Sunteți pe pagina 1din 28

Tehnologia i arhitectura reelei LTE - Planificatoare de resurse pentru reelele LTE ( LTE schedulers )

Coordonator: Prof. As. er an ! re"a

Student Cos#in Tudorache $ihai !prea %oana &irilici $aster: TSAC %

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Cuprins

0. %ntroducere222222222222222222222222222223 0.0. Scurt %storic2222222222222222222222222223 .. &e4(oltarea tehnologiei LTE222222222222222222222....5 ..0. Principiile tehnologiei LTE22222222222222222222....5 .... Protocoale 6n LTE222222222222222222222222..7 ..1. Trans#isia &o8nlin9 n tehnologia LTE222222222222222...03 ..3. Trans#isia 'plin9 n tehnologia LTE22222222222222222 ./ 1. Conceptele $%$! LTE222222222222222222222222.3 3. Conceptele $+$S LTE22222222222222222222222....5 :. Conclu4ie22222222222222222222222222222...;

Pagina 2

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Abrevieri 1<PP = Third <eneration Partnership Pro"ect AC>?*AC> = Ac9no8ledge#ent?*egati(e Ac9no8ledge#ent A<@ - Acces <ate8aA +S = +asic Station CP = CAclic PrefiB &8PTS = &o8nlin9 Pilot Ti#e Slot E&<E = Enhanced &ata Cates for <S$ E(olution e*ode + = e(ol(ed *ode+ E-'TCA = E(ol(ed '$TS Terrestrial Cadio Access *et8or9 DDT = Dast Dourier Transfor#ation) )ACE = )A rid Auto#atic Cepeat CeFuest )SPA = )igh Speed Pac9et Access )SS = )o#e Su scri er Ser(er LTE = Long Ther# E(olution $+$S = $ulti#edia +roadcast $ulticast Ser(ice $+SD* = $ulti-$edia +roadcast o(er a Single DreFuencA *et8or9 $%$! = $ultiple %nput $ultiple !utput $'-$%$! = $ulti-user $%$! S'-$%$! = Single-user $%$! $$E = $o ilitA $anage#ent EntitA $SC- $S = $o ile S8itching Centre *C+ = *u# er of Cesource +locs !D&$ = !rthogonal DreFuencA &i(ision $ultipleBing P+C) = PhAsical +roadcast Channel PCCD = PolicA and Charging Cules Dunction PCD%C) = PhAsical Control Dor#at %ndicator Channel P&CC) = PhAsical &o8nlin9 Control Channel P&SC) = PhAsical &o8nlin9 Shared Channel P)%C) = PhAsical )A rid ACE %ndicator Channel P$C) = PhAsical $ulticast Channel P'CC) = Phisical 'plin9 Control Channel P'CC) = Phisical 'plin9 Cando# Channel P'SC) = PhAsical 'plin9 Shared Channel EA$ = Euadrature A#plitude $odulation EPS> = Euadrature Phase Shift >eAed CA* = Cadio Acces *et8or9 SAE = SAste# Architecture E(olution SC-D&$A = Single-carrier D&$A S<@ = Ser(ing <ate8aA TA = Ter#inal A onat

Pagina 3

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


'$TS = 'ni(ersal $o ile Teleco##unications SAste# 'PE = 'ser Plane EntitA 'pPTS = 'plin9 Pilot Ti#e Slot 1. Introducere Co#unicaiile #o ile au cunoscut o de4(oltare eBplo4i(G 6n ulti#ii ani- pGtrun4Hnd 6n cele #ai di(erse do#enii i cuprin46nd tot #ai #ulte tehnologii. Ceelele 8ireless co#pletea4G i chiar 6nlocuiesc reelele ca late 6n #ulte locuine i irouri. In co#pletarea reelelor 8ireless (in reelele de telefonie #o ilG care oferG rate de transfer co#para ile cu reelele 8ireless- dar cu a(anta"ul unei acoperiri #ai #ari. Ser(iciul de road and #o il este un ade(Grat succes n ntreaga lu#e ,i a de(enit la ora actualG o necesitate- #oti( pentru care #a"oritatea operatorilor de reele #o ile l includ n ofertG. %ndustria de teleco#unicaii se confruntG cu apariia unui nu#Gr larg de tehnologii co#petiti(e i perfor#ante. In scopul de a rG#Hne co#petitit( pe ter#en lung- 1<PP a iniiat o acti(itate a de4(oltGrii de lungG duratG a reelelor uni(ersale terestre de radio acces. Soluia 1<PP este LTE- care repre4intG un siste# de andG largG (lucrHnd atHt 6n diapa4onul su : $)4c6t a"ung6nd i la (alorile en4ii de ./ $)4). &acG 6n siste#ele .< i 1< principalul accent se pune pe traficul de (oce- iar traficul de date (ine ca un supli#ent- atunci LTE este unul din pri#ele standarde care a fost de4(oltat special pentru traficul de date. 'na din cerinele LTE rG#Hne a fi #eninerea (ite4elor de (Hrf a traficului de date- care sG a"ungG pHnG la 0// $ ps ,i chiar sG depa,eascG. $ai #ult ca atHt- ti#pul rGspunsului la tri#iterea pachetelor scurte de date spre CA* tre uie sG nu depGeascG 0/ #s. Aceasta se#nificG faptul cG tehnologia LTE- #ai #ult dec6t orice altG tehnologie- rGspunde la cerinele eseniale i#puse pentru siste#ele 3<. Ceelele (iitorului tre uie sG fie utili4ate nu nu#ai pentru co#unicaii- dar i pentru trans#iterea datelor (ideo- TJ #o il- #u4icG- internet de 6naltG (ite4G- a(Hnd o calitate superioarG a trans#isiei. 1.1. Scurt istoric Siste#ele celulare de co#unicaii #o ile au fost de4(oltate- iniial- 6n trei generaii distincte: - <eneraia 0 (0<): a fost destinatG sG ofere un singur ser(iciu- cel (ocalK a apGrut ncG din 07L/. Erau siste#e cu prelucrare analogicG a se#nalului- funcionHnd 6n en4ile de 3:/ $)4 sau L//-7// $)4. In pre4ent siste#ele de generaia 0 sunt la finalul carierei- fiind scoase din eBploatare 6n #ulte dintre Grile 6n care au funcionat. - <eneraia . (.<): a fost iniial destinatG sG ofere ser(icii (ocale- a(Hnd 6n acela,i ti#p ,i o capacitate li#itatG pentru ser(iciile de trans#isii de date- cu (ite4G relati( redusG. Sunt siste#e cu prelucrare digitalG a se#nalului- cu funcionare 6n en4ile de 7// $)4 ,i 0L// $)4K un eBe#plu de astfel de siste# este <S$. Pri#ele siste#e <S$ au fost introduse 6n eBploatare 6n 0770- iar 6n pre4ent sunt la apogeul de4(oltGrii lorK prin folosirea trans#isiei cu pachete de date- prin procedeul <PCS -(ite4a de trans#isie poate fi de pHnG la 0;. 9 it?s (prin co#paraie cu (ite4a de 03-3 9 it?s oferitG 6n fa4a 0 de de4(oltare). &e(ine astfel posi ilG reali4area unor trans#isii de tip #ulti#edia. - <eneraia 1 (1<): oferG (ite4e de trans#isie sporitG- de pHnG la . $ it?s (6n unele (ariante pHnG la L $ it?s) ,i pre4intG posi ilitGi #ultiple de trans#isie pentru ser(icii

