Sunteți pe pagina 1din 10

Studiu de caz 7.1.1 S-95 Metal SRL Sedinta operative de dispecerizare a productiei s-a incheiat la ora 8:30.

oncluziile din !inalul intrunirii se!ilor de sectii si a dispecerilor au conturat situatia cu privire la loturile ne!inalizate si sta"ilirea de noi ter#ene de !a"ricatie pentru repere procesate in uzina$. %o"re &.' dispecerul coordinator' este ne#ultu#it de activitatea pro(ra#atorilor sai' care sta"ilesc ter#ene de e)ecutie in #od (lo"al' !ara calculi detaliate. Situatia capacitatilor de productie' a "azei de #aterii pri#e' precu# si a e)perientei lucratorilor sunt "une' totusi' ter#enele !inale de e)ecutie si apoi cele de livrare sunt s*ste#atic inculcate. +naliza toc#ai declansata de %o"re &. este intrerupta de tele!onul #ana(erului (eneral' care il convoaca in "iroul acestuia. ,ste ora 9.00 si in ca"inetul #ana(erului (eneral -asilescu .. se a!la si conta"ilul-se! al unitatii' .eodorescu -.' care prezinta o in!or#are despre penalitatile platite de unitate noului "ene!iciar de produse + si / care a contractat' nu de #ult' 500 din productia unitatii. &n acest #o#ent al discutiei apare %o"re &.' care este invitate printru-un (est neprotocolar la #asa discutiilor. 1oliticos' asculta si nu intervine' stiind ca ceva este in nere(ula cu propriul colectiv de #unca. 2&n plus' do#nul #ana(er (eneral' spune .eodorescu -.' a# !ost in!or#at telephonic ca "ene!iciarul nostru# doreste sa treaca la !or#e superioare de or(anizare a productiei pe criteriile #etodei 3$ust in ti#e3 45&.6' ceea ce insea#na ca nerespectarea livrarilor 4in #edie doua pe o zi lucratoare6 va conduce la ruperea relatiilor cu noul nostru# partener' de care se lea(a i#"unatatirea situatiei noastre !inanciare.3 &n acest #o#ent' -asilescu ..' un o# cal#' dar hotarat' spune: 2%o#nule %o"re' ati participat luna trecuta la un curs de per!ectionare continua pe te#a #ana(e#entului operational al productiei. unosti starea ne!avora"ila in care se a!la pro(ra#area !a"ricatiei pentru produsele + si /. La pri#a intalnire a o#itetului directorial de sapta#ana viitoare' prezentati un proiect de repro(ra#are cu o"iectivul zero penalitati si i#o"ilizari #ini#e pe !lu)ul de !a"ricatie. 7u #ai pute# tolera aceste pierderi8 +"atut' %o"re &. se intoarce in "iroul sau si recapituleaza starile de lucruri. Sectia cu pricina este or(anizata pe "aza o"iectivului de !a"ricatie si dispune de ur#atoarele utila$e-cheie si locuri de #unca #anuale: -utila$e de tip 1 4916 : doua "uc. -utila$e de tip ; 49;6 : trei "uc. -utila$e de tip 3 4936 : patru "uc. -locuri de #onta$ : 1; locuri individuale .oate utila$ele sunt relative noi si per!or#ante. Se lucreaza in re(i# de doua schi#"uri' nu#ai in zilele lucratoare' cu sin(ur #uncitor la !iecare utila$ si loc de #unca #anual. %ocu#entatia tehnica pentru cele doua produse + si / este stapanita' iar ar"orescenta constructiva este si#pla.

<i(ura 7.1

Loturile ciclice de #ari#e standard pe care le-a# adoptat' de co#un acord cu clientul' sunt !or#ate din cinci produse + si trei produse /. S-a propus si s-a acceptat ca livrarea sa !ie !acuta in loturi alternative 5+' 3/' 5+ si asa #ai departe. .i#pii de prelucrare din docu#entatia tehnolo(ica au !ost respectati si s-au prezentat ast!el: .a"elul 7.1 .i#pul de procesare 4ore6 > ; > 3 > 3 7 ;7

