Sunteți pe pagina 1din 6

1.Prin arderea unui amestec echimolecular a doua hidrocarburi saturate omoloage se obtin 968 g CO2 si 468 g apa.

Care sunt cele doua hidrocarburi ?

Ecuatiile reactiilor de ardere CnH2n !"n 1#$2O2 % nCO2


1# 2

!n 1#H2O &!n 1# 1'H2O

Cn 1H2!n Cn 1H2n

&"!n 1# 1'$2O2 % !n 1#CO2

"n 4$2O2 % !n 1#CO2

!n 2#H2O

(l doilea alcan are cu un atom de carbon mai mult. )nlocuim pe n cu !n 1#

Cel mai usor este sa calcule*i numarul de moli de CO2 si numarul de moli de H2O +umarul de moli de CO2 , 968$44,22 moli CO2 +umarul de moli de H2O,468$18,26 moli H2O -e calculea*a numarul de moli de CO 2 care re*ulta in ambele reactii si numarul de moli de H 2O re*ultata din cele doua reactii 1 mol..............................n moli ...!n 1# moli CnH2n
2

!"n 1#$2O2 % nCO2

!n 1#H2O

a moli.................................1............../1 .1,an moli CO2 /1,!n 1#a moli H2O

1 mol.............................. !n 1# moli ...!n 2# moli Cn 1H2n


4

"n 4$2O2 % !n 1#CO2

!n 2#H2O

a moli.................................2............../2 .2,a!n 1# moli CO2 /2,!n 2#a moli H2O

an a!n 1#,22 !n 1#a !n 2#a,26 2an a,22 2an "a,26

2an "a02an0a,26022 2a,4 a,2 moli 2n 2n 2,22 4n,21 n,2 C2H12 pentan C6H14 he.an

2.Prin arderea unui amestec ga*os de 3olum 41 !c.n.# ce contine un alcan ga*os si cantitatea de aer !215 o.igen in 3olume# stoechiometric necesara combustiei alcanului6se obtine un amestec ga*os ce se raceste si se trece printr0o solutie de hidro.id de potasiu63olumul ga*os 7inal 7iind 42!c.n#.-tiind ca raportul 41842 ,1."6iar randamentul reactie este de 11156atunci alcanul supus arderii este8 -e considera 9a: ; alcan -e determina o.igenul consumat la ardere si CO2 7ormat din a ; alcan Ecuatia reactiei8 2264;... .....!"n 1#$2<2264;....n<2264; CnH2n 2 !"n 1#$2O2 % nCO2 !n 1#H2O a ;............................................/ .,!"n 1# <1162 a $2264,162!"n 1#a ; O2 consumati /, an ; CO2 7ormati 162!"n 1#a , 162b -e determina 3olumul de +2 din aer ramas dupa consumarea O2 81 ; +2.......................21; O2 * ; +2........................ 162!"n 1#a ; O2 *,2!"n 1#a ; +2 ;a temperatura obisnuita substantele ga*oase re*ultate din reactie sunt CO 2 si a*otul din aerul introdus initial !apa este lichida# =upa trecerea ga*elor prin solutie de >OH se retine CO2 41 , 3olumul de alcan 3olumul de o.igen 3olumul de a*ot , a 42, 3olumul de a*ot din aerul introdus initial , 2!"n 1#a 41$42 , &a 162!"n 1#a 2!"n 1#a'$2!"n 1#a , 1"$11 ?62n "62$6n 2 , 1"$11 11!?62n "62# , 1"!6n 2# ?2n "2,?8n 26 "n,9 n," (lcanul este propanul C"H8 162!"n 1#a 2!"n 1#a

