Sunteți pe pagina 1din 8

DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE SERVICIUL LICITATII CONTRACTE

Rectificarea bugetului HCLM r!"#$%!%$!&'%%(

DE ACORD PRIMAR,
CONSTANTIN SEVER CIBU

PRO)RAMUL ANUAL AL ACHI*ITIILOR PUBLICE+'%%(


Reactualizat conf.art.4 al.8 si al 7 din HGR nr.925/2006

NR OBIECTUL . CONTRACTULUI/ CRT ACORDULUI CADRU .

COD CPV

VALOARE ESTIMAT A FARA TVA MII LEI 2269

ANUNT DE EURO INTENT IE

PROCEDUR A APLICATA

1 ACHI*ITII DE LUCRARI REPARATII SI INTRETINERE STRAZI-PRIN PLOMBARI IN MUNICIPIUL BRAILA 2 REABILITARE SI MODERNIZARE BDUL INDEPENDENTEI 3 REABILITARE SI MODERNIZARE BDUL CUZA

679341 452332207

23 FEBBR UARIE

LICITATIE PUBLICA DESC ISA

DATA DATA ESTIMATA ESTIMAT PENTRU A PENTRU INCEPEREA FINALIZA PROCEDUR REA II PROCEDU RII TRIM I TRIM II

PERSOA NA RESPON SABILA DE PROCED URA DFPL

47"035 452330009 452332104 1596!64 53"419 179"!32

23 FEBRU ARIE 23 FEBRU ARIE

LICITATIE PUBLICA DESCISA LICITATIE PUBLICA DESC ISA

TRIM I

TRIM II

DFPL

TRIM I

TRIM II

DPPL

REABILITARE SI 4 MODERNIZARE PARCARI SI DRUMURI ACCES LOT.ICART. IPODROM LOT IICART.OBOR LOT III CART.RADU NE#RU LOT IVCART.VIZIRU I!II!III 5 LUCRARI DE INTRETINERE IRI#ATII SPATII VERZI 6 REABILITAREA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE IN MUNICIPIUL BRAILA LOT1 BD.D$%$&'()* /+)%.# '%** LOT.2 BD.D$%$&'()* /+)%.S,$-*-$% LOT.3 SOS.B./'.-.*/+$+.V*/*% . LOT.4 SOS.V*/*%. C$01-23 C$02%,*'LOT.5 B-D D$%$&'()*-$%/+)%.1 D2,20&%*2 LOT.6

45233140-

2260!5

676796

23 FEBRU ARIE

LICITATIE DESC ISA

TRIM II

TRIM III

DFPL

126!051

37739

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM III

DFPL

453162124 "2!0 24550

CERERE DE OFERTA TRIM III TRIM III DFPL

"

10

11

SOS.B./'.-.*/+,$'-' (%.2 LUCRARI DE REPARATII ZU#RAVELI SI AMENA4ARI INTERIOARE 5 SERVICII DE SPECIALITATE DIN CADRUL PMB LUCRARI DE REABILITARE SI CONSOLIDARE CLADIRE STR.VAPOARELOR LUCRARI DE AMENA4ARE ORASELUL COPIIILOR LUCRARI DE VIABILIZARE TEREN ANSAMBLU DE LOCUINTA ANL CART.APOLLO6APA! CANAL! #AZE TERMICE!SIST. VERTICALA7 LUCRARI DE ILUMINAT ORNAMENTAL ACHIZITII DE SERVICII

452100002

220

65"6"

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM III

DFPL

452000009

756!3

226437

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM IV

DFPL

"4!034

25159

CERERE DE OFERTA CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM IV

DFPL

1"4!""

55353!3

TRIM III

TRIM IV

DFPL DTUAPL

650!000

194 610

CERERE DE OFERTA

TRIM IV

TRIM IV

DFPL

12 SERVICIUL DE PROIECTARE 8VIABILIZARE TEREN

742223004

5"!"2

17610

CERERE DE OFERTA

TRIM II

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

13

CART.BRAILITA SERVICIUL DE PROIECTARE TEREN LACUL DULCE -ETAPA II SUD -ETAPA II NORD SERVICIUL DE PROIECTARE : VIABILIZARE TEREN ATRIBUIT PRIN LE#EA NR.15/2003 STR.EROILOR CART.BRAILITA SERVICIUL DE PROIECTARE REABILITARE SI CONSOLIDARE CLADIRE STR.VAPOARELOR SERVICIUL DE PROIECTARE RETEA DE UTILITATI PUBLICE APA-CANAL SI DRUMURI PE TERENURI CU DESTINATIE A#RICOLA CUPRINS INTRE SOS.RM SARAT SI SOS.FOCSANI6SF!PT7 SERVICIUL DE PROIECTARE VIABILIZARE TEREN ATRIBUIT