Reper r; r3 r1 a +

=peratia 9; 93 91 93 91 9; Loc de #unca #anual Loc de #unca #anual

.i#pul de procesare 4ore6 5 3 ; 1 > 3 5 9

Reper r1 r; r3 " /

=peratia 91 9; 9; 93 91 93 Loc de #unca #anual Loc de #unca #anual

La nivelul sectorului #echanic s-a utilizat i#"inarea succesiva a operatiilor tehnolo(ice' iar in cel de asa#"lare' #onta$ele s-au !acut in paralel la toate produsele dintrun lot ciclic. 1ri#a livrare ceruta de "ene!iciar a !ost pe data de ;3 noie#"rie pe perioada pro(ra#ata. Su"activitatea de pro(ra#are a productiei %in docu#entatia de !a"ricatie' pro(ra#atorul !oloseste no#enclatorul de repere si consu#ul de #aterii pri#e si #aterial pe produs' (ra!icul de analiza (enerala a procesului' (a#a de operatii' !isa de operatii' etc.' in vederea sta"ilirii ciclurilor de !a"ricatie pe repere si operatii. +st!el' pentru un lot de cinci produse + s-au sta"ilit* ur#atoarele devansari' calcultate pe "aza ciclurilor de !a"ricatie. 1entru un lot de trei produse / devansarile de !a"ricatie sunt redate in ta"elul 7.; .a"elul 7.;.a %urata devansarii =re 5> ;9 ;9 19 >> ;> 1> zile 3'37 1'81 1'81 1'18 ;'75 1'5 0'87

Reperul r; r3 r1 a

=peratia 9; 93 91 93 91 9;

.i#pul de prelucrare 4ore6 5 3 ; 1 > 3 5

7u#arul de "ucati pe lot 5 5 5 5 5 5 Monta$ individual

.otal ti#p pe lot &n &n ore zile ;5 1'5? 15 1'93 10 0'?; 5 0'31 ;0 1';5 15 0'93 5 0'31

Monta$ individual

0'5?

0'5?

Reperul

=peratia 91 9; 9; 93 91 93

.i#pul de prelucrare 4ore6 > ; > 3 > 3 7 ;7

7u#arul de "ucati pe lot ? ? 3 3 3 3 Monta$ individual Monta$ individual

r1 r; r3 " /

.otal ti#p pe lot &n &n ore zile ;> 1'5 1; 0'75 1; 0'75 9 0'5? 1; 0'75 9 0'5? 7 ;7 0'>3 1'?8

.a"elul 7.;.". %urata devansarii =re 70 >? 55 >3 55 >3 3> ;7 zile >'37 ;'87 3.>3 ;'?8 3'>3 ;'?8 ;'1; 1'?8

Loturile + si / constituie din produse + si trei produse / s-au considerat ar"itrar loturi standard. &n cazul pro(ra#arii reale' #ari#ea loturilor se sta"ileste con!or# criteriilor cunoscute din teoria lotizarii !a"ricatiei. iclulde !a"ricatie al lotului reprezinta durata cu#ulate a trecerii lotului prin operatii successive sta"ilite in docu#entatia tehnica. u#ularea se va !ace in siste#ul nu#aratorii inverse' ti#pul zero !iind #o#entul predarii produselor !inite.

<&@9R+ 7.;
1entru sta"ilirea tactului de livrare' se deter#ina #ai intai !ondul de ti#p disponi"il a!!erent utila$elor si locurilor de #onta$ in cadrul unei zile: u1: ; "uc. A 1? oreBzi:3; oreBzi u;: 3 "ucA 1? oreBzi: >8 oreBzi u3: > "uc.A1? oreBzi:?> oreBzi Locuri de #onta$: 1;A1? oreBzi: 19; oreBzi .otal ore disponi"ileBzi :33? ore Se calculeaza apoi volu#ul de #unca necesar pentru !a"ricarea unui lot de produse 2+3' dupa cu# ur#eaza u1: 3 A5:15 ore r1 u;: ;A5: 10 ore u3 : 0 ore .otal ;5 ore

r;

