Sunteți pe pagina 1din 2

Convertoare electromecanice, anul III lucrari de laborator

FUNC!IONAREA IN SARCIN" A MOTORULUI ASINCRON TRIFAZAT


Chestiuni de studiat: 1. Pornirea direct! a motorului asincron cu rotor n colivie. 2. Determinarea experimental! a caracteristicilor de func"ionare n sarcin!: Pabs, I, cos!, ", s, M = f (Putil) pentru U = const., f = const. 3. Determinarea experimental! a caracteristicii mecanice: n = f (M) sau M = f (s) pentru U = const., f = const. #i pentru M ! [0, Mn] 4. Studiul regimurilor nesimetrice statorice la pornirea si functionarea motorului asincron trifazat. Schema de montaj:
TRUSA DE MASURA 3~ 50 Hz
U1 V1 W1

W V

A A A

U2 V2 W2

A1 G A2 E1

AG

MAs
n

TG

E2
Ae

VG

Re

Rs

SCHEMA GENERATORULUI DE SARCINA (GEN. DE C.C. CU EX. INDEP.)

Datele nominale ale ma#inilor: 1. Generatorul de sarcin$: UGn = .........V; IGn = ..........A; 2. Motorul asincron: 2.1 M$rimile nscrise pe pl$cu%a indicatoare:
Puterea nominal! Pn = ...........kW; Tensiunea nominal! Un =...........V; Conex........... Factorul de putere nominal cos $n = ........ Clasa de izola"ie ..................... Tura"ia nominal! nn = ........... rot/min =...rot/s Curentul nominal In =...........A; Frecven"a nominal! fn = ......... Hz Tipul de protec"ie .......................

nGn = .......... rot/min= . rot/s;

2.2 M$rimi nominale calculate: Puterea absorbit! de la re"ea n regim nominal de sarcin! Pabsn = 3 UnIn cos$n=........W Pn Randamentul n regim nominal "n = = ............ 3U n I n cos ! n Cuplul nominal util la ax
Mn = Pn [W ] = ...............[Nm] 2 " nn [ rot / s]

Num!rul de perechi de poli ai nf!#ur!rii p = Int (60 fn / nn) = ............. Tura"ia de sincronism (tura"ia cmpului nvrtitor) n1=fn/p = ..... [rot/s] n ! nn ! Alunecarea nominal! sn = 1 100 = .................[%] n1 Modul de lucru:
1. Pornirea motorului se realizeaz! prin cuplare direct! la re"ea, la tensiunea nominal!. La motorul cu rotor n colivie #ocul de curent la pornire Ip/ In= (5,5 .... 8), deci ampermetrele trusei de m!sur! trebuie protejate prin alegerea unui domeniu de m!sur! corespunz!tor.
7

Convertoare electromecanice, anul III lucrari de laborator

2. Caracteristicile de func"ionare n sarcin! #i caracteristica mecanic ! se determin! pe baza aceluia#i set de m!sur!tori. Inc!rcarea n sarcin! a motorului asincron se realizeaz ! prin m!rirea puterii cerute de generator, deci reglnd, n trepte, rezisten"a de sarcin! a acestuia, de la valoarea (IG = 0), la o valoare corespunz!toare cel mult IGn. Generatorul de c.c. va avea un curent de excita"ie corespunz !tor producerii tensiunii nominale la borne.

Rezultate experimentale #i de calcul. Reprezent$ri grafice. M!rimi m!surate


f Hz U V IA A IB A IC A Pabs UTG W V UG V IG A I A M!rimi calculate n cos$ % G Putil M rot/s W Nm

s %

% -

M$rimi m$surate la platforma de lucru: f - frecve"a tensiunii re"elei; U - tensiunea re"elei de alimentare (m!rime de linie); IA,IB,IC - curen"i absorbi"i de la re"ea (m!rimi de linie); Pabs - puterea el. activ! absorbit! de la re"ea; UTG - tensiunea la tahogenerator; UG, IG - tensiunea #i curentul la bornele circuitului de sarcin! al generatorului. M$rimi calculate: I = (IA + IB + IC) / 3 - valoarea medie a curentului de linie absorbit de la re"ea; cos $ = Pabs / ( 3 U I) - factorul de putere n circuitul electric statoric; Putil = (UG IG) / %G - puterea util! a motorului transmis! integral generatorului, prin cuplaj la arbore; randamentul generatorului %G se detemin! din curba de tarare a acestuia:
IG/IGn %G 0,025 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,79 0,84 0,85 0,86 0,86 0,855 0,85 0,84 0,835 0,825 0,815 0,8

Putil - cuplul la arborele motorului (aten"ie la unit!"ile de m!sur!); 2" n n "n s= 1 100 - alunecarea motorului; % = Putil / Pabs - randamentul motorului. n1 M= ! !
Caracteristicile de func"ionare se reprezint$ grafic pe aceea#i diagram!, cu abscisa comun! # i ordonate gradate pentru fiecare m!rime n parte. Se poate utiliza #i reprezentarea n m!rimi raportate, prin imp!r"irea fiec!rei valori la valoarea nominal! a m!rimii respective. In acest caz, att abscisa ct #i ordonata vor fi gradate ntre valorile 0 #i 1.

Intreb$ri. Comentarii: 1. Ce metode se pot folosi pentru reducerea #ocului de curent la pornirea motorului cu rotor n colivie? 2. Ce valoare are frecven"a m!rimilor electrice din nf!#urarea rotoric! n regim nominal de sarcin!? 3. Preciza"i valorile curentului #i tensiunii nominale pe faz! ale motorului. 4. Comenta"i aspectele func"ionale rezultate la producerea unor defecte n circuitul statoric (ntreruperea unei faze a tensiunii de alimentare, ntreruperea unei nf!#ur!ri de faz!).