Sunteți pe pagina 1din 3

Calculatorul este o main care prelucreaz informaiile automat.

Pentru aceasta trebuie s i se furnizeze datele pe care trebuie s le prelucreze (datele de intrare) i o list de instruciuni (programul), care s i indice cum s prelucreze aceste date. Dac pentru a ajunge la un rezultat trebuie sa e ecute mai multe operaii, el le !a efectua pe r"nd. #peraiile i ordinea acestora i sunt specificate calculatorului prin intermediul programului. . $%&'C%'&( $) *'+C%)#+(&,( '+') $)$%,- D, C(.C'. Calculatorul este o masina care prelucreaza informatiile automat. Pentru aceasta trebuie sa i se furnizeze datele pe care trebuie sa le prelucreze (datele de intrare) si o lista de instructiuni (programul),care sa i indice cum sa prelucreze aceste date. Daca pentru a ajunge la un rezultat trebuie sa e ecute mai multe operatii, el le !a efectua pe r"nd. #peratiile si ordinea acestora i sunt specificate calculatorului prin intermediul programului. Calculatorul !a furniza utilizatorului rezultatele obtinute n urma prelucrarii (date de iesire). /n timpul prelucrarii pot sa apara si date intermediare. 0 01 grap2ic Pentru a putea realiza aceste operatii, calculatorul este alcatuit dindoua componente3 4 ,c2ipamentele fizice (partea materiala) 5 6(&D7(&, 4 Programele si datele (partea logica) 5 soft8are 0 01 grap2ic ( 0 01 grap2ic 0 09 grap2ic. 6ard8are5ul. reprezinta ec2ipamentele fizice din care este alcatuit un sistem de calcul, n care circuitele electronice prelucreaza automat informatiile si asigura comunicarea ntre utilizator si sistem. :on +e8mann a stabilit ca 2ard8are5ul trebuie sa asigure urmatoarele functii 9. functia de memorare; <. functia de comanda si control; =. functia de prelucrare; >. functia de intrare5iesire. 9. *unctia de memorare asigura memorarea datelor si a programelor si are ca suport memoria interna si memoria e terna. /n memoria interna sunt stocate programele si datele care sunt n lucru la un moment dat. /n memoria e terna sunt stocate toate programele si datele de care poate a!ea ne!oie, n diferite situatii, sistemul de calcul. <. *unctia de comanda si control asigura3 4 e tragerea instructiunilor din memoria interna; 4 analiza instructiunilor; 4 comanda de e ecutare a unei operatii; 4 e tragerea datelor de intrare din memoria interna; 4 aranjarea datelor de iesire n memoria interna. *unctia este realizata de 'nitatea de Comanda si Control. =. *unctia de prelucrare asigura efectuarea operatiilor aritmetice(adunare, scadere, nmultire si mpartire) si logice ((+D, )*, +#%). *unctia este realizata de 'nitatea (ritmetica .ogica. >. *unctia de intrare5 iesire asigura introducerea datelor si a programelor n memoria interna si furnizarea rezultatelor. , emplu3 Calculul !alorii e presiei e ? (a@b) A c 0 01 grap2ic 0 01 grap2ic &ezulta ca un calculator este format din mai multe blocuri functionale. (r2itectura unui calculator defineste un set de reguli prin care subansamblele 2ard8are sunt conectate fizic, fara sa se tina cont de amplasarea lor. $ubansamblele sunt definite dupa functia asigurata3 4 unitatea de comanda si control; 4 unitatea aritmetica5logica; 4 unitatea de memorie interna; 4 unitatea de memorie e terna; 4 unitatile de intrare5iesire. 9. 'nitatea Centrala de Prelucrare (Central Processing 'nit 5 CP') sau Procesorul, este creierul calculatorului care coordoneaza si controleaza ntreaga lui acti!itate. Procesorul interpreteaza programele, identifica instructiunile din program, decodifica o instructiune, recunoaste codurile operatiilor,acti!eaza circuitele electronice corespunzatore si e ecuta operatii aritmetice si logice. (stazi, 'CP5ul se bazeaza pe un singur circuit integrat, numit microprocesor. Circuitul integrat este o capsula n interiorul careia se gasesc sute de mii de circuite electronice. (cesta se mai numeste si cip (c2ip) si se monteaza pe placa calculatorului. -icroprocesorul este format din circuite electronice cu ajutorul carora el poate interpreta si e ecuta instructiunile. )nstructiunile reprezinta codificarea comenzilor

