Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai

Ordinea public i efectele invocrii acesteia n dreptul internaional privat

Profesor coordinator: Cosmin ariescu Petrior !avinia"In#rid $taru Ioana"Cristiana %rupa &'( Anul I)

Cuprins
*+ Introducere,,,,,,,,,+++,,,,,,+,,,,,++++++*+*+ Ordinea public. din cele mai ndepartate timpuri,,+,,,,,++,+++,++*+/+ 0oiune,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+++++++++++++++++++++++++++++1

/+ Caracterele ordinii publice de drept internaional privat,,,,,+2


/+*+ in punct de vedere spaial,,,,,,,,,,,,,,++++++++++++++++++++++2 /+/+ in punct de vedere temporal,,,,,,,,,,,,,+++++++++++++++++++++++2 /+-+ in punct de vedere material,,,,,,,,,,,,,,+++++++++++++++++++'

-+ omeniul ordinii publice de drept internaional privat,,,,+++++++'


-+*+ 3fera aplicrii noiunii de ordine public de drept internaional privat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++++++++++++++++++++++++4 -+*+*+ Confictul de le#i n spaiu+++,,++,,,,++,,,,,+,,,++4 -+*+/+ Conflictul de le#i n timp i spaiu,,,,++,,,,,++,,+,4

1+ 5fectele ordinii publice,,,,,,,,,,,,+++,,,,,6


1+*+ 5fectul ne#ativ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++,+++6 1+/+ 5fectul pozitiv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++++++++++++++++++++++6 1+-+5fectul implicit sau mai atenuat,,,,,,,,,,,+++++++++++++++++++++++++++*7 1+1+5fectul explicit sau mai ferm,,,,,,,,,,,,,+++++++++++++++++++++++*7

2+ Ordinea public i tratatele internaionale( precum i tratatele la care 8om9nia este parte,,,,,,,,,,,,,,,,+++,,,+**
2+*+ Convenia de la 0e: ;or<,,,,,,,,,,,,,,,,,+++,+** 2+/+ Convenia de la %eneva,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+** 2+-+ 3tatutul =ondului >onetar Internaional,,,,,,,,,,,,,,**

'+ Prevederile le#ale i practica ?uridic. privind ordinea public de

drept internaional privat+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/


'+*+Prevederi i practica ?udecatoreasc n sistemul rom9n++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ '+/+ Prevederile le#ale i practica ?udectoreasc n alte sisteme de drept+++++++++++*4+ Concluzii,,,,,,,,(((((((((((((((((((((((((((((,,,,,,,,,,,,,,+++*1

*+ Introducere *+*+ Ordinea public din cele mai ndepartate timpuri


@n vecAiul drept nl.turarea aplic.rii le#ii str.ine era rar nt9lnit.( deoarece( ap.reau mai ales n relaiile interprovinciale( iar cutumele

conflictele ntre cutume

diferitelor cet.i cuprindeau re#uli relativ asem.n.toare+ Pe de alt. parte dreptul roman era sursa comun. de inspiraie pentru sistemele ?uridice ale 5uropei continentale( ceea ce a permis meninerea unei anumite coeziuni+ @nca din cele mai ndepartate timpuri s"a conturat n practic posibilitatea ca dou persoane aparin9nd unor cet.i diferite( invocau cutume diferite( ?udec.torul trebuia s. aplice cutuma pe care o considera Bsuperioar. i totodat. mai profitabil.*( ns.( n secolul CI)( se face distincia ntre statutele favorabile menite s. prote?eze persoana fizic. n diverse raporturi ?uridice i statutele odioase care aduceau restricii sau care priveau bunurile( astfel( n doctrina s"a apreciat ca acest sistem de respin#ere a aplicarii unor statute odioase apare ca o desemnare( cu anticipatie de secole( a noiunii de Dordine public.E( n virtutea c.reia n dreptul modern( anumite le#i str.ine sunt ndepartate din cauz. c. acestea contravin( prin efectele lor( intereselor locale+/ @ncep9nd cu secolul al CIC"lea ( utilizarea excepiei de ordine public. n dreptul internaional privat ia amploare sub influena mai multor factori: apariia codific.rilor care accentueaz. particularit.ile fiec.rei le#islaii naionaleF dezvoltarea mi?loacelor de comunicare care au contribuit la forului fa. de le#ea str.in.+ intensificarea relaiilor dintre locuitorii .rilor ndep.rtate( reprezent9nd civilizaii diferiteF rezerva manifestat. de ?udec.torii .rii