".=aca intr0un amestec de i*omeri ai pentanului raportul dintre numarul de atomi de carbon primari 8 numarul

de atomi de carbon secundari8 nr de atomi de carbon tertiari este 28"816atunci raportul molar al n0 pentanului8i*opentan8neopentan6in amestec este8 (.48481 @.48281 C.48681 =."8681 E."8281 CH"0CH20CH20CH20CH" CH"0CH!CH"#0CH20CH" CH"0C!CH"#20CH" -e notea*a cu8 a numarul de moli de n0pentan b numarul de moli de i*opentan c numarul de moli de neopentan -e determina numarul de atomi de C primari secundari si tertiari 1 mol n0pentan..............2 moli atomi de C primari.........." moli atomi de C secundari a moli n0pentan...............1................................................/1 .1,2a /1,"a

1 mol i*opentan...." moli atomi de C primari....1 moli atomi secundari....1 mol atomi de C tertiar b moli n0pentan...............2.........................................../2...................................* .2,"b /2,b *,b atomi de C tertiari

1 mol neopentan..............4 moli atomi de C primari c moli neopentan................." .",4c

2a "b 4c moli atomi de C primari "a b moli atomi de C secundari b moli atomi de C tertiari

2a "b 4c$"a b , 2$" 2a "b 4c$b,2 "a b$b,"$1

"a b,"b "a,2b b,162a

2a "b 4c$b,2 2a "b 4c ,2b 2a 462a 4c,?62a 4c,a a,4c b,6c a8b,28",486 a8c,481 a8b8c,48681 4. 21 cmA" de hidrocarbura ga*oasa se ard cu 121cmA" O2.=upa trecerea amestecului re*ultat printr0o solutie de H2-O4 re*ulta 111 cmA" ga*e de ardere.=upa absorbtia acestora intr0o solutie de >OH se reduc la 21 cmA"6care sunt absorbiti de pirogalol.-tiind ca toate 3olumele sunt masurate in aceleasi conditii de presiune si temperatura67ormula moleculara a hidrocarburii este8 (.CH4 @.C2H6 C.C"H8 =.C4H11 E.C2H12 Ecuatia reactiei de ardere8

CaHb

!"a b#$2O2 % aCO2

b$2 H2O

Pentru a determina pe a si b trebuie cautate 2 ecuatii in a si b. =upa eliminarea apei amestecul de ga*e !dio.id de carbon si o.igen in e.ces# are 111 cm" =upa eliminarea dio.idului de carbon6 care este retinut de solutia de >OH re*ulta 21 cm " ga* care este retinut de pirogalol. )nseamna ca sunt 111 B 21 , 81 cm" dio.id de a*ot si 21 cm" de o.igen O.igenul care a reactionat , 121021,1"1 cm" o.igen consumat la ardere. Cu aCutorul ecuatiei chimice se determina cele 2 ecuatii.

2264 ;....!4a b#$4<2264;..a<2264 ; CaHb !4a b#$4O2 % aCO2 b$2 H2O

21 cm" ........... cm"........./ cm"

Coeficientul oxigenului se calculeaza astfel: 2a + (b/2) = atomi de C rezulta (2a de la CO2 si b/2 de la H2O) 2a + (b/2)= (4a+b)/2 atomi de O Dar in fiecare molecula de oxigen intra 2 atomi de oxigen Coeficientul !a fi "(4a+b)/2#/2 = (4a+b)/4

.,21<!4a b#$4 cm" o.igen consumat sau /,21a cm" dio.id de carbon 7ormat sau

1"1 , 21<!4a b#$4 81 , 21a

a,4 1"1,21<!4<4 b#$4 1"1,2<!4<4 b# 1"1,81 21,2b b,11 C4H11 2b

Problema se 7ace mai repede obser3and ca la 3ariantele de raspuns toate hidrocarburile sunt alcani. -e re*ol3a la 7el doar ca singura necunoscuta este n. )n acest ca* este su7icienta o ecuatie.

2264 ;....!"n 1#$4<2264;..n<2264 ; CnH2n


2

!"n 1#$4O2 % nCO2

!n 1#$2 H2O

21 cm" ........... cm"........./ cm" .,21n 81,21n n,4 alcanul este C4H11

S-ar putea să vă placă și