Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr. 2537 din 12 octombrie acreditarea Muzeului Cmpulun Mu!

cel

2012

pentru

n conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile "i normele de acreditare a muzeelor "i a colec#iilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.057$2007, n baza Hotrrii Comisiei a!ionale a "uzeelor i Colec!iilor nr. #.$%& din 2$ septembrie 2%12, n temeiul dispozi!iilor art. 1' alin. ()* din +e,ea muzeelor i a colec!iilor publice nr. 311$2003, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale art. 11 alin. (1* i ()* din Hotrrea -uvernului nr. %0$2010 privind or,anizarea i func!ionarea "inisterului Culturii i .atrimoniului a!ional, cu modificrile i completrile ulterioare, mini!trul culturii "i patrimoniului na#ional emite prezentul ordin. &rt. 1 /e acrediteaz "uzeul Cmpulun, "uscel. &rt. 2 .rezentul ordin se public n "onitorul Oficial al 0omniei, .artea 1. 233332
"inistrul culturii i patrimoniului na!ional, 'uiu (a"otti

.ublicat n "onitorul Oficial cu numrul 4)% din data de 2 noiembrie 2%12

S-ar putea să vă placă și