DGuae potior et utilior videturE H+&atiffol( P+ !a#arde( roit international prive( vol I"*II-( n+-21(p+2'4 $+8+Popescu ( rept internional privat( 5ditura 8omfel( &ucureti(*II1(p+2-

5ste de menionat c( pentru prima dat. ( o concepie #eneral. despre ordinea public. apare n codul civil francez( aceast. excepie fiind utilizat. ca un mi?loc de ap.rare mpotriva le#ii str.ine atunci c9nd coninutul acesteia pare inadmisibil sau inoportun+ &artin- n =rana i Cristian von &ar1 n %ermania sunt cei care au sistematizat concepia asupra excepiei de ordine public. n dreptul internaional privat( acceptat. ast.zi de toi autorii i consacrat. n cvasitotalitatea codific.rilor moderne de drept internaional privat( precum i n conveniile internaionale n materia conflictelor de le#i+

*+/+ 0oiune+
Coninutul noiunii de ordine publica de drept internaional privat l constituie principiile fundamentale de drept ale statului forului( plicabile n raporturile ?uridice de drept internaional privat+ @n dreptul internaional privat dero#area de la aplicarea le#ii str.ine are un caracter excepional+ >are parte a doctrinei moderne este de acord c. nu se poate determina n mod abstract coninutul noiunii de ordine public. n dreptul internaional privat+ 3"a admis ns. c. n noiunea de ordine public. n planul dreptului internaional privat intr. B normele fundamentale pentru sistemul de drept al instanei( care nu permit aplicarea re#ulilor str.ine( dei acestea sunt competente conform normelor conflictuale ale instanei+E2 Ordinea public. n dreptul internaional privat difer. de la un stat la altul+ Invocarea ordinii publice nu se face n #eneral mpotriva le#ii str.ine competente( ci mpotriva aplic.rii ei n cauza respectiv.( adic. mpotriva rezultatului la care s"ar a?un#e dac. s"ar aplica absolut. ( ci relativ.' 5ste de menionat c noiunea de ordine public de drept intern se difereneaz de aceea de ordine public de drept internaional privat( deoarece prima arat caracterul
-

le#ea str.in. n cauza respectiv.+ Ordinea public. nu este

5tudes de droit international prive ( *6II+ $Aeorie und Praxis des IP8( *66I(v+I(p+*-/+ I+P+=ilipescu( rept internaional privat( vol+I (5dit+Actami( &ucureti( *II4( p+*-'+ iceJ and >orris ( vol+*( p+61

'

imperativ al unor norme ?uridice de la care prile nu se pot dero#a pri actele lor ?uridice iar cea de a doua impiedica aplicarea unei le#i strine+

/+ Caracterele ordinii publice de drept internaional privat /+*+ in punct de vedere spaial

Ordinea

public. de drept

internaional privat are

un caracter naional( n

coninutul s.u( se interpreteaz. prin prisma dreptului intern al statului forului( aceasta difer de la o ara la alta7+ @n acest sens( putem da un exemplu foarte des ntalnit( cstoria a doi ceteni strini( de reli#ii diferite( celebrat n &el#ia( este recunoscut( ntruc9t este conform ordinii publice de drept internaional privat+

