Sunteți pe pagina 1din 265

ALEXANDRA RIPLEY

MOTENIREA DIN New Orleans


Pentru John

CARTEA NTI. Cutia era un mister, i din acest motiv era cel mai impresionant dar pe care l primise !ar" vreodat#. Prietenele ei privir# cutia, apoi se privir# unele pe altele, $#r# s# tie ce s# spun#. % &eschide o, !ar", e'clam# una dintre ele, (ncerc)nd s# par# entu*iasmat#. % nc# nu, spuse !ar". i plim+# m)na dreapt# pe cutia u*at#, p#tat#, din lemn vechi. Era o dovad# de a$ec,iune. n m)na st)n-# ,inea scrisoarea pe care o primise odat# cu darul i care (i d#dea dureri de cap. Pa-inile $)l$)ir# su+ de-etele ei, semn si-ur al emo,iei ce o st#p)nea. % Citete o, .ue, spuse ea, (ntin*)nd scrisoarea celei mai apropiate prietene. /ocea mea tremur# prea tare. .ue (n$ac# scrisoarea, trec)nd peste maniere, a,),at# cum era de curio*itate. % .cumpa mea !ar"0, citi .ue cu voce tare, 1aceast# cutie este un dar de la mama ta02 i ridic# privirea spre celelalte $ete din camer#. P#reau la $el de uluite ca i ea. Toat# lumea tia c# doamna !acAlistair nu i scrisese niciodat# lui !ar". &espre daruri nici nu $usese vor+a. Tat#l ei (i trimitea daruri, const)nd din dulciuri scumpe i c#r,i so$isticat ilustrate, chiar dac# erau inter*ise (n pensionul m#n#stirii. .ue (i relu# (n -ra+# lectura. % .cumpa mea !ar"0, repet# ea, 1aceast# cutie e un dar de la mama ta, nu de la mine. N am v#*ut niciodat# ce este (n#untru. Cutia este, mi s a spus, locul (n care se p#strea*# comorile secrete ale doamnelor din $amilia ei. Ea a primit o de la mama ei3 mama ei a primit o de la mama ei, i aa mai departe, timp de multe -enera,ii. Este un o+icei ca cea mai v)rstnic# dintre $ete s# devin# st#p)na cutiei c)nd (mplinete aispre*ece ani i s# i r#m)n# custode p)n# c)nd cea mai mare $at# a ei va atin-e aceast# v)rst#0. .ue aproape strivi scrisoarea de p)n*a scro+it# a or,ului ei de uni$orm#. % N am au*it niciodat# ceva aa de romantic, spuse ea. Nu vrei s o deschi*i, !ar"4 E aproape *iua ta de natere. !)ine ai s# (mplineti aispre*ece ani. !ar" nici m#car nu au*i (ntre+area prietenei. /isa cu ochii deschii, pierdut#. !ar" visa adesea cu ochii deschii. Era $oarte t)n#r# c)nd descoperise c# era posi+il s# tr#ieti (ntr o lume $ericit#, $rumoas#, care se a$la (n capul ei, ori de c)te ori lumea de a$ar# era ur)t# i ne$ericit#. n lumea aceea numai a ei tot ceea ce dorea devenea realitate, sau urma s# devin# cur)nd realitate, i tot ceea ce o r#nise era uitat, de parc# nu s ar $i (nt)mplat niciodat#. Acum, (n ima-ina,ie, deschidea cutia cu mama ei al#turi, dornic# s# i (mp#rt#easc# secretele. !ama ei era aceeai $emeie $rumoas#, ele-ant#, pe care !ar" o adorase (ntotdeauna (n

ima-ina,ie. Nu era distant# sau de*apro+atoare. 5 iu+ea pe !ar". Ateptase doar ca !ar" s# (mplineasc# aispre*ece ani, ca s# i o dovedeasc#. !ar" atinse cutia. Nu era un vis. Era solid#, tan-i+il#. Era o dovad# a dra-ostei mamei ei. i lipi o+ra*ul de cutie, o m)n-)ie cu am)ndou# m)inile, uit)nd s# i ascund# de-etele de o $orm# special#, aa cum $#cea de o+icei, $#r# s# se ruine*e, pe moment, de aceast# anormalitate, adic# de $aptul c# de-etele mici erau tot at)t de lun-i ca i inelarele la am+ele m)ini. .ue r#s$oi *-omotos scrisoarea. % !ar"6 Era o+inuit# s o tre*easc# pe !ar" din starea de 1prostra,ie0, cum numea visele ei. % !ar"6 .# citesc restul4 !ar" se ridic# i i ascunse m)inile (n poal#. % &a, citete o. E din ce (n ce mai interesant#. % Este de asemenea o tradi,ie0, citi .ue, 1ca nici un so, s# nu a$le ce este (n#untru. 7tiu c# mama ta i a ad#u-at i ea comoara (nainte ca noi s# ne c#s#torim. n ca*ul (n care inten,ione*i s# achi*i,ione*i o comoar# secret# pentru cutie, adau- c)teva +ancnote. Promit c# n o s# te (ntre+ niciodat# pentru ce le ai $olosit0. E semnat# 1Al t#u iu+itor tat#0, .ue privi +anii din plic3 c#sc# ochii i -ura de uimire. % !ar", -)$)i ea, eti +o-at#6 Tre+uie s# deschi*i chiar acum cutia asta. Pro+a+il c# e plin# cu diamante. Celelalte $ete se unir# (ntr un cor imperativ de 1deschide o, deschide o0. .tri-#tele o tre*ir# pe !ar" din reverie, dar o aduser# i pe sora Josepha, cu spr)nceana ei, de o+icei senin#, (ncruntat#. % 8etelor, $etelor6 9 le do:eni ea. A,i $i voi a+solvente m)ine, dar ast#*i (nc# v# mai supune,i re-ulilor pro-ramului. Asta e ora pentru recule-ere i medita,ie. % &ar, sor#, !ar" are un mister2 5pt voci emo,ionate se (ntreceau s# i povesteasc# tinerei c#lu-#ri,e despre darul lui !ar". .ora reui (n cele din urm# s# le $ac# s# tac#, dar c)nd !ar" consim,i s# i deschid# cutia, se al#tur# corului de stri-#te. C)nd !ar" scoase capacul, cutia eman# un miros de vechi, ca petalele uscate de tranda$iri. n#untru, ceva str#lucea (n ra*ele soarelui care p#trundeau prin $ereastr#. % Aur6 e'clam# .ue. !ar" ridic# un lan, -reu din veri-i r#sucite de aur. l (ntinse (n sus, aa (nc)t $iecare s# poat# vedea medalionul care sp)n*ura de el. I*+ucni un cor de 1ooh0 uri apreciative. !ar" le $#cu semn s# tac#, s# l poat# studia (n am#nunt. Perlele i ru+inele medalionului alc#tuiau o mono-ram# complicat#, (n ara+esc. !ar" o privi (ndeaproape, apoi scutur# din cap; % N o pot deslui, spuse ea. &ar sunt aproape si-ur# c# perlele alc#tuiesc un !. Poate c# i pe +unica mea o chema tot !ar". % ntrea+ o pe mama ta2 s# ,i spun# mai multe. !ar" puse lan,ul de aur i medalionul :os, l)n-# cutie. .coase apoi un evantai i l des$#cu cu de-ete precaute. Chiar i sora Josepha o$t#. Evantaiul era o capodoper# de $rumuse,e $ra-il#. <e,ioarele suport din $ilde p#trundeau (ntr un cadru delicat. .us,ineau un arc din dantel# de culoarea $ildeului, translucid ca o p)n*# de p#ian:en, cu un model de $lori a-#,#toare. Era cel mai mare evantai pe care l v#*user# vreodat#, dar p#rea tot at)t de uor ca o arip# de $luture. !ar" (i ,inu respira,ia pe c)nd (l str)n-ea la loc i l ae*a al#turi de medalion. % Parc# mai v#d ceva de dantel#, spuse .ue. &# i drumu=. Nu $i aa mototoal#. !ar" ridic# dou# m#nui (n-#l+enite, (ncon:urate cu +en*i lar-i de dantel# -rea, (mpletit#.

Pe !ar" o impresionar# de o sut# de ori mai mult dec)t aurul. % Privi,i, opti ea, privi,i cum sunt $#cute. i strecur# m)na dreapt# (n una din m#nui i o nete*i cu cea st)n-#. % Privi,i, spuse ea din nou. &e-etul mic al m#nuii era tot at)t de lun- ca i inelarul. !ar" *)m+i prietenelor ei; % Tre+uie c# am motenit de-etele mele de p#ian:en de la +unica sau de la str#+unica, sau chiar de la str# str# +unica. 5chii ei mari str#luceau, plini de lacrimi de $ericire. .#rut# m#nua special croit#. % Arat# ne i restul, !ar"6 !ar" l#s# vechea m#nu#, -ri:uliu, cu o (ncetineal# enervant#. Celelalte lucruri din cutie $ur# o de*am#-ire pentru prietenele ei. Erau curio*it#,i, dar nu erau deloc $rumoase. Era acolo o pun-# mic# din piele, ce con,inea un cap de s#-eat# indian#. Nu era di$erit# de cele pe care le -#siser#, pe c)nd erau copii, cu du*inele. Pe atunci le considerau interesante. 7i mai era o uvi,# din nite $ire -ri, ,epene, (nvelite (ntr o +ucat# de dantel# (n-#l+enit#. % Parc# ar $i p#rul acela $als, (n-ro*itor, pe care l $olosim pentru +#r+i c)nd :uc#m (n 1Naterea &omnului0, spuse .ue, neput)ndu i st#p)ni ner#+darea. !ai tre+uie s# mai $ie i altceva, !ar". % Nu, nu mai e nimic. % >as# m# s# v#d eu. .ue o d#du pe !ar" la o parte. nclin# cutia, aa (nc)t lumina s# poat# a:un-e p)n# (n col,uri. % Numai pra$, morm#i ea. Apoi continu#; % Ateapt#. Nu, mai e ceva. E ceva -ravat (n interior. .e apuc# s# $rece interiorul capacului cu col,ul or,ului ei. % !2 A2 R2 Tre+uie s# $ie un mesa: pentru tine, !ar". /ino s# ve*i6 !ar" se apropie. i $olosi +atista ca s# cure,e murd#ria din incrusta,ii. % .crie !arie2 !arie &uclos. E (n $rance*#. Pro+a+il c# eu sunt (n parte $ran,u*oaic#. Am avut o -uvernant# (nainte de a veni aici, i ea m a (nv#,at pu,in# $rance*#. .punea c# m# descurcam +ine. . ar putea s# $ie vreo le-#tur#2 !ai scrie ceva2 1Couvent0. E alt nume4 Nu. Acum v#d. .crie 1Couvent des ?rsulines0, !#n#stirea ?rsulinelor, adic#2 1Nouvelle 5rleans0. Adic# Ne@ 5rleans (n $ran,u*ete. ?na dintre $ete chicoti. % Poate c# +unica ta era c#lu-#ri,#, !ar". .ora Josepha suspin# ad)nc. % 5h, sor#, (mi pare r#u, spuse -lumea,#, (n-ro*it#. Am uitat c# era,i aici. % Acum o s# v# dedica,i imediat medita,iei i ru-#ciunii, spuse .ora Josepha. 7i se (ncrunt# iar#i. .oarele (nc# nu se urcase pe cer c)nd !ar" se tre*i (n diminea,a urm#toare. ncerc# s# adoarm# din nou, dar era prea $ericit#. >u# p#tura de pe pat, i o petrecu (n :urul umerilor i trecu (ncet pe l)n-# $etele care dormeau (n (nc#perea lun-#, (ndrept)ndu se spre $ereastra deschis# de la cap#tul ei. &ei era la (nceputul lui iunie, aerul mai era (nc# rece. Pensionul m#n#stirii se a$la pe o creast# (nalt# a mun,ilor Alle-hen". i odihni +#r+ia pe perva*ul $erestrei i atept# ner#+d#toare s# r#sar# soarele, -hemuit# pe podeaua rece i -oal#. ncepe odat#, *i, ordon# ea (n t#cere. Asta i cea mai $rumoas# *i din (ntrea-a mea via,# i vreau s# (nceap#. Am acum aispre*ece ani, sunt mare, am terminat cu coala, sunt -ata s# ies (n lume. Arat# mi te6

i sim,ea inima $ier+inte, uria# (n trup. i duse m)na la piept s# i simt# +#taia repede, i *)m+i la ideea ei prosteasc#, c# ar putea e'ploda de +ucurie. Cu numai dou# *ile (nainte, !ar" se temea de a+solvire i de *iua ei de natere. Pensionul m#n#stirii era casa ei, c#lu-#ri,ele i celelalte $ete $amilia ei. .t#tuse acolo cinci ani, chiar i (n timpul vacan,elor, pentru c# tat#l i mama ei c#l#toreau (n $iecare var# (n Europa. Numai de Cr#ciun p#r#sea muntele ca s# mear-# la casa mare din piatr# de pe moia de l)n-# Pitts+ur-, dar chiar i atunci (i era dor de m#n#stire, pentru c# tot timpul casa era plin# de str#ini, oaspe,i i petreceri so$isticate date de p#rin,ii ei (n timpul s#r+#torilor. !ar" se sim,ea un str#in (n plus. !#n#stirea era casa ei i i $usese -roa*# s o p#r#seasc#. P)n# acum. Acum nu sim,ea altceva dec)t $ericire. P#rin,ii ei tre+uiau s# vin# la a+solvire era si-ur# de asta. Cutia promitea o lume nou#, plin# de secrete (mp#rt#ite i apropiere. P#rin,ii vor $i m)ndri de ea. 5+,inuse premiul pentru declama,ie3 se va spune lucrul acesta la ceremonie. Rochia ei era cea mai $rumoas#. 8iecare $at# (i $#cuse o rochie lun-#, de -al#, ca test $inal al meteu-ului deprins de la c#lu-#ri,e. Cus#turile $#cute de !ar" erau cele mai m#runte i mai uni$orme dintre toate, iar $lorile +rodate de ea erau des#v)rite. Cususe i +atiste pentru tat#l i mama ei. .e -hemui su+ $aldurile cuverturii ima-in)ndu i surpri*a i pl#cerea lor c)nd le va o$eri c)te un 1cadou de a+solvire0. Ca o con$irmare a speran,elor ei, soarele ap#ru pe v)r$ul muntelui i cerul $u +r#*dat cu ro* i auriu. % 7tiu c# vor spune da, opti !ar" *orilor. i scrisese tat#lui ei spun)ndu i ce voia pentru *iua ei de natere i a+solvire; 1Te ro-, las# m# s# mer- cu tine i cu mama (n Europa0. >umina umplu $ereastra, apoi (nc#perea. !ar" au*i $onetul i *um*etul celorlalte $ete, care se sculau. % Aata cu t#r#+oiul, spuse ea, (ntorc)ndu se spre ele i *)m+ind. E o *i $rumoas#, minunat#. !ar" nu +#nuia nimic c)nd sora Josepha o opri (n coridor, dup# micul de:un, i i ceru s# mear-# (n salonul stare,ei. Era un o+icei ca $iecare a+solvent# s# $ie invitat# pentru o scurt# vi*it# particular# la e$a m#n#stirii, s# i ia r#mas +un i s# primeasc# +inecuv)ntarea, (nainte de a intra (n iureul lumii. % E o *i $rumoas#, sor# Josepha, spuse !ar". &eodat#, t)n#ra c#lu-#ri,# (ncepu s# pl)n-#. % mi pare r#u, !ar", hohoti ea, deschi*)nd ua salonaului. % Intr#, $ata mea, i aa*# te. .tare,a st#tea (n pra-, cu am+ele m)ini (ntinse spre !ar", cu $a,a serioas#. !ar" sim,i un -himpe (n piept3 ceva teri+il de r#u se (nt)mpla. % Ce este, maic# stare,#4 % /ino. .tai :os. Tre+uie s# $ii $oarte cura:oas#, !ar". A avut loc un accident i tat#l t#u e mort. % Nu6 ,ip# !ar". Re$u*a s# cread#, (ncerca s# se retra-# (n lumea ei interioar# unde ast$el de lucruri nu se (nt)mplau niciodat#. &#du la o parte m)inile stare,ei, stri-)nd; % Nu, nu, nu6 Apoi v#*u ochii +l)n*i, al+atri ai +#tr)nei, (ncon:ura,i de pun-i (ncre,ite, i compasiunea ce i*vora din ei o convinse c# lucrul acela inima-ina+il se (nt)mplase i nu era nimic de $#cut. 5$t# (ncet, suspinul sla+ al unui animal r#nit. .tare,a (i petrecu un +ra, de a lun-ul taliei lui !ar", s o sus,in#. % &umne*eu ne d# putere s# (n$runt#m nenorocirile, copil#, spuse ea. Nu eti sin-ur#.

5 a:ut# s# se ae*e pe un scaun. Tapi,eria din coam# de cal era ,intuit# pe alocuri cu nasturi mari de metal ne-ru. ?nul din ei intr# (n um#rul st)n- al lui !ar", ca o lam#. N ar tre+ui s# o+serv un lucru at)t de ne(nsemnat ca un nasture care mi intr# (n spate, se -)ndi !ar", acum, c)nd tat#l meu e mort. Ce nu i (n re-ul# cu mine4 Totui, (ntr un mod ciudat, micul discon$ort $i*ic $#cuse posi+il s# aud# ce i spunea stare,a, s# asculte i s# (n,elea-#. 7tirea $usese adus# de un mesa-er, un $unc,ionar de la +iroul avocatului domnului !acAlistair. .osise t)r*iu, cu o noapte (nainte, aduc)nd cu el o map# +urduit# de documente le-ale. B)rtiile acelea, (i spusese el stare,ei, erau cau*a (nt)r*ierii (ntiin,#rii lui !ar". 8a,a stare,ei era palid# i nespus de a+#tut# (n timp ce vor+ea. &e $apt, tat#l lui !ar" murise cu ase *ile (nainte. 8usese de:a (n-ropat, $#r# ca lui !ar" s# i se permit# s# ia parte la $uneraliile lui. Astea $useser# ordinele doamnei !acAlistair. .tare,a lu# m)na lui !ar" (ntr ale ei. !ai era ceva ce tre+uia s# a$le !ar", ceva mai dureros dec)t moartea tat#lui ei. % 8emeia care credeai c# ,i este mam#, nu i (n realitate rud# cu tine, copila mea. !ama ta adev#rat# a murit c)nd te ai n#scut. Tat#l t#u a venit la Pitts+ur-h dup# aceea, aduc)ndu te cu el, i c)teva luni mai t)r*iu s a rec#s#torit. &oamna !acAlistair e mama ta vitre-#. .# m# ierte &umne*eu c# spun asta, dar e o $emeie crud#, insensi+il#. A trimis vor+# c# nu mai eti +inevenit# (n casa tat#lui t#u. E a ei acum, laolalt# cu toat# averea tat#lui t#u. Am v#*ut eu (nsumi testamentul. .cria acolo 1>as (ntrea-a mea moie so,iei mele Alice, $iind si-ur c# va avea -ri:# de $iica mea, !ar"0. Eti s#rac# acum, !ar", i $#r# cas#. Nici m#car nu tii cine (,i sunt naii. Ai $ost +ote*at# acolo unde te ai n#scut, (nainte ca tat#l t#u s# vin# la Pitts+ur-h. 7tim c# ai $ost +ote*at# aa cum se cuvine. Tat#l t#u mi a povestit c)nd te a adus aici c# el era protestant, dar c# mama ta era catolic# i c# dorin,a ei $usese s# $ii crescut# de <iseric#. <iserica tre+uie s# $ie acum $amilia ta, !ar". Nu ai alta. !)na lui !ar" se r#cise i devenise ,eap#n# (n m)inile stare,ei. 8a,a (i era ca a unei statui de piatr#, ochii usca,i, privind (n -ol. <#tr)na c#lu-#ri,# se alarm#. Poate c# ar $i tre+uit s# cheme un doctor c)nd (i d#duse vestea lui !ar". Privi nelinitit# spre ea. <rusc, !ar" *)m+i. C#lu-#ri,a $u ocat#. % &ar am o $amilie, maic# stare,#, spuse !ar". !ama mea adev#rat# mi a l#sat o; e motenirea de la ea. Tot ce am de $#cut este s o -#sesc. % &espre ce vor+eti, !ar"4 % &espre cutia mea, darul de *iua mea. % &ar tat#l t#u ,i a trimis o, !ar". Acum c)teva s#pt#m)ni. Ne a cerut s# nu ,i o d#m dec)t cu o *i (nainte de a+solvire. % Poate c# tata mi a trimis o, dar mama mi a dat o. Adev#rata mea mam#, care m# iu+ete. /reau s# m# duc la Ne@ 5rleans. Acolo am o cas#. % E aa de romantic, o$t# sora Josepha. % E aa o prostie, replic# sora !ichael. !aica stare,# a $#cut tot ce a putut ca s# i scoat# din cap aventura asta, dar !ar" a $ost (ntotdeauna (nc#p#,)nat#. % 5h, sor#, nu $i aa aspr#, spuse t)n#ra c#lu-#ri,#. 7i $#cu ultima oar# semne de adio cu m)na spre $ereastra va-onului care disp#rea, duc)nd o pe !ar", (nso,it# de dou# c#lu-#ri,e, la Pitts+ur-h. % A *ice mai de-ra+# c# este perseverent#, nu (nc#p#,)nat#, (ntotdeauna a reuit (n orice i a impus s# $ac#. Amintete ,i declama,ia ei, amintete ,i de c)t# voin,# a dat dovad#. 7i

+roderia. A reluat unele por,iuni de o sumedenie de ori p)n# a reuit corect modelul. Nu va accepta eecul, indi$erent cu c)te -reut#,i va tre+ui s# lupte pentru asta. % /a descoperi c# oratoria i +roderia e tot ce poate $ace ea mai +ine, partea ei $orte adic#. .au visarea. Nu poate vedea realitatea c)nd tr#iete tot timpul (ntr o lume ima-inar#. /)n#toarea asta de cai ver*i pe pere,i o s o +a-e (ntr o mul,ime de neca*uri, ,ine minte ce ,i spun. % &umne*eu prote:ea*# inocen,a, sor#. /a avea El -ri:# de !ar". .ora mai (n v)rst# deschise -ura s# r#spund#. &ar la vederea $e,ei tinere i luminoase a sorei Josepha, +u*ele i se lipir# str)ns una de alta, oprindu i cuvintele. !ar" o v#*u pe sora Josepha $#c)ndu i cu m)na, dar mai (nainte de a i $i putut r#spunde trenul coti +rusc i m#n#stirea se pierdu din vedere. 1Nu mi pas#0, -)ndi ea, 1am l#sat totul (n urm#. /reau s# mer- la Ne@ 5rleans. Acolo e locul meu0. R)se tare, impresionat#, privind la cele dou# c#lu-#ri,e -ata s# i (mp#rt#easc# emo,iile. 5 privir# cu ochii lor (nroi,i, din care i*vora durerea i chinul. !er-eau am)ndou# la Pitts+ur-h s# i tra-# din,ii +olnavi. !ar" le *)m+i (n,ele-#toare, apoi (i (ntoarse capul de la ele. 1N o s# las nimic s# mi strice *iua asta0, (i spuse ea. 5 clip#, (i aminti *iua a+solvirii i neca*urile care (i distruser# speran,ele. &ar (i impuse s# alun-e amintirile. &urerea era prea proasp#t#. Privi $lorile s#l+atice care se c#,#rau printre $isurile rocii din $a,# a muntelui, i p#trunse din nou (n lumea ima-inar# care i alun-a amintirile. /#*u ima-inea mamei ei. Numele ei tre+uie s# $i $ost !arie, la $el ca numele din cutie, la $el ca propriul ei nume, dar (n $rance*#. Era $rumoas#, !ar" era si-ur# de asta, cu pielea moale, p#rul m#t#sos i ochii de cel mai clar i mai ad)nc al+astru. Ar#ta ca cel mai iu+it (n-er din scena Naterii &omnului, scen# care at)rna pe peretele capelei. 7i ve-hea asupra ei, !ar" tia asta, aplec)ndu se din cer, de sus, *)m+ind (nvin-#toare, $ericit# c# !ar" se ducea la $amilia ei, acolo unde (i era locul, acolo unde de-etele ei ciudate, de p#ian:en, erau un semn de apartenen,# la un clan, nu ceva de care s# ,i $ie ruine i s# ascun*i. !#nuile din cutie erau semnul trimis de mama ei. !ar" (i ,inea m)inile una (ntr alta, m)ndr# de ele, (ndr#-indu le. Pierdut# (n visare, nu o+serva *druncin#turile va-onului sau lipsa de con$ort a +#ncilor de lemn, nici scur-erea (nceat# a timpului. 5 atin-ere pe um#r o readuse la realitate. C#lu-#ri,a care st#tea al#turi (i ar#ta peisa:ul din :osul c#ii $erate. % Pitts+ur-h, (n-#im# ea, prin tamponul cu c#,ei de usturoi pe oare i l ap#sa pe o+ra*. % 5h6 E minunat. !ar" se aplec# emo,ionat# pe $ereastra va-onului, s# priveasc# (n :os. /#*u $)iile mari de ap# re$lect)nd pe alocuri soarele str#lucitor i i venir# (n minte lec,iile de -eo-ra$ie din pensionul m#n#stirii. !urmur# cu voce tare numele mu*icale ale r)urilor; Alle-+en"2 !onon-ahela2 5hio. Erau acolo, nite pan-lici luminoase prin ,inutul verde, (mpreun)ndu se (n centrul unui m#nunchi de cl#diri i hornuri i turnuri de +iseric#. % 5h6 stri-# ea din nou. n punctul de (nt)lnire a r)urilor putu vedea un caleidoscop de culori, +lu*ele, $ustele i +onetele minuscule ale unor siluete ca de p#pui, miun)nd (ncolo i (ncoace (n apropierea r)ului, precum i vapoarele, ca nite :uc#rii ce emiteau pete de $um ne-ru din courile cu v)r$uri aurite. % 5 s# mi pierd vaporul, se :elui ea. .untem (nc# prea departe. .# ne -r#+im, v# ro-, s# ne -r#+im6 &ar va-onul s#lta (n acelai mers monoton i cur)nd, at)t oraul, c)t i r)urile disp#rur# din vedere. !ar" (i reprim# nevoia de a s#ri i de a o lua la -oan# spre ora. i muca un col, al +u*ei, (ncordat#, eu trupul aplecat (nainte, dorind din toat# $iin,a ca ro,ile s# aler-e mai repede.

P#ru c# trecuse o eternitate p)n# ce calea $erat# iei dintre dou# masive $orma,iuni st)ncoase, pe un mal a+rupt, ce domina punctul de (mpreunare a r)urilor. /apoarele erau (nc# acolo, la $el i oamenii. 7i !ar" putu acum au*i i *-omotul. .tri-#tele, $luier#turile, sunetele r#-uite ale cla'oanelor alc#tuiau (mpreun# o melodie de*acordat#. !ar" scoase un ad)nc suspin de uurare i se l#s# s# cad# (napoi la loc, mirat# de (n,epeneala umerilor i a -)tului3 apoi uit# st)n:eneala, copleit# de emo,ia momentului. ntr adev#r pornise3 asta era realitatea. ?nul din vapoarele acelea tre+uiau s o duc# de a lun-ul apei str#lucitoare a $luviului la $amilia ei, (n Ne@ 5rleans. 7i c#tre aventur#. 7i poate, chiar spre o idil#. % !er-em cu tine p)n# la vapor, !ar", spuse una din c#lu-#ri,e, c)nd va-onul se opri la intrarea (n doc. !ar" d#du din cap c# nu. % >a mine totul e (n ordine. /oi duce,i v# la dentist i tr#-e,i v# din,ii. 5 s# v# sim,i,i mult mai +ine dup# aceea. % &ar stare,a a spus2 % Pe stare,# n o dor din,ii. 5ricum, nu m# pute,i a:ut# cu nimic. /# ro-, vor+esc serios. 5 s# m# descurc +ine. % Eti si-ur#4 % &a, sor#, si-ur c# sunt. !ar" tr#-ea de:a de curelele cu care i erau le-ate +a-a:ele, (n spatele va-onului. Nu erau mari, doar o vali*# (n care se a$lau uni$orma ei de coal#, hainele de a+solvire i articolele ei de toalet#. 7i cutia. % ?ita,i v#, pot s# le duc sin-ur#. Curelele se des$#cur#, !ar". i lu# iute +a-a:ul (n +ra,e i co+or( din va-on. % >a revedere, m#icu,elor. 7i se (ntoarse spre intrarea decorat# cu stea- a de+arcaderului unde era acostat vasul cu a+uri. % &umne*eu $ie cu tine, !ar", stri-ar# c#lu-#ri,ele. Ea (i (ntoarse capul i le *)m+i peste um#r. 1/ai, ar#ta aa dr#-u,#0, -)ndi una din maici. 1&r#-u,#0 nu era un cuv)nt care s# i se potriveasc# (n -eneral lui !ar" !acAlistair. Era pl#cut# la (n$#,iare, (ntotdeauna curat#, cu p#rul castaniu periat cu -ri:# i str)ns (ntr o coad# de cal, un-hiile t#iate i cur#,ate cu -ri:#. &ar era mai de-ra+# scund#, i 1voinic#0 era o descriere mai adecvat# pentru $orma ei dec)t 1delicat#0, dei era totui su+,ire. Trupul ei era ca al unui +#iat. Cel mai evident lucru la ea erau o+ra:ii intens colora,i, (ntr o vreme (n care idealul era o piele e'trem de al+#, roea,a din o+ra:ii lui !ar" era (n mod cert un cusur. 8#r# ea, ochii i ar $i putut $i atr#-#tori. Erau rotun*i, mari, de un ca$eniu cald, culoarea vinului de Ceres. &ar o+ra:ii uluitor de roii erau sin-urul lucru pe care oamenii (l vedeau c)nd se uitau la ea. 1Ce ciudat0, -)ndea c#lu-#ri,a, 1c# nu mai ar#tau tot at)t de colora,i i a*i. . ar potrivi -ro*av cu *)m+etul ei $ericit. 5 s# pot i eu *)m+i c)nd o s# mi scot dintele i o s# mi treac# durerea0. 7i $#cu semn +ir:arului s# porneasc#. !ar" trecu (ncet pe su+ por,ile de+arcaderului, apoi se opri +rusc, uluit#. 1N am v#*ut niciodat# at)ta $or$ot#0, -)ndi ea. ?riaul de+arcader era pretutindeni animat de activitate. Tr#suri pentru dou# persoane i tr#suri normale se (ncruciau, +ir:arii stri-au, lupt)ndu se pentru un loc (n apropiere de treptele de piatr# pe care puteau co+or( pasa-erii. C#ru,e i va-oane de mar$# erau -olite sau umplute cu couri i +utoaie. Trei orchestre di$erite c)ntau, i unul din vapoarele cu a+uri producea o mu*ic# i mai puternic# cu uierul lui strident. Pe l)n-# i printre mu*ican,i, copiii, tinerii i $emeile se *+en-uiau i dansau. !ar" (i privea,

mic)ndu i picioarele (n pai uori, dorind s# li se al#ture. Apoi c#sc# -ura la irurile de ne-ri care duceau (nc#rc#tura pe vapoare, ridic)nd i desc#rc)nd enorme -reut#,i din camioanele trase de cai. Nu mai v#*use p)n# atunci un ne-ru i era $ascinat# i (ncurcat# totodat#. Educat# de entu*iati pro$esori a+oli,ioniti, nu putea s# (n,elea-# de ce oamenii acetia c)ntau i r)deau. .e uit# s# le vad# lan,urile i c#tuele, dar nu descoperi niciunul. Apoi v#*u un al+, st)nd c#lare l)n-# un camion care se (nc#rca, cu un +ici (mpletit (n m)n#. .e cutremur# i i (ndrept# privirea (n alt# parte. C#tre vapoare. Erau trei, $iecare mai mare i mai uluitor dec)t cel#lalt. Courile lor erau acoperite la v)r$ cu coroane aurite i pun,ile le erau decorate cu ornamente de lemn (ntr un ara+esc so$isticat, deasemenea aurit. Cel mai mare avea trei pun,i suprapuse, clopote i +alustrade de alam#, ui cu cadre aurite, iar pe husa ce i acoperea partea dinspre roata -i-antic# cu palete, de la pupa, era pictat un ora cu turnuri aurite printre $lori nemaiv#*ute, de toate culorile. Numele (i era scris cu litere de aur; Cit" o$ Natohe*. Costa pro+a+il prea mult ca s# se (m+arce pe el. !ar" (i rotea capul de colo colo, c#ut)nd ceva. 18ace,i loc0, se au*eau stri-#te din toate p#r,ile, de la +ir:ari, de la +#r+a,ii -r#+i,i, de la +#ie,ii care c#rau +a-a:e prin mul,imea a-itat#. 18ace,i loc0, au*i !ar" (n spatele ei, i $u (m+r)ncit# (ntr o parte de un c#rucior de m)n# (nc#rcat cu cu$ere, vali*e i cutii cu p#l#rii. .im,i o durere (n um#r de la lovitur#, dar nu i p#s#. Asta era via,#, culoare, a-ita,ie, veselie, asta era lumea, iar ea, !ar", era acum o parte din ea. i potrivi mai str)ns cutia su+ +ra, i p#trunse (n haosul din de+arcader. % /# ro-, de unde pot s# mi cump#r +ilet4 ncerc# s# (ntre+e o mul,ime de oameni, dar to,i treceau (n -ra+# pe l)n-# ea $#r# s# i aud# vocea (nceat#, politicoas#. 15 s# m# urc pur i simplu pe vapor0, se hot#r( ea. 15 s# ai+# ei +ilete acolo0. &ar $u imposi+il s# $ac# trei pai $#r# s# $ie (mpins# (n l#turi sau s# i $ie calea t#iat#. 1Tre+uie s o $ac, aa c# o voi $ace0, (i spuse ea. !ar-inea cutiei (i intr# (n coaste, cum o ,inea, (n$ipt# su+ +ra,, cu vali*a +#l#+#nindu i se (n m)na cealalt#, p)n# ce i se $#cu team# c# va (ncepe s# pl)n-#. n $ine, v#*u cl#direa mic#, roie, unde se vindeau +iletele, (n litere aurii pe un panou al+, deasupra uii, se putea citi; <I>ETE 7l C5N5.A!ENTE. Nu era prea departe i era drept (n drumul ei. !ar" aler-#, cu vali*a lovindu i se de picioare i cutia le-#n)ndu i se amenin,#tor su+ +ra,. A:uns# (n#untru, clipi i (nchise ochii pe :um#tate ca s# se acomode*e cu semi(ntunericul, dup# soarele or+itor de a$ar#. Era i acolo o mul,ime *-omotoas#, dei mai ordonat#. Trei r)nduri de oameni duceau la o te:-hea (nalt#, (n spate. Era sin-urul lucru static (n mi:locul activit#,ii intense din (nc#pere. &e a lun-ul pere,ilor se a$lau +#nci de lemn. !ar" v#*u o $emeie ridic)ndu se i plec)nd. % .lav# &omnului, opti ea. i puse cutia i vali*a :os, (n locul vacant, (i scoase o +atist# din +u*unar i i terse $a,a i m)inile. &up# aceea (i (ndrept# m#nuile (mpletite pe care le purta pe m)ini, (i nete*i $ustele i$onate i i (ndrept# +oneta pe cap. .e sim,ea mai ea (ns#i c)nd era (n-ri:it#. Era o -)sc# dac# $or$ota de a$ar# o tul+urase (n halul #sta, se mustr# ea. Apoi alese r)ndul cel mai scurt i se ridic# s# se (ndrepte spre el. % !ai +ine nu ,i ai l#sa cala+al)cul aa, domnioar#, spuse o $emeie care st#tea (n picioare, (n apropiere. Roiesc primpre:ur o mul,ime de oameni care $ur# ca s# poat# tr#i. !ar" se (napoie (n -ra+# la +anc#. .e (ntinse -r#+it# dup# cutia ei, apoi o ae*# al#turi, sim,ind c# -enunchii (i tremur#. Entu*iasmul i hot#r)rea o p#r#siser#. .e sim,ea sin-ur# i (n$ricoat#. 1Ce am $#cut40 stri-# (n sinea ei. 1Nu m am -)ndit niciodat# la ho,i. Nu m am -)ndit niciodat# la nimic. Nu tiu ce s# $ac. Nu m# pricep la nimic. N am $ost niciodat# nic#ieri de una

sin-ur#. .tare,a avea dreptate3 ceea ce $ac e o prostie. A vrea s# $iu (napoi la m#n#stire. Aici e o cas# de ne+uni. Aten,ia tuturor $u atras# de *#n-#nitul r#-uit al clopotelor de la de+arcader. !ar" privi $renetic dintr o parte (n alta. Peste tot (n :ur era plin de lume; doamne i domni +ine (m+r#ca,i, +#r+a,i cu $a,a +#t#torit# i ochi aspri, (m+r#ca,i (n haine din piele de c#prioar# cu $ran:uri, +#r+a,i i $emei (n picioarele -oale, (n haine peticite, decolorate, copii de toate v)rstele *+urd)nd li+eri sau ,in)ndu se str)ns de m)inile adul,ilor. To,i p#reau s# tie ce $ac, tuturor li se p#rea $iresc haosul din :ur. Niciunul nu p#rea (n$ricoat. 1&oar eu0, -)ndi !ar". Apoi, clopotele sunar# iar#i. !ar" trase de m)nec# o $emeie corpolent#, c#runt#, din apropiere. % .cu*a,i m#, spuse ea, clopotele (nseamn# c# vaporul pleac#4 8emeia se (ntoarse spre !ar", cu o privire $ioroas#. Apoi, c)nd v#*u ochii plini de teroare ai $etei, uni$orma ei -ri curat#, +oneta, e'presia ei, se (nmuie. % &a, asta ar vrea s# (nsemne, dar nu ,i $# -ri:i. >e am v#*ut lu)nd pe toat# lumea la +ord la ora unspre*ece diminea,a i apoi atept)nd s# se (ncarce m#r$urile p)n# la patru dup# amia*#. E prima ta c#l#torie (n :osul $luviului4 !ar" d#du din cap c# da, (ncerc)nd s# *)m+easc#. % 7i eti sin-ur#4 % &a, doamn#, recunoscu !ar". i aminti avertismentele stare,ei. &oamnele, mai (n v)rst# puteau c#l#tori ne(nso,ite, dei o $#ceau rar. &ar cele tinere niciodat#. &oar cele de proast# condi,ie. % Tat#l meu a murit recent, se -r#+i !ar" s# e'plice, i vreau s# mer- la +unica mea, (n Ne@ 5rleans. E sin-ura mea rud# acum. !ama a murit demult. % <iata mieluic#. /ocea $emeii era plin# de simpatie. .tai cu mine, dra-#. Numele meu e doamna Datson. Cunosc $luviul ca orice c#pitan de vapor. 7i ce nu tiu eu, tie domnul Datson. E acolo, la te:-hea, s# se asi-ure c# vom avea cele mai +une locuri. &# mi +anii de +ilet i o s# i duc lui. 5 s# ai+# el -ri:# s# primeti restul (ntre-. Apoi o s# ne urce pe vas. % /# $oarte mul,umesc, doamn# Datson. !ar" scotoci (n +u*unar i scoase +ancnotele (mp#turite pe care i le trimisese tat#l ei (mpreun# cu cutia de lemn. I le (ntinse doamnei Datson. % Nu tiu c)t cost# +iletul, spuse ea. % <inecuv)ntat# $ie ,i inima inocent#, copil#, dar nu um+la cu to,i +anii la tine cu at),ia str#ini (n :ur. <iletul nu cost# nici pe departe at)t de mult. Am s# i spun domnului Datson s# pun# el restul (n si-uran,# pentru tine. Nu departe, o $emeie (mpodo+it# cu pene, le (ntoarse spatele a de*-ust. % ?n pui -ras, +un de :umulit, morm#i ea pentru sine, i cineva a a:uns la el (naintea mea. &oamna Datson (i petrecu +ra,ul pe dup# umerii lui !ar", i alul ei maron, cu $ran:uri dei, $u asemenea unei aripi materne de pot)rniche. % Numai s# m# ascul,i, dra-#, i o s# ,i $ie +ine3 tiu cum s# (ndrum o t)n#r#. &oar am crescut cinci $ete i patru +#ie,i. Cum te cheam#, copil#4 % !ar" !acAlistair. Erau primele vor+e scoase de !ar" dup# mai multe ore. &oamna Datson nu se oprea niciodat# din tr#nc#nit. C)nd (l pre*ent# pe domnul Datson, r)se i spuse; % ?nii ne spun Ne-ustorii.

Iar (n timp ce +#r+atul sla+, (nalt, t#cut, (i *)m+ea lui !ar", doamna Datson apucase s# i povesteasc# situa,ia trist# a acesteia, dintr o su$lare, apoi, a+ia tr#-)ndu i respira,ia, (i povesti lui !ar" despre ma-a*inul universal de mare succes pe care l avea domnul Datson (n Portsmouth, 5hio i despre in-enioasa lui a$acere cu an-rositii din Pitts+ur-h de a lun-ul a patru c#l#torii pe care le $#ceau (n $iecare an ca s# cumpere m#r$uri de ultim# or# pentru ra$turile lor. 5 ,inea pe !ar" de +ra, (n timp ce (l urmau pe domnul Datson, care, (nc#rcat cu +a-a:e, le croia drum prin mul,imea i haosul de pe doc, stri-)ndu i (n ureche s# nu i $ac# -ri:i pentru +a-a:ele ei; % &omnul Datson e puternic i $oarte -ri:uliu. 5 s# se descurce uor cu +a-a:ele noastre i cu ale tale. !ar" a+ia (i ascunse de*am#-irea c)nd v#*u c# domnul Datson le conducea spre cel mai mic vapor. C)nd a:unser# mai aproape, v#*u c# vopseaua se co:ea de pe el i aur#ria (i pierduse lustrul. % 5 s# lu#m Re-ina din Cairo, continu# doamna Datson. Proprietarul ei e un +un prieten al domnului Datson, aa c# vom avea parte de cele mai +une servicii. Nu aveai +ani s# c#l#toreti cu unul din vapoarele cele mari, noi, ele-ante. Apoi sunt pline de +o-#tani mi*era+ili i se iau (ntotdeauna la (ntrecere unele cu altele. Numai luna trecut# dou# dintre ele s au ciocnit, i cine n a pierit (n $l#c#ri, s a (necat. .olida i +#tr)na Re-ina nu mai arat# acum ca (n vremurile ei +une, dar te duce unde vrei, (n si-uran,#. 7i servesc o mas# +un# pe drum. !ai t)r*iu, la mas#, !ar" a$l# c# opinia doamnei Datson despre 1o mas# +un#0 era :usti$icat#, dar c# celelalte aprecieri erau e'a-erate din plin. &ar, (nainte de orice, erau acolo o serie de minun#,ii care ,i luau -raiul i pe care doamna Datson ,inu s# i le pre*inte i s# le e'plice. !ai (nt)i o conduse pe !ar" la ca+ina doamnelor, veri$ic# saltelele, alese paturi pentru am)ndou#, al#turate, (i ar#t# lui !ar" cum s# tra-# perdelele pe ver-elele ce at)rnau din tavan, pentru intimitate. i atrase aten,ia asupra pernelor i p#turilor moi, a covoarelor cu modele $lorale, a c#nilor i ulcioarelor pictate cu $lori din sp#l#torul al#turat. Closetul era prev#*ut cu o u# care s# ascund# tronul. Ca+ina +#r+a,ilor era mai mare, (i spuse ea lui !ar", av)nd trei*eci i cinci de paturi, $a,# de a doamnelor, care avea doar dou#*eci, dar nu asi-ura deloc intimitatea. &omnul Datson (i r#spunsese la toate (ntre+#rile re$eritoare la aceasta. i povestise deasemenea i ce se petrecea dup# ce doamnele se retr#-eau dup# cin#, dar spunea doamna Datson, !ar" era prea t)n#r# ca s# a$le despre ast$el de lucruri cum erau +#utul, :ocul de c#r,i, $umatul i tot $elul de poveti de ale +#r+a,ilor. Tot ce tre+uia ea s# tie era c# diminea,a ar $i $ost +ine s# serveasc# micul de:un $#r# s# vor+easc# prea mult sau s# $ac# *-omot cu cu,itul i $urculi,a. !ar" (ncerc# s# i o ima-ine*e pe doamna Datson t#c)nd, dar nu $u (n stare. &in lips# de timp. &oamna Datson (i ar#tase minunile salonului, camera mare, central#, unde se serveau mesele i se distrau pasa-erii. !esele de l)n-# pere,i erau trase (n#untrul (nc#perii (n timpul servitului, spunea doamna Datson, i -rupurile de scaune din centru erau ae*ate de a lun-ul. Candela+rele erau aprinse toate i p#reau nite stele, cum sticleau aa, (n toate o-lin*ile. 1Privete le numai, toate aurite i de cristal0. 7i pluul rou, cu $ran:uri aurii. 7i covoarele roii, (n care (,i a$undai piciorul ca (ntr o iar+# de p#une. 1Parie* c# n ai mai v#*ut aa ceva0. !ar" nu mai v#*use. Era o+inuit# cu severa i antica $rumuse,e a m#n#stirii. Pluul de pe vapor lucea de vechime i murd#rie, i aur#ria se decolorase. !ar" (i (n#+ui un val de pl)ns. Ce -reeal# ori+il# $#cea4 Poate c# tre+uia s# se (ntoarc#.

&ar o serie de pu$#ituri de la courile vaporului anun,au plecarea acestuia. &oamna Datson o -r#+i pe !ar" s# ias# pe punte, s# priveasc# cum docul p#rea c# alear-#, (ndep#rt)ndu se. !ar" a+ia (l privi. Privirea (i era ,intuit# de -i-antica roat# cu palete de la pupa. .e (nv)rtea, ridic)nd pic#turile de ap# i (mpr#tiindu le ca pe nite diamante, l#s)nd o d)r# de spum# al+#, duc)nd vaporul (n mi:locul lar-ului $luviu, la $el de lin i de re-al ca o le+#d#. 5 +ri*#, ca o m)n-)iere, (i atinse $a,a (nroit# i !ar" r)se. ntr o clip#, totul se schim+ase. /aporul devenise un vas de +asm purt)nd o (ntr o c#l#torie ma-ic#. .paimele i sup#r#rile (i mai trecuser#, r#m)n)nd (n urm#, ca i malurile $luviului, ca i de+arcaderul. Era pe drumul ei i era +ine. Aler-# la pupa, (ntinse m)inile s# prind# pic#turile de ap# de la roat#, apoi le duse la +u*e. 8luviul era at)t de lar-, de $rumos, de puternic. 15 s# m# scape de orice. 5 s# m# duc# la adev#rata mea $amilie, la $emeile cu de-ete de p#ian:en, ca ale mele, la motenirea mea. >a Ne@ 5rleans0. &oamna Datson nu i l#s# lui !ar" prea mult timp s# se +ucure de noua ei $ericire. % Pleac# de acolo, o mustr#, ea. Ai s# te u*i i ai s# te (m+oln#veti. &ou# ore mai apoi, mer-)nd de a lun-ul pun,ii, (i povestea (nc# lui !ar" despre +olile pe care le avuseser# copii ei i despre $elul (n care a+ia sc#paser# de moarte i urm#ri ne$aste. % &e ce ne oprim4 reui !ar" s# (ntre+e. /asul (nainta $oarte (ncet i se (ndrepta spre malul acoperit de copaci al r)ului. Conversa,ia doamnei Datson (i schim+# pe nesim,ite cursul. % Pro+a+il c# l#s#m sau lu#m la +ord pe cineva sau ceva. .unt or#ele pe am+ele maluri, pe tot parcursul $luviului. Re-ina va opri la oricare din ele, dac# i rost de $#cut +ani acolo. Apuc# +alustrada ornamentat#, aplec)ndu se pe deasupra, d)ndu i la iveal# :upoanele de muselin# i +otinele ne-re, cu v)r$ ascu,it. % Bei6 stri-# ea. Tu de acolo, de :os. Cum se cheam# locul #sta4 ?n ne-ru de pe puntea in$erioar# (i ridic# ochii (n sus. % Nu tiu, doamn#. Eu doar car mar$a pe punte (n acelai $el (n $iecare loc. Nu (ntre+ numele. &oamna Datson nu se descura:a aa de uor. % &ac# tu nu tii, (ntrea+# pe cineva care tie, stri-# ea. /reau s# tiu numele. Ne-rul d#du din umeri i plec#. &oamna Datson se (ndrept# de spate, cu $a,a (nroit# de c)t st#tuse aplecat#. % Nu tiu de ce m am o+osit s# l (ntre+ ceva pe un ni--erE !ar" $u ocat#. Niciodat# nu au*ise cuv)ntul ni--er spus (n -ura mare. Pe l)n-# oc, $u cuprins# de o dorin,# teri+il# s# vad# un sclav mai de aproape. C)nd o voce stri-# dedesu+t; 1Aici e Rochester, doamn#0, !ar" se apropie de travers# i privi (n :os. 5mul era $oarte mare i $oarte ne-ru. !ar" se hli*i la el, uit)nd de maniere, cu ochii i -ura c#scate de mirare. El o v#*u i (i *)m+i. !ar", (nc)ntat#, (i *)m+i la r)ndul ei. i ridic# uor m)na, $lutur)nd o spre el. Apoi (i aminti c# omul era un str#in3 l#s# s# i cad# m)na i i (ntoarse (ncurcat# privirea i $a,a roie de ruine. i $#cu de lucru cu +ila de lemn de l)n-# m)na ei, una din seriile de +ile ce decorau +alustrada, ca i cum aceasta ar $i $ost scopul ridic#rii m)inii. .pre oroarea ei (ns#, +ila se desprinse i c#*u, rosto-olindu se pe punte. !ar" aler-# s o prind#, sim,indu se st)n-ace i stupid#. % Pentru numele lui &umne*eu, clonc#ni doamna Datson, ce $aci acolo, !ar"4 Ce s a (nt)mplat4

!ar" era mul,umit# c# iretlicul nu i $usese di+uit. Prinse +ila i o puse la loc. % ! am spri:init de ea i a c#*ut, doamn# Datson. % Atunci cred c# ar $i +ine s# stai mai departe de +alustrad#. /ino aici. !ai po,i vedea de+arcaderul, dac# vrei. Numele or#elului e Rochester. !ar" st#tu c)teva minute cu doamna Datson. &ar curio*itatea o m)n# cur)nd spre pror# s# vad# ce se petrecea acolo. /aporul se i*+ise de o uoar# ridic#tur#, (n $a,a malului estic. 8r)n-hii -roase, cu la,uri la capete *+urar# dedesu+t, de pe puntea in$erioar# (n m)inile +#ie,andrilor a-ita,i de pe mal. .e (mpin-eau i se (m+r)nceau unul pe altul pentru privile-iul de a pune la,urile pe ,#ruii de lemn de pe ,#rm. 5 mul,ime de +#r+a,i, $emei, copii, se adunase (n apropierea r)ului. Ieeau la iveal# din um+ra a dou# pasarele, pe m#sur# ce erau co+or)te. Apoi se produse o mic# de*ordine. .e au*ir# stri-#te de pe ,#rm, de pe vapor, clopote sun)nd, pu$#ituri de la couri, +#ie,i aler-au de a lun-ul plat$ormei de lemn spre i de la vas, apoi mu-etul de protest al unei vaci lovite. 5 voce puternic# +u+ui, acoperind *-omotul; % Fine,i str)ns acolo. Eu sunt e$ cu (nc#rcarea aici, i eu v# spun cum $acem6 Ne-rul co+or( pe una din plat$orme, ,in)nd c)te un +utoi enorm pe $iecare um#r, cu +ra,ele sale de e+onit#. Era urmat de un al+ (ntr o hain# (ncheiat# (n nasturi de alam# i o +onet# ascu,it#, consult)ndu i o h)rtie pe care o ,inea (n m)n#. % <utoaiele de cuie pentru BinGle. Treci. ?n om (i $#cu loc prin mul,ime. % Cat)rul meu n o s# tra-# c#ru,a l)n-# n#r#vaa asta de vac#, se pl)nse el. % Nu l (nvinov#,esc, spuse ne-rul. ?nde i c#ru,a dumitale, domnule BinGle4 5 s# pun eu cuiele (n ea. !ul,imea se d#duse la o parte s# l lase s# treac#. .e (ntoarse repede i urc# pe vas. BinGle d#du repede c)teva mone*i de ar-int pentru h)rtia din m)na omului (n uni$orm#. Apoi, aten,ia mul,imii se (ndrept# spre vaca n#r#va#. Aceasta nu voia s# p#easc# pe pasarel#. 5mul (n uni$orm#, cu m)inile (n +u*unare, se spri:ini de un copac, i-nor)nd a-ita,ia. !ul,imea se (ntrecea (n s$aturi, (ncura:#ri sau reprouri. !ar" chicoti. &oamna Datson (i d#dea, de la distan,#, opinia re$eritoare la ce ar $i de $#cut. &up# un timp, nite +#r+a,i co+or)r# din vas, amestec)ndu se cu privitorii. !ar" (l v#*u pe ne-ru r)*)nd laolalt# cu al,ii trei. 5+serv# de asemenea un trio de +#r+a,i al+i, (m+r#ca,i (n haine din piele de c#prioar#, cu $ran:uri. i (ntinse -)tul, s# vad# mai +ine. &a, erau (nc#l,a,i (n mocasini. !ar", $#r# o vor+#, o$t#. Era aa de romantic. n ciuda $aptului c# romanele erau inter*ise de c#lu-#ri,e, citise (mpreun# cu cole-ele ei de clas# /)n#torul de cer+i i ?ltimul mohican. &oamna Datson o$t# i ea. % Ce plictisitor e totul. /ino, !ar". Bai s# intr#m (n ca+in#. Au*i idee6 .# $aci lumea s# atepte pentru o vac#6 % A vrea s# mai stau pu,in, v# ro-, spuse !ar". 5 s# vin mai t)r*iu. % Ce4 .# las eu o $at# t)n#r# sin-ur# (n mi:locul str#inilor4 Nu i asta !uriel Datson. Nimeni nu poate s# spun# c# nu mi am $#cut datoria c)nd a $ost ca*ul. mi amintesc c# odat#2 Amintirile doamnei Datson se topir# (n str#$undurile contiin,ei lui !ar" $#r# ca aceasta s# ia not# de ele, era $ascinat# de lupta cu vaca. ?nul dintre +#r+a,ii (m+r#ca,i (n haine de piele (ncerca acum s o urneasc#. i $i'# +ra,ul (n :urul -)tului vitei, str)n-)ndu l (n timp cu o tr#-ea. % mi omoar# vaca6 ,ip# o voce de $emeie.

5$icialul (n uni$orm# se (ndep#rt# de l)n-# copac, apropiindu se; % ncetea*#6 url# el. /aca asta tre+uie (nc#rcat# pe vas, nu omor)t# pentru masa de sear#. .e (ndrept# spre vac#, i omul (m+r#cat (n haine din piele de c#prioar# sl#+i str)nsoarea. % nc#p#,)nat# ca indienii, spuse el. Prietenii lui r)ser#. 5$icialul se (ntoarse spre ne-ru; % Joshua, stri-# el. /ino s# (ncarci vaca asta. Ne-rul cel uria se (ndrept# spre vac#. % Ascult#, v#cu,o, spuse el cu voce tare. ,i aminteti ce s a (nt)mplat la Jerico, nu i aa4 Cred c# nu vrei s# $ii *v)rlit# la p#m)nt. Aa c# las# te urnit#. >u# $unia care (ncon:ura -)tul vitei i i prinse cap#tul cu din,ii. Apoi o urni rapid. nainte ca cineva s# reali*e*e ce $#cea, $u (n spatele vacii, str)n-)ndu i cu putere picioarele de la spate cu $r)n-hia. .e (ndrept# apoi spre pasarel#, $or,)nd animalul s# mear-#, ca s# nu se pr#v#leasc# la p#m)nt. H)m+ea lar-, ,in)nd $erm (ntre din,ii al+i cap#tul $r)n-hiei. % !er-e ca o roa+# privete, spuse doamna Datson. Ei +ine, n am mai v#*ut niciodat# aa ceva. !ul,imea r)dea i aplauda. <#ie,ii $luierau i +#teau din picioare. /aca, n#ucit#, se poticni pe puntea de lemn, mu-ind de ,i $#cea mil#. Ceva ca un $ul-er lic#ri prin $a,a ochilor lui !ar". Ceva str#lucitor lic#ri l)n-# omul (n piele de c#prioar# care nu reuise s# urneasc# vaca. Acesta aler-a acum spre vas, cu +ra,ul ridicat. % ,i +a,i :oc de mine, ne-rule46 url# el. Are un tomaha@G, (i spuse !ar". ?ite l, are pene prinse pe coada de lemn, e'act ca (n c#r,i. 5h, &umne*eule, o s# l arunce (n ne-rul acela. % 8ii atent, Joshua6 stri-# ea. !)na (i nimeri pe +ila decorativ# de pe +alustrada din $a,a ei. 5 smuci i o arunc# spre tomaha@G ul str#lucitor. Au*i un *-omot surd c)nd +ila (l lovi pe omul (n piele de c#prioar# (n cap. % 5h, nu, -emu ea. Ce am $#cut4 % Ce ai $#cut, !ar"4 spuse doamna Datson. 8u-i repede de aici, (nainte s# a$le cineva c# tu ai $ost cu pricina. 5 lu# pe !ar" de +ra, i o *ori de a lun-ul pun,ii, apoi prin salon, p)n# (n ca+ina doamnelor. % N am vrut s# l r#nesc, pl)n-ea !ar". &ar voia s# arunce2 % Taci, $eti,o. Cu c)t vor+eti mai pu,in, cu at)t mai +ine. N o s# spun o vor+#, i nimeni altcineva, dealt$el. &oar s# te ,ii departe de punte de acum (nainte. >as# i pe cei de :os s# i re*olve sin-uri ne(n,ele-erile. Bai, vino i spal# te pe $a,#. E aproape timpul cinei i tre+uie s# ar#t#m +ine. >o-oreea doamnei Datson nu se mai potolea. E'amina -ardero+a lui !ar" i declar# c# rochia de a+solvire era e'act ce i tre+uia, e'plic)ndu i c# toate +a-a:ele erau p#strate (ntr un cu$#r, aproape de +iroul c#pitanului. 5 conduse pe !ar" de a lun-ul coridorului p)n# la cu$#r, instrui pe una din cameristele de culoare s# i calce rochia lui !ar", ca i pe a ei proprie, apoi s# le aduc# (ndat# la ca+in#. % Rochia asta (i place cel mai mult domnului Datson din toate rochiile mele, spuse ea3 o iau (ntotdeauna cu mine (n c#l#toriile astea pentru c# este $oarte potrivit# $elului #stuia de petreceri, la care tre+uie s# apari (n ,inut#. Acum ia ,i panto$iorii #tia $rumuei i uori. Am s# te a:ut s# ,i $aci p#rul i ai s# $ii re-ina vasului. % Nu i o $at# $rumoas#4 se adres# doamna Datson c#pitanului. 5 or$an#, oh, e o poveste aa de trist#. Am (nc#l*it o la s)nul meu, ca pe mieluica lui A+raham. !ar", spune i c#pitanului ce s a (nt)mplat. .unt si-ur# c# o s# vrea s# st#m l)n-# el. 5 or$an# la prima ei c#l#torie pe $luviu2 &umne*eule, c#pitane, ce ele-ant arat# masa6 Ce al+ituri $ine. Nu ,i am spuse eu, !ar"4

Re-ina servete o mas# de clas#. .o,ul meu, domnul Datson (l cunoate pe proprietarul vasului, pe unul dintre proprietari adic#, tiu c# s o mul,ime2 ,i aminteti, c#pitane, eu i domnul Datson c#l#torim (ntotdeauna cu Re-ina c)nd mer-em la Pitts+ur-h. C#pitanul morm#i printre $avori,ii imeni c# i amintea de doamna Datson $oarte +ine. Apoi se concentr# asupra polonicului cu care i turna supa -roas#, maronie, din supiera dinaintea lui. Chelnerii sosir# cu $ar$uriile de sup#, i le ae*ar# (n $a,a $iec#reia din cele trei*eci i ase de persoane ae*ate la masa cea lun-# din mi:locul salonului. Re-ina din Cairo avea doar :um#tate din locurile din ca+ine ocupate de pasa-eri. Cele mai multe pro$ituri (i proveneau din transportul de m#r$uri i de la pasa-erii care i -#siser# ad#post printre courile, +utoaiele i vitele de pe puntea in$erioar#, unde ca*area costa *ece cen,i pe *i i merindele ,i le aduceai cu tine. !)ncarea pentru pasa-erii din ca+ine era, cum promisese doamna Datson, $oarte +un# i se servea (ntr o a+unden,# copleitoare. &up# primele dou#*eci de minute din timpul cinei, !ar" reali*# c# nimeni nu spunea nimic re$eritor la $aptul c# ea aruncase +ila. Asta (nsemna c# omul nu $usese lovit r#u, (i spuse ea i se +ucur# de puiul (n sos cu piure de carto$i, ma*#re proasp#t#, morcovi, cornule,e, past# de tomate i lapte. .e +ucur# de asemenea de conversa,ia cu +#tr)na care st#tea al#turi de ea. % Am opt*eci i apte de ani, (i spuse ea lui !ar" i (nc# mai sunt (n toate doa-ele. Am au*it, despre vasele astea i mi am *is c# tre+uie s# c#l#toresc pe unul din ele (nainte de a muri. 7i iat# m# s. ! am (m+arcat la Rochester cu vaca mea i o s# mer- p)n# la Cro@n Cit". Aproape trei sute de mile. Recunosc c# p)n# atunci o s# m#n)nc pe cinste. &e cealalt# parte a lui !ar", doamna Datson t#cea, m)nc)nd cu l#comie. &up# ce (n-hi,i ultima +uc#,ic#, vocea (i reveni. % Acum ne putem retra-e, !ar". Cu doamnele, +ine(n,eles. <#r+a,ii a+ia ateapt# s# plec#m ca s# i poat# vedea de $umat i de alte dr#cii. i roti cochet ochii spre c#pitan3 acesta *)m+i cu -reu, dar se ridic#, ner#+d#tor s# i tra-# doamnei Datson scaunul la o parte, aa (nc)t aceasta s# poat# p#r#si masa. napoiate (n ca+in#, doamna Datson se pre*ent#, pe ea i pe !ar", celor dou#spre*ece doamne cu care (mp#r,ea (nc#perea. % 5 mic# or$an# cura:oas#, le spuse ea, care mer-e tocmai p)n# la Ne@ 5rleans, la +unica ei, pe care n a v#*ut o niciodat#. &oamnele r#spundeau cu mici e'clama,ii de simpatie, (nainte ca doamna Datson s# i continue monolo-ul, !ar" se $olosi de oca*ie s# (ntre+e dac# cineva i ar putea spune cum era Ne@ 5rleans. % Nu tiu nimic despre oraul #sta, m#rturisi ea. Nici m#car c)t de departe este. Era $oarte departe, a$l# ea. At)t de departe (nc)t niciuna din doamne nu $usese p)n# acolo i nici nu cunotea pe cineva care s# $i $ost. i d#dur# cu p#rerea cu privire la distan,#. Tre+uia s# $ie (ntre o mie cinci sute i cinci mii de mile. % 7i c)t am mers p)n# acum4 % Aproape o sut#. !ar" r#mase ca tr#snit#. 15 s# (m+#tr)nesc pe vasul #sta, printre +a+e0, -)ndi ea. 17i doamna Datson o s# vor+easc# (n $iecare minut i (n $iecare *i0. % &omnul Datson (l cunoate pe proprietar, spunea ea (ntre timp, aa c# noi c#l#torim (ntotdeauna cu Re-ina. !er-em la Pitts+ur-h de patru sau de cinci ori pe an. &omnul Datson are un ma-a*in universal (n Portsmouth, 5hio, ti,i, i2 n acea noapte !ar" st#tu mult timp trea*#, dup# ce toat# lumea din ca+in# adormise, cu perdelele trase (n :urul paturilor. Au*ea va- hohotul de r)s din salon i (i ima-ina c# putea s#

miroase $umul de ,i-ar#. Bainele tat#lui ei aveau (ntotdeauna o va-# arom# de tutun. ncerc# s# adoarm#. .e scul# +rusc, (ntre+)ndu se ce o deteptase. Pu$#itul ritmic al courilor vasului (i aminti unde se a$la. Apoi au*i mu*ic#, de departe, va-, ca (ntr un vis. n timp ce asculta, mu*ica se au*ea tot mai tare. !ar" s#ri din pat i trecu pe l)n-# $emeile care dormeau, (ndrept)ndu se spre $ereastra ca+inei. &es$#cu pu,in perdelele i privi a$ar#. Era o lun# str#lucitoare care ilumina +alustrada pun,ii i $#cea +ilele decorative s# luceasc# precum un ir de lumin#ri. &incolo de +alustrad#, putu vedea $luviul, ne-ru i misterios, pe care lumina lunii descria o c#rare de ar-int ce ducea la un mal (ndep#rtat str#:uit de ar+ori cu coroane ar-intii. !u*ica deveni mai distinct# i se contura o apari,ie ma-ic#. Era vasul acela mare, (n al+ i auriu, pe care l v#*use la Pitts+ur-h. Toate luminile de pe cele trei pun,i ale sale erau aprinse, lic#rind (n auriu, $#c)nd $orma vasului s# sclipeasc#, str#$ul-er)nd. Pe c)nd trecea pe l)n-# domoala Re-in#, mu*ica o (n$#ur# pe !ar", ca o vra:#. Au*i r)setele i v#*u +#r+a,i i $emei dans)nd su+ candela+rele str#lucitoare de cristal. 7i apoi, mult prea repede, disp#ru. !ar" ascult# p)n# ce sunetele se au*ir# tot mai sla+, apoi se topir# (n dep#rtare. Privi d)ra al+# a vasului, luminat# de lun#, p)n# ce totul disp#ru i r)ul r#mase iar#i ne-ru, str#+#tut de o sin-ur# +and# ar-intie. !alul din dep#rtare, cu copacii de ar-int, p#rea s# lunece, (ncet, linitit, $rumos i straniu. !ar" o$t#, emo,ionat# de tot ce v#*use i dori s# dure*e c#l#toria la nes$)rit. /ia,a lui !ar" la +ordul Re-inei din Cairo era oarecum di$erit# de tot ce cunoscuse p)n# atunci i (i putea ima-ina. P#rea c# nu e'ista nici timp, nici distan,#. Totul era lipsit de m#sur#. 8luviul era mereu acolo, acelai $luviu lar-, a-itat, neschim+#tor, (n ciuda succesiunii de cotituri i maluri a+rupte i insule i or#ele. Pusese st#p)nire pe o +anc# ce d#dea spre prora, ad#postit# de um+ra proiectat# de ca+ina pilotului, de deasupra. &e acolo privea $luviul, privea celelalte vapoare cu a+uri, plutele uriae, lepurile c#r)nd +utoaie i couri i vite i, uneori, $amilii cu oale de -#tit i ciu+#re de sp#lat, $olosindu le, (n timp ce $luviul (i ducea la destina,ie. /edea semnalele pe care le $#ceau +#r+a,ii de pe un mal sau altul, $lutur)nd un stea- lar-, ca s# semnale*e Re-inei s# acoste*e i s# (ncarce, apoi (nv#,# s# recunoasc# cele trei uier#turi care anun,au inten,ia acestuia de a opri, dar $#r# s# (ncarce. Nu se plictisea niciodat# privind iureul de pe ,#rm c)nd vaporul se (ndrepta spre docuri sau de+arcadere i putu (n cur)nd s# prevad# c)nd vasul se va opri din proprie ini,iativ# i va trimite un mem+ru al echipa:ului pe ,#rm s# cumpere com+usti+il pentru ca*ane sau m)ncare pentru masa de pr)n* sau sear#. C)nd pasa-erii co+orau, st#tea l)n-# +alustrad# i le ura r#mas +un. C)nd noi pasa-eri se (m+arcau, (i privea cu interes, (ncerc)nd s# i ima-ine*e care puteau $i povetile vie,ii lor, tiind c# le va a$la pro+a+il, cel pu,in par,ial, $iindc# doamna Datson cu si-uran,# c# se va pre*enta, mai (nt)i pe ea, apoi pe !ar", povestindu le tuturor 1trista istorie0 a +ietei or$ane. 7i doamnele o priveau cu simpatie i promiteau s# i $ie mame adoptive at)t c)t se a$lau la +ord. Ast$el c# !ar" avea (ntotdeauna companie pe +anca ei. 7i doamnele (i r#spundeau (ntotdeauna cu lu' de am#nunte la (ntre+#rile politicoase despre casa i $amilia lor. &e Ia ele a$l# !ar" c# o latur# a $luviului era 5hio i cealalt# /ir-inia de /est. Penns"lvania r#m#sese mult (n urm#. Hile i mile i cotituri i de+arcadere se (n-em#nau, estomp)ndu se, i apoi pe o parte a $luviului era 5hio i pe cealalt# IentucG". C)nd Datsonii p#r#sir# vasul, domnul Datson (i (napoie +anii, cu o plec#ciune ,eap#n#, iar doamna Datson o str)nse (n#+uind o (ntr o (m+r#,iare (nl#crimat#, l#s)nd o (n -ri:a doamnei 5hlandt.

.tout, Dri-htsville, A+erdeen, Bi--insport, Neville, Cincinnati, apoi o *i i o noapte de ateptare pentru o (nc#rc#tur# uria# de carne de vit# (n +utoaie cu saramur#. Apoi c)teva ore i 5hio pieri, pe unul din malurile $luviului r#m)n)nd (nc# IentucG", pe cel#lalt ap#r)nd Indiana, cu Ra++it Bash la prima oprire acolo. 7i doamna 5hlandt d)nd o pe !ar" (n -ri:a domnioarei &icGens, 1o celi+atar# toat# via,a i m)ndr# c# avusese +unul sim, s# alea-# calea asta0. 5r#ele ap#reau i disp#reau, doamnele vor+eau cu !ar" pe +anca ei i (n ca+in#. &ar niciuna din ele nu $usese vreodat# la Ne@ 5rleans i nu cunotea pe cineva care $usese. P)n# la >ouisville. Acolo se (m+arc# o $amilie cu cinci copii su+ apte ani i Re-ina se tre*i din amor,ire. 1&a, am $ost odat# cu un lep p)n# la Ne@ 5rleans0, spuse tat#l, 1dar eram $oarte t)n#r atunci i ce am v#*ut la Ne@ 5rleans nu e potrivit pentru urechile tale0. Peste dou# *ile Re-ina acost# la Evansville. 8amilia de+arc# i to,i cei de pe vas, inclusiv animalele, avur# parte de o +inevenit# pace. &ar linitea dur# prea mult. Cu mult dup# ce $amilia i (nc#rc#tura cu destina,ia Evansville p#r#si Re-ina, mult timp dup# ce noua (nc#rc#tur# $u adus# la +ord i asi-urat#, vasul r#mase pe loc. Courile pu$#iau uor, ceea ce (nsemna c# main#ria producea a+uri care s# (ntoarc# roata cea mare de la c)rm#. &ar roata nu se mica. % Cred c# atept#m pe cineva care vine cu tr#sura aceea, (i d#du !ar" cu p#rerea. Privi,i, domnioar# &icGens. Alear-# ca v)ntul. Tr#sura era nea-r#, la $el de lucioas# ca pielea de cea mai +un# calitate, tras# de nite cai al+i, teri+ili, m)na,i (ntr un -alop cura:os. /i*itiul era un ne-ru (m+r#cat (ntr un costum de culoare al+#, cu :a+ou din dantele al+e, spumoase, iar pe cap cu :o+en. Tre+ui s# se ridice (n picioare ca s# opreasc# +idiviii la cap#tul docului. !ar" putu s# vad# $r)iele str)nse (n m#nuile lui al+e. n ciuda acestei sosiri (n iure, ocupan,ii tr#surii p#reau s# nu se -r#+easc# s# ias# la vedere. ?ile r#maser# (nchise, (n timp ce vi*itiul desc#rca vali*ele i cutiile cu p#l#rii (n-r#m#dite pe deasupra tr#surii. Nici o micare nu se produse p)n# ce acesta nu aler-# de patru ori dus (ntors p)n# ia vapor, duc)nd +a-a:ele la +ord. Apoi deschise ua tr#surii i se (nclin#. 7i ap#ru cea mai ele-ant# $emeie pe care a v#*use !ar" vreodat#. Purta un costum maron (nchis, de c#l#torie. !#nuile (i erau ne-re, de un ne-ru ad)nc. Iar versiunea ei de rochie practic# era de un ra$inament incompara+il. Rochia ei maron era din m#tase i ra*ele soarelui $#ceau culoarea str#lucitoare, +#t)nd (n nuan,ele celei mai dulci am+re i p)n# la cea mai (nchis# culoare a ca$elei. Corsa:ul (i venea per$ect, sus,inut de (nchi*#tori ornamentale so$isticate ce se terminau (ntr o talie ne(nchipuit de su+,ire, (ncon:urat# de un cordon din aceeai m#tase r#sucit# din care erau $#cute i ornamentele. Cele trei volane ale $ustei lar-i erau m#r-inite de dantele ne-re, ca i m)necile (n clopot. !anetele erau dintr o plas# de m#tase nea-r# +rodate cu minuscule ornamente maron. <oneta era de culoare maron, cu un +o-at ornament de dantel# nea-r# i pan-lici de un nemaiv#*ut al+astru deschis, le-ate su+ +#r+ie (ntr o $und# mare, la mi:loc. C)nd p#i s# co+oare din tr#sur#, ridic)ndu i rochia, :upoanele (i lic#rir# (n cinci nuan,e de al+astru. 5 lu# spre vapor, i alt# $emeie iei (n urma ei din tr#sur#. Era (m+r#cat# (ntr o rochie de m#tase -ri, cu un or, tivit pe la mar-ini cu dantele, mai mult de ornament dec)t pentru protec,ie. Ra*ele o+lice ale soarelui $#ceau s# i str#luceasc# cerceii mari de aur, contrast)nd cu pielea ei nea-r#, care ar#ta i mai nea-r# dec)t era, din cau*a tur+anului al+ de pe cap. i $#cu semn +ir:arului s# i ia -eanta de piele roie pe care o purta i se -r#+i s o prind# pe $emeia care co+or)se mai (nainte. % !da6 $#cu domnioara &icGens. Am mai v#*ut eu p#s#ri rare p)n# acuma, dar niciuna ca asta.

% C#pitane, n am s# mi iert niciodat# c# te am $#cut s# atep,i at)t, o au*i !ar" spun)nd pe $emeia cea ele-ant#, c)nd intr# (n salon cu domnioara &icGens. % Nici eu, spuse domnioara &icGens, (ntr o oapt# (n mod voit audi+il#. !ar" roi, (ncurcat#. 8emeia se (ntoarse s# le priveasc#, cu spr)ncenele ridicate a uimire. C#pitanul (i drese -lasul. % &oamn# JacGson, pot s# v# pre*int dou# din doamnele care vor c#l#tori (mpreun# cu dumneavoastr#4 Aceasta este domnioara &icGens, iar t)n#ra este domnioara !ar" !acAlistair. .unt pe Re-ina de c)nd a (nceput c#l#toria, la Pitts+ur-h, i d)nsa mer-e p)n# la cap#tul cursei, la Ne@ 5rleans. &oamna JacGson (i *)m+i lui !ar" i i (ntinse o m)n# (ntr o m#nu# ce i venea per$ect. % C)t m# +ucur c# te am (nt)lnit, domnioar# !acAlistair. Ne@ 5rleans este i oraul meu. !ar", teri+il de impresionat#, str)nse m)na ce i se (ntinse. % 5h, m# +ucur c# am ateptat dup# dumneavoastr#, stri-# ea. % Ce t)n#r# cura:oas# eti, !ar", spuse doamna JacGson. 8usese politicoas#, dar de o re*erv# aproape -lacial# c)nd !ar" o +om+ardase cu (ntre+#ri despre Ne@ 5rleans. &ar mai apoi, c)nd a$l# c# !ar" era sin-ur# pe lume, (ncepu s# se de*-he,e. 7i c)nd !ar" (i m#rturisi c# nici m#car nu tia dac# +unica ei mai tr#iete i nici cum o cheam#, doamna JacGson (i lu# m)inile (ntr ale ei i nu mai conteni s# i e'prime compasiunea. !ar" sim,i c# (n$lorete, copleit# de pre*en,a ei plin# de c#ldur#. % !# simt aa de norocoas# s# am o prieten# ca dumneavoastr#, doamn# JacGson. .unte,i aa de ama+il#, de $rumoas# i de ele-ant#. A vrea s# pot $i i eu ca dumneavoastr#. % Ce dr#-u,# eti, scumpa mea. !ar" nu mai au*ise niciodat# o voce ca a doamnei JacGson. Era dulce i domoal#, aproape lichid#, cu consoanele indistincte sau pierdute cu des#v)rire i vocalele accentuate, ca nite note mu*icale. 7i *)m+etul (i era moale, (ncep)nd cu un a+ia percepti+il tremur al +u*elor, care apoi se r#sp)ndea, $#c)nd s# se (ntoarc# col,urile -urii, sco,)nd (n $inal la iveal# nite din,i al+i, $rumoi, cu o mic# i $ascinant# ire-ularitate, un pic (nc#leca,i chiar (n $a,#. P#rul (i era +lond i ochii al+atri, cel mai luminos al+astru pe care (l v#*use !ar" vreodat#, ad)nci, acoperi,i de pleoape -rele, care r#m)neau aproape (nchise (n timp ce vor+ea. Apoi spr)ncenele ei arcuite, i ochii ce p#reau s# devin# mai mari i mai rotun*i, hipnotici. To,i de pe vapor c#*user# (n mre:ele $armecului ei, chiar i domnioara &icGens. !ar" se sim,i incredi+il de norocoas# c)nd doamna JacGson ar#t# $#r# putin,# de t#-ad# c#, dintre to,i, pre$era compania ei. &up# cin#, c)nd doamnele se retraser# (n ca+ina lor, doamna JacGson o (ntre+# pe !ar" dac# n ar vrea s# vin# cu ea pe punte. % E o ruine s# pier*i apusul soarelui. Culorile sunt aa de $rumoase c)nd se re$lect# (n ap#. !ar" era si-ur# c# doamna JacGson era cea mai poetic# $emeie din lume. 1.unt si-ur# c# i mama mea adev#rat# era aa0, -)ndi ea. 1>a $el de $rumoas#, cu aceeai voce mu*ical#. E ca i cum n ar $i murit niciodat#, ca i cum s ar $i (ntors dup# $oarte mult timp ca s# $ie cu mine i s# m# duc# (napoi, acas#0. % Nu i aa c# Ne@ 5rleans e $rumos4 (ntre+# ea, si-ur# c# tre+uia s# $ie dac# era casa doamnei JacGson. 7i a mamei ei. % Ca un ,inut de +asm. Casele sunt toate (n culori di$erite, cu +alcoane din $ier $or:at, ca o dantel# nea-r#. 7i $iecare din ele are c)te un secret i -r#dini (n$lorite tot timpul anului. !ar" opti, emo,ionat#; % !inunat.

% &a, aa este. 5 s# ,i plac#. C)t a vrea s# $iu cu tine, s# m# +ucur de (nc)ntarea ta. !ar" sim,i o str)n-ere de inim#. % &ar n o s# $i,i4 Nu mer-e,i i dumneavoastr# la Ne@ 5rleans4 % &esi-ur. &ar nu cu vaporul #sta. !er-e prea (ncet i e prea incomod. .unt cam dou# sute de mile p)n# la Cairo, Illinois. 7i p)n# la $luviul !ississippi. 5 s# m# trans$er acolo pe alt vapor. % 5h, (n,ele-. !ar" a+ia se st#p)ni s# nu pl)n-#. Apoi, doamna JacGson spuse vor+ele pe care ar $i vrut cel mai mult s# le aud# de la ea. % &e ce nu schim+i i tu vaporul, !ar"4 Am putea c#l#tori (mpreun#. A $i aa de (nc)ntat#6 1Tre+uie c# vise*0, (i spuse !ar". .e (nv)rti, privindu i v)rte:ul $ustelor, n#ucit# de $ericirea ei i de schim+area ce se petrecuse. &oamna JacGson *)m+i, *)m+etul ei moale. Apucase s# o trans$orme complet pe !ar". % Nu po,i s# por,i uni$orma asta de pension, dra-#, spusese ea. 5 s# $ie pe *i ce trece tot mai cald, pe m#sur# ce (naint#m spre sud, i n ai s# po,i re*ista. 5 s# mi pun camerista s# mi modi$ice una din rochii pentru tine. E $oarte priceput# i $oarte rapid#. Rochia era dintr un +atist al+, str#ve*iu, plisat i dantelat, m#r-init cu aplica,ii de dantel# pe (ncre,ituri, dintr o m#tase al+astr#. .u+ ea, !ar" era str)ns# (ntr un corset din dantele i m#tase al+#. Trei r)nduri de :upoane de m#tase, m#r-inite cu dantel#, p#reau o spum# al+#, su+ $usta str#ve*ie. C)nd !ar" $usese -ata (m+r#cat#, camerista doamnei JacGson o piept#nase i i (ncre,ise p#rul cu un ondulator de $ier, apoi (i le-ase c)rlion,ii (n m#nunchi, deasupra urechilor, cu $undi,e din m#tase al+astr#. % Ar#,i (nc)nt#tor, dra-a mea, spuse doamna JacGson. ?ite nite m)nui al+e i o um+rel# de soare. Bai s# i spunem la revedere c#pitanului i prietenilor t#i. Presimt c# vasul o s# coteasc# spre de+arcader. % &umne*eu s# te +inecuv)nte*e, copil#, spuse domnioara &icGens, ter-)ndu i ochii cu +atista. ,i doresc toat# $ericirea posi+il#. % !ul,umesc, domnioar# &icGens. 7i ochii lui !ar" erau ume*i. i lu# pe r)nd r#mas +un de la to,i pasa-erii, apoi (l v#*u pe c#pitan pe punte. % 5 s# ne lipseti la to,i, domnioar#, spuse el. A $ost o pl#cere s# te avem la +ord. % >a revedere, domnioar#, spuse camerista ca+inei. Ar#ta,i ca o prin,es#. % !# i simt ca o prin,es#, r#spunse !ar". N am $ost (n via,a mea aa de $ericit#. 5 urm# pe doamna JacGson de a lun-ul pun,ii, aproape aler-)nd. n $a,a lor se a$la un ma-ni$ic vas cu a+uri, cu stea-urile $lutur)nd i o orchestr# c)nt)nd o melodie vesel#. Pe punte, se (ntoarse s# $ac# semne de adio cu m)na. Ne-rul cel uria o salut#. !ar" *)m+i. % >a revedere, Joshua, stri-# ea. Apoi se -r#+i s o prind# din urm# pe doamna JacGson. &oamna JacGson lu# o sticl# ele-ant# de par$um i o stropi pe !ar" dup# lo+ii urechilor. Apoi (i apropie o+ra*ul de al ei. % ntotdeauna mi am dorit s# pot avea o $at#, murmur# ea, o $eti,# dulce, ca tine, !ar". Cum nu ai o mam#, nu ai vrea s# $ii o $iic# pentru mine4 !ar" se arunc# de -)tul doamnei JacGson; % !ai mult dec)t orice pe lume, opti ea. &oamna JacGson o s#rut# pe am)ndoi o+ra:ii, apoi se desprinse din (m+r#,iare.

% Asta m# $ace $oarte $ericit#, dra-a mea. 5 s# ne sim,im minunat (mpreun#. Ai s# locuieti cu mine la Ne@ 5rleans i vom -#si $amilia ta. &ar (nainte de a a:un-e acolo o s# te (nv#, cum s# devii o adev#rat# $iic# a .udului. Pentru (nceput, a vrea s# mi spui !iss Rose (n loc de doamna JacGson. RoseJ e porecla mea. % A $i putut -hici, spuse !ar". Ar#ta,i chiar ca un tranda$ir, i mirosi,i la $el de $rumos. &oamna JacGson chicoti. % 7i tu la $el, dra-a mea. E de mirare ce poate $ace pu,in par$um, i o+ra:ii (,i sunt aa de proaspe,i i (m+u:ora,i. Totui, s# aplic#m pu,in# pudr# pe +#r+ie i pe $runte, unde te a ars soarele. &e-etele doamnei JacGson se micar#, e'perte. !ar" se l#sase (ntru totul pe m)na ei. i d#ruise, dealt$el, i inima. !emphis <elle (i p#ru lui !ar" un loc de +asm. Era unul din cele mai noi vapoare cu a+uri de pe !ississippi i +ene$icia de lu'ul 1palatelor plutitoare0 care $#ceau m)ndria $luviului. Pasa-erii aveau ca+ine separate, cu paturi uriae, cu plase $ine contra ,)n,arilor at)rn)nd su+ +aldachinele de m#tase. 8erestrele mari ce d#deau spre puntea mare, lustruit#, aveau perdele de m#tase, iar covoarele ad)nci se sim,eau ca o cati$ea su+ picior. Era acolo un salon (nalt de dou# sute de picioare, cu splendide o-lin*i aurite care se (n#l,au p)n# (n tavanul de dou#*eci de picioare (n#l,ime i candela+re ce se aprindeau cu -a*, cu ornamente de cristal (n $orm# de cascade de prisme lucitoare. Cina se servea la ora opt i consta din apte $eluri de m)ncare cu di$erite vinuri servite (n pahare de ru+in. ?n chelner cu m#nui al+e st#tea (n spatele scaunului acoperit cu +rocart al $iec#rui pasa-er, -ata s# l serveasc#, anticip)ndu i orice dorin,#. <#r+a,ii erau (m+r#ca,i (n costume de -al#, cu +utoni din perle la c#ma#, $emeile aveau umerii -oi, cu -)tul i urechile sclipind de pietre pre,ioase. n timpul cinei c)nta un cvartet de instrumente cu coarde. &up# cin#, mesele erau (nl#turate i o orchestr# c)nta pentru dansatori. Nu era nevoie ca doamnele s# se retra-#. 5 serie de (nc#peri erau disponi+ile pentru :ocul de c#r,i, pentru $umat sau pentru :ocul de +iliard, pe puntea superioar#. % N am dansat niciodat#, se con$esa !ar". A putea doar s# privesc4 % &esi-ur, dra-#, spuse doamna JacGson. /om sta aici, pe canapeaua asta i ne vom +ucura de mu*ic#. !)ine voi aran:a s# e'erse*i cu unul din o$i,eri. 5 privi pe !ar" cald, apro+ator. Aceasta (i acoperise umerii i pieptul cu un al lar-. .e sim,ise prea -oal# (n rochia de sear# pe care i o d#duse doamna JacGson. Trei *ile mai apoi, purta o rochie de sear# din muselin# ro*, cu m)neci $oarte lar-i, care (ncepeau din v)r$ul umerilor, i picioarele (i +#teau (n ritmul mu*icii, dornice de dans. !iss Rose o (nv#,ase cum s# $ie o adev#rat# t)n#r# doamn# din Ne@ 5rleans. &e-etele lui !ar" (i $#ceau de lucru cu evantaiul din dantel# nea-r# pe care (nv#,ase s# l $oloseasc# ca s# i ascund# roea,a, sim,indu se $oarte monden#. n partea cealalt# a (nc#perii un +#r+at puse pariu o sut# de dolari cu prietenul s#u c# acesta nu o va putea $ace pe 1$eti,a (n ro*0 s# danse*e cu el. Prietenul re$u*# s# parie*e. % ?ite ce scorpie e mama ei cu oricine e mai t)n#r de apte*eci de ani. n a$ar# de asta, inocenta domnioar# m# plictisete i mi se pare cea mai naiv# -)sculi,# pe care am v#*ut o vreodat#. A (ncerca mai de-ra+# cu mama ei, dar nu mi se pare a $i -enul chiar disponi+il, nu i aa4 &oamna JacGson (i privea cu o aro-an,# (n-he,at#. % <rr, $#cu primul +#r+at, i cei doi prieteni r)ser#, p#r#sind terenul. &oamna JacGson (i *)m+i c#pitanului. Acesta se (ndrept# spre ea. % !ar" dra-#, spuse ea, c#pitanul inten,ionea*# s# te invite la un vals.

!ar" (i $#cu ener-ic v)nt cu evantaiul. &ansase destul de des cu c#pitanul ca s# tie c# nu i va $i -reu s# ,in# pasul cu el, aa c# de data asta evantaiul nu urm#rea s# i ascund# roea,a. ncercase doar s# i r#coreasc# $a,a i -)tul. Temperatura crescuse de c)nd vasul (naintase mai mult spre sud, p#trun*)nd din Illinois (n Tennessee, apoi (n !ississippi. n timp ce dansau, (i m#rturisi c#pitanului c# niciodat# nu i $usese aa de cald. % 7tiu c# e de:a iulie, dar p)n# acum mi am petrecut totdeauna verile (n mun,i. E o surpri*# s# simt cum este o var# adev#rat# i m# deran:ea*# c# i dau at)ta de $urc# lui !iss Rose2 doamnei JacGson. A tre+uit s# i pun# camerista s# mi aran:e*e de patru ori p#rul pe *iua de a*i. C#pitanul *)m+i. .inceritatea lui !ar" era ceva cu totul nou pentru el. Tinerele doamne din sud erau de o+icei (nv#,ate s# $ie cochete cu mult (nainte de a atin-e v)rsta ei. % Tre+uie s o (ntre+ pe doamna JacGson dac# mi este permis s# escorte* tinerele doamne la o plim+are pe punte4 (ntre+# el. Adie acolo o +ri*# pl#cut#3 mer-em cam cu dou#*eci de mile pe or#. !ar" apro+#, d)nd din cap, entu*iast#. % !i ar place $oarte mult, mul,umesc, c#pitane. &oamna JacGson accept# invita,ia c#pitanului, dar cu un amendament. % E uor s# r#ceti dup# dans, spuse ea. &# o $u-# p)n# la ca+ina noastr#, !ar", i adu pentru $iecare din noi un al uor. C)nd !ar" plec#, doamna JacGson (i *)m+i c#pitanului. % Ne distr#m de minune, se pare, (i *ise cu vocea mai ascu,it# ca de o+icei. C),i +ani consideri c# pier*i dac# o iei drept spre Ne@ 5rleans4 % .# nu $ac escal# la Natche*4 E (n a$ar# de orice discu,ie. % C#pitane, am un an-a:ament special pentru seara de Patru Iulie. Contea*# enorm pentru mine s# a:un- la timp. C#pitanul o privi i r)se. % .unt un om lacom, doamn#. R)ser# am)ndoi. % !# surprin*i, c#pitane. Acum hai, uluiete m#. .pune ,i pre,ul. .pr)ncenele lui !iss Rose se cur+ar# c)nd (l au*i. % !# ateptam s# m# uluieti, domnule, nu s# m# oche*i (n halul #sta. Patru vase de m#rimea asta n ar putea (nc#rca un transport care s# te $ac# s# c)ti-i at)t de mult. ,i o$er :um#tate din c)t ai spus. T)r-uiala $u scurt# i amical#. nainte ca !ar" s# se (ntoarc# cu alurile, (n,ele-erea se (ncheiase. 1!iss Rose i c#pitanul par $oarte mul,umi,i de ei0, -)ndi ea. 1N ar $i $rumos dac# s ar (ndr#-osti4 A putea $i domnioar# de onoare la nunt#.0 Inima ei t)n#r#, romantic#, -#sea $oarte trist c# !iss Rose era v#duv# i c# nu voia s# se mai rec#s#toreasc#. Pe c)nd se plim+au pe punte, !ar" o lu# c),iva pai (nainte, aa (nc)t c#pitanul s# poat# r#m)ne sin-ur cu !iss Rose. Apoi uit# de ei cu totul. Era o noapte $#r# lun# i cerul era spu*it de stele. !ar" nu v#*use niciodat# un ast$el de cer. % .telele par at)t de apropiate, spuse ea cu voce tare, i at)t de di$erite totodat#. <l)nde, a+ia lic#rind, nu reci i str#lucitoare. &oamna JacGson (i petrecu +ra,ul pe dup# talia lui !ar". % Eti (n .ud acum, $at# dra-#. Totul e di$erit. 7i mult mai $rumos. n diminea,a urm#toare, doamna JacGson o tre*i pe !ar" mult mai devreme dec)t de o+icei. % m+rac# te repede. /reau s# ,i ar#t ceva. /om servi ca$eaua pe punte.

!ar" nici nu se atinse de ca$ea. Era prea $ermecat# ca s# se ocupe cu ceva at)t de +anal ca micul de:un. <elle se a$la acum (ntr un canal, aproape de malul $luviului, croindu i drum printre v)rte:uri de cea,#, cenuii aurii (n lumina *orilor. Nori cenuii at)rnau i din copacii din apropiere, le-#n)ndu se (n cea,a $umurie ce se ridica din $luviu. n aer st#ruia un miros copleitor de dulce de la miile de $lori, ca nite stele, care se c#,#rau pe trunchiurile copacilor i acopereau p#m)ntul ca un covor, mii de p#s#ri invi*i+ile (i (n#l,au -lasurile (n cor. !ar" se a-#,# de +alustrad#. .im,ea c# ame,ete3 toate sim,urile (i erau (m+#tate de $rumuse,e. 7irul de copaci plini de $lori a-#,#toare (n $orm# de stele se s$)ri3 un doc de lemn, cu mar-inile (n-#l+enite de ani i lucind de ume*eal#, ap#ru vederii. &incolo de el, un drum al+, lar-, atrase privirea lui !ar". &rumul era m#r-init de copaci (nal,i, plini de $run*e dese, de un verde (nchis i $lori al+e de cear#, de o m#rime de necre*ut. >a cap#tul drumului se (n#l,a un templu al+, cu coloane -roase care se termina cu un acoperi ascu,it pe deasupra unui lar- arc de $erestre, ca un evantai aurit, str#lucind (n lumina dimine,ii. % Asta e casa planta,iei, spuse (ncet doamna JacGson, apropiindu i +u*ele de urechea lui !ar", i copacii sunt ma-nolii (nc#rcate cu capri$oi a-#,#tor, iar alurile -ri 9 muchi spaniol. Asta este >ouisiana. % 5 iu+esc, opti !ar". !ar" re$u*# s# intre (n ca+in#. .t#tu pe punte toat# diminea,a, neput)nd s# i de*lipeasc# privirea de la ,#rmul $luviului i de la $rumuse,ea de acolo. Chiar i atunci c)nd canalul o aduse pe <elle (n mi:locul $luviului i ,#rmurile devenir# nite simple dun-i ver*i la o :um#tate de mil# distan,#, !ar" (nc# (i mai trecea privirea de la unul la altul, cu ochii pe :um#tate (nchii, $erindu i de str#lucirea soarelui re$lectat# de ap#. &oamna JacGson (ncerc# s# o convin-# s# vin# (n salonul r#coros pentru pr)n*, dar !ar" implor# s# $ie l#sat# a$ar#. % &a asta am nevoie, !iss Rose, m# simt de parc# (ncep s# mi descop#r mama (n $elul #sta, cunosc)nd tot ce pot din locul de unde a venit ea. &oamna JacGson $#cu un compromis. &ac# !ar" voia s# i pun# o p#l#rie cu +oruri lar-i, dac# voia s# stea pe un scaun la um+r#, dac# voia s# +ea o limonada i s# m#n)nce nite pui rece (n timp ce privea, atunci o va l#sa sin-ur#. % ,i distru-i tenul, dar presupun c# pentru o cau*# no+il#. !ar" pierduse sim,ul timpului. Clopote i sirene de pe alte vapoare sunau, dar ea nu au*ea nimic. Plutea (ntr o lume de vis. /asul se apropia de p#m)nt i !ar" (i ridic# +#r+ia inhal)nd par$umul >ouisianei, apoi $luviul coti (ncon:ur)nd promontoriul, i par$umul dulce disp#ru p)n# la urm#toarea cotitur#. 7i tot aa mai departe. .oarele se mica mai (ncet pe cer i +ri*a v#lurea apa, aduc)ndu i par$umul p#m)ntului, mai intens dup# c#ldura cumplit# a *ilei. !ar" se cutremur#. Era cuprins# de $risoane de $ericire. &oamna JacGson ap#ru pe punte. .e -r#+i spre !ar". % Te sim,i +ine4 Te doare ceva4 Te pomeneti c# ai $#cut insola,ie. <rusc (ntoarse capul, aler-)nd spre +alustrad#, duc)ndu i m)inile la ochi ca s# poat# privi spre mal. % Ne (ntoarcem, spuse ea. Acost#m. Aa ceva nu se poate. Nu vreau6 .e (ndep#rt# (n -ra+#, $#r# s# i arunce o privire lui !ar". 5 acostare. !ar" se -r#+i spre prora. /a putea vedea copacii i $lorile i p#m)ntul mai deaproape. Tremura de emo,ie. .irenele d#dur# semnalul de acostare i vi+ra,ia lui o str#+#tu, (n$ior)nd o. .e (ntre+# dac# nu $#cuse insola,ie. Nu i p#sa dac# $#cuse sau nu. Toate sim,urile (i erau mai acute ca niciodat#, totul era n#ucitor, nou, palpitant.

/asul se apropiase de mal. Peisa:ul disp#ru din vedere3 (n locul lui un *id (nalt, (n pant#, acoperit de verdea,# m#r-inea $luviul pe toat# (ntinderea vederii. Cap#tul de sus al *idului era la (n#l,imea pun,ii pe care edea !ar". C)nd <elle se opri (n dreptul lui, !ar" se v#*u la nu mai mult de dou#*eci de picioare de +#r+atul care st#tea pe partea de sus a *idului. n spatele lui, (n dep#rtare, putu vedea o cas# de planta,ie, la $el cu cea pe care o v#*use mai (nainte, al+#, cu coloane, str#lucind printre copacii ver*i acoperi,i de $lori lu'uriante. n semi(ntuneric se desluea asemeni unui vis, unui mira:. <#r+atul era i el parte din acest mira:. Ar#ta de parc# ap#ruse din acelai vis de $rumuse,e. Era e'act cum tre+uia s# $ie persoana care locuia (ntr o ast$el de cas#. Purta un costum de c#l#rie3 o hain# nea-r# (i (m+r#ca per$ect umerii lar-i i talia (n-ust#, co+or)ndu i se peste pantalonii al+i, p)n# la -enunchi, +#-a,i (n ci*mele (nalte, de un ne-ru str#lucitor. >a $el de str#lucitor ca i p#rul lui cre, i ochii ne-ri. Privirea lui o (nt)lni pe cea a lui !ar" i +u*ele lui pline, $rumos modelate, se desp#r,ir# (ntr un *)m+et ar#t)ndu i din,ii tot at)t de al+i ca i -ulerul impeca+il. i duse +iciuca la $runte a salut, apoi se (nclin#. !ar" nu $u (n stare s# i r#spund# la plec#ciune. Era trans$i-urat#. Puntea (ncepu s# se (ncline i sc)r,)itul $uniilor o readuse, cu un oc, la realitate. 1!# hli*esc ca o proast#0, -)ndi ea3 1ar tre+ui s# mi mut privirea0. &ar (i $u imposi+il. 5mul privi (n dep#rtare, spre puntea ce se (nclina, atin-)nd iar+a de l)n-# picioarele lui. nainte ca puntea s# se ae*e de$initiv, s#ri pe ea i aler-# spre puntea de dedesu+tul celei pe care se a$la !ar". &ispari,ia lui rupse vra:a care o (ncremenise. &eveni +rusc contient# de tot ce se petrecea (n :urul ei. &e +ri*a care i ridica c)rlion,ii de pe $runte, de puternicul par$um al $lorilor, de iar+a strivit# de pasarel#, de apa ce lovea carena vasului. Au*i vocea doamnei JacGson i se (ntoarse vinovat#, -ata s# se scu*e pentru comportamentul ei deplasat, dar v#*u c# era sin-ur# pe punte i vocile se pierdeau (n neche*atul cailor i stri-#tele oamenilor. !ar" se -r#+i spre ca+ina ei, epui*at# de cumplita, teri+ila emo,ie pe care o sim,ise. &e pe puntea in$erioar# se au*i vocea doamnei JacGson. l certa pe c#pitan, cer)ndu i s# (ntoarc# imediat vasul pe $luviu i s# i reia drumul spre Ne@ 5rleans. <#r+atul care s#rise la +ord (ncepu s# r)d# c)nd a:unse pe punte. % N o s# st#m mult, Rose. &oar s# aduc# oamenii mei doi cai la +ord i plec#m. Rose se (ntoarse spre noul sosit. % <un# *iua, domnule .aint <rKvin. &in,ii (i scr)neau de $urie, c)nd articula cu -reutate; % 8ii ama+il i spune mi doamna JacGson. Apoi (i (ndrept# privirile spre c#pitan. % &ac# nu a:un-i la Ne@ 5rleans la ora promis#, -rati$ica,ia dumitale e pierdut#, domnule. l d#du pe .aint <rKvin (n l#turi i se (ndrept# ,eap#n# spre sc#ri. C)nd intr# (n ca+in# nu mai era nici (n,epat#, nici m)nioas#. % 8ata mea dra-#, unde te ai ascuns p)n# acuma4 stri-# ea. Iar ai r#cit4 .e ae*# l)n-# !ar" i i (ncon:ur# umerii cu +ra,ele. % Bai acum, -ata, rea*em# te de !iss Rose. 5 s# am eu -ri:# de tine. .pune mi ce s a (nt)mplat. !ar" se rela'a, recunosc#toare, (n (m+r#,iarea lui !iss Rose. % Nu s a (nt)mplat nimic r#u, !iss Rose. ! am sim,it dintr o dat# (ntr un $el aparte6 !iss Rose (i (ncrunt# spr)nceana.

% &in cau*a c#ldurii, dra-#. Nu eti o+inuit# cu ea. Tre+uie s# treac# mult p)n# ce oamenii se o+inuiesc cu clima asta. N ai $e+r#, mul,umesc lui &umne*eu, 5 s# ,i aplic o compres# rece pe $a,# i apoi vom cina (mpreun#. % 5h, nu, nu m# simt (n stare6 !ar" sim,ea c# mai de-ra+# ar muri dec)t s# rite s# dea nas (n nas cu $rumosul de pe planta,ie. Pro+a+il c# el o socotea cea mai mare proast# din lume. &oamna JacGson r)se, str)n-)nd o mai aproape. % &ar tre+uie, !ar". Camerista mea tre+uie s# vin# s# ne $ac# +a-a:ele. Aproape c# am a:uns, mai avem doar pu,in p)n# acas#. E neap#rat nevoie s# m#n)nci ceva. N o s# ai timp c)nd o s# $im (n Ne@ 5rleans, i n ai m)ncat mai nimic toat# *iua. 5 $at# nu se poate +ucura de ceva c)nd se -)ndete c)t (i este de $oame. 7i o s# ai parte de cea mai mare +ucurie din via,a ta. Nu ,i am spus p)n# acum pentru c# nu eram si-ur#, c# vom a:un-e la timp, dar acum tiu c# vom a:un-e. Ast#*i este Patru Iulie, (n ca* c# ai uitat. 7i, la Ne@ 5rleans, lumea s#r+#torete toat# *iua i toat# noaptea. .unt arti$icii i se dansea*# pe str#*i. 7i peste tot sunt petreceri. Eu dau una (n $iecare an. Casa va $i (mpodo+it# i to,i prietenii mei vor $i acolo. .ervitorii tiu cum s# $ac# pre-#tirile. A+ia atept s# ,i ar#t, !ar". 5 s# le spun tuturor; 1Aceasta e $ata mea, pe care am -#sit o (n Nord0. Toat# lumea o s# te plac#, !ar", i o s# ,i ure*e +un venit (n noua ta cas#. !ar" (i uit# st)n:eneala, temerile, emo,iile. 5 nou# cas#. Ne@ 5rleans. Noi prieteni care s# i ure*e +un venit. Ca o $amilie. % !ai +ine m a sp#la pe $a,#, spuse ea i (i (ntoarse lui !iss Rose (m+r#,iarea. Te iu+esc, !iss Rose. Cina care se servea cu pu,in (nainte de s$)ritul c#l#toriei nu era o cin# o+inuit#. Pe o mas# lun-#, l)n-# perete, erau dispuse tot $elul de m)nc#ruri, reci i calde, i pasa-erii (i umpleau $ar$uriile cu ce credeau de cuviin,#. Apoi se ae*au la m#su,ele pres#rate prin salon. 8iecare putea s# +ea i s# m#n)nce c)nd i ce voia. 8elul #sta de cin# era noutate pentru !ar". .e aplec# peste $elurile de m)ncare, incapa+il# s# se hot#rasc#. Era at)t de preocupat# (nc)t nu o+serv# c)nd .aint <rKvin trecu pe l)n-# ea (mpreun# cu al,i doi +#r+a,i, $#c)ndu i o plec#ciune doamnei JacGson. Ea (nclin# din cap i i (ntoarse privirea. Cei trei +#r+a,i se oprir# la o mas# pe care se odihnea un vas uria plin cu -hea,# i sticle de ampanie. % 5 s# lu#m paharele i o sticl#, (i spuse .aint <rKvin chelnerului din spatele mesei. % Bai s# mer-em la $umoar i s# +em ceva, su-er# el companionilor s#i. Apoi voi accepta invita,ia voastr# la un :oc de c#r,i. % Nu avem timp de :oc, !ont". .e pare c# mai avem doar trei*eci de minute p)n# la Ne@ 5rleans. /almont .aint <rKvin (i ridic# spr)ncenele ne-re. % !ai de-ra+# cincispre*ece sau dou#*eci. &ar ce are a $ace4 /aporul n o s# dispar# dup# acostare. 7i nici ampania. 5 s# :uc#m p)n# o s# ne plictisim i o s# vrem s# plec#m2 sau p)n# o s# v# c)ti- to,i +anii. .e aplec# demonstrativ, conduc)ndu i pe cei doi tovar#i spre sc#ri, ,in)nd (n m)n# sticla de ampanie. Trio ul era incon$unda+il; doi americani i un creol, unul din nativii din Ne@ 5rleans, de lim+# $rance*#. Accentul (l tr#da pe .aint <rKvin, dei vor+ea $luent en-le*a. >a $el i hainele de sear# pe care le purta. .e schim+ase imediat ce a:unsese la +ordul lui <elle. Aentlemenii creoli (ntotdeauna se (m+r#cau la ,inut# pentru sear#, iar acest -entleman creol se (m+r#ca chiar cel mai ele-ant dintre to,i. C#maa (i era de m#tase, cu m)neci din dantel# i vesta din +rocart al+ i auriu. Pe de-etul cel mic al m)nii stin-i avea un inel de aur cu si-iliu3 m)inile lui +ron*ate erau

manichiurate cu -ri:#. Croiala costumului, $orma -hetelor, tunsura, +#r+ieritul, toate erau $#r# cusur. Americanii erau (m+r#ca,i (n hainele lor de toat# *iua. .cumpe i moderne, dar lipsite de stilul costumului creolului, cu pantalonii strim,i, L la Paris. P#reau rudimentari $a,# de per$ec,iunea lui aurit#. .us, (n $umoar, nite scaune (n :urul unei mese. .aint <rKvin turn# ampanie i i $#cu semn cu m)na unui chelner. % ?n pachet nou de c#r,i pentru prietenii mei, s# l e'amine*e mai (nainte de a le lua to,i +anii, spuse el. i (ntinse picioarele lun-i i se tol#ni pe scaunul ad)nc de piele. % .pune,i mi, prieteni, pot s# tra- conclu*ia c# mer-e,i la Ne@ 5rleans pentru cursele de cai cu o+stacole de duminic#4 Am doi cai (n concurs. /re,i s# pariem4 .unt destul de (ncre*#tor (n caii mei ca s# parie*. % Am v#*ut caii #ia +uni de plu- pe care i ai suit la +ord, spuse americanul mai t)n#r. Chiar at)ta (ncredere ai (n ei4 % Ateapt# un minut, spuse cel#lalt. nainte de asta a vrea s# tiu ceva. !ont", cine este doamna c#reia i ai $#cut plec#ciunea (n salon4 Am (ncercat s o cunosc (nc# de la Paducah, dar $#r# succes. /almont .aint <rKvin *)m+i. % &e $apt, nu norocul (,i lipsea, prietene. Tre+uia s# ,i ar#,i contul (n +anc#. 8emeia aceea ele-ant# e Rose JacGson. Conduce cea mai +un# cas# de pl#ceri din Ne@ 5rleans, adic# din (ntre-ul ,inut. % 5 patroan# de +ordel4 Nu pot s# cred. % 5 s# te duc la +ordelul ei dac# vrei. i sunt un +un client. .ervete cel mai +un vin i are cele mai +une paturi pe care le am v#*ut vreodat#. % &ar $etele4 Aceea care e cu ea nu pare s# tie altceva dec)t catehismul. /almont r)se. % Asta i specialitatea casei. Toate $etele lui Rose arat# de parc# a+ia a c#*ut roua pe ele. &ar sunt nite adev#rate artiste (n meseria lor. 7tiu lucruri de care nici n ai au*it vreodat#. &e asta cost# at)t de mult. Ai sentimentul c# eti primul i c# tu eti sursa de inspira,ie pentru toate micile lor surpri*e. % C)t este ta'a4 % &epinde. Cinci*eci de dolari pentru ceva o+inuit. &e aici (n sus, dac# vrei ceva special. % N am au*it niciodat# de o ta'# de cinci*eci de dolari. Cea mai +un# t)r$# din IentucG" nu c)ti-# niciodat# mai mult de *ece. Cel mai t)n#r dintre americani t#cuse p)n# acum, $um)nd. n acel moment interveni (n conversa,ie; % Ce (n,ele-e,i prin 1ceva special04 % Tot ce vre,i. Nu tre+uie s# mi spune,i la ce v# -)ndi,i. .unt si-ur c# nu e ceva nou pentru Rose. /# poate o$eri chiar i o vir-in# in-enu# dac# sunte,i -ata s# pl#ti,i dou# sute. Pe mine unul nu m# interesea*# asta. Jos, (n salon, doamna JacGson (i (ntindea un pahar lui !ar"; % <ea asta, dra-#. Toast#m pentru Patru Iulie i Ne@ 5rleans, i pentru minunata ta via,# nou# de acolo2 Ar#,i (nc)nt#tor c)nd ,i se (ncre,ete n#sucul aa, !ar". Nu i aa c# spuma e delicioas#4 Austul pentru ampanie se deprinde3 ai s# (nve,i s# ,i plac# (n cur)nd.

Cu mult (nainte ca vasul s# a:un-# la Ne@ 5rleans, pasa-erii putur# vedea arti$iciile erup)nd pe cerul (ntunecat. .e adunar# pe punte, s# priveasc#. .te@ar*ii aler-au de colo colo, stin-)nd luminile sau tr#-)nd perdelele, aa (nc)t arti$iciile s# $ie mai distincte. !ar" o str)nse pe !iss Rose de +ra,. % Aa m# simt i eu, de parc# a $i -ata s# e'plode* (ntr o ploaie de rou i de al+astru i de al+. .unt at)t de emo,ionat#. &oamna JacGson *)m+i. ?rm#rea spectacolul cu un ochi m#surat, estim)nd vite*a vasului i p)ndind cel mai +un moment s# co+oare pe puntea in$erioar#, aa (nc)t s# $ie printre primii a:uni pe pasarel#. 5+serv# cum o avalan# de sc)ntei c#dea continuu (n $luviu din courile lui <elle. Tre+uiau s# acoste*e cur)nd. Ca*anele $unc,ionau la (ntrea-a capacitate. C#pitanul (i luase avertismentul (n serios. .e decise s# nu i dea -rati$ica,ia promis#. Chiar dac# el va acosta la ora prev#*ut#. H)m+etul (i deveni apoi tot mai intens. <rusc, se r#*-)ndi. Ar $i mai +ine s# nu i l $ac# duman pe c#pitan. &oamna JacGson era mai (nainte de orice o $emeie de a$aceri i sentimentele sau resentimentele personale nu i aveau locul (n a$aceri. .osirea la Ne@ 5rleans $u o de*am#-ire pentru !ar". Nu putu vedea nimic din locul pe care l alesese doamna JacGson, pe puntea in$erioar#. % &e ce oraul e (ncon:urat de un *id, !iss Rose4 (ntre+# !ar". i amintise c# au*ise nite doamne vor+ind despre ali-atori. % Msta e un di-, !ar", nu un *id. !iss Rose era mai pu,in r#+d#toare ca de o+icei. i rec)ti-# o+inuita ama+ilitate a+ia c)nd co+or)r# de pe vas i urcar# (n tr#sura care le atepta. Camerista lu# loc (n $a,# i doamna JacGson se ae*# al#turi de !ar". Apoi o s#rut# pe o+ra*; % <un venit acas#, dra-# !ar". .e (ntinse peste ea i trase perdeaua de la $ereastr#. % Privete Ne@ 5rleans ul, dra-#. Nu po,i vedea prea mult (n (ntuneric, dar arti$iciile te vor a:uta pu,in. !ar" se spri:ini de perva*ul $erestrei, avid# de aer. 5dat# co+or)t# de pe vapor, departe de $luviu, sim,i c# nu mai putea respira. Era cumplit de cald i su$ocant. &ar $ereastra deschis# nu i $u de $olos. A$ar# era chiar mai cald ca (n#untru i se au*eau stri-#te i +u+uituri. Aproape de $ereastr# se succeda verti-inos un caleidoscop ne+unesc de $e,e, +#r+a,i, $emei, copii, de ne-ru, rou, verde i al+ str#lucitor. .tr#*ile erau pline de oameni. To,i p#reau s# r)d#. .au s# c)nte. Aurile lor deschise p#reau nite -#uri ne-re pe $e,ele ,ip#toare. !ar" se -hemui la locul ei, (n col,ul tr#surii. &oamna JacGson o +#tu (ncura:ator peste m)n#. % Cred c# e pu,in cam *-omotos. E s#r+#toare. Acum cotim pe strada noastr#. ?it# te la +alcoane. .us, !ar". ntinde ,i -)tul i apleac# ,i capul. /e*i4 !ar" suspin#. Pe deasupra acestui in$ern, (n strad#, putu vedea o oa*# de calm# $rumuse,e. >um)n#rile (n vase de sticl# luminau o mas# (n :urul c#reia st#teau patru persoane. Erau dou# $emei, un +#r+at i un copil. To,i erau (m+r#ca,i (n al+. Arti$iciile de deasupra capetelor lor (i sc#ldau (n culori pastelate i luminau courile de $lori care at)rnau la col,urile +alconului din $ier $or:at (n ara+escuri pe care l ocupau. !ar" putu arunca doar o privire, $iindc# tr#sura se (ndep#rt#. &ar vi*iunea de o clip# $u su$icient#. /#*use o $amilie, $rumoas#, $ericit#. Era si-ur# c# va -#si o $amilie ca aceasta, o $amilie c#reia (i apar,inea. % .unte,i si-ur# c# mai ave,i cutia mea, !iss Rose4

!ar" se sim,i deodat# cuprins# de $risoane reci. i (nchipui c# se pierduse comoara ei, dovada c# se tr#-ea de undeva anume. % &a, dra-#. Cutia ta i +anii t#i. .unt (n si-uran,#. Am avut mare -ri:# de tine. !ar" se rela'a. % .unt aa de norocoas#, spuse ea. !ul,umesc, !iss Rose. Tr#sura (ncetini, apoi coti, intr)nd pe su+ un pasa: arcuit. Aerul r#coros p#trunse prin $ereastr#. !ar" respir# ad)nc. Apoi scoase un stri-#t de uimire. Intraser# (ntr o -r#din# minunat#. % .untem acas#, spuse doamna JacGson. 5 t)n#r# $rumoas#, (ntr o rochie de sear# al+astr#, dantelat#, deschise ua tr#surii. % <un venit acas#, !iss Rose, spuse ea. Credeam c# nu mai a:un-e,i2 <un#, cine eti4 Numele meu e Anna+elle. % Ea e !ar", spuse doamna JacGson. Co+oar#, !ar". !ar" co+or( i privi (n :urul ei. .e a$la (ntr o curte, un parc linitit, (ncon:urat de *iduri de c#r#mid#, cu o $)nt)n# arte*ian# (n mi:loc i l#mpi cu -a* lic#rind (n $elinarele care iluminau pu*deria de $lori, copaci ver*i i plante a-#,#toare. Nite tinere (n rochii de sear# (n$lorate se $oiau pe l)n-# $)nt)n# i printre ar+utii (n -hivece. % !iss Rose, stri-ar# ele, i vocile lor p#reau ca nite $laute. !ar" se (ntoarse spre Anna+ella. % mi pare r#u, spuse ea. Am $ost nerespectuoas#. Am $ost at)t de surprins# c)nd dintr o dat# totul a devenit at)t de r#coros i panic. !# +ucur s# te cunosc. Numele meu este2 % !ai t)r*iu, !ar", mai t)r*iu, o (ntrerupse Rose. To,i prietenii mei vor vrea s# te vad#. E timpul s# te (m+raci. >uc", ia o pe !ar" (n camera ta i -#sete i ceva $rumos de (m+r#cat. N a mai luat niciodat# parte la o petrecere (n Ne@ 5rleans. !iss Rose accentua cuvintele (ntr un $el ciudat. Cea pe care o chema >uc" d#du din cap c# a (n,eles. % Bai, !ar". Tre+uie s# te (m+raci. Am s# ,i ar#t unde po,i s# $aci o +aie i s# +ei ceva r#coritor. >ui !ar" nu i pl#cu limonada. Era amar# i i $#cu capul s# se (nv)rteasc#. &ar >uc" insist# s o +ea. % !ai t)r*iu o s# servim ampanie i asta o s# alun-e -ustul amar. Cred c# au uitat s# i pun# *ah#r. !ar" o au*ea ca prin cea,#. i recunoscu, vocea doar dup# accent. 1.udicii vor+esc de parc# ar c)nta0, (i spuse !ar". Apoi chicoti cu voce tare; % Ce se (nt)mpl# cu mine4 spuse ea. !# simt $oarte ciudat. % Ai intrat (n atmos$era petrecerii, asta i tot. Ridic# ,i +ra,ele i +#-a,i le printre m)neci. !ar" se supuse, ca o p#pu#. 8a,a lui >uc" p#rea s# se m#reasc#, apoi s# se (n-uste*e la loc, apoi s# se um$le iar#i. Ar#dina era plin# de lume c)nd >uc" o conduse pe !ar", co+or)nd sc#rile. R)deau i vor+eau i dintr un col, (ntunecat se au*ea mu*ic#. >uc" o apuc# pe !ar" de m)n# s# o spri:ine. &oamna JacGson veni i i lu# cealalt# m)n#. % Ce +ine ar#,i, dra-#. /ino s# +ei pu,in# ampanie. Apoi vreau s# ,i pre*int pe cineva. % !# simt ciudat, !iss Rose, spuse !ar". &ar cuvintele nu ieir# cum tre+uie. i sim,ea lim+a -rea i moale. &oamna JacGson *)m+i. % Bai, scumpa mea, +ea asta. 5 s# te $ac# s# ,i revii. .puma ampaniei (i intr# (n nas, $#c)nd s# i dea lacrimile. !iss Rose (i usc# o+ra:ii. Apoi o ae*# la o m#su,#, (n apropierea unui ar+ust puternic mirositor. Pe m#su,# se a$la un co de

ar-int, cu o sticl# (nvelit# (ntr un ervet2 &oamna JacGson ridic# sticla i umplu paharul pe :um#tate -ol din $a,a +#r+atului care st#tea la mas#. Acesta (i lu# ,i-ara din -ur#, spun)nd; % !ul,umesc, Rose. % Aceasta este !ar", spuse doamna JacGson. Cred c# deocamdat# nu mai dorete ampanie. <#r+atul (i r#suci ,i-ara cu +u*ele lui roii i umede. % Te deran:ea*# mirosul de ,i-ar#, !ar"4 (ntre+# el. % Nu, domnule. Tat#l meu $uma (ntotdeauna. /or+ele (i erau mai clare. !ar" *)m+i, uurat#. % E o (nc)ntare ce ai aici, spuse +#r+atul, adres)ndu se lui Rose. ntotdeauna ti,i s# v# descurca,i, Rose. .unt -ata acum. % Nu vrei s# te +ucuri pu,in de petrecere4 !ar" e o +un# dansatoare. % Am o (nt)lnire de a$aceri. Eram chiar pe drum c)nd mesa:ul t#u a a:uns la mine. .e ridic# (n picioare. Era uria. nalt i corpolent. ?n lan, -ros de aur (i str#lucea pe vest#, de a lun-ul p)ntecelui imens. 5 prinse pe !ar" de (ncheietura m)inii. ?n inel cu diamant mare (i sticli pe un de-et, (ncon:urat de perii ne-ri, cre,i, de pe m)na p#roas#. % /ino, scumpo. Am s# ,i ar#t ceva. !ar" o privi pe !iss Rose. Nu (n,ele-ea ce se (nt)mpl#. H)m+etul lui !iss Rose p#ru indi$erent. 8a,a (i p#rea aspr# (n lumina $elinarului. ?n arti$iciu (i *+ur# pe deasupra capului. E'plo*ia lui al+astr# se re$lect# (n ochii ei. !ar" (n-he,#. <#r+atul o trase de pe scaun. !ar" (ncerc# s# re*iste, dar era prea puternic, .e cl#tin#. &oamna JacGson o spri:ini. % .perioas#, hai4 spuse +#r+atul. Chiar aa cum mi a recomandat doctorul, ha, ha6 5 trase pe !ar" spre pieptul lui, r#sucindu i +ra,ul str)ns la spate. Apoi (i $i'# +u*ele umede pe -ura oi, $rec)ndu i din,ii de din,ii ei. Finea ,i-ara (ntre de-ete i i $reca s)nul cu palma. !ar" se lupta s# scape. ncerc# s# ,ipe, dar -ura (i era acoperit# de a lui. &oamna JacGson scoase un sunet de*apro+ator. % Nu aici, a$ar#, +ar+arule, spuse ea. 7tii re-ulile. Patio ul e salonul meu, i toat# lumea e civili*at#. &u o (n camera de l)n-# +uc#t#rie. N ai s# $ii (n stare s o $aci s# urce sc#rile. <#r+atul (i de*lipi -ura de a ei. i lu# m)na de pe s)nul $etei i o lovi peste +u*e. Jarul ,i-#rii (i arse un smoc r#t#cit de p#r. 8umul acru (i umplu n#rile i deodat# se detept# din cea,a care i (nv#luise mintea. 1Tre+uie s# ies de aici0, reali*# ea. 7i nu e nimeni care s# m# a:ute. l au*i cum se t)r-uia cu doamna JacGson, dar nu d#du aten,ie. .e concentra cu toate sla+ele puteri ale creierului ei narcoti*at. .e s$or,a s# mear-#, chiop#t)nd. Trupul i se (ncovoie, ca su+ o -reutate, i c#*u. Ap#sarea +#r+atului pe -ura i pe (ncheietura ei sl#+i, i atunci se *muci din str)nsoare. % Ce nai+a4 url# el. !ar" se ridic# anevoie (n -enunchi, apoi (n picioare. Aler-a (nsp#im)ntat# de moarte, (mpiedic)ndu se, sc)ncind, $#c)ndu i drum printre ramurile spinoase ale unor tu$e de tranda$iri (n $loare. &oi +#r+a,i intrau (n -r#din#, venind dinspre pasa:ul (n arcad#. !ar" se av)nt# printre ei. % Ce i asta, spuse unul, un :oc nou4 .e :oac# cineva de a prinselea4 Bei, Rose6 Cine i asta4 n urma ei, !ar" o au*i pe doamna JacGson stri-)nd i r)*)nd, ca un clinchet de clopo,el. Apoi se av)nt# (n haosul *-omotos al str#*ii. Acolo, un +#r+at c)nta la acordeon i o adun#tur# pestri,# dansa.

% Intr# i tu (n (nv)rtit#, scumpo, spuse un t)n#r cu pieptul de*-olit, dar !ar" nu i putu (n,ele-e cuvintele. Nu vor+ea en-le*ete. i petrecu +ra,ul peste talia ei, (nv)rtind o prin strada pr#$uit#. !ar" pl)n-ea i -emea, +#t)ndu i $a,a cu pumnii (ncleta,i. El o p#lmui, o palm# ce o $#cu s# se r#suceasc# i s# i ,)neasc# s)n-ele din nas. !ar" se pomeni tr)ntit# de *idul unei cl#diri i mieun# ca o pisic# (n$ricoat#. &ansatorul se n#pusti asupra ei, cu mina ridicat#, -ata s o loveasc# iar#i. % Na su$$it.O ?n +#r+at (nalt, (n haine ne-re, se oprise al#turi, (i (ntinse +astonul cu ,inte de aur s# opreasc# lovitura. T)n#rul, (n$uriat, scoase un cu,it de la +r)u, se (ndoi, erpuind, pre-#tindu se s# l loveasc# pe +#r+atul cel (nalt. .e au*i un clic, apoi o lam# str#lucitoare ap#ru din v)r $ul +astonului, oprindu se chiar l)n-# -)tul dansatorului. T)n#rul (i des$#cu +ra,ele i ridic# din umeri. Apoi o lu# la s#n#toasa. % !ademoiselle.P <unul .amaritean (i (ntinse lui !ar" o +atist# de m#tase. Ea (i ridic# privirile de la +atist# spre $a,a +#r+atului. Era doar o um+r# printre um+re. n acea clip# nite arti$icii s$)iar# cerul. !ar" (l recunoscu pe +#r+atul de la planta,ie. % 5h, mul,umesc, opti ea. i lu# +atista din m)n#. pun)ndu i o pe $a,a (ns)n-erat#. /almont .aint <rKvin o recunoscuse i el. % Eti $ata lui Rose, de pe vapor, e'clam# el. Ce $aci aici, cu -loata4 /ino, ia m# de +ra,. Am s# te duc (napoi, la casa ta. !ar" ,ip#. Arunc# +atista de m#tase i o lu# la -oan#. .e i*+i de che$lii, asaltat# de *-omot din toate p#r,ile, (nsp#im)ntat# de $e,ele iluminate, ver*i i al+astre i roii, cu -urile deschise, care o (n$ricoaser# mai (nainte. .im,ea cum s)n-ele (i cur-e pe $a,#, (i sim,ea (n -ur# -ustul cald i s#rat, (mpiedic)ndu i respira,ia. &ar aler-a, mai (n$ricoat# $iind s# priveasc# (n urm# dec)t s# aler-e prin acel in$ern. Apoi au*i un nou *-omot, printre celelalte vechi. Clopote. Clopote de +iseric#. .e opri i privi (n direc,ia din care se au*eau. /#*u nite por,i (nalte, deschise, prin care r#*+#tea sunetul unei or-i. 1!ul,umesc lui &umne*eu0, (i spuse (n sinea ei, i i $#cu loc cu disperare printre oamenii din :ur, n#pustindu se (n#untru. i tr#-ea $or,ele din teroare. C)nd p#i, cl#tin)ndu se, (n catedral#, mirosul $amiliar de t#m)ie i lumin#ri arse o coplei. Era (n si-uran,#. !)na (i tremura, +ra,ul (i era prea sla+ ca s# l ridice pentru semnul crucii. .uspin#, pr#+uindu se $#r# cunotin,# printre irurile de +#nci. C#lu-#ri,a (ntre dou# v)rste +#tu uor (n u#, apoi o deschise. % Iart# m#, maic# stare,#, nu tiam c# e cineva la dumneavoastr#, spuse ea i (ncepu s# se retra-#. % Nu, sor#, nu pleca. Intr#. .tare,a m#n#stirii ?rsulinelor (i $#cu semn s# se apropie. Apoi se (ntoarse spre $emeia de l)n-# ea. % mi permite,i4 % <ine(n,eles, r#spunse aceasta. Am)ndou# vor+eau (n $rance*#. C#lu-#ri,a (i plec# capul spre urechea stare,ei. % .unt cu t)n#ra care a $ost -#sit# seara trecut# (n catedral#, maic# stare,#. A $ost adus# la noi i i am au*it povestea. Cred c# ar tre+ui s o au*i,i i dumneavoastr#. % Nu poate s# mai atepte4 % E (ntr o stare :alnic#, maic# stare,#. 8emeia de pe scaunul de al#turi (i $#cu semn cu m)na.

% Nu sunt -r#+it#, maic# stare,#, spuse ea. Era o $emeie (nalt#, usc#,iv#, cu pielea pal# i +u*ele a+ia conturate ascunse (n spatele v#lului ne-ru. Purta doliu, o rochie nea-r#, so+r#, o +onet# nea-r#, m#nui ne-re. 5 chema Celeste .a*erac i era neo+osit# 9 lupt#toare pentru operele de caritate sponsori*ate de m#n#stirea ?rsulinelor. C)nd $useser# (ntrerupte, ea i maica stare,# $#ceau planuri pentru renovarea or$elinatului a$lat su+ tutela 5rdinului. Celeste se o$erise s# or-ani*e*e o su+scrip,ie de dona,ii. <ine(n,eles, urma s# contri+uie ea (ns#i, cu -enero*itate. 8amilia .a*erac era una din cele mai +o-ate $amilii din Ne@ 5rleans. % Iat o, maic# stare,#. C#lu-#ri,a se (ntorsese, cu !ar" al#turi. 8ata avea v)n#t#i i *-)rieturi ori+ile pe $a,#3 ochii (i erau lipsi,i de via,# i at)t de um$la,i, (nc)t p#reau aproape (nchii, +u*ele (i erau tume$iate. &un-i purpurii (n :urul +u*elor marcau locul unde nite de-ete +rutale (i acoperiser# -ura. ncheietura st)n-# (i era +anda:at#. .tare,a se ridic# din scaun. % !a pauvre petite Q 6 stri-# ea. % Nu vor+ete $rance*a, spuse c#lu-#ri,a. % Atunci vom vor+i en-le*ete. .tare,a atinse uor o+ra:ii lui !ar", cu de-etele +l)nde. % .cumpa mea micu,#, ce am putea $ace pentru tine4 E loc (n spitalul nostru2 !ar" scutur# din cap a re$u*. % N am nevoie de (n-ri:iri medicale, maic# stare,#. 5 s# m# vindec repede i nu sunt r#nit# chiar at)t de r#u cum par. Am venit la dumneavoastr# s# m# a:uta,i s# mi re-#sesc $amilia. % E o istorie lun-#, maic# stare,#. Pot s# vi o povestesc4 % .i-ur c# po,i. .tai :os, $eti,o. Aici, aproape de scaunul meu, s# nu $ii nevoit# s# ,i $or,e*i vocea. !ar" se spri:ini de +ra,ele scaunului, l#s)ndu se s# cad# cu -reutate (n el. .e mica ,eap#n, c#ut)nd s# evite durerea. &ar spatele (i era drept, nu se str)m+a, nu era crispat#. Aspra educa,ie de la pensionul m#n#stirii nu i permitea autocomp#timire sau teatralisme. &oar v)n#t#ile de pe $a,# m#rturiseau despre e'perien,a +rutal# prin care trecuse3 (n rest era per$ect st#p)n# pe ea. E'presia (i era controlat#, la $el i vocea. i (ncepu, calm, povestea. % Totul a (nceput odat# cu *iua mea de natere. Tata mi a dat o cutie. Era cam aa de mare. !ar" desen# cu m)inile (n aer o cutie ima-inar#. % Am deschis o, i (n interiorul capacului am v#*ut c# erau sco+ite un nume i o adres#2 !ar" continu# s# povesteasc#. &in c)nd (n c)nd tre+uia s# se opreasc#, (n#+uit# de lacrimi. ndelun-ata ei educa,ie de autocontrol nu era e-al# cu disperarea pe care o sim,ea. &ar reui s# povesteasc# tot. !oartea tat#lui ei, minciuna pe care el o sus,inuse despre mama ei, cum $usese (ndep#rtat# de mama ei vitre-#, hot#r)rea de a porni (n c#utarea $amiliei mamei adev#rate, (nt)lnirea cu doamna JacGson i teri+ila (nt)mplare de la petrecerea acesteia. % Am trecut p)n# la urm# prin toate, conchise !ar", dar cutia e (nc# acolo, (mpreun# cu to,i +anii mei. Acum n am unde s# m# duc i nici pe cineva care s# m# a:ute s# mi recap#t +anii i cutia. A,i putea s# mi spune,i cum mi a putea -#si $amilia4 Celeste .a*erac se ridic#. % Iart# m#, maic# stare,#, spuse ea (n $rance*#. &up# cum ti,i, nu vor+esc prea +ine en-le*ete, dar (n,ele- totul $oarte +ine. .unt (n-ro*it# de tratamentul aplicat acestei ne$ericite

$ete. &ac# mi se permite s# su-ere*2 $emeia aceea, JacGson, tre+uie pedepsit# pentru asta. 7i tre+uie $#cut# s# i (napoie*e $etei ce i apar,ine. A putea s# m# duc pe loc la avocatul meu i s# i spun s# (nceap# procedurile. Asta e o a$acere murdar# i nepotrivit# pentru interven,ia 5rdinului. % .unte,i $oarte ama+il#, domnioar# .a*erac. % .unt (ntotdeauna mul,umit# s# pot $i de $olos. 5 s# m# (ntorc cu o dare de seam# asupra a ceea ce am reuit s# reali*e*. Celeste se -r#+i s# ias# din camer#, cu $ustele ei pocnind la $iece micare. .u+ v#l, tr#s#turile i se (n#spriser# de hot#r)re. % Nu (n,ele-, spuse !ar". % &omnioara s a dus s# te a:ute, r#spunse c#lu-#ri,a. % E o adev#rat# doamn#, care (ntotdeauna reuete (n ceea ce vrea, coment# stare,a3 apoi *)m+i; 5 s# ,i aduc# +anii i cutia, $ata mea. ! ar interesa $oarte mult s# v#d cutia ta, cum (i spui tu. .unt aproape si-ur# c# tiu despre ce i vor+a. Noi numim asta o 1casGet0R. % CasGet4 !ar" (ncepu s# pl)n-#. % Adic# ceva (n care se pun oamenii c)nd mor4 .tare,a (i cuprinse $a,a (n m)ini. % Iart# m#. Aceeai venic# pro+lem# care ,ine de lim+#. n $rance*# se spune casSuette. nseamn# un cu$#ra, o cutie, cum ai spus tu. n en-le*# i se spune casGet. Aceast# 1casGet0 nu e ceva le-at de moarte, ci de via,#. 7i de speran,# i cura:. Are o istorie minunat# cutia ta. /ei $i m)ndr# s o a$li. .# ,i o povestesc4 % &a, v# ro-. % Bai, -ata, ter-e ,i ochii. 5 s# servim o ca$ea i nite +ei-netT >a Ne@ 5rleans se +ea $oarte mult# ca$ea, i +ei-net ul e pr#:itura noastr# pre$erat#2 .or#, eti dr#-u,# s# ne serveti4 % >e aduc imediat, maic# stare,#. C#lu-#ri,a iei repede din (nc#pere. .e (ntoarse dup# c)teva minute, duc)nd o tav#. nc#perea se umplu de o arom# (m+ietoare. !ar" $u surprins# s# a$le c# i era teri+il de $oame. C#lu-#ri,a umplu o can# mare cu un amestec de lapte $ier+inte i ca$ea nea-r#, ad#u-# o lin-uri,# de *ah#r i o puse pe m#su,#, l)n-# !ar". Apoi *)m+i i desp#turi un ervet de p)n*#, impeca+il de al+#. % Pune,i l pe -enunchi, spuse ea, apoi ae*# o $ar$urie l)n-# ceac#. Era plin# cu nite -o-oi maronii, a+urinde, date din +elu- cu *ah#r pudr#. >ui !ar" (i l#s# -ura ap#. &ar o rodea o $oame (nc# i mai n#prasnic#; % &ac# a,i putea s# mi povesti,i despre cutie, maic# stare,#2 % 5 s# ,i povestesc (n timp ce m#n)nci. 8ii atent#, totul este $oarte $ier+inte2 Era acum mai +ine de o sut# de ani, (n ETEU, c)nd $rance*ii an $ondat Ne@ 5rleans. Nu erau mai mult de cinci*eci de +#r+a,i, i nu au $#cut dec)t s# de$rie*e terenul. &ar dup# trei ani, se adunaser# trei sute de +#r+a,i, se croiser# str#*i i se construise o +iseric#. &oi ani dup# aceea, popula,ia se apropia de dou# mii. Erau mai mult +#r+a,i. .olda,i ai re-elui, puitori de capcane i oameni doritori de p#m)nt i de o alt# via,# (n >umea Nou#. Erau, +ine(n,eles, i $emei, dar pu,ine. 5riunde sunt solda,i, sunt i $emei. Ai avut oca*ia s# ve*i ce $el de $emei anume. /ia,a era aspr# i p)ndit# de pericole. Colonia avea o +iseric#, dar nu avea preot. .olda,ii construiser# un spital, dar nu aveau in$irmerie. Aa c# $#cur# apel la re-ele >ouis, la Re-ele .oare. El r#spunse cererii lor ca un tat# iu+itor. n ETJT le trimisese preot i *ece c#lu-#ri,e din 5rdinul ?rsulinelor s# i (n-ri:easc# pe +olnavi. 1!ai vrem i so,ii0, spuser# solda,ii. 1/rem s# (ntemeiem $amilii, s# construim o civili*a,ie0. Aa c# Re-ele .oare le trimise nite $ete puternice, s#n#toase, nite cretine care s# le $ie so,ii i mame copiilor lor. Peste tot prin or#elele i satele 8ran,ei preo,ii luau le-#tura cu $amiliile ce aveau $ete potrivite. Acestea tre+uiau s# $ie $oarte cura:oase, $iindc#

urmau s# traverse*e oceanul (n nite vase mici, (ntr o lun-# c#l#torie spre un p#m)nt necunoscut, plin de pericole i priva,iuni. 7i tre+uiau s# i ia adio pentru totdeauna de la p#rin,i, +unici, $ra,i, surori, veri, prieteni. ?nele dintre cele mai cura:oase consim,ir#. Ca dar pentru cura:ul lor, re-ele (nsui le (n*estra pe aceste $ete. Hestrea nu era cine tie ce; nu era loc pe vasele acelea vechi. Consta din ru$#rie, -ulere, +onete, o rochie i nite ciorapi. Totul (nc#pea (ntr o caset# din lemn. Primele $ete sosir# (n ETJU. An de an dup# aceea, timp de dou#*eci de ani, sosir# tot mai multe, uneori dou# -rupuri pe an. 7i $iecare $at# (i avea *estrea ei de la Re-ele .oare (ntr o caset# din lemn. 8ur# prin urmare cunoscute drept 1$etele cu caseta0. Ele au $ost str#moaele celor care au devenit locuitorii Ne@ 5rleans ului. !ar" uitase de m)ncare. % .unt m)ndr#, spuse ea. % 7i $l#m)nd#, spuse maica stare,#. !icul t#u de:un se r#cete. Pentru (nt)ia dat#, !ar" *)m+i. Apoi sor+i lacom din ceac#. % E cea mai +un# ca$ea pe care am +#ut o vreodat#, e'clam# ea. >a prima (n-hi,itur#, +ei-net ul (i d#du o sen*a,ie delicioas#. !uc# a doua oar#. 7i a treia. <u*ele ei (nvine,ite erau acum pline de *ah#r pudr#, i culoarea (i reveni (n o+ra:i. % Caseta mea avea (ncrustat# ca adres# aceast# m#n#stire, maic# stare,#. Ce (nseamn# asta4 % Toate $etele cu caseta veneau la m#n#stire. Aici, surorile aveau -ri:# de ele p)n# ce se m#ritau. >e a:utau s# i alea-# so,ii. Erau mai mul,i pretenden,i pentru $iecare mireas#. 5chii lui !ar" se umplur# iar#i de lacrimi. &ar de data asta erau lacrimi de $ericire i de uurare. 7tia, din anii de coal#, c# m#n#stirile p#strau re-istre detaliate, meticuloase. Imediat ce doamna (n ne-ru se va (ntoarce cu caseta, (i va ar#ta stare,ei numele sco+it (n interiorul capacului i va a$la unde se a$l# $amilia ei. % Am venit (n numele tinerei care a c#l#torit pe !emphis <elle cu doamna JacGson, spuse domnul CarrK. .unt avocat. &u m# la st#p)na ta. &omnul CarrK era un +#r+at puternic i era contient de puterea sa. Radia autoritate. % &oamna JacGson (nc# se mai odihnete, spuse valetul, dar am s# i trimit vor+# c# sunte,i aici. % &u m# (n salon, ordon# domnul CarrK, i adu mi o ca$ea (n timp ce atept. % &ou# ca$ele, spuse Celeste .a*erac, din spatele avocatului. &omnul CarrK se (ncrunt#. 5 s$#tuise pe Celeste s# nu vin# cu el. ?n +ordel nu era un loc potrivit s# $ie vi*itat de o doamn# celi+atar#. &ar Celeste era hot#r)t#, i c)nd era hot#r)t#, domnul CarrK tia c# nici un s$at i nici o autoritate n o puteau (ndupleca. .e d#du (n l#turi, aa (nc)t Celeste s# poat# p#i (n $a,#. Era o doamn# i era clienta lui. .alonul doamnei JacGson era somptuos, dar nu vul-ar. &omnul CarrK $u surprins. i povestise at)tea lui Celeste. Aceasta ridic# o m)n#, $#c)ndu i semn s# sa liniteasc#. .t#tea (n picioare, l)n-# u#, ascult)nd vocea optit# a valetului, venind de undeva, dintr o (nc#pere a casei. % Ateapt# aici, spuse ea, i l l#s# pe domnul CarrK sin-ur. Celeste urc# (n $u-# sc#rile i se pomeni (n spatele unei cameriste care vor+ea repede printr o u# deschis#. 5 d#du pe camerist# (n l#turi, deschise, p#trunse (n camer# i (nchise ua dup# ea. % Am venit (ntr o pro+lem# de a$aceri, doamn# JacGson, spuse ea. En-le*a (i era aspr#, puternic accentuat#. % Cine nai+a eti4 spuse Rose. Iei a$ar#, sau pun s# te arunce (n strad#. Celeste str#+#tuse (nc#perea (n timp ce Rose vor+ea.

% Nu te cred, spuse Celeste. Apoi trase de un nur de la $ereastr#. Perdelele se des$#cur# i lumina inund# (nc#perea. Era o lumin# crud#, care scotea la vedere pun-ile i cearc#nele ne-re de su+ ochii lui Rose i carnea $lec#it# care i at)rna su+ +#r+ie i su+ +ra,. Celeste o privi cu ochi reci. % N ai s# m# dai a$ar#, din cau*# c# domnul CarrK te ar distru-e2 .unt si-ur# c# mituieti poli,ia i pro+a+il c# :um#tate din conducerea oraului. &ar ei nu te pot prote:a (n $a,a lui CarrK. .au a $amiliei mele. 8ratele meu e Julien .a*erac. &oamna JacGson nu se mai o+osi s# c)nt#reasc# amenin,area lui Celeste. % Ce vrei4 spuse ea, crispat#. % /reau +unurile tinerei pe care ai adus o prostete (n casa asta ieri sear#. % Ce +unuri4 Ce t)n#r#4 Celeste .a*erac r)se, i, pentru (nt)ia oar# dup# mul,i ani, Rose JacGson se sim,i (nsp#im)ntat#. Era prea mult# pl#cere (n r)sul ei straniu. 18emeia asta e ne+un#0, se -)ndi ea. 1Ce s# $ac4 8ratele ei e patronul celei mai mari +#nci din ora3 o vor+# s# spun# i a putea $i (nchis#. T)r$ele n au alt# protec,ie dec)t aceea pe care i o cump#r#, i Julien .a*erac are putere asupra oric#rui o$icial c#ruia (i dau eu mit#0. ?rm#toarele cuvinte ale lui Celeste oprir# (nv#lm#eala -)ndurilor lui Rose. % .unt dispus# s# $ac un compromis cu dumneata, doamn# JacGson. Ai s# mi (napoie*i +unurile $etei i eu voi aran:a s# nu $ie urm#ri :udiciare. Rose deveni imediat suspicioas#. Compromisul era prea -eneros. % Cum ve,i aran:a asta4 (ntre+# ea. % !ai (nt)i o s# l e'pedie* pe domnul CarrK, spun)ndu i c# m am (nelat. Apoi voi avea -ri:# ca $ata s# p#r#seasc# imediat oraul. Nici o crim# nu e'ist# $#r# martorul ei. 5chii doamnei JacGson erau aspri i precau,i. % 7i de ce proceda,i la acest aran:ament convena+il pentru mine4 &ac#, dup# cum a,i spus, a avut loc o crim#. /# da,i seama c# ne- aceast# acu*a,ie. % mi dau seama. 7i (mi mai dau seama c# eti o mincinoas#. Totui, interesul meu nu este s# te pedepsesc. Pro+lema mea e $ata. /oi evita un scandal. E o or$an# i se a$l# su+ protec,ia surorilor ursuline. Pentru a iei din (ncurc#tur#, e mai +ine s# plece. Poate avea o via,# decent# su+ acoperiul unei $amilii onora+ile i nu i va mai aminti de de-radanta e'perien,# tr#it# aici. 1Te pricepi de minune s# aran:e*i vie,ile altora0, -)ndi doamna JacGson, cu un r)n:et interior. Apoi, cu voce tare; % Consimt. % /oi trimite dup# cutie i dup# vali*#. Pre-#tete le. >a revedere. Celeste .a*erac *)m+ea c)nd p#r#si camera. &ac# doamna JacGson ar $i continuat s# ne-e, ar $i (nvinuit o pro+a+il de r#pire sau ceva de -enul #sta. &ar cutia ar $i $ost pierdut# pe vecie. Caseta aceea $#r# de pre,. Nimeni altcineva nu tia c# mai e'ist#. i compuse o masc# sever# c)nd se (nt)lni cu domnul CarrK. % Ne pierdem timpul, spuse ea. 8ata s a (nelat. A spus c# era (ntuneric i a $ost adus# de la doc i p)n# la cas# cu tr#sura. Putea $i orice cas#. 8emeile de aici mi au spus c# JacGson e un nume pe care l adopt# (n mod o+inuit $emeile de condi,ia asta. Ea personal cunotea o du*in#. E o ruine, domnule, c# dumneavoastr#, +#r+a,ii $ace,i s# persiste aceast# meserie. Nu e cartier (n vechiul ora care s# nu ai+# pe pu,in un +ordel, uneori mai multe. Aceasta n ar $i posi+il, dac# voi, +#r+a,ii, n a,i avea ast$el de apuc#turi de*-ust#toare. 7tii cine a $ost aici ieri sear#4 Trei mem+ri ai Consiliului !unicipal. Ar $i $ost $rumos s# $i tre+uit s# serveasc# drept martori la depo*i,ia $emeii contra unei $ete inocente.

