Sunteți pe pagina 1din 9

U.S.A.M.V. Bucuresti Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Dez oltare !

ural "Filiala #alarasi"

Oferta de finantare

Indrumator$ #on%. Uni . Dr. #retu Daniela

Studenti$ #raciun Ioana &ratiela Dionise Victor Ionut An IV, &r. I

'

Echipa 1 Craciun Ioana Gratiela Dionise Victor Ionut

OFERTA DE FINANARE 1. Denu ire !i tip "olicitant


Centrul Regional de Formare si Indrumare Profesionala Calarasi Organizatie Nonguvernamentala )artener ' $ S# *AB+! S!* , %urnizare de %ormare -ro%esionala. )artener ( $ #onsiliile /udetene.

#. Identificare ne$oi% definire o&iecti$% linia de finan'are identificat( 1. O&iecti$ )eneral


Facilitarea integrrii -e -ia0a muncii a omerilor tineri i a omerilor de lung durat, atragerea i men0inerea unui numr mai mare de -ersoane -e -ia0a muncii, inclusi n zonele rurale i s-ri1inirea ocu-rii %ormale.

#. O&iecti$ specific
Atragerea i men0inerea a c2t mai multor -ersoane -e -ia0a muncii, n ederea o30inerii unei rate c2t mai mare de ocu-are, cu accent s-ecial -e gru-urile deza anta1ate -e -ia0a muncii. !educerea oma1ului de lung durat -rin ac0iuni -re enti e i corecti e. 4m3unt0irea ca-acit0ii de ocu-are a -ersoanelor n cutarea unui loc de munc, a omerilor, n s-ecial de lung durat i a -ersoanelor inacti e.

*. Descriere
Acest -roiect -ro-une crearea unui model normati de inter entie -entru integrarea 5reintegrarea -e -iata muncii a -ersoanelor de etnie rroma 6 si actioneaza -e trei com-onente -rinci-ale$ #oordonarea locala. Formarea -ro%esionala. S-ri1in social si ocu-are -ro%esionala.

+. ,inia de finantare
Axa prioritara 5 )romo area msurilor acti e de ocu-are

*. Criterii de eli)i&ilitate

a. -entru "olicitant
Solicitantul tre3uie s %ie o organiza0ie legal constituit n !om2nia, -ersoana 1uridic, con%orm legisla0iei rom2neti a-lica3ile -entru %iecare categorie de -ersoan 1uridic desemnat ca %iind eligi3il -rin #ondi0iile s-eci%ice a-lica3ile -entru %iecare cerere de -ro-uneri de -roiecte i n con%ormitate cu Documentul #adru de Im-lementare a )+SD!U. Solicitantul are res-onsa3ilitatea %inal -entru managementul i im-lementarea -roiectului con%orm -re ederilor contractului de %inan0are. 8Solicitantului 9U i se -oate acorda %inan0area neram3ursa3il solicitat daca$ . se a%l n stare de %aliment sau %ace o3iectul unei -roceduri de lic:idare sau de administrare 1udiciar, are nc:eiate concordate, i"a sus-endat acti itatea n ultimii ( ani dinaintea de-unerii cererii de %inan0are sau %ace o3iectul unei -roceduri n urma acestor situa0ii sau se a%l n situa0ii similare n urma unei -roceduri de aceeai natur -re zute de legisla0ia sau de reglementrile na0ionale. . re-rezentan0ii si legali;structurile de conducere i -ersoanele care asigur conducerea solicitantului au %ost condamna0i -rintr"o :otr2re cu aloare de res judicata -entru un delict legat de conduita -ro%esional. . re-rezentan0ii si legali;structurile de conducere i -ersoanele care asigur conducerea solicitantului au comis n conduita -ro%esional greeli gra e, demonstrate -rin orice mi1loace, -e care autoritatea contractant le -oate 1usti%ica. . se ncadreaz, din -unct de edere al o3liga0iilor de -lat restante la 3ugetele -u3lice, ntruna din situa0iile de mai 1os$