Pagina 4

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


#ulti#edia de calitate ,i pentru operare 6n #edii diferite. Sunt siste#e cu prelucrarea digitalG a se#nalului- ce funcionau- initial- 6n anda de . <)4. La ni(el #ondial- 1< este dese#nat ca ,i standard: %$T-.///- iar (arianta de4(oltatG 6n Europa este denu#itG '$TS. %ntroducerea 6n eBploatare a pri#elor siste#e 1< a fost reali4atG 6n .//0-.//.. Ceelele '$TS la ni(el #ondial au fost #oderni4ate n )S&PA ()igh Speed &o8nlin9 Pac9et Access)- pentru a cre,te rata de transfer ,i capacitatea pentru descGrcarea datelor. In ur#Gtoarea etapG- )S'PA ()igh Speed 'plin9 Pac9et Access) spore,te perfor#anele de uplin9 6n reelele '$TS. In ti#p ce )S&PA a fost introdus n (ersiuna a :-a 1<PP- )S'PA este o caracteristicG i#portantG a 1<PP (ersiunea a 5-a. Co# inaia de )S&PA ,i )S'PA este adesea #enionatG ca )SPA. Cu toate acestea- chiar ,i cu introducerea )SPA- e(oluia tehnologiei '$TS nu s-a ter#inat. )SPAM a adus 6# unGtGiri se#nificati(e 6n realease-ul ; al 1<PP. ! iecti(ul a fost de a 6# unGtGi perfor#ana )SPA a reelei 6n ceea ce pri(e,te eficiena spectrului de frec(ene radio- latena ,i eBploatarea 6ntregului potenial al @C&$A- operHnd pe : $)4. Caracteristicile principale ale )SPAM sunt: $%$! ($ultiple %nput $ultiple !utput)#odulare de ordin superior pentru uplin9 ,i do8nlin9- 6# unGtGiri ale protocoalelor ni(elului . ,i o coneBiune continua de pachete. In scopul de a asigura co#petiti(itatea '$TS pentru ur#Gtorii 0/ ani ,i dincolo de aceasta- s-a nceput cercetarea conceptelor pentru '$TS Long Ter# E(olution (LTE). ! iecti(ul ur#Gre,te (ite4e #ari de descarcari a datelor- latenG #icG ,i pachete opti#i4ate pentru tehnologiile de radio-acces. Prin ur#are- un ele#ent de studiu a fost lansat 6n release-ul ; al 1<PP pe E-'TCA (E(ol(ed '$TS Terrestrial Cadio Access) ,i E-'TCA* (E(ol(ed '$TS terestre Cadio Access *et8or9). Actual#ente- LTE ? E-'TCA fac parte din specificatiile de a4a ale (ersiunii L a 1<PP.

Digura 0: Etapele de a4G a de4(oltGrii tehnologiei LTE In studiul standardului LTE- 1<PP s-a concentrat asupra definirii cerinelor- ca de eBe#plu rata de transfer- capacitatea- eficienti4area spectrului ,i latena. &e ase#enea- aspectele co#erciale pri(itoare la costurile de instalare ,i de operare au fost luate 6n considerare. Pe a4a acestor cerine- au fost studiate concepte tehnice pentru siste#ele de transport radio ,i protocoale utili4ate de acestea. In special- LTE foloseste noi siste#e de acces #ultiplu: !D&$A (!rtogonale DreFuencA &i(ision $ultiple Access) pentru do8nlin9 ,i SC-D&$A (Single Carrier DreFuencA &i(ision $ultiple Acces) pentru uplin9. In plus- siste#ele de antene $%$! repre4intG o co#ponentG eseniala n LTE. Intr-o 6ncercare de a si#plifica arhitectura protocoalelor- LTE aduce unele schi# Gri #a"ore la conceptele eBistente n '$TS. %#pactul

Pagina 5

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


asupra arhitecturii reelei glo ale- dar ,i reeaua de a4G sunt in(estigate 6n conteBtul 1<PP SAste# Architecture E(olution (SAE). 2. Dezvoltarea tehnologiei LTE &e4(oltarea co#unicaiilor fGrG fir este 6nsoitG de e(oluia necontenitG a tehnologiilor. Jolu#ul datelor 6n reelele de co#unicaii #o ile de generaia a treia (1<) de"a depGesc (olu#ul traficului de (oce. In legGturG cu aceasta- 6nsGi noiunea de reea de ur#Gtoare generaie (3<) este str6ns legatG de crearea reelelor uni(ersale #ulti#edia de trans#itere a infor#aiei. In co#paraie cu siste#ele 1< antrior ela orate- LTE se concentrea4G pe suportul opti# pentru ser(iciile de rutare de pachete. &e4(oltarea tehnologiei LTE continua necontenitela orHndu-se specificaii pentru ur#Gtoarea generaie- aa nu#ita LTE-Ad(anced. 2.1. Principiile tehnologiei LTE Arhitectura reelei LTE este si#ilarG cu cea <S$ ,i '$TS- fiind 6#pGritG- 6n principiu6n partea de reea radio ,i partea de nucleu al reelei. &ispo4iti(ul #o il este referit ca echipa#ent al utili4atorului ('ser EFuip#ent - 'E)- la fel ca la '$TS. $odulaia folositG de LTE este 53-EA$ la do8nlin9- co# inat cu di(ersitate a antenelor ,i $%$! (eBcepie clasa 0 'E). La uplin9- se folose,te #odulaia 05-EA$ pentru clasele 0-3 ,i 53-EA$ pentru clasa : de 'E. Dolosirea $%$! presupune trans#iterea #ai #ultor ,iruri de date pe aceia,i frec(enG purtGtoare de la #ai #ulte antene de la staia de a4G la echipa#entul #o il. &acG eBistG #ultipropagare- 'E distinge 6ntre se#nalele recepionate ,i recrea4G se#nalul original. Sche#ele $%$! pot fi .B. sau 3B3 (antene trans#isie ,i antene recepie).

Pagina 6

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Digura .: Arhitectura LTE e*ode-+ este cel #ai co#pleB dispo4iti( din reeaua LTE- nu#ele pornind din '$TS cu adGugarea ter#enului Ne(ol(edO (e(oluat). Ter#enul se #ai regGse,te ,i 6n alte ele#ente arhitecturale LTE precu# e'TCA* (e(ol(ed 'ni(ersal Teleco##unications SAste# Terrestrial Cadio Access *et8or9). Conine 1 ele#ente #a"ore: - Antenele- cea #ai (i4i ilG parte - $odulele radio care #odulea4G ,i de#odulea4G toate se#nalele pri#ite ,i recepionate pe interfaa radio - $odule digitale pentru procesarea tuturor se#nalelor pri#ite ,i recepionate pe interfaa radio- care acionea4G ca o interfaG cu nucleul reelei peste o coneBiune ac9haul de 6naltG (ite4G Dunciile pe care le 6ndepline,te e*ode+-ul sunt: - #anage#entul utili4atorilor 6n general i planificarea resurselor de pe interfaa radioK - asigurarea EoS cu# ar fi asigurarea latenei ,i lGi#ii de andG #ini#e pentru ser(icii de ti#p real ,i capacitatea de transfer #aBi#G pentru aplicaii de ac9ground- depin4Hnd de profilul utili4atoruluiK - alansarea 6ncGrcGrii 6ntre diferite ser(icii radio si#ultane cGtre useri diferiiK - #anage#entul #o ilitGiiK - #anage#entul interferenelor- adicG reducerea i#pactului trans#isiunii do8nlin9 asupra stailor de a4G (ecine 6n scenarii despre #arginea celulelor. %nterfaa 'u repre4intG interfaa dintre 'E ,i e*ode-+ ,i este singura interfaG din reea care este 6ntotdeauna 8ireless. Catele inare teoretice depind de 6ncGrcarea spectrului folosit de celulG. LTE este fleBi il din punct de (edere al folosirii en4ilor. &e ase#enea- pe aceastG interfaG se folose,te si $%$!. Jite4ele #aBi#e atinse pot a"unge pHnG la 0:/ $ ps- depin4Hnd de #uli factori precu# interferene- 6ncGrcarea celulei- distana de la antenG la utili4ator- etc. %nterfaa dintre staia de a4G ,i nucleul reelei se nu#e,te interfaa S0. &e o icei- aceasta presupune o legGtura de fi rG opticG sau ca lu de cupru de #are (ite4G. AceastG interfaG este 6#pGritG 6n douG pGri logice- care transportG infor#aia prin acela,i canal fi4ic. Acestea sunt S0 'ser Plane- pentru datele utili4atorilor ,i S0 Control Plane- pentru datele de control ale reelei LTE. S0 Control Plane are douG funcii: pri#a este ca e*ode-+ sG interacione4e cu nucleul reelei pentru co#unicGri specifice- iar a doua pentru transferul #esa"elor de se#nali4are care in de utili4atori- de eBe#plu pentru un apel de (oce. Aceste protocoale au la a4G sti(a %P. ! altG interfaG- folositG pentru co#unicarea 6ntre staiile de a4G LTE este interfaa P.. AceastG co#unicare are douG scopuri: 6n pri#ul rHnd- controlul de hando(er este fGcut de staiile de a4G- prin co#unicare directG 6ntre acestea- ne#aisolicitHnd interfaa S0- iar 6n al doilea rHndstaiile de a4G se folosesc de aceastG interfaG pentru coordonarea interferenelor- deoarece- ca la '$TS- acestea folosesc aceia,i frec(enG. %nterfaa P. este folositG la ni(el de laAer 1.

Pagina 7

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


Digura 1: Cutele fi4ice ale interfeelor S0 ,i P.