Tr#sura lui Celeste atepta a$ar#. l duse pe domnul CarrK la +iroul lui. Apoi +ir:arul atept# instruc,iuni. Celeste (i spusese s# se (ntoarc# la casa de unde plecaser# i s# ia de acolo o vali*# i o cutie, (n timp ce ea va atepta (n tr#sur#. <ir:arul se (ntoarse dup# nici *ece minute. Puse +a-a:ul pe locul din $a,a lui Celeste. % Acum du m# la casa v#rului meu, (n Esplanade. >a $amilia Courtena". Celeste trase perdelele la $ereastra tr#surii. Asta $#cu anteriorul tr#surii i mai $ier+inte i mai lipsit de aer. &ar nu i p#sa. Reuise. Avea caseta. i plim+a (ncet de-etele de a lun-ul celor patru mar-ini ale ei, terse o pat#, nete*i o *-)rietur# uoar#. Apoi (i scoase m#nuile i i ae*# palmele (ntinse pe partea de sus a casetei. .e aplec# (nainte i s#rut# lemnul murdar (n spa,iul dintre m)inile ei. % A mea, suspin# ea, mic)ndu i +u*ele pe lemnul cutiei. !)inile (i lunecar# pe capacul cutiei, apoi pe laturi, apoi, cu un su+it spasm de emo,ie, o str)nse (n +ra,e, lipind o de trup, (ntr o pasionant# (m+r#,iare. Capul (i era aruncat pe spate, ochii (nchii, r)dea, un r)s strania, r#-uit. 7i le-#na (n +ra,e caseta u*at#, murdar#, ca pe un copila. % A mea, murmur# ea, a mea (ntrea-#. 5chii ei ne-ri sclipeau de trium$ul posesiei. % Evantaiul meu, m#nuile mele, medalionul meu, capul meu de s#-eat#. Celeste nu avusese nevoie s# deschid# caseta ca s# i vad# con,inutul. i amintea emo,ia resim,it# pe c)nd era copil c)nd mama ei povestea istoriile $emeilor care o st#p)niser#. 7tiuse a cui era !ar" din momentul (n care $ata schi,ase (n aer dimensiunile casetei. Acelea erau de-etele +unicii lui Celeste, i ale str# str# +unicii ei. n acea clip# Celeste (i :urase c# !ar" nu va a$la niciodat# care i era $amilia. % !ama ei a avut totul, (i m#rturisi Celeste poverii din +ra,ele ei. .ora mea, c)t am ur)t o. Ea era cea $rumoas#, cea talentat#, cea pe care o iu+eau to,i. A avut toat# aten,ia mamei, toat# a$ec,iunea tat#lui. A avut +#r+atul pe care l am iu+it eu. 7i apoi a $u-it cu altul, lu)ndu te cu ea. Acum eti a mea. /ei $i comoara mea secret#. Nimeni altul nu te va mai vedea. Nimeni n o va mai vedea vreodat# pe $ata asta, $iica surorii mele. Am s# i ard hainele, am s# i ard vali*a. 7i +anii2 o s# i dau la or$elinat. Trupul i se *-udui de r)s. 1&e ce nu simt nimic40 se (ntre+a !ar". 1?ltima mea speran,# s a dus. Am pierdut totul. /ia,a mea e distrus# i eu nu simt nimic. Ar tre+ui s# m# doar#, dar p)n# i rana de pe $a,# nu m# mai sup#r#. E ca i cum a $i moart#, dar capa+il# (nc# s# mer-, s# vor+esc, s# v#d i s# aud0. Amor,eala (ncepuse chiar (nainte ca Celeste .a*erac s# se (ntoarc# la m#n#stire. .tare,a d#duse din cap a ne-are c)nd !ar" spusese numele (ncrustat (n interiorul casetei i care tre+uia s o duc# la descoperirea $amiliei ei. % mi pare r#u, $eti,e, dar toate re-istrele mai vechi ale m#n#stirii s au pierdut (n incendiul din ETVU. A $ost o pa-in# trist# din istoria noastr#. .urorile tre+uiau s# se (ncread# (n a:utorul lui &umne*eu. C)nd a devenit clar c# $ocul va nimici totul, au luat re-istrele i le au dus (n scuarul cel mare din $a,a catedralei. Credeau c# ar avea vreo ans# s# re*iste acolo, (n aer li+er. Tre+uia s# i $i pus n#de:dea doar (n &umne*eu. C)nd $l#c#rile s au apropiat de m#n#stire i au amintit de El. Au adus statuia !adonei, (ndrept)nd o spre $oc, c)nt)nd ru-#ciuni pentru a:utor. &umne*eu a schim+at direc,ia v)ntului i $ocul s a retras. !#n#stirea noastr# a $ost sin-ura cl#dire din Ne@ 5rleans care a supravie,uit. &ar re-istrele au ars. !ar" se sim,i de parc# i ea ar $i $ost topit# de $l#c#ri. 1Ce am $#cut0, stri-a ea $#r# -las. 1Am venit aici, unde nimeni nu m# cunoate, unde i lim+a este di$erit#. Tr#iam (ntr un vis, care s a trans$ormat (ntr un comar0. &isperarea (i p)r:olea inima. Apoi nu mai sim,i nimic.

C)nd Celeste d#du de tire c# nu era vreo ans# s# $ie recuperate +unurile ei, nu i p#s#. Nu avu nici o reac,ie la vor+ele Celestei. Acestea cur-eau ca un $luviu. !ar" le au*ea, dar nu le pricepea (n,elesul. Chiar dac# Celeste n ar $i vor+it $ran,u*ete, !ar" n ar $i $ost capa+il# s# reac,ione*e. Era incapa+il# s# se concentre*e i inima (i era amor,it#. % Aa c# m am dus pe dat# la verioara mea, <erthe Courtena", maic# stare,#. 7tiam c# este (n ora pentru *iua de natere a +unicului, de Patru Iulie. 1<erthe0, i am spus, 1ne$ericita asta de t)n#r# are nevoie de o cas#. Ce alt loc ar $i mai +un pentru ea dec)t planta,ia voastr#4 Poate $i o companie pentru Jeanne a ta. /# aminti,i, maic# stare,#, cum copii lui <erthe au murit to,i de $e+r# -al+en# cu e'cep,ia lui Jeanne. &e atunci o ,ine pe $at# la ,ar#, de $ric# s# n o piard# i pe ea. Planta,ia !ont$leur" e teri+il de i*olat#. E o via,# plictisitoare pentru o $at#. T)n#ra !ar" va $i un dar a lui &umne*eu pentru Jeanne. 7i va $i i ea, !ar", $erit# de $e+ra -al+en#. 5amenii neo+inui,i cu clima noastr# pier aa de uor. /a $i considerat# ca un mem+ru al $amiliei Courtena". <erthe are nevoie de tineret (n :ur ca s# uite de durerea pricinuit# de pierderea copiilor ei. !aica stare,# spuse c# planul lui Celeste era r#spunsul la ru-#ciunile ei. % Ce +un# cretin# sunte,i, domnioar# Celeste, !ar" va $i $oarte $ericit# acolo. Celeste le ceru s# se -r#+easc#. /erioara ei era -ata s# plece la planta,ie. !ar" o urm# $#r# un cuv)nt. !ic#rile (i erau spasmodice. A+ia $u (n stare s# i mul,umeasc# maicii stare,e pentru ama+ilitatea ei. Totul (n :ur i se p#rea con$u*. ?n a+ur de c#ldur# se ridica din pava:ul de c#r#mid#. !er-ea prin el cu Celeste .a*erac, (ndrept)ndu se spre tr#sur#, dar picioarele nu i sim,eau c#ldura care i +#ica t#lpile prin panto$iorii su+,iri, de m#tase. Privi (n -ol (n podeau tr#surii (n timpul mersului, la $el i la *idul de c#r#mid# al casei Courtena", c)nd a:unser# acolo. Nu o+serv# e'presia ocat# a lui <erthe la apari,ia ei, nici nu sim,i compasiunea acestei $emei -r#su,e, c)nd <erthe (i lu# m)na (ntr ale ei. Nu era contient# de nimic. A+ia dup# c)teva ore sim,urile (i revenir#. >a $el de repede i cu tot at)t de mare acuitate ca atunci c)nd i le pierduse. Erau de:a departe de ora, (n tr#sura care se hurduca pe un drum (n-ust, cu pava:ul s$#r)mat. 5 $)ie lun-#, ca un stea-, se rupse din muchiul spaniol ce at)rna dintr un copac c)nd trecur# pe acolo. n c#dere, intr# prin $ereastra deschis# a tr#surii, ateri*)nd (n poala lui !ar". Ce s# $ie asta4 Creierul ei se detept#. 1Cunosc su+stan,a asta ciudat#0, -)ndi ea i (ncepu s# s$#r)me spiralele (nc)lcite, +uretoase, ale muchiului. 1Era acolo, (n cutia mea. mi amintesc ce ciudat i ur)t mi s a p#rut. &ar e $rumos. ?ite, ca nite aluri moi pe copaci. 7i copacii. Aa de drep,i, de (nal,i, de plini de verdea,#. 7i $lorile. Chiar i n#rile mele (ns)n-erate le pot mirosi par$umul. mi place >ouisiana. &in prima clip# mi a pl#cut. Am avut dreptate s# vin aici. .u$letul meu cunoate locul #sta, dei cu mintea (nc# mai continui s# l descop#r. Aici e casa mea, indi$erent dac# pot dovedi asta sau nu. Aa (mi spune o voce din interior. 7i o voi cunoate.0 Atinse timid +ra,ul lui <erthe Courtena". % /# ro-, spuse !ar", a putea (nv#,a $ran,u*ete4 CARTEA A &5?A. !ont$leur" era numele planta,iei Courtena". Ca multe alte lucruri de pe planta,ie, numele o intri-# pe !ar". Nu erau acolo nici mun,i, nici $lori, nici m#car un deal sau ceva de $elul #sta. P#m)ntul se (ntindea spre ori*ont, plat ca supra$a,a unei mese, e'cept)nd malul (nver*it care separa r)ul de imensa pa:ite.

Casa nu ar#ta aa cum se atepta ea s# arate o cas# a unei planta,ii. P#rea chircit#, nu (nalt# i al+#, cu coloane masive, ca acelea pe care le mai v#*use ea. Avea doar dou# caturi, pe o $unda,ie (nalt#, i era $oarte lar-#, cu o camer# dup# alta, toate cu ui care d#deau spre verande imense, care a$l# c# se chemau 1+alcoane0. Casa avea coloane, dar nu (n stil clasic. Piloni -roi, p#tra,i, de c#r#mid#, sus,ineau +alconul in$erior, a:un-)nd p)n# la acoperiul acestuia, pentru a l sus,ine pe cel de deasupra lui. <alconul superior era de asemenea acoperit3 acoperiul lui era sus,inut de nite st)lpi de lemn, relativ rotun*i. &e $apt, acesta era chiar acoperiul casei, uor (nclinat, $#cut din indrile, care, datorit# vechimii, +#teau (ntr un -ri ar-intiu, impresia unui ad#post con$orta+il, (ntin*)ndu se la nes$)rit. 7i $#cea um+r#. !ar" (n,elese repede de ce +alcoanele erau (nclinate ast$el. Co+or)se din tr#sur# (n urma lui <erthe, (ndrept)ndu se spre +alcon (n lumina direct# a soarelui. 8#cuse doar c),iva pai, dar destul ca s# $ie recunosc#toare c)nd a:unse su+ +alcon. n um+ra ad)nc# a acestuia era o ilu*ie de r#coare $a,# de p)r:olul de a$ar#. I se p#ru chiar c# simte o +ri*# de la $luviu. <erthe o conduse printr un hol lar-, r#coros, ce ducea de a lun-ul casei spre un +alcon de pe partea opus#. Trase de un nur de m#tase. % .# se serveasc# ca$eaua, spuse ea. 7i s# vin# Jeanne. 1Tre+uie s# (nv#, imediat $ran,u*ete, (i spuse !ar". Cred c# +unica mea nu vor+ea en-le*ete. Ca i cei mai mul,i din Ne@ 5rleans, dealt$el0. .puse repede; % &oamn#, sunt aici nite dic,ionare sau c#r,i de -ramatic# pe care le a putea studia4 <erthe (i ridic# m)inile i d#du din cap cum c# nu (n,ele-e. !ar" scormoni prin memorie, (ncerc)nd s# i aminteasc# lec,iile de $rance*# din copil#rie. 1Parler $rancais0U (i aminti ea. <erthe *)m+i i d#du din cap a apro+are, apoi deschise -ura s# vor+easc#. !ar" d#du din cap, a ne-are. 1!oi0W spuse ea. Nu i putu aminti nimic mai mult care s o a:ute. % /reau s# (nv#,, spuse ea cu disperare, vreau s# (nv#,. % &a, spuse <erthe. Ai s# (nve,i. Jeanne o s# te (nve,e $ran,u*ete. Tu ai s o (nve,i pe Jeanne americana, Jeanne o s# vin# imediat. % Cine este Jeanne4 H)m+etul lui <erthe deveni radios. % Jeanne este $iica mea. A+ia termin# de vor+it c)nd Jeanne d#du +u*na, (m+r#,i)nd o, apoi (ncepu s# vor+easc# (n $rance*#, (ntr un torent neinteli-i+il. !ar" nu v#*use niciodat# ceva aa de $rumos ca $iica lui <erthe. Era la $el de (nalt# ca i ea, dar asta era sin-ura asem#nare. Jeanne ar#ta de:a ca o adev#rat# $emeie. Avea s)nii plini, rotun*i i o talie su+,ire, marcat# de costumul de c#l#rie str)ns pe corp. 8unda al+# contrasta cu p#rul i ochii ne-ri, iar haina nea-r# cu pielea ei al+#, de -ardenie. 8a,a ei avea $orma unei inimi, cu v)r$ul (n conciul (n care (i era str)ns p#rul, cu -ropi,a din +#r+ie la cap#tul opus. Aura ei cu +u*ele pline avea i ea aproape aceeai $orm#. &ar cel mai $rumos dintre toate (i era -)tul su+,ire. Era lun-, dar nu $oarte lun-3 (i su-era lui !ar" tulpina unei $lori, pe care (n$lorise $a,a animat# i des#v)rit# a lui Jeanne. Jeanne o ascult# pe maic# sa cu capul dat pe o parte, ca o pas#re curioas#. Apoi +#tu din m)ini i aler-# spre !ar". Trena -rea a rochiei i se um$lase (n $u-#. % !arie, stri-# ea. Ai s# $ii prietena mea, nu4

.pre uimirea lui !ar", Jeanne o apuc# de umeri i o s#rut# *-omotos pe un o+ra*, apoi pe cel#lalt. % Tata mi a trimis at)t de mul,i pro$esori americani, dar to,i erau +#tr)ni i usca,i. nv#, $oarte prost. Tu ai s# m# (nve,i mult mai +ine, pentru c# mi eti prieten#, nu i aa4 % &a, spuse !ar", (n-hi,ind (n sec. Ar $i $ost de acord cu orice i ar $i propus Jeanne. Era at)t de (nc)ntat# de vioiciunea i $rumuse,ea $etei, de instantaneea ei a$ec,iune. Jeanne (i spuse ceva mamei ei3 <erthe apro+#, d)nd din cap. Apoi Jeanne prinse m)na lui !ar" i urc# sc#rile, (n hol, tr#-)nd o dup# ea. !ar" s#ri (ntr o parte, s# nu calce pe trena lui Jeanne. Aceasta chicoti, se aplec# i i aran:# trena cu m)na. % /ino, ordon# ea. 5 s# -#sim o rochie $rumoas#. Cea pe care o ai tu e $oarte ur)t#. !ar" (i co+or( privirile, cercet)ndu i rochia. Nu se -)ndise la acest lucru mai (nainte. Rochia i o d#duser# c#lu-#ri,ele ursuline. Era de culoare (nchis#, $#r# nici o $orm#, cu m)neci lar-i i un cordon ne-ru. Era, recunoscu !ar", cam prea sum+r#. .e -r#+i pe urmele lui Jeanne, aler-)nd pe treptele lar-i din holul deschis la am+ele capete, ca i cel de dedesu+tul lui, i p#trunse (ntr un dormitor care nu putea s# i apar,in# dec)t lui Jeanne. &e patul imens cu +aldachin at)rnau draperii ro*, le-ate de st)lpi (n ro*ete din $unde de m#tase (n dun-i al+astre i al+e. Plasa de ,)n,ari din interiorul draperiilor era a-#,at# de -hirlande de tranda$iri sculptate i vopsite3 aceleai -hirlande erau +rodate pe plapuma ro*, re-#sindu se i pe covorul ce acoperea podeaua. ?n morman de perne acoperite de dantele umpleau s$ertul de la cap#tul superior al patului. Acelai $el de perne *#ceau pe e*lon- i pe +alansoare, acoperite cu m#tase (n dun-i al+e i al+astre. n :ur *#ceau o mul,ime de po*e rupte din revistele de mod#, un mic ra$t cu romanele lui Ale'andre &umas, 8a+ulele lui >a 8ontaine i o colec,ie de +asme. &ou# p#pui (mp#r,eau scaunul cu o cutie cuprin*)nd o +roderie de m#tase (nc)lcit#. Pe un pupitru delicat se a$la o carte de -ramatic# en-le*#, o c#limar# de ar-int (n care se uscase cerneala pe $und i un vas mare de cristal cu ap# de tranda$iri. Toaleta era acoperit# cu un mileu al+ de dantel# su+,ire3 $)ii de dantel# (ncon:urau i cadrul imensei o-lin*i aurite, care o-lindea i era la r)ndul ei o-lindit# de o alt# o-lind# de pe peretele opus, de col,ul c#reia sp)n*ura o cravaa de c#l#rie. Toate cele patru col,uri ale camerei erau ocupate de dulapuri lar-i pictate cu +uchete de $lori. Jeanne le deschise pe r)nd. Erau +urduite de rochii. % Asta, spuse ea, arunc)nd o rochie (n +ra,ele lui !ar", i asta2 aceea de acolo i apoi2 nu2 asta2 oroarea asta2 mai si-ur asta2 Peste o or# nu mai aveai pe unde trece prin camer#, de rochii i $uste i +lu*e i :upoane i panto$i i capoate de cas#. Jeanne schim+# trei rochii p)n# s# se hot#rasc# la una din or-andin# ro*. <erthe hot#r)se c# patru din rochiile de +um+ac i ar veni $oarte +ine lui !ar", deoarece aveau pliuri (n corsa:, ceea ce i ar $ace +ustul mai mic. !ar" st#tea pe o +anchet# aproape de ua deschis# spre -alerie, c#*ut# (ntr o stare de prostra,ie din cau*a c#ldurii i (nm#rmurit# de at)ta $eminitate lu'uriant#. >e urm# pe <erthe i Jeanne a$ar#, pe +alcon i (n camera al#turat# camerei lui Jeanne. % Ai s# dormi aici, !arie, da4 spuse Jeanne. % 5h, da, r#spunse !ar". Camera (i pl#cuse de la prima vedere. Era $oarte simpl#, aproape auster#, (n compara,ie cu dormitorul lui Jeanne. Patul era (nalt, cu +aldachin, (n-ust, acoperit cu o plas# al+# contra ,)n,arilor. P#tura era din +um+ac al+, (mpletit# (ntr un model din plante a-#,#toare. Cutii cu len:erie al+# acopereau cele dou# perne p#trate. !ai era acolo un dulap simplu, ro*, i o mas# de aceeai culoare, cu un sc#unel al#turi. Podeaua era -oal#. !ar" se ima-in# cu picioarele -oale pe podeaua -oal#, lustruit#. Tre+uia s# $ie r#coroas#, se -)ndi ea. R#coroas#.

n acel moment r#+u$ni prin ua deschis#, spre +alcon, $#c)nd s# se um$le draperiile ce at)rnau de a lun-ul patului i (n-he,)nd trupul asudat al lui !ar". .e (ntoarse (n direc,ia din care venea valul de r#coare. &incolo de +alustrada +alconului v#*u ceva ce p#rea a $i un val de ap#. nainte s# i poat# reveni, valul trecuse3 r)ule,e de ap# picurau de pe +alconul (nclinat, sin-ur# dovad# a ceea ce $usese mai (nainte. R)ule,ele de ap# i o ume*eal# r#coroas# (n aer. Era prima e'perien,# a unei ploi de var# (n Ne@ 5rleans, i nu p#rea s# semene cu nici o ploaie pe care o v#*use vreodat#. Avea multe de (nv#,at. Jeanne *)m+i lar- i spuse; % ?ite, !arie. Ai camera ta i rochia ta, i mama o s# caute pentru tine o perie de p#r. Ai nevoie i de o camerist#. Pre$eri una t)n#r# sau mai (n v)rst#4 % Ave,i sclavi4 (ntre+# !ar". Nu se -)ndise mai (nainte la acest lucru. Totul se petrecuse at)t de repede, at)t de ciudat. &ar !ont$leur" era o planta,ie, i planta,iile (nsemnau sclavi, !ar" tia asta. >an,uri i cru*imi inumane. nainte ca Jeanne s# i $i putut r#spunde, !ar" scutur# $urioas# din cap. % N o s# mi permit s# pro$it de su$erin,a unor creaturi omeneti maltratate, c#lcate (n picioare, spuse ea cu m)ndrie. Jeanne se (ncrunt#. % Nu (n,ele- ce spui, !arie. /or+eti aa de repede. /rei s# spui c# nu vrei s# ai o camerist#4 Asta i modul de via,# american4 Cine te (m+rac# i cine te de*+rac#4 % !# (m+rac sin-ur#. % Ce curio*itate, d#du din umeri Jeanne. Jeanne p#rea e'trem de $ran,u*oaic#. % 5 s# $aci cum vrei, !arie, +ine(n,eles. .per c# Clementine nu se va sim,i o$ensat#. % Cine este Clementine4 % E camerista mamei. 7i este 9 cum s# spun 9 directoarea tuturor cameristelor. Am s o ro- s# te ierte. !ar" (ncerc# s# (n,elea-#, dar nu $u (n stare. Cum putea o sclav# s# ierte un al+ pentru ceva, c)nd al+ii erau cau*a sclava:ului ei4 Cum putea un st#p)n de sclavi s# se simt# deran:at c# o$ensea*# o sclav#4 Toat# lumea tie, (i spuse !ar", c# (i +at i (i (n$ometea*# pe sclavi i le v)nd copiii (n timp ce mamele cer (ndurare. .e sim,i teri+il de vinovat#. i pl#ceau Jeanne i mama ei, dar nu puteau s# i plac# st#p)nii de sclavi. Con$u*ia se complic# odat# cu intrarea unei $emei (ncruntate. Pielea acesteia era maron deschis, nu nea-r#. 7i era evident c# nu $usese niciodat# (n$ometat#3 era $oarte -ras#. i $#cu cu de-etul lui Jeanne i o mustr#. n $rance*#. !ai t)r*iu, !ar" reali*# c# era per$ect lo-ic ca sclavii s# vor+easc# lim+a pe care o au*eau (n :ur, ca i oamenii li+eri. &ar asta se petrecu mai t)r*iu. Acum ceea ce v#*use $u surpri*a $inal#, copleitoare, dintr o succesiune de surpri*e. !ar" se l#s# +rusc (n $otoliu i (ncepu s# chicoteasc#3 nu era nimic de r)s (n le-#tur# cu ceea ce se (nt)mplase, cel pu,in dup# c)te tia ea. R)sul (i era +i*ar, perple', nereal. 7i nu i l putea re,ine. Toat# lumea se uita la ea. Apoi (ncepu i Jeanne s# chicoteasc#. R)sul conta-ios se r#sp)ndi p)n# ce (ncepur# cu to,ii s# r)d#, $#r# s# tie de ce. Aa o cunoscu !ar" pe !iranda, camerista i -uvernanta lui Jeanne. Cur)nd dup# aceea o cunoscu pe Clementine, camerista lui <erthe i directoarea servitoarelor din cas#. 7i pe Charlotte, +uc#t#reas# i tiran (n cl#direa separat# ce ad#postea +uc#t#ria. 7i, cel mai mare peste to,i, Bercule. Bercule era un ne-ru de o misterioas# demnitate i polite,e. Era at)t de sla+ (nc)t !ar" ar $i putut crede c# $amilia Courtena" (l (n$ometase dac# nu i ar $i revi*uit p#rerile c)nd o v#*use

pe !iranda. El era ma:ordomul, comandantul suprem al tuturor servitorilor. /or+ea (n numele st#p)nului, i vor+ele lui erau le-e. T)r*iu, (n acea dup# amia*#, (l (nt)lni chiar pe st#p)n. Apucase de:a s# se schim+e (ntr o rochie uoar#, din +um+ac, i s# r#s$oiasc# -ramatica $rance*# pe care i o -#sise <erthe. .e sim,ea $oarte mul,umit# de temporara ei cas#. H)m+i i i $#cu o reveren,# impresionantului domn cu p#r c#runt c)nd au*i numele ei (n potopul de vor+e ale lui <erthe. I se p#ru c# acesta $usese iritat c)nd o *#rise pentru prima oar#, dar se atepta s# $ie la $el de ama+il ca i restul $amiliei c)nd (i va au*i istoria. &omnul spuse ceva iute, apoi se (ndep#rt#. <erthe (ncerc# s# i traduc# lui !ar" ce spusese, dar renun,# la e$ort. .e (ntoarse spre $iica ei, dup# a:utor. Jeanne chicotea. % <unicul spune c# i detest# pe americani. .pune c# nu vrea s# aud# dec)t $rance*a (n casa lui, aa c# taci p)n# o (nve,i. <erthe (i lu# m)na lui !ar". % Te ro-, iart# l, spuse ea. <unicul e +#tr)n. i plac o+iceiurile vechi. 1A $i a$lat oricum0, -)ndi !ar". 1Am s# (nv#, $rance*a de dou# ori mai repede acum, s# i ar#t eu acestui +#tr)n meschin. N am s# i spun o vor+#, a+ia (nainte de plecare am s# i tr#nc#nesc (n $rance*# aa de repede c# o s# mi cear# scu*e. Am s# i ar#t eu ce pot americanii. 5 s# plec repede oricum, de(ndat# ce domnioara .a*erac o s# mi -#seasc# $amilia. /oi $i $ericit# s# nu l mai v#d. Pe el i o+iceiurile lui vechi, indi$erent ce (nseamn# asta. n a$ar# de a i insulta pe oameni0. A$l# (n acea sear# ce (nsemnau 1o+iceiurile vechi0. .o,ul lui <erthe, Carlos Courtena", sosi (n timpul cinei. /enise s# vad# ce $el de persoan# adusese so,ia lui (n calitate de companioan# a $iicei lor. >a prima privire ce i o arunc# v#*u o t)n#r# cu o $a,# (nvine,it#, um$lat#, cu o+ra:ii roii i ochii clipind ca s# i ascund# lacrimile. !esteca i (n-hi,ea concentrat#3 era evident c# nu era o+inuit# cu sosul condimentat caracteristic pentru m)nc#rurile din Ne@ 5rleans. &ar m)nc# tot din $ar$urie. >ui Carlos Courtena" (i pl#cu asta. &up# cin#, o lu# pe !ar" la o parte, s# i vor+easc#. En-le*a lui era a$ectat#, dar $luent#, i !ar" a$l# $oarte multe lucruri (ntr un timp $oarte scurt. A$l# despre $amilie, despre planta,ie, despre Ne@ 5rleans. Era $oarte t)n#r, (i povesti el, c)nd Ne@ 5rleans, apoi toat# >ouisdana deveniser# parte din .tatele ?nite. Crescuse accept)nd acest $apt. &ar -enera,ia tat#lui s#u mai resim,ea (nc# schim+#rile pe care le $#cuser# americanii. /oiau ca Ne@ 5rleans s# r#m)n# aa cum $usese (ntotdeauna. Americanii voiau s# l schim+e, s# l americani*e*e. Re$u*au $elul de via,# i lim+a $rance*ilor, o+iceiurile lor. Creolii, ca +unicul, re$u*au s# renun,e la ele. Acum, spuse Carlos Courtena", Ne@ 5rleans nu era un sin-ur ora, ci dou#. Era oraul ori-inar, (ntins de a lun-ul unor pie,e, (n cadrul unui spa,iu p#trat. .tr#*ile lui erau drepte i str)mte, cl#dirile una l)n-# alta. Ca toate oraele vechi, $usese odinioar# (ncon:urat de *iduri, aa c# spa,iul din interior $usese $olosit (n modul cel mai e$icient. Era apoi oraul nou, (n care str#*ile se r#s$irau (n evantai, s# (nt)lneasc# contorsiunile $luviului, i casele erau ae*ate (n mi:locul unor pa:iti i -r#dini lar-i.

?nul vechi, unul nou3 unui $rance*, altul american. Erau desp#r,ite ele o strad# cu o alee verde, ca de parc, (n mi:loc. Aceasta era cunoscut#, at)t de $rance*i c)t i de americani, drept 1terenul neutru0. % >im+a:ul r#*+oiului, spuse el. Apoi *)m+i :alnic. % E o ne+unie. Noi, $rance*ii, vom pierde i tim asta. &ar sunt mul,i ca tat#l meu care se vor lupta pentru $iecare inch (n timpul retra-erii. &ar nu vor putea $ace $a,# inevita+ilului. Americanii au mai mul,i oameni i mai mul,i +ani. 8rance*ii vor $i (n-hi,i,i. Eu unul am (nv#,at americana pentru c# sunt +ancher i americanii $ac a$aceri cu +anca mea. /reau ca i Jeanne s# o (nve,e pentru c# americana e lim+a viitorului. Tat#l meu o numea lim+a +ar+arilor. 7i a v)ndut casa din ora i st# tot timpul anului la !ont$leur", aa (nc)t nu este nevoit s# o aud#. <rav, ne+unul #sta +#tr)n. n calitate de creol (l iu+esc pentru asta. Totui, m# cert cu el tot timpul. !# consider# un tr#d#tor. Nu doar c# m# asocie* cu inamicul, ci, mai r#u, pre$er s# $iu +ancher (n loc de plantator. mi plac a$acerile i (mi plac americanii pentru c# a$acerile repre*int# sensul vie,ii lor. !ont$leur" va $i a mea (ntr o *i pentru c# sunt cel mai mare dintre $ii. &ar niciodat# n o voi conduce eu (nsumi. /#rul meu, Philippe va $i Courtena" de !ont$leur". Eventual, planta,ia va $i a lui. I ar place s o conduc# de pe acum, dar tat#l meu nu i (mparte autoritatea cu nimeni. Nu admite nici m#car un suprave-hetor. nva,# cum s# devin# plantator de la <ernard. ?nul din $iii lui <ernard lucrea*# la +anca mea. l (nv#, s# devin# om de a$aceri. 8amilia se a:ut#. !ar" se $olosi de oca*ie; % Eu (mi caut $amilia. Adic# domnioara .a*erac o caut# pentru mine. !# (ntre+ dac# mi a,i putea spune cam pe c)nd am putea avea veti de la ea. % 8amilia dumitale e (n Ne@ 5rleans4 Cum se numete4 % Nu tiu2 E o poveste lun-#. % Atunci, re-ret, dar n o voi putea asculta ast# sear#, dac# nu te superi. Alt# dat#. /reau s# petrec un ceas cu so,ia i $iica mea (nainte de a m# (ntoarce (n ora2 Nu i nici o -ra+#. Nimeni nu st# la ora (n timpul verii, e'cept)nd oamenii de a$aceri ca mine i c),iva e'centrici. &ac# ,i se va descoperi $amilia, acest lucru se va petrece oricum (n toamn#, c)nd to,i se (ntorc la ora. Nu $i de*am#-it#, domnioar# !acAlistair. &oar c)teva luni au mai r#mas din var# i vei -#si via,a la !ont$leur" $oarte distractiv#. .unt (nc)ntat c# Jeanne va avea o companioan# aa de inteli-ent# i educat#. 5 s# i spun doamnei Courtena" c)t sunt de (nc)ntat. % /# mul,umesc, domnule. % >a revedere, domnioar#. !ar" r#mase la cap#tul +alconului, (n timp ce Carlos se (ndrept# spre so,ia i $iica lui. &ei, oricum, nu (n,ele-ea ce spune, nu era ca*ul s# $ie de $a,# c)nd o l#uda $a,# de ele. 1Ce om dr#-u,0, -)ndi ea. 1Compensea*# indi$eren,a tat#lui s#u. Chiar i acesta nu mai pare at)t de ori+il, acum, c)nd (n,ele- de ce i ur#te at)t de mult pe americani. Noroc c# $amilia mea nu i a ur)t, c#ci atunci tat#l i mama mea nu s ar $i c#s#torit niciodat#0. Carlos Courtena" (i aprinse o ,i-ar# i mirosul tutunului a:unse p)n# la ea. !ar" (i aminti de tat#l ei, apoi (i alun-# -)ndul i se concentra asupra mamei ei i a $amiliei care tre+uia s# $ie a ei (n toamn#. Curios cum se motenesc tr#s#turile (n $amilie. &omnul Courtena" are o -ropi,# (n +#r+ie, e'act ca i tat#l lui. Jeanne, deasemenea. 7i apoi toate ta+lourile astea de $amilie din su$ra-erie2 at),ia au aceeai +#r+ie. i pip#i $#r# s# i dea seama de-etul mic. Au*i cuv)ntul !ar" pronun,at de vocea lui <erthe i *)m+i. Ce dr#-u,i erau to,i. /a tre+ui s# se recompense*e cumva c)nd se va muta (n casa $amiliei ei.

% &ar !ar" nu are $amilie, spusese <erthe. Celeste .a*erac mi a povestit despre ea. A $ost a+andonat# de copil la ua unei m#n#stiri, (n .aint >ouis. ?na din c#lu-#ri,e i a povestit despre Ne@ 5rleans i +ietul copil a inventat o istorie a ei, proprie. n timp, a a:uns s# cread# (n ea. Tre+uie s# ne pre$acem c# i noi credem. 8amilia ei ima-inar# e unicul lucru pe care (l are. Celeste spunea c# tre+uie s# $i mers s#pt#m)ni (ntre-i de la .aint >ouis. Era toat# (nvine,it# i aproape moart# de $oame, iar hainele (i erau aa de *dren,uite, (nc)t surorile au tre+uit s o (m+race din cap p)n# n picioare. Prima *i a lui !ar" la !ont$leur" $usese at)t de plin#, at)t de emo,ionant#, at)t de (nc#rcat# de surpri*e i nout#,i. >a s$)ritul ei, !ar" se l#s# s# cad# (n pat, cu un -eam#t de epui*are. Acum, $#r# stimulul noilor cunotin,e i al noilor locuri ce o (ncon:urau nu mai putu evita recunoaterea po*i,iei (n care se a$la. Era sin-ur#2 n$ricoat#2 $#r# a:utor2 r#nit# (n su$let i la trup. i atinse uor *-)rieturile i v)n#t#ile, (ncerc)nd s# vad# dac# o mai dor. Trupul o durea din cap p)n# la c#lc)ie. Cum de se putuse totul schim+a (n $elul #sta4 Adic# at)t de r#u4 >acrimi $ier+in,i i se ivir# la col,urile ochilor, rosto-olindu i se pe $a,#. i acoperi -ura cu m)na, c#ut)nd s# i (n#+ue pl)nsul. Totul era pierdut. Tat#l ei murise. !ama ei nu era mama ei, iar adev#rata ei mam# murise. <anii (i disp#ruser#. 7i cea mai mare pierdere dintre toate, cutia, darul de la mama ei, pe care (l pierduse pentru totdeauna. Era prea o+osit# i prea ne$ericit# ca s# i alun-e amintirile, aa cum $#cea de o+icei3 o copleeau, r#nind o mai r#u dec)t orice lovitur# $i*ic#. /#*u m#n#stirea, c#lu-#ri,ele, prietenele ei i dori s# $ie (napoi (n timp, c)nd via,a ei era simpl#, ordonat# i si-ur#. Chipul stare,ei (i ap#ru (naintea ochilor i cuvintele ei (i r#sunar# (n urechi; 1Tat#l t#u e mort2 tat#l t#u e mort2 mama ta e moart#2 nu ai cas#20 8a,a +l)nd#, de s$)nt#, a c#lu-#ri,ei se schim+# (n mintea ei (n aceea a lui !iss Rose, dulce, $rumoas#, *)m+ind2 devenind aspr# i rece i crud#. !ar" se *v)rcoli, (ntorc)ndu i capul (ncoace i (ncolo, stri-)nd (n sinea ei nu, nu, nu, ap#r)ndu se de amintirea ce,oas# a clipelor (n care $usese dro-at# (n (nel#tor de $rumoasa -r#din#. .im,i mirosul smocului de p#r ar*)nd, al ,i-#rii aprinse, amestecat cu dulcea,a -re,oas# a $lorilor i cu par$umurile tari ale celor din :ur. Nu putea respira, ceva lipicios (i acoperea -ura, apoi au*i e'plo*ii, v#*u culori, $e,e de montri, roii, al+astre, ver*i, al+e, purpurii, cu -#uri ne-re la mi:loc, i *-omotul acela asur*itor, apoi c#derea i -ustul s)n-elui (n -ur#. Era -ust de s)n-e, de s)n-e adev#rat. !ar" (i scosese de-etele mucate din -ur# i se a$und#, pl)n-)nd, (n perne. 5 +ri*# a-it# plasa de ,)n,ari din :urul patului ei, luminat# de lun#. ?ndeva, (n dep#rtare, se au*ea un ,ip#t de +u$ni,#. !ar" se d#du :os din pat i se strecur# (n v)r$ul picioarelor pe +alconul cel lun-. Putu vedea siluetele copacilor (nal,i cu $)iile $antomatice, -ri, de muchi spaniol at)rn)nd pe ramuri, -lo+ul de ar-int al lunii i o mul,ime de stele, estompate de lumina lunii. Totul dormea, cu e'cep,ia ei i a +u$ni,ei. Casa i p#m)ntul erau inundate de o linite panic#, ar-intie. Pacea (i p#trunse (n inim#. N o s# m# mai -)ndesc niciodat# la ceea ce a $ost, (i promise. Finutul #sta $rumos e dreptul meu din natere, casa asta e casa mea p)n# ce (mi voi -#si $amilia. 5 s# $iu $ericit#6 .e duse (napoi, (n patul ei, (n v)r$ul picioarelor, i adormi pe dat#. n diminea,a urm#toare, !ar" $u tre*it# de !iranda, care intr# cu o tav# pe care se a$la o ceac# cu ca$ea i un tranda$ir proasp#t cules. Pe $loare mai st#ruia o pic#tur# de rou#, i pe

$ereastr# intra o ra*# $in# de lumin#. !ar" dori s# (ntre+e c)t era ceasul, dar nu i putu aminti cuvintele (n $rance*#. .puse (n loc de asta 1!erci0EV. n timp ce +#u ca$eaua nea-r#, tare, studie cartea de -ramatic# $rance*# pe care o (mprumutase. Nu avea timp de pierdut dac# voia s# $ie pre-#tit# c)nd (i va re-#si $amilia. C)nd Jeanne (i strecur# capul prin ua ce le desp#r,ea camerele, !ar" $u capa+il# s# pronun,e (n $rance*# cuvintele dup# care c#utase, anume 1<un# diminea,a. E o *i $rumoas#. Am dormit $oarte +ine0. % /ai, !arie, ce repede (nve,i i ce +ine6 e'clam# Jeanne. n *ilele i s#pt#m)nile ce urmar#, !ar" continu#, dup# e'presia lui Jeanne, s# (nve,e aa de repede i aa de +ine. Avusese (ntotdeauna voin,# i putere de a duce o munc# sus,inut#. >a asta se mai ad#u-a acum impulsul dat de credin,a ei c# (n cur)nd se va a$la (n s)nul propriei $amilii creole. >ec,iile de $rance*# pe care le luase pe c)nd era copil, se dovedir# mai e$icace dec)t credea. Pro-resul ei era uluitor. Pe m#sur# ce (nv#,a lim+a, $u capa+il# s# pun# (ntre+#ri i s# primeasc# r#spunsuri. 7i s# citeasc#. ?n vapor se oprea de dou# ori pe s#pt#m)n# la de+arcaderul din !ont$leur", aduc)nd m#r$urile ce $useser# comandate din Ne@ 5rleans, inclusiv cotidianul Al+ina. Era interesant i distractiv. 7i +ilin-v. Cele dou# pa-ini mari erau tip#rite (n en-le*# (n e'terior i (n $rance*# (n#untru. !ar" (ncerca s# citeasc# (n interior i (ntorcea pa-ina pe partea cealalt# c)nd se (ncurca. Cu $iecare edi,ie devenea mai versat# (n $rance*# i mai interesat# de Ne@ 5rleans. A$l# ce $urni*ori primiser# +r)n*# de pe vasul Normande tocmai de la Banovra3 ce ma-a*in de te'tile are un stoc nou de +atist convena+il pentru $uste de var#3 ce ne-ustor de vinuri primise vinuri i coniac3 ce modist# avea ultimul stil de +onete de la Paris. Toate de pe acelai vapor. Jeanne (i (mp#rt#ea interesul pentru anun,urile din *iar i ultimele tiri. !ar" p#stra (ntotdeauna *iarul la ea, pentru +uletinele din Dashin-ton, Paris, Ne@ XorG i c)mpurile de aur din Cali$ornia. 5 convin-ea pe Jeanne s# i corecte*e pronun,ia c)nd aceasta citea cu voce tare capitole din romanul pe care Al+ina (l pu+lica (n serial. 7i o s)c)ia p)n# ce Jeanne citea cu voce tare cel pu,in o coloan# de tiri (n en-le*#. Asta era tot ce putea ea $ace ca pro$esoar# de 1american#0. % !arie, e'clama Jeanne, sunt $oarte lene#. mi place s# danse* i s# c#l#resc. n restul timpului sunt doar un ornament. T)n#ra creol# o (n$uria pe !ar". 5 i $ermeca i o $ascina totodat#. Totul despre via,a i istoria creolilor o $ascina. Credea c# pe m#sur# ce a$la mai multe despre asta a:un-ea s# o cunoasc# pe mama ei. Ima-inea de vis a mamei se modi$icase radical. Acum, !ar" vedea o $rumuse,e cu ochii i p#rul ne-ru i pielea mai al+# dec)t laptele. Ca Jeanne. Ca portretele de pe pere,ii de la !ont$leur". Poate c# i mama ei tr#ia pe o planta,ie de *ah#r, ideea era romantic de tentant#. Planta,ia era ca o lume de vis. 8rumuse,ea pa:itii, -r#dinile, *idul lucios, $luviul lar- erau ceva ce !ar" nici nu mai v#*use vreodat#, nici nu citise (n c#r,i. 7i via,a de o $rumuse,e ordonat# de la !ont$leur" era ca o idil#. Ahivece lucitoare de ar-int pentru $lori se re$lectau (n mahonul lustruit al meselor (n $iece camer#. Perdelele din dantel# vaporoas# se micau la $erestrele (nalte, dans)nd cu $iecare +ri*#. Aerul mirosea (ntotdeauna dulce. !iroseau -r#dinile, -hivecele cu $lori, lev#n,ica din sertare, apa de toalet# cu care Jeanne o (nv#,a s# i stropeasc# (ncheieturile i t)mplele ca s# se r#coreasc# atunci c)nd +ri*a nu se mai resim,ea (n $ier+in,eala mie*ului de *i. !ar" i o ima-ina pe mama ei (ncon:urat#

de $lori, mirosind dulce, *)m+ind dulce, le-#n)ndu se (n +alansoarele de pe +alcoane i sor+ind ca$eaua, aa cum $#cea Jeanne toat# *iua. .au i o (nchipuia le-#n)ndu se -ra,ios (n a, cu trena $ustei at)rn)nd p)n# aproape de p#m)nt, c#l#rind prin p#durile misterioase, ml#tinoase, sau de a lun-ul di-ului, cum $#cea Jeanne dup# micul de:un i (nainte de pr)n*, (n $iecare *i. Jeanne (ncerc# s o (nve,e pe !ar" s# c#l#reasc#, dar (n acest ca* voin,a lui !ar" nu se dovedi de a:uns. !er-ea cu Jeanne i cu -r#:darul (n $iecare diminea,#, dar (i displ#cea de $iecare dat# tot mai mult s# c#l#reasc#. Evita s# c#l#reasc# dup# amia*#, scu*)ndu se c# tre+uia s# o a:ute pe mama lui Jeanne la o trea+# sau alta. Adev#rul era c# (i era de prea pu,in a:utor lui <erthe Courtena". &ar inima acesteia era micat# de dorin,a lui !ar" de a (nv#,a totul despre modul de via,# al creolilor, aa c# (i -#sea ocupa,ie. <erthe se a$la (ntotdeauna (n trea+#, $ie c# era necesar ori nu. P#rea c# nu o+osete niciodat#, chiar pe cea mai (n#+uitoare c#ldur#. !ar" (i c#lca pe urme (n timp ce trecea de la num#rarea ceara$urilor din c#lc#torie la inspectarea re*ervei de ap# din +eci sau la cic#lirea +uc#t#resei i servitorilor din +uc#t#rie, care se a$la (n cel#lalt cap#t al cur,ii, dincolo de ua care d#dea (n spatele casei. !ar", (n ciuda e$orturilor, nu se sim,ea (n elementul ei acolo. <uc#t#ria era sediul social al servitorilor casei, (ntotdeauna -#seai acolo patru sau cinci dintre ei, st)nd, vor+ind i +)nd ca$ea la masa enorm# din mi:locul (nc#perii. .e ridicau (n picioare c)nd intra <erthe, dornici s# i (mplineasc# poruncile, (i r#spundeau (ndatoritori la (ntre+#rile le-ate de $amiliile i s#n#tatea lor, r)deau i -lumeau adesea. Era evident c# o respectau i ,ineau la ea. &ar erau sclavi. Ar $i tre+uit s# $ac# toate lucrurile pe care le $#ceau, chiar de ar $i ur)t o. Tot ce era (n le-#tur# cu sclavia o indispunea pe !ar", derut)nd o totodat#. Nimic nu era aa cum i se spusese la m#n#stire. Nu era chiar aa de simplu. .clavii nu erau munci,i ca animalele p)n# ce c#deau epui*a,i. Cel pu,in dup# c)te vedea ea, niciunul nu muncea cum muncea <erthe, permanent ocupat#, sau +unicul care se ducea (n $iecare diminea,# i (n $iecare dup# amia*# pe c)mp, indi$erent de vreme, i apoi ,inea coresponden,a i re-istrele (n $iecare sear#, dup# cin#. Niciunul dintre ei nu p#rea s# i priveasc# pe servitori ca pe nite $iin,e in$erioare. !iranda avea controlul asupra lui Jeanne. <erthe se consulta cu Clementine (nainte de a lua orice deci*ie. &ormitorul lui Bercule era l)n-# al +unicului i am)ndoi :ucau ah (n $iecare sear#, (nainte de culcare. 7i cu toate acestea, toate $emeile tre+uiau s# poarte +asmale pe cap, aa numitele ti-non, cum cerea le-ea pentru orice $emeie nea-r#. 7i Clementine tre+uia s# poarte un permis de li+er# trecere scris de <erthe c)nd se ducea la Ne@ 5rleans s# i vi*ite*e una din $iice care locuia acolo. Ar $i $ost arestat# i (nchis# dac# nu l ar $i ar#tat oric#rui poli,ist care putea s o opreasc# pe strad#. 7i niciunul din ei, nici atotputernicul Bercule, nu putea s# se mute altundeva. 7i oric)nd putea s# p#r#seasc# !ont$leur", dac# +unicul ar $i vrut vreodat# s# l v)nd#. .# l v)nd#. Ca pe un cal sau un +utoi cu *ah#r. .clavia era un lucru r#u. !ar" era si-ur# de asta. &ar nu era si-ur# dac# mai -)ndea i altcineva de acolo (n $elul #sta. Nici m#car sclavii. Era ceva $oarte nepl#cut. 7i nici nu avea cu cine s# discute despre deruta ei. Aa c# (nv#,# s# nu se mai -)ndeasc# la asta, continu)nd s# i vad# de $rance*a ei. ncet, (ncet, (ncepu s# se o+inuiasc# cu rutina planta,iei i cu 1o+iceiurile vechi0 ale +unicului.

Acesta citea (n $iecare diminea,# ru-#ciune, pentru (ntrea-a -ospod#rie, la ora ase i :um#tate, pentru al+i i pentru ne-ri, care (n-enuncheau (mpreun# pe nite sc#unele :oase, r#sp)ndite prin salon. Apoi pre*ida micul de:un, (n su$ra-erie, la apte, din capul mesei. 7i iar#i, la pr)n*. 7i la apte seara, la cin#. .t#tea sin-ur (ntr un $otoliu imens, l)n-# +anca $amiliei, la litur-hie, (n $iece duminic#, (n capela planta,iei i (l +#tea pe p#rintele Bilaire la ah c)nd preotul vi*ita casa, la masa de pr)n*, dup# terminarea slu:+ei. &in dou# (n dou# s#pt#m)ni, :oia, doctorul >imou' venea s# trate*e +olnavii, $ie din $amilie, $ie dintre sclavi. Apoi (l +#tea pe +unic la ah, uluitor de repede, e'plic)ndu i tot timpul pr)n*ului unde anume -reise. n *ilele de luni, !onsieurEE &amien venea de la Ne@ 5rleans s# i dea lui Jeanne lec,ii de dans i de pian. i recunotea -ra,ia la (nv)rtit#, la vals, la menuetul clasic. Intra (ns# (n a-onie c)nd Jeanne c)nta un studiu de Chopin mai r#u chiar dec)t o lec,ie (nainte. !onsieur &amien nu lua masa cu $amilia. Avea (ntotdeauna (nt)lniri ur-ente care i solicitau (ntoarcerea imediat# (n ora. !ar" credea c# (i era $ric# de +unicul. Nu i putea (nchipui c# nu era de acord cu tradi,ia creol#, care pe ea o (nc)nta at)ta. n timpul *ilelor de luni, $elurile de m)ncare erau totdeauna aceleai. 5 m)ncare simpl# de $asole roie i ore*, cu un sos care $#cea s# ,i lase -ura ap#. !ar" (nv#,ase s# aprecie*e in$inita varietate a +uc#t#riei creole. &eprinsese o+iceiul creol de a +ea cu orice oca*ie. Erau -usturi cu care te (nv#,ai. 7i, de la prima (m+uc#tur#, deveni o mare amatoare de $asole roie i ore*. &up# o lun# se sim,ea la !ont$leur" aproape ca acas#. 8rance*a ei era aproape $luent#, aa (nc)t +unicul o (nv#,a s# :oace ah. Iar $elul de via,# de acolo i se p#rea aa de $iresc (nc)t aproape c# se credea i ea o creol#. Pe de a ntre-ul, nu doar pe :um#tate. .pera c# $amilia ei va $i (nc)ntat# de asta. .in-urul lucru la care, oric)t (ncercase, nu se putuse acomoda, era c#ldura su$ocant#. Putea dor s# scr)neasc# din din,i i s# atepte s$)ritul verii. >a mi:locul lui au-ust, pe c)nd Jeanne i !ar" se (ntorceau de la di-, -#sir# -ra:dul plin cu cai str#ini. % A venit, stri-# Jeanne. 8ratele meu e aici, cu prietenii lui. .#ri din a i aler-# spre cas#, uit)nd s# i ridice trena $ustei peste +ra,. !ar" era mai decent#, dar se -r#+i i ea. Jeanne (i vor+ise at)ta despre Philippe (nc)t era dornic# s# l cunoasc#. % E aa de chipe, !arie, aa de (nc)nt#tor. 7i cum tie s# $ac# pe cineva s# r)d#6 E cel mai minunat $rate din lume. Ai s# te (ndr#-osteti de el (ntr o clip#, vei vedea. C)nd se apropie de cas#, !ar" au*i voci +#r+#teti i r)sete. .e opri, +rusc contient# de $a,a ei asudat#, de rochia care nu i venea pe m#sur#, un dar din -ardero+a lui Jeanne. i terse $a,a cu o +atist#, apoi (i scutur# pra$ul de pe rochie. &ar chiar i dup# ce se aran:a c)t de c)t (nc# nu se mic#. Era (n$ricoat#. 1Nu $i aa o prost#nac#, !ar" !acAlistair0, se mustr# sin-ur#. 1.unt doar nite oameni. n a$ar# de asta, nimeni nu ,i va da nici o aten,ie. Ridic# ,i picioarele i pornete0. &ar tot nu se putu mica. !ar" (nt)lnise $oarte pu,ini +#r+a,i (n via,a ei3 nu tia cum tre+uie s# se comporte. 1E doar vina lui Jeanne0, -)ndi ea, 1toat# *iua nu i st# capul dec)t la (ndr#-osteli, idile, admiratori i dove*i de dra-oste3 m# calc# pe nervi. .imt c# parc# m ar l#sa -enunchii. &ac# nu p#esc pe treptele astea i nu intru chiar acum (n cas#, nu voi $i capa+il# s o $ac niciodat#. !#car dac# n a ar#ta aa (n$ier+)ntat# i ciu$ulit#60

n ciuda temerilor, inima t)n#r# a lui !ar" era emo,ionat# de dorin,a de a $i admirat#, de a atra-e aten,ia pentru o comunicare $#r# cuvinte. i duse tremur#tor piciorul st)n- (nainte, apoi dreptul, i str#+#tu apoi restul potecii, urc)nd treptele p)n# su+ poarta um+rit#. E*it# l)n-# $ereastra su$ra-eriei, tr#-)ndu se (ntr o parte, (nainte de a se hot#r( s# intre. i mic# precaut capul (ncoace i (ncolo, (ntre+)ndu se c),i erau cu to,ii, c)nd (l recunoscu pe Philippe, dup# descrierile lui Jeanne. R)sul acesteia se au*ea acoperindu l pe al celorlal,i. Era vesel, un clinchet de clopo,el, ca i sunetul cara$ei ciocnindu se de pahare, ce venea tot din su$ra-erie. Apoi o v#*u pe Jeanne, nu prea departe de $ereastr#. !ar" respir# ad)nc, hot#r)ndu se s# se (ndrepte spre pra-ul uii. C)nd, +rusc, (l v#*u pe +#r+atul de l)n-# Jeanne. nalt i *velt, (m+r#cat (n pantaloni al+i p)n# la -enunchi i hain# nea-r#. .e aplecase spre Jeanne s# aud# ce spune. 5chii lui !ar" (l pironir# chiar (n clipa (n care se (ndrepta, d)ndu i capul pe spate, (ntr un hohot de r)s. Era el. <#r+atul pe care l v#*use de pe puntea vasului, +#r+atul care o salvase (n noaptea aceea ori+il#, de comar, din Ne@ 5rleans, +#r+atul a c#rui ima-ine (i umplea mintea ori de c)te ori o$ta i se -)ndea la o idil#. 1Tre+uia s# mi (nchipui0, (i spuse !ar". /ocea lui se au*ea distinct, cum a+ia se st#p)nea s# nu i*+ucneasc# (n r)s. !ar" i o au*i clar3 toate celelalte voci din (nc#pere erau doar un *-omot con$u*. El (i spusese doar c)teva cuvinte, dar i ar $i putut recunoate vocea p)n# la morm)nt. !ar" se trase de la $ereastr#. .e spri:ini de perete, c#ut)nd un suport. 1Nu pot intra acolo. Nu aa. Nu l pot l#sa s# m# vad# murdar#, st)n-ace i nervoas#. 8aptul c# a venit aici, (n aceeai cas# (n care sunt i eu, e ca un vis devenit realitate. 5 s# i pot (nt)lni, o s# i a$lu numele, o s# l aud vor+ind. &ar nu aa0. i str)nse $ustele, lu)nd o pe dup# col,ul casei, urc)nd pe scara servitorilor (n camera ei unde putea s# se spele, s# i schim+e hainele i s# i stropeasc# cu ap# de tranda$iri o+ra:ii care i ardeau. Au*i copite de cai pe pietriul din $a,a casei i se -)ndi o clip# c# mai veneau i al,i musa$iri. Apoi au*i nite voci a$ar#, printre care o recunoscu pe a lui. 1Nu60 (i spuse !ar", 1nu pleca, sunt aproape -ata. Ateapt#0. .e (ndrept# (n -oan# spre +alconul superior i privi (n :os, la scena de a$ar#. /#*u un -rup de*ordonat de cai, -r#:dari i nite +#r+a,i cu p#l#rii. i plim+# privirea de la unul la altul, incapa+il# s# le distin-# $e,ele. Era i Jeanne acolo, la +ra,ul unui +#r+at cu hain# maron. Acesta d#dea din cap a ne-are, desprin*)ndu se de ea. Jeanne +#tea din picior. <#r+atul (i (ntoarse spatele i (ncalec#. <#r+atul pe care l c#uta !ar" din priviri iei pe poarta :oas#, (ndrept)ndu se iute spre Jeanne. 8a,a (i era ascuns# de o p#l#rie cu +oruri lar-i, dar !ar" nu avea nevoie s# i o vad# ca s# i dea seama c# era el. !ic#rile (i erau controlate, iu,i, ml#dioase, $#r# e$ort3 era mai -ra,ios dec)t ar $i putut $i vreun om3 p#rea un lin' puternic. !ar" (i aminti apari,ia $ul-er#toare a v)r$ului de sa+ie din cap#tul +astonului s#u, (i aminti cum (l manipulase, mai repede dec)t puteai vedea cu ochii. Numai un sin-ur +#r+at (n lumea asta s ar $i putut mica aa. l privi (n toat# voia, avanta:at# de locul ascuns (n care se a$la. i plim+# ochii de a lun-ul umerilor lui, de a lun-ul spatelui, +ra,elor i m)inilor lui. Pe de-etul mic al m)inii st)n-i avea un inel de aur, de un oval plat. !)na lui !ar" se mic#, de-etul mare i mi:lociu se atinser# unul de altul, $#c)nd uoare mic#ri de rota,ie prin aer, de parc# i ar $i (ncon:urat inelul, pip#indu l, cu m)na ei m)n-)ind o pe a lui. <#r+atul (i (ntinse +ra,ul drept, lu# m)na lui Jeanne (ntr ale lui i !ar" sim,i un :un-her str#+#t)ndu i inima. Apoi, +#r+atul se aplec#, duc)ndu i m)na lui Jean la +u*e. !ar" str)nse

+alustrada, at)t de violent, (nc)t (i *dreli palmele. <#r+atul se (ntoarse, lu# $r)iele pe care i le o$eri -r#:darul, se av)nt# (n a cu o micare rapid#, unduindu se. !ar" (i (ntoarse capul, aa (nc)t s# nu $ie nevoit# s# l vad# plec)nd. .im,i o ume*eal# $ier+inte pe -)t i i d#du seama c# era de la lacrimile care i cur-eau de a lun-ul $e,ei. 5 ura pe Jeanne de Courtena". % !arie, te am c#utat peste tot. Ce $#ceai (n camera ta cu o+loanele trase4 &e ce n ai venit s# l ve*i pe Philippe i pe prietenii lui4 Fi am sim,it lipsa. !ar" (i acoperi ochii cu +ra,ul, or+it# de lumina ce p#trunsese (n camer#, c)nd Jeanne se oprise (n dreptul uii deschise. Ar $i vrut s# i acopere i urechile. /ocea $etei era prea *-omotoas#, prea vesel#, prea (ncre*#toare (n prietena ei. % <iata !arie. Nu te sim,i +ine4 Jeanne se ae*# pe mar-inea patului lui !ar" i o m)n-)ie pe $runte. % .# pun s# ,i aduc# nite ca$ea4 .# ,i aduc nite -hea,#, vrei4 5 compres# rece pe ochi o s# ,i $ac# +ine, nu cre*i4 !ar" se sim,ea +olnav# de ruine din cau*a $uriei i -elo*iei ei. Nu era vina lui Jeanne dac# era $rumoas#, $ermec#toare i $ericit#. .e str#dui s# vor+easc#, (n ciuda -ustului amar, de $iere, care i venea (n -ur#. % .unt +ine Jeanne, *#u c# sunt. Am nevoie numai de odihn#. 7tii c# nu suport c#ldura. i ridic# +ra,ul, (ndep#rt)nd m)na lui Jeanne. % .un# s# mi aduc# o ca$ea, dac# eti dr#-u,#. .# mer-em a$ar#, pe +alcon, la aer. 1Pot s# m# descurc0, (i spuse pentru sine. 1Pot s# m# port de parc# n ar $i intervenit nimic nou, de parc# nimic nu s ar $i schim+at (ntre noi. /#d c# pot. Tre+uie0. <alconul era um+rit, dar aerul r#m)nea su$ocant i $ier+inte. !ar" (i $#cu v)nt cu un evantai lar-, (n $orm# de inim#, (mpletit din ier+uri. i ascundea $a,a (n timp ce asculta $lec#reala vesel# a lui Jeanne. % 5h, !arie, mi e inima $r)nt# c# n ai $ost cu mine. N ai s# cre*i ce s a (nt)mplat. A $ost minunat. !arie, iu+esc. A putea *+ura, a putea dansa printre nouri. Ar $i minunat s# $ii acolo, !arie, s# l ve*i2 /almont .aint <rKvin. E cel mai romantic +#r+at din lume, !arie, i at)t de +o-at6 .e spune c# e cel mai +o-at om din >ouisiana2 <ine(n,eles, nu i prima oar# c)nd m# (ndr#-ostesc de el. Prima dat# a $ost acum doi ani, la *iua lui Philippe. !i s a dat voie s# stau la +al, dar numai s# privesc. /almont tocmai se (ntorsese de la Paris i toat# lumea se $oia (n :urul lui. 7i totui, i a cerut mamei permisiunea s# i $iu partener# la (nv)rtit#. E un dansator per$ect, i at)t de chipe. Normal c# m am (ndr#-ostit de el. &ar eram doar un copil. A $ost numai o in$atuare. Ast#*i e altceva. Ast#*i m am (ndr#-ostit (ntr adev#r. 7i el m# place. ,i spun la si-ur. 7i a amintit de (nv)rtit#. ! a (ntre+at dac# (mi mai place s# danse*. A spus c# am devenit o t)n#r# $rumoas#. Jeanne (i pip#i $a,a, +u*ele, -)tul. % Aa e, nu, !arie4 .unt $rumoas#. !# v#d (n o-lind#. 7i am devenit $emeie. !)inile ei i se plim+au m)n-)ietor pe trup. % ?ite ce plini (mi sunt s)nii i ce su+,ire talia. ?n +#r+at mi ar putea o cuprinde cu m)inile3 i i le ar putea umple cu s)nii mei. .unt coapt# pentru dra-oste. !arie, i iu+esc. 5h, ce $ericit# sunt6 .e aplec# spre !ar" cu un *)m+et tren-#resc, conspirativ. % Am s# ,i m#rturisesc ceva, opti ea. C)nd mer-em s# c#l#rim pe di- o iau (ntotdeauna (n aceeai direc,ie, (n direc,ia planta,iei lui. 8ac asta de doi ani, de c)nd l am (nt)lnit (nt)ia oar#. .per c#, poate, c#l#rete i el, c# ne vom (nt)lni, c# m# va remarca.

!ar" a-it# evantaiul (ncoace i (ncolo p)n# sim,i c# o doare +ra,ul. Atunci (l mut# (n m)na cealalt#. Jeanne (i povestea a suta oar# despre dra-ostea ei. &e $iecare dat# descoperea o mai mare semni$ica,ie (n $iecare privire i (n $iecare cuv)nt al lui /almont .aint <rKvin. n acea sear#, la cin#, !ar" (l cunoscu pe Philippe Courtena". Jeanne (i vor+ise at)ta despre ele-an,a i $rumuse,ea $ratelui ei, (nc)t lui !ar" (i venea -reu s# cread# c# st#tea la mas# cu acelai +#r+at. Philippe ar#ta mai (n v)rst# dec)t cei dou#*eci i trei de ani pe care (i avea. 5+ra:ii lui -r#sulii a+ia se distin-eau dintre $avori,ii stu$oi, +#r+ia (i era aproape du+l# i corpolen,a (l $#cea s# arate ca un om ae*at, de v)rst# mi:locie. Costumul lui ele-ant, de sear#, nu i putea ascunde pieptul (n-ust, i vesta de +rocart (i scotea (n eviden,# p)ntecele. Nu ar#ta deloc aa cum se ateptase !ar". Aceasta se sim,i uurat# c)nd Philippe nu vor+i aproape dec)t cu +unicul. Putea s# se -)ndeasc# la neca*ul ei (n t#cere. >ui Jeanne (i displ#cu totui $aptul, i se mani$est# ca atare. % Philippe, i se adres# ea c)nd masa era la :um#tate, n ai scos un cuv)nt despre ceva interesant de c)nd ai sosit. Trestia de *ah#r i pre,urile ei, i cum va $i vremea pentru recolt#. Eti ori+il. % Jeanne, o mustr# <erthe, potolete te. Amintete ,i +unele maniere. <unicul se (ncrunt# amenin,#tor. &ar Jeanne era ne(nduplecat#. % Trestia ta de *ah#r (mi m#n)nc# via,a, +unicule, spuse ea. .e str)m+#, e'a-er)ndu i sup#rarea i se uit# pl)n-#re, la +#tr)n. Acesta r#mase impasi+il. Jeanne insist#; % Te ro-, +unicule, spune i lui Philippe s# nu mai $ie aa de meschin cu mine. A*i i a luat pe simpaticii lui prieteni tocmai c)nd m# distram mai +ine. I a c#rat dup# el pe c)mp, s# vad# trestia de *ah#r. 7i n a vrut s# m# lase s# vin i eu. !i a *dro+it inima, +unicule6 Pentru prima dat# !ar" (l v#*u pe +#tr)nul domn Courtena" r)*)nd. R)sul (i (ncepuse ca un uier r#-uit, din -)t, crescu (n volum i se termin# cu o e'plo*ie *-omotoas# de veselie. R)deau i <erthe, i Philippe. Chiar i !ar" (i sim,i +u*ele crisp)ndu se, dei nu vedea ce era aa de amu*ant. Au*i pe cineva pu$nind al#turi i v#*u c# Jeanne (i ,inea ervetul peste -ur#, s$or,)ndu se s# nu i*+ucneasc# i ea (n r)s. % Nu i de r)s, spuse ea, (n#+uit. Apoi l#s# la o parte ervetul i demnitatea i r)se (mpreun# cu ceilal,i. !ai t)r*iu (i e'plic# lui !ar" c# toat# via,a re$u*ase s# se apropie m#car de c)mpul cu trestie. Era convins# c# printre ier+urile (nalte, -roase, se a$lau erpi i crocodili, $iindc# mlatina se (ntindea pe aproape. n diminea,a urm#toare Philippe c#l#rea spre di- cu Jeanne i !ar". C)nd a:unser# la cap#tul de sus al malului acoperit cu iar+#, Jeanne coti, ca de o+icei, spre dreapta. % Eu o iau (n :osul r)ului, Jeanne, spuse Philippe. Po,i s# vii cu mine, dac# vrei. Totui, mi e team# c# n o s# a:un-em la trestii. Chicoti, apoi *)m+i spre Jeanne. Aceasta d#du din cap a ner#+dare i pu$ni; % Ai putea s# (ncete*i s# ,i +a,i :oc de mine, Philippe. Te ai distrat destul asear#. Pre$er s# c#l#resc (n direc,ia asta. % Cum vrei. !ar" se s$or,a s# vor+easc#; % Pot veni cu tine, Philippe4 El (i ridic# spr)ncenele, a surpri*#. % Am c)teva mile de $#cut.

% <un. mi place s# c#l#resc pe distan,e lun-i, min,i !ar". Nu putea su$eri -)ndul de a $i cu Jeanne c)nd aceasta (l c#uta pe /almont .aint <rKvin. &ac# acesta se a$la cumva pe di-4 Ar $i tre+uit s# i vad# pe cei doi (mpreun# i -)ndul era insuporta+il. % .# mer-em, atunci, spuse Philippe, !ar" s# te ,ii de mine, s# nu te r#t#ceti. 8#cu semn -r#:darului care mer-ea (ntotdeauna (n urma $etelor. % .# te ,ii aproape de domnioara, +#iete. Apoi, d#du pinteni calului i porni (n -alop. !ar" d#du i ea pinteni calului, ru-)ndu se s# nu cad#. Acesta o porni pe urmele calului lui Philippe de parc# drumul ar $i $ost o pist# de curse. % &umne*eule, domnioar#, puteai s# mori, i ce ar $i $#cut atunci +unicul cu mine4 Timp de *ece minute cumplite, !ar" reuise s# ,in# pasul cu Philippe. Apoi pierdu $r)iele i dup# aceea (i pierdu echili+rul. C#*u din a pe mar-inea drumului, (n salturi, pe panta (n trepte, nimerind (n -himpii unui ar+ust de oleandru cu $lori ro*. A+ia avu timp s# i tra-# (n :os $usta s$)iat#, mai (nainte ca Philippe s# a:un-# la ea. 8uria lui o declana pe a ei. % Ai $i putut s# m# (ntre+i dac# sunt r#nit#, (nainte de a (ncepe s# ,ipi la mine6 stri-# !ar". Philippe se c#i imediat. % mi pare r#u, iart# m#. .unt o +rut#. Cum te sim,i4 Te ai r#nit undeva4 !ar" se sim,i vinovat#. Asta o $#cea i mai $urioas#. % <ine(n,eles c# m am r#nit. Arunc# te i tu pe panta asta i ai s# ve*i cum ai s# te sim,i. Philippe (ncepuse s# i scoat# haina. % >as# m# s# ,i o pun su+ cap. !# duc s# iau o tr#sur# care s# te duc# acas#. &octorul nu e departe. Era r)ndul lui !ar" s# se c#iasc#. % mi pare r#u, Philippe. .incer (mi pare. Nu cred c# sunt r#nit#. ! am speriat doar. 7i mi e ruine. i (ntinse un picior, apoi pe cel#lalt, rotindu le, (ndoindu i -enunchii, asi-ur)ndu se c# nu i rupsese i nu i lu'ase nimic. Concentrat# asupra picioarelor, (i sc#p# $elul (n care Philippe se (ncruntase, cu suspiciune. ncruntarea acestuia disp#ru pe m#sur# ce o+serva eviden,a r#nilor ei. .e convinse c# !ar" nu (ncercase s# i :oace o $ars#. Philippe o -#sise pe $at# destul de pl#cut# la cin#, cu o sear# (nainte. Chiar o apro+ase. .pre deose+ire de cele mai multe tinere, nu $lirtase cu el, nu r)sese prea mult de -lumele lui i nu (ncercase (n nici un $el s# i atra-# aten,ia. Era o+inuit cu toate aceste lucruri i situa,ii, aa cum era normal s# $ie un celi+atar c)nd se tia peste tot c# o +o-at# motenire urma s# $ie (ntr o *i a lui. &ar c)nd !ar" se autoinvitase s# c#l#reasc# cu el de a lun-ul r)ului, devenise +#nuitor. Era i ea ca toate celelalte, c#ut)ndu i un so,, doar c# era mai su+til#. 8etele cumin,i nu mer-eau niciodat# nic#ieri sin-ure cu un +#r+at. C)nd c#*use, $usese si-ur c# (ncearc# s# l atra-# (ntr o capcan#. ?rm#toarea micare consta (n a i c#dea (n +ra,e, pro+a+il. Nu se ateptase s# ,ipe la el ca o scorpie. 7i cu si-uran,# nu se ateptase s# se i*+easc# de p#m)nt (nc)t aproape s# i rup# -)tul. Philippe privi $a,a murdar# i *-)riat# a lui !ar" i p#rul (n de*ordine. Nici o $emeie nu i ar $i permis s# apar# aa, pentru nimic (n lume. i (ntinse m)inile spre ea. % .# te a:ut s# te ridici, spuse el !ar" (i puse m)inile (ntr ale lui. % !ul,umesc. . ar putea s# pl)n- sau s# -em. Nu mi da aten,ie2 Au6 C)nd $u pe picioare (i trase m)inile dintr ale lui i (ncepu s# i scuture pra$ul de pe haine.

% Te sim,i +ine4 % &a. Plin# de v)n#t#i, presupun. 7i murdar#. &ar respir i am mem+rele (ntre-i. % Asta i +ine. !# duc s# aduc caii. !ar" -emu. % Tre+uie s# c#l#rim4 A pre$era s# mer- pe :os. % C)nd eti aruncat de pe cal, sin-urul lucru de $#cut este s# te urci (napoi (n a. !# (ntorc imediat. Philippe (ncepu s# urce dealul. !ar" (l urm#ri cu o resemnare posac#. Nici m#car m)nioas# nu mai putea $i. 1E vina mea0, recunoscu ea pentru sine. 1Eu am cerut s# vin. Acum va tre+ui s# suport urm#rile0 Nu mai -alopau. C#l#reau al#turi, la pas. 7i discutau. 8iecare din ei era surprins s# vad# c)t de +ine se putea sim,i cu cel#lalt. 8aptul c# stri-aser# sup#ra,i unul la altul se dovedise a $i un $el de intimitate ciudat#, un $el de a scoate masca. % &e ce ai vrut s# c#l#reti pe o distan,# aa de mare4 (ntre+# Philippe. Este evident c# nu ,i plac caii. % Aa e. ?r#sc c#l#ritul. .unt aa de ne(ndem)natic# la trea+a asta, i ur#sc s# $ac lucrurile pe care nu le $ac +ine. &in dou# rele, l am ales pe cel mai mic. Nu voiam s# $iu cu Jeanne c)nd se (nt)lnete cu eroul ei. !ar" $u uluit# de propria i candoare, apoi se sim,i cuprins# de un ciudat sentiment de pl#cere. Era un lu' s# $ii capa+il s# admi,i adev#rul. % Cine este acela4 vru Philippe s# tie. Jeanne nu mi a spus c# are un cavaler. % E prietenul t#u, /almont .aint <rKvin. !ar" pronun,ase numele cu uurin,#, dar inima i se $r)nse de durere i de dulcea,a pe care o sim,ise pe +u*e. R)sul lui Philippe o ului. % /al4 spuse el. /al n are timp pentru o $eti,# ca Jeanne. !ar" se sim,i luat# de un val de entu*iasm ame,itor. &ar (i $u $ric# s# se (ncread# (n el. % Jeanne nu e un copil, Philippe, spuse ea. 7i e si-ur# c# domnul .aint <rKvin este2 interesat. % .e $latea*# sin-ur#. N are importan,#. 5 s# l uite cu totul p)n# m)ine. !ar" nu putu l#sa conversa,ia s# se opreasc# aici. Cuvintele lui Phillippe erau un +alsam pentru durerea i -elo*ia ei. % l iu+ete, Philippe, spune c# (l iu+ete. !ai +ine ai lua o (n serios. % E ridicol. Tata i a plani$icat lui Jeanne tot viitorul, i acesta nu include dra-ostea pentru /almont sau pentru oricare altul. Jeanne tie $oarte +ine asta. 5 s# se m#rite cu un american +o-at. &e asta tre+uie s# le (nve,e lim+a. !ar" amu,i. &esi-ur c# Philippe se (nela. <unicul era un violent anti american. Jeanne era total a+sor+it# de dra-ostea ei. Era pe cale de a i spune lui Philippe c# se (nela, c)nd acesta (i t#ie drumul, lu)ndu i $r)iele calului. % 5 s# ne oprim aici, spuse el, i o s# mer-em restul drumului pe :os. % ?nde mer-em4 % .# ne uit#m la di- i la repara,ii. /reau s# le v#d mai de aproape. N am $ost aici (n mai, anul trecut, c)nd s a rupt *#-a*ul3 +unicul m a trimis s# m# asi-ur c# nu ne mai pate o trea+# ca asta. Nu tii despre ce vor+esc, nu i aa4 ?it# te acolo, la $luviu, !ar". E lar- de o :um#tate de mil#, are o vite*# de opt mile pe or#, cur-)nd contra malului #stuia $rumos, (nver*it. >a mareea din prim#var#, apele a:un- p)n# aproape de cap#tul superior al di-ului. !ississippi e ceva viu, nu doar un element dintr un peisa: sau un drum pe care s# mear-# vapoarele. E puternic

i viclean. ?it# te pe mal, acolo. Era o -r#din#, cu tu$e de tranda$iri, mai (nalte dec)t tine. Totul s a dus. !#turat de ape. >a $el caii, cat)rii, vacile, puii de -#in#. E un miracol cum de au sc#pat oamenii. 8luviul a p#truns printr un punct mai sla+ din di-. A $ost ceea ce se cheam# o rupere de *#-a*uri, o +re# (n di-. Ar $i putut (ncepe cu prelin-erea unui $iricel pe care nimeni nu l +#-a (n seam#3 apoi s a trans$ormat (ntr un *id de ap#, n#v#lind prin di-, lu)nd o pe $luviu (n :os, p)n# la Ne@ 5rleans, adic# pe mai mult de apte mile. n timp ce (i povestea despre de*astru, $a,a rotund# a lui Philippe ar#ta ri-id# i posac#. Acum, (ncruntarea (i pierise. H)m+i; % <unicul o s# spun# c# a $ost un semn de la &umne*eu, spuse el. Cartierul $rance* n a p#,it nimic, nici m#car mai noroios n a devenit dec)t de o+icei, (n schim+ partea comercial# a oraului, unde i $ac americanii a$acerile, era (n ap# p)n# la nou# picioare. &esc#lec#, apoi o a:ut# pe !ar" s# descalece. % /rei s# atep,i aici p)n# m# duc eu s# m# uit la di-4 Tre+uie s# te doar# la $iece micare. !ar" d#du din cap, ne-)nd. % !ai de-ra+# a chiop#ta pe l)n-# tine. E $ascinant tot ce mi ai spus. 7i aa i era. !ar" era curioas#, dornic# s# a$le mai multe despre $luviu i despre p#m)nt. 8iecare os i muchi din corpul ei o durea, dar se sim,ea ciudat de +ine. .e eli+erase de -reaua povar# a mistuitoarei -elo*ii i invidii, era li+er# s# se +ucure de compania deconectant# a lui Philippe, li+er# s# a$le mai mult despre ciudata i $rumoasa lume a >ouisianei, re-atul #sta care era al ei prin natere. % A+ia a putea spune care i partea reparat# din di-, admise !ar", pe c)nd se (ntorceau c#lare la !ont$leur". % 7i eu la $el. /al mi a spus c# e toat# acoperit# de iar+a cea nou#, dar am vrut s# v#d cu ochii mei. Philippe continua s# $lec#reasc#, incontient de e$ectul vor+elor lui asupra lui !ar". % /al crede c# sin-urul lucru de $#cut ar $i s# mai ad#u-#m (n ad)ncime i (n#l,ime pe toat# (ntinderea di-ului, (ncep)nd de la planta,ia lui, trec)nd apoi prin !ont$leur" i Pierre .aute, pe acolo pe unde s au rupt *#-a*urile, i p)n# la .oniats. Ne a$l#m to,i (n linie dreapt# de a lun-ul $luviului, mai (nainte ca acesta s# coteasc# (n interiorul ,inutului, i asta ne $ace cei mai vulnera+ili. /al a vor+it de:a cu to,i moierii. &ac# +unicul (l sus,ine, to,i vor consim,i. Philippe chicoti. % <unicul e un +#tr)n ciudat, ar,#-os uneori. <#nuiesc c# sper# ca eu s# spun nu. /a avea loc un $rumos schim+ de urlete c)nd am s# i spun ce -)ndesc. % !# surprinde c# ascult# de cineva, chiar i de tine. % 5h, nu de mine. &e $aptul c# vor+esc (n numele unchiului <ernard. El e acela care m# (nva,#, i e $iul pre$erat al +unicului. Planta,ia asta produce mai mult ca oricare alta din acest stat. Chiar i dec)t a lui /almont .aint <rKvin. Philippe *)m+ea. % C)nd o s# mi vin# r)ndul s# conduc !ont$leur", vreau s# l concure* serios pe unchiul <ernard. Nu inten,ione* s# las ca o rupere de *#-a*uri s# mi distru-# motenirea. !)ine o s# vor+esc cu /al i o s# trimitem dup# nite irlande*i. % &up# ce4 % Irlande*i. .unt sute la Ne@ 5rleans. Ei vor e$ectua lucr#rile. 8olosim (ntotdeauna irlande*i pentru munci de $elul #sta. .clavii sunt prea valoroi ca s# risc#m s# i pierdem. 8elul #sta de munci scur-e toat# vla-a dintr un om. &ac# nu l distru-e complet (n timpul lucrului. !ar" privi $a,a lui Philippe. Nu -lumise. 7i nici nu ar#ta a monstru. .e -)ndi la tat#l ei. Era la $el de nesim,itor $a,# de servitori, (i aminti ea. 7i servitorii lor erau irlande*i. Cu toate

acestea, tat#l ei era m)ndru de $aptul c# era contra sclaviei, denun,)ndu i pe cru*ii st#p)ni de planta,ii din .ud. !ar" d#du din cap, c#ut)nd s# i desc)lceasc# -)ndurile. Totul era din cale a$ar# de con$u*. % Te doare capul4 (ntre+# Philippe. !ar" (i $u recunosc#toare c# o a:ut# s# i mute -)ndurile de la sclavie, inumanitate, st#p)n i slu-#, irlande*i. % Pu,in, spuse ea, d)ndu i seama c# era adev#rat. Pro+a+il c# din cau*a soarelui. !i am pierdut p#l#ria c)nd am c#*ut i, dealt$el, (ntotdeauna m a deran:at c#ldura. Nu sunt o+inuit# cu ea. % &umne*eule, nu mi am dat seama. Philippe (i lu# p#l#ria cu +oruri lar-i de pe cap i o (ndes# pe capul ei. % Ce creatur# in$ect#, oar+#, sunt. !ar" se sim,i i ea ca oar+#. P#l#ria era prea mare pentru ea; a:un-ea s# i acopere tot c)mpul vi*ual. % Ia ,i (napoi p#l#ria, Philippe, se ru-#. N am nevoie de ea. Aproape c# am a:uns acas#. % <ine(n,eles c# ai nevoie. Po,i $ace insola,ie. .au mai r#u, arsuri pe piele. <erthe o s# m# :upoaie. !ar" protest#, dar p#str# p#l#ria. 5+ra:ii ei roii o ardeau destul de r#u. &ispera la -)ndul c# (ntrea-a ei $a,# devenise la $el de roie. 7i durerea de cap se accentua. &ou# ore mai t)r*iu -emea de durere. 7i ardea de $e+r#. To,i cre*ur# c# are insola,ie. !ar" $u pus# (n pat, (n camera ei (ntunecoas#, cu dou# sclave tinere de o parte i de alta a patului, s# i $ac# v)nt cu evantaiele, i cu Jeanne aplecat# deasupra ei, storc)nd c)rpele muiate (n apa (n-he,at# dintr un vas de pe m#su,a de l)n-# pat i aplic)ndu i le pe $runtea (n$ier+)ntat#. <erthe venea de patru ori pe *i acolo, s# i pun# unt pe $runtea, o+ra:ii i nasul roii i $ier+in,i. !ar" era complet incontient# de toate acestea. &oar uneori (i revenea, dar i atunci realitatea era de$ormat# de $e+r#. &elirul ei o (n$ricoa pe Jeanne, care o implor# pe maic# sa s# trimit# dup# doctor. &ar <erthe nu era alarmat#. % Insola,ia trece sin-ur#, dar tre+uie s# i $ac# dam+laua. !ar" nu este (n nici un pericol. &octorul >imou' va veni la vi*ita lui o+inuit#, peste *ece *ile, dar !ar" o s# se (ns#n#toeasc# p)n# atunci, ai s# ve*i. <erthe avusese dreptate. &up# patru *ile, $e+ra lui !ar" trecu i mintea i se lumin#. Era sl#+it# i teri+il de (n$ometat#. Jeanne (i aduse o sup# de carne. % Asta i tot ce ai voie s# m#n)nci, timp de dou# *ile, spuse ea. mi pare r#u, dar astea sunt ordinele mamei. Philippe s a dus tocmai (n ora, s# ,i cumpere (n-he,at#, da mama nu te las# s o m#n)nci. Te superi dac o m#n)nc eu, !arie4 % Nu, spuse !ar", r#-uit#. i sim,ea -)tul um$lat i -ura uscat#. ncerc# s# (n-hit# supa pe care i o d#dea Jeanne, dar stomacul i se r#v#i. 8u cuprins# de $risoane, se (nec#, apoi vomit#. /oia s# se scu*e, voia s# pl)n-#, dar era prea sla+# pentru vor+e sau lacrimi. Jeanne aler-# s o caute pe mama ei, dar (i $u imposi+il s o -#seasc#. <uc#t#ria $u ultimul loc (n care ii d#du lui Jeanne (n -)nd s# caute. C)nd v#*u c# <erthe nu i acolo, i*+ucni (n lacrimi. % Aata, -ata, $ata mamii, -)n-uri +uc#t#reasa. i petrecu +ra,ele (n :urul ei i (ncepu s o le-ene dintr o parte (n alta.

% .pune i lui Charlotte ce s a (nt)mplat. % >ui !arie nu i este +ine deloc, Charlotte, i mama a spus c# o s# $ie +ine de (ndat# ce o s# m#n)nce pu,in# sup# de carne. &ar nu poate s o m#n)nce. A vomat o pe toat#. !ama tre+uie s# l cheme neap#rat pe doctor. 7i nu pot s# dau de ea. % A trimis de:a dup# doctor, puiule. /a $i aici (nainte s# se (ntunece. 7i nu tre+uie s o superi pe mama cu un lucru aa de ne(nsemnat ca un stomac +olnav. Are destule pe cap. <#tr)nul Bercule moare. Ea i +unicul sunt la el acum. Cred c# o s# vin# repede i preotul. Au trimis i dup# el. Charlotte se (nchin#. % Ro-u te, &oamne, $# ca +#tr)nul s# moar# (n pace i nu aduce neca*ul (n casa asta. Jeanne se opri din pl)ns. % Ce $el de neca*, Charlotte4 % Nimic care te privete pe tine, scumpa mea. % &ac# e ceva din casa asta, m# privete. Ce este, Charlotte4 !i e $ric#. Prietena mea e teri+il de +olnav# i acum tu spui c# un neca* teri+il o sa ne pasc#. !i e $ric#. /reau s o -#sesc pe mama. !# duc s o caut. % Nu, nu te du. N ai nici un motiv s# $ii speriat#. !arie o s# se $ac# +ine i nu e nici un neca*. <#tr)nul Bercule a stri-at o pe nepoata lui, asta i tot. 7i ea e prea departe ca s# l poat# au*i. Asta i tot. Nu i nici un neca*. 5chii i -ura lui Jeanne erau rotunde de surpri*#. % Cre*i c# mai sunt (nc# un copil, Charlotte, dar nu e aa. Cu si-uran,# c# o s# ne pasc# un neca*. % .# nu spui nim#nui nimic. % N o s# spun. Nici o vor+#. Jeanne aler-# de la +uc#t#rie drept spre cas# i apoi drept spre camera lui !ar". % !arie, ai s# te $aci +ine repede. Am a$lat cel mai teri+il lucru. Bercule a cerut s# i vad# nepoata (nainte de a i da duhul. E o dorin,# sacr#3 mama va tre+ui s# consimt# ca ea s# vin#. 5h, !arie, va tre+ui s# $ii s#n#toas# ca s# vii cu mine s o vedem. E amanta tatei, aceea pentru care a cump#rat o cas# $rumoas# (n ora, la Ne@ 5rleans. A+ia pot s# mai atept ca s# v#d cum arat#. !ar" era prea sla+# ca s# re*iste hot#r)rii lui Jeanne. &ar era totodat# prea sla+# ca s# se descurce sin-ur#. &up# o :um#tate de or#, Jeanne reuise s o (m+race par,ial, (ncerca s# i tra-# corsetul, c)nd ua se deschise i intr# doctorul >imou', urmat de <erthe. % Ce $aci acolo, Jeanne4 e'clam# maic# sa. /rei ca !ar" s# $ac# o recidiv#4 Jeanne l#s# s# cad# corsetul i s#ri din pat. % !arie mi a spus c# vrea s# se scoale, mam#. A spus c# s ar sim,i mult, mult mai +ine. Apoi $#cu repede o reveren,#; % <on:our,EJ doctore >imou'. &octorul d#du din cap a r#spuns. % &eschide :alu*elele pentru mine, Jeanne, $ii $at# +un#. >as# m#= s# arunc o privire la +olnava ta de insola,ie. !ar" (ncerc# s# *)m+easc# $e,ei ama+ile, cu tr#s#turi re-ulate, pe care o v#*u (n lumina s$enicului. &ar c)nd :alu*elele se deschiser# i lumina de a$ar# n#v#li +rusc (n (nc#pere, (i sim,i ochii ar*)nd i scr)ni din din,i de durere. &octorul >imou' (i ridic# o pleoap# cu de-etul. Atin-erea o $#cu s# ,ipe. % mi pare r#u, domnioar#, spuse doctorul. i ridic# +ra,ul drept, apoi pe cel st)n-, (ntorc)ndu le s# i vad# v)n#t#ile purpurii. % Cum ai reuit s# ,i $aci astea4 (ntre+# el (n timp ce (i lua pulsul.

% A c#*ut de pe cal, +iata $at#, spuse <erthe, chiar (n *iua (n care a $#cut insola,ie. A trecut prin ceva (n-ro*itor. &octorul >imou' ae*# m)na lui !ar" al#turi de corp, cu mic#ri +l)nde. % &e*+r#ca,i o pe aceast# t)n#r# ne$ericit# i da,i i o c#ma# de noapte. Tre+uie s# mai stea cel pu,in o s#pt#m)n# (n pat (nainte de a se putea ridica. Nu v#d nici un semn de insola,ie. i revine din $e+ra -al+en#. <erthe Courtena" ,ip#, un ,ip#t straniu, ascu,it, primitiv. Apoi se pr#+ui $#r# cunotin,# pe podea. % &umne*eule mare, e cineva (n casa asta care n are nevoie de tratament4 spuse doctorul, cu iritare. Jeanne, adu mi nite s#ruri pentru mama ta. 7i o camerist# s# m# a:ute s# o duc (n camera ei. .e (ntoarse spre !ar", spun)ndu i calm, (ncet; % Ai s# te $aci +ine, $eti,o. Am s# ,i $ac un sirop de laudanum contra durerilor. .# le spui s# ,i aduc# nite +uc#,ele de -hea,# (ntr o c)rp#, s# ,i o pui pe ochi. Ai s# (ncepi $oarte cur)nd s# te sim,i mai +ine. Nu i nevoie s# ,i iau s)n-e. Ai dep#it cri*a3 eti (n convalescen,#. Ai nevoie doar de odihn# i s# +ei at)tea lichide c)te ,i poate duce stomacul. !)ine (ncearc# s# m#n)nci pu,in# sup# i, dac# (,i place, pu,in# p)ine muiat# (n lapte. 5 s# revin s# te v#d m)ine sear#. .e aplec# asupra corpului pr#+uit al lui <erthe, apoi se ridic# repede; % N are nimic, doar s# i da,i o (n-hi,itur# de coniac. Nu tiu de ce voi, $emeile, insista,i s# v# str)n-e,i (n corsetele astea in$ernale. Nu pute,i respira3 de asta leina,i tot timpul. !ai +odo-#nea (nc#, (n timp ce i urma pe servitorii care duceau trupul lui <erthe. !ar" respect# instruc,iunile doctorului >imou', e'cept)nd siropul de laudanum. ncerc# cu o do*# i se tre*i din somnul narcoti*ant sim,indu se mai r#u ca (nainte. &up# aceea, re$u*# siropul. C)nd doctorul >imou' o v#*u din nou, de:a st#tea ridicat#, (ntre perne, m)nc)nd o +udinc# de ore*. % Tinere,ea, spuse el. &ac# a putea o am+ala i prescrie, a $i doctorul cu cel mai mare succes din lume. Nu mai ai nevoie de mine, $eti,o. i lu# lui !ar" m)na, (nchin)ndu i se -alant3 musta,a lui stu$oas#, demodat#, (i -)dil# pielea m)inii i o $#cu s# *)m+easc#. >a c)teva minute dup# ce doctorul plec#, Jeanne intr# (n v)r$ul picioarelor. % !arie4 Ce, m#n)nci4 !inunat6 &octorul >imou' mi a inter*is s# te vi*ite* p)n# acum. !i a $ost team# c# am $#cut s# ,i $ie mai r#u cu prostiile mele. Cum te sim,i4 Pot s# stau pu,in4 % .unt mult, mult mai +ine. .tai, te ro-. Aea*# te aici, pe mar-inea patului. !# simt de parc# am $ost undeva, departe, de s#pt#m)ni. !ar" se +ucurase mult s o vad# pe Jeanne. Pl#cerea ei o $#cu s# i aminteasc# sentimentele ur)te pe care le nutrise, i i $u ruine de ea. % .unt norocoas# s# am o prieten# aa de +un# ca tine, (i m#rturisi ea. 7i $amilia ta, c)t este de ama+il# cu mine. Ar tre+ui s# $iu mai recunosc#toare. % Ce c#poas# eti, !arie. Noi ar tre+ui s# $im recunosc#tori c# ai venit la noi. % Cum se simte mama ta4 % Ca (ntotdeauna. nv)rtindu se, pun)ndu i la inim# orice $leac. Tre+uie c# ,i a displ#cut leinul ei. Era de:a cu nervii *druncina,i din cau*a nepoatei lui Bercule, i c)nd a mai au*it c# tu aveai $e+r# -al+en# a $ost prea mult pentru ea. % n,ele-, spuse !ar". % !# (ndoiesc c# (n,ele-i. <iata mama, e o poveste aa de trist#. /e*i tu, !arie, am avut odat# patru surori i patru $ra,i. Eram cea mai mic#. A venit epidemia de $e+r# -al+en# i (n dou# *ile to,i $ra,ii i surorile mele au murit. Am r#mas doar eu. !ama m a adus la planta,ie i nu m a

mai l#sat nici m#car o *i la ora de atunci. Asta s a (nt)mplat acum aproape doispre*ece ani. !oare de $ric# s# nu m# pr#p#desc i eu de $e+r# -al+en#. .e spune c# ne-rii i creolii n o $ac. &ar to,i $ra,ii i surorile mele au $#cut o. E ciudat c)nd m# -)ndesc c# am acum aceeai v)rst# ca cea mai mare dintre surorile mele, atunci c)nd a murit. C)t a $i dorit s# i cunosc pe to,i. 5chii ne-ri, $rumoi ai lui Jeanne se umplur# de lacrimi. !ar" (i atinse m)na. % Nu $i sup#rat#. l ai pe Philippe. El n a murit. Jeanne r)se. % !arie, nu tii chiar nimic4 Philippe nu e $ratele meu +un. Tata l a adoptat. &e $apt, e $iul unchiului meu 8ranYois. C)nd au murit +#ie,ii, $ratele tatei i l a dat pe Philippe. Era un +astard, dar unchiul 8ranYois l a recunoscut. Totui, copiii unchiului 8ranYois nu erau prea ama+ili cu el3 tanti .ophie a $ost i ea $ericit# s# scape de el. Nici o $emeie nu vrea s# creasc# $iul so,ului ei $#cut cu alta. !ar" era $ermecat#. Nu era si-ur# dac# se putea (ncrede m#car (ntr o vor+# de a lui Jeanne. Povestea sem#na prea mult cu -enul de romane care (i era inter*is s# le citeasc#. &ar Jeanne vor+ise at)t de calm. Avusese acelai ton ca i atunci c)nd e'plica -radele de rudenie dintre caii din -ra:duri. Totui, nu putea $i adev#rat. 5amenii ca lumea nu $ac lucruri din astea, cum ar $i copiii nele-itimi. !ar" (ncerc# s# r)d#; % Jeanne, eti o a$urisit#. C)t pe ce s# m# $aci s# te cred. % !arie, m# :i-neti. <ine(n,eles c# spun adev#rul. % N aveai cum s# tii ast$el de lucruri. Aveai doar doi ani, ai spus tu (ns#,i. % &ar mama vor+ete tot timpul despre $ra,ii i surorile mele care nu mai sunt. Are portretele tuturor, cu numele -ravate pe ram#. Po,i s# le ve*i, dac# vrei. Erau copii $rumoi. % 8oarte +ine. Te cred c# ai avut $ra,i i surori care au murit. &ar nu pot s# cred c# Philippe este2 nu repet cuv)ntul acela pe care l ai spus. % ?n +astard4 &ar nu este, !arie. Tat#l lui l a le-itimat. 7i tat#l meu l a adoptat le-al. 5amenii $ac tot timpul lucruri din astea. Toat# lumea tie despre asta. % Cine ,i a spus4 % Nu mi amintesc. Am au*it multe lucruri pe care $amilia nu mi le a spus. Cum ar $i despre amanta lui tata. Eu nu tre+uia s# tiu de ea, totui tiu. 5h, sper s# vin# s# l vad# pe Bercule. &octorul >imou' a spus c# Bercule a $#cut apople'ie. /a mai tr#i pu,in, dar apoi o va $ace i pe a doua i se va duce. !ama i +unicul se certau asear# (n le-#tur# cu asta. <unicul voia ca lui Bercule s# i se (ndeplineasc# dorin,a de pe patul mor,ii, iar mama spunea c# nu va permite ca $emeia aceea s# pun# piciorul (n casa (n care locuiete ea. A $ost un mic r#*+oi. <unicu= a *+ierat aa de tare, c# *um*#iau cristalele candela+rului. Pro+a+il c# a (nvins. &e re-ul# (nvin-e. % Jeanne, vreau s# m# odihnesc acum. >as# m# pu,in sin-ur#, te ro-. Jeanne o s#rut# pe !ar" pe o+ra*. % 7tii, !arie, uneori m# -)ndesc c# eti cu mult mai t)n#r# ca mine. > am au*it pe tata spun)nd e'act acelai lucru despre americani. .unt nite copii. Culc# te, copila american. !ar" o putu au*i chicotind (n timp ce ieea din camer# i (nchidea ua dup# ea. !ar" (i aran:# pernele i (nchise ochii. &ar somnul nu voia s# vin#. Revela,iile lui Jeanne, $lec#reala despre amant# i +astard o deran:aser#. >a pensionul m#n#stirii, at)t ea, c)t i prietenele ei chicotiser#, o$taser#, visaser# cu ochii deschii despre dra-oste, cavaleri, nun,i i copilai ca nite p#pui. ?na dintre $ete spusese c# sora ei, care era m#ritat#, (i povestise despre so,i i copii, dar ele toate re$u*aser# cu oroare s# i asculte povestea. Nu vor+iser# niciodat# despre se'ualitate, cel mult despre un cast i romantic s#rut. &ar povetile lui Jeanne Courtena" erau pline de se'ualitate. Personalitatea, curio*itatea ei, natura ei vi+rant#, toate erau puternic

colorate de se'ualitate. &in cau*a ei !ar" (ncepuse s# ai+# sen*a,ii i emo,ii care nu i erau $amiliare, care o alarmau, dar pe care nu i le putea st#p)ni, indi$erent de c)t (ncerca s# i spun# c#, de $apt, nu e'istau. 7i o aminti pe Jeanne atin-)ndu se, m)n-)indu i s)nii, vor+ind despre /almont .aint <rKvin, despre m)inile lui pe corpul ei. 7i !ar" (i puse instinctiv m)inile pe corp. 8u surprins# de moliciunea c#rnii ei i de ciudata ri-iditate a s$)rcurilor s)nilor. .im,i o pl#cere pe care n o resim,ise niciodat#, o du+l# sen*a,ie de des$#tare (n pielea palmelor i (n s)ni. .e sim,ea de parc# descoperise un secret i, pe parcursul e'plor#rii, re-reta (nt)r*ierea descoperirii. i descheie nasturii c#m#ii de noapte cu de-ete st)n-ace de dorin,#. C)nd m)inile (i atinser# s)nii -oi, -)$)i, aprins# de sen*a,ia atin-erii pielii de piele. .im,i valuri de c#ldur# ridic)ndu i se de a lun-ul spin#rii, apoi $urnic#turi de -hea,#, apoi c#ldur# i -hea,# laolalt#, altern)ndu se, $luctu)nd, $#c)nd s# i r#m)n# r#su$larea (n -)t, aduc)ndu i lacrimi de o ne-r#it# emo,ie (n ochi. Pl#cerea era prea mare. &evenise o cumplit# nevoie interioar#, care $#cea s# i se r#suceasc# trupul dintr o parte (n alta, sco,)ndu i -emete involuntare din -)t. Intensitatea pasiunii o sperie. !ar" (i arunc# +ra,ele (n l#turi, re$u*)nd s# se mai atin-# i re$u*)nd sen*a,iile pe care aceast# atin-ere i le provocase. Privi plasa al+# contra ,)n,arilor care at)rna (n :urul patului, sp)n*ur)nd de +aldachin. !)inile i picioarele (i tremurau, pieptul i se ridica i revenea la loc tot mai rapid, (n ritmul respira,iei iu,ite. Cu timpul, tremurul (i disp#ru, respira,ia (i deveni normal#. Era e'trem de o+osit#. 1Nu (n,ele- ce am sim,it, ce am $#cut, ce (nseamn# toate astea, -)ndi ea, pe punctul de a adormi. 5 s# m# -)ndesc la asta c)nd am s# m# scol0. % Psst6 !arie, scoal# te repede. ?ite, ,i am adus ca$ea $#cut# chiar de mine. Cu lapte, cu spum#, $ier+inte, e'act aa cum (,i place ,ie, !arie. Bai, scoal# te. % Ce este4 Ce vrei4 % ?ite aici. Ia ,i ca$eaua. !ama poate s# vin# (n orice clip#. 5h, !arie, ce v)n*oleal#. Casa se a-it# din *ori. !ama se duce la sora ei, (n <aton Rou-e. A pus s# se co+oare cu$erele din pod i n ai pe unde trece prin camer# de rochii i panto$i. E (ntr o -ra+# de a dreptul (n$rico#toare. Asta nu poate (nsemna dec)t un sin-ur lucru. Tre+uie s# vin# amanta tatei. 7tiu ce o s# se (nt)mple. !ama o s# m# caute mai (nt)i pe mine, ca s# mi spun# s# m# pre-#tesc de plecare. &ar nu vreau s# plec. /reau s o v#d pe $emeia aceea. Aa c# uite ce tre+uie s# $aci, !arie. Tre+uie s o implori pe mama s# m# lase s# stau cu tine, $iindc# eti (nc# prea sl#+it#. Am s o ro- i eu asta. Am putea chiar s# pl)n-em am)ndou#, m#car aa, pu,in. Atunci n o s# m# mai ia cu ea. .unt si-ur# de asta. Jeanne se (nelase. Cu pu,in (nainte de amia*#, ea, mama ei, dou# cameriste, +ir:arul, patru cai, doi vale,i, patru cu$ere i ase vali*e urcau la +ordul unui vapor cu a+uri care r#spunsese la semnalul de oprire de pe di-ul de la !ont$leur". !ar" le $#cea cu m)na de la +alconul de sus. <erthe Courtena" $usese de acord c# !ar" era prea sl#+it# pentru o c#l#torie. 7i, -)ndea <erthe (n sinea ei, nu era o ruine sau vreo pierdere de demnitate pentru !ar" s# se a$le (n aceeai cas# cu $emeia aceea. &oar !ar" nu era un mem+ru al $amiliei. !ar" se (ntoarse (n camera i (n patul ei, aa cum o instruise <erthe s# $ac#. 5 camerist# (i aduse pr)n*ul; sup# de carne, +udinc# i o ceac# de ca$ea. &up# ce m)nc# tot, lui !ar" (i mai era (nc# $oame. 1E a+surd0, -)ndi ea. Nu m# simt +olnav#, am o+osit de at)ta stat (n pat. 5 s# m# (m+rac i o s# co+or (n su$ra-erie. <unicul pro+a+il c# m#n)nc#, i cu si-uran,# c# va $i destul# m)ncare i pentru mine. Era totui mai sl#+it# dec)t anticipase. i lu# mult timp s# se (m+race i s# i $ac# p#rul. C)nd a:unse (n su$ra-erie, aceasta era -oal#3 masa era str)ns#3 doar o urm# de mirosuri apetisante

era sin-ura dovad# c# acolo se pr)n*ise. !ar" se hot#r( s# se duc# la +uc#t#rie, (n c#utarea unor r#m#i,e. Ra*ele soarelui din curte o ame,ir#. .e cl#tin#, duc)ndu i m)inile la ochi. 1napoi (n cas#, (napoi (n pat0, (i spuse ea. &ar (i pusese (n cap s# -#seasc# ceva de m)ncare. .e t)r( spre cl#direa de c#r#mid#, lucind (n soare, v#ruit# proasp#t (n al+. % Nu te du acolo, domnioar#. ?n +ra, sla+ ieise din um+ra smochinului. I se pusese de a lun-ul pieptului, +loc)ndu i trecerea. % Cine i acolo4 >as# m# s# trec. 5 $emeie t)n#r# (i r#s#ri (nainte. % Nu te po,i duce acolo, spuse ea. <#tr)nul e mort i $amilia (l :elete. /ocea (i era rece i aspr#. Finuta i e'presia (i erau distante, dispre,uitoare. Era cea mai deose+it# creatur# pe care o v#*use !ar" vreodat#. Nasul ei scurt, su+,ire, era un model de per$ec,iune, i co+ora spre o -ur# cu contururi ce p#reau sculptate, (ncon:urat# de nite +u*e ce p#reau date cu suc de c#puni. 5chii (i erau ne-ri, aproape ascuni su+ desiul -enelor stu$oase. .pr)ncenele (n-uste, ne-re, se arcuiau ca nite curcu+eie. Erau uluitor de ne-re, (n contrast cu pielea pal#. Pielea ei avea culoarea i luciul ma-noliilor, p#r)nd un $ilde turnat (n satin. P)n# (n acea clip#, !ar" cre*use c# Jeanne Courtena" era cea mai $rumoas# $at# din ,inut. Acum tia c# Jeanne era dr#-u,#. 8rumuse,ea era ceva mai m#re,, mai re-al3 era un -rad de per$ec,iune care te putea $ace s# i pui la (ndoial# realitatea. 8rumoas# era t)n#ra $emeie din $a,a ei. !ar" era prea ocat#, aa c# (i tre+ui aproape un minut mai (nainte de a (n,ele-e sensul vor+elor tinerei. % !ort4 Bercule4 (mi pare r#u. A $ost $oarte ama+il cu mine. .e (ntoarse (napoi, spre cas#. % 8irete, nu voi intra. Apoi (i aminti. % Nepoata lui a venit, nu tii4 A dorit at)ta s# o vad#. I s a (ndeplinit ultima dorin,#4 <u*ele nemaipomenite ale tinerei se desp#r,ir#, -ata s# vor+easc#. &ar (nainte de a scoate vreun sunet, aten,ia (i $u atras# (n alt# parte. Clementine, (mpreun# cu (nc# o $emeie veneau dinspre +uc#t#rie. Am)ndou# pl)n-eau *-omotos. Clementine tre+uia s# o sus,in# pe cea de al#turi, (nne+unit# de durere. % .# m# ierte &umne*eu i to,i s$in,ii i <inecuv)ntata 8ecioar#, -emea ea, m a chemat i am venit prea t)r*iu. % Iat# r#spunsul la (ntre+area ta, se adres# t)n#ra lui !ar", apoi se strecur# repede prin curte, cu +ra,ele (ntinse, s o (m+r#,ie*e pe nepoata lui Bercule. 1.e mic# precum iar+a (nalt# (n v)nt0, -)ndi !ar", 1i rochia (i sun# ca v)ntul printre ier+uri. !#tasea ro* a rochiei are aceeai culoare ca i +u*ele ei0, o+serv# ea, 1la $el i panto$ii din piele moale din picioarele i $ine0. !ar" se str#dui s# nu mai priveasc# spre aceast# scen# a durerii. .e ruina de dorin,a ei de a o privi pe (ndelete pe nepoata lui Bercule i de de*am#-irea c# +ra,ele ocrotitoare ale lui Clementine (i ascundeau $a,a de vederea ei. .e sim,i totodat# (ncurcat# s# reali*e*e c# (i era (nc# $oarte $oame. Apoi, un -)nd nou (i alun-# $oamea. 1!# (ntre+ dac# $ata asta e $iica nepoatei4 &ac# este, e $iica tat#lui lui Jeanne3 este sora lui Jeanne. Tre+uie s# $ie. Arat# cam ca Jeanne, doar c# mult mai $rumoas#. Nu i de mirare c# <erthe a luat o pe Jeanne cu ea. Ar $i $ost teri+il s# se (nt)lneasc# am)ndou#.

Ce $el de lume complicat# este locul #sta, acest str#in, (n#+uitor, acest $rance* Ne@ 5rleans40 Bercule $u (nmorm)ntat a doua *i. !ar" lu# i ea parte la $uneralii, la ordinul +unicului. 1Eu i Philippe o s# le sus,inem. Bercule a $ost un om +un i to,i al+ii de la !ont$leur" tre+uie s# $ie de $a,# ca s# i arate respectul cuvenit0. !ar" trase cu coada ochiului (n :urul capelei planta,iei. 8ata aceea $antastic# nu era acolo, nici mama ei. Clementine era pe post de +ocitoare principal#, ae*at# (n r)ndurile din $a,#, (mpreun# cu al,i +#r+a,i, $emei i copii pe care Philippe (i identi$ic# ca $iind copiii, nepo,ii i str#nepo,ii lui Bercule. % Poate chiar str# str# nepo,ii, opti el. !i e imposi+il s# re,in toate le-#turile de s)n-e ale sclavilor de pe !ont$leur". !ar" (i d#du cur)nd dreptate. Capela era ticsit# de lume, toate +#ncile erau ocupate, la $el i scaunele suplimentare i $iecare palm# de podea pe care cineva ar $i putut sta (n picioare. 1Tre+uie s# $ie vreo trei sute de persoane0, -)ndi ea. 1Nu mi (nchipuiam c# sunt at)t de mul,i sclavi la !ont$leur". Ce or $ace ei to,i4 7i !ont$leur", c)t de mare tre+uie s# $ie40 !ai t)r*iu, c)nd se (ntoarser# acas#, (l (ntre+# pe Philippe toate astea. % Nu tiu e'act, r#spunse el. <unicul ,ine sin-ur toate re-istrele. Nu admite nici m#car un suprave-hetor, i mi a spus de *eci de ori c# va tre+ui s# atept p)n# o s# moar# el, ca s# le v#d. Cred c# !ont$leur" are cam opt sute de acri, poate o mie, dac# num#r#m i mlatina. C)t despre sclavi, cei mai mul,i lucrea*# pe c)mp. Trestia de *ah#r e $oarte preten,ioas#. !ai sunt i c),iva meseriai, $ierari, potcovari i alte de astea. 5 planta,ie e o ,ar# (n miniatur#. Produce (n interior tot ceea ce are nevoie. E'cept)nd vinul pentru domni i *or*oanele pentru doamne. Astea vin din 8ran,a. % Ai s# mi o ar#,i vreodat#, Philippe4 A vrea s# cunosc totul despre planta,ia asta. % .erios4 % &a, serios. Cum a $ost cu +rea din di-. mi place s# a$lu lucruri noi, s# le v#d cu proprii mei ochi. Philippe *)m+i. % Cre*i c# te ai putea ,ine pe cal4 !ar" se str)m+#. % Cre*i c# ,i ai putea aminti c# nu eti pe o pist# de curse4 Philippe (i (ntinse m)na. % . a $#cut. !ar" i o str)nse. % . a $#cut. % /a tre+ui s# l (ntre+ pe +unicul, +ine(n,eles. Nimic nu se (nt)mpl# $#r# permisiunea lui. 7i, de o+icei, doamnele nu mer- prea departe de cas#. 7tii, !ar", asta mi place la tine. Nu eti deloc ca o $emeie normal#. Apoi Philippe se (ndrept# spre col,ul +alconului, unde +unicul i preotul +eau punci. % <#nuiesc c# e un compliment, murmur# !ar". Nu tia dac# $usese $latat# sau insultat#. C)teva *ile mai t)r*iu (i d#du seama c# $usese (n mod si-ur $latat#. Atunci c)nd (l v#*u pe Philippe (n compania unor 1$emei normale0. .irena de pe vas d#du primul semnal care vestea sosirea oaspe,ilor. &oi ne-ri mititei d#dur# +u*na pe +alcon stri-)nd; % Acostea*# un vas. Apoi, mai +ine de o s#pt#m)n# totul $u un adev#rat haos. 5aspe,ii erau $iul +unicului, Charles, i $iica acestuia, ?rsula. mpreun# cu $amiliile lor. Pe so,ia lui Charles o chema tot ?rsula, iar pe so,ul ?rsulei, Jean Charles. !ai erau i nou# copii

de ai lor, patru dintre ei c#s#tori,i i, din acetia, trei, la r)ndul lor, cu copii. !ar" nu putu re,ine numele i rela,iile de rudenie dintre ei to,i. % /a tre+ui s# iei locul lui <erthe, (i spusese +unicul, tu eti am$itrioana casei. Apoi se (ndrept# spre di-, s# i (nt)mpine oaspe,ii. !ar" aler-# s o -#seasc# pe Clementine, stri-)nd 1a:utor60. Clementine $#cu mai mult dec)t s o a:ute. >u# asupra ei totul. n c)teva secunde, servitorii se -r#+eau s# aduc# len:erie proasp#t# (n dormitoare, s# umple ulcioarele cu ap#, s# taie $lori pentru va*ele de pe noptiere, s# aduc# unc# i sl#nin# de la a$umat, -hea,# de la -he,#rie, vin i @hisG" din c#mar#, lapte i sm)nt)n# de la l#pt#rie. % H)m+ete lar-, domnioar# !ar", spuse ea, i salut# pe toat# lumea. Am s# stau (n spatele dumitale s# ,i optesc unde tre+uiesc duse lucrurile lor. Charlotte a $#cut de:a ca$ea i sunt o mul,ime de lim+i de pisic#EO. Nu ,i $# pro+leme. Casa asta tie cum s# se descurce (n ca* de oaspe,i2 +ine(n,eles, lipsete Bercule. ntrea+# l pe &omnu= dac# s a hot#r)t la cineva care s# preia $unc,ia de ma:ordom. Atra-e i aten,ia asupra lui Cristophe, dac# po,i. 5aspe,ii se rev#rsau pe alee, inund)nd o, ca o maree. !ar" tre+ui s# $ac# un e$ort de voin,# ca s# n o ia la s#n#toasa. 8u copleit# de un potop de s#rut#ri pe am)ndoi o+ra:ii, de la $emei, (n timp ce +#r+a,ii se (n-hesuiau s# i s#rute m)na. % ?it# te, Charles, este e'act aa cum a descris o <erthe (n scrisorile ei2 8ermec#toare2 Ce $rance*# e'celent#2 N are deloc accent american2 E'clama,ii de (nc)ntare i admira,ie o copleeau din toate p#r,ile. n via,a ei nu mai v#*use at)ta entu*iasm i vivacitate. 5 :um#tate de or# mai t)r*iu, Philippe (i $#cu intrarea (n su$ra-erie, unde toat# lumea se servea de la un +u$et cu pr#:ituri, napolitane i cecu,e cu ca$ea nea-r#. % A+ia acum am a$lat c# a,i sosit, se scu*# el. Ierta,i m# c# n am $ost acas#, s# v# ies (n (nt)mpinare. % Philippe6 stri-# cineva i apoi (l potopir# cu o $urtun# de (m+r#,i#ri. &up# ce i salut# toate m#tuile, unchii, verii, Philippe lu# o ceac# de ca$ea i se post# (n picioare, l)n-# $ereastr#, (n c)teva momente $u (ncon:urat de un curcu+eu de rochii viu colorate. !ar" urm#rea cu aten,ie $etele din :urul lui. Chicoteau, (i d#deau ochii peste cap pe deasupra evantaiului, -)n-urind ceva admirativ (n le-#tur# cu :acheta lui, cu ci*mele, cu $avori,ii, cu opiniile lui. 1Ce proaste sunt toate0, -)ndi !ar", 1i ce $alse. &ac# aa arat# $emeile normale, m# +ucur c# sunt aa cum sunt0. 5 v#*u apoi pe Clementine st)nd (n pra- i $#c)ndu i semn cu m)na. % .cu*a,i m#, (i spuse ea $emeii care i povestea despre pro+lemele dentare ale copiilor ei. % Ce este, Clementine4 % Tre+uie s# ne $acem nite planuri. % Nu m am sim,it (n via,a mea aa de o+osit#, i se pl)nse !ar" lui Philippe (n acea sear#, la cin#. n sinea ei o +inecuv)nta pe Clementine, care aran:ase ca Philippe s# stea al#turi de ea. .im,ea nevoia unui prieten printre to,i str#inii #tia. % Ai s# te o+inuieti cur)nd cu toate astea, spuse Philippe. >a o adic#, asta e o (ntrunire tipic# de $amilie creol#. >a unchiul <ernard suntem (ntotdeauna dou#*eci sau trei*eci la mas#. !ar" privi de a lun-ul mesei. P#rea mai la locul ei acuma, (ncon:urat# de oameni, dec)t atunci c)nd avea doar un sin-ur cap#t ocupat. 5+serv# c# se mai aduseser# scaune. >a urma urmelor pentru asta $usese destinat# (nc#perea, (nviorat# acum de culorile vii ale rochiilor

doamnelor, de sclipirea +i:uteriilor de la -)tul i din urechile lor, de str#lucirea lumin#rilor (n candela+rul (nalt, cu dou#spre*ece +ra,e, care se re$lecta (n masivele o-lin*i aurite. nc#perea era animat# de r)sete, conversa,ie vioaie, de clinchetul cu,itelor i $urculi,elor atin-)nd por,elanul, de mu*ica pur# a paharelor cu picior (nalt, c)nd se atin-eau la desele toasturi. Erau cu to,ii oameni care tiau s# tr#iasc#, iu+eau via,a, se iu+eau unii pe al,ii. !ar" v#*u +#r+ia tipic# a $amiliei Courtena", +#r+ia aceea despicat# la +#r+a,i, trans$ormat# la $emei doar (ntr o -ropi,#, o v#*u pe chipurile celor pre*en,i, ca i (n portretele de pe perete. Aceasta este o $amilie, o $amilie din Ne@ 5rleans, reali*# !ar". Inima i se opri (n piept. ?ndeva tre+uie s# $ie o $amilie ca asta, una care (i apar,inea ei. Poate c# i ei erau aduna,i laolalt#, (n :urul unei mese ca aceasta, chiar (n clipa asta. Poate c# (ntindeau cupele de vin una spre alta, s# ciocneasc#, cu de-etele lor ne$iresc alun-ite, semnul lor de le-#tur# de s)n-e, cum era la Courtena" +#r+ia. 1.unt ai mei0, -)ndi ea, 1i nu tre+uie s# $ie prea departe, tiu asta acum. n cur)nd voi $i cu ei. Acum e a+ia au-ust. nc# *ece s#pt#m)ni i vara se va s$)ri, toat# lumea se va (ntoarce la ora i domnioara .a*erac (mi v# -#si $amilia.0 Celeste .a*erac m)n-)ia ta+loul cu ochii aliena,i. Era ta+loul unei $emei $rumoase, (ntr o rochie so$isticat# de +rocart auriu. Cu de-etele ei neo+inuite ,inea un evantai $ra-il de m#tase. % E al meu acum, e'ult# ea. H)m+etul ei posesiv, a+ia iscat, era neomenesc. % Al meu, evantaiul care se deschidea la curtea re-al#, etal)ndu i dantela, ca s# l $ascine*e pe re-e. Al meu, cum tre+uia s# $ie dintotdeauna. Al meu, (n s$)rit. Comoara mea, cu toate celelalte comori din caset#. Comoara mea i secretul meu. Nimeni nu va a$la vreodat#. Americanca aceea t)mpit# va prinde r#d#cini la !ont$leur", cu im+ecila de <erthe care vine la ora doar o dat# pe an. A $ost aa de uor s# le duc de nas, aa de uor s# mi reali*e* speran,ele. Neroade. i acoperi -ura cu m)na. Nu tre+uia s# r)d# tare. Nimeni nu tre+uia s# i -hiceasc# +ucuria, trium$ul. 5 (nvinsese (n $inal pe sora ei, pusese m)na pe caset#, (i distrusese $iica. Era at)t de dulce victoria asta, chiar dup# ani (ndelun-a,i de ateptare. 1&umne*eu m a a:utat0, -)ndi ea i, (n ciuda m)inii pe care o dusese la -ur#, (i sc#p# un stri-#t, un stri-#t ascu,it, ca de uliu. Apoi, spuse cu -las tare; % E al meu i nimeni nu mi l va lua vreodat#. Nu m# voi opri de la nimic ca s# l p#stre*. &e la nimic. % E at)ta linite, acum c)nd musa$irii au plecat, spuse !ar". Parc# a $i vrut s# mai stea. % Eu nu. Fineau (n loc lucr#rile de pe di-. N am $i putut $ace nimic din cau*a intermina+ilelor plim+#ri i picnicuri. Era evident c# Philippe nu era (n apele lui. !ar" (i +#u ca$eaua (n t#cere. .caunele pentru oaspe,i (nc# nu $useser# luate de la masa din lemn lustruit, care p#rea acum mai mic# i mai sin-uratic#. 7i $#r# de $olos. Toat# or-ani*area (nsemnase mult# +#taie de cap, dei -reul (l dusese Clementine, dar $usese o munc# incitant#. Acum nu mai avea nimic de $#cut. l privi pe Philippe. Ar $i vrut s# l (ntre+e dac# tia c)nd se vor (ntoarce Jeanne i mama ei de la <aton Rou-e. Numai c# Philippe citea acum un *iar. 7i pro+a+il c#, oricum, nu tia nimic. Ar $i tre+uit s# l (ntre+e pe +unicul. Numai c# acesta se ridicase de la mas# c)nd micul de:un a+ia (ncepuse, ner#+d#tor s# veri$ice trestia de *ah#r dup# $urtuna cu -rindin# din noaptea trecut#. 1Toat# lumea are ceva de $#cut. n a$ar# de mine0.

!ai privi o dat# pe $uri spre Philippe. Pe o+ra*ul lui mai r#m#sese o $)ie triun-hiular# acoperit# de +ar+#, neras#. !ar" se (ntre+# ce ar sim,i dac# ar atin-e o. .im,i cum de-etele o (n,ep# numai la -)ndul #sta. 1Ce se (nt)mpl# cu mine4 &e unde mi vin ideile astea ciudate40 7tia c# visase mult, dei nu i putea aminti visele. 5dat# se tre*ise cuprin*)ndu i s)nii cu m)inile. 7i dei dispre,uia $lirturile verioarelor, (ncercase s# le imite, $olosind un evantai i privindu se (n o-lind#, dar (n $inal renun,ase, si-ur# c# e a+surd#. 1Philippe m# place, tiu asta, (i spuse !ar". !# (ntre+ c)t de mult. 5are vrea s# m# s#rute4 !i ar place asta04 Privi din nou spre el. Aura lui era plinu,#, la $el i restul. Tre+uia s# $i $ost moale. !ar" (i duse de-etele la +u*e s# le (ncerce moliciunea. .im,i c# de-etele (i erau cr#pate. Tre+uia s# le un-# cu crem#. % !ar". !ar" tres#ri la au*ul vocii lui Philippe. .# $i -hicit el la ce se -)ndea4 % Nu mai $i aa distrat#, !ar". /or+esc cu tine. % P#i, atunci, spune. Ce este4 i $u imposi+il s# i mai ridice privirea spre el. % !# duc c#lare p)n# la casa dintre trestii. Ai vrea s# mer-i i tu4 Pari plictisit# de moarte. % !i ar place s# mer-. Toate -)ndurile nelinititoare i se evaporar# la perspectiva de a $ace ceva. % !# duc sus, s# mi iau costumul de c#l#rie. Co+or (n c)teva minute. % Nu te -r#+i. Eu m# duc la -ra:duri s# tra- o ,i-ar#. &up# aceea, !ar" $u prea preocupat# ca s# mai $ac# specula,ii (n -ol. <unicul consim,ise s# l lase pe Philippe s# i arate planta,ia, i $iecare *i era acum o nou# e'perien,#, (n $iecare *i (nv#,a c)te ceva. 7i chiar dac# mai visa nu i mai aducea aminte visele. Casa dintre trestii se a$la tocmai la cap#tul planta,iei. Ca s# a:un-# acolo, Philippe i !ar" c#l#rir# pe 1strad#0, printre +ordeiele sclavilor i c)mpurile de trestii. Philippe salut#, d)nd din cap, -rupul de ne-ri +#tr)ni i de $emei care st#teau (n +alansoare la um+ra unui ste:ar uria cu ramurile pline de muchi spaniol. % 7i tic#loii de a+oli,ioniti spun c# ne-rilor le ar $i mai +ine dac# ar $i li+eri, (i spusese Philippe lui !ar". /ocea (i $usese aproape un m)r)it. % .clavii #tia n au muncit de ani, dar primesc m)ncare, (m+r#c#minte i medicamente. &ac# ar $i de capul lor, ar muri de $oame. !ar" se a+,inu s# spun# ceva. Apoi v#*u trestiile i n ar mai $i putut scoate o vor+#, chiar dac# ar $i vrut. >a (nceput, p#rur# un *id verde ce li se ridica (n $a,#. Pe m#sur# ce se apropiar#, !ar" putu s# vad# peste *id. Trestiile p#reau s# se (ntind# la nes$)rit, la st)n-a, la dreapta i (nainte. Era ceva cutremur#tor. % Aa, spuse Philippe. Fine $r)ul +ine3 caii nu pot su$eri trestia de *ah#r, ve*i s# nu (ncerce al t#u s o ia la -oan#. Philippe deschise drumul pe o c#r#ruie, (naint)nd prin trestiile ver*i, (nalte i ri-ide. &up# ce $#cur# c),iva "ar*i, !ar" sim,i c# (i vine i ei s o ia la s#n#toasa. Treceau printre trestii, $#c)nd s# aud# de o parte i de alta $onete puternice. nalte, a:un-)ndu le p)n# la umeri, trestiile (i (ncon:urau acum din toate p#r,ile. A-itate, insectele *+urau din $run*ele de trestie i !ar" sim,i c# intr# (n panic# atunci c)nd le sim,i pe $a,# i pe nas. .u$l#, pu$nind, c#ut)nd s# le (ndep#rte*e. Copitele cailor (ncepur# s# se (n$unde (n solul umed, lipicios. .oarele p)r:olea de pe

un cer complet senin. Trestia p#rea s# capte*e c#ldura, s o re,in#, s o umple cu ume*eala p#m)ntului, s o trans$orme (ntr un a+ur invi*i+il. Cum caii (i ridicau cu -reu copitele din noroi, !ar" se -)ndi cu -roa*# c# or s# se scu$unde. Philippe (i stri-# peste um#r; % Nu i aa c# i ma-ni$ic4 % 5h, da, r#spunse !ar". &ar a+ia pe urm# reali*# c# era (ntr adev#r ma-ni$ic. Cultura era at)t de deas#, de vast#, de lu'uriant#. Era (ntruchiparea vie,ii, a vi-orii. !ar" era impresionat#. .e sim,ea parte din via,a care o (ncon:ura. Alun-# insectele i i terse $a,a a+urit# asudat#, cu m)neca hainei. % !a-ni$ic, stri-# ea, r)*)nd de +ucuria de a $i t)n#r#, de a $i (n via,#, de a $i (n >ouisiana. Casa dintre trestii o de*am#-i. &up# vitalitatea c)mpurilor, p#rea moart# i rece. Era o cl#dire mare din c#r#mid#, cu un co (nalt (n mi:locul unui acoperi p#trat, ine-al, din chirpici, devenit lunecos din cau*a ploilor. !ar" privi uriaul spa,iu -ol din :ur, privi podeaua din c#r#mid# i se (n$iora; % E $#r# via,#, spuse ea. !ai +ine ies a$ar#. % 8#r# via,#4 /or+eti prostii, r#spunse Philippe. Asta e inima planta,iei. ?ite aici. 5 prinse de (ncheietura m)inii i o trase (ntr o camer# (nvecinat#. % ?ite la ceainicele astea. Cum vine toamna, sunt pline de suc de trestie, $ier+)nd i $#c)nd aerul dulce i $ier+inte. Apoi presa va (ncepe s# se (nv)rteasc#, desp#r,ind sucul de trestie, oamenii vor umple cu trestie o parte din (nc#perea asta mare i apoi al,i oamenii vor alimenta presa cu ea. Hi i noapte trestia e *dro+it# ca s# scoat# *eam#, aceasta e $iart#, mai (nt)i un ceainic, apoi altul i altul, p)n# c)nd devine at)t de concentrat# (nc)t atunci c)nd se r#cete se trans$orm# (n -ranule. Tone de trestii i mii de -aloane de sirop. E ca un stup de al+ine care lucrea*# p)n# la epui*are, p)n# cad, dans)nd i c)nt)nd (n timpul lucrului. Cum po,i s# numeti asta 1lips# de via,#04 % mi pare r#u. /ocea lui !ar" era resemnat#. Privea ceainicele imense, $iecare din ele destul de mare ca s# cuprind# patru oameni (n#untru, i cilindrii imeni care se roteau unul contra altuia ca s# *dro+easc# trestia. % Totul e at)t de mare, Philippe. Nu mi pot ima-ina cum pot nite oameni lucra cu toate astea. .unt $#cute pentru -i-an,i. % Te iert de data asta. /a tre+ui s# vii din nou c)nd trestia i oamenii vor $i aici. Atunci ai s# ve*i. Nu se poate compara cu nimic. 7i c)nd totul s a terminat, toat# casa $ream#t# de s#r+#toare. 7i st#p)nul, i sclavii, i so,iile, i copiii lor. .# ve*i atunci ospe,e i mu*ic#, dans i stri-#te. E un spectacol care merit# privit. % !i ar place s# v#d aa ceva. C)nd va $i4 % >a $iecare planta,ie alt# dat#. &epinde de c)t de mare e recolta i de c)t de repede lucrea*# mainile. /om (ncepe s# t#iem trestia (n octom+rie. ?nchiul <ernard termin# (n -eneral *ah#rul p)n# la Cr#ciun. <unicul, de o+icei, prin mi:locul lui ianuarie. % &urea*# chiar at)t de mult4 % Ai v#*ut c)mpurile, !ar". .unt $oarte multe trestii. Tre+uiesc t#iate, apoi adunate (n sto-uri, apoi aduse cu c#ru,ele la locul unde se produce *ah#rul. 7i apoi prelucrate. Toate astea cer timp, chiar dac# totul mer-e +ine, dei sunt multe lucruri care se (nt)mpl# s# nu mear-#. .unt vremuri a-itate. Ai s# ve*i, dac# +unicul o s# te lase.

!ar" d#du din cap, *)m+ind. n sinea ei, -)ndea; 1Nu voi mai $i aici s# v#d. /oi $i cu $amilia mea. Poate c# i ei au o planta,ie cu trestie de *ah#r. !i ar place s# ai+#. A vrea s# tr#iesc vremurile a-itate de la str)nsul recoltei0. % Am v#*ut ce am avut de v#*ut, spuse Philippe. Bai s# mer-em; Tre+uie s# l -#sesc pe +unicul pe c)mp s# i dau raportul. Tu du te direct acas#. % Nu pot s# vin cu tine4 % Tre+uie s# v#d arama din care o s# $acem +utoaiele noi. Te ai putea plictisi. % Nu, nu m# voi plictisi. Promit. 7i nu se plictisi. Nici c)nd v#*ur# arama, nici la $ier#rie, nici la dul-herie, a doua *i, nici la rotar, nici la t#+#car, nici la turn#torie sau la moar#, nici la cuptorul de c#r#mi*i, (n *ilele urm#toare. Pentru (nt)ia dat# sim,i simpatie $a,# de +unicul. &ac# ar $i $ost ea conduc#toarea acestui $ascinant re-at, nici ea n ar $i renun,at la el, pentru nimic (n lume. Apoi, dintr o dat#, totul se s$)ri. .e s$)ri cu aventura descoperirii unor lucruri noi, (n timp ce c#l#rea al#turi de Philippe, vor+ind, r)*)nd i ascult)nd planurile de schim+#ri i (m+un#t#,iri c)nd va deveni st#p)n la !ont$leur". <unicul edea (n +alcon c)nd !ar" i Philippe se (ntoarser# de la -ra:duri. % Cristophe, stri-# el, adu nite ca$ea. .ta,i :os, voi doi. Pota a sosit acum o or#. E o scrisoare pentru tine, !ar", de la Jeanne. Ai s# a$li de acolo c# o s# vin# m)ine acas#. Eu am primit una de la tat#l ei. >e aduce pe <erthe i pe Jeanne (napoi de la <aton Rou-e. i $#cu cu de-etul lui Philippe; % C)t despre tine, tinere, mai +ine ai (nc#leca iar. Pe c)nd erai plecat, $#c)nd inventarul propriet#,ii mele, .aint <rKvin a venit s# te caute. Au sosit irlande*ii. Ar $i mai +ine s# te duci acolo mai (nainte de a $i prea +e,i ca s# mai $ie (n stare s# m)nuiasc# o lopat#. % ?raaa6 stri-# Philippe, -r#+indu se pe sc#ri. !ar" a+ia avu timp s# o+serve c)nd disp#ruse. ntr o clip# uit# toate orele $ericite petrecute cu el. .e terseser# c)nd +unicul pronun,ase numele .aint <rKvin. 1El era aici0, stri-# !ar" (n sinea ei, 1i eu l am sc#pat. &e data asta ar $i tre+uit s# i vor+esc, s# i mul,umesc pentru c# m a salvat de +ruta care m# lovea. Aa ar $i tre+uit s# $ac, tiu asta. Ar $i tre+uit s# $ac pe am$itrioana casei, ca i atunci c)nd a $ost $amilia aici. Ar $i tre+uit s# i torn ca$eaua i s# l servesc cu pr#:ituri. Apoi, ar $i tre+uit s# i spun; 1.cu*e, domnule, dar tre+uie s# v# spun c# ne am mai (nt)lnit. A,i $ost cavalerul meu02 nu, nu e +ine2 1a,i $ost20 % !ar", spuse +unicul. /rei s# iei scrisoarea asta sau nu4 Nu inten,ione* s o ,in (ntins# o venicie. % !arie, sunt aa de $ericit# s# te v#d6 Jeanne co+or( (n $u-# de a lun-ul pun,ii vaporului, arunc)ndu i +ra,ele (n :urul -)tului lui !ar". 5 s#rut# pe am)ndoi o+ra:ii, de c)teva ori. % Ai primit scrisoarea mea4 (mi pare r#u c# a $ost aa de scurt#. Inten,ionam s# ,i scriu un roman cu toate nout#,ile miraculoase, dar a venit un v#r de al meu s# m# ia la o petrecere. <aton Rou-e e ca un vis, !arie, acolo (ntotdeauna e veselie i eu am avut aa un succes6 !#tua mea, !atilde, spunea c# tre+uie s# $i $ost plin p#m)ntul de inimi $r)nte c)nd am plecat. Bai, vino. .# mer-em acas#, s# ,i spun nite secrete. Fi am lipsit r#u de tot4 Ai tremurat c)nd +om+#nea +unicul4 Nu te ai (ndr#-ostit ne+unete de Philippe4 .au el de tine4 &e ce nu vor+eti, !arie4 Nu m# mai iu+eti4 &e ce r)*i de mine4 Nu i $rumos. % Nu mi ai l#sat timp s# vor+esc, Jeanne. <aton Rou-e nu te a schim+at deloc, e'cept)nd $aptul c# eti mai $rumoas# ca oric)nd.

% Chiar aa cre*i4 7i mie mi se pare. Am (n$lorit (n societate. Nu sunt $#cut# s# stau la ,ar#, (nchis#, cu +#tr)ni plicticoi (n :urul meu2 <unicul6 ?ite l pe +unicu=6 <unicule, c)t mi ai lipsit. .unt aa de $ericit# s# $iu din nou acas#. &up# ce primi s#rutul solemn al +unicului, (i $#cu semn lui !ar" i urcar# (n -oan# sc#rile, (ndrept)ndu se spre camera ei. % Aaah, a:ut# m# s# ies din costumul #sta ori+il de drum, !ar". Parc# ar $i o uni$orm#. l ur#sc. /ocea i se (n#+ui o clip# (n $aldurile rochiei al+astre de drum, dar Jeanne tot nu se opri din vor+it. !ar" n o v#*use niciodat# at)t de e'u+erant#. % E ca un vis care devine realitate, !arie, i totul datorit# ,ie. Ima-inea*# ,i, tata a venit (n$uriat la <aton Rou-e. !ama (i trimisese cea mai teri+il# scrisoare (n care (i spunea c# va r#m)ne s# locuiasc# permanent la sora ei $iindc# tata a $#cut o de ruine, permi,)ndu i metresei lui s# pun# piciorul la !ont$leur". C)t despre tata, cred c# era -ata s# o aduc# pe mama acas# tras# de p#r. Aa s au certat6 Nici m#car n a $ost nevoie s# ascult la u#, urlau destul de tare ca s# aud# toat# casa. Am a$lat aa nite lucruri delicioase6 C)nd mama m a luat din Ne@ 5rleans din cau*a $e+rei, i a spus tatei c# nu mai vrea copiii, $iindc# nu suport# s# i vad# murind. 7i el i a spus c# nu i pas#, din cau*# c# Amarinthe 9 #sta i numele amantei lui 9 i ar $ace c),i copii ar vrea i c# ei (i pas# mai mult de el dec)t i a p#sat sau i ar p#sa mamei vreodat#. >ucrurile au a:uns p)n# acolo (nc)t au spart ornamentele de por,elan din cea mai +un# camer# de oaspe,i a m#tuii !atilda i au $#cut tot at)ta *-omot c)t i un vapor. A $ost copleitor6 1Nu te ai -)ndit niciodat# la mine0, spunea tata, 1ai vrut doar ca cineva s# $ie tat#l copiilor t#i0. 7i mama a spus c# nu i adev#rat, c# l a iu+it mai mult dec)t via,a i c# to,i anii #tia de pe planta,ie, au $ost un iad, 9 aa a spus, !arie %, un iad pentru ea, $iindc# de c)te ori venea el de la ora, ea tia c# $usese cu $emeia aceea. Pe urm# tata a urlat mai tare ca oric)nd; 1>a ce te ateptai, c)nd ua ta era tot timpul (ncuiat#40 7i mama a (nceput s# pl)n-#. Nu mai era (ncuiat# de trei ani, i a spus ea, de c)nd a:unsese ia menopau*#. Ce o $i (nsemn)nd asta, !arie, menopau*#4 7tii4 Nu4 Nici eu nu tiu. 5 s# tre+uiasc# s# a$lu2 5ricum, dup# aceea, tata a *+ierat destul de tare ca s# $ac# s# cl#n,#ne -eamurile din +alamale; 1(ntotdeauna pl)n-i0, i a spus el mamei. 1Nu pot s# vor+esc cu tine c)nd pl)n-i0. 7i mama *um*#ia (nainte, ca o al+in#; 1Fi am scris o scrisoare0, i a spus ea, 1unde ,i spuneam c# (n cele din urm# mi am dat scama de eroarea pe care am $#cut o. ,i ceream s# te (ntorci, s# $im iar la ora, s# $im iar so, i so,ie0. Tata a urlat; 1Ce40 i mama a (nceput s# pl)n-# mai tare ca oric)nd i a spus c# a stat noaptea scriind scrisoarea, dar c# (nainte de a o termina a a$lat c# amanta tatei era (n drum spre !ont$leur". Aa c# arsese scrisoarea i p#strase cenua (n ru-ul inimii ei. Atunci tata a spus iar 1Ce4 Ce scria (n scrisoare40 7i mama a repetat ce i mai spusese (nainte. Apoi a (nceput din nou s# pl)n-#. Apoi sau au*it doar 1iu+ita inimii mele0, 1dra-ostea mea0 i o ploaie de s#rut#ri, doar c# n a mai stri-at i n am mai putut au*i chiar tot. Am au*it doar partea cea +un#; tata a promis c# o s o +iciuiasc# pe Amarinthe i o s o p#r#seasc# pentru totdeauna. 7i am au*it i partea despre tine, !ar". !ama spunea c# atunci c)nd a a$lat c# ai avut $e+r# -al+en# a (n,eles c# nu avea nici un rost s# m# mai ,in# ascuns#, $iindc# a $i putut s# o iau de oriunde dac# aa mi ar $i $ost scris. Aa c# ve*i, !arie, datorit# ,ie mama i tata sunt iar#i (mpreun#. Ateapt# numai s# i ve*i. .e ,in de m)n# i o$tea*# c)nd se uit# unul la altul. <#tr)ni sentimentali. E $oarte mic#tor. 7i acum o s# mer-em la Ne@ 5rleans ca s# $im acolo de Hiua .$in,ilor. Eu voi $i pre*entat# (n societate3 mama a scris la Paris, s# mi comande o rochie de sear#. &ac# <aton Rou-e a $ost aa o (nc)ntare, ima-inea*# ,i cum va $i Ne@ 5rleans6 .unt cea mai $ericit# $at# din lume i asta datorit# ,ie, !ar". Tu eti (n-erul meu c#l#u*itor6 .eptem+rie, spre surpri*a lui !ar", $u chiar mai c#lduros dec)t au-ust. Totul se sleia. C)ntecul p#s#rilor era numai sporadic, de parc# actul de a c)nta ar $i $ost un e$ort mult prea mare.