/+/+ in punct de vedere temporal

Ordinea public. este diferit. n ceea ce privete coninutul s.u( n cadrul aceleiai .ri n timp+ Coninutul ordinii publice se poate scAimba dac. se modific. oricare din le#ile n prezen.( modificare de un anumit nivel calitativ( i se a?un#e la situaia invers. aceleia care exista+ Ordinea public. prezint. deci un caracter de mobilitate( nu numai de la ar. la ar.( dar cAiar n timp ( n cazul aceleiai .ri+ Ordinea public. este actual. ( n sensul c. dac. n momentul naterii raportului ?uridic i p9n. n momentul liti#iului n le#.tur. cu acest raport ?uridic s"a scAimbat coninutul ordinii publice( nu se ia n considerare coninutul acesteia din momentul naterii raportului ?uridic ( ci cel din momentul liti#iului+ Astfel( actul ncAeiat n impotriv.( dac. ntre timp s"a str.in.tate nu mai poate fi socotit contrar ordinii publice dac. ntre timp s"a scAimbat le#ea forului( devenind asem.n.toare aceleia str.ine+ modificat norma conflictual.( n lips. de dispoziii le#ale contrare( se ia n considerare norma conflictual. n vi#oare la data ncAeierii actului ?uridic despre care este vorba+
3tabilirea paternit.ii din afara c.s.toriei este permis. n unele state( pe c9nd n altele nu( ori este permis. numai restrictiv+
4

/+-+ in punct de vedere material


Ordinea public. are un caracter de excepie de la re#ula c. le#ea str.in.( normal competent. ( trebuie s. se aplice raportului ?uridic cu element de extraneitate+ @n esena( ordinea publica este de stricta interpretare( n sensul c ea nu poate fi interpretata extinctiv( ci numai restrictiv( de asemenea ordinea public de drept internaional privat mpiedic producerea efectelor le#ii strine pe teritoriul trii forului( numai n msura strict n care aceste efecte contravin principiilor fundamentale ale dreptului forului+ @n concluzie(ordinea publica are( ca principiu un efect parial( asupra efectelor din statul forului ale unui act de fapt ?uridic sv9rit sub incidena unei le#i strine+ @n toate cauzele rolul instanei n aprecierea situaie concrete este determinat+

-+

omeniul ordinii publice de drept internaional privat

Practica ?udiciar i le#ea( dovedeste c ordinea public poate fi invocat n orice raport ?uridic de drept material sau procesual cu element de extraneitate+ Prin element de extraneitate( nele#em mpre?urarea de fapt n le#atur cu un raport ?uridic datorit creia acest raport are le#atura cu mai multe sisteme de drept ori le#i aparin9nd unor ri diferite6 5ste de menionat faptul c ordinea public n dreptul internaional privat nu poate fi determinate numai pe baza distinciei normelor ?uridice n imperative( proAibitive( supletive ori permisive+ Principiile i normele ?uridice de ordine public pot aprea n orice materie a dreptului internaional privat( ns ntr"o mai mare masur apar n domenii ca starea

ra#os"Alexandru 3itaru( rept international Privat"$ratat( 5ditura !umina !ex( &ucuresti /777( p+ **6

'

civil( relaiile de familie ale persoanelor fizice( de asemenea i n cazul nclcrii competenei exclusive a ?urisdiciei rom9neI+ Coninutul ordinii publice se determin de la caz la caz de ctre instanele ?udectoreti( iar efectele invocrii acesteia sunt mult mai lar#i c9nd este vorba de naterea raporturilor de drept( faa de situaia n care este vorba de efectele drepturilor dob9ndite n strintate( n ambele situaii ordinea public n dreptul internaional privat av9nd un coninut diferit de cel al ordinii publice n dreptul intern+

-+*+ 3fera aplicrii noiunii de ordine public de drept internaional privat+


3fera aplic.rii noiunii de ordine public. de drept internaional privat este diferit. n funcie de cadrul conflictual n care se invoc.+ Astfel( aceasta poate fi invocat. fie n cadrul conflictului de le#i( n spaiu( fie al conflictului de le#i n timp i spaiu+

