#$Qm! K !'+51!'' "#$ P'<aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri <)$r E P$r G Nr, undeG )gr & ,onderea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuriF ;r & 4ncas0rile totale ,e raionul Ponderea )ncasrilor %e $ru%e de m2rfuri Nr' crt' 2. !. +. -. /. 6. 5. (. 1. Ponderea $ru%ei de mrfuri 1J 1J 1J 1J 1J -J !J (J 2+J

4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive

)roiect merc*andising 2'. 22. 2!. )a,uci de cas0 i la,i 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at O A@ 6J 2'J 2!J DII,

(1

<aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri Incasari %e raion !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!'' !'+51!''

4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive )a,uci de cas0 i la,i 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at O A@

Ponderea 1J 1J 1J 1J 1J -J !J (J 2+J 6J 2'J 2!J

<)$r 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( (2/26( -'5/(26+'++6 !6-1!16 2!!!5/! !'+51!' !--//'FIL?JFII

?' <aloarea ac5i0i*iilor %e fiecare $ru% de mrfuri <a$r E <)$r Q +D H Ac-, undeG Vigr & valoarea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuri Ac adaos comercialF 4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive )a,uci de cas0 i la,i <)$r 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( 2(+-2!( (2/26( -'5/(26+'++6 !6-1!16 2!!!5/! Adaos comercial +/J +/J +'J +'J +/J +/J !'J !!J 2(J !!J <a$r 2+/(62+,++ 2+/(62+,++ 2-2'(65,5' 2-2'(65,5' 2+/(62+,++ 6'+(!(,2/ ++16/+,++ 2++6+-',1( !!-/266,2' 2''!!//,5-

1' 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at O A@

"#$ %.A.

!'+51!' !--//'-

!'J !!J

261(!66,65 !''-/22,-( DPDF?KJ?,RL

R' MarSa )n #aloare a3solut %e fiecare $ru% de mrfuri MS#a3s E T<)$r " <a$rT 4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive )a,uci de cas0 i la,i 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at O A@ <)$r 2(+-2! ( 2(+-2! ( 2(+-2! ( 2(+-2! ( 2(+-2! ( (2/26( -'5/(26+'++ 6 !6-1!1 6 2!!!5/ ! !'+51! ' !--//' <a$r 2+/(62+,++ 2+/(62+,++ 2-2'(65,5' 2-2'(65,5' 2+/(62+,++ 6'+(!(,2/ ++16/+,++ 2++6+-',1( !!-/266,2' 2''!!//,5261(!66,65 !''-/22,-( MS#a3s -5//2-,65 -5//2-,65 -!+!6',+' -!+!6',+' -5//2-,65 !22++1,(/ 651+',65 !1+11/,'! -'-2!1,1' !!'-16,!6 ++16/+,++ --'11!,/! 8FKDPIF,D?

J'MarSa total MS E U MS#a3s M9r K -!/26'!,25 "#$ DI'Ponderea marSei relati#e a3solute )n total marS

)roiect merc*andising M E MS#a3s Q MS G DII 4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive )a,uci de cas0 i la,i 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at DD'@inear ocu%at de $ru%a de mrfuri @o E M G @dt 4ru%a de mrfuri ;m7r0c0minte femei ;m7r0c0minte 70r7a.i ;nc0l.0minte femei ;nc0l.0minte 70r7a.i ;m7r0c0minte&4nc0.0minte co,ii Accesorii )0l0rii )oete, gen.i i articole de voia9 Articole s,ortive )a,uci de cas0 i la,i 8alate de 7aie, ,i9amale, len9erie intim0, costume de 7aie i ciora,i )rosoa,e i articole ,entru ,at @dt 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! 265-,'! M 22,2( J 22,2( J 1,16J 1,16J 22,2( J -,15J 2,6'J 6,12J 1,/2J /,21J 5,11J 2',+5 J Bo 2(5,! 2(5,! 266,5 266,5 2(5,! (+,! !6,5 22/,( 2/1,2 (6,( 2++,5 25+,6 MS#a3s -5//2-,65 -5//2-,65 -!+!6',+' -!+!6',+' -5//2-,65 !22++1,(/ 651+',65 !1+11/,'! -'-2!1,1' !!'-16,!6 ++16/+,++ --'11!,/! MS -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25 -!/26'!,25

12

M 22,2(J 22,2(J 1,16J 1,16J 22,2(J -,15J 2,6'J 6,12J 1,/2J /,21 J 5,11J 2',+5J

e5nici %romo*ionale
D' Reducerea tem%orar de %re*

1!