Animalele i oamenii se micau alene, to,i deveniser# irita+ili. Chiar i puternicul $luviu p#rea copleit de toropeala -eneral#. Prin contrast, $urtunile erau mai active ca oric)nd. Norii se adunau pe cerul de un al+astru decolorat cu uimitoare rapiditate. Apoi lic#reau $ul-ere, cerul se (nne-rea i r#+u$nea (ntr un torent a+rupt de ap#, str#+#tut de $ul-ere i tunete. C#ldura insuporta+il# era doar pe moment alun-at#. 8urtunile se terminau tot at)t de repede cum (ncepeau, l#s)nd un aer saturat de ume*eal# ce disp#rea repede su+ ra*ele $ier+in,i ale soarelui. Chiar i !ar" cedase le-ilor climatului. &ic,ionarul ei de $rance*# prinsese muce-ai, i nu mai $#cea nici un e$ort ca s# continue lec,iile cu Jeanne. I se p#rea c# orice micare, chiar i aceea de a i ridica un +ra, necesita un e$ort teri+il. .im,ea c# (i venea tot timpul s# pl)n-# i (ncepuse s# cread# c# vara nu se va mai s$)ri niciodat#, c# $iecare lun# ce venea avea s# $ie mai opresiv# dec)t precedenta. Jeanne st#tea pe capul ei, tortur)nd o cu cic#leala. 1Nu mai $i aa american#0, spunea ea. 1Nu mai da at)ta aten,ie c#ldurii i n o s# te mai supere.0 !ar" (ncerc# s# i urme*e s$atul. 5 dat# se str#dui chiar s# c#l#reasc# cu Jeanne p)n# la di-. &ar n ar mai $i $#cut i a doua oar# (ncercarea asta. /ederea muncitorilor irlande*i o deprimase din cale a$ar#. Erau +#r+a,i de toate v)rstele, cu spatele -ol ars de soare, cu $e,ele hot#r)te su+ +asmalele lor (nnodate care le prote:au capetele. .e (ntrerupseser# din lucru i se d#duser# la o parte ca s# i $ac# loc s# treac#. !ar" le putuse au*i respira,ia chinuit# (n cele c)teva secunde de repaos (n-#duite de trecerea ei. 1Nimeni n ar tre+ui s# lucre*e aa pe un asemenea soare0, (i spuse ea. 1Nu pot suporta spectacolul #sta0. Jeanne nu p#rea deloc deran:at#. Continua s# c#l#reasc# (n $iecare *i. &i-ul $usese proiectul lui /almont .aint <rKvin, (i aminti ea lui !ar". 1Inten,ione* s# l (nt)lnesc acolo (ntr o *i0. Pe Jeanne n o interesa dec)t idila. /or+ea tot timpul despre inimile pe care le *dro+ise la <aton Rou-e, despre cavalerii pe care (i cuceri la Ne@ 5rleans. E-ocentrismul ei o c#lca pe !ar" pe nervi. 5ca*ional, vor+ea despre idilele altora i asta o irita pe !ar" (nc# i mai mult. Jeanne era hot#r)t# s# i $ac# pe !ar" i pe Philippe s# se (ndr#-osteasc#. .porov#ia $#r# (ncetare despre ce chipe era el, c)t de +o-at va $i (ntr o *i i ce mult o admira el pe !ar". C)nd Philippe era acolo i o l#uda pe !ar" cu aceeai e'a-erare. Re*ultatul $u c# sla+a le-#tur# care i unise pe cei doi se spul+erase. &evenir# ri-i*i i (ncurca,i c)nd se a$lau unul cu altul. >a mi:locul lui septem+rie. Philippe se (ntorcea la <a"ou Teche. Nu era nevoie de el pentru lucr#rile de la di-, spunea el, dar era pentru trestie, la unchiul <ernard. !ar" se sim,i uurat# s# l vad# plec)nd. Apoi (ncepu s# i lipseasc#. 5 (nvinuia pe Jeanne i devenea tot mai nervoas#. i venea tot mai -reu s# se a+,in#, (n special c)nd (n :urul ei erau numai certuri. <unicul i Carlos, tat#l lui Jeanne, trans$ormau mesele (n r#*+oaie. <#tr)nul sus,inea c# +ancherii erau para*i,i care i storceau pe plantatori de pro$ituri. Carlos (i r#spundea cu $aptul c# lumea nu (ncepuse i nu se va s$)ri la !ont$leur", unde se tr#ia ca la s$)ritul secolului optspre*ece. <erthe (ncerca $#r# succes s# i liniteasc#. Cur)nd se hot#r( i Carlos s# plece. 1Atept s# v# v#d la Ne@ 5rleans, spuse el. i s#rut# m)na lui !ar" i o numi +ine$#c#toarea lui, pentru c# datorit# ei $iica lui urma s# vin# la el, la ora. n ciuda certei din timpul *ilei, lui !ar" (i p#ru r#u s# l vad# plec)nd. 8usese o companie $oarte antrenant#, atunci c)nd nu era de $a,# +unicul. Carlos Courtena" era un +#r+at chipe, p#r)nd mult mai t)n#r dec)t cei cinci*eci i patru de ani ai s#i. Avea p#rul des, ochii ne-ri, sur)*#tori, silueta ele-ant#. Avea ceva de dand", cu manetele lui de dantel# i inelele cu sa$ir de

pe de-etele manichiurate. i pl#cea s# -esticule*e c)nd vor+ea3 era un e'celent povestitor i tia asta. &up# amie*ile lua ca$eaua pe +alcon, cu doamnele. <i:uteriile i dantelele lui descriau arcuri lan-uroase (n timp ce le amu*a cu monolo-urile lui a$ectate. Povestea din tinere,ea lui, despre escapadele (n care i condusese $ra,ii, despre urm#rile lor aproape de*astruoase, despre $elul (n care a+ia sc#paser# de +ucluc. nre-istra i cele mai noi +)r$e ale oraului3 era la curent cu concuren,a acer+# dintre instructorii de scrim#, cu (ntreceri pe strad#, ca s# i vad# lumea3 (ntrecerile dintre vapoare, care i (nsp#im)ntau pe pasa-eri i periclitau (nc#rc#turile de pe cele patru pun,i3 povestea despre cei doi $ra,i care se +#tuser# (n duel, cunosc)nd care din ei are cel mai +un croitor3 despre aventurile unei trupe de acro+a,i italieni care $useser# stelele teatrului (n sectorul american, p)n# ce se descoperise c# ei $useser# ho,ii care intraser# (n case pe acoperiuri. >e $#cea pe !ar" i pe Jeanne s# r)d#, iar pe so,ia lui s# l priveasc# ou adora,ie. Aceasta pl)nse c)nd (l v#*u urc)nd pe vapor i continu# s# pl)n-# p)n# ce (l pierdu din vedere. Apoi (i terse ochii, (i su$l# nasul i deschise drumul (napoi, spre cas#. 1Avem mult de lucru dac# vrem s# $im -ata s# ne mut#m la ora luna viitoare0, spusese ea. !# duc s# v#d dac# cu$erele nu tre+uiesc aerisite i covoarele nu tre+uiesc co+or)te din pod i +#tute (nainte de a $i (ntinse pe :os. Croitoreasa tre+uia s# $ie -ata pentru s#pt#m)na viitoare, i eu tre+uie s# mi -#sesc perlele i s# le dau s# le (nire din nou. Apoi tre+uie s# i amintesc lui20 % !ama nu se schim+# niciodat#, (i opti Jeanne lui !ar". Pre-#tirile ener-ice ale lui <erthe pentru mutarea la ora d#dur# un im+old care schim+# (ntrea-a cas#. Cum octom+rie se apropia, +unicul era plecat din *ori, inspect)nd c)mpurile cu trestie, echipamentele i toate cele tre+uincioase pentru viitoarea recolt#. .e (ntorcea m)ndru la micul de:un, anun,)nd c# recolta va $i cea mai +un# pe care o v#*use el vreodat#. 8iecare *i cu soare $#cea trestia i mai dulce. 7i p#rea s# ai+# acelai e$ect i asupra lui. &e $apt, asupra tuturor. !ar" era si-ur# c# temperatura mai sc#*use, dei termometrul o ar#ta a $i aceeai. Era i ea preocupat#, la $el ca <erthe i Jeanne, s# vise*e cu ochii deschii la Ne@ 5rleans. <erthe (i ima-ina de c)t# munc# era nevoie ca s# redecore*e din cap p)n# n picioare casa cea mare de la ora, i +u*ele i se arcuiau (ntr un $ericit *)m+et de anticipa,ie. Jeanne se ima-ina (ntr un cerc de tineri chipei, to,i implor)nd s# le treac# numele pe $ia ei de dans, i $redona o melodie vesel# de vals. !ar" (i ima-ina (n *eci de chipuri $elul (n care se va petrece (nt)lnirea cu $amilia ei i $elul (n care to,i se vor +ucura s o re-#seasc#. Pe dou# octom+rie, o $urtun# cu $ul-ere i tunete aduse o not# de prospe,ime, odat# cu v)ntul. C)nd se termin#, cerul era mai al+astru, i o +ri*# r#coroas# $#cea s# danse*e $run*ele de +ou-ainvillea. >ui !ar" (i venea i ei s# danse*e. Pentru prima dat# dup# multe s#pt#m)ni putu s# cread# c# va $i (ntr adev#r o toamn# adev#rat# i c# i va re-#si $amilia. Courtena" ii $useser# ca o $amilie pentru ea, (i d#duse seama de asta, i nici m#car nu apucase s# le mul,umeasc#. 1Eti o +rut# e-oist# i nerecunosc#toare, !ar" !acAlistair0, (i spuse ea. 1Tre+uie s# te schim+i imediat0. 1Am s# m# schim+0, (i promise 1/oi $i alta0. n aerul proasp#t, r#coros, totul p#rea posi+il. i mul,umi lui <erthe pentru nenum#ratele ei ama+ilit#,i, se scu*# $a,# de Jeanne pentru ieirile ei i lu# parte cu tra-ere de inim# la interesul -eneral; de+utul lui Jeanne (n societate. Nu i $u -reu s# $ac# asta. Credea c# i ea, la r)ndul ei va $i pre*entat# de $amilia ei, de (ndat# ce o va -#si. Nu avea importan,# c# toate rochiile, perlele, toat# aten,ia, totul, era pentru Jeanne. /a veni i r)ndul ei. P)n# atunci, ca i Jeanne, o asculta ore (ntre-i pe <erthe, care

povestea ce urma s# se (nt)mple. 15 s# te lu#m la 5per#. Tot Ne@ 5rleans ul va $i acolo. /om avea o lo:#, +ine(n,eles, cu un servitor (n pantaloni +u$an,i, p)n# la -enunchi, st)nd (n picioare, (n col,ul din spate, l)n-# o m#su,# cu ampanie i napolitane. /om a:un-e mai (nainte de a se tra-e cortina. Apoi ne vom ocupa locurile. Tu vei sta (n $a,# cu tata. To,i te vor vedea, aa de $rumoas#, (n rochia al+# de la Paris, al#turi de tat#l t#u, aa de chipe (n hainele lui de sear#. Aa se pre*int# tinerele din cele mai +une $amilii $rance*e. n timpul pau*elor, vom primi vi*itatori (n lo:a noastr#. Prietenii i rudele tiu c# nu tre+uie s# vin# p)n# cel devreme (n a cincea sau a asea pau*#, ca s# nu i deran:e*e pe cavalerii care vor da n#val# din primele clipe. Tat#l t#u (i va (nt)mpina pe $iecare la ua lo:ei i le va o$eri un pahar de ampanie. Apoi mi i va pre*enta mie2 i pe urm# ,ie. <erthe *)m+i amintirilor ei. % E aa de incitant. <#r+a,ii alear-# de la o lo:# la alta, toat# lumea se uit# s# vad# cine e chemat i la cine, c)t de mult st#, c),i cavaleri vi*itea*# $iecare $at#. Tu, dra-a mea, vei $i ca o $lac#r# pentru $luturii de noapte. 5 $rumuse,e din cea mai +un# $amilie, care n a mai $ost v#*ut# p)n# acum (n ora. /ei $i pre*entat# (n seara de deschidere a sta-iunii 5perei. Nu e nevoie s# atept#m o sear# (n care nici o alt# $at# nu i $ace de+utul. .eara de deschidere e pentru $etele care vor s# $ie cunoscute ca $rumoasa se*onului. Cu si-uran,# c# tu ai s# c)ti-i. &up# una din cele mai entu*iaste amintiri ale lui <erthe despre 5per#, Jeanne se scul# din pat la mie*ul nop,ii i, mer-)nd (n v)r$ul picioarelor, se strecur# (n dormitorul maic# sii. &eschise ua (ncet, cu -ri:#, i intr# duc)ndu i de-etul la +u*e, (n semnul universal pentru t#cere. nchise ua cu aceeai -ri:#, aler-# spre patul maic# sii, se c#,#r# iute (n el i o (m+r#,ia violent. % .unt aa de $ericit#, mam#6 % 7i eu, $ata mea. % &oar2 dou# lucruri. % .pune, dra-a mamei. % Rochia mea (nc# n a sosit, i mai avem doar trei s#pt#m)ni p)n# la 5per#. <erthe (i petrecu de-etele peste o+ra*ul moale al lui Jeanne. % Trei s#pt#m)ni (nseamn# mult timp, (n-erul meu. Nu ,i $# -ri:i. /a sosi. ,i promit eu. Care e al doilea lucru4 % E vor+a de !arie. Poate s# vin# cu noi la 5per#4 % 5h6 5h, dra-a mea. Nu m am -)ndit la asta. % Ea crede c# o s# mear-#, mam#. Nu tiu ce s# i spun. % n ca*ul #sta va tre+ui s# o lu#m. E o $at# scump#3 ar $i $rumos s# i $acem o pl#cere. Nu vom lua o camerist#. !ar" poate sta (n spate, (n locul ei. % !ul,umesc, mam#. Jeanne o s#rut# pe maic# sa, d)ndu se :os din patul (nalt. C)nd a:unse la u#, se (ntoarse i se ae*# pe mar-inea patului lui <erthe. % !am#, ce o s# se (nt)mple cu !arie4 % N am timp s# m# -)ndesc la asta acum. .e poate $ace $olositoare (n cas#. 5r s# $ie invita,ii de scris, scrisori de r#spuns i alte lucruri din astea. !ai t)r*iu voi avea -ri:# s# i -#sesc un post de domnioar# de companie sau -uvernant#, e'act ca #sta pe care l are acum. E o $at# deteapt#. /a vedea repede c# via,a e mult mai $ormalist# la ora i i va da seama care i este locul. n cele din urm#, *iua mult ateptat# sosi. 5 *i tipic# de toamn#, cu aer rece, t#ios, dar (nsorit#. 5 *i per$ect# pentru o c#l#torie, chiar i pentru una (n tr#sura demodat# pe care <erthe o pre$erase vaporului.

!ar" i Jeanne erau prea emo,ionate ca s# stea linitite. .#ltau (n *druncin#turile tr#surii, a$und)ndu se (n pernele capitonate, chicotind copil#rete. C)nd o+osir#, (ncepur# s# c)nte. !ai (nt)i c)ntecele $ran,u*eti pe care Jeanne o (nv#,ase pe !ar", apoi cele en-le*eti pe care !ar" o (nv#,ase pe Jeanne. C)nd c)ntecele se terminar#, tr#sura p#trundea de:a pe str#*ile (n-uste ale Ne@ 5rleans ului. I-nor)nd protestele lui <erthe, $etele (i scoaser# capetele pe $ereastr#, una de o parte a tr#surii, cealalt# de partea opus#. /oiau s# vad# totul. % ?ite2 oh6 uite2 stri-au una la alta. E'clama,iile nu mai conteneau la vederea caselor al+astre, al+e, ver*i, ro*, la adulmecarea aromelor +o-ate c)nd treceau pe l)n-# ua deschis# a vreunei ca$enele, sau la vederea $emeilor care vindeau +om+oane, pr#:ituri, $ructe sau ca$ea la col,urile str#*ilor. Tr#sura coti, intr)nd (ntr o alee lar-#, m#r-init# de copaci, i $etele se minunar# la vederea $rumoaselor conace din piatr# i din c#r#mid#, care se des$#urau pe $iecare parte. Cu o pocnitur# de +ici, vi*itiul $#cu caii s# (ntoarc# iar#i i, printr un tunel de piatr# (n $orm# de arc, p#trunser# (n curtea unei impo*ante case din c#r#mid#. % Iat# ne acas#, spuse <erthe. Pe terenul de parcare din centrul str#*ii, o siluet# (nv#luit# (n ne-ru disp#ru (n um+ra deas# a unui copac, pe partea opus# casei lui Courtena". Celeste .a*erac se spri:ini de trunchiul -ros, atept)nd s# i se mai potoleasc# +#t#ile inimii. /ederea tr#surii care intrase pe poarta casei o surprinsese3 Carlos primea rar musa$iri i nu $olosea niciodat# tr#sura. C)nd v#*u $a,a lui !ar" !acAlistair la $ereastr#, $u c)t pe ce s# se (m+oln#veasc#. Ce putea s# (nsemne asta4 Presupusese c# $ata asta mi*era+il# va r#m)ne venic pe planta,ie. Ce s# $ac# acuma4 Tre+uia s# e'iste o cale s# se prote:e*e. Pe ea i caseta. R#mase c)teva minute (mpietrit#, -)ndindu se. Apoi o lu# iute dup# col,, merse ce merse, coti iar#i i i continu# drumul de a lun-ul str#*ilor vechi, intr)nd (ntr o alee pe care pu,ini oameni aveau cura:ul s# p#easc#. .e (nchin# -r#+it# i o lu# pe o potec# noroioas#, respin-#toare. 1Ce -)sc# am $ost s# $iu aa nervoas#, chiar i numai pentru o secund#0, -)ndi !ar". 1Nu are de ce s# mi $ie $ric#. Totul este minunat, mult mai minunat dec)t mi a $i putut ima-ina.0 >a prima vedere a casei de la ora a Courtena" ilor, !ar" (n-he,ase, terori*at#, amintindu i de casa lui Rose. >a cap#tul tunelului de piatr#, prin care intraser#, se a$la o -r#din#, i pentru o clip# !ar" (i amintise de *iua de Patru Iulie c)nd sosise cu Rose la Ne@ 5rleans. % Bai, !arie, stri-# Jeanne, i amintirile se stinser#. Curtea aceea era plin# de soare, culoare i prietenie. !ar" aler-a de colo colo, e'clam)nd la vederea muchiului spaniol, a $)nt)nii arte*iene, a vaselor uriae de ar-il# (n care creteau ar+uti plini de $lori de hi+iscus, a ram+leurilor de $eri-i care creteau la +a*a tranda$irilor a-#,#tori ce se c#,#rau pe pere,ii de c#r#mid#. .cara spiralat# care ducea din curte la primul eta: (ncepea chiar de su+ acoperiul casei, $iind deci deschis# par$umului -r#dinii, $iindc# doar un ara+esc din $ier $or:at (ncerca s# o separe de aerul (nmiresmat. .cara ducea apoi chiar (n inima casei, cu $erestrele ei (nalte, (ncoronate cu ornamente (n volute i valuri de mula:e aurite de -hips. Totul era proasp#t, curat i $rumos. .e mai a$la acolo i un +alcon, ca acela (n care !ar" v#*use $amilia aceea $ericit# la prima ei descindere (n Ne@ 5rleans. 5 camerist# servea ca$eaua, i !ar" deveni parte din scena care o emo,ionase at)ta. >e *)m+i lui Jeanne i lui <erthe, privi (n :os, spre strad#, la tr#surile care treceau, la oamenii plim+)ndu se pe trotuare, la v)n*#torul de man-al, care i o$erea mar$a cu un c)ntec; !an-al de Paris, &e Paris, madame, de Paris.

&up# ca$ea, <erthe o instrui pe Jeanne s# i pun# +oneta i s# i ia um+relu,a de soare. Tre+uiau s# se duc# la cimitir, s# pre-#teasc# morm)ntul $amiliei pentru Hiua .$in,ilor. Pentru !ar" invita,ia $u asemeni unor nori care ar $i acoperit soarele. Asta era o *i de s#r+#toare i de +ucurie3 nu tre+uiau s# se -)ndeasc# la moarte sau s# vor+easc# de morminte. Totui, ceru s# mear-# i ea. /oia s# tie totul despre Ne@ 5rleans. 7i descoperi c# se (nelase iar#i. Cimitirul sem#na cu un sat vesel, (n plin# activitate. !ar" privea, nevenindu i s# cread#. Nici urm# de triste,e acolo. !ormintele erau ca nite c#su,e mici, ae*ate pe alei3 aleile erau pline de lume, mai mult de $emei, care vor+eau i r)deau, ca la o petrecere. % Nu (n,ele-, (i spuse ea lui <erthe. % E un o+icei de al nostru s# i vi*it#m pe mor,ii notri dra-i de Hiua .$in,ilor, !ar". >e aducem (n dar $lori, care sim+oli*ea*# via,a etern#3 le mai aducem un oma-iu, prin munca m)inilor noastre3 (nainte de Hiua .$in,ilor cur#,#m i v#ruim mormintele. <erthe *)m+i. % Iar pentru persoanele care au $ost plecate vara din ora, asta este o oca*ie s# i vad# prietenii i s# a$le ultimele nout#,i. 5 $emeie, care tocmai ieea pe poart#, privi spre <erthe. % Nu mi pot crede ochilor, stri-# ea. Eti chiar tu, <erthe4 Nu te am v#*ut de anul trecut pe vremea asta. E adev#rat ce se spune4 Te mu,i (napoi la ora4 .cumpa mea, s#rut# m#. mi pare aa de +ine. 5 s#rut# pe <erthe pe am)ndoi o+ra:ii, apoi stri-# peste um#r; % BKlZne, vino s# ve*i cine i aici. E <erthe Courtena". . a (ntors acas#. <erthe se (ntoarse spre !ar". % Era c)t pe ce s# $im su$ocate, spuse ea, (n,ele-i, !ar", c# numai mem+rii $amiliei cur#,# mormintele. /rei s# te duci acas# cu tr#sura4 % !ul,umesc, doamn#, dar mai de-ra+# a r#m)ne s# privesc. 5 s# m# plim+ primpre:ur, dac# se poate. % <ine(n,eles. 5 s# ne (nt)lnim aici, la poart#, c)nd o s# se (ntunece. Tr#sura o s# atepte. BKlZne, ce $rumoas# eti. Ce mai $ace scumpa ta mam#4 E cu tine ast#*i4 Asta i micu,a mea Jeanne2 &oamna &esprZs, Jeanne, so,ia v#rului tat#lui t#u2 A-athe, +una2 Jeanne (i $#cu cu m)na lui !ar", apoi disp#ru (ntr un -rup de doamne. !ar" hoin#rea privind mormintele, privind $e,ele oamenilor, privind m)inile (nm#nuate ale $emeilor trec)nd, plivind, v#ruind. Poate c# ar putea -#si nite m)ini ca ale ei. <unica ei ar $i putut $i $emeia de acolo, cu or,ul de dantel# peste rochia de m#tase nea-r#2 ori cea de dincolo, care ar#ta de parc# (i venea mereu s# pl)n-#2 sau doamna cu p#rul al+, $redon)nd o arie din !o*art. Nite copii se :ucau de a prinselea, aler-)nd pe dup# col,urile unui morm)nt de marmur# al+#, lucind (n soare ca un templu -recesc (n miniatur#. .e i*+ir# de !ar", (i cerur# repede scu*e i continuar# s# aler-e. !ar" *)m+i ascult)ndu le r)sul vesel, (n timp ce o ne-res# -ras#, pe post de doic#, (ncerca *adarnic s# i prind#. !ar" nici nu +#nuia c# st#tea doar la c),iva pai de morm)ntul +unicului ei. Pe $rontonul coloanelor (n stil ionic era -ravat humele .AHERAC. !orm)ntul str#lucea de cur#,enie. Celeste (l (n-ri:ea s#pt#m)nal, de parc# $iece duminic# ar $i $ost Hiua .$in,ilor. !ar" o+serv# numele i se -)ndi la Celeste. Pro+a+il c# $usese de:a acolo i $#cuse curat. Pro+a+il c# se v#*use cu prietene, vor+ise cu ele, cum $#cea i <erthe acum. 15 $i a$lat ea oare cine sunt40

?n *)m+et radios (i lumin# $a,a. n timp ce i continua plim+area prin vechiul cimitir at)t de a-lomerat, mul,i (i (ntoarser# *)m+etul. Era o sen*a,ie ciudat#, deose+it#, ca i cum ai $i v#*ut $ericirea (ncarnat#. !ar" $u uluit# de multe lucruri pe care le v#*u plim+)ndu se prin cimitir. n drum spre cas#, (i ceru lui <erthe s# i le e'plice. % Ce rost are -ardul acela care (mparte cimitirul (n dou#, doamn# <erthe4 &e ce nu arat# la $el mormintele4 % !ormintele protestan,ilor sunt separate de cele ale catolicilor. 7i mai este un sector pentru ne-ri. &oar c# toate mormintele sunt deasupra solului. Adic# a nivelului $luviului, !ar". ?neori, acesta se revars# peste Ne@ 5rleans. 7i mlatinile ne (ncon:oar# peste tot. &ac# sapi mai ad)nc de dou# picioare, vei -#si ap#. !i s a spus c# la (nceput, (ntemeietorii oraului (i (nhumau mor,ii3 tre+uiau s# pun# pietre (n sicrie ca s# nu $ie luate de ap#. Cavourile sunt mai re*ona+ile. % Totui, sunt $oarte mari. Ce $ac cei s#raci4 % 8olosesc cuptoarele. N ai o+servat *idurile din :urul cimitirului4 Con,in pur i simplu mici morminte. 8amiliile le pot cump#ra, sau, dac# e$ectiv nu au +ani, le pot (nchiria. !ar" se cutremur#. % &e ce 1cuptoare0, doamn#4 <ine(n,eles c# mor,ii nu sunt ari (n ele. % &e o+icei, nu. .unt doar depui acolo, ca (n orice morm)nt, i la intrare sunt *idite c#r#mi*i. &up# un an, oasele sunt (mpinse (n spatele cuptorului i vechiul sicriu este ars. n $elul #sta se $ace loc pentru urm#toarea (nmorm)ntare. <ine(n,eles, dac# morm)ntul este (nchiriat pentru un an i cei ce l au (nchiriat nu l re(nchiria*#, con,inutul cuptorului este ars laolalt#. Pentru c# noii chiriai nu vor voi s# i (nmorm)nte*e mor,ii printre oase str#ine. &ar nu din cau*a asta le spunem noi cuptoare. Intrarea seam#n# cu a cuptoarelor3 de aici le vine numele. % Cred c# e ori+il s# discu,i despre mor,i i morminte. !i ar $i -roa*# s# a:un- (n locul #sta. Nu vreau s# mor vreodat#, sc)nci Jeanne. &e data asta <erthe $u neo+inuit de aspr# cu sin-urul ei copil. % To,i murim, Jeanne, dup# cum ne e scris de la &umne*eu. Pentru cei vii e important s# i poat# aminti de mor,i i s# $ac# ceva pentru ei. E o compensa,ie pentru -reelile $#cute c)nd erau printre noi. !)ine vom termina cur#,enia. 7i poim)ine ne vom $ace mormintele $rumoase i ne vom ru-a la to,i s$in,ii s# i ,in# venic (n paradis pe cei pe care i am iu+it i i am pierdut. n ru-#ciunile noastre ne vom concentra pentru su$letele $ra,ilor i surorilor tale (n loc s# ne +osum$l#m cum ai $#cut tu (n dup# amia*a asta. % &ar, mam#, rochia nu mi a venit (nc# de la Paris. Cum m a putea -)ndi la orice altceva4 % Po,i, i o vei $ace, i am (ncheiat cu asta. <erthe (i (ntoarse spatele. % Ce mai voiai s# (ntre+i, !ar"4 % Erau pe multe morminte nite inscrip,ii ca 1!ort pe c)mpul de onoare0 i 1?cis (n ap#rarea onoarei0. Acestea s au petrecut (n r#*+oaiele cu indienii, sau +#r+a,ii din Ne@ 5rleans au luptat (n Europa4 7tiu c# Revolu,ia American# nu a implicat >ouisiana din cau*# c# era $rance*#. <erthe d#du din cap i o$t#. % <#r+a,ii n au spirit practic, ca $emeile, !ar". n special creolii. .unt irasci+ili, se aprind la $el ca pra$ul de puc#. 1C)mpul de onoare0 (nseamn# terenul de duel. Cunosc oameni tineri, care aveau pentru ce s# tr#iasc#, care i au pierdut vie,ile pentru o ceart# (n urma unei ca$ele v#rsate accidental pe o manet#. Nu voi (n,ele-e asta niciodat#. Jeanne o (ntrerupse, cu vocea revenit# la vioiciunea ei normal#.

% Philippe spune c# /almont .aint <rKvin e cel mai +un spadasin din Ne@ 5rleans. A $ost victorios (ntr o mul,ime de dueluri, (nc# de c)nd a venit din 8ran,a. Philippe spune c# toat# lumea mer-e s# priveasc# la dueluri, i e mai interesant dec)t la cursele de cai. % Philippe n ar tre+ui s# ,i umple capul cu ast$el de prostii2 !ul,umesc lui &umne*eu, am a:uns acas#. /reau s# m# odihnesc pu,in (nainte de cin#. !irosul varului (mi d# (ntotdeauna dureri de cap. !ar" sim,i (n vocea lui <erthe lacrimi re,inute. .im,i o -hear# (n -)t. Cum o $i oare s# tii c# opt dintre copiii t#i erau (nmorm)nta,i su+ pietrele pe oare le v#ruiai4 % &oamn# <erthe, spuse ea (ncet, admir doamnele din Ne@ 5rleans. Ave,i servitori, dar munca cea mai -rea pentru $amiliile voastre o $ace,i cu propriile voastre m)ini. <erthe o m)n-)ie pe !ar" pe -enunchi. % !ul,umesc, dra-a mea. Acum, hai s# intr#m (n cas#. Carlos Courtena" le atepta (n su$ra-erie. % <un venit acas#, scumpa mea <erthe, spuse el. !ar" p#ru s# vad# cum sup#rarea disp#ru pe dat# de pe chipul lui <erthe, ca o manta aruncat#. ?merii i capul i se (ndreptar#, mersul (i deveni uor i unduios c)nd (nainta s# i salute so,ul. Jeanne aler-# spre el. % PapaEP6 stri-# ea, arunc)ndu i +ra,ele (n :urul -)tului lui Carlos. % Ce e'u+eran,#, spuse Carlos, a+ia ,in)ndu se pe picioare i s#rut)nd o pe o+ra:i. Pro+a+il c# ai -hicit ce am adus acas#. Toat# veselia asta nu i posi+il s# $ie provocat# de vederea unui +ancher +#tr)n i o+osit. % 5h, papa, ai adus o (n s$)rit4 ?nde e4 ?nde i rochia mea4 Tre+uie s o v#d imediat. Jeanne se repe*i apoi spre mama ei. % Am $ost o rea, mamanEQ , i (mi cere scu*e. 5 s# m# $ac mult mai +un# de acum (nainte. !)ine am s# m# ro- p)n# o s# mi se :upoaie -enunchii. Pot s# mi (ncerc rochia acuma, maman4 Chiar (n clipa asta4 Era imposi+il s# i re*iti lui Jeanne. Aceea era prima rochie de la Paris pe care o vedea !ar". n,elese pe dat# de ce Parisul era !ecca pentru moda $eminin#. Rochia d#dea impresia de simplitate, de tinere,e i de inocen,#. 8usta lar-# era un nour vaporos de m#tase al+#, la $el de su+,ire ca p)n*a de p#ian:en. &edesu+t, :upoanele erau prinse cu at)ta pricepere (nc)t sus,ineau $usta $#r# s# adau-e un milimetru la talie. 8iecare din ele avea pe mar-ini $ire din p#r de cal, al+e, pentru ri-iditate, i $iecare era o oper# individual# de art#. Cel de deasupra era $#cut dintr o dantel# la $el de $in# ca i p)n*a de p#ian:en, cu model de l#cr#mioare. .u+ el se (ntrevedea lucind un satin delicat i su+ satin o cascad# de dantele (n crinolin. &antelele de la partea de :os a crinolinei erau aceleai cu cele din care era $#cut :uponul de deasupra. &antela era $olosit# din +elu- i pentru m)necile rotunde, +u$ante, datorit# (ndoiturilor m#iestre, din cea mai $in# or-andin#, ca i pentru decolteul rotund, ce l#sa umerii -oi. Aplica,ii de l#cr#mioare acopereau i corsa:ul de m#tase, cu $run*ele (n dia-onal#, ca s# scoat# (n eviden,# talia su+,ire, i str#lucind de o mul,ime de perle din care erau $#cute $lorile. !ai erau acolo nite ciorapi al+i de m#tase, cu $run*e $in +rodate, o pereche de panto$iori de m#tase cu +orduri de dantel# din interior, cu o cataram# pres#rat# cu perle. 5 cutie oval#, (m+r#cat# (n +rocart al+ con,inea un pieptene de p#r, de care sp)n*ura un +uchet de l#cr#mioare cu $run*ele din m#r-elue ver*i i $lorile din perle. Pentru prima dat# (n via,#, Jeanne se sim,i incapa+il# s# vor+easc#. Privea rochia i accesoriile cu o e'presie de venera,ie. Apoi privi spre maic# sa. n ochii lui <erthe luceau lacrimi.

<erthe (i (m+r#,ia (ndelun- $iica, $#r# cuvinte. Apoi sun# dup# !iranda, o trimise s# aduc# ap# cald# i spuse; % Clementine, vreau s# vii i tu aici. .p#la,i v# +ine am)ndou# pe m)ini (nainte de a intra (n camer#. <erthe (i *)m+i lui Jeanne; % 7i tu, domnioar#. .# nu pui m)na pe nimic p)n# nu te speli. ntre timp, Jeanne se re-#sise. >u# pieptenul din cutie i se (ndrept# spre o-lind#, (n pai de dans. % 5 s# am o coa$e*#, maman, s# m# $ac# $rumoas#4 (ntre+# ea (n timp ce i (n$i-ea pieptenul (n coada $#cut# colac (n :urul capului. % <ine(n,eles c# vei avea, dar nu tre+uie s# por,i pieptenul. Poate doar o $und# al+# i nimic altceva. 5 s# scoatem +uchetul de l#cr#mioare de la pieptene i o s# l aran:#m (n mi:locul +uchetului t#u de $lori proaspete. Jeanne $#cu o piruet#. % !arie, nu i asta cea mai teri+il# rochie din toat# istoria lumii4 Nu ,i vine s# mori de invidie4 Po,i s# treci cu vederea $aptul c# este a mea4 Eu n a $i putut dac# ar $i $ost a ta. % Jeanne, pur i simplu m# +ucur pentru tine, nu sunt -eloas#, dei e (n a$ar# de orice (ndoial# c# asta este cea mai $rumoas# rochie i c# tu vei $i cea mai $rumoas# $emeie din Ne@ 5rleans, !ar" $usese sincer# pe de a ntre-ul. Era convins# c# i va -#si $amilia, lucru care se putea (nt)mpla (n orice moment de acum (ncolo, i era aa de $ericit# (nc)t voia ca Jeanne 9 i oricine altcineva 9 s# i satis$ac# toate po$tele inimii. % .unt teri+il, nemaipomenit de $ericit#, o$t# Jeanne. % A $i vrut s# $iu moart#, (n morm)ntul #la ori+il, pl)nse Jeanne. Niciodat# nu m am sim,it (n halul #sta. Rochia nu i se potrivea. % &ra-a mea, spuse <erthe, nu i s$)ritul lumii. ?ite, totul e per$ect, e'cept)nd talia, care e un pic prea lar-#. 5 s# punem corsa:ul pe corsetul t#u i2 % 7i am s# ar#t ca o vac#, se v#ic#ri Jeanne % Pot s# v#d4 (ntre+# !ar". .tai dreapt#, Jeanne, i potolete te. % &e ce m a potoli4 /ia,a mea e ruinat#. % Potolete te pentru c# eu cred c# se poate str)mta, dar vreau s# m# asi-ur. <erthe (i $rec# ochii; % ! am -)ndit imediat la asta, !ar", dar nu ,ine. >a Ne@ 5rleans doar o sin-ur# $emeie ar putea $ace asta, !adame Alphande, dar e mult prea ocupat# cu comen*ile de rochii de sear#, pe care le a primit mai (nainte. !ar" se (nv)rti (n :urul lui Jeanne, privind rochia mai (ndeaproape. % A putea s o $ac, spuse ea. Am (nv#,at cum s# $ac +roderie $in# de la c#lu-#ri,e. % 5h, !arie6 Eti cea mai +un# prieten# din lume, stri-# Jeanne ter-)ndu i lacrimile cu dosul palmei. Nu suntem norocoase, mam#, s o avem pe !arie cu noi (n situa,ii din astea4 <erthe nu tia ce s# spun#. Nu credea c# !ar" ar putea e$ectua o munc# aa de delicat#, dar nu voia s o supere pe Jeanne. Apro+area ei const# dintr un r#spuns $#r# cuvinte. .e -)ndise la suma de +ani necesar# ca s# o convin-# pe !adame Alphande s# se apuce de lucru. n diminea,a urm#toare, <erthe i Jeanne aveau de ce s# $ie uluite. Rochia (i venea lui Jeanne per$ect, modi$ic#rile erau invi*i+ile, +roderia nu se deose+ea de cea e$ectuat# de specialitii din Paris. !ar" $#cuse totul (n timpul nop,ii.

% Nu pot s# mi cred ochilor, spuse <erthe. Eti chiar mai (ndem)natic# dec)t !adame Alphande, !ar". Iar Jeanne o coplei cu s#rut#ri. !ar" *)m+i su+ cearc#nele care (i (ncon:urau ochii, aproape invi*i+ile, dar nu i pentru ochii lui <erthe, care o trimise iute la culcare. >ui !ar" (i tre+uir# doar c)teva secunde ea s# s# scu$unde (ntr un somn ad)nc. Nu au*i nimic c)nd curtea se umplu de stri-#te i c)ntece sinistre. Carlos, (n schim+, co+or( pe palier. % Ce (nseamn# asta4 stri-# el. nceta,i. .ervitorii erau to,i acolo, unii (n -enunchi, ru-)ndu se cu voce tare, cu m)inile ridicate spre cer, a implorare. % 8eli', vino (ncoace imediat, spuse Carlos, co+or)nd primele patru trepte. 8eli', valetul lui, aler-#, (mpiedic)ndu se, s# l opreasc#. % 5prete, domnu= Carlos, (napoi6 /ocea lui 8eli' era optit#, tremur)nd#. % Aris -ris, spuse el. <erthe st#tuse (n capul sc#rilor, (n spatele so,ului ei. >a au*ul vor+elor lui 8eli' (i duse m)na la inim# i lein#. Aris -ris era semnul vi*i+il al unui +lestem al ne-rilor voodoo. T)n#ra $emeie mer-ea de parc# era st#p)na trotuarului, sau, cum se numea acesta la Ne@ 5rleans, 1la +anSuette0. Nu lua (n seam# pava:ul denivelat3 (i ,inea capul sus, m)ndr#, privind drept (nainte. Trupul ei ml#dios se unduia, potrivindu se de minune cu mersul per$id. !odestia a$ectat# a rochiei simple, al+astre, (ncheiat# p)n# sus, la -)t, era tr#dat# de micarea (ndr#*nea,# a oldurilor. 8a,a (i era de a dreptul r#pitoare. Tenul deschis dovedea preponderen,a s)n-elui al+ ce i cur-ea (n vine. n schim+, umerii ridica,i ai o+ra:ilor i nuan,a de +ron* m#rturiseau e'isten,a a cel pu,in unui str#mo indian. <u*ele (i erau pline, sen*uale, colorate natural. 5chii (i erau de culoarea o,elului. Purta nite toarte mari de aur (n urechi i o +asma de un rou aprins. Trec#torii puteau vedea c# aceasta era (nnodat# (n apte puncte. 7i mul,i trec#tori o priveau. &ar o priveau pe $uri, ne(ndr#*nind s# i ridice privirile at)ta timp c)t putea s# i vad# i ea, din cau*# c# $emeia aceea era !arie >aveau. Cele apte puncte (n care (i era (nnodat# +asmaua roie erau semnul unei cutremur#toare re-alit#,i. Era re-ina voodoo. Numele mamei ei era tot !arie >aveau, i aceasta $usese la r)ndul ei re-ina voodoo, recunoscut# de to,i ca mare preoteas# a unei str#vechi reli-ii, vr#:itoare care i primea puterea direct de la Hom+i, *eul arpe. 7i totui se spunea c# $iica ei avea puteri (nc# i mai mari, c# (n ea pre*en,a *eului era mai puternic#, mai teri$iant#, mai (nsp#im)nt#toare (n timpul s#l+aticelor ceremonii or-iastice care i transportau pe credincioi (n re-atul *eului. Aa c#, atunci c)nd !arie >aveau se apropia, oamenii (i disp#reau din cale, i numai cei mai (ndr#*ne,i (i permiteau s# o priveasc# (n $a,#. Trotuarul era al ei (n timp ce se (ndrepta spre cl#dirile din strada Rampart. C)nd coti spre Esplanade Avenue, mersul (i r#m#sese acelai, dar reac,ia la trecerea ei $u di$erit#. Ne-rii i ne-resele se mai d#deau la o parte din calea ei cu $ric# i respect. >a $el i unii al+i3 o $emeie (i lu# repede copilul de m)na i trecu pe trotuarul cel#lalt. In schim+, c)teva $emei al+e continuau s# se hli*easc#, curioase, (n timp ce doi +#r+a,i o apreciau cu priviri po$ticioase. !arie >aveau (i i-nora pe to,i. .e (ndrept# spre casa Courtena" i trase clopo,elul de la poart#.

i *)m+i lui 8irman, ma:ordomul care (i deschise. &in,ii (i erau $rumoi, re-ula,i, $oarte al+i. % .t#p)nul t#u m a chemat, spuse ea. n ochi (i sticlea o $lac#r# :uc#u#. % Normal c# nu cred (n niciuna din prostiile astea, din sacrile-iile astea (n le-#tur# cu vr#:ile voodoo, le spuse <erthe prietenelor cu care se (ntre,inea. Chiar m am certat cu Carlos c)nd a spus c# inten,iona s o cheme (ntr adev#r pe $emeia aceea. &ar, cum spunea el, servitorii se a$lau (ntr o ast$el de stare (nc)t pro+a+il c# n am $i servit dec)t ca$ea rece i p)ine pr#:it# *ile (ntre-i dac# nu $#ceam ceva ca s# i calm#m. 7ti,i c)t sunt de supersti,ioi. % Ce a $#cut, <erthe4 Ce a spus4 Cum arat#4 !usa$irele lui <erthe se aplecar# spre ea, curioase, l#s)nd ca$elele s# se r#ceasc# (n ceti. <erthe r)se $or,at. % A ridicat -ris -ris ul, semnul +lestemului. Niciunul dintre servitori n ar $i (ndr#*nit s# se apropie de ei, sau s# ne lase pe vreunul dintre noi s# l atin-em. &ar ea s a apropiat $#r# team#, l a ridicat pur i simplu i l a pus (n traista ei din +um+ac. Apoi a luat nite pun-u,e de h)rtie i a mers din camer# (n camer#, des$#c)nd c)te una i r#sp)ndind nite pra$uri colorate pe la col,uri. Cred c# va tre+ui s# $ac curat cu m)na mea. % Cum arat# -ris -ris ul4 % Ca o +il# nea-r#, de cear#. Cele nou# $emei de v)rst# medie din :urul lui <erthe, toate av)nd aspectul aristocra,iei creole, se cutremurar#. ?nele (ncepur# s# scotoceasc# prin poete dup# sticlu,ele cu s#ruri. Celelalte se mul,umir# s# i atin-# cruei$i' urile pe care le purtau la -)t. <erthe tia i ea c# o +il# de cear# nea-r# era unul dintre cele mai puternice -ris -ris uri. .emni$icativ, +ila con,inea (ntotdeauna la mi:loc o +ucat# de carne omeneasc#. &ar important era s# p#stre*e aparen,ele. 7i nici un catolic al+ nu putea crede (n supersti,iile p#-)ne ale ne-rilor. Aa c# <erthe schim+# vor+a, spuse ceva, repede, apoi r)se, un r)s nervos. % E'ist# (ntotdeauna o cale de compromis, spuse ea. Nu pot su$eri ideea c# so,ul meu a tre+uit s# pl#teasc# pe $emeia aceea, dar cel pu,in vei $ace s# merite plata. Am insistat pe l)n-# ea s o coa$e*e pe Jeanne pentru 5per#. Chiar i p)n# la !ont$leur" se a$lase c# era cea mai +un# coa$e*# din ora. % Ce deteapt# eti, <erthe. Eu am (ncercat s o chem pentru Annette a mea, dar a spus c# era prea ocupat#. Ai au*it de noua sopran# din se*onul #sta4 .e spune c# pu+licul o cheam# de cel pu,in trei*eci de ori la ramp#, de c)te ori c)nt# la Paris. Conversa,ia de-enera (n +)r$a o+inuit#. Jeanne (nchise uor ua, pe care o deschisese ca s# tra-# cu urechea, i urc# sc#rile spre camera pe care o (mp#r,ea cu !ar", intr)nd (n v)r$ul picioarelor. !ar" tocmai se (m+r#ca. % <un#6 .unt aa de $ericit# c# te ai sculat, !arie6 Am au*it ceva nemaipomenit (n timp ce dormeai i am dat +u*na s# ,i povestesc i ,ie. 5chii lui Jeanne ardeau ca de $e+r#. Povesti evenimentele din timpul dimine,ii; descoperirea -ris -ris ului, plecarea +rusc# a tat#lui ei, sosirea lui !arie >aveau. % E de o $rumuse,e stranie, !arie, nu seam#n# cu nici o $emeie pe care am v#*ut o vreodat#. Cred c# e o voodoo, indi$erent de ce *ice mama. 5chii (i sunt aa de deschii, de parc# n au culoare. A paria c# pot deveni oric)nd roii sau ver*i, sau oricum vrea ea. 7i tie totul. 7tia cum m# cheam# pe mine, pe tine, tia numele servitorilor. E ceva ma-ic (n asta. 7i, ce este cel mai +ine, va veni s# ne $ac# p#rul. 8ac pariu cu tine c# o s# pun# vreun ulei sau ceva ma-ic (n p#rul nostru3 vreau s# i cer s# mi pun# un soi de par$um ire*isti+il care s# i $ac# pe to,i +#r+a,ii s#

se (ndr#-osteasc# de mine. Tu ai s# vor+eti cu mama, ca s o ,ii ocupat# (n timp ce eu am s# i optesc toate astea lui !arie, nu i aa4 !ar" $u ocat#. % Jeanne, mai +ine te ai ru-a (naintea altarului, chiar (n clipa asta. Ce spui tu sun# ca o +las$emie. !a-ie, vr#:itorie, -ris -ris, voodoo. .# ,i $ie ruine. % 5h, !arie, nu $i aa american#. To,i cred (n voodoo, cel pu,in (n parte. !iranda mi a povestit at)tea2 % !iranda e doar o +iat# sclav# i-norant#. % E tot la $el de catolic# ca i mine sau ca i tine. &oar c# mai tie i altele, asta i tot. n a$ar# de asta, mi am *drelit de-etele p)n# la os (n timp ce tu dormeai. Am $ost cu mama la cimitir. A+ia am avut timp s# ne schim+#m rochiile, c# prietenele mamei au i (nceput s# cur-#. 7tii, !arie, (ntotdeauna lucrurile +une au i o parte proast#. !or de po$t# s# pot $i pre*entat#, ca s# pot $i curtat#. &ar c)nd voi (ncepe via,a (n societate, va tre+ui s# le invit pe toate doamnele astea (n v)rst# i s# le primesc, (mpreun# cu mama. Pro+a+il c# o s# (nne+unesc de plictiseal#. % Poate c# vor veni i $iii lor cu ele. % Nu m am -)ndit la asta. <ine(n,eles c# vor veni. Nu vor putea s# nu vin#, din cau*a par$umului ma-ic din p#rul meu. % Jeanne6 Am s# m# ro- m)ine la to,i s$in,ii pentru tine. .e duser# (nt)i la cimitir, apoi la litur-hie. 7i merser# pe :os. !ar" era copleit#. % .tr#*ile parc# ar $i nite r)uri de $lori, stri-# ea. Peste tot, pe $iecare strad#, oamenii mer-eau duc)nd (n +ra,e enorme +uchete de cri*anteme, $orm)nd procesiuni nere-ulate, (ndrept)ndu se toate spre vechile cimitire ale Ne@ 5rleans ului, spre mormintele sclipind de cur#,enie, proasp#t v#ruite. 8luviile de $lori ap#reau la $iecare intersec,ie, se l#r-eau, se rev#rsau pe trotuarele care duceau spre por,ile cimitirului, trans$ormate i acestea (ntr o mare de $lori de +uchetele i courile pline pe care ne-resele le o$ereau spre v)n*are. ,Ce loc ma-ic, $rumos, e Ne@ 5rleans ul0, -)ndi !ar" e'ta*iat#. 1Casa mea0. 5rnamentele mormintelor, $rumuse,ea $lorilor al+e i crem pal pe al+ea,a mat# a marmurei i stucului, pioenia oamenilor (n memoria mor,ilor lor 9 totul concura la ter-erea ocului pe care l su$erise !ar" atunci c)nd <erthe Courtena" (i vor+ise cu at)ta uurin,# despre $elul (n care este necesar s# se r)nduiasc# oasele vechi, ca s# $ac# loc celor noi. Catedrala .aint >ouis era colorat#, vesel#, plin# de lume, de mu*ic#, de t#m)ie, de lum)n#ri. !ar" a+ia se putea concentra asupra ru-#ciunii3 era tentat# s# se uite peste um#r, s# se asi-ure c# nu o (nelau privirile. Erau acolo ne-ri, +#r+a,i, $emei i copii, ru-)ndu se (mpreun# cu al+ii. Nu sus, la +alcon, nici pe +#ncile din spate, ci r#sp)ndi,i prin toat# catedrala. 7i niciunul nu se comporta ca la un eveniment deose+it. &oar ea. Nu se putea opri s# se tot uite (n :ur. .i-ur c# totul era aa cum voia &umne*eu, cum tre+uia s# $ie. 7i aa era normal. i aminti tot $elul de lucruri care i se povestiser#, de c#tre c#lu-#ri,e i de c#tre a+oli,ioniti care luau masa la tat#l ei, i dori s# $ie to,i aici, acum, (n catedral#. 1Ne@ 5rleans ul e di$erit0, voia ea s# le poat# spune. 1Ne@ 5rleans ul e cerul pe p#m)nt. Nu este nedreptate aici, numai $rumuse,e i ama+ilitate. Totul e o surpri*# aici, o surpri*# $ericit#. Totul i toate. 5 surpri*# dup# alta.0 C)nd litur-hia se s$)ri, pe !ar" o mai ateptau (nc# nite surpri*e. n a$ara catedralei, aerul era plin de arome de ca$ea i de o arom# deose+it#, care $#cea s# ,i lase -ura ap# i pe care n o putu identi$ica. Pe trotuarele lar-i, ne-rese coceau ceva (n nite cuptoare de aram#, umplute cu man-al. Apoi ca$eaua. >aptele $iert, (nspumat. 7i sursa aromei aceleia de neidenti$icat. % Calas, c)ntau $emeile care coceau. Calas uri +une2 calde2 calde2 calde.; calas uri +une.

Carlos Courtena" o atinse pe !ar" pe um#r. % Astea sunt nite pr#:ituri de ore* i sunt delicioase. 5 s# servim to,i c)teva. Apoi !ar" o+serv# c# ea era sin-ura persoan# c#reia i se p#rea ne$iresc s# stea (n picioare i s# m#n)nce (n pu+lic dup# litur-hie. Cel pu,in :um#tate din oamenii care ieeau din catedral# se (ndreptau spre $emeile de la cuptoare. n timp ce m)ncau i +eau, conversau3 -rupuri se $ormau, disp#reau, apoi se re $ormau, cu al,i mem+ri. <erthe era salutat# de prieteni, +ucuroi s o vad# iar la ora. .in-ura persoan# care nu $usese captat# (ntr un -rup era o $emeie cu p#rul rou aprins, oare trecea prea repede ca s# r#spund# cuiva alt$el dec)t d)nd uor din cap. Trecu prin mul,ime i se (ndrept# spre o cl#dire din c#r#mid# ce p#rea $#r# ui i $#r# $erestre, de pe partea opus# parcului din $a,a catedralei. !urmurul conversa,iilor (ncet#3 to,i o urm#reau din priviri. C)nd disp#ru (n cl#dire, conversa,ia re(ncepu, mai animat# ca oric)nd. % Cine a $ost asta, tat#4 (ntre+# Jeanne. % Asta, scumpa mea, e cea mai $antastic# $emeie din Ne@ 5rleans. E +aroneasa Pontal+a. !ar" i Jeanne privir# pra-ul uii care o (n-hi,ise pe rocat#. No+ilitatea i titlurile erau de -#sit doar (n romane, se -)ndeau ele. Carlos Courtena" nu le mai spuse nimic despre +aroneasa Pontal+a, dei (i cunotea povestea. Toat# lumea din cartierul $rance* tia totul despre ea. &ar Carlos nu -#si aceast# istorie potrivit# pentru urechile inocente ale tinerelor domnioare. .e n#scuse !ichaela >eonarda Almonester, (n noiem+rie ETWQ. Tat#l ei era &on Andres Almonester " Ro'as, un no+il din Andalusia care venise cu dou#*eci i cinci de ani (n urm# la Ne@ 5rleans (n calitate de o$icial al -uvernului re-al spaniol, care st#p)nea atunci teritoriul >ouisianei. <o-at de c)nd venise, &on AndrKs (i spori mult averea (n colonie. Era -eneros i (i iu+ea oraul adoptiv. C)nd marele incendiu din ETUU distruse catedrala, contri+ui la reconstruc,ie i la ridicarea noii cl#diri de al#turi, destinat# a deveni casa clericilor. &e cealalt# parte a catedralei, oraul voia s# construiasc# o cas# a -uvernului. Almonester (mprumut# +anii necesari i suprave-he lucrarea. !ai construi i o capel# pentru c#lu-#ri,ele ursuline, o cas# de odihn# (n a$ara oraului pentru leproi i un nou spital pentru s#raci atunci c)nd un ura-an (l distruse pe cel vechi. n primii cincispre*ece ani, timp (n care (i sporise averea i (m+un#t#,ise oraul, Almonester $u prea ocupat ca s# acorde aten,ie vie,ii personale. Apoi reali*# c# avea ai*eci de ani i nu avea $amilie. .e c#s#tori cu $iica unui colonel $rance*. Hece ani mai t)r*iu i se n#tea o $at#, !ichaela. >a trei ani dup# naterea ei, &on AndrKs muri. !ichaela era cea mai +o-at# motenitoare pe care o cunoscuse vreodat# >ouisiana. Nu era de mirare c# era (nc#p#,)nat# i s#l+atic#. Heci de $amilii interveneau pe l)n-# mama ei (n $avoarea unei c#s#torii cu unul dintre $iii lor. &ar v#duva lui Almonester era mai am+i,ioas#. 7i proced# la un contract de c#s#torie pentru unicul ei copil cu unica odrasl# a unui no+il $rance*, care, ca i &on AndrKs, servise -uvernul spaniol (n >ouisiana i i sporise acolo averea (nainte de a se (ntoarce (n 8ran,a. Numele so,ului !ichaelei era Joseph Cavier Celestin de Pontal+a. I se spunea 1Tin Tin0 i era r#s$#,atul p#rin,ilor s#i. Tin Tin i mama lui venir# din 8ran,a la Ne@ 5rleans, pentru nunt#, (n EUEE. Tin Tin avea dou#*eci de ani. !ichaela a+ia a+solvise pensionul de la m#n#stirea ursulinelor. Avea doar cincispre*ece ani. Cei doi tineri nu se v#*user# niciodat#, dar asta nu era ceva neo+inuit.

C#s#toria unea dou# mari $amilii i dou# mari averi3 op,iunile personale ale tinerilor erau irelevante. >una lor de miere const# din c#l#toria (n 8ran,a. Am+ele mame (i (nso,eau, i Ne@ 5rleans ul cre*u c# nu i va mai vedea niciodat#. Am+ele $amilii aveau multe propriet#,i (n ora, plus planta,iile din a$ara lui, dar a+sen,a st#p)nilor pe linie masculin# era comun#. <ancherii ac,ionau ca arendai. &in c)nd (n c)nd, la r#stimpuri de ani, soseau *vonuri din 8ran,a. &ramele dintre Tin Tin i !ichaela alimentau +)r$ele mondene ale Ne@ 5rleans ului, ca i specula,iile. !ichaelei nu i pl#cea via,a (n castelul Pontal+a, se spunea. Era prea i*olat, prea (ntr un $und de ,ar#, departe de veselia i antrenul Parisului. Era uor pentru oricine s# i (nchipuie certurile la care era martor castelul. !ichaela era o+inuit# s# tr#iasc# de capul ei i avea temperamentul tradi,ional al $emeilor cu p#r rou. Totui, dup# c)te se tia, $#cuse i ea ce era normal s# $ac# o so,ie. &#duse natere la trei copii, to,i +#ie,i. &ar maternitatea nu i (m+l)n*i $elul de a $i. .e au*i c# Tin Tin ar $i p#r#sit o. <#r+a,ii din Ne@ 5rleans spuneau c# era de ateptat3 !ichaela nu $usese niciodat# o $rumuse,e, (n timp ce Tin Tin era e'trem de chipe i putea -#si consolare oriunde voia. 8emeile c#*ur# de acord (ntre ele c# +#r+a,ii erau nite e-oiti to,i, nite +rute nep#s#toare. !ama !ichaelei murise cu c),iva ani (n urm#, l#s)ndu i acesteia imensa avere a lui Almonester, i acum pro+a+il c# so,ul ei i o risipea pe +i:uterii i cui+uri de dra-oste pentru amante, (n timp ce mama $iilor lui l)nce*ea (ntr un castel de piatr#. Apoi avu loc o reconciliere. &ar Tin Tin o p#r#si iar#i. 7i din nou se (mp#car#. Apoi +rusc, (n EUOE, !ichaela ap#ru (n Ne@ 5rleans. &e data asta (l p#r#sise ea pe el. Erau *vonuri cum c# ar $i (ncercat s# o+,in# divor,ul, o idee de a dreptul scandaloas#. Pe,itori soseau (n cete la casa verioarei ei, unde se sta+ilise. A#seau c# !ichaela, acum de trei*eci i cinci de ani, nu mai era la $el de $rumoas# ca atunci c)nd $usese domnioar#. &ar asta nu mai conta. Era e'trem de ic i nu mai era aa s#l+atic#. Era o $emeie impresionant#, cu cunotin,e de politic#, art#, literatur#, a$aceri i avea opinii puternice +a*ate pe aceste cunotin,e. 8ascina i (nsp#im)nta totodat#. Nimeni nu re-ret# c)nd termin# e'aminarea propriet#,ilor ei din Ne@ 5rleans i plec# (ntr o c#l#torie la Bavana. Ener-ia ei (i epui*a pe to,i cei din :ur. Era pre$era+il s# vor+eti despre ea d#c)t s# vor+eti cu ea. &up# c)teva luni se (ntoarse (n 8ran,a3 ea i Tin Tin erau acum desp#r,i,i $ormal i !ichaela se mut# (n cele din urm# la Paris. .e distra din plin i avea un lar- cerc de prieteni, iar persoanele venite din Ne@ 5rleans luau parte la seratele ei c)nd vi*itau Parisul. ?nii dintre prietenii ei erau revolt#tori de +oemi, -)ndeau acetia, dar !ichaela se +ucura de noua ei via,#. P#rea c# dramele se s$)riser#. &e $apt, cea mai mare dintre ele a+ia urma s# se petreac#. naintea Cr#ciunului, (n EUOP, v#rul ei, /ictoire Chalmette, primi o scrisoare at)t de ocant# (nc)t aproape nu i veni s# i cread# ochilor. Era scris# de un servitor. !ichaela nu putuse $ace mai mult dec)t s# o dicte*e3 era ,intuit# la pat de r#nile de la patru -loan,e trase (n piept. Trase de socrul ei. Care apoi se (mpucase i el. !ichaela Almonester era acum +aroneasa Pontal+a. Tin Tin motenise titlul la moartea tat#lui s#u. 7i era cea mai vestit# $emeie din Paris. i reveni dup# vindecarea r#nilor din piept, (n schim+ to,i puteau vedea semnele acestei (ncerc#ri de crim#. Primul de-et de la m)na st)n-# (i

$usese rete*at de -lonte, cel de al treilea era ori+il mutilat. &e-etele de la m)na pe care o ridicase, (ndrept)nd o spre +aron, c)nd (l implorase s# nu tra-#. n cur)nd, tot Ne@ 5rleans ul putu citi despre (ncercarea ei de a divor,a de Tin Tin. A$acerea era aa de scandaloas# (nc)t toate *iarele din Paris raportau detaliile procesului intentat de ea lui Tin Tin i ale mai multor audieri care se (ntinseser# pe durata urm#torilor patru ani. Hiarele se mai lansau (n lun-i descrieri ale $a+ulosului hotel particular pe care ea (l construise (n Rue de 8au+our- .aint Bonore. !ichaela (l an-a:ase pe cel mai $aimos arhitect din 8ran,a i, cum nevoia ei de per$ec,iune era dus# la e'trem, cump#r# un conac pe care l demola, numai (n scopul $olosirii unor panouri de perete ale acestuia pentru noua ei cas#. Iar +i+lioteca din Ro"al .treet nu mai putu o+,ine acelai num#r de e'emplare de *iare i reviste pe care le o+,inuse p)n# atunci, +aroneasa $#c)nd s# creasc#, v)n*#rile cu peste ase la sut#. Ne@ 5rleans ul tre+uia s# se mul,umeasc# cu m#rturiile oca*ionale despre petrecerile de la hotel, $#cute de c#l#torii ce se (ntorceau din vi*itele lor la Paris. 5 (ntrea-# -enera,ie crescu $#r# s# ai+# idee de via,a e'trava-ant# a !ichaelei Almonester de Pontal+a. Apoi, (n EUPR, numele ei reveni iar#i pe +u*ele tuturor. <aroneasa scrisese Consiliului !unicipal. Inten,iona, spunea ea, s# readuc# Place d=Armes la -randoarea care l $#cuse odat# centrul lui /ieu' CarrK. Tat#l ei construise catedrala i cl#dirile care o $lancau. Ea, !ichaela, inten,iona s# ridice alte cl#diri, pe o supra$a,# la $el de impo*ant#. Terenul (i apar,inea, era proprietatea ei i inten,iona s# trans$orme micile ma-a*ine ce st#teau -ata s# se pr#+ueasc#, tavernele i casele (nchiriate, (ntr o crea,ie arhitectonic# uni$icat#. /oia s# readuc# oraului $rumuse,ea, care se erodase de a lun-ul anilor. Pe scurt, voia s# ridice o adaptare L la Ne@ 5rleans a Palatului Re-al din Paris. Cu condi,ia ca oraul s# nu i mai ia impo*ite pe propriet#,i timp de dou#*eci de ani. Nimeni din cartierul $rance* nu se -)ndea s# re$u*e o$erta sau cererea +aronesei. Americanii aceia demni de dispre, ridicau cl#diri tot mai mari i mai m#re,e (n $iecare an (n Canal .treet. .e ivise o oca*ie pentru $rance*i s# i resta+ileasc# po*i,ia de ar+itri ai -ustului i ele-an,ei i s# dovedeasc# tuturor c# inima Ne@ 5rleans ului era tot unde $usese odinioar#, adic# (n Place d=Armes. Consiliul r#spunse imediat, ced)nd concesiilor cerute de +aroneas#. 8rance*ii a+ia ateptau s# soseasc#. Toate vechile istorii (nviaser# i toat# lumea era mai curioas# ca oric)nd s# o vad#. Curio*itatea lor $u a,),at# timp de doi ani. 7i, (n s$)rit, +aroneasa sosise. P#rul ei era tot rou, dar nu de un rou natural. &ei (nc# era plin# de ener-ie, (i pierduse silueta la cei cinci*eci i patru de ani ai s#i. .tilul ei ele-ant, plin de $or,#, aro-ant (nc# mai $ascina i mai (n$ricoa. >e-enda era nimic pe l)n-# adev#r. <aroneasa atr#-ea i respin-ea (n acelai timp. P#rea capa+il# de orice. Acum era posi+il chiar s# cre*i (n *vonurile pe care to,i le respinseser# de a lun-ul at)tor ani mai (nainte de sosirea ei; +#tr)nul +aron, socrul ei, nu se sinucisese, optise cineva. Adev#rul $usese c# !ichaela, cu s)n-ele ,)nindu i din cele patru r#ni din piept, (naintase spre el, smul-)ndu i pistolul din m)n# i (mpuc)ndu l de dou# ori (n cap. Carlos Courtena" privi $a,a (nsu$le,it# a $iicei sale. Era at)t de copil#roas# i de inocent#. 7i Carlos (i mul,umi &omnului pentru asta. % 5 adev#rat# +aroan#6 e'clam# Jeanne. 5 cunoti, tat#4 A putea o cunoate i eu4 Carlos *)m+i i scutur# din cap a ne-are % Nu cred, dra-a mea.

% nchipuie ,i, !arie, o adev#rat# +aroan#. A $i vrut s o pot vedea mai de aproape. Cre*i c# un titlu poate $ace ca o persoan# s# arate alt$el4 Nu (n,ele- de ce voia tata s# ne trimit# drept acas#. Tre+uia s# $i trecut pe lin-# cl#direa (n care a intrat ea. A $i putut s# o v#d. % Poate c# va veni la 5per#. % &ar si-ur c# va veni6 Ce deteapt# eti, !arie6 Totui atunci n o s# prea am timp s# m# uit la ea. 5 s# $ie o mul,ime de cavaleri, nu i aa4 7i cu voi $i cea mai $rumoas# $emeie de acolo, nu cre*i4 !ar" n o mai au*ise pe Jeanne (ndoindu se de succesul ei. 8u o surpri*# s# a$le c# are totui nite du+ii. % 5 s# ai armate de admiratori, spuse ea. .unt a+solut si-ur# de asta. % &ar va $ace parte i /almont .aint <rKvin din armatele astea, ce cre*i, !arie4 &ac# el nu va veni la lo:a noastr#, de ceilal,i nu mi pas#. !ar" se sim,i luat# pe neateptate. Nu mai au*ise de at)ta timp numele #sta i nici nu se mai -)ndise la .aint <rKvin. Credea c# (l uitase pe de a ntre-ul. &ar c)nd, pe neateptate, (i au*i numele, inima (ncepu s# i +at# cu putere. % !arie6 .tri-#tul lui Jeanne o o+li-# s# i revin# i s# i adune -)ndurile per$ide. nl#tur# ima-inea ochilor i p#rul ne-ru ai lui .aint <rKvin. cu m)inile lui puternice dar -ra,ioase, *)m+etul lui lene2 % &omnul .aint <rKvin va veni si-ur, Jeanne. % 5 s# mor dac# n o s# vin#. 7tiu c# sunt o proast#, !arie, i c# oricine $lirtea*# cu mine poate s# mi suceasc# capul. &ar asta doar ca distrac,ie. Cu /almont2 e altceva. l iu+esc, (l iu+esc (ntr adev#r. l voi iu+i p)n# la moarte. Chiar i o proast# poate iu+i cu adev#rat pe cineva. Chiar cre*i c# o s# vin#4 C# va veni la lo:a noastr#4 5chii $rumoi ai lui Jeanne erau plini de lacrimi. !ar" o (m+r#,i#. % !ama ta spune c# toat# lumea din Ne@ 5rleans vine la deschiderea sta-iunii3 cu si-uran,# c# va $i i el acolo. 7i c)nd te va vedea, (n rochia de la Paris, va $i primul care va veni (n lo:a ta. H)m+etul lui Jeanne era radios, lacrimile ii pierir#. % Ai dreptate, spuse ea. .unt teri+il de $rumoas# (n rochia aceea. 7i tu ai a:ustat o pentru mine. Ce deteapt# eti, !arie, eti cea mai +un# prieten# din lume. Jeanne s#ri de pe canapea i aler-# spre dulap. % N am ales o rochie pe care s# o (m+raci tu la 5per#. /ino s# ve*i ce ,i ar place. Nimic din ce ai nu e destul de ele-ant. Ce *ici de asta al+astr#4 Am (m+r#cat o doar o dat#. Al+astrul nu mi vine +ine deloc, dar se potrivete cu p#rul t#u. Nu i aa c# totul e nemaipomenit, !arie4 /om avea propria noastr# coa$e*# care va $ace minuni din p#rul nostru. 7tii, cum stai acum (n +#taia soarelui, p#rul t#u arat# aproape rou. Ca i al +aronesei, chicoti Jeanne. !# (ntre+ de ce a *is tata c# nu o voi putea cunoate. Cre*i c# este $oarte, $oarte rea4 &ac# a $i +aroan# m a sim,i li+er# s# $iu c)t de rea (mi place. <a nu, tiu6 Parie* c# este o $emeie pierdut#. Parie* c# are un iu+it. ?$, iar sunt o proast#. Nu m# pot -)ndi dec)t la dra-oste. &e ce nu i tu, !arie4 Nu ai vrea s# te (ndr#-osteti4 !ar" *)m+i. % .unt (ndr#-ostit#. .unt (ndr#-ostit# de Ne@ 5rleans. 1E adev#rat0, (i spuse !ar" pentru sine. 7i asta mi e destul. Nu mai am nevoie s# m# -)ndesc la2 el. /almont .aint <rKvin intr# pe poarta cl#dirii mari, din c#r#mid#, din Place dArmes.

% !ichaela6 stri-# el. ?nde nai+a eti4 Tre+uia s# mi serveti de:unul la tine, nu s# ,i inspecte*i (n o-lind# condi,ia $i*ic# deplora+il# (n care te -#seti acum. !# tratai cu mult mai +ine la Paris. <aroneasa de Pontal+a turn# ca$eaua (ntr o ceac# delicat# de por,elan i i o (nm)n# lui /almont. % Cara$a e l)n-# tine, /al. .ervete ,i un 1di-estiv0 dac# vrei. % &oar ca$ea, mul,umesc. /reau s# p#stre* -ustul su$letului t#u e'celent. Ca de o+icei, o mas# super+#, dra-# +aroan#. % &a, +uc#tarul meu e$ e $oarte +un. A tre+uit s# i pl#tesc o avere ca s# p#r#seasc# Parisul, dar a meritat. Nu pot su$eri +uc#t#ria creol#. % ,i m#rturisesc c# mie (mi place. Condimentele mi se trimiteau (n 8ran,a, dar n am -#sit pe nimeni care s# tie s# le $oloseasc# acolo. <aroneasa r)se. % !i ai adus un pachet ca dar la prima ta vi*it#. Erai (nc)nt#tor de provincial. % Eram t)n#r i mi era dor de cas#. Ai $ost $oarte +un# cu mine, !ichaela. /al *)m+i amintindu i de primele s#pt#m)ni petrecute la Paris. Avea atunci treispre*ece ani, plecase pentru prima oar# de acas#, trimis la studii de +unicul, care (l crescuse dup# ce (i pierduse am+ii p#rin,i pe un vas, (n timpul unei e'plo*ii. Al$red, $iul !ichaelei era (n aceeai -rup# cu /al i i l pre*entase maic# sii pentru c# era din Ne@ 5rleans. !ichaela se (ntorsese recent dintr o vi*it# acolo. Era (n EUOJ. % n *ilele acelea, dra-# /al, sim,eai nevoia s# te m#rturiseti cuiva. Tu n ai r#mas prea mult timp provincial. % 5rice novice ar tre+ui s# mear-# la Paris. E locul ideal ca s# devii +#r+at, s# te maturi*e*i. 7i (nc# repede. % mi amintesc c# nu ,i pierdeai timpul. Al$red era teri+il de invidios. Aloca,ia lui nu era destul de mare ca s# i permit# s# (ntre,in# o +alerin#. % Prima a $ost o actri,# de la Comedia 8rance*#. i spuneam +unicului c# (l studiam pe !oliere. % Tic#losule. /al i +aroneasa schim+ar# *)m+ete nostal-ice. n timpul anilor pe care i petrecuse /al la Paris, prietenia lui cu Al$red se trans$ormase (ntr o i mai str)ns# prietenie cu mama lui. n ciuda di$eren,ei de dou#*eci de ani dintre cei doi, /al devenise e-alul +aroanei (n so$isticare i inteli-en,#. 8iul ei propriu nu atinsese niciodat# un ast$el de nivel elevat. !ichaela lu# ceaca de ca$ea din m)na lui /al i i o umplu iar#i. % Am primit ieri un pachet de scrisori. n cur)nd o s# po,i (ncepe s# ,i $aci planuri. &up# c)te am a$lat, >ouis Napoleon (i are pe comuniti su+ control. >a anul ne vom putea (ntoarce la Paris. Personal cred c# ar tre+ui pur i simplu s# se tra-# (n -loat# i s# se termine odat#. Nu i voi ierta niciodat# pe idio,ii care au permis s# i*+ucneasc# revolu,ia din EUPU. A tre+uit s# $u- la >ondra doar cu o rochie de schim+. % &ar ,i ai luat +uc#tarul e$. % &ra-ul meu6 5 croitoreas# -#seti oric)nd. % Eu am sc#pat trec)nd prin >isa+ona, aa c# mi am putut lua cu$erele. &e $apt, mai de-ra+# m am distrat la revolu,ie, cu toate urletele i (mpuc#turile i stea-urile alea $lutur)nd. mi amintea de s#r+#toarea de Patru Iulie din Ne@ 5rleans. mi amintea de $aptul c# eram dator s# m# (ntorc acas#. 7i inten,ione* s# r#m)n aici, !ichaela. Pe +aroneas# nu era uor s o uluieti, dar /al reuise s# o $ac#. .e uit# la el cu -ura c#scat#. Apoi d#du din cap de parc# ar $i vrut s# se tre*easc#.

% &e ce4 (ntre+# ea. mi spuneai c# ur#ti via,a de aici. % 5 ur#sc i nu o ur#sc. ?r#sc presiunile a+surde. 5rice +#ie,el cu capul (n$ier+)ntat crede c# poate dovedi c# e +#r+at $or,)ndu m# la un duel, din cau*a reputa,iei c# a $i cel mai +un spadasin. Asta presupune c# tre+uie s# continui s# m# antrene*, ca s# r#m)n (n continuare cel mai +un. Nu vreau s# $iu omor)t. 7i am nevoie de toat# a+ilitatea ca s# nu i omor (n timpul duelului, $#r# s# i umilesc. Toate astea (,i iau o -roa*# de timp i m# plictisesc. 5 -roa*# de timp (mi tre+uie i ca s# m# $eresc de $rumoasele de aici. /reau s# mer- la +aluri, la 5per#, la dineuri. &ar sunt al nai+ii de +o-at i sunt cavaler. Tinerele domnioare se adun# (n :urul meu (n turm#, dorind s# $ie compromise, aa (nc)t s# tre+uiasc# s# m# c#s#toresc. P#rin,ii lor, ta,ii, sunt (nc# i mai r#i. >e e -reu s# se hot#rasc# dac# s# mi cear# s# m# c#s#toresc sau s# -#seasc# c# le am insultat $iicele i s# m# provoace la duel. n a$ar# de su$ra-eria ta, !ichaela, nu e'ist# un alt loc (n ora (n care s# m# rela'e* i s# m# simt con$orta+il. % Atunci du te (napoi, la Paris, nerodule, spuse +aroneasa. &e ce mai stai aici4 /al (i (ntinse picioarele lun-i. i privi v)r$urile ci*melor de parc# ar $i putut -#si acolo r#spunsul. % .unt i lucruri care (mi plac, spuse el. /ocea (i era :oas#, vis#toare, de parc# ar $i vor+it pentru sine (nsui. % <unicul meu a murit la scurt timp dup# ce m am (ntors i m am pomenit st#p)nul unei planta,ii de trestie de *ah#r care se deteriorase timp de trei*eci de ani. A $ost incitant pentru mine s# repar daunele i s o $ac s# mear-# aa cum tre+uie. &umne*eule, !ichaela, e ca i cum ai $i un re-e. Pot decide ce s# $ac i ce s# nu $ac. Cuv)ntul meu e le-e. Pot e'perimenta noi idei, noi metode. E cea mai mare +#t#lie la care am luat vreodat# parte, $iindc# m# lupt cu natura. Pot $i (nvins de o -rindin#, o +re# (n di-, un (n-he, timpuriu. A $i (n stare s# mi :oc via,a la c#r,i, dar nu contra acestor ciud#,enii imprevi*i+ile. 7i totui, provocarea asta (mi pune s)n-ele (n micare. !esele de :oc de la <aden <aden nu m au incitat niciodat# aa de mult. 7i mai e ceva2 ceva ce nu pot de$ini, ceva le-at de $elul (n care tr#iete lumea aici. /or+esc de cei din cartierul $rance*3 americanii sunt complet deose+i,i. 8rance*ii tiu cum s# i tr#iasc# via,a, sunt contien,i de $aptul c#, oricum, tr#iesc. Nu pot e'plica lucrul #sta. Ei parca ar avea to,i un secret comun, ceva ce tiu doar ei, ceva care $ace ca via,a s# merite s# $ie tr#it#. % <ietul meu /almont. Nu -#seti via,a satis$#c#toare4 % Nu m# ironi*a, !ichaela, te implor. Fi am spus c# nu pot e'plica lucrul #sta. E un mister la care simt c# merit# s# medite*i i s# -#seti r#spunsul. % 8oarte interesant. <ine(n,eles c# eti ne+un. /al *)m+i. % Poate. !# +ucur de asta. % Normal, at)ta timp c)t te +ucuri de pl#ceri. Am a$lat c# mai (nainte (,i -#seai satis$ac,ia (n tot $elul de n#*+)tii. Ai au*it de +aroneasa &uderant4 H)m+etul lui /al se accentua. % Ce mali,ioas# eti, !ichaela. 7tii c# Aurore nu poate su$eri s# i se spun# pe propriul ei nume. % .cumpul meu /almont, cum ar putea ti cineva cum s# i spun#4 1!adame .and02 1&omnule .and02 o $emeie care poart# pantaloni i $umea*# pip# i i ia numele de Aeor-e pentru predicile de -lori$icare a promiscuit#,ii2 e imposi+il s# tii cum s o numeti. /al r)se. % E romancier#, spuse el, r)*)nd, i ap#r# dreptul $emeilor la independen,#, !ichaela. Tu ar tre+ui s# $ii aceea care s# $ii de acord cu asta. % Independen,#, da, dar po,i $i independent $#r# s# $ii indecent.

% Aurore $ace doar ceea ce i se permite unui +#r+at s# $ac#. <#r+a,ii nu $ac un secret din amantele lor, dec)t $a,# de so,ii. Aurore nu are so,, aa c# nu are nevoie s# i ascund# iu+i,ii. % Nu i cale s# vor+eti re*ona+il cu tine, /al. Presupun c# (nc# o mai iu+eti. Revolu,ia ,i a $#cut o $avoare, prietene. &ac# ai $i stat cu herma$roditul #la, ai $i $ost ruinat pe via,#. Are de dou# ori v)rst# ta. Era a+surd. % Eu aveam trei*eci i unu de ani, Aurore patru*eci i patru. &ac# un +#r+at are o $emeie cu *ece ani mai t)n#r#, nimeni nu -#sete asta a+surd. <aroneasa (i arunc# m)inile (n aer. % Pace, spuse ea. Nu mi place s# m# cert cu tine. mi placi prea mult. N ar $i tre+uit s# men,ione* niciodat# numele #sta. Am cre*ut c# o s# *)m+im am)ndoi, i (n loc de asta era c)t pe ce s# s#rim unul de -)tul altuia. Consider# c# nu s a (nt)mplat nimic. Povestete mi despre ultimele tale iu+iri din Ne@ 5rleans. .i-ur c# de data asta m#car o s# ne amu*#m. /al r)se. % E mai amu*ant dec)t reali*e*i tu, !ichaela. Toat# lumea crede c# tu i cu mine suntem aman,i. Acum, ce spui despre o a$acere amoroas# (n care $emeia e mai (n v)rst# dec)t +#r+atul4 <aroneasa r)se p)n# i d#dur# lacrimile. % Nu i interesant cum o uoar# schim+are de perspectiv# poate $ace ca lucrurile s# apar# complet di$erit4 .unt $latat# peste m#sur#. Fie nu ,i pas# ce se vor+ete despre tine4 /almont (i s#rut# m)na schilodit#. % !a-ni$ica mea +aroneas# de Pontal+a, e cea mai mare onoare din via,a mea. !ichaela (l s#rut# repede pe +u*e. % Cavalere, e de a dreptul o+scen pentru un +#r+at s# ai+# at)ta $armec i s# mai $ie i at)t de $rumos. ,i mul,umesc din str#$undul inimii mele capricioase. Ce p#cat c# nu s cu dou#*eci de ani mai t)n#r#. Nu, dup# toate calculele, ar mer-e i numai cu *ece ani. H)m+etul +aronesei era r#ut#cios, monden, i copil#ros (n acelai timp. n clipa aceea /al (n,elese le-endele care circulau despre ea, la Paris, (n le-#tur# cu +#r+a,ii care se sinuciseser#, scriseser# poeme sau urcaser# mun,ii pentru dra-ostea ei. Apoi +aroneasa deveni iar#i $emeia +ondoac#, de v)rst# mi:locie, cu p#r vopsit, o+osit# i cu un r)nd de piele at)rn)ndu i su+ +#r+ie. % Cu c)t te ador mai mult, /almont, cu at)ta simt nevoia s# te mutruluiesc. 7tii ce reputa,ie (,i $aci4 5amenii te numesc un dand", un $il$i*on, chiar un risipitor. Nu m# interesea*# dac# *vonurile despre :ocurile de noroc i curv#riselile tale sunt sau nu adev#rate. Ai destui +ani de aruncat, indi$erent c)t de risipitor ai $i. 7i, un +#r+at are nevoie de $emei. n,ele- asta. Ce p#cat c# America e at)t de +ur-he*#, chiar i Ne@ 5rleans. Aici nu sunt $emei cu e'perien,# (n arta dra-ostei care s# ai+# so,i (n,ele-#tori. Nu tre+uie s# te a$ie*i (n pu+lic cu prostiile tale (nc)t s# apari aa de ridicol. !i ai spus c# vor+eai serios (n le-#tur# cu planta,ia. &e ce nu ar#,i partea asta din tine lumii4 N ai invitat niciodat# pe nimeni acolo. .ecretele dau natere la *vonuri. ?nii spun c# ai acolo un harem de mulatre. Al,ii, mai r#u, c# (,i -#seti pl#cerea (n +iciuirea i torturarea s#l+atic# a sclavilor. Eu te cunosc, /al, i +ine(n,eles c# nu dau cre*are *vonurilor. &ar lumea din Ne@ 5rleans nu te cunoate. Nici m#car propria ta $amilie. Ai $ost plecat din copil#rie, i (n cei doi ani de c)nd te ai (ntors ,i ai $#cut cel mai prost renume posi+il. ,i spun asta $iindc# ,in la tine. Renun,# la manetele pompoase, la costumele (n stil pari*ian i la r#m#a-urile copil#reti pe num#rul de minute care au mai r#mas p)n# la urm#toarea ploaie. 8a,a lui /al se schim+ase (n timp ce !ichaela vor+ea. !ai (nt)i devenise ri-id#. Apoi se (ncrunt#. Acum, e'presia (i era aproape sardonic#. % 5h, +aroneaso, spuse el, nu m a $i -)ndit c# dintre to,i tu vei $i aceea care ai s# m# *oreti s# devin $ormalist. ! a plictisi de moarte cu o via,# (n care $iecare or# s# par# o

s#pt#m)n# $iindc# a $ost aa de plicticoas#. Nu m# interesea*# ce spun oamenii at)ta timp c)t o spun departe de urechile mele. Alt$el, a avea parte de alte motive de duel. !ichaela d#du din umeri. Apoi r)se. % Nu m# pot sup#ra pe tine, /almont. N o s# mai (ncerc s# te schim+. Continu# tot aa, cel mai $ermec#tor crai din ,inut. Acum, spre re-retul meu, tre+uie s# te p#r#sesc. Am de scris nite scrisori. &ar po,i r#m)ne, dac# nu ai altceva mai +un de $#cut. Al$red i Aaston vor veni acas# i vor $i $erici,i s# te vad#. % Tre+uie s# plec, !ichaela. Pe planta,ie e vremea producerii *ah#rului i mi place s# $iu de $a,# (n $iece minut. &ac# nu a $i $ost o+li-at de -ala'ia mea de rude s# cur#, eu (nsumi mormintele, n a $i $ost deloc ast#*i (n ora. Totui, m# +ucur c# a tre+uit s# vin. E tonic s# $iu cu tine. 5 s# m# (ntorc peste patru *ile, la deschiderea sta-iunii 5perei. /rei s# stai (mpreun# cu $iii t#i (n lo:a mea4 <aroneasa r)se din -)t. % !i e team# c# asta va $ace s# (ncete*e *vonurile, dra-#. 5 $emeie implicat# (ntr o pasionant# le-#tur# de dra-oste cu un +#r+at nu i ia niciodat# copii cu ea c)nd se duce s# l (nt)lneasc#. 5 s# tre+uiasc# s# mi iau i eu o lo:#. Ne putem (nclina $oarte o$icial i ,eap#n unul c#tre cel#lalt i apoi ne vom muta iute privirile (n alt# parte. Asta va con$irma toate suspiciunile. /oi purta o mul,ime de +i:uterii i m# voi machia strident, L la parisienne.ER Poate o s# mi permit o $lec#real# $andosit# c)nd ai s# apari2 7tiu s# m# distre* de una sin-ur#. Acum, du te. !# ateapt# nite tre+uri. /al merse spre centrul pie,ei lar-i i se (ntoarse s# mai arunce o privire la casa !ichaelei. Ea pretinsese c# (i investise +anii i timpul numai $iindc# tre+uia s# $ac# ceva pe c)nd era (n 1e'il0. &ar /al credea c# erau motive mai importante, pe care ea nu le ar $i recunoscut nici $a,# de un +un prieten. Cl#direa era ma-ni$ic#, un ir de aispre*ece case de ora, din c#r#mid#, una l)n-# alta, $orm)nd un +loc unitar. 8erestrele (nalte, courile, uile, se repetau ritmic, repeti,ia $iind su+liniat# de nite coloane de $ier care sus,ineau cele dou# +alcoane de $ont# i -radat# de trei $rontoane uni$orme cu $erestre octo-onale (n centru. Cl#direa era o mu*ic#, devenit# arhitectur#. 8ier#ria $orma un uor contrapunct (n soliditatea c#r#mi*ii i -ranitului. /almont era si-ur c# aceste cur+e $rumoase din $ier erau motivul secret al (ntoarcerii !ichaelei la Ne@ 5rleans i a atitudinii ei entu*iaste $a,# de proiect. n centrul modelului se etala o mono-ram# so$isticat#; A. P. Almonester Pontal+a. 5ma-iu adus tat#lui ei, constructorul laturii monumentale a pie,ei. 7i totodat# o trium$#toare competi,ie cu el. C)nd a doua cl#dire $u -ata, amprenta !ichaelei se dovedi de dou# ori c)t a tat#lui ei. 5 $i $ost ea $emeie, dar reali*#rile ei c)nt#reau tot at)t c)t i ale unui +#r+at, chiar i c)t ale unui +#r+at aa de important cum $usese tat#l ei. 1Nu era de mirare0, -)ndi /al, 1c# o de*apro+a at)t de +rutal pe Aeor-e .and. A$ectarea acesteia, ce o $#cea s# poarte haine +#r+#teti i s# adopte o+iceiuri +#r+#teti, $#cea din independen,a $emeii o arad# demn# de +at:ocur#. n timp ce !ichaela pl#tise pentru independen,a ei cu -loan,ele din piept i m)na mutilat#0. Totui, (i aminti /al, Aurore $usese o e'perien,# pentru care era recunosc#tor. Ce $emeie e'citant#, i (n pat i (n lume. l (n$uria i l educa totodat#. 7i, se temea /al, (l $#cea s# nu mai poat# avea rela,ii cu $emeile o+inuite. Acestea erau at)t de dornice s# se predea, at)t de repede c#deau de acord cu opiniile unui +#r+at, at)t de repede se l#sau dominate. Nu provocare, nu inteli-en,#, nu :ocuri intri-ante.

1!ichaela avea dreptate0, -)ndi el, trist. 1&ac# ar $i $ost cu *ece ani mai t)n#r, ce (nc)ntare ar $i $ost s# o convin- s# r#m)n# (n Ne@ 5rleans. i lipsete dra-ostea, sau cel pu,in :oaca de a dra-ostea. 5 t)n#r# trecu pe l)n-# el, escortat# de o ne-res# cu priviri protectoare. 5chii $etei se (nt)lnir# cu ai lui /al, apoi (i co+or(, re*ervat#, privirile, (ndrept)ndu i le spre poteca de su+ piciorul ei delicat. Pielea $etei era $oarte al+#, talia $oarte su+,ire. 1&umne*eule, creolele astea sunt totui dr#-u,e0, -)ndi /al. 1En -arde, mon ami.ET Ai s# te pomeneti (n -enunchi, cer)nd m)na vreuneia, dac# nu eti atent0. 5 lu# iute spre di- i spre vasul ce urma s# l duc# la planta,ie. ?n v)nt t#ios scutura $run*ele moarte din copacii aproape -oi din scuar i /al (i arcui umerii (ncerc)nd s# se $ereasc#. Era pe deplin contient de sin-ur#tatea lui. Cele patru *ile dinaintea de+utului lui Jeanne $ur# cele mai a-itate din c)te avusese !ar" vreodat#. 7i cele mai scurte, cum (n $iecare minut se -#sea ceva de $#cut. A+ia se lumina, c# !iranda le aducea ca$elele (n camer#3 $etele o +eau pe apucate, (n timp ce se (m+r#cau. Apoi o (nso,eau pe <erthe i pe +uc#t#reas# la pia,#, s# cumpere provi*ii pentru *i. Pia,a consta dintr o arcad# lun-# cu acoperi de ,i-l#, (n apropierea di-ului, su+ care pulsa un amestec viu de sunet, miros i culoare. /)n*#torii (i l#udau (n -ura mare mar$a, (ncerc)nd s# atra-# care mai de care aten,ia cump#r#torilor. n colivii, p#s#ri cu pena: ,ip#tor emiteau sunete ascu,ite de a-ita,ie i team#, la care se ad#u-au m#c#iturile, +eh#iturile i ,ipetele stridente ale puilor de -#in# cu picioarele le-ate, -)telor, ra,elor, caprelor, vi,eilor, oilor. T)r-uieli *-omotoase se au*eau din toate p#r,ile. C#ut#torii de aur din Cali$ornia inspectau t)rn#coapele i corturile, huiduind la vederea pre,urilor um$late. !arinarii de pe vapoare i cei de pe chei conversau cu voce tare (ntr o du*in# de lim+i. 7i tot acest vacarm se producea pe un $ond mu*ical ce venea de pe partea cealalt# a di-ului, alc#tuit din c)ntecele monotone ale hamalilor. !irosul de ca$ea pr#:it# p#trundea aerul, amestec)ndu se cu mirosul picant al condimentelor i al $uniilor de piper, ceap#, usturoi i diverse ier+uri. Aroma m#nunchiurilor de $lori i $run*e se (mpreuna cu aroma uleiului $ier+inte, a $umului man-alului care ardea, a 1+ei-net0 urilor date din +elu- prin *ah#r pudr# i a 1calas0 urilor. Cei mai mul,i dintre v)n*#tori erau ne-ri, cu pielea (n toate nuan,ele maronului. <asmalele lor *dren,uite, pe care le purtau (nnodate pe cap erau al+astre, roii, ver*i, -al+ene, oran:, violete, cu dun-i i linii erpuite, din toate nuan,ele posi+ile. Piramidele de l#m)i, portocale, prune, smochine, ananas, nuci de cocos, -uavas, rodii erau m#rturia m#r$urilor ce soseau la Ne@ 5rleans din toate col,urile lumii. Ar#me*i de p#s#ri de v)nat sclipeau cu penele lor iri*ate, ca nite +i:uterii3 sol*i de toate soiurile de pete lic#reau din courile acoperite cu $run*e3 mun,i de crevete transparente, de culoarea perlei, luceau (n +#taia soarelui, lan-uste i cra+i aler-au i se luptau (n +utoaie cu ap#3 couri mari cu ceva ce p#rea a $i o -r#mad# de roci erau depo*itate l)n-# o mas# pe care trei ne-ri *)m+ind lar- m)nuiau cu,itele, $or,)nd 1rocile0 s# se deschid# i d)nd la iveal# stridii de culoarea opalului. >a intrarea (n pia,#, nite indieni (nveli,i (ntr un $el de p#turi edeau -hemui,i pe vine, cu nite ti-ve de dovleac pline de $ilK sau pudr# de sasa$ras, in-redientul indispensa+il pentru acel -um+o ce ap#rea *ilnic pe mesele creolilor. n apropiere, o $emeie turna cu polonicul -um+o spumos (ntr un vas, ca s# se poat# servi pe loc. .tr#*ile ce m#r-ineau pia,a erau pline de roa+e, couri i pr#:ini de care at)rnau haine vechi i p#l#rii, m#turi, um+rele, aluri, panto$i, vase de +uc#t#rie, tot $elul de pahare ie$tine i +i:uterii de alam#. !ar" i Jeanne priveau dintr o parte (n alta, copleite de risipa din :ur. <erthe i +uc#t#reasa ale-eau ce le tre+uia, depun)nd alimentele (n courile $etelor. 1>a-niape60EU stri-au v)n*#torii c)nd <erthe pl#tea pentru produsele alese, i i (nm)nau, odat# cu restul +anilor, o mic#

-rati$ica,ie. 5 $loare, un pache,el cu ier+uri, o +om+oan#. ?n mic dar (n plus. ?n o+icei al Ne@ 5rleans ului. <erthe le mul,umea (ndelun-, -ra,ios. Apoi le -r#+ea pe $ete s# se urneasc#. 7i continua s# le -r#+easc# (n orele dimine,ii, conduc)ndu le la pas de a lun-ul str#*ii Chartres, intr)nd (ntr un ma-a*in dup# altul, admir)ndu le a+unden,a, ale-)nd arareori o +ucat# delicat# de m#tase ori de satin, vreun o+iect din ar-int, sau cu intrica,ii de lemn pentru dulapul lui Jeanne sau redecorarea casei. !a-a*inele erau un $el de peteri interna,ionale ale lui Aladin. 8iecare ,ar# (i aducea contri+u,ia la comer,ul oraului port. &up# amie*ile erau mai pu,in a-lomerate, dar pentru !ar" erau la $el de pline i interesante. >ucra la rochia pe care i o d#duse Jeanne, modi$ic)nd o i ad#u-)ndu i o +roderie repre*ent)nd o $ri*# de $lori de a lun-ul decolteului p#trat. n timp ce cosea, st#tea (n +alconul din $ier $or:at, ascult)nd $lec#reala e'u+erant# a lui Jeanne despre cump#r#turile ei i despre apropiata apari,ie Ia 5per#. &in c)nd (n c)nd Jeanne era (ntrerupt# de nite sunete din strad# i atunci t#cea, ascult)nd (mpreun# cu !ar" c)ntecele v)n*#torilor am+ulan,i. /)n*#torul de $ul-i de porum+ avea o trompet# de alam# care i at)rna de un cordon rou din :urul -)tului. >a $iecare intersec,ie se oprea, i o ducea la +u*e i (ncepea s# sune, un semnal (nainte de a i (ncepe anun,ul; 18ul-i de porum+ proasp#t, direct de la moar#0. ?n triun-hi metalic era instrumentul v)n*#torului de -r)u. 5mul +#tea permanent (n acesta, ca acompaniament pentru -ama (n cheie minor# (n care (i c)nta anun,ul. ntr o cutie lucioas#, prins# de curele la spatele lui, se a$lau pr#:ituri. Ao-oile erau specialitatea omului cu tal-ere. ?n cor de ciripeli era c)ntecul omului care ducea pe umeri o pr#:in# lun-#, av)nd la capete colivii (mpletite din trestie, cu p#s#ri c)nt#toare. 1Cur#,a,i courile0, c)ntau coarii cu m#turile lor pline de $unin-ine, i 1!an-al de Paris0 era c)ntecul omului cu man-alul. 1<om+oane2 turt# dulce2 -um+o2 lan-uste2 ascu,i,i v# a*i cu,itele2 calas2 praline2 cump#ra,i +r)n*# proasp#t#2 ap#, proasp#t# i $iltrat#2 pr#:ituri de carto$i, <el pam p#tat, Pam p#tat0. ?nul dup# altul treceau, +#r+a,i i $emei, to,i (nc#rca,i din -reu, to,i c)nt)nd (n dup# amia*a cald# i aurit# de toamn#. Pentru !ar", $iece c)ntec era o roman,# de dra-oste cu Ne@ 5rleans ul. ?neori se au*ea trec)nd o tr#sur#, sau pai de +#r+a,i ori de $emei. !ar" (i lun-ea -)tul s# vad# dac# nu se opreau la ua de la intrare (n casa lor. 7i adesea c)te o doamn# +#tea la u# i (ntre+a de <erthe. !ar" (i ,inea r#su$larea, atept)ndu se s# a$le c# $amilia ei $usese identi$icat#. Apoi se rela'a i se (ntorcea (napoi la cusut i la $lec#reala cu Jeanne. Era (nc# devreme3 toamna nu (ncepea $ormal dec)t odat# cu deschiderea 5perei. !ai avea pu,in de ateptat. Cina se servea (n curte, cu lum)n#ri (n s$enice de cear#. Pietrele de pava: eli+erau c#ldura pe care o (nma-a*inaser# (n timpul *ilei, temper)nd aerul r#coros al serii. 8)nt)na arte*ian# producea un sunet de $ond. Carlos Courtena" +odo-#nea re$eritor la $aptul c# m)ncau at)t de devreme, dar era evident c# a+ia (i st#p)nea r)sul (n timp ce se pl)n-ea. n $elul lui, era tot at)t de emo,ionat (n le-#tur# cu de+utul lui Jeanne cum era i <erthe. !otivul cinei servit# la o or# at)t de timpurie era $aptul c# !arie >aveau venea (nainte de opt seara s# i aran:e*e p#rul lui Jeanne. 1/om e'perimenta cu di$erite aran:amente0, (i spusese ea lui <erthe, 1p)n# vom vedea care i vine mai +ine. Am s# aplic i pomad# pentru luciu0. Proceda i pentru <erthe i !ar" la tratamente, dei mai pu,in complicate. &up# indica,iile ei, <erthe pre-#tise ca$ea nea-r#, $oarte concentrat#, i o l#sase s# se r#ceasc# iar

re-ina voodoo (i ad#u-ase o pul+ere nea-r# 9 1ca s o $ac# penetrant#, madame0 9 i i cl#tise de c)teva ori p#rul lui <erthe, p)n# ce uvi,ele sure c#p#taser# o nuan,# nea-r#. !ar" avu parte de un masa: care i trimise $iori de rela'are (n tot corpul. &e-etele suple dar puternice ale !ariei >aveau se ad)nceau (ntr un vas cu crem# ver*uie, -roas#, cu care o $reca apoi pe !ar" pe pielea capului p)n# ce crema era a+sor+it#. 1Asta o s# (nt#reasc# p#rul i o s# l $ac# mai des, domnioar#0, spunea ea cu voce +l)nd#. 1P#rul dumneavoastr# e $in ca al unui copil0. !urmura ceva (n timp ce pre-#tea crema. Cuvintele erau con$u*e, (ntr o lim+# pe care !ar" n o (n,ele-ea. Hilele trecur# (n $u-#, una dup# alta, i (n s$)rit sosi mult ateptata *i de mar,i. 1Ast#*i o s# st#m (n cas#0, anun,# <erthe. Jeanne tre+uie s# $ie odihnit# disear#. Nu tre+uie s# ai+# cearc#ne su+ ochi c)nd o s# mear-# la 5per#. !ar" era uurat#, dei avea o anume stare de r#u $i*ic. .tomacul i se revolta, doar la amintirea m)nc#rii i sim,ea o o+oseal# stranie, de parc# era prea sla+# ca s# mear-#. 1Tre+uie s# $ie emo,ia0, -)ndi ea i proced# la ultima por,iune de +roderie pe rochia ei, ,in)nd materialul aproape de ochi, $iindc# sim,ea o uoar# cea,# (n :urul oric#rui o+iect la care privea. <uc#t#ria (nsorit#, luminoas# a casei din strada .aint Anne r#sp)ndea un pronun,at miros de condimente. ?n ca*an de $ier $ier+ea (ncet pe plita cea mare, r#sp)ndind arome (m+ietoare de cra+, sos iute i ore*. >a o mas# curat#, (n col,ul cel mai (nc#l*it al (nc#perii, !arie >aveau $redona (n timp ce m#cina $run*e i +oa+e, p)n# ce deveneau o pul+ere $in#, $olosind un pis#loi o piuli,#. H)m+ea (n timp ce lucra. nc# cinci *ile i americanca va muri. Reac,ionase mai repede dec)t era de ateptat. H)m+etul lui !arie se trans$orm# (n r)s c)nd se -)ndi la mone*ile de aur ascunse su+ podea. Ne+una aceea de .a*erac pl#tise de *ece ori pre,ul o+inuit. !arie $i'ase pre,ul ca s o pedepseasc# pentru c# apelase la un intermediar (n loc s# vin# personal (n strada .aint Anne. 7i pentru aro-an,#. Era pl#cerea ei cea mai mare s# i $ac# pe cei puternici s# se supun# puterii ei, (nc# i mai mari. Nu va $i nici o di$icultate s o convin-# pe <erthe s o mai cheme (nc# o s#pt#m)n#. !arie tia totul despre via,a social# din acest anotimp. P)n# acum cel pu,in o du*in# de invita,ii la +aluri, dineuri i serate mu*icale $useser# trimise la casa de pe Esplanade Avenue. 8ata o s# vrea s# ia parte la toate, i mama (i va satis$ace toate voile. Era (ndoielnic c# moartea prietenei ei o va (mpiedica pe Jeanne s# participe la vreun eveniment social. !arie cunotea prea +ine tipul acesta de $emei. &ar $ata va tre+ui s# ai+# p#rul $rumos coa$at. Poate c# va continua s o coa$e*e tot anotimpul. Aspectul moral a ceea ce $#cea nu o interesa deloc. Era o pro$esionist# cu a+ilit#,i i secrete (n domeniul mineral i (n cel al ier+urilor, i (n alte lucruri care trecuser# de la o re-in# la re-ina succesoare, de sute de ani. 5amenii pl#teau pentru cunotin,ele ei i, de $apt, vindeca de mai multe ori dec)t r#nea. .ecretele ei erau sursa puterii ei, i #sta era sin-urul lucru important. Puse pul+erea (ntr un +orcan cu lapte prins, apoi amestec#, trans$orm)nd o (ntr o past# cremoas#. &up# ce (nchise +orcanul sp#l# cu mare -ri:# piuli,a, pis#lo-ul i lin-ura cu care amestecase. Apoi (i cur#,# m)inile cu s#pun i o perie tare. >e usc# ter-)ndu le cu o c)rp# al+#, apoi le muie (ntr o solu,ie limpede care (nchidea porii pielii, aa (nc)t otrava s# nu poat# p#trunde (n s)n-e. Era trei i :um#tate. Adic# timpul s# plece. Pro-ramul de la 5per# (ncepea la ase, i Jeanne tre+uia s# se arate (n lo:a ei cu mult (nainte de a se stin-e luminile rampei. i va aran:a p#rul (n cascade de +ucle le:ere, deasupra urechilor, aa (nc)t s# i scoat# (n eviden,# -)tul lun- i $rumos. !arie puse doi cleti de $#cut +ucle, (n traista ei de stam+#.

Ad#u-# o solu,ie de ulei impre-nat# cu miros de -ardenii. Aceasta pe post de 1par$umul ire*isti+il0 pe care l ceruse $ata. Jeanne credea (n puterea par$umului, i credin,a ei avea s# i con$ere (ntr adev#r putere. >a urm# de tot ae*# +orcanul cu crema otr#vitoare, (ntr un col,, printre alte lucruri. i str)nse p#rul (n v)r$ul capului i i le-# cu mic#ri pricepute +asmaua de culoare rou aprins. &e-etele ei o potrivir# (n apte noduri, i !arie iei din cas#, (ndrept)ndu se, cu mersul ei m)ndru, spre casa Courtena". &e $apt era mai mult un dans dec)t un mers. &eschiderea sta-iunii 5perei $usese (ntotdeauna impresionant#. !arie (i avea locul ei re*ervat, ca dealt$el (n $iecare an. Ast#*i, spectacolul era 1Eli'irul amorului0. !arie >aveau (l pre$era pe &oni*etti tuturor celorlal,i compo*itori. n seara deschiderii sta-iunii 5perei un ir de tr#suri se alinia de a lun-ul str#*ii 5rleans, unde se a$la cl#direa teatrului. &e o+icei, oamenii se duceau la oper# tot aa cum se duceau oriunde altundeva. n cartierul $rance* nimic nu era prea departe i str#*ile (n-uste erau uor de str#+#tut pe :os. &ar, (n seara de deschidere a sta-iunii, motive speciale cereau protec,ia unei tr#suri. &e+utantele nu riscau s# i murd#reasc# rochiile al+e (n noroiul i pra$ul str#*ilor3 chiar i cei mai (n v)rst#, chiar i in$irmii doreau s# ia parte la deschidere3 doamnele purtau cele mai pre,ioase i so$isticate +i:uterii i se temeau de posi+ilii ho,i care puteau ap#rea din col,urile (ntunecate; vi*itatorii care veneau de la sute de mile distan,# tre+uiau s# se (ncread# (n +ir:ari care s# i duc# tocmai pe strada ascuns# (n spatele -r#dinii Catedralei3 melomanii i arivitii americani veneau din sectorul din partea de sus a oraului (n care locuiau, de la mare distan,# de centrul lui /ieu' CarrK. Iar cei care mer-eau pe :os, aa cum $#ceau (ntotdeauna p#eau e'pert, ocolind +ali-ile cailor i $elicit)ndu se c# nu vor sc#pa deschiderea sta-iunii. n tr#sura $amiliei Courtena", Jeanne era e'trem de entu*iast#. <erthe (ncerca *adarnic s# i ascund# nelinitea. % Bai s# co+or)m i s o lu#m pe :os, tat#, implor# Jeanne. E aa de aproape i noi nu (naint#m deloc. A muri dac# am (nt)r*ia. % .tai linitit#, Jeanne, (i r#spunse tat#l. Avem mai mult timp dec)t ai nevoie ca s# ,i $aci intrarea. <erthe, nu te mai a-ita i tu. Eti la $el de rea ca i Jeanne. Jeanne (ncepu s# pl)n-#. % 5h, scumpa mea, nu pl)n-e, se :elui <erthe. Ai s# ai urme pe o+ra:i i toat# lumea o s# tie c# te am l#sat s# te dai cu pudr#. Ateapt#, am o +atist# pe aici, pe undeva. % Am eu una, doamn#, spuse !ar". Po$tim, Jeanne. 7i uite6 (naint#m. 7ter-e ,i ochii acum3 doar nu vrei s# $ie roii. Jeanne se mai smiorc#i o dat#, apoi se opri. % ?ite, mam#, asta i alt# $at# care o s# $ie pre*entat#. ?ite o, co+oar# din tr#sura din $a,a noastr#. Fine un +uchet i e (m+r#cat# (n al+. Cine este4 % Nu te apleca aa pe $ereastr#, Jeanne. Poart# te ca o doamn#. <erthe arunc# o privire discret#. % E Catherine &esmoulins. &umne*eule6 7tiam c# a $ost pre*entat# acum c),iva ani. &ar pro+a+il c# tat#l ei nu a vrut s# cheltuiasc# +anii. E aa de *-)rcit. % <erthe, morm#i Carlos. Nu i umple lui Jeanne capul cu +)r$e i clevetiri. Ar putea s# le repete cuiva. % Pentru &umne*eu, Carlos, a au*it destule p)n# acum. Avem de:a o du*in# de invita,ii. 5 s# $ie un se*on minunat2 Aaah, am a:uns. Acum, Jeanne, amintete ,i s# atep,i p)n# co+oar# tat#l t#u i mi (ntinde m)na, s# m# a:ute s# co+or, i a+ia dup# asta co+oar# tu. Fine ,i +uchetul (n m)na st)n-# i ia l pe tata de +ra,ul drept. 8ii atent# s# nu se (ncurce pan-licile. 7i nu te hli*i (n

:ur. Po,i arunca c)te o privire, dar (n cea mai mare parte a timpului ,ine ,i ochii (n :os, i ve*i unde ,i pui piciorul3 treptele sunt pu,in ad)nci i (nel#toare. C)nd ua tr#surii se deschise, <erthe se opri din inunda,ia de instruc,iuni. Apoi *)m+i -ra,ios portarului i i (ntinse m)na so,ului ei care de:a co+or)se. !ar" era uluit# de schim+area lui <erthe. At)ta timp c)t se $oise pe l)n-# Jeanne, $usese aceeai persoan#, doar (n haine di$erite. Acum era complet metamor$o*at#. >initit#, p#ind (ncet, cu alur# re-al#, <erthe devenise o $emeie ele-ant#. Purta o rochie de m#tase (n culoarea lev#n,icii, cu pan-lici de cati$ea violet (nchis pe volanele $ustei i pe manetele de hain# episcopal#. !antaua ei de sear# era din aceeai cati$ea, m#r-init# cu volane de m#tase. n :urul -)tului purta o +enti,# dantelat# pres#rat# cu diamante, de care at)rna un pandant $#cut din diamante ce (ncon:urau un ametist (n $orm# de lacrim#, de m#rimea unui ou de pot)rniche. Cerceii (i erau din ametiste i diamante mai mici, i un lan, lar- +#tut (n diamante (i (ncercuia talia str)ns# (n corset, ce se termina cu o (nchi*#toare de ametiste. ?n +uchet de violete de ser# era aran:at (n cocul ei so$isticat din p#r ne-ru, lucios, l#s)nd s# se (ntre*#reasc# acul imens de diamante care l $i'a. !ar" $usese impresionat# c)nd o v#*use pe <erthe (n $rumoasa ei rochie de sear# i uimit# c)nd aceasta deschisese caset# dup# caset# ca s# i scoat# +i:uteriile. &ar (n sinea ei le consider# neadecvate pentru $emeia -r#+it#, ar,#-oas#, care era <erthe. Aceasta era mai $ireasc# atunci c)nd se $),)ia (ncoace i (ncolo (n :urul (nchi*#toarei ira-ului din perle pe care l pusese (n :urul -)tului lui Jeanne i pe c)nd scormonea (ntr o cutie de piele, plin# cu lan,uri i +roe de aur, sco,)nd una (n $orm# de arc, din aur rou i -al+en, pe care i o d#du lui !ar". 1E a ta, po,i s o p#stre*i0, spuse ea, 1un dar pentru c# ai modi$icat rochia lui Jeanne0. ntrea-a aten,ie se $i'ase, ca de o+icei, asupra lui Jeanne. <erthe era mam# i nimic altceva. Acum devenise !adame Courtena", so,ia ele-ant# a chipeului Courtena", sim,indu se ca acas# (n societatea privile-iat# c#reia (i apar,inea. Privi distant, cu o apro+are re-al#, (n timp ce Carlos (i a:ut# $iicei lui s# co+oare, apoi lui !ar", i (n timp ce !ar" (i potrivea (n $u-# $ustele lui Jeanne i pan-licile lun-i ce (i at)rnau din +uchet. Apoi (i d#du so,ului ei +ra,ul i intrar# (n cl#direa 5perei (n pas solemn, *)m+ind, oprindu se i vor+ind cu prietenii, salut)ndu i din cap cunotin,ele. Toate ca i cum nu ar $i cunoscut cuv)ntul -ra+#. !ar" o au*i pe Jeanne scr)nind din din,i de ner#+dare. .au cel pu,in se -)ndi c# o au*ise. .unetele (i erau clare doar pentru o clip#, amu,ind i estomp)ndu se (n urm#toarea. .e sim,ea de parc# lumina, sunetele i ceea ce putea vedea se dispersau i reveneau (n valuri alternative, de parc# podeaua de su+ picioare i se mica. .e (mpiedic# pe sc#ri3 lumea (n-r#m#dit# (n :urul ei o (mpiedic# s# cad#. Erau patru scaune (n lo:#, la mare distan,# unul de altul. Carlos Courtena" aduse trei (n $a,# i o ae*# pe Jeanne (ntre el i <erthe. !ar" $u recunosc#toare c# $usese l#sat# sin-ur# i neo+servat# (n spate. i trase scaunul (ntr un col,, re*em)ndu se de perete. Tremura, str#+#tut# de $risoane reci. >uminile (ncepeau s# se (nce,oe*e, chiar mai mult dec)t (nainte; *-omotul conversa,iilor, al $onetului rochiilor de m#tase, al pro-ramelor r#s$oite se estomp#, (ncet)nd apoi de tot3 (n cele din urm# totul deveni linitit i (ntuneric. 1.$inte Isuse0, stri-# (n sinea ei, a:ut# m#. Cre*u c# or+ise i sur*ise. Apoi (ncepu mu*ica, se ampli$ic#, umplu (nc#perea, cortinele s# d#dur# (n l#turi i luminile n#v#lir# de pe scen#. !ar" nu mai $usese niciodat# la teatru, nu mai v#*use niciodat# o orchestr#, nu $usese niciodat# la oper#, (n c)teva secunde $u complet $ermecat#. i uit# temerile, r#ul, uit# de

companionii ei, de ea (ns#i. .us,in)ndu se cu o m)n# de perete, se aplec# (nainte, de parc# ar $i voit s# p#trund# (n lumea minunat# a sunetelor, mic#rii i culorilor dedesu+t. C)nd se l#s# cortina, la s$)ritul primului act, se mai a$la (nc# su+ vra:#, incontient# de aplau*ele din lo:#. 5chii i se umplur# de lacrimi. Nu voia ca momentul acela ma-ic s# (ncete*e. 1>a nai+a0 (i spuse /almont .aint <rKvin. Am a:uns de:a la pau*#. /a tre+ui s# mi (ncep rondul pe la de+utante. &ac# nu mi pre*int respectele, un tat#, sau un $rate, sau un v#r o s# mi stri-e c# vrea s# r#*+une insulta. .e ridic#, (i potrivi manetele i se adres# prietenilor cu care (mp#r,ea lo:a; % &omnilor, avem o datorie de onoare. .# mer-em cu to,i s# (nveselim inimile tinere, sau $iecare (n parte4 % To,i pentru unul, unul pentru to,i, d=Arta-nan, spuse cel mai t)n#r dintre ei, un v#r, pe nume Jean >uc. Condu ne i te vom urma. % &ar du ne mai (nt)i la m#tu# mea, Athalie, /almont, ad#u-# un celi+atar corpolent care r#spundea la numele de !a'. 5 s# mi cear# capul dac# nu dau o rait# pe la verioara Caroline. Philippe Courtena" deschise ua lo:ei. % Nu mi pas# unde mer-em mai (nt)i, dar aminti,i v# c# am o sor# de vi*itat. Asta are prioritate $a,# de o verioara. % 5 s# trecem pe la toate, spuse /al. Cel pu,in ampania va $i de prima calitate. n lo:a $amiliei Courtena", ampania de prima calitate de:a $usese turnat#. A+ia se aprinseser# luminile c)nd se au*i prima +#taie politicoas# (n u#. Jeanne $#cu sen*a,ie, era cea mai $rumoas# dintre de+utante. ?nul, apoi al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al aselea, al aptelea 9 to,i cei apte cavaleri d#dur# +u*na s# $ie pre*enta,i. Bolul de la ieirea din lo:# era plin v)r$ cu admiratori care n#v#lir# pe durata (ntre-ii pau*e. 7i (nc# mai erau al,ii, atept)nd oca*ia dup# cel de al doilea act. 1Au revoirEW2 au revoir2 mes homma-esJV 0 spuser# norocoii care p#trunseser# (n lo:#, (nclin)ndu se. 1Au revoir0. % !am#, opti Jeanne, sunt o $rumoas#. .e ae*# la loc i privi (n :os, spre pu+lic, o$erindu le $a,a, s# i o admire. !ar" se ae*# la locul ei din col,, +ucuroas# c# poate s# se ae*e. m+ul*eala aceea de $e,e i nume, vor+#ria, o epui*aser#. Courtena" ii (i pre*entaser# i ei pe $iecare cavaler al lui Jeanne (n parte, numind o 1prietena lui Jeanne, !ar" !acAlistair0, dar !ar" tia c# este invi*i+il# pentru to,i ochii aceia care treceau peste ea, (ndrept)ndu se spre Jeanne. &ar nu i p#sa deloc. 5pera conta, nu pau*a. .or+i ampania pe care <erthe i o (ntinse $or,at. i calma durerea de cap, descoperi ea. /a $i capa+il# s# se concentre*e mai +ine asupra mu*icii. &up# pro-ram, mai erau (nc# patru acte. !ar" o$t#, $ericit#. C)nd cortina se l#s# iar#i, aplaud# (mpreun# cu restul pu+licului. Ar $i vrut s# ai+# putere s# stri-e 1+ravo60, cum $#ceau cei mai mul,i. 8lu'ul de cavaleri re(ncepu, dar n o deran:a cu nimic. n mintea ei mai asculta (nc# mu*ica3 r#spundea instinctiv la polite,uri. % <un# seara, domnioar# !acAlistair, au*i o voce ad)nc#. !ar" (i reveni. Nu mai aurise pe nimeni de at)ta timp vor+ind en-le*a, (nc)t i se p#ru aproape o lim+# str#in#. % <un# seara, spuse ea. % . ar putea s# nu au*i,i (n toat# a-ita,ia asta. Numele meu e Dill Araham. % nc)ntat#, domnule Araham. !ar" $u surprins# s# aud# vor+ind at)t de $iresc en-le*ete. 5 surprinser# i ochii al+atri ai lui Dill Araham. Aproape c# uitase c# mai erau (n lume ochii al+atri. .au alt$el de p)r dec)t ne-ru. P#rul lui Dill Araham era castaniu, ca i al ei, dar cu uvi,e c#runte la t)mple. Era un +#r+at (nalt, cu umeri uor adui, de parc# ar $i voit s# par# e-al cu cei mai scun*i ca el. 8a,a (i era

prelun-#, $alca p#trat# i nasul adus uor (n sus. !ar" sim,i un $el de (nrudire, dei tia c# nu putea $i vor+a de aa ceva. % /# place opera, domnule Araham4 % Cum i dumneavoastr# sunte,i tot americanc#, voi recunoate c# pre$er un c)ntec de .tephen 8oster oric#rei arii. N am avut niciodat# prea mult timp s# mi (nsuesc cine tie ce cultur#. .unt un om de a$aceri. &ar nu i timpul pierdut. mi (nchipui c# oric)nd pot (nv#,a o -lum# nou#. Carlos Courtena" lu# paharul din m)na lui Araham, (nlocuindu i l cu unul plin, apoi (i o$eri i lui !ar" unul. % Eram convins c# o s# ,i $ac# pl#cere s# converse*i cu un cona,ional, !ar", spuse el (n en-le*#. &ar accentul (i era pronun,at $rance*. % Cum (,i spuneam, Dill, !ar" o (nva,# pe Jeanne s# vor+easc# americana. % 7i (ntr adev#r o vor+ete $oarte +ine, spuse Dill. i *)m+i lui !ar". % Tre+uie s# $ii o +un# pro$esoar#. Am (ncercat s# (nv#, ceva $rance*# c)nd am venit la Ne@ 5rleans, dar n am putut trece de 1+on:our0 i 1merci0. Pentru asta dau vina pe pro$esor. n $elul acesta, nu tre+uie s# recunosc c# sunt cam -reu de cap. % &ar, domnule Araham, tre+uie s# mai (ncerca,i. A)ndi,i v# la $rance*# ca la o -lum# nou#. Carlos (i privi, mirat de r)sul celor doi americani. Dill Araham i se (nclin# lui !ar". % A $ost o pl#cere s# v# cunosc, domnioar#. .per s# v# mai pot vedea. i (ntinse m)na lui Carlos. % Carlos, mul,umesc c# m ai invitat. &omnul Courtena" str)nse (ndelun-at m)na americanului. % /i*ita dumneavoastr# ne onorea*#, pe mine i pe $amilia mea. !ar" (i *)m+i lui Araham pe c)nd acesta se retr#-ea. Apoi, *)m+etul i se accentua. % Philippe6 spuse ea. Philippe intra (n lo:# e'act c)nd americanul ieea pe u#. % !ar", prietena mea, spuse Philippe. Ce mai $aci4 Nu te am v#*ut (n r)ndul din $a,#. Pro+a+il c# te ai ascuns2 &ar eti $oarte palid#, !ar". ?nde ,i sunt o+ra:ii cei roii4 Ai nevoie de soare. .au cel pu,in de ceva mai mult# ampanie. Permite mi s# ,i aduc un pahar ca lumea. % !ul,umesc, Philippe. &ar n ar $i mai +ine s# le spui +un# sear# p#rin,ilor i lui Jeanne4 >a urma urmelor, e de+utul ei. % &ra-# !ar", surioara mea cea $rumoas# ar $i (n stare s# m# mute cu din,iorii ei mititei dac# ar tre+ui s# dea (n l#turi pe vreunul dintre cavaleri ca s# $ac# loc pentru mine. ?it# te la ea. !ar" (i (ntoarse capul s# vad#. .e sim,i str#+#tut# de un :un-hi c)nd (l v#*u pe .aint <rKvin c#t)nd (n :os, spre $a,a ridicat# a lui Jeanne. Era scena care (i r#nise inima la !ont$leur", dar de data asta ocul era i mai cumplit. .e auto convinsese c# (i trecuse ridicola o+sesie (n le-#tur# cu el, c# $usese un simplu sim+ol, al eroului din romanele romantice i c# persoana lui real# nu avea nimic de a $ace cu emo,iile ei. N o mai deran:a c)nd Jeanne vor+ea despre el sau (i tot repeta numele. .au cel pu,in aa credea. &ar iat# c# el era aici. nalt i suplu, musculos i chipe, puternic i +l)nd. Putu s# vad# c# era duios, din $elul (n care o privea pe Jeanne. Era de nesuportat. !ar" se (ntoarse iar spre Philippe.

% Credeam c# era vor+a s# mi aduci ampanie, spuse ea. .imt nevoia s# s#r+#toresc. E prima mea ieire la 5per#, i o ador. 1N ai voie s# pl)n-i, !ar" !acAlistair0, (i spuse (n sinea ei. % Nu $i aa de crud, /almont. 5 s# m# $aci s# pl)n-, spuse Jeanne. Apoi privi (n dreapta, spre !a'. % Nu crede,i c# /almont e crud4 (ntre+# ea. !i a amintit de lucrurile pe care le $#ceam pe c)nd eram copil, i tie c#, a pre$era s# le uit acum, c)nd am crescut. !utrioara ei atr#-ea aten,ia prin -ropi,a $ermec#toare din +#r+ia moale i +u*ele pline, seduc#toare. 1&umne*eule, &umne*eule0, -)ndi /al. 1.urioara lui Philippe l a $#cut pe !a' s# se +)l+)ie. Pe un celi+atar (nr#it ca el. 5 s# (ncep i eu s# m# +)l+)i (ntr un minut, dac# nu sunt atent. Ce tren-#ri,# dulce e i e contient# de asta. E cel mai vesel lucru pe care l am v#*ut (n societatea din Ne@ 5rleans de c)nd m am (ntors aici. E aproape o re-ul# ca domnioarele s# $ie $oarte palide i $oarte pure. !icu,a Courtena" e roie de trium$ul ei din seara asta i va $i, sunt si-ur de asta, ner#+d#toare s# scape de puritatea ei. Privi apreciativ rotun:imile s)nilor lui Jeanne, umerii, -)tul per$ect, al+ea,a pielii ei ca de m#tase. 7i ea (l privea, reali*# /al. .)nii i se ridicau i c#deau (n ritmul respira,iei iu,ite, i v)r$ul lim+ii ei ro* (i ume*ise +u*ele. Nici m#car nu tia ce $#cea, reali*# el, ocat. Jeanne (l privea cu ochii unei $emei care se apropia de or-asm. Pupilele (i erau imense, $#c)nd ca ochii s# i par# ne-ri, ad)nci, m#rturisind misterul (mpreun#rii dintre +#r+at i $emeie. /al se str#dui s# i mute privirile (n l#turi. Nu era pre-#tit s# accepte invita,ia. Nu, cu tot ceea ce implica ea, adic# curte, c#s#torie, copii, pierderea li+ert#,ii. Nu (nc#. % Nu putem pune monopol pe $rumuse,ea se*onului, spuse el repede. Apoi (i +lestem# r#-ueala din voce. % Retra- tot ce am spus despre copil#ria ta, Jeanne. !i s ar $r)n-e inima dac# te a $ace s# pl)n-i. % &ar o s# pl)n- dac# ai s# pleci at)t de repede. % &ar tre+uie s# plec. ?n re-iment de adoratori ateapt# s# te cunoasc#. Au revoir. % /almont6 Treci i pe la noi4 % Cu cea mai mare pl#cere. 7i se retrase (n -ra+#. Philippe (l opri (nainte de a a:un-e la u#. % N ai servit ampanie, /al. &up# opinia mea de e'pert, asta e una din cele mai +une. Philippe era uor +eat. /al, cu tact, nu l contra*ise. Accept# un pahar, (l -ust# i (i d#du cu p#rerea c# era e'celent. % Ai cunoscut o pe prietena mea, !ar"4 Cu si-uran,# c# da, la !ont$leur". /almont o privi pe t)n#r# palid# ce st#tea al#turi de Philippe, care tocmai (i -olea paharul. 1!# $ace s# m# simt mai +ine0, (i spuse !ar", (ntin*)nd paharul s# i l umple iar#i. 1.imt un -ol pe din#untru i un $iricel de sudoare mi se prelin-e pe ira spin#rii. !)inile (mi sunt umede, picioarele mi se clatin#, totul dispare din $a,a ochilor mei i apare iar#i. A pre$era s# mor dec)t s# lein tocmai acuma.0 1Bai, vino ,i (n $ire, !ar"0, (i spuse ea din nou. 15mul #sta e doar o persoan#, ca oricare alta. 7i (i datore*i cel pu,in o mul,umire pentru c# te a salvat, atunci, de la de*astru0. % Ne am mai (nt)lnit, spuse ea.

n aceeai clip# /al spunea; % .unt si-ur c# nu ne am (nt)lnit niciodat#. Philippe clipi din ochi. % Ce i asta4 &a sau nu4 !ar" spuse repede; % Nu la !ont$leur", Philippe. &omnul .aint <rKvin e posi+il s# nu i aminteasc# de mine, dar eu mi l amintesc $iindc# m a a:utat c)nd eram (ntr o situa,ie disperat#. Poate c# mi a salvat chiar via,a. % Asta sun# dramatic, !ar". Ce s a (nt)mplat4 Ai c#*ut de pe cal sau ceva de $elul #sta4 R)se *-omotos, l#s)ndu se pe o parte. /almont (i (ntinse iute +ra,ul s# l spri:ine. % !# simt e'trem de prost, domnioar#, spuse /al. Nu mi amintesc s# $i salvat via,a unei tinere. &ar a $i (nc)ntat s# v# $i $ost de $olos. Acum, dac# m# scu*a,i, cred c# ar tre+ui s# i $iu de $olos prietenului meu, Carlos Courtena", i s# i escorte* $iul (napoi, (n lo:a noastr#. Pentru (nt)ia oar# !ar" (l privi pe /almont (n ochi. El nu reac,ion# (n nici un $el. Apoi, ceva i*+ucni (n interiorul ei, o hot#r)re s#l+atic#, ca /almont .aint <rKvin s# admit# c# nu erau complet str#ini, c# vie,ile lor se atinseser#, c# o ,inuse (n +ra,e. % nainte de a pleca, domnule, tre+uie s# mi accepta,i recunotin,a. .imt c# am o+li-a,ia s# v# mul,umesc. Era *iua de Patru Iulie i un +#d#ran m a lovit (n plin# strad#. &umneavoastr# l a,i (ndep#rtat. /# sunt datoare. .pr)nceana (ncruntat# a lui /al se destinse. % &umneavoastr# era,i aceea4 &umne*eule6 Nu $#ceam nici o le-#tur# cu ciorov#iala aceea i2 (nt)lnirea de ast#*i. Cum de i a,i cunoscut pe Courtena"4 Prin Philippe4 % &oamna Courtena" a $ost at)t de +un# s# mi o$ere ad#post. 7ti,i, m am dus la m#n#stire pentru a:utor i totul s a aran:at. % n,ele-. /almont privi ochii $e+rili ai $etei i m)inile ei tremur)nde. Philippe se (ndrept# spre el, cu pai ov#itori, de +e,iv. >uminile (ncepeau s# se stin-#. % Tre+uie s# ne -r#+im, spuse /al. <un# seara, domnioar#. nainte de actul al treilea, Jeanne aler-# la !ar" i o prinse de m)n#. % Ai v#*ut, !arie4 A venit. Cred c# m# place, m# place (ntr adev#r. Ai v#*ut, !arie4 Cre*i c# m# place4 % &a. &a, sunt si-ur#. Am v#*ut, sunt $oarte si-ur# c# te place. Acum -r#+ete te. &u te la locul t#u3 mama ta ne $ace semn cu m)na. !ar" (i odihni $runtea de perete. .e sim,ea de parc# (n cap (i +#teau clopote. n -ur# (i sim,ea lim+a um$lat# ca un +urete i un -ust metalic, amar. &in $ericire mu*ica (i relu# e$ectul ma-ic. !ar" uit# de su$erin,#. &ar (n pau*a urm#toare r#mase (n col,, pe scaunul ei i re$u*# s# mai +ea ampanie. T#cea, st)nd linitit# i ar#ta e'trem de r#u. <erthe i Carlos c#*ur# de acord s# se comporte de parc# !ar" nu era acolo. % Niciunul din noi nu poate pleca s o duc# acas#, dei arat# $oarte r#u. >as o (n pace, s# stea linitit#. !ar" se odihnea, cu ochii (nchii, d#ruindu se (n (ntre-ime mu*icii. !u*ica o (nv#luia, $#c)nd o s# re*iste leinului i st#rii de vom#, p)n# ce acestea trecur# de$initiv. Putu deschide ochii (n timpul ultimului act i putu s# urm#reasc# scenele $inale. >a s$)rit putu aplauda de toate cele aptespre*ece ori, de c)te ori $useser# c)nt#re,ii chema,i la ramp#. 7i putu co+or( $#r# prea mare -reutate sc#rile, ieind (n aerul proasp#t de a$ar#. nainte de a a:un-e acas# aproape c# (i revenise complet.

1Pro+a+il c# am +#ut prea mult# ampanie0, se -)ndi ea. 1N o s# mai +eau niciodat# mai mult de un pahar, indi$erent de ce +#utur# ar $i vor+a0. Jeanne a+ia (i putu a+,ine ner#+dare (n timp ce era de*+r#cat# de camerist#. % &u te, !iranda, ordon# ea. Ia i hainele mele cu tine. 5 s# m# (m+rac sin-ur# (n c#maa de noapte. Bai, du te. Trase de dantelele corsetului p)n# reui s# le (ncurce. % 5h, nu, se v#ic#ri ea i (ncepu s# pl)n-#. % .sst6 $#cu !ar". 5 s# le descurc eu. Tu stai linitit#. Ai avut parte de prea multe emo,ii, asta i tot. Totul s a petrecut cum voiai, Jeanne. Ai $ost cea mai $rumoas#, ai avut cei mai mul,i cavaleri, ai s# $ii $rumoasa se*onului. N ai nici un motiv s# pl)n-i. % Totul s a s$)rit, !arie. Jeanne pl)n-ea cu disperarea unui copil. % Nu s a s$)rit nimic. &antelele doar s au (ncurcat. 5 s# le des$ac (ntr o secund#2 hai, -ata. Acum le d#m drumul. Ai s# te sim,i mult mai +ine c)nd ai s# ,i dai :os corsetul. % !arie, nu (n,ele-i nimic. El a $ost acolo. Tu ai vor+it cu el, l ai v#*ut. N a $i cre*ut niciodat#, dar e adev#rat. Tata vrea s# m# m#rite cu americanul acela. Jeanne se desprinse din (m+r#,iarea lui !ar" i i*+ucni (ntr un pl)ns isteric. !ar" o duse la pat, ae*)ndu se i ea pe mar-ine. % /or+eti prostii, spuse ea. Tat#l t#u nu te poate sili s# te m#ri,i cu cineva. Ridic# ,i +ra,ele. !ar" (i trase c#maa de noapte, petrec)ndu i m)inile prin manete i capul prin deschi*#tura de la -)t. Era ca i cum ai $i (m+r#cat o p#pu#. >acrimile lui Jeanne se trans$ormar# (ntr un pl)ns *-uduitor. !ar" ume*i un prosop i i l aduse. % 7ter-e ,i $a,a i su$l# ,i nasul, spuse ea. Ai s# ai comaruri la noapte. Jeanne $olosi prosopul, apoi (l arunc# pe podea. % !arie, nu tii nimic, spuse ea, (nec)ndu se (n lacrimi. Tata a vrut (ntotdeauna s# m# m#rite cu un american. .pune c# ei sunt (nvin-#torii, c# Ne@ 5rleans ul va $i al lor mai (nainte ca eu s# a:un- de v)rst# lui. 7i m# poate $or,a s# o $ac. &ac# procede* contra dorin,elor lui, va re$u*a s# mi dea o *estre i nimeni nu va mai voi s# se (nsoare cu mine. !arie, tu nu eti ca mine, tu nu (n,ele-i. N a putea niciodat# s# $iu o $at# +#tr)n#. !ai de-ra+# m a m#rita cu un monstru dec)t s# nu am so, deloc. !#car dac# /almont m ar place un pic mai mult. Prima dat# m am -)ndit c# m# place destul, dar n a mai venit la lo:a noastr#. 7i eu eram si-ur# c# va veni. Credeam c# tre+uie s# simt#. l iu+esc aa de mult, i tata nu l ar putea re$u*a. !oia lui e l)n-# a noastr# i e tot at)t de +o-at ca i americanii din :ur. Credeam c# sim,ea, !arie. &e Hiua .$in,ilor m am ru-at pentru asta, ca s# $iu si-ur# de reuit#. Poate c# nu m am ru-at destul de tare. 5 s# m# ro- acum. i (ntinse, implorator, m)inile (n sus. % !aic# 8ecioar#, stri-# ea, Tat#l nostru cel din Ceruri, +inecuv)ntate Isuse Cristoase2 /# ro-, -emu ea. 7i pl)nsul disperat, s#l+atic, re)ncepu. <erthe p#trunse (n camer# cu pasul ei o+inuit, -r#+it, i cu o e'presie mirat#. % Ce este4 8eti,a mea6 Bai, -ata, ssst6 /ino la mama. 5 lu# pe Jeanne (n +ra,e, acoperindu i capul plecat cu s#rut#ri. % Ce s a (nt)mplat, !ar", tii4 % i este team# c# s ar putea s# se c#s#toreasc# cu domnul Araham, spuse !ar". Am (ncercat s# i vor+esc, dar2 % 5h2 Jeanne. Ascult# la mama, (n-erul meu. Nu voiam s# ,i spun, dar tre+uie. Tata a primit asear# un mesa:. ?n ma:ordom l a adus (n timpul pau*ei, la 5per#. Era de la /almont. I a

cerut tat#lui t#u o (nt)lnire, dup# spectacol, la clu+ul Curtius. .punea c# are ceva important i ur-ent de vor+it cu el. % Jeanne (i (n#l,# capul. % Ast# sear#4 A vrut s# l vad# pe tata ast# sear#4 8a,a ei t#rcat# i um$lat# de lacrimi se lumin# de speran,#. % Ceva ur-ent i important, a spus el. ! a $#cut s# m# -)ndesc la de+utul meu. Tat#l t#u s a plim+at toat# noaptea pe trotuarul din $a,a casei noastre p)n# ce tat#l meu s a tre*it, i el a putut s# mi cear# m)na. % Nu mai pot suporta, !arie. Tre+uie s# tiu, repet# Jeanne a o suta oar#, :ur)ndu se c# va sta trea*# p)n# ce va sosi taic# s#u acas#, chiar de va $i noaptea t)r*iu. &ar cri*ele de pl)ns de dup# tensiunea *ilei i emo,ia succesului ei o epui*aser#. Aa c# adormi tocmai (n mi:locul unei $ra*e. !ar" c#*use (ntr o amor,ire, pe :um#tate somn, pe :um#tate lein. Era e'trem de sl#+it#. Carlos Courtena" sosi acas# la ora O diminea,a. i scul# so,ia i vor+ir# (n oapt#, pe un ton nervos, mai +ine de o or#. /almont (l prevenise asupra $aptului c# (nso,itoarea $iicei lui era una din t)r$ele lui Rose. !icul de:un din diminea,a urm#toare $u servit (n curte. Jeanne era $urioas# c# tat#l i mama ei (nc# nu i p#r#siser# camera. % E o cru*ime din partea lor s# doarm# p)n# la ora asta. !# torturea*#. Nu mai pot suporta. !arie, tre+uie s# tiu. n cele din urm#, Carlos Courtena" co+ori sc#rile. Jeanne s#ri (n sus. .caunul pe care st#tea trosni cu *-omot. % Tat#4 % !ama ta vrea s# ,i vor+easc#, Jeanne. &u te la ea (n camer#. % 5h, tat#. 5 discu,ie (ntre mam# i $iic#. !# duc repede. .unt aa de $ericit#, spuse Jeanne (m+r#,i)ndu l i s#rut)ndu l. Apoi (i ridic# $ustele, aa (nc)t s# poat# s#ri c)te dou# trepte odat#. !ar" st#tea $oarte linitit#. .e o+inuise cu -)ndul de a au*i despre lo-odna lui Jeanne cu /almont de c)nd le spusese <erthe despre mesa:ul lui. Era deci pre-#tit# i st#p)n# pe ea. Cel pu,in aa credea ea. Nici o clip# nu tre+uia s# i arate de*am#-irea i -elo*ia cumplit# care o st#p)nea. &ar nu era deloc pre-#tit# pentru ce au*i de la Carlos. % &omnioar# !acAlistair, 9 dac# #sta e numele t#u %, p#r#sete casa asta (n *ece minute, sau te arunc (n pielea -oal# (n strad#. Ai aici destui +ani s# ,i cumperi un +ilet de vapor care s# te duc# (napoi de unde ai venit. Tr#sura mea o s# te duc# la de+arcader. Arunc# un plic pe mas#, (n $a,a lui !ar". .e (ndep#rt# $#r# s# o priveasc#. n timp ce se (ndep#rta, spuse; % .ervitorii (,i $ac +a-a:ele. Po,i s# p#stre*i toate rochiile care ,i s au dat. Nu mai vreau s# ,in nici m#car cenua lor (n casa asta. CARTEA A TREIA. !ar" st#tea sin-ur# i a+andonat# (n mul,imea -r#+it# de pe chei. 1Iat# m# de unde am pornit, poate mai r#u0. A)ndurile (i erau amare, t#ioase, la $el i v)ntul ce venea de pe $luviu. Cerul era plin de nori :oi, cenuii. Ar#ta ca i $elul (n care se sim,ea !ar". &e+arcaderul din Ne@ 5rleans era mai mare, mai *-omotos dec)t cel din Pitts+ur-h. n loc de trei vapoare, erau acolo ancorate o du*in#. Carele cu +utoaie i +aloturi se num#rau cu sutele. &e data asta !ar" tia c# tre+uie s# i p#*easc# cu -ri:# lucrurile. Apuc# str)ns plicul cu +anii i (i lu# vali*a (n +ra,e. n spatele ei au*i cum se (ndep#rta tr#sura $amiliei Courtena".

1Tre+uia s# mi $i dat seama cine este Carlos Courtena"0, -)ndi ea. 1Ar $i tre+uit s# l $i scuipat. Cum a (ndr#*nit s# mi vor+easc# ast$el4 7i Clementine. Nu mi a spus un cuv)nt, nici m#car nu m a privit, doar m a (nh#,at de +ra, i m a (ndreptat spre tr#sur# i m a (m+r)ncit (n#untru. Apoi mi a aruncat vali*a i plicul. Nu mi le a dat (n m)n#, nu le a ae*at $rumos (n tr#sur#. >e a aruncat, cum arunci un os unui c)ine, sau l#turile la porci. ! au $olosit, i apoi m au aruncat. E'act cum a procedat Carlos cu nepoata lui Bercule amanta lui. E un monstru0. 7ocul e'pul*#rii din casa Courtena" ac,ionase asupra ei cu violen,#. Inima (ncepu s# i +at# mai repede i s)n-ele s# i aler-e prin vene, duc)nd cu el acumularea de otrav# aplicat# pe pielea capului ei de re-ina voodoo. .im,ea o durere insuporta+il#, de parc# i ar $i $ost capul prins (ntr o men-hin#, str)ns, ap#sat. .tomacul i se r#sucea, str#+#tut de nite :un-hiuri de $oc. ?n :et de lichid acru i se opri (n -)t i (n nas, i !ar" tiu c# va vomita. i propti -ura de col,ul vali*ei i aler-# chiop#t)nd, chinuit# de durere spre $luviu. A:uns# la mar-inea apei, l#s# vali*a s# i cad# i se arunc# :os, pe p#m)ntul noroios, cu capul at)rn)ndu i pe mar-inea cheiului de lemn. /aluri de vom# (i convulsionar# trupul3 vom# la nes$)rit, $#r# s# i poat# controla tremuratul. Trec#torii $#ceau c),iva pai ca s# o evite. ?nii se -r#+eau $erindu i ochii, al,ii (ncetineau i priveau. !ar" nu era contient# de pre*en,a lor. C)nd (i -oli stomacul +olnav, se ridic# (n -enunchi, cl#tin)ndu se i pl)n-)nd (ncet. Trupul o durea, (n -ur# avea un -ust stricat. i -#si +atista (ntr un +u*unar i i terse ochii i -ura. !ar-inea de dantel# a +atistei se a-#,# de un ac de aur ce l purta la -)t, darul lui <erthe cu o sear# (nainte. 8a,a lui !ar" se schimonosi de $urie. Cuvinte dulci i daruri nedorite de rochii i +relocuri, i ea $usese aa de (nc)ntat#, de recunosc#toare. Cre*use c# Courtena" ii erau prietenii ei. Ce proast# $usese. Acum tia mai +ine. 5 trataser# mai r#u dec)t dac# ar $i $ost una din sclavele lor. .e ridic#, cl#tin)ndu se, i i smulse acul din rochie. 8uria (i d#dea putere. <ra,ul ei drept deschise un arc lar- (n spate, apoi se (ndrept# iute (nainte. <roa pluti, cu aurul sclipind pe deasupra r)ului, apoi se scu$und# (n apa noroioas#, plin# de -unoaie. !ar" au*i pe cineva i*+ucnind (ntr un r)s -ros (n spatele ei. i str)nse pumnul i se (ntoarse s# l atace pe intrusul +at:ocoritor. /#*u un -i-ant, (nc# r)*)nd. &in,ii (i sticleau al+i, pe $a,a nea-r#. !ar" (i l#s# +ra,ul s# cad#. .e sim,i teri+il de contient# de vulnera+ilitatea i de sl#+iciunea ei. % Am mai v#*ut +ra,ul #sta arunc)nd ceva, spuse omul. Ce mai $aci, don=oar#4 Nu ,i l aminteti pe Joshua4 5mul vor+ea en-le*ete3 pe moment, lui !ar" (i veni -reu s# (n,elea-#. Apoi vor+ele (ncepur# s# capete sens. Joshua. Primul vapor pe care l luase din Pitts+ur-h. <ilele de lemn care se desprindeau de pe +alustrad#. /aca i omul cu cu,itul i +ila de lemn nimerindu l (n cap cu un *-omot surd. Privi la ne-rul uria din $a,a ei de parc# ar $i $ost un prieten demult pierdut. Era o parte din timpul $ericit c)nd totul era proasp#t i e'citant, c)nd era (n drum spre o nou# via,#, cu inima plin# de speran,e i (ncredere, c)nd (nc# nu $usese min,it#, (nelat# i $urat#. % Bei, don=oar#, cum ai a:uns s# pl)n-i aa4 % 5h, Joshua, totul e o porc#rie. !# po,i a:uta4 % .unte,i la anan-hie, don=oar#, asta i si-ur. Joshua cl#tin# din cap. Cl#tinase adesea (n timp ce o ascultase pe !ar" povestindu i despre -hinioanele ei. Era un -ust de simpatie, (n,ele-ere, consternare. &ar nu i de dispre,.