&. -entru -roiect


Verificarea eligibilitii proiectului se realizeaz pe baza unor criterii eliminatorii specificate n grila aferent Fazei A prevzut ca anex la Ghidul Solicitantului !ondiii specifice" Se vor evalua aspecte legate de eligibilitatea activitilor# eligibilitatea grupului int# rezultatele propuse# indicatori# buget $i implementare proiect" !riteriile vor fi stabilite n Ghidul Solicitantului - !ondiii Specifice# cu privire la indicatorii de program afereni fiecrui %&'# dimensiunea grupului int sau alte criterii relevante" /n ca0ul 1n care 1n cererea de finan'are se re)(sesc acti$it('i cu caracter transna'ional% acestea $or fi considerate ca fiind eli)i&ile 1n condi'iile ur (toare2 sunt relevante pentru proiect# este prezentat impactul $i beneficiul direct $i real asupra grupului int $i au loc n rile din care provin partenerii transnaionali sau n statele () n care partenerii transnaionali au deschise filiale*sucursale sau membri cu personalitate +uridic, n cazul n care nu exist partener* parteneri transnationali# sunt activiti care au legtur direct cu atingerea obiectivelor proiectului# asigurand beneficii reale pentru grupul int, %ac cererea de finan-are prevede activit-i transna-ionale# se va specifica n ce

.eguli specifice privind eligibilitatea*neeligibilitatea activitilor cu caracter transnaional sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului !ondiii Specifice pentru fiecare apel de propuneri de proiecte" A&/0S%.(*0' responsabil poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activiti cu character transnaional pentru care beneficiarul 1( +ustific temeinic legtura %'.)!23 a activitilor pentru care s-au efectuat cheltuielile cu obiectivul proiectului" !ererile de finanare nerambursabil nu pot include activiti care fac obiectul schemelor de a+utor de stat" /roiectele care includ activiti de aceast natur vor fi respinse n cadrul

+. Docu ente necesare depunerii dosarului de finantare 3ane4( la cererea de finan'are5


- declaraie de conformitate 4Anexa 56# - declaraie de anga+ament 4Anexa 76# - declaraie de eligibilitate 4Anexa 86# - declaraie privind respectarea principiului egalitii de $anse 4Anexa 96# - declaraie privind respectarea cerinelor de informare $i publicitate 4Anexa :6 - Acordul de parteneriat# acolo unde este cazul 4Anexa ;6# - declaraie privind ncadrarea n categoriile de solicitani $i parteneri eligibili 4Anexa <6# - declaraie privind utilizarea eficient a fondurilor europene $i*sau a fondurilor publice aferente acestora 4Anexa =6# - declaraie privind eligibilitatea 2VA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale 4Anexa >6"

6. Grila de selec'ie7 de e$aluare tehnico.financiar( 3calculare puncta8 proiect5 RELEVANTA - / !


" " " " " " " " " " )roiectul descrie concret i argumentat contri3u0ia acestuia %a0 -oliticile i strategiile na0ionale, )+SD!U, a=a -rioritar i domeniul ma1or de inter en0ie. &ru-ul 0int este cuanti%icat corect i coerent n toate sec0iunile cererii de %inan0are &ru-ul 0int este cuanti%icat -ar0ial i ine=act n toate sec0iunile cererii de %inan0are &ru-ul 0int este descris concret i corelat n toate sec0iunile cererii de %inan0are &ru-ul 0int este descris concret, dar necorelat n toate sec0iunile cererii de %inan0are Modalit0ile de identi%icare, recrutare, im-licare i men0inere n -roiect a -ersoanelor a-ar0in2nd gru-ului 0int sunt descrise concret i -ersonalizat Modalit0ile de identi%icare, recrutare, im-licare i men0inere n -roiect a -ersoanelor a-ar0in2nd gru-ului 0int sunt descrise -ar0ial 9e oile gru-ului 0int sunt identi%icate concret -rin %urnizarea de date cantitati e i;sau calitati e, studii sau analize statistice 9e oile gru-ului 0int sunt doar descrise, ne%iind identi%icate n urma unor date cantitati e i;sau calitati e, studii sau analize statistice < Acti it0ile -ro-use n -roiect rs-und concret ne oilor identi%icate i contri3uie la satis%acerea acestora