Entitatea de #anage#ent al #o ilitGii ($o ilitA $anage#ent EntitA - $$E) este ele#entul de arhitecturG al reelei LTE care este responsa il de toate schi# urile de se#nali4Gri 6ntre staiile de a4G ,i nucleul reelei ,i 6ntre utili4atori ,i nucleu. Cesponsa ilitGile $$E-ului sunt: - Autentificarea = 6nregistrarea utili4atorului 6n reea la pornirea aparatului. $$E cere infor#aii de autentificare de la )SS (Ser(er local de a onai). - Sta ilirea purtGtorilor ( earers) = $$E co#unicG cu nucleul reelei pentru sta ilirea unui tunel %P 6ntre e*ode-+ ,i gate8aA-ul cGtre %nternet- alegHnd ,i gate8aA-ul. - $anage#entul #o ilitGii *AS = $$E ur#Gre,te dispo4iti(ele inacti(e pentru ca- 6n ca4ul 6n care este necesarG o trans#isie de date cGtre un dispo4iti( inacti(- sG se cunoascG po4iia sa 6n reea- 6n aria cGrei staii de a4G se aflG. - Suport pentru hando(er = dacG interfaa P. nu este disponi ilG- $$E inter#edia4G procesul de hando(er 6ntre e*ode-+-uri. - Co#unicare cu alte reele radio = dacG acoperirea LTE nu #ai este disponi ilG$$E decide dacG dispo4iti(ul trece 6ntr-o reea <S$ sau '$TS sau dacG trece 6n #anage#entul altei celule. - Suport pentru S$S ,i (oce = $$E se ocupG cu #anage#entul ser(iciilor tradiionale de S$S ,i apeluri de (oce. $$E folose,te di(erse interfee pentru co#unicarea cu celelate ele#ente precu# S:S5a- S00 ,i S<- care sunt e(ideniate ,i 6n figura .. <ate8aA-ul de ser(iciu (Ser(ing <ate8aA = S-<@) este responsa il cu #anage#entul tunelelor de date de utili4ator 6ntre e*ode-+-uri ,i P&*-<@ (<ate8aA cGtre reeaua de pachete de date)- care repre4intG gate8aA-ul cGtre %nternet. %nterfaa cu $$E este S00 pe care pri#e,te co#en4i legate de tunelurile create ,i #odificate de $$E. Dolose,te protocoale precu# <TP-C de la <PCS ,i '$TS ,i protocolul '&P 6n loc de SCTP. S-<@ este un ele#ent care folose,te protocolul %P la ni(elul de reea. <ate8aA-ul P&* este un alt ele#ent de nucleu al reelei LTE. Acesta repre4intG coneBiunea cu %nternetul ,i este capGtul interfeei S:. Acesta pri#e,te pachetele utili4atorilor ,i le 6ncapsulea4G 6ntr-un tunel S: <TP- tri#iHndu-le spre S-<@. ! altG funcie a P&*-<@ este asignarea de adrese %P cGtre dispo4iti(ele #o ile. &upG autentificarea fGcutG de $$E- $$E cere lui P&*-<@ o adresG de %P pentru dispo4iti(. Se pot asigna si#ultan ,i adrese %P(3- ,i adrese %P(5. Alt rol i#portant pe care 6l are P&*-<@ este 6n scenariile de roa#ing internaional. Spre eBe#plu- cHnd un utili4ator se alfG 6ntr-o reea din altG arG ,i accesea4G %nternetul- se crea4G o legGturG 6ntre P&*-<@ al reelei utili4atorului ,i S-<@ din reeaua curentG. Ser(erul local de a onai ()o#e Su scri er Ser(er - )SS) repre4intG a4a de date care conine toate datele a onailor- si#ilar cu )LC ()o#e Location Cegister) din <S$ ,i '$TS. Protocolul folosit de )SS se nu#e,te &%A$ETEC- a4at pe %P- pentru schi# ul de infor#aii cu a4a de date. %nterfaa folositG este S5a. )SS conine ur#Gtoarele date despre utili4ator: %$S%-ul (identificG unic un a onat)- infor#aii de autentificare (chei de criptare- etc.)- detalii despre ce ser(icii cu co#utaie de circuite sau de pachete poate sG foloseascG- infor#aii specifice %$S- %&ul curent al $SC-ului folosit- %&-ul S<S*-ului sau $$E-ului.

Pagina 8

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

2.2. Protocoale n LTE In arhitectura LTE- nucleul reelei include $$E-ul- <ate8aA-ul de ser(iciu (S<@)<ate8aA-ul pentru reeaua cu co#utaie de pachete (P&* <@)- iar E-'TCA* include E'TCA* *ode+-uri (e*+). &atoritG ratelor inare ridicate- a eficienei spectrale 6# unatGite ,i a siste#ului opti#i4at pentru pachete- tehnologia LTE este cali ratG pentru a opera aplicaii de date care necesitG o ratG inarG foarte #are. Digura ur#Gtoare aratG #aparea protocoalelor cGtre specificaiile corespun4Gtoare pe interfaa S0 pentru legGtura planului controlului (S0 Control Plane) 6ntre 'E ,i $$E.

Digura 3: Structura protocoalelor pentru S0 Control Plane *AS sau stratul non-acces este cel #ai 6nalt strat din planul controlului dintre 'E ,i $$E la ni(elul interfeei radio. Dunciile principale ale protocoalelor care fac parte din *AS sunt suportul #o ilitGii 'E ,i suportul pentru procedurile de #anage#ent al sesiunii la sta ilirea ,i #eninerea conecti(itGii %P 6ntre 'E ,i un gate8aA P&* (P&* <@). Protocoalele de control *AS au rolurile de: - $anage#entul purtGtoarei EPS - Autentificarea - $anipularea #o ilitGii EC$ inacti( - !riginarea paging-ului 6n EC$ inacti( - Controlul securitGii Stratul protocolului CCC (controlul resurselor radio) eBistG 6n 'E ,i e*ode-+ ,i face parte din planul controlului interfeei aeriene LTE. Ser(iciile ,i funciile principale asigurate de su stratul CCC includ: - +roadcast-ul infor#aiilor de siste# legate de *AS - +roadcast-ul infor#aiilor de siste# legate de stratul de acces (AS) - Paging-ul - Sta ilirea- #eninerea ,i eli erarea unei coneBiuni CCC 6ntre 'E ,i E-'TCA*

Pagina 9

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


- Duncii de securitate inclu4Hnd #anage#entul cheilor de criptare - Sta ilirea- configurarea- #eninerea ,i eli erarea de purtGtori radio (Cadio +earers) punct la punct - Duncii legate de #o ilitate - Duncii de #anage#ent al EoS-ului - CaportGri ale #GsurGtorilor de se#nal de la 'E ,i controlul acestor raportGri - Transfer de #esa"e directe *AS de la?spre 'E Protocolul de con(ergenG al pachetelor de date (Pac9et &ata Con(ergence Protocol P&CP) eBistG ,i 6n 'E- ,i 6n e*ode-+ ,i face parte din planurile controlului ,i utili4atorului al interfeei aeriene LTE. Dunciile ,i ser(iciile principale oferite de acest su strat pentru planul utili4atorului sunt: - Co#presia ,i deco#presia headerelor (doar C!)C) - Transferul de date ale utili4atorilor - Li(rarea 6n sec(ene de P&'-uri din stratul superior cGtre proceduri de resta ilire P&CP pentru CLC A$ - &etecia duplicatelor de S&'-uri din stratul inferior cGtre proceduri de resta ilire P&CP pentru CLC A$ - Criptarea ,i decriptarea - InlGturarea S&'-urilor cu ti#er la uplin9 Ser(iciile ,i funciile principale 6ndeplinite de su strat pentru planul controlului sunt: - Criptarea ,i protecia integritGii - Transferul de date ale planului controlului Controlul de legGturG radio (Cadio Lin9 Control - CLC) este un strat care este i#ple#entat 6n 'E ,i e*ode-+- fGcHnd parte din planurile controlului ,i utili4atorului de pe interfaa S0 LTE. Dunciile ,i ser(iciile principale incluse 6n acest su strat sunt: - Transferul P&'-urilor din stratul superior - Corecia erorilor prin ACE (doar pentru transferul de date A$) - Concatenarea- seg#entarea ,i reasa# larea S&'-urilor CLC (doar pentru transferurile de date '$ ,i A$) - Ceseg#entarea P&'-urilor de date CLC (doar pentru transferuri de date A$) - Li(rarea 6n serie a P&'-urilor din stratul superior (doar pentru transferurile de date '$ ,i A$) - &etecia duplicatelor (doar pentru transferurile de date '$ ,i A$) - &etecia de erori de protocol ,i recuperarea datelor - InlGturarea S&'-urilor CLC (doar pentru transferurile de date '$ ,i A$) - Cesta ilirea CLC Protocolul $AC ($ediu# Access Control) este un protocol des 6ntHlnit 6n reelele de co#unicaii- indiferent de #ediul de trans#isie. Acesta se regGse,te 6n cadrul LTE incorporat 6n 'E ,i e*ode-+ ,i este responsa il de #ecanis#ele de control pentru adresare ,i acces la canal atHt pentru planul controlului S0- cHt ,i pentru planul utili4atorului S0. Ser(iciile ,i funciile pe care le 6ndepline,te stratul $AC sunt: - $aparea 6ntre canalele logice ,i canalele de transport - $ultipleBarea?&e#ultipleBarea S&'-urilor $AC care aparin unuia sau #ai #ultor canale logice diferite spre?dinspre locurile de transport li(rate spre?dinspre stratul fi4ic pe canalele de transport