u1: 0 ore u;: ?A5: 30 ore u3: >A5: ;0 ore .otal 50 ore u1: 3A5: 15 ore

r3

u;:0 u3: ;A5:10 ore .otal ;5 ore &ar su"ansa#"lul a si ansa#"lul +: a: 9A5: >5 ore +: 13A5: ?5 ore .i#pul necesar e)ecutarii unui lot de produse + este deci: ;5C50C;5C>5C?5:;10 1entru sta"ilirea tactului de livrare se raporteaza volu#ul total de #unca necesar !a"ricarii unui lot +' la !ondul de ti#p disponi"il pe o zi de #unca: .L:.nLB.dzi:;10B33? : 0'?; zile' in care: .nL- volu#ul total de #unca necesar !a"ricarii unui lot +D .dzi- ti#p disponi"il pe o zi de #unca. alculul tactului de livrare pentru produsul / este ur#atorul: -ti#pul necesar pentru e)ecutarea reperelor este u1: 3 A?:18 ore r1 u;: ;A?: 1; ore u3 : 0 ore .otal 30 ore u1: 0 ore u;: 5A5: ;5 ore u3: >A3: 1; ore .otal 37 ore

r;

u1: 3A3: 9 ore r3 u;:0 u3: 1A3:3 ore .otal 1; ore &ar su"ansa#"lul " si ansa#"lul /: ": 1;A3: 3? ore /: 33A3: 99 ore .i#pul necesar e)ecutarii unui lot de produse / este deci:30C37C1;C3?C99:;1> ore .actul de livrare pentru un lot de produse / este:;1>B33?:0'?3 zile .er#enele de livrare pentru loturile care se vor e)pedia dupa data de ;7 se deter#ina prin cu#ularea rit#ica' alternative la loturile + si / a tactului de 0'?; zile' respective de 0'?3 zile' la #o#entul care se#ni!ica livrarea ulti#ului lot de produse ast!el: .a"elul 7.3 .er#enul de livrare 3;9 3;9.53 330 330.53

Lotul +1 /1 +; /;

.er#enul de livrare 3;7 3;7.53 3;8 3;8.53

Lotul +3 /3 +> />

.Lhn:%Lh-1'n-1 C .Lh 9nde: .lhn- ter#enul de livrare pentru produsele de tipp h din lotul nD %Lh-1'n-1- ter#enul de livrare a produselor de tip h-1 din lotul n-1D .Lh- tactul de livrare a unui lot de produse de tip h. Su"activitatea de lansare in !a"ricatie <olosind ciclurile de !a"ricatie si ter#enele de livrare calculate in cadrul su"activitatii de pro(ra#are' in su"activitatea de lansare se sta"ilesc prioritati pe loturi' in vederea intrarii in !a"ricatie a reperelor co#ponente. 1rioritatea se e)pri#a printr-un nu#ar si se inscri"e pe 2itinerarii34!ise de insotire6 in dreptul !iecarei operatii din !lu)ul tehnolo(ic al !iecarui o"iect sau lot de o"iecte a!lat in !a"ricatie. 1rioritatile se calculeaza pe "aza relatiei prezentate pentru cele patru loturi de produse + si patru loturi de produse / con!or# #etodolo(iei. +c estea sunt redate in ta"elele 7.>-7.5. 1rioritatile odata sta"ilite sunt trecute de lansator in !isele de insotire sau itinerarii. 1entru ilustrare' se prezinta trei #odele de itinerarii pentru reperele ;'3'1 ale lotului 3 din produsul + 4ta"elele 7.?-7.96 Lista co#plete a prioritatilor pentru !iecare dintre cele trei tipuri de utila$e 4u1' u; si u36 este prezentata in ta"elele 7.10-7.1;. .a"elul 7.> Reper =peratie %urata de devansar e 4zile6 3.37 1.81 1'81 1'18 ;'75 1'5 0'87 0'5? Loturi si ter#ene de livrare 4-6 +1 3;7.0 0 3;3'? 3 3;5'1 9 3;5'1 9 3;5'8 ; 3;>'; 5 3;5'5 3;?'1 3 3;?'> > +; 3;8.11 3;>'?3 3;?'19 3;?'19 3;?'8; 3;5';5 3;?'5 3;7'13 3;7'>> +3 3;9.;; 3;5'?3 3;7'19 3;7'19 3;7'8; 3;?';5 3;7'5 3;8'13 3;8'>> +> 330.33 3;?'?3 3;8'19 3;8'19 3;8'8; 3;7';5 3;8'5 3;9'13 3;9'>>