" " " "

Acti it0ile -ro-use n -roiect rs-und doar -ar0ial ne oilor identi%icate i contri3uie la satis%acerea acestora 9umrul omerilor de lung durat -artici-an0i la -rograme integrate , ntre ? i '@ -ersoane;lun de im-lementare 9umrul omerilor de lung durat -artici-an0i la -rograme integrate , ntre '' i '> -ersoane;lun de im-lementare 9umrul omerilor de lung durat -artici-an0i la -rograme integrate , -este '> -ersoane;lun de im-lementare "ETO#OLO$IE - /%& Indicatorii de realizare imediat a -roiectului sunt msura3ili, eri%ica3ili i corela0i cu acti it0ile -roiectului Indicatorii de realizare imediat a -roiectului sunt msura3ili, eri%ica3ili dar nu sunt corela0i cu acti it0ile -roiectului Indicatorii de rezultat sunt corela0i cu indicatorii de realizare imediat i cu o3iecti ele -roiectului Indicatorii de rezultat sunt corela0i cu indicatorii de realizare imediat dar nu sunt corelati i cu o3iecti ele -roiectului !ezultatele -roiectului sunt cuanti%icate;msura3ile, corelate cu acti it0ile i descriu m3unt0iri;3ene%icii reale care determin n mod direct realizarea o3iecti elor -roiectului !ezultatele -roiectului sunt cuanti%icate;msura3ile, dar nu sunt correlate cu acti it0ile i nu descriu m3unt0iri;3ene%icii reale care determin n mod direct realizarea o3iecti elor -roiectului Acti it0ile -roiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic i sunt corelate n cadrul calendarului de realizare, cu atri3u0iile mem3rilor ec:i-ei de -roiect,cu rezultatele -roiectului , indicatorii de realizare i 0intele sta3ilite Acti it0ile -roiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic i -ar0ial correlate n cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele -roiectului i indicatorii de realizare. -recum si cu atri3u0iile mem3rilor ec:i-ei de -roiect Sunt descrise concret cali%icrile, com-eten0ele -ro%esionale, e=-erien0a necesar -recum i atri3u0iile i res-onsa3ilit0ile %iecrui mem3ru din ec:i-a de im-lementare Sunt descrise -ar0ial cali%icrile, com-eten0ele -ro%esionale, e=-erien0a necesar -recum i atri3u0iile i res-onsa3ilit0ile %iecrui mem3ru din ec:i-a de im-lementare )roiectul -rezinta clar modul de im-lementare a acti it0ilor -ro-use, -recum i o metodologie concret -entru monitorizarea, coordonarea si organizarea manageriala si %inanciara a -roiectului, -rintr"o alocare e%icient a resurselor. )roiectul -rezinta clar modul de im-lementare a acti it0ilor -ro-use, dar nu -rezint o metodologie concret -entru monitorizarea, coordonarea si organizarea manageriala si %inanciara a -roiectului, -rintr"o alocare e%icient a resurselor. )roiectul nu -rezinta clar modul de im-lementare a acti it0ilor -ro-use i nu -rezint o metodologie concret -entru monitorizarea, coordonarea si organizarea manageriala si %inanciara a -roiectului, -rintr"o alocare e%icient a resurselor. '('TENTA)ILITATE - *&

" " " " " " " " " " " " "

" " "