de operatii pe care trebuie sa le e ecute calculatorul. Deoarece calculatorul este o masina cu doua stari, aceste instructiuni !or fi siruri de cifre binare, iar codul folosit se numeste cod masina. $etul de instructiuni pe care microprocesorul l ntelege si l e ecuta se numeste limbaj masina. Pentru e ecutarea operatiilor, unitatea aritmetica5logica dispune de o memorie proprie, de dimensiuni reduse, organizata sub forma de registre. (tunci c"nd procesorul e ecuta o instructiune, din memoria interna sunt aduse n registre operatiile pe care trebuie sa le e ecute '(.. -icroprocesorul poate e ecuta urmatoarele operatii3 4 cele patru operatii aritmetice de baza3 adunarea, scaderea, nmultirea si mpartirea; 4 operatiile logice3 (+D, #&, +#% si B#&, cu ajutorul carora se poate controla ordinea n care se e ecuta operatiile, folosind3 4 te tul, adica operatia de comparare ntre doua operatii; 4 saltul conditionat, adica e ecutarea unei anumite instructiuni n functie de o conditie; 4 repetitia, adica e ecutarea repetata a unei sec!ente de instructiuni. <. -emoria )nterna este locul n care sunt aduse programele si datele pentru a fi prelucrate de procesor. /ntruc"t toate instructiunile si datele sunt codificate ntr5o reprezentare binara, memoria !a depozita sec!ente de biti. *iecare bit este reprezentat printr5un comutator electronic indi!idual, cu doua stari3 4 comutator #+ 5 cifra binara 9; 4 comutator #** 5 cifra binara 0. Capacitatea de stocare a memoriei se masoara n unitati de masura a informatiei3 Co, -o si Do sau Cb, -b si Db. )nformatia (instructiunile si datele) se gaseste n memoria interna sub forma de cifre binare grupate n octeti sau n cu!inte pe care le prelucreaza procesorul. -emoria interna este mpartita n locatii de memorie (octeti) identificate printr5o adresa unica. (dresa este un cu!"nt binar prelucrat de procesor, prin care acesta identifica pozitia unei locatii din memorie. =. 'nitatea de )ntrare5iesire asigura comunicarea calculatorului cu mediul prin intermediul unor ec2ipamente specializate, numite Dispoziti!e Periferice. (ceste dispoziti!e sunt3 4 dispoziti!ele de intrare5iesire3 4 dispoziti!e de intrare; 4 dispoziti!e de iesire; 4 dispoziti!e de intrare5iesire. 4 memoriile e terne. a) Dispoziti!ele de intrare 5 asigura transmiterea informatiilor si comenzilor catre calculator prin operatia de citire (&,(D). Din aceasta categorie fac parte3 tastatura, mouse5ul, cititorul de cartele, cititorul de banda perforata, creionul optic, stiloul electronic, scanerul, microfonul, etc. )nformatiile citite pot fi3 te te, imagini, muzica, comenzi !ocale, !alori analogice. )ndiferent de tipul informatiei, principiul de functionare al unui dispoziti! de intrare este acelasi3 preia informatia, o mparte n unitati conform unui algoritm propriu, codifica fiecare unitate ntr5o sec!enta de biti si transmite acesti biti procesorului. b) Dispoziti!ele de iesire sunt folosite pentru a comunica utilizatorului rezultatele operatiilor e ecutate si informatii despre stare sistemului prin informatii de scriere (7&)%,). Din aceasta categorie fac parte3 monitorul, imprimanta, ploterul, difuzorul. (ceste dispoziti!e primesc sec!ente de biti de la procesor pe care le decodifica, astfel nc"t sa poata fi ntelese de utilizator sub forma naturala. c) Dispoziti!ele de intrare5iesire sunt utilizate pentru a realiza comunicarea n ambele sensuri, prin operatii de C)%)&, si $C&),&,. Din aceasta categorie fac parte3 interfata de , consola, placa multimedia. $uporturile de informatie sunt obiecte folosite de calculator pentru a transmite informatii ntre sistem si utilizator. (cestea pot fi3 2"rtia, dispoziti!ele electromagnetice, etc. >. -emoria , terna este un suport electromagnetic reutilizabil, pe care informatia se pastreaza codificat sub forma binara, prin magnetizarea particulelor feromagnetice dupa doua directii de magnetizare, corespunzatoare celor doua cifre binare. Pastrarea informatiilor n afara sesiunii de lucru se face n memoria e terna. $uporturile electromagnetice folosite ca memorii e terne

sunt3 magnetica, discul magnetic, caseta magnetica. Pe baza componentelor prezentate mai nainte, rezulta ca un calculator poate a!ea o configuratie minima si o configuratie ma ima. Configuratia minima este data de numarul minimum de componente necesar pentru ca sistemul sa fie operational si cuprinde, de regula3 procesorul, memoria interna, o unitate de memorie e terna, tastatura si displaE5ul. Configuratia ma ima este data de numarul ma im de componente care pot fi conectate la procesor.