u; r; u3 u1 r3 u3 r1 u1 u; Monta$ su"ansa#"l u Monta$ su"ansa#"l u

a +

.a"elul 7.5

Reper

=peratie

%urata de devansar e 4zile6 >'37 ;'87 3'>3 ;'?8 3'>3 ;'?8 ;'1; 1'?8

Loturi si ter#ene de livrare 4-6

/1 3;7'55 3;3'1? 3;>'?? 3;>'1 3;>'85 3;>'1 3;>'8 3;5'>1 3;5'85

/; 3;8'?? 3;>.1? 3;5.?? 3;5.1 3;5.85 3;5.1 3;5.8 3;?.>1 3;?.85

/3 3;9'77 3;5.1? 3;?.?? 3;?.1 3;?.85 3;?.1 3;?.8 3;7.>1 3;7.85

/> 330'88 3;?.1? 3;7.?? 3;7.1 3;7.85 3;7.1 3;7.8 3;8.>1 3;8.85

r1

u1 u; u; u3 u1 u3 -

r; r3 " /

<ise de insotire ale reperelor pe lotul 2a33 4itinerarii6 .a"elul 7.? 5r;-pentru lotul +3 =peratia u; u3 %estinatia :#onta$ su"ansa#"lu .a"elul 7.7 5r3-pentru lotul +3 =peratia 91 93 %estinatia :#onta$ su"ansa#"lu .a"elul 7.8 5r1-pentru lotul +3 =peratia 9; 9; %estinatia :#onta$ (eneral 1rioritatea 3;?';5 3;7'5 %urata prelucrarii 4zile6 1';5 0'93 1rioritatea 3;7'19 3;8'8; %urata prelucrarii 4zile6 0'?; 0'31 1rioritatea 3;5'?3 3;7'19 %urata prelucrarii 4zile6 1'5? 0'93

.a"elul 7.9 Lotul +3 =peratia + + %estinatia :Ma(. 1rod. <inite 1rioritatea 3;8'13 3;8'>> %urata prelucrarii 4zile6 0'31 0'5?

@ruparea reperelor pe utila$e in ordinea crescatoare a nu#arului de prioritate. 1rioritatile pentru repere prelucrate pe utila$ul u1: .a"elul 7.10 %urata prelucrarii 7r. rt. Reperul 1rioritatea 4zile6 1 R1/1 3;3'1? 1'5 ; R3+1 3;5'19 0'?; 3 R1/; 3;>'1? 1'5 > R3/1 3;>'1 0'75 5 R1+1 3;>';5 1';5 ? R3+; 3;?'19 0'?; 7 R1/3 3;5'1? 1'5 8 R3/; 3;5'1 0'75 9 R1+; 3;5';5 1';5 10 R3+3 3;7'19 0'?; 11 R1/> 3;?'? 1'5 1; R3/3 3;?'1 0'75 13 R1+3 3;?';5 1';5 1> R3+> 3;8'19 0'?; 15 R3/> 3;7'1 0'75 1? R1+> 3;7';5 1';5 1rioritatile pentru reperele prelucrate pe utila$ul u;: 7r. 1 ; 3 > 5 ? 7 8 9 10 11 1; 13 1> 15 1? rt. Reperul R;+1 R;/1 R;+; R;/; R1/1 R;+3 R;/3 R1/; R1+1 R;+> R;/> R1/3 R1+; R1/> R1+3 R1+> 1rioritatea 3;3'?3 3;>'1 3;>'?3 3;5'1 3;3'1? 3;5'?3 3;?'1 3;>'1? 3;>';5 3;?'?3 3;7'1 3;5'1? 3;>';5 3;?'1? 3;5';5 3;7';5 .a"elul 7.11 %urata prelucrarii 4zile6 1'5? 0'75 1'5? 0'75 1'5 1'5? 0'75 1'5 1';5 1'5? 0'75 1'5 1';5 1'5 1';5 1';5

1rioritatile pentru reperele prelucrate pe utila$ul u3: 7r. 1 ; 3 > 5 rt. Reperul R;/1 R;+1 R3+1 R3/1 R;/; 1rioritatea 3;>'1 3;3'?3 3;5'19 3;>'1 3;5'1 .a"elul 7.1; %urata prelucrarii 4zile6 0'75 1'5? 0'?; 0'75 0'75

? 7 8 9 10 11 1; 13 1> 15 1?