% Nu i aa de r#u cum crede,i, totui. 5 putem -#si pe doamna aceea care o caut# pe +unica dumneavoastr#. Ne@ 5rleans nu i aa de mare, cel pu,in cartierul $rance*. Cineva tre+uie s# tie unde locuiete. % Ai s# m# a:u,i4 % <ine(n,eles. /eni,i. /# iau eu vali*a. 8#cur# numai cinci minute p)n# la un col, unde o ne-res# vindea calas, apoi alte cinci minute, urm)nd instruc,iunile ei, p)n# la cl#direa (nalt# de c#r#mid# de pe Ro"al .treet, unde locuia Celeste .a*erac. !ar" (i scutur# noroiul de pe $ust#, respir# ad)nc, apoi ridic# cioc#nelul -reu de alam# de la u#, l#s)ndu l s# cad# cu putere. n acel moment (ncepu s# plou#. n c)teva secunde !ar" era ud# toat#. !a:ordomul care deschise ua era (m+r#cat (ntr o livrea (n stil vechi, cu pantaloni +u$an,i p)n# la -enunchi3 o peruc# al+#, pudrat#, (i (ncadra $a,a maronie. 5 privi pe !ar" a+ruti*at, lipsit de e'presie. > ai $i cre*ut o statuie. % A vrea s# o v#d pe domnioara .a*erac, spuse !ar" (n $rance*#. .pune i c# a venit domnioara !acAlistair. !a:ordomul $#cu un pas (n spate, ridic# o tav# de ar-int de pe o mas# i (nainta spre !ar" cu tava (ntins#. % Cartea dumneavoastr# de vi*it#, domnioar#, spuse el. % Nu am carte de vi*it#3 spune i doar c# sunt aici. .unt ud# toat# i vreau s# intru. % &omnioara .a*erac nu i acas#, spuse ma:ordomul. Puse tava la loc i (ncepu s# (nchid# ua. !ar" o ,inu deschis# cu m)na. &isperarea o $#cea (ndr#*nea,#. % C)nd se (ntoarce4 (ntre+# ea. /a dori s# m# vad#. Pot s o atept. % &omnioara .a*erac e plecat# din ora pentru o s#pt#m)n#, domnioar#. i voi spune c# a,i c#utat o. !a:ordomul (nchise ua. Cura:ul lui !ar" disp#ru. .e spri:ini de u# i (ncepu s# pl)n-#. % Bai, don=oar#, asta n o s# $oloseasc# la nimic, spuse Joshua. 5 s#pt#m)n# trece repede. Poate c# a plecat undeva, s# v# -#seasc# rudele. !ar" (i terse ochii cu cap#tul alului. Joshua avea dreptate. Numai de n ar $i $ost aa de ud#, de nu s ar $i sim,it at)t de r#u, de n ar dispera aa uor. .e str#dui s# *)m+easc#. % mi pare r#u c# m# comport prostete, spuse ea. &ar nu m# simt prea +ine. % Presupun c# ave,i cel mai -ol stomac de pe tot $luviul !ississippi. &e asta v# este r#u. .# ne (ntoarcem s# m)nc#m nite calas la col,. Joshua coti, mer-)nd (ncet3 !ar" se ,inu dup# el, cu pai ov#ielnici. Nu o+serv# c)nd o perdea se trase (n l#turi la $ereastra casei .a*erac. % JacSues, cine era t)n#ra4 (ntre+# $emeia care d#duse (n l#turi perdeaua. Era (m+r#cat# (n haine de v#duv# i era e'trem de palid#, nu paloarea la mod#, ci aceea datorat# +olii i depresiunii nervoase. 8a,a ei sla+# i cearc#nele nu i puteau ascunde $rumuse,ea pe care o avusese odat#. Era o versiune maca+r# a $emeii str#lucitoare din portretul din spatele ei, o $emeie cu aceleai tr#s#turi, dar (n plin# s#n#tate i tinere,e, (m+r#cat# $estiv, pentru un moment special, ,in)nd (n m)n# un evantai de dantel# al+#, deschis pe :um#tate de de-etele ei curioase, di$orme, lun-i, $ine, % 5 c#uta pe domnioara Celeste, madame, spuse ma:ordomul. % n,ele-, spuse Anne !arie .a*erac. Trase perdelele la loc i camera reveni (n semi(ntuneric. % &on=oar# c),i +ani ave,i (n plic4

!ar" mestec# ultima cala, (n-hi,i i spuse; % Trei*eci de dolari. .e sim,ea mult mai +ine cu pr#:itura $ier+inte de ore* (n stomac. 7i ploaia se oprise. Joshua cl#tin# iar din cap. % Cel pu,in am vrut s# v# asi-ur o ca+in# pe vapor, (nc# mai pute,i pleca. <#tr)na Cairo [ueen va $i +ucuroas# s# v# ai+# la +ord. % !ul,umesc, Joshua. &ar tre+uie s# r#m)n. E ciudat, dar de c)nd am sosit aici, am sim,it c# asta i casa mea. Tre+uie s# m# duc la un hotel p)n# se (ntoarce domnioara .a*erac. 7tii vreunul4 % .unt o mul,ime, de la cele cu adev#rat ele-ante, p)n# ia cele mai :alnice dec)t o (nchisoare. Neca*ul este c# unul ele-ant s ar putea s# nu primeasc# o domnioar# sin-ur#. 7i chiar dac# ar primi o, trei*eci de dolari s ar putea s# nu a:un-# p)n# se (ntoarce domnioara .a*erac. &ar poate dori,i o pensiune. Nu i lu'oas#, ca un hotel, dar e respecta+il#. Am a$lat despre una de la unul din pilo,ii de pe [ueen. .ora lui e acum acolo. Nu e $elul de via,# cu care sunte,i dumneavoastr# o+inuit#, dar e curat, m)ncare e din plin i cei trei*eci de dolari ai dumneavoastr# v# pot a:un-e pe dou# luni. 5 conduce o v#duv#. E irlande*#, o cheam# 5=Neil. % .un# per$ect, Joshua. ?nde se a$l#4 .# mer-em chiar acum acolo. % E (n oraul de sus. Nu prea departe. &ar eu nu v# pot duce acolo. E pe Canalul Irlande*, vede,i, (n partea oraului (n care locuiesc irlande*ii. 7i ei (i ur#sc pe ne-ri. A $i un om mort dac# a (ncerca s# mer- pe strada Adele. /# duc p)n# la Canal .treet i vom -#si un poli,ist care s# v# conduc# restul drumului. Pe !ar" o str#+#tu un -)nd cumplit. % 5h, Joshua, ,i am $#cut un r#u teri+il, stri-# ea. Nu tre+uia s# ,i $i cerut niciodat# s# mer-i cu mine la casa .a*erac, s# pleci aa de pe doc. Nu m# po,i l#sa (n -ri:a unui poli,ist. Ai $i arestat (ntr un minut. Nu ai permis de trecere. Ne-rul *)m+i. % Ce (nseamn# un permis de li+er# trecere pentru mine, don=oar#4 .unt un om li+er. % Aici4 (n .ud4 Credeam c# tre+uie s# pleci (n Nord ca s# $ii li+er. Joshua r)se. % Nici (n Ne@ XorG nu sunt at),ia ne-ri li+eri ca (n Ne@ 5rleans, spuse el. Jum#tate din ne-rii pe care i ve*i aici, pe str#*i, sunt li+eri. !ar" (nc# se mai (ntre+a dac# ce spusese Joshua era posi+il s# $ie adev#rat, c)nd a:unser# (n Canal .treet. Nu mai v#*use strada aceea (nainte. &e+arcaderul de la cap#tul ei era complet di$erit de restul str#*ii. Canal .treet era cel mai lar- +ulevard din America, un lucru pe care !ar" nu l tia, dar de care (i putu da seama. Trotuarele lar-i, cu iruri de pomi, m#r-ineau o strad# pavat#, de trei ori mai lat# dec)t cele din cartierul $rance*. Pe partea opus# a acestei str#*i se a$la o alee lar-#, cu copaci, cu iar+# su+ ei i o potec# (n centru. n spatele ei mai era o a doua strad# lar-#, apoi alt trotuar m#r-init de un ir de copaci. Trotuarele i poteca erau pline de $emei +ine (m+r#cate i de +#r+a,i care se plim+au, discut)nd. Tr#suri ele-ante se deplasau rapid de a lun-ul str#*ii du+le, pavate. Cl#dirile p#reau noi i $rumoase. Nimic nu sem#na cu Ne@ 5rleans ul pe care !ar" (l v#*use (mpreun# cu Courtena" ii. i aminti ce (i spusese Carlos; Canal .treet era linia desp#r,itoare (ntre americani i $rance*i. Parcul din mi:loc era pro+a+il acel 1teren neutru0, -)ndi !ar". 1Ce $rumos este, (n special pentru un parc cu un nume aa de r#*+oinic. 7i ce deose+it# e strada asta. .e pare c# Ne@ 5rleans ul are mereu surpri*e pentru mine. <une i rele. !ai +ine a $i pre-#tit# pentru ele0.

n ciuda inten,iilor ei, !ar" nu era pre-#tit# pentru surpri*ele pe care avea s# i le o$ere Irish Channel. Poli,istul $usese $oarte ama+il. i luase vali*a i o condusese de a lun-ul unei str#*i care spunea c# se numete !a-a*ine. !ar" (i spusese c# se putea descurca i sin-ur#, dar nu peste mult se (ndoi i ea de asta. l (ntre+# pe poli,ist c)t mai era p)n# la pensiune. 1!ai pu,in de o mil#0, r#spunse acesta. 7i totui lui !ar" i se p#ru prea mult pentru starea (n care se a$la. !ai (nt)i, o intri-ar# ma-a*inele i casele pe l)n-# care treceau. Apoi o (nc)ntar#. 7irul de case solide ale peri$eriei $#cu loc unora ae*ate (n mi:locul unor -r#dini imense. 1Toate sunt aa de $rumoase0, -)ndi ea. !ulte din ele aveau -alerii cu coloane3 toate aveau por,i din $ier $or:at, +alcoane, -arduri. 7i (n acelai timp, trotuarul din c#r#mid# sau piatr# de pava: $#cu loc unor pun,i de lemn pe care era destul de periculos de mers. 7i str#*ile erau lunecoase din cau*a noroiului i a altor lucruri imposi+il de identi$icat. Canale de scur-ere, pu,in ad)nci, (n$undate, m#r-ineau str#*ile, uneori, ca s# traverse*e, tre+uia s# sar# peste ele i chiar dac# prin unele locuri mai era c)te o piatr# pe care s# ,i po,i spri:ini piciorul, i aceasta se cl#tina. 7i apoi mirosul acela -re,os de -unoaie putrede. C)nd trecur# de strada !a-a*ine, pun,ile de lemn disp#rur#. % Pensiunea e doar peste cinci cl#diri, spuse poli,istul, vesel. !ar" (ncerc# s# *)m+easc#. Cu $iecare pas sim,ea c# (i este tot mai -reu s# ridice piciorul. Noroiul i se prinsese de panto$i, pe care (i sim,ea acum -rei ca plum+ul, i picioarele continuau s# alunece. 5 cl#dire, apoi dou#. 1Pot re*ista0, (i spuse ea 1aproape c# am a:uns. Numai strada e aa de proast#3 casele sunt $rumoase. Nu sunt prea mari, dar sunt $rumoase0. Trei cl#diri, patru. Au*i un ,ip#t ascu,it de animal i se pomeni c#*ut#, spri:inindu se (n m)ini i (n -enunchi, prea speriat# ca s# pl)n-#. i (ntoarse capul i se pomeni privind $a,a micu,#, (ncadrat# de +ar+#, a unui ,ap. % /# sim,i,i +ine, domnioar#4 Poli,istul o lu# de +ra, i o a:ut# s# se ridice (n picioare. % .unt murdar# din cap p)n# n picioare, spuse !ar", sl#+it#, nemaiput)ndu i re,ine lacrimile. % Baide,i, -ata, nu e ca*ul s# pl)n-e,i6 Poli,istul se sim,ea (ncurcat. 5 -r#+i pe !ar" de a lun-ul str#*ii i o l#s#, (mpreun# cu vali*a ei, (n pra-ul unei cl#diri cu dou# eta:e. % /e,i $i (n si-uran,# acum, spuse el. cu o voce pornit# din inim#. &oamna 5=Neil va avea -ri:# de dumneavoastr#. i duse m)na la casc#, a salut, apoi se -r#+i s# scape de -ri:a ei. !ar" +#tu la u#. Au*ea pe cineva c)nt)nd (n#untru. 1&ea &omnul s# $ii acas#0, se ru-# ea (n t#cere, 1i s# $ii +un# cu mine0. 8emeia care deschise ua era cea mai m#run,ic# persoan# adult# pe care o v#*use !ar" vreodat#. 5 clip#, !ar" cre*u c# era un copil. Apoi v#*u uvi,ele c#runte din cosi,ele ei castanii, (mpletite (n :urul capului, i ridurile care se $ormau (n :urul ochilor al+atri c)nd $emeia *)m+i, v#*)nd o. % .# m# +at# s$)ntu= dac# nu eti cea mai murdar# ar#tare pe care am v#*ut o vreodat#. Intr# i spune mi cine eti. Eu sunt v#duva 5=Neil. % Numele meu e !ar" !acAlistair. % Intr#, !ar" !acAlistair. n +uc#t#rie e cald i ceainicul d# (n clocot. !ar" nu $usese (n via,a ei at)t de recunosc#toare. % !ul,umesc.

Acesta $u sin-urul cuv)nt pe care (l -#si (n clipa aceea3 (i era imposi+il s# e'prime ce sim,ea. &ar nu recunotin,# voia v#duva 5=Neil drept plat#. &e (ndat# ce o ae*# pe !ap" (n $a,a $ocului, cu o ceac# de ceai (n m)n#, $emeia aceea iute, mititic#, trecu la a$aceri. % 5 s# mi pl#teti trei dolari pe s#pt#m)n#. n avans, p)n# o s# $iu si-ur# cine eti3 apoi ai s# mi po,i pl#ti i la s$)ritul s#pt#m)nii. Nu te cunosc, !ar" !acAlistair, aa c# dac# nu ai +anii acum, po,i s# ,i +ei ceaiul i s# pleci. % Am +anii2 !ar" (ncepu s# i scotoceasc# prin +u*unar. % Asta i +ine. Po,i s# mi i dai mai t)r*iu, dup# ce te (nc#l*eti i te usuci. !icul de:un ,i se va servi la ase i cina seara la apte. &ac# (nt)r*ii, m#n)nci ce a mai r#mas, i asta (nseamn# (n -eneral nimic. &ac# vrei s# ,i asi-ur pachetul de pr)n*, te mai cost# un dolar (n plus pe s#pt#m)n#. Eti de acord4 !ar" d#du din cap c# da. .e (ntre+a (n ce consta 1pachetul de pr)n*0, dar nu era timp de (ntre+#ri. &oamna 5=Neil vor+ea prea repede pentru (ntreruperi. % Po,i s# $aci o +aie aici (n +uc#t#rie. Eu $i'e* ora i asi-ur cada. Tu (,i aduci apa i o (nc#l*eti, apoi cure,i cada c)nd ai terminat. &ac# nu mi place cum ai cur#,at o, va tre+ui s o $reci din nou. 8olosirea c#*ii i a prosopului cost# dou#*eci i cinci de cen,i. Eu o$er s#punul pentru +aie, dar c)nd (,i vei sp#la hainele, o vei $ace cu s#punul t#u. E o cad#, (n curte, i o $r)n-hie de ru$e. /ei putea $olosi $ierul i masa de c#lcat, dar numai atunci c)nd n am eu nevoie de ele. Am s# ,i dau ceara$uri curate, la $iecare dou# s#pt#m)ni, duminica, i nic#ieri n ai s# -#sete perne mai +une dec)t cele de pe paturile mele. Ai -ri:# s# ,i odihneti numai tu capul pe ele, $iindc# alt$el vei $i dat# a$ar#. Am un vor+itor unde te poate vi*ita prietenul t#u, dac# ai unul, dar ua va $i l#sat# deschis#, dac# nu te deran:ea*#. Asta e o cas# cretineasc# i nu voi $ace loc p#catului su+ acoperiul ei. &ac# eti de acord cu aceste condi,ii, !ar" !acAlistair, o s# ,i umplu iar cana, (n timp ce tu ai s# sco,i +anii, i apoi am s# ,i ar#t camera ta. Ast#*i e miercuri. Po,i s# mi pl#teti un dolar i trei*eci de cen,i p)n# la s$)ritul s#pt#m)nii sau patru dolari dou#*eci i cinci i pentru s#pt#m)na viitoare. &e o+icei iau chiria s)m+#ta. !ar" (i pl#ti doamnei 5=Neil patru dolari i dou#*eci i cinci de cen,i. n schim+, primi un pat (n-ust (ntr o camer# (n-ust# i o lec,ie de via,#. >a pensionul m#n#stirii (i $#cuse sin-ur# patul, *i de *i, su+ suprave-herea atent# a c#lu-#ri,elor, la $el cum sin-ur# (i $#cuse i rochia pentru a+solvire. Asta $#cea parte din educa,ia domestic#. &ar nu tia s# $ac# ceva $#r# suprave-here i indica,ii. &up# ce i sp#l# $a,a, se schim+# i i piept#n# p#rul, !ar" o c#ut# pe doamna 5=Neil i i ceru a:utorul. % 5 s# m# (nv#,a,i cum s# mi sp#l i s# mi calc rochiile4 Cea pe care vreau s# o port e teri+il de murdar#. /#duva (i ridic# privirea de pe carto$ul pe care l cur#,a. % .# te (nv#,4 Ce vrei s# spui4 % Nu tiu s# sp#l. ntotdeauna au $#cut o al,ii pentru mine. Am venit la Ne@ 5rleans direct de la coal#. mi caut +unica2 7i (i povesti v#duvei (ntrea-a istorie a neca*urilor ei. n timp ce !ar" vor+ea, doamna 5=Neil continua s# cure,e carto$ii. nainte ca !ar" s# termine de povestit, carto$ii erau de:a cur#,a,i, i doamna 5=Neil se apucase s# i taie. C)nd !ar" termin#, ea (nc# mai continua cu t#iatul.

T#cerea ei o deran:a pe !ar". Atept# p)n# ce v#duva puse carto$ii t#ia,i (ntr un ceaun. n timp ce doamna 5=Neil se omora s# $i'e*e ceaunul pe un -r#tar cu picioare, tot t#c)nd, !ar" se ridic# i veni al#turi de ea. % Ce crede,i, doamn# 5=Neil4 N am $ost tratat# (ntr un mod ruinos4 !icu,a v#duv# (i ridic# privirea spre ea. % Ce cred4 Cred c# eti cea mai mare proast# care a pus vreodat# piciorul (n aceast# +uc#t#rie. Asta este. Fine m)nerul #sta p)n# $i'e* -r#tarul mai sus. n$#c# m)na lui !ar" i o puse la trea+#. C)nd, spre mul,umirea ei, lucrurile se aran:ar#, (i puse m)inile (n olduri i o privi pe !ar" din cap p)n# n picioare. % Nu pari ne+un#, spuse ea dup# e'aminare, (nsemn# c# tre+uie s# $ii proast#. Ce te ai $i ateptat de la mine, $eti,o4 Ce voiai4 .impatie $iindc# ,i ai pierdut cutia4 8iindc# +#tr)nul t#u tat# nu te a $#cut +o-at#4 8iindc# nu ,i ai cunoscut niciodat# mama4 Ceea ce v#d (n $a,a mea e o t)n#r# s#n#toas# care ateapt# ca +unul &umne*eu s# $ac# totul (n locul ei i s# i serveasc# lumea pe tav# $#r# ca ea s# mite un de-et. &e:a ai avut parte de mai mult dec)t ,i se cuvine, !ar" !acAlistair. E timpul s# munceti un pic pentru restul. !ar" r#mase tr#snit#. /#duva 5=Neil o citise corect3 atepta simpatie i nu tia ce s# $ac# dac# nu i se ar#ta. % .cu*a,i m#, v# ro-, spuse ea. Cred c# o s# m# duc s# m# (ntind vreo c)teva minute. Nu m# simt prea +ine. !ar" (i au*i tremurul din voce i se dispre,ui pentru asta. 1N o s# i dau +#tr)nei #steia (n-ro*itoare satis$ac,ia de a vedea c# m a $#cut s# pl)n-0, (i promise ea. P#r#si +uc#t#ria cu capul sus i -ura (ncletat#, ca s# i opreasc# tremurul +#r+iei. C)nd a:unse (n camera ei, descoperi c# nu mai voia s# pl)n-#. Era prea sup#rat#. Nu era (nc# dou#spre*ece *iua, dei lui !ar" i se p#rea c# trecuser# de:a sute de ore. Erau mai +ine de apte ore p)n# la cin#. !ar" le petrecu -hemuit# pe patul tare. aliment)ndu i $uria din $oamea ce devenea tot mai acut#. ncepu cu doamna 5=Neil i vor+ele ei aspre, trecu la Joshua, condamn)ndu l c# o trimisese (n locul #sta, apoi la Carlos Courtena", la $amilia lui, la servitorii lui, la prietenii lui. 7i chiar la Jeanne. n special la Jeanne. Jeanne o+,inuse ceea ce voia. .e va m#rita cu /almont .aint <rKvin. 1N avea importan,#0, (i spuse !ar". .em#nau unul cu altul. Am)ndoi erau -oi, vanitoi i proti. /almont nu reac,ionase (n nici un $el la e$ortul pe care l $#cuse ea pentru a i mul,umi pentru ama+ilitatea lui din acea prim# i (nsp#im)nt#toare sear# pe care o petrecuse (n Ne@ 5rleans. .eara aceea (n care Rose JacGson o tr#dase at)t de murdar. !ar" (ncepu s# +at# cu pumnii (n pat c)nd (i aminti de Rose. Cea mai rea i mai crud# dintre cei ce a+u*aser# de ea. Rose, care o $#cuse s o admire, s# se atae*e de ea, care o min,ise cu vor+e i cu accent mieros, care (i $urase tot ce avea, inclusiv istoria $amiliei ei, i care (ncercase s# i $ure viitorul, trans$orm)nd o (n una din creaturile acelea din -r#dina de o $rumuse,e $als#. &a, Rose $usese cea mai rea. Era necinstit# p)n# (n str#$undul $iin,ei. 8iece cuv)nt pe care (l spunea era o minciun#. !in,ea prin ceea ce spunea i prin ceea ce nu spunea. 1E'act ca tat#l meu0. !ar" (ncerc# s# scape de acest -)nd. &ar cuvintele (i r#sunau (n cap ca nite clopote. ncerc# s# vise*e cu ochii deschii, aa cum $#cuse de at)tea ori (n trecut3 (i rev#*u tat#l, prea ocupat ca s# i scrie, s o vi*ite*e, s# i petreac# timpul cu ea (n vacan,e3 (i dovedea dra-ostea trimi,)ndu i couri cu m)nc#ruri i dulciuri scumpe. 5 trimisese de acas# pentru c# mama ei

vitre-# dorise asta. /oise s# o ,in# departe de prietenii lui, i prin urmare (i invita la el acas# de Cr#ciun, c)nd tia c# !ar" nu era acolo. Niciunul dintre ei nu i $#cuse nici un +ine. n $a,a ei (i pierduser# alura ma-ic#. .au ea (i pierduse puterea de a se (nela cre*)nd (n ei. 1Tat#l meu a $ost un mincinos0, opti !ar". !intea (i s#rea din amintire (n amintire, (ncerc)nd s# aduc# dove*i (n spri:inul celor a$irmate, (ncerc)nd s# re$u*e dra-ostea aceea a+solut# pe care o sim,ise pentru el. &ar dra-ostea aceea de:a trecuse3 nici nu $usese vreodat# real#, din cau*# c# cel pe care (l iu+ise nu $usese vreodat# real. l inventase ea (ns#i. 1Nu mi mai pare r#u c# a murit0, (i spuse ea. 1Acum nu mai tre+uie s# (ncerc s# i c)tidra-ostea, $iindc# e mort. 7i ea, so,ia lui, e ca i moart#. N o voi mai vedea niciodat# i m# +ucur de asta. E o $emeie rea. !# +ucur c# nu e mama mea. Niciodat# nu mi a pl#cut. Adev#rul este c# (n to,i anii aceia (n care credeam c# o ador, nici m#car n am pl#cut o vreodat#. !in,ea i ea, numindu m# 1$iica mea0, r#spun*)ndu mi c)nd eu (i spuneam 1mam#0; Ei to,i min,eau, to,i. 7i la $el eu (ns#mi. !ar" (i acoperi urechile cu m)inile de parc# ar $i voit s# amu,easc# cuvintele pe care le au*ea (n mintea ei. &ar cuvintele nu se l#sar# amu,ite. 1Tu ai min,it mai mult dec)t oricare din ei0, spuneau cuvintele. 1&e $iecare dat# c)nd -#seai o scu*# pentru tat#l t#u, min,eai. &e $iecare dat# c)nd spuneai c# eti $ericit#, min,eai. &e $iecare dat# c)nd tr#iai vis)nd cu ochii deschii, era o minciun#. >e credeai i lor minciunile, $iindc# voiai s# $ie adev#rate, pentru c# nu voiai s# ve*i ce era (n spatele lor, $iindc# ,i era $ric# de ce puteai -#si. &in toate minciunile, acestea erau cele mai rele, $iindc# mincinosul erai tu i te min,eai pe tine (ns#,i0. !intea lui !ar" era un caleidoscop, r#s$oit de o m)n# nev#*ut#. Toate locurile luminoase din memoria ei se deplasau, $ormau modele noi i vedea totul cu, al,i ochi. 1/#duva 5=Neil a avut dreptate0, -)ndi ea. 1Am $ost o proast#0. 8uria pe care o sim,ea $a,# de to,i cei care o tr#daser# se accentua3 deveni o $urie $a,# de ea (ns#i, $a,# de lumea de vis (n care tr#ise i cre*use. Pe peretele de care se spri:inea patul at)rna o mic# o-lind# de +u*unar. !ar" se privi (n ea, spun)ndu i; 1Ai $ost o proast#, !ar" !acAlistair. Acum ai s# te schim+i. 5ric)t te ar costa asta, va tre+ui s# tr#ieti $#r# vise. Nu ai pe nimeni, (n a$ar# de tine (ns#,i. 8# din tine o persoan# (n care s# po,i avea (ncredere0. Au*i un clopo,el sun)nd. Au*ise p)n# acuma ca prin cea,# sunetele din cas# i din strad#, dar nu le luase (n seam#. Acum, sunetul clopo,elului $usese un semnal care i aduse (n contiin,# i celelalte sunete. Erau voci, stri-#te, r)sete, *-omote de animale, de ro,i sc)r,)ind, de c)ntece. 7i mirosuri. &e str#*i, de noroi, de -unoi, de iar+#, de animale, de $iori, de m)ncare. !ar" se scul# (n picioare i se (ntinse, s# i de*mor,easc# trupul. .e sim,i cuprins# de un $ior. Toat# lumea era (n :urul ei, atept)nd s# $ie privit# dintr o nou# perspectiv#. >umea era aa cum era, nu cum voia ea s# $ie. >umea avea s# $ie alta acuma, $iindc# ea (ns#i era alta. &eschise ua camerei i iei s o (nt)lneasc#. n timp ce !ar" a+ia se acomoda cu noile (mpre:ur#ri i cu noua sa cas#, o $urtun# i*+ucnise (n casa Courtena". n diminea,a aceea aler-ase spre camera mamei ei, atept)ndu se s# aud# c# /almont (i ceruse m)na. n loc de asta, <erthe (i spusese c# /almont ceruse s# l (nt)lneasc# pe tat#l ei (n le-#tur# cu !ar", cu un secret din trecutul acesteia, at)t de ruinos, (nc)t tre+uia s# $ie alun-at#.

% !arie4 /almont l a v#*ut pe tata (n le-#tur# cu !arie i nu cu mine4 Jeanne se aruncase pe patul maic# sii, *-uduit# de pl)ns. <erthe (ncercase tot ce putea s o liniteasc#, dar $#r# $olos. C)nd !arie >aveau sosi s o coa$e*e pe Jeanne pentru un de:un o$icial, le -#si pe am)ndou# (n lacrimi. Cau*a, (i spusese <ertha, era $aptul c# prietena lui Jeanne plecase. % 5chii $rumoi ai domnioarei vor $i des$i-ura,i, spuse !arie >aveau. Am s# i $rec t)mplele ca s o calme*. Apoi am s# i $ac o solu,ie pentru ochi. 7i pentru dumneavoastr#, doamn#. 5 ridic# uor pe Jeanne, ae*)nd o pe un scaun, se duse (n spatele ei, $rec)ndu i $runtea cu mic#ri puternice, circulare, optind cuvinte stranii (n ritmul spiralelor hipnotice. n timp ce lucra, !arie se -)ndea la !ar" !acAlistair. &ei (i ascunsese +ine (nc)ntarea, !arie (nc# mai r)dea (n secret. .a*erac aceea va $i e'trem de $urioas# c# (i sc#pase victima. Asta (i pl#cea lui !arie3 n o putea su$eri pe Celeste i nu avea nimic (mpotriva lui !ar". Acum, $ata nu va mai muri. C)teva dureri de cap o s#pt#m)n#, dou#, o sl#+iciune a mem+relor c)teva *ile, i apoi totul va $i +ine. 7i ea (i va p#stra mone*ile de aur. ?n $inal dintre cele mai $ericite. !icu,a Courtena" era acum linitit# 9 !arie d#du din cap spre <erthe, (i duse de-etul la -ur#, ordon)nd linite, apoi se ocup# de sticlu,ele cu lichide pe care le scotea din -eant#. % !uia,i un tampon (n asta, doamn#, (i spuse ea lui <erthe, i pune,i vi l peste ochii (nchii timp de o or#, pe c)nd v# odihni,i. Eu m# duc cu domnioara (n camera ei s# i sp#l ochii i s# i $ac p#rul. Jeanne o urm# pe !arie ca (n trans#. A-ita,ia (i reveni c)nd !arie (i termina coa$ura. % ?it# te la mine, stri-# ea. .e a-#,# de +ra,ul lui !arie. % Nu sunt $rumoas#4 % .unte,i $oarte $rumoas#, domnioar#. % Atunci, de ce omul pe care (l iu+esc nu m# vrea4 .unt de*olat#. Tre+uie s# $ie ceva de $#cut. .e spune c# tu2 a:u,i oamenii ca mine2 c# e'ist# vr#:i2 $armece2 lo,iuni2 !arie (nl#tur# m)na lui Jeanne de pe +ra,ul ei. % E'ist# ast$el de lucruri, domnioar#. n$ipse un pieptene (n p#rul lui Jeanne, s# i ,in# +uclele lun-i (n spatele urechii st)n-i. % Tre+uie s# $ac ceva, orice. Cum s# procede*4 5chii lui Jeanne erau imploratori. % Este necesar s# se cunoasc# (mpre:ur#rile, domnioar#, numele omului i unde locuiete. 7i, ast$el de $armece cost# +ani. % Nu am +ani. Nu vrei altceva4 Perlele mele4 Capa mea de +lan#4 Rochia mea de la Paris. E pres#rat# cu perle. !arie privi cutia de cati$ea cu ira-ul de perle al lui Jeanne. Erau, dup# cum (i d#du ea seama, de prima calitate, per$ect asortate, sclipeau ad)nc. /alorau mii, valorau mai mult dec)t dra-ostea oric#rui +#r+at, (n opinia ei. Ce proaste erau $emeile. 7i +#r+a,ii. C)ti-ase o avere din ast$el de prostii. % E un copac (n col,ul -r#dinii din spatele catedralei, spuse ea. >a um+ra lui, un in$irm vinde pr#:ituri din nuc# de cocos. n trunchiul lui e o -aur# de m#rimea unei m)ini. Pune,i perlele (ntr o +atist# i arunca,i le (n -aur#. 5 s# v# aduc ce dori,i a doua *i. % &ar vreau acum. Ia i perlele acum. % Nu aa se $ac lucrurile de $elul #sta, domnioar#. Tre+uie s# $ace,i cum va spun, sau nu ve,i reui.

% 5 s# $ac, o s# $ac. /oi $ace tot ce ai s# mi spui s# $ac. Numai s# m# a:u,i, te implor6 !arie $#cu un pas (n spate, s# priveasc# p#rul lui Jeanne. Era per$ect. ncepu s# i pun# la loc (n -eant# pome*ile i lo,iunile. % 7i numele i adresa +#r+atului4 % /almont .aint <rKvin. >ocuiete pe o planta,ie, (n susul $luviului. .e numete <enison. !arie d#du din cap c# a (n,eles. Jeanne (i scrut# $a,a, c#ut)nd s# vad# o e'presie de comprehensiune, de consolare, de (ncredere (mp#rt#it#2 un semn c# e'ist# o posi+ilitate de succes. &ar nu v#*u nimic, nici o reac,ie. !arie atept# p)n# ce se (ndep#rt# de casa Courtena". Apoi (i d#du capul pe spate i r)se p)n# o durur# $#lcile. Chiar i c)nd (ncepu ploaia i o lu# la $u-# spre cas#. !arie continu# s# r)d#. C)nd a:unse la casa de pe strada .aint Anne, era ud# leoarc#, dar (nc# mai chicotea. Casa era ae*at# cu spatele la strad#, un $apt neo+inuit (n cartierul $rance*, iar curtea de la intrare era plin# cu vi,# de vie netuns# ce se (ntindea su+ +anani. 5 $run*# mare, plin# cu pic#turi de ploaie (i eli+er# povara pe capul lui !arie c)nd aceasta deschise poarta din -ardul d#r)mat, $ormat din ,#rui (nal,i. !arie o (n:ur# amical, *)m+ind. Nimic nu putea dep#i cara-hiosl)cul de a $i $ost (nchiriat# s# i $ac# $armece lui /almont .aint <rKvin, /al i !arie erau prieteni apropia,i, dei aproape nimeni nu tia lucrul #sta. Aceast# prietenie era o curio*itate, av)nd (n vedere $irile lor. /al privea tinerele $emei ca pe nite creaturi lipsite de inteli-en,#, care tre+uiau cucerite i $olosite dac# erau dintr o clas# social# in$erioar#, i tratate cu indi$eren,# dac# erau la acelai nivel social cu el. Asta era atitudinea o+inuit# a tuturor +#r+a,ilor, i /al nu se (ntre+ase niciodat# dac# era potrivit# sau +a. !arie (i considera pe +#r+a,i $oarte uor de manipulat i dominat, pentru pro$itul i pl#cerea ei. Totui, (n ca*ul acestei prietenii, $iecare din ei (l respecta, (l admira i se +ucura s# $ie (n compania celuilalt. 7i apreciau aceast# prietenie (n special din cau*a insolitului ei. .e (nt)lniser# (n urm# cu aproape dou#*eci de ani, c)nd /al era un adolescent de treispre*ece ani, pe punctul de a pleca la coal#, la Paris. <#tr)na ne-res#, care $usese doica tat#lui lui i apoi a lui, (l adusese la mama lui !arie, anterioara re-in# voodoo. /oia s# i $ac# nite $armece, un talisman, s# l prote:e*e (n 8ran,a i s# l $ac# s# vin# s#n#tos (napoi, acas#. /al era (ncurcat, dar docil. .im,ea o ad)nc# a$ec,iune pentru doica lui. ?rm# toate instruc,iunile re-inei voodoo, se supuse tuturor nepl#cerilor i in-erin,elor unei ceremonii, ,inut# (n miros -reu de t#m)ie, i accept# pun-a cu 1atotputernicul -ris -ris0 cu o e'presie de recunotin,#. i pierdu cump#tul doar o sin-ur# dat#, c)nd o creatur# cu p#r s)rmos (i s#ri (n c)rc# pe c)nd trecea pe su+ +anani (n drum spre cas#. Era !arie, pe atunci doar de patru aniori. Au*ise ce se spunea despre el, anume c# avea s# mear-# la Paris, (l implor# s# i trimit# o adev#rat# p#pu# $ran,u*easc# din cear#, s# se :oace cu ea. !aic# sa (l eli+er# pe /al de neavenita (m+r#,iare a lui !arie i +#tu copilul. &ar /al (i promise p#pua i se ,inu de cuv)nt. !arie (nv#,ase s# scrie, aa (nc)t s# i poat# trimite o scrisoare de mul,umire. 7i pentru a i cere rochii noi pentru p#pu#. &e a lun-ul anilor, coresponden,a, dei nere-ulat#, ca i darurile, continuar#. C)nd !arie se maturi*#, scrisorile ei devenir# cea mai e'act# i amu*ant# m#rturie a evenimentelor din Ne@ 5rleans. 7i (ntre+#rile ei despre Paris i 8ran,a (l $#ceau pe /al contient de lucruri pe care, alt$el, le ar $i i-norat sau ne-li:at. i trimitea lui !arie c#r,i, desene i *iare. Ea (i trimitea ier+uri i condimente esen,iale pentru +uc#t#ria creol#, cu instruc,iunile de $olosire.

7i, cum se (nt)mpl# adesea (n asemenea scrisori, $iecare din ei (i m#rturisea -)ndurile i emo,iile, pe care niciodat# nu le ar $i (ncredin,at unei persoane mai apropiate. nainte ca /al s# se (ntoarc# la Ne@ 5rleans, intimitatea lor era aa de puternic# (nc)t nici ocul (nt)lnirii $a,# (n $a,# nu ar $i putut o distru-e. 7i era sporit# de $aptul c# am)ndoi evitaser# s# o trans$orme (ntr o posi+il# distructiv# a$acere amoroas#. !arie cunotea inima i mintea lui /almont mai +ine chiar dec)t el (nsui. Ar $i $ost o -lum# superlativ# dac# l ar $i putut vr#:i pentru micu,a Courtena". &ar (i cunotea limitele. Cu toat# puterea ei, nu putea totui $ace asta. /a tre+ui s# recur-# la trucul pe care l $olosea de re-ul# pentru $emeile de cate-oria lui Jeanne. &ac# va ,ine, i ar :uca $esta i lui /al. &ei niciodat# nu i ar $i putut spune care era partea ei (n a$acerea asta, s ar $i putut amu*a p)n# la s$)ritul vie,ii. Intr# (n cas# i i l#s# hainele ude s# cad# -r#mad# pe podea. H)m+ind, $redon)nd, -oal#, $rumoas#, um+la de colo colo prin +uc#t#rie, adun)nd in-redientele pentru lo,iunea de dra-oste pe care urma s o dea (n schim+ul perlelor lui Jeanne. &ra-ostea era o mar$# aa de avanta:oas#. Chiar mai mult dec)t ura. !arie (i aminti c# tre+uie s o in$orme*e pe Celeste .a*erac despre plecarea lui !arie !acAlistair. >a urma urmelor, *iua asta era una din cele mai satis$#c#toare de care avusese parte. ncepu s# c)nte, (n timp ce amesteca pul+erile (ntr un vas. .pera sincer ca durerile de cap pe care i le provocase lui !ar" !acAlistair s# nu $ie insuporta+ile. !ai ales c# nu i putea trimite antidotul. C)nd (ncepu ploaia, /almont .aint <rKvin (i d#du p#l#ria :os de pe cap. .im,ea c# ume*eala r#coroas# (i $ace +ine, (ntruc)t su$erea de o acut# durere de cap, urmare a unei nop,i cu prea mult vin i $#r# somn. .e mustr# sin-ur pentru prostia lui. .e*onul de producere a *ah#rului era prea scurt ca s# ,i pier*i timpul cu :ocul de c#r,i i cu +#utura. Ar $i tre+uit s# ia calul i s# aler-e la <enison imediat dup# spectacolul de la 5per#. Totui, ce altceva ar $i putut s# $ac# dec)t s# se (nt)lneasc# cu Carlos Courtena", odat# ce o recunoscuse pe $ata din lo:a acestuia4 Carlos tre+uia prevenit c# (nso,itoarea $iicei lui nu era o companie potrivit# pentru o $at# inocent#. nt)lnirea (i l#sase (n -ur# un -ust de*-ust#tor, un -ust de murd#rie, de +)r$eal# m#runt#, de tr#dare. Aa c# +#use i mai mult# ampanie. ?rmaser# apoi c)teva repri*e de $aro cu nite prieteni, ca s# i alun-e (ntre-ul episod din minte. Cele c)teva pahare i c)teva repri*e de :oc se $#cur# de $apt mai multe, i o -lum# nelalocul ei avu ca urmare o provocare la duel, drept care (n *orii *ilei se a$la (n -r#dina din spatele catedralei. Inten,iona ca la s$)ritul duelului s# i (n,epe doar +ra,ul oponentului, s# i stoarc# doar o pic#tur# de s)n-e. &ar era +eat i (l r#ni pe om (n um#r, din -reeal#. l r#ni serios &umne*eule6 Toat# seara nu $#cuse altceva dec)t o serie de -a$e, r#nise, a$ectase via,a altora. Era de*-ustat de el i de via,a pe care o duce. Nici m#car r#*+oiul cu vremea capricioas# nu era su$icient ca s# l scoat# din starea (n care se -#sea. Nu se putea concentra la ceea ce avea de $#cut. &urerea de cap sporea odat# cu amintirea evenimentelor nepl#cute din seara trecut#. Carlos Courtena" parc# $usese un taur r#nit. /oise s# aler-e acas# i s o omoare pe americanca aceea, dac# /almont n ar $i $#cut sin-urul lucru oare tia c# l va opri i anume, dac# nu l ar $i prevenit ar $i putut a$ecta reputa,ia lui Jeanne. &e $apt, reputa,ia lui Jeanne era de:a ceva $ra-il. /al nu putea s# nu i dea seama de asta. 8ata iradia se'ualitate, dorin,#, disponi+ilitate. Numai amintirea mesa:ului ei de dorin,e $ier+in,i (i provoca o nedorit# a-ita,ie (n ale. Pe to,i s$in,ii, ar $i meritat s o ai la pat6 Ar $i $ost o e'perien,# chiar i pentru un +#r+at aa de e'perimentat ca el. N ar $i putut spune asta despre t)r$a americanc#. P#rea tot aa de (nvechit# i de primitiv# ca i >ilith. Curios c# p#rea aa de inocent#. Rose JacGson (i antrena +ine $etele. /al *)m+i la

ideea c# una din $etele lui Rose (i croise cumva drum la ad#postul ultraconservatoarei <erthe Courtena". Procedase drept d)nd o la iveal#, dar nu putea s# nu i admire m#iestria. i aminti cum, cu o noapte (nainte, Philippe Courtena" (l plictisise povestindu i despre rarele virtu,i ale acestei $ete. Rare, cate-oric. Ine'istente. /al se (ntre+a ce l $ermecase pe Philippe aa de mult. El nu o+servase nimic deose+it. >a nai+a cu toate astea, pierduse prea mult timp -)ndindu se la $emei. &#du pinteni calului. l atepta *ah#rul care tre+uia produs i c#ru,ele se deplasau mult prea (ncet. &up# ce se va termina cu munca, va mer-e la ora i va petrece o s#pt#m)n# cu o curv# ca lumea (n apartamentul pe care l ,inea la hotelul .aint >ouis. Poate $ata aceea a lui Rose, Anna+el. Avea sim,ul umorului (i aminti c#, odat#2 Celeste .a*erac $u de a dreptul $urioas# c)nd a$l# c# !ar" plecase. Rupse +iletul lui !arie >aveau (n *eci de +uc#,ele, le arunc# pe duumea i (ncepu s# le calce (n picioare, morm#ind tot timpul ceva printre din,ii (ncleta,i. n mi:locul paro'ismului, se opri +rusc. .e aplec#, duc)ndu i m)na la -ur#, cu capul ridicat, ascult)nd nite sunete care nu veneau de nic#ieri. Apoi se l#s# (n -enunchi i (ncepu s# adune cu $rene*ie +uc#,elele de h)rtie risipite pe podea, -)ndindu se c# cineva le ar putea -#si, ar putea re$ace mesa:ul acela care o le-a de (ncercarea de crim#. C)nd $ur# toate adunate -r#mad# (n $a,a -enunchilor ei, le (n-hi,i. Apoi co+or( sc#rile, spre camera de *i a mamei ei, la ca$ea. % Fi a pl#cut lacul, Celeste4 (ntre+# a+sent# Anne !arie .a*enac. % &estul de mult. &oar hotelul i deservirea las# de dorit. % Nimeni nu se duce acolo iarna. !# surprinde c# era deschis. % Au deschis un apartament pentru mine. Nu ,i aminteti, mam#4 .untem proprietarii hotelului. Cei mai mul,i din $amilie se duc acolo vara. Nu tiu de ce. Nu mi place lacul vara3 e prea a-lomerat. &e $apt, lui Celeste nu i pl#cea lacul (n nici un anotimp. Nu su$erea s# stea departe de casa din Ro"al .treet unde domnia (i era (n a$ar# de orice discu,ie. &ar lacul $usese sin-urul loc la care se putuse -)ndi i sim,ea nevoia s# $ie plecat# atunci c)nd !ar" !acAlistair va muri i va $i (nmorm)ntat#. i era team# ca entu*iasmul ei s# nu devin# vi*i+il. Acum era clar c# acele *ece *ile mi*era+ile petrecute la hotel (nsemnau timp pierdut. Hece *ile de (n-ri:orare c# cineva ar putea spar-e lac#tul de la dulapul ei i ar putea -#si comoara. Hece *ile $#r# caset#. Hece *ile departe de mama ei i de micile aten,ii pe care aceasta i le o$erea. Hece *ile (n ateptarea linitii viitoare. Risipite. JacSues intr# (n t#cere, murmur)ndu i lui Celeste c# o t)n#r# !ar" !acAlistair era la u#. Celeste scoase un -eam#t scurt. !aic# sa (i ridic# privirile din cartea pe care o ,inea (n poal#. % Nu i nimic, mam#. Celeste (l trimise pe JacSues (n +uc#t#rie dup# ca$ea proasp#t# care s# (nlocuiasc# ca$eaua din cana neatins# de pe masa din $a,a mamei ei. Apoi se (ndrept# cu pai -r#+i,i spre u#. % <un# *iua, domnioar# .a*erac, spuse !ar". .unt aa de $ericit# c# v# -#sesc acas#. A,i2 Celeste n o l#s# s# termine. % Iei a$ar#, url# ea. N ai $amilie (n Ne@ 5rleans. Iei a$ar# de aici i s# nu te mai (ntorci niciodat#. N am ce s# $ac cu tine, au*i4 Iei a$ar# i las# m# (n pace6 Tr)nti ua, care trosni cu ecou.

!ar" tres#ri ca de durere la au*ul *-omotului. Apoi se (ndep#rt#. >a ua urm#toarei case o camerist# se t)r-uia cu un v)n*#tor de man-al pe trotuar. Am)ndoi se oprir#, ascult)nd tirada lui Celeste. 5 priveau pe !ar" cu o nepre$#cut# curio*itate. !ar" d#du din cap, *)m+ind. % 5ricum, spuse ea, nu sunt $oarte surprins#. nv#,ase multe (n timpul s#pt#m)nii petrecute pe Irish Channel. &up# cum o (nv#,ase o nou# prieten#, tre+uia (ntotdeauna s# te atep,i la ce i mai r#u, ca s# nu $ii niciodat# de*am#-it. Alt lucru nou a$lat $usese c# nu era nici un p#cat i nici o crim# ca o t)n#r# s# mear-# sin-ur# pe strad#. Nu avusese escort# (n timpul vi*itei la casa .a*erac, i lipsa acesteia n o (n-ri:orase. &in contr#, $aptul c# se sim,ea pe picioarele ei, $#r# s# depind# de nimeni, (i d#dea un ame,itor sentiment de li+ertate. Acum, ceea ce o speria mai mult se (nt)mplase, aa c# avea o sen*a,ie de eli+erare. Nu mai avea de ce se teme. Totul se s$)rise. Putea s# i vad# de via,a ei. Coti pe strada &umaine, trecu repede de a lun-ul a dou# cl#diri i se (ndrept# spre pia,#. Trecuse de ora nou# i a-lomera,ia de diminea,# era pe s$)rite. !ar" p#ea, nest)n:enit# de mul,ime, privind la toate lucrurile de v)n*are. .e (ntoarse spre v)n*#torul al c#rui -um+o mirosea cel mai +ine. % Ave,i cra+i4 (ntre+# ea (ntr un apro'imativ dialect al ne-rilor. 5mul care mesteca (n oal#, *)m+i lar-. % !ul,i cra+i, domnioar# i multe lan-uste. Asta e cel mai +un -um+o din >ouisiana. !ar" (i (ntinse o moned# su+,ire, numit# pica"une. n schim+ primi un vas de lut maroniu, ad)nc, plin cu un amestec +o-at i o lin-ur#. !)nc# cu po$t#3 v#duva 5=Neil d#dea o mas# ca lumea, dar dispre,uia sosurile i condimentele tipice pentru +uc#t#ria creol#, iar !ar" le sim,ea lipsa. C)nd -oli vasul, i l (ntinse (napoi v)n*#torului, cu complimente la adresa re,etei lui. Acesta (i o$eri o +om+oan# din nuc# de cocos i melas#. 1>a-niape, don=oar#0. !ar" (i mul,umi i se (ndep#rt# ron,#ind +om+oana. !)ncase +ine la micul de:un i nu avea nevoie nici de -um+o, nici de +om+oan#, dar nu m)nca acum de $oame. 7i nici din cau*a tratamentului de la casa .are*ac. Era mai de-ra+# un $el de cele+rare. /iitorul (i era acum (n propriile m)ini i s#r+#torea asta $#c)nd ceea ce voia s# $ac#. .e ca,#r# pe v)r$ul di-ului i privi (n :os, spre $luviu, privi vapoarele cu catar-e (nalte ce veneau dinspre ocean, mun,ii de +aloturi atept)ndu i (nc#rcarea, haosul acela de oameni i de animale. Era o *i (nsorit#, v)ntul dinspre $luviu era rece, dar era copleit de c#ldura soarelui. .tea-urile colorate ale unei du*ini de ,#ri $)l$)iau (n v)nt, (n v)r$ul catar-elor vaselor, str#lucind pe cerul al+astru din acea *i luminoas#. !ar" sim,i c# prinde av)nt. Totul era posi+il (n Ne@ 5rleans. Era locul aventurii i misterului. Travers# Place d=Armes, admir)nd cl#dirile $a+uloasei +aronese. ntr o *i, (i promise ea, va a$la de ce Carlos Courtena" spusese c# +aroneasa este cea mai e'traordinar# $emeie din Ne@ 5rleans. A doua cl#dire era aproape -ata. !ar" tr)nd#vi (n centrul parcului sper)nd c# va ap#rea +aroneasa. &ar nimeni nu ap#ru. Cl#dirile p#reau $#r# via,#, (nchise, e'cept)nd o u# la nivelul str#*ii, ce d#dea spre strada din st)n-a ei. !ar" hoin#ri, (ncerc)nd s# arunce o privire (n#untru. ?a ducea (ntr un ma-a*in. n#untru erau patru te:-hele din mahon lucios, un perete plin cu ra$turi pe care se a$lau +onete, +lu*e, aluri, mantale, iar o t)n#r# aler-# repede spre !ar" i o (ntre+# (n en-le*ete dac# dorete s# i arate ceva anume. >ui !ar" i ar $i pl#cut s# se uite la orice mai de aproape, dar nu avea +ani de risipit, aa c# d#du din cap c# nu, i se (ndrept# spre catedrala din capul scuarului. Era r#coare (n#untru dup# soarele de a$ar#. .t#tu un moment, p)n# ce ochii i se acomodar# cu semi(ntunericul, apoi se (nchin# i se strecur# (n r)ndul de +#nci din spate, unde (n-enunche i (ncepu s# se roa-e.

1,i mul,umesc, &umne*eule din Ceruri, $iindc# m ai a:utat s# simt $ericirea de ast#*i0. ncepu s# se ridice, apoi se l#s# iar#i (n -enunchi. 17i a:ut# m# m)ine c)nd m# voi duce s# mi caut de lucru ca s# pot tr#i0. Ieind din Catedral#, !ar" se (ndrept# spre strada Chartres, travers)nd mereu, ca s# treac# de pe o parte pe alta i s# poat# intra (n toate ma-a*inele. Nimeni nu i mai s#ri (n (nt)mpinare s o (ntre+e ce dorete, cum $#cuse $emeia din cl#direa +aronesei. !a-a*inele erau prea a-lomerate. !ar" putu admira $#r# -ra+# aran:amentele ele-ante, uneori $rivole, ale m#r$urilor de v)n*are. &up# trei ore, a+ia trecuse de ase cl#diri. i iu,i pasul c)nd a:unse (n Canal .treet. &e data asta nu se mai distra privind vitrinele, de data asta $#cea cump#r#turi. C#uta un loc anume, spre care $usese (ndreptat#, i l -#si aproape imediat. Pe laterala cl#dirii scria cu litere mari; &. B. B5>!E.. >ui !ar" i se p#ru enorm#, ca i cum toate ma-a*inele de pe strada Chartres ar $i $ost puse su+ acelai acoperi. .e $oi dintr o parte (n alta, de la o te:-hea la cealalt#, uluit# de varietatea m#r$urilor de v)n*are. i luase cinci dolari din pre,ioasa ei re*erv# i (i cheltui cu -ri:#. A#si tot ce c#uta. 7i (i mai r#maser# ai*eci de cen,i, destul ca s# cumpere pr#:ituri de la +rut#rie, pentru prietenele ei de la pensiune, i s# ia tramvaiul cu cai p)n# acas#. % &oamn# 5=Neil, uita,i v# ce am adus pentru desert. !ar" puse cutia cu pr#:ituri le-at# cu $und# pe masa din +uc#t#rie % Am avut parte de cea mai minunat# *i6 &oamna 5=Neil des$#cu $unda, o nete*i, trec)nd o printre de-ete i apoi o rul# (ntr un cerc str)ns. 5 puse (ntr o cutie pe care o co+or)se dintr un ra$t, pun)nd o apoi repede la loc. Apoi deschise cutia cu pr#:ituri % Ciocolat#, spuse ea. i trecu atent un de-et peste o pr#:itur#, apoi i l duse la -ur# i l linse. % Ciocolat# adev#rat#2 .unt peste dou#*eci de ani de c)nd n am mai -ustat ciocolat# adev#rat#. .e ae*# pe scaunul de l)n-# $oc. % Fi ai -#sit +unica, !ar", i e aa de +o-at# cum ai cre*ut4 % Nu. N am -#sit o. &omnioara .a*erac mi a tr)ntit ua (n nas. &ar n are importan,#. ntr un $el sunt chiar +ucuroas#. Am oca*ia s# mi port sin-ur# de -ri:# i s# mi croiesc propria via,#. /#duva 5=Neil (i (n-hi,i vor+ele ce i st#teau pe lim+#. 8ata (nv#,ase, spre marea ei surpri*#, multe. n s#pt#m)n# (n care st#tuse la pensiune (nv#,ase cu st#ruin,# i re*ona+il succes s# spele i s# calce, s# deretice, s# m#ture i s# se descurce sin-ur# (n ora i prin (mpre:urimi. .e (mprietenise cu ceilal,i colocatari i $usese s)m+#t# la spovedanie i duminic# la litur-hie. 7i, ce era mai uimitor, nu i d#duse aere i nu le spusese tuturor povestea ei. &oamna 5=Neil aproape c# se (ndr#-ostise de ea. Ar $i $ost +ucuroas# ca !ar" s# stea la ea at)ta timp c)t avea +ani s# i pl#teasc# chiria. % Pute,i s# mi (mprumuta,i $oar$ecele dumneavoastr#, doamn# 5=Neil4 /reau s# mi $ac o rochie pentru m)ine, c)nd o s# mer- s# mi caut de lucru. Am cump#rat un material $rumos. % 7tii s# coi, !ar" !acAlistair4 % 5h, da. Am mai $#cut odat# o rochie. % 7i ai s o termini pe asta p)n# m)ine4 % 5h, da. Am mai $#cut o dat# o rochie. % n,ele-. 5 s# ,i mai tre+uiasc# -a* pentru lamp#. % 5h6 Nu m am -)ndit la asta. &a, mul,umesc $oarte mult. % Fi ai cump#rat un ac de cusut4

% &a, am cump#rat. 7i a,#, i nasturi, i un -uler, i nite manete $oarte $rumoase, de -ata, care pot $i detaate i sp#late separat. Am cump#rat tot ce aveam nevoie. % 7i ace de -#m#lie4 Entu*iasmul lui !ar" sc#*u vi*i+il % N are importan,#, spuse v#duva. Am eu o cutie cu ace pe care ,i o pot (mprumuta. 1Ar tre+ui s# $iu smintit#0, (i spuse v#duva, dup# ce !ar" se -r#+i s# urce (n camera ei, 1s# (ncep s# lucre* la rochia ei0. ?na din rochiile pe care Jeanne Courtena" i le d#duse lui !ar" era dintr o muselin# verde pal, pres#rat# cu $lori ro*, (ncheiat# din -)t p)n# (n olduri (n $orm# de tranda$iri ro*, de por,elan. Era rochia $avorit# a lui !ar", $iindc# o socotea cea mai $rumoas# i mai potrivit# pentru ea din toate cele cinci rochii pe care i le d#duse Jeanne. 7i (i venea mai +ine dec)t celelalte. Cu mici schim+#ri, !ar" voia s# i copie*e modelul. /oia s# des$ac# rochia de muselin# pe la cus#turi, s# le aplice pe alpacaua maron pe care o cump#rase, s# croiasc#, apoi s# coase +uc#,ile de muselin# la loc i s# ai+# ast$el dou# rochii $avorite, una de var#, alta de iarn# i tre+uia o rochie de iarn#. Chiar i la Ne@ 5rleans era destul de $ri- s# por,i (n noiem+rie o rochie de var#, doar cu un al pe deasupra. n plus, (i tre+uia ceva mai pu,in copil#resc dec)t rochiile pe care i le d#duse Jeanne, cu care s# se duc# s# caute de lucru. Tre+uia s# par# matur# i responsa+il#. Planul ei pentru rochia cea nou# era un plan +un. &ar aducerea lui la (ndeplinire nu $usese aa de uoar# cum cre*use ea s# $ie. Rochia lui Jeanne $usese +ine $#cut#, cu cus#turi cu pas mic, -reu de des$#cut. C)nd (ncepuse s# se (ntunece, !ar" (nc# mai lucra la des$acerea primului r)nd de cus#turi. Termin# cu des$acerea a+ia c)nd se au*i *-omotul $amiliar al celorlal,i chiriai (ntorc)ndu se de la lucru. !ai +ine *is a patru dintre ei, trei +#r+a,i i o $emeie, cu doi ani mai mare dec)t !ar". Casa v#duvei 5=Neill era cea mai mare de pe strada Adele. A+ia dac# o cas# din dou# de pe acea strad# avea eta:, i cel mult dou# camere la parter. Casa 5=Neill avea patru (nc#peri, c)te dou# pe $iecare parte a holului str)mt din centru. &ormitorul doamnei 5=Neill era la eta:3 restul de trei camere erau $olosite de cei trei +#r+a,i. !ar" i cealalt# t)n#r# (i aveau camerele la parter. ?na din cele patru camere p#trate $usese (mp#r,it# (n dou# (nc#peri dreptun-hiulare, (n-uste, (n care s# (ncap# totui un pat, un +irou i un scaun. <iroul mai servea i de sp#l#tor3 se odihneau pe el un li-hean i un ulcior, iar un prosop at)rna (ntr un cuier, deasupra. Cele alte c)teva cuiere din spatele uii erau pentru rochii. Restul parterului era ocupat de +uc#t#rie, de sala de mese unde chiriaii m)ncau i mai st#teau la taclale, i de vor+itor, m)ndria casei. &up# c)te tia !ar", nimeni nu intra acolo, cu e'cep,ia doamnei 5=Neill, (narmat# cu c)rpe de pra$ i +#t#torul de covoare. <uc#t#ria era inima casei (n timpul *ilei, iar sala de mese, seara. /ecina de camer# a lui !ar" +#tu la u#, o deschise, i i strecur# capul (n#untru. % Cum a $ost a*i, !ar"4 % n ordine, >ouisa. ! am dus la ma-a*inul Bolmes, cum m ai (nv#,at, i totul era at)t de minunat cum mi ai povestit. Am cump#rat nite alpaca maron. % <un. &ar -hete4 Fi ai luat -hete4 Astea pe care le ai tu n o s# te mai ,in# mult. % !i am luat i -hete. 7i o +onet# nou#. E aa de dr#-u,#, >ouisa, las# m# s# ,i o ar#t. % !ar", dar nu ,i tre+uia o nou# +onet#. Cea pe care o ai te mai poate ,ine luni de *ile. % <a (mi tre+uia. !# $ace s# ar#t2 % 8rumoas#. Pentru Padd" &evlin, nu4 % Nu. Nu m# -)ndesc la Padd" &evlin. % &ar el se -)ndete la tine. Tot timpul. Hi i noapte.

% >ouise, te ro-. 5 s# te aud#. >ouisa clipi din ochi i plec#. &up# o clip#, !ar" au*i sunetele monotone ale unor -ame c)ntate vocal. >ouisa e'ersa (n $iecare sear# dou# ore, una (nainte de cin#, una (nainte de ora culc#rii. /oia s# devin# c)nt#rea,# de oper#. !ar" era sin-ura din cas# pe care n o deran:au -amele >ouisei. Ceea ce o deran:a era pis#lo-eala ei. PatricG &evlin $usese primul admirator din via,a lui !ar", i aceasta nu tia cum s# procede*e nici (n $a,a admira,iei lui, nici (n a -lumelor pe socoteala ei. C)nd, la prima cin#, !ar" $usese pre*entat# celorlal,i colocatari, reac,ia lui PatricG &evlin $usese aa de evident#, (nc)t p)n# i ea v#*u c# era $ermecat. i c#*u vasul pe care (l ,inea (n m)n#, se (mpiedic# de un scaun (n timp ce (ncerca s# l ridice, se +)l+)i i se roi ori de c)te ori $u (ntre+at ceva, i privea la !ar" 1ca un vi,el lovit de lun#0, cum spusese >ouisa mai t)r*iu. &oamna 5=Neill proced# ca i cum nimic neo+inuit nu s ar $i (nt)mplat, iar ceilal,i doi +#r+a,i $ur# nemiloi cu +ietul Padd". 1&e ce nu i dai lui !ar" untul, Padd"42 !ar" ateapt# s# termini cu sarea, Padd"2 I ai povestit lui !ar" ce $rumoas# reputa,ie de dansator ai, Padd"42 Ai $#cut insola,ie (n *iua asta ploioas#, de ,i sunt o+ra:ii aa de roii, Padd"40 Apoi r)deau sin-uri de -lumele lor. &ei nu ea era o+iectul -lumelor, !ar" se sim,ea (ncurcat#. &ar cel pu,in (i ,inuse ochii (n podea, $iindc# Reill"s ii nu vor+eau cu ea. Erau tat# i $iu i ar#tau ca atare, am)ndoi corpolen,i, cu $a,a roie, cehii al+atri i p#rul ne-ru. Al#turi de ei, PatricG &evlin ar#ta aproape $ra-il i e'trem de t)n#r. Avea p#rul rou, pistruit i $oarte (nalt. Avea doar nou#spre*ece ani. &up# aceast# prim# cin#, cei doi Reill"s mai (ncetar# cu *e$lemeaua. &oamna 5=Neill le spusese c# i stricaser# masa de sear#. &ar adora,ia lui PatricG r#mase aceeai, i (nc# mai roea c)nd o (nt)lnea pe !ar". >ui !ar" nu i displ#cea aceast# e'perien,#. &ar (i displ#cea pis#lo-eala >ouisei. !ai ales c)nd (i spunea ce temperament teri+il au oamenii cu p#rul rou i $#cea specula,ii pe tema neca*urilor pe care or s# i le $ac# copiii, atunci c)nd ea i Padd" vor $i c#s#tori,i i vor avea casa lor. !ar" nu voia s# se -)ndeasc# la c#s#torie, $iindc# asta o $#cea s# se -)ndeasc# la Jeanne. 7i la /almont .aint <rKvin. 7i (n special la el nu voia s# se -)ndeasc#, $iindc# -)ndurile le-ate de el erau aa de lipsite de speran,#, i totodat# ame,itoare, $#c)nd s# i $ream#te corpul de dorin,#. Era hot#r)t# s# se concentre*e asupra eu$oriei independen,ei ei, s# $ie $ericit#, s# i duc# la (ndeplinire planul (ndr#*ne, de a i -#si de lucru. .t#tu p)n# $oarte t)r*iu trea*#, cos)nd, p)n# ce ochii i se (nce,oar#, de-etele (ncepur# s# i s)n-ere*e de la (mpuns#turile de ac, iar lampa se umplu de $unin-ine. &ar rochia era departe de a $i terminat#. Cusu i toat# *iua urm#toare. 7i cealalt# *i. /ineri dup# amia*# rochia era terminat#. &e-etele (i tremurau de durere c)nd (nchise nasturii din $a,#. Rochia (i venea per$ect. !ar" (i (napoie v#duvei $oar$ecele i acele cu -#m#lie, $#cu parada modei (n +uc#t#rie s# i arate capodopera, apoi se (ntoarse (n camera ei, puse rochia cu -ri:# (n cuier i se arunc# (n pat unde dormi timp de treispre*ece ore. .e scul# duminic#, la cinci diminea,a, cu o sen*a,ie de linite i (ncredere (n viitor. 1Ast#*i voi deveni o $emeie matur#, care se (ntre,ine sin-ur#0, (i *ise ea (n camera $ri-uroas# i a$lat# (nc# (n (ntuneric. 1Nimic nu mai poate $i r#u deacum0. Era o *i care ar $i inspirat (ncredere oricui, chiar i cuiva mult mai pu,in optimist dec)t !ar" !acAlistair. .oarele str#lucea i adia o +ri*# proasp#t#, aduc)nd par$umul $lorilor din -r#dinile um+roase de pe /ieu' CarrK pe str#*ile (n-uste, pline de aroma ca$elei ce p#trundea

prin uile deschise ale ca$enelelor i de la mainile de -#tit, de aram#, ale v)n*#torilor din col,ul str#*ii. !ar" co+or( din tramvaiul cu cai, (m+r#cat# (n rochia cea nou#, care (i venea per$ect, cu -hetele cele noi i cu admira+ila +onet#. H)m+ea. H)m+ea *ilei, *)m+ea aventurii care a+ia (ncepea, *)m+ea oraului care devenise acum casa ei. !ul,i oameni (i (ntorceau *)m+etul i c),iva domni ridicar# chiar p#l#riile (n $a,a ei. Era o pl#cere s# ve*i cum se +ucura de via,#. ncrederea (n viitor o duse chiar mai departe dec)t spera. Intr# (n ma-a*inul despre care o au*ise vor+ind pe <erthe Courtena" i ceru s o vad# chiar pe patroan#. 8unc,ionara cre*u c# !ar" tre+uie s# $ie vreo nou# i +o-at# client#3 nimeni altcineva n ar $i cerut s# vor+easc# cu patroana. 5 conduse pe !ar" de a lun-ul ma-a*inului, p)n# (n salonul mic i lu'os (n care clien,ii pre$era,i se (ntre,ineau cu cea care asi-ura (n e'clusivitate cele mai scumpe rochii i accesorii din ora, le-endara !adame Alphande. P)n# s# apar# patroana, o camerist# aduse o ca$etier# de ar-int i o tav# de ar-int cu napolitane cu mi-dale, ae*)ndu le pe mas#, l)n-# scaunul pe care st#tea !ar". Aa c# aceasta avu timp s# se +ucure de o ceac# de ca$ea i o pr#:itur# (nainte ca patroana s# se strecoare $onind din :upoanele i $ustele scumpe de m#tase. !ar" se ridic# i *)m+i. % <on:our, madame. % <on:our, mademoiselle.JE Patroana era aro-ant#, dar corect#, salutul (i $usese m#surat cu -ri:#, aa (nc)t s# intimide*e clienta, dar s# n o alun-e. i $#cu semn lui !ar" s# ia loc. Pe am+ele m)ini (i str#lucir# o mul,ime de inele cu diamante, e'presie a prosperit#,ii a$acerilor ei. !ar" r#mase (n picioare. Era convins# c# an-a:a,ii erau la $el de politicoi cu patronul lor ca i elevii cu pro$esorul3 nu putu -#si alt termen de compara,ie. % Am venit s# lucre* pentru dumneavoastr#, spuse ea, vesel#. !ar" nu avea de unde s# tie c# numai ocul o ,inu pe !adame Alphande s# stri-e dup# cineva care s o arunce pur i simplu a$ar# pe ua din spate. 8ran,u*oaicei (i pierise piuitul. n schim+, nu i sim,ul au*ului. !ar" (i povesti despre rochia pe care o purta i pe care o $#cuse (n trei *ile, (i relat# toate am#nuntele modi$ic#rilor pe care le operase la rochia lui Jeanne, primit# de la Paris, inclusiv cele le-ate de complicata ei +roderie. Patroana era $amiliari*at# cu rochia lui Jeanne3 nu erau multe lucruri pe care s# nu le cunoasc# (n le-#tur# cu -ardero+a $emeilor din societatea Ne@ 5rleans ului, i de+utul lui Jeanne era arhicunoscut (n cartierul $rance*. % C)t timp ,i a tre+uit pentru $iecare l#crimioar#4 (ntre+# ea, dup# ce (i revenise vocea. % !ai mult de dou# ore. Erau $oarte complicate. Patroana ra,ion# iute. Cea mai +un# lucr#toare a ei n ar $i putut s# +rode*e mai repede. 7i se*onul a+ia (ncepuse. Avea mai multe comen*i de rochii dec)t putea asi-ura. Impertinenta asta era (n $ond un dar al cerului. % Aici nu i un pension de m#n#stire, domnioar#, aici e vor+a de o a$acere. >ucre*i la comand# i nu admit scu*e pentru ceva imper$ect. !ar" d#du din cap. % n,ele-. % 8emeile din atelier sunt aici la opt $i'3 lucrea*# p)n# la cinci, cu o :um#tate de or# li+er#, la amia*#, pentru mas#. % &a, doamn#.

% .#pt#m)n# de lucru durea*# de luni diminea,a p)n# s)m+#t# seara. &uminica atelierul e (nchis, e'cept)nd situa,iile (n care avem vreo ur-en,#. % &a, doamn#. 18ata pare *drav#n#0, -)ndi !adame Alphande, 1i +unul &umne*eu mi a trimis o. A putea s o pl#tesc chiar mai pu,in dec)t pe celelalte, poate doar cu doi dolari pe *i (n loc de doi cinci*eci0. % C),i +ani te atep,i s# c)ti-i, domnioar#4 (ntre+# ea. !ar" se -)ndise mult timp la plat#. Respir# ad)nc i ceru ceea ce i se p#rea a $i o avere. % A vrea ase dolari pe s#pt#m)n#, doamn#. % .# $ii aici luni, la opt. 8olosete ua din spate, de pe strada Toulouse. /or+ete cu domnioara Annette. Am s# i spun despre tine. Cum te cheam#4 % !ar" !acAlistair, doamn#. Col,urile +u*elor $ran,u*oaicei se cur+ar#. % Americanc#. 8rance*a dumitale e e'trem de +un#. Aici vei $i domnioara !arie Patru. !ai sunt aici (nc# trei cu numele !arie. Acum po,i pleca. E ultima oar# c)nd mai $oloseti intrarea de pe strada Chartress. % /# mul,umesc, doamn#. !ar" $#cu o reveren,#. /# sunt recunosc#toare i v# promit c# nu ve,i re-reta2 % &u te. Am de lucru. !ar" iei (n pas de dans din ma-a*in. .ucces. 7tiuse ea c# nimic nu mai putea $i r#u. /a $i +o-at#6 7ase dolari pe s#pt#m)n#, i uite numai c)te (i putuse cump#ra cu doar cinci. Inclusiv pr#:ituri de ciocolat# pentru toat# lumea. 7i (nc# mai avea peste cincispre*ece dolari r#mai din cei trei*eci cu care (ncepuse. Nu avea nici o -ri:# pe lume. ,5 s# co+or pe chei0, se hot#r( ea. 1Poate va $i acolo Cairo [ueen i l voi putea vedea pe Joshua. !i ar place s# i dau vestea cea nou#0. &ocurile erau, +ine(n,eles, (n plin# activitate. Peste tot se (nc#rcau i se desc#rcau m#r$uri, peste tot miunau docherii. PatricG &evlin ar $i sc#pat pro+a+il +alotul pe care l (nc#rca dac# ar $i v#*ut o cu noua ei +onet#. !ar" chicoti, travers# strada i o porni plutind pe trotuar, de parc# acesta ar $i $ost o sal# de +al. Nu privise (n#untrul ca$enelei de peste drum de ma-a*inul lui !adame Alphande, aa c# nu l v#*use pe /almont .aint <rKvin st)nd la te:-hea la o ceac# de ca$ea cunoscut# su+ numele de 1ne-resa mititic#0. n schim+, /almont o v#*use pe ea. 18ata lui Rose tre+uie s# se $i pus iar pe picioare0, -)ndi el. 17i (nc# $oarte +ine, av)nd (n vedere c# cump#ra de la Alphande. 7i pare $oarte mul,umit# de ea (ns#i. Numai c# nu *+oar#. Presupun c# i am $#cut un $avor (nl#tur)nd o din respecta+ila cas# a Courtena" ilor. !# (ntre+ dac# i ar place s# i arate recunotin,a. Tre+uie s# ai+# ea ceva deose+it, ceva ce eu nu pot vedea, dac# cineva a pus o pe picioare, i (nc# cu o pun-# cu care s# poat# cump#ra m#r$urile de la Alphande. !i ar place s# a$lu care i situa,ia0. % nc# o 1ne-res#0, comand# /al. !ai erau (nc# *ece minute (nainte de (nt)lnirea cu +ancherul lui, la numai o cl#dire mai (ncolo. 8usese deran:at de mesa:ul pe care l primise de la Julien .a*erac. I se transmitea doar c# tre+uie s# treac# pe la +iroul acestuia la ora *ece, pentru o (nt)lnire con$iden,ial# de importan,# ur-ent#. Era prea misterios i, la nai+a, chiar aro-ant. .u+iectul tre+uia s# $ie $oarte important i ur-ent, dac# Julien (l chemase de la <enison acum, c)nd se $#cea *ah#rul. &ac# nu era nimic mai mult dec)t una din schemele de investi,ii ale lui Julien, /al se -)ndea c# ar putea s# i schim+e +ancherul. <ine(n,eles, Julien (l $#cuse s# c)ti-e o -r#mad# de +ani cu schemele astea. Ar $i vrut s# l poat# simpati*a. Julien, (n opinia lui, era rece i lunecos ca un pete.

Era timpul s o porneasc#. .e (ndrept# spre u#, apoi se retrase iute c)nd o v#*u pe Jeanne Courtena", (mpreun# cu camerista ei, pe cel#lalt trotuar. Alt# inoportun# e'peditoare de mesa:e. .#pt#m)n# trecut# primise de la ei trei scrisori par$umate (n care l ru-a s# ia parte la nite +aluri la care inten,iona i ea s# participe. /al nu mai $usese vreodat# v)nat (ntr un mod aa de deschis. Nu i putea da seama dac# Jeanne era doar de o simplitate copil#reasc# sau destul de istea,# ca s# par# ast$el. Nici nu se hot#r)se dac# s# i asume sau nu riscul de a r#spunde avansurilor ei. 5 urm#ri din interiorul ca$enelei. Era tentant#, tre+uia s# recunoasc#. 8rumoas#. 5 puternic# com+ina,ie de (nc)nt#toare tinere,e i e'citant# maturitate $i*ic#. 7i imperioas#. i vor+i aspru cameristei, o l#s# s# atepte pe trotuar i intr# (n ma-a*inul lui !adame Alphande de parc# ea ar $i $ost patroana. ndr#*nea,#. Tinerele nu tre+uiau s# r#m)n# ne(nso,ite nici m#car un minut, nici chiar la modist#. Bot#r)t (ndr#*nea,#. Putea $i periculoas#. /al era intri-at. Iei din ca$enea i se (ndrept# spre +anc#3 (nt)r*iase, el, care se m)ndrea cu punctualitatea. Era sup#rat acum pe Jeanne pentru (nt)r*ierea lui. Ar $i $ost (nc# i mai sup#rat dac# ar $i tiut c# motivul vi*itei acesteia la !adame Alphande era acela de a i trimite lui un mesa:, printr o servitoare de acolo. Ne-resa era una din multele complice i in$ormatoare ale lui !arie >aveau dintre servitorii din Ne@ 5rleans. Tre+uia s# i predea mesa:ul alteia, a c#rei identitate Jeanne nu o tia, care reuea s# predea mesa:ul (n m)ini capa+ile s# l duc# la <enison, lui /al. Pota asta era scump#. Jeanne (ncepuse s# $ure +ani din pun-a maic# sii. Nu i pl#cea asta, $iindc# se temea s# nu $ie descoperit#, dar nu avea alternativ#. Tre+uia s# l vad# pe /almont, s# $oloseasc# vra:a pe care !arie >aveau i o l#sase (n scor+ur#. Nici nu avea prea mult timp. Tat#l ei (ncura:a vi*itele americanului, ale lui Dill Araham. &ac# acesta (i cerea m)na, soarta ei era pecetluit#. Jeanne intr# imediat (n salonul pentru clien,ii $avori,i. % &oresc ca$ea, (i spuse ea $unc,ionarei. &up# asta po,i s# mi ar#,i nite cupoane de dantel# al+#. .ervitoarea care (i aducea ca$eaua era aceea care (i lua scrisorile. 7i ce importan,# avea c# mai cump#rase cupoane4 &antela se rupea aa de repede. ntr o s#pt#m)n# Jeanne se (nv#,ase cu privile-iile care (nso,eau succesul social al sin-urei $iice a unui om +o-at. Aa c# mai cump#r# dou# cupoane i d#du instruc,iuni $unc,ionarei s# i le e'pedie*e. % Cunoti casa. Trimite tat#lui meu nota de plat#. % &a, domnioar#. Poate vre,i s# vede,i nite c#m#i noi care au sosit din 8ran,a. .au o +onet# de cas#, de noapte4 Avem una splendid#, pe care doar o $a,# ca a domnioarei Courtena" ar onora o. % Nu. Nu sunt niciodat# seara acas#; se*onul e prea a-lomerat. % Pentru dumneavoastr# da, domnioar#. Tot Ne@ 5rleans ul tie c# sunte,i re-ina $rumuse,ii. Asprimea lui Jeanne se topi ca prin $armec. 7tia c# ce spusese $unc,ionara era adev#rat i (i pl#cea s# o aud# la nes$)rit. % Poate o s# m# uit la c#m#i. 7i dac# ave,i un :upon de m#tase ro*2 1!ama o s# $ac# -#l#-ie0, -)ndi ea, 1dar nu cine tie ce. 7i (mi plac lucrurile de aici. !a-a*inul lui !adame Alphande e $#r# (ndoial# cel mai +un din ora0. % E $#r# (ndoial# cel mai +un ma-a*in din ora, spuse !ar" la cina din seara aceea, iar eu am s# (ncep s# lucre* acolo de poim)ine. .tr#lucea de m)ndrie.

>in-ura lui Padd" &evlin *#n-#ni, c#*)nd pe podea. !ar" (i muc# +u*ele ca s# nu r)d#. Nu (ndr#*ni s o priveasc# (n ochi pe >ouisa. 1Ce +ine s# nu m am (nt)lnit cu Padd" pe doc0, -)ndi ea. 1Cine tie ce putea s# i scape pe picioare. .au pe mine0. i p#rea totui r#u c# nu l (nt)lnise pe Joshua. Aa c# (i spuse >ouisei; % 8ratele t#u lucrea*# pe acelai vapor cu Joshua. /rei s# l ro-i s# i spun# lui Joshua cum o mai duc4 % .i-ur c# vreau. Numai s# nu (ncerce s# m# m#rite cu un ne-ru. A (ncercat s o $ac#, cu to,i al+ii de pe $luviu care (nc# nu erau c#s#tori,i. ,i spun eu, !ar", $amilia (nseamn# tr#dare. % !i am dat seama de asta. E mult mai +ine s# $ii independent. % C)nd ai venit prima oar# aici credeam c# n ai s# ,i dai niciodat# seama de asta, i nici altcineva din clasa ta. % Ce vrei s# spui4 .untem (n America. Aici nu e'ist# un sistem de clase. % &ac# po,i s# spui asta, (nseamn# c# nu eti aa deteapt# cum am cre*ut. &ar ai s# ,i dai seama repede. !ar" (ncepu s# i dea seama de a doua *i. Iei din cas# pentru a mer-e la litur-hie i l v#*u pe Padd" &evlin atept)nd o la col,. % Pot s# v# (nso,esc, domnioar# !ar"4 Roise i p#rea chiar mai stin-herit (n costumul lui de duminic#, cu manete prea lun-i, cu pantalonii prea scur,i i haina prea str)mt# la umeri. i (ndes# apoi p#l#ria, pe care o scosese ca s o salute pe !ar", peste cicatricea pe care o avea de a lun-ul $run,ii. % ! a +ucura s# m# (nso,i,i, domnule &evlin, spuse !ar". i era team# c# s ar putea s# roeasc# i ea. .pera (ns# c# o+ra:ii ei, (n mod normal roii, ar putea ascunde asta. &e $apt, se +ucura s# ai+# o companie. Era drum lun- p)n# la .aint PatricG, +iserica catolic# din sectorul american. Erau ase cl#diri de la pensiune p)n# la Camp .treet, apoi (nc# cincispre*ece de a lun-ul lui Camp .treet. Aveau timp din +elu- s# converse*e, dar Padd" p#rea incapa+il s# spun# ceva. !ar" tr#nc#nea ca s# umple t#cerea, proced)nd la comentarii despre casele i -r#dinile pe l)n-# care treceau, e'clam)nd la vite*a tr#surilor trase de cai, la di+#cia +ir:arilor, la vederea unei $emei conduc)nd sin-ur# o ca+riolet#, cu un +#iat de cas#, nu mai mare dec)t un copil, -hemuit pe plat$orma din spate, (ntre ro,i. Padd" apro+a, d)nd din cap, tot ce spunea ea. C)nd a:unser# la +iseric#, !ar" descoperi nite +#nci li+ere (n spate. % E loc acolo pentru noi, (i spuse ea lui Padd". % Putem sta (mpreun#4 % &a, e destul loc. !ar" nu i v#*u $a,a lui Padd" (n clipa aceea. Nu mai era roie, ci palid# de emo,ie. C)nd (ncepu slu:+a, !ar" v#*u c# Padd" scoate nite m#t#nii din +u*unar i (ncepe s# se roa-e. l lovi uor cu cotul. % Psst6 Am cartea de ru-#ciuni cu mine, opti ea. Padd" d#du din cap. % Nu pot citi, spuse el. !ar" privi (n :os, la c#rticica din m)inile ei, $#r# s# (n,elea-# ce (nseamn# 1nu pot citi0. i aminti c# $usese odat# (n (ncurc#tur#, $iindc# uitase cartea de ru-#ciuni i nu putuse urm#ri slu:+a. % 5 putem $olosi (mpreun#. Padd" d#du iar din cap c# nu. Ce voia s# spun#4 C# nu tia s# citeasc#4 !ar" nu putea crede asta. .e concentr# asupra slu:+ei i se d#rui ritualului ce repre*enta o +un# parte din anii petrecu,i de ea la m#n#stire.

Era totui contient# (n $iecare clip# de pre*en,a lui Padd" al#turi, trec)ndu i de-etele peste m#t#nii. C)nd ieir# din +iseric#, Padd" $u cel care vor+i. % &uminica viitoare va $i o parad# $rumoas#, spuse el. A $i m)ndru s o priveti al#turi de mine, domnioar# !ar". ntr un an sau doi voi $i i eu printre participan,i. n timp ce mer-eau, vor+ea cu uurin,#, cu entu*iasm, povestindu i lui !ar" despre via,a i am+i,iile sale. Era (n America de aproape doi ani i :um#tate, i r#m#sese (n cele din urm# s# lucre*e ca docher (n loc s# um+le (ncoace i (ncolo. C)ti-a +ani +uni i pe cei mai mul,i (i depunea la +anc#. >ucra i ore suplimentare, nepl#tit, c# s# (nve,e cum se (ncarc# +um+acul (n vapoare. Asta era o art# special# i nu oricine o putea st#p)ni. Cerea (ndem)nare i putere ca s# cuprind# (n +alot tona:ul ma'im. 1R#sucirea +um+acului0 se numea opera,ia asta, i cei care o e$ectuau puteau c)ti-a i cinci dolari pe *i. Aceia erau elita docherilor. Asocia,ia lor era aceea care urma s# de$ile*e, cu toat# pompa. !aic# sa ar $i m)ndr#, spunea Padd", s# l vad# de$il)nd (n $rumosul or, de m#tase al+astr# cu $ran:uri ar-intii, cu o +and# pe $runte, cu drapelele al+astre ar-intii anun,)nd c# acetia erau $runtaii docherilor, cei care 1r#suceau +um+acul0, cei mai +uni i mai +ravi oameni de pe chei. 7i era si-ur c# l ar vedea, privind din cer, i c# ar $i $ost $ericit# c# insistase ca el s# vin# (n America. El $usese cel mai mare i mai puternic dintre $ra,i. Tre+uia s# economiseasc# +ani i s# i trimit# (n Irlanda ca s# vin# apoi toat# $amilia. &ar nu avusese destul timp. 8amilia lui murise de $oame mai (nainte ca vaporul s# a:un-# la Ne@ 5rleans. % 7i p#rin,ii mei au murit, spuse !ar". Padd" o$t#. % Ah, neca*urile astea2 &ar tu tr#ieti i eti s#n#toas#, eu la $el, i asta e cea mai $rumoas# *i pe care am v#*ut o vreodat#. Poate c# o s# te surprind#, domnioar# !ar", dar n ai $ost o str#in# pentru mine c)nd ai sosit la pensiune. Te am mai v#*ut o dat#. A $ost mai (nainte de a avea slu:+a de docher, pe c)nd lucram la despotmolirea unui di-. &intr o dat#, maistrul nostru a stri-at s# ne d#m la o parte i atunci ai ap#rut. C#l#reai un cal enorm, st#teai (n a i, aa delicat# cum erai, (l st#p)neai. Erai o ima-ine -lorioas#, demn# de v#*ut, domnioar# !ar", da, -lorioas#. C)nd ai ap#rut prima oar# la cin#, la pensiune, a $ost ca i cum ar $i intrat o prin,es#. Nu mi venea s# mi cred ochilor. n $iecare sear# c)nd veneam acas# mi era team# c# ai plecat, c# ai $ost doar un vis. Apoi, asear#, c)nd ai spus c# ,i ai -#sit de lucru, ca orice om, mi am *is; 1Padd", +#iete, numai laitatea ta o s# $ie de vin# dac# nu i spui o vor+# domnioarei !ar"0. Aa c# te am ateptat s# iei (n diminea,a asta i n a $i (ndr#*nit altceva dec)t s# ,i spun +un# *iua. >umea a mai v#*ut multe miracole, domnioar# !ar", dar niciunul mai mare dec)t acela de a avea privile-iul s# m# plim+ cu tine. .unt un norocos. !ar" nu $u (n stare s# scoat# o vor+#. Elocven,a lui Padd" era o surpri*# i adora,ia lui un oc. Reui s# *)m+easc# i se (ntoarser# (mpreun# la masa de duminic# de la pensiunea doamnei 5=Neill. Am)ndoi $ur# t#cu,i la mas#, -)ndindu se la orele petrecute (mpreun#. !ar" era emo,ionat# de aceast# prim# e'perien,# de a $i curtat#. Nu tia c# interpretase -reit re-ulile ce -uvernau lumea (n care tr#ia acum. C)nd o t)n#r# (mp#r,ea trotuarul cu un t)n#r (n Irish Channel, era o acceptare. C)nd (mp#r,ea o +anc# (n +iseric#, era o declara,ie. 7i c)nd $oloseau am)ndoi aceeai carte de ru-#ciuni, era o tul+ur#toare intimitate. Cel pu,in $ormal#, declarativ#, dac# nu autentic#. C)nd Padd" &evlin spusese c# se plim+aser# (mpreun#, (n,elesese c# erau ca i lo-odi,i. !ar" credea c# nu (n,elesese altceva dec)t c# pur i simplu se plim+aser#. >uni diminea,a, !ar" se scul# (nainte de ivirea *orilor. Atept# ner#+d#toare s# (nceap# *iua, s# (nceap# noua ei via,#.

Tre+ui s# atepte la intrarea din spate a ma-a*inului lui !adame Alphande. .osise cu o :um#tate de or# mai devreme. n cele din urm#, o $emeie (nalt#, su+,ire, veni de a lun-ul trotuarului, se opri, scoase o cheie din poet# i o $i'# (n lac#t. !ar" o identi$ic# pe domnioara Annette mai (nainte de a se r#suci cheia i de a se deschide ua. 5 (nso,i (n#untru i v#*u c# p#trunsese (ntr un re-at al terorii. &ou#spre*ece $emei lucrau (ntr o (nc#pere prost luminat#, cos)nd pentru !adame Alphande. Nu era c#ldur#, iar aerul era -reu de respirat. n primele ore ale *ilei camera era rece i umed#, apoi c#ldura trupurilor o (nc#l*ea, ast$el (nc)t la mie*ul *ilei devenea $ier+inte i (n#+uitoare. .t#teau pe nite scaune $#r# sp#tar, (n :urul unei mese acoperit# cu vat#, ca s# prote:e*e materialele delicate ale rochiilor la care lucrau. .came de vat# *+urau prin aer, p#trun*)ndu le (n n#ri i (n -ur#. &omnioara Annette era aici tiranul suprave-hetor. /enise de la Paris cu !adame Alphande cu dou#*eci de ani (n urm# i nu v#*use niciodat# vreun temei ca s# i schim+e p#rerile despre ceea ce ea numea 1coloniile0. Nimic, nici m#car un sin-ur tiv nu se ridica la (n#l,imea standardelor ei. >ucr#toarelor le era inter*is s# vor+easc#, dar domnioara Annette vor+ea de diminea,a p)n# seara, un monolo- de insulte la adresa muncii, caracterului i, (n -eneral, la nevolnicia $emeilor. Ea era aceea care trasa sarcinile pentru $iecare i $i'a timpul pentru reali*area lor. Nu e'ista a+atere. Purta peste rochie un halat de m#tase nea-r#, cu un +u*unar mare (n care permanent se a$la un caiet i un creion, cu care nota orice clip# pierdut#. ?n ac rupt, un +old (ndoit sau c)teva capete de a,# (n plus o $#ceau s# :u+ile*e. 1Asta ,i se va re,ine la plat#0, cronc#nea ea, a-it)ndu i creionul ca o sa+ie r#*+un#toare. 8emeile o porecliser# 1c#,eaua0. !adame Alphande era 1c#,eaua cea mare0. Preten,iile i $uriile ei erau chiar mai mari dec)t ale domnioarei Annette. n prima *i de lucru !ar" $u at)t de (n$ricoat# (nc)t m)inile (i tremurar# i nu putur# $ace nimic +un. &omnioara Annette st#tu (n spatele ei privind peste um#r i critic)nd $iece micare pe care o $#cea. !ar" a+ia putea vedea lucrul din $a,a ei, din cau*a ochilor plini de lacrimi. Nu $u o clip# li+er# p)n# la vremea pr)n*ului, c)nd Annette urc# sc#rile spre su$ra-eria din apartamentul pe care l (mp#r,ea cu !adame Alphande. &e (ndat# ce plecar#, !ar" a$l# despre porecle. !ai a$l# i c# nu era simpati*at# de celelalte $emei. Concentrarea domnioarei Annette asupra lui !ar" (nsemna mai pu,in# aten,ie pentru $iecare din ele3 #sta era sin-urul lucru de care se +ucuraser# i care le interesa. Nu era unitate (n r)ndurile $or,ei de munc# de la !adame Alphande3 $emeile erau invidioase una pe alta, erau convinse c# munca era ine-al distri+uit#, $iecare cre*)nd c# sarcina ei era cea mai -rea. Era una din a+ilit#,ile mana-eriale ale lui !adame Alphande3 aceea de a men,ine disensiunea printre lucr#toare, ast$el (nc)t s# nu se poat# revolta (n -rup. Indivi*ii puteau $i uor (nl#tura,i i (nlocui,i. n timpul pau*ei de pr)n*, !ar" (ncerc# s# i $ac# prietene. &oamna 5=Neil (i pre-#tise un pachet3 era la $el de mare ca i pentru +#r+a,ii din pensiune i con,inea mult prea mult# m)ncare pentru o t)n#r# cu o slu:+# sedentar#. !ar" se o$eri s# l (mpart# cu cole-ele. n trei*eci de secunde nu mai r#m#sese nimic pentru ea (ns#i. Celelalte erau lacome, o priveau cu ochi ostili, invidiind o pentru tinere,ea ei, pentru rochia ei, pentru pachetul a+undent. Ar#ta de parc# nu ar $i avut nevoie de o slu:+#, (n timp ce pentru $iecare din ele plicul cu plata s#pt#m)nal# era vital pentru supravie,uire.

% Totui, ce caut# ea aici4 o au*i !ar" pe !arie Trei spun)ndu i lui !arie &oi. Ea, cu $elul ei domnesc de a se purta, de a vor+i i de a se (m+r#ca. Cine se crede, o duces# care lucrea*# la tapiseria castelului4 Anta-onismul o am#r( pe !ar"3 durerea ei (i salva slu:+a. &up# pau*# lucr# continuu, $#r# cusur. Era hot#r)t# s# $ie la $el de nesim,itoare i rece ca i $emeile care i re$u*aser# prietenia. nainte de a se termina *iua de lucru, domnioara Annette (i mutase aten,ia la alt# victim#. !ar" avu o neloial# sen*a,ie de trium$ i uurare. n seara aceea se t)r( spre cas# mai o+osit# dec)t $usese vreodat#. 8iecare muchi o durea, dup# ce st#tuse at)tea ore ,eap#n# pe scaun. 7i inima (i era de*am#-it# de moarte, de aceast# aventur# a primei *ile de slu:+#, care se ateptase s# $ie vesel#. 18ain#0, spuse ea, $or,)ndu se s# *)m+easc#, atunci c)nd $u (ntre+at# cum $usese prima *i de lucru. 18ain#0, r#spunsese ea la aceeai (ntre+are (n toate serile care urmar#. 7i aa treceau *ilele, m#cin)ndu i nervii, una dup# alta, trupul i mintea ei $iind prea amor,ite ca s# reali*e*e starea mi*era+il# (n care se a$la. Reali*# asta +rusc, la s$)ritul s#pt#m)nii, s)m+#t#, c)nd lucrurile merser# mai +ine. I se d#du s# $ac# o +roderie complicat# de m#tase, din multe culori, care repre*enta o pas#re multicolor# c)nt)nd, suspendat# deasupra unui mac rou. Repre*enta decora,ia de pe +u*unarul unui or,, pentru o doamn# devotat# -r#dinii ei. !ar" se +ucur# s# coase aripile, $lorile, petalele, $run*ele. Tensiunea din (nc#pere disp#ru (n timp ce se concentra asupra lucrului, mai mult din pl#cere dec)t din datorie. Aa se ateptase ea s# $ie munca asta. Nu o+servase privirea sup#rat# a lui !arie &oi, care era cea mai (ndem)natic# i mai +ine pl#tit# dintre toate $emeile. .pecialitatea ei era +roderia. C)nd termin#, domnioara Annette nu putu -#si nimic de criticat. Pentru prima dat#, de luni diminea,#, !ar" *)m+i. % mpachetea* o i du o, spuse Annette cu asprime. A$ar# ploua i era $ri-. I ar $i $ost neca* dac# ar $i tiut ce +ine (i $#cea lui !ar" aerul t#ios i plim+area (n li+ertate pe str#*ile noroioase. A+ia c)nd se (ntoarse din lun-a ei plim+are, elanul i se evapor# i disperarea (i umplu inima. Nu mai putea suporta camera aceea $etid# i $emeile ostile. 1?r#sc slu:+a asta0, recunoscu ea pentru sine (ns#i. &ar tre+ui s# continue. 1Cel pu,in, o s#pt#m)n# aproape c# a trecut0, -)ndi ea. 1!ai pot suporta (nc# o dat#0. Puse m)na pe clan,a uii de parc# ar $i $ost o ur*ic# i p#trunse (n atmos$era nes#n#toas# a camerei de lucru. Ca s# descopere c# (n a+sen,a ei $oar$ecele i acele de prins (i $useser# sa+otate; v)r$urile le erau tocite. Protest# (n $a,a domnioarei Annette, care o cert# pentru ne-li:en,# i o+r#*nicie, apoi (i scoase caietul din +u*unar, cu ochii str#lucind de mul,umire. C)nd se urc# (n tramvai, s# a:un-# acas#, !ar" deschise micul plic maron i l#s# s# i cad# (n poal# salariul pe respectiva s#pt#m)n#. Erau cinci dolari i patru*eci i apte de cen,i. .e ateptase s# ai+# (n acel moment un sentiment de mul,umire. .in-urul lucru pe care (l sim,i $u o+oseala. % >ouisa, po,i s# te (ntrerupi o clip#4 >ouisa (i $#cu semn s# intre, (n timp ce i continua -ama. % Ia loc pe pat, !ar". Ar#,i -ro*av.

% .unt teri+il de o+osit#. /oiam s# te (ntre+ cum te descurci. Te duci (n $iecare *i la lucru, dar (nc# mai ai ener-ie s# e'erse*i c)nd vii acas#. Nu o+oseti niciodat#4 % .i-ur c# o+osesc. .# c)n,i la pian pentru 7coala de dans a impostorului aceluia de domn <assin-ton e o munc# istovitoare. &ar $ac rost de +anii pentru lec,iile de canto i pentru ca s# pot mer-e la 5per#, aa c# nu mi pas#. /reau s# devin c)nt#rea,# de oper# mai mult dec)t orice pe lume. A putea suporta orice, numai s# mi atin- scopul #sta. &e ce nu vii cu mine ast# sear#4 Ai $ost vreodat# la 5per#4 !ar" (i mas# de-etele (n,epenite. % &a, am $ost la 5per#, spuse ea. Pare c# a $ost cu mult timp (n urm#. % Ce s a (nt)mplat4 Te dor m)inile4 5h, de-etele (,i sunt $oarte (n,epate. !# duc s# i cer v#duvei nite piatr# acr#. Ar tre+ui s# le un-i s# se mai str)n-# pielea2 &umne*eule, !ar" ce de-ete ciudate ai. >as# m# s# v#d2 >ouisa (i lu# m)inile (ntr ale ei, e'amin)ndu i de-etele curioase. % &oamne, s# $i avut eu aa de-ete, a $i $ost cea mai +un# pianist# din lume. Te $ac s# coi mai +ine ca celelalte4 !ar" (i privi m)inile. Curio*itatea indiscret# a >ouisei nu o deran:a. P#rea s# $i trecut un secol de c)nd (ncerca s# i ascund# m)inile. Ce t)n#r# era atunci. 7i ce proast#. % Poate c# m# a:ut# s# cos, spuse ea. Era o specula,ie interesant#. .perase c# de-etele s# $ie +une i la altceva dec)t s o $ac# s# vise*e la o $amilie care nu e'ista i (n care toate $emeile aveau m)ini ca ale ei. >acrimi $ier+in,i i se prelinser# din ochi. % 5h, !ar", nu i nimic aa de -rav, la urma urmelor. >ouisa o cuprinsese dup# umeri i (ncepu s o m)n-)ie ca pe un copil. % ntotdeauna e -reu la (nceput. Ai s# te o+inuieti, ai s# ve*i. % N am s# m# o+inuiesc niciodat#, spuse !ar". /ocea (i era surd#. Privete6 .coase plicul maron din +u*unar i i l (ntinse. .crisese ceva pe el eu creionul. >ouisa citi; Chiria O,VV dolari. Pachetul de pr)n* E,VV dolar. Tramvaiul l,UVdolari. Total Q,UV dolari % Mtia s +anii mei, >ouisa. Pe toat# s#pt#m)na. Am -#sit (n plic doar cinci dolari i patru*eci i apte de cen,i. % /ai, !ar", ce -#-#u,# eti. Nu eti docher care car# coul pe umeri. N ai nevoie de pachetul pentru pr)n*. Eu servesc (ntotdeauna o ca$ea i mi cump#r ceva de ia v)n*#torii de pe strad#. Asta m# cost# cam cinci cen,i. 7i ai $ace mai +ine s# mer-i pe :os (n loc s# iei tramvaiul. .tai :os toat# *iua (n timp ce coi. Tre+uie numai s# (nve,i s# te descurci, asta i tot. Acum vino ncoace. .pal# te pe $a,#. /reau s# te iau la 5per#, dar tre+uie s# ne -r#+im dac# vrem s# a:un-em la timp2 5 s# cin#m c)nd ne (ntoarcem. 5 s# ne r#m)n# destul3 simt de aici mirosul $asolei roii cu ore*. Iar#i. A treia oar# s#pt#m)na asta. % mi place $asolea roie cu ore*. % <ine c# (nc# (,i place, $iindc# noi, ceilal,i, ne am s#turat de ea. .pectacolul de:a (ncepuse c)nd ap#rur# >ouisa i !ar". !u*ica se au*ea p)n# pe scara pe care o urcar# la +alconul de sus. <u*ele >ouisei se micau $#r# un sunet, schi,)nd cuvintele corului. i *)m+i lui !ar". % <#r+ierul din .evilla, opti ea. l tiu pe tot, chiar i partea pentru +asso pro$ondo. &omnul <assin-ton mi a dat partitura i li+retul cadou de *iua mea.

Pentru !ar" mu*ica era salvarea ma-ic# din neca*uri i o+oseal#. ?it# unde era i cine era, p)n# la pau*#. Apoi lumina inund# lo:ele i dramele care se petreceau acolo. !ar" o v#*u pe Jeane i pe <erthe Courtena" primindu i oaspe,ii i (i $u imposi+il s# cread# c# doar cu c)teva s#pt#m)ni (n urm# $usese acolo, cu ele. Nici m#car nu o+servase +alcoanele c)nd st#tuse (n lo:#. &ar era imposi+il s# nu ve*i lo:ele c)nd st#teai la +alcon. i $u imposi+il s# nu se uite dup# persoanele cunoscute, s# nu e'plode*e de $ericire c)nd v#*u c# .aint <rKvin nu era unul dintre cei ce toastau (n lo:a lui Jeanne. Asta (nsemna c# la urma urmelor lo-odna nu avusese loc. !u*ica orchestrei care deschidea parada era $oarte di$erit# de mu*ica orchestrei de la 5per#. &ar la $el de impresionant#, (n $elul ei. n loc s o (nv#luie pe !ar" i s o duc# mai departe de lume, o penetra cu ritmul i veselia ei, $#c)nd o s# ia parte la +ucuria mul,imii din :ur. % !# distre* aa de +ine, (i stri-# ea lui Padd" &evlin. &up# ce de$ilarea trecu pe l)n-# ei, !ar" i Padd" o luar# (ncet (ncet prin mul,ime, de a lun-ul str#*ii JacGson, spre di-. n $a,#, v#*ur# cum oamenii se opreau, adun)ndu se (n :urul unui copac des$run*it. % Ce i asta4 (ntre+# !ar". Padd" (i (n#l,# -)tul, ridic)ndu se (n v)r$urile picioarelor. % Ah, spuse el, rela')ndu se, e un anun, mortuar. /ino, domnioar# !ar", hai s# vedem. 7i (ncepur# s# $ac# loc prin mul,ime, (mpin-)nd (ncoace i (ncolo cu umerii. 5 $oaie cu chenar ne-ru, +#tut# (n cuie pe copac, anun,a c# !ichael 8rancis Corcoran p#r#sise aceast# via,# pentru una mai +un#, s)m+#t#, noiem+rie dou#*eci i patru. R#m#i,elor le puteau $i aduse (n ultim oma-iu la casa de pe strada Josephine, vis L vis de A*ilul pentru +#ie,ii or$ani. Padd" (i ceru lui !ar" s# citeasc# anun,ul cu voce tare. % 8ranG Corcoran a +#ut (n s$)rit p)n# i a dat duhul, spuse o +#tr)nic# usc#,iv#. i spuneam eu c# o s# a:un-# aici. /ocea (i era plin# de satis$ac,ie. % /a $i o ve-he $rumoas#, spuse un +#r+at. !# duc acolo. i croi drum, -r#+it, printre Padd" i !arr". % Ce i cu -ra+a asta4 spuse +#tr)nica. Cred c# Iate Corcoran (nc# mai pr#:ete unca. E destul timp. % Are dreptate, spuse Padd" (n oapt#. Bai s# mer-em la di-, cum pl#nuiam. Apoi, o s# mer-em la ve-he dac# vrei, domnioar# !ar". % Nu vreau. N am $ost niciodat# la $uneralii i nici m#car nu i cunosc pe Corcorani. Padd" atept# p)n# ieir# din mul,imea adunat# (n :urul copacului i apoi spuse; % Nu tii ce e aceea ve-he, domnioar# !ar"4 Nu e vor+a de $uneralii, cum ai spus. 8uneraliile sunt mai t)r*iu, pentru $amilie. /e-hea este pentru disp#rut i pentru cei care l au cunoscut. E ceva m#re,, $estiv. Toat# lumea povestete i (l vor+ete de +ine pe 8ranG Corcoran i spune ce om mare a $ost. !inciuni, cele mai multe dintre ele, $iindc# #sta a $ost un om care i +#tea nevasta i i +ea chiria, dar nu e nici un r#u s# l (ncondeie*i aa ca v#duva s# r#m)n# cu o amintire $rumoas#. Apoi o s# $ie m)ncare +un# i un +utoia de @hisG" i, dup# un timp, lupte -lorioase, a$ar#, (n curte. Nimic nu se poate compara cu o ve-he. !ar" era (nsp#im)ntat#. % &e ce se lupt# oamenii4 % Pentru amu*ament. ?n +#r+at se simte +ine dac# (ncasea*# c)teva. % Ai luat vreodat# parte la o lupt#, domnule &evlin4 Padd" r)se *-omotos.

% Chiar de c)nd am (nceput s# mer-. ?neia din ele i se datorea*# nasul (n a a lui Padd" &evlin. Nu ,i $ie $ric#, domnioar# !ar". Nimeni n o s# ,i $ac# vreun r#u, at)ta timp c)t eu sunt aici ca s# l opresc. !ar" se -hidi la domnioara Annette. I ar $i pl#cut s# i $r)n-# Padd" nasul. Ideea o $#cu s# r)d#. Nu credea pe de a ntre-ul (n l#ud#roeniile lui Padd". 5amenii se certau, stri-au poate, dar nu a:un-eau s# se loveasc# unul pe altul. Padd" *)m+i, cre*)nd c# !ar" era (nc)ntat# de protec,ia lui. % Ai s# mi permi,i s# te duc la casa Corcoran4 !ar" d#du din cap; % !ai +ine nu. H)m+etul lui Padd" se accentua. % N are importan,#, spuse el. /e-hea va dura dou# sau trei *ile. Poate o s# dau pe acolo m)ine. !erser# (n t#cere de a lun-ul di-ului, pe lar-a alee dintre s#lcii. Cascada de ramuri ver*i de salcie se mica lin (n +ri*a uoar# i $luviul era sc#ldat (n ra*e de soare. !ar" (i aminti cum era ultima parte a lunii noiem+rie (n mun,ii din Penns"lvania i se +ucur# de copacii i iar+a verde i de soarele ce i (nc#l*ea umerii. % Nu mi pas# dac# n am s# mai v#d vreodat# un $ul- de *#pad#, spuse ea. % Ce4 % Nimic important, domnule &evlin. !# -)ndeam doar ce $ericit# sunt. % l cheam# 1Nour de *#pad#0, spuse /almont .aint <rKvin. Nu i aa c# i ma-ni$ic4 !ichaela de Pontal+a d#du din umeri. % E ocant, te asi-ur. 5 pereche de cai al+i la o tr#sur# nea-r# arat# +ine c)nd te plim+i prin <ois. &ar Ia o curs# de cai, dra-ul meu /almont, e ceva vul-ar s# ai un animal aa de +#t#tor la ochi. /al chicoti. % ncerci s# mi l cumperi, nu i aa4 % Nu m am -)ndit la asta. &ar (,i aduc la cunotin,# c# nu m a sim,i o$ensat# dac# mi ai da o m#rturie a stimei ce mi por,i. % &ra-a mea +aroan#, te stime* mai mult dec)t pe orice $emeie din istorie. .maralde $#r# de pre, vor $i ale tale la ordin. &ar nu 1Nour de *#pad#0. Am um+lat dup# el c)nd l am v#*ut aler-)nd (n IentucG". .tr#lucitul meu +ancher a a$lat cumva c# proprietarul lui l a :ucat la pocher i l a pierdut (n $avoarea unui o$i,er de pe $luviu. .# l +inecuv)nte*e &umne*eu pe Iulian .a*erac. A trimis dup# mine tocmai la timp ca s# prind vaporul c)nd era tras la doc. Alt$el nu l a $i avut niciodat# pe 1Nour de *#pad#0. E cel mai rapid i mai detept cal din America. /reau s# l duc la Charleston, (n ianuarie, i s# mi (ncerc norocul. % Fi l ai mai (ncercat de *ece ori. % 7i tu de patru*eci. Ai ceva (mpotriv# s# mai (ncerc o dat#4 E o provocare, i tu tii asta. !ichaela *)m+i. % n ultima vreme, 1provocare0 a devenit cuv)ntul t#u $avorit, /al. !i e team# c# su$eri de plictis. Ar tre+ui s# te (ndr#-osteti ne+unete. 5 dra-oste ne(mp#rt#it#, +ine(n,eles. Atunci ai plictisi tu pe altul i ai avea o preocupare. /al r)se. % Fi a urma s$atul (ntr un minut, dac# a putea. Am $ost (ntotdeauna recompensat mai (nainte de a apuca s# m# (ndr#-ostesc. Acum $u r)ndul !ichaelei s# r)d#. 7i r)se pe s#turate.

% &ac# te ar au*i *eii, spuse ea, continu)nd s# r)d#, ai pl#ti pentru super$icialitatea ta de o mie de ori, nechi+*uitul meu prieten. Acum du m# la tine acas#. Recunosc c# acest cal e super+, dar l am admirat destul. /reau o ca$ea i un coniac i apoi un pr)n* ma-ni$ic. Aerul de la ,ar# (ntotdeauna (mi $ace po$t# de m)ncare. % nc# nu mi ai spus de ce m# onore*i cu vi*ita asta, spuse /al, (n timp ce turna coniacul. Tre+uie s# cred c# a putea -hici4 % /oiam s# plec din ora. &ar, ca s# $iu dreapt#, am avut un scop. Nu mer-e trea+a cu cl#dirile mele, /al. Cea de a doua e aproape -ata i nu am locatari. &e $apt, n am nici (n prima. >ocuiesc cu $iii mei (n una din case, i un t)n#r pictor cu so,ia lui (n casa de al#turi. Restul de aispre*ece sunt -oale. E a+omina+il. <aroneasa (i -oli paharul dintr o (n-hi,itur# lun-#, apoi i l (ntinse s# i l umple iar#i. /al i l umplu p)n# la v)r$. % Te am prevenit, !ichaela. /echea -ard# pierde controlul oraului. Ne@ 5rleans ul se mut# (n oraul de sus. /ieu' CarrK e prea a-lomerat i e mai uor s# construieti (n cel de al doilea sector, sau (ntr o su+ur+ie ca >a$a"ette, dec)t s# d#r)mi i apoi s# construieti aici, aa cum ai $#cut tu. Acum aproape toate a$acerile se $ac dup# Canal .treet, marile ma-a*ine sunt pe aceast# strad#, iar a-en,ii comerciali pe Camp. A (nceput de c),iva ani i acum se accelerea*#. A ap#rut o nou# -enera,ie de creoli care (nva,# (n coli at)t $rance*a c)t i en-le*a i nu vor s# stea (n spatele peretelui invi*i+il $ormat de terenul neutru. % Ce $ilistin eti6 r#cni !ichaela. Nu ,i pas# deloc de $rumuse,e, de tradi,ie sau de $armec4 N ai (nv#,at nimic la Paris despre via,a civili*at#4 Americanii crea*# un ora steril dominat de sta+ilimentele de a$aceri. Consider# c# m#rimea unei cl#diri e-alea*# $rumuse,ea. Cl#dirile mele sunt (n inima Ne@ 5rleans ului. Prin ele, inten,ionam s# revi-ore* aceast# inim#. /oiam s# $ie cele mai ele-ante ma-a*ine de a lun-ul str#*ilor, cea mai ele-ant# via,# dus# (n apartamentele de sus. C)nd construc,ia va $i (n (ntre-ime terminat# voi re$ace Place d=Armes, voi instala -r#dini la parter i o $)nt)n#, aa (nc)t oamenii din cl#dirile mele s# poat# privi la ceva $rumos din +alcoanele lor i s# se poat# plim+a printr o -r#din# $rumoas#. Nu e'ist# o asemenea ele-an,# pe Canal .treet. &e ce nu pot vedea to,i lucrurile astea4 &e ce mi -olesc +u*unarul i inima ca s# cree* perle care s# $ie aruncate la porci4 /almont (n-enunche (naintea scaunului ei. % &ra-# prieten#, spuse el +l)nd. .pune mi ce pot $ace ca s# te a:ut. !ichaela (l m)n-)ie pe o+ra:i. % 5 s# m# calme*, spuse ea. Aveam nevoie de cineva care s# mi asculte neca*ul. Tu eti un scump, /al. A vrea s# ,i coman*i portretul la micul meu chiria artist, RincG. Asta (l va $ace cunoscut i restul va urma. /almont se ridic# (n picioare. % n re-ul#. /oi $ace asta pentru tine, !ichaela. &ar, pentru &umne*eu, acum a $i vrut s# mi ceri calul, aa cum m# ateptam. !# simt un n#t#r#u. % Nu eti, dra-ul meu. N ai $ost niciodat#. Tu ai stil, elan. % Am spus c# am s# mi comand portretul. Nu i nevoie s# m# iei cu *#h#relul. <aroneasa (i (ntinse m)na. % Nu te mai (m+u$na. /ino ncoace. .#rut# m# i spune mi c# m ai iertat. /al (i lu# m)na i i o duse la +u*e. % N am s# te iert niciodat#, dar am s# te iu+esc c)t voi tr#i. n timp ce /al i !ichaela vor+eau, o siluet# micu,# p#trunsese (n cas#, ascun*)ndu se dup# +oschete, ca s# nu poat# $i v#*ut#. Era Jeanne Courtena". ?rc# la +alcon e'act la timp ca s#

l vad# pe /al ,in)nd m)na +aronesei (ntr a lui i s# i asculte declara,ia, prin -lasvandul semideschis. % Nu6 url# ea, deschi*)nd -lasvandul cu at)ta putere (nc)t sticla c#*u i se $#cu ,#nd#ri. N o po,i iu+i6 Jeanne p#trunse (n (nc#pere, p#ind peste cio+uri. % N o po,i iu+i6 E +#tr)n# i ur)t#. Eu sunt $rumoas# i t)n#r#, i te iu+esc, /almont. Pe mine ai s# m# iu+eti, tre+uie, /almont. <aroneasa era amu*at#. % &ra-# /al, (mi o$eri i distrac,ie. Ce -a*d# per$ect# eti. !)inile micu,e ale lui Jeanne se arcuir# ca nite -heare i se arunc# spre +aroneas#. /almont o prinse de talie, din spate, i i*+uti s# o ,intuiasc# (n loc, (n ciuda loviturilor de +otine pe care le primea (n picioare i a *v)rcolirilor ei s#l+atice. !ichaela se ridic# iute, ca un arc. &in doi pai $u (n $a,a lui Jeanne, prin*)nd o de (ncheieturile m)inilor. % Asta nu se $ace, spuse ea calm. Apoi eli+er# str)nsoarea i, mai (nainte ca Jeanne s# reali*e*e ce se (nt)mplase, o p#lmui cu putere, $#c)nd o s# i dea capul pe spate, lovindu i l de pieptul lui /al. % &# i drumul, spuse +aroneasa. !# ocup eu de ea. Era at)ta si-uran,# (n vocea ei (nc)t /al nu se (ndoi o clip# de adev#rul acestei a$irma,ii. 7i nici Jeanne. ncet# s# se mai *+at# i s# mai dea din picioare, i (ncepu s# pl)n-#. /al (i d#du drumul. % &u te, /al, spuse !ichaela. Poruncete s# mi se aduc# tr#sura. 5 s o duc pe t)n#r# asta acas#. E domnioara Courtena", nu i aa4 &u te, /al. <aroneasa o privi pe Jeanne de parc# ar $i $ost un mic animal de cas# indisciplinat. % .tai :os, domnioar#. /om servi o ca$ea (mpreun# p)n# vine tr#sura. /al, ,i am spus s# ne lai sin-ure. n$r)n-erea e amar#3 nu mai ad#u-a i umilin,a la di$icult#,ile $etei. Jeanne (i (n-rop# $a,a (n palme. 7i nu i o descoperi dec)t atunci c)nd o au*i pe !ichaela spun)nd; % A plecat. Acum s# vedem ce mai poate $i salvat. Te ai $#cut de r)s i asta e aproape $atal. &ar ai $#cut o cu un $el de stil i cu $oarte mult# pasiune, i /almont e sensi+il la am)ndou#. !ichaela l#sase un mesa: pe mas#, l)n-# tava de ca$ea; 1.itua,ia e su+ control. Am (napoiat o pe Jeanne, (mpreun# cu calul, +unicului ei, cu o poveste potrivit# care va prote:a numele $iec#ruia din voi. Ce mil# mi a $ost. E aa de proast#. T)n#r# i pasionata C. a venit (narmat# cu o vra:# voodoo (n $a,a c#reia erai $#r# ap#rare, aa c# (mi datore*i mai mult dec)t (,i dai seama. Aa c# vei $i $#r# (ndoial# (nc)ntat s# ai oca*ia s# acoperi cel pu,in o parte din cheltuieli. /e*i pe verso0. /al (ntoarse mesa:ul pe partea cealalt#. Acolo era tip#rit un anun,; A><ERT &. RINCI. TA<>5?RI P5RTRETE ?>EI?RI i AC?ARE>E Q .T. PETER .T. NED 5R>EAN., >5?I.IANA. Chenarul c#r,ii de vi*it# era o replic# a -ra,ioaselor sinuo*it#,i ale +alcoanelor de $ier $or:at de la cl#dirile !ichaelei. Inclu*)nd, sus, la mi:loc, un cadru ele-ant cu mono-rama ei. /al *)m+i c)nd v#*u amprenta personalit#,ii +aronesei pe pro$esiunea chiriaului ei2 R)se din inim# c)nd v#*u m)*-#leala din col,.

1Ai au*it de $ermec#toarea pies# de teatru en-le*easc# 7coala scandalului4 E o poe*ie +urleasc# (n dou# p#r,i3 una pentru $etele s$ioase de cincispre*ece ani, cealalt# pentru v#duvele de cinci*eci. Ce apropo delicios0. /al puse mesa:ul (n +u*unarul de la piept. &up# ce va suprave-hea producerea *ah#rului, luni de diminea,# se va duce c#lare la ora i l va vi*ita pe pictor. !ai voia s# vad# pe cineva. 7i ce s ar $i (nt)mplat dac#, providen,ial, +aroneasa n ar $i $ost la el acas#4 ?n scandal cu urm#ri incalcula+ile, pe care nu l -#sea deloc amu*ant. 1.# $i trecut doar o s#pt#m)n# de c)nd eram at)t de $ericit# c# mer- la lucru, (nc)t am venit mai (nainte de (nceperea pro-ramului40 !ar" (nchise ua casei 5=Neil (n urma ei i se cutremur#. .oarele mai st#ruia (nc# deasupra ori*ontului. Inima (i era cenuie, cum cenuiu era totul (n :urul ei. Cocioa+ele d#r#p#nate, de a lun-ul str#*ii Adele, i se p#ruser# con$orta+ile c)nd le v#*use pentru (nt)ia oar#. Acum i se p#reau u+rede i reci. 7i murdare. .tr#*ile noroioase, pline de -unoaie, miroseau $etid3 o capr# aler-a li+er# prin an,, plin# de noroi i murd#rie. !ar" (i (ndrept# umerii, (i ridic# $ustele deasupra -le*nelor i se pre-#ti s# treac# prin noroi, ca s# a:un-# la lucru. 1Nu tre+uie s# te dai +#tut#0, (i spuse ea. 1Nu tre+uie s# te lai. Eti puternic# i s#n#toas#, ai un loc (n care s# locuieti i prieteni c#rora le pas# de tine. &e ce, chiar dac# i ai spus doamnei 5=Neil c# nu mai vrei s# cumperi pachetul de pr)n*, ea ,i a dat totui ceva la tine4 Ceva ce (,i place. Ce importan,# are c# sunt r#m#i,ele de s)m+#t#4 8asolea roie i ore*ul e m)ncarea ta $avorit#. 7i a*i e luni, nu i aa4 Toat# lumea m#n)nc# $asole roie i ore* lunea la Ne@ 5rleans0. 1&ar de dou# ori pe *i40 se (ntre+# ea. !ar" tia c# o mai atepta o por,ie proasp#t# la cin#. .im,i c# i vine s# pl)n-#. .au s# r)d#. Aa c# r)se. Paii (i devenir# mai hot#r),i i mai rapi*i. !adame Alphande nu era sin-ura croitoreas# din ora. Tot ce avea de $#cut era s# i ,in# ochii i urechile deschise i s# se $oloseasc# de pau*a de la pr)n* ca s# $ac# cercet#ri. Tre+uia s# -#seasc# ceva mai +un3 tot ce avea de $#cut era s# $ie (n alert# ea s# nu scape oca*ia. ntre timp, (nv#,ase multe. &e:a (nv#,ase mult mai mult despre $elul (n care se $ace o rochie dec)t +#nuise vreodat# c# era de (nv#,at. nv#,ase mici trucuri care $#ceau c# o rochie s# arate mai +ine dec)t era (n realitate, (nv#,ase cum s# evite toate nea:unsurile. &ac# ar $i avut vreodat# timp i +ani s# i $ac# o rochie pentru ea, ar $i tiut e'act ce avea de $#cut. nainte de a veni vara, va re$ace rochiile pe care i le d#duse Jeanne, le va $ace s# i cad# mai +ine, poate va (nlocui chiar -arnitura cu ornamente de la cea al+astr#2 Evalu)nd (n minte toate posi+ilit#,ile, !ar" mer-ea repede pe trotuarul denivelat, $#r# s# i dea seama de distan,a pe care o parcursese. Cerul, din cenuiu, devenise auriu, apoi al+astru. C)nd se apropie de Canal .treet i de prima vitrin#, pasul i se (ncetini. Trec#torii putur# vedea o t)n#r# *)m+ind la vederea tentantelor m#r$uri de v)n*are e'puse (n vitrin#. !ar" privea du*inele de +lu*e, c#m#i, or,uri, corsete i capoate, toate mai pu,in atr#-#toare i $inisate cu mai pu,in# $ine,e dec)t cele pe care le e'ecuta ea. Atelierul i $emeile de la !adame Alphande erau la $el de reci i respin-#toare ca de o+icei. &ar !ar" avu noroc. I se d#duse o +roderie interesant#, la care avea s# lucre*e cel pu,in patru *ile, dac# nu mai mult. Era un model ondulat, de ornamente (n volute, precum crestele valurilor la poalele unei rochii de +al. Cus#turile se $#ceau cu m#tase, cu $iecare (mpuns#tur# $i')nd o mic# m#r-elu# luminiscent#, transparent# i lucioas#, ca o pic#tur# de ap#. Era o pl#cere s# ,ii (n m)ini materialul rochiei, un satin de culoarea piersicii $oarte coapte, un auriu cald. !ar" sim,i privirile (nc#rcate de resentiment ale lui !arie &oi a,intite asupra ei3 aceasta lucra la un chenar simplu din $run*e aplicate pe o cap# scurt#. Invidia ei o $#cu pe !ar" s# se

+ucure (nc# i mai mult de sarcina ei mai delicat#. 1.# m# ierte &umne*eu0, -)ndi ea, 1devin la $el de meschin# ca i celelalte0. &ar pl#cerea (i dep#i sen*a,ia de vin#, i la pr)n* m)nc# cu po$t#, ne mai o$erind nim#nui nici o +uc#,ic#. &e o+icei, poarta (ncovoiat# $#cea un *-omot -roa*nic, c)nd era (mpins#. Numai o sin-ur# persoan# tia c# tre+uia mai (nt)i ridicat# uor. Aa c# /almont .aint <rKvin o deschise uor3 +alamalele erau +ine unse cu ulei. % <un# *iua, !a:estate, spuse el, c)nd +#tr)na !arie >aveau r#spunse +#t#ii lui (n poart#. A*i e luni i sper s# mi se o$ere nite $asole roie i ore*. Re-ina voodoo r)se din inim#. % Intr#, spuse ea. 8iica mea -#tete i eu m# pre-#team s# plec. % !i se $r)n-e inima. /enisem tocmai s# te v#d. Ea r)se iar#i. /al trecu prin cas#, (ndrept)ndu se spre +uc#t#rie. !arie >aveau cea t)n#r# (i *)m+i. Era (n picioarele -oale, cu +r#,#ri la -le*ne, cu un ru+in uria i un inel cu diamant pe unul din de-etele de la picior. P#rul cre,, ne-ru, (i c#dea pe umeri, aproape ascun*)ndu i cerceii cu diamante. ?n colier de ru+in (i eviden,ia pielea ar#mie. Purta o +lu*# al+#, cu un decolteu ad)nc, (n $orm# de /, i o $ust# ampl#, lun-# p)n# la -le*ne, de m#tase roie. % Te ai (m+r#cat aa ca s# te asorte*i cu $asolea roie i cu ore*ul4 (ntre+# /almont. % Normal. Fi e $oame4 % Normal. % Ia loc, atunci. E -ata. !ar" aduse o tav# pe masa de l)n-# $ereastr# i (ncepu s# o (ncarce cu sticlele i +orcanele care st#teau (nv#lm#ite (n capul mesei. /almont (ncerc# s o a:ute, dar ea (l pocni peste m)n#, aa c# renun,#. % Ce ai (n colec,ia asta, !arie4 E adev#rat c# ai pul+eri de op)rl# i de oase de pisic# nea-r# amestecate cu r#d#cin# de mandra-or#4 % Nu r)de de vr#:ile mele, !ichie. Accentul ei era curat -om+o. % !# interesea*#, spuse /al. &ar dac# (,i place s# :oci $arse2 Accentul lui era curat pari*ian. % E -reu s# te de*+ari de o+iceiurile vechi, spuse !arie (ntr o $rance*# per$ect#. Ar#,i ca oricare alt al+. ,i uitasem chipul de c)nd n ai mai trecut pe aici. % E se*onul (n care se $ace *ah#rul. !arie *)m+i. % Aa (l numeti tu4 &#du tava (n l#turi i puse nite oale -rele, de lut ars, pe mas#. ?n a+ur pl#cut mirositor se ridic# din $asolea roie i din ore*. % /rei s# mi ar#,i mono-rama4 (ntre+# ea. Avea o e'presie de curio*itate inocent#, dar ochii (i erau pui pe po*ne. % Pro+lema e dac# doar te ai a-#,at de $ierul $or:at de la +alcoane sau tre+uia s# $ii tatuat4 /almont $u prins cu -ura plin#, cum i inten,ionase ea. E'plod# (n r)s, aproape (n#+uindu se. C)nd (i reveni, lu# m)na lui !arie i i o s#rut# ceremonios; % .unt onorat de -elo*ia dumneavoastr#, doamn#, spuse el, nedesprin*)ndu i (nc# +u*ele de pe de-etele ei moi. i eli+er# m)na i (ncepu s# i des$ac# cravata. % 7i de curio*itatea dumneavoastr#. Ca s# v# satis$ac curio*itatea, o s# v# dau posi+ilitatea s# vede,i. Pute,i c#uta mono-rama. !arie chicoti.

% Te $late*i sin-ur, ca de o+icei. Po,i s# te de*+raci p)n# la os i tot n ai s# intri, domnule, (n patul meu. /al (i le-# la loc cravata, $#r# s# mai spun# nimic. Apoi se concentra asupra mesei. >a $el $#cu i !arie. T#cerea lor era con$orta+il#, $aptul c# (mp#r,eau m)ncarea era o pl#cere. 8asolea cu ore* era delicioas#, i tensiunea se'ual# dintre ei (i ad#u-a o picanterie pe care am)ndoi o apreciau. Era $oarte impro+a+il c# /almont se va urca vreodat# (n patul lui !arie3 am)ndoi tiau asta. !arie (i lua iu+i,i, dar niciodat# al+i i numai +#r+a,i pe care (i putea domina. /al era descali$icat din am+ele puncte de vedere. &ar tot at)t de pu,in pro+a+il era ca acest lucru s# $ie imposi+il. Posi+ilitatea era o idee care i rodea pe am)ndoi, ceva cu care se :ucau, despre care -lumeau, ceva ce apreciau cu at)t mai mult cu c)t nu se reali*a. Era una din +a*ele prieteniei lor, dei nu cea mai puternic#. Era vor+a de respect i de admira,ie reciproc#, $iecare recunosc)nd puterea celuilalt, individualitatea i independen,a. Nu mai aveau nimic de dovedit unul celuilalt. Aa c# se sim,eau +ine (mpreun#. % !ai vrei4 spuse !arie, c)nd $ar$uria lui /almont se -olise. % Ca$ea, te ro-. !)ncarea a $ost la superlativ. % 8ac acum i ca$ea. !arie lu# $ar$uriile de pe mas#, aduse (n locul lor ceti, apoi lu# +oa+e de ca$ea dintr o cutie i (ncepu s# le macine. Era cu spatele la /al. % Ce in-rediente scumpe amesteci tu pentru o vra:# de dra-oste4 /ocea lui /al era t#r#-#nat#. !arie nu spuse nimic. ?merii i se *-uduiau de r)s. % Aadar, de #tia mi eti, la nai+a6 /al nu mai continu# s# se pre$ac#. % Ce $el de prieten# eti4 &ac# ai nevoie de +ani am s# ,i dau3 nu tre+uie s# mi vin*i viitorul la nu tiu ce $at# isteric#. Nu mai m#cina, la nai+a, vor+ete cu mine. !arie (i arunc# o privire scurt# peste um#r. % Ateapt# un minut. /reau s# pun ca$eaua. % Nu vreau nici o ca$ea3 vreau r#spunsuri. % &ar eu vreau ca$ea, chiar dac# tu nu vrei. 7i amintete ,i c# eti (n casa mea, domnule .aint <rKvin. Poart# te ca un -entleman sau iei a$ar#. !arie (i $#cu de lucru cu ca$eaua (n timp ce /almont (i aprinse o ,i-ar#. Apoi !arie se ae*# din nou pe scaunul ei, la mas#. 5chii (i luceau veseli, cu o uoar# tent# de mali,ie. % Fi ai pierdut sim,ul umorului, /al. .unt de*am#-it#. % Nu i nimic amu*ant aici, !arie. Cum ai putut s o trimi,i pe Jeanne Courtena" (n casa mea cu vr#:i4 A $#cut o scen# -rotesc#3 a $ost ceva de speriat. !arie se aplec# spre el, ,in)ndu i +#r+ia (n min#. % Ce $el de scen# -rotesc#4 .unt $ascinat#. % Aa cum (,i spun3 a $ost -rotesc. &e ce mi ai $#cut asta, !arie4 Nu eram si-ur c# tu ai $ost aceea care ai trimis o, p)n# a nu (ncepe s# r)*i cu lacrimi. % Ah, /almont, nu $i aa dur. N am vrut s# ,i $ac r#u. Proasta aia nu mi a urmat instruc,iunile. I am dat vra:a pentru vir-inele (n c#lduri. Tre+uia s# ,i opteasc# ceva (n ureche c)nd era,i (mpreun# (n pat. Pentru -enul ei de $ete, asta duce la c#s#torie. &ac# te culcai cu ea, tre+uia s o iei de nevast#3 aa e le-ea (n lumea voastr#. % I ai spus s# vin# s# se culce cu mine4 % Nu i am spus. I am spus s# ,i opteasc# vra:a c)nd ve,i $i (n pat. E o mare di$eren,#.

/al privi $a,a lipsit# de e'presie a lui !arie. Contra voin,ei, (ncepu s# r)d#. % /r#:itoareo, spuse el. % !ul,umesc. % E -ata ca$eaua aia4 % . ar $i putut (nt)mpla, spuse /al, (n timp ce sor+ea din ca$ea. &ac# ar $i ap#rut c)nd eram +eat, sau m# sim,eam prea sin-ur, sau sim,eam nevoia unei $emei. E o creatur# apetisant#. % Ai nevoie de o $emeie, prietene2 Nu, nu de mine. 7i nici de micu,a Courtena". Te ai plictisi de ea de moarte (ntr o s#pt#m)n#. % 7tiu asta. &ar c)nd sunt l)n-# ea mi e $ric# s# nu uit. E $oarte $rumoas#, !arie, ori eu am o sl#+iciune pentru $rumuse,e. % 8#r# creier4 % Nu e'ist# creier (ntre picioarele unui +#r+at. !arie *)m+i. % Eti (ntr o $orm# mai rea dec)t credeam. Cred c# cunosc r#spunsul la pro+lema ta. % Nite pra$uri de ale tale4 Nu vreau s# devin un eunuc. /al se sim,i iritat. !ai (nt)i +aroneasa, acum !arie. Am)ndou# credeau c# are o pro+lem# i am)ndou# voiau s# l (nve,e cum s# procede*e. Apoi !arie spuse sin-urul lucru care i ar $i putut alun-a irita+ilitatea; % &ra-# /almont, ultimul lucru pe care l a dori pe lume ar $i s# ,i pier*i +url#cia. .unt prea e-oist#. Privirea ei era (nc#rcat# cu se'ualitate, cu vino ncoace, aproape cu o promisiune c# (ntr o *i nu va mai $i capa+il# s# p#stre*e distan,a dintre ei. 5 clip#, /almont se sim,i aproape (nsp#im)ntat. !arie, ca prieten#, era o parte scump# a vie,ii lui. !arie ca iu+it# ar $i $ost2 nu tia cum, dar sim,i un $ior pe ira spin#rii. % Am s# ,i trimit vor+#, /al. Repede. <a*ea*# te pe mine. % Nu prea repede. N am terminat cu *ah#rul. Nici nu tre+uia s# $iu a*i (n ora, dar i am promis unei prietene o $avoare. % <aroanei de Pontal+a " Almonester. % &a, dac# tre+uie s# tii. % &ar, /al, dra-#, tiu. ntotdeauna tiu totul. ?i,i c# sunt !arie >aveau. % &ac# tii totul, !arie >aveau, atunci tii c# sunt tatuat cu semnul Pontal+a, aa c# de ce mai (ntre+i4 !arie r)se (n toat# voia. % Poate eram -eloas#, cum ai cre*ut tu. /al *)m+i. /echiul :oc. !omentul periculos trecuse, (i (ntinse cana s# i mai toarne ca$ea. &espre !ichaela de Pontal+a mai vor+ea (nc# mult# lume, nu doar /al i !arie. 5 :um#tate de du*in# de $emei, +)nd ca$ea (mpreun#, discutau despre $elul (n care aceasta ar $i putut $i convins# s# accepte invita,iile la +alurile pe care ele le vor da (n decem+rie. Jeanne Courtena" pl)nse, ca un copil mic (n +ra,ele mamei ei, dup# ce i m#rturisise escapada din *iua precedent#. % Cum poate s o iu+easc# pe +#tr)na aia *+)rcit# i nu pe mine, mam#4 Cum am putut ruina totul (n $elul (n care am $#cut o4 Acum n o s# m# mai iu+easc# niciodat#. ! a putea m#rita cu americanul tatei. <erthe o str)nse mai tare (n +ra,e. 7tia c# avocatul lui Carlos Courtena" ne-ociase de:a cu avocatul lui Dill Araham despre c#s#torie i *estre.

% A sosit un mesa-er de pe doc, (i spuse !adame Alphande domnioarei Annette prin ua atelierului. A sosit vaporul din 8ran,a. Trimite imediat acolo pe cineva. Tre+uia s# aduc# m#nuile pentru +aroan#. A insistat at)t de mult pentru ele. % !arie Patru, ai picioarele cele mai tinere. &omnioara Annette o *-)l,)i pe !ar" de um#r. &u te. !ar" le-# cutia cu m#nuile cu pan-lica de m#tase de culoarea lev#n,icii, pe care o adusese cu ea de la atelier, (nainte de a i o (nm)na cameristei care o (nt)mpin# la ua apartamentelor +aronesei. Pan-lica avea si-la comercial# a lui !adame Alphande, i o -#seai pe toate am+ala:ele de la ma-a*inul ei, constituind, cum s ar spune, 1la-niappe0 ul ei. 1Am aler-at tot drumul p)n# la doc i apoi p)n# aici0, -)ndi !ar". 1Nu e nevoie s# m# -r#+esc s# m# (ntorc0. Privi (n vitrina ma-a*inului de al#turi. Nu se schim+ase aproape deloc de c)nd (l v#*use pentru prima oar#, cu s#pt#m)ni (n urm#. Nici m#car (n interior. .e a$la acolo aceeai t)n#r#, cu aceeai privire dornic# s# atra-# cump#r#torii. <u*ele lui !ar" se cur+ar# (ntr un *)m+et. Poate c# tocmai asta (i tre+uia. &eschise ua i intr# (n ma-a*in. Cum $#cuse i (nt)ia oar#, t)n#r# se -r#+i s o (nt)mpine, o$erindu se s# i $ie de a:utor. % Cred c# eu v a putea a:uta pe dumneavoastr# mai mult dec)t m a,i putea a:uta dumneavoastr# pe mine, spuse !ar". >ucre* pentru !adame Alphande. ! a,i putea an-a:a la dumneavoastr# i v# voi spune toate secretele succesului ei. !ar" era m)ndr# de (ndr#*neala vocii ei. Aenunchii (ns#, (i tremurau. /ocea tinerei, c)nd (i r#spunse, tremura la $el ca i -enunchii ei. % A $i dorit s# pot $ace asta. &ar, vede,i, n am +ani deloc. Nu avem clien,i. Nici nu tiu cum o s# pl#tesc chiria, i e aproape (nt)i decem+rie. % 5h, (n,ele- spuse !ar" (ncet, (mi pare r#u c# v am deran:at. Iei i se -r#+i s# a:un-# la !adame Alphande, speriat# s# nu i piard# slu:+a. 1Am reuit s# pun deoparte aproape trei dolari din plata pe s#pt#m)n# asta0, continua s# i spun# !ar". &rumul p)n# la slu:+# i (napoi era (n$rico#tor. Pe *i ce trecea se (ntuneca tot mai devreme i dup# ce ieea din centrul comercial al oraului nu mai erau lumini pe strad#. Adesea tre+uise s# se ascund# dup# ar+uti sau copaci c)nd au*ise voci -#l#-ioase de che$lii, sau paii nesi-uri ai vreunui +e,iv. Era i (n$ometat#3 doamna 5=Neil nu mai avea resturi pentru pachetul de pr)n*. Totui, *ilele treceau. !ar" se o+inuise s# tr#iasc# doar clipa de $a,#. ?n pas i apoi (nc# unul, p)n# a:un-ea la !adame Alphande. 5 (mpuns#tur# de ac i (nc# una, p)n# ce venea timpul s# mear-# acas#, un pas i (nc# unul p)n# a:un-ea acolo. Acas# (nsemna o cin# cald# (m+elu-at# i o or# de lucru la rochia ei de var#, la lumina $ocului din c#minul s#lii de mese, apoi c)teva minute (n dormitorul ei rece, ca s# i perie rochia maron, s# schim+e -ulerul i manetele, s# le spele pe cele vechi, s# i spele $a,a i din,ii, apoi c#ldura patului i somnul p)n# a doua *i, identic# precedentei. >uni, mar,i, miercuri, :oi treceau i s#pt#m)n# era pe :um#tate terminat#. !ar" privea cu ochii o+osi,i modelul de pe satinul -al+en al rochiei de +al. Tocmai cususe ultima m#r-ea. Era o rochie $rumoas#3 +roderia ei o $#cea cu totul deose+it#, des#v)rit# chiar. 5 lucrare de mare $ine,e. 7i era +ucuroas# c# o terminase. Era convins# c# ar $i or+it dac# ar mai $i avut de lucrat pu,in la +roderie.

nveli satinul -al+en, delicat, (ntr o +ucat# de muselin# al+# i d#du $oar$ecile i acul la o parte. 1Aproape trei dolari0, (i aminti ea, 1dar nu dac# iau tramvaiul, aa c# nu tre+uie s# l iau0. .e sim,ea prea o+osit# ca s# mear-# acas# (n teroarea nop,ii. % n s$)rit, ai terminat, !arie Patru4 /ocea domnioarei Annette ar#ta clar c# vor urma critici. % Rochia asta tre+uia s# $ie -ata a*i diminea,#. Ai (nt)r*iat, aa c# ai datoria s# o duci. Acum. >ui !ar" (i veni s# stri-e, s# -eam#, s o omoare pe domnioara Annette. n loc de asta, apuc# cutia cu $unda ei -i-antic# din pan-lica de culoarea lev#n,icii. Adresa era pe Rampart .treet, la doar c)teva cl#diri mai (ncolo. !ar" o lu# pe strada Toulouse, prea o+osit# s# mai priveasc# (n :ur, dei nu mai $usese vreodat# prin aceast# parte a cartierului $rance*. .trada (ncepuse s# nu mai $ie pavat#. i sim,ea picioarele -rele i ,epene pe trotuarul de c#r#mid#, (n-ust i denivelat. 5 clip# cumplit# cre*u c# (i scap# cutia (n an,ul plin cu -unoaie, dar reui s# i re$ac# echili+rul i o apuc# mai str)ns. >a col,ul (n care strada Toulouse se (nt)lnea cu strada Rampart v#*u o ca$enea, uor iluminat#. &e a lun-ul :um#t#,ii unei cl#diri, aerul era plin de mirosul ca$elei proaspete i pr#:iturilor din cuptor. .tomacul -ol al lui !ar" reac,iona violent la acest stimul. .e ru-# s# nu $ie casa prea departe. .e $olosi de lumina de la ca$enea ca s# citeasc# iar#i adresa. 1&omnioara Cecile &ulac. >)n-# Ca$e des Ameliorations. 5+loane al+astre0. Era prea (ntuneric ca s# deose+easc# culorile, dar c#su,a de l)n-# ca$enea avea o+loane3 era destul de (ncura:ator. !ar" deschise poarta din -ardul de $ier $or:at i o lu# pe poteca de c#r#mid#. ?a se deschise mai (nainte de a apuca s# +at#. % Tu eti, !arcel4 Ai (nt)r*iat2 Cine eti4 Cea care vor+ise era o $emeie cu o voce :oas#, mu*ical#. Camera iluminat# din urma ei arunca un halou deasupra capului i (n :urul $e,ei um+rite. % .unt de la !adame Alphande, spuse !ar". 7i (ntinse cutia. 5 lumin# puternic# c#*u atunci pe $a,a lui !ar", $#c)nd o s# (nchid# ochii. C)nd (i deschise erau m#ri,i de surpri*#. % Te cunosc, spuse vocea. Cam nepotrivit# pentru o croitoreas#3 asta ai a:uns4 Presupun c# i pe tine te a aruncat Carlos Courtena". Intr#, indi$erent cum te cheam#. 5 s# ,i dau un pahar de vin s# l +ei pentru +lestemul Courtena" ilor. 5 apuc# pe !ar" de (ncheietura m)inii i o trase (n#untru. 5+oseala (i (nce,oase mintea lui !ar" i, la prima vedere, i se p#ru c# $ata era Jeanne. Nu (n,ele-ea ce c#uta Jeanne (n casa asta i de ce era aa de sup#rat# pe tat#l ei. Apoi reali*# c# $emeia dinaintea ei era mai $rumoas# dec)t Jeanne i (i aminti de situa,ia de cri*# de la !ont$leur" c)nd murise Bercule. 8emeia era $rumuse,ea aceea des#v)rit# pe care o v#*use atunci. Adic# $iica nele-itim# a lui Carlos Courtena". .ora vitre-# a lui Jeanne, copilul re*ultat din le-#tura ruinoas# dintre un al+ i una din sclavele lui. Nu era de mirare c# aceast# Cecile &ulac (l ura aa de mult pe Carlos. &ar !ar" nu putea s# +ea pentru +lestemul lui. Re$u*# vinul pe care i l o$eri Cecile. % .unt s$)rit#, m#rturisi ea. &ac# mai +eau i vin o s# m# pr#+uesc pe :os. % Te cred. Ar#,i ca moart#. 5 s# sun s# ni se aduc# ca$ea. /rei ceva s# m#n)nci4 Nu4 Cel pu,in o pr#:itur#. Cecile d#du nite ordine unei cameriste (n uni$orm# care ap#ru (ndat# ce aceasta trase clopo,elul (nvelit (n +rocart de l)n-# u#. n c)teva minute, (n $a,a lui !ar" se a$la o tav# plin# cu sandviuri asortate i pr#:ituri. Era ceva $antastic (n e'cesul i contrastul situa,iilor3 c#ldura i lumina dup# (ntunericul i $ri-ul de a$ar#3 moliciunea scaunelor capitonate, dup# scaunul tare i $#r# sp#tar pe care st#tuse (n

atelier3 a+unden,a delicate,urilor dup# orele de $oamete3 +o-#,ia perdelelor de m#tase, a tapi,eriei de cati$ea, a o-lin*ilor aurite i a covorului de plu, a candela+rului de cristal i a s$enicelor de ar-int, aerul par$umat i $emeia aceea e'traordinar de $rumoas# din $a,a ei. !ar" se sim,ea plutind (ntr un vis. >a $el de ireal# $u i intimitatea insistent# a lui Cerile. Cre*)nd c# !ar" (i (mp#rt#ea $uria i dorin,a de r#*+unare contra lui Carlos Courtena", t)n#ra vor+i cu vocea ei dulce, dar rece i controlat#, povestind ceva ce !ar" -#si a $i prea inuman. Ceva ce nu putea $i dec)t un comar. Cecile era produsul unui vechi sistem, cunoscut la Ne@ 5rleans su+ numele de plaYa-eJJ. !ama ei $usese una din $emeile numite plaYeesJO, ceea ce (nsemna c# $usese adus# de un al+ (ntr o cas# doar pentru a i satis$ace pl#cerile (n orice moment. Carlos Courtena" o o+servase pe mama lui Cerile pe c)nd aceasta avea doar cincispre*ece ani3 i o dorise. Era una din sclavele lui i nu avea dreptul s# l re$u*e, dar Carlos se considera un om moral. Nu i $olosea sclavele pentru satis$acerea unor nevoi se'uale de moment. Totui, nu v#*u nimic r#u (n a i o $ace pe mama lui Cerile concu+ina lui. 5 lu# de pe planta,ie i o aduse (n casa de pe Rampart .treet. 7i, ca s o $ac# e-ala celorlalte plaYees de pe Rampart .treet, (i d#du li+ertate. Adic# o eli+er# din sclavia o$icial#, dar nu din cea real#, a po*i,iei ei. 7i nu din sclavia dra-ostei. Cecile r#+u$ni contra a ceea ce ea numea sl#+iciunea mamei ei. 1Numele ei este Amaranthe, ca i $loarea numit# /enicia, i numele #sta parc# ar $i un +lestem. Pentru c# i a d#ruit acestui om o dra-oste venic#. I a d#ruit un $iu $iindc# voia unul. I a permis s# mai ai+# i al doilea copil, $iindc# voia o $iic#. 7i ea i a $ost recunosc#toare c)nd m am n#scut eu. Apoi nu au mai avut copii. El nu i a mai vrut. Au urmat pra$uri de la $emei voodoo, dureri teri+ile i s)n-er#ri, odat# cu copiii e'pul*a,i din trupul ei (n oala de noapte, odat# cu hemora-ia. Pentru dra-ostea acestui om. Tot din dra-oste pentru el ne a ,inut $eri,i din calea lui, pe mine i pe $ratele meu. C)nd venea !ichie Carlos, nu tre+uia deran:at de *-omotul pe care (l $#ceam atunci c)nd ne :ucam sau pl)n-eam. Aa c# eram (ncuia,i (ntr o camer#, l)n-# +uc#t#rie, p)n# ce el pleca. <ine(n,eles, dac# el nu voia s# admire ce rodise s#m)n,a lui (n p)ntecele mamei mele. Atunci eram (m+r#ca,i i pui s# de$il#m (n $a,a marelui *eu al+. Ce $ermec#tori eram, cum *)m+eam, cum ne (nclinam, cum $#ceam reveren,e, cum recitam poemele i c)ntam c)ntecele pe care le (nv#,asem. Am $i $#cut orice ca s# i $acem pl#cere, $iindc# de c)nd eram $oarte, $oarte mici, ne d#dusem seama c# asta (nsemna at)t de mult pentru mama noastr#. Pentru $rumoasa, +l)nda, iu+itoarea noastr# mam#. Era (ntotdeauna $rumoas#. 8rumos (m+r#cat# i coa$at#, mirosind $rumos, pentru c# !ichie Carlos putea veni chiar (n *iua, (n seara sau (n noaptea aceea. 7i pentru c# tr#ia cu $rica permanent# c# el ar putea -#si pe alta, mai $rumoas#, mai t)n#r#, mai dornic# s# o$ere pl#ceri, i atunci ar $i renun,at la dra-ostea ei venic#. Am (ntre+at o, c)nd m am $#cut destul de mare, ce via,# era aceea pe care o ducea ea, am (ntre+at o cum o putea suporta, cum suport# $aptul de a $i ne-li:at#, teama, sclavia care era mai rea dec)t cea o$icial#. 7i m a lovit peste -ur# $iindc# am vor+it r#u de el. 8usese at)t de -eneros, spunea ea, (i d#ruise li+ertatea, (i d#ruise doi copii, rochii i +i:uterii ca s# se $ac# $rumoas# pentru el. i d#duse i sclavi. Ca s# ai+# -ri:# de cas# i de mo+ila pe care o alesese el, i de ea, s# o coa$e*e, s# i mase*e corpul, al ei i al copiilor ei. .# pre-#teasc# mesele la care i el ar $i putut lua parte, dac# s ar $i hot#r)t la o vi*it#. Era at)t de -eneros (nc)t admisese ca $ratele meu i cu mine s# mer-em la coal#, i c)nd $ratele meu (mplinise *ece ani (l trimisese (n 8ran,a, ca s# $ie educat ca un -entleman i s# r#m)n# acolo, pentru c# (n 8ran,a o pic#tur# de s)n-e ne-ru nu (nsemna o +arier# (n calea carierei. Ce m#rinimie s# iei un copil de la mama lui, care i a dat via,a6 Tot la $el de m#rinimos a $ost i atunci c)nd i a dat dreptul asupra casei i a tot ce se a$la (n ea, (mpreun# cu o scrisoare, care (i -aranta $aptul c# +ancherii lui (i vor v#rsa +ani (n $iecare lun#. Asta i a dat el ca dar de r#mas +un, atunci c)nd i a

spus c# $iica i so,ia lui urmau s# revin# (n ora i nu voia s# le $ac# de ruine, venind iar (n aceast# cas#. Atunci a murit mama mea, c)nd el i a spus la revedere i i a mul,umit pentru -enero*itate. !ama a luat un cu,it i i l a (n$ipt (n piept. &ar atunci era de:a moart#3 nu mai conta c# nu i a nimerit inima i a supravie,uit r#nii. !ama e acum ca o p#pu# $rumoas#, care nu mai are via,# (n ea. Carlos Courtena" a ucis o. Cecile o privi pe !ar" cu dispre, amestecat cu mil#. % 7i tu ar#,i ca un mort viu. Ce ,i a $#cut4 Cum a reuit s# te d#r)me4 Cum de s a trans$ormat doamna $in# i al+# de la planta,ie (ntr o $emeie murdar#, pe :um#tate moart# de $oame4 !ar" voi s# proteste*e. Nu era o $iin,# demn# de mil#3 era o $emeie sin-ur#, independent#. Apoi v#*u c# tava din $a,a ei era -oal#. Pro+a+il c# m)ncase tot, $#r# s# $ie contient# de nevoile i de ac,iunile ei. % Nu tiu ce s a (nt)mplat, spuse ea. /or+ele inten,ionau s# $ie o scu*# pentru l#comia ei. C)nd (i au*i propria voce, reali*# c# erau o scu*# i pentru via,a ei. .e (nt)mplase ceva r#u. Ceva d#duse lucrurilor o nou# turnur#. Cre*use c# $#cuse ale-erile corecte, urm)nd calea spre per$ec,iune. &ar era e'act ceea ce spusese Cecile, o $emeie murdar#, pe :um#tate moart# de $oame, prea o+osit# ca s# mai lupte contra acestei descrieri a condi,iei ei. % Nu tiu ce s a (nt)mplat, repet# ea. i aminti apoi c# Cecile o (ntre+ase despre Carlos Courtena". % ntr o sear# am $ost cu ei (n lo:#, la 5per#, spuse !ar", iar (n diminea,a urm#toare mi a spus c# nu sunt o companie demn# de $iica lui. Clementine mi a (nvine,it +ra,ul c)nd m a aruncat (n tr#sur#. Cecile pu$ni pe nasul ei aristocratic. % Clementine6 Iu+ita mea +unic#. l iu+ete pe Courtena" mai mult dec)t pe propria ei $iic#. A venit (n -oana mare c)nd maic# mea era dus# la spital, cu cu,itul (nc# (n piept, iar c)nd pericolul a trecut ne a spus c# e nevoie de t#cere, de discre,ie, aa (nc)t scandalul s# nu atin-# numele Courtena". % mi pare r#u, spuse !ar". Poate c# n am dreptate, dar e tot ce ar $i putut s# spun#. i p#rea nespus de r#u de $ata aceea $rumoas#, posedat# de ur#. Cecile r)se. 8a,a i corpul ei su$erir# +rusc o (nsp#im)nt#toare trans$ormare. !)inile, str)nse (n pumni, se deschideau -ra,ios, (nchi*)ndu se iar#i, (n timp ce umerii adui (nainte i se (ndreptau, aplec)ndu se iar#i, (ntr o micare continu#, ce $#cea s# i se ridice s)nii i +#r+ia. Capul i se le-#na (ntr o parte i n alta, privirea (i deveni saie, prin -enele -roase, -ura i se micor#, i se muie, pre-#tindu se parc# s# cede*e. % Nu tre+uie s# ,i par# r#u pentru aceast# $emeie li+er# de culoare, spuse Cecile cu vocea cati$elat#. 5 s# mi or-ani*e* via,a mult mai +ine dec)t a $#cut o maic# mea. 5 mul,ime de +#r+a,i al+i vor pl#ti pentru p#catele lui Carlos Courtena". Poate chiar i el (nsui. !ar" se cutremur#, (n-he,at# de pre*en,a unei $or,e i a unui instinct primar, mai puternice dec)t (n,ele-erea ei. % A vrea s# sem#n mult cu tine, se divul-# ea. Cecile (i ridic# spr)ncenele. H)m+etul (i deveni sardonic. !ar" -a$# iar#i; % Nu vreau s# spun $rumoas# ca tine. N a ti ce s# $ac cu asta. /oiam s# spun c# a vrea s# tiu ce vreau i eu cum s# o+,in asta. 5 +#taie (n u# o (ntrerupse. Cecile se ridic# -r#+it# s# deschid#, mic)ndu se cu o ml#diere uluitoare. !ar" (i aminti de prima lor (nt)lnire.