Pagina 10

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


- Caportarea infor#aiilor de planificare - Corecia erorilor folosind )ACE - $anipularea prioritarG 6ntre canalele logice ale unui 'E - $anipularea prioritarG 6ntre 'E-uri prin #i"loace de planificare dina#icG - Selecia for#atului de transport Protocoalele CCC- P&CP- CLC ,i $AC sunt i#ple#entate- confor# figurii 3- 6n echipa#entul utili4atorului ('E) ,i e*ode+ pe interfaa aeriana LTE-'u. Protocolul *AS este i#ple#entat 6n 'E ,i $$E. 'r#Gtoarea figurG aratG structura protocoalelor dintre planul utili4atorilor 'E ,i P-<@. Protocolul de tunelare <PCS (<PCS Tunneling Protocol) pentru planul utili4atorilor (<TP-') creea4G tunele 6ntre e*ode-+ ,i S-<@- dar ,i 6ntre S-<@ ,i P-<@ din reeaua din spate.

Digura :: LegGtura 'E = P&*-<@ pentru planul utili4atorilor Pe planul utili4atorului- sunt i#ple#entate acelea,i protocoale P&CP- CLC- $AC 6n 'E ,i e*ode+. In plus- au #ai fost i#ple#entate o serie de protocoale. Stratul fi4ic al interfeei aeriene LTE (Air %nterface PhAsical LaAer = L0) oferG ser(icii de transport de date straturilor superioare. Accesul la aceste ser(icii se face prin folosirea unui canal de transport prin su stratul $AC. &e la stratul fi4ic se asteaptG perfor#area ur#Gtoarelor funcii pentru a oferi ser(icii de transport de date: - &etecia erorilor apGrute pe canalul de transport ,i se#nali4area lor cGtre straturile superioare - Codarea?decodarea DEC a canalului de transport - Soft-co# ining ACE hi rid - $atching-ul ratei canalului de transport codat pentru canalul fi4ic - Ponderarea puterii canalelor fi4ice - $odularea ,i de#odularea canalelor fi4ice - Sincroni4area ti#pului ,i a frec(enei - $Gsurarea caracteristicilor radio ,i se#nali4area lor cGtre straturile superioare - Procesarea $%$! ($ultiple %nput $ultiple !utput) - &i(ersitatea la trans#isie (TB di(ersitA)

Pagina 11

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


- Dor#area undei - Procesarea CD Protocolul S0 Application (S0AP) oferG ser(icii de se#nali4are 6ntre e'TCA* ,i ePC (e(ol(ed Pac9et Core) ,i are ur#Gtoarele funcii: - $anage#entul E-CA+ - Transferul conteBtului iniial - %ndicarea infor#aiei capa ilitGii 'E - Duncii de #o ilitate - Duncii de #anage#ent al interfeei S0 - Transferul status-ului - Duncii de ur#Grire - Caportarea locali4Grii - Duncia de tunelare C&$A./// pentru interfaa S0 - Trans#iterea #esa"elor de a(erti4are - $anage#entul infor#aiilor CA* (C%$) - Transferul de configurare Stratul de transport pentru ,irurile de date din interfeele S0- P.- S3- S: ,i SL este un strat de transport a4at pe sti(a %P. Protocolul <TP-' peste '&P peste %P poate rula ca transport pentru ,iruri de date pe interfeele de date ale utili4atorilor. !rice protocol de legGturG de date care 6ndepline,te ur#Gtoarele cerine cGtre stratul superior poate fi folosit. Pentru legGtura dintre 'E ,i P&*-<@- seciunea e*ode-+ = S-<@ este legatG prin interfaa S0. PurtGtoarea de se#nali4Gri S0 (S0 signaling earer) 6ndepline,te ur#Gtoarele funcii: - !ferG transfer sigur a #esa"elor S0-AP prin interfaa S0-$$E - !ferG funcii de rutare ,i funcii de reea - !ferG redundanG 6n reeaua de se#nali4are - !ferG suport pentru controlul transferului ,i a congestiei S0 Signaling earer- la ni(elul .- al legGturii de date (data lin9 laAer)- oferG suport pentru orice protocol potri(it pentru legGtura de date (PPP- Ethernet- etc.). La ni(elul stratului %P- e*ode-+ ,i $$E oferG suport pentru %P(3 ,i?sau %P(5. Stratul %P al interfeei S0-$$E suportG doar trans#isiuni punct la punct al #esa"elor S0AP. SCTP este (G4ut ca stratul de transport al S0-$$E signalling earer. SCTP repre4intG a re(ierea de la Strea# Control Trans#ission Protocol sau protocolul de trans#isie al controlului de fluB- de4(oltat de grupul de lucru Sigtran din %ETD cu scopul transportGrii di(erselor protocoale de se#nali4are prin reeaua %P. EBistG doar o singurG asociere SCTP sta ilitG 6ntre o singurG pereche $$E - e*ode-+. e*ode-+ sta ile,te asocierea SCTP. Jaloarea nu#Grului de port destinaie SCTP datG de %A*A pentru a fi folositG 6n S0AP este 1530.. *u#Grul portului '&P pentru <TP-' este definit 6n 1<PP TS .7..L0. e*ode-+ ,i EPC oferG suport pentru frag#entarea ,i asa# larea pachetelor <TP 6n stratul %P. e*ode-+ ,i EPC oferG suport pentru %P(5 ,i?sau %P(3. Protocolul <TP-' este folosit prin interfeele S0-'- P.- S3- S: ,i SL ale EPS (E(ol(ed Pac9et SAste#). Tunelele <TP-' sunt folosite pentru a transporta T-P&'-uri 6ncapsulate ,i #esa"e de se#nali4are 6ntre o pereche datG de puncte de capGt ale unui tunel <TP-'. %&-ul unui punct de capGt al tunelului (Tunnel Endpoint %& = TE%&) care este pre4ent 6n header-ul <TP indicG cGrui tunel aparine un T-P&' particular.

Pagina 12

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


+earer-ul de transport este identificat prin TE%& <TP-' ,i adresa %P (TE%& sursG- TE%& destinaie- adresG %P sursG- adresG %P destinaie). %nterfaa P. este definitG 6ntre douG e*ode-+-uri (ecine. Digura de #ai "os aratG sti(a de protocoale pentru planul controlului ,i planul utili4atorului al interfeei P..

Digura 5: Sti(a protocoalelor de pe interfaa P. Protocolul P.AP este folosit pentru a #anipula #o ilitatea 'E 6n reeaua e'TCA* ,i oferG ur#Gtoarele funcionalitGi: - $anage#entul #o ilitGii - $anage#entul 6ncGrcGrii - Caportarea situaiilor de eroare generalG - Cesetarea P. - Setarea P. - 'pdate-ul configuraiei e*ode-+ +earer-ul de se#nali4are P. (P. signaling earer) oferG funcionalitGile ur#Gtoare: - !ferirea unui transfer sigur de #esa"e P.-AP prin interfaa P. - !ferirea funciilor de rutare ,i de reea - !ferirea redundanei 6n reeaua de se#nali4are - Suport pentru controlul fluBului ,i a congestiei La ni(elul de legGtura de date- ,i earer-ul de se#nali4are P. suportG orice protocol potri(it (PPP- Ethernet- etc.). Stratul %P al interfeei S0-$$E suportG doar trans#isiuni punct la punct al #esa"elor P.AP. e*ode-+ sta ile,te asocierea SCTP. Jaloarea nu#Grului de port destinaie SCTP datG de %A*A pentru a fi folositG 6n P.-AP este 153... Stratul 0 S0 are ca funcii principale: - %nterfaarea cu #ediul fi4ic - &eliniari4area cadrelor - Capacicatea de eBtragere a ceasului de linie - EBtragerea ,i generarea alar#elor de strat 0 - Controlul calitGii trans#isiei Stratul 0 P. are ca funcii principale:

Pagina 13

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


-%nterfaarea cu #ediul fi4ic - &eliniari4area cadrelor - Capacicatea de eBtragere a ceasului de linie - EBtragerea ,i generarea alar#elor de strat 0 - Controlul calitGii trans#isie 2.!. Trans"isia Do#nlin$ LTE se a4ea4G pe 1 tehnologii principale: !D&$ (!rthogonal DreFuencA-&i(ision $ultipleBing)- siste#ele #ulti-antena $%$! ($ultiple %nput $ultiple !utput) i e(oluia siste#ului arhitectural (SAste# Architecture E(olution). Principial este faptul cG di(i4area dupleB a canalelor poate fi at6t de frec(enG (D&&)- c6t i de ti#p (T&&). Aceasta dG o posi ilitate operatorilor de a utili4a fleBi il resursele de frec(enG. AceastG soluie per#ite ieirea pe piaG a co#paniilor care au frec(ene #iBte. Pe de altG parte- suportul D&& este foarte con(ena il pentru operatorii tradiionali de telefonie #o ilGpentru cG frec(enele #iBte sunt pre4ente i#plicit = astfel sunt organi4ate aproape toate siste#ele de co#unicaii #o ile eBistente. InsGi siste#ul D&& este #ai eficient ca T&&- ceea ce ine de utili4area resurselor de frec(ene. Siste#ul de trans#isie do8nlin9 pentru E-'TCA- #odurile D&& ,i T&& sunt a4ate pe !D&$. Intr-un siste# !D&$- spectrul de frec(ene disponi ile este 6#pGrit 6n #ai #ulte purtGtoare- nu#ite su -purtGtoare- care sunt ortogonale reciproc. Diecare dintre aceste su purtGtoare sunt independent #odulate- cuprin4Hnd un fluB de date cu rata sca4utG. !D&$ este utili4at 6n @LA*- @i$AP- precu# ,i n tehnologiile &J+. !D&$ are #ai #ulte a(anta"e- printre care ro usteea ,i arhitectura eficientG a receptorului. n figura de #ai "os se repre4intG un se#nal !D&$ (se considerG un se#nal cu lai#e de anda de : $)4- dar principiul este acela,i pentru alte lGi#i de andG n E-'TCA). &atele sunt si# oluri independent #odulate ,i trans#ise 6ntr-un nu#Gr #are de su -purtGtoare ortogonale strans grupate. In E-'TCA- sche#ele de #odulare a sensului do8nlin9 sunt: EPS>- 05EA$53EA$. In do#eniul ti#p- un inter(al poate fi adGugat la fiecare si# ol pentru co# aterea interferenei si# olurilor !D&$ din cau4a ntHr4ierilor ce pot apGrea pe canalul de trans#isie. In E-'TCA- inter(alul este un prefiB ciclic care se introduce 6nainte de fiecare si# ol !D&$.

Digura ;: Cepre4entarea n frec(enG-ti#p a unui se#nal !D&$

Pagina 14

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


In practicG- se#nalul !D&$ poate fi generat prin procesarea se#nalului digital utili4Hnd %DDT (Transfor#ata Dourier Capida %n(ersG). ! astfel de tranfor#atG Dourier n * puncte este ilustrata 6n figura L- unde a(#* M n) se referG la al n-lea su -cadru #odulat cu si# oluri de date6n perioada #TuQ t Q(# M0) Tu.

Digura L: <enerarea unui si# ol !D&$ utili4and %DDT Jectorul NS#O este definit ca un si# ol !D&$ util- repre4entHnd su -purtGtoarele #odulate n do#eniu ti#p. Prin ur#are- dintr-un fluB paralel de * surse de date- fiecare independent #odulatG- se o ine o for#e de undG co#pusa din * su -purtGtoare ortogonale- cu fiecare dintre su -purtGtoare a(Hnd for#a unei funcii sinc (a se (edea figura ;). Digura 7 ilustrea4G cartografierea unui fluB serie de si# oluri EA$ la * fluBuri paraleleutili4ate ca recipiente de do#eniu de frec(enG pentru %DDT. +locurile de ti#p n * puncte o inute din %DDT sunt apoi nlanuite pentru a crea un se#nal n do#eniul ti#p (n figurG nu este pre4entat procesul ciclic de inserare a prefiBului).

Digura 7: Lanul generGrii se#nalului !D&$ In contrast cu un siste# de trans#isie !D&$- !D&$A per#ite acces #ultiplu a utili4atorilor pe lai#ea de anda disponi ila. Diecarui utili4ator i se atri uie o resursG ti#p?frec(enG specificG. Ca un principiu funda#ental al E-'TCA- canale de date sunt parta"ateadicG pentru fiecare trans#isie la un inter(al de ti#p de 0 #s- o nouG deci4ie de planificare este luatG cu pri(ire la utili4atori cGrora li se atri uite o anu#ita resursa de ti#p?frec(enG inter(alul de trans#isie. Schi# ul de date 6ntre staia de a4G (+S) i staia #o ilG ($S) se construiete dupG principiul repetGrii ciclice a cadrelor- (6n ter#inologia LTE - radiocadru). &urata unui radiocadru este de 0/ #sec. Toi para#etrii te#porali 6n specificarea LTE sunt legai de cuantu#ul #ini# te#poral. Astfel- durata unui radiocadru este de 1/;.// Ts. InsGi cuantu#ul de ti#p

Pagina 15

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


corespunde frec(enei de tact de 1/-;. $)4- ceea ce repre4intG un #ulti#plu al frec(enei standard 6n siste#ele 1<. Standardul LTE pre(ede douG tipuri de radiocadre. Pri#ul tip este destinat pentru dupleBarea de frec(enG = at6t full-dupleB- c6t i half-dupleB. Acest cadru constG din ./ sloturi (cu durata de /-: #sec)- ce sunt nu#arotate de la / la 07. &ouG sloturi adiacente for#ea4G un su cadru. In regi#ul full-dupleB radiocadrele sunt trans#ise paralel 6n canalele de trans#isie i recepie- 6nsG cu o 6nt6r4iere de ti#p pre(G4utG de standard.

Digura 0/: Structura generica a cadrului de do8nlin9 E-'TCA

Cadiocadrul n T&& este destinat doar pentru dupleBarea te#porarG. El constG din douG se#icadre de : #sec. Diecare se#icadru include 6n sine : se#icadre cu durata de 0 #sec. Standardul pre(ede . cicluri de dupleBare = : ,i 0/ #sec. In pri#ul ca4 pri#ul i al 5-lea su cadru sunt identice i conin c6#puri de ser(iciu &8PTS- 'pPTS i inter(alul de securitate <P. La un ciclu de 0/ #sec T&&- al 5-lea su cadru se utili4ea4G pentru trans#iterea datelor 6n canalul descendent. Su cadrele / i :- precu# i c6#pul &8PTS- 6ntotdeauna se referG la canalul descendent- iar su cadru . i c6#pul 'pPTS = la cel ascendent. Ceparti4area altor canale se reflectG 6n ta elul de #ai "os. Sunt posi ile cHte(a (ariaii de duratG a c6#purilor &8PTS'pPTS i <P- 6nsG su#a lor (a fi 6ntotdeauna egalG cu 0 #sec. Configurarea / 0 . 1 3 : 5 Ciclu T&&- #sec : : : 0/ 0/ 0/ : *u#Grul su cadului . 1 3 : 5 ; ' ' ' & S ' ' ' & & S ' ' & & & S ' ' ' ' & & & ' ' & & & & ' & & & & & ' ' ' & S '

/ & & & & & & &

0 S S S S S S S

L ' ' & & & & '

7 ' & & & & & &

Pagina 16

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

& = canalul descendent- ' = canalul ascendent- S = su cadru cu c6#puri special Ta el 0: &istri uirea su cadrelor 6n radiocadru de tipul .

Digura 00: Structura cadrului LTE la di(i4area 6n ti#p a canalelor dupleB DiecGrui ter#inal de a onat- 6n fiecare slot- i se atri uie un diapa4on anu#it de resurse 6n 4ona de frec(enG?ti#p.

Pagina 17

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Digura 0.: $atricea de resurse pentru do8nlin9 &atele sunt alocate ter#inalelor 6n locuri de resurse. 'n loc de resurse fi4ic este for#at din 0. (.3) su -purtatoare consecuti(e 6n do#eniu frec(ena pentru ca4ul Rf S 0: 9)4 (Rf S ;.: 9)4). In do#eniul ti#p- un loc de resurse fi4ic constG in *sA# &L si# oluri !D&$ consecuti(e. *sA# &L este egal cu nu#Grul de si# oluri !D&$ 6ntr-un slot. $Gri#ea locului de resurse este aceea,i pentru toate lGrgi#ile de andG- prin ur#are- nu#Grul de locuri fi4ice disponi ile depinde de lai#ea de anda. In funcie de rata de transfer necesarG- fiecare ter#inal poate fi atri uit unuia sau #ai #ultor locuri de resurse 6n fiecare inter(al de ti#p de trans#isie de 0 #s. &eci4iile pri(itoare la planificarea resurselor sunt intoc#ite de staie de a4G (e*ode+). &atele utili4atorului sunt trans#ise pe canalul fi4ic co#un de do8nlin9 (&L-SC)). Se#nali4area pe canalul fi4ic co#un de control (P&CC)) este folosita pentru a trans#ite deci4iile de planificare indi(iduale ale ter#inalelor. P&CC) este situat 6n pri#ul si# ol !D&$ dintr-un slot.