R;+; R3+; R3/; R;/3 R;+3 R3+3 R3/3 R;/> R;+> R3+> R3/>

3;>'?3 3;?'19 3;5'1 3;?'1 3;5'?3 3;7'19 3;?'1 3;7'1 3;?'?3 3;8'19 3;?'1

1'5? 0'?; 0'75 0'75 1'5? 0'?; 0'75 0'75 1'5? 0'?; 0'75

Si#ularea procesului de !a"ricatie Si#ularea s-a realizat prin transpunerea pe hartie #ili#etrica a procesului de !a"ricatie ce se des!asoare con!or# siste#ului de pro(ra#are continua a productiei' !ara alta interventie a pro(ra#atorului. %es!asurarea !a"ricatiei' pe operatii' a loturilor 1-> din produsele 2+3 si 2/3 se prezinta in !i(ura 7.>. &n vederea sta"ilirii coe!icientilor Ei4i:1';'3'F.'n6' unde n reprezinta nu#arul de loturi care tin sea#a de asteptari pe !lu)' s-au analizat co#parative ciclurile pro(ra#ate' !ata de ciclurile realizate 4ta"elul 7.136.

E
.a"elul 7.13 alculul coe!icientilor Ei iclul realizate 4prin si#ulare6 &ntrarea in 1redare iclul de !a"ricatie a produse !a"ricati pri#ului !inite e 4zile6 reper

iclul pro(ra#at 4tehnolo(ic6 &ntrarea in 1redare iclul de !a"ricatie a produse !a"ricatie pri#ului !inite 4zile6 reper

oe!icient de prod. Ei

Repe r

%at Lotu a l

%at a

Repe r

%ata Lotu l

%at a

9r#arirea si controlul des!asurarii !a"ricatiei &n scopul ilustrarii !aptului ca prin siste#ul propus se realizeaza un autore(la$ in des!asurarea pro(ra#ului s-a intoc#it o dia(ra# de autore(la$ pentru reperul ; din lotul /> 4r;/>6.

1entru realizarea dia(ra#ei de autore(la$ s-a tinut sea#a de ur#atoarele date: -ciclul tehnolo(ic G calculate initial pentru operatiunile u;' u3' " si / se prezinta ast!el: 9;- durata prelucrarii: 93- durata prelucrarii: />- durata prelucrarii: />- durata prelucrarii: %urata ciclului total' de la intrarea reperului ; in prelucrare alculul ciclului pentru reperul ; realizat prin si#ulare iclul pentru reperul ; a!lat pe utila$ul u; este de . iclul pentru reperul ; a!lat pe utila$ul u3 este: iclul pentru reperul ; a!lat la locul de #onta$ individual pentru constituirea su"ansa#"lului "> este: iclul pentru reperul ; a!lat la locul de #onta$ individual pentru constituirea ansa#"lului /> este: iclul realizat total' con!or# si#ularii' este: +naliza !inala: &n si#ularea prezenta nu s-a tinut sea#a de necesitatea e)istentei unei structure echili"rate a capacitatilor de productie' pe tipuri de utilaHe' ceea ce a deter#inat e)istent unor !ire de asteptare sau a unor capacitate disponi"ile la unele utila$e. +ceasta !ace ca utilizarea capacitatii de productie a unitatii de !a"ricatie sa nu !ie inte(rala. &n cazul de !ata' (radul de utilizare a capacitatii de productie este de ?70. 1entru sta"ilirea acestui coe!!icient' s-a luat in considerare intervalul de ti#p intre livrarile loturilor +; si />' perioada in care se e)ecute 5 loturi. Livrarea lotului +; este prevazute pe data care reprezinta a 3;9';0-a zi de la inceputul anului' iar cea a lotului /> pe data care reprezinta a 333'30-a zi de la inceputul anuluiD rezulta ca intervalul de ti#p dintre livrarile de #ai sus este:

+naliza datelor pune in evident necesitatea e)istentei unui raport de #ari#e constanta' intre necesarul de ti#p pentru e)ecutia produselor si disponi"ilul de ti#p' la nivelul tuturor veri(ilor structural de !a"ricatie 4 utila$e de tip 91' 9;' 93 #onta$6

S-ar putea să vă placă și