"#$ %.A. "educerile tem,orare ofer0 cum,0r0torului ,osi7ilitatea o7.inerii ,rodusului la o

sum0 mai mic0 de 7ani, f0r0 im,unerea unor condi.ii su,limentare. Aceste reduceri se vor realiza 4n s,ecial ,entru ,rodusele de sezon, la sfAritul acestuia, ,entru a se evita ramAnerea ,e stoc a m0rfii. ;n lunile ianuarie&fe7ruarie !''( vor e:ista reduceri la ,rodusele de 4m7r0c0minte i 4nc0l.0minte din sezonul de iarn0. He e:em,lu, ,entru ,ulovere de iarn0 ,entru femei se va ,ractica o reducere de !'J. Adaosul comercial a,licat categoriei de ,roduse 4m7r0c0minte femei este de +/J. )re.ul de ac*izi.ie al unei geci este de (' "#$, iar ,re.ul normal de vAnzare este de 2'-,2' "#$. )re.ul ,racticat ,e ,erioada reducerilor de ,re. va fi de 2'-,2' !'J K (+,!( "#$. ;n cadrul acestei ,erioade destinate reducerii ,re.urilor vor fi utilizate 2+' de ,ulovere de dam0. )romo.ia va avea loc 4n ,erioada 2/ ianuarie&+' fe7ruarie !''(. C*eltuieliG 2+' 7uc L (' "#$ K 2'-'' "#$ ;ncas0riG 2+' 7uc L (+,!( "#$ K 22!+! "#$ Profitul ENncasri V C5eltuieli E DIRFP,8 V DI8II E 8FP,8 RON F' Produs 3onus )rodusele 7onus sunt cele ,rin care se ofer0 o cantitate mai mare dintr&un ,rodus la acelai ,re. cu cel al ,rodusului de 7az0. )rodusul ,entru care se va folosi aceast0 te*nic0 de ,romovare este osete dam0. Ba cum,0rarea a ase ,erec*i de osete, cum,0r0torul va mai ,rimi o ,erec*e gratis. Adaosul comercial a,licat este de !'J. )re.ul de ac*izi.ie al unei ,erec*i de osete este de +,/ "#$, iar ,re.ul de vAnzare este de -,'6 "#$. )entru ,romo.ie se vor ac*izi.iona de la distri7uitor, 26'' ,erec*i de osete. )entru aceast0 ,romo.ie se estimeaz0 c0 se vor vinde 2-'' ,erec*i de osete, iar !'' vor fi distri7uite gratis. )romo.ia va avea loc 4n ,erioada 2 martie +2 mai. C*eltuieliG 26'' ,erec*i L +,/ "#$Q,erec*e K /6'' "#$ ;ncas0riG 2-'' ,erec*i L -,'6 "#$Q,erec*e K /6(- "#$ Profitul ENncasri V C5eltuieli E KPR8 V KPII E R8 RON L' om3ol

)roiect merc*andising

1+

;n cadrul *i,ermar etului "#$ se va realiza 4n sezonul de var0 o tom7ol0 ,entru costumele de 7aie Rolidon. Astfel, la ac*izi.ionarea unui costum de 7aie Rolidon 4n ,erioada 2/ iunie&2/ august !''(, cum,0r0torul va ,rimi un talon de ,artici,are la tom7ol0. Ba e:tragerile s0,t0mAnale se vor ,utea cAtiga cAte / um7rele de ,la90, 2' mingi de ,la90 i o saltea de ,la90. <aloarea ,remiilor s0,t0mAnale este de +/' "#$ i este su,ortat0 de *i,ermar et. )entru aceast0 ,romo.ie se vor comercializa -'' de costume de 7aie Rolidon. Adaosul comercial a,licat este de !'J. )re.ul de ac*izi.ie al unui costum este de (/ "#$, iar ,re.ul de vAnzare este de 1(,+! "#$. C*eltuieliG -'' L (/ "#$ O ( s0,t L +/' "#$Qs0,t K +6('' "#$ ;ncas0riG -'' L 1(,+! "#$ K +1+!( "#$ Profitul ENncasri V C5eltuieliE LJLFR V LPRII EFKFR RON 8' Pac5etul cu%lu )ac*etele cu,lu constau 4n ataarea unui ,rodus diferit de cel de 7az0. )rodusul care se va folosi ,entru aceast0 ,romo.ie este ,i9amaua de la Rolidon. <Anzarea fiec0rei ,i9amale se va face 4m,reun0 cu o ,erec*e de ,a,uci de cas0. )re.ul de vAnzare al ,ac*etului este de 2'-,2' "#$. )re.ul de ac*izi.ie al ,i9amalei este de 1' "#$, la care !'J este adaosul comercial. )re.ul ,a,ucilor de cas0 este de 2/ "#$, la care !!J este adaosul comercial. Ba aceast0 ,romo.ie vor fi ,use 4n vAnzare 2'' de 7uc0.i cu,lu ?2'' ,i9amale i 2'' ,erec*i de ,a,uci de cas0@. )romo.ia va avea loc la 4nce,utul sezonului de toamn0, cAnd va fi lansat0 noua colec.ie de len9erie de dam0. C*eltuieliG 2'' 7uc L ?('"#$ O 2/ "#$@ K 1/'' "#$ ;ncas0riG 2'' 7uc L 2'-,2' "#$ K 2'-2' "#$ Profitul ENncasri V C5eltuieli EDI8DI V JKII E JDI RON