Digura 01: Canalele de trans#isie LTE

Pagina 18

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


Spre deose ire de reelele de pachete- 6n LTE nu eBistG prea# ulul fi4ic- care este necesar pentru sincroni4area i e(aluarea deplasGrii purtatoarei (carrier). In locul acestuia- 6n fiecare loc de resurse se adaugG se#nalele de referinG i de sincroni4are specifice. Se#nalele de referinG pot fi de 1 tipuri = se#nal de referinG ce caracteri4ea4G celula (cell-specific)se#nalul asociat cu ter#inalul de a onat specific i se#nalul pentru ser(iciul specific de andG largG a accesului #ulti#edia $+SD*. Se#nalul de referinG ser(ete pentru deter#inarea directG a condiiilor 6n canalul de trans#isie. Pe a4a acestor #GsurGtori este posi ilG deter#inarea reaciei canalului pentru su purtGtoarele rG#ase i resta ilirea for#ei originale cu a"utorul interpolGrii. Se#nalul de referinG cell-specific tre uie sG fie pre4ent 6n fiecare su cadru a canalului descendent (6n afarG de ca4urile $+SD*). Dor#a se#nalului se deter#inG 6n a4a pseudosec(enei <old- la iniierea cGreia se utili4ea4G nu#Grul identificator al celulei +S (Cell %&). Astfel de se#nal de referinG este distri uit unifor# pe ele#entele de resurse.

Digura 03: Locaia se#nalului de re4istenG (cell-specific) 6n canalul descendent al reelei de resurse LTE pentru o antenG Sec(ena de se#nale de referinG poarta identitatea celulei. Diecare sec(enG de se#nale de referinG este generatG ca un produs si# ol-si# ol al unei sec(ente ortogonale r!S (1 dintre cele eBistente) ,i o sec(enta pseudo-aleatoare rPCS (0;/ dintre cele eBistente). Diecare identitate a celulei corespunde unei co# inaii unice dintre o sec(enG ortogonalG r!S ,i o sec(enta pseudoaleatoare rPCS- per#iHnd :0/ identitati de celule diferite. In afarG de se#nalele de referinG- 6n canalul do8nlin9 se difu4ea4G i se#nalele de sincroni4are. Se#nalele de sincroni4are- la fel- definesc Cell %&. In LTE este adoptatG structura ierarhicG de identificare a celulei- si#ilar tehnologiei precedente @-C&$A. Se presupune cG la ni(elul fi4ic sunt disponi ile :0/ Cell %&. Ele sunt 6#pGrite 6n 05L grupe- c6te 1 identificatori 6n fiecare. *u#Grul grupei (/-05;) i nu#Grul identificatorului lui (/-.) deter#inG %&-ul celulei. Se

Pagina 19

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


utili4ea4G douG sincrose#nale = pri#ar i secundar. Sincrose#nalul pri#ar pre4intG o sec(enG de 5. ele#ente 6n planul de frec(enG- definit prin succesiunea Tadoff-Chu 6n a4a identificatorului. Cele 5. su purtGtoare- distri uite si#etric prin reeaua de resurse faG de frec(ena centralG- se trans#ite 6n radiocadrul de tipul 0 6n ulti#ul si# ol !D&$ (su cadrele / i :). In radiocadrul T&&- pentru trans#iterea sincrose#nalului pri#ar- se utili4ea4G al treilea !D&$-si# ol a su purtatoarelor / i 5. Sincrose#nalul secundar se generea4G 6n a4a nu#Grului grupei. El se trans#ite 6n sloturile / i 0/ a radiocadrului D&& (al cincilea !D&$si# ol atunci c6nd CP este standard) i 6n sloturile 0 i 00 a radiocadrului T&& (al aselea !D&$-si# ol c6nd CP este standard).

Digura 0:: Sche#a for#Grii se#nalului 6n canalul descendent

Pagina 20

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


Dor#area se#nalului 6n canalul descendent include procedurile de codare a canaluluiscre# lare- for#area si# olurilor #odulare- difu4area lor prin porturile antenelor i ele#entelor de resurse i sinte4a si# olurilor !D&$. Codificarea canalelor presupune scGderea su#elor de control (CCC-.3) pentru locurile de date- ce (in de pe ni(elul $AC. &upG aceea locurile cu su#ele de control sunt prelucrate de coder cu (ite4a codGrii 0?1. In LTE se pre(ede utili4area codului con(oluional sau a tur ocodului. Sec(ena codatG dupG intercalare (interlea(ing) (ine 6n scre# ler. &upG aceasta se for#ea4G si# olurile #odulare co#pleBe (EPS>- 05-EA$ i 53EA$) i se distri uie pe ele#entele de resurse. Apoi se produce sinte4a si# olurilor !D&$sec(ena lor intrG 6n #odulatorul- care for#ea4G se#nalul de ieire 6ntr-o ga#G specificG de frec(ene. 2.%. Trans"isia &plin$ Pentru uplin9- puterea ad#isi ilG de e#isie este cu #ult #ai #icG- dec6t pentru do8nlin9.. &e aceea eficacitatea energeticG a #etodei trans#isiunii infor#aiei de(ine pri#arGcu scopul #Gririi 4onei de acoperire- #icorGrii costului echipa#entului ter#inal i a puterii consu#ate. n ti#pul fa4ei de studiu a ele#etntelor LTE au fost cercetate sche#ele opti#e pentru trans#iterea n uplin9. In ti#p ce !D&$A este consideratG opti#G pentru a 6ndeplini cerinele LTE 6n do8nlin9- proprietGile !D&$A sunt #ai puin fa(ora ile pentru uplin9. Acest lucru se datorea4G 6n principal raportului de putere sla (PAPC = pea9-to-a(erage po8er ratio) a unui se#nal !D&$A- nrGutGtind acoperirea n uplin9. Astfel- siste#ul de trans#isie uplin9 LTE pentru D&& ,i T&& este a4at pe SC-D&$A (Single Carrier DreFuencA &i(ision $ultiple Access). Se#nalele SC-D&$A au proprietGi PAPC #ai une 6n co#paraie cu un se#nal !D&$A. Acesta a fost unul din principalele #oti(e pentru selectarea SC-D&$A ca siste# uplin9 de acces n LTE. Caracteristicile PAPC sunt i#portante pentru proiectarea eficientG a a#plificatoarelor de putere pentru 'E. &iferena funda#entalG este cG- dacG 6n !D&$A odatG cu fiecare su purtGtoare se trans#ite si#ultan si# olul #odular- atunci 6n SC-D&$A su purtGtoarele se #odulea4G si#ultan i identic- iar si# olurile #odulare sunt #ai scurte. AdicG 6n !D&$A si# olurile se trans#it paralel- iar 6n SC-D&$A consec(ent. Aa soluie asigurG un raport #ai #ic 6ntre ni(elul #aBi#al i #ediu de putere 6n co#paraie cu utili4area #odulaiei si#ple !D&$- 6n re4ultatul cGreia sporete eficiena energeticG a ter#inalelor de a onat i se si#plificG construcia lor.

Pagina 21

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Digura 05: &iferenele 6ntre !D&$A i SC-D&$A la trans#iterea sec(enei EPS>si# olurilor Cu toate acestea- reeaua de resurse este si#ilarG canalului do8nlin9. Diecare loc de resurse- ce corespunde slotului- ocupG 0. su purtGtoare cu inter(alul 6n 4ona de frec(enG (0L/ 9)4) i /-: #sec 6n 4ona te#poralG. +locului de resurse 6i corespund ; SC-D&$A si# oluri la un prefiB ciclic standard i : = la prefiB lGrgit. &urata si# olului SC-D&$A (fGrG prefiB) este egalG cu durata si# olului !D&$A i constituie 55-; Usec. In reea pot fi de la 5 la 00/ locuri de resurse- dar nu#Grul lor tre uie sG fie #ultiplu la .- 1 sau :- ceea ce e legat de procedura transfor#Grii discrete Dourier. Prelucrarea &DT este- prin ur#are- diferena funda#entalG dintre generarea se#nalelor SC-D&$A ,i !D&$A. Acest lucru este indicat prin ter#enul &DT spread!D&$.