% !arcel, spuse Cecile, ai (nt)r*iat. Ai adus4 &# mi6 .e (ntoarse spre !ar", ascun*)nd ceva mic (n m)n#. % Acum tre+uie s# m# (m+rac. Cum te cheam#4 % !ar" !acAlistair. % Tre+uie s# m# pre-#tesc pentru +al, domnioar# !acAlistair. !arcel e +ir:arul nostru. 5 s# te duc# acas#. ?nde stai4 % Pe strada Adele. % &umne*eule mare6 Irish Channel6 7i !arcel e ne-ru ca noaptea6 5 s# te duc# doar p)n# acolo p)n# unde poate a:un-e el (n si-uran,#. !ul,umesc c# mi ai adus rochia. Celelalte vor $i -ata la timp4 .unt s#tul# de +#tr)na aia de Alphande i de scenele ei din ultima clip#. Cecile de:a v#*use (n !ar" o (n$r)nt#, $#r# voin,#. Nu avea nici o valoare (n ochii ei. 1Americanii0, -)ndi ea, 1nite nero*i, nici m#car nu sunt capa+ili de resentiment. 5 victim# (nn#scut#, destinat# s# duc# pachetele la al,ii mai +uni ca ea. 8u uluit# c)nd, +rusc, !ar" se (nvior#, plin# de ener-ie. % Ateapt# un minut, spuse !ar". /reau s# tiu ceva. 8a,a ei tras# nu mai era cenuie de epui*are. 5+ra:ii (i deveniser# o $lac#r# roie, ochii i se iluminaser#. % .# presupunem c# ai -#si rochii tot at)t de +une ca la !adame Alphande (n alt# parte. Poate chiar mai +une. 7i ai avea -aran,ia c# vor $i -ata c)nd ,i s a promis. Fi ai cump#ra rochiile de la acest ma-a*in, chiar dac# ar $i unul nou, (nc# necunoscut4 % Ce tot vor+eti acolo4 <ine(n,eles c# da. Toat# lumea ar $ace o. &ar nu e'ist# (n Ne@ 5rleans un ma-a*in ca al lui !adame Alphande. !ar" +#tu din palme. % 5 s# mai trec pe la tine, dac# se poate. /reau s# ,i spun ceva ce o s# ,i $ac# pl#cere s# ascul,i. Acum mul,umesc pentru ospitalitate. Noapte +un#. !ar" deschise ua. % Tr#sura2 stri-# Cecile. % 5h, n am nevoie de ea. 5ricum, mul,umesc. Cecile d#du din umeri. % 5 t)n#r# $oarte ciudat#, murmur# ea. Ar $i interesant de au*it ce are s# mi spun#. Trecuse de ora nou# c)nd !ar" a:unse la casa v#duvei 5=Neil. Padd" &evlin se plim+a de colo colo a-itat, (n $a,a pra-ului. C)nd o v#*u pe !ar" apropiindu se, se repe*i (naintea ei. % ?ne ai $ost, domnioar# !ar"4 Credeam c# (nne+unesc de (n-ri:orare. % !i am croit propriul drum (n a$aceri, domnule &evlin. !ar" era emo,ionat#, (nc)ntat# de ea (ns#i i de (ndr#*neala ei. Padd" se post# (ntre ea i ua casei. % Nu tre+uia s# m# superi aa. Nu i +ine pentru tine s# hoin#reti prin (ntuneric pe str#*i la o or# aa de t)r*ie. Tre+uia s# $i mers cu tine, s# te prote:e*. !orm#ia mai mult dec)t vor+ea. !ar" se enerv#. &ar tia c# are dreptate. !ersese pe partea opus# a str#*ii Adele, (ncep)nd de la +arul 5cean Bome, dar cu inima str)ns# de $ric#. Prin ua +arului p#trundeau *-omote de scandala-ii3 c)ntece i (n:ur#turi de +e,ivi i pahare sparte. Niciodat# nu (nt)r*iase at)t de mult pe Irish Channel. i puse m)na pe +ra,ul lui Padd". % Adev#rul e c# nu mi am dat seama c)t e ora, spuse ea. Am vor+it cu o doamn# dr#-u,# s# lucre* la ma-a*inul ei. Nu sunt prea $ericit# la !adame Alphande. 7i sunt o+osit#. &# te la o parte, domnule &evlin. /reau s# intru.

Padd" (i deschise, ua. !ar" v#*u c# era posomorit, dar nu i pas#. Nimic nu i putea altera eu$oria. &e pe Rampart .treet aler-ase (ntr un su$let la ma-a*inul tinerei din cl#dirile Pontal+a. % Am s# ,i aduc clien,i, (i promisese !ar", i tu ai s# (mp#r,i pro$itul cu mine. Bannah RincG o duse pe !ar" sus, (n apartamentul (n care locuia. % /a tre+ui s# vor+eti i cu so,ul meu. >u#m toate hot#r)rile (mpreun#. Entu*iasmul i (ncrederea lui !ar" (l convinseser# uor pe Al+ert RincG. Cei trei s#r+#torir# viitorul luminos cu o cin# i o sticl# cu vin. Al+ert +#u cel mai mult $iindc# pentru el s#r+#toarea era du+l#. Numai cu c)teva ore (nainte primise un comision ca s# $ac# un portret. % &umne*eule mare, !ichaela, se pl)nse /almont, individul vrea s# m# picte*e (n m#rime natural#. % Nu tre+uie s# ,i plac# ta+loul, dra-ul meu. Tre+uie doar s# spui c# ,i place. Evidenta $ericire a lui !ar" atrase aten,ia i, prin urmare, declan# persecu,ia din partea domnioarei Annette, c)nd veni a doua *i la lucru. &omnioara (i d#du t)rcoale, o critic#, m)r)i, (i d#du cele mai prosteti sarcini. &ar lui !ar" nu i p#s#. i ,inea capul aplecat cu resemnare deasupra lucrului ca s# i ascund# *)m+etul care i $lutura pe +u*e. n *iua urm#toare, s)m+#t#, $u i mai i. !ar" accept# un adev#rat rechi*itoriu asupra de$ectelor ei, (mpreun# cu plicul cu +ani, i promise c# va $i mai +un# (n viitor. 1Cu mult mai +un#, +#tr)n# sc)r+oas#, spuse ea tare, c)nd se a$l# la su$icient# distan,# de atelier, dar nu pentru tine. Pentru mine0. 5 $emeie care mer-ea al#turi, pe trotuar, o privi contrariat#. !ar" n o o+serv#. !intea (i era plin# de planuri. 1!)ine e (nt)i decem+rie, se -)ndi ea. Asta (nseamn# c# mai avem trei luni la dispo*i,ie. Poate chiar trei i :um#tate. Tre+uie s# v#d c)nd va c#dea Pastele la anu= i c)nd va (ncepe Postul !are.0 .e opri +rusc, r#m)n)nd nemicat# (n mi:locul mul,imii de pe trotuarul a-lomerat de pe Canal .treet. 1!# -)ndeam la a$aceri0, reali*# !ar", 1i la Pate, ca dat# de m#sur# a *ilelor de lucru, nu ca *i s$)nt# a anului. /oiam ca m)ine s# mi continui planurile (n le-#tur# cu ce am de $#cut, $#r# s# mi amintesc c# m)ine e duminic#. Hiua &omnului. &evin o p#-)n#.0 Re(ncepu s# mear-#, la $el de +rusc cum se oprise, cu pai tot mai -r#+i,i. Tre+uie s# a:un-# la .aint PatriG=s, la spovedanie. Tre+uie s# cear# iertare pentru interesele ei lumeti i s# cear# a:utor ca s# re*iste tenta,iilor lui !ammon. Preotul care o spovedi o +inecuv)nt# i (i d#du o peniten,#3 s# spun# de trei ori Tat#l Nostru. Asta o nel#muri. 15+inuiam s# spun de *ece ori Tat#l Nostru pentru p#cate cum ar $i $aptul c# m# -)ndeam la micul de:un (n timpul litur-hiei c)nd eram la coal#0, (i spuse !ar" >ouisei. 1Nu (n,ele-0. >ouisa se enerv#3 % Nu mai eti la m#n#stire. P#catele tale nu c)nt#resc mult (ntr un loc (n care +e,ia, crima i +las$emia sunt parte normal# a vie,ii de toate *ilele. !ie mi ar $i cu mult mai -reu dac# (ntr o *i mi a c#lca pe inim# i m a duce la spovedanie. Inten,ione* s# mi schim+ slu:+a, dar nu ca tine. 5 s# m# las de c)ntat la pian pentru domnul <assin-ton, (n schim+ o s# (ncep s# tr#iesc cu el (n p#cat. % >ouisa, nu po,i $ace asta6 % &eocamdat#, nu. Tre+uie s# atept p)n# ce vine i pleac# $ratele meu. Alt$el o s# m# descopere, o s# scoat# diavolii din mine i pro+a+il c# o s# l omoare pe domnul <assin-ton. 5dat# Cr#ciunul s$)rit, $ratele meu se va duce (n Cali$ornia, s# caute aur. Atunci nimic nu m# va mai opri.

!ar" era si-ur# c# >ouise (i va reveni (nainte de Cr#ciun. i *ise c# >ouisa spusese lucrurile astea -roa*nice doar $iindc# era s)m+#t# seara i nu avea +ani s# i ia +ilet la 5per#. !ar" i ar $i dat +ucuroas# +ani din plicul ei intact. &ar (i tre+uia $iece penn" pentru planul ei2 7i (i mai tre+uia i $iece minut li+er. Padd" &evlin se posomor( c)nd (i spuse c# va $i ocupat# toat# duminica, dup# litur-hie. .e ateptase s# i petreac# dup# amia*a (mpreun#. 1Am putea mer-e cu tramvaiul p)n# la Carrolton0, spusese el. 1Am au*it c# e un parc $rumos acolo, i e la mai pu,in de o or# de mers0. 1&e ar $i i numai la *ece minute i nu mi a putea $ace timp m)ine, i nici nu voi $i acas# la cin#. Nu $i aa posomor)t, domnule &evlin. 5ricum, e prea $riacuma pentru parc. 7i e $oarte pro+a+il s# mai am duminici li+ere c)nd va veni prim#vara, i (mi va $ace pl#cere s# mer- acolo.0 1&in p#cate0, ad#u-# ea printre din,i. Prim#vara (nsemna s$)ritul se*onului. &uminic# cerul era de un al+astru intens i aerul at)t de cald (nc)t !ar" re-ret# c# (i (m+r#case rochia de l)n#. .pera ca Padd" &evlin s# nu eviden,ie*e c# asta era o *i nemaipomenit# pentru o plim+are printr un parc (ndep#rtat. 1To,i sunte,i nite proti0, murmur# !ar", (n timp ce se (ndep#rta. Apoi uit# de Padd". .im,ea c# (i luase via,a (n m)ini, dup# ce at)ta timp $usese dependent# de toanele ansei i capriciile altor oameni. &ar Cecile &ulac o lu# n primire la cinci minute dup# ce !ar" sosi (n casa de pe Rampart .treet. % Ai de -)nd s# lucre*i pentru Alphande ase *ile pe s#pt#m)n#, i pentru a$acerea aceea cu RincG, duminica i nop,ile4 E a+surd. !ar" ar-ument# cu pasiune (n $avoarea planului. Nu era a+surd. Era t)n#r# i puternic# i putea s o $ac#. Bannah RincG nu avea +ani s# cumpere tot ce le tre+uia pentru (nceput, dar economiile ei vor acoperi costurile primei rochii pe care o va $ace pentru Cecile. Cu pro$itul o+,inut se vor cump#ra materialele pentru urm#toarele, i aa mai departe. &up# o lun# sau dup# vreo ase s#pt#m)ni, dac# totul mer-ea +ine, ar $i putut s# plece de la !adame Alphand i s# lucre*e tot timpul cu Bannah RincG. % &up# o lun# sau ase s#pt#m)ni ai s# $ii moart# sau aa de epui*at# (nc)t munca ta nu va mai $i de calitate, (,i spun eu ce e mai +ine s# $aci. &ou# ore mai t)r*iu, !ar" se (ndrepta spre cl#dirile Pontal+a cu capul ca (ntr un v)rte:. Avea s# i duc# lui Bannah RincG dou# lucruri; o pun-# de piele plin# cu mone*i de aur i tirea c# ma-a*inul avea acum un partener din um+r#, pe Cecile &ulac. !ar" nu avea nevoie s# se mai duc# vreodat# la !adame Alphande. % &ar cine este ea4 (ntre+# Al+ert RincG. Ce $el de $emeie are saci de +ani ca #sta4 !one*ile de aur $useser# risipite pe masa din $a,a lor, (n cur+e lun-i, nere-ulate. Al+ert i Bannah RincG le priveau ca hipnoti*a,i. !asa era sin-ura mo+il# din camera mare, ele-ant#. .upra$a,a ei *-)riat# era acoperit# cu o cati$ea verde, decolorat#. ntr o (ncercare de a i (n$rumuse,a casa, Bannah ae*ase (n centru un vas al+ de por,elan plin cu $run*e ver*i. Al+ert vopsise +utoaiele care (ncon:urau masa pe post de scaune. E$orturile lor nu $#cuser# altceva dec)t s# scoat# i mai mult (n eviden,# s#r#cia. Iar aurul era cu totul nepotrivit aici. !ar" (i scormonea mintea, c#ut)nd un r#spuns simplu, dar nu -#si niciunul. % / am spus, *ise ea, numele ei e Cecile &ulac i e o SuadroonJP &e $apt, nu chiar o Suadroon, $iindc# s)n-ele ei e mai mult de trei s$erturi al+, dar Suadroon se numesc toate mulatrele, toate $emeile care au pielea c)t de c)t colorat#, (n Ne@ 5rleans. Noi (i vom $ace rochia pentru <alurile [uadroon.

7i repet# ce a$lase de la Cecile. n timpul se*onului estival se ,ineau aproape (n $iecare sear# +aluri la Teatrul 5rleans, unde $usese alt#dat# 5pera. Era o ta'# de intrare de doi dolari, i nu erau admii dec)t +#r+a,i al+i. 8emeile Suadroon erau (nso,ite de mamele lor sau de -ardieni, $oarte ri-i*i (n privin,a protocolului. ?n +#r+at tre+uia s# cear# permisiunea de a i $i pre*entat $iicei i nu putea protesta dac# era re$u*at. Acolo era o etichet# strict#, alta dec)t la +alurile o+inuite unde partenerele erau $emei al+e i ta'a de intrare era de un dolar sau mai pu,in. <alurile [uadroon sem#nau mai mult cu +alurile private, cu invita,ii, ale aristocra,iei creole. &e $apt, mul,i dintre +#r+a,ii care luau parte la ele erau aceiai care erau invita,i la $estivit#,ile creole. 8iindc# scopul ultim al acestor +aluri era aran:area unei le-#turi $ormale (ntre aceti +#r+a,i i tinerele i $rumoasele Suadroon. !amele ne-ociau contracte i aran:amente pentru $etele lor, ca s# devin# plaYees, concu+inele +#r+a,ilor al+i. <alurile constituiau de $apt pia,a. Bannah RincG $u ocat# de relatarea lui !ar". % E cel mai imoral lucru de care am au*it, spuse ea. !ar" apro+#, d)nd din cap. % 7i eu am cre*ut la $el, Bannah. &ar nu di$er# de aran:amentele de c#s#torie pe care $amiliile aristocrate le $ac pentru $iicele lor, e'cept)nd $aptul c# aceste Suadroons nu se +ucur# de aceeai protec,ie pe care maria:ul (l o$er# $etelor al+e. Printre altele, #sta e aici un o+icei vechi de -enera,ii. N o s# l schim+#m noi. Tot ce avem noi de $#cut e s# $acem rochii. ,i dai seama de ce toate mamele vor ca $etele lor s# arate cel mai +ine. Al+ert (ncepuse s# pun# mone*ile la loc (n pun-#. % Ceri ca so,ia mea s# deserveasc# prostituatele, !ar". Nu voi permite. % Nu i vor+a de asta6 aproape url# !ar". 8etele astea nu sunt prostituate. .unt crescute cu oarece protec,ie, educate (ntr un pension, i date dup# +#r+a,i care vor avea -ri:# de ele. E'act ca o $at# al+# din cea mai +un# $amilie. .unt credincioase protectorului lor, e'act aa cum o so,ie e credincioas# so,ului. .unt nite $ete virtuoase. Bannah lu# pun-a din m)inile so,ului ei. % Al+ert, spuse ea calm, nu $i m#-ar. 7i de ar avea coarne i ar purta mantii de purpur#, nu ar avea importan,# at)ta timp c)t ar cump#ra toate astea de la noi. Aa vom $ace rost de +ani s# ,i cumperi vopsele i s# pl#tim chiria. .e (ntoarse spre !ar", v)r)ndu i pun-a (n +u*unarul or,ului. % C)te rochii de +al va cump#ra Cecile de la noi4 % Niciuna. A pl#tit de:a pentru rochiile ei d)ndu ne +anii #tia. i vom $olosi ca s# cump#r#m tipare, materiale i -arnituri. Prima rochie pe care o vom $ace va $i pentru Cecile. C)nd o va purta, va $i reclama a ceea ce putem noi s# $acem3 /or sosi comen*i de la celelalte Suadroons. Toate vor voi s# ai+# ceea ce are Cecile, pentru c# ea e cea mai $rumoas# i mai c#utat# dintre ele. % &e unde tii asta4 % Aa mi a spus, i eu o cred. E imposi+il s# $ie vreo $emeie de pe p#m)nt mai $rumoas# dec)t ea. A $ost la primul ei +al :oia trecut# i -ardianul ei a respins de:a patru o$erte. % Cred c# mi ar place s o picte*, spuse Al+ert. !ar" i Bannah schim+ar# *)m+ete. &e $apt, aici era vor+a de a$aceri. 1E destul, pentru moment0, (i spuse !ar". 1Celelalte lucruri pe care mi le a spus Cecile pot s# mai atepte0. &e $apt nu prea tia ce s# cread# despre noua partener#. 7tia c# avea acum o ans# s# $ac# nite +ani, poate chiar mul,i +ani. E'perien,a cu independen,a ei o convinsese c# cel mai important lucru din lume era s# ai destui +ani.

<aroana de Pontal+a nu era, de re-ul#, prea interesat# de $emei. <#r+a,ii aveau vederi mai lar-i, erau mai capa+ili, mai ori-inali i mai (ndr#*ne,i, credea ea. Avea mai multe (n comun cu ei i (i (n,ele-ea mai +ine. .au aa credea, cel pu,in. &ar c)nd micul ma-a*in din cl#direa ei su$eri o trans$ormare, devenind ceva e'traordinar, se ar#t# $oarte interesat# de Bannah RincG. /isase la un ir de ma-a*ine de lu' pe $iecare parte a lui Place d=Armes3 acum ap#ruse unul, ca prin minune, din nimic. Putea $oarte +ine atra-e i apari,ia altora, putea $i primul pas spre reali*area scopurilor ei. .e hot#r( s o (ncura:e*e pe Bannah, patron)nd chiar ea (ns#i ma-a*inul i d)ndu i oca*ia so,iei pictorului s# i devin# o cunotin,# relativ apropiat#. Invit# $amilia RincG la o recep,ie pe care o d#dea (n dup# amia*a celei de a treia duminici din decem+rie, pe cincispre*ece. % /a tre+ui s# por,i ceva splendid, Bannah, insist# !ar". .e poate ca invita,iile la recep,ia asta s# $ie cele mai c#utate din Ne@ 5rleans, i vei $i v#*ut# de cei mai importan,i oameni din ora. Ne ar putea aduce *eci de clien,i. % !ar", nu ne putem ocupa de prea mul,i clien,i. Nu ne putem ocupa nici de cei pe care i avem acum. E imposi+il s# coi (ncontinuu apte *ile i apte nop,i pe s#pt#m)n#. Eu nu ,i sunt de nici un aiutor. % Nu i adev#rat, Bannah, i tu tii asta. >ucre*i tot at)t de mult ca i mine. &ar era adev#rat, i !ar" o tia tot at)t de +ine ca i Bannah. Practic, !ar" $#cea totul. Nu i venise s# cread# c)nd descoperise c# Bannah nu vor+ea $rance*a. !a-a*inul era chiar (n inima lui /ieu' CarrK, unde cei mai mul,i oameni nu vor+eau dec)t $rance*a. Aa c# (ncepuse ea s# se ocupe de clien,ii care intrau (n ma-a*in din curio*itate. Bannah se (n-ri:ea de cei c),iva care vor+eau en-le*a3 $#cea i ea ceva $olositor (n $elul #sta. Bannah (ncercase s# a:ute i la cusut, dar opera ei se dovedi at)t de proast#, (nc)t !ar" $u nevoit# s# des$ac# cus#turile i s# le re$ac# ea. Bannah aran:a i vitrina, (ncerc)nd s# introduc# toate lucrurile pe care le aveau de v)n*are. Al+ert (i spuse c# era ceva odios. C)nd !ar" $u de acord cu el, Al$red o instrui re$eritor la $elul (n care un artist compune natura moart#. i spuse lui Bannah s# lase i vitrina (n -ri:a lui !ar". n -ri:a lui Bannah r#m#sese cur#,enia ma-a*inului, e$ectuarea comisioanelor i e'pedierea m#r$urilor. &up# ce Cecile ap#ruse (n rochia de culoarea piersicii coapte, num#rul de clien,i crescuse sim,itor. Cecile $#cuse cu a+ilitate s# circule *vonul mincinos c# rochia $#cut# (n atelierul lui !adame Alphande provenea din ma-a*inul RincG i (n *iua urm#toare trei mame (i aduser# $iicele s# dea comen*i pentru rochiile de +al. !ar" recunoscu (n $a,a lui Bannah c# era mai (nc)ntat# ca ma-a*inul s# o+,in# credit pe +a*a rochiei $#cute (n atelierul lui !adame Alphande, dec)t pe +a*a celor care erau $#cute (ntr adev#r aici. 1R#*+unarea este (ntr adev#r dulce, chiar dac# domnioara Annette nu tie ce i am $#cut0, spuse ea. >ucr)nd *i i noapte la trei rochii, !ar" le termin# pe toate (n nici dou# s#pt#m)ni. Era m)ndr# i chiar uluit# de ceea ce $#cuse. &e $apt, rochiile erau mai $rumoase dec)t cea reali*at# la !adame Alphande, $iindc# Al+ert lucra (mpreun# cu !ar" la modele. El era responsa+il pentru neo+inuita com+ina,ie de culori i $rapantele ornamente de dantel#, pan-lici, pene, $lori, +roderia (n relie$ i modelele aplicate care deveniser# semn#tura unei rochii RincG, numele comercial pe care l aleseser#. % Totul este culoarea i linia, spusese Al+ert, i asta i trea+a mea. .chi,a rochiile pe +uc#,ele p#trate de canava, apoi i le d#dea lui !ar" s# le arate clientelor. Cecile $u aceea care avu ideea ce i*+uti s# $ac# ma-a*inul $aimos peste noapte3 s# se includ# (n secret pre,ul unui portret (n pre,ul unei rochii.

% C)nd va $i -ata, domnul RincG poate picta capul posesoarei la schi,a cu rochia. Portretul va $i un 1la-niappe0. !odelul va r#m)ne unicat i aceast# promisiune va $i inclus# de asemenea (n pre,. Primele trei comen*i devenir# o du*in#. 8iecare $rumuse,e Suadroon voia s# $ie imortali*at# (n ulei i -lori$icat# (n m#tase i cati$ea. !ar" i Bannah d#dur# un anun, at)t (n pa-ina $rance*# c)t i (n cea american# a *iarului Al+ina, i an-a:ar# dou# croitorese. !ar" $#cea +roderia comple'#. Continua s# lucre*e apte *ile i apte nop,i pe s#pt#m)n#. Bannah continua s# $ie (n-ri:orat# pentru ea. &ar consim,ise s# l lase pe Al+ert s# cree*e o rochie splendid# pe care s o poarte la petrecerea +aroanei i s o lase pe !ar" s# i o e'ecute. Bannah avea dou#*eci de ani i nu avusese niciodat# o rochie de sear#, nici nu $usese la vreo petrecere. Era cel de al patrulea copil din cei nou# ai unei $amilii dintr un or#el din 5hio unde tat#l ei avea un ma-a*in de te'tile i un -ra:d de cai. l (nt)lnise pe Al+ert RincG pe c)nd picta o nou# reclam# pentru ma-a*inul tat#lui ei, i $u-ise cu el c)nd reclama $usese -ata. .e c#s#toriser# mai (nainte ca tat#l ei s# i prind#, trecuser# prin lipsuri, peripe,ii, dar se iu+iser# i $useser# $erici,i. Indi$erent unde locuiau, ea ,inea (ntotdeauna un mic ma-a*in. &in c)ti-ul ei tr#iau, (n timp ce Al+ert (ncerca s# i $ac# reputa,ie ca pictor de portrete (n loc de reclame. P)n# la Ne@ 5rleans, aran:amentul ,inuse destul de +ine. Apoi, de*astrul p#ru s# apar# la ori*ont. Acum p#rea c# la ori*ont lic#rea iminenta prosperitate i securitate. Totul se (nt)mplase at)t de repede, (nc)t Bannah nu (n,ele-ea. 7i nici nu (ncerca s# (n,elea-#. Era mul,umit# s# i lase pe Al+ert i pe !ar" s# $ie cei detep,i. Ea se mul,umea s# se +ucure de norocul neateptat. i e'plic# po*i,ia ei lui !ichaela de Pontal+a, la recep,ie. <aroneasa -#si $ericirea e'u+erant# a lui Bannah e'trem de prosteasc#. 1Tre+uia s o invit chiar pe aceast# !ar" (n persoan#0, (i trecu ei prin minte. Apoi (ncepu o conversa,ie cu altcineva i uit# c# au*ise vreodat# numele de !ar" !acAlistair. Nu trecu nici o s#pt#m)n# i au*i iar acest nume, dar de data aceasta (i d#du aten,ie. /almont .aint <rKvin era cel ce l pronun,ase. Terminase cu *ah#rul i se mutase (n ora s# se +ucure de se*onul estival. % .unt aa de virtuos, scump# +aroan#, (nc)t primul meu act a $ost s# dau o $u-# p)n# la +lestematul acela de portret. 7i pe cine v#d eu acolo dec)t pe a-ila domnioar# !acAlistair4 Ai idee ce pisicu,# deteapt# ,ii su+ acoperi4 ntotdeauna reuete s# prospere. 7i s# i $ac# loc (n lume. !ai (nt)i a $ost una din $etele din cel mai +un +ordel din ora. Apoi un $el de domnioar# de companie a lui Jeanne Courtena". Acum pare s# $ie proprietara unui e'trem de ele-ant i modern sta+iliment. .unt impresiont. !ichaela era i ea impresionat#. Acum era hot#r)t# s# o (nt)lneasc# pe aceast# !ar". 5 aventurier# nu e niciodat# proast#. Jos, !ar" se omora s# aran:e*e vitrina. Aran:amentul era ocant de simplu, aproape des#v)rit, const)nd dintr o m#nu# lun-# de satin ro*, cu de-etele (ndoite (n :urul unui evantai semi deschis de dantel# nea-r#. Nu se mai putea aduce nici o (m+un#t#,ire. &impotriv#, a-ita,ia ei amenin,a s# distru-# delicatul echili+ru al aran:amentului. &ar dac# st#tea mai mult l)n-# vitrin#, ar $i putut s# l vad# pe /almont c)nd pleca. &oar o privire. Nu (ndr#*nea s# spere la mai mult. !)inile ei puternice atin-eau $aldurile complicate de satin i dantel# cu st)n-#cie, $iindc# era $urioas#. 8urioas# pe ea (ns#i. 1Cum po,i s# $ii aa o proast#, !ar" !acAlistair4 C)nd te ai dus la studio ul lui Al+ert i l ai v#*ut acolo, de ce nu te ai (ntors imediat4 .au s# $i spus +un# diminea,a, ca orice persoan# civili*at# i apoi s# $i plecat4 &e ce ai (nceput s# tr#nc#neti ca o maniac# i s# te dai (n spectacol ca un clovn i s# (ncerci s# l impresione*i cu toate prostiile acelea despre noile schi,e i noile

comen*i care tre+uiau e'ecutate4 &rept cine (ncercai s# te dai4 &rept +aroneas#4 &rept !adame Alphande4 .au (ncercai doar s# -#seti o scu*# ca s# mai stai pu,in, s# ve*i cum i se potrivete p#rul, ne-ru i str#lucitor, cu ochii ascuni su+ spr)ncene, sau s# i ve*i picioarele (ntinse, aa de lun-i, i -ura cu col,urile l#sate, mai (nainte de a i se (ntoarce (ntr un *)m+et care spunea clar c# tia c# te dai (n spectacol, iar tu st#teai acolo unde nu ,i era locul, sper)nd s# i ve*i *)m+etul. Nu te po,i opri4 /rei s# $ie i mai r#u, s# pari i mai ridicol#4 Nu po,i l#sa vitrina asta (n pace i s# mer-i s# ve*i de unul din sutele de lucruri pe care le ai de $#cut40 !ar" r#sturn# aran:amentul din vitrin# i privi cu disperare ce $#cuse. 1Nu, nu pot0, (i r#spunse ea. 1Nu pot. Nu e cinstit s# l v#d aa, pe neateptate. &ac# a $i tiut c# era aici, dac# a $i $ost pre-#tit#, poate c# inima nu mi ar $i tres#rit aa cum s a (nt)mplat, poate c# prosteasca, inutila mea dorin,# nu m ar $i cuprins iar#i. Terminasem cu asta, m# vindecasem, de parc# mi a $i revenit dintr o +oal#. 7i acum e mai r#u ca (nainte. Nici m#car nu sunt (n stare s# $ac trei pai ca s# plec de la vitrin#. Nu pot0. Ridic# standul m#nuii i evantaiul i (ncerc# s# le reasam+le*e. 1N am s# reuesc niciodat# s# le pun la loc aa cum au $ost0. .im,i c# (i vine s# pl)n-#, cuprins# de un sentiment de $rustrare. n $a,a vitrinei ap#rur# dou# $emei de v)rst# medie i se oprir#, urm#rind e$orturile lui !ar". /or+ir# ceva una cu alta, apoi intrar# (n ma-a*in. % Ce pre, are evantaiul, domnioar#4 (ntre+# una. !ai ave,i i de alte culori4 % Aici e locul (n care so,ia pictorului $ace rochiile, nu i aa4 (ntre+# a doua. Ne pute,i ar#ta nite modele4 !ar" le *)m+i recunosc#tor. 5 salvaser# din ne+unia pe care nu o putea controla. Inima se opri din +#t#ile nere-ulate, (n timp ce mintea ei a+andon# auto acu*a,iile incorecte. .e putea iar#i concentra. Arunc)nd o ultim# privire a$ar#, prin vitrin#, se (ntoarse (n interiorul ma-a*inului. Rochia lui Bannah (i $#cuse e$ectul. Acelea erau nite doamne creole, respecta+ile, de incon$unda+il tip cauca*ian. !a-a*inul (ncepea s# $ie c#utat. Plec)nd din apartamentul !ichaelei de Pontal+a, /al privi prin vitrina ma-a*inului. N o v#*u pe !ar" i nici ea nu l v#*u pe el. !ar" (n-enunchease (n spatele te:-helei c#ut)nd o cutie cu alt evantai pe care s# l arate noilor cliente. Pe te:-hea st#teau de:a (ntinse optspre*ece evantaie. 8iecare $usese e'aminat, discutat, apoi, respins. /al coti i se (ndep#rt# cu pas uor. .e sim,ea e'celent. Hah#rul lui era de:a (n +utoaiele de pe di-, atept)nd s# $ie (nc#rcat. Era acum timp de distrac,ie. >a s$)ritul *ilei, c)nd va a:un-e la hotel, o s# alea-# din mormanele de invita,ii i va ale-e un +al sau un dineu, sau o recep,ie la care s# se duc# (n seara asta. .au poate o s# le alea-# pe toate trei. ntre timp, tre+uia s# treac# pe la vreo du*in# de m#tui mai (n v)rst#, unchi i veriori. &atoria mai (nt)i, apoi distrac,ia. Picioarele (i atin-eau trotuarul de c#r#mid# (n ritmul pailor de (nv)rtit#. 1&a0, se hot#r( el, 1mai +ine un +al0. /oia mu*ic#, dans i ampanie. Tre+uia s# ,in# ritmul /ieu' CarrK. Era a treia oar# c)nd venea la Ne@ 5rleans pentru se*onul estival, de c)nd se (ntorsese de la Paris, dar era (nc# uluit de teri+ila l#comie pentru pl#ceri care in$ectase vechiul ora. ncep)nd cu mult tr)m+i,ata deschidere a sta-iunii 5perei, la (nceputul lui noiem+rie, s#r+#torile se ,ineau lan,, (ntr o avalan# de m)nc#ruri, +#uturi, dans i distrac,ii de tot $elul. 5 pau*# ca oma-iu adus naterii lui Cristos o$erea oca*ia unei re(mprosp#t#ri cu ener-ie, dup# care $estivit#,ile se reluau cu vi-oare crescut#, devenind din ce (n ce mai $e+rile, mai hedoniste, mai nere,inute, p)n# la e'plo*ia $inal# a (ntre-ului ora (n ne+unia care se chema !ardi Aras. % ?nii sunt aa de (nc)nta,i de propria lor persoan#, (nc)t nu mai o+serv# c# mai tr#iesc i al,i oameni.

/ocea $emeii venea din st)n-a lui. /al (i (ntoarse iute capul. !arie >aveau trecea pe l)n-# el, mer-)nd (n direc,ie opus#. /al se (ntoarse s o a:un-# din urm#. % .cu*# m#, !arie. Eram distrat. % Nu m# pot opri, spuse !arie. !er-i unde ai trea+#. /ino desear# la +alul [uadroon. /oi $i acolo. % Nu tiu2 /al (ncepu o scu*#. &ar !arie nu mai era acolo, s o aud#. Intrase pe poarta casei din $a,a lui. /al st#tu pe trotuar, privind (n dreptul por,ii. Era uluit. !arie nu o+inuia s# i vor+easc# (n pu+lic. Am)ndoi tiau c# prietenia dintre un +#r+at al+ i o re-in# voodoo ar $i $ost r#u privit#, at)t de lumea lui c)t i de a ei. 7i de ce i d#duse ordine, de parc# ar $i $ost unul din curte*anii ei4 7i de ce, (n special, ordinul s# mear-# la +alul [uadroon4 8usese o dat#, c)nd se (ntorsese prima oar# de la Paris3 i $usese de*-ustat, ori !arie tia asta. &oar el (i spusese. /al se (ncrunt# i i relu# drumul (n direc,ia casei m#tuii lui. Picioarele nu i mai dansau. Comportarea neo+inuit# a lui !arie (l deran:a. Ar tre+ui s o pun# la punct, cu prima oca*ie c)nd o va vedea. /a (ncerca s# treac# pe la casa din strada .aint Anne (nainte de s$)ritul s#pt#m)nii. &ar nu inten,iona s# se supun# ordinelor ei3 re-in#, nere-in#, el oricum nu se va duce la +alul [uadroon. !ar" (nt)r*ia la ma-a*in mai mult ca de o+icei. i promisese lui CKcile &ulac c# noua ei rochie va $i -ata (n *iua aceea, iar doamnele creole (i r#piser# mai mult de trei ore din timpul ei pre,ios. 7i nici nu cump#raser# nimic. >a opt $#r# c)teva minute, !ar" ataase ultima petal# de m#tase, (mp#turi cu -ri:# rochia, o puse (ntr o cutie i i lu# alul i +oneta. Tre+uia s# o duc# la casa de pe Rampart .treet (n drum spre pensiunea 5=Neil. Poate c# CKcile o s# i dea ceva s# m#n)nce. Nu m)ncase nimic de la ora pr)n*ului, c)nd d#duse o $u-# s# i cumpere calas i ca$ea, i i era $oame. Era i s$)rit# de o+oseal#, (i $rec# m)inile una de alta, s# i mai de*mor,easc# de-etele (n,epenite. C)nd a:unse la intersec,ia str#*ilor Ro"al i Toulouse i d#du s# traverse*e, au*i mu*ic# la hotelul .aint >ouis. 5rchestra e'ersa pentru +alul ce urma s# (nceap# (n cur)nd. 1N am $ost niciodat# la un +al0, -)ndi ea. .e sim,ea ca Cenu#reasa cu mama ei vitre-# cea rea. n toate acele ore pe care le petrecuse cosind rochiile de +al, aran:)nd i v)n*)nd accesoriile de sear#, !ar" nu sim,ise niciodat# nevoia s# se autocomp#timeasc#. Acum se l#s# (n voia acestui sentiment care o copleea. Ar $i dorit s# duc# o cutie cu o rochie $rumoas# de +al pentru ea (ns#i, ar $i dorit s# se duc# undeva unde era mu*ic#, lumin# i r)sete, ar $i dorit s# urce (ntr o tr#sur# (nc#l*it# care s# o duc# acas#, (n loc s# a:un-# murdar# de noroiul de pe str#*i. Ar $i dorit s# $ie (m+#iat#, par$umat#, coa$at#, (m+r#cat# $estiv, i $rumoas#. 7i s# danse*e toat# noaptea (n +ra,ele lui /almont .aint <rKvin. Camerista lui CKcile lu# cutia cu rochia. &omnioara CKcile, spuse ea, era (n +aie. N o invit# pe !ar" s# i o$ere o -ustare. !ar" merse t)r)it de a lun-ul str#*ii Rampart, (ndrept)ndu se spre Canal .treet, unde travers#, (ndrept)ndu se spre sta,ia de tramvai de pe <aronne .treet. nc# nu sosise nici un tramvai. !ai merse de a lun-ul a trei cl#diri p)n# ce a:unse (n $a,a hotelului .aint Charles, imensul concurent american al hotelului .aint >ouis din cartierul $rance*. 7i de aici se au*ea mu*ic# de +al. Privi cum soseau tr#surile, aduc)nd +#r+a,i i $emei (m+r#ca,i (n haine de sear#, care intrau (n hotel, convers)nd animat, anticip)nd pl#cerile ce i ateptau. % Tu de colo6 Ce tot stai pe aici4 ?n poli,ist o lu# pe !ar" de +ra, i o (ndep#rt# cu +rutalitate de intrarea hotelului. % Car# te, sau te duc (n $a,a :udec#torului.

!ar" era prea s$)rit# ca s# proteste*e. .e (ntoarse s# prind# tramvaiul, cu pai -rei, t)r)i,i. &e o+icei, s# iei tramvaiul, era o mic# aventur#. &e pe Canal .treet, tramvaiul era tras de un cal, de a lun-ul a trei +locuri i :um#tate, imense, p)n# la parcul de tramvaie. Apoi !ar" (l schim+a cu altul, tras de o locomotiv# cu a+uri, pentru un traseu (n *i-*a- de a lun-ul str#*ii <aronne i Bo@ard p)n# la Pia,a Tivoli i apoi la Na"ades, (n oraul de sus, i dincolo, de limitele oraului, spre <ulevardul JacGson. Apoi, la JacGson, (l schim+a iar#i cu un tramvai tras de cai, trec)nd de a lun-ul a unspre*ece +locuri imense, p)n# la cap#tul liniei de rami$ica,ie de la di-. ?rma s# mear-# apoi pe :os cam dou# sta,ii, p)n# la strada Adele. C)nd tramvaiul a:unse (n acea sear# ne$ericit# pe +ulevardul JacGson, !ar" a+ia se mai putea ,ine pe picioare. !ai erau doar doi pasa-eri i vatmanul (n tramvai3 :um#tate din acesta (i apar,inea (n (ntre-ime. 1Ar $i $rumos s# r#m)n aici, sin-ur#0, -)ndi ea. 1.# mer- p)n# la Carrolton, apoi (napoi, apoi iar p)n# la Carrolton i iar (napoi, trec)nd pe l)n-# to,i oamenii i toate locurile de parc# a $i invi*i+il#, o $antom#, (n loc de o $emeie (n carne i oase care nu se poate atepta la nimic altceva dec)t la prea mult# munc# i la prea pu,in somn. &ar trase totui clopo,elul, ca s# semnali*e*e oprirea la JacGson, i co+or( s# atepte sosirea tramvaiului cu cai. 1.unt de*n#d#:duit# pentru c# mi e $oame0, (i spuse ea. 15 s# m# opresc la +#c#nia de l)n-# casa doamnei 5=Neil i o s# mi cump#r ceva de m)ncare3 apoi o s# mi revin.0 Aura (i $rem#ta de sup#rare. 1Chiar dac# a $i $ost invitat#, nu m a $i putut duce la unul din +alurile acelea. Nu am nimic de (m+r#cat0. Ecouri de lamenta,ii se au*eau i (n casa de pe Esplanade Avenue, unde locuiau Courtena" ii. Jeanne era prad# unui acces de $urie. n$#c# rochia de +al pe care i o adusese !iranda i o a*v)rli pe podea. % Am mai (m+r#cat o de dou# ori, url# ea, strivind (n picioare dantelele spumoase. !iranda se duse s o caute pe <erthe Courtena". 1>as# s# se ocupe altcineva de Jeanne0, -)ndi ea, 1$iindc# eu simt c# nu mai suport. A devenit un demon de c)nd i s a spus c# urmea*# s# se m#rite cu americanul0. <erthe se -r#+i s# a:un-# (n camera lui Jeanne, $r)n-)ndu i m)inile micu,e i -em)nd. Cu un amestec de simpatie, ru-#min,i, mituiri i promisiuni, reui s# potoleasc# $urtuna i s o pre-#teasc# pe Jeanne pentru +al. Apoi se -r#+i s# se (napoie*e (n camera ei ca s# se (m+race, mai (nainte de a $i -ata Carlos de plecare. Clementine intr# s# o a:ute, i o -#si (n lacrimi. % ?r#sc toat# (ncurc#tura asta, se v#ic#ri <erthe. &e ce lumea nu poate $i $rumoas# i senin# i oamenii nu sunt $erici,i4 !ar" d#du +u*na (n camera >ouisei i tr)nti ua (n urma ei (nainte de a i*+ucni (n pl)ns. % &e ce sunt to,i aa de meschini4 se :elui ea. >ouisa o privi mirat#. % Aata, -ata, copila, spuse ea dup# c)teva minute, (n ultima vreme semeni mai mult cu o main# dec)t cu o $emeie. Ce s a (nt)mplat4 Fi s au tocit toate acele4 % 7i tu eti tot aa de rea ca i restul, pl)nse !ar". Nu (n,ele- de ce to,i s au n#pustit pe mine aa, dintr o dat#. &oamna 5=Neil a urlat la mine $iindc# n am $ost la cin# i n am anun,at o, iar Padd" &evlin m a speriat de moarte ieind din +ar tocmai c)nd treceam eu pe acolo. >ouisa, a urlat la mine pe strad#, spun)ndu mi c)t a $ost de (n-ri:orat. Am o+servat totui c# n a $ost destul de (n-ri:orat ca s# nu se (m+ete. % P#i, pro+a+il c# tocmai de aceea s a (m+#tat, $iindc# era (n-ri:orat. Te ai purtat ruinos cu el, !ar".

% Eu4 Ce am $#cut4 !uncesc de m# dau de ceasul mor,ii. Tre+uie s# mi $ac -ri:i i pentru Padd" &evlin4 .e comport# de parc# a $i proprietatea lui. E ne+un. % /rea s# se (nsoare cu tine, !arv. % Ce4 ntre+area lui !ar" era mai mult un ,ip#t. % Asta i cel mai uluitor lucru pe care l am au*it vreodat#. &umne*eule, nici m#car nu tie s# citeasc#4 Cum s a putut -)ndi c# am s# m# m#rit cu el4 % Nu urla aa de tare. 5 s# te aud# to,i. ?neori eti at)t de proast#. Nu reali*e*i c# eu i cu tine suntem sin-urele din casa asta care tim s# citim4 7i eu una citesc mai +ine notele mu*icale dec)t literele. !ar" t#cu, ocat#. >ouisa trase p#tura (n l#turi i se +#-# (n pat. % E t)r*iu, spuse ea. &u te s# te culci. A $i dormit de mult dac# nu te a $i ateptat i eu. Am o invita,ie pentru tine. 8ratele meu e (n ora. !# duce la <alul Iernii m)ine sear#. &ac# ai $i c)t de c)t re*ona+il#, ,i ai lua li+er de la ma-a*in i ai veni cu noi. Padd" ar putea $i escorta ta. Ai nevoie de distrac,ie, !ar". Ai devenit prea acr#. % &ar n am nimic de (m+r#cat. !ar" (ncepu s# r)d#. 7i tre+ui s# treac# mult timp p)n# ce $u capa+il# s# se opreasc#. % ?neori, c)nd (ncep s# r)d, mi se pare c# nu m# pot opri, spuse $ata cea -ras#, (m+r#cat# (n ro*. A,i spus cele mai inteli-ente lucruri, domnule .aint <rKvin. /almont privi pe $uri prin (nc#pere, c#ut)nd o sc#pare. 8usese ,intuit (ntr un col, de $ata aceea un timp care i se p#ru o eternitate. &esi-ur c# tre+uia s# e'iste un $rate, sau un tat#, sau un verior, care s# l salve*e. >e-i nescrise cereau ca rudele de parte masculin# s# se ocupe de domnioarele care st#teau la perete, ne$iind invitate la dans. /almont v#*u cum un t)n#r, cu o privire de martir, (i croia drum prin mul,ime. % A,i $ost prea ama+il# cu mine, domnioar#, spuse /al, *)m+ind. &umneavoastr# a,i $#cut conversa,ia mea s# str#luceasc#. 8ata (n ro* chicoti. /almont se (nclin#, ced)ndu i scaunul $ratelui ei. ?neori, tre+uia s# recunoasc#, simpatia lui pentru cei mai pu,ini norocoi (l $#cea s# (nt)mpine -reut#,i neateptate. /enise s# danse*e, nu s# console*e. .e post# la mar-inea rin-ului de dans, c#ut)nd o partener# (ndem)natic#. A-ita,ia animat# de la intrare (i atrase aten,ia. .osea Jeanne Courtena", la +ra,ul tat#lui ei3 cavalerii roiau (n :urul ei, cer)nd permisiunea s# li se scrie numele pe carnetul de dans. /almont se trase un pas (napoi3 amintirea scenei din casa lui (i era (nc# proasp#t# (n minte. H)m+i (n sine v#*)nd a-lomera,ia din :urul lui Jeanne. 1Ca $luturii de noapte (n :urul $l#c#rii0, -)ndi el. Era de (n,eles. Jeanne radia promisiuni se'uale. i aminti ce (i spusese un prieten din Paris despre $etele ca Jeanne. 1Prietene, s# scapi o ast$el de t)n#r# ne$ericit# de nedorita ei vir-initate nu s ar putea numi alt$el dec)t curtoa*ie0. Nu, nu el va $i acela. Era prea atr#-#toare. Era chiar e'traordinar de $rumoas#. Aproape per$ect#. Nu, iar#i nu, $iindc# i ar $i putut $i $atal. 8ata era $#r# cusur. /al (i (ntoarse repede capul, contient de pericolul ce l p)ndea. Nu era pre-#tit pentru c#s#torie i nu i permitea s# -reeasc#. Ar $i $ost nes#n#tos s# se -)ndeasc# chiar i la un $lirt2 i (ntoarse iar capul3 ochii lui Jeanne (i (nt)lnir# pe ai lui, invit)ndu l s# i stea al#turi. /al o lu# spre ea. Cineva (l lovi (n +ra, cu cotul. % /# cer scu*e domnule, spuse posesorul acestuia. 7i apoi;

Chiar (,i cer scu*e, /al. Pentru numele lui &umne*eu, nu m# provoca. .unt aa de plictisit c# nici s# mor nu mi vine. Cel ce vor+ise era prietenul lui /al, de la Paris, Al$red de, Pontal+a, $iul cel mai mare al +aroanei. /al (l (m+r#,i#. % Nu te am v#*ut de c)teva luni, tic#losule. Ce mai $aci4 % C)t se poate de +ine, (ncon:urat de respecta+ilit#,ile astea din colonii. /oiam tocmai s# mi (ncerc norocul cu $rumuse,ea care a intrat acuma, c)nd am descoperit c# $ratele ei este chiar -a*da mea de la planta,ia pe care am vi*itat o. E un tip ca lumea, (l tii4 Philippe Courtena". ! a (nv#,at un sport nou Ia <a"ou Teche. Am v)nat crocodili. Asta e ceva ce nu pot -#si (n 8ran,a. % l cunosc pe Philippe. E aici4 % Este. Philippe ap#ru l)n-# /al. % !# +ucur s# te v#d, /al, chiar dac# am au*it c# ne ai dat la to,i clas# cu recolta, anul #sta. ?nchiul meu tot scr)nete din ceea ce i a mai r#mas din din,i. /almont opri un chelner care trecea pe l)n-# ei i to,i trei se servir# cu ampanie. % Pentru *ah#r, spuse /al. % Pentru *ah#r, repet# Philippe. i -olir# paharele i le schim+ar# cu altele, pline. % .per c# a,i terminat +uletinul a-ricol, spuse Al$red. Putem s# +em acum pentru orice altceva, sau pur i simplu, s# +em4 % .# +em pentru li+ertate, su-er# Philippe *)m+ind. .timatul meu tat# mi a dat drumul din les#, aa c# putem pleca. E de p#rere c# nu va $i nevoie s# mi salve* surioara, de team# c# n o s# ai+# cine s o invite la dans. Cei trei +#r+a,i privir# cercul de admiratori -#l#-ioi din :urul lui Jeanne. % Cred c# po,i (ntr adev#r lipsi, spuse /al. /in cu tine4 Ce planuri ai4 Cred c# luptele de cocoi au i (nceput pe arena de la Chartres. .au am putea :uca un pochera la Curtius. Philippe (l privi pe Al$red. % .# l uur#m pe domnul .aint <rKvin de pro$itul lui pe *ah#r4 Tre+uie s# $ie teri+il de +o-at. % Ar $i un act prietenesc, recunosc. &ar putem :uca pocher oriunde. !i ai promis un local special, o vi*it# (n lumea $emeilor dec#*ute din Ne@ 5rleans. % Aa e. Bai, /al. !er-em la +alul [uadroon. /al d#du din cap a ne-are. Apoi se r#*-)ndi. I ar $i pl#cut s# a$le de ce voia !arie >aveau s# l vad# acolo. .alle d=5rleans era doar la c)teva +locuri distan,#, dar, pe drum, /al avu totui timp s# i re-rete impulsul care l $#cuse s# i (nso,easc# acolo pe cei doi. &up# ce $ur# cerceta,i (n am#nunt din priviri la intrare i li se permise s# i cumpere +ilete, /al (ncerc# s# i convin-# pe Al+ert i Philippe s# mear-# (n una din camerele de :oc de la parter pentru o partid# de $aroJQ. Cei doi cre*ur# c# -lumea. &up# ce i l#sar# p#l#riile i mantalele la -ardero+#, urcar# sc#rile spre sala de +al de unde se au*eau r)sete i mu*ic#. % !on &ieuJR, e'clam# Al$red. ?ite ce (nseamn# un +al adev#rat. >umina candela+relor de cristal, suspendate la o (n#l,ime ame,itoare era $iltrat# de cristalele viu colorate, r#sp)ndindu se pe c#m#ile al+e ale +#r+a,ilor i pe rochiile str#lucitoare ale $emeilor. &ansul era o (nv)rtit#, un amestec de (nt)lniri i desp#r,iri, de m#r#luiri i piruete, aa (nc)t $iecare Suadroon era e'pus# privirilor celar care nu luau parte la dans, st)nd pe mar-inea rin-ului. Erau la $el de $rumoase precum le mersese $aima3 su+tila di$eren,# de culoare dintre tenurile lor, variind de la un al+ ca laptele p)n# la un maron auriu, le con$erea o $rumuse,e e'otic#3 *)m+etele lor studiate i

super$iciale contrastau cu (n,elepciunea ascuns# (n ochii de su+ -enele -roase, m#rturie a unei arte de a pl#cea +#r+a,ilor (nsuit# timp de o via,#. Era acolo doar o sin-ur# e'cep,ie, o $emeie care nu era ca toate celelalte, care s$ida (n loc s# promit#, ale c#rei mic#ri erau ca ale unei plante unduindu se (n v)ntul de sud, a c#rei $rumuse,e $#cea din povestea Elenei din Troia o realitate. /al (l sim,i pe Philippe ,intuit (n loc ca de un oc, contient c# propriul lui corp tre+uia s# $ie la $el de ri-id, i au*i respira,ia (ndelun- re,inut# a lui Al$red la vederea acelei $rumuse,i. 8emeia era distilarea, puri$icarea, intensi$icarea $rumuse,ii surorii lui Philippe, Jeanne. % Prietene, (i spuse Philippe lui /al. Nu pot sta aici. Cu toate astea mi am dat cuv)ntul lui Al$red. &ac# mi eti (ntr adev#r prieten, r#m)i tu cu el. Eu tre+uie s# plec. % 5 s# r#m)n, murmur# /al. Nici o putere din lume nu l ar $i putut urni din loc (n clipa aceea. % !i a da :um#tate din avere ca s o am pe $emeia asta, spuse Al$red. /al reui s# i controle*e $uria i scr)ni; % Asta nu i o licita,ie de sclavi. Acestea sunt persoane li+ere. Al$red ridic# din spr)ncene; % Amintete ,i, /almont, sunt doar un vi*itator (n oraul vostru, spuse el calm. Cum ar putea proceda un str#in ca s# $ie pre*entat4 /al (l +#tu pe umeri, scu*)ndu se (n $elul acesta. % Tre+uie s# ne pre*ent#m noi (nine la tri+unalul de pe estrada din $a,#. Acolo sunt sponsorii. 7i cen*orii. .unt $erm convins c# o cunosc pe una din *eit#,ile de acolo. 7ocul ini,ial (i trecuse i mintea (ncepuse iar s# i $unc,ione*e. Credea c# tie de ce l chemase !arie >aveau acolo. &up# cum se atepta, o -#si (n mi:locul a vreo ase $emei care conduceau +alul. /almont se (nclin#, cum $#cuse pe la cur,ile re-ale. % /# cer permisiunea s# mi pre*int prietenul, pe Al$red de Pontal+a, spuse el ceremonios. !arie era de o $rumuse,e re-al#. i (ntinse, -ra,ioas#, o m)n# splendid#, plin# de +i:uterii, lui Al$red, s# i o s#rute. 7i, la cererea lui, $#cu un semn cu m)na c)nd se termin# (nv)rtita. % Aceasta este prote:ata mea, CKcile &ulac, spuse ea, c)nd $ata r#spunse -estului ei. CKcile, domnul Al$red de Pontal+a, domnul /almont .aint <rKvin domnul Pontal+a a cerut $avoarea s# i acor*i dansul urm#tor. CKcile $#cu o reveren,#, unduindu se a-il, (ntr o +aie de $uste din satin de culoarea $ildeului. Apoi (i puse m)na (nm#nuat# pe +ra,ul lui Al$red. % !# onora,i, domnule, spuse *)m+indu i. /al (i putu vedea micarea neuni$orm# a m)inii, datorat# $iorului care l str#+#tuse pe Al$red prin tot trupul. Al$red o conduse apoi pe rin-ul de dans. % 7i aa, prietene, eti de acord cu solu,ia pe care am -#sit o eu la pro+lemele tale, nu4 /ocea lui !arie era cald#, amu*at#, a$ectuoas#. % .pune mi ce i cu ea, ceru /al. % Cum po,i vedea, e $iica lui Carlos Courtena". A renun,at la numele lui c)nd el a renun,at la maic# sa, i i a luat numele &ulac, numele mamei ei, mai (nainte de a $i concu+ina lui Courtena". <iata Amaranthe, ce creatur# proast#, +l)nd#, (nc# nu i a revenit din ocul provocat din ruperea rela,iei ei cu Carlos, aa c# m am ocupat eu de 9 l am putea numi oare aa4 9 de+utul lui CKcile.

% 7i te atep,i s# devin protectorul ei4 % Nu m# atept la nimic. E (nd#r#tnic#. Au $ost o$erte, o$erte e'celente, dar le a respins pe toate. 5ri, tu, dra-# /al, eti cel mai +i*ar dintre +#r+a,i. ,i m#rturisesc c# nu tiu ce vrei. % /reau o partener# de dans, nimic altceva. % >a asta m am ateptat. 7i recunosc c# te am chemat cu o inten,ie. Au avut loc dueluri. ?nul $atal. .per c# $aima ta de spadasin va preveni ast$el de incidente dac# se va crede c# eti interesat de CKcile. E vulnera+il#. E vor+a de invidie. A $ost amenin,at#, s au -#sit +lesteme -ris -ris pe pra-ul ei. Atra-e aten,ia pe care alte $ete consider# c# li s ar cuveni lor. /al r)se. % E'a-ere*i, !arie. Cine cre*i c# ar (ndr#*ni s# ,i vr#:easc# prote:ata4 !arie d#du din umeri. % >umea e plin# de ne+uni. !u*ica (ncet#. Al$red o conduse pe CKcile spre !arie, cu o evident# lips# de che$. % &omnule Pontal+a, spuse !arie, v# pot pre*enta alt# partener#4 &omnul .aint <rKvin mi a cerut urm#torul dans cu domnioara &ulac. !arie $#cu un semn din cap spre o t)n#r# $rapant#, (n cati$ea roie, apoi semnal# orchestrei s# (nceap# mu*ica. /al (i o$eri +ra,ul lui CKcile. 5rchestra (ncepu s# c)nte cel mai tul+ur#tor i mai intim din toate dansurile, un vals. /al (i petrecu +ra,ul (n :urul taliei ei su+,iri, lu)ndu i m)na (ntr a lui. &e-etele ei se (ndoir#, cuprin*)ndu i o, palmele lor (nm#nuate se suprapuser#, i lunecar# ca un sin-ur trup (n v)rte:ul dansului. nainte de a se $i construit hotelul .aint >ouis, toate +alurile mondene creole se ,ineau la .alle d=5rleans. E'per,ii (nc# mai depl)n-eau mutarea, dei trecuser# de:a doispre*ece ani, $iindc# parchetul s#lii de +al 5rleans era o minune. 8#cut# din chiparos, puternicul, indestructi+ilul copac de mlatin#, pardoseala $usese dispus# (n trei straturi, cu un strat $inal din ste:ar lustruit, ca un r)nd de (n-he,at# pe o pr#:itur# +uretoas#. Pardoseala avea un $el de $lota+ilitate, un $el de elasticitate impercepti+il#, care l $#ceau p)n# i pe cel mai prost dansator s# se simt# de parc# picioarele i ar $i lunecat uor i -ra,ios, (n timp ce dansatorii +uni pluteau de parc# ar $i avut, ca !ercur, aripioare la picioare. /almont .aint <rKvin sim,ea c# nu avea nimic (n +ra,e3 CKcile p#rea s# $ie impondera+il#3 paii ei erau un re$le' al pailor lui3 trupul ei se mica dup# inten,iile lui, chiar (nainte de a apuca s# i le traduc# propriu *is (n dans. /al se sim,ea o parte a per$ec,iunii mic#rii. Niciunul din ei nu vor+ea. 8a,a des#v)rit# a lai CKcile era pierdut# de pl#cere. /al tia c# i a lui era asemenea. Ar $i dorit ca mu*ica s# nu (ncete*e niciodat#. &ar (ncet#. % !ul,umirile mele, domnioar#, spuse el. % 7i ale mele, replic# CKcile. !# duce,i :os, la o ca$ea4 5 lu# (nainte, convins# c# el o va urma. .c#rile din spatele s#lii de +al duceau (ntr o curte pavat# cu piatr#, unde, printre portocali i ar+uti de ceai verde par$uma,i, erau dispuse nite m#su,e, iluminate de lum)n#ri. Pardoseala de piatr# i pere,ii de c#r#mid# p#strau c#ldura *ilei, (n timp ce stelele de deasupra str#luceau (n-he,ate pe cerul ne-ru al iernii. Chelnerii lunecau uor de la o m#su,# la alta, aduc)nd ampanie, a+sint, coniac, ca$ea, dulciuri i ,i-#ri. &e la sala de +al de sus se au*ea mu*ica, $iltrat# de cren-ile ver*i, amestecat# cu *um*etul lin al conversa,iei de la m#su,ele i*olate. .e au*eau r)sete i, din c)nd (n c)nd, *-omotul de clopo,el al pocalelor din cristal $in, ciocnindu se (ntr un toast intim. % &ori,i ampanie, domnioar#4 % !ul,umesc, nu. 5 ca$ea mic#, $oarte $ier+inte.

/al se -)ndea ce ar putea s# spun#. n $a,a lui, CKcile era o statuie lucioas# de $ilde, (m+r#cat# (ntr o rochie de culoarea $ildeului, cu p#rul i ochii de e+onit#. 7ampania (nc# mai eli+era +ule, (n paharul dinaintea lui. CKcile t#cea i nu p#rea s# $ie deran:at# de linitea ce se l#sase (ntre ei. /al nu sim,ea nevoia s# +ea. n schim+, CKcile (i sor+ea ca$eaua. Ceaca scoase un *-omot uor c)nd o puse pe $ar$urioar#. % /ine individul c#ruia i am promis dansul urm#tor, spuse ea. /al (i ridic# privirile spre silueta care se apropia, (l cunotea pe +#r+atul acela, era un a-ent comercial care se ocupa cu +um+acul, notoriu pentru $uriile sale. % .e va o$eri s# m# ucid#, spuse /al, linitit. CKcile nu spuse nimic. % Fi ar p#rea r#u dac# ar $ace o4 % Nu2 i nici dac# tu l ai ucide pe el. &uelurile sunt prostia +#r+a,ilor. /al r)se. % n ca*ul #sta n are nici un rost s# mori. !# uimi,i, domnioar#. .pune,i mi, ave,i o inim# (n corsa:ul dumneavoastr# r#pitor4 CKcile *)m+i. Era at)t de $rumoas#, (nc)t /al sim,i c# i se oprete respira,ia. % !i s a spus c# nu, r#spunse ea. A-entul comercial a:unsese l)n-# /al. % &omnule, spuse el, m a,i o$ensat ur)t de tot. /ocea (i r#sun# strident, ,ip#tor, (n $armecul panic al cur,ii. /al se ridic#. % 7i dumneavoastr#, domnule, o$ensa,i mai mult# lume $#c)nd at)ta *-omot. /oi $i $ericit s# v# dau satis$ac,ie, at)t (n numele lor c)t i al meu. % /# cer s# ne duel#m pe loc. % Atunci aa s# $ie. .ecundul meu e sus. !ica -r#din# pu+lic# din spatele Catedralei era locul cel mai popular pentru dueluri. Iar timpul cel mai popular era (n spartul *ilei. Pentru /al era o noutate picant# s# lupte la lumina tor,elor. i veri$ic# spada, una dintr o pereche pe care Al$red o adusese din cl#dirile Pontal+a, la distan,# doar de un +loc i c),iva pai. >ama era -ro*av#, $#cut# pentru maestrul de scrim# din Paris de la care luaser# lec,ii el i Al$red, precum i cei mai mul,i dintre tinerii ele-an,i ai societ#,ii pari*iene. Prea +un# ca perechea ei s# (ncap# (n m)inile -rosolane ale *-omotosului a-ent. /al (i ima-in# m)inile acelea atin-)nd pielea delicat# a lui CKcile &ulac i sim,i un -ust acru (n -ur#. Ca o tarantul# pe petalele unei $lori. Era ner#+d#tor s# (nceap# duelul. Totul era -ata. .ecun*ii se retraser#, $lanc)ndu l pe doctor, care $usese tre*it din somn i adus dintr o cas# din vecin#tate. Adversarii se salutar# unul pe altul, iar lamele lic#rir# (n lumina tul+ure. /al $#cu un semn de salut spre purt#torii de tor,e i spre +alcoanele de la sala de +al, care se (ntindeau de a lun-ul str#*ii, unde lumea se adunase s# priveasc# duelul. A-entul se repe*i spre /al (n timp ce acesta (i ridicase privirile spre +alcoane. Insult#toarea desconsiderare din partea lui /al (i sporise m)nia, care e'plod# de a dreptul (n clipa (n care /al par# prima lovitur#, cu o ne-li:ent# uurin,#, i se lans# (ntr un atac care l surprinse pe acesta prin neateptata (ndem)nare, nu doar prin $uria lui. Individul era un adversar pe cinste. /al se concentra asupra :ocului spadelor, +ucur)ndu se de di$icultatea ad#u-at# a um+relor mo+ile i a terenului denivelat unde, din cau*a (ntunericului, nu tiai dac# p#eai pe iar+# sau pe potec#. Era e'citat de $aptul c# CKcile (l urm#rea de la +alcon cu ochi indi$eren,i, i lupt# cu mai mare av)nt dec)t ar $i $ost necesar, r)*)nd de el (nsui, de spectacolul copil#resc pe

care (l d#dea, r)*)nd de (ncerc#rile adversarului de a a:un-e la un re*ultat, :uc)ndu se cu moartea, :uc)ndu se cu a-entul acela, precum un matador cu un taur periculos i $urios. .e sim,ea (nviorat, provocat de sa+ia a+ia (ntre*#rit# care i c#uta inima i de $emeia aceea $#r# inim# care i privea pe am)ndoi, cu ce av)nt (ncercau s# se omoare unul pe altul pentru privile-iul de a dansa cu ea. A-entul o+osise, do+or)t de pasiunea cu care lupta. /al sim,i schim+area dup# ritmul *#n-#nitului, lunec#rii i rotirii spadelor. 1.# l termin40 se (ntre+# /al. i e'amina -)ndurile cu curio*itate. Trecuser# mul,i ani de c)nd omor)se ultimul adversar. Era atunci t)n#r i aprins, i dornic s# i demonstre*e c# e +#r+at. Era surprins c# acum no,iunea de a ucide (i revenise iar (n minte. 5 alun-#. Ar $i $ost prea uor. E'ecut# o serie rapid# de atacuri (nv)rtindu se, r#sucindu se, p)n# ce sa+ia din m)na a-entului *+ur#, arcuindu se prin (ntuneric. Apoi (i aduse v)r$ul propriei spade (n dreptul inimii dumanului. % Ceda,i4 /al sim,i cum o,elul $in al s#+iei vi+ra (n ritmul respira,iei -)$)ite a adversarului. 5mul i*+ucni +rusc (n lacrimi. % Pentru numele lui &umne*eu, $ace,i s# cur-# ceva s)n-e, implor# el (n oapt#. ! a,i (nvins. Nu m# $ace,i i de ruine. /al r)n:i. 5mul era un la. Ar $i putut s# i cear# s# l omoare, ca un om de onoare, i l ar $i respectat, cru,)ndu l. &ar s# te milo-eti s# ,i $ac# o mic# ran#, ca s# ,i salve*i o+ra*ul, era un act de laitate. 5mul era un la care ar $i ucis dac# ar $i putut. ncheietura m)inii lui /al se mic#, sa+ia lui erpui prin aer, ridic)ndu se, apoi c#*u, rete*)nd un milimetru din lo+ul urechii adversarului. Apoi (i (ntoarse spatele i plec#. % 7i acum ce $acem4 C#ut#m nite ampanie i +em pentru succesul t#u4 /al *)m+i. % nc# nu, r)se ei. Cred c# de a+ia am c)ti-at disputa pentru dansul cu domnioara &ulac. % ,i pare r#u c# nu l a omor)t pe a-entul acela4 o (ntre+# !arie >aveau pe CKcile. 8ata d#du din umeri. % Nu voiam s# danse* cu el. Acum nu va mai tre+ui s o $ac. !# +ucur pentru asta. % Nu -lumi cu mine, CKcile. Amintete ,i cu cine vor+eti. &uelurile astea pe care le provoci au devenit o adev#rat# +elea. Eti ca un copil prea r#s$#,at, care i stric# :uc#riile. % 7i ce sunt eu, doamn#, pentru aceti +#r+a,i dec)t o :uc#rie scump#4 i ur#sc pe to,i. % 7i pe .aint <rKvin4 % 7i el e un +#r+at. % !# de*am#-eti. Te credeam inteli-ent#. CKcile -)$)i de parc# !arie ar $i lovit o. % mi pare r#u, spuse ea, dup# o pau*# lun-#. /# sunt recunosc#toare pentru ama+ilitatea dumneavoastr# $a,# de mine i de mama mea. Nu vreau s# v# de*am#-esc2 Acest .aint <rKvin, sunte,i si-ur# c# micu,a Courtena" (l iu+ete4 % E sin-urul lucru pe care i l dorete de la via,#. % .peram c# va $i posi+il2 $iul lui Courtena"2 % Fi am mai spus, niciodat#. E i el un +astard. N ar suporta s# tot vad# un alt +astard de al tat#lui s#u, indi$erent c)t de $rumos. Apoi (i va repu-na i incestul. % n ca*ul acesta, doamn# !arie, (l voi avea pe domnul .aint <rKvin. /# ro- s# $ace,i aran:amentele. % Poate c# el nu va $i dispus. CKcile r)se. Era un r)s in-enuu, tineresc, de (nc)ntare. 5 s#rut# pe !arie pe o+ra:i.

% Nu v# voi de*am#-i a doua oar#. P#r#si +alconul e'act (n clipa (n care /al intra (n sala de +al, i travers# rin-ul de dans ca s# l (nt)lneasc#. % >upta,i la $el de +ine cum dansa,i, domnule, spuse ea. Complimentele mele. /al se (nclin#. % !# prea onora,i. % Cred c# nu. /al *)m+i. % mi ve,i $ace o onoare (n plus, aceea de a mi mai acorda un vals4 CKcile (i puse m)na (ntr a lui. !arie st#tea (n um+ra +alconului, privindu i. Avea ochii (n lacrimi. 5 clip# dori s# $i $ost alta dec)t era, s# $i $ost o t)n#r# $rumoas#, $#r# alte puteri dec)t acelea de a l captiva i captura pe .aint <rKvin. .# dea lumea (ntrea-# pentru dra-oste. Apoi r)se ad)nc de sentimentalismul ei, sim,ind cum puterea (i cur-e prin vine. Alesese de mult lumea3 niciodat# n o mai putea pierde. Era o re-in#. Era a+surd, (i spunea !ar", s# lase ideea de a mer-e la un dans s# i schim+e (ntru totul via,a. &ar adev#rul era c# indispo*i,ia i se spul+erase (n clipa (n care >ouisa pomenise de invita,ia la +al. !ar" dormise +ine dup# aceea i visase ceva ce nu i putea aminti, e'cept)nd $aptul c# era $ericit#, i se scul# *)m+ind. Hiua era la $el de a-itat# ca de o+icei, dar nimic n o mai deran:a. Clientele care i solicitau aten,ia, chit c# nu cump#rau nimic, croitoresele care (nt)r*iau la lucru, Bannah care v#rs# ca$eaua pe cea mai $rumoas# crinolin# 9 toate aceste lucruri care aproape c# ar $i (nne+unit o cu o *i (nainte, (i p#reau acum $#r# importan,#. !ar" privi din nou la pan-lica ar-intie pe care urma s# i o coase pe rochia al+astr# de sear# cu care $usese la oper#. Cu asta, rochia se va trans$orma dintr una copil#roas# i dulce (ntr una ele-ant#, pentru o $emeie matur#. /a tre+ui s# i cumpere panto$ii ar-intii pe care (i v#*use (n ma-a*inul de pe strada Chartres. P)n# acum nu cheltuise nici un +#nu, din partea ei de pro$it3 $usese prea ocupat# ca s# i permit# alt# comoditate (n a$ar# de tramvai. i cump#rase destul# pan-lic# ar-intie de la ma-a*in ca s# $ac# din p#rul ei ceva mai interesant dec)t cocul de la spate pe care (l purta de o+icei. Poate va avea chiar timp s# mear-# la o coa$e*#. Bannah se va putea descurca i de una sin-ur# un r#stimp scurt. &ac# i ar putea $ace ea p#rul cum i l aran:ase $emeia aceea care venea la casa lui Courtena"2 nu v#*use niciodat# coa$uri mai $rumoase ca acelea. ?a ma-a*inului se deschise. !ar" ap#ru de dup# perdeaua (n spatele c#reia cosea. % !arie6 Tu eti4 Jeanne Courtena" d#du +u*na (n ma-a*in, arunc)ndu i +ra,ele (n :urul lui !ar", (m+r#,i)nd o cu toat# puterea de care era (n stare. Peste um#rul lui Jeanne, !ar" o v#*u pe <erthe Courtena". Ar#ta ca tr#snit#. 1<erthe n a tiut0, se -)ndi !ar". 1A $ost numai Carlos. El m a dat a$ar# i nimeni n a tiut de ce. Tre+uie s# le $i spus vreo minciun#, c# am $u-it eu sin-ur#, sau alte d=alde astea.0 ncerc# s# se concentre*e asupra sporov#ielii lui Jeanne. .punea ceva despre o rochie nou# i despre $elul (n care toat# lumea vor+ea despre RincG=s i despre +alul mascat care urma s# ai+# loc, i ce ar crede !ar", ar $i +ine s# apar# acolo (m+r#cat# ca Julieta, i dac# $usese !ar" la opera de s#pt#m)n# trecut#, i dac# nu era mu*ica lui <ellini divin de romantic#, i dac# n ar $i $ost +ine s# ai+# ea o +onet# mic# din perle i s# i lase p#rul li+er, pentru c# avea un p#r nemaipomenit dar nimeni nu i l putuse vedea cum c#dea pe umeri, i tot aa (nainte, (n stilul tipic al lui Jeanne. <u*ele lui <erthe se (ntredeschiser#. 5 apuc# pe Jeanne de +ra,.

% Jeanne, o s# mer-em la !adame Alphande, spuse ea. Asta nu i un loc potrivit din care s# i cumpere o t)n#r# rochiile. !ar" a$l# cu aceast# oca*ie c# acel Carlos Courtena" nu ac,ionase de unul sin-ur, i vechea ran# se redeschise. &e ce $#cuser# ei asta, cu ce -reise ea, de ce $usese aruncat# ca o leproas#, $#r# nici un motiv, de ce, de ce, de ce $usese tratat# cu at)ta cru*ime4 (ntre+#rile o su-rumau. Aler-# dup# <erthe, (ncerc# s# i vor+easc#. &ar <erthe plecase, tr#-)nd o pe Jeanne dup# ea. % !am#, protesta Jeanne, vreau s# vor+esc cu !ar". !ar" au*ea cum vocea lui Jeanne devenea tot mai sla+#, (n timp ce <erthe o *orea s# se -r#+easc#. % Ce a $ost asta, !ar"4 Bannah ap#ruse din spate, unde despachetase un nou transport de m#nui. % Nite persoane pe care le am cunoscut, spuse !ar". Nimic important. 7i sim,i cum lacrimile (i (neac# vor+ele. Reuise s# uite de durerea asta, s# o (ncuie (ntr un col, (ntunecat al min,ii (mpreun# cu alte r#ni la care nu voia s# se -)ndeasc#. Acum sc#pase de acolo i o sim,ea din nou, mai s#l+atic dec)t (n diminea,a aceea (n care Carlos o aruncase din locul pe care ea (l credea a $i casa ei. Atunci amu,ise din cau*a ocului. Acum, $iece $i+r# din $iin,a ei vi+ra, r#spun*)nd insultei, in:usti,iei, vulnera+ilit#,ii ei teri+ile, lipsei de putere i precarit#,ii e'isten,ei ei. Era sin-ur# i e'pus# loviturilor i capriciilor unei lumi nep#s#toare. % !# (ntorc (n c)teva minute, (i spuse ea lui Bannah. N o s# (nt)r*ii. !ar" (i smulse alul din cuier i iei (n $u-# pe u#. 7irul de sicomori din Place d=Armes $usese tuns. Parcul era -ol, un spa,iu de p#m)nt ne-ru, cu smocuri de iar+# net#iat# i +uruieni pe ici, pe colo. .u+ cerul -reu, cenuiu, +#tea un v)nt rece, lupt)ndu se cu col,urile alului lui !ar", (n-he,)nd o. Aducea cu el murd#rie din parc, +iciuindu i lui !ar" $runtea i o+ra:ii, (n,ep)ndu i ochii. Ea aler-a, cu v)ntul dup# ea, cu $ustele um$late, cu $a,a ud# de lacrimi, aler-a spre sanctuarul catedralei de la cel#lalt cap#t al parcului. i muie automat de-etele (n cristelni,# i se +inecuv)nt# sin-ur#, apoi (n-enunche i se ru-#, pl)n-)nd (ncet. 1<inecuv)ntat# 8ecioar#, Tat#l Nostru carele eti (n Ceruri, sunt sin-ur# i (n$ricoat#. A:uta,i m#. 8i,i al#turi de mine0. Podeaua aspr# de su+ -enunchii ei sem#na cu aceea de piatr# din capela pensionului m#n#stirii, r#coarea din spa,iul amplu al Catedralei sem#na cu aerul rece al mun,ilor Penns"lvaniei. !irosul de cear# i t#m)ie (i era $amiliar i inima ei tul+urat# se uura. &urerea se retrase (n col,ul ei i se (ncuie iar#i. !ar" aler-a acum, cu v)ntul (n $a,#, (napoi la ma-a*inul i la pan-lica ar-intie pentru rochia ei. 5 s# se distre*e cu prietenii. Avea prieteni, oameni c#rora le p#sa de soarta ei. Bannah $u mai mult dec)t $ericit# s# se ocupe ea de toate (n timpul (n care urma s# stea !ar" la coa$e*#. % &ac# doamnele creole vor vrea s# cumpere ceva, pot ar#ta ce vor. Nu tre+uie s# vor+esc $ran,u*ete ca s# v#d (ncotro arat# un de-et. C)nd !ar" reveni la ma-a*in, Bannah e'clam# la vederea ele-an,ei +uclelor ei prinse m#nunchi dup# urechi i a coadelor (mpletite cu $und# care i (ncon:urau capul, ca o coroan#. Insist# ca !ar" s# ia o ear$# de m#tase din inventarul ma-a*inului ca s# i prote:e*e p#rul de v)nt i s# plece acas# mai devreme, cu o tr#sur#, ca s# $ie -ata pentru sear#. >ouisa a:unsese i ea mai devreme acas#. C)nd intr#, !ar" o au*i c)nt)nd. 5 arie, nu -ame. % Ai o voce minunat#, >ouisa, spuse !ar".

% P#rul t#u arat# minunat. H)m+ir# am)ndou#, $ericite c# sunt $estive. >ouisa o apuc# pe !ar" de m)n# i o trase spre pat, silind o s# se ae*e. .e ae*# i ea al#turi. % Acum, !ar", tre+uie s# ,i spun repede ceva, mai (nainte de a a:un-e $ratele meu aici. l cheam# !ichael3 toat# lumea (i spune !iGe. !iGe Iell". 7i el o s# mi spun# mie Iatie. Asta i numele meu adev#rat. Iatherine Iell". > am schim+at c)nd am venit la Ne@ 5rleans. Cine a mai au*it vreodat# de o stea de oper# pe care s# o cheme Iatherine Iell"4 Aa c# mi am *is >ouisa 8erncli$$. .un# cu mult mai $ascinant. !iGe tie c# acum m# cheam# >ouisa, dar uit#. Tot Iatie am s# r#m)n pentru el i dac# am s# c)nt >ucia di >ammennoor. Cred c# nu mai tre+uie s# ,i spun c# !iGe n are idee de $aptul c# domnul <assin-ton se interesea*# de mine. >as# asta aa. Am dus toate darurile pe care mi le a dat (n camera ta. !iGe n o s# intre acolo, dar e mai mult dec)t pro+a+il c# o s# dea +u*na (n camera mea (n minutul (n care o s# intre pe u#. &oamna 5=Neil mi a permis s# l invit la cin#2 Te (m+raci pentru cin#, sau dup# aceea4 ncercau am)ndou# s# decid# cum ar $i mai +ine, c)nd !iGe Iell" d#du +u*na pe u#, cum pre*isese >ouisa. Era un +#r+at mare, rumen, cu o musta,# i nite $avori,i uriai. % <ine(n,eles c# mi o amintesc pe !iss !ar", mu-i el, c)nd >ouisa (i pre*ent#. N am v#*ut eu *i de *i $a,a ei $rumoas# c)nd se a$la la +ordul Re-inei din Cairo4 A $ost o *i nea-r# pentru noi to,i, aceea (n care ai p#r#sit o pe +#tr)na Re-in#, ca s# c#l#toreti mai ele-ant, !iss !ar". % 8#r# (ndoial# c# a $ost, spuse !ar", amintindu i de $aptul c# Rose JacGson aran:ase schim+area. >#s# apoi re-retele la o parte i se interes# de Joshua. % Ca (ntotdeauna, r)se !iGe. P#c#tuiete ca .atan, dar lui i se iart#. . a dus la <aton Rou-e, s# $ie cu $amilia lui de Cr#ciun. 7i iat# m# i pe mine aici, s# $iu cu surioara mea. Apoi, Cali$ornia i o avere din aur3 ,i a spus Iatie4 % &a, mi a spus. E $oarte interesant. % 7i (nc# i mai interesant o s# $ie c)nd o s# m# (ntorc cu un sac de nu--e,i c)t pumnul meu de mari, (ntr un an sau doi. Apropo, am au*it pe unul pe vapor spun)nd c# a au*it2 7i, p)n# la cin#, !iGe continu# s# le $ascine*e cu poveti despre (m+o-#,irea peste noapte. Iar (n timpul cinei vor+i cel mai mult dintre to,i, $ascin)nd o pe doamna 5=Neil i pe cei doi Reill"s. Padd" &evlin era mai intri-at de +uclele lui !ar" dec)t de nu--e,ii de aur. Nu i putea lua ochii de la ea. % &ac# nu te deran:ea*#, am s# ,i spun c# eti $oarte $rumoas# (n seara asta, *ise c)nd !ar" iei, (n rochia ei al+astr#, cu ornamente ar-intii, ca s# mear-# la +al. % Nu m# deran:ea*# deloc, r#spunse ea, vesel#. .e sim,ea $rumoas#, cu +uclele ei i (n panto$iorii ar-intii, (n drum spre primul ei +al. Nu tia cum o s# $ie e'act, dar era si-ur# c# va $i minunat. .ala de +al nu era prea mare. Pardoseala era cu asperit#,i, (n ciuda $aptului c# $usese lustruit# (n timpul *ilei i curentul rece ce p#trundea prin cadrul neetan al $erestrelor $#cea ca l#mpile cu ulei s# +ol+oroseasc# i s# $ume-e. &ar pere,ii erau decora,i cu ta$ta verde aprins i scaunele care se (ntindeau de a lun-ul lor, c)t era sala de +al, erau aurite. 5rchestra era $ormat# din nite violoniti i un acordeonist3 mu*ica era vioaie, vesel#, i persoanele care nu luau parte la dans acompaniau, +#t)nd din m)ini. Erau acolo persoane de toate v)rstele. <#tr)nii st#teau liniti,i pe scaune, copiii dansau de capul lor prin col,uri, sau aler-au printre dansatori, :uc)ndu le $arse i marc)ndu i victoria prin stri-#te ascu,ite. Era $oarte mult *-omot.

% Nu cunosc dansul #sta, (i spuse !ar" lui Padd" c)nd acesta (i $#cu semn s# mear-# pe rin-ul de dans. Centrul rin-ului era plin de cupluri care e'ecutau un dans din s#rituri, lunec#ri i ,op#ieli ener-ice, ceva ce !ar" nu mai v#*use niciodat#. Padd" n o au*i. i aplec# capul, $#c)ndu i m)na cup# la ureche i i ridic# spr)ncenele. !ar" repet#, stri-)nd de data asta. % Nu te pre$ace c# dai (napoi, domnioar# !ar", url# !iGe. i petrecu m)inile mari (n :urul taliei lui !ar", t)r)nd o (n centrul rin-ului, r)*)nd tare i -ros. !ar" se sim,i aa de stupid#, suspendat# ca o p#pu# de c)rpe, (nc)t, netiind ce s# $ac#, r)se (mpreun# cu el. !iGe (i d#du drumul i (ncepu s# danse*e. !ar" intr# pe dat# (n ritmul dansului. Paii se (nv#,au uor. <#tea din picioare, ,op#ia, se r#sucea i luneca, $#r# s# se -)ndeasc# la panto$iorii ei $ra-ili. .e distra prea +ine ca s# i mai $ac# -ri:i. Padd" st#tea l)n-# >ouisa, privind. !ar" i se p#rea o *ei,# printre muritori. Rochia ei (n al+astru i ar-intiu era o $rivolitate aristocratic# printre m#t#surile ne-re ale $emeilor mai (n v)rst# i ta$taua ie$tin# i ,ip#toare a celor mai tinere. 5+ra:ii ei natural colora,i $#ceau ca $ardul celorlalte $emei s# apar# strident i vul-ar. 7i picioruele ei, (n panto$iorii delica,i, ar-intii, p#reau c# a+ia atin-eau podeaua, (n contrast cu +otinele -rosolane ale celorlal,i dansatori. % Ah, dar e o $rumuse,e, o$t# el. >ouisa (l +#tu pe +ra,, cu simpatie. % Nu i din lumea noastr#, Padd". >as o +alt#. Aler-i dup# cai ver*i pe pere,i. 8#lcile -rele ale lui Padd" se (ncletar#, ca ale unui cat)r. % &omnioara !ar" e doamna mea, spuse el. ndat# ce o s# devin docher de $runte, va $i so,ia mea. 5 s# am mare -ri:# de ea. 5 s# ai+# c),i panto$i $rumoi va dori i n o s# i mai strice s#n#tatea muncind. % 7i cum numeti tu asta, Padd", c)nd o $emeie deretic# i -#tete toat# *iua i r#m)ne (ns#rcinat# (n $iecare an4 stri-# >ouisa. Padd" n o au*i sau nu vru s o aud#. C)nd dansul se s$)ri, !iGe o aduse pe !ar" (napoi la Padd". % !i e o sete teri+il#, spuse el. 8a,a (i lucea, umed#, i o pic#tur# de sudoare (i at)rna ca un diamant (n v)r$ul nasului. >ouisa i o terse. % !iGe, dra-ul meu, te ro-, nu (ncepe s# +ei aa devreme. &ansea*# cu surioara ta, ca un $r#,ior iu+itor ce eti. !iGe (i *)m+i. % Parc# ai $i mama, nu Iatie, dar am s# ,i $ac pe plac. Bai, vino. i (ncol#ci +ra,ele (n :urul taliei ei, (nv)rtind o (n ritmul dansului care tocmai (ncepuse. Padd" lu# m)inile lui !ar" (ntr ale lui i o conduse pe rin-. % !# distre* teri+il, url# !ar". Apoi $u r#pit# de mu*ic#, de +#t#ile din picioare i din m)ini. !esele lun-i din cap#tul cel mai (ndep#rtat al (nc#perii erau pline cu $ar$urii i platouri cu m)ncare. &up# ce dansar# aproape dou# ore, !ar" i Padd" (i umplur# v)r$ $ar$uriile i se ae*ar# s# m#n)nce. Padd" s#ri (n sus dup# prima (m+uc#tur# de unc#. % !# duc s# ,i aduc nite punci. E special pentru $emei. !ar" *)m+i. i era sete, dar nu voia s# cear# nimic de +#ut, $iindc# sin-urul lucru pe care l v#*use pe mas# erau ulcioarele cu +ere. Austase +erea la doamna 5=Neil i (i displ#cuse.

l urm#ri pe Padd" cum se ducea (ntr un col, din spatele meselor, unde $u nevoit s# atepte c)teva minute ca s# o+,in# o can# de punci. .e $#cuse a-lomera,ie (n :urul mesei din col,, unde se a$la vasul cu punci. .u+ mas# erau dou# +utoiae de @hisG". 5 or# mai t)r*iu, cele dou# +utoiae pline erau -olite i (nlocuite3 de data asta $useser# scoase la vedere i puse pe mas#, unde m)ncarea se epui*ase. &up# (nc# o or#, e$ectele @hisG" ului (ncepur# s# devin# evidente. &ansul deveni mai s#l+atic, oamenii (ncepur# s# c)nte, nite $emei (ncepur# s# pl)n-#, un +#r+at uria, cu $a,a roie, se (mpletici (n timp ce dansa, c#*)nd pe podea i tr)ntindu i partenera cu el. Prima (nc#ierare se ,inu dup# (nc# o :um#tate de or#. n nici un minut, (nc#perea se umplu de sunetele surde ale pumnilor, ale paharelor sparte, de urlete incitante. !ar" se a-#,# de Padd". % /reau s# mer- acas#, stri-# ea. % Nu ,i $ie $ric#, domnioar# !ar". Am eu -ri:# de tine. !ai sunt (nc# ore (ntre-i de dans. % Te ro-, te ro-. /reau s# plec acas#. Padd" apro+#, d)nd din cap. % Po,i s# o+,ii tot ce doreti, domnioar# !ar". 5 dans# prin spa,iul acum -ol, p)n# la u#. !ai erau acolo c)teva $emei, pun)ndu i alurile mai (nainte de a iei a$ar#. 5 alta li se al#tur#, tr#-)nd dup# ea doi copii, care protestau, d)nd din m)ini. >ouisa aler-# dup# !ar" i Padd". % /in cu voi, stri-# ea. Cu o (nclinare a capului, li l ar#t# pe !iGe, r)*)nd din to,i +o:ocii i a-it)nd r#m#i,ele unui scaun aurit (n $a,a a patru +#r+a,i care (ncercau s# se apropie de el. C)nd ieir# din cl#dire, !ar" tremura. Padd" (i de*+r#c# $racul (mprumutat i i l puse pe umeri. Numai c# tremurul lui !ar" era o reac,ie la violen,#, nu la $ri-. 7i ceea ce o (nsp#im)ntase mai mult era $aptul c# nimeni nu p#rea deran:at de distrac,ie i +rutalitate. To,i *)m+eau sau r)deau, inclusiv com+atan,ii. E'act ca !iGe Iell". Chiar i $emeile de la ieire, care se pre-#teau s# plece, nu p#reau s# $ie a$ectate de scandal. Iar mu*ican,ii (nc# mai c)ntau, $#r# s# ia (n seam# nasurile s)n-er)nde i capetele sparte ale dansatorilor. Col,ul unei c#r#mi*i, ieit (n a$ara trotuarului, o r#ni (n talp#3 !ar" pl)n-ea pentru seara stricat#, spun)nd c# pl)n-e de durerea din c#lc)i. % .)n-ere*i, e'clam# Padd", c)nd !ar" (i (ntoarse talpa s# i o e'amine*e. 5 ridic# uor i o duse pe +ra,e acas#. !ar" nu i putea opri lacrimile. Nu pl)n-ea de de*am#-ire, sau din cau*a r#nii din c#lc)i. Pl)n-ea din cau*# c# Padd" &evlin o iu+ea i ea nu l putea iu+i pe el. A:uns# la pensiune, !ar" (i sp#l# i i +anda:# rana uoar#. R#spunse la (ntre+#rile doamnei 5=Neil ridic)ndu i panto$iorii distrui i *)m+ind. % A $ost un +al minunat, spuse ea. Am au*it adesea c# se dansea*# p)n# se rup panto$ii i aa am $#cut i eu (n seara asta. .e spune c# asta e dovada c# ai petrecut e'celent. >ouisa *)m+i cu su+(n,eles. % .pune i asta $ratelui meu, !ar". El crede c# respectiva dovad# e o durere de cap de trei *ile. 7i v)n#t#ile. n acea noapte lui !ar" (i $u -reu s# adoarm#. ncercase s# (n,elea-# oamenii i via,a de pe Irish Channel. &ar nu reui dec)t s# se simt# sla+# i la#. Totul era patim# la ei3 neca*urile

lor, pl#cerile lor, $elul (n care m)ncau i +eau, (nc#ier#rile vesele, erau at)t de (nc#rcate de emo,ie, de o vitalitate rudimentar#, (nc)t o $#ceau s# se simt# pitic#, copleit#. 1Nu apar,in acestei lumi i nu voi apar,ine vreodat#0. .e (ntre+a dac# asta voise >ouisa s# spun# c)nd a$irmase c# ea, !ar", $#cea parte din alt# clas# social#. 7i !ar" tia c# nu se putea schim+a. 7i c# nu voia s# se schim+e. /oia via,a pe care o v#*use la !ont$leur", o via,# de ordine i $rumuse,e, de +alcoane cu $lori par$umate i pa:iti ver*i, de mese la care oamenii vor+eau cu voce moale, controlat#, *)m+ind i ridic)nd paharele str#lucitoare de cristal su+ portrete cu $e,e asem#n#toare cu ale lor. !ar" nu se mai -)ndise de s#pt#m)ni la caseta ei, la cutia care era motenirea ei. ?neori a:un-ea s# cread# c# totul $usese doar un vis. Apoi sosise momentul #sta, (n care se sim,ea at)t de str#in# de via,a de pe strada Adele. i aminti de cutie i $u convins# c# apar,inea unei lumi mai civili*ate, mai ra$inate, mai -entil#. 1/oi avea via,a pe care o vreau0, (i promise ea. 1!a-a*inul are de:a succes. &ac# voi continua s# muncesc din -reu voi putea s# am orice doresc. .unt $oarte +un# (n meseria mea0. Ar $i tre+uit s# se ruine*e de m)ndria ei at)t de lumeasc#, dar (n loc de asta, se sim,i recon$ortat#. C)nd, (n s$)rit, adormi, m)inile (i erau (mpletite laolalt#, cu de-etul cel mare atin-)ndu l pe cel mic, anormal de lun-, acela care se potrivea at)t de +ine (n m#nua din caset#. >a nici o mil# distan,#, (n vechea i distinsa cas# de pe Ro"al .treet, Celeste .a*erac (ncuia ua de la camera ei. Apoi descuia ua unui dulap din care scotea caseta. >emnul acesteia str#lucea, lustruit cum era, de Celeste, (n $iecare sear#. 5 deschise, scoase comorile din#untru, (nir)ndu le (n $a,a ei pe o mas# acoperit# cu cati$ea, aduse (n mi:locul acesteia un s$enic de ar-int i aprinse lum)n#rile. .tinse l#mpile cu -a* i se ae*# pe canapeaua din $a,a mesei. 8redona (n timp ce lustruia cutia, ocupa,ia ei de $iecare sear#. >umina lum)n#rilor se rev#rsa (n palmele m#nuilor acelora vechi. n diminea,a de dup# +alul [uadroon, la r#s#ritul soarelui, /almont .aint <rKvin p#r#si oraul. C#l#rea $#r# -ra+#, (ndrept)ndu se spre planta,ia lui, +i*uindu se pe calul s#u, convins c# i va men,ine echili+rul pe drumul (n-he,at. A)ndurile i se (nv#lm#eau (n cap. CKcile era ca i a lui, tia asta, indi$erent ce va spune !arie. 7i o voia. !ai mult dec)t voise vreo $emeie de c)nd se (ntorsese de la Paris. mpre:ur#rile erau totui, detesta+ile. 8ata era pentru v)n*are, nu pentru a $i cucerit#. 7i o putea permite uor. I ar $i cump#rat una din casele din apropierea str#*ii Rampart, nite servitori, o tr#sur#, mo+ile, rochii, +i:uterii. 7i ar $i avut cea mai -ro*av# concu+in# din ora, $#r# s# i $ac# cine tie ce -aur# (n pun-#. i ima-in# pl#cerea de a i $ace ta+ieturile, cu ea al#turi, la o m#su,#, cu umerii ei -oi, cu -)tul (ncon:urat de un colier de smaralde, la o cin# des#v)rit#, cu cele mai $ine vinuri2 1&oar ea i a ales via,a asta0, (ncerca /al s# se convin-#. 1Cu $rumuse,ea ei s ar $i putut m#rita cu oricare dintre sutele de +#r+a,i. Nu era nevoie s# se $i o$erit a $i concu+ina unui al+3 nu era nevoie s# $i ap#rut la .alle d=5rleans0. 7i tiu c# se min,ea sin-ur. CKcile era $iica unei plaYKe. Era deci prin de$ini,ie ile-itim#. 5 +astard# de lu', cunoscut# de to,i. Ceea ce o e'cludea de la c#s#toria cu vreunul din oamenii de culoare +o-a,i care i ar $i putut o$eri standardul de via,# cu care era (nv#,at#. 5amenii de culoare li+eri aveau propria lor societate, cu distinc,ii (ntre clase i neamuri, ca i (n aceea a al+ilor. /almont tia mai multe despre lumea aceasta unic# din Ne@ 5rleans dec)t orice alt +#r+at al+. C)nd crescuse, !arie >aveau (i scrisese ce a$lase despre propriul ei loc (n lume, uluit# de le-ile scrise i nescrise care o -uvernau.

/al nu $usese capa+il s# r#spund# la (ntre+#rile ei inocente re$eritoare (ndeose+i la $aptul de a $i ne-ru (ntr o ,ar# a +#r+a,ilor al+i. &e a $i li+er dup# le-e, dar ro+ de $apt. <#r+a,ii i $emeile de culoare li+eri puteau avea propriet#,i i le puteau arenda al+ilor3 puteau diri:a o a$acere, deservind clien,i al+i3 puteau intenta proces contra al+ilor i c)ti-a. &ar nu se puteau c#s#tori cu al+i sau an-a:a al+i. !ai mult, pe str#*ile pu+lice, $emeile tre+uiau s# poarte ti-non ul, ca i sclavele. 7i orice al+# ar $i putut $ace s# $ie arestat# o ne-res#, pe motiv c# ar $i $ost 1indisciplinat#0, dac# ar $i avut martori dornici s# cola+ore*e. Pedeapsa era +iciuirea (n pu+lic. <#r+a,ilor de culoare li+eri li se ne-a cel mai de pre, drept pe care l ar $i putut avea un al+3 dreptul de a i ap#ra onoarea. Nu puteau provoca un al+ la duel. &ei cel mai +un i mai vestit maestru de scrim# din Ne@ 5rleans era <astile CroSuere, un ne-ru li+er care d#dea lec,ii $iilor celor mai +une $amilii creole. 5amenii de culoare li+eri constituiser# o parte din popula,ia din Ne@ 5rleans, din cele mai vechi timpuri. C)nd insula .anto &omin-o, st#p)nit# de $rance*i, $u convulsionat# de r#scoala sclavilor, mii de oameni de culoare li+eri, +o-a,i, o p#r#sir#, sta+ilindu se la Ne@ 5rleans, pe atunci (n (ntre-ime $rance*. nainte de a veni americanii constituiau de:a aproape :um#tate din popula,ia li+er# a oraului. .t#p)neau o treime din propriet#,i, inclu*)nd planta,ii cu sute de sclavi3 aveau lo:ile lor la 5per#, imediat su+ cele ale societ#,ii creole3 aveau coli particulare pentru copiii lor, iar +#ie,ii (i puteau continua educa,ia (n 8ran,a3 aveau poe,i i +o-#tai, doctori i +e,ivi, :uc#tori i $ilantropi, s$in,i i de*m#,a,i 9 toate atri+utele pe care le avusese dintotdeauna umanitatea. Inclusiv pre:udecata $a,# de copilul nerecunoscut de le-e, +astardul. CKcile &ulac nu s ar $i putut niciodat# m#rita cu cineva e-al cu ea (n educa,ie, cultur#, ra$inament. Era din natere destinat# pentru plaYa-e. /almont tia toate astea i (i spunea c# dac# tot era CKcile sortit# s# $ie concu+ina unui al+, al+ul ar $i putut $oarte +ine $i /almont .aint <rKvin. . ar $i purtat +ine cu ea, ar $i $ost sensi+il la dilema po*i,iei ei, cum poate n ar $i $ost nici un alt +#r+at. 7i ea ar $i avut noroc cu el. Alternativa ar $i putut $i un ,#ran necioplit ca a-entul #la comercial. 7i totui2 i totui2 /al nu o+li-ase niciodat# vreo $emeie, nu $#cuse niciodat# dra-oste $#r# dorin,# reciproc#. Pentru -rati$ica,ii se'uale se dusese (ntotdeauna la cele mai +une t)r$e. Nu $or,ase niciodat# pe nimeni. Nu avea nevoie de iu+irea cele+rat# de poe,i. Nu era convins c# $elul acesta de dra-oste mai e'ista i altundeva (n a$ara poe*iilor lor. Ar $i putut o iu+i pe CKcile, con$orm cu de$ini,ia lui despre dra-oste. Ar $i putut avea -ri:# de sentimentele, de +un#starea, de $ericirea ei. Avea nevoie de cineva de care s# se ocupe, pe care s# l iu+easc#, (n $elul lui. &ar voia ca acel cineva s# $ie interesat la r)ndul lui de el. 7i nu avea nici un motiv s# cread# c# CKcile era. .au c# ar putea $i vreodat#. 8#r# (ndoial#, ar $i devenit o +un# concu+in#. /al era si-ur de asta. I ar $i $ost credincioas#, atent# $a,# de nevoile i de dorin,ele lui, competent# (n administrarea casei pe care el i ar $i asi-urat o. Iar el ar $i avut un loc (nc)nt#tor (n care s ar $i putut duce oric)nd ar $i vrut, unde ar $i -#sit m)ncarea i +#utura pre$erate i o companie a-rea+il#. Ea ar $i (nv#,at repede cum s# i plac# i (n pat. &ei era vir-in#, ar $i tre+uit s# (nve,e de la mama ei cum s# des$ete un +#r+at. El ar $i putut +ene$icia de toate avanta:ele c#s#toriei, $#r# nici un $el de constr)n-ere. Ar $i $ost cel mai mare prost dac# nu i ar $i $#cut o o$ert# celei mai $rumoase i mai atr#-#toare $emei pe care o v#*use vreodat#. &ar ea nu l iu+ea. Nici m#car nu l dorea. . ar $i supus, i at)t. Ar $i putut $i chiar at)t de a+il# (nc)t s# mime*e dra-ostea i dorin,a. 7i el i ar $i dat seama. &eschiderea adev#rat# a inimii i a trupului nu se putea mima.

7i ar $i $ost de*-ustat. &e el (nsui. &e sistemul de plaYa-e. &e cump#rarea, v)n*area i contra$acerea dra-ostei. /al str)nse +rusc $r)ul. Calul lui era pe punctul de a o lua la -alop. Apoi recunoscu marca:ele de pe drum i sl#+i, r)*)nd, str)nsoarea. <enison era doar la o mil# distan,#. % Aata pentru -ra:d, nu i aa4 spuse el. Calul ciuli urechile. /al (l +#tu pe -ruma*. % E n re-ul#, hai acas# atunci. ?n mal, cald pentru tine i un punci $ier+inte pentru mine. Erau at)tea tre+uri la <enison, (nc)t /al nu avu timp s# se mai -)ndeasc# la CKcile. Era de:a dou#*eci i unu decem+rie, i pe dou#*eci i apte pl#nuise s# plece la Charleston, s# l duc# pe Nour de H#pad# i al,i trei cai s# participe la cursele de acolo. Cursele de la Charleston erau cele mai $aimoase din America, cu concuren,i veni,i din 8ran,a, An-lia i Irlanda, ca i din toate p#r,ile .tatelor ?nite. /al $usese la toate cursele, dar nu i introdusese proprii lui cai. 1Europenii (i aduc caii cu c)teva luni (nainte, ca s# i aclimati*e*e, dar eu nu vreau s# $iu departe de cas# de Cr#ciun0, le spuse /al tuturor. 1Aa c# pl#nuiesc s# iau >ouisiana cu mine. Caii mei nu vor tre+ui s# se o+inuiasc# cu Carolina de .ud. Nici nu vor ti c# nu mai sunt acas#.0 To,i $ur# de acord c# /al avea mai mul,i +ani dec)t ra,iune c)nd a$lar# ce voise s# spun#. /al cump#rase un vapor cu a+uri transatlantic construit la comand#, dup# modelul i proiectul lui, (n Irlanda. /aporul era ancorat la Ne@ 5rleans de:a de patru luni. Practic, toat# lumea din ora (l v#*use i de*apro+ase vehement. C)nd /al nu era de $a,#, +ine(n,eles. .e spunea despre ca+ine c# erau indecent de mari i de lu'oase. Erau ca+ine speciale pentru /al, pentru c#pitanul vaporului, pentru :ocheul lui /al, pentru antrenorul lui i chiar pentru vale,i i +#ie,ii pentru antrenamente. Echipa:ul locuia (n ca+ine de c)te patru persoane. Ara:durile v#tuite pentru cai erau ridicole. 7i mai a+surde erau depo*itele uriae cu hrana pentru cai din recolta de la <enison, cu culcuele de paie i +utoaiele cu ap#. ?n american +#tr)n, care studiase istoria roman#, murmura la vederea acestora; 1Cali-ula0. Creolii d#deau din cap, nemul,umi,i de $aptul insult#tor de a i aduce echipa:ul din Noua An-lie. Nimeni nu putea (n,ele-e o vor+# din ce spunea c#pitanul. &ar toat# lumea admitea c# .aint <rKvin avea stil. 7i puneau pariuri uriae pe caii lui. C# ar $i c)ti-at sau ar $i pierdut, era un lucru +un s# le arate sno+ilor din Charleston c# Ne@ 5rleans ul mai era (nc# pe hart#. Numele vasului era <enison. ?rma s o ia (ncet (n susul $luviului, s# a:un-# la planta,ia <enison (n *iua de Cr#ciun, c)nd nu era un tra$ic $luvial a-lomerat i putea c#uta cu -ri:# un canal pentru carena lui ad)nc#. /al (i petrecu s)m+#ta i duminica veri$ic)nd pre-#tirile pentru cai. 7i pentru neo+inuita (nc#rc#tur#. .e (ntre,inu cu lucr#torii, veri$ic)nd de dou# ori tot ce se $#cuse. n plus, (i $#cu timp s# i arunce ochii pe planurile pentru -ospod#rie, (mpreun# cu ma:ordomul lui, Nehemiah. C#l#toria la Charleston urma s# l ,in# departe de cas# mai mult de o lun#. Apoi o $elicit# pe A-nes, $emeia care i ,inea -ospod#ria, pentru decorarea casei cu ieder#, ilice, ramuri de +rad, $run*e de ma-nolii i o mul,ime de camelii al+e i roii. n *iua (n care el st#tuse la ora, casa de pe planta,ie $usese (mpodo+it# $estiv. /al $#cu un tur lun-, discut)nd cu -r#dinarul e$3 tre+ui s# l laude i pe acesta. n ciuda vremii neo+inuit de reci, -r#dinile erau (n $loare. /al puse s# i se aduc# cele mai $rumoase $lori. ?rma s# le ia cu el, la ora. Puteau s# $ie un +un (nceput de conversa,ie cu mul,imea de m#tui i unchi c)nd le va $ace vi*itele o+li-atorii

(n *iua de Cr#ciun. P)n# s# termine $iecare doamn# de e'plicat unde -reiser# -r#dinarii, cele dou#*eci de minute protocolare se vor $i epui*at i va putea trece la vi*ita urm#toare, cu alt# selec,ie de $lori. Cr#ciunul se anun,a a-itat. &iminea,a, /al tre+ui s# distri+uie daruri sclavilor, s# ia parte la litur-hia din capela planta,iei, s# tra-# o $u-# p)n# (n ora, s# i vi*ite*e rudele, apoi s# se (ntoarc# la timp ca s# suprave-he*e (nc#rcarea vaporului. 7i totul va tre+ui pro+a+il $#cut, dup# nici m#car dou# ore de somn. Acceptase invita,ia !ichaelei de Pontal+a pentru supeul din A:un. A:unul era un o+icei european, nepracticat la Ne@ 5rleans, const)nd dintr o cin# compus# din dou#spre*ece $eluri, pentru doispre*ece comeseni, care se termina cu ampanie la ora dou#spre*ece i un toast ce saluta (nceperea *ilei de Cr#ciun i naterea Pruncului Isus. /al (i spuse c# ar $i norocos s# se (ntoarc# la <enison (nainte de cinci diminea,a. Era pro$und (ndr#-ostit de +aroneas# i de $iii ei. Era pentru el o +inecuv)ntare s# i ai+# la Ne@ 5rleans. Chiar i atunci c)nd nu avea timp s# i vad#, tia c# o +uc#,ic# din Paris era (n apropiere, i 8ran,a (i lipsea mai pu,in. &ar se (n:ur# sin-ur pentru c# $usese de acord s# participe la cina de A:un. Erau at)tea de $#cut (nainte de a pleca la Charleston. 7i, (n ciuda aspectului lui de sportiv de-a:at, $#r# -ri:i, era $oarte (n-ri:orat (n le-#tur# cu aceast# c#l#torie, cu tot ce ar $i putut sta (n calea succesului, cu -ri:# pl#nuit. Era (nc# i mai sup#rat pe el (nsui i pe !ichaela pentru portretul pe care ea (l convinsese s# l comande. >uni i mar,i, (n A:unul Cr#ciunului, tre+uia s# po*e*e pentru RincG. !ar" (l v#*u pe /almont sosind luni diminea,a pentru (nt)lnirea cu RincG. Nu era ceva (nt)mpl#tor3 Bannah (i povestise de:a c# /almont urma s# vin#. % Al+ert e (ntr o aa stare de surescitare, (nc)t ai crede c# urmea*# s# l picte*e pe preedintele 8illmore (n persoan#. 1/al pare o+osit0, -)ndi !ar", 1i moroc#nos0. .e (ndep#rt# de l)n-# vitrin#, mai (nainte ca el s o poat# vedea. 7i ea era o+osit#, dar nu lua (n seam#. Avea de lucru. % Ar#ta,i cam o+osit, domnule .aint <rKvin, spuse Al+ert. .# mi spune,i c)nd dori,i s# lua,i o pau*# ca s# sta,i :os. Pe /al (i sup#ra $elul nervos de a $i al pictorului. Ar $i dorit s# lucre*e ca o main#, s# termine odat# portretul #la. &eschise -ura s# i o spun#3 apoi o+serv# c# m)na lui Al+ert tremura, pensula r#sp)ndea aiurea vopseaua, ochii artistului sticleau. Cerule mare, #sta s# $i $ost temperament artistic, stil american4 5are nenorocitul #sta de individ o s# lase totul +alt# i o s# (nceap# s# pl)n-#4 n $elul #sta ta+loul nu va $i niciodat# -ata. /al (i lu# cea mai rela'at# voce, aceea cu care (i vor+ea unui cal s$)rit. % Am avut la Paris nite prieteni care pictau. Niciunul nu era $oarte +un, dar (i invidiam totui. !i se p#rea ceva ma-ic c)nd petele de culoare se trans$ormau (ntr un copac sau (ntr o $a,#. Cel mai -reu cred c# este s# picte*i oameni. 8iecare are propria lui idee re$eritor la $elul (n care arat#, i adesea nu concord# cu $elul (n care (i v#d ceilal,i. 1Asta o s# i $ac# e$ectul0, -)ndi /al. 1Acum tie c# nu m# atept ca +lestematul de ta+lou s# mi semene. n ceea ce m# privete poate picta un +alon cu dou# puncte (n loc de ochi0. !)na lui Al+ert se mica repede, si-ur. /al *)m+i. % /re,i s# ap#re,i *)m+ind (n portret, domnule .aint <rKvin4 /al ar $i vrut s# i spun# s# se duc# dracului. n loc de asta (i spuse c# ar $i mai +ine dac# n ar *)m+i. Al+ert tui, un anun, c# voia s# vor+easc#.

% .unt de acord cu dumneavoastr# (n privin,a portretelor. .unt cele mai di$icile. 8#cu o pau*#, apoi (i d#du drumul; % Nici eu nu sunt $oarte +un, ca i prietenii dumneavoastr# din Paris. Picte* aproape orice mai +ine dec)t $e,ele oamenilor. &ar nimeni nu vrea s# pl#teasc# pentru un ta+lou repre*ent)nd un vas cu portocale. Cei mai mul,i vor s# se auto-lori$ice2 Nu vreau s# v# insult. 7tiu c# +aroana v a convins s# $ace,i acest portret. Nu e ideea dumneavoastr#. /# (n,ele-. 7tiu cum este. <aroana a vor+it odat# cu mine (n Philadelphia, i urm#torul lucru pe care l am $#cut a $ost s# m# mut aici, (n Ne@ 5rleans, pl#tind cea mai scump# chirie de care am au*it vreodat#. Al+ert *)m+i, apoi continu#; % E ca un pistol (n ac,iune. &ac# n a muri de $oame n a $i re-retat niciodat# e'perien,a de a o $i cunoscut. /al decise c# Al+ert avea dreptate. 7i c# merita s# $ie i el cunoscut. % .unte,i din Philadelphia4 % Nu, am studiat doar acolo. Bannah i cu mine am economisit nite +ani ca s# pot lua c)teva lec,ii. ntotdeauna am vrut s# $iu mai +un dec)t eram. /#d lucrurile cu ochii unui artist, cred asta cu sinceritate, dar nu pot picta ceea ce v#d. Cred c# sunt prea am+i,ios. % Poate prea modest. % Nu, modestia n a $ost niciodat# de$ectul meu. !ai mul,i mi au spus lucrul #sta. Al+ert chicoti, amestec)nd nite vopsele pe palet#. % Niciodat# n am considerat c# modestia merit# s# $ie considerat# o virtute, s puse /al. ncepuse s# se distre*e. >ui Al+ert (i pl#cea s# vor+easc#. 7i (n special despre art# i despre el (nsui. ncura:area lui /al deschisese st#vilarele. /al st#tu dou# ore (n picioare, spri:inindu i cotul de imita,ia de coloan# pe care Al+ert o alesese pe post de suport clasic. A$l# o mul,ime de lucruri despre e'perien,ele i aspira,iile lui Al+ert. A$l# de asemenea i de ce Al+ert nu va $i niciodat# artistul $aimos care spera s# $ie. Nu era $aptul c# nu putea picta at)t de +ine pe c)t voia s o $ac#. Asta se putea (m+un#t#,i cu timpul. &ar Al+ert nu avea -ust. % Acum, spuse Al+ert, s o lu#m de e'emplu pe $ata care lucrea*# cu Bannah la ma-a*in. Cred c# m# num#r printre pu,inii oameni care au privit o (n realitate. Cei mai mul,i ar spune c# e tears#. &ar eu o -#sesc pro$und#. 8ata asta, !ar" o cheam#, are un p#r i nite ochi de culoarea vinului de Ceres. n ad)ncurile ochilor, dac# te ui,i atent, are nite lumini,e aurii, ca i (n p#r dealt$el, atunci c)nd se a$l# (n +#taia luminii. !i ar place s o picte*, s# picte* ceea ce v#d. A picta o st)nd la o mas#, cu lumina c#*)nd dintr o parte pe p#rul ei de culoarea vinului de Ceres, cu tentele acelea aurii. 7i cu ochii aceia cu lumini,e aurii privind drept (n direc,ia (n care v# a$la,i dumneavoastr#2 &ar tiu c# n a reui portretul. E prea su+til. % Asta i o idee -ro*av#, (i spuse /al lui Al+ert. 1Nici nu tii tu c)t de -ro*av#0, (i spuse (n sinea lui. 15chii #tia de culoarea vinului de Ceres ai lui !ar", $ata lui Rose JacGson, sunt e'act ce mi tre+uie ca s# mi iau -)ndul de la CKcile &ulac0. /al (i promisese s# petreac# o s#pt#m)n# (n hotel cu nite t)r$e cu umor. 8ata lui Rose ar $i chiar mai +un#. Era deteapt#. Pro-resul ei de la +ordel la respecta+ilitate i prosperitatea independent# dovedea asta. Ar $i amu*ant de v#*ut c)t (i va p#stra atitudinea ei de 1nici usturoi n am m)ncat, nici -ura nu mi miroase0. 7i c)nd el o va a+andona, va avea toate acele e'traordinare talente care $#ceau din $etele lui Rose cele mai +une t)r$e de pe !ississippi.

% <un# diminea,a, doamn# RincG. E aici domnioara !acAlistair4 !ar" cosea (n spatele perdelei. .e (n,ep# cu acul (n de-et c)nd au*i vocea lui /almont. % &a, este, spuse Bannah. Apare imediat. !ar" (i terse m)na de $ust#, apoi (ncerc# (n -ra+# s# $ac# s# dispar# pata de s)n-e r#mas# acolo. Acul se pierduse. Capul i se (nv)rtea. .c#p# -ulerul la care lucra, c)nd se ridic# (n picioare. Nimic din toate astea nu mai conta. El (ntre+ase de ea. % <un# diminea,a, domnule, spuse ea, ap#r)nd din spatele perdelei. >umina c#dea din spatele lui /almont, $#c)ndu l s# arate ca atunci c)nd (l v#*use prima oar# (n apusul acela de soare. 8a,a (i era (n um+r#, dar !ar" nu avea nevoie s# i o vad#. I o tia pe de rost. 1Al+ert RincG are o vi*iune +un#0, -)ndea /al. 1Are o uoar# tent# ad)nc# de auriu (n ochi. Ciudat c# n am o+servat. Pro+a+il din cau*a $ardului de pe o+ra*. Rose ar $i tre+uit s# o (nve,e s# l $oloseasc# mai discret0. .e (nclin# uor i *)m+i. Inima lui !ar" (ncepu s# +at# ne+unete. % !# duc s# $ac o mic# plim+are pe di-, s# v#d un vapor de acolo, spuse /al. !i ar place s# am o companie, dac# sunte,i li+er#, domnioar#. Am putea servi i o ca$ea. !ar" nici m#car nu se uit# la Bannah. % .# mi iau +oneta, spuse ea. % Ia ,i i alul, !ar", se amestec# Bannah. % E prea $rumos a*i ca s# m# (n$o$olesc, r#spunse !ar". &uminic# se $#cuse iar#i cald. !ar" mul,umi (n t#cere tuturor s$in,ilor. &atorit# vremii, purta cea mai $rumoas# +onet#. i $#cu $unda su+ +#r+ie cu de-ete nervoase, ,epene. % .unt -ata, domnule .aint <rKvin. A$ar#, la lumina soarelui, /al putu vedea c# roul de pe o+ra:ii lui !ar" era natural. 8u prima surpri*#. A doua veni c)nd ea vor+i. /or+ea (n $rance*#, cu un accent per$ect. % /re,i s# v# uita,i la <enison, domnule4 Am au*it de el de la nite doamne la ma-a*in. A dori $oarte mult s# l v#d, dac# se poate. % .# o vede,i, o corect# /al. /apoarele sunt (ntotdeauna de -enul $eminin. .e spune c# din cau*# c# +#r+a,ii le iu+esc at)t de mult, dei sunt periculoase. /al se atepta ca !ar" s# continue linia dat# de el, s# $lirte*e i s# l (ntre+e c)t de periculoase i ar pl#cea s# $ie $emeile. n loc de asta, au*i ceva interesant; % Ciudat, $iindc# $emeile au -hinion pe vapor. .au nu i adev#rat4 Am citit asta undeva. /al se sim,i (ncurcat. % Nu tiu, spuse el. ncerc# s# i vad# $a,a, s# vad# dac# nu i r)dea de el, dar mar-inea +onetei i o ascundea. !ar" p#rea mult mai mic# dec)t i o amintea. &ac# ar $i reuit s# i vad# $a,a, ar $i avut parte de (nc# o surpri*#. !ar" (i muca +u*a de sus, crisp)ndu se. 15prete te0, (i spunea ea, 1nu mai vor+i at)ta. Ai s# l plictiseti de moarte. 7i nu ,i mai tot aminti ce s a (nt)mplat (n trecut. Nu are importan,# de ce eti aici, cu el, important e c# eti. Nu risipi o secund#. 5+serv# totul, ca s# ,i po,i aminti mai t)r*iu. Totul0. i ridic# privirea spre $a,a lui /al, curioas#. Alt# surpri*# pentru el. 1Pare la $el de inocent# ca o $eti,# de cincispre*ece ani0, (i spuse /al. 1!# uimete de ce n a p#strat o Rose. Ar $i putut $i cea mai +un# $at# a ei.0

Inocen,a e'pert# a lui !ar", aa cum o vedea /al, era o imita,ie superlativ# a realit#,ii, de $apt, o parodie. R)se. !ar" clipi. Apoi r)se i ea. ?n r)s care venea din ad)ncul trupului ei m#run,el, un r)s ro+ust, conta-ios, vesel, care $#cea toate capetele s# se (ntoarc# i +u*ele s# *)m+easc#. .e a+andonase $ericirii momentului. % Pre$eri ca$eaua acum sau mai t)r*iu4 (ntre+# /al. % 8ie acum, $ie mai t)r*iu, replic# !ar". ntotdeauna e o or# potrivit# pentru ca$ea. &umneavoastr# c)nd pre$era,i4 % 7i acum i mai t)r*iu sun# +ine. Nu mi am +#ut ca$eaua de diminea,#. A:unser# (n $a,a tra$icului a-lomerat de pe strada >evee. % Po,i s# aler-i4 !)na lui cald# p#rea s o ard# prin m#nu# i prin m)neca rochiei. !ar" sim,i c# -enunchii pot s# o lase (n orice moment. &ar era o sl#+iciune minunat#. % Pot s# aler-, promise ea. P#trunser# (n v)rte:ul de tr#suri, animale i oameni. !ai t)r*iu, /al nu i mai amintea cu claritate :um#tatea de or# pe care o petrecuse cu !ar". i amintea doar c# to,i v)n*#torii p#reau s# o tie pe nume, c# acea ca$ea pe care o +#user# (mpreun# era cea mai +un# pe care o +#use vreodat#, c# -um+o ul pe care (l m)ncaser# era cel mai par$umat pe care (l -ustase vreodat# i c# <enison era cel mai $rumos vas de pe $luviu. Inten,ionase s# o invite la apartamentele lui de la hotel o or#. n loc de asta o invit# s# vin# la planta,ia lui, (n dup# amia*a *ilei urm#toare, $iindc# diminea,a urma s# se ocupe de Nour de H#pad#. Aa va avea mai mult timp s# stea cu ea, i voia mai mult timp. 5 conduse (napoi, la ma-a*in, de parc# ar $i $ost t)n#r# doamn# al c#rei rol (l :uca. Apoi se -r#+i s# a:un-# la .aint >ouis. Pe drum se -)ndi la descrierea succint# a lui Philippe Courtena"; 1nu e ca toate $etele0. <ietul Philippe. Nu i de mirare c# $usese aa de $ermecat. /al o considera pe !ar" !acAlistair cea mai teri+il# actri,# pe care o v#*use vreodat#. 7i :ocul ei era str#lucitor. Nu $lirt, nu r#ceal#, nici prea monden#, nici prea i-norant#. Nu, nu era ca toate $etele3 era o companie aa de pl#cut# (nc)t era uor s# ui,i c# era cine era. 8etele lui Rose d#ruiau (ntotdeauna unui +#r+at ceea ce el (i dorea mai mult, chiar dac# el nu tia ce anume p)n# (n momentul (n care i se o$erea. 1Asta e cea mai +un# pe care am cunoscut o vreodat#0, -)ndi /al. 1!)ine o s# $ie interesant0. 7i intr# (n hotel, uit)nd de !ar". !ar" cosea (n spatele perdelei, hr#nindu se din amintirea $iec#rei secunde i $iec#rui minut pe care l petrecuse cu /al. Nu i venea s# cread# c# (ntr adev#r se (nt)mplase. &in c)nd (n c)nd (i trecea de-etul pe $loarea pe care o adusese cu ea la ma-a*in, (n +u*unar. Era o dovad#. /)n*#torul de -um+o i o d#duse lui /al ca la-niappe i /al i o o$erise ei. P#ind (n hotelul .aint >ouis, /al p#trunse (n locul cel mai a-lomerat din cartierul $rance*, cu posi+ila e'cep,ie a centrului comercial. Botelul ocupa o :um#tate dintr un +loc. .au, cum *iceau creolii, o :um#tate din pia,a pu+lic#. Avea trei intr#ri. ?na, de pe Ro"al .treet, ducea spre cele dou# sute de camere de (nchiriat, din care patru aran:ate ca un apartament, pentru /al, pe tot parcursul anului. !ai avea dou# intr#ri de pe strada .aint >ouis, una spre o scar#, care ducea spre sala de +al, i alta mai mare, mai impun#toare, m#r-init# de coloane, intrarea principal#. /al o $olosi pe ultima3 (l ateptau nite pro+leme de a$aceri. Trecu prin sala cea mare cunoscut# ca <ursa, salut)ndu i cunotin,ele din cap, dar indic)nd c# nu se putea opri, ar#t)nd cu de-etul spre ua din partea opus#. <ursa aceasta era una din cele c)teva din ora, un loc (n care +ancherii, a-en,ii intermediari i comerciali precum i

$irmele care aveau (n sarcin# e'pedierea m#r$urilor, se ocupau de a$aceri cu *ah#r, +um+ac i e'pedierea a tot $elul de m#r$uri. &estina,ia lui /al era Rotunda, inima hotelului, unde m#r$urile erau mai variate i totul se vindea la licita,ie. Rotunda era $aimoas#, una din atrac,iile ma:ore ale Ne@ 5rleans ului pentru vi*itatori i localnici. &omul ei seme, era pictat cu scene ale-orice; *ei, nim$e, animale mitice (n scene $a+uloase se *+en-uiau pe deasupra mul,imii care miuna pe podeaua de marmur#. 5 scar# cu +alustrada din $ier $or:at ducea la o -alerie so$isticat# care (ncon:ura Rotunda i permitea spectatorilor s# ai+# vederea complet# a activit#,ii mul,imii de :os i a licita,iei, permi,)nd totodat# vederea mai (ndeaproape a ima-inilor p#-)ne din $resce. &uminica, Rotunda era (nchis#. n restul timpului putea $i vi*itat# oric)nd. 7i de la ora dou#spre*ece la trei $i' era plin# de +#r+a,i i $emei care cump#rau i vindeau, sau pur i simplu se +ucurau de spectacol. /arietatea m#r$urilor (,i t#ia r#su$larea. 5 planta,ie de trei mii de acri putea $i urmat# de o proprietate de m)na a treia (n *ona su+ur+an#. ?n +utoi cu vin, de o pereche de pahare de cristal. !o+ile, cuie, ta+louri, oale de -#tit, +aloturi de $)n sau de +um+ac, +utoaie de rom sau melas#, +otine pentru doamne sau +retele pentru +#r+a,i, dantele i par$umuri, p#cur#, plu-uri, candela+re de cristal i por,elanuri, m#tase i +am+us2 a+solut totul, tot ce ar $i dorit vreo persoan# sau de ce ar $i avut nevoie, era v)ndut dup# o licita,ie rapid#, plin# de nerv, ,inut# (n $rance*#, en-le*# i spaniol#. >umea din Ne@ 5rleans iu+ea competi,ia. Era deci normal s# pre$ere licita,ia oric#rei alte $orme de tran*ac,ie comercial#. /eneau acolo chiar i doamnele creole c)nd se vindeau m#r$uri nou sosite din 8ran,a sau erau licitate mo+ilele dintr o cas# mare, pentru plata datoriilor vreunui :uc#tor de c#r,i $alit. >icita,ia era rapid#, plin# de nerv. Cele trei ore *ilnice nu ,i d#deau timp de -)ndire (nainte de a $ace o$erta. Era prea mult# mar$# de v)n*are. n *ilele $oarte a-lomerate se ,ineau (n acelai timp dou#, trei, sau chiar patru licita,ii, (n locuri di$erite din acest spa,iu imens. /al (i d#du seama dintr o privire c# *iua aceea nu era una a-lomerat#. ?n v)n*#tor de licita,ie vor+ea (n $a,a unui pu+lic $ormat din dou#*eci, dou#*eci i cinci de persoane. % >#sa,i s# v# scape o-linda asta ma-ni$ic# pentru numai patru*eci i trei de dolari4 &oamnelor i domnilor, o-lin*ile de la /ersailles nu sunt mai autentice, mai $rumoase2 &oi +#r+a,i care l $lancau spuneau acelai lucru, cu aceeai intona,ie, unul (n $rance*#, cel#lalt (n spaniol#. /al trecu pe l)n-# micul -rup, (ndrept)ndu se spre o a doua plat$orm# de licita,ie, unde un +#r+at aran:a podiumul. % <un# *iua, Jean Pierre, spuse el. Am primit un mesa: cum c# ai ceva pentru mine. /)n*#torul apro+#, d)nd din cap. % E'act ce v ar place, domnule .aint <rKvin. /eni,i cu mine. >e $#cu semn translatorilor; acetia (i preluar# munca. /)n*#torul (l conduse pe /al (ntr un spa,iu din spatele Rotundei, unde o +arier# :oas# de lemn (ncercuia sclavii supui licita,iei. n *iua aceea erau acolo patru +#r+a,i (n nite $racuri ver*i, prost croite, i veste roii pe deasupra pantalonilor -#l+ui, i ase $emei (n rochii de sear#, decoltate, din ta$ta ro*. ?na din ele era $oarte (n v)rst#, cu m)inile cuprinse de artro*# i o $a,# (n-ust#, plin# de *+)rcituri. Alta, o $at# de *ece ani. Toate $emeile purtau ti-non ul din +um+ac, un model cu rou i ne-ru, care contrasta cu ro*ul rochiilor lor. Toate sclavele *)m+eau, (nc)ntate de -#teala lor. % /in de la !ardsden, din sus de Natche*, spuse v)n*#torul. !ardsden #sta a murit (n cele din urm#, pro+a+il din *-)rcenie3 cred c# n a vrut s# pl#teasc# pentru un doctor. Arupul #sta

a venit (n *dren,e. &ar erau (n stare +un#. !ardsden a avut -ri:# de +unurile lui mai +ine dec)t de el (nsui. ?nul din privitori (l (ntre+#, (n $rance*# pe cel mal ro+ust dintre sclavi; % Cum te cheam#4 Ne-rul (i d#du ochii peste cap. H)m+etul (i deveni ov#ielnic. % >a nai+a, to,i vor+esc americana, spuse creolul. Nu inten,ione* s# deschid o coal# pe planta,ie. 7i o lu# din loc, oprindu se +rusc, s# ia o $ar$uriu,# cu stridii de pe tava o$erit# de un chelner. % .e pare c# sl#+ete concuren,a, spuse /al. Apoi (i $#cu semn chelnerului. % Trimite mi o sticl# cu vin al+, spuse el, dup# ce i alese nite stridii. Administra,ia hotelului asi-ura masa de pr)n* -ratuit# pentru clien,ii permanen,i ai licita,iei, aa (nc)t s# nu rite s# piard# vreo o$ert#. Chelnerii circulau prin mul,ime cu t#vi cu m)nc#ruri i +#uturi reci i calde. Jean Pierre atept# p)n# ce /al termin# de m)ncat o du*in# de stridii, +#u dou# pahare cu vin i i terse m)inile de prosopul pe care i l (ntinse un +#iat (n uni$orm#, *)m+ind. Apoi (i drese vocea i su-er# c# licita,ia ar putea (ncepe. % Chiar cu at)t de pu,ini concuren,i, tot o s# ia ceva timp. /almont *)m+i. % Nu prea mult, sper. Conte* pe tine, Jean Pierre, s# ve*i numai o$erta mea i s# $ii or+ la a altora. Care $ac parte din aceeai $amilie4 Jean Pierre o$t#. % Re-ret c# h)rca asta +#tr)n# e (mpreun# cu ei. Normal c# se va vinde la un pre, mai mic, domnule. &ar a $ost +uc#t#reas#, aa c# nu e chiar $#r# de $olos. Ceilal,i sunt cei doi +#r+a,i mai voinici, am)ndoi $iii ei i $emeia care st# l)n-# $at#. 8ata e $iica ei3 mi s a spus c# e (ns#rcinat#, dar nu cred. ?nul dintre +#r+a,i e so,ul ei. /al ridic# din spr)ncene. % Aa c#, din *ece sclavi, te atep,i s# cump#r :um#tate. Nu i de mirare c# mi ai trimis mesa:ul. Jean Pierre d#du din umeri. % 8amilia e pre$erin,a dumneavoastr#, domnule. Nu v# $or,e*. n particular, v)n*#torul (l considera pe .aint <rKvin un ne+un. Era posi+il, cum spunea el, ca atunci c)nd cump#rai (ntrea-a $amilie s# se previn# riscurile de evadare i costurile prinderii sclavilor. Totui, pentru un v)n*#tor de licita,ie, ceea ce $#cea .aint <rKvin (nsemna risip# de +ani. .e +ucura c# acesta i i risipea la licita,iile de la Rotunda. Anul trecut numai comisioanele lui Jean Pierre se ridicaser# la o sum# $rumoas# datorit# e'trava-an,ei lui .aint <rKvin. Ca dar de Cr#ciun, i datorit# $aptului c# licita,ia era aa de apatic#, Jean Pierre (i v)ndu sclavii lui .aint <rKvin pe c)t o$eri acesta. C)nd pl#ti pentru cump#r#turile lui, /al ad#u-# o sut# de dolari la total. % Te ro-, $# mi pl#cerea s# cheltuieti :um#tate din ei pe haine re*istente pentru sclavi, Jean Pierre. /reau (n mod special (nc#l,#minte +un#, chiar i pentru $emeia cea +#tr)n#. Ci*marul de la <enison e prea a-lomerat acum. Cealalt# :um#tate e ca s# i cumperi so,iei tale un dar. i sunt o+li-at pentru c# a $#cut din tine o persoan# cu care mi e at)t de pl#cut s# $ac a$aceri. 5 s# trimit m)ine pe cineva dup# sclavi. 5 s# ai timp s# ,i pui oamenii s# i spele i s# i (m+race +ine. Nu tolere* ca sclavii mei s# ai+# p#duchi. >icita,ia durase doar o :um#tate de or#. /al plec# mul,umit de t)r-uiala lui, (ndrept)ndu se spre +arul *-omotos i uria al hotelului. !asa -ratuit# era mai variat# i mai delicioas# acolo,

i (i era $oame. .e decise s# -uste nite -um+o i s# l compare cu acela pe care l m)ncase cu !ar". i ridic# :o+enul i se (nclin# (n $a,a unei doamne pe care o cunotea, dar aceasta era prea preocupat# cu o$ertele pentru o canapea de plu ca s# l o+serve. 5 doamn# pe care nu o cunotea (l privi cu o insisten,# deplasat#, nepotrivit# pentru o doamn#. /al era cel mai chipe +#r+at din Rotunda, pro+a+il din tot hotelul3 i se mica cu o nonalan,# care dovedea c# tia asta i nu i p#sa deloc. !ar" nu putu re*ista tenta,iei. ?rc# sc#rile (n studioul lui Al+ert su+ prete'tul c# nu (n,elesese un detaliu din schi,a rochiei la care lucra. n timp ce Al+ert (i d#dea e'plica,iile, ea privea portretul lui /al, chiar dac# nu era nimic de v#*ut, e'cept)nd cadrul hainei lui maron i ceva din cravata nea-r#. % Ai au*it m#car un cuv)nt din ce am spus, !ar"4 % 5h, da, Al+ert. !ul,umesc $oarte mult. !ar" (i lu# schi,a i se -r#+i s# co+oare sc#rile, $redon)nd. Nu avea nevoie de ta+lou, chiar dac# ar $i $ost terminat. Putea vedea $iecare -est, $iecare e'presie a lui /al (n mintea ei. 7i m)ine (l va vedea iar#i. Bannah (i promisese c# ea i Al+ert vor mer-e la <enison ca (nso,itori. Cu ma-a*inul nu aveau pro+leme. C#*user# to,i trei de acord, cu s#pt#m)ni (nainte, c# ma-a*inul va $i (nchis (n A:un ca i (n *iua de Cr#ciun. /al (i odihni +ra,ul pe imita,ia de coloan# de marmur# i i l#s# mintea s# va-a+onde*e (n timp ce Al+ert RincG picta i vor+ea. .e -)ndea (ndeose+i la c#l#toria spre Charleston3 o s# navi-he*e vasul $#r# pro+leme4 5 s# $ie vremea $avora+il#, apele calme, provi*iile adecvate4 A+ia reali*a ce spunea Al+ert. P)n# ce acesta spuse c)t de mult doreau, el i so,ia lui, s# vad# planta,ia .aint <rKvin. /al deveni atent. &eci tren-#ri,a aceea de !ar" !acAlistair (i aran:ase (ntr adev#r (nso,itori. >a (nceput se sim,i (n$uriat, apoi amu*at, (n cele din urm# (nc)ntat. i depista :ocul, i i pl#ceau :ocurile. Tre+uia s# i (ntreac# iscusin,a, s# o seduc#, de parc# ar $i $ost (ntr adev#r domnioara inocent# ce se pre$#cea a $i. Ce creatur# iscusit# era. Provocarea era tot ce i pl#cea mai mult (n via,#. <rusc, sim,i o nevoie acut# s# $ie cu ea. Hiua era cald#, chiar mai cald# dec)t cea dinainte, soarele str#lucea pe cerul $#r# nori. !ar" i Bannah se ap#rau de soare cu nite um+rele vesele, dintr o spum# de m#tase ro*, $iltr)nd lumina ce le sc#lda $e,ele. <#r+a,ii nu aveau ha+ar c# !ar" st#tuse trea*# toat# noaptea, cos)nd dantela pe vechile cadre de um+rel#, cump#rate de la un ne-ustor de vechituri din centrul comercial. &ac# n ar $i avut um+rel#, ar $i tre+uit s# poarte un v#l, cum $#ceau ma:oritatea $emeilor din Ne@ 5rleans. 7i atunci n ar $i putut vedea totul. 7i nu voia s# i scape nimic din *iua petrecut# cu /almont. Ea i Bannah st#teau vis L vis de /al i Al+ert (n tr#sur#. Cum vremea era $rumoas#, /al (nchinase o tr#sur# deschis#. Cei doi cai mer-eau la pas pe River Road3 la st)n-a se putea vedea $luviul i tra$icul lent, (n amonte. &ou# ca+riolete mici se luar# la (ntrecere. /i*itiul d#du +ici cailor la ordinul lui /al i, pe o distan,# de dou# mile, tr#sura lor lu# i ea parte la (ntrecere. Apoi drumul deveni prea denivelat i tre+uir# s# renun,e. Bannah (i $#cu v)nt cu +atista. % Nu sunt o+inuit# cu asemenea emo,ii, spuse ea. 5+ra:ii lui !ar" erau purpurii3 lumini,ele aurii din ochi (i erau mai evidente ca niciodat#. !erser# c)teva mile prin i de a lun-ul unei mlatini, dup# ce ieir# de pe River Road3 nu mai era nevoie de um+rele. Chiparoi (nal,i pe care muchiul spaniol at)rna (n $ran:uri (i ap#rau de soare, care nu mai putea $i v#*ut dec)t (n apa nea-r# din +#l,ile ml#tinoase pe care le trans$ormase (n o-lin*i str#lucitoare, re$lect)nd un -lo+ tremur#tor (n ad)ncurile lor r#coroase.

Pe malul um+ros ap#ru deodat# ceva ce p#rea s# $ie un +utean, apoi disp#ru, (mproc)nd apa (n l#turi, (n ad)ncul +#l,ii (ntunecate. Bannah scoase un ,ip#t uor. !ar" (i (n#l,# -)tul, (ncerc)nd s# vad# cum arat# ali-atorul. /al privi i el, *)m+ind uor. Apoi ieir# pe un drum lar-, printre ste:ari (nver*i,i. 5 ceat# de ne-riori aler-# (naintea lor, s# i (nt)mpine, apoi continu# s# aler-e (n urma tr#surii, $lutur)nd din +ra,e i r)*)nd. A:unseser# la <enison. Casa dep#ea ima-ina,ia lui !ar". Coloanele ei al+e, (nalte, sus,ineau acoperiul enorm pe deasupra verandei pardosit# cu -resie, de la parter, i un +alcon din $ier $or:at, vopsit (n al+, de a lun-ul eta:ului. Intrarea era din marmur#3 un covor persan (n culori calde era (ntins pe piatra rece. ?n ma:ordom lu# p#l#riile, +astoanele, um+relele i l (ntre+# pe /al unde voiau s# serveasc# ca$eaua. % n -r#dina dintre *iduri, spuse /al, i dup# aceea vom vi*ita -ra:durile, (nainte de mas#. /# convine, doamnelor4 Bannah i !ar" scoaser# un 1da0 la unison. 5 camerist# le (ntre+# dac# nu voiau s# mear-# la toalet# i le conduse (ntr o (nc#pere dotat# cu tot ce era de tre+uin,#. Bannah se hol+# la s#punul par$umat, la ulcioarele cu ap# cald# i rece, la prosoapele moi, la sticlele cu ap# de colonie, la tronurile sculptate i vopsite. % &umne*eule, !ar", opti ea. >ocul #sta e un palat. !ar" *)m+i. ?nde altundeva ar $i putut locui un prin,4 i era team# c# visea*#. Cu $iecare minut care trecea, i se p#rea c# se a$und# i mai mult (n vis. .ervir# ca$ea, sandviuri, pr#:ituri, la o mas# um+rit# de un copac de ma-nolia. !ar" st#tea l)n-# /al pe un scaun de $ier, at)t de aproape (nc)t +ra,ul lui (i atin-ea um#rul c)nd (i ridica ceaca de ca$ea. Apoi o luar# pe o alee (ncon:urat# de camelii purpurii, (ndrept)ndu se spre -ra:duri. /almont o spri:ini de cot, s# nu se (mpiedice (n vreuna din r#d#cinile nesmulse de pe alee. Era aproape, at)t de aproape (nc)t inima lui !ar" (ncet# s# mai +at# i respira,ia i se opri. C)nd un -r#:dar aduse arm#sarul al+, uria, /al o l#s#, duc)ndu se s# i e'amine*e acestuia copitele i picioarele. A+sen,a lui era o uurare, dar i o pierdere totodat#. !ar" trase (ndelun- aer (n pl#m)ni i se +ucur# la vederea chipului lui $rumos, cu p#r ne-ru, pe $ondul al+ al -ruma*ului arm#sarului. Bannah i Al+ert vor+eau unul cu altul, poate vor+eau despre ea, dar nu i putu au*i. Au*i numai v)ntul dinspre $luviu, $#c)nd s# $ream#te $run*ele din copaci, ca o mu*ic#, i c)ntecul de r#spuns al p#s#rilor, care sl#veau $rumuse,ea *ilei, a dra-ostei i a vie,ii. 1Cum pot s# m#n)nce40 se minun# !ar". .# muti, s# mesteci, s# (n-hi,i, de parc# ar $i $ost (ntr un loc oarecare. Ea (i a-ita $urculi,a prin $ar$urie, (mpin-)ndu i (ncoace i (ncolo :am+onul par$umat. 5chii i se plim+au de la $a,a lui /al la portretele care umpleau pere,ii su$ra-eriei, c#ut)nd asem#n#ri, invidiindu i pe aceti pleca,i dintre vii .aint <rKvin i pentru c# erau o parte din via,a lui. % Ave,i nite ta+louri $rumoase aici, spuse Al+ert. !# $ac s# mi $ie $ric# s# (ncerc s# v# reali*e* portretul. /al r)se. % &oar s# nu m# $aci s# ar#t la $el de ina+orda+il ca i ei, i voi $i mul,umit, domnule RincG. A,i o+servat c#, cu c)t mai pirateresc este su+iectul (n realitate, cu at)t mai pios arat# (n portret4 .aint <rKvin ii au o lun-# i deose+it# istorie de :a$ i prad#, (ncep)nd cu prima cruciad#. Aventurieri, to,i.