K' Cu%onul Cu,oanele sunt certificate oferite de ,roduc0tori sau detailiti ,rin care se d0 dre,tul clien.ilor s0 o7.in0 o reducere de ,re. ,entru anumite ,roduse dac0 le ,rezint0 la ,unctul de vAnzare 4n momentul cum,0r0rii.

1-

"#$ %.A. )rodusele ,entru care se va folosi aceast0 te*nic0 ,romo.ional0 sunt ,oetele de dam0

Aguillera. Ba ac*izi.ionarea unei ,erec*i de ,antofi de dam0, clientele vor ,rimi un cu,on de reducere de 2/J ,entru orice ,oet0 de dam0 Aguillera. )re.ul de ac*izi.ie al unei ,oete este de 5' "#$, ,re.ul normal de vAnzare este (!,+2 "#$, iar ,re.ul ,e 7az0 de cu,on va fi de (!,+2 & 2'J K 5-,'( "#$. Ba ,romo.ie vor ,artici,a 2/' de ,oete de dam0. %e vor ti,0ri 2/' de cu,oane, iar ,erioada ,romo.iei va fi ,An0 la e,uizarea cu,oanelor. C*eltuieliG 2/' ,oete L 5' "#$ K 2'/'' "#$ ;ncas0riG 2/' ,ote L 5-,'( "#$ K 2222! "#$ Profitul ENncasriVC5eltuieli E DDDDF V DIKII E PDF RON P' Concurs cu %remii Concursul va avea loc 4n sezonul de iarn0, mai e:act 4n ,erioada 2/ decem7rie&2/ ianuarie !''(. Clien.ii care ac*izi.ioneaz0 un rucsac $i e vor ,artici,a la un concurs cu ,remii ce se va desfasura 4n incinta *M,ermar etului "#$. )remiul cel mare const0 4ntr&o e:cursie la munte 4n zona )redeal. Ba concurs se vor acorda i /' de alte ,remii constAnd 4n 9ac*ete de iarn0 din ,iele i 4nc0l.0minte adecvat0 sezonului rece. Ba aceast0 ,romo.ie vor ,artici,a /'' de rucsacuri $i e. Adaosul comercial a,licat este de !!J. )re.ul de ac*izi.ie al unei ,erec*i este de !2' "#$, iar ,re.ul de vAnzare este de !-6,1/ "#$. C*eltuieliG /'' L !2'"#$ K 2'/''' "#$ ;ncas0riG /'' L !-6,1/ "#$ K 2!+-5/ "#$ Profitul E Nncasri V C5eltuieli EDFL8?K V DIKIII E DR8?K RON ?' Card de fidelitate )e toat0 ,erioada anului, 4n cadrul *i,ermar etului "#$ se vor utiliza carduri de fidelitate ,entru clien.ii care ac*izi.ioneaz0 ,roduse din raionul 4m7r0c0minte& 4nc0l.0minte. Clien.ii ,rimesc carduri ,e care acumuleaza 2'J din valoare fiec0rui ,rodus cum,0rat, ,utAnd ulterior s0 se foloseasc0 de acest ,,7onus doar la o tranzac.ie ,recedent0. %,re e:em,lu un client cum,ar0 4n valoare de 2(' "#$ ,e card acumuleaza 2( "#$ care i se vor sc0dea din valoarea urmatoarei ac*izi.ii ?e:. !'' 2( K 2(! "#$ rest de ,lata din totalul de !'' "#$@.

)roiect merc*andising

1/

16

"#$ %.A.