742322006

109!25 32709

CERERE DE OFERTA

TRIM II

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

14

742322006

25!21 7547!91

CERERE DE OFERTA

TRIM II

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

15

742322006

"4!04

25162

CERERE DE OFERTA

TRIM II

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

16

742322202

"4!03

2515"

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM IV

DFPL9 DTUAPL

17

742322006

44!54 13335

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

POTRIVIT LE#II 15/2003 STR.MECANIZATORI LOR ZONA INDUSTRIALA SUD 1" PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR DE AR ITECTURA A SITULUI ISTORIC 19 SERVICIULDE CURATENIE IN SEDIUL ADMINISTRATIV 20 SERVICIUL DE PROIECTARE A STEMULUI DE SEMAFORIZARE IN MUNICIPIUL BRAILA LOT1 BD.D$%$&'()* /+)%.# '%** LOT 2 BD.D$%$&'()* /+)%.S,$-*-$% LOT 3 SOS.B./'.-.*/+$+.V*/*% . LOT 4 SOS.V*/*%. C$01-23 C$02%,*'LOT5 B-D D$%$&'()*-$%/+)%.1 D2,20&%*2

742220001

42!02

125"0

CERERE DE OFERTA

TRIM III

TRIM III

DFPL9 DTUAPL

75!63

22643

CERERE DE OFERTA DE PRET CUMPARAR E DIRECTA

TRIM II

TRIM III

DFPL

741421203

5!0

1601

TRIM II

TRIM III

DFPL

LOT6 SOS.B./'.-.*/+,$'-' (%.2 21 SERVICIUL DE DOBORIT SI TOALETAT ARBORI-TE . ALPINISMULUI UTILITAR SERVICIU DE PUBLICITATE MEDIA SERVICIUL DE INCASARE AC IZITIE DE PRODUSE AUTOTURISM 4;4 1BUC 772114006 294!11" "".059 LICITATIE DESC ISA TRIM II TRIM III DFPL DIC

22 23

115!000 671500003 341133005 115!000

34431 34431

CERERE DE OFERTA DE PRET CERERE DE OFERTA CERERE DE OFERTA

TRIM II TRIM II

TRIM III TRIMIII

DFPL9 DPPE DFPL

24

"0!40

24071

TRIM I

TRIM II

DFPL

25 AUTOTURISM 5 3 BUC 119!60 26 AC IZITIA DE CALCULATOARE 30BUC AC IZITIA DE IRTIE PENTRU FOTOCOPIATOARE AC IZITIE DE 341100001 3023100-" 50!"4

35"0"

CERERE DE OFERTA TRIMII TRIM III DFPL TRIM II DFPL9 PAD DFPL9B R.ADMI NISTRAT IV DFPL9B

15221

CERERE DE OFERTA

TRIM I

27

211256915

32!0

95"0

- CERE RE DE OFERTA

TRIM I

TRIM II

2"

30217300-

152!0

4550"

CERERE DE

TRIM I I

TRIM III

29

ACCESORII INFORMATICE 6RIBOANE!TONNER! DISC ETA!CD-URI ETC7 AC IZITIA DE ALTE ARTICOLE DE PAPETARIE E;TINDERE PRO#RAM SOFFT AC IZITIE APARATE DE AER CONDITIONAT 6BUC AC IZITIE DE COPIATOR AC IZITIE DE LAPTOP-URI 15BUC AC IZITIE DE IMPRIMANTE 5BUC AC IZITIE BRAZI PENTRU ORASELUL COPIIILOR AC IZITIE AUTOUTILITARA!#R UP DE SUDURA!#ENERATO R 12.%$3!3406-2*/12.04.2007

OFERTA

R.ADMI NISTRAT IV TRIM I DFPL9 BIROU ADMINIS TRATIV TRIM III DFPL 9PAD TRIM III DFPL TRIM II

30192700" 302411001 292312009 301211004 302132007 302332319 02110000" 341140009

46!0

13772

CERERE DE OFERTA DE PRET CERERE DE OFERTA CUMPARAR E DIRECTA

30 31

63!03 11!09

1""71 3323

TRIM II TRIM II

32 33 34 35 36

12!61 11!10 14!70 76 46!22

3775 3323 4401 22754 13"3"

- CUMPARARE -

DIRECTA

TRIM II TRIM II TRIM II TRIM III TRIM III

TRIM III TRIM III TRIM III TRIM IV TRIM IV

DFPL DFPL DFPL DFPL DFPL9 APC

CERERE DE OFERTA CUMPARAR E DIRECTA CERERE DE OFERTA DE PRET CERERE DE OFERTA DE PRET

DIRECTOR E;ECUTIV ! SERVICIUL LICITATII CONTRACTE

EC.AN# ELESCU STOICA

MACOVEI CARMEN