Digura 0;: &iagra#a loc a &DT-s-!D&$ (trans#isie locali4ata) Pentru &DT-s-!D&$- o $-&DT este aplicatG pri#a datG unui loc de $ si# oluri #odulare. EPS>- 05EA$ ,i 53 EA$ sunt folosite ca sche#e de #odulare n uplin9 E-'TCA acestea din ur#G fiind opionale pentru 'E. &DT transfor#G si# olurile de #odulaie 6n do#eniul de frec(enG. Ce4ultatul este #apat pe su -purtatoarea disponi ila. In E-'TCA uplin9 este per#isa nu#ai trans#iterea locali4ata pe su -purtatori consecuti(i.

Pagina 22

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


DiecGrui a onat al reelei de trans#isie- de la staia de a4G- cu a"utorul funciei de planificare- pe un ti#p anu#it- 6i este alocat un nu#Gr de locuri de resurse. InsG dacG 6n !D&$A un si# ol #odular (EPS>- 05-EA$ sau 53-EA$) corespunde si# olului !D&$ pe o su purtGtoare (0:9)4- 55-;Usec)- atunci 6n SC-!D&$A situaia se schi# G. In planul de frec(ene- lGrgi#ea si# olului #odular se ade(erete a fi egalG cu 6ntreaga lGi#e de andG disponi ilG. Cu toate acestea- un si# ol SC-D&$A conine c6te(a si# oluri #odulare.

Digura 0L: Caracteristicile for#Grii se#nalului de ieire 6n ca4ul SC-D&$A InsGi procedura de for#are a si# olului SC-D&$A diferG de sche#a !D&$A. &upG codarea- scre# larea canalelor i for#area si# olurilor #odulare- ele se grupea4G 6n locuri a c6te $ si# oluri- su -si# oluri SC-D&$A. E(ident- cG atri uirea lor la su purtGtoarele cu pasul 0: 9)4 este i#posi ilG- deoarece este necesarG o frec(enG de * ori #ai 6naltG- unde * este cantitatea su purtGtoarelor disponi ile pentru trans#isie. &e aceea- atunci c6nd grupurile a c6te $ si# oluri #odulare ($Q*) sunt for#ate- ele sunt eBpuse transfor#Grii discrete Dourier- adicG for#ea4G se#nalul analogic. %ar apoi- cu a"utorul procedurii standard transfor#Grii in(erse Dourier este sinteti4at se#nalul- ce corespunde #odulaiei independente a fiecGrei su purtGtoarei este adGugat prefiBul ciclic i se generea4G se#nalul de ieire. In re4ultatul unei astfel de a ordGri- trans#iGtorul i receptorul se#nalelor !D&$A i SC-D&$A au o structurG funcionalG. Este de notat faptul cG ter#inalul de a onat poate utili4a at6t diapa4onul de frec(ene fiBat (se utili4ea4G locurile adiacente de resurse- adicG su purtGtoarele adiacente)- c6t i cel distri uit. In ulti#ul ca4 pentru fiecare slot a canalului ascendent se utili4ea4G un loc nou de resurse din reeaua de resurse disponi ilG. Para#etrii de reconstrucie a frec(enei sunt dai de cGtre echipa#entul de reea i se raportea4G at6t la iniierea staiei de a onat 6n reea- c6t i 6n ti#pul de lucru 6n canalul de gestionare. In ca4ul #etodei de distri uire- infor#aia de la fieacare a onat este situatG 6n tot spectrul se#nalului- de aceea #etoda datG este re4istentG la 6nt6r4ierea de frec(enG. Pe de altG parte- prin #odul locali4at de distri uie este posi il de deter#inat anda- 6n care- pentru un anu#it a onat- se a"unge la re4istena #aBi#alG la 6nt6r4ieri a canalului. &eoarece 4onele de 6nt6r4iere a se#nalului pentru toi a onaii sunt diferite- atunci este posi il de atins eficiena #aBi#G a utili4Grii radiocanalului. InsG aceasta necesitG scanare continuG a caracteristicii de frec(enG a canalului pentru fiecare dispo4iti( i organi4area funciilor de #anage#ent a reelei.

Pagina 23

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01

Digura 07: $etodele locali4Grii su purtGtoarelor 6n SC-D&$A In afara infor#aiei generate de funciile a ni(elelor de sus- 6n canalul ascendent se trans#it se#nalele de referinG. Scopul lor este de a a"uta receptorul +S sG se configure4e pe un anu#it trans#iGto. In afarG de aceasta- se#nalele per#it e(aluarea calitGii canalului- care se utili4ea4G 6n +S la #anage#entul resurselor. Se#nalele de referinG 6n canalul ascendent pot fi de . tipuri = aa-nu#itele Vde#odulatoareO i VsoundingO. Se#nalele de#odulatoare de referinG sunt si#ilare se#nalelor de referinG a canalului descendent. Ele se trans#it per#anent. Astfel- 6n canalul infor#aional co#un- sec(ena se#nalului de#odulat de referinG se trans#ite 6n al patrulea si# ol SC-D&$A al fiecGrui slot la unui CP standard. Se#nalele de sunet (VsoundingO) sunt aperiodice. Principala lor funcieeste de a da +S-ului posi ilitatea de e(aluare a calitGii canalului- dacG trans#isia 6ncG nu se efectuea4G. In uplin9- datele sunt alocate 6n #ultiplii de un loc de resurse. $ari#ea locului de resurse 6n do#eniul frec(enG este de 0. su -purtatori- adicG aceea,i ca ,i 6n do8nlin9. Cu toate acestea pentru a si#plifica proiectarea &TD in procesarea se#nalelor n uplin9 nu toi #ultiplii 6ntregi sunt per#i,i- nu#ai factorii .-1 ,i : fiind per#i,i. %nter(alul de ti#p pentru trans#isia in uplin9 este de 0 #s (la fel ca in do8nlin9). &atele utili4atorilor sunt trans#ise pe canalul fi4ic co#un pentru uplin9 (P'SC) - PhAsical 'plin9 Shared Channel) care este deter#inatG de anda de trans#isie *TP si saltul de frec(enG >/. Canalul P'CC) poarta infor#atiile de control in uplin9- precu# rapoartele CE% ,i infor#aiile AC> ?*AC> referitoare la pachetele de date pri#ite n do8nlin9K P'CC) este trans#is pe o frec(enta re4er(ata 6n uplin9. !. Conceptele LTE 'I'( Siste#ul $%$! ($ultiple %nput $ultiple !utput) repre4intG o parte esenialG a tehnologiei LTE pentru a reali4a cerinele a# iioase pentru transferul ,i eficiena spectralG. $%$! se referG la utili4area de antene #ultiple laterale pentru e#iGtor ,i receptor. Pentru legGtura do8nlin9 LTE- o configuraie .B. $%$! presupune o configuraie de a4G- adicG . antene trans#it de la staia de a4G ,i . antene recepionea4G la partea ter#inalului. Configuraiile cu 3 antene sunt de ase#enea utili4ate.

Pagina 24

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


&iferite #oduri $%$! sunt a(ute 6n (edere. Aceastea tre uie sG fie difereniate 6ntre #ultipleBare spaialG ,i di(ersitatea trans#iterii- depin4Hnd de condiiile canalului ce decide ce sche#a (a fi selectata. $ultipleBarea spaialG per#ite trans#iterea a diferite fluBuri de date si#ultan pe acela,i loc de resurse do8nlin9 . Aceste fluBuri de date pot aparine unui singur utili4ator (S'-$%$!) sau unor diferii utili4atori (#ulti utili4atori $%$! ? $-$%$!). In ti#p ce S'-$%$! cre,te ratG de transfer pentru un singur utili4ator- $'-$%$! per#ite sporirea capacitGii totale. $ultipleBarea spaialG este posi ilG nu#ai 6n ca4ul 6n care condiiile radio o per#it. Digura ur#Gtoare pre4intG principiul de #ultipleBare spaialG- eBploatHnd di#ensiunile canalului radiocare per#ite trans#iterea a diferite fluBuri de date si#ultan.

Digura ./: $ultipleBare SpaialG In figura de #ai sus- fiecare antena trans#ite un fluB de date diferit. Diecare antenG poate pri#i fluBuri de date de la toate antenele de trans#ite. Astfel- canalul (cu o 6ntHr4iere specificG) poate fi descris de ur#Gtoarea #atrice ):

In aceastG descriere generalG- *t este nu#Grul de antene care trans#it- *r este nu#Gr de antene care pri#esc- re4ultHnd o #atrice .B. pentru scenariu de a4a LTE. Coeficienii hi" ai acestei #atrici se nu#esc coeficieni de canal de la antena de trans#isie " la antena de receptie idescriind astfel toate caile posi ile 6ntre e#iGtor ,i receptor. *u#Grul de fluBuri de date care pot fi trans#ise 6n paralel peste canalul $%$! este dat de #inW*t- *rX ,i este li#itat de gradul #atricii ). Calitatea trans#isiei se degradea4G 6n #od se#nificati( 6n ca4ul 6n care (alorile singulare ale #atricei ) nu sunt suficient de puternice. Aceasta se poate 6ntH#pla 6n ca4ul 6n care antenele . nu sunt suficient de-corelate- de eBe#plu6ntr-un #ediu cu 6#prG,tiere puina sau cHnd antenele sunt prea apropiate.