Raionul 3a0ar

)roiect merc*andising Raion 3a0ar

15

"aionul 7azar are o su,rafa.0 de +!1 m! , din care s,a.iul alocat *olului este de +!,1 m!. "aionul este am,lasat 4n ,artea central stAng0 a su,rafe.ei de vAnzare Histan.a dintre toate elementele de mo7ilier fie gondole, couri este de !m, iar la confluen.a cu celelalte raioane s,a.iul rezervat din su,rafa.a 7azarului este de 2,/m. )entru reamena9area raionului s&au folosit urmatoarele ti,uri de gondole i couriG D' 6 gondole de 2',+ m lungime i 2m l0.imeF 2 co de 2',+ m lungime i 2m l0.ime. ;n raionul 7azar marfa este 4m,0r.it0 4n 22 gru,e de m0rfuri. 4ru%a 3irotic i %a%etrie +[ero., ecnis, PostVit, /ic, Rotrin$, @erlint0, Pi$na, Pelican, LM-! ma,e, dosare, registre, *Artie co,iator, role fa:, cu7uri ,entru noti.e, 7locuri de desen, *Artie milimetrica, agende, caiete ?A/ i A-, dictando i de matematic0@, instrumente ,entru scris, ,enare, su,orturi ,entru ,i:uri, creioane colorate, carioci, mar ere, sugative, ,ast0 corectoare, ,ic.

F'

4ru%a articole de ornament si oca0ii s%eciale! standuri ornamentale, 7i7elouri,

ceasuri de ,erete, ta7louri, rame foto, lumAnAri, su,orturi ,entru lumAn0ri, *Artie ,entru 4m,ac*etat, sacoe ,entru cadouri, cutii metalice decorative, couri de r0c*ita, vaze.

1(

"#$ %.A.

L' 4ru%a Sucarii +@au$5 > @earn, /ar3ie, (isne;, @e$o, Pe$"Pere$o, (ic7ie, 5omas > friends-! animale de ,lu, telefoane de 9uc0rie, mainute cu telecomand0, ,0,ui, 9ocuri de logic0, de familie, educative ?alfa7etare magnetice, 9ocul cifrelor magnetice@.

8' 4ru%a articole de u0 casnic +Barm;ard, (ali, Mi7ai $lass, 4lo3al Partners Net9or7, @i#in$-! Articole de curenie: mo,uri, ,erii, m0ture, umerae, ,lastice, mese de c0lcat, usc0toare de *aineF

Articole de buctrie: ,l0ci de t0iat, ustensile de 7uc0t0rie, teluri, tir7uoane, site, storcatoare de citrice, t0vi, castroane, strecur0tori, su,orturi de vase, vase termorezistente, maini de tocat, 7oluri, ,latouriF

Oale i tigi: oale de diferite dimensiuni, crati.e, tig0i 3eflonF

)roiect merc*andising

11

Ustensile de tiat i tacmuri: seturi de tacAmuri, articole la 7ucat0, seturi de tacAmuri ,entru servit, seturi de cafeaQdesertQ,ete, cutii de tacAmuri, ,oloniceF

Pahare: ,a*are de sticl0Qcristal, c0ni, c0ni gradate, c0ni termorezistente, termosuri, c0ni ,ersonalizate, ceti cafeaF

Articole de mas i servit masa: servicii de mas0, cafea, ceai din ceramic0, ,or.elan, o,al.

K'

4ru%a articole %entru $radinarit+Plastor, Pa3lo Im%e., Creati# studio,

rio

star /i5or, 4arden (esi$ned-! gre7l0, sa,0, *Arle., ,0mAnt ,entru flori, g*ivece, semin.e de diverse ,lante i flori, ,lante, gen.i cu ustensile ,entru gr0din0rit, m0nui, foarfece ,entru gr0din0ritF

P' 4ru%a scule si unelte + e5no %lus, Pall"Met, A.a, /osc5-! ciocan li,it, c*ei universale, c*ei *e:agonale, uru7elni.e, creioane de faz0, seturi de scule izolate ,entru electricieni, i normale, 7and0 izolatoare, as,irator de ,raf, ,relungitoare, lic*ide ,entru cur0.areF

2''

"#$ %.A.

?' 4ru%a accesorii auto +Co3ra, /lac7 S%ider00, /eltronics, Escort, (iesel, (ura @u3e, Ma.iBlus5, ur3o-! *use, covorae, figurine ,arfumate, ,roduse de cur0.at, ,arasolare, ulei motor, lic*id frAn0, truse de ,rim a9utor, lan.uri ,entru ro.i, sting0tor, triung*iuri reflectorizante, anvelo,e ,entru vara i iarn0, instrumente i scule autoF

R' 4ru%a articole %entru #oiaS +Neoma., (icota, /a$Pac, Samsonite-! saci de dormit, corturi, *art0 rutier0, couri ,entru ,icnic, ceasuri cu 7aterii ,entru voia9F

J' 4ru%a articole s%orti#e +Coleman, /arton, =um3o, E#o, Molten, Cinner-! mingi fot7al, volai, 7as et, role, s ate7oarduri, s iuri, ,atine, rac*ete tennis i 7adminton, gantere, 7icicleteF