-+*+*+ Confictul de le#i n spaiu


5ste acela care se creeaz. n momentul naterii ( modific.rii sau stin#erii unui raport ?uridic ( atunci c9nd cu privire la acesta sunt susceptibile de aplicare dou. sau mai multe sisteme de drept diferite+ 3e numete Bconflict de le#i n spaiuE deoarece sistemele de drept n prezen.( coexist. n spaiu i oricare din ele este susceptibil de a se aplica( n acelai moment( asupra raportului ?uridic respectiv*7+

-+*+/+ Conflictul de le#i n timp i spaiu


3e creeaz. n cazul n care se cer a fi recunoscute ntr"un stat efectele unui raport ?uridic n.scut anterior( ntr"un alt stat + Acest conflict este Bn spaiuE ( deoarece( ca i n cazul celui precedent( sistemele de drept n prezen. coexist. ( n spaiu+ Conflictul este ns. i Bn timpE ( deoarece cele dou. sisteme de drept nu i pun amprenta asupra raportului ?uridic n acelai moment ci( raportul ?uridic s"a n.scut

*7

Conform prevederilor art+ /2'1( alin+ *( din 0oul Cod Civil+ 5ste vorba despre sisteme de drept aparin9nd unor state diferite+

Kmodificat( stinsL n trecut ( sub incidena unui drept str.in( iar ulterior efectele sale se cer a fi recunoscute n statul forului+ 3fera ordinii publice este mai lar#. n cadrul conflictului de le#i n spaiu dec9t a celui n timp i spaiu+ 0u toate principiile ?uridice care sunt de ordine public. atunci c9nd sunt invocate n cadrul conflictului de le#i n spaiu( sunt de ordine public. i atunci c9nd privesc drepturi de?a dob9ndite n str.in.tate+

1+ 5fectele ordinii publice


5fectele invoc.rii ordinii publice trebuie analizate n funcie de dou. situaii( cand ordinea publica se invoca in materia naterii raportului ?uridic( adic. n materia cre.rii de drepturi+ @n le#.tur. cu aceast. situaie ( efectele invoc.rii ordinii publice vor fi efectul ne#ative si efectul pozitiv+ O alt. situaie se re#asete n cazul n care ordinea public. este invocat. n material drepturilor dob9ndite( efectele acesteia fiind implicit i explicit+

1+*+ 5fectul ne#ativ


Acest efect se manifest prin nl.turarea de la aplicarea le#ii strine **+ nu vor putea divora ntr"o ar care nu l recunoate( sau l cunoate n alte condiii+ e asemenea ( doi str.ini a c.ror le#e naional. ar cunoate discrimin.ri rasiale( confesionale sau de alt. natur.( se vor putea c.s.tori ntr"o ar. care nu cunoate asemenea impedimente cAiar dac. dup. le#ea lor naional. nu s"ar putea c.s.tori( deoarece aplicarea acestei le#i este nl.turat.+ Un exemplu n acest sens( este cazul n care doi soi a cror le#e naional permite divorul(

1+/+ 5fectul pozitiv


@n cazul nl.tur.rii le#ii str.ine( se aplic. le#ea rom9n. 12+ efectul ne#ativ este ntotdeauna nsoit de efectul pozitiv+
=iind rezultatul aplic.rii prevederilor art+ 6( alin+*( lit+ a( din !e#ea nr+ *72M*II/( abro#ate n prezent i nlocuit. de 0oul Cod Civil( prin art+ /2'1( alin+/ n aceasta situaie+ */ Art+ 6( alin+/ din !e#ea *72M*II/( respectiv art+ /2'1( alin+*( teza a II"a( 0CC+
**

in acest text rezult. c.