)roiectul descrie concret modul n care este asigurat o -osi3il trans%erare a acti it0ilor;rezultatelor -roiectului ctre alt gru- 0int, alte sectoare, multi-licare )roiectul descrie am3iguu modul n care este asigurat o -osi3il trans%erare a acti it0ilor;rezultatelor -roiectului ctre alt gru- 0int, alte sectoare, multi-licare )roiectul descrie concret modul n care rezultatele i;sau e=-erien0a acumulat n cadrul > -roiectului -ot %i integrate n -oliticile i strategiile organiza0iei solicitantului i;sau ale -artenerilor, -olitici i strategii locale, regionale sau na0ionale i;sau la ni el legislati e

" " "

)roiectul descrie am3iguu modul n care rezultatele i;sau e=-erien0a acumulat n cadrul -roiectului -ot %i integrate n -oliticile i strategiile organiza0iei solicitantului i;sau ale -artenerilor, -olitici i strategii locale, regionale sau na0ionale i;sau la ni el legislati e )roiectul descrie am3iguu modalit0ile de %unc0ionare a structurilor create -rin -roiect du- %inalizarea %inan0rii neram3ursa3ile )roiectul doar men0ioneaz modalit0ile de %unc0ionare a structurilor create -rin -roiect du- %inalizarea %inan0rii neram3ursa3ile %r o sus0inere clar a acestora CO'T-EFICIENTA !

" " " " " " " "

Aoate calculele din 3ugetul detaliat sunt corecte i sunt re%lectate n alocarea -e acti iti 9u toate calculele din 3ugetul detaliat sunt corecte, dar sunt re%lectate n alocarea -e acti iti Bugetul detaliat este structurat -e uniti i costuri unitare -entru toate categoriile de c:eltuieli incluse Bugetul detaliat este -arial structurat -e uniti i costuri unitare -entru categoriile de c:eltuieli incluse, dar -ermite o e aluare a modalitii de estimare a costurilor de ctre a-licant Bugetul detaliat este -arial structurat -e uniti i costuri unitare -entru categoriile de c:eltuieli incluse, dar nu -ermite o e aluare a modalitii de estimare a costurilor de ctre a--licant Valorile cu-rinse n 3ugetul -roiectului sunt sus0inute concret de o 1usti%icare corect -ri ind numrul de uniti 5cantitatea, du- caz6 i costul unitar, -entru %iecare ti- de c:eltuial Valorile cu-rinse n 3ugetul -roiectului sunt sus0inute concret de o 1usti%icare corect -ri ind numrul de uniti 5cantitatea, du- caz6 i costul unitar, doar -entru anumite ti-uri de c:eltuieli Valorile cu-rinse n 3ugetul -roiectului sunt sus0inute -arial de o 1usti%icare corect -ri ind numrul de uniti 5cantitatea, du- caz6 i costul unitar, i doar -entru anumite ti-uri de c:eltuieli

9. Alocarea financiar( 3$al. ini (%


- Valoarea minima = 500.000 euro - Valoarea maxima = 4.000.000 euro - Procent cofinantare = 1.000.000 euro (25%)

a4i (% procent cofinan'are5

de propuneri de proiecte $unt eli%i&ile urm'toarele activit'(i ) 1. *urni+area $erviciilor de mediere, inclu$iv reali+area planurilor individuale de mediere -i or%ani+area &ur$elor de locuri de munc', care $' includ') a. informa(ii privind locurile de munc' vacante -i condi(iile de ocupare a ace$tora. &. corelarea ofertei cu cererea de pe pia(a muncii, inclu$iv prin utili+area /"!. c. pre$elec(ia candida(ilor #n conformitate cu cerin(ele locurilor de munc' oferite -i #n concordan(' cu pre%'tirea, aptitudinile, experien(a -i cu intere$ele ace$tora. 2. *urni+area $erviciilor de informare -i con$iliere profe$ional' individual' $au #n %rup, care $' includ')