DI' 4ru%a articole %entru animale +Pedi$ri, C5a%%;, Bris7;, Otto, C5is7as, 4oCat-! mAncare ,entru ,isici, c0.ei ?4n sos i uscat0@, mAncare ,entru ,a,agali, aternut igienc ,entru ,isici i c0.ei, t0vi ,entru asternut igienic, castronele ,entru mAncare i ,entru a,0 din ,lastic sau ino:, accesorii animale ?zg0rdi.e, lese, 7otni.e@F

)roiect merc*andising

2'2

DD' 4ru%a articole se0oniere se sc*im7a de - ori ,e an, astfelG pentru sarbatorile de Pati: decora.iuni din diverse materiale, lumAn0ri ,entru decorarea mesei i a 4nca,erilor, c0ni i farfurii cu ie,urai, costme ie,urai, ta7louri, felicit0riF

pentru var: maini de tuns gazon, mo7ilier gr0din0 din ,lastic, o.el, aluminiu, lemn, gr0tare, c0r7uni ,entru gr0tarF

pentru nceputul colii: o gama variat0 de caiete, instrumente ,entru scris, truse geometrice, ,enare i multe alte accesorii ,entru un 4nce,ut de an colar 4n for.0F

pentru Caciun: 7razi artificiali 4ntr&o gam0 de dimensiuni de la 2,/ la -,/ metri, 7eteal0, glo7uri din ,lastic i sticl0, decora.iuni ,entru 7rad, instala.ii, ,erdea luminoas0, figurine din tu7 luminos, instala.ii ,entru decorarea cl0dirilor, teraselor, gr0dinilor ,e tim,ul s0r70torilor, articole ,entru 4m,ac*etat cu motive s,ecifice sezonului, felicit0ri, artificii ?stelu.e de 7rad, fAntAni de tort, rac*ete mici, medii i mari@, artificii ,entru anul nou cu diverse efecte luminoase.

2'!

"#$ %.A.

Indicatori calcula.i D'@inear la sol @sEFGlHFG@ a- P $ondole de DI,L m lun$ime i D m l*ime, cu ca%ete de I,K m B%2K !L1,+O-L',/O!L2K !!,6 m B%2 totalK 6 L !!,6 K 2+/,6 m 3- D co de DI,L m lun$ime i D,K m l*ime B%! K !L2',+ O !L2,/ K !+,6 m otal linear la sol! DKJ,F m F'@inear de0#oltat @d E @s G nr undeG Bs & linearul la sol nr & num0rul de rafturi, ,e care le are o gondol0 a@ >ondola de 2',+ m lungime cu / rafturi Bd2 K 2+/,6L/K 65( m 7@ Co de 2',+ m lungime cu un singur nivel Bd! K !+,6 m L'@inear de0#oltat total @td E M @di undeG Bdi & linearul dezvoltat, i K 2,n Btd K 5'2,6 m

)roiect merc*andising 8'Aria raionului

2'+

Ar E P, G At , undeG )J & ,onderea ,e care o de.ine raionul alimentar din su,rafa.a total0 a magazinuluiF %t & su,rafa.a total0 a magazinului. Ar K -5'' m! L 5J K +!1 m! K'Nncasri %e raion Nr E Ar G O, undeG Ar & aria raionului alimentarF P & randamentul mediu glo7al ,e m! ;r K +!1 m! L !52'' "#$Qm! K (12/1'' "#$ P' ' <aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri <)$r E P$r G Nr, undeG )gr & ,onderea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuriF ;r & 4ncas0rile totale ,e raionul Ponderea )ncasrilor %e $ru%e de m2rfuri Ponderea $ru%ei de mrfuri 5J 1J 22J 26J /J -J (J 5J 2'J +J !'J DII,

Nr' crt' 2. !. +. -. /. 6. 5. (. 1. 2'. 22.

4ru%a de mrfuri >ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere O A@

<aloarea )ncasrilor %e fiecare $ru% de mrfuri 4ru%a de mrfuri Ponderea Incasari <4gr

2'%e raion (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1'' (12/1''

"#$ %.A.

>ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere O A@ ?' <aloarea ac5i0i*iilor %e fiecare $ru% de mrfuri

5J 1J 22J 26J /J -J (J 5J 2'J +J !'J

6!-22+ ('!-+2 1('5-1 2-!6/---/51/ +/66+6 52+!5! 6!-2++ (12/1' !65-55 25(+2(' RJDKJII

<a$r E <)$r Q +D H Ac-, undeG Vigr & valoarea 4ncas0rilor ,e fiecare gru,0 de m0rfuri Ac adaos comercialF 4ru%a de mrfuri >ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere O A@ <)$r 6!-22+ ('!-+2 1('5-1 2-!6/---/51/ +/66+6 52+!5! 6!-2++ (12/1' !65-55 25(+2(' Adaos comercial !/J +'J +/J !/J !'J +'J -'J +/J +'J !/J +/J <agr -11!1',-' 625!/-,6! 5!6-(',522-2!+/,!' +52-1/,(+ !5-++/,+( /'1-(','' -6!+'/,1+ 6(/(+(,-6 !2+1(2,6' 2+!'(5-,'5 PRFFK?F,F8