% 7i dumneavoastr# sunte,i un aventurier, domnule .aint <rKvin4 (ntre+# Bannah. 5 clip#, e'presia lui /al deveni so+r#. Apoi *)m+i. % ?nii spun c# da, doamn# RincG. >i se par scandaloase cheltuielile pe care le am $#cut pentru Nour de H#pad#. Recunosc c# (mi place aventura, chiar i pericolul. P)n# acum am avut noroc. Al+ert se mai $r#m)nta (nc# (n le-#tur# cu portretul lui /al. .puse din nou c# nu crede c# ta+loul lui s ar putea ridica la (n#l,imea acelora de pe pere,i. /al (ncerc# s# l (ncura:e*e, dar Al+ert continua s# se $r#m)nte. n $inal, Bannah (l (ntrerupse; % Al+ert, $ii re*ona+il. . ar putea ca ,ie s# nu ,i plac# ceea ce vei $ace tu, at)t de mult cum (,i plac portretele acestea. &ar sunt $erm convins# c# i cei care le au pictat au sim,it acelai lucru. Nu ave,i nici un Aains+orou-h pe peretele #sta, nu i aa, domnule .aint <rKvin4 Al+ert spunea c# ta+lourile lui sunt cele mai +une din c)te a v#*ut el vreodat#. % N am nici m#car ceva apropiat de Aains+orou-h, domnule RincG, spuse /al, *)m+indu i. &e ce l a,i ales pe el4 &e ce nu pe Romne"4 Al+ert p#ru st)n:enit. % Nu tiu nimic despre Romne". Pro$esorul meu din Philadelphia avea o copie dup# 1<#iatul al+astru0 al lui Aains+orou-h. &up# ea o+inuia s# ne predea despre marea art#. % Asta e (ntr adev#r cea mai +un# cale s# (nve,i, privindu i pe maetri, spuse /al. 7i nu i nimic r#u dac# $oloseti o copie c)nd nu ai ori-inalul. % .unte,i ama+il s# spune,i asta, dar2 Al+ert nu era convins. /al (ncerc# iar#i. % Am i eu o map# cu copii, domnule RincG. Am dat s# mi le reali*e*e ca s# mi aminteasc# de arta pe care am v#*ut o la Paris. 5 s# vi le ar#t dup# mas#, dac# dori,i. Al+ert (i schim+# complet e'presia. % &oresc $oarte mult. /# mul,umesc, domnule. /al (l (ntrerupse, d)nd din m)n#. % Pl#cerea mea, spuse el. Apoi $#cu semn s# se aduc# $elul doi. Al+ert (l plictisea. Cu c)t se va termina mai repede vi*ita, cu at)t mai +ine. 5 privi pe !ar". 1&ac# r)de de mine, am s# i $r)n- -)tul0, -)ndi el. 1!i*ele ei (n :ocul #sta sunt prea mari, dac# plictiseala e una din ele0. !ar" continua s# l priveasc#, cu inima (n ochi. i (ntoarse repede privirea c)nd o (nt)lni pe a lui /al. 1<un0, -)ndi el, 1i e ruine s# m# priveasc# (n ochi. 7tie c# a mers prea departe2 ?ite la roea,a asta. Cunosc $emei care ar da o avere ca s# a$le cum reuete.0 &up# mas#, /al (i duse pe to,i (n +i+liotec#. Era o camer# de col,, cu -lasvandurile deschise spre un +alcon, ca s# intre aer. /al de*le-# o map# de piele um$lat#, r#sp)ndindu i con,inutul pe masa lun-# din centru. % Colec,ia arat# clar pre$erin,ele mele pentru JacSues >ouis &avid. .unt un clasicist (nn#scut. Al+ert (i (ntinse m)inile spre map# de parc# i le ar $i (nc#l*it la un $oc. /al trase un scaun l)n-# mas#, pentru Bannah. >ui !ar" (i spuse; % A vrea s# v# ar#t ceva, (n su$ra-erie. /eni,i cu mine4 % <ine(n,eles, spuse !ar", surprins# c# putea vor+i normal. l urm# pe /al (ntr o camer# mare, pe partea casei ce d#dea spre $luviu. Putu vedea $luviul !ississippi (n spatele pa:itii i a di-ului. Copacii i casa aruncau um+re lun-i, transparente, pe

cati$eaua verde a pa:itii, cum $#cuser# i (n *iua aceea de var# c)nd (l v#*use prima oar#, pe di-ul acela, (n $a,a casei. 7i acum era cu el. /al v#*u cum i se *+#tea artera de la -)t. >u# o ramur# de v)sc din -hirlandele de pe c#min. % Iat#, (i spuse el. ?n semn de s#r+#toare. Apoi i o prinse (n p#r, deasupra urechii. % A:un $ericit. Era at)t de aproape (nc)t !ar" (i sim,ea c#ldura corpului. .im,ea $urnic#turi prin m)ini, dorind s# l atin-#, (i ridic# privirile spre el. 5chii lui r)deau. % A,i $ost $oarte t#cut#, domnioar#. A#si,i c# *iua a $ost plictisitoare4 !ar" d#du din cap c# nu. Nu putea vor+i. Era hipnoti*at# de apropierea lui. /al atinse v)scul. % Eu cred (n vechile o+iceiuri, dumneata nu4 &e-etul lui lunec# (n :os peste urechea ei, peste o+ra*, peste -)t. I se opri su+ +#r+ie, ridic)nd o (n sus, ,in)nd o suspendat#, (n timp ce +u*ele i se apropiau (ncet de ale ei. % 5h, opti !ar", cu r#su$larea t#iat#. Apoi se ridic# (n v)r$ul picioarelor ca s# i primeasc# s#rutul. !)inile ei i se plim+ar# de a lun-ul +ra,elor, a umerilor, (n-rop)ndu se (n p#rul +uclat. C)nd +ra,ele lui i se (ncletar# (n :urul taliei, !ar" ced# (m+r#,i#rii, deschi*)ndu i +u*ele ca r#spuns la s#rut. C)nd str)nsoarea ced#, se sim,i uoar#, e'ta*iat#, oar+# i surd# la orice nu era el. % >a nai+a, murmur# /al. !# stri-# RincG. 5 s#rut# repede pe ochi, pe nas i pe +u*e. % 5 s# m# (ntorc de la Charleston la s$)ritul lui $e+ruarie, !ar" !acAlistair. .# nu m# ui,i c)t voi $i plecat. i d#du drumul i se (ndrept# spre +i+liotec#. !ar" r#mase locului, ,intuit#, cu ochii (nchii, cu +u*ele moi, tremur)nd. A+ia dup# mult timp (i putu urni picioarele, mer-)nd pe urma lui. C)nd intr# (n +i+liotec#, $u uimit# c# nimeni nu o+serv# c# nu mai era aceeai !ar" de mai (nainte. Bannah *)m+ea. >a $el /al, cu -ura i cu ochii, cu aten,ia (ndreptat# spre Al+ert. Acesta din urm# +)l+)ia ceva, nervos, (n le-#tur# cu copiile din map#. Nu avusese idee c# puteau e'ista pe lume asemenea minuni. Tre+uia s# a$le de la /al cum era s# ve*i ori-inalele. Ce sim,ise4 Cum era lumina4 C)t de mari erau4 Putuse vedea urma pensulei4 ntre+#rile n#v#leau (n cascad#, a+ia coerente. n cele din urm# /al (i ridic# m)inile, mim)nd cedarea. % &ra-ul meu, pui (ntre+#ri demne de un artist i eu nu sunt dec)t un pasionat privitor. E$ectiv nu ,i pot spune ce ai vrea s# tii. 7i mi e team# c# de:a apune soarele. !ai +ine le ai duce pe doamne (napoi (n ora c)t mai e (nc# lumin#. River Road nu e si-ur dup# c#derea (ntunericului. Al+ert (ncerc# s# proteste*e, dar Bannah (l opri. /al (l lu# pe dup# umeri, conduc)ndu l spre u#. % C)nd o s# m# (ntorc, promise el, am s# vor+esc cu +ancherul meu (n le-#tur# cu tine. !i s a spus c# tat#l lui avea o colec,ie $rumoas# pe care a adus o de la Paris dup# c#derea <astiliei. Am s# l (ntre+ dac# o po,i vedea. !ama lui tr#iete retras# i nimeni nu se duce la casa ei (n a$ar# de $iul ei cel mai v)rstnic. &ac# te ar putea introduce cineva acolo, numai el e acela. % Are vreun &avid4 % Nu sunt si-ur, $iindc# dac# a $i, a spar-e o $ereastr# ca s# p#trund acolo. &ar sunt nite ta+louri de pictori cele+ri, un &elacroi', cred. .au poate un Chasserian. Nu contea*#. Indi$erent ce are, am s# $ac tot ce pot ca s# a:un-i acolo.

/al $#cu un semn din cap spre servitorii din hol. 5 camerist# le aduse lui !ar" i lui Bannah um+relele i +onetele. Apoi /al le escort# p)n# la tr#sur#, ,in)nd o pe !ar" de m)n# ca s# poat# urca, s#rut)ndu i o (nainte de plecare. % Au revoir, mademoiselle.JT % Au revoir, r#spunse !ar". Aceiai copii care aler-aser# dup# tr#sur# s# i (nt)mpine, aler-au acum pe drum, $lutur)nd din m)ini a r#mas +un. !ar" i Bannah le $#cur# cu m)na p)n# ce disp#rur# din vedere. Al+ert st#tea (n $a,a lor, rev#*)nd (n minte copiile din map#. Bannah o$t#, ae*)ndu se con$orta+il (n scaunele din piele. % !# (ntre+ cum o $i s# $ii at)t de +o-at. Cre*i c# o persoan# ca mine sau ca tine s ar putea o+inui vreodat#4 C),i sclavi cre*i c# are4 Tre+uie s# $ie unul care nu $ace altceva dec)t pr#:ituri. Ai -ustat din eclerurile lui4 A $i vrut s# am un ort pe mine; a $i strecurat din ele (n +u*unare. >ui !ar" (i venea -reu s# mime*e aten,ia, sco,)nd nite sunete de apro+are adecvate. N o putea asculta pe Bannah3 (nc# mai sim,ea +ra,ele lui /al cuprin*)nd o, (nc# (i mai sim,ea -ustul -urii. Amintirea p#rului lui des, +uclat (i d#dea m)nc#rimi prin de-ete3 palmele (i p#strau (nc# $orma capului. .$)ritul lui $e+ruarie. Putea s# atepte. Putea s# atepte o venicie. &up# ce plec# tr#sura, /al se (ntoarse (n +i+liotec# i sun# s# i se aduc# un coniac i o ca$ea. I se p#rea c# mai r#m#sese o +un# parte din *i p)n# seara, c)nd tre+uia s# participe la s#r+#torirea A:unului la !ichaela. .e uit# prin copii (nainte de a (nchide mapa. Nu avusese timp s# le studie*e de luni de *ile; $usese prea ocupat cu *ah#rul. ?neori ar $i voit s# an-a:e*e un suprave-hetor, dar (n cele din urm# renun,a la idee. Nu e'ista o persoan# (n care s# poat# avea deplin# (ncredere. >ucr#rile erau copii dup# operele lui $avorite de art#, reduse ca dimensiuni, dar destul de reuite ca s# i aminteasc# per$ect ori-inalele. i aminteau de /ene,ia, Roma, 8loren,a, >ondra, Amsterdam i Paris. ntotdeauna de Paris. Trase copia ta+loului lui &avid, 1!adame Recamier0. Ce creatur# super+#. Era -reu s# cre*i c# era moart#, i mai -reu s# cre*i c# $usese vreodat# destul de +#tr)n# ca s# moar#. Ar $i tre+uit s# r#m)n# pentru totdeauna de dou#*eci i doi de ani, aa cum era (n ta+lou. ncepu s# adune desenele, apoi le r#sp)ndi iar pe mas#. CKcile &ulac avea $rumuse,ea lui !adame Recamier, i tinere,ea ei. !ai mult, era considera+il mai t)n#r#, cel pu,in cu patru ani, dac# nu cu ase. 7i ar $i ar#tat i mai $rumoas# (n rochiile dia$ane din perioada aceea. /al i o ima-in# (ntins# pe o canapea Empire, cu liniile erpuite ale mo+ilei imit)nd unduirile trupului ei. >a nai+a6 Nu voia s# se -)ndeasc# la CKcile &ulac. !acAlistair tre+uia s# i a+at# -)ndul de la ea2 7i credea ca $iind $oarte pro+a+il c# putea s o $ac#. &ulcea,a i ardoarea s#rutului ei (l a-itaser# (ntr o asemenea m#sur# (nc)t r#m#sese surprins i (nc)ntat. C)nd era (n +ra,ele lui (l $#cuse aproape s# cread# c# s#rutul ei era aproape un act de dra-oste, nu un simplu act. % >ouisa, opti !ar", (l iu+esc at)t de mult (nc)t (mi vine s# i*+ucnesc (n lacrimi. % Atunci mai +ine ,i ai da drumul, ai i*+ucni i ai termina cu asta. N o s# duc# la nimic +un, !ar". &ra-ostea nu duce niciodat# la nimic +un. 5 $emeie are nevoie de ceva mai important dec)t dra-ostea, sau o s$)rete ca o $emeie cu *ece copii (nainte de a (mplini trei*eci de ani. /e*i ,i de ma-a*inul t#u. Po,i s# devii cineva prin tine (nsu,i. Ce ,i a adus dra-ostea4 5 $loare moart# i nite vise o$ilit. % 7i ce $ericire, >ouisa. N am tiut niciodat# p)n# acum c)t de $ericit# pot $i. % P#i, !ar", sper, +ine(n,eles, c# nu va tre+ui s# a$li i c)t de ne$ericit# ai putea $i. ntotdeauna e'a-ere*i, (ncearc# s# ,i $oloseti capul. /almont #sta nu poate $i at)t de per$ect cum ,i l (nchipui tu. ?it# te i la viciile lui.

!ar" se scul# (n mie*ul nop,ii cu o+ra:ii u*i de lacrimi, (n visele ei se v#*use (ncon:urat# de copii ne-ri aler-)nd dup# tr#sur#, (n drum spre <enison. &ar nu r)deau i nu $#ceau cu m)na; -emeau i i ar#tau lan,urile -rele (n care le erau str)nse +ra,ele micu,e. .clavi. <ine(n,eles, servitorii lui /almont erau sclavi, lu'ul din via,a lui era asi-urat de sclavi. !ar" (nc# nu se l#murise (n le-#tur# cu sclavia la Courtena"3 acum mintea (i era mai $r#m)ntat# ca niciodat#. Putea /almont s# $ac# r#u4 Nu putea crede asta. Au*i vocea rece, clar# a stare,ei; 1?n om nu poate $i st#p)nul altui om. E a+omina+il (n $a,a lui &umne*eu0. A:unul s#r+#torit la !ichaela era o parte din Paris transportat# la Ne@ 5rleans. Invitase cei mai inteli-en,i +#r+a,i i cele mai inteli-ente $emei din societatea creol#, to,i $recven,i voia:ori (n 8ran,a. !)ncarea, +#utura, conversa,iile, rivali*au cu cele din Europa. 8luviul (ntunecat din apropiere ar $i putut $i $oarte +ine .ena, nu !ississippi. <aroneasa avea de anun,at ceva, o surpri*# care s# pun# capac cinei. &up# ce to,i salutar# prima secund# a *ilei de Cr#ciun, ordon# s# $ie iar#i umplute paharele. % 5$er un toast secular acum, spuse !ichaela, *)m+ind. &oamnelor i domnilor, v o o$er pe Privi-hetoarea .uediei. /ine la Ne@ 5rleans (n $e+ruarie i va locui (n cl#dirile Pontal+a6 % !ichaela6 Cum tii2 ce vrei s# spui2 cine ,i a spus42 Jum#tate din oaspe,i vor+eau to,i odat#2 <aroneasa (i sor+i ampania i un *)m+et (nc)ntat, r#ut#cios, (i ap#ru pe +u*e. ncetul cu (ncetul, le permise s# a$le in$orma,iile pe care le voiau. P. T. <arnum o adusese pe Jenn" >ind (n America, dup# ce t)n#ra sopran# devenise cea mai $aimoas# c)nt#rea,# (n Europa. &e:a uimise i Ne@ XorG ul, <oston ul, Philadelphia. n $e+ruarie urma s# se produc# la 5pera din Ne@ 5rleans, pentru cel mai lun- se:ur din turneul ei, mai lun- de o lun#. !ichaela corespondase (nc# din iulie cu <arnum. 7i (l convinsese c# iu+itorii de oper# din Ne@ 5rleans vor pl#ti un supliment ca s o aud# pe Jenn" >ind. 7i ad#u-ase o ispit# care s o convin-# chiar pe Privi-hetoarea .uediei (n persoan#. Jenn" >ind era pasionat# de trei lucruri; mu*ica, m)ncarea i intimitatea. 1.# asi-ure ea mu*ica0, spusese !ichaela. 1> am an-a:at pe (nsui <oudro s# -#teasc# pentru ea. i va (nchide restaurantul (n timpul ederii ei, iar eu (i o$er apartamentele din centru din aceast# cl#dire, cu cel mai +un con$ort pe care l poate o$eri Ne@ 5rleans ul. /a sta aici ca musa$ira mea. n a+solut# intimitate0. % &ra-# +aroan#, eti o $emeie -eneroas#, spuse unul din oaspe,i. % Prostii, dra-#. Ea va $ace apartamentele $aimoase, aa cum i tre+uiau s# $ie. /al (i ridic# paharul. % Propun un toast pentru !ichaela de Pontal+a 9 pentru $armecul, str#lucirea i (nc)nt#toarea ei ipocri*ie. % Pentru !ichaela, spuser# to,i. C)nd /al (i lu# r#mas +un, +aroneasa (l $#cu s# i promit# c# se va (ntoarce mai (nainte ca turneul lui Jenn" >ind s# se (ncheie. C)nt#rea,a urma s# stea (n ora de la apte $e+ruarie p)n# la *ece martie. % ,i dau cuv)ntul. E'cept)nd evenimentele neprev#*ute. Apropo, vor+ete Privi-hetoarea .uediei $ran,u*ete4 % Cui (i pas#, dra-ul meu4 Nu inten,ione* s# vor+esc cu ea. mi displac $emeile temperamentale. /almont r)se tot drumul spre .aint >ouis. 8uriile !ichaelei erau $aimoase pe dou# continente.

.e schim+# iute (n haine de c#l#rie i plec# la planta,ie. Era (n +un# dispo*i,ie, (n ciuda o+oselii. i numise pe str#moii s#i 1aventurieri0. n *iua urm#toare urma el (nsui s# porneasc# (ntr o aventur# la care niciunul dintre ei nu s ar $i ha*ardat. Era dornic s# (nceap#. Pe toate planta,iile din .ud, sclavii, (m+r#ca,i (n hainele de duminic#, se -rupau (n $a,a casei st#p)nului (n diminea,a de Cr#ciun, ca s# primeasc# daruri const)nd din tutun, +om+oane, haine, uneori din vin sau @hisG". >a <enison era acelai o+icei. &ar anul acesta, darul de Cr#ciun pentru mul,i dintre ei era ceva di$erit. ?rmau s# i primeasc# li+ertatea. /asul care tre+uia s# l duc# pe /al i caii lui la Charleston urma s# i scoat# pe $uri, (mpreun# cu evada,ii ascuni pe aceast# planta,ie, i s# i duc# (n Canada, punctul $inal al re,elei clandestine. /al (ncepuse lupta (mpotriva sclaviei imediat dup# (ntoarcerea din 8ran,a, i planta,ia lui devenise un punct al re,elei clandestine de(ndat# ce $usese convins c# toate persoanele care l puteau p)r( autorit#,ilor $useser# (nl#turate de la <enison. Ascun*#torile erau (n podurile, -ra:durile i mansardele casei. 8useser# pl#nuite i practicate semnale de alarm#. 5rice adult de pe planta,ie devenise un conspirator pentru li+ertate. 7i orice sclav putea c#l#tori prin 1re,eaua clandestin#0. /al i ar $i eli+erat pe to,i deodat#. &ar atunci planta,ia ar $i murit, $#r# +#r+a,ii i $emeile care s# lucre*e pe c)mp i (n ateliere. Iar cei eli+era,i n ar $i avut unde s# se duc#. Nu erau multe locuri de munc# (n Ne@ 5rleans. 7i (n a$ara oraului, certi$icatul de eli+erare nu era o protec,ie contra v)n#torilor de sclavi care i r#peau pe $otii sclavi v)n*)ndu i unor noi st#p)ni, din alte orae. 7i ce era mai important, ac,iunea lui /al de eli+erare a sclavilor ar $i atras aten,ia asupra lui, ar $i $ost etichetat ca un a+oli,ionist, un duman al sistemului, un rene-at. <enison ar $i $ost luat# la ochi, suprave-heat#, $#cut# nesi-ur# pentru evada,ii care aveau nevoie de un re$u-iu. Aa c# /al o$erea li+ertatea celor ce voiau s# $u-# prin re,eaua clandestin#. 8usese cur)nd de*am#-it de re*ultate. Re,eaua clandestin# era o (ntreprindere disperat#, p)ndit# de prime:dii teri+ile. Escorte de temerari veneau (n .ud i luau sclavii, c)te doi, trei, din $iece re$u-iu, lupt)ndu se cu neca*urile c#l#toriei pe orice $el de vreme, pe :os, ocolind patrulele, risc)nd con$runtarea i capturarea cu oricine se (nt)lneau. Num#rul de sclavi eli+era,i era prea mic, pericolele prea mari. /al (ncepuse s# $ac# planul pentru vaporul lui. 7i s# cumpere sclavi. Nimeni nu tre+uia s# o+serve c# popula,ia de culoare de la <enison sc#dea +rusc. Coli+ele tre+uiau s# $ie pline, c)mpurile cultivate i culese. >a orice or# din *i sau noapte totul tre+uia s# par# normal. /asul $usese l#sat destul de mult (n apele Ne@ 5rleans ului, aa (nc)t oricine ar $i putut suspecta ceva s# l poat# studia temeinic. /al :uca rolul unui ne+un, l#ud)ndu se (n toate casele de :oc i (n toate c)rciumile cu planul lui de a c)ti-a cursele de la Charleston. P)n# ce lumea (ncepuse (ntr adev#r s# cread# c# era ne+un. Totul era pre-#tit, e'cept)nd $aptul c# nu avea un cal capa+il s# (nvin-#. Tre+uia neap#rat s# ai+# un (nvin-#tor, pentru c# alt$el lumea ar $i (nceput s# se (ntre+e de ce cheltuia at)t cu voia:ul la Charleston. >a Ne@ 5rleans e'istau trei rute de curse pe care puteau $i (ncerca,i caii. /al avea nevoie de un campion (nainte de a ridica ancora. Apoi $u v)ndut Nour de H#pad# i totul se aran:a. C)nd vasul <enison sosi la planta,ie (n dup# amia*a de Cr#ciun, pere,ii du+li ai ca+inelor $ur# des$#cu,i, d)nd la iveal# spa,ii (n-uste, ascun*#tori pentru patru*eci de $emei i copii. Puntea staulelor $usese ridicat# ca s# $ac# loc pentru patru*eci de +#r+a,i. A doua *i, dup# c#derea *orilor, spa,iile acestea urmau s# $ie umplute, pere,ii i podelele (nchise i toat# mar$a (nc#rcat#. 7i, cum se lumina de *iu#, vaporul tre+uia s# porneasc#, cu /al, cu :ocheul lui, cu -r#:darii odihnindu se (n ca+in#, cu caii le-a,i (n staule, st)nd pe paiele care acopereau podeaua $als#.

5dat# a:uni la -urile $luviului i intra,i (n Aol$ul !e'ic, pasa-erii de contra+and# urmau s# $ie scoi din ascun*#tori, s# $ie $olosite paturile de campanie suplimentare i hamacele, care se potriveau aa de +ine (n spa,iul imens al ca+inelor lu'oase, puteau m)nca din a+unden,#, puteau respira aerul li+ert#,ii. ?rmau s# $ie ascuni din nou la intrarea (n portul Charleston p)n# la desc#rcarea cailor i a (n-ri:itorilor lor. Apoi c#pitanul urma s# duc# vasul pe ocean, pentru 1o plim+are pe coast#0, (n timp ce /al urma s# se +ucure de $estivit#,ile se*onului la Charleston. 8olosind i a+urii i p)n*ele, puteau de+arca la timp sclavii (n Canada, pentru a se (ntoarce apoi la Charleston la vreme, ast$el (nc)t nimeni s# nu se mire de ce a+u*a .aint <rKvin de ospitalitatea charlestonienilor prelun-indu i ederea p)n# la e'ces. Asta presupun)nd c# vasul nu va $i cercetat de o$iciali suspicioi la nici un punct (n acest voia: de o mie de mile, c# nu va (nt)r*ia i nu i va schim+a traseul din cau*a vremii, a $urtunilor de iarn#, c# nu va da peste vreun reci$ (n apele periculoase din 8lorida, c# nu va i*+ucni vreo epidemie. &ac# se descoper# adev#rul, pedeapsa pentru $iecare de la +ord varia (ntre o amend# i o con$iscare p)n# la (nchisoare i, (n unele localit#,i, chiar moartea. &ar dac# iretlicul reuea, ar mai $i urmat i alte curse i alte 1drumuri comerciale0 pentru cai i pentru vasul <enison. .ute de +#r+a,i, $emei, copii, ar $i $ast dui (n $iecare an spre li+ertate. >a ora cinci, (n diminea,a *ilei de Cr#ciun a anului EUQV, /almont .aint <rKvin se a$la pe di- cu ma:ordomul i aliatul lui, Nehemiah. Purtau nite mantale de culoare (nchis# pentru protec,ie, $ie contra ploii reci, $ie contra reper#rii (n lumina str#lucitoare a lunii. .emnalau cu lanterne (n direc,ia apei. Niciunul nu vor+ea. Pe ap#, sunetele se au*eau p)n# la distan,e mari. Nehemiah au*i primul pleosc#itul v)slelor. l atinse uor pe /al. Aruncar# $r)n-hiile de pe mal (n apa $luviului, (n c)teva minute, o +arc# mic# ap#ru (n cea,a iluminat# care plutea deasupra apei. <#r+atul din +arc# prinse una din $r)n-hii i o (nnod# la prora. !ic)ndu se (ncet, (n t#cere, (ntinse v)slele spre cei doi, apoi le d#du o cutie mic#, nea-r#. Prinse i cea de a doua $unie i o (nnod# la pupa, apoi, ,in)ndu se de ea se ca,#r# pe di-, s# a:un-# la /al i Nehemiah. i d#dur# m)inile, apoi omul st#tu deoparte (n timp ce cei doi tr#-eau +arca uoar# pe deasupra di-ului, aa (nc)t s# nu poat# $i v#*ut# de pe $luviu. Niciunul nu vor+i p)n# ce nu traversar# pa:itea i a:unser# (n cas#, (n +i+lioteca cu perdelele trase la $erestre, iluminat# de o lamp#. % Cr#ciun $ericit, p#rinte, spuse /al. % 8#r# (ndoial# c# este, r#spunse p#rintele Bilaire. Preotul era cel mai $recvent i mai iscusit partener (n aceast# ac,iune a lui /al. i de*+r#c# mantaua i (i sp#l# $a,a i m)inile (n vasul care atepta pre-#tit pe mas#. Era -ata. /al (l conduse (n $iecare din (nc#perile secrete (n care erau ascuni evada,ii, r#m)n)nd de pa*# la u#, (n timp ce p#rintele Bilaire (i spovedea pe sclavii care erau catolici, ru-)ndu se pentru aceia care nu erau. i +inecuv)nta pe $iecare (n numele lui &umne*eu, d)ndu le o mic# icoan# a .$)ntului Cristopher s o poarte (n timpul voia:ului. 5ricine, indi$erent de credin,#, avea dreptul la li+ertate. n timp ce p#rintele Bilaire vi*ita ultima ascun*#toare, soarele se ridicase la ori*ont i sclavii de pe planta,ia <enison care hot#r)ser# s# mear-# (n Canada se adunaser# (n $a,a capelei. ?nul c)te unul, intrau s# se spovedeasc# i s# primeasc# +inecuv)ntarea. Apoi li se ad#u-# i restul oamenilor de pe planta,ie, iar p#rintele ,inu o litur-hie special#, (n care com+in# cele+rarea naterii lui Cristos cu cele+rarea renaterii c#l#torilor ca oameni li+eri. &up# litur-hie, to,i se duser#, c)nt)nd, (n curtea din $a,a capelei. 8e,ele le erau pline de lacrimi de $ericire i e'altare. /al (i l#s#, duc)ndu se s# i pun# (n re-ul# tre+urile -ospod#riei. i terse ochii i intr# (n cas# unde se (m+#ie, se +#r+ieri, se pom#d# i i (m+r#c# cele mai $ine i

mai scli$osite haine pe care le avea. Avea timp s# +ea o ca$ea i un coniac cu p#rintele Bilaire mai (nainte de a se urca (n tr#sura plin# cu $lori cu care urma s# plece la ora s# i vi*ite*e rudele, de Cr#ciun. Inten,iona s# :oace (n $a,a tuturor celor din Ne@ 5rleans rolul unui dand" scli$osit i ele-ant. CKcile &ulac (l v#*u trec)nd cu tr#sura pe strada Rampart i *)m+i (n sinea ei. Traseul nu era acela $olosit de re-ul# de cei care veneau de pe planta,iile din susul r)ului. CKcile era convins# c# /al nu va putea sta prea mult departe de ea. &in casa de pe Esplanade Avenue, Jeanne Courtena" (l privi de la $ereastra dormitorului ei, i*+ucnind (n lacrimi. <erthe o (m+r#,ia i pl)nse (mpreun# cu ea. Americanul, Dill Araham, urma s# vin# s# cine*e cu $amilia. Carlos tre+uia s# anun,e lo-odna i s# l pre*inte unchilor, m#tuilor i veriorilor. Pe Ro"al .treet, /al (i duse m#ciulia aurit# a +astonului la +orurile c#ciulii de castor, salut)ndu l pe prietenul i +ancherul lui, Julien .a*erac. Acesta se (nclin#, str#duindu se s# *)m+easc#. Era (n-ro*it de cina (n $amilie din casa mamei lui. .e atepta s# $ie dus# de pe lume i posomor)t#, ca de o+icei. 7i, ca de o+icei, to,i $ra,ii lui urmau s# i cear#, ca $iind cel mai mare dintre ei, s# $ac# ceva (n le-#tur# cu deteriorarea casei, ce devenea tot mai vi*i+il# (n $iecare an. !ai t)r*iu, nevast# sa urma s# se pl)n-# din partea copiilor lor i din partea so,iilor i copiilor $ra,ilor lui. Tre+uia, va spune ea, s# se schim+e tradi,ia de Cr#ciun. El, Julien, tre+uia s# insiste ca cina s# $ie servit# (n casa lor. Era prea deprimant la mama lui. 7i din partea tuturor celorlal,i era un sacri$iciu. .ora lui, Celeste, devenea tot mai ne+un# (n $iecare *i. /al l#s# $lorile pentru +aroana de Pontal+a3 $unda cu care le le-ase era marcat# cu mono-rama AP de pe +alcoanele ei. <uchetul l#sat la poarta aplecat# a lui !arie >aveau avea o scrisoare ascuns# (n mi:locul lui. <uchetele pe care le duse m#tuilor, unchilor i veriorilor lui de pe str#*ile Conde, Toulouse, <our+on, 5rleans, Con,i, &umaine, ?rsulines i Bospital con,ineau o iesle (n miniatura cu copilul Isus (n email. i spuse +ir:arului s o la de a lun-ul lui Canal .treet i s# dea o rait# prin cea mai ele-ant# parte a sectorului american. Avea s# i mai r#m)n# destul timp s# se (ntoarc# (n cartierul $rance*, la vechiul imo+il de pe col,ul (n care se (ntret#iau str#*ile Chartres i .aint Philip, unde +unica din partea mamei conducea casa $amiliei de pe un scaun cu rotile (m+r#cat (n +rocart. Cel mai mare i mai $rumos +uchet era pentru ea. Ascunsese (n el o cutie cu tutunul ei $avorit pentru pri*at. Tr#surile cu domnii ele-ant (m+r#ca,i nu treceau niciodat# prin Irish Channel. &ar !ar" (l v#*u pe /almont (ncon:urat de camelii t#iate de pe aleea de la <enison. .t#tea la masa plin# de +un#t#,i a doamnei 5=Neil, *)m+ea i era de acord cu toat# lumea cum c# $riptura de $a*an era cea mai delicioas# m)ncare $estiv# de care avusese parte vreodat#. ntre timp, mintea (i r#scolea amintirile, cum ai r#s$oi pa-inile unei c#r,i u*ate. 7i $run*ele unei ramuri de v)sc (i *-)riau carnea $ra-ed# de deasupra inimii. n diminea,a urm#toare, !ar" iei din casa v#duvei 5=Neil de (ndat# ce se lumin#, (ndrept)ndu se prin noroiul i -unoaiele str#*ii Adele, spre di-. Ramurile lun-i ale s#lciilor se micau lin (n cea,a ce se ridica de pe $luviu. .e spri:ini de trunchiul uneia din ele, atept)nd s# vad# trec)nd vaporul lui /almont. &in c)nd (n c)nd, o ramur# a+ia (nmu-urit# se unduia, atin-)ndu i pieptul, ca o de*mierdare discret#. .e sim,ea $ericit#. i d#ruise inima lui /almont. 7i credea c# i el i o d#ruise pe a lui. Era complet i-norant# privind $elul (n care se purtau +#r+a,ii cu $emeile. Pentru ea, s#rutul lui /al nu putea (nsemna altceva dec)t o declara,ie de dra-oste. C)nd <enison trecu pe acolo, (i $lutur# +atista, dei nu se atepta ca /al s# o vad#. i (ncorda ochii, (ncerc)nd s# l *#reasc#, dar vasul era de:a (ntr un canal, pe cealalt# parte a lar-ului

$luviu, iar siluetele de pe punte erau prea mici ca s# poat# $i distinse. 1N are importan,#0, -)ndi ea 9 i o lu# (n :osul di-ului, (ndrept)ndu se spre Place d=Armes i spre ma-a*in. .#pt#m)nile ce urmar# $ur# teri+il de a-lomerate. <o+otea*a era *iua (n care se d#deau daruri (n Ne@ 5rleans. Imediat dup# Cr#ciun, ma-a*inele $ur# su+it asediate de oameni (n c#utare de daruri. Imposi+ilitatea lui Bannah de a vor+i $rance*a nu era un handicap. Clien,ii luau evantaie, ear$e, m#nui, pan-lici, apoi le puneau (n $a,a ei sau a lui !ar" cu o m)n#, (ntin*)nd cu cealalt# +anii, s# pl#teasc#. &in cinci $emei care voiau s# comande rochii de +al tre+uiau s# re$u*e trei, dei mai an-a:aser# c)teva croitorese. !ar" cosea p)n# seara, t)r*iu. n plus, !ichaela de Pontal+a (i puse (n aplicare inten,ia de a o cunoate pe !ar". 5 invit# la ca$ea c)nd termin# lucrul. Invita,ia, era clar, nu admitea posi+ilitatea de re$u*. C)nd valetul casei Pontal+a aduse nota cu invita,ia la ma-a*in, !ar" o privi i o puse deoparte. Era prea ocupat# ca s# se mai -)ndeasc# la ea. !ai t)r*iu, (ntr un moment de acalmie, (i spuse Bannei despre inten,ia +aroanei. % &ac# vrea s# m# -r#+esc cu comanda ei, va tre+ui s# spun nu, declar# !ar". /a $i -ata c)nd i s a promis, i aa tre+uie s# $ie. Bannah o implor# s# se r#*-)ndeasc#. <aroneasa e propriet#reasa lor, (i aminti ea lui !ar", i patroana lui Al+ert. 8#r# a:utorul ei s ar $i putut ruina. % &# i tot ce vrea, !ar". Te ro-. >a s$)ritul *ilei, c)nd sun# la reedin,a Pontal+a, !ar" era tot at)t de o+osit# pe c)t de +elicoas#. .in-urul lucru pe care (l ura (n le-#tur# cu ma-a*inul era neputin,a (n $a,a celor puternici i +o-a,i. .in-ura ei consolare cu aceti clien,i nepoliticoi i preten,ioi erau sumele cresc)nde de pe carnetul ei de economii de la <anca de .tat din >ouisiana. .alutul !ichaelei de Pontal+a nu avea menirea s# i recon$orte*e vi*itatorii. % &e ce stai acolo4 (ntre+# ea, c)nd !ar" ap#ru (n salon. /ino (n lumin#, unde s# te pot vedea2 .tai su+ candela+ru2 Acum aea*# te (n scaunul #sta. !ar" nu se mai putu st#p)ni. % n lumea umil# din care vin eu se o+inuiete s# se spun# 1+un# *iua0 sau 1+un# seara0, spuse ea, rece. !ichaela (i d#du capul pe spate i (ncepu s# r)d#. % 8oarte +ine, domnioar#, $oarte +ine. <un# seara. /re,i s# lua,i loc i s# servi,i o ca$ea4 Cred c# o s# mi pl#ce,i, i $oarte pu,ini oameni (mi plac. Aa se n#scu o neo+inuit# prietenie. Ca$eaua servit# (mpreun#, dup# *iua de lucru, deveni o ceremonie cotidian#. <aroana (i admira lui !ar" spiritul, hot#r)rea i capacitatea de a munci din -reu. Cel mai mult (i pl#cea $aptul c# !ar" nu se pl)n-ea niciodat# i nu i -#sea scu*e. Toate aceste caracteristici se re-#sesc (n propriul ei $el de a $i. ntr o anumit# m#sur# se recunotea (n !ar" i prin urmare o pl#cea. !ar" (i d#duse i ea seama de unele asem#n#ri. Aceleai tr#s#turi le respecta mai mult (n !ichaela dec)t (n ea (ns#i. Ea nu avea (ncotro, tre+uia s# munceasc# din -reu, $iindc# era s#rac#, (n timp ce +aroana era +o-at# i nu avea nevoie s# i suprave-he*e constructorii urc)ndu se ea (ns#i pe schele sau s# +at# ea (ns#i :aloanele pentru -r#dinile pe care le proiectase (n Place d\Armes. Cel mai mult o admira pentru cunotin,ele ei despre lume. ?neori se sim,ea (n-ro*itor de i-norant# $iindc# nu (n,ele-ea re$erin,ele !ichaelei la scriitorii, artitii i oamenii de stat care erau parte a cercului ei de la Paris. C)nd spuse c# se sim,ea i-norant#, +aroana n o consol#.

% <ine(n,eles c# eti i-norant#, dar nu eti proast#. I-noran,a se poate vindeca3 prostia e $atal#. i d#du lui !ar" *iarele din Paris pe care le terminase de citit i i (mprumut# c#r,i. Era ner#+d#toare, voia s# le citeasc# imediat. % Ai $ace mult mai +ine s# investeti (n mintea ta i s# ,i lai contul din +anc# s# mai atepte. An-a:ea*# pe cineva care s# continuie munca asta plictisitoare pe care ai monopoli*at o. C),i ani ai, !ar"4 Nu ai (nc# aptespre*ece4 Tinerii au ilu*ia c# tot timpul din lume le st# (nainte. &ar nu i aa. Tre+uie s# l $oloseti acum ca s# (nve,i i s# tr#ieti. n $elul #sta ai s# a:un-i o $emeie de dou#*eci i cinci de ani i-norant#, plictisitoare, pe :um#tate oar+#, insipid#, $#r# alt ori*ont dec)t pere,ii ma-a*inului. <aroana d#du tava cu ca$ele la o parte i comand# ampanie c)nd !ar" anun,# c# a an-a:at o pe !arie &oi, e'perta (n +roderie de la !adame Alphande. % A $ost uor, spuse !ar". &oar o pro+lem# de mai mul,i +ani. <anii pot $ace orice. % Acum chiar c# eti proast#, spuse !ichaela. Chiar i +anii au limitele lor, dar va tre+ui s# a$li asta pe propria ta piele. ntre timp vom +ea pentru succesul i r#*+unarea ta. !adame Alphande asta tre+uie s# $ie isteric#. !ar" spuse c# la $el credea i ea. <#u ampania cu un toast, (n -)nd, pentru ea (ns#i. Era patru ianuarie, trecuser# e'act ase luni de la sosirea ei (n Ne@ 5rleans. .upravie,uise nenorocului i tr#d#rii, lipsurilor i muncii istovitoare. Acum era partener# (ntr o a$acere prosper#, +)nd cea mai $in# +#utur# cu o +aroan#. 7i (n dra-oste cu cel mai minunat +#r+at din lume. !ar" aran:# cu doamna 5=Neil s# i p#stre*e m)ncarea de sear# (nc#l*it#, (n spatele so+ei. Niciodat# nu tia c)t va (nt)r*ia, (n special acum, c)nd o vi*ita pe +aroan#. /#duva +om+#ni, dar nu cine tie ce. Era m)ndr# de succesul lui !ar" (n a$aceri. !ar" nu i vor+i doamnei 5=Neil despre noua ei prieten#. Era mult mai contient# acum de realit#,ile distinc,iilor (ntre clase i de sensi+ilitatea celor de :os. Ar $i vrut s# -#seasc# o cale s# i dea lui Padd" &evlin de (n,eles c# st#ruitoarea lui curte era $#r# speran,e. Acesta era permanent (n-ri:orat de (nt)r*ierile ei i (ndelun-atele ore de munc#. /oise chiar s# vin# la ma-a*in, s# o (nso,easc# noaptea, dar !ar" nu i permisese. 8#r# s# tie, (l scu$unda tot mai ad)nc pe Padd" (n ilu*ia c# (i p#sa de el. Era mai ama+il# acum, mai atent# s# nu i r#neasc# sentimentele. <eat# de $ericire (n dra-ostea ei pentru /almont, iu+ea lumea (ntrea-#. /oia ca to,i s# $ie $erici,i, ca ea. Chiar i t)n#ra posomor)t#, pl)n-#rea,#, care locuia (n $osta camer# a >ouisei. Era nepoata doamnei 5=Neil, venise s# locuiasc# la m#tua ei, s o a:ute s# ,in# casa i s# i -#seasc# un so,. >ui !ar" (i lipsea >ouisa, (i lipseau chiar i -amele ei. Aceasta se mutase acum (n Carrolton, la cap#tul liniei de tramvai. II condusese pe !iGe, atept)nd s# i plece vaporul de pe doc (n lun-ul voia: spre Cali$ornia. Apoi (i $#cuse +a-a:ele, o s#rutase pe doamna 5=Neil, pe !ar", pe Padd", pe cei doi Reill"s i plecase, $#r# s# spun# nim#nui, cu e'cep,ia lui !ar", unde se ducea. !ar" (i promisese s o vi*ite*e de (ndat# ce va putea. &ar era $oarte ocupat#. Pe ase ianuarie era <o+otea*a, *iua darurilor. !ar" cinase cu Bannah i Al+ert, e'clam)nd +ucuroas# la vederea par$umului pe care ei i l o$erir#, r)*)nd c)nd Bannah (i des$#cu cadoul i -#si acelai par$um. Par$umul nu se v)nduse chiar aa cum speraser# ei i mai r#m#sese un stoc destul de mare (n ma-a*in. Apoi se duse la !ichaela, cu un $lacon $rumos am+alat din acelai par$um. !ichaela (i d#rui o colec,ie cu operele lui !oliZre.

n cele din urm# a:unse acas#. Cu o sticl# de par$um pentru doamna 5=Neil. A:unse chiar la t#ierea tortului, un desert special, de <o+otea*#. Pe mas#, (n $a,a locului unde st#tea ea de o+icei se a$la un pachet. ?n dar de la Padd". !ar" (i mul,umi cu entu*iasm. Padd" alesese o sticl# r#sucit#, (n rou i al+astru, con,in)nd un par$um $oarte tare, uleios. Noaptea, t)r*iu, !ar" (i v#rs# con,inutul (ntr o sticl# de lapte, sp#l# sticla i turn# (n ea par$umul ei $in. Arunc# sticla de lapte (n $luviu, mai (nainte de a a:un-e (n diminea,a urm#toare la ma-a*in. 5pt ianuarie era o *i de -al# pentru (ntre-ul ora. Era aniversarea <#t#liei din Ne@ 5rleans, c)nd -eneralul Andre@ JacGson (nvinsese armata +ritanic# cu o adun#tur# $ormat# din dro:dia societ#,ii, din al+i, ne-ri li+eri, indieni Chocta@ i pira,ii lui Jean >a$itte. !urir# dou# mii de solda,i +ritanici. JacGson pierdu apte oameni. 7i r#*+oiul se termin#. Era (n anul EUEJ. Ca i al,i proprietari de ma-a*ine, !ar" i Bannah (i decorar# ma-a*inul cu drapele. <aroneasa at)rnase i ea pan-lici roii, al+e, al+astre, de m#tase, de +alcoanele de $ier $or:at ale cl#dirilor ei, pe am+ele p#r,i ale lui Place d=Armes. n ora se ,inu o de$ilare cu punctul terminus (n Place. Apoi urmar# cuv)nt#ri. !ichaela o ,inu pe ultima, e'act c)nd se l#s# (ntunericul. Anun,# c# dona -r#dinile care (n cur)nd urmau s# ocupe pia,a. Plus un -ard de $ier care s# le (ncon:oare. Plus o statuie ecvestr# din +ron* a -eneralului JacGson, (n centrul lor. 7i anun,# c#, cu acordul Consiliului !unicipal, Place d=Armes urma s# $ie cunoscut# ca Pia,a JacGson. C)nd vocea ei puternic# mai r#suna (nc# (n aer, (ncepur# $ocurile de arti$icii, continu)nd p)n# noaptea t)r*iu, (n timp ce orchestra c)nta i oamenii dansau (n nou +ote*ata pia,#. !ar" se cutremur# c)nd le v#*u $e,ele iluminate de lumina colorat# a arti$iciilor. i amintise de sosirea ei de comar (n Ne@ 5rleans. Apoi (i aminti cum o salvase /almont3 se prinse de m)ini cu Bannah i Al+ert i intr# (n :oc, printre dansatori. Iradia de $ericire. n dra-oste cu /al. n dra-oste cu oraul. n dra-oste cu via,a. &up# <o+otea*#, petrecerile tipice se*onului se ,inur# lan,. Patele i, prin urmare, Postul !are c#deau $oarte t)r*iu anul acesta, aa c# se*onul urma s# dure*e cu c)teva s#pt#m)ni (n plus $a,# de ceilal,i ani. n $iecare *i se d#deau petreceri i +aluri. Chiar i duminic#, creolii d#deau mici seri dansante (n casele lor. !a-a*inul era asaltat de comen*i. !ai (nt)i, !ar" cre*u c# i vor ruina reputa,ia pe care reuiser# s# i o cree*e cu at)ta -reutate. .e p#rea c# vor tre+ui s# re$u*e mai multe comen*i dec)t acceptau. Apoi reali*# c# cele mai importante evenimente sociale erau carnavalurile. 8emeile cereau acum costume pentru +al mascat, nu rochii de +al. &ac# acestea erau destul de $rapante, nu erau necesare detalii de mare $ine,e. Ima-ina,ia era lucrul cel mai important. Aler-# la Al+ert cu descoperirea ei, molipsindu l de entu*iasm. &up# o or#, pardoseala studioului era plin# de schi,e (ndr#*ne,e. &up# o s#pt#m)n#, toate conversa,iile (n lumea monden# se purtau (n :urul (nc)nt#torului la-niappe dat de RincG. /itrina era plin# de m#ti. ncep)nd de la $)ii simple de m#tase care acopereau partea de sus a $e,ei, p)n# la imita,ii complete de $e,e, sus,inute de o parte de un +e,ior aurit, m#tile erau noutatea ma-a*inului, constituind la-niappe ul pentru $iece cump#r#tur#. Bannah era e'ta*iat#. n cele din urm# putea s# i aduc# i ea contri+u,ia la ceva. >ipea m#r-ele $alse, dantele, pan-lici, pene i $ran:uri pe m#tile simple pe care !ar" le descoperise la un depo*it en -ros. Al+ert colora sau aurea $ormele $e,ei. <aroana se pl)nse c# mirosul cleiului p#trundea prin pere,ii de c#r#mid# p)n# (n apartamentul ei, dar o $elicit# pe !ar" pentru iste,imea de care d#duse dovad#.

% Permite,i ne s# v# $acem o masc#, doamn# +aroan#. Ceva $antastic, ceva e'traordinar. 5 s# v# $acem i un costum. Al+ert o s# se dep#easc# pe el c)nd va a$la c# este pentru dumneavoastr#. % !ul,umesc, !ar", nu. Am re$u*at toate invita,iile la +alurile mascate. !# alarmea*#. % &ar de ce4 .unt mai ori-inale, mai amu*ante. % Nu. .unt (nsp#im)nt#toare. Ceva se (nt)mpl# cu oamenii c)nd sunt masca,i. &evin mai li+ertini, mai necivili*a,i. Pot $ace orice. n special aici, la Ne@ 5rleans. !ar" era uluit#. % &e ce (n special la Ne@ 5rleans4 !ichaela e'plic#. /or+ea mai rar dec)t de o+icei, $#r# $or,a aceea de convin-ere ce i era speci$ic#, de parc# nu era nici ea si-ur# de ceea ce spunea. % 5raul #sta, locul #sta, oamenii #tia, nu sunt ca to,i ceilal,i. Tr#iesc (n $iecare *i s$id)nd moartea, i (n um+ra ei. Privete (n :urul t#u, !ar". ?n val de p#m)nt e sin-urul lucru care ,ine torentul celui mai puternic $luviu din lume3 5raul e ca un vas ce (ncepe s# se umple. 7i $luviul e pre*ent ca o amenin,are permanent#. .ap# (ncet la r#d#cinile peretelui aceluia su+,ire de p#m)nt. /ara, $urtunile vin cu $ul-ere i tunete i ra$ale de ploaie. ?neori, cicloni (nsp#im)nt#tori atac# prin surprindere, $or,)nd apele din lacul din spatele oraului, devers)ndu le, do+or)nd casele, t)r)ndu le (mpreun# cu oamenii i animalele (n $uria lui nem#surat#. 7i (ntotdeauna epidemii de $e+r#, capricioase, capricioase ca o vi:elie, cu sute i mii de victime. 8e+ra -al+en# m# (nsp#im)nt# cel mai mult. 7i ce $ac creolii4 Alumesc, numesc $e+ra -al+en# 1<ron*e John0JU $#c)ndu se c# mor,ii nu e'ist#, c# $uneraliile nu sunt ceva ieit din comun. R)d de moarte $iindc# tiu c# e (ntotdeauna aici i poate s# i ia pe oricare din ei (n orice minut. E l)n-# $iecare, la $el cum mlatina e l)n-# ora, la numai c),iva metri distan,#, (ntunecat# i t#cut#, plin# cu erpi veninoi masca,i (n plante a-#,#toare i crocodili (n$ometa,i, masca,i (n trunchiuri de copaci. 5amenii r)d, pentru c# dac# n ar r)de, ar tre+ui s# -eam# de spaim#. .e dedau (n casele lor la tot $elul de pl#ceri, pentru c# $iecare or# ar putea $i ultima. 7i trans$orm# moartea (ntr un partener de dans. >a carnavaluri ai s# ve*i (ntotdeauna +#r+a,i costuma,i (n !oarte. mi (n-hea,# s)n-ele c)nd (i v#d, dar tinerele noastre li se arunc# r)*)nd (n +ra,e. Am p#r#sit Ne@ 5rleans ul pe c)nd aveam v)rsta ta3 (mi aminteam numai veselia, +ucuria de a tr#i. &ar ochii (mi sunt acum mai +#tr)ni i v#d pretutindeni um+re. Am $ost la un pas de moarte i tiu ce se (nt)mpl#. C)nd cre*i c# eti (n -hearele ei te cuprinde o disperat# nevoie de via,#. Nu ,i mai pas# de lucrurile de care (n mod normal ,ineai cont. Nu mai e'ist# +ine i r#u, dreptate i -reeal#, numai via,a i moartea, i ai $ace orice pentru (nc# o or#, (nc# un minut de via,#. n,ele-i, !ar"4 Ai $ace orice ca s# tr#ieti i s# ,i dovedeti c# eti viu. &e asta m# alarmea*# +alurile mascate. n locul #sta (n care via,a e aa de nesi-ur#, (nt)lneti o l#comie de via,# i de sen*a,ia de a $i viu. >ucrurile astea sunt controlate de ta+uurile societ#,ii i de reli-ie. &ar c)nd eti mascat, c)nd nu po,i $i recunoscut, nu po,i $i tras la r#spundere. Atunci ta+uurile nu mai au putere asupra ta i eti li+er s# ,i satis$aci aceast# l#comie, indi$erent ce $orm# ar putea lua. !ichaela (i str)nse mai puternic alul pe trup. Tremura. !ar" c#ut# s# spun# ceva, dar nu -#si nimic. Turn# ca$eaua $ier+inte din ca$etiera de ar-int i i o$eri +aroanei o ceac#. !ichaela d#du din umeri, de parc# ar $i voit s# arunce ceva de pe ei. Apoi lu# ca$eaua din m)na lui !ar". % Am avut at)ta timp s# m# -)ndesc la lucrurile astea (n nop,ile lun-i de iarn#, spuse ea. .t)rnesc spiriduii. /oi $i +ucuroas# s# m# (ntorc la Paris, unde m# -)ndesc la literatur# i politic# i nu la umanitate.

!ar" (ntre+# cum mer-ea pre-#tirea apartamentului pentru Jenn" >ind. <aroana (i tr)nti cana de ca$ea pe $ar$uriu,#, (ncep)nd s# urle la adresa incompeten,ei tapi,erilor pe care i an-a:ase. !ar" (i ascunse *)m+etul (n cana de ca$ea. ntotdeauna te puteai +i*ui pe temperamentul !ichaelei. !elancolia disp#ruse. n drum spre cas# se -)ndi la lucrurile ciudate pe care le spusese +aroana. Bot#r( c# erau prostii. Cum spusese i !ichaela, nop,ile lun-i i prea mult# -)ndire st)rnesc spiriduii. Era cu mult mai re*ona+il s# ,i le petreci dans)nd. 7i un carnaval tre+uia s# $ie o distrac,ie teri+il#. &up# tradi,ie, duminica era cea mai a-lomerat# *i de cump#r#turi (n cartierul $rance*. 5+iceiul era criticat de protestan,ii americani. .puneau c# e un sacrile-iu, o depravare papista#. &ar veneau (n oraul de :os, s# pro$ite de lucrul acesta i luau parte la a$aceri. !a-a*inul lui !ar" i Bannah era ideal amplasat pentru comer,ul de duminic#. 5amenii care ieeau din Catedral# dup# litur-hie adesea serveau o ca$ea de la v)n*#torul ne-ru ae*at (n $a,a uii, apoi se (ndreptau spre Pia,a JacGson, s# vad# cum mai mer-ea plantarea -r#dinilor, apoi se opreau s# se uite (n vitrin# la ultimele modele de m#ti. 8emeile c#deau de o+icei (n ispit# i intrau (n ma-a*in s# le cumpere, (n timp ce so,ii lor $umau a$ar#. n $iecare duminic# diminea,a, c)nd ceilal,i erau la litur-hie, !ar" schim+a aran:amentul vitrinei. Era i o litur-hie ,inut# mai devreme3 !ar" venea (n oraul de :os din *ori, ca s# ia parte la ea, av)nd ast$el la dispo*i,ie restul *ilei ca s# lucre*e la ma-a*in. Nu se mai ducea la .aint PatricG=s cu Padd" &evlin de c)nd plecase de la !adame Alphande ca s# devin# partener $amiliei RincG. C)teodat# o$ta dup# lu'ul de a avea o duminic# li+er#. .au o *i oarecare. &ar c#*use de acord cu Bannah c# tre+uiau s# lucre*e intensiv tot restul se*onului. Am)ndou# lucrau la ma-a*in apte *ile pe s#pt#m)n#. Aa c# (i spuse lui Al+ert c# era imposi+il, c)nd acesta (i ceru s# lase ma-a*inul (ntr o duminic# dup# amia*#, (n mi:locul lunii ianuarie. % 7tii c)t# trea+# avem, spuse ea. 7i tre+uie s# ne scoatem p)rleala pentru ieri. A+ia de a intrat un su$let (n ma-a*inul #sta. Toat# lumea s a dus s# vad# incendiul. !ar" tia c# $usese meschin#. 7i Al+ert d#duse $u-a (n oraul de sus s# priveasc# incendiul. Botelul .aint Charles, m)ndria sectorului american, arsese p)n# (n temelii (ntr un incendiu spectaculos a c#rui amploare consumase patru cl#diri din :urul lui. <alcoanele i acoperiurile din cartierul $rance* erau pline de spectatori care priveau cum se pr#+uea $aimoasa cupol# a marelui hotel. 8l#c#rile puteau $i v#*ute din orice parte a oraului. Al+ert nu reac,ion# la meschin#ria lui !ar". Nici m#car n o sesi*ase. % &ar tre+uie s# vii cu mine, !ar". .# ve*i ceva de care n am tiut (n toate lunile astea de c)nd sunt aici. !i a povestit un om pe care l am (nt)lnit la incendiu, (n $iecare duminic# dup# amia*# se ,ine un dans voodoo (n Pia,a Con-o. Ima-inea*# ,i numai culorile i modelele rochiilor voodoo. Tre+uie s# mi $ac schi,e. .unt si-ur c# ne vor inspira pentru costumele de carnaval. &e asta vreau s# vii cu mine. Tre+uie s# mi spui ce adapt#ri ar tre+ui s# $acem aa (nc)t $emeile al+e s# se poat# (m+r#ca ca dansatoarele voodoo. /a $i o sen*a,ie. % !da2 e o idee2 poate s# ias# ceva, Al+ert2 dar clien,ii4 Bannah hot#r( (n locul ei. % &u te, !ar". Eu nu vreau s# mer-. !i e $ric# de voodoo. &u te i ai -ri:# de Al+ert (n locul meu. ! a (m+oln#vi s# l tiu sin-ur. Numele real al Pie,ei Con-o era Circus Place, dar nu l -#seai dec)t pe h#r,i. Era la ase +locuri de ma-a*in, la cap#tul str#*ii Rampart, (ntre strada .aint Peter i .aint Anne. Al+ert i !ar" a:unser# (n nici *ece minute. Au*ir# de la mare distan,# sunetul to+elor.

C)nd se apropiar# putur# au*i stri-#te, +#t#i din palme i un cor de voci stri-)nd 1<adoum2 +adoum20 !ar" (i ima-in# c# pulsul (i +#tea (n ritmul to+elor. Era emo,ionant. Pia,a era (mp#r,it# de un -ard din ,#rui care (ncercuia dou# treimi din ea. Aardul avea por,i (n toate cele patru p#r,i, cu un poli,ist care patrula (n $a,a $iec#ruia. % >a ce servesc poli,itii4 (l (ntre+# !ar" pe Al+ert. Ne p#*esc pe noi de ei sau pe ei de noi4 Cei mai mul,i dintre spectatori erau al+i. .t#teau alinia,i de a lun-ul -ardului, privind dansul. n treimea pie,ei ne(ncon:urat# de -ard lumea se adunase (n :urul unor m#su,e cu um+rele unde v)n*#tori ne-ri vindeau praline, ca$ea, calas, -um+o, +ere. ?n +#r+at al+, sla+, cu +ar+ion, din apropierea lui !ar" i Al+ert (i drese vocea i (i ridic# p#l#ria cu +oruri lar-i. % .cu*a,i m#. Am au*it $#r# s# vreau (ntre+area dumneavoastr#, domnioar#. &ac# mi permite,i, a $i (nc)ntat s# v# povestesc despre acest interesant spectacol. 8ac un studiu despre el. .criu o carte despre ceremoniile a$ricane, aa cum au supravie,uit (n alte ,#ri. .unt pro$esor Be*eGiah A+ernath". !ar" (i *)m+i, (ncep)nd pre*ent#rile. &ar Al+ert i o rete*#; % Nu i de noi aici, !ar". &ansatorii poart# haine aruncate de al+i. Bai s# mer-em. !ar" (l re,inu. % Bai s# mai st#m pu,in. mi place s# privesc. Picioarele (i +#teau p#m)ntul (n ritmul to+elor. Pro$esorul vor+ea (n continuare; % &ansatorii i mu*ican,ii sunt to,i sclavi. &in cau*a asta por,ile sunt p#*ite de poli,iti. E un decret dat de Consiliul !unicipal ca sclavilor s# li se permit# s# se adune aici (n dup# amie*ele de duminic#, de la trei i un s$ert p)n# la ase sau p)n# la apusul soarelui. Asta depinde, +ine(n,eles, de anotimp. Instrumentele mu*icale sunt o interesant# adaptare a instrumentelor din ,ara nativ#2 !ar" se d#du mai aproape. .pectacolul era $ascinant. E'otic. <ar+ar. !ar" se cutremur# c)nd privi la +#r+a,ii care +#teau to+ele. Erau concentra,i, dui de pe lume, aproape (n trans#. <#teau ritmul insistent pe pieile (ntinse pe ceva ce p#rea a $i o scor+ur# (ntr un trunchi de copac. <#teau cu nite oase al+e, lun-i, lucioase, cu protu+eran,e la cap#t. To+ele erau sin-urele instrumente mu*icale. !elodia era (nceat#, adormitoare, pe :um#tate psalmodiat#, pe :um#tate c)ntat#. To,i dansatorii c)ntau (n timp ce dansau. C)ntau to,i acelai c)ntec dar era ca i cum $iecare c)nta doar pentru sine (nsui. /ocile erau :oase, discrete, uneori nite *um*ete, alteori nite sunete (nalte, na*ale, vi+r)nd (ntr o cheie minor#. Aerul (nsui era re*onant. &ansul (nsui era individual, de parc# $iecare +#r+at i $iecare $emeie dansa pentru sine. To,i dansau (n stiluri di$erite. <#r+a,ii se r#suceau (n cercuri (n-uste, s#reau (n aer, +#teau p#m)ntul cu picioarele. 8emeile p#reau c# a+ia (i micau picioarele. >e ,ineau lipite, puternic (n$ipte (n p#m)nt, (n timp ce trupurile li se le-#nau sau ondulau, r#sucindu se i ml#diindu se de la ti-non urile lor viu colorate i p)n# la -le*ne. !ar" putu au*i c)teva cuvinte din c)ntec; 1&ansea*#, Calinda, +adoum, +adoum0 era re$renul. &ar versurile erau (ntr o lim+# str#in#. 8u tentat# s# l (ntre+e pe pro$esor ce spunea c)ntecul. Apoi hot#r( c# nu era nevoie s# tie. 7i pro+a+il c# n ar $i (n,eles la ce se re$er#, chiar dac# i s ar $i tradus. .e sim,ise dintr o dat# vinovat# $iindc# (i privea pe aceti oameni care c)ntau i dansau (ntr o pia,# pu+lic# (ntr un mod at)t de intim. Era ceva nespus de trist (n -#telile aruncate de al+i, pe care le purtau sclavii, i (n reac,ia amu*at# a spectatorilor al+i la e'presia intens personal# a trupurilor i vocilor lor. .e (ndep#rt#, c#ut)ndu l pe Al+ert.

>a c),iva pai distan,# o v#*u pe Jeanne Courtena" cu tat#l ei i cu Philippe. Jeanne o *#ri pe !ar" (n aceeai clip#. H)m+i, (ndrept)ndu se spre ea. &ar Carlos Courtena" o lu# de +ra, i o (ntoarse. Philippe $#cu un -est de salut, atin-)ndu i +orul p#l#riei3 apoi se -r#+i dup# tat#l lui. !ar" sim,i c# roete. &ar apoi *)m+i (n sinea ei. Carlos Courtena" n o putea r#ni mai mult. Pierderea prieteniei lui Jeanne i a lui Philippe nu conta cine tie ce. Era prea $ericit# ca s# i mai pese de lucruri triviale, (n numai cinci sau ase s#pt#m)ni /al urma s# se (ntoarc# acas#. Apoi mul,imea adunat# de a lun-ul -ardului (ncepu s# se a-ite. n interiorul pie,ii +u+uitul to+elor i dansul (ncetar#. !ar" se (ntoarse repede, curioas# s# vad# ce anume provocase schim+area. 5 $emeie se (ndrepta spre centrul pie,ii. .clavii se d#dur# la o parte s# i $ac# loc, de parc# ar $i $ost re-alitatea (ntruchipat#. Portul i mersul ei (ncet erau re-ale i ceremoniale. Bainele pe care le purta era evident c# nu $useser# aruncate de vreo al+#. 8onetul $ustelor ei al+astre de m#tase putea $i au*it (n toat# Pia,a Con-o. Rochia i se potrivea per$ect pe trupul voluptos, de parc# ar $i $ost $#cut# la cea mai mare cas# de mod# din Paris. 7i purta o diadem# de re-in#, din diamante, +r#,#ri de ru+ine, cercei i inele pe $iecare de-et. % Asta i !arie >aveau, re-ina voodoo, au*i !ar" spun)ndu se. i atinse cocul simplu, $ormat din cosi,e. Aproape c# nu i venea s# cread# c# p#rul ei o+inuit, castaniu, $usese vreodat# sp#lat i periat de $emeia asta $a+uloas#. % !ar", vii sau nu4 Al+ert era (n spatele ei. % /in. .e desprinse de -ard e'act (n clipa (n care r#p#itul to+elor i dansul $ur# reluate, cu o nou# intensitate. n diminea,a urm#toare, Jeanne d#du +u*na (n ma-a*in tocmai (n clipa (n care Bannah deschidea uile. !ar" (nl#tura acoperitorile de muselin# de pe aran:amentul din vitrin#. % !arie, stri-# Jeanne, am vrut s# vor+esc cu tine ieri, dar tata n a vrut s# m# lase. Am luat o pe !iranda cu mine. Am spus c# m# duc la ori+ila aceea de !adame Alphande pentru o pro+# pentru rochia de nunt#. 5h, !arie, tre+uie s o ve*i. Niciodat# n a $ost vreo mireas# mai $rumoas# dec)t o s# $iu eu. /#lul e din dantel#, i aa de lun- c# n o s# i a:un-# toat# lun-imea Catedralei s# l cuprind#2 1Jeanne nu se schim+# niciodat#0, -)ndi !ar". 1A r#mas o campioan# a $lec#relei.0 Jeanne (i ar#t# lui !arie inelul de lo-odn#, un sa$ir care (i a:un-ea p)n# la articula,ie, cu un m#nunchi de diamante de $iecare parte, (i descrise parura de diamante i sa$ire, darul ei de nunt# de la domnul Araham. 1E (n v)rst#0, spunea ea vesel#, 1dar o s# $ac# tot ce doresc eu.0 i promisese c# niciodat# nu va tre+ui s# pun# piciorul dincolo de Canal .treet, dac# nu voia, i cump#rase o cas# pe Esplanade Avenue, la numai un +loc distan,# de $amilia Courtena". <erthe o decora i o mo+ila. 7i educa sclavii. !iranda va $i unul din darurile $#cute lui Jeanne de $amilia ei, dac# Jeanne se hot#ra s o p#stre*e. Numai c# ea se -)ndea c# poate ar $i mai +ine s# i ia o camerist# nou#, una care s# n o d#sc#leasc# ca pe un copil, dup# ce va $i $emeie m#ritat# la casa ei. 7i cu o tr#sur# personal#. 7i cu o ca+an# la lac. 7i o lo:# la 5per#. !iranda +#tu (n vitrin#. Jeanne o (n$ac# pe !ar" de +ra, i i spuse pentru ce venise. % !arie, toat# lumea spune c# artistul de sus (i $ace un portret lui /almont. E adev#rat, nu i aa4 5h, !arie, du m# s# l v#d, te ro-, te implor6 5 s# mor dac# nu l mai pot vedea m#car o dat# (nainte de a m# m#rita. 5chii $rumoi, plini de lacrimi, ai lui Jeanne implorau. !ar" o duse (n atelierul pictorului.

Al+ert nu era acolo i !ar" $u +ucuroas#. % Nu seam#n# deloc cu /almont, $ur# primele cuvinte ale lui Jeanne. Apoi continu#; % &ar o s# mi (nchipui c# seam#n#. Tre+uie s# r#m)n cu o amintire de la el. i trecu de-etul pe -ura pictat#, (i puse palma pe locul (n care tre+uia s# $ie inima. % !arie, spuse ea (ncet, mama i tata (mi dau patul de nunt#. &e:a a sosit i deocamdat# l au dus sus, (n camera mea de oaspe,i. Cunoti o+iceiurile noastre de nunt#, !arie4 &up# c#s#torie vom mer-e acas# la tata, pentru o petrecere (nc)nt#toare, un dineu cu toate delicate,urile, cu un tort at)t de (nalt (nc)t aproape atin-e candela+rul, cu instrumentiti de la 5per# care s# c)nte pentru dansatori. &ar eu n o s# danse*. !ama o s# m# duc# sus, (n camera cu patul de nunt#, o s# m# de*+race i o s# m# (m+race (n c#maa de noapte pe care a comandat o la Paris. 5 s# m# culce (n patul acela $rumos de la !aillard. Apoi o s# m# lase acolo, s# l atept pe domnul Araham. 5 s#pt#m)n#, !arie, o s#pt#m)n# (ntrea-# o s# petrecem (n camera aceea. .ervitorii o s# ne lase t#vile cu m)ncare i +#utur# (n $a,a uii. Iar eu n o s# v#d pe nimeni, cu e'cep,ia so,ului meu. 7i nici el nu va vedea pe altcineva, cu e'cep,ia mea. Nu tiu cum voi putea suporta asta. 5+inuiam s# vise* la s#pt#m)n# asta cu /almont. Cum o s# m# (m+r#,ie*e, cum o s# m# m)n-)ie i o s# mi arate cum s# l iu+esc. 5 s#pt#m)n# e prea pu,in, -)ndeam eu atunci. Acum mi se pare o eternitate. Jeanne o privi pe !ar". % &e ce nu m# iu+ete4 (ntre+# ea cu o voce r#nit#. !ar", convins# c# /al o iu+ea pe ea, (i sim,i inima $r)nt# pentru Jeanne. Nu putea $i su$erin,# mai mare dec)t s# pier*i dra-ostea lui /almont. i (ntinse +ra,ele i Jeanne se repe*i (n (m+r#,iarea ei. Pl)nser# (mpreun#. !iranda le descoperi, o trase pe Jeanne din +ra,ele lui !ar", (i terse $a,a i o (m+r)nci a$ar# din atelier. !ar" (i terse ochii cu poala rochiei. nc# mai era cuprins# de accese de pl)ns. .e uit# la portretul nereuit al lui /almont p)n# ce i*+uti s# se mai calme*e. nainte de a se (ntoarce la ma-a*in depuse un s#rut pe de-ete i apoi le duse la +u*ele din ta+lou. % Ce norocoas# sunt (i opti ea lui /al, i ce mult te iu+esc. Jeanne se m#rit# (n lunea urm#toare. !ar" p#trunse (n mul,imea care se adunase (n Pia,a JacGson, s# priveasc# sosirea alaiului de nunt#. Jeanne era $#r# (ndoial# cea mai $rumoas# mireas# posi+il#. 7i, (nainte de a se (nchide uile Catedralei, v#*u cum v#lul ei de dantel# se (ntindea pe toat# lun-imea pasa:ului dintre +#nci. 8u surprins# c)nd o *#ri pe CKcile &ulac (n mul,ime. .e atepta, s# evite tot ce era le-at de Carlos Courtena". .au, mai r#u, poate, s# $ac# o scen#. n loc de asta, CKcile purta o rochie murdar#, $#r# $orm# i un ti-non cenuiu care i ascundea $rumuse,ea. 7i *)m+ea. Ciudat. &ar CKcile se comportase ciudat (nc# de la Cr#ciun. napoiase actele, pe care i le trimisese Bannah (n le-#tur# cu pro$iturile ma-a*inului, cu o scurt# not# (n care spunea c# era prea ocupat# acum ca s# se mai ocupe i de a$aceri. 7i nici nu mai comandase. !ar" d#du din umeri, apoi se (ntoarse la munca ei, cu capul plin de ima-ini de la nunt#. /isa la nunta ei. .e minuna de ce /al o alesese pe ea c)nd (n lume erau at)tea $emei mai $rumoase, mai detepte, mai seduc#toare, mai +o-ate, cu $amilii cunoscute i respectate. Nu i putea ima-ina de ce o alesese tocmai pe ea, dar era pe culmile $ericirii $iindc# o $#cuse. .e hot#r( s# i spun# totul despre ea, dei se temea c# ar putea reali*a c)t era de o+inuit#. Tre+uia s# i spun# i despre testamentul ei i despre caset#. &up# reac,ia v#duvei 5=Neil, nu mai vor+ise cu nimeni despre asta. Nu voia s# dea impresia c# se credea deose+it# sau c# cerea mil#.

Era destul de simplu s# i ,in# trecutul doar pentru ea (ns#i. 5amenii o (ntre+au destul de rar despre trecutul ei, i c)nd o $#ceau le r#spundea c# era sin-ur# pe lume i (i croia via,a prin propriile puteri. Asta, i $elul (n care o spunea, satis$#cea (ntre+#rile. &ar /al avea dreptul s# cunoasc# tot ce era de cunoscut. Apoi, (i pl#cea s# cread# c# el va $i $ericit s o tie pe :um#tate din Ne@ 5rleans i (nc# o :um#tate descendent# din $etele cu caset#. Povestea testamentului ei putea $i un dar pentru el. /oia s# i o$ere i altele. Aproape toate pro$iturile ei de la ma-a*in erau depuse (n +anc#. nainte de a se termina se*onul va avea cu mult mai mult. /a putea s# i permit# un dar special, ceva ce s# $ie pe m#sura lui. .au mai +ine l ar $i ru-at pe Al+ert s# $ac# pe tutorele i s# i dea lui /al +anii ei, ca *estre. Nu se (ndoia c# se vor c#s#tori. /al o s#rutase. Pentru !ar" asta (nsemna o $#-#duial# solemn#. i $#cuse un calendar pe care (nsemna cu o cruce $iece *i ce trecea, num#r)nd *ilele r#mase p)n# la s$)ritul lui $e+ruarie, c)nd el urma s# se (ntoarc#. 7i st#ruia (n $ericirea ei, +ucur)ndu se de ea ca de o comoar# pre,ioas#. ntr o sear#, la ca$ea, +aroana o acu*# de neaten,ie. !ar" tres#ri, apoi (i recunoscu vina. % mi pare r#u. !# (ntre+am c)nd o s# vin# prim#vara. Asta e primul meu an (n Ne@ 5rleans i nu tiu la ce s# m# atept. ntotdeauna mi s a p#rut cald. Aici nu e iarn#. Asta (nseamn# c# nu va $i nici prim#var#4 % Prostu,o. <ine(n,eles c# va $i prim#var#. &ar ce contea*# asta4 5 s# vin# atunci c)nd o s# i $ie r)ndul s# vin#. !ar" (i m#rturisi atunci c# iu+ea i (ntotdeauna asociase dra-ostea cu prim#vara. R)sul !ichaelei era ultimul lucru la care se ateptase !ar". .e sim,i o$ensat# c)nd v#*u c# !ichaela nu se mai termina. n cele din urm# aceasta se opri i spuse; % Iart# m#. Am uitat ce t)n#r# eti. Ascult# m#, !ar" !acAlistair. Eti o t)n#r# inteli-ent#. Ai caracter. Po,i s# $aci ceva din via,a ta. &ra-ostea nu va $ace altceva dec)t s# te ,in# (n loc. Cred c# tre+uie s# treci o dat# prin aa ceva, ca vaccin. &ar (ncearc# s# nu te lai prostit# prea tare. Am trecut prin dra-oste de c)teva ori i am -#sit c# am supraestimat o. ,i spun eu care e cel mai important lucru. Puterea. Puterea e cel mai e'citant lucru din lume. . o o+,ii. . o e'erci,i. .# tii c# o ai. .# o+li-i oamenii s# $ac# ce vrei. .# ,i pedepseti dumanii. .# ve*i teama (n ochii oamenilor. E mai seduc#tor ca orice. !ar" n o mai au*ise p)n# acum pe +aroneas# vor+ind cu at)ta -enuin# pasiune. Chiar i (n timpul $uriilor celor mai (nverunate, !ichaela (i p#strase totui controlul, (i m#sura $uria pentru e$ect. &ar acum deviase de la acest centru de -hea,#. 5chii (i str#luceau, vocea (i era r#-uit#, ars# de emo,ie. Era un spectacol aproape (nsp#im)nt#tor. 7i e'trem de impresionant. 5dat# cu $e+ruarie sosi i ploaia, i odat# cu ploaia sosi i prim#vara. Aerul era plin de par$umul p#trun*#tor de iasmin# i portocali (n $loare, i tranda$iri a-#,#tori se r#sp)ndir# de a lun-ul pere,ilor ce prote:au cur,ile caselor de vederea trec#torilor. R#+darea lui !ar" se evapor# ca i pic#turile ploilor repe*i i calde. i lipsea /al, ar $i dorit s# vin# acas#, ura caii lui i pe toat# lumea din Charleston $iindc# el era cu ei i nu cu ea. Nop,ile st#tea pe :um#tate trea*#, trec)ndu i m)inile peste s)ni, peste trupul care (i vi+ra. .#r+#torile se*onului se ,ineau lan,, o e'plo*ie de veselie nes$)rit#. n drum spre ma-a*in, !ar" adesea (mp#r,ea trotuarul cu oameni masca,i (n re-ii i re-inele 8ran,ei, (n senatori romani, (ntorc)ndu se acas# dup# ce dansaser# toat# noaptea. Con$etti ile pluteau (n an,urile pline de ap# de ploaie, lipindu se de carnetele de dans i de pro-ramele de teatru aruncate (n +#l,ile care se $ormau la col,urile str#*ilor. Noroiul se lipea de poala $ustelor $emeilor,

de +otine, amestec)ndu se cu c)rlion,ii care c#*user# din perucile al+e, ele-ant coa$ate i cu m#tile distruse, aruncate dup# o noapte de reverie. <aroana de Pontal+a i-nora ploaia, noroiul, seduc,iile prim#verii i $estivit#,ile se*onului. Finea discursuri, suprave-hea, amenin,a i urla la lucr#torii care $inisaser# cel de al doilea ir de cl#diri mono-ramate. 7i la cei ce lucrau la potecile i straturile de $lori din -r#dinile din Pia,a JacGson. 7i la echipele de sclavi pe care le an-a:ase ca s# ,in# permanent curat# pia,a, (nl#tur)nd -unoaiele care colorau i umpleau restul cartierului. Totul tre+uia s# $ie per$ect pentru sosirea lui Jenn" >ind. A$iele de pe st)lpii de $elinar anun,au concertele apropiate i um+reau anun,urile mai mici despre mor,i i $uneralii. Reporterii de la *iarele oraului ve-heau cu vi-ilen,# pe di-, (n apropierea centrului comercial, ca nu cumva vaporul ce urma s# o aduc#, s# soseasc# (nainte de termen. Botelul .aint >ouis $usese ocupat de iu+itorii de mu*ic# veni,i de a lun-ul $luviului !ississippi, i +iletele pentru primul concert se vindeau la licita,ie (n Rotunda la pre,uri de dou# sute patru*eci dolari +ucata. Apartamentul ei era -ata, cu patru separeuri, *ece dormitoare i o pl#cu,# de ar-int pe u# pe care era -ravat !iss Jenn" >ind. /ineri, apte $e+ruarie, e'act la termen, vaporul cu a+uri 8alcon se apropie de cheiul din $a,a Pie,ei JacGson. !ii de oameni ateptau, pe chei i pe di-, aclam)nd din stea-uri. Pe puntea vasului, o $emeie mititic#, (m+r#cat# (ntr o rochie de culoare (nchis#, (i $lutura +oneta, a r#spuns. <#r+atul :ovial de l)n-# ea (i ridicase am)ndou# +ra,ele, (ntr un trium$#tor -est de succes. l chema Phineas Ta"lor <arnum i era, la cei patru*eci de ani ai s#i, cel mai mare impresar din lume. !ar" nu intr# (n mul,imea de pe chei i de pe di-. Avea prea multe de $#cut. &ar at)t ea, c)t i Bannah i Al+ert erau parte din a-lomera,ia din Pia,a JacGson care aplaud# c)nd Jenn" ap#ru la +alconul apartamentului ei, (mpreun# cu +aroana de Pontal+a. 7i aplau*ele continuar# p)n# ce Jenn" ap#ru iar#i. 7i iar#i. 7i din nou, de peste trei*eci de ori. !ichaela ap#ruse la +alcon doar o sin-ur# dat#. Considera c# e su$icient. i $#cuse num#rul. Cl#dirile Pontal+a vor $i v#*ute de $iecare +#r+at i $iecare $emeie din Ne@ 5rleans (nainte ca Privi-hetoarea .uediei s# i ia *+orul. !ar" o+,inuse dou# +ilete la cel de al aselea concert al lui Jenn" >ind, prin !ichaela. n seara sosirii c)nt#re,ei le lu# cu ea, (nchise ma-a*inul i se (ndrept# spre sta,ia de tramvai, de unde urma s# a:un-# p)n# la cap#tul liniei, (n Carrolton. ?nul dintre +ilete era pentru >ouisa 8erncli$$, n#scut# Iatie Iell". n ultima :um#tate a celor cinci mile de parcurs, drumul ducea printre p#uni i terenurile $ermelor, (ns# era (ntuneric i !ar" nu le putea vedea. Putu sim,i totui schim+area c)nd ultima pia,# a oraului $u l#sat# (n urm#. <ri*a era mai puternic#, mirosul $lorilor era (nlocuit cu dulcea,a proasp#t# a c)mpiilor care (ncol,eau. Era o sen*a,iei de spa,iu, de deschidere, iar !ar" reali*# pentru prima oar# ce limitate erau de $apt spa,iile (nchise i a-lomerate ale oraului. .t#tea sin-ur# pe puntea superioar# a tramvaiului. To,i ceilal,i pasa-eri co+or)ser# dup# ce trecuser# de JacGson Avenue. 8aptul c# st#tea at)t de sus o $#cea s# se simt# ca o (mp#r#teas#. ntunericul vid care o (ncon:ura din toate p#r,ile era un invi*i+il i misterios re-at. >ocomotiva cu a+uri p#rea un dra-on (nh#mat la carul ei. i p#ru r#u c)nd luminile de la Carrolton lic#rir# (n *are. >ouisa $u (nc)ntat# s# o vad# i nu i mai (nc#pu (n piele de $ericire c)nd v#*u +iletul. % !i era aa team# c# n am s o pot asculta pe Jenn" >ind, spunea ea. Acum, c)nd nu am o slu:+#, nu am un salariu, +#tr)nul <assin-ton a devenit un *-)rie +r)n*#. .pune c# plata pentru casa asta i pentru lec,iile mele aproape l a adus la $aliment, dar $ac pariu pe orice c# nevast# sa

i (n-ro*itorii lui copii or s# mear-# la unul din concerte. .per c# nu la acelai la care o s# mer- i eu. Nu vreau s# l v#d de mai multe ori dec)t tre+uie. 7i (n timp ce i ar#t# lui !ar" casa, continu# s# se pl)n-# de domnul <assin-ton. Casa avea o structur# curioas#, compus# $iind din patru (nc#peri (n ir, de la intrare p)n# (n spate. >ouisa chicoti c)nd (i ar#t# cum a:unsese s o +ote*e. 5 po*i,iona pe !ar" (n a$ara uii deschise din spate, trecu apoi prin dormitor, printr o camer# (n care nu se a$la alt# mo+il# (n a$ar# de un pian, prin +uc#t#rie i salon, l#s)nd toate uile deschise. Apoi p#i pra-ul uii din $a,# i se (ntoarse cu $a,a spre !ar". Aveau o vedere direct# una spre alta. % /e*i, stri-# >ouisa. &e asta am +ote*at o 1cas# puc#0. Ai putea tra-e cu puca din ua din $a,# i -loan,ele ar trece de ua din spate $#r# s# atin-# un sin-ur lucru (n cale. Nu i amu*ant4 <rusc, $a,a >ouisei se (ncre,i. Intr# aler-)nd (n (nc#pere, tr)ntind ua din $a,# (n urma ei i se -hemui pe podea, spri:inindu se cu spatele de perete. % 5h, &umne*eule, a:ut# m#6 stri-# ea. !ar", o s# am un copil. !ar" o consol# din toate puterile. &ar chiar i c)nd vor+ea, tia c# nu o poate a:uta cu nimic. Nu i putea o$eri nimic. &up# toate re-ulile lumii pe care o cunotea, >ouisa era ruinat#, i nici o persoan# decent# n ar $i vrut vreodat# s# ai+# de a $ace cu ea. &ar >ouisa era prietena ei. Comisese un p#cat teri+il, (nc#lc)nd una din porunci, nu o dat#, ci de mai multe ori. 7i totui !ar" (nc# o mai aprecia, (nc# mai ,inea la ea, (nc# (i mai voia prietenia. &ei credea c# nu ar tre+ui s# i o mai vrea i se (ntre+a dac# nu cumva s# ,i plac# o p#c#toas# ca >ouisa (nsemna s# ,i plac# p#catul (nsui. &ilema ei era at)t de evident# (nc)t (n cele din urm# >ouisa tre+ui s# o console*e pe ea. % Ascult#, !ar", du te acas#. Ai de lucru m)ine. ,i mul,umesc din su$let pentru +ilet. /oi sosi prima la teatru. 7i dac# tu te vei hot#r( s# nu vii, voi (n,ele-e. &ar nu $i complet n#t)n-#. /inde ,i +iletul dac# nu inten,ione*i s# l $oloseti. Po,i o+,ine un pre, de patru ori mai mare dec)t cel pl#tit de tine. >ipsa de e-oism a prietenei ei o hot#r( pe !ar" s# se r#*-)ndeasc#. % 5 s# vin i de ar tre+ui s# (not p)n# acolo, spuse ea cu o voce $erm#. >ouisa o (m+r#,i#. Apoi o conduse la sta,ia de tramvai, (n $a,a hotelului Carrolton, o cl#dire cu +alcoane imense, (ncon:urat# de -r#dini (n$lorite. C)teva $erestre erau iluminate3 (n#untru, ne-ri cu m)necile su$lecate lustruiau podelele c)nt)nd. Cele dou# $emei ascultar# p)n# ce o ploaie c#ldu,# de prim#var# le ud# capetele i umerii. !ar" se +ucura de ploaie. >ouisa va putea pretinde c# pic#turile de ap# de pe o+ra:i nu erau lacrimi, ci pic#turi de ploaie, c)nd va sosi tramvaiul. C)nd luminile locomotivei str#lucir# (n (ntuneric, >ouisa o s#rut#. % Ne vedem pe aispre*ece, spuse ea. R)se i continu#, cu o voce :oas#; % Tre+uia s# m# -)ndesc mai +ine (nainte de a o $ace. Nu de alta, dar e un om (nsurat. !ar" se sim,i deconcertat# de asprimea r)sului >ouisei i de am#r#ciunea din vocea ei. 1Tre+uie s# $ac ceva ca s o a:ut pe >ouisa0, se -)ndi ea (n drum spre cas#. Poate c# ar tre+ui s# vor+esc cu un preot. .au poate c# s ar putea -#si ceva de $#cut pentru ea la ma-a*in. E aa de sin-ur#, acolo, (n Carrolton. .e hot#r( s# vor+easc# cu Bannah. Apoi, $iind prea ocupat#, uit#. Cum Jenn" >ind locuia (n aceeai cl#dire cu ma-a*inul, oamenii st#teau *i i noapte aduna,i (n Pia,a JacGson, sper)nd c# ar putea s o *#reasc#.

!ai devreme sau mai t)r*iu, $iece $emeie intra (n ma-a*in s o (ntre+e pe !ar" sau pe Bannah c)nd o s# plece Jenn" >ind sau c)nd o s# se (ntoarc# acas#, sau c)nd o s# e'erse*e (n apropierea $erestrelor care d#deau spre +alcoane. % Nici m#car nu inten,ionea*# s# cumpere ceva. i ,in (n loc pe clien,ii o+inui,i2 r#v#esc toate lucrurile de pe te:-hea2 sunt urme de de-ete murdare pe ear$a asta2 lipsesc :um#tate din m#tile din vitrin#2 Tre+uie $#cut ceva, spuse !ar". Apoi +#tu din picioare, e'ta*iat#. % Ce este4 (ntre+# Bannah. !ar" nu i r#spunse. ?rc# repede sc#rile la apartamentele !ichaelei de Pontal+a i se pl)nse. .pre surpri*a ei, +aroana se atepta la vi*ita aceasta. /or+ir# i apoi (ncepur# s# r)d#. 7i (n *iua urm#toare, ma-a*inul era re aran:at. n vitrin# se a$la o schi,# (nr#mat# a lui Jenn" >ind, pe care o $#cuse Al+ert (n timpul nop,ii. Te:-heaua era plin# de ear$e, m#nui i pan-lici (n :urul unui anumit scris pe un evalet auriu; >a $el ca cele purtate de Jenn" >ind. % Ea nu va a$la niciodat# de compromisul #sta, r)se +aroana. C)nd !ar" se m#rturisi, la spovedanie, preotul r)se i nu i spuse s# (ncete*e. Aa c# se (ntre+# dac# nu cumva admiratorii lui Jenn" >ind (ncepuser# s# devin# o pro+lem# i pentru Catedral#. &ar (i alun-# -)ndul. Cu $iece *i care trecea devenea tot mai preocupat# de micul ei calendar i de (ntoarcerea lui /al. .e ducea de mai multe ori dec)t era necesar la depo*itul de l)n-# di-, de unde lua ear$ele i m#nuile pentru ma-a*in. .t#tea la u# p)n# ce mar$a era am+alat#, scrut)nd cu privirea vapoarele, numele lor i orientarea velelor, (ncerc)nd s# l *#reasc# pe <enison. Pe aispre*ece $e+ruarie !ar" se (nt)lni cu >ouisa la Teatrul .aint Charles, la concert, i a$l# de ce era numit# Jenn" >ind 1Privi-hetoarea .uediei0. 8emeia aceea micu,#, sla+#, mai de-ra+# tears#, st#tea pe scena imens# cu m)inile (n olduri. C)nd de la pianul din spatele ei se au*ir# primele acorduri, (i ridic# +#r+ia. Apoi +u*ele i se dep#rtar# i melodia pur#, (n cascad#, umplu imensul spa,iu al auditoriului. Pu+licul t#cu +rusc, ,intuit (n loc, ca de o vra:#. C)nd cortina se trase peste cea de a aispre*ecea oar# i nu se mai deschise, (n ciuda aplau*elor ce nu conteneau, >ouisa o s#rut# pe !ar" pe o+ra*. % Nu -#sesc cuvinte s# ,i mul,umesc, spuse ea. /ocea (i tremura. !ar" (i (ntoarse s#rutarea. % 7tiu, spuse ea. .imt asta. Aproape c# uitasem ce poate $ace mu*ica din om. H)m+etul >ouisei $u nes$)rit de trist. % Niciodat# n am tiut ce poate s# ias# din -)tul unui om. Acum, c)nd tiu, o s# (ncete* s# mai iau lec,ii. Nu vreau s# mai aud sunetele pe care le scot eu. !ar" o prinse de +ra,. % Nu $i proast#, >ouisa. E numai o sin-ur# Jenn" >ind. Nimeni nu poate c)nta ca ea. !ai po,i a:un-e c)nt#rea,# de oper#. % Nu te sup#ra. N ar $i tre+uit s# spun asta. mi pare r#u. % >ouisa6 % E n re-ul#, !ar". Am $ost proast#. N are importan,#. &ar lui !ar" (i era team# c# avea. A doua *i plec# mai devreme de la lucru i lu# tramvaiul p)n# (n Carrolton, s# se asi-ure c# >ouisa nu era sin-ur# i trist#. C)nd +#tu la u#, (i deschise un +#r+at. % Ce dori,i4 morm#i el. E $oarte t)r*iu.

% .cu*a,i m#, am -reit adresa, se +)l+)i !ar". .e repe*i a$ar# din cl#dire, c#lc# -reit, se (mpiedic# i c#*u, se ridic# repede i se (ndrept# spre tramvai. Cruciuli,ele de pe calendarul lui !ar" erau aliniate cu -ri:#, aa c# *ilele nemarcate s#reau imediat (n ochi. C)nd (ncepuse calendarul, spa,iul nemarcat era descura:ant de mare. i $#cea pl#cere s# l micore*e (n $iecare sear#. C)nd r#maser# doar patru *ile ne(nsemnate, (ncepu s# se (n-ri:ore*e. Apoi (nsemn# i ultima *i. !ar" st#tea sin-ur# (n ma-a*inul (nchis, d)nd din cap, $#r# s# se poat# opri. Erau at)tea lucruri care se puteau (nt)mpla, $urtuni, scu$und#ri, e'plo*ii de ca*ane i carene i*+ite de reci$e ascunse. Ce se (nt)mplase cu /almont i cu vasul lui4 Calendarul a:unsese la limit#. Apropierea de aceast#, limit# $usese o pl#cere. Acum, limita odat# atins#, nu mai sim,ea dec)t un -ol imens. Trompetele de alam# ale orchestrei p#reau de aur (n lumina soarelui i acordurile de la 1>umea s a (ntors cu susu n :os0 r#sunau vesele (n aerul par$umat i dulce. ?na c)te una, +ri-#*ile de pompieri voluntari m#r#luiau de a lun-ul str#*ii Chartres, cotind spre Pia,a JacGson. &up# ore (ntre-i de lustruire, instrumentele le str#luceau3 caii $useser# ,es#la,i (ndelun- i cu -ri:#3 pompoane roii le decorau coamele i co*ile. 8iecare +ri-ad# avea semnul ei, pictat pe propriul stea-, purtat de +#ie,i (n uni$orm#. C)nd de$ilarea trecu prin $a,a +alconului de $ier al lui Jenn" >ind, $iecare purt#tor de stea- (l (nclin#, a salut. % Nu i aa c# i minunat, !ar"4 e'clam# Bannah RincG. N am $i putut vedea niciodat# de$ilarea dac# pompierii nu i ar $i schim+at traseul din cau*a lui Jenn" >ind. % &a, e minunat, spuse !ar". 8#cea tot ce putea ca s# i ascund# nelinitea disperat# (n le-#tur# cu /al. Era patru martie. .e uita la de$ilare $#r# s o vad#, cu m)inile (ncletate pe +alustrada de $ier a +alconului din $a,a apartamentului Iui RincG. % Al nai+ii de decent ora, s# monte*e aa un spectacol (n cinstea (ntoarcerii mele. !ar" cre*u c# are halucina,ii. i (ntoarse (ncet capul, speriat# c# n o s# vad# nimic. /al st#tea (n $a,a -lasvandului deschis al salonului !ichaelei, $um)nd o ,i-ar# lun-#, r)*)nd i vor+ind cu Al$red de Pontal+a. !ar" (nchise ochii, odihnindu i capul pe $ierul rece al +alustradei. n si-uran,#. Era (n si-uran,#. 7i (napoi acas#. !u*ica (i aler-a prin tot trupul, ca un vin spumos. &eschise ochii i scena $estiv# de su+ +alcon deveni cea mai str#lucitoare pe care o v#*use vreodat#. % !inunat, murmur#3 minunat6 stri-# ea. Hilele care urmar# $ur# o poveste. /al (i po*a lui Al+ert (n $iecare diminea,#3 dup# edin,# co+ora la ma-a*in i o lua pe !ar" (n centrul comercial, la o ca$ea. n prima *i $#cur# o plim+are, dup# ce servir# ca$eaua. % C)nd ai stat at)ta (ntr un sin-ur loc, sim,i nevoia s# ,i de*mor,eti picioarele, spuse /al. Apoi se con$esa c# nu tia de ce edin,ele (n care po*a se numeau 1sittin-0JW, c)nd el tre+uia s# stea (n picioare. !ar" era de p#rere c# din cau*a $aptului c# artistul tre+uia s# stea pe scaun. 7i pentru c#, oricum, tre+uiau s# se cheme cumva. &ac# ceea ce $#cea /al s ar $i numit 1standin-0OV, atunci cum s ar $i numit un portret al unei persoane care st#tea (n picioare (n spatele uneia care st#tea pe scaun4 !ar" su-er# c# poate 1sittin-0. /al o corect#, spun)nd c# poate 1sitandin-0OE

!ar" spuse c# asta desemna $elul (n care edeau asiaticii. /al (i r#spunse c# se -r#+ise s# schim+e su+iectul (nainte de a l $i epui*at. Apoi +ote*# edin,a (n care po*a un copil 1un perda$0 i aceea (n care po*a un om (n v)rst# 1o mo,#iala0. !ar" ad#u-# 1un pipi0 pentru un copila, apoi roi. l (ntre+# despre Nour de H#pad# i despre cursele de la Charleston. Nour de H#pad# se comportase onora+il, lu)nd locul doi, spuse /al. &ar nu era descura:at. Cump#rase calul care l (nvinsese. !ar" (i ,inu respira,ia spun)ndu i c# o va invita la <enison s# l vad#, dar /al schim+# su+iectul. /oia s# se duc# s o aud# pe Jenn" >ind c)nt)nd. Ce p#rere avusese !ar" despre ea4 !ar" re$u*# s# i spun# altceva (n a$ar# de $aptul c# $usese surprins#. /oia s# ai+# i el parte de aceeai emo,ie pe care o e'perimentase ea i era convins# c# va $i mai pu,in impresionat dac# va ti dinainte la ce s# se atepte. Treptat, pe m#sur# ce mer-eau, conversa,ia $or,at# deveni mai pu,in controlat# i mai con$orta+il#. Pentru /al era o rela'are s# renun,e la rolul lui de dand" de societate, i cu !ar" era posi+il. Pentru c# ea nu va avea niciodat# oca*ia s# discute cu vreo cunotin,# de a lui i s# o+serve di$eren,ele. .au cel pu,in aa credea. !ar" nu i pomenise de prietenia ei cu +aroana. Ea (i povesti despre trucul pe care l pusese la cale (mpreun# cu Bannah ca s# atra-# mul,imile ce ateptau dup# Jenn" >ind. % i numim pe #tia p#s#ri de prad#, spuse ea. R)sul lui /al o $#cu i pe ea s# r)d#, uit)nd s# se (ntre+e ce impresie $#cea. Era $ericit# (n clipa de $a,#. 7i, ca i (nainte, /al -#si $ericirea ei conta-ioas#. .oarele p#rea mai str#lucitor, r)ul mai lar-, mu-urii prim#v#ratici miroseau mai dulce. Aa c# (ncepu s# vin# s# o ia la ca$ea dup# 1sittin-0 urile lui. 7i 1scurta ieire0 se lun-ea (n $iecare *i. Bannah o asi-ur# pe !ar" c# o sin-ur# persoan# era de a:uns ca s# v)nd# suveniruri 1p#s#rilor de prad#0 i insista s# i ia li+er at)t c)t (i pl#cea. !ar" (i mul,umi. Nu sim,i nevoia s# i spun# c#, (n ceea ce o privea, ma-a*inul, Privi-hetoarea .uediei i 1p#s#rile de prad#0 se puteau duce nai+ii (n :os, pe r)u. ?n minut cu /al valora mai mult, pentru ea, dec)t toate acestea. >ucra totui p)n# t)r*iu, (n $iecare sear#, la costumele pe care le promisese clien,ilor. C)nd nu era cu /al (i revenea sim,ul responsa+ilit#,ii. Renun,# la ca$elele servite cu !ichaela prete't)nd ur-en,a costumelor. Ceea ce era (n parte adev#rat. .e*onul se apropia de s$)rit. &ar adev#rul era c# nu voia s# i e'pun# $ericirea punctului de vedere at)t de cinic pe care +aroana (l avea despre dra-oste. Cu riscul ca !ichaela s# i pun# (ntre+area pe care nu (ndr#*nea nici ea (ns#i s# i o pun#. &e ce nu i spunea /al niciodat# c# o iu+ete4 &e ce n o mai s#ruta4 &e ce vor+ea aa de li+er i de amu*at despre petrecerile i +alurile la care lua parte (n $iecare sear#, dar n o invita niciodat# la niciunul din ele4 <alurile din timpul nop,ilor aveau, dei !ar" nu tia, o mare in$luen,# asupra sentimentelor lui $a,# de ea. Juca acolo rolul unui dand" a c#rui sin-ur# preocupare i ra,iune de a tr#i erau dansul, $lirtul, +#utura, :ocul de c#r,i i cursele de cai. >a carnavaluri se pre*enta (ntotdeauna (m+r#cat (ntr un costum de curtean de la /ersailles, cu +ucle pudrate, aluni,e $alse i catarame cu pietre pre,ioase ataate la panto$ii de lac cu tocuri. Baina lui din m#tase i +rocart, pantalonii p)n# la -enunchi, $#ceau invidia at)t a +#r+a,ilor c)t i a $emeilor, $iindc# erau evident sosite de la Paris. !anetele spumoase, din dantel#, de la c#maa lui de m#tase co+or)ser# parc# dintr un mu*eu. Iar ro*etele din pan-lic# de la -enunchi i teaca de sa+ie (n $ili-ran de aur erau culmea scli$oselii.

/al se sim,ea ca un ne+un. 7i spera s# $ie luat drept unul. /oia:ul la Charleston $usese un succes nesperat. .clavii a:unseser# (n Canada $#r# pro+leme, iar per$orman,a lui <enison $usese des#v)rit#. Acum (l pre-#tea pentru o alt#, i mai am+i,ioas#, c#l#torie. &e data asta $#r# cai. Tot spa,iul de su+ pun,i urma s# $ie umplut cu sclavi. Era loc pentru dou# sute sau chiar i mai mul,i. .cu*a c#l#toriei era o pro+lem# de inim#, ca i una de c)ti-. &ou# motive pe care orice creol le ar $i putut (n,ele-e. Cunoscuse la Charleston o motenitoare +o-at#, $iica proprietarului calului ce c)ti-ase cursele. Aceasta urma s# i petreac# vara cu $amilia ei la mica sta,iune pe care o aveau charlstonienii (n Ne@port, Rhode Island, o enclav#, cunoscut# drept 1Charlestonul de Nord0. Era destul adev#r (n povestea asta ca s o $ac# s# re*iste la o investi-a,ie. i $#cuse curte $etei st#p)nului calului (nvin-#tor. 7i aceasta era o motenitoare +o-at#. Era de asemenea o $emeie de o e'traordinar# inteli-en,# i cultur#3 (l respinsese pe dand" ul $#r# minte ce se pre$#cea a $i /al. Era deci per$ect normal s o urm#reasc# la Ne@port. 7i s# $ie re$u*at i acolo. 7i Rhode Island era la o distan,# destul de mare, (nc)t nimeni s# nu a$le c# <enison $usese mai (nt)i (n Canada. &ac# totul mer-ea +ine. &ac# toat# lumea credea c# /almont .aint <rKvin era capa+il s# curte*e o capricioas# i $rumoas# charlestonian#, v)n)ndu i averea. &ac# era destul de convin-#tor (n rolul de ne+un. Prin urmare, /al dans# (n *ori i i ur-ent# tovar#ii s# mear-# la clu+ i s# :oace c#r,i (n continuare. Apoi se (ntoarse la apartamentul lui din .aint >ouis i i e'prim# de*-ustul (n:ur)ndu l (n patru lim+i pe ne+unul pe care l vedea (n o-lind#. &up# asta, antidotul era o plim+are cu !ar" !acAlistair, care nu l credea nici ne+un, nici de*m#,at risipitor. Putea vor+i $#r# precau,ie, putea renun,a la pre$#cuta +la*are, se putea +ucura de cer i de $luviu, (i putea (mp#rt#i entu*iasmul pentru via,#. Era at)t de di$erit# de $emeile cu care dansa i $lirta toat# noaptea (nc)t sim,ea c# se r#corete c)nd era cu ea. 5+ra:ii ei natural colora,i erau antite*a palorii $rumuse,ilor creole. >a $el trupul ei +#ie,os i mic#rile iu,i. !ar" n ar $i putut niciodat# $i o lan-uroas# i voluptoas# $rumuse,e. N ar $i putut $i de alt$el o $rumuse,e. 7i totui, lumini,ele aurii din ochii ei erau $ascinante. 7i $elul (n care p#rul ei (i schim+a culoarea (n soare sau la um+r# era (ntotdeauna o surpri*#. 7i cel mai atr#-#tor lucru era curio*itatea ei. >ucrurile cele mai o+inuite, mai lipsite de importan,# i se p#reau nespus de interesante. /oia s# tie numele $iec#rui copac, al $iec#rei $lori, motivul pentru care vapoarele puteau mer-e (n amonte i lepurile nu, ori-inea o+iceiurilor, cum ar $i acela al la-niappe ului, al o+iceiului de a m)nca $asole roie cu ore* (n $iecare luni i de a vinde alimente preparate la col,urile str#*ilor. Pe /al (l delecta i l amu*a s# o priveasc# cum m#n)nc#. .e +ucura de $iecare (m+uc#tur# i (ncerca orice, oric)nd (i su-era el. 5dat# o lu# (ntr o e'cursie cu +arca de a lun-ul canalului, ieind din ora i (ndrept)ndu se spre lac, ca s# i urm#reasc# reac,ia la vederea vapoarelor, +#rcilor i a (nc#rc#turilor acestora. >a cap#tul c#l#toriei (l surprinse prin $elul (n care se uita la lac, de parc# n ar $i v#*ut niciodat# ap#. 7i pentru prima oar# /al v#*u c# lacul era imens, c# ,#rmul cel#lalt era prea (ndep#rtat ca s# poat# $i v#*ut, c# p#rea tot la $el de mare ca i -ol$ul sau oceanul, (ntotdeauna tiuse c# era doar un lac. Nu l privise niciodat# (n mod real. 7i nici oraul, care era al lui. !ar" privea por,ile i acoperiurile, *idurile, $erestrele i courile (ntr un $el care l $#cu pe /al s# vad# c# $iecare era (n $elul s#u unic. 7i iu+ea Ne@ 5rleans ul i >ouisiana cu o $ervoare care l $#cu s# se ruine*e c# el nu i o+servase -ra,ia i $rumuse,ea.

Timp de cinci *ile, /al i !ar" continuar# e'plor#rile, +ucur)ndu se de plim+#ri i de pl#cerile simple ale Ne@ 5rleans ului (n timpul prim#verii. Apoi idila a:unse (ntr un punct ocant pentru /al. ntr o sear# dansase, (n culmea e'trava-an,ei, menuet cu una din domnioarele pe care nimeni nu o invitase la dans. % Inten,ione*i s# te duci la seara dansant# dat# de Dill Araham4 (l (ntre+# verioara sa, Jeuditte, r)*)nd mali,ios. Niciunul din noi nu se va duce i cred c# nici ,ie n o s# ,i plac# acolo. Jeanne Courtena" s a m#ritat cu un american i acuma (ncearc# s# se re(ntoarc# (n societatea creol#. Cred c# ar tre+ui s# i $ac# prieteni pe 1terenul neutru0. Nu i vrem pe americani aici, (n oraul de :os. 1N o vrei pe Jeanne Courtena" aici0, se -)ndi /al, 1$iindc# dac# ar veni, nu te ar mai invita nimeni la dans0. !en,ionarea numelui lui Jeanne (i aminti apoi de pre*entarea ei (n societate, de lo:a de la oper#, de !ar" !acAlistair. i aminti cum (l prevenise pe Carlos Courtena" c# aceast# inocent# i proasp#t# !ar" $usese una din t)r$ele lui Rose JacGson. n ultimul timp (ns#, uitase el (nsui de lucrul acesta. .e (n:ur# c# $usese un prost, o (n:ur# apoi de *ece ori pe !ar" pentru di+#cia ei. % Ce este, /almont4 (ntre+# Jeuditte. Ar#,i de parc# ai $i luat $oc. /al se str#dui s# r)d#. % ! ai c#lcat pe picior. % .unt si-ur# c# nu. % Atunci m am c#lcat eu sin-ur. !# duc s# mi (n-ri:esc rana. 7i o lu# drept spre +arul hotelului .aint >ouis. 8uria (i era at)t de evident# (nc)t nici cel mai +eat +#r+at de acolo nu (ndr#*ni s# r)d# de peruca i de $a,a lui roie. <armanul (i turn# ampanie, dar /al o d#du la o parte. % Ta$ia, spuse el, t#ios. <armanul clipi, uimit. &e ce oare ele-antul domn .aint <rKvin voia s# +ea un rom servit (n cele mai ie$tine localuri4 7i de ce comanda aa ceva la +arul hotelului .aint >ouis4 Ta$ia era +#utura o+inuit# a c)rciumilor de pe strada Aallatin, unde se (m+#tau marinarii. % .aint >ouis nu vinde ta$ia, domnule. Poate dori,i un rom <ar+ados4 % Nu. Coniac. /al d#du pe -)t coniacul $in dintr o (n-hi,itur#. Ar $i vrut s# i simt# $ocul (n -)t i (n stomac, nu s# l -uste. Era palid i rece de $urie. !ar" !acAlistair (l luase drept un prost, era si-ur de asta. 7i :ucase a nai+ii de +ine. Era un lucru s# :oci rolul de ne+un (n societate, dei numai &umne*eu tia c)t (i era de de*a-rea+il, i altul s# $ii triat ca un prost adev#rat de o t)r$# deteapt#. 7i el o cre*use. Asta era ruinea, insult# de neiertat. !ascarada ei de inocen,# $#cea ca interpretarea rolului lui de dand" s# par# a $i a unui amator de r)nd. Nici nu i putea aminti cum se (nt)mplaser# toate. !ai (nt)i Al+ert (i spusese c# !ar" $usese (n-ri:orat# pentru el, aa c# o luase la o ca$ea. Tre+uia s# i $i amintit (nc# de atunci cine era ea. &a, totul (ncepuse (n *iua petrecut# la planta,ie, c)nd (i :ucase trucul cu (nso,itorii. Nu uitase lucrul acesta. Totui, c)ndva, undeva, uitase. Ea (i devenise o companioan#, chiar o prieten#. Aproape c# uitase c# era o $emeie, $iindc# era at)t de simplu s# vor+eti cu ea i nu avea cochet#ria plictisitoare de care d#deau (ndeo+te dovad# $emeile. ?itase i de $aptul c# era o t)r$#. &umne*eule6 C)t tre+uie s# $i r)s ea de el. % Coniac, spuse /al, (mpin-)ndu i paharul -ol (nainte. Aoli paharul. Apoi se (ntoarse (n sala de +al ca s# continuie arada acelui .aint <rKvin lipsit de creier i iu+itor de pl#cerile vie,ii.

.pera c# vreun cap (n$ier+)ntat va -#si vreun motiv s# l provoace. .unetul spadelor (ncletate i ar $i potolit $uria. l (m+oln#vise curtoa*ia a$ectat# i $andoseala. ?ra s# $ac# pe prostul. &ar nu e'ista sc#pare din :oc. Continu# s# i :oace rolul p)n# seara la cinci, apoi (i s$)ie costumul i se tr)nti (n pat. Niciodat# nu se sim,ise at)t de epui*at. At)t de epui*at (nc)t nici nu putu dormi. !intea nu i se mai potolea -)ndindu se cum (l umilise !ar". Tre+uia s# i o pl#teasc# (ntr un $el. Ce voia4 8emeile ca ea nu i pierdeau niciodat# timpul cu un +#r+at $#r# s# $ie pl#tite, dar ea nu i ceruse nimic. &impotriv#, se ar#tase impresionat# c)nd (i cump#rase o pralin# sau -um+o. Tre+uie c# :uca un rol mai ad)nc dec)t putea el (n,ele-e. >a nai+a cu asta. n,ele-ea un sin-ur lucru. 8unc,ia unei t)r$e. !)ine urma s# po*e*e pentru ultima oar# pentru ta+lou. &up# asta nu va mai trece niciodat# pe la +lestematul acela de ma-a*in, nici m#car ca s# o vi*ite*e pe !ichaela de Pontal+a. 5 s# termine cu !ar" !acAlistair i trucurile ei. &ar mai (nt)i o s# i ia recompensa pentru naivitatea de care d#duse dovad#. /a a$la el dac# $ata lui Rose era tot la $el de (ndem)natic# st)nd pe spate, cu picioarele des$#cute, cum era atunci c)nd se plim+au, vor+eau i ea r)dea de el. >uni diminea,a !ar" nu i mai a$la locul. Era *iua (n care /al tre+uia s# i spun# ceea ce sperase ea at)ta s# aud#, i anume c# o iu+ea tot at)t de mult c)t (l iu+ea i ea pe el i c# se vor c#s#tori cur)nd. ncerca s# se convin-# c# nu era nimic de mirare (n $aptul c# nu i spusese nimic de c)nd se (ntorsese de la Charleston. 1Tre+uie s# ne cunoatem unul pe altul0, ra,iona ea. 1A $ost plecat de mai +ine de dou# luni.0 7i cu toate astea, se mira. 7i c)nd el nu spuse c# ar invita o la vreuna din petrecerile la care se ducea, deveni (nc# i mai nelinitit#. Iar c)nd nici nu pomeni c# ar pre*enta o $amiliei lui, tul+urarea ei a:unse la culme. Nelinitea o cuprindea (ns# doar seara. C)nd era cu el, (n urm#toarea *i, era at)t de $ericit#, (nc)t uita de toate. Apoi Al+ert spusese c# edin,a de luni, c)nd /al venea s# (i po*e*e, urma s# $ie ultima. Tul+urarea lui !ar" se trans$orm# (n panic#. 5are nu l va mai revedea4 Nu i venea s# cread# c# se putea (nt)mpla asta. Punea doar pro+lema. 1C)nd este cu mine sunt si-ur# c# m# iu+ete. &ar n a spus nimic. 7i nici nu m a mai s#rutat. &ac# am $i ca i lo-odi,i, cu si-uran,# c# m ar s#ruta. &oresc din toat# inima s# o $ac#.0 i aminti con$erin,ele pe care i le ,inuse >ouisa despre di$eren,ele (ntre clase i cre*u c# -#sise r#spunsul. 1Nu tie c# vin din aceeai lume din care vine i el, c# sunt pe :um#tate creol#. !# iu+ete, dar (i este team# c# nu sunt potrivit# pentru el. i este team# c# a putea $i ne$ericit#.0 18ii onest#, !ar"0, se mustr# ea sin-ur#. 1/al nu e un s$)nt. i este team# c# el va $i ne$ericit, c# o s# l (ncurc, cine sunt eu, o americanc# oarecare care coase (ntr un ma-a*in. Nu l pot (nvinov#,i pentru asta. Nici eu nu m a $i -)ndit s# m# m#rit cu Padd" &evlin0. 5$t# uurat#. Tre+uia s# se $i -)ndit la asta mai din timp, s# nu i mai $i $#cut at)tea pro+leme. Tot ce tre+uia s# $ac# era s# i povesteasc# despre testamentul pe care (l primise, despre motenirea ei. Era descendenta uneia din $etele cu caseta. Nimeni nu putea $i mai creol dec)t at)ta. i va spune luni. A+ia avea r#+dare s# mai atepte. % <un# diminea,a, doamnelor.

/ocea lui /al avea un tim+ru straniu. Nu p#rea a lui. !ar" *)m+i (n sinea ei. /al p#rea nervos i hot#r)t. Asta era +ine. C)nd (i va povesti despre caset#, se va liniti. % Ce i cu a-ita,ia asta din Pia,#4 o (ntre+# el pe Bannah. % Ast#*i pleac# Jenn" >ind. 7i mul,umesc lui &umne*eu pentru asta. Toat# lumea ateapt# s o aclame (n drum spre vapor. Apoi se va (ntoarce acas# i sper s# r#m)n# acolo. ! am s#turat de ei, m am plictisit de moarte s# v)nd aceleai ear$e i m#nui vechi. /al o privi pe !ar". % .per c# nu vrei s# ve*i i tu cum pleac# Jenn" >ind, spuse el. Am spus la hotel s# mi pun# pr)n*ul la pachet pentru un picnic. Credeam c# o s# ,i $ac# pl#cere s# mer-em iar la lac. % !i ar place. !ar" (i (n$ac# +oneta i um+rela. % Bai s# lu#m trenul, spuse /al. !ar" accept#, e$ectiv (nc)ntat#. Nu mai mersese niciodat# cu trenul. Ce nu mai spusese, era $aptul c# pre$era trenul $iindc# aa puteau s# a:un-# mai repede. E'presia e'trem de hot#r)t# a lui /al o emo,ionase i o linitise totodat#. Inten,iona s# i propun#, !ar" era aproape si-ur# de asta. &ar nu ar#ta prea tandru. Pro+a+il c# era nervos. &e ce nu4 7i ea era. Preocupat $iecare de propriile -)nduri, /al i !ar" vor+ir# $oarte pu,in. E'cursia de cinci mile pe calea $erat# numit# C)mpiile Eli*ee ,inu doar dou#*eci i cinci de minute. H-omotul ro,ilor de $ier $#cea aproape imposi+il s# se aud#, aa c# renun,# la e$ortul de a mai vor+i. >a punctul terminus al liniei, la lac, mica sta,iune !ilne+ur- era (nc# adormit#. 5+loanele de la $erestre erau trase i nu era nici urm# de activitate (n casele din :ur. .in-ura activitate vi*i+il# era aceea comercial#. /al o apuc# pe !ar" de +ra, i o conduse (n direc,ia opus# ciocului. C)teva minute mai t)r*iu puse coul cu m)ncare :os, la um+ra s#lciilor su+ care se oprise, des$#cu curelele care ,ineau pledul (n$#urat rulou i i l d#du lui !ar". % ntinde l. P#m)ntul s ar putea s# $ie umed. !ar" privi nervoas# norii care se adunau la ori*ont, pe deasupra apelor. Chiar dac# nu era umed acum, si-ur c# va $i (n cur)nd. .pera c# cel mai romantic moment din via,a ei nu va $i stricat de un potop. % /al, tre+uie s# ,i spun ceva important, spuse ea (n timp ce des$#cea pledul. Chiar (nainte de a pune masa. % Adev#rat4 .unt curios s# aud. 1Acuma o s# i dea drumul0, -)ndi el. 1&espre ce o $i vor+a4 /reo +unic# +olnav# care are nevoie de o opera,ie care cost# o -r#mad# de +ani4 .au poate o s# mi o$ere pl#cerile pe care nu le am cunoscut de la ea, dac# o s o instale* (ntr o c#su,# con$orta+il# i am s o scap de munca -rea de la ma-a*in. Indi$erent ce o $i, e si-ur c# o s# $ie interesant0. .e (ntinse pe o parte, proptindu se (ntr un cot. !ar" st#tea cu $a,a spre el. 8a,a ei era um+rit# de s#lcii. /ocea (i venea parc# de la mari dep#rt#ri. % C)nd am (mplinit aispre*ece ani, c)nd am terminat coala, am primit un dar de la mama mea. &e la mama mea adev#rat# care murise, dar eu n am a$lat dec)t ulterior2 5h, nu spun +ine. % &eloc. .unt $ascinat. Te ro- s# continui. !ar" era prea tul+urat# ca s# i perceap# sarcasmul din voce. % Pro+lema e (n le-#tur# cu darul, spuse ea. Era o cutie, o cutie veche i murdar#. /or+i repede, prea repede, v#*)nd cum se adun# norii.

% Am a$lat mai t)r*iu ce era cutia asta. Era o caset#, /al, din vremurile de demult, c)nd re-ele 8ran,ei le (n*estra pe $etele care veneau la Ne@ 5rleans. 7i mama mea adev#rat# mi a l#sat o mie. Nu (n,ele-i ce (nseamn# asta4 Ne@ 5rleans e casa mea adev#rat#. .unt pe :um#tate creol# prin s)n-e. E de mirare c# iu+esc at)ta locul #sta4 % &eloc. E per$ect normal. % 7tiam c# ai s# (n,ele-i. /al (i ridic# +ra,ul, tr#-)nd o pe !ar" :os, su+ el. nainte ca ea s# apuce s# stri-e, (i acoperi -ura cu a lui. !ar" (l (ncon:ur# cu +ra,ele i (i (napoie s#rutul cu toat# pasiunea cu care t)n:ise (n lunile (n care st#tuse $#r# el. /al (i (n#l,# capul, dar ea i l trase iar (n :os, lu)ndu i l (n palme, ,in)ndu i +u*ele lipite de ale ei. Ar $i vrut s# l s#rute aa tot restul vie,ii, s# l ,in# pentru totdeauna (m+r#,iat. Au*i cum c#deau pic#turile de ploaie, cum c#deau pe +olta de $run*e, dar nu i p#s#. l s#ruta pe col,urile -urii, pe +#r+ie, pe nas, apoi din nou pe -ur#. ?n oc de c#ldur#, o $urnic#tur#, o sen*a,ie ca un :un-her (i trecu prin trup, $#c)nd o s# stri-e, (n e'ta*, surprins#. .im,i cum i se arcuia spatele, apoi reali*# c# (i era des$#cut corsa:ul, c# m)inile lui /al i se plim+au pe s)ni, m)n-)indu i str)n-)ndu i, $#c)nd o s# ai+# o sen*a,ie de lein, s# doreasc# nespus ca m)inile lui s o atin-# peste tot i s# nu se mai opreasc# niciodat#2 s# se opreasc#2 Tre+uie s# l opreasc#. Era prea devreme. Nu era +ine s# $ac# asta mai (nainte de c#s#torie. !ar" (i ap#s# m)inile (n pieptul lui, $erindu i $a,a de s#rut#ri. % Nu, /al, nu. 5prete te. Te ro-, te ro-, oprete te. .e lupt# cu m)inile lui, (ncerc)nd s# i (ncheie corsa:ul, stri-)nd 1nu0 i 1oprete te0 i 1te ro-0, iar#i i iar#i. /al se ridic# +rusc. 8a,a (i era $urioas#. % Ce (nseamn# asta 1oprete te0. Ce $el de cic#leal# mai e4 !ar" (i (ncheia rochia. Ploaia (i udase capul i umerii, precum i partea de*-olit# de la -)t. % Te iu+esc, spuse ea, tii c# te iu+esc. &ar nu e +ine s# $acem asta p)n# ce nu suntem c#s#tori,i. 7tii asta, /al. /al (i (n$ipse mai $erm picioarele (n p#m)nt. C#s#tori,i. &eci #sta era :ocul. Ploaia (i r#p#ia pe umeri; apa (i p#trunsese prin -ulerul des$#cut. i veni s o p#lmuiasc#, s o loveasc#. Chiar (l credea un ast$el de prost4 C#s#torie6 1Ai (ntrecut m#sura, domnioar#0, -)ndi el. 1! ai triat prea des i cre*i c# trucul #sta, ultimul, va $i trium$ul t#u. Cre*i c# ai c)ti-at. &ar de data asta te (neli.0 % Ai dreptate, +ine(n,eles, spuse el. /ocea (i era tandr#. % !i am pierdut capul $iindc# te doresc at)t de mult. Nu mai pot atepta, !ar". Ne vom c#s#tori m)ine. &e !ar,ea cea Aras#. Tot oraul va s#r+#tori nunta noastr#. /al o (m+r#,ia, v)r)ndu i capul ud (n haina lui. Aa c# !ar" nu i putu vedea *)m+etul crud, r#*+un#tor. >#sar# pledul ud i coul cu m)ncare, aler-)nd s# prind# trenul, dar acesta plecase. /al (l -#si pe administratorul depo*itului de m#r$uri i l pl#ti ca s# le dea calul i tr#sura lui cu dou# locuri. Nu putea atepta p)n# la trenul urm#tor. Tre+uia s# scape de !ar" p)n# nu (i pierdea r#+darea i o lovea, +a poate chiar o ucidea. !ar" ar#ta ca un oarece plouat. 7i se sim,ea cea mai $rumoas#, cea mai atr#-#toare, mai teri+il# $emeie din lume. % Ai nevoie de haine uscate, spuse /al, c)nd intrar# (n ora. ?nde locuieti4 o (ntre+#, (n timp ce d#dea +ici cailor. % !# (ntorc la ma-a*in. Am nite lucruri acolo.

&e $apt, nu avea nimic3 se -)ndea s# (mprumute ceva de la Bannah. 7i s# (nceap# am)ndou# s# ticluiasc# costumul ei. 1Toat# lumea se (m+rac# ele-ant de !ar,ea cea Aras#0, spusese /al. 7i (i spusese ce aveau s# $ac#. Tre+uiau s# se (nt)lneasc# la ase la hotelul .aint >ouis. P)n# atunci, el avea s# $ac# toate aran:amentele. .e va costuma i se va masca. Recep,ia de nunt# va $i un +al tipic pentru !ar,ea cea Aras#. .osise mar,ea (n-#duin,ei, ultima *i de pl#ceri lumeti (naintea celor patru*eci de *ile de a+stinen,# i umilin,# ale Postului !are. Creolii o numeau !ar,ea cea Aras#, !ardi Aras. !ardi Aras. Tot oraul era (n s#r+#toare. Nimeni nu lucra (n Ne@ 5rleans de !ar,ea cea Aras#. Triste,ea, serio*itatea, nu erau (n-#duite. Nici +olnavilor nu li se permitea s# se (ncrunte, i una din le-endele oraului spuneau c# niciodat# nu pioase de !ardi Aras. !ar" !acAlistair se scul# *)m+ind. .oarele de:a r#s#rise i de pe str#*i se au*eau sunete de s#r+#toare. Pocnitorile pocneau sec, e'plod)nd3 +#ie,ii chiuiau i stri-au. Atmos$era se potrivea cu starea de spirit a lui !ar". Toat# lumea tre+uia s# s#r+#toreasc#. Era *iua ei de nunt#. Rochia ei de nunt# at)rna (n dosul uii. % Costum de +al mascat, ordonase /al. % Costum de +al mascat, stri-ase ea c)nd i o ar#tase doamnei 5=Neil. >e va spune celor de la pensiune despre c#s#toria ei m)ine, dup# nunt#, c)nd va veni s# i ia lucrurile. Nu voia s# i strice lui Padd" &evlin !ar,ea cea Aras#. 7i nici nu voia ca amintirea $uriei sau triste,ii lui s# i strice nunta. Bannah i Al+ert tiau. Ieri, c)nd /al o l#sase la u#, aler-ase (n ma-a*in, e'ta*iat# de $ericire. Bannah o a:utase s# i ticluiasc# costumul. 7i Al+ert o condusese acas#. Cei doi RincG urmau s# i atepte (n acea sear# pe /al i !ar" la ei acas#. 1Cu si-uran,# c# ne vom c#s#tori la Catedral#, aa c# vom trece pe la voi (n drumul nostru0, spusese !ar". !ar" se d#du :os din pat i i lu# hainele de nunt# de pe cuier. Erau la $el de $rumoase cum i le amintea. >e r#sp)ndi pe p#tur#. Ciorapii al+i de m#tase, :artierele al+astre, crinolinele cu mar-ini de dantel#. Era tot ce aveau mai +un (n ma-a*in. Rochia era din m#tase al+#, un hi+rid $#cut din cea mai +un# +lu*# a lui Bannah, cu -uler (nalt i m)neci lun-i i o $ust# voluminoas# pe care o cususe !ar". Bannah (i (mprumutase un ac su+,ire de aur cu o camee (n centru, s# l poarte la -)t. % Ceva vechi, spuse !ar", (n timp ce aran:a m)necile rochiei. 7i ceva nou, spuse ea nete*indu i $ustele. Apoi ceva (mprumutat. 7i i prinse cameea de -uler. 7i ceva al+astru, chicoti ea, (ntin*)ndu i :artierele. &es$#cu pachetul de pe lavoar i i m)n-)ie con,inutul. Era v#lul ei de nunt#, dintr o dantel# al+#, ca o p)n*# de p#ian:en i un evantai dintr o dantel# al+# mai -roas#, ataat# pe +e,ioare de $ilde. Pentru !ar" evantaiul era un su+stitut pentru 1ceva vechi0, cum ar $i vrut s# ai+#. &ac# nu i ar $i $ost $urat# cutia, ar $i $olosit evantaiul de dantel# care (i apar,inuse +unicii sau str#+unicii, pe care nu o cunoscuse niciodat#. !asca ei de carnaval *#cea su+ evantai. Era de asemenea din dantel#. Bannah m)nuise cu (ndr#*neal# $oar$ecele, t#ind un al de dantel# i lipind +uc#,ile pe o masc# de ochi, de satin al+. !ar" urma s# $ie (m+r#cat# ca o doamn# spaniol#. 7i ca o mireas#, totodat#. &eodat# sim,i impulsul s# se (m+race imediat, s# se c#s#toreasc# de ur-en,#. P)n# la ora ase i se p#rea a $i o eternitate. &ar /al spusese ase. 7i inten,iona s# $ie o so,ie supus#, nu doar una iu+itoare. Aa c# tre+uia s# atepte. .e (m+r#c# cu rochia ei maron i co+or( la micul de:un.

C)nd intr# pe u#, Reill" cel t)n#r (i arunc# un pumn de $#in# (n $a,#. !ar" ,ip#, +#t)nd din m)ini, s# alun-e norul de pra$ al+. % Nu ,i am spus s# nu mai arunci $#in# (n cas#4 stri-# doamna 5=Neil. ns# r)dea p)n# i ea. 8#ina era r#sp)ndit# peste tot, (n p#rul ei, pe podea, pe $a,a lui Padd" &evlin, (n urechile i pe spr)ncenele lui Reill" cel +#tr)n. /#duva o a:ut# pe !ar" s# i perie $usta. % &ac# a avea a *ecea parte din $#ina risipit# de !ardi Aras mi ar a:uta s# coc un an (ntre-, morm#i ea. E un o+icei -roa*nic i nu -#sesc nimic amu*ant. !ar" era de acord cu ea. &ar apoi, dup# micul de:un, iei cu Padd" i cu cei doi Reill" i i schim+# p#rerea. Toate str#*ile, de la cea mai pric#:it# p)n# la cele mai ele-ante, erau pline de tot $elul de lume, de la cei mai s#raci, p)n# la cei mai +o-a,i. <#r+a,i, $emei, copii, al+i i ne-ri, to,i costuma,i, to,i masca,i, to,i (n dispo*i,ie de carnaval, to,i plini de $#in#, unii purt)nd s#cule,e de $#in#, al,ii $r#m)nt)nd o (n m)ini. Aler-au, r)deau, ,ipau, chiuiau, to,i p#reau nite copii la :oac#, cu (ntrea-a ener-ie i incontien,# a copil#riei. Cur)nd !ar" se pomeni i ea arunc)nd $#in# (n siluete (m+r#cate (n animale, (n diavoli, (n (n-eri, (n vr#:itoare, indieni, puitori de capcane, clovni, re-i, -enerali, eroi, montri, pira,i. Rochia ei maron era al+# toat#, ca i -enele. .e separase de mul,ime, dar asta nu avea nici o importan,#. &e !ardi Aras, toat# lumea din Ne@ 5rleans era (n intimitate. 5ricine era prietenul oricui. ?n +#r+at (m+r#cat (n $emeie cump#ra calas uri de la un v)n*#tor de strad# pentru to,i cei din apropiere. 5 $emeie mascat#, (n :iletc# i ciorapi, s#ruta pe oricine. ?n om pe picioroan-e arunca $#in# de la (n#l,ime, i tranda$irii de pe peretele de al#turi p#reau acoperi,i de *#pad#. Prin $erestrele i uile deschise se au*ea mu*ic#, ca i de la violonitii din col,ul str#*ii i de la piratul cu un cercel (n ureche care suna din -oarn# la col,ul cel#lalt. /eselia e'ploda pretutindeni. Par#*i improvi*ate de che$lii m#r#luiau c)nt)nd. 5amenii su$lau (n trompete, sunau din clopo,ei, $luierau, +#teau (n to+e i (n ,am+ale. Era *-omot, culoare, $rivolitate i che$. !ardi Aras. Cur)nd dup# orele paispre*ece, !ar" se (ntoarse la pensiune. <ine dispus#, ciu$ulit#, cu che$. 5amenii spuneau c# urma o parad# real#. Cu un car ale-oric. Anul trecut carul repre*entase un coco cu capul mo+il. Cei ce de$ilau aruncau (ntotdeauna dulciuri mul,imii. Era impresionant. >ui !ar" (ns# nu i p#rea r#u s o piard#. Inten,iona s# $ac# o +aie, s# i spele i s# i usuce p#rul, s# se pre-#teasc# de nunt#. !ar" (i acoperise capul, umerii i rochia cu cuvertura de +um+ac de pe pat, s# le $ereasc# de $#in#. /oia s# $ie proasp#t#, curat#, nep#tat#, pentru /al. &oar panto$iorii ei ar-intii, cu t#lpi noi, erau al+i de at)ta mers prin $#in#, dar asta nu avea importan,#. >a recep,ia hotelului (i trase cuvertura din cap (ntin*)ndu i o unui servitor uluit, (n uni$orma hotelului. Acesta se nimeri s# $ie de $apt un oaspete (n costum de +al mascat. % &omnul .aint <rKvin m# ateapt#, (i spuse ea unuia dintre recep,ioneri. /re,i, v# ro-, s# l anun,a,i c# sunt aici4 Aa cum promisese, /almont $#cuse toate aran:amentele pentru seara aceea. Recep,ionerul chem# un valet. % 5mul acesta o s# v# duc# la domnul .aint <rKvin, domnioar#. !ar" (l urm# $#r# s# stea pe -)nduri. % Nu m# incit# deloc, spuse recep,ionerul. Ima-inea*# ,i o t)r$# (m+r#cat# (n al+, ca o vir-in#. N are nici $orme. N a da un +an pe ea. % .aint <rKvin e, oricum, o persoan# ciudat#, spuse cel de al doilea, cu hainele lui scli$osite i $elul lui $andosit de a $i. &ac# nu l a $i v#*ut cum m)nuiete spada, m a $i (ntre+at dac# e cu adev#rat +#r+at sau nu.

>a +#taia valetului, /al deschise ua. i *)m+i lui !ar" c)nd o v#*u (m+r#cat# (n rochie al+# i v#l. % Intr#, dra-a mea i $# cunotin,# cu prietenii mei. 8#cu o plec#ciune ad)nc#, apoi o lu# pe !ar" de m)n#, conduc)nd o (n su$ra-erie. n (nc#pere se a$lau (nc# trei +#r+a,i. ?nul era un Pierrot, cel#lalt Napoleon <onaparte, cel#lalt era un preot, (ntr un col, al (nc#perii se ridicase un altar, al#turi o mas# cu acoperitoare de dantel# i dou# s$enice de ar-int, (n $a,a ei, pe podea, se a$lau dou# perne. % /al, spuse !ar". Nu (n,ele-. % Bai, porum+i,a mea, n ai $ost (nc# pre*entat#. &omnilor, $ace,i cunotin,# cu lo-odnica mea, domnioara !ac Alistair. Cei trei +#r+a,i se (nclinar#. !ar" *)m+i, $#c)nd o reveren,#. % /al spuse ea, tr#-)ndu l de m)nec#, credeam2 Catedrala2 Bannah i Al+ert ne ateapt#2 /al (i puse un de-et pe +u*e. % Te (neli, porum+i,a mea. Nu (n,ele-i cum re*olv#m noi, creolii, lucrurile astea. 5 nunt# ,inut# de !ardi Aras e di$erit# de celelalte. !ai pu,in $ormal#. Pentru c# (n timpul Postului !are nu se $ac nun,i, Catedrala e (ntotdeauna $oarte ocupat# (n *iua asta2 Nu i aa, p#rinte4 Preotul apro+#, d)nd din cap, i morm#i ceva ce !ar" nu putu (n,ele-e. Nu (n,ele-ea nimic din ceea ce se (nt)mpla. /al p#rea un str#in, (m+r#cat (n haina aceea de satin i pantaloni +u$an,i p)n# la -enunchi, de culoarea narcisei -al+ene, cu revere i manete din cati$ea al+astr#, +rodate cu $ir de aur i m#r-ele de topa*. /ocea i -esturile lui (i p#reau lui !ar" la $el de str#ine, arti$iciale, ca i hainele lui. 7i o trata de parc# ar $i :ucat un :oc, nu de parc# ar $i urmat s# devin# so, i so,ie. Tre+uie s# $ie ceva (n le-#tur# cu prietenii #tia ai lui, ceva ce o s# mi e'plice mai t)r*iu. El este /al i (l iu+esc i am (ncredere (n el. !ar" (l l#s# s# i dea masca :os i s o conduc# (n col,ul cu altarul3 (n-enunche odat# cu el, la comanda lui3 repet# cuvintele pe care o puse preotul s# le repete3 (i (ntinse m)na i l l#s# s# i introduc# veri-heta. 7i -ata, erau c#s#tori,i, spuse el. n stil !ardi Aras din Ne@ 5rleans. !ar" (i re,inu lacrimile. Asta nu era nunta din visele ei. /al (i lu# $a,a (n m)ini i i o s#rut#, i mica ceremonie -r#+it# deveni atunci pentru ea cel mai $rumos sacrament. Era so,ia omului pe care (l iu+ea. .e ridicar# am)ndoi odat#, ,in)ndu se de m)ini. !ar" *)m+i i se pre-#ti s# i vor+easc# preotului. &ar (nainte de a putea articula ceva, /al (i slo+o*i m)na din str)nsoare i o ridic# (n +ra,e. % Acum plec#m, prieteni, spuse el, duc)nd o pe !ar" printr o u# din apropierea altarului, pe care o (nchise tr)ntind o cu piciorul (n urma lui. !ar" o+serv# c# se a$lau acum (ntr un dormitor uria. Cele dou# $erestre (nalte erau deschise. A$ar# cerul era rou, str#+#tut de nouri -rei, viole,i. Apusul soarelui colora i aerul din (nc#pere (ntr un ro* (nchis, $#c)nd draperiile de la imensul +aldachin al patului s# par# purpurii. /al (i d#du drumul din +ra,e. i scoase v#lul de pe cap, l#s)ndu l s# cad# pe podea. Apoi (i descheie (ndem)natic corsa:ul i (ncepu s# i m)n-)ie s)nii. !ar" voia s# l roa-e s# atepte, s# i dea timp s# se o+inuiasc# cu locul acela, cu ceea ce se (nt)mplase, cu el (nsui. &ar (i $u imposi+il s# vor+easc#. !)inile lui pe trupul el (i $#ceau inima s# i +at# ne+unete i -enunchii s# i se moaie. Putea doar s# i opteasc# numele, -)$)ind.

% Nu aa ai spus tu, mireasa mea4 C# nu tre+uie s# te iu+esc p)n# ce nu ne c#s#torim4 N ai vrut tu aa4 Aura lui i se plim+a pe -)t, pe nas, pe ureche2 Cu m)inile $#cu s# i lunece rochia de pe umeri. % >a nai+a, manetele astea sunt prea str)nse. &e*+rac# te, !ar" i des$# ,i p#rul. /al (i lu# m)inile de pe trupul ei i !ar" sim,i c# (n-hea,#. 8#cu cum (i spusese, cu mic#ri mecanice. l privi (n $a,#, (i privi ochii i -ura, c#ut)nd o urm# de tandre,e. &ar el nu i (nt)lni privirea. .e lupta s# i dea :os costumul so$isticat. !ar" (i urm#ri mic#rile iu,i, e$iciente, at)t de di$erite de ale unei $emei, i se (n$rico# de masculinitatea lui. C)nd (i trase c#maa peste cap i i v#*u p)ntecele plat, muchii sculpta,i de pe pieptul lui lat, acoperit cu p#r ne-ru, dori s# i simt# cu palmele i cu o+ra:ii asprimea $irelor de p#r, s# i m)n-)ie pielea neted#. Aler-# spre el, cu p#rul despletit drept unic vetm)nt, $#r# s# simt# nici s$ial#, nici ruine. &oar o dorin,# cumplit# s# $ie (nc#l*it# (n +ra,ele lui i aprins# de atin-erea lui. /al r)se, v#*)nd o, contaminat de pasiunea ei. % Ateapt# m#, spuse. 5 duse pe pat i, (n timp ce lim+a lui (i e'plora -ura, (i d#du :os pantalonii i ciorapii. Apoi !ar" sim,i cum o apas# -reutatea trupului lui. nc#l*indu i pielea i inima, (i cuprinse -)tul cu +ra,ele a-#,)ndu se de el, su$ocat# (n valurile dra-ostei care i umpluser# inima de $ericire. i sim,ea m)inile pe trupul ei i $iecare atin-ere o $#cea s# se cutremure. i trecu m)inile prin p#rul, pe pielea lui, pip#indu i -eometria per$ect# a spin#rii, ondula,iile muchilor elastici ai spatelui. !)inile ei descoperir# +#r+#,ia, ador)nd o, $iindc# era a lui. 7i trupul ei t)n#r, puternic, se (ncorda, (ncerc)nd s# se lipeasc# mai str)ns de al lui. Ar $i vrut s# i intre (n piele, s# $ie o parte din el, s# i (mpreune inima cu a lui, i s)n-ele, i r#su$larea i dra-ostea i via,a. % Je suis la tienneOJ, stri-# ea. Apoi, sim,indu se p#truns#, s$)iat# (n dou#, stri-# de durere, a-oni*)nd. P)n# ce (n,elese c# /al era acum o parte din ea, c# ceea ce i provocase durerea era o parte din /al, c# -olul i ne$ericirea pe care le cunoscuse luaser# s$)rit, acum, c)nd ea i /al erau o sin-ur# $iin,#. i au*i propriile suspine i tiu c# pl)n-ea. &e durere, de $ericire, de e'ta*ul de a d#rui dra-ostea pe care o p#strase toat# via,a, t)n:ind dup# cineva care sa o vrea. Apoi /al se ridic# (n -enunchi, tr#-)nd o (n sus, aproape de pieptul lui. % .tr)n-e m#, stri-# !ar". <ra,ele ei (l ,ineau ca (ntr o men-hin#. !)inile lui lunecar# de a lun-ul spatelui ei3 de-etele (i cuprinser# coapsele, (n-rop)ndu se (n carnea ei, tr#-)nd o mai aproape, mai aproape, p)n# ce p#trunse (n ea, mai ad)nc, mai ad)nc, (n timp ce ea ,ipa de durere i de e'ta*ul posesiei, de $ericirea de a $i a lui, de a l sim,i cum devine al ei, atunci c)nd stri-#tul lui de eli+erare se amestec# cu -emetele ei. Continu# s# l ,in# str)ns lipit de ea, p)n# ce /al (i desclet# +ra,ele, (ndep#rt)ndu i le. i co+or( capul i umerii pe pat, apoi se (ndep#rt#. !ar" se sim,ea $#r# via,#, $#r# oase, epui*at# de dra-ostea cheltuit# $i*ic i cea care ,)nea din inima ei. /oia s# vor+easc#, s# i spun# ce sim,ise, dar tia c# nici un cuv)nt nu i putea e'prima sentimentele. Aa c# toat# puterea de e'presie i se concentra (n ochi. /al disp#ruse din vedere. !ar" au*i apa cur-)nd i i l ima-in# sp#l)ndu se. Ar $i dorit s# mear-# la el, s# i spele ea trupul $rumos i puternic i iu+it. &ar era prea r#nit# $i*ic ca s# se poat# mica. 1!ai t)r*iu0, (i spuse ea. Avem tot restul vie,ilor noastre. Poate c# o s# (nve,e s# l i +#r+iereasc#, i (n $iecare diminea,# se va apleca asupra $e,ei lui minunate, plim+)nd +riciul cu -ri:#, s#rut)ndu l dup# $iecare trecere a lamei. !ar" (i trecu lim+a de a lun-ul +u*elor, (ncerc)nd s# i ima-ine*e -ustul +u*elor lui. Apoi /al ap#ru l)n-# pat. !ar" (i ridic# +ra,ele spre el. El se (ndep#rt#.