Pagina 25

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


In LTE- pHnG la . cu(inte de cod pot fi #apate pe diferite asa-nu#ite straturi. *u#Grul de straturi de trans#itere este egal cu rangul de #atrice ). EBistG o cartografiere fiBG ntre cu(intele de cod ,i straturi. Precodarea n partea e#iGtorului este utili4atG pentru a spri"ini #ultipleBarea spaialGlucru ce se poate (edea n figura ur#Gtoare. Aceasta se reali4ea4G prin aplicarea unei #atrice de precodare @ se#nalului- inainte de trans#itere.

Digura .0: Principiul Precodarii

$atricea de precodare opti#G @ este selectata dintr-un Ycode oo9Y predefinit care este cunoscut de e*ode+ ,i de 'E. Este utili4ata precodarea unitara- adicG o #atricea de precodate unitara @)@ S %. Ter#inalul esti#ea4a canalul radio ,i selectea4G #atricea de precodate opti#a. $atricea de precodare opti#a este cea care confera capacitatea #aBi#G. Ter#inalul oferG feed ac9-ul pe canalul de control 6n ceea ce pri(e,te legatura uplin9 selectHnd astfel #atricea de precodare opti#a ((ector de precodare ca un ca4 special). %deal- aceastG infor#aie este pusa la dispo4iie pe categorii de resurse sau- cel puin un grup de locuri de resursedeoarece #atricea de precodarea opti#a (aria4G 6ntre locurile de resurse. Digura 0L oferG o i#agine de ansa# lu a se#nalului legaturii descendente E-'TCAinclusi( pa,ii rele(anti pentru o trans#isie $%$!.

Digura ..: <enerarea unui se#nal de a4a pentru legatura descendentG

Pagina 26

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


In loc de cre,terea ratei de transfer sau de capacitate- $%$! poate fi folosit pentru a eBploata di(ersitatea. &i(erse sche#e de trans#itere sunt de"a cunoscute de la @C&$A (ersiunea 77 ,i (or fi i#ple#entate in LTE ca #odul $%$!. In ca4ul 6n care condiiile canal de trans#isie nu per#it #ultipleBare spaialG- o alta sche#a de trans#itere (a fi folosita 6n locastfel 6ncHt co#utarea 6ntre aceste douG #oduri $%$! sG fie posi ila- 6n funcie de condiiile canalului de trans#isie. Sche#ele legaturii ascendente (uplin9) pentru $%$! in LTE (or diferi de siste#ele legaturii descendente (do8nlin9) $%$!- aici inandu-se cont de co#pleBitatea pro le#elor ce pot aparea n ter#inale. Pentru uplin9- '$-$%$! potate fi utili4atG. $ai #ulte ter#inale utili4ator pot trans#ite si#ultan pe aceea,i resursG loc. Aceasta se nu#este tot acces #ultiplu cu di(i4are a spatiului (space di(ision #ultiple access-S&$A). Sche#a are ne(oie doar de o antena de trans#isie la partea 'E- ceea ce este un #are a(anta". Pentru a eBploata acestG tehnologie cu a"utorul a douG sau #ai #ulte antene de trans#isie- dar 6ncG sG se pGstrea4e un ter#inal lo8-cost- se pot folosi antene-su set de selectie. La 6nceput- aceasta tehnica a fost utili4ata- ter#inalul a(Hnd douG antene de trans#isie- dar nu#ai un lan de trans#isie ,i un a#plificator CD- un co#utator alegHnd apoi ce antenG oferG cel #ai un canal cGtre e*ode+. %. Conceptele ')'S LTE Suportul pentru Ser(iciile $ulticast de +roadcast $ulti#edia ($+$S) este o cerinG esenialG pentru LTE. A,a-nu#itele E-$+$S (or fi prin ur#are o parte integrantG a LTE. In LTE- trans#isiile $+$S pot fi efectuate cGtre celule singular sau cGtre #ai #ulte celule. In ca4ul trans#isiilor #ulti-celulare- celulele si coninutul sunt sincroni4ate pentru a per#ite ter#inalului co# inarea consu#ului de energie de la trans#isiile #ultiple. Se#nalul suprapus aratG ca unul #ultipath in punctul ter#inalului. Acest concept este de ase#enea cunoscut ca Cetea cu o SingurG Drec(enG (SD*). E-'TCA* poate configura care celule sunt parte dintr-o SD* pentru trans#iterea unui ser(iciu $+$S. Traficul $+$S poate parta"a acela,i operator de transport cu trafic unicast sau sG fie tri#is la un operator de transport separat. Pentru traficul $+$S- un prefiB ciclic eBtins (a fi furni4at. In ca4ul su cadrelor ce transportG date $+$S SD*- (or fi folosite se#nale de referinG specifice. &atele $+$S se desfG,oarG pe canalul de trafic $+$S ($TC)) ca un canal logic. *. Concluzie LTE este o tehnologie de radio acces opti#i4atG cu o latenG #icG (ti#pul de 6nt6r4iere) i o andG largG. A(anta"ele acestei tehnologii sunt indiscuta ile = (ite4G de : ori #ai #are dec6t A&SL- do8nlad p6nG la 0// $ ps i upload p6nG la :/ $ ps- #o ilitate sporitG- tehnologie si#plificatG- calitatea 6naltG a ser(iciilor prestate (at6t a transferului de (oce- c6t i a transferului de date) DGrG a atepa finisarea lucrGrilor asupra standardului 1<PP Celease L- cei #ai i#portani producGtori de echipa#ente de teleco#unicaii i-au pre4entat #ultiplele dispo4iti(e - care suportG LTE. In .//; co#pania Ericcsson a de#onstrat funcionarea echipa#entelor LTE cu (ite4a de trans#isiune 033 $ ps. In septe# rie .//; co#pania *TT &oco#o a pre4entat

Pagina 27

'ni(ersitatea P!L%TE)*%CA +ucure,ti- ETT%-TSAC ./01


echipa#entele LTE cu (ite4a de trans#isiune .// $ ps- a(6nd consu#ul de enregie #ai puin de 0// #@. In aprilie .//L corporaiile L< i *ortel au de#onstrat trans#isiunea datelor prin tehnologia LTE cu capacitatea :/ $ ps la (ite4a a onailor #o ili de 00/ 9#?h. Pe 0L septe# rie .//L- operatorii #o ili T-$o ile i *ortel *et8or9s au anunat despre reali4area (ite4ei de trans#isie 0;/ $ ps pentru canalul descendent i :/ $ ps pentru cel ascendent. Testul a fost efectuat 6n auto#o il ce #ergea cu (ite4a 5; 9#?h 6ntr-o ra4G de aciune a trei staii de a4G. &e4(oltarea ulterioarG a tehnologiei LTE continuG 6n li#itele i#puse de noul standard 1<PP Celease 0/ (LTE Ad(anced). AstG4i de"a sunt for#ulate cerinele- care (or satisface LTE Ad(anced: - (ite4a #aBi#alG de trans#isie a datelor 6n radiocanalul descendent pHnG la 0< ps- iar 6n cel ascendent = pHnG la :// $ psK - anda de transfer 6n radiocanalul descendent = ;/ $)4- iar 6n cel ascendent = 3/ $)4K - eficienti4area #aBi#G a utili4Grii spectrului 6n radiocanalul descendent = 1/ ps?)4- iar 6n cel ascendent = 0: ps?)4K - co#pati ilitate a solutG i interaciunea cu LTE i alte siste#e 1<PP Pentru re4ol(area acestor pro le#e se presupune utili4area radiocanalelor #ai largi (p6nG la 0// $)4)- di(i4area asi#etricG a en4ilor de trecere 6ntre canalele ascendent i descendent 6n ca4ul dupleBGrii de frec(enG- siste#e #ai #oderne de codare i de corecie a erorilortehnologia hi ridG !D&$A i SC-D&$A pentru canalul ascendent i soluii a(ansate 6n do#eniul siste#elor de atene ($%$!). Tehnologia datG se aflG astG4i 6ntr-o etapG de de4(oltare continuG- 6ntotdeauna inter(enind schi# Grile- chiar i 6n standarde.

Pagina 28