R'MarSa )n #aloare asolut %e fiecare $ru% de mrfuri MS#a3s E T<)$r " <a$rT 4ru%a de mrfuri >ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic <)$r 6!-22+ ('!-+2 1('5-1 2-!6/-<a$r -11!1',-' 625!/-,6! 5!6-(',522-2!+/,!' M9va7s 2!-(!!,6' 2(/256,+( !/-!6(,!6 !(/+'(,('

)roiect merc*andising >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere O A@ J'MarSa total MS E U MS#a3s M9r K !'1++!5,56 "#$ DI'Ponderea marSei relati#e a3solute )n total marS M E MS#a3s Q MS G DII 4ru%a de mrfuri >ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere DD'@inear ocu%at de $ru%a de mrfuri @o E M G @dt 4ru%a de mrfuri >ru,a ,a,etarie si 7irotica >ru,a articole de ornament si ocazii s,eciale >ru,a 9ucarii >ru,a articole de uz casnic @dt 5'2,6 5'2,6 5'2,6 5'2,6 M /,16J (,(/J 2!,2/ J 2+,6+ J Bo -2,( 6!,2 (/,! 1/,6 MS#a3s 2!-(!!,6' 2(/256,+( !/-!6(,!6 !(/+'(,(' 5-!11,25 (!+'',6! !'+51!,'' 262('5,'5 !'/5/2,//+-1/,-' -6!+'/,1+ MS !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 !'1++!5,56 M /,16J (,(/J 2!,2/J 2+,6+J +,//J +,1+J 1,5-J 5,5+J 1,(+J !,/6J !!,'(J --/51/ +/66+6 52+!5! 6!-2++ (12/1' !65-55 25(+2(' +52-1/,(+ !5-++/,+( /'1-(','' -6!+'/,1+ 6(/(+(,-6 !2+1(2,6' 2+!'(5-,'5 5-!11,25 (!+'',6! !'+51!,'' 262('5,'5 !'/5/2,//+-1/,-' -6!+'/,1+ FIJLLF?,?P

2'/

2'6 >ru,a articole ,entru gradinarit >ru,a scule si unelte >ru,a accesorii auto >ru,a articole ,entru voia9 >ru,a articole s,ortive >ru,a mancare ,entru animale >ru,a articole sezoniere 5'2,6 5'2,6 5'2,6 5'2,6 5'2,6 5'2,6 5'2,6 +,//J +,1+J 1,5-J 5,5+J 1,(+J !,/6J !!,'( J !-,1 !5,6 6(,+ /-,! 61,' 25,1 2/-,1

"#$ %.A.

e5nici %romo*ionale
D' /onuri reducere %e va a,lica o reducere de 2'J 4n cazul ac*izi.iei seturilor de vase de ino: com,us din 2' ,iese, 4n ,erioada 2/ ianuarie&!/ ianuarie !''(. %e estimeaz0 c0 vor fi vAndute /'' de astfel de seturi. )re. de ac*izi.ieG -1' "#$ Adaos comercialG !/J )re. de vAnzareG /(1,1- "#$ )re. redusG /(1,1- 2'J K /+',1/ "#$ )rofitG ?/'' L /+',1/@ & ?/'' L -1'@ K !6/-5/ !-/''' K !'-5/ "#$ F' <2n0are )m%erec5eat 3igaie 3efal O ,alet0 ?la un ,re. redus cu 2/J fa.0 de ,re.ul acestora se,arat@, 4n ,erioada 2fe7ruarie 2 martie !''( i se ,resu,une c0 se vor vinde 2/'' de ,ac*ete. )re. de ac*izi.ie tigaieG !-,1 "#$ Adaos comercialG !/J )re. de vAnzareG !1,11 "#$ )re. de ac*izi.ie ,aletaG /,1 "#$ Adaos comercialG !/J )re. de vAnzareG 5,'1 "#$ )re. de ac*izi.ie ,ac*etG +',( "#$ )re. de vAnzare ,ac*etG +5 ,'("#$ )re. redusG +5,'( 2'J K ++,+ 5 )rofitG ?2/'' L ++,+5@ ?2/'' L +',(@ K /''// -6!'' K +(// "#$ L' Oferirea unui cadou