n Acti$it('i conformitate cu prevederile :. eli)i&ile

ocumentului !adru de "mplementare #n cadrul ace$tei cereri

a. informare privind pia(a muncii -i evolu(ia ocupa(iilor. &. $ta&ilirea tra$eului profe$ional. c. evaluarea -i autoevaluarea per$onalit'(ii #n vederea orient'rii profe$ionale. d. de+voltarea a&ilit'(ii -i #ncrederii #n $ine a per$oanelor #n c'utarea unui loc de munc'. e. in$truire #n metode -i te0nici de c'utare a unui loc de munc' -i pre+entare la interviuri #n vederea ocup'rii. 1. *urni+area pro%ramelor de formare profe$ional', la locul de munc' $au #n afara locului de munc', care $' a$i%ure cre-terea -i diver$ificarea competen(elor profe$ionale ale per$oanelor #n c'utarea unui loc de munc' #n $copul a$i%ur'rii mo&ilit'(ii -i reinte%r'rii pe pia(a muncii. 4. e+voltarea -i furni+area $erviciilor de informare -i con$iliere profe$ional' per$onali+ate #n func(ie de $pecificul %rupului (int', inclu+2nd a$pecte privind e%alitatea de -an$e -i de %en -i re$pectarea diver$it'(ii. 5. 3ervicii de con$iliere -i formare profe$ional' pentru de+voltarea capacit'(ii per$oanelor #n c'utarea unui loc de munc' de a $e auto-or%ani+a, inclu$iv or%ani+area 4o&-clu&urilor, #n vederea facilit'rii acce$ului la ocupare. 5. *urni+area $erviciilor de con$ultan(' -i a$i$ten(' pentru #nceperea unei activit'(i independente $au pentru ini(ierea unei afaceri care $' includ' $ervicii 4uridice, de mar6etin%, financiare, metode -i te0nici eficiente de mana%ement -i alte $ervicii de con$ultan('. 7. *ormare profe$ional', inclu$iv prin te0nici -i metode moderne, #n vederea adapt'rii calific'rilor la nevoile pie(ei muncii, prin do&2ndirea, actuali+area $au $c0im&area calific'rilor, re$pectiv ini(iere, calificare, recalificare, perfec(ionare -i $peciali+are. 8. *urni+area $erviciilor de informare -i con$iliere profe$ional' -i pla$are la locul de munc', prin implementarea planurilor individuale de ac(iune, adre$ate #n $pecial per$oanelor amenin(ate de pierderea locului de munc' -i -omerilor de lun%' durat'. 1. !0eltuieli cu per$onalul implicat #n implementarea proiectului - 3alarii $i a$imilateeli)i&ile ace$tora ;. Cheltuieli - 9norarii - !ontri&utii $ociale aferente c0eltuielilor $alariale $i c0eltuielilor a$imilate ace$tora (contri&utii an%a4ati $i an%a4atori) 2. !0eltuieli cu ca+area, tran$portul $i diurna - /ran$port per$oane (per$onal propriu, participanti, alte per$oane) - /ran$port materiale $i ec0ipamente - !a+are - iurn' (pentru per$onalul propriu) 1. !0eltuieli pentru derularea proiectului - 3ervicii de $onori+are - /raducere $i interpretare - Prelucrare date - ntretinere, actuali+are $i de+voltare aplicatii informatice - :c0i+itionare de pu&licatii, c'rti, revi$te de $pecialitate relevante pentru operatiune, #n format tip'rit -i;$au electronic - !once$iuni, &revete, licente, m'rci comerciale, drepturi $i active $imilare - <ateriale con$uma&ile 4. !0eltuieli aferente activit'tilor $u&contractate (externali+ate) - c0eltuieli aferente diver$elor ac0i+itii de $ervicii $peciali+ate, pentru care =eneficiarul nu are experti+a nece$ar', inclu$iv mana%ementul proiectului $i !on$ultant' 4uridic'. - c0eltuieli aferente contractelor #nc0eiate cu operatori economici (inclu$iv P*:) #n vederea furni+'rii unor $ervicii)