@n opinia unor autori efectul invoc.rii ordinii publice este ntotdeauna nl.turarea aplic.rii le#ii str.ine( care altfel s"ar fi aplicat+ Conform acestei p.reri nu se nea#. efectul ne#ativ al invoc.rii ordinii publice( dar se consider. c. acesta este urmat ntotdeauna i de efectul pozitiv( deoarece soluia liti#iului se d. potrivit le#ii forului care se aplic. celei str.ine nl.turate( iar ?udec.torul este obli#at s. soluioneze cauza cu care a fost investit cAiar dac. le#ea str.in. a fost nl.turat.+ Acest efect este denumit n literatura francez. Befectul substituirii le#ii str.ine normal competente de c.tre le#ea francez.E i a fost consacrat de Curtea de Casaie francez. n Aot.r9ri succesive: *2 mai *I'-*-F *2 iulie *I'-+ Unii autori italieni*1au explicat acest efect prin teritorialitatea le#ilor( astfel( s"a afirmat c. fiecare stat i exercit. suveranitatea pe un anumit teritoriu( iar aplicarea le#ii str.ine pe acest teritoriu are un caracter excepional( n cazul invoc.rii excepiei de ordine public.( aplicarea le#ii forului este expresia suveranit.ii forului+ Autorii francezi( au dat o alt. explicaie( respectiv c. aplicarea le#ii forului este preferabil. din punct de vedere practic ntruc9t este le#ea cea mai apropiat. de situaia ?uridic. din statul forului+ Av9nd n vedere c. ns.i invocarea ordinii publice are un caracter excepional( nseamn. c. i substituirea le#ii forului celei str.ine trebuie s. fie limitat.( adic. numai pentru acele dispoziii ale le#ii str.ine care contravin ordinii publice( aplic9ndu"se ns. restul dispoziiilor le#ale str.ine care intereseaz. cauza i nu sunt contrare ordinii publice+ 8ezultatul la care se a?un#e trebuie s. aib. un caracter unitar( adic. s. nu fie vorba de o contrazicere ntre dispoziiile le#ale aplicabile+ eterminarea ntinderii substituirii le#ii forului celei str.ine( se face n fiecare caz de c.tre instana de ?udecat.+ Aadar( rolul instanei ?udec.toreti este important+

*-

8C IP( *I'1+2-/ not. !a#arde( 8C IP( *I'4+4/6(not. &ourelF Nournal du droit international( *I'-+*7*' not. >alaurie+ *1 A#o" 8O#les #PnPrales( Cours de lQ AcadP(ie de oriot InetrnGtionGl PrivP Kt+26(*I-'+I)L(p+122(12'+

1+-+ 5fectul implicit sau mai atenuat


!e#ea forului este aplicat. numai pentru a nl.tura efectele le#ii str.ine+ Acest efect ( nu se produce n materia drepturilor dob9ndite n str.in.tate ( n mod automat( instana ?udec.toreasc. va decide pentru fiecare caz n parte dac. dreptul dob9ndit n str.in.tate va produce efecte n ara forului( exist9nd posibilitatea ca un drept dob9ndit n str.in.tate s. nu produc. nici un efect n ara forului( ns. fiind posibil. i situaia n care un drept dob9ndit n str.in.tate " dei contrar ordinii publice al statului forului ( acest drept s. fie recunoscut n ara forului+

1+1+ 5fectul explicit sau mai ferm


!e#ea forului este aplicat. i n materialitatea ei( n #olul l.sat prin nl.turarea le#ii str.ine+ @ns.( se pune problema daca efectele ordinii publice se recunosc si in alt. ar. dec9t n cea unde a fost invocat.R !a aceasta ntrebare putem rspunde prin urmtorul exemplu( doi cet.eni a c.ror le#e personal. prevede unele discrimin.ri rasiale vor s. se c.s.toreasc. ntr"o anumit. ar.+ Invoc9ndu"se ordinea public.( nu se va aplica le#ea lor naional. care prevede discrimin.ri rasiale( deoarece n ara respectiv. nu se cunosc astfel de discrimin.ri( deci cei doi se pot c.s.tori dup. le#ea local.+ ac. ulterior se ridic. problema recunoaterii c.s.toriei celor doi ntr"un alt stat de exemplu n 8om9nia( aceasta nu se va analiza prin prisma le#ii rom9ne asupra c.s.toriei ci se va lua n considerare le#ea locului unde s"a ncAeiat c.s.toria+ 5fectul pozitiv al invoc.rii ordinii publice este acela c. nu se va aplica le#ea rom9n. ci le#ea cu care raportul ?uridic respectiv are o le#.tur. mai mare( respectiv le#ea locului ncAeierii c.s.toriei+ Adic.( efectectele invoc.rii ordinii publice ntr"o ar. se iau n considerare i n alt. ar.+ @ns.( exist. situaii n care efectele ordinii publice luate ntr"o ar. s. nu fie luate n considerare n alt. ar.+ Putem tra#e urmatoare concluzie( efectele invoc.rii ordinii publice ntr"o ar. nu se produc datorit. autorit.ii acesteia n alt. ar.( ci numai pentru c. ordinea public. a .rii din urm. permite( n condiiile ar.tate( meninerea efectelor produse+