)roiect merc*andising

2'5

;n ,erioada 2/ august 2/ se,tem7rie !''( fiecare ,ersoan0 care cum,0r0 2' caiete studenteti ,rimete un set de instrumente ,entru scris com,us din ,i:, creion, i radier0. $um0rul de caiete ,e care ,recaoniz0m c0 va fi vAndut este de +''' i o data cu ele +'' de seturi de insrumente ,entru scris. )re. de ac*izi.ie caieG ! "#$ Adaos comercialG !/J )re. de vAnzareG !.-2 "#$ )re. de ac*izi.ionare seturi scrisG ! "#$ Adaos comercialG !/J )re. de vAnzareG !.-2 "#$ )re. de ac*izi.ie la ,ac*etuluiG 2' L ! O ! K !! "#$ )re. de vAnzare al ,ac*etuluiG 2' L !,-2 K !-,2 "#$ )rofitG +''' L !-,2 +''' L !! K 5!+'' 66''' K 6+'' "#$ 8' Pac5et 3onus )entru aceasta te*nic0 se va folosi ca ,rodus ,0mAntul ,entru flori, am7alat 4n saci de / Sg, care va avea cu !/J mai mult, la acelai ,re.. )entru ,romo.ie se vor ac*izi.iona de la ,roducator 2''' de saci, de 6,!/ Sg, care vor fi vAndute 4n ,erioada 2 a,rilie 2 mai !''(. )re. de ac*izi.ieG +,1 "#$ Adaosul comercialG !'J )re. de vAnzareG -,/2 "#$ )rofitG 2''' L -,/2 2''' L +,1 K -/2' +1'' K 62' "#$ K' Sam%lin$ ;n ,erioada 2 iulie 2 august !''( se va face o cam,anie de sam,ling ,entru noile c0ni de cafea care ,ot fi ,ersonalizate, fiecare ,ersoana care ac*izitioneaz0 acest ,rodus ,utAnd s0 4i im,rime c*i,ul. )entru sam,ling vor fi ac*izi.ionate !'' de c0ni al7e, cu ,re.ul de ',/ "#$. Im,rimarea cost0 ',/ "#$Qcan0. Estim0m o vAnzare de /'' c0ni, cu ,re.ul de +,+/ "#$. 3otal c*eltuieli ,entru sam,lingG +'' "#$ )re. de ac*izi.ie c0niG !,1 "#$

2'( Adaosul comercialG !'J )re. de vAnzare c0niG +,+/ "#$ )rofit K /'' L +,+/ /'' L !,1 !'' K !/ "#$ P' Cu%onul

"#$ %.A.

)rodusele ,entru care se va folosi aceast0 te*nic0 ,romo.ional0 sunt trusele de electricitate. %e vor ti,0ri 2'' de cu,oane, iar ,erioada ,romo.iei va fi 2&+2 octom7rie !''(, sau ,An0 la e,uizarea cu,oanelor. Ba ac*izi.ionarea unei truse de electricitate din *i,ermar etul "#$, clien.ii vor ,rimi un cu,on de reducere de 2/J ,entru ac*izi.ionarea oric0ror altor ,relungitoarelor. Ba aceast0 ,rom.ie vor ,artici,a 2'' ,rizeQ 4ntreru,0toareQ,relungitoare. Adaosul comercial a,licat este de +'J. )re.ul de vAnzare al unuia dintre o7iectele din ,romo.ie este de 2/,'- "#$. Costul de ac*izi.ie este de 2! "#$.. C*eltuielile de ac*izi.ie vor fi de 2! L 2'' K 2!'' "#$. ;ncas0rile vor fi deG 2/,'- L 2'' K 2/'- "#$. )rofit K ;ncas0ri C*eltuieli K 2/'- 2!'' K +'- "#$ ,roduse din gama 4ntreru,0toarelor, ,rizelor,

?' Oferta 3onus LHD trei anvelo,e Firestone i 4nc0 una gratuit0 ?2& 2/ decem7rie
!''(@. Estim0m o vAnzare de 2''' de astfel de ,ac*ete. )re. de ac*izi.ie al uei anvelo,e este de 26/ "#$. Adaosul comercial este de -'J. )re.ul de vAnzare este de !!!,66 "#$. )re.ul de ac*izi.ie al ,ac*etului este de 66' "#$. )re.ul de vAnzare al ,ac*etului este de !!!,66 L + K 665,1( "#$. )rofitul este de 2'''L 665,1( 2''' L 66' K 6651(' 66'''' K 51(' "#$. Materialele ,romo.ionale folosite 4n tot *i,ermar etul, indiferent de raion suntG ,liante ,romo.ionale, dis,laM&uri sus,endate, afie, anun.uri date de la informa.ii la fiecare 9um0tate de or0 i indicatoare s,re locul unde se g0sesc ,rodusele la ,romo.ie, s*elf liner, sto,,er, Io7ller, aga,e etc.