a) or%ani+area de evenimente, &) pac0ete complete contin2nd tran$port, ca+area $i; $au 0rana participantilor; per$onalului propriu, c) audit financiar extern, d) experti+' conta&il', e) editarea $i tip'rirea de materiale pentru $e$iuni de in$truire;formare, f) editarea $i tip'rirea de materialele pu&licitare. 5. /axe - /axe de certificare a competentelor (inclu$iv taxe de certificare a competentelor profe$ionale o&tinute pe alte c'i dec2t cele formale) - /axe de eli&erare a certificatelor de calificare - /axe de evaluare;acreditare;autori+are a pro%ramelor de formare;educaie - /axe pentru participarea la pro%rame de formare ; educatie 5. !0eltuieli pentru #nc0irieri $i lea$in%, nece$are derul'rii activit'tilor proiectului - nc0iriere (locatii, &unuri)) - >ate de lea$in% (operaional) pl'tite de utili+atorul de lea$in% 7. 3u&ventii (a4utoare, premii) $i &ur$e - 3u&ventii (a4utoare, premii) pentru cur$anti pe perioada derul'rii cur$urilor - 3u&ven(ii (a4utoare, premii) pentru participan(i -omeri -i per$oane inactive - Premii #n cadrul unor concur$uri 8. !0eltuieli indirecte; c0eltuieli %enerale de admini$tratie - !0eltuieli aferente per$onalului admini$trativ $i per$onalului auxiliar - ?tilit'ti - 3ervicii de admini$trare a cl'dirilor - 3ervicii de #ntretinere $i reparare ec0ipamente $i mi4loace de tran$port - :r0ivare documente - :morti+are active - !0eltuieli financiare $i 4uridice (notariale) - <ultiplicare, cu exceptia materialelor de informare $i pu&licitate - !onectare la retele informatice - !0eltuieli aferente procedurilor de ac0i+itie pu&lic' - :&onamente la pu&licatii de $pecialitate - <ateriale con$uma&ile - !0eltuieli de informare $i pu&licitate 10. !0eltuieli de tip *@ > - /erenuri - :mena4'ri de terenuri - !on$tructii - "n$talatii te0nice - <o&ilier, aparatur', &irotic', ec0ipamente de protectie a valorilor umane -i materiale - :lte c0eltuieli pentru inve$titii

<. Indicatori de

onitori0are e$aluare
C

(a) Indicatori de realizare imediat (output): Aum'rul -omerilor de lun%' durat' participan(i la pro%rame inte%rate) minimum 50 per$oane;1 an de implementare. - femei (minim 47%) - tineri (minim 25%) (b) Indicatori de rezultat (result): Ponderea -omerilor de lun%' durat' care au participat la pro%rame inte%rate certifica(i) minim 50%. (a) Indicatori de realizare imediat (output): -Aum'r de per$oane care au &eneficiat de con$iliere; orientare -Aum'r de participanti la in$truire) minimum 80% din num'rul total aferent %rupului (int' -Aum'r de participanti la in$truire, $omeri de lun%' durat' (b) Indicatori de rezultat (result) - Aum'r de participanti la in$truire care $i-au %'$it un loc de munc' #n termen de 5 luni (%) B minimum 10% din valoarea indicatorului $uplimentar CAum'r de participanti la in$truireD. -Ponderea per$oanelor care #n termen de 5 luni dup' participarea la pro%rame inte%rate $i-au %'$it un loc de munc' -Ponderea per$oanelor care #n termen de 5 luni dup' participarea la pro%rame inte%rate urmea+' o alt' form' de pre%'tire (%) -Aum'r de participanti la in$truire care urmea+' o alt' form' de pre%'tire -Aum'r de per$oane care au demarat o activitate independent' -Aum'r de participanti la in$truire certificati, $omeri de lun%' durat' -Aum'r participanti *3@ - femei -Aum'r participanti *3@ B %rupa de v2r$t' 15 B 24 ani -Parteneri tran$nationali implicati #n proiect

1=.-erioada de i ple entare 'C luni