/#*u c# era de:a (m+r#cat, nu (n costumul lui de curte din satin, ci (ntr un costum domino, cu o cap# cu -lu-#, cu o masc# ce i acoperea :um#tatea de sus a $e,ei. &ominoul lui /al era ne-ru3 dedesu+t purta o c#ma# al+# i pantaloni ne-ri. Ar#ta misterios, aproape amenin,#tor, (n semi(ntunericul camerei. !ar" *)m+i. % Pari periculos, /al. Ca un t)lhar sau un pirat. ?nul cu un croitor +un, desi-ur. El nu r)se de -luma ei. i (ncinse o curea i o sa+ie (n :urul taliei. Apoi se (ndrept# (ncet spre cealalt# parte a patului. Acum r)dea. % Complimentele mele, domnioar#. Ai $ost mai iscusit# dec)t m am ateptat. Inten,ionam s# ,i pl#tesc doi dolari, pre,ul normal pentru o t)r$# normal#, ca lumea. &ar m am hot#r)t c# meri,i mai mult. 5 moned# str#lucitoare de aur c#*u pe s)nii -oi ai lui !ar". !etalul era rece. !ar" $#cu un e$ort i se ridic#. % Nu -#sesc c# e amu*ant, /al, e o -lum# stupid#. El r)se iar#i. % 7i -luma te p#-u+ete pe tine, nu pe mine. ?n $inal neateptat. Cum (,i place +alul mascat acum, mascarada, domnioar#4 Preotul a $ost e'cep,ional de +un, nu cre*i4 !ar" d#du din cap, nevr)nd parc# s# i cread# cuvintele. Nu putea $i adev#rat. ncerc# s# i vad# $a,a, s# se convin-# de $aptul c# nu era adev#rat. &ar dominoul ascundea totul, cu e'cep,ia -urii i +#r+iei. Aura parc# nu era -ura lui, cu +u*ele su+,iri, dispre,uitoare i crude. /al *)m+i, apoi r)se. Apoi plec#. !ar" (i au*i vocea din su$ra-erie; % &omnilor, sper c# nu v am $#cut s# atepta,i prea mult. /# sunt recunosc#tor pentru a:utorul dat (n aceast# amu*ant# arad#. .per c# (mi permite,i s# v# invit la cin# (nainte de +al. % Cina, plus +#utura pe toat# noaptea, pe socoteala ta. /al. Ai spus c# vom avea de ateptat doar cinci minute i au trecut aproape cincispre*ece. R)sul lui /al era voios, ca al unui copil. % A $ost mai distractiv# dec)t m am ateptat. /i o recomand tuturor, dar acum nu mai pot atepta. !i e al nai+ii de $oame. !ar" (i ,inuse str)ns m)inile la urechi. &ar au*i totul. .tr#*ile erau mai a-lomerate, mai *-omotoase dec)t (nainte. 8e,ele mascate erau ascunse de um+r#. C#*use noaptea. 8elinarele str#*ii iluminau costumele siluetelor care treceau pe dedesu+t. Prin uile deschise ale unei ca$enele se r#sp)ndea lumina, (mpreun# cu voioia che$liilor (n-hesui,i acolo. Pe distan,a lun-# dintre $elinare, se putea -hici o mas# mic#toare de umanitate de-hi*at#. !ar" mer-ea de a lun-ul str#*ii Ro"al, prins# de $lu'ul mul,imii. i cuprinsese trupul cu m)inile, trupul care o durea tot, (ncerc)nd parc# s# l prote:e*e de alte lovituri. .e ciocnea de che$lii la $iecare pas, crisp)ndu se de durere, d)nd din coate, str#duindu se apoi s# i $ac# loc, s# (nainte*e. 8a,a i capul (i erau acoperite de v#lul al+ de dantel# i se $erea pe c)t putea de lumin#. ncerca s# i ascund# ruinea. Erau *eci de masca,i (n domino. !ar" se ascundea de c)te ori vedea vreunul3 pl)nsetul ei uor nu se au*ea (n vacarmul din :ur. 8luiere i trompete (i r#sunau aproape de urechi, un +u$on (i *orn#i clopo,eii (n $a,a ei, pira,i i travesti,i o (n$#car# i o s#rutar# prin v#l. !ar" st#tea ca mut#. A:unse (n -r#dinile din spatele Catedralei i se spri:ini de -ardul de $ier, s# nu $ie luat# de valurile mul,imii -#l#-ioase i *+urdalnice. Trecu un trio de pa:i din Renatere, purt)nd tor,e aprinse. 8orma (ncovoiat# a lui !ar" i -r#dinile de alaiuri $ur# iluminate de str#lucirea lor scurt#, neclar#. !ar" (i (ntoarse $a,a. Peste -ard, v#*u dou# $i-uri mascate copul)ndu se.

i aplec# mult capul i aler-#, (n ciuda panicii i a o+stacolelor p)n# ce a:unse la ua Catedralei. n#untru era linite. /eselia des$r)nat# a str#*ilor r#m#sese doar un murmur (ndep#rtat. Era lumin#. Candelele ardeau calme i senine. Era i spa,iu. !ar" era sin-ur#. C#*u (n -enunchi (n $a,a altarului. Apoi (naint#, cu +ra,ele (ntinse, umilindu se. <u*ele ei atinser# pardoseala de piatr#, murmur)nd ru-#ciuni, pentru iertarea i linitirea spiritului ei r#v#it. &up# trei ore tremura (nc#. Trupul (i (n-he,ase p)n# la os. .u$letul (i era -reu, cuprins de disperare. Ru-#ciunile (i r#maser# $#r# r#spuns. >umina candelelor de la altar se micor#, stin-)ndu se. !ar" se ridic# (n picioare, cl#tin)ndu se. % .in-ur#, pl)nse ea. .unetul vocii se pierdu (n spa,iul imens, (ntunecos, al vechiului l#ca. ?n $rison (i cuprinse inima, r#sp)ndindu se apoi (n tot trupul, ca un incendiu. ?ra i $uria (i consumaser# tinere,ea i (ncrederea inocent# (n lumea omului i a lui &umne*eu. i (ndrept# spatele i umerii. i ridic# +#r+ia, s$id)nd soarta, in:usti,ia, disperarea. % Aa s# $ie, stri-# ea. Ecoul (i r#spunse din $iecare col, al Catedralei. Bannah RincG lovi cu lin-uri,a (n $ar$urioara de la ceaca de ca$ea ca s# atra-# aten,ia so,ului ei. Al+ert (i ridic# ochii din cartea pe care o citea. % Ai spus ceva, Bannah4 % Am spus c# sunt (n-ri:orat# pentru !ar". Parc# n ar $i ea. E prea linitit# ast#*i. 7i nu s a dus la +iseric#. Tocmai acum, (n !iercurea de Cenu#OO Toat# lumea care a intrat (n ma-a*in s a mirat c# nu avea crucea de cenu# pe $runte. % Pentru numele lui &umne*eu, la ce te ateptai, Bannah4 A cre*ut c# se c#s#torete i s a p#c#lit. E normal s# $ie deprimat#. 7i eu sunt, de alt$el, dac# nu te deran:ea*#. Am pierdut cea mai mare parte din !ardi Aras st)nd aici i atept)nd o. Contam pe *iua asta, sper)nd s# mi dea vreo su-estie pentru un ta+lou, poate chiar pentru mai multe. % Cred c# acest .aint <rKvin e un porc. % Nu este. !ar" n a (n,eles despre ce era vor+a3 a spus o chiar ea (ns#i. .aint <rKvin e cel mai +un prieten pe care l avem. Nu ne au mai dat doi indivi*i comen*i pentru portrete datorit# lui4 Nu mi a promis c# o s# $ac# tot ce poate ca s# v#d ta+lourile lui .a*erac4 % &up# c)te v#d n a $#cut p)n# acum nimic pentru asta. % /a $ace. Nu era tocmai potrivit s o $ac# de Carnaval. Toat# lumea a $ost prea ocupat#. % &ar acum nu mai este. 5raul e ca un morm)nt. N am avut dec)t cinci clien,i toat# *iua. % Nu i de mirare c# eti indispus#. % Nu sunt indispus#. .unt (n-ri:orat# pentru !ar". % Pentru numele lui &umne*eu, termin#6 Al+ert se (ntoarse la cartea lui. Bannah continu# s# l priveasc#. &up# un minut, Al+ert (i ridic# iar#i ochii din carte. % >as o +alt#, Bannah, o ru-# el. Cu !ar" totul o s# $ie (n re-ul#. &oar nu l)nce*ete vis)nd la cai ver*i pe pere,i. Are o mul,ime de lucruri cu care s# i ocupe mintea. Nu i cu +aroana chiar (n clipa asta4 % &a. &ar lucrea*#. Are nevoie de o distrac,ie, Al+ert, nu de munc#.

% Nu tiu ce atep,i de la mine, Bannah, (n le-#tur# cu asta. &ac# a ti ce s# $ac, a $ace. % 7i eu asemenea. Bannah RincG se (nela (n le-#tur# cu !ar". Tocmai de munc# avea ea nevoie. Aa c# se pusese serios pe munc# i uit#, pentru moment, de cercul etern de vin# i $urie i auto acu*are care o tortura i (i (ntuneca mintea. % Patru perechi de lustre de cristal. >e ai4 (ntre+# !ichaela. % >e am. 7i (nc# patru perechi (n cel#lalt salon. >e vinde,i en -ross4 % <ine(n,eles c# nu. &oar o pereche odat#. Putem c)ti-a du+lu (n $elul #sta2 Acum, un portret (n ulei, repre*ent)nd un peisa: din >ouisiana, (ncadrat (n ram# aurit#2 5 o-lind# mare, aurit#, cu aplica,ii de email2 !ar" punea $iecare articol pe list#, cum dicta !ichaela. 8#ceau inventarul apartamentului pe care l ocupase Jenn" >ind. <aroana urma s# v)nd# totul a doua *i, la licita,ie, (nainte ca Privi-hetoarea .uediei s# i piard# actualitatea. .pera s# c)ti-e pe pu,in de trei ori +anii pe care i cheltuise pe aceste lucruri. >e cump#rase la pre, redus, special, pentru c# urmau s# $ie $olosite de Jenn" >ind. Ca i Bannah, +aroana o+servase c# !ar" era preocupat#, dar nu i $#cu -ri:i pentru asta. Tre+uiau s# lucre*e rapid, n aveau timp de conversa,ie. Terminar# (nainte de ora nou#. % !er-em la mine s# lu#m cina, spuse +aroana. &ar (nainte de a mer-e vreau s# ,i ale-i ceva pentru tine, !ar". !i ai $ost de un nepre,uit a:utor. !ar" (ncerc# s# proteste*e c# nu $#cuse nimic special, c# nu merita nici o recompens#. Apoi se opri la mi:locul $ra*ei. % 5 s# iau canapeaua verde din camera de toalet#, spuse ea. % Ai -ust. E o pies# $rumoas#. % Aici st#tea Jenn" >ind i i $#cea siesta. nainte de concerte. /alorea*# mai mult ca orice, chiar i dec)t patul. !ichaela *)m+i. 1<un# $at#. /rea s o comerciali*e*e. 8oarte +ine. ?r#sc sentimentalismele0, spuse (n sinea ei. !ar" mer-ea (ncet de la sta,ia de tramvai spre strada Adele. i era -roa*# s# a:un-# acas#, se temea s# nu se repete visele din noaptea trecut#. Apoi (l v#*u pe Padd" &evlin atept)nd o la col, i (ncetini. Nu voia s# vor+easc# cu nimeni. &ar i Padd" o v#*use. Aa c# (i aler-# (n (nt)mpinare. % Poate c# n ar $i +ine s# te duci acas#, !iss !ar". Te ateapt# doi poli,iti. Nu tre+uie s# mi spui ce ai $#cut. 5 s# te duc eu undeva, la alt# pensiune, poate chiar la un hotel. Am ceva +ani. % Nu $i ridicol. N am (nc#lcat nici o le-e. !# duc s# vor+esc cu ei. /ocea lui !ar" era hot#r)t#, $#r# urm# de emo,ie. &ar inima (i +#tea puternic. 5are /almont inten,iona s o persecute4 Cum4 Ar $i putut spune sau $ace orice, i ea nu ar $i avut nici o putere s# l opreasc#. % /# numi,i !ar" !acAlistair4 % &a. Ce dori,i de la mine4 % 5 cunoate,i pe o $emeie, pe nume Iatherine Iell"4 % &a, o cunosc. % Atunci o s# v# ru-#m s# veni,i cu noi, domnioar#, s# identi$ica,i r#m#i,ele. . a sinucis. !ar" lein#.

>ouisa 8erncli$$ l#sase un +ilet pentru !ar". l semnase cu numele ei real i l ae*ase cu -ri:# su+ perna de la patul ei. Apoi se ae*ase cu -ri:# pe len:eria proasp#t# (nainte de a se sinucide, (n timpul *ilei de !ardi Aras. ncercase s# nu $ac# pete. Ae*ase un vas su+ +ra,ul st)n- (nainte de a l str#pun-e cu un cu,ita ascu,it. C)nd !ar" intr# (n (nc#pere, mirosul saltelei (m+i+at# cu s)n-e o $#cu s# se su$oce. % Iar v# vine s# leina,i, domnioar#4 !ar" (n-hi,i (n sec. % !i e +ine, min,i ea. Poli,istul (i (ndrept# lanterna spre pat. .)n-ele era o pat# imens# (ntunecat#. Nu era deloc rou, -)ndi !ar", mirat#, 1(ntotdeauna am cre*ut c# s)n-ele e rou0. Nu se putu uita la >ouisa. % Aceasta este Iatherine Iell"4 insist# poli,istul. !ar" (i $or,# ochii s# priveasc#. /oia s# stri-e; 1Nu, asta nu este prietena mea. Prietena mea era plin# de via,#. Asta e doar o replic#, o du+lur#, o $i-ur# de cear#, o -lum#.0 Trupul mort nu p#rea s# ai+# vreo le-#tur# cu >ouisa. &ar !ar" o putuse totui identi$ica. % Aceasta este Iatherine Iell"4 !ar" d#du la o parte o uvi,# de p#r r#t#cit# pe $runtea (n-he,at#. % ! a ru-at s# i spun >ouisa, *ise ea. Numele ei era >ouisa 8erncli$$, i i e'ersa -amele timp de dou# ore (n $iecare *i. % /re,i s# spune,i c# asta nu i Iatherine Iell"4 % Nu. Nu asta vreau s# spun. 5 identi$ic ca $iind Iatherine Iell". Poli,istul o conduse pe !ar" (n salon. % 5 h)rtie pe care tre+uie s# o semna,i. Apoi o s# v# dau scrisoarea pe care v a l#sat o. .emna,i aici. !ar" (i m)*-#li numele, (n -ra+#. Finu timp de un minut (n m)n# scrisoarea >ouisei, tem)ndu se s# o deschid#. &ac# scria acolo c# ea, !ar", era vinovat#, c# dac# s ar $i -)ndit s# o a:ute pe >ouisa, nimic nu s ar $i (nt)mplat4 18ie ce o $i0, (i *ise ea. 18aptul e (mplinit. Nu simt altceva (n a$ar# de $urie. Nici m#car durere pentru >ouisa. Aa c# n o s# m# doar# nici vina mea0. Rupse plicul su+,ire. &ra-# !ar", C)nd i am spus domnului <assin-ton despre copilul pe care (l purtam, mi a $#cut acte pe cas# i mi a dat o sut# de dolari ca s# scape de mine. Te ro-, $olosete +anii ca s# m# trimi,i acas#. &oamna 5=Neil are adresa. ,i las casa ,ie. Ai $ost cea mai +un# prieten# pe care am avut o vreodat#. Am (ncercat s# las lucrurile (n ordine pentru tine. mi pare r#u c# te deran:e* at)t. Nu mi pare r#u c# mor. &ra-ostea prietenei tale, Iatie Iell". P. .. <anii sunt (n cutia cu otrav# pentru o+olani. Nimeni nu va a:un-e acolo (naintea ta, s# i $ure. E o moned# de aur. N o muca s# ve*i dac# nu i $als#. Ba6 Ba6 7i actele pe cas# sunt acolo. !ar" (mp#turi scrisoarea. % Tre+uie s# a$lu cum s o trimit acas#. !# pute,i a:uta4 % 5 s# v# d#m numele unui antreprenor de pompe $une+re. !ar" acoperi $a,a >ouisiei cu o +atist#. Apoi plec# cu poli,istul. >uase cu ea cutia cu otrav# de o+olani. n diminea,a urm#toare (i spuse v)n*#torului de la licita,ie c# $rumoasa canapea verde pe care se odihnise Jenn" >ind nu mai era de v)n*are.

A dou# *i era vineri. Atept# p)n# ce Padd" i cei doi Reill" se duser# la lucru, apoi (i spuse doamnei 5=Neil c# pleac#. Nu voia scene peni+ile de r#mas +un. % &ar unde te duci, !ar"4 (ntre+# v#duva. Cineva o s# vrea s# tie. % .pune i domnului &evlin s# nu m# caute. .# nu vin# la ma-a*in i s# nu mi vor+easc# dac# m# vede pe strad#. .pune i2 spune i c# m# m#rit. /#duva v#*u e'presia ri-id# a lui !ar" i nu mai puse (ntre+#ri. >ui !ar" nu i p#sa ce credea doamna 5=Neil. 7i nici ce va sim,i Padd" &evlin. >as# l s# su$ere. Era doar un +#r+at. Tre+uia s# pl#teasc# pentru ceea ce i $#cuse /almont .aint <rKvin, pentru ceea ce domnul <assin-ton (i $#cuse >ouisei. Ar $i voit s# ai+# puterea s# $ac# s# pl#teasc# lumea (ntrea-#. CARTEA A PATRA. <aroneasa era (nc)ntat# de re*ultatul licita,iei. Cum se i ateptase, c)ti-urile erau mult mai mari dec)t costurile ini,iale ale mo+ilelor $olosite de Jenn" >ind. !ar", de asemenea, era (nc)ntat# c# nu v)nduse canapeaua. /ineri o transportase la Carrolton i o aran:ase (n su$ra-erie3 pe dat#, mica (nc#pere c#p#t# o not# de distinc,ie. Ima-ina,ia lui !ar" se puse (n micare, ima-in)ndu i camera cu alte mo+ile, covoare, draperii. Acest +rusc interes $u ca un (nceput de de*-he,. .e eli+era c)te pu,in din -hea,a, mu,enia i amor,eala ce o cuprinseser#. 7i cea mai mare parte din mul,imea ce luase parte la licita,ie era (nc)ntat#. Chiar dac# pl#tiser# un pre, mai piperat, plecau de acolo cu un lucru pe care (l doriser#, $ie din cau*a asocierii cu Privi-hetoarea .uediei, $ie datorit# calit#,ii sau $rumuse,ii acestuia. <aroana nu cump#rase dec)t cele mai +une lucruri pentru $aimoasa ei musa$ir#. !arie >aveau era mul,umit# $iindc# s$enicul pe care l cump#rase era ultima pies# de care avea nevoie ca s# (ncheie munca la care se (nh#mase, la cererea lui /almont. i trimise un mesa: la hotel. !esa:ul suna ast$el; 1>a mine acas#. 5ra patru. !arie0. % Te ai comportat ur)t, /al, spuse ea, (n loc de salut. % Ce vrei s# spui4 (ntre+# el repede. Chiar i re,eaua de in$orma,ii a lui !arie >aveau n ar $i putut a$la de $arsa pe care i o :ucase lui !ar" !acAlistair. .au de $aptul c# se sim,ea prost dup# ceea ce $#cuse. n $ond, !ar" meritase asta, av)nd (n vedere $elul (n care (ncercase s# l trie*e. Cu toate acestea n ar $i tre+uit s# i o pl#teasc# chiar (n $elul #sta. ?n preot $ictiv i un altar $ictiv erau o +las$emie. % Pro$i,i, spuse !arie. &e mine i de prietenia noastr#. !i ai l#sat o scrisoare cu instruc,iuni de parc# a $i $ost servitoarea ta. Apoi, dup# mai mult de dou# luni, te ai (ntors i nu te ai deran:at nici m#car s# vii s# m# ve*i. A tre+uit s# ,i trimit eu vor+#. /al se aplec#, cu m)inile pe -enunchi, pre*ent)ndu i dosul drept ,int#. % <ate m#, spuse el, r)*)nd. Bai, +ate m# +ine. Ai dreptate i (mi pare r#u. !arie (l i*+i cu piciorul (n dos, $#c)ndu l s# se r#stoarne. n ciuda e$ortului, /al c#*u, lovindu se cu capul de suportul de +uteni de l)n-# c#min. !ar-inea hainei (i lu# $oc de la c#r+unii aprini. !arie (l privi nep#s#toare (n timp ce se lupta s# stin-# $l#c#rile. /al o privi, cu un *)m+et :alnic. % Cred c# ,i ai luat revana, spuse el. !arie (i (ntoarse *)m+etul. % Acum vom servi o ca$ea i ,i voi spune ce am $#cut pentru tine. &up# ce turn# ca$eaua, !arie deschise cutia de pe mas#. % Aici e contractul de plaYa-e pentru CKcile &ulac, spuse ea, des$#ur)nd documentul. E mult mai -eneros dec)t cele (ntocmite pentru al,ii i nu se ridic# la suma e'trava-ant# o$erit# de

tine. Tre+uie s# l semne*i i s# l le-ali*e*i3 CKcile a acceptat -aran,ia mea c# vei respecta termenele. &es$#ur# h)rtiile una c)te una, ae*)ndu i le (n $a,#. % Msta e dreptul pe casa din strada .aint Peter, (n apropiere de Rompart. E de:a pe numele ei, aa cum ai vrut tu2 Asta e chitan,a pentru sclavi2 pentru tr#sur#2 pentru cai2 pentru chiria anual# la -ra:duri2 Aici e eviden,a +anilor cheltui,i pentru mo+il# i decora,ii2 Aici sunt scrisorile de la ne-ustorul din Paris i copii ale scrisorilor mele c#tre el2 Asta i lista de plat# pentru (nc#rcare i transport2 7i asta i autori*a,ia dat# de tine +#ncii ca s# mi eli+ere*e $ondurile. % Ia le. !# o+osesc toate astea. Cutia e un dar de la mine. !arie (mp#turi documentele i le (ndes# la loc, (n cutie. /al o prinse de m)n# i i o s#rut#. % !ii de mul,umiri, re-ina mea. Ai uitat doar un sin-ur lucru. Te am ru-at s# ,i ale-i o +a-atel# i pentru tine. 5chii (i r)deau. Chiar nu pot s o v#d4 !arie (i des$#cu -ulerul de la rochia roie de stam+#. Purta un colier de diamante i smaralde. % Ne-ustorul din Paris mi a $ost $oarte o+li-at. .# te $ereti s# mai dai m)n# li+er#, /al, chiar i unui vechi prieten. % Am p#strat chitan,a. ,i con$irm# dreptul de proprietate. Eu l am comandat, de $apt. !arie (l s#rut# pe o+ra:i. % ?n milion de mul,umiri, spuse ea. Tre+uie s# $i costat tot at)ta (n $ranci. /al (i drese vocea. % Av)nd (n vedere circumstan,ele, cred c# mi este permis s# mai cer o ceac# de ca$ea. n timp ce o sor+ea, !arie iei din +uc#t#rie, apoi se (ntoarse cu un pachet mare, (nvelit (n h)rtie. % <#iatul t#u de la planta,ie a adus asta, chiar (nainte de a veni tu aici. A spus c# tu l ai cerut. % <un. /al (i -oli ceaca, o puse deoparte i rupse h)rtia de am+ala:. % Astea sunt copiile pe care le am adus de la Paris. In-res, Prudhon, &avid. n special &avid. Puse o copie a portretului lui &avid, 1!adame RKcamier0, deasupra celorlalte. % Aa vreau s# arate CKcile, spuse el. /a tre+ui s# i -#seasc# o croitoreas# +un#. !arie lu# copia de pe mas#. .e (ncruntase. Col,urile -urii i se l#sar# (n :os, a sup#rare. % ntreci m#sura, /al3 nu mi place. Ce i cu :ocurile astea de a (m+r#catul4 % E destul de uor de (n,eles, !arie. &etest corsetele i crinolinele. Trans$orm# $emeile (n nite o+iecte arti$iciale. ?it# te la desenele astea. Numai acum cinci*eci de ani 9 poate chiar trei*eci 9 $emeile ar#tau mult mai +ine dec)t le ai v#*ut tu vreodat#. ?ite c)t de simplu i -ra,ios e stilul #sta. Acum se numete stil Empire sau &irectoire. Msta e stilul mo+ilei pe care am comandat o. n stilul #sta o s# se (m+race CKcile c)nd va sta acas#. !arie d#du din cap c# a (n,eles. !ai era totui (ncruntat#. % 8oarte +ine, /al. Asta i rolul unei plaYKe, s# i plac# patronul ei. CKcile o s# :oace rolul Josephinei, dac# asta vrei. &ar nu mi ai r#spuns la (ntre+are. Nu la cea mai important# parte a ei. Ce se (nt)mpl# cu tine4 Aud tot $elul de lucruri. Ce rol :oci4 Tot mai multe dantele pe la manete, tot mai multe pariuri pe tot $elul de lucruri prosteti, mai mult# +#utur#, masc# i $urie. Msta nu eti tu. 7tiu lucrul #sta. &e ce vrei s# pari ridicol (n mod deli+erat4 n ce :oc te ai +#-at4 /al p#li. &e la n#ri i p)n# la col,urile -urii, precum i su+ spr)ncene, ridurile (i devenir# deodat# vi*i+ile;

% Ai vor+it cu cineva despre asta, !arie4 % Nu sunt eu prietena ta4 N am spus nimic nim#nui. /al o apuc# de umeri, privind o ad)nc (n ochi. % ,i :ur c# ,i a e'plica dac# ar $i posi+il. &ar nu pot. Asta e o parte din via,a mea pe care nu o pot deschide $a,# de tine. Pot doar s# ,i cer s# ai (ncredere (n mine i s# mi p#stre*i secretul. E necesar s# $iu privit ca cel mai mare tont din >ouisiana. Nu ,i pot spune de ce. Pot doar s# te ro- s# nu mi strici reputa,ia i s# m# ier,i c# mi o sap. !arie (l privi ad)nc pe /al (n ochi. 7i l v#*u aa cum era, cum nu se ar#tase nim#nui, hot#r)t i dedicat unei cau*e (n care credea cu toat# $iin,a lui. 1E un adev#rat +#r+at0, -)ndi ea, i i p#ru r#u c# nu deveniser# aman,i. Nete*i cutele de su+ spr)nceana lui, cu un de-et puternic. % Putem avea (ncredere unul (n altul, spuse ea. Era o $#-#duial# solemn#. % !arie6 Tre+uie s# vor+esc chiar acum cu tine. Jeanne Courtena", acum Jeanne Araham $u primul client (n ma-a*in (n acea diminea,# de s)m+#t#. !ar" era sin-ur#. 1&ac# spune un sin-ur cuv)nt despre /almont sau despre portretul lui, am s# (ncep s# pl)n-0, -)ndi !ar". 1N o s# m# pot a+,ine0. Trecuser# numai trei *ile de la de*-ust#toarea c#s#torie (n +#taie de :oc. % <un# diminea,a, Jeanne. Eti $oarte $rumoas#, spuse ea. % &a, da, tiu. !arie, tre+uie s# mi spui. E adev#rat, nu i aa4 Fi ai cump#rat o cas# (n Carrolton. !ar" se $#cu mic#. Casa devenise de:a re$u-iul ei, dup# ce petrecuse numai o noapte acolo. Nu voia s o (mpart# cu nimeni, nu voia nici m#car s# se a$le de e'isten,a ci. Numai Bannah tia de asta. % Cum ,i a venit ideea asta, Jeanne4 Jeanne chicoti. % Ce viclean# eti, !arie. E secret4 N am s# spun la nimeni. % Cum ai au*it4 Cine ,i a spus4 % Nimeni nu mi a spus. Pot s# $iu i eu a-er# la minte, asta i. /oiam canapeaua scumpei de Jenn" >ind, dar v)n*#torul mi a spus c# nu mai era de v)n*are. Apoi am v#*ut cum era (nc#rcat# (ntr o c#ru,# i am trimis un servitor s o urm#reasc#. /oiam s o cump#r de la oricine, pl#tind oric)t, de (ndat# ce voi a$la cine este cump#r#torul i unde locuiete. Ima-inea*# ,i ce surpri*#, !arie, c)nd am a$lat c# era a ta. 7i (nc# (n Carrolton. Povestete mi despre casa ta. C)t de mare este4 &e c)nd o ai4 Cine locuiete acolo cu tine4 !ar" (ncerc# s o tempere*e. % E $oarte mic# i o+inuit#, i locuiesc acolo doar de o *i, spuse ca, repede. Ai au*it de noua mod# la Paris, Jeanne4 !#nui al+astre, de un +leu pal. Bai s# ,i ar#t culoarea. Jeanne nu se l#s# dus#. % /reau s# ,i v#d casa, !arie. Ai s# m# lai s o v#d, nu i aa4 % 8irete, c)nd va $i -ata voi $i +ucuroas# s# ,i o ar#t2 oh, uite o pe Bannah. Fi o aminteti pe doamna RincG, nu i aa, Jeanne4 !ar" (i arunc# lui Bannah o privire plin# de (n,eles, apoi spuse; % Ai nevoie de mine, nu i aa4 /or+ise (n en-le*#, rar, s# (n,elea-# Jeanne. &in ne$ericire Bannah nu se prinse. % Nu, deloc, spuse ea vesel#. % <un, spuse Jeanne. Am eu nevoie de !arie, doamn# RincG. 5 s# i permite,i s# vin# cu mine, nu i aa4 Apoi (i *)m+i lui !ar". % ?ite ce american# +un# vor+esc acum, c)nd o practic cu domnul Araham, !arie.

% <un#, +)l+)i !ar". % Acum s# mer-em. Am +ir:arul a$ar#. !ar" ced#. 7tia c)t de tenace putea s# $ie Jeanne. !ai +ine s# termine cu vi*ita asta odat#. % !# (ntorc (ntr o or#, Bannah. Tr#sura din $a,a ma-a*inului era de un verde (nchis, cu mar-ini aurii. ?n +ir:ar, i el (ntr o livrea verde (nchis m#r-init# cu auriu, st#tea sus, pe capr#, $olosind +iciul ca s# alun-e mutele ce i s)c)iau pe cei doi cai suri. C)nd le v#*u pe Jeanne i !ar" ieind din ma-a*in, un +#iat (n livrea, un al+, s#ri de pe stin-hia din spatele tr#surii, repe*indu se s# le deschid# ua. Jeanne (i +#-# capul (n tr#sur# i spuse; % !ill", du te i ascunde te undeva p)n# m# (ntorc, ordon# ea. 5 camerist# t)n#r# iei (n $u-# din tr#sur#, (ndrept)ndu se spre centrul comercial. Jeanne se (ntoarse spre !ar", *)m+ind. % I am dat o pe !iranda (napoi, mamei. 7i pe asta o cheam# tot !iranda, numai c# nu mi place s# i spun aa. 7i e mult mai +un# dec)t prima. Am +#-at $rica (n ea. Chicotind (nc)ntat#, Jeanne urc# (n tr#sur#. !ar" o urm#. % >a Carrolton, spuse Jeanne. Apoi (nchise $ereastra, s# nu le aud# +ir:arul. % Nu i aa c# i ic, !arie, echipa:ul meu4 7i eu sunt (n parte (m+r#cat# (n verde. Ai o+servat, nu i aa, c# mar-inea rochiei mele e verde, la $el i +otinele. E aa p#cat c# po,i -#si at)t de -reu vreun motiv ca s# $oloseti tr#sura. Toat# lumea mer-e a*i pe :os. !ar" se $#cu comod#, l#s)ndu se pe spate, atept)ndu se la tipica $lec#real# a lui Jeanne despre mod# i $rivolit#,i. 8u uluit# c)nd Jeanne o apuc# de +ra,, str)n-)nd o disperat#; % !arie, e -roa*nic, tre+uie s# m# a:u,i. C#s#toria ei era un de*astru, spuse Jeanne. Dill Araham n o iu+ea. % 7tiam c# eu n o s# l iu+esc niciodat#, dar nu m am (ntre+at dac# el o s# m# iu+easc# pe mine. Aveam at),ia cavaleri care m# iu+eau. Credeam c# i el e unul dintre acetia. &ar nu e, !arie, nu e deloc. !ar" (ncerc# s o opreasc#, dar nu reui. Jeanne insista s# i povesteasc# cele mai intime am#nunte din via,a ei de $emeie m#ritat#. >una de miere $usese $oarte e'citant#. R#m#seser# doar ei doi, (ncuia,i (n camer#, i nu aveau nimic de $#cut (n a$ar# de dra-oste. Araham se +ucura de ea, (i pl#cea s# i m)n-)ie pielea, s# se :oace cu s)nii ei, s# i perie p#rul lun-. &ar nu voia s# i m)n-)ie cel#lalt p#r, p#rul ei privat, chit c# Jeanne (i spusese s# o $ac#. Nu $#cea tot ce i cerea ea, ci numai ce voia el. 7i la (nceput totul $usese (n re-ul#, $iindc# el se e'cita repede i o (m+r#,ia cu o vi-oare ardent#. &e ase ori pe *i, chiar mai mult uneori. At)ta c)t $useser# (ncuia,i (n camer#. &ar dup# ce trecu s#pt#m)na, lucrurile se schim+ar#, (ncepu s# $ie mai interesat de a$acerile lui dec)t de ea. Nu voia ca ea s# i stea (n poal#, s# l descheie, s# se $rece de el, invit)ndu l. /enea (n dormitorul ei de trei ori pe s#pt#m)n#, (ntotdeauna la aceeai or# i (n aceleai *ile; mar,i, :oi i s)m+#t#. 7i nici m#car nu i d#dea :os c#maa de noapte. % i $ace datoria, nu $ace dra-oste, !arie6 /rea s# i d#ruiesc un $iu, nu m# vrea pe mine. <un#, Jeanne, pam, pam, pam, de dou#*eci de ori i -ata. Nu s#rut#ri, nu m)n-)ieri, nu :ocuri. Nimic pentru mine. Nu pot suporta asta. 7i nici nu va avea un $iu de la mine. !arie >aveau (nc# (mi mai $ace p#rul. mi vinde pra$uri contra concep,iei. &ar -ris -ris ul ei nu mi schim+# so,ul. !arie, tu tii cum sunt, cum am $ost. T)n:eam dup# *iua (n care voi a$la misterul dra-ostei, (n care voi putea sim,i pe trupul meu m)inile unui +#r+at, nu pe ale mele proprii, (n care voi putea $ace tot timpul dra-oste. Acum tiu ceva despre dra-oste. 7tiu c# am avut dreptate, c# aveam

nevoie de dra-oste, de trupul unui +#r+at aproape de mine, (n trupul meu. Acum, c)nd tiu, e chiar mai r#u c# nu am parte de asta. Am nevoie, !arie. Am nevoie s# $iu iu+it#. !ar" ,inea m)inile lui Jeanne (ntr ale ei. Era sin-urul lucru pe care l putea $ace. Con$iden,ele lui Jeanne o $#ceau s# se simt# prost. Tre+uia s# i e'ercite toat# puterea de voin,# s# i alun-e amintirile c#rora (nc# nu le putea $ace $a,#. .e uit# pe $ereastr# i v#*u hotelul Carrolton. !ul,umi Cerului. % Jeanne, tre+uie s# ne -r#+im. Aproape am a:uns. Tre+uie s# deschid $ereastra i s# i spun +ir:arului unde s# (ntoarc#. &oar nu vrei s# te aud#. 7i deschise $ereastra, mai (nainte ca Jeanne s# $i putut ar-umenta. % <ir:ar, +ir:ar, ia o la dreapta, dup# col,, chiar (naintea hotelului. Apoi mer-i de a lun-ul cl#dirii i am s# ,i spun eu c)nd s# te opreti. i str)nse m)na lui Jeanne. % Ai s# ve*i c)t de aproape de hotel e casa, spuse ea. /ocea (i era totui prea t#ioas#, ca a unei $emei care ar vor+i cu un copila. % &ar e per$ect#, !arie6 stri-# Jeanne c)nd v#*u interiorul casei. Aler-# apoi dintr o camer# (n alta. n ciuda st#rii ei, !ar" se sim,i (nc)ntat#. % 5 s# $ie per$ect#, cel pu,in aa cred. Tre+uie s# mai cump#r mo+il#, s# (nlocuiesc unele lucruri pe care le am -#sit aici. Perdelele astea, mai (nt)i. /reau ceva mai colorat. Credeam c# poate2 Jeanne i o rete*#; % &ar asta n are importan,#. Ai canapeaua asta -ro*av# a lui Jenn" >ind i ai un pat mare i $rumos. Cu o saltea din acelea moi, cum au ap#rut acuma, nu i aa4 .e ae*# pe pat, s#lt)ndu se. !ar" (i mut# privirea. nc# mai vedea salteaua cea veche cu ori+ilele pete de s)n-e care o acopereau (n cea mai mare parte. Jeanne veni l)n-# ea, (i (ncon:ur# talia cu +ra,ul, o s#rut# de dou# ori pe o+ra:i, apoi de trei, de patru. % !arie, tu eti prietena mea, cea mai +un# prieten#. Nu i aa4 Nu contea*# c# ai plecat de la noi de acas#, eu (nc# te mai iu+esc. 7i tu m# iu+eti, nu i aa, !arie4 Nu vrei s# $iu ne$ericit#. .pune c# nu vrei. /ocea (i era copil#reasc#, lin-uitoare. % .i-ur c# nu vreau, Jeanne. mi pare cu adev#rat r#u c# eti ne$ericit#. ?rmar# o du*in# de s#rut#ri2 % 7tiam c# ai s# m# a:u,i, !arie, e'clam# Jeanne, acum pe un ton de om matur. N o s# $ie nici un deran: pentru tine, $iindc# eti plecat# toat# *iua. Este un +#r+at, !arie, unul chipe i puternic, i (mi optete lucruri minunate la ureche c)nd dans#m. I am promis c# o s# i -#sesc un loc unde s# ne (nt)lnim, undeva unde s# nu ne a$le nimeni. % Nu6 !ar" o d#du pe Jeanne la o parte. % Nu, nu po,i veni (n casa mea. % &ar, !arie, unde m a putea duce4 Nu pot lipsi prea mult. .ervitorii i ar spune domnului Araham. 7i to,i +anii mei sunt la el, !arie. Nu mi pot cump#ra o cas#, ca tine. Tre+uie s# m# a:u,i, !arie, tre+uie. 5 s# (nne+unesc dac# nu -#sesc un +#r+at care s# m# iu+easc#, pe cineva (nalt i puternic i chipe, s# l simt cu de-etele, cu -ura mea, cu trupul meu, s# m# atin-# i s# m# ,in# (n +ra,e i2 % 5prete te, Jeanne. Am spus nu, i nu r#m)ne. % &ar eti prietena mea. !# iu+eti.

% Nu at)t de mult. N o s# mi murd#resc casa, i patul meu n o s# miroase a +#r+at. % n,ele-, uier# Jeanne. /rei pe cineva rece ca i tine. Nu i de mirare c# patul t#u nu miroase a +#r+at. Nici un +#r+at n o s# te vrea. Eti uscat# i ri-id#. Nici m#car n ai trup de $emeie. Cine i ar dori s# te ,in# (n +ra,e4 1/almont .aint <rKvin0, (i veni lui !ar" s# stri-e. 1<#r+atul pe care tu l ai vrut i nu l ai putut o+,ine.0 &ar (i (n-hi,i vor+ele. 8iindc# Jeanne avea dreptate. El n o dorise. /rusese doar s# i +at# :oc de ea. % !ai +ine ai pleca, Jeanne. 5 s# iau tramvaiul i o s# m# (ntorc (n ora. Nu mai avem ce ne spune. % Ai putea s# te r#*-)ndeti. % Niciodat#. Fi o :ur. N o s# te las (n casa mea. % Eti crud# i rece, !arie. Nu tiu de ce am cre*ut c# suntem prietene2 Crud# i rece. Jeanne plec#, tr)ntind ua. !ar" se t)r( p)n# la pat i i acoperi capul cu +ra,ele. Nu voia s# se -)ndeasc# la nimic. &ar -)ndurile d#dur# n#val#, apri-e. Cum de o putuse :udeca pe Jeanne4 7i ea avea aceleai dorin,e, aceeai $oame de dra-oste. /oise ca /al s# o posede. Numise asta dra-oste, (i spusese c# (l iu+ete. &ar se (ndr#-ostise de o siluet# cu umeri lar-i din $a,a unei case romantice, cu coloane, de pe o planta,ie. Ce $el de emo,ie era asta4 Nu merita s# $ie numit# dra-oste. 7i apoi, c)nd era cu el, c)nd se sim,ea $urat# de $ericire i dra-oste, oare nu era din cau*# c# (i ima-inase de:a -ustul +u*elor lui, atunci c)nd le privea mic)ndu se i vor+ind4 5 chestiune de piele -oal# atin-)ndu se de piele i ar*)nd de dorin,a de a $i atins#. Pasiune. >u+ricitate. Instincte animalice. Nu dra-oste. 1Pro+a+il c# el a recunoscut demonul pe care eu l am de-hi*at (n dra-oste0, -)ndi !ar". 1!i a dat ceea ce ceream de $apt, o acuplare scurt#, $renetic#, (mperecherea dintre un mascul i o $emel# (n c#lduri. Ca i caprele din Irish Channel. ntotdeauna m# pre$#ceam c# nu le v#d. !# o$ensau. Ce doamn# mai eram. C)nd, de $apt, nu am $ost niciodat# di$erit# de ele (n ad)ncul meu0. Continu# s# se pedepseasc#, auto$la-el)ndu se. Apoi stri-#; % Nu6 7i se ridic# (n picioare. Nu era numai vina. ei. Ea nu cedase chem#rilor trupului. Ar $i $ost tentat#, ar $i vrut s o $ac#, da. Atunci, la lac, (n ploaie. &ar nu o $#cuse. El o tr#dase, el o min,ise, se pre$#cuse c# o ia de nevast#. Ea se (nelase c)nd (i spusese c# (l iu+ete. 8usese necinstit# cu ea (ns#i. &ar acum tia. El $usese un tic#los care i manipulase emo,iile, indi$erent c)t erau de adev#rate. 5 (nelase cu +un# tiin,#, $olosindu se de i-noran,a ei. 7i apoi r)sese de ea. 8usese :osnic. !erita s# i $ie ruine pentru ceea ce sim,ise, nu pentru ceea ce $#cuse. Ruinea era a lui. 7i de*onoarea. !ar" se (ntinse pe spate. n pat. i spri:ini capul de perna >ouisei. % 7i dac# o s# am un copil4 spuse ea cu voce tare, d)nd -las spaimei celei mai ad)nci. Ce o s# $ac atunci, >ouisa4 Ar $i tre+uit s# i dau casa ta lui Jeanne4 i (n-ropa $a,a (n pern#. % 5h, >ouisa, mi e team# c# n o s# am cura:ul t#u. /reau at)t de mult s# tr#iesc. Bannah RincG era mai a-itat# dec)t o v#*use !ar" vreodat#.

% .unt aa de $ericit# c# te ai (ntors. Te am ateptat. N ai s# -hiceti niciodat# cine a $ost aici, !ar". Nici (ntr un milion de ani. CKcile &ulac. A venit la nici *ece minute dup# ce ai plecat tu, !ar"6 Ai o+servat vreodat# c)t de mult seam#n# cu prietena ta, Jeanne Courtena"4 Cre*i c#4 2 !ar" d#du din cap. % 7tiu si-ur. !ama lui CKcile a $ost concu+ina lui Carlos Courtena". % /ai6 Cred c# ar $i mai +ine s# nu i spunem lui Al+ert. 7tii cum e. % CKcile (i voia partea din pro$it4 % Nu. &impotriv#. A comandat dou#*eci de costume. Nu doar rochii, ci tot $elul de mantale i :achete i aluri i alte lucruri care s# li se asorte*e. Nu i a p#sat de pre,. Cineva (i d# +ani. 7i o cas#. 5 s# devin# o concu+in#. Ca i mama ei, cred. ,i dai seama ce (nseamn# asta pentru noi, !ar"4 5 s# avem de lucru i dup# ce se va s$)ri se*onul. Nu va tre+ui s# (nchidem atelierul i s# concediem croitoresele. &ou#*eci de costume complete 5 s# ne sc#ld#m (n +ani. % <un. /reau s# mi iau mo+il#. % Totui e o situa,ie deose+it#. Nu avem nici un model, nici un tipar, numai desenele astea. !ar" recunoscu pe dat# mapa lui /almont. i duse m)na la -)t s# nu i se vad# artera *+#t)ndu se. >a urma urmei nu era trea+a ei. CKcile tia ce $#cea. CKcile tia s# procede*e mai +ine, nu cum $#cuse ea, s# i spun# doar c# iu+ete. % <onsoirOP !ichie, spuse CKcile. /al r#mase (n pra-, privind o. CKcile st#tea pe o canapea &irectoire. Cotul ei st)n- se re*ema pe dou# perni,e de cati$ea. <ra,ul drept i se odihnea (ntins pe o parte a trupului ei culcat pe canapea, atin-)ndu i -enunchiul pu,in ridicat. Era (n picioarele -oale. Purta o rochie din m#tase $in#, al+#, cu un decolteu ad)nc, p#trat, i un cordon su+ s)nii scoi (n eviden,# i a+ia acoperi,i de ,es#tur#3 s$)rcurile ro*e ale s)nilor se vedeau clar prin m#tase. Rochia avea m)neci scurte, uor +u$ante, i o tren# separat# era ataat# la spate de cordonul de su+ s)ni. Trena (i acoperea trupul i -enunchii, c#*)nd (n $alduri -ra,ioase p)n# pe podea. &e o parte a canapelei, un trepied (nalt de +ron* sus,inea o 1lamp# a lui Aladin0 (n care ardea ulei par$umat. .cena era inspirat# din portretul lui &avid, 1!adame Recamier0. E'cept)nd $aptul c# CKcile era mult mai $rumoas# i parul (i c#dea (n valuri ne-re i lucioase pe umeri i pe spate, p)n# la perna de cati$ea de pe canapea. % <onsoir, CKcile, spuse /al. Acum te po,i rela'a. C)t timp ai po*at (n $elul #sta4 CKcile (i (ntinse +ra,ele i picioarele, o$t)nd de pl#cere. Era ca o pisic#. % 8oarte mult, spuse ea. !# +ucur c# ai venit. % 7i eu m# +ucur. /al privi de :ur (mpre:ur studiind (nc#perea mic#, $rumoas#, (n auriu, rou i al+, apreciind e$orturile pline de -ri:# i -ust ale lui !arie >aveau. Ar $i putut $i $oarte +ine una din camerele (mp#r#tesei Josephine la !almaison. Chiar i tranda$irii din vasele (nirate pe toate mesele p#reau variet#,i din -r#dinile de la !almaison. /al (i de*+r#c# haina, l#s)nd o s# cad# pe un scaun. .e a$und# (ntr un scaun moale, ad)nc. % A dori un a+sint amestecat cu ap# rece, spuse el. CKcile se ridic#. i petrecu trena peste +ra,, (ndrept)ndu se spre o u# din spate.

% ?nde te duci4 .un# dup# o servitoare. Cu si-uran,# c# !arie i a amintit s# an-a:e*e servitori. % >e am spus s# ne lase sin-uri (n aceast# prim# noapte. A pre$era s# te servesc eu (ns#mi. /al *)m+i. % Cum vrei. Adu sticla i un ulcior cu ap#. 5 s# +eau pro+a+il mai mult. CKcile iei s# i le aduc#. !ersul (i era o oper# de art#. .e (ntoarse aduc)nd o tav# cu o cara$# umplut# cu un lichid verde i un ulcior de ar-int cu ap#. 7i un pocal de cristal l)n-# un vas mare plin cu $asole roie i ore*. % A*i e luni, spuse ea. H)m+i, ae*# tava pe m#su,a :oas# l)n-# m)na dreapt# a lui /al, apoi se ae*# (n -enunchi, cu o micare $luid#. !)inile (i descriau arcuri -ra,ioase (n timp ce mesteca +#utura lui /al. i (ntinse pocalul, ,in)ndu l cu am+ele m)ini. Aestul $#cu s# i se ridice s)nii plini. % 8oarte $rumos, spuse /al, (n timp ce lua +#utura. 5 s# ,i spun acum ce vreau de la tine, CKcile. Ia loc, $# te comod# i ascult#. . ar putea s# te surprind#. % Cred c# nu, !ichie. Cunosc $oarte +ine dorin,ele +#r+a,ilor. CKcile (l privea drept (n ochi (n timp ce vor+ea. 8#r# nici un $el de cochet#rie. /al *)m+i. % Eu nu cunosc $oarte +ine $elul de via,# numit plaYa-e. 7i nici nu mi am propus s# l a$lu. Ceea ce vreau, CKcile, este un $el de ascun*#toare, un loc (n care s# nu $iu nevoit s# -)ndesc, s# pl#nuiesc sau s# vor+esc. 5rdinea, $rumuse,ea i linitea lipsesc din via,a mea, ca i din a celorlal,i. ncerc s# -#sesc ceva din toate astea (n aceast# cas#. % n,ele-, !ichie. % Pentru &umne*eu, ai s# mi mai spui mult aa4 Numele meu e /almont. /al, dac# pre$eri. CKcile $u surprins#. 8u i mai surprins# c)nd /al (i lu# $urculi,a i o (ntre+# unde era cina ei. % Am m)ncat, spuse ea. % ,i place s# m#n)nci4 vru /al s# tie. % Nu (n mod deose+it, r#spunse ea, mir)ndu se de ce l interesa asta. % P#cat. E o mare pl#cere. 7i era evident c# lui (i pl#cea. Cur)nd nu mai r#mase nici urm# de $asole roie cu ore*. % !ai vrei !ich2 /almont4 % Poate mai t)r*iu, nu acum. !arie a pre-#tit masa4 % &a. Eu nu -#tesc. /al *)m+i. % ! am -)ndit c# nu -#teti. Ce $aci, CKcile4 Ce te interesea*#4 % &e ce vrei s# tii4 % 5 s# petrecem destul timp (mpreun#. /reau s# tiu ce ,i place. % .unt o plaYKe, domnule. ?n ornament $rumos (n linitea dumneavoastr# stil &irectoire. /oi $ace tot ce v# place. 5 s# v# aprind ,i-#rile, o s# v# servesc +#uturile, o s# po*e* pe canapeaua dumneavoastr#, o s# particip la orice $el de $ante*ii amoroase care v# trec prin cap. N o s# mi scot la iveal# -)ndurile sau emo,iile pentru amu*amentul dumneavoastr#. Ceea ce (mi place, al#turi de dumneavoastr#, este s# $iu o :uc#rie scump# i deose+it#. /al $u luat prin surprindere de calmul lui CKcile i o$ensat de $elul (n care (i respin-ea interesul. &e la (nceput, aro-an,a ei (l intri-ase i l incitase. Nu se atepta s# continue dup# ce contractul $usese semnat. i scarpin# +#r+ia, -)ndindu se. &e $apt, la ce se ateptase4 >a o oa*#4 ?n simulacru de cas# $#r# responsa+ilit#,ile c#s#toriei4 5 $emeie $rumoas#, e'citant#, care s# l adore $#r# s# i cear# s o iu+easc# la r)ndul lui4 Reali*# c# nici el nu tiuse la ce se atept#. Nu -)ndise dincolo

de hot#r)rea de a o aran:a pe CKcile (ntr o locuin,# care s# i satis$ac# lui (nclina,iile estetice. >e-#tura i ar $i (nt#rit reputa,ia de om c#ruia (i place s# tr#iasc#3 apoi, casa de pe strada .aint Peter ar $i $ost un loc unde nu mai tre+uia s# i :oace rolul. .e uit# la e-oista lui concu+in#. % /or+eti en-le*a, CKcile4 % &estul de +ine. % Atunci am s# $olosesc o e'presie en-le*easc#. .e pare c# am)ndoi trecem printr o (ncurc#tur#. 1ncurc#tur#0 era un cuv)nt ne$ericit pentru $elul de via,# care (n cur)nd se sta+ili (n c#su,a, colivie +i:uterie de pe strada .aint Peter. Era, (n cea mai mare parte, $elul de via,# a lui CKcile. /al petrecea pu,ine nop,i acolo. Nu prea st#tea (n ora acum, c)nd se*onul se (ncheiase. Planta,ia (i reclama pre*en,a. Tre+uia suprave-heat# recolta de trestie de *ah#r i pl#nuit# c#l#toria prin 1re,eaua clandestin#0. >a $iecare *ece *ile, sau o s#pt#m)n#, cump#ra sclavi i i trimitea la <enison. &up# licita,ie (ntotdeauna petrecea c)teva ore $#c)nd scrim# cu Pepe >ulla, maestrul spaniol, la Academia lui de pe Aleea <ursei. .crima era la mod#3 i se potrivea cu rolul de $andosit al lui /al. &e asemenea, (i men,inea $orma, $iindc# nu avea po$t# s# $ie r#nit (n vreun duel, din lips# de antrenament. Apoi ap#rea la o lupt# de cocoi, la o cas# de :oc, la teatru sau la <urs#. n cele mai moderne costume aduse de la Paris. Pe la mie*ul nop,ii sim,ea c# i a terminat *iua de lucru. Aa c# se putea duce la CKcile. 7i nu $#cea un secret din asta. .e pre$#cea c# se +ucur# de invidia +#r+a,ilor din :ur. C)nd a:un-ea la CKcile, coniacul (i era de:a pre-#tit. <ea primul pahar ca pe un leac, s# i spele -ustul coclit al serii. Apoi urma ca$eaua, apoi iar un coniac, pe care (l sor+ea (ncet, (n timp ce $rumuse,ea linitit# a camerei (i p#trundea prin nervii (ncorda,i. ?neori vor+ea. Adesea t#cea timp de o or# sau mai mult, dup# care d#dea +ine,e i se interesa de +un#starea lui CKcile. C)nd voia linite, CKcile st#tea nemicat#. ntotdeauna (n-ri:it#, $rumos (m+r#cat#, mirosind e'citant i l)n-# un candela+ru de ar-int cu mai multe +ra,e, aa (nc)t /al s# se poat# +ucura de vederea ei. Nu i $#cea pro+leme (n le-#tur# cu t#cerea lui, nici cu multele *ile i nop,i pe care le petrecea $#r# el. Avea propriile ei -)nduri, propriile ei activit#,i, satis$ac,iile ei speciale. 5 torturau Courtena" ii, Jeanne Courtena" Araham (n mod special. Jeanne a$lase despre ea i /al (nainte ca acesta s# apuce s# vin# la casa ei a doua oar#. !arie >aveau (i povestise. &e $iecare dat# c)nd !arie venea s o coa$e*e, Jeanne insista, voind s# a$le detalii3 chipurile $#r# tra-ere de inim#, !arie (i divul-a in$orma,ii despre via,a (m+elu-at# a lui CKcile, pe care i o asi-ura /al. 7i repeta +)r$ele oraului despre ardenta lor le-#tur# se'ual#, (n$lorind o i ea. &up# aceea alimenta dorin,a de r#*+unare a lui CKcile, descriindu i reac,iile $urioase ale lui Jeanne. !intea lui CKcile se des$#ta ca la un +anchet. C)nd i c)nd se -)ndea la /almont. 5 interesa $iindc# era pentru ea un mister tot at)t de mare c)t era i ea pentru el. Permanent constituia o surpri*# pentru CKcile. i trimitea vor+# c# vine, cel pu,in cu dou#spre*ece ore (nainte. .pre deose+ire de cele mai multe plaYKe, CKcile nu tre+uia s# $ie permanent disponi+il#. &in c)nd (n c)nd (i trimitea daruri const)nd din $lori i dulciuri, la $el i mamei lui CKcile. Asemenea -ri:# dep#ea puterea de (n,ele-ere a lui CKcile. 7tia doar c# depresiunea mamei ei

trecea pentru o *i sau dou#, sau trei, dup# primirea darurilor. 7i nu putea $i alt dar mai mare pentru CKcile. !ai presus de orice o iu+ea pe mama ei. /al o (ntre+a pe CKcile dac# voia s# se culce cu el, dei am)ndoi tiau c# o plaYKe avea dreptul s# i re$u*e patronul doar dac# avea acea indispo*i,ie lunar#. CKcile (i $olosea iscusin,a de a $ace dra-oste ca s# i arate aprecierea $a,# de -enero*itatea lui. 8a,# de ea i (n special $a,# de mama ei. 8usese (nc# din copil#rie (nv#,at# cum s# se $ac# pl#cut# unui +#r+at din punct de vedere se'ual. Trupul ei era la $el de suplu i puternic ca al unei dansatoare. &e-etele ei cunoteau $iece loc sensi+il de pe trupul unui +#r+at i descoperiser# centrele de e'cita,ie ale lui /al. 7tia cum s# l rela'e*e, cum s# l stimule*e, cum s# i prelun-easc# i cum s# i accelere*e pl#cerea. l putea ,ine (ndelun- e'citat sau (l putea rapid satis$ace. .au alterna cele dou# st#ri p)n# ce el a:un-ea (n culmea unei e'cita,ii, necunoscute vreodat#. C)nd (i spunea ce voia, CKcile (i (mplinea voia. C)nd (i displ#ceau anumite ra$inamente de sen*ualitate, ea le (nceta pe loc i nu le mai repeta. .e par$uma, (i da cu uleiuri i i (mpodo+ea trupul, de*-olindu i l pentru el, tiind c# $rumuse,ea ei (i $ermecau i mintea, nu doar sim,urile. 8olosea cuvinte tandre sau triviale, uneori optite, alteori stri-ate, sau o com+ina,ie (ntre cele dou# (n di$erite varia,ii. Nu era niciodat# previ*i+il#. Era chiar mai imprevi*i+il# dec)t (nainte de a i deveni concu+in#. Era se'ualitatea personi$icat#, $ante*ia despre se' a oric#rui +#r+at. 7i totui2 C)nd CKcile (i st)rnea pasiunea cu s#rut#ri, m)n-)ieri, cu -ura, cu lim+a, cu m)inile, cu din,ii, cu s$)rcurile s)nilor, /al tia c# numai el era cel e'citat cu adev#rat, c# pasiunea lui CKcile era o pre$#c#torie ma-ni$ic#. 7i c)nd era (n culmea erec,iei sau (n e'ta*, (n mi:locul pl#cerii copleitoare inima lui (nsin-urat# era p#truns# de un $ior de -hea,#. i spusese c# nu are dreptul s# cear# mai mult de la CKcile. Primea e'act ceea ce voise, un re$u-iu i o satis$#c#toare partener# de pat. Nu voise dra-oste. &ra-ostea dintre un al+ i o persoan# de culoare, (n America, nu putea s# duc# dec)t la o tra-edie. &up# s#pt#m)ni de va-#, nede$init# de*am#-ire, reali*# c# ceea ce (i lipsea era con$ortul. Casa per$ect mo+ilat# era lipsit# de via,#, un mu*eu de stil. Nu era nici con$ort acolo, nici c#ldur# omeneasc#. Nici m#car (n c#ldura patului lui CKcile. /al dorise o linite (mp#rt#it#3 (n loc de asta erau dou# t#ceri distincte. /oise r)s, ar-ument, conversa,ie, descoperire, con$u*ie, (n,ele-ere. Tov#r#ie uman#. &ar per$ec,iunea era rece i incolor#. CKcile (i servi -um+o (ntr o sear#, i /al se -)ndi la -um+o ul pe care (l m)ncase cu !ar" (n centrul comercial al oraului. Acela era, adic# $usese, cel mai +un -um+o din Ne@ 5rleans. A+ia atunci reali*# c)t (i lipseau ceasurile pline, neor-ani*ate, neplani$icate, pe care le petrecuse cu !ar" !acAlistair. R)se de el (nsui. &up# toate acele complicate ara:amente la care apelase ca s# o trie*e, c)ti-ase tot ea :ocul, la urma urmei. Ar $i dat orice ca s o (nlocuiasc# pe des#v)rita CKcile, seduc#tor (ncol#cit# pe canapeaua &irectoire, cu tearsa, ciudata !ar", care c#lca (n +alt# $iindc# voia s# vad# culoarea cerului. Ce -lum# pentru c#l#toritul, educatul .aint <rKvin. .im,ul ridicolului vie,ii (i $usese prea mult adormit. Acum r)dea de el (nsui i asta (l vindeca. Rolul pe care (l :ucase de !ardi Aras era pentru el o culme a comicului, nu ceva de*-ust#tor. ?rm#rirea +o-atei motenitoare din Charleston era o $ars# (nc)nt#toare, nu ac,iunea de*-ust#toare a unui v)n#tor de avere. .e distra cu aa *isele lui insuccese la um+ra c#rora (i reali*a scopurile. !unca lui pentru re,eaua clandestin# era sin-urul lucru serios. &ar nu i secase sim,ul umorului. Continu# s# r)d# de el (nsui. i $#cea +ine.

n acelai timp (n care /al descoperea treptat ariditatea casei stil &irectoire de pe strada .aint Peter, casa din Carrollton devenea un adev#rat re$u-iu pentru !ar". Nu avusese niciodat# o cas# a ei proprie, nici m#car o camer# pe care s# o mo+ile*e aa cum dorea. Casa, pe care o primise (n urma unei tra-edii, deveni cur)nd o surs# de +ucurie, de (ndat# ce canapeaua lui Jenn" >ind $u adus# acolo. Canapeaua $#cea ca restul mo+ilelor din (nc#pere s# arate -reoaie i (nvechite, aa (nc)t !ar" se decise s# le (nlocuiasc#. Interesul de la (nceput se trans$orm# (n hot#r)re, hot#r)rea (n ac,iune, care i l#r-i ori*ontul limitat al vie,ii de toate *ilele. /or+ea cu produc#torii de mo+il#, cu anticariatele, cu tapi,erii, cu importatorii i cu v)n*#torii de licita,ie, pun)nd (ntre+#ri, (nv#,)nd, adesea $#c)ndu i noi prieteni. ?neori d#dea i peste cei vechi. n $iecare *i d#dea o rait# pe l)n-# standurile d#r#p#nate de la mar-inea centrului comercial, studiind $el i $el de o+iecte vechi, descompletate, uneori $urate, e'puse acolo pentru v)n*are. ntr o *i, pe c)nd se t)r-uia pentru o lamp# de alam# aproape intact#, au*i un r)s cald i o voce $amiliar# spun)nd; % .pune i c# ai s# i o a*v)rli (n cap dac# nu ,i o vinde mai ie$tin. Era Joshua, ne-rul acela uria care o dusese la v#duva 5=Neil atunci c)nd nu avea (ncotro s# se (ndrepte. !ar" aproape (l (m+r#,i#. % .unt aa de +ucuroas# c# te v#d, Joshua. Ce ai mai $#cut4 Bai s# lu#m o ca$ea i s# vor+im. % Ei acum, domnioar#, eu tiu mai +ine cum stau lucrurile. Nu putem sta am)ndoi la aceeai mas#. &uce ,i v# sus pe di- i eu am s# aduc ca$eaua, ca i cum dumneavoastr# a,i $i comandat o. % .# ,i aduci una i pentru tine. % Nu v# sup#ra,i, e'ist# ceva mai +un dec)t ca$eaua pentru Joshua. /or+ir# peste o or#. &e $apt !ar" vor+i cel mai mult. At)tea i se (nt)mplaser# de c)nd Joshua o l#sase (n -ri:a poli,istului pe Canal .treet. i povesti despre Irish Channel i !adame Alphande, despre ma-a*in, despre Bannah, Al+ert, +aroan#. Nu i pomeni de /almont. n cele din urm# (i spuse despre cas#. 7i despre >ouisa. i d#dur# lacrimile (n timp ce vor+ea. Nu $#cu nici un e$ort s# i le opreasc#. % &omnioar#2 Joshua era alarmat. % Nu, sc)nci !ar", nu $i sup#rat. N am putut s# pl)n- p)n# acum. /oiam, dar n am putut. ncetul cu (ncetul, 1casa puc#0 prinse culoare, vioiciune i $armec. <anii str)ni de !ar" se duceau pe mo+ile, covoare, draperii. .e -)ndea tot mai pu,in la vremurile (n care voia s# i o$ere aceti +ani lui /al, ca *estre a ei. 8uria pe care o resim,ea (mpotriva lui, ca i a tuturor celor care o n#p#stuiser#, era (nlocuit# de preocuparea pentru cas#. Redevenise vechea !ar", vesel# i entu*iast#. n aparen,#. n interior devenise -ri:ulie, (nv#,ase s# se $ereasc#. Nu mai permitea nim#nui s# se apropie prea mult de ea, de $ric# s# nu $ie iar#i r#nit#. i $#cuse ei (ns#i aceast# promisiune. Era sin-ur# i pre$era s# $ie ast$el. Casa i munca ei erau tot ce avea nevoie. n aprilie, c)nd -r#dinile din Pia,a JacGson $ur# terminate, +aroana se (ntoarse (n 8ran,a. i d#rui lui !ar" cele patru*eci de c#r,i pe care le ,inuse (n apartamentul ei din Ne@ 5rleans. 7i (i v)ndu +i+lioteca din lemn de tranda$ir (n care le p#strase. !ar" nu re-ret# s o vad# plec)nd. 5rele pe care le petrecea cu ea la ca$ea la s$)ritul $iec#rei *ile le putea, acum, dedica pro+lemelor casei.

7i micii -r#dini din spatele ei. Hilele se $#cuser# mai lun-i, i c)nd se (ntorcea acas# de la lucru mai era (nc# lumin#. T#ie capetele plantelor a-#,#toare i cren-u,ele copacilor care at)rnau peste pere,ii -r#dinii i le s#di, trans$orm)nd terenul din $a,a uii ei (ntr un mic parc. Hiua nu i a:un-ea s# $ac# tot ce ar $i vrut. Chiar i atunci c)nd se*onul se (ncheie, ma-a*inul era (nc# destul de a-lomerat ca s# i (n-hit# timpul. .e sim,ea de parc# ar $i $urat ora aceea de la mi:locul *ilei (n care se ducea s# vad# mo+ile i di$eritele accesorii. Avea dup# amia*a de miercuri li+er#3 dar (ntotdeauna tre+uia s# mear-# (n prea multe locuri, s# vor+easc# cu prea multe persoane, s# se uite la prea multe lucruri. &in toate *ilele s#pt#m)nii, miercuri era *iua ei pre$erat#, (i pl#cea s# $ie ocupat# (n $iecare secund#. Apoi era at)t de o+osit# (nc)t adormea pe dat# ce a:un-ea (n pat. Pe dou#*eci aprilie era Patele. !ar" lucra diminea,a (n -r#dina ei i dup# amia*a la ma-a*in. .unetul clopotelor o $#cu s# i aminteasc# de pensionul m#n#stirii, dar (i alun-# amintirea. n via,a ei nu mai era loc pentru practicile reli-ioase. C)nd avusese cea mai mare nevoie de &umne*eu, acesta p#ruse c# nu e'ist#. Acum nu mai avea ea nevoie de El. Nu avea nevoie de nimeni. /almont (ntre+# de !ar" c)nd veni s# i ia portretul. Al+ert (i trimisese ase mesa:e ca s# i aminteasc# de portretul care era -ata. !ar" nu era acolo, (i r#spunse Al+ert. Era li+er# (n dup# amie*ile de miercuri. /al se sim,i i de*am#-it i uurat, totodat#. N ar $i tiut ce s# i spun# lui !ar" dac# ar $i (nt)lnit o. &ar i ar $i pl#cut s o (nt)lneasc#. Al+ert suprave-he (nc#rcarea portretului (n c#ru,a care urma s# l duc# la <enison. n timp ce el i /al al#turi, suprave-heau (nc#rcarea (l (ntre+# pe acesta dac# vor+ise cu +ancherul lui s# i permit# s# vad# ta+lourile colec,iei .a*erac. % &umne*eule, am uitat, domnule RincG. 5 s o $ac chiar acum, p)n# nu uit iar#i. 5amenii mei tiu i sin-uri unde s# mi duc# portretul. 7i o lu# la -oan# pe trotuar. Erau prea multe amintiri le-ate de RincG. /al era +ucuros s# scape de el. n schim+, Julien .a*erac era (nc)ntat s# l vad# pe /al. !ai descoperise un cal de v)n*are. % 5 iap#, /almont, urmaa unor campioni. Nu po,i l#sa s# piar# $#r# urmai un arm#sar ca Nour de H#pad#. Ar tre+ui s# (ncepi s# ,i creti (nvin-#torii de curse, nu s# ,i i cumperi. /al medita la -enealo-ia iepei, ad#u-at# +ine(n,eles la pre,, i o cump#r# pe loc, $#r# s o vad#. Nu i pl#cea Julien, dar avea (ncredere (n el. ?it# cu totul de Al+ert RincG, p)n# ce Julien turn# +#utura (n pahare ca s# pecetluiasc# t)r-ul i toasta; % Pentru $amilia i culorile casei de <enison. Atunci /al (i aminti de Al+ert i i povesti despre acesta lui Julien. Avea noroc, spuse Julien. Acum chiar c# era timpul potrivit s# mear-# la casa $amiliei lui. !ama i sora lui erau plecate, vi*it)ndu l pe $ratele lui Julien la planta,ia acestuia. !)*-#li o not# pentru ma:ordomul casei. % &# i asta pictorului #luia, /al. 5 s# poat# intra (n cas#. % 8ii un prieten devotat i trimite i o printr un mesa-er de al t#u, Julien. I am promis lui Pepe >ulla o lec,ie de umilin,#. Julien (i sun# secretarul i i d#du instruc,iuni (n privin,a notei. Apoi se duse pe Aleea <ursei, cu /al, s# priveasc# (n$runtarea de scrim#. l considera pe .aint <rKvin un m#-ar a$ectat i plictisitor. &ar m)nuia spada ca un (n-er. Julien se (nelase. Celeste .a*erac era la $ratele ei, dar Anne !arie .a*erac se hot#r)se (n ultimul minut s# nu se duc#. Chiar i o vi*it# ca s# i vad# $iul era un stimulent prea puternic,

care i dep#ea depresiunea i o+inuita sin-ur#tate. 7i nevoia de a ve-eta panic, (ntre via,# i moarte, datorat# do*ei crescute de laudanum. Nu (n,elese ce $#cea Al+ert RincG (n casa ei. C)nd acesta (i relat# c# venise s# vad# ta+lourile so,ului ei, (i spuse c# so,ul ei era mort de ani de *ile. Al+ert $u r#+d#tor, dei ardea de ner#+dare s# vad# ce con,ineau ramele dreptun-hiulare um+rite de pe perete, (l $ri-eau de-etele s# tra-# de cordonul draperiilor, s# lase s# intre lumina. E'plic# din nou cine era, de ce $iul ei scrisese nota i ce voia. >ui Anne !arie .a*erac (i venea -reu s# se concentre*e. n $inal (n,elese. % Ah, *ise ea, vrei s# i ve*i pe 8ra-onar*i. Al+ert s#ri (n sus de emo,ie. Nu se atepta s# vad# ta+lourile unuia dintre marii maetri. A+ia (i mai putea aminti c)te ceva din limitatul lui voca+ular $rance*. &#du din cap, apro+ator i vehement. !adame .a*erac $#cu un -est c#tre alcovul din apropierea c#minului; % Acolo este unul. Al+ert se apropie de cordonul draperiei. % Nu6 spuse Anne !arie. Ra*ele de soare (mi r#nesc ochii. Al+ert (i adun# toate resursele de r#+dare i persuasiune. .e l#s# (n -enunchi i implor#. n cele din urm# o+,inu ce voia. Era dup# amia*a t)r*iu i lumina era (n#+uit#. !adame .a*erac clipi dar nu sim,i nevoia s# i acopere ochii. Al+ert respir# ad)nc, s# i revin#. Apoi se (ntoarse de la $ereastr# i privi camera. !o+ila era veche. Aur#ria i vopseaua se terseser# odat# cu trecerea anilor. Cati$elele i +rocartul care acoperiser# scaunele i canapelele se decoloraser#. Ast$el ar#tau (nc# i mai $rumoase3 culoarea p#rea s# p#trund# din ad)nc, dedesu+tul supra$e,ei. Cristalele de la candela+ru lic#rir#, parc# +ucur)ndu se de lumina care le chemase la via,#, i $lorile de pe covorul de Au+usson p#rur# c# (n$loresc. Al+ert nu vedea nimic din toate astea. A)$)ia, trans$i-urat, (n $a,a celei mai ma-ni$ice opere de art# pe care o v#*use sau sperase vreodat# c# ar $i putut o vedea. % Credeam c# vre,i s# i vede,i pe 8ra-onar*i, domnule. Asta la care v# uita,i acum e un Ao"a. 7i nu a $ost al so,ului meu. % /# ro-, madame, v# ro-. Permite,i mi s# m# uit. n vocea lui Al+ert implorarea se amesteca cu venera,ia. % A,i spus c# vre,i s# i vede,i pe 8ra-onar*i. Nu v a,i uitat la ei deloc. /eni,i s# i vede,i, apoi pleca,i i l#sa,i m# (n pace. Al+ert nu putu suporta ideea c# nu va $i l#sat s# se uite dup# po$ta inimii, s# studie*e $iecare centimetru, $iecare um+r#, $iecare detaliu, $iecare urm# a pensulei. .e -)ndi ce ar putea spune ca s o $ac# pe madame .a*erac s# se r#*-)ndeasc#. % Privi,i, doamn#, m)inile din acest portret. Artistul pare s# insiste ca o+servatorul s# le remarce. .unt ne$ireti, aproape imposi+ile. &ar tiu c# totui pot e'ista ast$el de de-ete. 8ata de la ma-a*inul so,iei mele, partenera ei de $apt, are de-etul mic la $el de lun-. !adame .a*erac (ncet# s# l mai tra-# de m)nec#. Al+ert se sim,i (nc)ntat de succesul lui. P)n# ce o sim,i pe !adame .a*erac spri:inindu se cu toat# -reutatea de +ra,ul lui i apoi c#*)nd $#r# cunotin,# pe podea. >einase. % !onstrule6 Ce i ai $#cut doamnei4 !a:ordomul d#duse n#val# (n pra-. % !ichelle6 url# el. RenK6 /alentine6 /eni,i repede. Al+ert reuise (ntre timp s# $u-#.

!ar" tocmai lustruia vasul de ar-int pe care l cump#rase (n *iua aceea c)nd au*i o +#taie (n u#. Atepta s# i $ie e'pediat# o alt# cump#r#tur#, un dulap pentru dormitor, aa c# deschise $#r# s# (ntre+e cine este. ?n domn +ine (m+r#cat, complet necunoscut, st#tea (n pra-. !ar" (ncerc# s# tr)nteasc# ua, $#r# s# reueasc#, $iindc# +#r+atul, mai iute, o opri; % /# ro-, domnioar#, nu vreau s# v# $ac nici un r#u. /reau doar s# v# vor+esc o clip#. Nici m#car nu o s# intru. Era dup# ora opt i era (ntuneric. Nu era o or# la care o t)n#r#, sin-ur# (n cas#, s# vor+easc# cu +#r+a,i necunoscu,i, indi$erent de ,inuta lor. !ar" (mpinse i mai tare de u#. % &omnioar#, v# implor. 7tiu c# nu se cuvine, dar v# pot e'plica. Nu avu (ns# timp s# i e'plice. 5 $emeie m#run,ic#, (m+r#cat# (n ne-ru, ap#ru su+it din spatele lui. % >as# m# s# v#d, stri-# ea. .e aplec#, trecu pe su+ +ra,ul lui (ntins, se repe*i spre !ar", apuc)nd o de manet#, de (ncheietura m)inii, apoi de m)na cu care (mpin-ea ua. &e-etele ei atinser# de-etele lui !ar". % Ea este6 stri-# $emeia. 5 tiu cu si-uran,#. &ra-a, micu,a mea !arie. ncerc# s# o (m+r#,ie*e pe !ar", a-#,)ndu i se de umeri, de -)t, de +ra,e. Era (nsp#im)nt#toare, numai piele i oase, ca un spectru (n ne-ru, cu ochii ne-ri str#lucind pe o $a,# al+# precum creta. !ar" se d#du (napoi, $erindu se. ?a se deschise. % !amanOQ, maman, oprete te, maman. <#r+atul o prinse de talie. % Repede, domnioar#, v# implor. .pune,i i mamei mele c# se (neal#. % /# (nela,i, madame. A,i -reit adresa. Nu v# cunosc, nici pe dumneavoastr#, nici pe $iul dumneavoastr#. /# ro- s# m# crede,i. % Numele, stri-# $emeia. Numele e corect. % E un nume comun, maman. Ascult#. Po,i s# m# ascul,i4 Concentrea*# te, maman, te ro-. 5 s o (ntre+ pe $at#. Acum ascult# ce o s# spun#. !ar" v#*u c# +#r+atul avea lacrimi (n ochi. % Care este numele dumneavoastr#, domnioar#4 !ar" !acAlistair4 % &a, aa m# cheam#. &e ce v# interesea*#4 % Ierta,i m#. E vor+a de mama mea. Crede c# sunte,i cineva anume. /re,i s# i spune,i, v# ro-, c# mama dumneavoastr# (nc# mai tr#iete4 !ar" sim,i un $ior (n cea$#. % !ama mea a murit, domnule. N am cunoscut o niciodat#. A murit c)nd m a n#scut. % !arie, -emu $emeia, *+#t)ndu se s# scape din +ra,ele $iului ei i (ntin*)ndu i +ra,ele spre !ar". <#r+atul o str)nse i mai tare. % &omnioar#, v# ro-, (nc# o (ntre+are. Care era numele de $at# al mamei dumneavoastr#4 % Nu l tiu. E o poveste cumplit#. !ar" sim,i c# i se scur-e tot s)n-ele din trup. .puse repede; % Poate c# v# pot a:uta. /re,i s# ti,i cine sunt. 7i eu vreau asta. Am avut un testament de la mama mea, o cutie de lemn. n#untru era numele !arie &uclos i adresa !#n#stirii ?rsulinelor, Nouvelle 5rleans. % &oamne s$inte6 -)$)i +#r+atul. E adev#rat. .e uit# cu -ura c#scat# la !ar".

% Fi am spus, Julien, ,i am spus. 7i acum uite ce ai $#cut cu (nc#p#,)narea ta. Ai speriat o pe !arie. !ama lui nu i se mai *+#tea (n +ra,e. i *)m+i lui !arie i $a,a ei descompus# deveni deodat# $rumoas#. % &ra-ul meu copil, spuse ea cu +l)nde,e, sunt +unica ta. Te am c#utat at),ia ani. % Nu vre,i s# intra,i4 spuse !ar". Nu tia ce altceva ar $i putut spune. % /# pot o$eri ca$ea, spuse !ar" dup# ce +unica ei lu# loc pe canapeaua lui Jenn" >ind, cu Julien al#turi, ocrotitor. % Nu, mul,umesc, dra-a mea. /e*i ce maniere alese are !arie, Julien4 7i ce $rance*# per$ect# vor+ete4 Ai maniere $rumoase, !arie. A dori un pahar cu ap#. !ar" se uit# la Julien. % &omnul4 % Ce4 5h2 da, mul,umesc, mul,umesc, un pahar cu ap#. !ar" se duse (n mica ei +uc#t#rie i i sp#l# m)inile de urmele l#sate de vasul pe care l lustruise. Apoi turn# ap# pentru oaspe,i. Primii oaspe,i (n casa ei. ntorc)ndu se (n su$ra-erie, ae*# paharul cu ap# pe o m#su,#, l)n-# +unica ei. Puse i o ceac#, l)n-# Julien. % Nu am dec)t un pahar. >ocuiesc sin-ur#, spuse ea. % Numai un pahar, repet# +unica. <iata mieluic#. !ar" sim,i cum spatele (i (n,epenete. Nu sim,ea nevoia s# se scu*e pentru lipsurile din casa ei. Nu i invitase ea pe oamenii #tia. Nu sim,ea nici o a$ec,iune pentru ei. /eniser# prea t)r*iu. % Cred c# ar $i mai +ine s# (ncepem cu (nceputul, spuse Julien. Nici m#car nu m am pre*entat. !# numesc Julien .a*erac, !arie. ?nchiul t#u, Julien. .a*erac. !ar" (ncepu s# spun# ceva, (i (n-hi,i vor+ele i spuse ceva cu totul di$erit. % Numele meu e !ar", domnule, nu !arie. % 5h, nu, spuse Anne !arie .a*erac. !arie. Prima $at# s a numit (ntotdeauna !arie. !ama ta era !arie Christine. Ai s# ai camera ei. Camera lui !arie. Casa va $i iar#i $ericit#, ca mai (nainte. /ino, !arie, hai s# mer-em acas#. i (ntinse m)na spre !ar". Aceasta r#mase (n picioare, $erindu se de atin-ere. % Pot s# v# pun o (ntre+are, madame4 % &ar +ine(n,eles, !arie. % Ave,i o rud#, doamn#, o $emeie de v)rst# mi:locie, pe nume Celeste .a*erac4 % <ine(n,eles. E m#tua ta, $iica mea. Cum de tii de ea4 !ar" o suspectase pe Celeste din momentul (n care Julien .a*erac (i spusese cum (l cheam#. &ar chiar i aa, era un oc s# i vad# suspiciunea con$irmat#. i venea -reu s# cread# c# $usese tr#dat# chiar de sora mamei ei. Tr#darea lui Celeste era mai rea i mai crud# ca a tuturor. !)inile lui !ar" se str)nser# (n pumni. /ocea i se ascu,i de $urie. % Permite,i mi s# v# spun cum de o cunosc pe $iica dumneavoastr#, doamn#. E o poveste lun-# i ur)t#. C)nd am s o spun, ve,i reali*a de ce nu voi putea niciodat# locui (n casa dumneavoastr#. 7i (ncepu cu (nceputul, cu caseta care (i $usese trimis# la coal#, la m#n#stire. 8#r# emo,ie povesti despre moartea tat#lui ei, despre $elul (n care descoperise c# mama pe care o credea a ei era de $apt mama ei vitre-#, despre credin,a ei c# acea caset# are s o duc# la $amilia ei din Ne@ 5rleans. 8usese naiv#, spuse ea, s# se (ncread# (n Rose JacGson, i pl#tise pentru prostia ei.

% N am s# v# povestesc ce (n$ricoat# am $ost, ce de*-ustat#. E destul s# v# spun c# am reuit s# scap din locul acela ori+il. !ar" descrise ama+ilitatea c#lu-#ri,elor, aparenta ama+ilitate a musa$irei lor. % . a o$erit s# m# a:ute, s# mi recupere*e motenirea i +anii. Am $ost $oarte recunosc#toare. Chiar i c)nd mi a spus c# nu reuise s# mi recupere*e +unurile, (i mai eram (nc# recunosc#toare, $iindc# mi a promis c# m# a:ut# s# mi identi$ic $amilia. Numele acelei $emei era Celeste .a*erac. Julien s#ri (n picioare. Cana i $ar$urioara c#*ur# pe podea i se $#cur# ,#nd#ri. Anne !arie .a*erac d#dea din cap. % Nu (n,ele-, spunea ea. Nu putea $i Celeste aceea. Ar $i tiut pe dat# cine eti, !arie. i pl#cea s# m# vad# cum deschideam caseta i i povesteam istoriile $emeilor care au st#p)nit o. Julien o privi pe !ar", cer)ndu i $#r# cuvinte s# ai+# mil# i s# $ie r#+d#toare cu mama lui. % .itua,ia e clar#, mam#, spuse el (ncet. Celeste a tiut. Concentrea*# te i ai s# (n,ele-i. Celeste a tiut. A ,inut o cu +un# tiin,# pe !arie departe de noi. 5 privi iar pe !ar". % Ji-nirea e prea -rea pentru a $i iertat#, domnioar#, (mi ve,i permite s o recupere* (n orice $el posi+il4 /oi $ace tot ce poate $ace un +#r+at, tot ce mi ve,i cere. Julien o implorase, i aceast# postur# era aa de str#in# de $iin,a lui (nc)t !ar" sim,i un tremur de pl#cere. >as# l s# se umileasc#. 8ratele lui Celeste merita s# $ie pedepsit, $iindc# era $ratele ei. % /# implor, domnioar# !acAlistair. /ede,i (n ce stare este mama mea. Crede,i m#, odat# a $ost o $emeie $ericit#, activ#, iu+itoare. 5 mam# minunat#. ?ltimii *ece ani, de c)nd a r#mas v#duv#, au $ost un comar. Am v#*ut cum devenea (ncetul cu (ncetul ceea ce este ast#*i. &e *ece ani se ad)ncete tot mai ad)nc (ntr un (ntuneric pe care nici cei mai +uni doctori nu l pot p#trunde. .in-urul lucru care o interesa a $ost s# v# -#seasc#. N a vrut s# mai iese de ani de *ile din cas#. P)n# ast# sear#. C)nd a venit sin-ur# la mine, s# m# caute, $iindc# numai eu a $i putut o duce la dumneavoastr#, prin intermediul pictorului acela. 5 pute,i readuce la lumin#, domnioar#. 5 pute,i readuce la via,#. /# implor s# veni,i cu noi, s# tr#i,i (n casa care este a dumneavoastr#, cu $amilia dumneavoastr#. &ac# nu v# pute,i iu+i +unica, cel pu,in v# poate $i mil# de ea4 Anne !arie .a*erac continua (nc# s# mai dea din cap. % Nu (n,ele-, repeta ea la nes$)rit. !ar" privi $emeia care (i era +unic#. Nu sim,ea dra-oste, nici m#car mil#. 1Prea t)r*iu0, (i spunea (n sinea ei. 1!i ar $i putut $i mil# de ea, poate chiar a $i iu+it o. >a (nceput. &ac# Celeste m ar $i dus atunci la ea. &ar s au (nt)mplat prea multe. ! am schim+at prea mult. Nu vreau s# renun, la ce am c)ti-at. Casa mea, ma-a*inul meu, li+ertatea mea. Nu i trea+a mea s# o $ac pe madame .a*erac $ericit#. Tre+uie s# m# -)ndesc la propria mea $ericire.0 % /# dau cuv)ntul meu, spuse Julien, Celeste va pl#ti pentru ceea ce a $#cut. !ar" se sim,i iar p#truns# de un $ior de satis$ac,ie. % /oi veni cu dumneavoastr# acum, domnule. &ar nu v# promit c# voi r#m)ne. % /# mul,umesc, domnioar#2 !aman, maman, eti -ata de plecare4 !arie vine cu noi. !adame .a*erac *)m+i. i (ntinse iar m)na lui !ar". &e data asta !ar" i o apuc#. Anne !arie .a*erac adormi (n tr#sur# cu m)na (n m)inile lui !ar", cu capul re*emat pe um#rul ei, s$or#ind uor. H)m+ea. Julien o duse pe +ra,e (n cas#.

% JacSues, (i spuse el ma:ordomului, spune i cameristei s# pre-#teasc# camera domnioarei !arie. A venit acas#. 7i aprinde toate lum)n#rile. Nu va mai $i (ntuneric (n casa noastr#. 5 privi pe !ar" solemn. % /# mul,umesc, spuse el. !# duc s o duc pe mama la ea (n camer#. &ac# m# (nso,i,i vom mer-e am)ndoi s# descoperim caseta dumneavoastr#. ?a de la dormitorul lui Celeste era (ncuiat#. Julien murmur# o (n:ur#tur#. .e d#du un pas (napoi i sparse ua. !ar" respir# (ndelun-, satis$#cut#. H-omotul i distru-erea erau o e'presie per$ect# a $uriei ce o cuprinsese. Camera era o ima-ine a min,ii +olnave a lui Celeste. 8iecare dulap, $iecare sertar, era (ncuiat. Julien -#si un clete i deschise un dulap. >emnul se des$#cu cu *-omot. % ?ita,i v# (n#untru p)n# (l deschid pe urm#torul, spuse el. Respira din -reu, $a,a (i era roie. % &a,i mi cletele, ordon# !ar". l voi deschide eu pe urm#torul. /reau s# o $ac cu m)na mea. Atac# un dulap din lemn de tranda$ir. <ra,ul (i tremura. Era un mo+ilier de valoare, ma-ni$ic. &ar $uria contra lui Celeste (nvinsese. R)se c)nd (l deschise. Julien aduse o lamp#. Caseta era acolo. !ar" se sim,ea e'ta*iat# dar i de*am#-it# totodat#. 8uria (i disp#ruse. Finea cutia (n m)ini. 5 clip# redeveni vechea !ar", t)n:ind dup# o cas# a ei, o $amilie, dup# dra-oste. &ar clipa trecu. Era sin-ur#, se spri:inea pe propriile $or,e, i aa era mai +ine. Nimeni n o putea r#ni. % /re,i s o deschide,i4 (ntre+# Julien. !# (ntorc cu spatele. % Nu -#sesc necesar, domnule. Nu am nimic de ascuns. !ar" puse cutia pe un +irou i i ridic# capacul. % Totul e aici, spuse ea. Apoi v#*u c# Julien se (ntorsese cu spatele. 5 (ntre+# dac# voia s# co+oare (mpreun#, s# discute. !ar" consim,i pe dat#. Erau at)tea de spus. &up# patru ore i trei ceti de ca$ea (i spuser# noapte +un#. !ar" avea o list# cu cele mai apropiate rude; unchi, m#tui, veriori primari. 7i o list# a servitorilor; ma:ordomul, -r#dinarul, vi*itiul, vale,ii, cameristele. .eara urm#toare urma s# se dea un dineu (n $amilie. .e c#*use de acord s# li se adrese*e unchilor i m#tuilor pe numele mic i ei s# i spun# !arie. A$l# de la Julien c# +unica ei era dependent# de un derivat al opiumului, laudanum, i promise c# va $ace tot ce putea ca s# o de*o+inuiasc#. i mai promise c# o s# i spun# 1!KmZre0, diminutivul creol pentru +unic#. &ar nu promise c# va locui permanent (n casa .a*erac3 urma s# vad# cum vor evolua lucrurile. Julien o conduse la ea (n camer#. % H#vor#te ,i ua, spuse el. 5 atept#m pe Celeste a+ia m)ine, dar cu ea nu se tie niciodat#. R#m)n (n casa asta p)n# se (ntoarce. Apoi o s# m# r#$uiesc cu ea. Tu nu va tre+ui s# $ii pre*ent#. &ar !ar" voia s# $ie. ncuie i *#vor( +ine ua. Hecile de lum)n#ri $#ceau camera la $el de luminoas# ca *iua. Era o camer# cu $lori i pan-lici i dantele, o camer# pentru o $at# t)n#r#. 1Camera mamei mele0, -)ndi !ar", i pentru prima oar# reali*# ce se petrecuse. Era (ntr o $amilie, (n $amilia ei. Puse caseta (ntr un $otoliu i o deschise. ?nul c)te unul (nir# lucrurile pe

pat. Evantaiul, medalionul, capul de s#-eat# (n pun-a lui u*at# de piele, muchiul spaniol (nvelit (n dantel#, m#nuile. Ridic# m#nuile i i le trase pe m)n#. 8amilia ei. .e (ntre+# care o+iect $usese cel pus de mama ei (n caset#. Cum o $i ar#tat mama ei4 !KmZre putea s# i spun#. .im,i deodat# nevoia s# vin# mai repede diminea,a. % <on:our, !KmZre, ,i am adus ca$eaua. !ar" ducea tava cu -ri:#. n dormitorul cu draperiile trase nu putea vedea dec)t $orme (ntunecate. .e (ntre+# dac# +uc#t#reasa o au*ise (ntr adev#r pe +unica ei sun)nd clopo,elul. 5 voce din (ntuneric o convinse. % !arie4 !arie, tu eti4 /ino la !KmZre, dra-ostea mea. >as# m# s# te s#rut. % /in imediat. Nu pot s# v#d prea +ine. Aenunchiul lui !ar" se i*+i de piciorul unei mese. Puse tava pe mas#. % !ai (nt)i o s# deschid draperiile !KmZre. Apoi o s# pot a:un-e la tine. % Nu6 Nu pot su$eri lumina2 &a, deschide le, dar numai pe :um#tate. /reau s# te privesc. !ar" (i croi +):+)ind calea spre $ereastr#. Cordonul de la draperii era ,eap#n de ne$olosin,#. Trase +rusc, i perdelele se des$#cur# la ma'im. Cordonul se rupse, r#m)n)ndu i (n m)n#. % mi pare r#u, (ncepu ea, dar +unic# sa o (ntrerupse. % Nu i nimic. Nu i nimic, copilul meu. /ino aici. !KmZre st#tea pe o :um#tate de du*in# de perne. P#rea micu,# i $ra-il#, cu +oneta ei m#r-init# cu dantel# i c#maa de noapte cu -ulerul imens. i (ntinse +ra,ele. !)necile lar-i ale c#m#ii de noapte p#reau nite aripi. !ar" se (ndrept# spre ea i se aplec# s# o (m+r#,ie*e. 5+serv# c# de data asta ochii (i erau limpe*i, orienta,i. Poate c# era momentul s# o intero-he*e. % &ra-a mea !arie, eti tare sla+#. Aveai ce s# m#n)nci4 !ama ta nu m)nca niciodat# destul, indi$erent de c)t o cic#leam eu. ?nde i tava4 Este p)ine i unt4 /reau s# m#n)nci tot, i :am+onul, tot. Pune ,i mult *ah#r (n ca$ea. % &ar e tava ta, !KmZre. Eu am luat de:a micul de:un. % N are importan,#. Ai s# mai iei unul i apoi am s# sun s# mai aduc# o tav#. !#n)nc#, mieluica mea. Asta o s# m# $ac# $oarte $ericit#. !ar" se $#cu c# n o aude. .e sculase de c)teva ore. 7i +rioa de la micul de:un $usese delicioas#. Apoi, voia s# (ntre+e despre mama ei. Cercetase totul (n dormitorul ei, privind $iecare lucru (ndeaproape, $#r# s# -#seasc# (ns# nici o cheie, nici un lucru, nici o carte care s# $i apar,inut mamei ei. % 7i mama mea era sla+#, ca mine4 /rei s# mi povesteti despre ea, !KmZre4 5chii +unicii se umplur# de lacrimi. % C)t mi a lipsit, opti ea. Am iu+it o cel mai mult dintre to,i. Pe !arie Christine. Era cel mai $rumos copil din lume. 5h, am $ost at)t de $ericit# c)nd s a n#scut. &e $apt nu mi ar $i p#sat nici dac# ar $i $ost hidoas#. Am mai avut cinci $ii. Cinci copii, to,i +#ie,i. .o,ul meu era +ucuros. 8iii erau puterea unui +#r+at, spunea el. &ar eu m# ru-am s# am o $at#. Chiar i atunci c)nd doi dintre +#ie,i au murit, m# ru-am ca urm#torul copil s# $ie o $at#. 7i (n cele din urm# ru-#ciunile mele au $ost ascultate. Am avut o pe $rumoasa mea !arie Christine. Nu era roie i pleuv#, nu avea $e,ioara (ncre,it#, ca al,i copii. Pielea (i era al+# ca laptele i capul (i era plin de

p#r ne-ru ca noaptea, cre,, pe $runtea ei dulce. 5chii (i erau, +ine(n,eles, al+atri, cum sunt ai tuturor copiilor, la (nceput. &e un al+astru ad)nc, culoarea panselei. Numai t)r*iu s au (nchis i au devenit c#prui. ncepusem s# cred c# or s# r#m)n# de culoarea panselei. &ar (ntr o *i s au schim+at +rusc. Erau tot $rumoi, i c#prui. !ari, luminoi, pui pe po*ne. Era un dr#cuor, dar unul adora+il. /ocea doamnei .a*erac se estomp#. P#rea c# se pierduse (n amintiri. % Cum era4 (ntre+# !ar", aduc)nd o la su+iect. <unic# sa chicoti. % Era $oarte o+ra*nic#. nc#p#,)nat#. Nu i era $ric# de nimic. 8#cea tot ce $#ceau i $ra,ii ei. .e purta ca un +#iat. Nimeni nu putea (ns# s# r#m)n# sup#rat pe !arie Christine. ntotdeauna r)dea, (ntotdeauna era at)t de $ericit#, de iu+itoare. Tot ce avea de $#cut era s# cear# iertare i cea mai aspr# inim# se muia. P)n# c)nd2 p)n# c)nd2 R)uri de lacrimi (ncepur# s# iroiasc# pe o+ra:ii lui !KmZre. P#reau nite perle transparente. ncepu s# scotoceasc# prin hara+a+ura de pe m#su,a de l)n-# pat. % E timpul s# mi iau medicamentul, !arie. .un# s# vin# /alentine. Ea mi l pre-#tete. !ar" o prinse de m)n#. % /alentine o s# vin# (ntr un minut, !KmZre. Povestete mi despre mama mea p)n# vine. . a $#cut $rumoas# c)nd a crescut4 Cum l a (nt)lnit pe tata4 . au iu+it mult4 Anne !arie .a*erac (i (ntoarse capul. ?merii (i tremurau, cum era *-uduit# de suspine. % Nu pot, nu mai pot vor+i. E prea mult# lumin#, m# dor ochii. /alentine6 Tra-e draperiile6 !# doare inima, /alentine. &# mi medicamentul. !ar" l#s# m)na +unicii, ae*)ndu i o pe pat, al#turi. Apoi se scul# cu o smucitur# i p#r#si (nc#perea. l -#si pe Julien (n +i+lioteca (n care vor+iser# cu o sear# (n urm#. % Nu pot r#m)ne aici, anun,# ea. N o s# mear-#. Am $#cut ce mi a,i cerut, domnule. I am dus tava, i am *is !KmZre, am l#sat o s# m# s#rute. Acum c# s a sculat, a sunat dup# laudanum. N o s# $iu in$irmiera unei opiomane. 5 s# muncesc, cum am $#cut i mai (nainte, i dup# pro-ram o s# m# duc la propria mea cas#. Julien o implor# s# ia loc, s# re$lecte*e, s# se calme*e. % Nu se poate vindeca (ntr o *i, !arie. .pune mi, te a recunoscut4 % &a, i s a +ucurat s# m# vad#, sunt convins# de asta. !i a spus c# tre+uie s# m#n)nc de:unul ei $iindc# sunt sla+#. .punea c# mama mea nu m)nca niciodat# destul. Apoi am ru-at o s# mi povesteasc# despre mama3 a vor+it un minut i dintr o dat# a (nceput s# i caute doctoria i s# stri-e s# (nchid draperiile $iindc# o dor ochii, con$und)ndu m# cu camerista ei. Julien o apuc# pe !ar" de +ra,. % /rei s# spui c# draperiile erau trase4 % &a, eu le am tras. % 7i ,i a dat voie4 % <ine(n,eles. Era (ntuneric ca noaptea (n camer#. Julien (i duse am)ndou# m)inile la piept. % 8ata mea dra-#, e un miracol. &raperiile acelea n au mai $ost trase de ase ani. Reali*e*i ce (nseamn# asta4 !ar" o$t#. % ncerci s# m# prin*i (n curs#, asta (nseamn#. Ascult#, domnule, nu sunt $#r# inim# m# +ucur c# m a l#sat s# deschid +lestematele acelea de draperii. &ar tre+uie s# m# -)ndesc (nt)i la mine. Eram mai $ericit# (nainte.

% Te ro-, ascult# m#, !arie2 !ar". N o s# m# cert cu tine. >as# m# numai s# ,i vor+esc despre mama ta. /rei s# a$li despre ea, nu4 % <ine(n,eles. % Atunci o s# ,i spun. !arie Christine a $ost cea mai (nc)nt#toare i mai insuporta+il# creatur# care a pus vreodat# piciorul pe p#m)ntul #sta. Nu era $rumoas#, dei to,i o s# ,i spun# c# era. Ar#ta ca cele mai multe $ete creole, cu tenul al+, cu p#rul i ochii ne-ri. Ceea ce o $#cea deose+it# era spiritul ei. /oia s# tie totul, s# (ncerce orice, s# $ac# orice. Era curioas#, ca o pisic#3 totul o $ascina. 7i iu+ea ac,iunea. Era (ntotdeauna $ericit#. . a urcat (ntr un copac i a c#*ut3 ne a speriat pe to,i de moarte. Apoi a r)s de $e,ele noastre (nsp#im)ntate. Nu respecta niciodat# vreo interdic,ie. Chiar i atunci c)nd tia c# o atepta o pedeaps# sever#, de e'emplu pentru c# nu i $#cea temele. .e :uca (n loc s# i le $ac#. ?rma atunci s# $ie pedepsit#. &ar (m+r#,ia i s#ruta pe acela care urma s# o pedepseasc# i mer-ea (nainte pe drumul ei. Era incori-i+il# i ire*isti+il#. !aman o r#s$#,a din cale a$ar#. Insista s# ai+# tot ce voia. Chiar i tata ceda (n $a,a ei, dei era sever cu noi, ceilal,i. /ino cu mine, !ar". /reau s# ,i ar#t cum era tat#l meu. Te ro-. /a dura doar un minut. Julien o conduse (n salon. Trase perdelele, d)nd la iveal# aur#ria, cristalele i +rocartul. !ar" (i ,inu respira,ia de emo,ie. % Asta era lumea tat#lui meu; 8ran,a (nainte de revolu,ie. A reuit s# ia lucrurile astea cu el c)nd a $u-it. A $ost sin-urul care a reuit s# scape3 restul $amiliei a $ost -hilotinat#. A venit la Ne@ 5rleans $iindc# era un ora $rance*. n camera lui era un adev#rat /ersailles unde el domnea de parc# ar $i $ost >ouis ai Paispre*ecelea, Re-ele .oareOR. Cuv)ntul lui era le-e i nu e'ista dero-are. .in-ura care (nc#lca acea le-e era !arie Christine. Parc# o v#d. .e $uria (n v)r$ul picioarelor pe ua de acolo. Tata edea (ntotdeauna (n scaunul acela mare, aa c# ea venea pe la spate. Apoi (i punea m)inile la ochi, cer)ndu i s# -hiceasc# cine venise. Tata era un +#tr)n e'trem de demn. N a renun,at niciodat# la pantalonii p)n# la -enunchi i la hainele lun-i sau la perucile pudrate. Avea peste ai*eci de ani c)nd s a n#scut !arie Christine. &ar ea se :uca cu el cum voia. 1.unt doamna de Pompadour i tu m# iu+eti mai mult dec)t pe oricine din 8ran,a0. 7i pro+a+il c# o iu+ea mai mult dec)t oricine pe lume. Cred c# din cau*a asta a $ost at)t de crud c)nd i a s$#r)mat inima. i aran:ase un maria: str#lucitor, cu un $rance*, ca i el, dar t)n#r i chipe. .e numea Ailes d=5livet. n 8ran,a ar $i $ost vicontele d=5livet. P#rin,ii (i $u-iser# i ei din cau*a Revolu,iei, dar $useser# mai pu,in prev#*#tori dec)t tata. Erau complet s#raci. Ailes a $ost acela care a $#cut avere. >a v)rsta de dou#*eci de ani avea de:a o planta,ie de o mie de acri. >a trei*eci planta,ia a:unsese de *ece mii de acri. Atunci a lo-odit o tata pe !arie Christine cu el. Cu o *estre potrivit# pentru o re-in#. n a:unul nun,ii, !ar", mama ta a $u-it cu un +#r+at pe care (l v#*use pentru prima oar# (n dup# amia*a aceea. Acela a $ost tat#l t#u. Tata parc# a (nne+unit atunci. I a ters numele din ar+orele -enealo-ic al $amiliei, cu r#d#cini (nc# din secolul *ece, i a ars hainele i c#r,ile i +relocurile din camer#. A inter*is s# i se mai pronun,e numele (n casa asta. Ea ne a scris. &ar el (i trimitea scrisorile (napoi. Nu i a r#spuns i n a permis nim#nui dintre noi s# i scrie. C)nd a primit o scrisoare de la tat#l t#u, a trimis o i pe aceea (napoi. mi amintesc cu oroare de *iua aceea. !arie Christine era moart# i noi n aveam voie s o :elim. !ama i a s#rutat picioarele, implor)ndu l s o aduc# pe !arie Christine acas#, s# se odihneasc# (n cavoul $amiliei, dar el a re$u*at. Acum (n,ele-i, !ar", de ce mama nu poate vor+i despre !arie Christine $#r# at)ta durere (nc)t s# cear# opiu4 !ar" $#cuse ochii mari. % Ce istorie teri+il#, spuse ea. <iata +unica. Cel pu,in nu ea a $ost crud#, ci tat#l t#u. ?merii lui Julien se (ncovoiar#. % !ama a a:utat o pe !arie Christine s# $u-#. ntotdeauna (i $#cea pe voie.

.e (ndrept# i i drese vocea. % Bai s# vor+im despre ceva mai vesel. E'ist# (n camera asta ceva care nu a venit din 8ran,a odat# cu tata. ?it# te (n st)n-a ta, dup# $ereastr#. E portretul lui !arie Belene /e:erano +unica +unicii tale. Ea este aceea care ne a a:utat s# te -#sim. ?it# te la m)inile ei. !ar" privi portretul i respira,ia i se opri. !)inile din ta+lou erau m)inile ei. 7i ,ineau evantaiul care era motenirea ei. % Ai s# r#m)i, !arie4 (ntre+# Julien % &a. !ar" se duse la ma-a*in s# vor+easc# cu Bannah i Al+ert. Acetia se +ucurar# de norocul ei. % Nu sunt (nc# si-ur# dac# e +ine sau e r#u, spuse !ar", dar am promis c# o s# stau un an. &ei i am spus unchiului meu2 mi se pare at)t de straniu s# i spun aa2 i am spus c# voi continua s# lucre* p)n# ce voi pre-#ti pe cineva care s# mi ,in# locul. .unt si-ur# c# vom putea -#si o $unc,ionar# +un# la un alt ma-a*in, iar salariul ei va $i cu mult mai mic dec)t partea mea din pro$it. N am nevoie de +ani3 Julien (mi va da nite ac,iuni i voi avea mai mult dedt a putea vreodat# cheltui. Bannah i Al+ert schim+ar# priviri vinovate. % 7i noi tre+uie s# ,i spunem ceva, !ar", spuse Bannah. Ne am hot#r)t s# mer-em acas#. &up# ce Al+ert a v#*ut ta+loul lui Ao"a (n casa +unicii tale a sim,it nevoia s# mear-# s# studie*e (n Europa. % E vor+a de tehnic#, spuse Al+ert, totul e doar tehnic#, sunt si-ur de asta. mi lipsete un instructor de prima clas# care s# i cunoasc# pe vechii maetri. !i am putut (nchipui cu e'actitate cum procedau c)nd am v#*ut ori-inalele (n $a,a ochilor. Tre+uie doar s# (nv#, tehnica pe care ei au $olosit o. Pro+lema mea a $ost c# pro$esorul din Philadelphia nu avea dec)t o copie dup# care s# ne (nve,e. % Am economisit destul din pro$iturile mele ca s# locuim cel pu,in un an (n .pania, spuse Bannah. .au la >ondra, opti ea. N am s# (nv#, niciodat# spaniola. % C)nd ave,i de -)nd s# pleca,i4 (ntre+# !ar". % C)t de cur)nd posi+il, (i r#spunse Bannah. Chiria pentru apartament i ma-a*in a $ost pl#tit# p)n# la s$)ritul lui mai. !ai avem aproape trei s#pt#m)ni. &estul timp ca s# ne pre-#tim. Inclusiv s# vindem inventarul din ma-a*in unei alte croitorese i s# re-l#m conturile cu CKcile. Bannah urma s# ai+# -ri:# de toate, aa c# !ar" era mai mul,umit# dec)t s ar $i putut spune. Julien .a*erac se plim+a de a lun-ul holului c)nd !ar" se (ntoarse la casa de pe Ro"al .treet. % A mers totul +ine4 (ntre+# el. Ai s# po,i re*olva (n cur)nd cu ma-a*inul4 % !ai cur)nd dec)t m# ateptam, r#spunse !ar". . a terminat. Era copleit#. !a-a*inul (nsemnase mult pentru ea. % Asta e o veste e'trem de +un#, numai c# nu +#tu din palme Julien. Am i eu veti +une. Celeste s a (ntors (n timp ce erai plecat#. &in $ericire, mama mo,#ia i n a au*it nimic din scena teri+il# care a avut loc. Celeste nu va mai veni aici, !ar". Am (ndep#rtat o. E un loc numit Natche*, mai potrivit pentru $elul ei de +oal#. !ar" (ncerc# s# nu i ima-ine*e ceea ce Julien denumise o 1scen#0. nc# mai erau cio+uri de o-lind# pe podea, i pe perete r#m#sese un p#trat mare de tapet (nchis la culoare pe locul (n care $usese o-linda. Toat# mo+ila din hol $usese luat#, (mpreun# cu covoarele. Julien (i schim+ase hainele. 5 m)nec# a hainei (i era um$lat#, de parc# un +anda: -ros i ar $i acoperit ante+ra,ul.

% 8amilia RincG s a dus, Celeste s a dus. Ce simpl# devine via,a mea, spuse !ar". !ul,umesc, Julien. Nu $#cuse nici un e$ort s# i ascund# sarcasmul atunci c)nd pronun,ase cuv)ntul 1simpl#0. Julien (i lu# la revedere, reamintindu i lui !ar" c# $amilia urma s# se adune la cin#, (n seara aceea. .ervitorii pre-#tiser# totul, o asi-urase el. Aa c# nu avea de ce s# se $r#m)nte. Casa era $oarte linitit#. 1Nu am de ce s# m# $r#m)nt0. A)ndurile lui !ar" erau ecourile vor+elor lui Julien. !ai precis ar $i $ost c# nu avea nimic de $#cut. Nu i amintea s# mai $i $ost vreodat# un timp (n care s# nu ai+# nimic de $#cut. ?rc# (n camera ei s# i alea-# o rochie pentru sear#. Tre+uia s# o i calce3 (mpachetase totul (n -ra+#. &ar toate cele patru rochii ale ei erau sp#late i c#lcate. Ar#tau $oarte mici (n dulapul imens. .e hot#r( s# se spele pe cap. Asta va dura (nc# *ece minute. ncepu s# caute +uc#t#ria ca s# i (nc#l*easc# ap#. &ar se opri dup# primele trei trepte. Nu mai era la Carrolton sau (n Irish Channel. .un# s# vin# o camerist#. % N o s# m# o+inuiesc niciodat# cu sistemul #sta, (i spuse ea cu voce tare. Ar $i dorit s# $ie (n Carrolton. Ar#dina avea nevoie s# $ie (n-ri:it#. Nevasta lui Julien vor+ea, $ra,ii lui vor+eau, toat# lumea vor+ea cu toat# lumea. n timp ce !ar" !acAlistair (i sp#la p#rul, to,i creolii din Ne@ 5rleans vor+eau despre dramatica descoperire a nepoatei .a*erac (n casa din Carrolton. 18unc,ionar# (ntr un ma-a*in, (nchipuie ,i6 !i o amintesc $oarte +ine. ! am -)ndit de atunci c# avea un aspect prea aristocratic ca s# $ie $unc,ionar# (ntr un ma-a*in0. 18iica lui !arie Christine, -)ndete te. Cre*i c# e la $el de $rumoas# ca mama ei4 .au la $el de (nd#r#tnic#40 1.e spune c# Celeste .a*erac s a dus la o m#n#stire, drept recunotin,# c# s a r#spuns ru-#ciunilor ei i i s a -#sit nepoata.0 1.e spune c# draperiile de la camera lui Anne !arie .a*erac sunt trase0. 1.e spune c# Julien .a*erac i a dat un milion de dolari0. 1.e spune c# va $i motenitoarea lui Anne !arie0. Carlos Courtena" (i trimise porunc# lui Philippe s# vin# imediat la ora. Era convins c# $iul lui adoptiv va $i un pe,itor $avori*at. >a urma urmelor Philippe $usese ama+il cu !ar" atunci c)nd to,i (i (ntorseser# spatele. Jeanne Courtena" Araham sim,i c# (i (n,epenete m)na (n timp ce scria invita,iile pentru serata dansant# de duminica viitoare. !ar" $usese prietena ei. To,i or s# moar# de invidie c)nd o s# apar# pentru prima oar# (n lume la serata ei. Prietenul lui .aint <rKvin, preotul $ictiv, (i lu# +ilet pentru primul vapor care se (ndrepta spre Europa. /almont *#vor( uile de la camerele lui din .aint >ouis i se tol#ni (ntr un scaun, cu privirile a,intite (n perete, autodispre,uindu se. Ea (ncercase s# i povesteasc# trecutul ei i el credea c# minte. n loc de adev#r, cre*use (n propriile lui minciuni. 5 violase din cau*a acestor minciuni. Nu mai putea $ace nimic ca s# repare nedreptatea, crima pe care o comisese $a,# de ea. Niciodat# nu l ar $i cre*ut dac# ar $i (ncercat s# i e'plice. 7i de ce s# l cread#4 El n o cre*use. /#duva 5=Neil nu spuse nim#nui nimic despre !ar". Nici Padd" &evlin sau cei doi Reill". <)r$ele din societatea creol# nu a:un-eau niciodat# (n Irish Channel, aa c# nu aveau motive s# vor+easc# despre ea. 5 a doua nepoat# a v#duvei locuia (n $osta odaie a lui !ar". Era -r#su,#, cu p#rul rou aprins i ochi ver*i, care i se p#rur# lui Padd" mai $rumoi dec)t colinele ver*i ale Irlandei.

!ar" (i usca p#rul (n mi:locul cur,ii, unde ra*ele soarelui (i c#deau drept deasupra capului. &up# o :um#tate de or# se au*i stri-at# de +unic# sa. !adame .a*erac era (m+r#cat# (n ne-ru, ca de o+icei, dar cu un -uler de dantel# al+# care i acoperea umerii i pieptul. Era vioaie i $ericit#. % &ra-# !arie, (i distru-i tenul (n soare. .tai aici, la picioarele mele i am s# ,i perii eu p#rul p)n# are s# se usuce. ntre timp putem vor+i, ca s# ne cunoatem una pe alta i s# $acem planuri. nainte ca p#rul s# i $ie pe :um#tate uscat, !ar" reali*# c# nu era ca*ul s# se impaciente*e $iindc# ar $i avut prea mult timp li+er. Erau o mul,ime de lucruri de $#cut. Anne !arie (i vor+ise despre 5per# i despre teatru, despre vi*ite de $#cut i de primit, despre petreceri pe care urmau s# le dea sau la care urmau s# participe, despre noile -ardero+e pentru am)ndou#, despre cump#r#turi i pro+e la croitorese i ci*mari, despre veriori de a doua i de a treia pe care !ar" tre+uia s# i cunoasc#, (n ora i pe planta,iile lor. 7i toate astea repede. nainte ca to,i s# p#r#seasc# oraul pe perioada de var#. % !KmZre e aa de $ericit# i de m)ndr# de dra-a ei !arie (nc)t vrea s# o pre*inte tuturor, -)n-uri ea. 7i (n timp ce i peria p#rul o s#ruta pe !ar" pe cretet. Julien sosi mai devreme dec)t ceilal,i la cin#. % Cum se simte mama4 o (ntre+# el pe !ar". % Cred c# vei $i surprins. 7i (i povesti ce se (nt)mplase dup# amia*#. % &up# edin,a cu periatul p#rului, a spus c# o durea +ra,ul i a luat un pic de laudanum. &ar nu s a dus s# se culce. E nelinitit#, dar st#p)n# pe ea. C)nd am co+or)t o certa pe /alentine $iindc# nu i putea -#si cerceii pe care voia s# i poarte la cin#. Julien (i duse m)inile la piept, $elul lui de a i e'prima emo,ia. % Niciodat# n am s# ,i pot mul,umi cum se cuvine, !ari2 !ar" (l privi, impasi+il#. % Nu te pripi, Julien. &up# amia*a asta s ar putea s# $ie o e'cep,ie norocoas#. /reau s# (n,ele-i anumite condi,ii asupra c#rora tre+uie s# insist. % Tot ce vrei tu, !arie, tot ce vrei. !ar" sim,i c# pulsul (ncepe s# i +at# mai repede, dar se st#p)ni. % N are rost s# :oc rolul unei domnioare creole, Julien. Am $ost prea mult timp pe picioarele mele, i restric,iile m au (nr#it. Inten,ione* s# ies sin-ur# (n ora c)nd vreau i s# vor+esc cu cine vreau. Am nite cunotin,e interesante printre comercian,ii i meseriaii din ora. Inten,ione* de asemenea s# mi p#stre* casa din Carrolton. 5 s# $ac un e$ort re*ona+il s# m# simt aici ca acas#. &ar din c)nd (n c)nd o s# m# duc la propria mea cas#, dac# voi sim,i nevoia. Julien ar#ta de i era mai mare mila, dar $u de acord cu toate condi,iile lui !ar", $#r# s# ar-umente*e. Pu,in mai t)r*iu, c)nd sosir# ceilal,i mem+ri ai $amiliei, !ar" (n,elese ce -reu (i venise lui Julien s# i se supun#. Toat# lumea, e'cept)nd o pe !KmZre, se purta respectuos cu el, (n calitate de cap al $amiliei pe linie masculin#. Cuv)ntul lui Julien era le-e. 1&ar nu pentru mine0, -)ndi !ar". 1Cuv)ntul meu e le-e pentru el.0 .im,i c# pulsul i se ridic# iar#i, dar (i d#du seama de ce. Era emo,ia puterii. 1<aroana a avut dreptate0, (i spuse ea. 1E mai e'citant# dec)t dra-ostea. &ra-ostea nu mi a adus altceva dec)t durere i nea:utorare. Acum ,in lucrurile su+ control. E in$init mai +ine aa0.

8u ama+il# i politicoas# cu a+ia re-#sitele rude. &ar nu i p#sa dac# ele o pl#ceau sau nu. >e memorase numele3 reuea chiar s# atae*e $iec#rei $e,e numele corespun*#tor, dei erau at)t de mul,i. .a*erac era o $amilie creol# tipic#. .o,ia lui Julien, Eleanore, era o $emeie atr#-#toare, de trei*eci de ani. Era (ns#rcinat# i se m)ndrea cu cei cinci +#ie,i i cele dou# $ete pe care le pre*ent# 1verioarei !arie0. Roland, $ratele mai mic al lui Julien, era tat#l +un a patru copii i tat#l vitre- a doi. &iana, so,ia lui, $usese v#duv# atunci c)nd se c#s#toriser#, cu ase ani (n urm#. <ertrand, cel mai t)n#r dintre $ra,i, era un celi+atar de trei*eci i ase de ani. Era cel mai uor de a+ordat. C)nd Julien (i pre*ent#, <ertrand (i s#rut# m)na lui !ar" i apoi o lu# de +ra,. % Nu te str)m+a aa, $r#,ioare, r)se el. Inten,ione* s# mi iau nepoata la o plim+are, de a lun-ul holului. i $#cu cu ochiul lui !ar". % Cara$a cu @hisG" e (n dulapul din su$ra-erie, spuse el. E aa de p#cat c# suntem rude at)t de apropiate, continu# el s# vor+easc# (n timp ce mer-eau. Pro+lema este c# ai devenit motenitoarea secolului, aa c# te a v)na ca pe o pot)rniche. Julien e cam *-)rcit cu por,iile noastre. &e $apt nu sunt chiar un stricat, !arie, indi$erent ce ai s# au*i despre mine. mi place s# petrec i (mi plac mai pu,in copiii. Acuma to,i +urlacii din ora or s# $ac# coad# s# danse*e cu tine. 7i cum o s# m# pot eu distra $#r# prietenii mei4 n a$ara $amiliei sunt considerat un +#iat din cale a$ar# de dr#-u,. .per c# aa ai s# m# -#seti i tu. n interior (ns#, sunt un paria. !ar" (l asi-ur# c# (l -#sea simpatic. &e $apt, nu se -)ndea la el deloc. Era prea preocupat# de multe alte lucruri. n *ilele i s#pt#m)nile ce urmar#, !ar" (nv#,# tot mai mult despre pl#cerile puterii. 5 duse pe !KmZre la ma-a*inul lui !adame Alphande, st)nd l)n-# ea (n salonaul privat i sor+indu i ca$eaua, (n timp ce !adame Alphande l#uda virtu,ile m#r$urilor din ma-a*inul ei. !ar" nu spuse un cuv)nt. Anne !arie .a*erac nu tia nimic despre p#timirile lui !ar" (n atelierul Alphande. % &e ce nai+a era !adame Alphande aa de nervoas#, !arie4 (ntre+# ea (n timp ce plecau. % Nu tiu, !KmZre, r#spunse !ar", &e $apt (i putea lesne ima-ina disperarea lui !adame Alphande c)nd vedea cum (i scap# un poten,ial de mii de dolari. % Atepta,i, (i spusese $ostei ei patroane. 5 s# mai ave,i destul de $urc# cu mine. C)teva *ile mai t)r*iu privea cum o divi*ie de poli,iti o arestau pe Rose JacGson i puneau un anun, pe ua lu'oasei cl#diri care (i ad#postea +ordelul; 1nchis. Aceast# proprietate con$iscat# e de v)n*are prin +irourile Consiliului !unicipal0. >a cererea ei, Julien spusese c)teva vor+e anumitor persoane. Ar $i $#cu orice (i cerea. !ar" era aproape micat# de $ericirea lui la cel mai mic pas pe care (l $#cea maic# sa pe drumul ei de (ntoarcere spre lume. n $iecare *i !KmZre petrecea tot mai mult timp cu !ar", tot mai pu,in timp (n lumea opiului. Era $oarte $erm# (n privin,a protocolului social. % nc# n ai $ost pre*entat#, scumpa mea !arie, aa c# vom re$u*a toate invita,iile care ,i vin de la str#ini. Numai petrecerile (n $amilie sunt accepta+ile p)n# toamna viitoare, c)nd va (ncepe se*onul t#u. &ar re,eaua $amilial# includea sute de veriori i m#tui i unchi de di$erite -rade. n mod virtual, $iecare persoan# din societatea creol# era (nrudit# cu cealalt#, (ns#i !KmZre avea opt $ra,i3 $iecare avea, la r)ndul lui, (ntre patru i doispre*ece copii3 avea deci peste cinci*eci de nepo,i i nepoate. Cei mai mul,i dintre ei aveau la r)ndul lor $amilii mari. !ar" nici nu (ncerc# s#

le ,in# minte. Era mai simplu s# le spun# tuturor veriori. 7i mai si-ur. .e (n,ele-ea c# e'ista pe undeva vreo le-#tur#. 1Ai vrut o $amilie0, (i aminti ea. 1N ai dreptul s# te pl)n-i dac# s a nimerit a $i cu mult mai mare dec)t ,i ai ima-inat o0. Ieirile *ilnice cu !KmZre, la o ca$ea i la nite pr#:ituri la verioara cutare sau cut#ric# ar $i $ost mai pu,in plictisitoare dac# alt# :um#tate de du*in# de veriori n ar $i venit s# ia ca$eaua la !KmZre (n aceeai *i. !ar" se +ucura de apropierea lunii iunie. Cei mai mul,i dintre veriori p#r#seau oraul (n timpul verii. .e +ucura i pentru $aptul c# prietenii +urlaci ai lui <ertrand nu puteau (ncepe s# i acorde aten,ie p)n# ce nu era o$icial pre*entat# (n societate. Nu era pre-#tit#, pentru asta. 7i nu tia dac# va $i vreodat# pre-#tit#. .osiser# trei scrisori de la /almont. !ar" le (napoie nedes$#cute. 7i (ncerc# s# nu se (ntre+e ce i scrisese. nc# nu tia cum s ar $i putu r#*+una pe el. Rose JacGson i !adame Alphande erau uor de (nvinuit i de pedepsit. &ar $uria i ura pe care o resim,ea $a,# de /almont .aint <rKvin cereau s# i o pl#teasc# mai din -reu. 7i tre+uia s# $ie r#*+unarea ei, cu m)inile ei. Prin puterea ei. !ar" se -)ndea adesea la !ichaela de Pontal+a (n s#pt#m)nile (n care i e'ersase puterea (n noul ei rol de motenitoare .a*erac. Remarca privirile ocate atunci c)nd mer-ea $#r# (nso,itoare pe strad# sau c)nd era v#*ut# r)*)nd i vor+ind cu v)n*#torii i ne-ustorii de haine vechi din centrul comercial. 7i +aroana ocase Ne@ 5rleans ul. 7i se +ucurase s# o $ac#. Aproape la $el de mult ca !ar". 5dat# cu sosirea lunii iunie, /ieu' CarrK se -oli. Tava de ar-int de pe masa din hol era plin# cu c#r,i de vi*it# l#sate de veriori. 1P. P. C.0 scria (n col,ul uneia. 1Pour prendre con-e0OT era un r#mas +un o$icial, ca i 1To TaGe >eave0OU, p)n# la toamn#, (n timp ce noi c#r,i de vi*it# anun,au c# posesorii lor se (ntorseser# (n ora. % &e ce nu te duci cu maman la lac, !arie4 (i su-er# Julien. Avem un hotel (nc)nt#tor acolo. Ai s# ai cele mai +une camere, i ceilal,i oaspe,i sunt persoane cunoscute. !ar" (i reprim# un tremur. Avusese parte de prea mul,i veriori. % Poate mai t)r*iu, Julien. !KmZre vrea s# redecore*e casa (nainte de sosirea toamnei. Pl#nuiete s# dea nite recep,ii (n timpul se*onului. Cred c# pe am)ndou# ne ar +ucura mai mult s# um+l#m dup# draperii i tapet dec)t o vacan,# la lac. Julien se de*um$l#. % <ine(n,eles, (n ceea ce o privete pe maman. &ar am o responsa+ilitate $a,# de tine, !arie. E pericol de $e+r# -al+en# (n timpul verii. % Nu ,i $# -ri:i, Julien. Am avut $e+r# -al+en#. Nu m a deran:at deloc. 1Julien e la $el de prost ca <erthe Courtena"0, -)ndi !ar". 1Nu (n,ele- de ce oamenii #tia se sperie aa de o +oal# $#r# importan,#. Pro+a+il c# lein# c)nd aud i de po:ar.0 .e (ntre+a de asemenea cum (i c#*use lui <erthe scandalul (n le-#tur# cu Jeanne. >a toate ca$elele veriorilor se optea pe su+ evantaie, cu spr)ncenele ridicate. .e spunea c# la serata dansant# pe care o d#duse, Jeanne avusese o comportare revolt#tor de indiscret#. !ar" nu $usese acolo s# o vad#. Invita,ia lui Jeanne $usese re$u*at#. ?n v#r mai apropiat d#dea o petrecere chiar (n acea sear#. >ui !ar" (i p#rea r#u pentru <erthe. Jeanne era toat# via,a ei. i p#rea r#u i pentru Jeanne. .ocietatea era via,a ei i urma s# $ie alun-at# dac# nu i schim+a comportamentul. n ciuda certei din casa din Carrolton, !ar" sim,ea un $el de loialitate $a,# de Jeanne. i $usese prieten#, (n $elul ei e-oist (n care (n,ele-ea prietenia.

&ar !ar" nu avea mil# pentru Carlos. Era dumanul ei. l v#*use la o petrecere i se pre$#cuse c# nu i o+serv# plec#ciunea. 8a,a lui ruinat# $#cuse s# i se ridice pulsul. Aceeai sen*a,ie de putere. Pe cinci iunie era *iua de natere a lui !ar". mplinea aptespre*ece ani. i ceru +unicii o $avoare cu aceast# oca*ie. Nu petrecere, nu $amilie. Numai ele dou#, s# s#r+#toreasc# (mpreun#. !KmZre pl)nse, i de $ericire i de sup#rare. % Eti o scump# $iindc# vrei s# $ii cu mine, !arie. n special la aniversarea celor aptespre*ece ani ai t#i. !ama ta a plecat (nainte de a (mplini v)rsta asta. !ar" o s#rut#. % .unt eu aici acum, !KmZre. 5dihnete te (n dup# amia*a asta. &esear# o s# ne (m+r#c#m rochiile cele noi i o s# +em ampanie. n acea dup# amia*# !ar" se pre-#tise s# $ac# o plim+are lun-#. /oia s# $ie sin-ur#. Aproape nu i venea s# cread# c# (n urm# cu doar un an $usese la pensionul m#n#stirii din !un,ii Penns"lvaniei. At)tea se (nt)mplaser# (n anul acesta. .im,ea nevoia unei retrospective, sim,ea nevoia s# priveasc# (n urm# la col#ri,a de !ar", apoi la ce devenise i, (n cele din urm#, la ce urma s# devin#. !erse de la casa de pe Ro"al .treet p)n# la cl#dirile Pontal+a. !a-a*inul era acum ocupat de o modist#. Chiriaii actuali ai $ostului apartament al $amiliei RincG luau masa pe veranda um+roas#, m#r-init# cu $ier $or:at. !ar" le putu au*i murmurul vocilor. Pe strad# ap#ruser# cinci ma-a*ine noi. Peste Pia,a JacGson v#*u (nc# trei mese (ntinse pe verandele celei de a doua cl#diri a !ichaelei. .trada se umplea treptat de ma-a*ine, apartamentele se ocupau. <ine pentru +aroan#6 Ar#dina din Pia,# era plin# de $lori viu colorate. ntr un col,, la um+ra copacilor, se ,inea un picnic. !ar" se -)ndi la mocirla care $usese odinioar# Place d=Armes. Iar#i o not# +un# pentru +aroan#6 .e duse pe di- i privi vapoarele (nc#rc)nd i desc#rc)nd pasa-erii i m#r$urile. Apoi o lu# pe di- p)n# a:unse pe docurile de pe Canal .treet i privi vapoarele de pe !ississippi, cu ornamentele lor dantelate i aurite. Aici intrase (n ora, cu Rosa JacGson. Aici o -#sise Joshua c)nd era (nsp#im)ntat# i lipsit# de ad#post. Travers# Canal .treet, trec)nd pe su+ tunelul $run*os al parcului central de pe 1Terenul neutru0. i purtase noroc locul #sta, -)ndi ea. Pe :um#tate american, pe :um#tate creol, e'act cum era i ea. ?neori t)n:ea dup# o voce care s# vor+easc# en-le*ete. >a $el cum t)n:ea dup# ori*ontul (ntrerupt de mun,ii ver*i i aerul tare, cu miros de *#pad#. n Ne@ 5rleans era de:a $oarte cald, chiar i la um+ra copacilor, pe o alee. Temperatura a:unsese la dou#*eci de -rade (n luna mai. Ast#*i p#rea (nc# i mai ridicat#. Travers#, (ndrept)ndu se spre ma-a*inele &. B. Bolmes, de unde i cump#rase +oneta i materialul pentru rochia maron. .e uit# la um+rele, (i alese una al+astr# i o pl#ti, sco,)nd o moned# de aur din poet#. Costa mai mult dec)t toate cump#r#turile pe care le $#cuse c)nd $usese acolo prima oar#. 1Ai pro-resat0, (i spuse. R)se (ncet c)nd p#i pe trotuar i deschise micul o+iect de lu', e'trava-ant, ca s# o apere de soare. Canal .treet era (ntotdeauna a-lomerat#, indi$erent c# era cald, era var#, sau vreo calamitate natural#. >a un col,, !ar" d#du peste mul,imea care (ncon:ura un -rup de +#r+a,i +ron*a,i care i a-itau pun-ile de piele (n aer. 1Acum a+ia s au (ntors din Cali$ornia0, au*i ea un +#r+at spun)ndu i companionului s#u. 1Msta i +iroul de pro+# a metalelor, unde se cump#r# aur0. <arurile or s# $ie pline ast# sear#. 7i casele de :oc i cele de pl#cere. Ne@ 5rleans are tot ceea ce ar putea servi nevoilor i pl#cerilor trupului0.

1Are0, -)ndi !ar". 5 lu# la dreapta la col,ul urm#tor. Nu era nevoie s# ia tramvaiul ca s# a:un-# la Carrolton i s# vad# Irish Channel, aa cum pl#nuise. 8r)ntura de conversa,ie pe care o au*ise (i spusese totul. Ne@ 5rleans ul (i d#duse tot ce ceruse. 7col#ri,a !ar" venise (n c#utarea unei $amilii care s# o ia su+ aripa ei ocrotitoare i s# o iu+easc#. 5 -#sise, i (nc# mult mai mult. A#sise maturitatea. 7i (nv#,ase s# se ,in# pe propriile ei picioare. nv#,ase s# i poarte sin-ur# de -ri:#, s# (n:-he+e*e o a$acere de succes, s# supravie,uiasc# pierderii inocen,ei, s# se maturi*e*e. 7i, ca o -rati$ica,ie, (nv#,ase s# vor+easc# $ran,u*ete la $el de +ine ca oricine din a$ara Parisului. !ar" !acAlistair, de aptespre*ece ani (n *iua aceea de Q iunie, EUQE, era o t)n#r# $oarte norocoas#. .osise timpul s# nu mai medite*e la r#nile trecutului. Parcursese o cale lun-#3 c#l#toria se s$)rise, r#m#sese (n urm#. Cu toate cele +une i cu toate cele rele. .e terminase cu toate. Acum era timpul s# priveasc# (nainte. !er-ea pe Ro"al .treet. .e (ntorcea acas#. Totul p#rea di$erit acum. 7i totul era di$erit. Cl#direa +#ncii, pe l)n-# care trecu, nu mai era o simpl# construc,ie, impresionant#, cu coloane. Era +anca unchiului ei, Julien. !a-a*inul de lum)n#ri nu mai era doar un ma-a*in. Pe deasupra lui se a$lau camerele acelea $rumoase locuite de v#rul Narcisse. Era $iul surorii mai mari a lui !KmZre, moart# demult. &e Hiua Tuturor .u$letelor, !ar" pusese cri*anteme la morm)ntul ei, al#turi de +uchetul lui Narcisse. 7i de $lorile celorlal,i veriori i copii i $ra,i i surori. Toate str#*ile, toate casele, de c#r#mid# sau de stuc, to,i pere,ii, al+atri, -al+eni i ro*, toate acoperiurile ondulate, de ,i-l#, i hornurile, por,ile, +alcoanele, -ardurile, toate pietrele de pava:, c#r#mida i noroiul i pra$ul, toate $lorile i copacii i $)nt)nile i cur,ile interioare, toat# roman,a i misterul i $antomele din Ne@ 5rleans ul timpuriu, (ntre-ul Ne@ 5rleans era al ei, era casa ei, de s)n-e i de inim#. Era a Ne@ 5rleans ului. Ne@ 5rleans ul era al ei. 7i ar $i putut petrece restul vie,ii ascult)ndu i istoria, delect)ndu se cu secretele i $armecele lui. Paii (i devenir# mai -r#+i,i. /oia s# i spun# lui !KmZre ce $ericit# era $iindc# i era nepoat#. 7i c# o iu+ea. .e sim,i deodat# +iciuit# de o ra$al# de ploaie, una din acele ploi iu,i de var#, caracteristice Ne@ 5rleans ului. .e ad#posti su+ o teras#. % Ne@ 5rleans ul are tot ce ar putea cere trupul unui om, (i spuse ea, citind, +#tr)nei ne-rese care se ad#postise al#turi. P)n# i casele au (n :ur um+rele care s# i ad#posteasc# pe oameni. <#tr)na privi ploaia cu un ochi de e'pert#. % 5 s# dure*e ceva, spuse ea. 7i se ae*# pe treptele casei, s# atepte. !ar" se ae*# l)n-# ea. % Iu+esc oraul #sta vechi, spuse ea. % To,i cei care au un su$let (n ei iu+esc Ne@ 5rleans ul, ad#u-# *)m+ind $emeia. % Tre+uie s# tii, !ar", spuse !KmZre, c# noi s#r+#torim onomastica cuiva, adic# *iua s$)ntului respectiv, mai $estiv dec)t aniversarea *ilei de natere. /om ,ine o petrecere -ro*av# (n au-ust, de s$)nta !aria. % Cred c# o petrecere minunat# e asta, de acum. >uau cina pe +alconul de $ier $or:at, pe o mas# acoperit# cu dantel#, la lumina lum)n#rilor care p)lp)iau (n +#taia v)ntului. !ar" or-ani*ase cina (mpreun# cu servitorii, c)nd se (ntorsese din plim+are. % Am un motiv special ca s# cin#m acum aici, !KmZre. C)nd am sosit (n Ne@ 5rleans era (ntuneric. Pe c)nd mer-eam cu tr#sura pe strad#, am privit sus, la un +alcon i am v#*ut o $at#

de v)rst# mea la o mas#, cu p#rin,ii ei. Am invidiat o aa de mult. Acum m# simt de parc# a $i $ata aceea pe care am invidiat o. 5ricine ar tre+ui s# m# invidie*e acum pe mine. Te am pe tine, !KmZre. 7i te iu+esc aa de mult. % &ra-ul meu copil2 !KmZre pl)n-ea. !ar" (i lu# m)na. % Nu ,i dau voie s# pl)n-i de *iua mea, !KmZre. Nu vreau lacrimi. &oar *)m+ete. Anne !arie .a*erac duse m)na lui !ar" la o+ra*ul ei umed. &e data asta *)m+etul (i era mai $ermec#tor ca niciodat#. Ca$eaua le atepta (n su$ra-erie, dup# cin#. >)n-# ca$etier#, pe tav#, se a$la o cutie p#trat#, (nvelit# (n cati$ea. % ?n dar pentru tine, !arie, spuse !KmZre, deschi*)nd o. Con,inea dou# +r#,#ri, de $apt o pereche, din aur i smaralde. % !arie Belene le purta (ntotdeauna, spuse !KmZre. i pl#cea s# atra-# aten,ia asupra m)inilor ei e'traordinare. !ar" privi portretul +unicii ei. /#*u +r#,#rile. 7i evantaiul din caset# era acolo. .im,i c# portretul prindea via,#. % 7i ce mai $#cea, !KmZre4 Ai cunoscut o4 Cum era4 % !i o amintesc $oarte +ine. Aveam doispre*ece ani c)nd a murit. Toate prietenele mele de la coala ?rsulinelor m# invidiau $iindc# aveam aa o +unic# $antastic#. C#l#torise (n toat# lumea3 vor+ea lim+i de care niciuna dintre noi nu au*iser#m. 8usese la .aint Peters+ur-, .ao Paolo, Ale'andria, &elhi, Constantinopole, $usese peste tot. /oia:ul ei de nunt# durase cinci ani. Ea i +unicul meu s au (ntors acas#, la Ne@ 5rleans, cu trei copii. <unicul era i el o persoan# interesant#, numai c# noi, copiii, tiam prea pu,ine despre el. 8usese consilier special al re-elui .paniei i era plecat cu lunile (n misiuni diplomatice. % &e ce al re-elui .paniei, !KmZre4 &e ce nu al re-elui 8ran,ei4 % 8iindc# era spaniol, !arie. Re-ele 8ran,ei nu repre*enta nimic pentru el. % Atunci de ce locuia (n Ne@ 5rleans4 &e ce ar $i trimis re-ele .paniei pe cineva aici4 % !arie, nu tiai c# spaniolii au c)rmuit Ne@ 5rleans ul mai mult timp dec)t $rance*ii4 % Nu pot s# cred. &e ce nu vor+esc atunci oamenii spaniola4 % 8iindc# $rance*a e pe departe cea mai $rumoas# lim+#. .paniolii au $ost a+sor+i,i de $rance*i. /rei s# a$li despre +unicul meu spaniol sau nu4 % &a, te ro-, !KmZre. % 8oarte +ine. l chema Jose >uis. A venit la Ne@ 5rleans cu armata spaniol# (n ETRW. 5+inuia s# spun#, c# o v#*use pe !arie Belene de pe puntea vasului s#u, cu un telescop, i i trimisese un s#rut chiar (nainte de a acosta. Noi, $etele, -#seam asta $oarte romantic. &ar, $irete, nu era adev#rat. Armatei nu i ardea atunci de trimis s#ruturi. Ne@ 5rleans era un ora $rance*. 5amenii erau $urioi $iindc# a$laser# c# re-ele >ouis, re-ele lor, (l d#duse v#rului s#u, re-ele Charles al .paniei. Asta, cu ani (nainte de venirea lui Jose >uis. 8rance*ii nu i acceptar# pe -uvernatorii trimii de .pania i nici le-ile spaniole. n cele din urm# (l -onir# pe -uvernatorul spaniol. Re-ele Charles trimise un nou -uvernator. Era un mercenar irlande*, pe nume 5=Reill". /enise cu o armada de vase i dou# mii de solda,i. i e'ecut# pe conduc#torii re+eliunii i i puse pe to,i cet#,enii din Ne@ 5rleans s# i :ure supunere re-elui .paniei. n ora erau (n total trei mii de persoane, inclu*)nd copiii, iar din cele trei mii, o mie erau sclavi. Atunci au hot#r)t mama i tata lui !arie Belene c# $iica lor ar $i mai +ine s# se m#rite cu un spaniol. !ar" d#du din cap. % Cred c# mi place mai mult povestea cu s#rutul trimis de pe nav#. <unic# sa *)m+i.

% E o poveste $rumoas#, sunt de acord. 7i Jose >uis spunea la $el. > am au*it cu urechile mele. &ar tre+uie s# le ,ii minte pe am)ndou#, !arie. Povestea $rumoas# i pe cea real#. Ai s# ai copii (ntr o *i3 povetile $emeilor care au st#p)nit caseta repre*int# motenirea lor, dei numai cea mai mare dintre $ete avea dreptul s# st#p)neasc# o+iectele. !ar" privi iar portretul. % Atunci cum s a (ndr#-ostit Jose >uis de ea dac# nu printr un telescop4 !KmZre r)se. % Aici e un mister. !arie Belene ne a povestit c# ducea (ntr o *i un document la Ca+ildo, +irourile -uvernamentale, ca s# $ie le-ali*at pentru tat#l ei, i c# Jose >uis i a cerut permisiunea s o (nso,easc# acas#. C)nd a a:uns, i a propus s# o ia (n c#s#torie. % Nu cre*i c# e adev#rat, nu i aa, !KmZre4 % Am cre*ut c)nd mi a povestit, dar eram $oarte t)n#r#. C)nd m am maturi*at, m am (ntre+at cum de i s a permis unei tinere s# se duc# sin-ur# (ntr o cl#dire plin# cu +#r+a,i. 7i de ce s ar $i (nsurat un o$icial important cu o $at# de paispre*ece ani, cu p#rin,i s#raci i $#r# *estre. &ar (nainte de a a:un-e s# m# (ntre+, !arie Belene murise. Aa c# n am mai avut cum s o (ntre+. % Ai $i putut o (ntre+a pe mama ta. % Nici (ntr o mie de ani, !arie. !ama mea era primul copil al c#s#toriei lor. 7i nu voia s# cread# c# ea era cau*a acestei c#s#torii. .e convenise c# s ar $i n#scut (n timp ce p#rin,ii ei c#l#toreau. % Ce rea eti, !KmZre. Asta vrei s# le spun copiilor mei4 % Nu p)n# ce nu vor $i destul de mari s# (n,elea-#, scumpa mea. Atunci vor avea dreptul s# i $orme*e propriile p#reri. Nu e +ine s# le spui copiilor doar +asme, !arie. Pot $i deruta,i c)nd se con$runt# cu lumea real#. Anne !arie p#ru su+it +#tr)n#. % .pune mi i povetile celorlalte. Comoara lui !arie Belene era evantaiul. Cui apar,ineau m#nuile i medalionul4 % &estul pentru ast#*i, dra-a mea. !# doare capul. .un# dup# /alentine. !ai +ine m a duce s# m# culc. !ar" r#mase (n salon, l)n-# portretul lui !arie Belene. i puse +r#,#rile, apoi (i (ntinse m)inile (nspre cele din portret. Erau identice. % !ul,umesc c# mi ai dat +r#,#rile, (i spuse ea str# str# str#+unicii. 15h0, (i spuse (n sinea ei, 1nici m#car nu i am mul,umit lui !KmZre. E primul lucru pe care l voi $ace m)ine.0 .t#tu mult timp pe un scaun, cu $a,a la portret. &in c)nd (n c)nd (i privea +r#,#rile i de-etele de p#ian:en. Nu i va mai $i niciodat# ruine de ele. &up# ce trecu luna iunie, c#ldura deveni insuporta+il# (n ora. Nori -rei, ap#s#tori, p#strau c#ldura aproape de p#m)nt, re$u*)nd s# eli+ere*e ploaia, care ar $i putut asi-ura cel pu,in un con$ort de moment. !ar" uitase la ce -rad de iritare te putea aduce clima aceea umed# i c#ldura su$ocant#. ncepu s# re-rete redecorarea so$isticat# a casei pe care ea i +unica ei o pl#nuiser# pentru lunile de var#. ncepuse s# se (n-ri:ore*e i pentru !KmZre, care petrecea tot mai mult timp (n camera ei (ntunecoas#, cu comprese pe $runte i laudanumul la (ndem)n#. /alentine (i spuse c# +unic# sa $usese (ntotdeauna mai sl#+it# (n timpul verii. Avea nevoie de laudanum ca s# scape de di$icultatea respir#rii aerului pestilen,ial. !ar" se duse pe dat# la Julien. % Tre+uie s o duci la ,ar# (nainte de a reveni la starea dinainte din care s# n o mai putem recupera, (i spuse ea. Cred c# o pot convin-e s# plece acum. nc# o s#pt#m)n# ca asta i nu tiu dac# a mai putea o $ace.