*7

2+ Ordinea public i tratatele internaionale( precum i tratatele la care 8om9nia este parte 2+* Convenia de la 0e: ;or<
Ordinea public apare n doua importante convenii internaionale din material abitra?ului: Convenia de la 0e: ;or<*2 precum i Convenia de la %eneva+ @n Convenia de la 0e: ;or< din *I26 privind recunoaterea i executarea sentinelor arbitrare strine se prevede n art+ ) alin+ /( lit b+ c recunoaterea i executarea unei sentine arbitrale strine poate fi refuzat( printre altele dac este contrar ordinii publice+!a adunrile pre#titoare ale Conveniei de la 0e: ;or< au luat parte un numr mare de state bur#Aeze(iar deosebirile de interese dintre ele s"au materializat prin acceptarea ordinii publice ca mi?loc de a ndeprta aplicarea unei re#uli unificate+8om9nia a aderat la Convenia de la 0e: ;or< prin ecretul nr+ *6' din *I'*+

2+/ Convenia de la %eneva


Convenia european de arbitra? comercial internaional din /* aprilie *I'* de la %eneva obine relativizarea cAestiunii privind ordinea public ( circumscriind cercul motivelor pentru care se poate cere anularea sentinei arbitrale+Art+ IC 16 nu menioneaz. ordinea public. printre cauzele de refuz al recunoaterii i execut.rii unei sentine arbitrale strine+

2+- 3tatutul =ondului >onetar Internaional


Prin articolul )III( alineatul /( litera b( se dispun urmtoarele: BContractele de scAimb valutar care privesc moneda unui stat membru i care sunt contrare re#lementrii din acel stat referitoare la scAimb" re#lementare meninut. sau impus. n conformitate cu acest statut" vor fi executorii pe teritoriul oricrui stat membru+!a acest statut 8om9nia va adera prin ecretul numarul 1I- din *2 decembrie *I4/+
>iAai Na<ota( rept Internaional Privat( 5ditura didactica si peda#o#ica( &ucureti( *I4'( p+ '4 ar ia art+ IC dreptul instantelor de executare de a invoca ordinea publicaR5ste o cAestiune ce r.m9ne descAis.( totul depinz9nd de interpretarea pe care o vor da instanele naionale acestui text+
*2 *'

**

'+ Prevederile le#ale i practica ?uridic. privind ordinea public de drept internaional privat '+* Prevederi i practica ?udecatoreasc n sistemul rom9n
Articolul I din !e#ea *72M*II/ prevedea c. B repturile c9ti#ate n ar. str.in. sunt respectate n 8om9nia( afar. numai dac. sunt contrare ordinii publice de drept internaional privat rom9n+E+ 5ste de menionat c aceast le#e a fost abro#at( locul ei fiind luat n prezent de Cartea a )II"a din Codul civil 17( care cuprinde n mare aceleai prevederi( astfel( prin art+/2'1 se prevede c aplicarea le#ii strine este nlaturat dac ncalc ordinea public de drept internaional privat rom9n( iar n cazul nlturrii le#ii strine( se va aplica le#ea romana+ Articolul 4' alin+* din O+%+ nr+/'M/777 cu privire la asociaii i fundaii prevede c. persoanele ?uridice str.ine f.r. scop patrimonial pot fi recunoscute n 8om9nia( printre altele i sub condiia conform c.reia Bscopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din 8om9niaE $endinele doctrinare de definire a ordinii publice de drept internaional privat au fost reluate in diverse modalit.i de ?urisprudena rom9n.( elveian.( francez.( bel#ian. i finlandez.+ @n marea lor ma?oritate( soluiile ?urisprudeniale concord. cu punctele de vedere exprimate n literatura de specialitate+ Prin ncAeierea interlocutorie din *7 octombrie *I'6 pronunat. de fosta Comisie de Arbitra? de la &ucureti s"a consacrat urmatorul principiu: o le#e strain.( n spea( le#ea elveiana( care fiind aplicabil. raporturilor de comer exterior dintre pari cu titlu de lex contractus( stabilete termene de prescripie extinctiv. mai lun#i dec9t cele prevazute de privat+ ecretul nr+ *'4M*I26 nu incalc. ordinea public. de drept internaional

