Sunteți pe pagina 1din 1

ANUN DE ATRIBUIRE

1. Denumirea autoritii contractante: Unitatea Administrativ Teritorial a Municipiului Brila 2. Adresa autoritii contractante: Piaa Independenei, nr. 1, loc. Brila, cod potal: 81 !1 3. Procedura de atri uire a!"icat: cerere de o"erte #. Denumirea contractu"ui: #erviciul de pu$licitate media $. Numru" %i data contractu"ui: %8 8& din !8.1 .! ' &. 'riteriu" de atri uire a contractu"ui: o"erta cea mai avanta(oas din punct de vedere economic (. Numru" de o)erte !rimite: 1 *. Denumirea o)ertantu"ui c+%ti,tor: #.). *ou$le P Media #.+.,. -. Adresa o)ertantu"ui c+%ti,tor: str. Mi-ai .minescu, nr. /0, et. !, loc. Brila, cod potal: 81 1& 1.. /a"oarea contractu"ui: 1 1.88 lei