)roiect merc*andising

2'1

P@ANO4RAM]! <OPSEA (E P]R

=ucata de gondol0 din imagine are urmatoarele dimensiuniG BK!m, *K2,/m i l K ',/m. Aceasta face ,arte dintr&o gondol0 de (m, i a fost e:tras0 din ca,0tul acesteia o7servat cel mai des de consumator. )entru acest ti, de ,rodus am ales aezarea 4n raft ,e orizontal0, 4nce,andu&se cu ,rodusul lider, continuAnd cu ,rodusul c*allenger i ,rodusul ultim.

22' Cei trei ,roduc0tori alei de noi suntG

"#$ %.A.

2. BXoreal ?,rodusul lider@ cu m0rcileG BXoreal )reference ?%u,erior i =londissimes@ i BXoreal FYria. !. >arnier ?,rodusul c*allenger@ cu m0rcileG >arnier 2''J Color i >arnier $utrisse Cream +. )alette ?ultimul ,rodus@ cu m0rcileG )alette =lond i )alette Helu:e. )rodusul nou lansat 4n *i,ermar etul nostru este BXoreal =londissimes, din gama BXoreal )reference. Acesta a fost aezat ,e ,rimul raft al acestei 7uca.i de gondol0 de !m. Himensiunile unei cutii de vo,sea sunt urm0toareleG >ama BXoreal )reference ?%u,erior i =londissimes@G B K 1,2cm * K 26cm i l K (,/cm. >ama BXoreal FYriaG B K (,6cm * K 26cm i l K (,/cm >ama >arnier 2''J ColorG B K (,6cm * K 26cm i l K (,/cm >ama >arnier $utrisse CreamG B K (,6cm * K 26 cm i l K (,/cm >ama )alette =londG B K 1,2cm * K 26cm i l K (,/cm >ama )alette Helu:eG B K 1,2cm * K 26cm i l K (,/cm Un raft are urmatoarele dimensiuniG B K !m, * K ',!/m i l K ',/mF cei !/cm din 4n0l.ime au fost folosi.i 26cm ,entru ,rodus i 1cm s,a.iu vertical ,entru a,ucarea ,rodusului de c0tre client. He asemeni, s&a l0sat s,a.iu orizontal 4ntre ,roduse de '&/mm ,entru c0 ,rodusele s0 ,oate fi luate uor din raft. Hin calcule a rezultat c0 ,rodusele aezate ,e / rafturi cu s,a.iile aferente eviden.iate mai sus, ocu,0 2,!/m din 4n0l.imea gondolei, restul de !/cm au fost lasa.i 4n ,artea inferioar0 gondolei din doua motiveG 4n acest s,a.iu de !/cm se ,ot de,ozita cataloagele de vo,sea ,entru ca alegera ,rodusului de c0tre client s0 fie uurat0 i, de asemeni, 4n acest s,a.iu se ,ot de,ozita materiale ,romo.ionale, mostre, etc. ;ntreaga gondol0 ?!mL2,/m@ are / rafturi ,e care au fost aezate ,roduse, astfelG 2. )e ,rimul rAnd + fe.e din noul ,rodus BXoreal =londissimes, i 2( fe.e din ,rodusul BXoreal )reference %u,erior. !. )e al doilea rAnd !! de fe.e din ,rodusul BXoreal FYria.

)roiect merc*andising +. )e al treilea rAnd !! de fe.e din ,rodusul >arnier 2''J Color.

222

-. )e al ,atrulea rAnd + fe.e din ,rodusul >arnier 2''J Color i 21 fe.e din ,rodusul >arnier $utrisse Cream. /. )e al cincilea rAnd / fe.e din ,rodusul )alette =lond i 26 fe.e din ,rodusul )alette Helu:e. )rodusele e:,use ,e raft sunt ,entru toate gusurile, nuan.ele fiind de la 7lond desc*is, gri, ,An0 la negru, sau negru al7astrui, ,entru fiecare gam0 de ,roduse. He asemenea, ,rodusele au fost aran9ate 4n func.ie de nuan.eG 4nce,And cu cele mai desc*ise i terminAnd cu cele mai 4nc*ise. Consumatorul are astfel o larg0 varietate de ,roduse din care ,oate alege. Flu:ul consumatorului se desfasoar0 de la stAnga s,re drea,ta, ,rivirea acestuia a.intandu&se de sus 4n 9os, de la ,rodusul lider s,re ,rodusul c*ellanger, i la final s,re ,rodusul ultim, ,rodusul nou a,0rut ,e ,ia.0 fiind ,rimul o7servat de c0tre consumator.