*4

!e#ea nr+ /64M/77I( v+ articolele /224"/''-+

*/

@ntr"un liti#iu soluionat de fostul $ribunal al >unicipiului &ucurepti( secia a I)"a civil.( o societate comercial. cu sediul in &el#ia a solicitat in contradictoriu cu o societate comercial. cu sediul in 8om9nia executarea sentinei arbitrale pronunate la *4 noiembrie *I42 de Curtea de Arbitra? de pe lan#a Camera de Comer Internaional de la Paris+ Cererea de executor s"a intemeiat at9t pe prevederile Conveniei de la 0e: ;or< din *I26( c9t i pe prevederile Conveniei bilaterale romano"franceze privind asistena ?uridic. n materie civil. i comercial. ncAeiat. la Paris la 2 noiembrie *I41+ P9rata a invocat incompatibilitatea sentinei arbitrale str.ine cu principiile de ordine public. pentru urmatoarele considerente: cerina licenei pentru operaiunile de import"export desfaurate de firmele rom9ne are caracter de ordine public.+ Instana de ?udecat. a considerat c. sentina arbitral. str.in. prin care societatea comercial. rom9neasc. s. plateasc. petiionarei din str.in.tate cu titlu de despa#ubiri preul m.rfii livrate i c9ti#ul nerealizat( n lipsa autorizaiei de export"import pe care le#ea rom9n. o impune( era contrar. ordinii publice de drept internaional privat+

'+/+/+ Prevederile le#ale i practica ?udectoreasc n alte sisteme de drept


@n dreptul #erman existau dispozitii cu privire la aplicarea noiunii de ordine public.18( precum art+ -* al le#ii introductive la codul civil( care dispunea: Baplicarea le#ii str.ine este exclus. ori de cate ori aceast. aplicare ar fi contrar. bunelor moravuri sau scopurilor le#ilor #ermane19+ Practica ?udecatoreasca #erman. arat. c. aplicarea le#ii str.ine nu poate avea loc Bdac. diferena ntre concepiile politice i sociale pe care se bazeaz. le#ile n conflict( strain. i #erman. este at9t de fundamental. nc9t aplicarea le#ii straine ar atin#e direct bazele politice i economice #ermaneE+ Cu toate acestea( practica ?udecatoreas. #erman. lu9nd n consideraie tratatul de la 8apallo din *' aprilie *I// ncAeit cu Uniunea 3ovietic.( pe principiul e#alit.ii depline ntre statele semnatare i pe recunoaterea reciproc. a sistemelor economice( a respins orice reclamaie care tindea s. declare naionalizarea realizat. prin decrete
*6 *I

enumita D)orbeAalt<lauselE+ =ormulare la fel de va#a si de imprecisa( ca si n celelalte sisteme de drept bur#Aeze( dar sub influenta lui 3avi#nJ devenise o masura exceptionala la aplicarea le#ii straine+

*-

sovietice ca fiind contrar. ordinii publice #ermane+ Astfel( n spea BCaucasian !irice Co SatzE( referitoare la unele bunuri sovietice naionalizate aflate pe teritoriul #erman( a ar.tat ca Bo expropiereE( poate sa nu fie n contradicie cu ordinea publica #erman.+ @n politica american. ns.( s"au scAiat dou. tendine( n primul r9nd s"a socotit c. este mai oportun s. se mear#. spre o ntarire a aparatului de stat central mpotriva statelor federale( pentru a se crea condiii mai prielnice pentru expansiunea capitalului monopolist+ up. o alt. opinie( se tindea spre faramiarea politic. i ?uridic. pe state( pe puterea statelor federale( datorit. crizei #enerale( unii monopoliti sunt nevoii s. se spri?ine pe puterea politic. a acestor state( pentru a"i ap.ra monopolurile mpotriva concurenei+ @n spea cunoscut. cu numele BCauza aurului sovieticE( s"a f.cut o prim. spartur. n sistemul ?urisprudenei americane+ 3pea era urmatoarea: o cantitate de aur sovietic a fost dus. pe teritoriul Americii( i depozitate n dou. banci americane+ &anca =ranei( susin9nd c. avusese un depozit n banca rus.( naionalizat. i al c.rei aur pretindea c. este cel care fusese dus n 3+U+A+( nainteaz. o aciune n ?ustiie( cer9nd s. i se predea aurul+ Cu timpul( practica dublei ordini publice devine din ce n ce mai nt9lnit.( astfel se a?un#e la concluzia c. ordinea public. nu poate fi contrar. politicii stabilite de #uvernul acelei .ri20+ @n consecin.( drepturile dob9ndite le#almente pe teritoriul unui stat pot fi urm.rite( spre realizare( pe tertoriul oric.rui stat+ @n le#ea italian.( conform cu articolul *' din !e#ea /*6M*II2( le#ea str.in. nu va fi aplicat. daca efectele acesteia sunt contrare ordinii publice de drept internaional privat+

4+ Concluzii
/7

3peta UnderAill contra Hernandez( din*6I-( n care presedintele Curtii 3upreme spunea Dorice stat suveran este obli#at s. respecte independena unui alt stat suveran+E

*1

@n cele din urm. trebuie evideniat faptul c. ordinea public. n dreptul internaional privat este un mi?loc pus la ndemana instanei forului n vederea ndep.rt.rii efectelor le#ii str.inii competente a se aplica unui raport ?uridic de drept internaional privat atunci cand acestea contravin principiilor fundamentale ale statului forului+ Utilizarea ordinii publice depinde de aplicarea dreptului strain+@n .rile n care re#ulile dreptului internaional privat i practica admit o aplicare mai lar#. a dreptului str.in( excepia de ordine public. se folosete mai des+Putem afirma de asemenea c. ordinea public. ap.r. interesele statelor(interese aflate de foarte multe ori n contradicie+

*2

&iblio#rafie
*+ Adrian Pricopi( &ucuresti( *II4 /+ Albert )enn iceJ( NoAn HumpAreJ Carlile >orris( !a:rence AntAonJ Collins 3tevens( Conflict of !a:s( vol+ I(*I64 -+ A#o" 8O#les #PnPrales( Cours de lQ AcadP(ie de roit International PrivP 1+ 2+ ra#o Alexandru 3itaru( &ucureti( /777 ra#o Alexandru 3itaru( &ucureti( *II4 '+ 5tudes de droit international prive ( *6II 4+ I+P+=ilipescu( rept internaional privat( vol+I (5dit+Actami( &ucureti( *II4 6+ H+&atiffol( P+ !a#arde( roit international prive( vol I"*III+ >iAai Na<ota( &ucureti *7+ $+8+Popescu ( rept internional privat( 5ditura 8omfel( &ucureti(*II1 **+ :::+avocat+net */+ :::+le#is+ro rept International Privat( 5ditura didactica si peda#o#ica( rept Internaional Privat( $ratat( 5ditura Actami( rept Internaional Privat( $ratat( 5ditura !umina !ex( rept Internaional Privat( 0ote de curs( 5ditura Actami(

*'

*4