% Eleanor i copiii sunt la casa noastr# din Aol$. 5 s o ducem m)ine pe mama acolo. % Tu i cu /alentine o s o duce,i. Eu tre+uie s# r#m)n (n ora, Julien. Am $#cut prea multe aran:amente pentru redecorare. Cineva tre+uie s# suprave-he*e lucr#rile. Julien ar-ument#, dar !ar" r#mase ne(nduplecat#. 5dat# ce se apucase de ceva, tre+uia s# termine. C#*ur# de acord ca m#car s# nu stea sin-ur# (n cas#. 8ratele mai mic, <ertrand, se putea muta (n $ostele lui camere, ca s o prote:e*e i s# i ,in# companie. !ar" era si-ur# c# <ertrand va sta prea pu,in acas# ca s o (ncurce la decor#ri. n *iua urm#toare o s#rut# pentru plecare pe +unica ei care mo,#ia, dro-at#, cu promisiunea c# va veni dup# ea de(ndat# ce va termina. Apoi se (ntoarse (n cas# ca s# revad# planul de munc#. Totul tre+uia $#cut mult mai repede acum, c)nd nu mai era nevoie s# p#stre*e linitea din cau*a siestei lui !KmZre. !ar" devenise interesat#, apoi complet implicat# (n redecorarea casei. Aproape c# uit# de c#ldur#. Era interesant s# studie*i tot $elul de mostre i modele. Recompensa pierderea casei ei din Carrollton. &ei $#r# che$, se hot#r)se s# o (nchirie*e c)nd reali*# c# nu are timp s# se ocupe de ea, i acum (i lipsea. n $ond, era opera ei. <ertrand .a*erac petrecea acas# mai mult timp dec)t se ateptase !ar". Nu l deran:a hara+a+ura, mo+ilele mutate de colo colo, $erestrele care erau a*i cu perdele, m)ine $#r#, ta+lourile i cuierele pe sc#ri i pe schele, (nirate de la o u# la alta. !ar" se scu*# pentru deran:, dar <ertrand r)se. % 8iecare simte nevoia s# se distre*e, dra-a mea. Presupun c# amu*amentul doamnelor const# (n draperii i rochii. <ertrand spunea c# (i petrecea timpul $#c)nd ce $#ceau to,i domnii creoli. .e a$unda (ntr o ca$enea, la o ca$ea i la o conversa,ie cu cine se nimerea pe acolo. .e oprea la <urs# s# vad# cum (i mai mer-eau pro$iturile3 d#dea o rait# la licita,iile de la Rotunda s# vor+easc# cu prietenii care se nimereau s# $ie pe acolo3 intra la +ar pentru un p#h#rel sau dou# sau pentru pr)n*3 se ducea la +#r+ier pentru +#r+ierit i manichiur#3 apoi la croitor, la ci*mar, la p#l#rier, la ma-a*inul care avea ultimele nout#,i (n materie de +astoane i de s#+ii3 lua lec,ii de scrim#, urm#rind toate duelurile i antrenamentele, se ducea la teatru i la oper#, la luptele de cocoi i de c)ini, la cursele de cai (n timpul prim#verii, la dineuri, recep,ii, dansuri i +aluri (n timpul se*onului3 c)nd i c)nd mai d#dea c)te o rait# la casele de pl#ceri i la casele de :oc. &e $apt cel mai mult timp (l petrecea la :ocurile de noroc. >a clu+urile private pentru -entlemeni sau la cele mai +une clu+uri pu+lice, sau la saloanele de :oc deschise (n $iecare cartier al oraului. Jocurile de noroc, o asi-ur# <ertrand pe !ar", erau principala ocupa,ie a $iec#rui +#r+at din Ne@ 5rleans. 1Adev#rul este0, *icea el, 1c# sunt ocupat *i i noapte, ca o al+in#. 7i cu toate astea sunt cunoscut drept un pierde var#. Numai $iindc# nu mer- s# :oc (n $iecare *i (n acelai loc, cum se duce Julien la <anca lui sau Roland la a-en,ia lui de +um+ac. N am (n,eles asta niciodat#0. n -eneral, <ertrand lua cina cu !ar". &e o+icei (n curte, cu poarta de la strad# deschis#, s# intre +ri*a. ntr o sear# Philippe Courtena", v#*)nd poarta deschis#, intr#. % Credeam c# tre+uie s# ne (nt)lnim la Be@lett, s# $acem un $aro, spuse <ertrand. Ia loc i servete o ca$ea. Philippe se (nclin# (naintea lui !ar". % <un# seara, domnioar# !acAlistair. !ar" (i (ntinse m)na. % !# +ucur c# te rev#d, Philippe. Nu mai $i aa $ormalist, pentru &umne*eu. Ia loc. 7i spune mi !ar", ca i alt#dat#. Philippe (i str)nse m)na +#r+#tete.

% 7i eu m# +ucur c# te rev#d, !ar". % N am tiut c# voi doi sunte,i prieteni, spuse <ertrand. &eran:e*4 % <ine(n,eles c# nu, spuse !ar". Philippe (i privi v)r$ul ci*melor. <ertrand chicoti. % ?rc p)n# la mine (n camer# s# mi iau ,i-#rile. 7i plec# mai (nainte ca !ar" s# $i putut o+iecta. % mi pare r#u, Philippe, spuse ea. >ui <ertrand (i place s# tachine*e. .per c# nu te a $#cut s# te sim,i prost. Crede m#, nu m am -)ndit nici o clip# c# eti aici ca s# mi $aci curte. % &ar sunt, morm#i Philippe. Respir# ad)nc i vocea (i deveni mai puternic#. % Ascult#, !ar", tre+uie s# o spun repede, sau n am s# o mai spun deloc. Aa c# ascult# m#, te ro-, (n linite, p)n# termin. Ne am (n,eles +ine am)ndoi vara trecut#, (mi (nchipui c# ne am putea (n,ele-e (n continuare. Acum, c# eti o respecta+il# .a*erac, m# pot c#s#tori cu tine. Ce *ici de asta4 !ar" (i studie $a,a roie ca s$ecla, (n a-onie. .im,i o teri+il# tenta,ie s# l tachine*e, dar re*ist# ispitei. % Nu, Philippe, spuse ea. % Cu ce am -reit4 !# ateptam s# spui 1da0. % n primul r)nd, Philippe, se o+inuiete s# se spun# ceva despre dra-oste. % >a nai+a, !ar", (mi placi. Asta e mai important dec)t dra-ostea, i (mi cer scu*e pentru (n:ur#tur#. % n re-ul#. 7i mie (mi placi. &ar nu vreau s# m# m#rit cu tine. Aa c# asta este. Acum spune mi ce ai mai $#cut. !ai eti (nc# la planta,ia unchiului4 % &oar o clip#, !ar". N am terminat. &# mi voie s# ,i spun ceva. C)nd toat# lumea a a$lat c# eti o .a*erac, tat#l meu mi a spus s# m# -r#+esc s# vin i s# m# (nsor cu tine, s o iau (naintea altora. Pentru c# vei $i aa de +o-at#. I am spus s# se duc# dracului. Totui, ideea mi a r#mas (n cap i n a mai ieit de acolo. Ideea de a m# (nsura cu tine. Tu tii ce (mi place, !ar". 8emeile m# enervea*# cu maimu,#reala lor. Tu nu m ai enervat niciodat#. Nu m am -)ndit niciodat# p)n# acum s# m# (nsor cu tine, $iindc# era imposi+il. Nu sunt destul de +o-at ca s# mi iau o so,ie $#r# *estre. n a$ar# de asta toat# lumea tie c# sunt un +astard, aa c# nu puteam lua de so,ie pe cineva $#r# situa,ie. Acum eti cineva i eti +o-at#. /reau s# te m#ri,i cu mine. &ar vreau s# te m#ri,i cu mine pentru c# te plac. Nu te cer de nevast# pentru c# eti cineva i eti +o-at#. Te cer pentru c# eti tu. Ceilal,i care o s# te cear# nu se vor interesa de persoana ta. .e vor interesa de motenitoarea .a*erac. Aa c# ai $ace mai +ine s# te m#ri,i cu mine. A)ndete te la asta. .e l#s# pe spate pe scaun, (i (ncruci# +ra,ele pe piept i atept#. !ar" se -)ndi. Apoi spuse; % Nu. Ai dreptate, sunt si-ur# de asta. &ar nu, dei (,i mul,umesc pentru o$ert#. % Acum chiar c# m# uimeti, !ar". Ce se (nt)mpl#4 Ai pe altcineva4 % Nu, r#spunse !ar" repede. &oar c# nu sunt pre-#tit# acum s# m# m#rit. 7i poate c# nu voi $i niciodat#. % C)nd ai s# $ii, ai s# te m#ri,i cu mine4 % Nu tiu. Nu m# terori*a, Philippe. % Am s# te mai cer, mai t)r*iu. % Ateapt# p)n# vine se*onul. !KmZre e $oarte tradi,ional#. % n re-ul#. 5 s# te v#d la 5per#. ?nde i <ertrand4 Am hot#r)t s# $acem un :oc ast# sear#.

Philippe intr# (n cas#, stri-)ndu l. !ar" r#mase sin-ur# la mas#, r)*)nd (ncet. Portocalii (n $loare o (ncon:urau cu dulcea,a lor. 8)nt)na re$lecta (n $ra-mente de ar-int $a,a lunii. n dep#rtare, cineva c)nta o +alad#, acompaniindu se la -hitar#. Prea romantic, -)ndi ea. &ar (i aminti ce i spusese Philippe. C)teva *ile mai t)r*iu, c)nd se uita la nite $ran:uri pentru draperii, au*i o voce $amiliar#. % !arie6 .e (ntoarse la timp ca s# primeasc# (m+r#,iarea i s#rutul lui Jeanne. % 5h, !arie, e adev#rat c# ai s# te m#ri,i cu Philippe4 .unt aa de $ericit#. 5 s# $im surori adev#rate, da4 % Nu, Jeanne, nu, nu i adev#rat. Jeanne se +osum$l#. % Nu vrei s# mi spui, !arie, tiu asta. !ama mi a spus c# ,i a propus. Tu tre+uia s# $i spus da. E aa de chipe, i $lirtai cu el la !ont$leur". 7tiu c# (l iu+eti. % Jeanne, nu inten,ione* s# m# m#rit cu Philippe. Nici m#car n am $ost (nc# pre*entat# (n societate. Nu m# pot m#rita cu nimeni. !ar" vor+i hot#r)t, aa (nc)t Jeanne s# (n,elea-# imediat i s# termine. % <ine(n,eles. /rei s# i ai mai (nt)i pe to,i cavalerii. .unt de partea ta, !arie. N o s# spun la nimeni. Finuse. !ar" *)m+i. % Tu ce mai $aci, Jeanne4 % !inunat. mi $ac +udoarul, ai s# ve*i. Nu pot ale-e sin-ur# toate dantelele acelea. 5 apuc# pe !ar" de +ra,. % /ino cu mine, !arie, la mine acas#. Ai putea s# mi spui cum s# $ac. Eti aa de deteapt#. 5 s# st#m la o ca$ea i o s# vor+im, i o s# vor+im, aa cum o+inuiam alt#dat#. n str)nsoarea i (n ochii lui Jeanne se sim,ea o ur-en,#. !ar" o urm#. !ar" aproape c# uitase cum putea Jeanne tr#nc#ni la nes$)rit, $#r# s# se opreasc# nici m#car s# i tra-# r#su$larea. Tot timpul drumului spre cas#, pe Esplanade Avenue, Jeanne nu vor+i dec)t despre serata dansant# pe care o d#duse pentru !ar". C)t de r#nit# $usese $iindc# !ar" nu venise, ce ruine (i $usese de ceilal,i, care remarcaser# lipsa ei, ce $rumoas# petrecere $usese, cine venise, cum $usese (m+r#cat, cu cine dansase. 7i o ,inu aa p)n# ce a:unser# (n dormitor. Apoi (nchise ua i o *#vor(. % !arie6 spuse ea. Am at)tea s# ,i spun. !ar" (i d#du :os +oneta i m#nuile i lu# loc. Jeanne avea (ntr adev#r multe s# i spun#. >ui !ar" (i (n-he,# s)n-ele (n vine c)nd o au*i. Jeanne era complet vr#:it# de !arie >aveau. Aceasta (i $#cea p#rul (n $iecare *i, aa c# Jeanne o putea vedea pe re-ina voodoo i vor+i cu ea *ilnic. <a chiar se pre$#cuse nemul,umit# de camerele ei i spusese c# vrea s# le redecore*e, numai ca s# r#m)n# (n ora c)nd toat# lumea pleca s# i petreac# vara la ,ar#. Nu suporta ideea s# n o mai vad# pe !arie. Aceasta o aprovi*iona cu anticoncep,ionale3 dar Jeanne mai depindea de ea i din alte motive. Adic# de uleiurile i +alsamurile care s# i men,in# $rumuse,ea. Pra$uri pe care i le punea (n vin ca s# poat# dormi. Aris -ris pentru protec,ia contra st#rilor proaste, dumanilor, +olilor, (naint#rii (n v)rst#. &rept plat#, Jeanne (i d#duse lui !arie +i:uteriile ei, una c)te una.

!ar" (ncerc# s o (ntrerup#, s o $ac# s# devin# re*ona+il#, (ncerc# s# i e'plice c# nu avea nevoie de niciunul din lucrurile acelea pe care i le d#dea !arie. Era t)n#r# i $rumoas#, nu avea dumani, nu avea motiv de sup#rare i nici de insomnii. Jeanne nici m#car nu p#ru s o aud#. Tr#nc#nea (nainte, din ce (n ce mai (n$l#c#rat#. !arie >aveau (i acordase $avoruri speciale, spunea ea. i permisese s# ia parte la ceremoniile voodoo care se ,ineau la casa ei. Acum era o ini,iat#. 8usese cea mai impresionant# e'perien,# din via,a ei. % Tre+uie s# vii i tu data viitoare, !arie. Acum eti +o-at#. .unt o mul,ime de $emei al+e acolo3 nu tre+uie s# ,i $ie $ric#. 5 s# vor+esc cu !arie s# te lase s# vii. n via,a ta n ai v#*ut ceva mai -ro*av. !ar" se ridic#. % n via,a mea n am au*it ceva at)t de ori+il. Jeanne, tre+uie s# (ncete*i. Te autodistru-i. Procede*i de parc# ai avea min,ile r#t#cite. !arie >aveau este doar o coa$e*#. Nu are nimic ma-ic. Toate prostiile astea voodoo nu sunt altceva dec)t un truc. 8i re*ona+il#. Nu eti o sclav# i-norant# care dansea*# (n Pia,a Con-o. Jeanne privi pie*i. % Nu eti altceva dec)t o americanc#. Nu tii nimic, !arie >aveau tie totul. !i a citit viitorul. !# previne. Este o $emeie, o vr#:itoare, care a luat chipul meu. Am v#*ut o. !arie mi a spus unde se a$l#. Aveam -ris -ris ul cu mine c)nd am +#tut la u#. Ea mi a deschis i mi sem#na leit. 15h, &umne*eule0, -)ndi !ar". 1CKcile &ulac. Jeanne nu tre+uie s# a$le c# e sora ei0. 7i i adun# toate puterile ca s# aud# ce i spunea Jeanne (n continuare. % /r#:itoarea a luat chipul meu ca s# mi l $ure pe /almont .aint <rKvin. E concu+ina lui. Numele o i*+i pe !ar" ca o lovitur# de ciocan. 7tia, a$lase demult c# CKcile era concu+ina lui. &ar reuise s# uite. 1Nu i trea+a mea0, (i spuse (n sinea ei, aa cum $#cuse i atunci c)nd au*ise prima oar# de asta. .e l#s# s# cad# (ntr un scaun, dispre,uindu se pentru sl#+iciunea pe care o resim,ea. Nu era pre-#tit# s# i aud# numele. % /e*i i spuse Jeanne trium$#toare. Am dreptate s o ascult pe !arie. Ea tie totul. % Jeanne, nu tre+uie s# $aci asta. E periculos. % Nu mi e $ric#. Am -ris -ris ul. 7i mi mai pot cump#ra. N o s# mi se (nt)mple nimic. !ar" sim,i c# i se $ace r#u. % &ar !arie e mai puternic# dec)t vr#:itoarea aceea. !i a dat o vra:# contra ei. 7i are e$ect. l pierde pe /almont. Inten,ionea*# s# se c#s#toreasc# cu o $emeie +o-at# din Charleston. !i a povestit Philippe. n iulie vrea s# se duc# cu vaporul la ea acas# pentru nunt#. % 5 s# $iu plecat luna viitoare, CKcile. /al (i (ntinse picioarele lun-i (n $a,a scaunului i i mai turn# un coniac. % &a, tiu. CKcile sor+i din ca$ea. % &rum +un. /al (i st#p)ni $uria. Calmul distant al lui CKcile (l irita tot mai mult de $iecare dat# c)nd venea la casa de pe strada .aint Peter. CKcile nu vor+ea niciodat# din proprie ini,iativ#3 se m#r-inea s# i r#spund# la (ntre+#ri. Nu tia mai multe despre ceea ce se petrecea (n su$letul i (n mintea ei dec)t tia despre capriciile v)ntului. &ar se sim,ea responsa+il $a,# de ea. % &e ce nu m# lai s# te trimit (n 8ran,a, CKcile4 Am acolo prieteni care te ar putea -hida. 8ratele t#u e acolo. Ai putea avea acolo o via,# +un#, o c#s#torie +un#, o cas# i o $amilie.

% Am mai vor+it despre asta, /almont. Nu vreau s# mer- (n 8ran,a. /al e*it#. Ar $i putut o lua pe CKcile (n Canada. /asul lui sta,iona (ntr un mic -ol$, l)n-# planta,ie. Totul era pre-#tit pentru c#l#torie. .clavii $u-ari ateptau ascuni la <enison. /eniser# din susul i din :osul $luviului, de la est i de la vest, mai mul,i dec)t se ateptase. /estea despre succesul c#l#toriei trecute p#trunsese prin (ntrea-a re,ea clandestin#. Poate c# ceea ce dorea CKcile (ntr adev#r era li+ertatea i scopul comunit#,ii ne-re din Canada. &ar /al nu avea de unde s# tie cu si-uran,#. Nu tia de $apt nimic despre ea. 7i, netiind, nu se putea (ncrede (n ea. Prea multe vie,i erau (n m)inile lui. Nu le putea risca. i +#u coniacul (n t#cere. T#cere -#seai (ntotdeauna din plin (n casa aceea. C)nd (i termin# paharul, /al se ridic# i plec# $#r# s# spun# o vor+#. CKcile se (ntinse ca o pisic#, *)m+ind. Hiua pe care o atepta aproape c# sosise. /al c#l#ri la -alop p)n# la planta,ie. C)nd a:unse, calul (i era (n spume i el era sc#ldat de sudoare. % &u l s# se r#coreasc#, (i spuse el unui -r#:dar, (ntin*)ndu i $r)ul. l +#tu cu palma pe crup#; % mi pare r#u, +#tr)ne. Tre+uia s# scap din putoarea de la ora c)t de repede posi+il. i v)r( capul (n :-hea+ul cu ap# din apropierea -ra:durilor3 (l $#cea s# se simt# mult mai +ine. Apoi se (ndrept# $luier)nd spre cas#. !a:ordomul lui, Nehemiah, co+or( sc#rile, s# l (nt)mpine. E'presia de pe $a,a lui (l $#cu pe /al s# se opreasc# imediat din $luierat. % Neca*uri deci, spuse el. &e ce $el4 % nc# doi $u-ari. ?n +#r+at i un +#iat. Au venit acum dou# *ile (ntr o canoe. /al (l +#tu pe Nehemiah pe umeri. % Nu tre+uia s# m# sperii aa. &up# $a,a ta credeam c# avem aici o patrul#. !ai -#sim noi loc undeva pentru (nc# doi. % <#iatul s a (m+oln#vit ast#*i. > am dus la spital. % E +olnav r#u4 % . ar putea s# $ie $e+r# -al+en#. /al (i schim+# +rusc direc,ia, (ndrept)ndu se spre cocioa+ele sclavilor i spre micu,a cl#dire din apropierea capelei, c#reia i se spunea spital. &ac# +#iatul va avea $e+r# -al+en#, vaporul nu putea pleca. Nimeni nu tia (n ce $el se transmitea $e+ra. &ar era si-ur c# se transmitea. Pe vas nu aveau cum evita contaminarea, i, de alt$el, to,i cei ce $useser# (n apropierea +#iatului puteau $i de:a contamina,i. nainte de a a:un-e la cl#dire au*i e'clama,ii de spaim# i durere. <#r+a,i i $emei se adunaser# (n $a,a 1spitalului0 c)nt)nd, -em)nd, ru-)ndu se. Atept)ndu l. 5 $emeie (i iei (nainte. % A murit, st#p)ne. Acum c)teva minute. A vomitat ne-ru, apoi a murit. /oma nea-r# cu s)n-e era ultima $a*# a $e+rei -al+ene. /al s#ri pe un +utean de al#turi. % >ua,i v# leie din depo*it i cur#,a,i v# casele. Nu l vom l#sa pe John cel de <ron* s# a:un-# la <enison. /aporul va pleca. !ai t)r*iu dec)t credeam, dar va pleca, v# promit. .cena p#rea o reluare identic# a celei de acum o s#pt#m)n#. !ar" i <ertrand cinau (n curte. >um)n#rile p)lp)iau pe mas#. Philippe Courtena" intr# $#r# invita,ie. !ar" (ncepu s# i vor+easc# cu asprime, dar Philippe nu i d#du timp; % !ar", ai v#*ut o pe Jeanne4 P#rea complet derutat.

% Camerista ei nu tie unde este. Nimeni nu tie. !ill" a venit acas# la tata s# o caute. % Calmea*# te, Philippe. Jeanne e o $emeie matur#, nu un copil. Pro+a+il c# (i vi*itea*# vreo prieten#. !ar" spera s# $ie cre*ut#. &ar nu putu s# nu se -)ndeasc# la *vonurile care circulau despre Jeanne i la scena din Carrollton. Pro+a+il c# se (nt)lnea undeva cu iu+itul ei. Philippe se ae*# pe scaunul pe care <ertrand (l adusese pentru el, d)nd din cap a mul,umire. &ar (i vor+i numai lui !ar", de parc# i ar $i citit -)ndurile. % Am scuturat o pe !ill" p)n# ce aproape i au ieit ochii din cap. .unt si-ur c# spune adev#rul. Jeanne nu s a dus s# se (nt)lneasc# cu un +#r+at. Nu lipsete niciuna din rochiile ei +une i nici n a venit coa$e*a s# i $ac# p#rul. !ill" mi a m#rturisit c# astea constituie un ritual o+inuit al surorii mele (nainte de a se duce s# se (nt)lneasc# cu un +#r+at. Noroc c# <erthe e plecat#. &ar cu tata e $oarte r#u. Tot ce am putut s# $ac a $ost s# l re,in s# n o ucid# pe !ill". <ertrand (i turn# lui Philippe un pahar de vin. % <ea l. Jeanne o s# apar#. !ar" are dreptate. Pro+a+il c# st# la taclale cu o prieten#. Cel mai pro+a+il c# se pl)n- de so,ii lor. Ia e'emplu de la mine, Philippe, i r#m)i +urlac. Indi$erent de c)t de mare ar $i tenta,ia. 7i ridic# paharul spre !ar", a salut. Philippe morm#i; % !ai de-ra+# o s# se pl)n-# so,ul ei de ea. Araham s a dus la <aton Rou-e cu tre+uri. &up# c)te tiu, chiar (n clipa asta e (n drum spre cas#. Ce o s# spun# dac# a:un-e noaptea i nu i -#sete nevasta4 Nu e or+. &e:a l a amenin,at pe tata c# i ar putea returna *estrea lui Jeanne i d# divor,. <ertrand se delecta (ntotdeauna de scandaluri. % 7i ce a *is Carlos4 % A amenin,at c# o s# l +iciuiasc# pe Araham. Nu crede o iot# din ce se vor+ete pe la col,uri. Nu poate. Ar $i distrus dac# s ar -)ndi c# $iica lui ar $i mai pu,in dec)t per$ect#. !ar" se -)ndise dac# s# spun# sau nu ceea ce -)ndea. .e decise (n cele din urm# c# era ca*ul s# spun#. % Jeanne s ar putea s# $ie la casa coa$e*ei ei, Philippe. 7tiu c# a mai $ost acolo. Numele acelei $emei este !arie >aveau3 d# un $el de ceremonii voodoo. % !arie >aveau6 e'clamar# (ntr un -las cei doi +#r+a,i. <ertrand se (nchin# de trei ori. % Ai au*it de ea4 (ntre+# !ar". % <ertrand, stri-# Philippe, (,i dai seama ce *i e ast#*i4 &ou#*eci i trei iunie. % A:unul .$)ntului Ion, spuse <ertrand, ridic)ndu se cu at)ta -ra+# (nc)t scaunul se pr#+ui cu *-omot. % !# duc s# mi iau lucrurile. % &espre ce vor+i,i4 (ntre+# !ar". ?nde v# duce,i4 Ce (nseamn# a:unul .$)ntului Ion4 A:unul .$)ntului Ion, (i povesti Philippe, era cea mai important# noapte a anului pentru credincioii voodoo. n $iecare an se (nt)lneau (ntr un loc secret, pe malul lacului Pontchartrain. ntotdeauna (ntr un loc di$erit, (ntotdeauna i*olat. 7i (ntotdeauna erau curioi care i c#utau. 7i aproape niciodat# nu reueau s# i -#seasc#. 7i at)t de ori+ile erau ceremoniile, (nc)t cei care le v#*user# nu voiau niciodat# s# vor+easc# despre ele. % Tre+uie s# mer-em dup# Jeanne, indi$erent c# avem sau nu anse s# o -#sim, spuse el. % !er- cu voi, spuse !ar". % Cate-oric nu, spuse <ertrand, care se (ntorsese.

Pierdur# mult timp cu !ar", care sus,inea c# ea avea mai mult# putere de convin-ere asupra lui Jeanne dec)t ei. n timp ce se certau, Carlos Courtena" veni s# l caute pe Philippe. C)nd (n,elese despre ce vor+eau, puse lucrurile la punct. % Ce importan,# ar avea cine o -#sete, din moment ce o -#sete4 stri-# el. Philippe, du te la -ra:d i spune le s# (neue*e nite cai. /enim i noi. !ar" uitase c)t de mult (i displ#cea s# c#l#reasc# i ce prost o $#cea. i $u necesar# toat# puterea de voin,# i de concentrare ca s# ,in# pasul cu ceilal,i. Nu avu timp s# se (n$ricoe*e de straniul &rum al 5aselor iluminat de tor,a din m)na lui Carlos Courtena". ?itase aproape i de vechea ei $urie contra lui Carlos, (nlocuit# acum de $uria c# datorit# lui tre+uia s# c#l#reasc# at)t de repede. C)nd a:unser# la lac i o croir# spre p#durile din mlatin#, (ncetinir#. 7i avur# timp destul s# se (nsp#im)nte. Tor,a tre*ea i speria p#s#rile i animalele nev#*ute care $u-eau umpl)nd (ntunericul ce i (ncon:ura cu ,ipete +rute i ascu,ite. Plantele a-#,#toare i muchiul spaniol atin-eau $a,a lui !ar", $#c)nd o s# -eam#. Totul (n :ur era ascuns, necunoscut, amenin,#tor. Niciunul din ei nu vor+ea. i (ncordau au*ul dup# sunetele care i ar $i putut -hida spre locul ceremoniei. 1Este0, -)ndi !ar", 1ca i cum ai $i pierdut, r#t#cit, sin-ur (n (ntunericul p#durilor, teroarea $iec#rui +asm al copil#riei0. &ar teroarea cretea cu $lecare sunet, cu $iecare plant# a-#,#toare care i +iciuia $a,a. .e pierdur# printre copaci i m#r#luir# un timp, ce li se p#ru o eternitate, printr un (ntuneric de comar. Apoi ieir# la lumin#. !ar" v#*u stele deasupra capului, sim,i sen*a,ia de spa,iu (n toate p#r,ile. i muc# +u*a ca s# nu pl)n-# de uurare. % N are rost, spuse <ertrand. Putem mer-e aa ore (ntre-i $#r# s# -#sim nimic. >acul e lat de dou#*eci i ase de mile3 i cine tie ce lun-ime are ,#rmul cu toate -ol$urile i canalele4 Avem nevoie de o +arc#. Ceremonia tre+uie s# se ,in# la lumin#. 5 s o vedem de pe ap#. ?rma,i m#. .e (ntoarse (n direc,ia lacului i se a$und# iar#i (n p#duri. % Am -#sit o urm#, stri-# el. ?rma ducea la un doc. 7i la o +arc#. Philippe le-# caii de copaci, (n timp ce Carlos $i'# tor,a (ntr o scor+ur# la mar-inea apei, ca s# i -hide*e la (napoiere. % !ul,umesc lui &umne*eu, spuse <ertrand. Am -#sit v)slele. Pornir# cu +arca de a lun-ul apelor calde, nes$)rite. <ertrand v)slea. C)nd o+osi, Carlos (i lu# locul. Apoi Philippe. Apoi iar#i <ertrand. .e ,ineau aproape de ,#rmul (ntunecat, (naint)nd (ncet, (n linite. Nu se au*ea dec)t *-omotul v)slelor ce se ridicau i se a$undau iar#i (n ap#. P)n# c)nd mai mult intuir# dec)t au*ir# (n dep#rtare ceva ce sem#na cu +#taia unei to+e. C)nd se apropiar#, ritmul le intr# (n s)n-e, devenind ritmul v)slelor i al respira,iei lor. F#rmul coti3 (ncon:uraser# un promontoriu. nainte vedeau $l#c#rile -i-antice ale $ocurilor str#lucind (n apele care le re$lectau, $#c)nd ca um+rele lor s# par# (nc# i mai (ntunecoase. <#taia to+elor se au*ea acum distinct; +adoum, +adoum, +adoum, +adoum. Nes$)rit#. Insidioas#. Bipnotic#. <ertrand (mpl)nt# una din v)sle ad)nc (n lac. % !ai +ine am acosta i ne am apropia de ei prin p#dure. /ocea (i era calm#, normal#. &ar (n vor+ele lui se sim,ea ritmul to+elor. 8ocurile marcau col,urile unui uria loc de$riat de pe ,#rmul lacului. ?n $oc mai mic ardea (n centru. Pe deasupra lui se a$la un ca*an uria, ne-ru. 5 plat$orm# :oas# se ridica (ntre

ca*an i mar-inea acelui loc de$riat care d#dea spre lac Pe plat$orm# se vedea o mas#, cu o cutie de lemn la mi:loc. Totul (n :ur vi+ra de la sunetul to+ei. <adoum, +adoum, +adoum, +adoum, +adoum. >uminiul era -ol, (n ateptare. n um+rele dintre $ocuri nite siluete se a-itau, sco,)nd sunete r#-uite, de anticipare a ceremoniei secrete. <adoum, spunea aerul, +adoum, +adoum. !ar" (l apuc# de +ra, pe Philippe. Avea nevoie de ceva tan-i+il, reco-nosci+il, uman, de care s# se spri:ine. Tre+ui s# i $or,e*e picioarele ca s# (nainte*e spre vidul iluminat de $l#c#ri. <ertrand se (ntoarse, (ntin*)ndu i +ra,ul, s# i opreasc#, i pe ceilal,i. % Tre+uie s# atept#m p)n# putem vedea oamenii, spuse el. . ar putea ca Jeanne s# nu $ie aici. /ocea (i tremura, strident#. i aran:# pe $iecare (ntr o po*i,ie avanta:oas#, la um+ra unuia dintre copacii care m#r-ineau luminiul. !ar" se prinse cu +ra,ele de un trunchi su+,ire, $rec)ndu i o+ra:ii de scoar,a lui aspr#. Ar $i dorit s# nu $i $ost sin-ur#. .im,ea +#taia to+elor prin t#lpile panto$ilor, prin trunchiul copacului, (n aerul pe care l respira. <adoum, +adoum, +adoum2 doum2 doum2 doum2 &eveneau mai iu,i, mai puternice, mai tari, mai insistente. !ar" d#du drumul trunchiului, (i duse m)inile la urechi, dar *adarnic. Rever+era,iile (i p#trundeau prin piele, (n cap, (n piept, (n stomac. .im,ea c# p#m)ntul i se *-uduie su+ picioare. .e prinse cu (nd)r:ire de trunchi. ?n alt sunet se ad#u-# la r#p#itul to+elor, mai sla+, dar p#trun*#tor, ascu,it i straniu. Apoi um+rele e'plodar#. <#r+a,i cu pielea nea-r#, lucitoare, s#rir# din toate p#r,ile (n lumini. Trupurile le erau -oale, cu e'cep,ia or,ului tipic al ne-rilor i al +en*ilor cu clopo,ei care le (ncon:urau -enunchii i -le*nele. Picioarele lor -oale +#teau iar+a strivind o (n ritmul to+elor, (nv)rtindu se, (n cercuri tot mai mici, s#rind, apoi iar#i dans)nd, sun)nd din clopo,ei. .e r#sp)ndir# peste tot, r#sucindu se, (nv)rtindu se, iar#i s#rind. >i se ad#u-ar# trupuri roii i al+e, prin*)ndu se (n v)rte:ul dansului s#l+atic, sun)nd din clopo,ei, (n ritmul to+elor. 8emeile s#reau din (ntuneric, dans)nd, cu +ra,ele i capetele -oale, cu trupurile mic)ndu se unduitor su+ c#m#ile al+e de +um+ac, lipite str)ns de oldurile lor asudate, *v)rcolindu se, r#sucindu se, de a+domen, de s)ni i de coapse. ?na aler-# spre ca*an cu un pui de -#in# care d#dea din aripi i se *+#tea (n m)inile ei. l arunc# (n lichidul care $ier+ea (n spume, ,ip)nd. 5 urm# alta, apoi alta i ast$el toate aruncar# creaturi vii, +roate, melci, p#s#ri, o pisic# nea-r# 9 care mieuna de ,i lua au*ul 9 dans)nd, (ntorc)ndu se i s#rind, dup# $iecare o$rand#. !ar" (ncerc# s# i (ntoarc# $a,a, dar nu $u (n stare. Putu doar s# se spri:ine mai tare de soliditatea copacului. &eodat# dansul se opri, la $el i to+ele. >initea era i mai (nsp#im)nt#toare dec)t sacri$iciile. 5 $emeie p#trunse (n lumini. <r#,#rile de aur de pe +ra,e *#n-#neau, lovindu se una de alta, produc)nd un *-omot surd, ne$iresc de p#trun*#tor (n t#cerea care se l#sase. Purta o rochie le:er#, din $)ii de m#tase roie, (nnodate, sus,inut# pe talie de un cordon al+astru. P#rul ne-ru (i co+ora (n cascade pe umeri i pe spate. Printre +uclele de un ne-ru str#lucitor, nite toarte mari de aur lic#reau, sus,inute (n lo+ii urechilor. P#i pe plat$orm#, (ntorc)ndu se cu $a,a la dansatorii (n ateptare. >umina $l#c#rilor p#rea de aur pe $a,a ei de culoarea aramei, cu tr#s#turi re-eti. !ar" (i ,inu respira,ia. Era !arie >aveau. Re-ina /oodoo (i ridic# +ra,ele. /or+i, parc# numai pentru ea (ns#i i pentru cer. &ei mai mult optite, cuvintele se au*ir# p)n# (n cel mai (ndep#rtat col, al luminiului. % >=Appe vini2

<adoum, +adoum. To+ele se au*ir# iar#i. !ar" se str#dui s# asculte, dar lim+a (n care vor+ea era doar par,ial $rance*a. % >=Appe vini, le Arand Hom+i. <adoum, +adoum, +adoum, +adoum, +adoum. R#p#itul to+elor re(ncepu. % >=Appe vini le Arand Hom+i, >=Appe vini, pou $e -ris -ris6 <#r+a,ii i $emeile din lumini (ncepur# s# se ml#die*e (n caden,a litaniei, (mpreun# cu !arie. % >=Appe vini, le Arand Hom+i2 <adoum, +adoum. % >=Appe vini, pou $e -ris -ri6 % >e Arand Hom+i, Hom+i, Hom+i. C)ntecul se au*i tot mai tare, r#p#itul to+elor mai pronun,at. ?n +#r+at r#s#ri din um+r#, arunc)ndu se la picioarele lui !arie, (ntin*)nd spre ea m)inile (n care ,inea un ied al+, le-at de picioare. <eh#itul su+,irel al iedului e'cit# mul,imea care psalmodia i care (ncepu s# +at# cu picioarele (n p#m)nt. % Hom+i, Hom+i, Hom+i. .tri-#tele se amestecar# cu +#taia to+elor. >umina $l#c#rilor $#cu s# str#luceasc# cu,itul pe care !arie >aveau (l ridic# de pe masa de al#turi. >u# iedul ca (ntr un lea-#n pe +ra,ul ei st)n- i i (n$ipse cu,itul (n -)t. .)n-ele o (mproc# pe s)ni i pe umeri. ndep#rt# sacri$iciul de la piept, ,in)ndu l pe +ra,ele (ntinse3 s)n-ele iedului se scurse (ntr un vas ,inut de un +#r+at care atepta su+ plat$orm#. <#taia din picioare i ml#dierea trupurilor mul,imii devenir# un sin-ur ritm, o sin-ur# micare. To,i erau cu ochii a,inti,i la re-ina lor. !ar" (ncerc# s# o *#reasc# pe Jeanne, dar lumina $l#c#rilor $#cea toate $e,ele, toate trupurile ce se unduiau, con$u*e. &in mul,imea care se unduia ca (ntr o litanie ,)ni un stri-#t lun-, animalic, emis parc# dintr un sin-ur -)tle:. !ar" v#*u cum re-ina /oodoo +ea s)n-ele din vas. Cu o sin-ur# iute micare, !arie >aveau puse vasul pe mas#, apoi deschise cutia care atepta acolo. &in interior iei un arpe mare, -ros, r#sucit. % Hom+i6 Hom+i6 Hom+i. .tri-#tele erau asur*itoare. !arie (i ridic# $a,a, cu +u*ele umede de s)n-e. Picioarele (i erau str)nse, imo+ile, (n timp ce oldurile i -enunchii i talia i umerii i se micau, ondul)ndu se, mim)nd sinuoasa (n$#urare i des$#urare a arpelui din m)na ei, care i se r#sucea lunec)nd (n :urul trupului, de a lun-ul umerilor -oi, de a lun-ul -)tului, lipindu i $a,a triun-hiular# de a ei. >im+a arpelui (i atinse o+ra*ul, apoi +#r+ia, (n cele din urm# oldurile, p)n# ce linse ultima pic#tur# de s)n-e cu care se (mprocase !arie. % Aie6 Aie6 /oodoo !a-nian6 -emu !arie. !ic#rile (i devenir# mai $renetice (n timp ce m)n-)ia arpele, str)n-)ndu i capul de -)tul ei, de s)ni, (n timp ce coada i se mica peste picioare, peste coapse, pe p)ntecele care i tremura, peste pelvisul (mpins +rusc (nainte. % Eh6 Eh6 <om+a he6 he6 stri-# ea. Can-a +a$ie te &an-a moune de te Can-a do Gi li6 Can-a li6 Can-a li6 Can-a li6 !ul,imea prelua c)ntecul, $renetic. % Eh6 Eh=6 <om+a he6 he6 <#taia din picioare, r#sucirile, s#riturile devenir# mai s#l+atice, mai iu,i, asmu,ite de stri-#te. /asul cu s)n-e trecu din m)n# (n m)n#. !arie >aveau se aplec# (nainte, spre m)inile

care se (ntindeau spre ea. Trupul i se r#sucea, *-uduindu se. To+ele r#p#iau (ntr un crescendo $urios. !arie apuc# m)inile din imediata ei apropiere. Posesorul acestora s#ri (n aer cu un -eam#t de durere e'tatic#, de parc# ar $i $ost atins de un oc electric. Atinse la r)ndul lui m)inile cele mai apropiate i se au*i stri-#tul unei $emei. Puterea trecea de la Heul 7arpe Hom+i, prin re-ina lui, spre poporul ei. &in m)n# (n m)n#, (ntr o $rene*ie de atin-eri, ,ipete, s#rituri, dans. P)n# ce luminiul deveni o mare de dervii rotitori, (nv)rtindu se p)n# ce (i pierdeau cunotin,a. ?n +#r+at c#*u ca mort, apoi o $emeie, apoi alta. &ansul continu#, peste trupurile lor. !ar" se -hemui la r#d#cinile copacului, tremur)nd de $ric#, cu pulsul ridicat de inima care i +#tea (n ritmul to+elor. .e uit# dup# Philippe, dup# <ertrand, dup# Carlos, (ns# erau ascuni, ca i ea. Apoi o v#*u pe Jeanne. Rochia (i era s$)iat#, un s)n (i era de*-olit. Era stropit# cu s)n-e. P#tate (i erau i col,urile -urii. .e rotea pe dup# copaci i !ar" o putu au*i r)*)nd, de $apt mai mult un m)r)it dec)t un r)s, un sunet inuman. Ramurile trosnir# c)nd Carlos Courtena", vr)nd s# se repead# spre ea, c#*u su+ -reutatea $iului s#u. % Nu, tat#, au*i !ar". 5r s# te s$)ie. % Jeanne6 stri-# Carlos. 5 m)n# (i astup# -ura. !ar" au*i un *-omot (n apropiere, (n ciuda to+elor i stri-#telor ne+uneti ale dansatorilor. <ertrand i Philippe (l tr#-eau pe Carlos (napoi, departe de mar-inea luminiului. % Nu te uita, (l implorau ei. % Tre+uie, -emea Carlos. !arie >aveau dansa sin-ur#, *eul arpe $iind de:a (ncuiat (n cutia marcat# cu semne ca+alistice. !arie devenise Hom+i, c#p#tase puterea *eului. Ca i el, se unduia de parc# ar $i $ost $#r# oase. <ra,ele i m)inile (i lunecar# de a lun-ul trupului, s$)iindu i rochia de m#tase, arunc)nd +uc#,ile (n $l#c#ri, p)n# ce r#mase -oal#, $rumoas#, cu trupul str#lucind de sudoare. % Can-a li6 stri-# ea. % Can-a li6 % Can-a li6 i*+ucni stri-#tul din sute de -)tle:uri. !ai (nt)i unul, apoi *ece, apoi patru*eci de or,uri ale ne-rilor $ur# aruncate (n $l#c#ri3 ne-ri i mulatri, -oi, s#reau (n sus, sunau din clopo,ei, $#lindu se cu virilitatea lor. <ra,ele lor cuprinser# c)te o $emeie care se rotea, do+or)nd o la p#m)nt. % Can-a li6 ntr o clip#, dansul se trans$orm# (ntr o or-iastic# scen# a ororii. <#r+a,i i $emei -oi, miunau (n patru la+e, url)nd, muc)nd, s$)iindu i vemintele, (nc#ier)ndu se, +rutali*)nd trupurile din apropiere, indi$erent de v)rst#, se' sau culoare. !ar" o v#*u pe !adame Alphande i pe domnioara Annette i pe matroana creol# ce locuia peste drum de casa +unicii ei. R)sul lui Jeanne se au*i pe aproape. Apoi trupul ei uluitor de al+ se pr#+ui peste o -r#mad# de $orme (ntunecate, pier*)ndu se (n muuroiul acela i stri-)nd; % Pe mine6 Pe mine6 Pe mine6 ?n alt$el de r)s se au*i dintre copaci, din spatele lui !ar". CKcile &ulac trecu -ra,ioas# pe l)n-# ascun*#toarea ei. % !ichie Carlos, spuse ea, cum v# distra,i4 > am adus pe domnul Araham s# v# ,in# companie.

!ar" st#tu dou# *ile (nchis# (n camera ei, dup# oroarea din A:unul .$)ntului Ion. Nu voia s# vad# pe nimeni, +#r+at sau $emeie, ne-ru sau al+. /oia s# uite ce v#*use, ce sim,ise c)nd (n cele din urm# a:unsese (n si-uran,# acas#, (n camera ei, (n patul ei. 1Nu te po,i ascunde venic0, (i spuse, la cap#tul celor dou# *ile. 1Tre+uie s# dai ochii cu lumea0. 1Nu, n am s# dau0, (i r#spunse. 1Pot pleca de aici. Cel pu,in un r#stimp0. Puse cea mai recent# scrisoare de la +unica ei (n poet# i se duse s# vor+easc# cu Julien, la +iroul lui. A doua *i era pe un vas, (n drum spre locuin,a de var# din Aol$ a lui Julien. % !KmZre m# implor# s# vin, (i spusese ea lui Julien. A putea aran:a s# lipsesc de acas# pentru o s#pt#m)n#. Julien o (ncura:# s# plece. A$lase de la <ertrand ce se (nt)mplase (n A:unul .$)ntului Ion. 8a,a r#v#it# a lui !ar" (l convinsese asupra e$ectului pe care le avuseser# respectivele evenimente asupra ei. !ar" nu i (nchipuise niciodat# c# ar putea e'ista nite ape at)t de $rumoase ca apele ver*i, al+astre i turcoa* din Aol$ul !e'ico. % Credeam c# vise*, (i spuse ea +unicii. % Pentru mine, $aptul c# ai venit aici e ca i cum un vis ar $i devenit realitate, !arie. !i ai lipsit. % 7i tu mi ai lipsit, !KmZre. .pre surprinderea lui !ar", r#spunsul automat era (ntru totul adev#rat. C)nd nu era dro-at#, Anne !arie .a*erac era o companie $oarte pl#cut#. !ar" nu se plictisea niciodat# s# asculte anecdote din copil#ria ei sau despre vie,ile nenum#ra,ilor veriori care locuiser# sau locuiau (n Ne@5rleans. &escoperi de asemenea c# +unica ei era aceea care condusese casa de pe Ro"al .treet3 chiar i atunci c)nd se a$la su+ puterea opiului, loialitatea i a$ec,iunea sclavilor $a,# de ea (i determinau s# $ac# tot ce puteau ca s# i asi-ure con$ortul. &up# plecarea lui !KmZre, rivalitatea, disensiunile i impulsul de a testa puterea lui !ar" aduse servitorii unul dup# altul (n $a,a ei, solicit)ndu i hot#r)ri, pre$erin,e, indul-en,e. !ar" nu se sim,ea niciodat# (n lar-ul ei c)nd vor+ea cu servitorii. Era incapa+il# s# i ascund# de*-ustul $a,# de sclavie, i sclavii o $#ceau s# se simt# vinovat# pentru $aptul c# se a$la acolo, (n casa aceea. Ar $i vrut ca vara s# se termine mai repede i +unic# sa s# se (ntoarc# la ora. % Cred c# o s# ,i plac# aran:amentul, !KmZre. Aproape c# am terminat decora,iile. Bai s# ,i povestesc despre specialistul pe care l am an-a:at ca s# repare $run*ele aurii din medalioanele de pe tavan2 n timpul lun-ilor dup# amie*e, !ar" i !KmZre st#teau (n +alansoare pe verand#, +ucur)ndu se de +ri*a r#coroas#, privind apele, uneori citind, alteori vor+ind sau r#m)n)nd pierdute (n -)nduri. Erau *ile (n care !KmZre voia s# i petreac# dup# amie*ile sin-ur#, pe propriul ei +alcon. % mi ador nepo,ii, spunea ea, dar nu chiar toat# *iua. !ar" a$l# repede ce o $#cuse s# spun# asta. Copiii lui Julien i Eleanore, de la Paul, de paispre*ece ani, i p)n# la Au-uste, de doi ani, erau (n total apte. &ei era doar cu trei ani mai mare dec)t Paul, dup# o diminea,# petrecut# cu copiii, !ar" se sim,ea (m+#tr)nit# i epui*at#. 8u (nc)ntat# de invita,ia +unicii de a (mp#r,i (mpreun# linitea de pe +alconul ei. ntr o dup# amia*# vor+ir# iar#i despre comorile din caset#. !ar" (ntre+# dac# m#nuile (i apar,inuser# mamei ei.

% 5h, nu, dra-a mea. &e-etele mamei tale erau ca ale tuturor. &e asta m au uimit at)ta de-etele tale. Eram convins# c# aceast# tr#s#tur# de $amilie disp#ruse, c# ultima la care se mani$estase $usese mama mea. naintea mea, toate !ariile o avuseser#. Pro+a+il c# din cau*a asta prima !arie de care tim a venit la Ne@ 5rleans. Tre+uie s# $i $ost s#rac#, $#r# *estre, $#r# s# se poat# m#rita. .e spunea c# $usese prima care avusese de-etele mici at)t de lun-i i $usese suspectat# de vr#:itorie. n *ilele acelea oamenii credeau (n vr#:itoare. 1?nii mai cred i ast#*i0, (i spuse !ar", amintindu i isteria lui Jeanne. % Aa c# !arie &uclos a venit (n America. Ce s a mai (nt)mplat4 o (ntre+# !ar" pe !KmZre. Nu voia s# i mai aminteasc# nimic (n le-#tur# cu Jeanne. % . a m#ritat cu unul din solda,ii re-elui3 de asta $useser# trimise aici, ea i celelalte $ete cu caset#. 8ran,a mai trimisese i (naintea lor $emei, dar acestea nu se m#ritaser#. Nu le pl#cea via,a -rea de mam# i so,ie (ntr o colonie nou#. Pro$esar# deci o meserie care le trimisese la (nchisoare. Erau prostituate. 7i hoa,e. Pro+a+il c# au r)s de $etele cu caset#. ?neori m# (ntre+ dac# unele din ele n au intrat (n r)ndurile lor. Tradi,ia nu ne spune. 5ricum, tim c# !arie &uclos nu a $#cut o. . a m#ritat cu un in$anterist, pe nume Andre /illandr" i au avut paispre*ece copii, din care cinci au a:uns p)n# la maturitate. !ar" $u ocat#. % Nou# din ei au murit4 &e ce4 E -roa*nic. % Copiii mureau uor pe atunci, !arie. !ureau la natere. n epidemii, (n accidente sau din motive necunoscute. !arie cea cu m#nuile a $ost cel de al treilea copil. Primii doi muriser# de mici. Numele lui !arie a noastr# a $ost de $apt Jeanne !arie. . a n#scut (n ETOJ. Ne@ 5rleans $usese (ntemeiat a+ia de paispre*ece ani. Pie,ele oraului au $ost numite insule pentru c# de c)te ori ploua, canalele care le separau se umpleau cu ap#, trans$orm)ndu le (n nite adev#rate insule. Peste str#*ile pline de ap# se trecea pe un $el de pun,i din sc)nduri. 7i trotuarele constau din nite sc)nduri puse cap la cap, ca s# se poat# trece peste noroaie. Cu copii, cu sclavi cu tot nu erau mai mult de cinci sute de persoane (n ora. Presupun c# se cunoteau cu to,ii (ntre ei. .e spune c# nu erau nici o sut# de case i c# acestea erau de $apt mai mult nite cocioa+e. &ar e'ista Place d=Armes. 7i o +iseric# pentru c#lu-#ri,ele ?rsuline. Ele au civili*at >ouisiana. Erau in$irmiere, pro$esoare, cele mai multe dintre ele optimiste. ,i po,i ima-ina4 n mi:locul mocirlelor i ploii i diluviilor i ura-anelor cultivau du*i i le au (nv#,at pe tinere cum s# recolte*e m#tasea i s o trans$orme (n ,es#turi pentru rochii. &ar m am a+#tut de la su+iect. /or+eam despre m#nuile lui Jeanne !arie. Tre+uie s# $i avut vreo *ece ani c)nd un +#r+at nemaipomenit a $ost trimis din 8ran,a s# $ie noul -uvernator. Era marchi*ul de /audrieul. .o,ia lui, marchi*a, a venit cu el. Plus toat# curtea. .e comportau de parc# locuin,a din c#r#mid# (mpre:muit# de noroi a -uvernatorului ar $i $ost /ersailles. Au adus mo+il#, ar-int#rie, o-lin*i, covoare, haine, peruci, pome*i, chiar i o tr#sur# cu echipa: i patru cai al+i. 8irete, toate tinerele, inclusiv Jeanne !arie, doreau s# $ie ca marchi*a, nu se mai mul,umeau s# semene cu mamele lor. Aa c# Jeanne !arie n a $ost prea $ericit# c)nd tat#l ei a lo-odit o cu un t#+#car. Ailes Chalon a $ost o partid# +un#. Era un t#+#car +un i se -#sea (ntotdeauna pia,# de des$acere pentru piele. .o,ia lui n a dus niciodat# lips# de m)ncare sau de ad#post. &in ne$ericire, t#+#carul (i pierduse un ochi (n r#*+oiul cu indienii. 7i, $irete, nimic nu miroase mai ur)t dec)t o t#+#c#rie. !ar" Jeanne tre+uie s# l $i $#cut $ericit. i d#rui cinci $iii i cinci $iice. 7i, ca s# i $ac# pl#cere, el (i mut# t#+#c#ria din c#su,a (n care locuia c)nd se s$)ri r#*+oiul cu indienii, i i $#cu o pereche de m#nui demne de o marchi*#. % E o poveste (nc)nt#toare, !KmZre.

% Toate $emeile din $amilia noastr# au avut $armec, !arie. Amintete ,i, $iica lui Jeanne !arie a $ost +unica mea, !arie Belene, cea din portretul din su$ra-erie. Pro+a+il c# mama ei a $ost nespus de (nc)ntat# de $aptul c# $iica ei a devenit mult mai ele-ant# dec)t marchi*a de /audriel. !ar" era uluit#. Nu $#cea le-#tura. P#rea imposi+il ca $emeia din portret s# $i $ost altceva dec)t o mare doamn#. % A devenit !arie Belene prea ele-ant#4 7i a uitat ori-inea4 .e ,inea cu nasul pe sus4 !KmZre r)se. % !ai ai (nc# multe de (nv#,at despre $amilii, $ata mea. Tat#l lui !arie Belene $urni*a toate produsele din piele pentru armata spaniol# din >ouisiana. 8irete c# a $#cut avere. A construit casa cea mare (n care locuiete unchiul Cristophe. Tat#l lui Cristophe a $ost unchiul meu, >aurent, $ratele mai mare al lui !arie Belene. Era un o$icial din -uvern. Ceilal,i $ra,i, ca i so,ii surorilor au $ost i ei +ine situa,i. !ar" (i ridic# m)inile. % 5prete te, !KmZre. !# simt (n-ro*itor de (ncurcat# c)nd te apuci s# (niri liste cu nume de unchi i de veriori. % Ai s# le (nve,i, !arie. !ai ai (nc# timp. % N am s# reuesc niciodat# s# (nv#, toate numele, -emu !ar". n timpul *ilelor li+ere pentru $estivit#,ile de Patru Iulie, Julien veni de la ora, (mpreun# cu (nc# aptespre*ece rude, to,i veri de un -rad sau altul. !ar" privea cu o admira,ie aproape de venera,ie $elul (n care Eleonor suprave-hea cu calm toate detaliile din +uc#t#rie i din dormitoare pentru aceti oaspe,i neatepta,i. P#turile suplimentare, paturile de campanie, p#tu,urile pentru copii, pernele, len:eria de pat i o rapid# rearan:are a locurilor de dormit ale copiilor, $#cu posi+il pentru $iecare s# ai+# ad#post (n c#su,a cu ase dormitoare. Julien aduse i arti$icii. Tineri i +#tr)ni m)ncau pepeni ver*i pe pla:# la apusul soarelui, e'clam)nd c)nd arti$iciile e'plodau pe cerul (ntunecat, (mp)n*indu l cu o mul,ime de stelu,e colorate. Al,i oameni de la alte case de odihn#, s#r+#toreau (n acelai $el. !ai mult de o or#, nu se putea vedea altceva pe cer dec)t $ocuri dc arti$icii. !ar" se -)ndi la arti$iciile din Patru Iulie anul trecut. Ce schim+are $ericit#, s# $ie aici, (n m:locul $amiliei ei, (n loc s# $ie sin-ur#, (nsp#im)ntat#, pe str#*ile oraului, printre urlete i str#ini amenin,#tori. Capul cu p#r cre, al unui verior se proiecta (n lumina roie a arti$iciilor i !ar" i l aminti pe /almont .aint <rKvin venindu i (n a:utor cu un an (n urm#. Era ca un cavaler din vechime. Cum era s# tie c)t de crud# (i era de $apt inima4 .e concentra asupra $rumuse,ii serii, mai (nainte ca ura i $uria s# i strice toat# dispo*i,ia. n diminea,a urm#toare, (n timpul unei plim+#ri pe pla:#, Julien porni (nainte cu !ar", l#s)ndu i pe ceilal,i (n urm#. % /oiam s# vor+esc cu tine mai (nainte de a lua vreo deci*ie, !ar". Am primit o scrisoare recent# de la directorul casei de odihn# unde se a$l# Celeste. E de p#rere c# dac# ar petrece un timp (n mi:locul $amiliei ar putea reveni la normal. Eleonor vrea s o primeasc# aici. 5 va a:uta la tre+uri. &ar nu voi autori*a vi*ita dac# tu eti (mpotriv#. Ceea ce ,i a $#cut Celeste nu poate $i iertat. !ar" (i *)m+i. % Nu ,i $# -ri:i, Julien, po,i s# procede*i cum cre*i c# e mai +ine. Am hot#r)t de:a s# m# (ntorc la Ne@ 5rleans, cu tine, duminic#. Am stat de:a cu o *i mai mult dec)t inten,ionam i a+ia atept s# v#d cum arat# noile draperii (n camera lui !KmZre. n a$ar# de asta, aici nu sunt *iare. ,i m#rturisesc c# mi lipsesc $ascicolele din romanul An-e Pitou, pu+licate (n Al+ina. Eroul principal, un doctor, era la mare anan-hie atunci c)nd am citit ultimul num#r.

<ertrand $u (nc)ntat s o ai+# din nou pe !ar" acas#. % &ra-a mea nepoat#, spuse el solemn, era s# dau $oc casei #steia cel pu,in de *ece ori. Hu-ravii pe care i ai an-a:at p)ndeau pur i simplu la ua mea. !ai (nt)i au $#cut nite *-omote (n-ro*itoare c)nd au ridicat schelele. Apoi, c)nd deschideam ua ca s# ,ip la ei, (ncercau s# m# vopseasc# (ntr un verde (n-ro*itor. % mi pare r#u c# te am deran:at aa, <ernard. .im,eam nevoia s# $iu c)t mai departe posi+il de >acul Pontchartrain. A $ost o noapte de comar. % Aa a $ost. N ar $i tre+uit s# te lu#m cu noi. &up# lumina :uc#u# din ochii lui <ertrand era evident c# se des$#ta de noile scandaluri. % !aria:ul Courtena" Araham s a anulat. ,i po,i da seama c)t l a costat asta pe +ietul Carlos. Nimeni nu l a mai v#*ut de atunci. .e spune c# e un om terminat. <erthe a dus o pe Jeanne la odihn#, la o m#n#stire de pe !ississippi. .per c# s a asi-urat c# *idurile sunt destul de (nalte. Privirea lui !ar" (l $#cu s# se opreasc#. % Iart# m#, dra-a mea. Am uitat c# ,i a $ost prieten#. Am s# ,i spun acum ceva mai vesel. Am salvat e'emplarele din Al+ina, cu $asciculele din An-e Pitou pe care nu le ai citit. Eroul lui Ale'andre &umas mai era (nc# la anan-hie. <ravul +#r+at era a$ectat de (nc# i mai multe complica,ii acum, (n capitolul ai*eci i patru, dec)t $usese (n capitolul cinci*eci i ase, unde (l l#sase !ar". !ar" se +ucura tot mai mult (n $iecare *i de ca$eaua ei de diminea,#, c)nd (mp#rt#ea tri+ula,iile doctorului, (nainte de a se con$runta cu di$icult#,ile reale de a i convin-e pe pictori i *u-ravi s# mai (ncerce (nc# o dat# s# amestece pu,in al+astru cu vopseaua verde pentru lemn#ria de la eta:. Pe aispre*ece iulie, $ictivele neca*uri ale doctorului devenir# deodat# nesemni$icative. Pe prima pa-in# a Al+inei $i-ura drept titlu un sin-ur cuv)nt; EPI&E!IE. n s#pt#m)n# anterioar# muriser# dou# sute de oameni din cau*a $e+rei -al+ene. &ou#. &ou# sute. &e oameni. >ui !ar" nu i venea s# cread#. Avusese i ea $e+r# -al+en#. 8usese nepl#cut, desi-ur, dar nu mortal. Cum putuser# muri at),ia oameni4 Poate c# erau to,i copii mici. i aminti c# i $ra,ii i surorile lui Jeanne muriser# de $e+r#. Erau copii mici. Citi din nou pa-ina, cu mai mult# aten,ie. Era vor+a de oameni, nu de copii. ntoarse $oaia, citind i varianta en-le*#. 5ameni, scria acolo. n clipa aceea au*i vocea lui <ertrand vor+ind cu un servitor. !ar" (i turn# o ca$ea. El o s# poat# s# i e'plice. % <on:our, !arie. Ca$eaua asta e pentru mine4 <un# $at#. % <on:our, <ertrand. Am citit (n Al+ina ceva uluitor. /oiam s# vor+esc cu tine despre asta. % Te re$eri la $e+r#4 &a, tiu. JacSues a venit la mine i m a tre*it. Acum (mi $ace +a-a:ele. C)nd cre*i c# ai s# $ii -ata de plecare4 % &e plecare4 Nu vreau s# plec nic#ieri. % Nu $i ridicol#, !arie. Normal c# o s# plec#m. &ac# *iarul a anun,at epidemia, (nseamn# c# oamenii mor de:a de s#pt#m)ni. Hiarele (ncearc# (ntotdeauna s# muamali*e*e tre+urile astea, at)ta c)t se poate. Toat# lumea care a$l# o s# plece din ora. Tre+uie s# plec#m acum, c)nd mai putem -#si un mi:loc de transport. !ar" a+ia l putu recunoate pe omul nep#s#tor, care r)dea p)n# i de dracu=. !)na (n care ,inea ceaca de ca$ea (i tremura, i un col, al -urii i se str)m+ase. Era (n-ro*it.

% Nu m# privi aa, aproape c# url# el la !ar". Nu tii cum este. 5 epidemie nu este o+inuita $e+r# de var# care ucide dou# sute de imi-ran,i. 5 epidemie ucide pe oricine. !i o amintesc pe ultima, din =OJ. Aveam optspre*ece ani, eram de:a +#r+at. Julien i Roland la $el. Tata ne a trimis s# d#m a:utor. Tre+uia s# mer-em pe str#*i i s# i ridic#m pe cei c#*u,i, oriunde (i -#seam. .# i ducem la spital sau la cimitir. Erau at)t de mul,i. /omau. .au erau de:a ,epeni, acoperi,i cu voma mor,ii, cu lim+ile lor ne-re ieindu le din -ur#. Aa a $ost luni de *ile. ?n iad. Putre$ac,ie, putoare, mi*erie. Tre+uie s# plec#m c)t mai putem. 8# ,i +a-a:ele. .au hai i $#r# ele, nu mi pas#. Tre+uie s# plec#m. % ?nde, <ertrand4 % >a lac. >a hotelul nostru. 5 s# -#seasc# ei locuri pentru noi. &ar tre+uie s# mer-em acum. 5ricine ne ar putea ocupa camerele. 5chii i se micau de colo colo, de parc# ar $i c#utat o cale s# scape din cas# i din curte. Acolo6 Ai au*it4 stri-# <ertrand i $u-i spre poart#. 7tiu ce (nseamn# asta. &u te s# ve*i i tu sin-ur#. !ar" aler-# p)n# (n dreptul lui. Pe strad#, dincolo de poart#, trecea o tr#sur#. % Tre+uie s# ne -r#+im, (i stri-# <ertrand i o apuc# de +ra,. &e ce nu ,i $aci +a-a:ele4 .trada devenise iar#i linitit#. % N o s# vin cu tine, <ertrand, spuse !ar". Am avut $e+r# -al+en#. Nu m# sperie. 7i mai sunt at)tea de $#cut (n cas#. JacSues ap#ru (n spatele lor, cu dou# vali*e. % <a-a:ul dumneavoastr#, !ichie <ertrand. <ertrand o privi pe !ar", citi hot#r)rea de pe $a,a ei i se (ntoarse, pre-#tindu se s# plece. % &u le la doc, JacSues. 5 s# prind un vapor s# m# duc# la lac, dac# m# -r#+esc. !ar" (l urm#ri cu privirea pe spilcuitul ei unchi cum $u-ea de m)nca p#m)ntul, cu umerii c#*u,i, de parc# ar $i vrut s# se $ereasc# de o lovitur#. Ar#ta aproape ca un ho,. .e (ntoarse (n scaunul ei i relu# lectura serialului lui &umas. &ar c)nd a:un-ea la un nou para-ra$ nu i l mai putea aminti pe cel#lalt. <ertrand nu era un la. 8usese ca de -hea,# (n e'pedi,ia aceea din A:unul .$)ntului Ion. &ac# cuv)ntul 1epidemie0 avea un ast$el de e$ect asupra lui, tre+uia s# $ie ceva (n-ro*itor. Poate c# -reea. Poate c# ar tre+ui s# plece i ea din ora. Apoi au*i cum soseau *u-ravii i nu se mai -)ndi la $e+ra -al+en#. Ast#*i, ori nimereau culoarea potrivit#, ori le va spune s# vopseasc# lemn#ria (n al+astru i s# termine odat#. <ine(n,eles, (n ca*ul #sta nu se va asorta cu draperiile. /a tre+ui s# le mute (n alt# camer#, poate (n salonaul de la eta:ul trei. Nu, ar $i mai +ine (n salonul cel mare. &ar asta (nsemna2 mp#turi *iarul i trecu la munc#. >a mie*ul *ilei (ncepu s# plou#. !ar" era mul,umit#. .e va mai r#cori pu,in. Chiar i cu toate $erestrele deschise, (n cas# erau a+uri ca (ntr un cuptor de p)ine. &up# o or# ploaia (nc# mai c#dea din cerul ca de plum+, acoperit de nouri :oi i -rei. !ar" d#du drumul *u-ravilor. Nimic nu se putea usca (ntr o *i ca asta. % &ar s# $i,i aici m)ine diminea,#, la prima or#, spuse ea. Acum, c)nd (n s$)rit a,i nimerit culoarea, vreau s# termin#m odat#. Hu-ravii (i promiser# c# vor $i punctuali. !ar" (i lu# o ca$ea i se (ndrept# spre $ereastra care d#dea spre +alconul ei. Ar $i dorit s# se opreasc# ploaia. &in toat# casa, +alconul era locul ei $avorit. &e c)te ori putea, st#tea acolo c)teva minute, privind strada, ca dintr o lo:# de la teatru. /)n*#torii de strad# erau actorii, iar c)ntecele lor, ariile. N ar $i spus nim#nui niciodat#, dar (i pl#ceau dimine,ile (n Ro"al .treet mai mult dec)t opera.

Ast#*i nu se mai au*eau c)ntece pe strad#. Ploaia continua s# cad# din -reu. .in-urele sunete care se au*eau erau dan-#tul clopotelor i huruitul ro,ilor tr#surilor pe piatra de pava:. 7i ploaia. !ar" se -)ndea la ploaia i la pere,ii (nc# ume*i din hol. Trecu mult timp p)n# ce reali*# c# dan-#tul clopotelor i huruitul ro,ilor nu mai conteneau. Puse ceaca -oal# pe o mas# i iei (n +alcon. n c)teva secunde era ud# leoarc#, dar nu i p#sa. Privea, nevenindu i s# cread#, la scena de dedesu+t. Tr#suri, c#ru,e, umpleau strada c)t puteai vedea cu ochii. !er-eau (ncet, cu vite*# constant#, ca la o procesiune, oprindu se din cau*a tra$icului de la col,urile str#*ii Ro"al, relu)ndu i apoi (n acelai ritm drumul de salvare din ora, (n timp ce clopotele +isericilor nu mai conteneau. Pentru prima oar# !ar" reali*# c# <ertrand tia ce $ace. To,i p#reau s# $ac# acelai lucru ca i el. .im,i un :un-hi (n inim#. 1Tre+uie s# plec i eu0, (i spuse. 15amenii #tia tiu ceva ce eu nu tiu. 5 s# r#m)n sin-ur# (n Ne@ 5rleans0. Panica o $#cu s# (nchid# $erestrele, tr)ntindu le, spri:inindu se apoi de ele, ca i cum n ar $i permis pericolului s# p#trund# (n#untru. Apoi (i $u ruine de ea (ns#i. 1Eti o prost#nac#, !ar" !acAlistair. 7i ai $#cut o +alt# pe cel mai +un covor a lui !KmZre. Ce ai v#*ut4 Patru*eci de c#ru,e, cel mult cinci*eci. Cam o sut# de oameni care p#r#sesc oraul. P#i numai acum o lun# Al+ina se l#uda ce mare devenise Ne@ 5rleans ul. 5 popula,ie de o sut# cinci*eci de mii, scria acolo. Chiar dac# cinci*eci de mii p#r#siser# oraul pe timp de var#, tot mai r#m#seser# o sut#. Ce importan,# avea dac# numai o sut# din o sut# de mii p#r#seau acum oraul4 5 sut# de oameni nu (nsemna nimic (ntr un ora at)t de mare. 8irete, to,i (i aleseser# traseul pe Ro"al .treet. n Ne@ 5rleans mai era doar (nc# o sin-ur# strad# pavat#, dar pe acolo nu aveai loc s# treci de pietoni, din cau*a mul,imii ma-a*inelor. !ar" aler-# (n camera ei s# i schim+e hainele, apoi lu# o c)rp# s# tear-# +alta de pe covor. n timp ce pata l#sat# de +alt# se usca, !ar" se sim,i cuprins# de (nc)ntare pentru calmul i +unul ei sim,. Chiar i dup# ce se duse la culcare, mai putu au*i huruitul ro,ilor trec)nd pe strada (ntunecoas#, prin ploaie. 7i, o clip#, cuprins# de teroare, se (ntre+# dac# nu era cea mai mare proast# din lume. &ar aerul r#coros i sunetul adormitor al ploii o $#cu s# se scu$unde (ntr un somn ad)nc. Era nemaipomenit s# nu mai $ie c#ldur# insuporta+il# i *#pueal#. n urm#toarea *i nu se mai pomenea nimic de $e+r# (n Al+ina. &ar clopotele +isericii sunar# toat# *iua. Iar ploaia continua s# cad#. !ar" se duse la +uc#t#rie s# vor+easc# cu servitorii. % 7ti,i ce se spune despre $e+ra -al+en#. /rea cineva dintre voi s# plece din ora4 .unt si-ur# c# domnul Julien v ar putea -#si loc pe undeva. Niciunul nu voia s# plece. % Ne-rii nu $ac aproape niciodat# $e+r#, domnioar#, e'plic# JacSues, i suntem to,i oameni de ora. 17i eu sunt de ora0, -)ndi !ar". Calmul servitorilor (i d#du (ncredere. 1Totul va $i (n re-ul#0, -)ndi ea, 1numai de s ar opri odat# ploaia asta, s# pot termina casa0. &ou# *ile mai t)r*iu, camerista !ichelle se (ntoarse de la pia,# cu un co cu provi*ii pentru pr)n*. R)dea, scutur)ndu i stropii mari de ap# de pe um+rel#3 +rusc $a,a (i deveni al+# i se pr#+ui pe podea.

!ar" au*i *-omotul de la c#*#tur# i veni (n -ra+#. Con,inutul coului se r#sp)ndise prin +uc#t#rie. 5u# sparte, cu -#l+enuul cur-)nd. /erde,urile erau r#s$irate ca un evantai. &oi pui de -#in#, le-a,i la picioare, d#deau din aripi. 5 rodie (nc# se mai rosto-olea lene spre picioarele +uc#t#resei i -r#dinarului. Acetia se str)nseser# unul (n altul, aproape de $ocul din vatr#. !ar" (n-enunche s o a:ute pe !ichelle. 5chii cameristei se d#duser# peste cap. Erau -al+eni. 8iricele de s)n-e (i cur-eau din n#ri i din -ura deschis#. >im+a (i era nea-r#. % A:uta,i m# s o duc (n pat, ordon# !ar". Are $e+r#. Cei doi servitori nu se micar#. % A:uta,i m#, am spus. !ar" (i puse +ra,ul su+ umerii lui !ichelle, (ncerc)nd s o ridice. % 5 s# v# a:ut eu, domnioar#, spuse JacSues, ap#r)nd din hol. 5 d#du +l)nd pe !ar" la o parte i ridic# +olnava. % !# duc dup# un doctor, spuse !ar". Iei aler-)nd a$ar#, $#r# um+rel# i $#r# s# i pun# haina sau +oneta. Ro"al .treet era -oal#, nu se vedea dec)t perdeaua de ploaie i nu se au*ea dec)t dan-#tul clopotelor. !ar" (i aminti c# doctorul locuia (n cl#direa urm#toare. .tropindu se cu apa din +#l,i, s#rea sprinten# pe c#r#mi*ile nere-ulate, aler-)nd cum nu mai aler-ase vreodat#. <#tu la ua doctorului cu cioc#nelul de alam# (n $orm# de del$in, +)l+)i ceva (n en-le*# cameristei (n uni$orm#, care venise s# i r#spund#, apoi repet# (ntr o $ran,u*easc# r#spicat# i mai (n-ri:it#. % &octorul tocmai a plecat, spuse camerista, ar#t)nd spre o tr#sur# care tocmai cotea dup# col,. !ar" aler-# dup# ea. 5 a:unse din urm#, dup# ce aler-ase ,in)ndu i respira,ia de a lun-ul a patru cl#diri, i +#tu cu pumnii (n u#. Tr#sura (ncetini, apoi se opri. % Ce doreti, domnioar#4 !ar" -)$)ia. A+ia putu vor+i. C)nd reui s# se $ac# (n,eleas#, doctorul deschise portiera i o a:ut# s# se urce (n tr#sur#. % Casa .a*erac, (i spuse el vi*itiului. !ar" se tr)nti (ntr un col,, (ncerc)nd s# i tra-# su$letul. &octorul <rissac se pre*ent#, apoi o mustr# pentru lipsa de -ri:# $a,# de propria s#n#tate. Aa ud# cum era, (n-he,at#, epui*at#, putea deveni urm#toarea victim# a $e+rei. Ea (l asi-ur# c# nu va $i aa. Avusese de:a $e+r# -al+en#, apoi era per$ect s#n#toas#. &in,ii (i cl#n,#neau (n timp ce vor+ea. % Tre+uia s# $i plecat din ora, o cert# doctorul. % 5h, am s# plec, doctore. &e (ndat# ce !ichelle o s# i revin#, o s# iau servitorii i o s# plec#m. % .unte,i (n (nt)r*iere, domnioar#. Acum avem c)te o sut# de mor,i pe *i. &e care tim. Nici un vapor nu mai p#r#sete oraul, $iindc# nic#ieri nu i se permite s# acoste*e. 7i sin-urii cai disponi+ili sunt ai notri, ai doctorilor. 7i caii cioclilor. A,i (nt)r*iat. 7i pentru !ichelle era prea t)r*iu. C)nd !ar" a:unse acas# cu doctorul <rissac, de:a murise. &octorul i se adres# lui JacSues; % &u te la Alampion3 s ar putea s# mai ai+# sicrie. Ar#+ete te.

Apoi (i lu# m)na lui !ar". % A,i $#cut tot ce a,i putut, domnioar#. 8i,i mul,umit# c# a murit uor. ?nii su$er# ore sau chiar *ile (ntre-i. 7i noi, doctorii, nu putem $ace mare lucru pentru ei. &ac# va mai $i cineva din casa asta do+or)t de $e+r#, (ncerca,i s# l trimite,i la .pitalul de Caritate. To,i doctorii i in$irmierele sunt acolo. .unt prea mul,i +olnavi ca s# i putem vi*ita acas#. Tre+uie s# plec. Eram (n drum spre spital c)nd m a,i oprit. !ar" (ncerc# s# i mul,umeasc#, dar el d#du din m)n#, oprind o. n acea dup# amia*# insist# s# mear-# la (nmorm)ntarea lui !ichelle, dei JacSues (ncerc# s o opreasc#. n cele din urm# demnul ma:ordom o urm#, mer-)nd (n urma ei, cu de*apro+area (ntip#rit# pe $a,#. Considera comportamentul lui !ar" prea (ndr#*ne, i nepotrivit pentru o doamn#, o insult# adus# numelui .a*erac i m)ndriei lui de a $i ma:ordomul acestei case. !ar" nu o+servase $uria lui JacSues3 i dac# ar $i o+servat o, nu i ar $i p#sat. Tre+uia s# i pese cuiva de $aptul c# !ichelle murise3 cineva tre+uia s# stea cu ea, s o (n-roape, s# i pun# $lori la morm)nt. Apuc# +uchetul de tranda$iri pe care l culesese din -r#din# i i croir# drum prin an,urile pline de noroaie, (naint)nd cu -reu, (n urma dricului. P#rea enorm de mult de mers p)n# la +iserica ridicat# de spanioli i (nchinat# 8ecioarei din Auadeloupe, de pe strada Rampart. !ar" a+ia (i st#p)nea $uria contra autorit#,ilor care o cl#diser#, acum dou# decenii, pentru a putea inter*ice e$ectuarea $uneraliilor (n Catedral#. &ac# e'ista un &umne*eu, atunci mor,ii tre+uiau s# i a$le un acoperi (n $iecare din casele >ui, chiar i (n cele mai importante dintre ele. &ricul se opri cu o hurduc#tur#, (nainte de a a:un-e (n strada Rampart. !ar" aler-# la +ir:ar. &ar se opri (nainte de a deschide -ura. n $a,a ei de$ila un ir ne(ntrerupt de dricuri, tr#suri, c#ru,e, care $une+re, toate (nc#rcate v)r$ cu mor,i. Pielea, lemnul i metalul vehiculelor luceau de ume*eal#3 caii (i scuturau capetele, vr)nd parc# s# se eli+ere*e de ploaie3 strada, trans$ormat# (ntr o mlatin#, era plin# de noroi i petale de $lori strivite. !ar" (i ridic# $a,a spre cerul cenuiu, l#s)nd ploaia s# i spele lacrimile pe care nu i le mai putea re,ine. i venea s# urle ca un c)ine s#u ca un lup, s# i eli+ere*e $uria i sup#rarea i teama, (n dan-#tul monoton al clopotelor. &ar tia c# nu ar $i a:utat la nimic. 8uneraliile lui !ichelle constar# (ntr o ru-#ciune i o cuv)ntare murmurate (n -ra+# i nite ap# s$in,it# cu care (i $u stropit sicriul, care nu i $usese scos din dric (n cele c)teva minute c)t dur# ru-#ciunea. Apoi preotul, ramolit i +#tr)n, (i $#cu semn +ir:arului s o ia (nainte, s# $ac# loc c#ru,ei care atepta (n urma lui. Cimitirul era acelai pe care !ar" (l vi*itase cu Courtena" ii de Hiua Tuturor .$in,ilor. Atunci $usese un loc cu morminte proasp#t cur#,ate, (n-ri:ite, un loc de solemn# $estivitate, (n care soarele c#dea pe o mare de cri*anteme al+e. Acum era umed, murdar, o -heen# de noroi i putre$ac,ie. ?n al+, (m+r#cat (ntr un impermea+il cu -lu-#, (l (ntre+# pe +ir:ar despre identitatea mortului. % Acolo :os pentru sclavi, spunea el, ar#t)nd cu de-etul mare peste um#r. Nu pute,i s# duce,i i dricul. /# pot da doi +#ie,i s# v# a:ute, contra *ece dolari pentru $iecare. !ar" luase cu ea numai cinci dolari, pentru lum)n#ri i poman#, cre*)nd c# or s# i a:un-#. % 5 s o ducem noi sin-uri, (i spuse ea lui JacSues. l privi cu asprime, rete*)ndu i protestele. .e cl#tinar# su+ -reutate, noroiul de mlatin# li se lipise de -hete i de partea de :os a $ustelor lui !ar". &ar nu l#sar# sicriul s# cad#. &an-#tul necontenit al clopotelor (i r#nea urechile lui !ar", care l resim,ea acum ca pe nite lovituri (n cretetul capului. C)nd se apropiar# de locul de (nhumare, mirosul cadavrelor

descompuse o $#cu s# i vin# s# vomite. &e(ndat# o $emeie $u l)n-# ea. &ucea o sticl# cu o,et i un co cu c)rpe. !irosul de acru, (n,ep#tor, p#rea s# (nl#ture duhoarea mor,ii. % ?n dolar pentru o c)rp# muiat# (n o,et, domnioar#. E o protec,ie -arantat# contra $e+rei. % /reau dou#, spuse !ar". &# i una omului care m# a:ut#. 8emeia (i +#-# m)na (n co i scoase dou# c)rpe, apoi le puse pe cociu-, l)n-# !ar" i JacSues. % Nu pot a:un-e la +u*unar, spuse !ar". Te ro-, ia +anii i pune restul la loc. 8emeia scoase moneda de aur, o muc# i *)m+i, ar#t)ndu i -ura tir+#. Apoi (i ridic# $ustele i disp#ru (ntr un v)rte: de ap# i noroi, $#r# ca !ar" s# poat# $ace vreun -est. Nu avea importan,#. !irosul de o,et merita to,i +anii pe care (i avea sau ar $i sperat s# i ai+# vreodat#. >u# c)rpa i i o duse la nas i la -ur#, (n timp ce doi -ropari luar# cociu-ul. 5+serv# c# i ma:ordomul $#cu acelai lucru. Pielea lui nea-r# ar#ta acum -ri. Aroparii ridicar# cociu-ul, ae*)ndu l deasupra unei -r#me*i de alte sicrie. % Ce $ace,i4 stri-# !ar". /rem s o (n-rop#m. % Ar#mada se $ace la loc imediat ce termin#m cu asta, r#spunse un +#r+at. !ar" (i str)nse mai tare c)rpa la nas c)nd reali*# ce voia s# spun#. >a cinci "ar*i distan,#, ase +#r+a,i l#sau s# cad# sicriele (ntr un vad plin cu ap#, arunc)nd pe deasupra lor pietre de +alast ca s# le $ac# s# se scu$unde. n urma lor al,i +#r+a,i s#pau un al doilea an,. !ar" (nainta, -ata s# proteste*e. JacSues o apuc# de +ra, i o trase (nd#r#t. % >as# m# s# m# duc, JacSues. Nu e decent. Nu morm)nt. Nu cruce. E inuman. Asta $iindc# mor,ii acetia sunt sclavi. Nu voi tolera asta. % &omnioar# !arie, oprete te. Privete. 5 $#cu pe !ar" s# se (ntoarc#. &e cealalt# parte a -ardului din ,#rui care desp#r,ea cimitirul, nite +#r+a,i se de+arasau de -r#mada de sicrie (n acelai $el -r#+it, +ar+ar. % Aceia sunt mor,ii al+i, spuse JacSues. !ar" (i puse +atista cu o,et (n +u*unarul pardesiului c)nd $ur# departe de cimitir. Aerul umed i se p#ru minunat de proasp#t. i (ntindea picioarele (n,epenite, (n timp ce mer-ea pe strada Conti, i e'erci,iul o $#cu s# se simt# e'trem de +ine. Era sin-ur#. JacSues se (ntorsese acas#, dup# ce protestase (mpotriva necuviin,ei ei de a mer-e $#r# (nso,itor. Perpetua lui de*apro+are o plictisea pe !ar", dar o mica ad)nc loialitatea $a,# de $amilie. !ar" se (ndrepta spre +anca lui Julien3 voia ca acesta s# -#seasc# o cale de a i trimite pe servitori a$ar# din ora. .e hot#r)ser# s# plece, dup# ocul mor,ii lui !ichelle. To,i, cu e'cep,ia lui JacSues. % Nu pot l#sa casa doamnei Anne !arie, spuse el. . ar putea s# i se $ure din lucruri. n timp ce !ar" (i croia drum prin mlatinile de pe strada &auphine, ploaia se opri. i ridic# privirile i v#*u o $)ie al+astr# pe cerul cenuiu3 $)ia devenea tot mai mare pe m#sur# ce o privea. &ispo*i,ia i se schim+# pe loc. 1.e va lumina i totul va reveni la normal0, -)ndi ea. 1Cu si-uran,# c# epidemia tre+uie s# $ie pe s$)rite0. .e (nela amarnic. Epidemia a+ia (ncepuse. Julien consim,i imediat s# trimit# servitorii a$ar# din ora. % Inten,ionam s# vin s# vor+esc cu tine de (ndat# ce terminam cu tre+urile pe aici, spune el. Am tr#sura, i o c#ru,# pentru sclavi. Iau pe toat# lumea de la casa mea. /om mer-e (mpreun#. !ai am nite lucruri de pus la punct aici, apoi or-ani*e* plecarea. 5 s# trec s# te iau pe tine i servitorii. .# *icem, pe la apte. !ul,umesc lui &umne*eu c# *ilele sunt aa de lun-i. 5 s# m#r#luim de a lun-ul $luviului mai (nainte de a c#dea (ntunericul. !er-em la planta,ia v#rului

nostru, la .t. 8rancisville. !ai +ine ai str)n-e c)te aternuturi po,i i ce mai -#seti de m)ncare prin cas#. Nu se tie c),i re$u-ia,i mai au acolo, i ne ar putea $i de $olos. !ar" (i mul,umi i plec#. &oi +#r+a,i +#teau sc)nduri la $erestrele +#ncii. .unetul loviturilor de ciocan era mai puternic dec)t +#taia clopotelor, p)n# ce !ar" coti dup# col,. &e $apt, nu inten,iona s# plece cu servitorii. .im,ul ei de responsa+ilitate era cel pu,in tot at)t de acut ca i al lui JacSues. &ar atitudinea hot#r)t# a lui Julien o $#cuse s# i schim+e p#rerea. &ac# el (i (nchidea +anca i i p#r#sea casa, avea motive temeinice. !#car o dat# (n via,# poate c# era mai +ine s# asculte de o persoan# mai (n v)rst# i mai (n,eleapt#. !ar" o$t#. Propriul ei o$tat o sperie. Era sin-urul *-omot ce se au*ea, e'cept)nd clopotele. .e opri i privi de :ur (mpre:ur. Nimeni. Nici un semn de via,#, nici m#car un c)ine sau o pisic#. !ar" se cutremur#. Era de parc# toat# lumea din Ne@ 5rleans plecase. .au murise. A:unsese pe strada <our+on, o strad# m#r-init# de case impun#toare, av)nd (n centru o mlatin# de noroi ne-ru, str#lucitor. .in-ur#, $#r# s# se -r#+easc#, cu aten,ia nedispersat# de *arva normal# a oraului, !ar" v#*u $rumuse,ea din :ur cu un ochi proasp#t. P)n# i noroiul avea $rumuse,ea lui special#. Nere-ularit#,ile lui (l $#ceau s# par# o +ucat# de satin ne-ru mototolit#, aruncat# ne-li:ent pe :os. .oarele proasp#t, de dup# ploaie, $#cea ca $a,adele caselor de pe partea opus# a str#*ii s# arate ne$iresc de clare (n toate detaliile. !ortarul dintre c#r#mi*ile vechi roii, p#rea s# capte*e ra*ele pie*ie ale soarelui, (n timp ce c#r#mi*ile le r#sp)ndeau (n :ur (ntr un lic#r ro*, a+ia percepti+il. .tucul vopsit al celorlalte case p#rea o pudr# moale, al#turi de al+astrul, ocrul i -riul pastel. !ar" nu mai privise (ndeaproape $rontoanele caselor, nu (n $elul acesta, nu cu aten,ia nedistras# de *arva oraului, de una sin-ur#. 5+serv# c# $iecare cas# avea u# di$erit# de a celeilalte, $erestre unice ca $orm# i ca amplasare, o+loane din +en*i cur+e sau (n $orm# de evantai de o nespus# $rumuse,e. Toate aveau +alcoane sau verande din $ier $or:at, care i aruncau um+rele pe $rontoane. ?m+re de plante a-#,#toare, de $lori, de ara+escuri, de cochilii, de $run*e, de -ratii. 8iecare model (n $ier $or:at era deose+it de $rumos, o ciudat# (m+iere de delicate,e i $or,#. Nici o cas# nu era la $el cu cealalt#. 7i totui se armoni*au, cre)nd un comple' unitar de $rumuse,e, p#r)nd un perete multicolor ce se (ntindea de a lun-ul trotuarului, (ntrerupt doar de c)teva por,i (n-uste de $ier i de ui, (nv#luit (n um+ra pe care o l#sau +alcoanele. At)tea $rumuse,i di$erite se com+inau (ntr un tot, armoni*)ndu se. !ar" era uimit#. Cum de nu o+servase asta mai (nainte, cum de nu se minunase4 !ar" nu se -r#+ea s# se (ntoarc# acas#. Privea. /edea. Iu+ea. >a $el cum $iecare cas# era di$erit# de cealalt#, i totui parte a unui (ntre-, $iecare +loc era unic, constituind o parte a (ntre-ului care era Ne@ 5rleans ul. Aoliciunea str#*ilor nu mai era acum amenin,#toare, ci devenise pentru ea un dar, o $avoare, aceea de a se des$#ta privind. Era e'ta*iat# de surpri*ele $#r# de s$)rit pe care i le o$erea oraul. Ar $i putut privi tot restul vie,ii $#r# s# se plictiseasc# niciodat# de $rumuse,e. ?itase, pentru moment, c# tre+uie s# p#r#seasc# totul (n c)teva ore. Pe sin-ura treapt# de la ua din $a,# a casei se a$la un platou cu m)ncare (ncon:urat de un cerc de monede de ar-int. !ar" o+serv# acelai aran:ament i (n $a,a celorlalte ui. Presupusese c# era un act de caritate pentru s#raci, pentru (n$ometatele victime ale epidemiei, i se (ntre+# care dintre servitori procedase la aceasta. JacSues n ar $i riscat niciodat# s# spar-# cele mai $rumoase $ar$urii de por,elan ale lui !KmZre. 7i s ar $i purtat cu asprime cu oricine ar $i $#cut o. !ar" nu era contra actelor de caritate, dar i mai mult (i displ#ceau actele de indisciplin# din cas#. Adev#rul era c# to,i erau din cale a$ar# de nervoi.

Adun# monedele, ridic# $ar$uria i se (ndrept# spre curte. Rene, -r#dinarul, ridica nite tranda$iri culca,i la p#m)nt de ploaie. C)nd o v#*u pe !ar", c#*u (n -enunchi, acoperindu i capul cu +ra,ele. % Nu, domnioar#, nu6 -emu el. Ne pate un neca* teri+il dac# lua,i o$randa pentru !arele Hom+i. Pune,i o la loc. Pune,i o la loc. !ar" sim,i c# nu se mai putea st#p)ni. Aproape c# uitase de oroarea din A:unul .$)ntului Ion, (n timpul ederii (n Aol$. Acum revenea, cu $or,#, de*-ust#toare, teri$iant#. 7i Rene (ncercase s# um+le cu vr#:i voodoo (n cas#. i -oli m)ncarea din $ar$urie (n cap, arunc)nd i mone*ile (n urma ei. Apoi se (ndrept# (n pas de mar spre +uc#t#rie, cu $ar$uria murdar#. % .pal o +ine i pune o la loc, ordon# ea +uc#t#resei. C)nd termini, caut# i pe ceilal,i servitori i spune le s# se pre-#teasc# de plecare. Tre+uie s# v# lua,i p#turile i ceara$urile, i toat# m)ncarea pe care o pute,i (mpacheta. .pune i lui Rene s# i spele capul cu s#pun de ru$e (nainte de a pleca. Poate c# usturimea o s# i l cure,e i pe din#untru. Ave,i doar o or#, aa c# apuc# te de trea+#. &e $apt, era a+ia cinci i c)teva minute. &ar !ar" tia c)t de (nceat# putea $i +uc#t#reasa. i repet# lui JacSues instruc,iunile lui Julien. % Chiar eti si-ur c# nu vrei s# vii cu noi, JacSues4 % .unt si-ur, domnioar#2 .cu*a,i m# c# v# (ntrerup, dar este aici o persoan# care vrea s# v# vad#. I am spus s# atepte (n hol. % Pentru &umne*eu6 Aici nu i sal# de ateptare. 7i n am timp s# primesc oaspe,i. Cine este, JacSues4 % 5 persoan#, $u sin-urul r#spuns al lui JacSues. !ar" se -r#+i s# intre (n cas#, -ata s# se scu*e $a,# de orice verior putea $i. Poate un nou pasa-er (n tr#sura lui Julien. Nu era deloc pre-#tit# s o vad# pe CKcile &ulac. CKcile nu atept# s# $ie salutat#. % Tre+uie s# vii cu mine, !ar", spuse ea, /almont are nevoie de tine. % Nu pot $ace nimic pentru domnul .aint <rKvin, spuse ea. 7i nici nu vreau s# $ac. CKcile i-nor# tonul aspru i cuvintele lui !ar". % /almont are $e+r#, !ar". &elirea*# i ,i stri-# numele. &e c)teva ore. Nu eti o+li-at# s# vii, +ine(n,eles. &ar l ar uura i i ar $ace moartea mai pu,in dureroas#. % !oartea4 !oare46 % .e poate s# $i i murit. Te am ateptat aproape trei ore. !ar" se (ntoarse, aler-)nd. % JacSues, stri-# ea, JacSues6 .e (nt)lnir# la :um#tatea drumului spre +uc#t#rie. % JacSues, spune i domnului Julien c# nu mai plec cu el. 7i pre-#tete i pe servitori de plecare. Eu tre+uie s# plec (n alt# parte3 nu tiu c)nd o s# m# (ntorc. !ar" se ima-inase uci-)ndu l pe /almont de o sut# de ori. 7i acum nu suporta ideea c# ar putea $i mort. CKcile o conduse pe !ar" p)n# la poarta l#sat# a lui !arie >aveau, la casa de pe strada .aint Anne. !ar" nu cunotea casa, dar tia c# nu i putea apar,ine $astidioasei CKcile. % Ce s# $acem noi aici4 (ntre+# ea. % /almont e (n#untru. Nite prieteni l au adus la mine s# l (n-ri:esc, dup# ce a c#*ut. Eu am aran:at s# $ie adus aici. Nu vreau +oal# (n casa mea. !ar" o privi pe CKcile de parc# ar $i $ost un arpe. CKcile r#mase impertur+a+il#.

% Intr#, spuse ea. Eti ateptat#. % Tu nu intri4 % Nu. CKcile se (ndep#rt#, ale-)ndu i cu -ri:# punctele (n care i punea piciorul, ca s# nu i murd#reasc# rochia cu noroi. !ar" trecu pe poart# i i croi drum prin verdea,a (nc)lcit# din -r#din#. ?a casei era (ntredeschis#. Intr#, se opri i atept# s# i se o+inuiasc# ochii cu semi(ntunericul. C)nd putu s# vad#, o recunoscu pe $emeia care st#tea (n pra-ul din partea opus# a camerei. .e retrase la vederea re-inei /oodoo. % El e aici, spuse !arie, (ntorc)ndu se. !ar" o urm#. /al era (ntins pe un pat uria cu +aldachin, cu nite st)lpi (n spiral#, -roi ca nite trunchiuri de copaci. Patul se a$la dispus (n mi:locul unei camere mici, $iind (ncon:urat de nite m#su,e (nalte de $ier, cu nite vase (n care ardea ulei. Acestea $#ceau ca (nc#perea s# par# iluminat# ca *iua. /al era -ol, e'cept)nd o c)rp# al+astr# (n :urul oldurilor i una al+# pe ochi. Pielea (i era de un -al+en aprins, scos (n eviden,# de cearcea$ul al+ de su+ el. .e a-ita $#r# odihn#, r#sucindu i mem+rele, $or,)ndu i +u*ele s# se mite, emi,)nd un -eam#t :os, aspru. Tr#ia. !ar" nu putu -)ndi mai departe. .e duse (ntre dou# l#mpi, s# $ie l)n-# capul lui. !)inile (i tremurau de nevoia de a i nete*i p#rul ud de pe $runte, de a i ume*i +u*ele cr#pate, de a l uura (ntr un $el. Toat# su$erin,a pe care i o provocase, toat# cru*imea, erau lipsite de sens acum. El su$erea i asta $#cea ca ei s# i se s$arme inima. % 5 s# l iau la spital, spuse ea. ?nchiul meu are o tr#sur#. !# duc s o aduc. % Nu te duci, spuse !arie. &octorii or s# l omoare cu pur-ativele i cu luatul s)n-elui. Eu tiu mai mult# medicin# dec)t ei. &ac# s ar putea odihni, propria lui $or,# l ar salva. &ar chiar i cu somni$ere, nu l pot opri s# se epui*e*e (n halul #sta. &e asta am trimis dup# CKcile i i am spus s# te aduc#2 /or+ete i. .pune i c# eti aici. !ar" (i ridic# pumnii. % Are nevoie de un doctor, nu de vr#:itoriile tale cu erpi. >as# m# s# trec. !# duc dup# tr#sur#. 7i se repe*i s# o loveasc# pe !arie. Aceasta se d#du la o parte i !ar" se i*+i de perete. !)inile puternice ale lui !arie o prinser# de (ncheieturi i o ,inur# imo+ili*at#. i vor+i la ureche. % Potolete te, proasto. E destul de tul+urat i $#r# -#l#-ia pe care o $aci tu. Ascult# ce ,i spun. 5mul #sta e prietenul meu. l iu+esc i inten,ione* s# l vindec. &ac# poate $i vindecat, sunt sin-ura care o poate $ace. Po,i s# a:u,i, sau po,i s# pleci. &ar n ai s# i iei lui /almont sin-ura ans# de supravie,uire. Te voi ucide dac# ai s# (ncerci. Crede m#. !ar" sim,ea respira,ia $ier+inte a lui !arie >aveau pe o+ra*. ncerc# s# se -)ndeasc# la o metod# de a sc#pa din str)nsoarea ei. Apoi au*i vocea lui /al. .la+#. &emn# de mil#. % !ar"2 !ar"2 .e smulse din str)nsoarea lui !arie. .au aceasta o eli+er#. % /al. .unt aici. .unt aici. ntr o clip# a:unsese al#turi de el. % !ar"2 !)inile lui /al se (mpreunar#3 era prea sla+ ca s# i le ridice. % !ar"2 Ea (i lu# m)inile (ntr ale ei. i sim,i de-etele ar*)nd de $e+r#.

% !ar"2 mi pare r#u2 iart# m#2 % Te iert, /al, te iert. i duse m)inile la +u*ele ei, s#rut)ndu le $#r# (ncetare. >acrimi (ncepur# s# i cur-#, i i duse m)inile lui /al la o+ra:i, s# le r#coreasc# cu lacrimile ei. % Te iert, spunea ea. ,i iert orice. Totul. Numai nu muri, dra-ostea mea. Numai s# tr#ieti. /al o$t#, respir)nd (ndelun- i rela')ndu se. Picioarele i +ra,ele nu i se mai a-itar#. !)inile (i devenir# deodat# prea -rele, c#*)nd din str)nsoarea lui !ar" de a lun-ul trupului lui acum linitit. % /al6 ?n *)m+et sla+ (i $lutur# pe +u*e. Apoi disp#ru, +u*ele, moi, cedar#. ?n uvoi de s)n-e rou (i erupse din n#ri, inund)ndu i -ura, +#r+ia i -)tul. !ar" -emu; % E mort. ncerc# s# i opreasc# s)n-ele cu m)inile, dar i se prelinse printre de-ete. !arie >aveau o d#du la o parte. i puse m)inile puternice pe -)tul (ns)n-erat al lui /al. % >inite, proasto, spuse ea, (ntr o oapt# la $el de +rutal# ca i un stri-#t. % &oarme, un somn adev#rat. >u# o c)rp# din vasul cu ap# de pe m#su,a de l)n-# pat i o stoarse. Apoi sp#l# s)n-ele de pe $a,a lui /al i i tampona n#rile p)n# ce s)n-ele se opri. % &e odihn# are el nevoie, (i spuse lui !ar". E +ine c# ai venit. Acum hai s# i sp#l#m corpul, ca s# l r#corim. !ar" stoarse alt# c)rp# i se puser# pe trea+#. n camer# era linite. Putu au*i cum ploaia (ncepuse iar#i. n (nc#perea cu draperiile trase, iluminat# doar de l#mpi, nu se mai sim,ea nici scur-erea timpului, nici deose+irea dintre *i i noapte, (n ve-hea permanent# la c#p#t)iul +olnavului. !arie (i ar#t# lui !ar" nite sc#unele :oase, (ntr un col, (ntunecat, i ea se ae*a acolo (n timp ce /al dormea. ?neori a,ipea, re*em)ndu i capul de perete, p)n# ce a-ita,ia sau stri-#tele lui /al o tre*eau. 5dat# se sculase i aler-ase spre el, dar v#*use c# dormea linitit. Apoi reali*# c# ceea ce o $#cuse s# se tre*easc# din mo,#iala era a+sen,a sunetelor. Clopotele se opriser#. .e (ntoarse (n col,ul ei, +ucur)ndu se de pace. !arie >aveau intra i ieea (n linite din camer#. ?neori se ae*a al#turi de !ar". /or+eau (ncet, o conversa,ie stranie, (ntrerupt# de lun-i perioade de t#cere. !ar" a$l# c# /al venise la ora (n c#utarea unui doctor pentru sclavii +olnavi de $e+r# de la planta,ia lui atunci c)nd doctorul care i trata de o+icei re$u*ase s# mai vin# a doua oar# la <enison. <oala (l do+or)se pe /al la <urs#, la hotel. !ai a$l# i c)te ceva despre (ndelun-ata lor prietenie, care o le-ase pe !arie de el, i o invidie cu o -elo*ie care o $#cu s# se ruine*e de ea (ns#i. 7i tre+ui s# recunoasc# c# (l iu+ea (nc# pe /al cu toat# puterea de care era (n stare. Indi$erent de ce $#cuse sau ar $i putut vreodat# s# $ac#, (l iu+ea. Nu doar cu trupul, cum cre*use. l iu+ea cu toat# $iin,a ei, cu inima, cu mintea, cu su$letul. .im,ea c# dra-ostea lui !arie pentru el era tot at)t de puternic# ca i a ei, dei di$erit#. 7i un $el nede$init de a$ec,iune se n#scu i (ntre ele dou#, (n timp ce se str#duiau din toate puterile s# salve*e via,a omului pe care am)ndou# (l iu+eau. i sc#ldar# trupul asudat de a-ita,ie, (i sp#lar# s)n-ele care i cur-ea din nas i din urechi. !ar" (i sus,inea umerii i capul (n timp ce !arie (l hr#nea cu sup# de carne sau (i d#dea

medicamente3 s#reau am)ndou# deodat# s# l sus,in# c)nd se *-uduia de spasme violente, vom)nd lichide. % C)teva pic#turi tot r#m)n (n el, spunea !arie. 5 s# i $ac# +ine. Am)ndou# (i cur#,au trupul i (l (ntorceau de pe o parte pe alta, atern)ndu i len:erie curat# pe pat. !ar" nu (ntre+ase niciodat# ce era (n licorile pe care !arie i le d#dea. i $#ceau +ine i asta era su$icient. Ar $i $#cut le-#m)nt i cu diavolul, numai s# i scape via,a. Au*ea cum (n cealalt# parte a casei veneau i plecau oameni, au*ea voci de al+i i ne-ri, cuvinte $ran,u*eti i en-le*eti, cer)nd doctorii i -ris -ris uri i vr#:i contra $e+rei. Ieea (n -r#dina din spatele casei c)nd sim,ea nevoia s# se r#coreasc# (n ploaie, s# i eli+ere*e hainele i trupul de mirosul insuporta+il. &in hol se putea vedea camera (n care se ridica altarul voodoo. /#*u cum ardeau lum)n#ri ne-re (n :urul unor +orcanele cu pul+eri colorate i lum)n#ri su+,iri (n centru. &e $iecare parte a cutiei de +ron* cu -rila:e pe lateral# se a$la c)te o statuie multicolor# a 8ecioarei !aria i un cruci$i' sculptat (n lemn ne-ru. 8onetul din cutie m#rturisea despre permanenta a-ita,ie a erpilor -emeni din interior. >ui !ar" nu i p#sa. C)nd licorile i vr#:ile lui !arie nu potoleau a-ita,ia lui /al, m)na ei ,in)nd o pe a lui, reuea s# l $ac# s# se odihneasc#. El avea nevoie de ea. Numai de ea. >a c)tva timp dup# ce dan-#tul clopotelor (ncetase, !ar" au*i o e'plo*ie asur*itoare. /asul cu ap# pe care l ,inea (n m)ini c#*u, sp#r-)ndu se, pe podea. % Ce a $ost asta4 opti ea. % Tunul, r#spunse !arie. !er- cu tunul pe str#*i ca s# tra-# (n nouri. Ei cred c# asta va alun-a miasma care aduce $e+ra. /ocea (i era (nc#rcat# de dispre,. Apoi o s# (nceap# s# ard# p#cur#. Cine tie de ce4 N a $olosit niciodat# la nimic. 5r s# mint#, cum au $#cut i (nainte, or s# spun# oamenilor c# asta o s# alun-e $e+ra. !incinoi. Au oprit s# mai +at# clopotele pentru mor,i, de parc# nimeni n ar ti c# lumea continu# s# moar#. Acum mor c)te dou# sute pe *i. Num#rul dep#ea (n,ele-erea lui !ar". % &ar nu /al, spuse ea. % Nu /al, spuse !arie. 5 dat# se scul#, contient, cu mintea limpede. !arie (l hr#ni ,in)nd e'tremitatea vasului lipit# de +u*ele lui, (n timp ce !ar" (l sus,inea de umeri. /al se (ncrunt#, (ntinse m)inile dup# vas, (nclin)ndu le. % !i e $oame, spuse el distinct. <#u cu (n-hi,ituri lacome. .pasmele de vom# re(ncepur# i /al c#*u pe spate, intr)nd (n com#. % 5 s# se $ac# +ine, spuse !arie. Jum#tate din ce a +#ut va r#m)ne (n el. Are nevoie de hran#, mai mult chiar dec)t de medicamente. !ai t)r*iu, (n timpul *ilei, al serii, sau al *ilei sau al serii urm#toare, /al -emu su+it, tare. !ar" i !arie se -r#+ir# spre el. Aemetele continuar#, mai tare, mai pline de durere, mai repe*i. !arie (i puse m)na pe o+ra:i i i lu# pulsul. % E cri*a, spuse ea speriat#. .tomacul lui se ridica i co+ora, muchii parc# se r#suceau (n noduri. !ar" au*i ru-#ciunile optite ale lui !arie, al#tur)ndu le ru-a ei t#cut#. Apoi un uvoi de materie nea-r#, otr#vitoare, eman# din trupul lui /al, inund)nd len:eria al+# de su+ el. &uhoarea era -roa*nic#. !ar" se cl#tin#, sim,ind c# i vine s# vomite. % 5 s# tr#iasc#6 e'clam# !arie, e'ult)nd. Trupul lui a (nvins. 5 s# tr#iasc#. n$ac# toate c)rpele i se apuc# cu $rene*ie s# l spele. n c)teva secunde toate erau murdare. !arie le arunc# pe pat.

% Repede, spuse ea. !ai adu c)rpe din +uc#t#rie. 5 s# se scoale (n cur)nd. Tre+uie s# $ie curat. !ar" i se supuse, aler-)nd spre +uc#t#rie. .cormoni prin dulapuri i sertare, c#ut)nd c)rpe. Apoi au*i vocea lui /al. .e tre*ise i era lucid. % Ce nai+a i cu putoarea asta de*-ust#toare4 /ocea lui !arie era calm#, cald#. % Tu pu,i, domnule .aint <rKvin. % Cine este4 Ia asta din $a,a ochilor mei. !arie, tu eti4 % Eu sunt. % .untem la tine acas#4 &e ce sunt aici4 Nu mi amintesc nimic. % Ai avut $e+r#. Acum te ai $#cut +ine. % A:ut# m# s# m# ridic. Am nevoie de o +aie. 7i mi e $oame. !ar" sc#p# cutiile pe :os, c#ut)nd $renetic dup# c)rpe. El era acum contient. 7i ea voia s# l vad#. Apoi au*i r)sul lui !arie. % Eti -ol i eti (n patul meu, /almont3 de ce te -r#+eti s# te dai :os4 Te a$li acolo unde ai dorit de at),ia ani s# a:un-i. Chicotitul lui /al o (n-he,# pe !ar". Era intim, suna a dra-oste. % Nu (n,ele-i, spuse el. Tre+uie s# m# scol. Tre+uie s# scap de putoarea asta. 7i tre+uie s# v#d de vaporul meu. Acum nu mai r)dea. % Tre+uie s# plec, !arie. Tre+uie s#2 E*it#. % Tre+uie s# mer- s# m# (nsor cu $rumuse,ea aceea +o-at# din Charleston. !ar" se chirci de durere. .e strecur# repede a$ar#. Cerul era (ntunecat, plin de nori -rei, cenuii. Nu putu ti dac# era *i sau noapte, din cau*a $ocului care ardea cu v)lv#t#i (n col,. Ilumina spa,iul din :ur, (n timp ce $umul ne-ru ce se ridica din $l#c#ri (ntuneca aerul. n $iecare col, ardea un ast$el de $oc. <u+uiturile tunului se au*eau constant, surde, -rele, ca i inima lui !ar". Trecu de parc# era oar+# prin semi(ntunericul str#*ilor pustii, tuind din cau*a $umului, duc)ndu i m)inile la urechi s# nu mai aud# +u+uiturile tunului, p)n# ce se (mpiedic# i $u c)t pe ce s# cad#. Apoi (ncepu s# pip#ie cu m)inile pere,ii caselor, ca s# se poat# orienta prin v)rte:ul de $um. Pl)n-ea. Nu tia dac# din cau*a $umului sau din cau*a unei dureri i mai t#ioase (nc#. ?n sc)r,)it de ro,i neunse o $#cu s# se opreasc# la col,ul urm#tor. i terse ochii cu de-etele pline de $unin-ine i privi prin tala*urile de $um s# vad# ce se (nt)mplase. Ploaia se intensi$icase, (mpiedic)nd vederea. !ar" nu v#*u c#ru,a p)n# ce aproape c# se (mpiedic# de ea. Era o plat$orm# de lemn vechi, supra(nc#rcat# cu o -r#mad# de trupuri descompuse, um$late, le-#n)ndu se (n mers. <ra,ele le at)rnau (n :os, mic)ndu se ca nite pendule ale mor,ii. !ar" se l#s# la p#m)nt i i acoperi ochii. i au*i respira,ia nere-ulat#, au*i cum (i cl#n,#neau din,ii de oroare. C#ru,a trecuse. P)n# la +locul urm#tor se mai au*i stri-#tul vi*itiului; % Aduce,i v# mor,ii6 .e mai au*i (nc#, mai sla+, c)nd trecu de +locul urm#tor. 7i de (nc# unul. Apoi se au*i doar +u+uitul tunului i *-omotul ploii c#*)nd pe c#r#mi*ile trotuarului. !ar" (ncepu s# aler-e. Alunec# i c#*u (n noroiul str#*ii, t)r)ndu se (n m)ini i (n -enunchi p)n# la trotuarul cel#lalt unde (ncepu iar s# aler-e. <utoaiele cu p#cur# care $useser# aprinse erau acum doar nite semnale luminoase, dar $umul lor era o tortur#, (mpiedic)nd vederea. C)nd a:unse (n $a,a uii casei .a*erac nu mai era dec)t o creatur# a+ruti*at#, ud#, (nne-rit# de $unin-ine, -em)nd. Ca r#spuns la +#t#ile ei, JacSues cr#p# ua.

% JacSues, JacSues, pentru numele lui &umne*eu, las# m# s# intru6 .unt eu, !ar" !acAlistair. !a:ordomul cel uria (n-enunche, cu o lantern# (ntr o m)n#, cu un pistol (n cealalt#. /#*u prin deschi*#tura (n-ust# ochii dispera,i ai lui !ar". % &umne*eule, -)$)i el, credeam c# sunte,i moart#. Puse lanterna i pistolul pe podea, deschi*)nd ua. % Intra,i, domnioar#. Acum sunte,i acas#. !ar" (ncerca s# scape de oroare, ascun*)ndu se (ntre *idurile casei. ncepuse chiar s# +ea din laudanum ul +unicii ei, ca s# poat# dormi. &ar comarurile din timpul nop,ii erau mai (nsp#im)nt#toare dec)t realitatea. 7i c)nd se detepta, amintirea lui /almont era mai a-oni*ant# dec)t visele. 1Tre+uie s# mi -#sesc o ocupa,ie, (i spunea ea, tre+uie s# $ac ceva0. &es$#cu scrisoarea pe care i o adusese JacSues. &octorul <rissac i o dusese acas#, pe c)nd se a$la la c#p#t)iul lui /al. 1&ac# sunte,i tare de inim#, avem nevoie de dumneavoastr#0, scria acolo. 1Nu avem destui oameni care s# (n-ri:easc# +olnavii la spital. A:uta,i ne0. !ar" (i (n$#ur# capul i umerii (ntr un al i iei a$ar#, (n $umul (n#+uitor, i ploaia care nu se mai oprea. n timp ce se (ndep#rta, JacSues $#cu semnul crucii (n urma ei. Comarul de la spital le (ntrecea pe celelalte. Paturile erau toate ocupate, saltelele erau (ntinse pe podea, printre paturi, i pe coridoare. <olnavii i muri+un*ii *#ceau pe la col,uri, la intrare, pe sc#ri. 5 miasm# -roas# de s)n-e, vom# i moarte plutea pe deasupra (nc#perilor. !ar" (i le-ase la nas un +anda: care s# i sus,in# +uretele (m+i+at (n o,et. &ucea oalele de noapte pline i len:eria murdar# la sp#l#torie. A:uta la sp#larea +olnavilor (i (ntorcea de pe o parte pe alta, a:uta s# $ie (m+r#ca,i mor,ii (n vemintele pentru ultima c#l#torie. In$irmiere erau c#lu-#ri,ele ?rsuline. !ar" nu se pl)n-ea. .in-ura m#rturie a epui*#rii erau doar cearc#nele i $a,a ei tras#. !ai erau i alte in$irmiere voluntare. 5 v#*u pe doamna 5=Neill, $osta ei propriet#reas#, dar nu avur# timp s# vor+easc#. 1Parc# ar $i un (n-er venit (n vi*it#0, -)ndi !ar", 1cu vocea ei mu*ical# i amintirile ei despre Irlanda0. At)t de mul,i dintre +olnavi erau irlande*i. 5 sor# (i spusese c# imi-ran,ii recent sosi,i erau primii lovi,i de +oal#. &octorul <rissac, (mpreun# cu al,i doi doctori, o ateptau pe !ar", c#reia (i venise r)ndul s# stea de ve-he. % /ino s# ne a:u,i, domnioar#, stri-# el. Am nevoie de cineva care vor+ete $ran,u*ete i nu vreau s# le (ntrerup pe surori din munca lor. !ar" se -r#+i s# a:un-# la el. Acolo v#*u c# !arie >aveau avusese dreptate. Tratamentul aplicat de doctori ar $i ucis i pe cel mai puternic +olnav. % &# mi o lan,et# i o ceac#, spuse el. Tre+uie s# i iau s)n-e $emeii #steia. % &ar de:a s)n-erea*#, doctore. ?ita,i v# la nasul ei. % &# mi lan,eta, domnioar#, i ceaca. C)nd ai s# devii +#r+at i doctor ai s# $ii capa+il# s# discu,i cu mine despre tratamente. !ar" lu# instrumentele din cutia pe care doctorul o pusese pe podea. Erau pline de s)n-e (nche-at. ncerc# s# le cure,e cu or,ul ei. P#rea indecent s# $ie $olosite aa cum erau, era ca i cum ai o$eri cuiva m)ncare pe o $ar$urie murdar#. % Ar#+ete te, nu ve*i c),i +olnavi ateapt#4 &octorul (i smulse lan,eta din m)ini. Ridic# lama, (ndrept)nd o spre +ra,ul $emeii, apoi, cu o micare e'pert#, (i deschise vena. &ei incontient#, $emeia stri-# de durere. C)nd ceaca se umplu de s)n-e, doctorul i o d#du lui !ar".

% Aolete o, apoi ,ine o p)n# c)nd (i dau medicamentul. 8emeia i*+ea (n toate p#r,ile cu pumnii (ncleta,i, lupt)ndu se, dar !ar" o ,inea, ap#s)nd o de umeri. &octorul <rissac (i deschise $or,at $#lcile, turn)ndu i pe -)t un lichid ne-ru, -ros. Apoi se (ndrept# spre alt trup care *#cea pe podea. % &# mi cana i lan,eta, domnioar#. Ar#+ete te. % Nu m# t#ia, doctore, -emu pacienta. &oamne Isuse, ap#r# m#. Nu l l#sa s# m# taie. % /ino s o ,ii pe $emeia asta, domnioar#. !ar" $#cu cum i se ordonase. ncerc# s# i vor+easc# $emeii calm, s o liniteasc#, dar aceasta o apuc# cu m)inile ei -al+ene de +ra,, +)i-uind cu -ura plin# de s)n-e; % Nu l l#sa s# m# taie, domnioar#, nu l l#sa, nu l l#sa. Aemu ori+il c)nd lan,eta (i p#trunse (n ven#. .e au*eau i alte ,ipete, de la pacien,ii altor doctori. Acetia treceau de la pacient la pacient, mic)ndu se iute, administr)ndu le cel mai +un tratament pe care l cunoteau. >ui !ar" i se $#cu -rea,#. &e ceea ce $#ceau ei. 7i de tratamentul +rutal care li se aplica mor,ilor. Trupurile erau (n-r#m#dite la cap#tul salonului, ca nite cupoane de sto$#. ?na dintre c#lu-#ri,e o v#*u pe !ar" privindu le. % E -roa*nic, dar e tot ce putem $ace, spuse ea. .e moare la $iecare cinci minute. ?n preot o s# i +inecuv)nte*e i o s# se roa-e pentru ei (nainte de a $i lua,i de aici. &up# *ece ore de lucru, !ar" nu mai putu suporta; % Plec, sor#, spuse ea. i trase or,ul soios, arunc)ndu l peste -r#mada de len:erie de pat murdar#. % &umne*eu s# te +inecuv)nte*e pentru a:utorul dat, domnioar#. .ora se duse spre urm#torul su$erind, s# l spele, s# se roa-e pentru el, s# l aline cu $a,a ei tras#, dar senin#, i cu +inecunoscutul vem)nt ne-ru al monahilor. !ar" nu mai reveni acolo niciodat#. n *iua urm#toare pre-#ti un co cu s#pun i o,et, i o du*in# de ceara$uri, i altul cu +orcanele cu sup# din carne, pe care JacSues o a:utase s# o prepare cu o sear# (nainte. 1Nu am lo,iunile lui !arie >aveau0, -)ndi ea, 1dar ea spunea c# hrana era cea mai important#. Pot cel pu,in s# (ncerc0. !erse de a lun-ul di-ului pustiu p)n# ce a:unse (n Irish Channel. Nu se mai vedeau vase pe docuri, nici cor#+iile i lepurile care alt#dat# alc#tuiau o p#dure de catar-e pe o lun-ime de dou# mile. !#r$urile a+andonate putre*eau (n ploaie. ?n o+olan $u-i, intr)nd (ntr un clavecin de*acordat, la au*ul pailor lui !ar". H+)rn)itul cor*ilor o $#cu s# tresar#, nervos. Aproape de strada Adele v#*u doi copii -oi :uc)ndu se (n apa din an,. .e apropie de ei, *)m+ind. % <un# *iua, spuse ea. Ei (i aler-ar# (n (nt)mpinare, (mproc)nd totul (n :ur. Erau (n$ometa,i, (i spuser# ei lui !ar", dar mama lor nu le d#duse nimic s# m#n)nce. >e spusese s# plece de acas#, $iindc# ea era +olnav#. % Ar#ta,i mi unde locui,i, spuse !ar". Poate c# o pot a:uta pe mama voastr#. !ama lor era incontient#, -al+en#, duhnind de s)n-e i vom#, ar*)nd de $e+r#. 1Nu mai r#u dec)t /al0, (i spuse !ar", apuc)ndu se s# cure,e $emeia i aternutul de su+ ea. Apoi camera i restul casei. A#sise nite perii i o -#leat# (n +uc#t#rie. 7i nite carto$i i o +ucat# de carne de vit# s#rat# pentru copii. i mul,umi (n -)nd doamnei 5=Neil pentru c# o (nv#,ase s# deretice i pentru lec,ia (n care (nv#,ase c# apa $iart# poate $ier+e orice, mai devreme sau mai t)r*iu.

C)nd copiii $ur# hr#ni,i i (m+r#ca,i, i mama lor uurat# pe c)t posi+il, !ar" se (ndrept# spre urm#toarea cas#, apoi din nou spre urm#toarea, duc)nd cu ea coul cu s#pun i al+ituri, +i*uindu se pe $or,a ei i pe $aptul c# acum tia c# $e+ra -al+en# putea $i vindecat#. nainte de s$)ritul *ilei acesteia ploioase, -#si un +#r+at i o $emeie care se ar#tar# dornici s# o a:ute. i (nv#,# pu,inul pe care (l tia i ea3 i, ceea ce era mai important, le scoase din cap ideea c# toat# lumea din ora va muri p)n# ce se va termina epidemia. i promiseser# c# vor vi*ita toate casele cu +olnavi (n timpul nop,ii, c# vor sp#la i vor hr#ni persoanele din ele. !ar" le promise c# va reveni (n diminea,a urm#toare cu provi*ii. Avea de:a *ece pacien,i. 1Numai *ece0, se -)ndi ea cu am#r#ciune; 1am putut a:uta doar *ece oameni, i c)t de pu,in am $#cut totui pentru ei0. C)nd se (ndep#rt# de Channel (i l#s# lacrimile s# cur-# (n voie. Apoi (i (ndrept# umerii i o lu# la -oan# prin ploaie i noroi s# -#seasc# dricul. &#duse peste treispre*ece trupuri (n putre$ac,ie i le (nvelise (n ceara$uri pentru (nhumare. Hi de *i !ar" str#+#tea str#*ile pe care locuiau imi-ran,ii, $#c)nd pu,inul de care era capa+il#. Amu,ise de oroare. !oartea era pretutindeni (naintea ochilor. ntr o cas# cu dou# camere descoperise dou#*eci i ase de trupuri um$late. n alta, un copila su-ea la s)nul cadavrului mamei. !ar" lua copiii, duc)ndu i la or$elinat. Pe l)n-# provi*iile o+inuite pe care le aducea (n $iecare diminea,#, mai ad#u-a saci cu alimente pentru or$elinat. &ispera c)nd voma nea-r# (i ar#ta c# e$orturile (i $useser# *adarnice, pl)n-ea de $ericire c)nd o $runte r#corit# sau nite e'cremente otr#vitoare ar#tau succesul. !)inile (i erau arse de s#punul puternic cu care cur#,a cocioa+ele in$ecte, ochii (i erau roii de $um. &ar umerii (i erau tot timpul drep,i, era tot timpul (n-ri:it# i curat#, cu *)m+etul pe $a,#, indi$erent de c)t de pro$unde erau descura:area i o+oseala ei. 7tia c# (ncrederea (n $aptul c# $e+ra nu tre+uia s# (nvin-# era cel mai valoros serviciu pe care l $#cea contra +olii i spaimei. ntr o dup# amia*#, (n timp ce sp#la un +#tr)n, au*i o e'clama,ie (n spate. Privi peste um#r. H)m+etul ei, c)nd o v#*u pe doamna 5=Neill, $u spontan i sincer. % &eci tu eti, !ar" !acAlistair, spuse v#duva. Am au*it vor+indu se, dar nu mi venea s# mi cred urechilor. C)nd ai s# termini s# l speli pe !ichael 5=RoarGe, care ar $i tre+uit s# $ie mort de mai +ine de *ece ani, vino pe la mine. Am un mic de:un pentru tine i o sut# de (ntre+#ri. % <un6 e'clam# doamna 5=Neill c)nd !ar" termin# de vor+it. Niciodat# nu m a $i -)ndit c# o s# $iu de acord cu o p#-)n# voodoo. &ar sunt. N am v#*ut pe nimeni s# scape de $e+r# dup# ce i pierduse tot s)n-ele su+ cu,itul doctorului. Ceea ce ai $#cut tu aicea, (n Channel, n a r#mas neo+servat, !ar". mi cunosc vecinii, !ar", i sunt printre ei mai mul,i dec)t ai putea crede care stau cu m)inile (ncruciate, c)nd ar putea s# a:ute +olnavii. 5 s# i pun m)ine la lucru. . ar putea s# $ie unii care s# nu suporte s# spele o $a,# -al+en#. /ino m)ine la mine, dra-a mea, i am s# ,i ar#t ce e$ect are e'emplul t#u. Nu i nevoie s# te (ncarci cu m)ncare. Po,i s# a:u,i or$anii, iar eu am s# pre-#tesc supra de carne pentru su$erin*i. !# (ntre+ dac# var*a asta nu i ar ad#u-a un pic de -ust. n dou# *ile !ar" nu mai era necesar# (n Irish Channel. .e (ndrept# (ncet spre cas#, pentru prima oar# contient# de epui*area ei. Tre+uie s# $ie +ucuroas# pentru $aptul c# v#duva 5=Neill (i preluase munca. Erau (n-ri:i,i tot mai mul,i +olnavi, i ieise la iveal# un sim, al comunit#,ii care muia inimile celor s#n#toi ca i pe a celor +olnavi. 7i era +ucuroas#. &ar se sim,ea nedorit# i $#r# de $olos. 7i sin-ur#. 1Ceea ce (,i lipsete e un pic de somn, !ar" !acAlistair0, (i spunea ea sin-ur#. 1Atunci poate c# ai s# $ii destul de lucid# ca s# te opreti din smiorc#it0.

&ar era prea t)r*iu ca s# se mai culce. C)nd a:unse acas#, ua se deschise +rusc. !KmZre st#tea (n pra-, cu +ra,ele (ntinse. % !arie, dra-a mea, te am ateptat. .#rut o pe +#tr)na ta +unic#. !i ai lipsit at)t. !ar" inhala par$umul dulce i curat de lev#n,ic# al +unicii, (i sim,i o+ra*ul moale i *+)rcit lipit de al ei i descura:area i se evapor#. % Nu tre+uia s# te $i (ntors (n ora, !KmZre, dar sunt aa de +ucuroas# c# te v#d. % Nu $i proast#, !arie. Tre+uie s# m# (ntorc. Peste dou# *ile va $i *iua s$intei noastre i tre+uie s# d#m o petrecere. 5 petrecere (n mi:locul mor,ii i disper#rii. >avanda lui !KmZre amestecat# cu mirosul -re,os al +utoaielor de p#cur#, ar*)nd3 vocea ei uoar#, mu*ical#, peste +u+uitul tunurilor. % Eti aa de creol#, dra-a mea !KmZre, spuse !ar". 7i pentru prima oar# dup# un timp care i se p#ruse a $i o eternitate de de*olare, r)se. Re$u*ul lui Anne !arie .a*erac de a recunoate tra-edia din Ne@ 5rleans $u ca o +a-het# ma-ic#. C)nd !ar" se tre*i, (n diminea,a urm#toare, sim,i aroma delicioas# a ca$elei cu lapte i a +ei-net urilor. Camerista lui !KmZre, /alentine, st#tea l)n-# patul ei cu tava cu micul de:un (n m)ini. .erviciul de ca$ea din por,elan cu ara+escuri i motive $lorale se odihnea pe un erve,el ro*, +rodat, al#turi de un vas mic de ar-int cu tranda$iri proaspe,i. >ui !ar" i se p#ru c# (n via,a ei nu mai v#*use ceva aa de $rumos. C)nd, dup# micul de:un, co+or( sc#rile, v#*u $lorile pe mesele proasp#t lustruite din toate (nc#perile i sim,i mirosul de l#m)ie (n aer. !KmZre edea pe un sc#unel, privind nite schi,e r#sp)ndite pe podea. % <on:our, dra-ostea mea. Ce surpri*# $rumoas# m a ateptat6 Bai s# ve*i schi,ele pe care le am primit prin pot# de la Paris. Tre+uie s# ne -)ndim la -ardero+a ta pentru de+ut. Tre+uie s# comand#m rochii i o mul,ime de alte lucruri. Tre+uie s# ai cele mai +une lucruri pentru se*onul t#u. Nu avem (n Ne@ 5rleans o croitoreas# care s# se poat# compara cu cele din Paris, indi$erent de ce se spune. ?ite, !arie, uit# te la ce se poart# acuma2 Nu se mai poart# o -r#mad# de crinoline. .e poart# un $el de colivie de s)rm# care s# ,in# $ustele mai um$late chiar ca (nainte. 5 s# mi iau i eu una. Tre+uie s# $ie $oarte interesant s# le por,i. Interesul pentru croitorie re(nvie +rusc (n !ar". .e l#s# (n -enunchi s# studie*e desenele. Apoi, +unic# sa insist# s# mear-# la pia,#. % Ia ,i un v#l ne-ru, cherieOW. &ac# $umul o s# ,i murd#reasc# $a,a, nimeni n o s# vad#. !ar" (ncerc# s o liniteasc#. % N o s# ai+# cine s# ne vad#, !KmZre. % Prostii, dra-#. ntotdeauna sunt v)n*#tori la pia,#, i e timpul c#punilor. !i e po$t# de c#puni ast#*i. 7i avea dreptate. >a pia,# erau c)teva ne-rese cu couri des#v)rit aran:ate, pline cu c#puni. 7i cu le-ume, i cu $lori, i cu lan-uste, i cu stridii de culoarea perlei. Erau pu,ini v)n*#tori, i pre,urile erau de *ece ori mai mari dec)t (n vremurile normale, dar se putea -#si a+solut tot ce ,i po$tea inima, ca i mai (nainte. &oamna .a*erac alese cu -ri:# cump#r#turile, t)r-uindu se elocvent pentru pre,uri mai +une, pentru la-niappe mai atr#-#toare. /)n*#torii erau (nc)nta,i. .e certau (ntre ei, (ncerc)nd s# i atra-# aten,ia. C)nd (n cele din urm# doamna .a*erac plec#, toat# lumea *)m+ea lar- (n urma ei. n $a,a pie,ei se a$la un +ar. &e re-ul# era $recventat de marinari. Acum, prin uile lui deschise se puteau vedea +#r+a,i din toate clasele sociale, +)nd i stri-)nd m#sc#ri3 la adresa unei $emei $oarte $ardate care c)nta, acompaniindu se la +an:oPV. % Aroa*nic, spuse !ar". <unic# sa privi la scena cu che$lii.

% Amintete ,i, !ar", toate teatrele sunt (nchise. >umea tre+uie s# se distre*e. 7i mi place c)ntecul #sta. 15h, .usannah0, nu i aa4 Ce melodie captivant#. % Nu m# re$eream la c)nt#rea,#. /or+eam de discu,ia de la u#. 8ac pariuri apropo de c)t# lume va muri ast#*i de $e+r#. !KmZre d#du din umeri. % <#r+a,ii simt nevoia de pariuri, de :ocuri de noroc, !ar". n special cei din Ne@ 5rleans. 5amenii vor muri i $#r# pariurile pe care le $ac ei. Pentru unii oameni, totul e un :oc de noroc. Aa le place lor s# tr#iasc#. Nu sunt la p#m)nt pre,urile pe care le a luat Roland pe recolta de +um+ac4 &ar pro$iturile +#ncii lui Julien4 7i aa mai departe. Tat#l meu a $ost plantator de trestie de *ah#r. E cel mai mare :oc de noroc din toate. ?n (n-he, mai timpuriu i s a pierdut totul (ntr o or#. !ar" (nlemni, dar reui s# dep#easc# momentul. Era un sin-ur plantator de *ah#r din lume (n mintea ei i tre+uia s# l uite. .e concentra asupra conversa,iei vesele cu +unica ei. % Tre+uie s# -#sim pan-lici ca s# decor#m su$ra-eria pentru s#r+#toarea noastr#, !arie. 7i o $ar$urie special# pentru pr#:itur#. 8aptul c# suntem doar noi dou#, din multele !arii din $amilie care se adun# de o+icei, nu i un motiv s# omitem vreo $estivitate pentru m)ine. !ar" se str#dui din toate puterile s# l uite pe /al, s# se concentre*e asupra pre-#tirilor lui !KmZre pentru onomastic#. &ar amintirea lui /al o urm#rea. Ca i (ntre+#rile. &ac# el r#m#sese la casa lui !arie >aveau, dac# o v#*use, dac# s o $i r#*-)ndit (n le-#tur# cu $ata +o-at# din Charleston4 5 stri-ase pe ea, stri-ase numele ei (n timpul a-oniei6 &e ce4 /oia doar s# i cear# iertare4 7i de ce i ar $i p#sat de iertarea ei dac# nu (nsemna nimic pentru el4 n acea sear#, dup# cin#, (i ceru a:utor +unicii ei. % Ce ar tre+ui s# tiu despre dra-oste, !KmZre4 (ntre+# ea. Anne !arie .a*erac o privi cu ochi e'perimenta,i. i odihni m)na (ntr a ei, m)n-)indu i de-etele lun-i. % Te re$eri la dra-ostea dintre un +#r+at i o $emeie. 7tiu mai mult dec)t te ai atepta despre o ast$el de dra-oste, !arie. Inten,ionam s# vor+esc cu tine (nainte de a se termina prim#vara, (nainte de de+utul t#u. &ar cred c# a putea o $ace i acum. &u te i adu ,i caseta, $ata mea. E ceva (n#untrul ei ce tre+uie s# ,in (n m)n# c)nd vor+esc cu tine despre dra-oste. !KmZre (i petrecu de-etele peste col,ul (nne-rit al casetei. % . a (nt)mplat (n anul (n care m am n#scut, (n ETUU. E vor+a de incendiul cel mare. Practic, a ars tot oraul, inclusiv casa noastr#. !amei mele (i pl#cea s# povesteasc# despre asta. Era -ravid# cu mine i, ca cei mai mul,i dintre primii n#scu,i, am venit pe lume mai t)r*iu. !ama povestea c# a aler-at (napoi, (n casa cuprins# de $l#c#ri, s# salve*e caseta. Emo,ia a $#cut s# (nceap# durerile naterii. ! am n#scut la m#n#stirea ?rsulinelor3 era printre pu,inele cl#diri care au supravie,uit incendiului. !ama o+inuia s# mi spun# 18lac#ra0, c)nd m# alinta. !ar" era (nc)ntat#. % 5 s# ,i spun i eu aa. Ce nume minunat. !KmZre 8lac#ra. <unica r)se. % A vrea s# v#d $a,a lui JacSues, ma:ordomul nostru, c)nd o s# aud#. Nu i place s# $im lipsi,i de demnitate, tii asta. Atinse cutia i r)se iar. % ntotdeauna (mi pl#cea s o ascult pe mama dep#n)ndu i amintirile. 8ratele meu mai mic, Alessandro, s a n#scut (n anul celui de al doilea mare incendiu. Era cu ase ani mai mic dec)t mine. E convins c# povestea cu incendiul este adev#rat# cu naterea lui, nu cu a mea. % / a ars i casa4

% 5h, da. mi amintesc. Am $ost speriat#. A tre+uit s# locuim luni (ntre-i (ntr un cort, pe di-. To,i prietenii mei erau acolo. Era ca un picnic -i-antic. Niciodat# nu ne am -)ndit c)t de -reu era pentru p#rin,ii notri. A+ia dup# cele dou# mari incendii tata s a hot#r)t s# devin# plantator. .punea c# e prea riscant s# locuieti la ora. A $ost cel mai mare :uc#tor din Ne@ 5rleans. % Cu ce s a ocupat (nainte de a deveni plantator4 !KmZre $#cu ochii mari. % Nu i aa c# i ciudat4 Pur i simplu nu tiu. Cred c# era un $el de pierde var#, ca <ertrand. Tre+uie s# $i $ost +o-at i $ermec#tor. Tre+uie s# $i $ost +o-at, c#ci, alt$el, +unicii mei nu i ar $i dat niciodat# $ata dup# el. 7i mi amintesc c)t era de $ermec#tor. l adoram. >a $el i mama. C#s#toria lor a $ost din dra-oste, o adev#rat# roman,#. !ar" (i apropie scaunul (nc# i mai mult de !KmZre. % Povestete mi despre ea !KmZre. Anne !arie .a*erac (i trecu m)na prin p#rul ei i o$t#. % E o poveste care ar tre+ui s# (nceap# cu 1a $ost odat# ca niciodat#0, spuse ea. Numele mamei mele era Isa+ella !aria i era $oarte $rumoas#, ca o prin,es# din +asme. C)nd !arie Belene a $ost pre*entat# re-elui .paniei, Isa+ella !aria, $ra,ii i surorile ei erau de $a,# s o priveasc# pe mama lor (n momentul (n care i se $#cea aceast# mare onoare. ?it# te la portretul lui !arie Belene, !arie, i ve*i ce $rumoas# era. Apoi ima-inea*# ,i c# (n marea sal# a tronului din palat to,i ochii erau a,inti,i asupra ei, aa cum era, (n rochia ei simpl# de $at#, i nu asupra $rumoasei ei mame, (n rochie de curte. At)t de $rumoas# era. <unicul meu a $ost asediat de no+ili spanioli, care i cereau m)na $etei. &ar Isa+ella !aria nu i a vrut pe niciunul din ei. P#rin,ii n au o+iectat. Inten,ionau s# se (ntoarc# acas#, la Ne@ 5rleans. C)nd au sosit, s a dat o recep,ie nemaiv#*ut# (n cinstea lor la Casa Auvernatorului. Isa+ella !aria l a (nt)lnit acolo pe Antoine 8errand. Au dansat i au privit unul (n ochii altuia, i c)nd recep,ia s a terminat Isa+ella !aria i a spus tat#lui ei c# l a -#sit pe +#r+atul cu care voia s# se m#rite. !ar" o$t#. % E ca un +asm. !KmZre r)se. % &ar a+ia am (nceput. &e +asm a $ost nunta lor. 5amenii din Ne@ 5rleans (nc# mai vor+esc despre ea, dei niciunul nu era n#scut atunci ca s# o $i v#*ut. <unicul meu locuia (ntr o cas# de pe o mare planta,ie din a$ara oraului, acolo unde i au acum casele americanii. 5raul se reducea atunci doar la cartierul $rance*. 5 lun-# alee de ste:ari ducea spre acea cas#. Cu s#pt#m)ni (nainte de nunt#, +unicul i a trimis pe to,i sclavii (n -r#dini i prin p#duri s# adune to,i p#ian:enii i s# le dea drumul pe ramurile ste:arilor. P#ian:enii i au ,esut p)n*a prin ste:ari, de la un copac la altul, alc#tuind o +olt# pe deasupra drumului pe unde treceau tr#surile. n *iua nun,ii, !arie Belene i to,i copiii ei au ieit din cas# (n *ori i au aruncat pra$ de aur pe p)n*ele p#ian:enilor. Apoi servitorii au (ntins pe alee nite covoare care $useser# comandate (n Persia. 5aspe,ii sosir# la nunta lui Isa+ella !aria (n tr#surile lor deschise, (ntr o $rumoas# *i de mai, (n timp ce ra*ele soarelui $#ceau s# str#luceasc# cea mai delicat# dantel# de aur, $iltr)ndu se prin ea i lumin)nd culorile minunate ale covoarelor (ntinse pe drum. 7i su+ voalul al+, p#rul ne-ru al miresei str#lucea de aur. % !a-ic, opti !ar". % 7i au tr#it $erici,i. Pe spinarea oricui din :urul lor. !ai este pun-u,a aceea cu piatra (n caset#4 !ar" deschise capacul i o scoase. I o puse +unicii (n m)n#. E'presia lui !KmZre era aspr#. .#lt# pun-u,a (n palm#. % C)nt#rete $oarte pu,in, spuse ea, dar cost# dou# averi.

&#du drumul capului de s#-eat# pe mas#. % E o+iectul care i a purtat noroc tat#lui meu. E o Toc# ma-netic#. 7i pun-a e $#cut# din pielea unei pisici ne-re. ?n -ris -ris puternic. Tata i a dat unei voodoo voalul de mireas# al mamei mele pentru asta. Asta, dup# ce i a pierdut :um#tate din +ani la mesele de :oc. Era si-ur c# pun-u,a asta o s# i schim+e norocul. Era at)t de si-ur, (nc)t a :ucat mai mult ca niciodat# i a pierdut i restul +anilor. A v)ndut +i:uteriile mamei mele, apoi p#m)ntul pe care l a motenit c)nd au murit p#rin,ii ei. Apoi s au dus i +anii pe care li i au dat $ra,ii mamei ca s# ai+# din ce tr#i, tot la mesele de :oc. ?ltimul lucru pe care a pariat a $ost *iua (n care o s# cad# (n-he,ul. 7i a pierdut recolta de trestie3 i ar $i pierdut i planta,ia ipotecat# i onoarea, $iindc# era plin de datorii de :oc. &ar mai avea un sin-ur lucru pe care l mai putea vinde. .o,ul meu i a pl#tit toate o+li-a,iile, inclusiv ipoteca. A $ost darul lui pentru tat#l meu3 iar tata m a dat pe mine s# i $iu nevast#. Aveam de:a aispre*ece ani c)nd am $ost lo-odit#. Caseta era a mea. &ar mama mi a cerut s# i schim+ con,inutul. .alvase o +ucat# din p)n*a aurit# de p#ian:en i voia s# o depun# (n caset#, ca semn al ei. &ar apoi se -)ndise c# aceast# roc# ma-netic# era pe departe mai pre,ioas#. Tata i a dat o ei i s a l#sat ast$el de :oc. <a a promis c# n o s# mai :oace niciodat# c)nd a v#*ut c)t eram de disperat# cu c#s#toria asta. Ea l a cre*ut, $irete. ntotdeauna l a cre*ut. l iu+ea. >a dou# luni dup# nunta mea i a pierdut planta,ia la c#r,i. A ieit din clu+ul (n care :ucase i s a (mpucat (n cap. Nu am a$lat adev#rul dec)t dup# mul,i ani. ntre timp, prietenii lui au adunat +ani s# r#scumpere planta,ia i au aran:at lucrurile (n aa $el (nc)t s# par# c# tata a $ost ucis (ntr un duel cu un american care ar $i spus ceva necuviincios despre mama mea. !ama n a a$lat niciodat# adev#rul. A mai tr#it (nc# cincispre*ece ani, $ericit# c# a $ost una din cele mai iu+ite $emei din toate timpurile. Era destul aur (n p)n*a de p#ian:en ca s# pl#teasc# $uneraliile tatii. !ar" lu# m)inile +unicii sale (n ale ei. % E o poveste tra-ic#, !KmZre. mi pare r#u. Anne !arie .a*erac (i str)nse m)na. % &ar e romantic#, dra-a mea3 tre+uie s# recunoti asta. 7i roman,a e un vin ame,itor. Povestea de dra-oste a p#rin,ilor mei m a otr#vit. /edeam c)t de $erici,i erau (mpreun# i (i invidiam. A $i vrut s# iu+esc i s# $iu iu+it# aa. &e asta am $ost at)t de nec#:it# c)nd tata m a m#ritat cu Jules .a*erac. Eram t)n#r# i Jules era +#tr)n, era cu trei*eci i trei de ani mai mare dec)t mine. Eu eram $rivol# i Jules era sever i aristocratic. .c#pase din Revolu,ia $rance*# i sus,inea re(nvierea monarhiei. Aa m am pomenit implicat# cu +onapartitii din Ne@ 5rleans. Chiar mi am amanetat +r#,#rile de la !arie Belene ca s# pot contri+ui la costul vasului pe care l cump#raser# +onapartitii. ?rma s# l salv#m din .$)nta Elena i s# l aducem (ntr un sanctuar -lorios din Ne@ 5rleans. 5chii lui !KmZre str#luceau. % Era $oarte emo,ionant, recunosc. Tr#iau aici pira,i $aimoi c)nd eram t)n#r#. Jean >a$itte avea un adev#rat re-at al pira,ilor pe o insul#, (ntr unul din -ol$uri. Ad:unctul lui era un om pe nume &ominiSue Xou, care urma s# comande vasul. Am dotat vasul cu toate o+iectele de lu' i am $#cut acelai lucru cu o cas# din col,ul str#*ilor Chartres i .aint >ouis unde urma s# locuiasc# Napoleon. !KmZre chicoti ca o $eti,#. % mi amintesc c# peste tot $i-urau nite al+ine micu,e. Toate materialele pentru draperii erau +rodate cu al+ine, toate por,elanurile erau pictate cu al+ine, toat# ar-int#ria era marcat# cu al+ine. Era de mirare c# de pe pere,i nu picura miere. N am mai tiut ce s# $acem cu al+inele astea c)nd am primit vestea c#, cu trei *ile (nainte ca vasul s# acoste*e, (mp#ratul murise, odat# cu mica noastr# aventur#.

!edalionul pe care l am pus (n caset# are o ascun*#toare (n interior. Cel pu,in :um#tate din $armecul (ntre-ii poveti consta (n atmos$era clandestin#, conspirativ# a ei2 &# mi medalionul. nchi*#toarea e secret#. !KmZre ap#s# (ntr un loc din apropierea mono-ramei i medalionul se deschise. !ar" v#*u cum ceva (i c#dea (n poal#. !KmZre suspin#. &e-etele i se micau cu -ri:#, atent, (i (ntinse lui !ar" o+iectul, s# l vad#. Era o uvi,# de p#r. % Fi am spus, !arie, c# tiu mai multe despre dra-oste dec)t te ai $i ateptat s# tiu. Asta e o amintire de la marea mea dra-oste. l chema Tom. /ocea (i deveni cati$elat#. % Tom. ?n nume aa de str#in, american. Tom !iller. Era un soldat american. ?n simplu in$anterist, dar pentru mine era e'traordinar. Prima dat# l am v#*ut la ceremonie, c)nd americanii preluau controlul Ne@ 5rleans ului. To,i ne adunaser#m acolo, to,i (i uram pe noii i +ar+arii st#p)ni. Ne@ 5rleans ul era $rance*, (ntotdeauna $usese $rance* i aa tre+uia s# r#m)n#. Nu avea importan,# c# mai mult (l -uvernaser# spaniolii. .paniolii deveniser# creoli i asta (nsemna $rance*i. C)nd am a$lat c# spaniolii retrocedaser# 8ran,ei Ne@ 5rleans ul, s#r+#torile s au ,inut lan,, o s#pt#m)n#. n timp ce dansam, Napoleon ne vindea lui Thomas Je$$erson. Tricolorul 8ran,ei $lutur# pe Place d=Armes doar trei s#pt#m)ni. Apoi, armata american# (l (nlocui cu stea-ul lor cu stele i dun-i. 7tiam c# urmau s# vin# americanii. Ceremonia $usese (n am#nunt pre-#tit#. 8iecare su$let din Ne@ 5rleans era (n Place d=Armes. Nu mai era nici o s#pt#m)n# p)n# la Cr#ciun, cea mai mare s#r+#toare a anului, dar nu ne puteam +ucura de ea. Aveam cincispre*ece ani i (i uram pe americani mai mult dec)t oricine. &in cau*a lor, (n anul acela, de Cr#ciun nu va mai $i veselie i dans, (mi spuneam eu. !# uitam amenin,#tor la armata cuceritoare. ?nul din solda,i m a v#*ut i s a str)m+at aa de cara-hios i copil#rete la mine c# m a $#cut s# r)d. 7i el a r)s. 7i m am (ndr#-ostit de el pe loc. Avea ochii al+atri i str#lucitori ca cerul (nsorit i p#rul de culoarea soarelui. Nu mai v#*usem aa ceva printre creoli. Nu era ca +#ie,ii i +#r+a,ii din lumea mea. A a$lat cine eram, nu tiu cum, i (n *iua urm#toare a venit la planta,ia noastr#, (mpins de dorin,a de a m# vedea. Eram (n -r#din#, t#ind $lori pentru cas#3 nu puteam $i tot timpul posomor),i. .#ri peste straturile cu $lori i m# cuprinse (n +ra,e, ridic)ndu m#, cu $lori cu tot i s#rut)ndu m# pe -ur#. n via,a mea n am $ost aa de ocat# i de emo,ionat#. Tata era pe verand#. Niciodat# n am v#*ut s# se $i micat cineva mai repede ca el. > a (n$#cat pe soldatul meu de -uler i pe mine de +ra, i ne a $#cut v)nt 9 mie (n -r#din#, iar lui Tom, cu picioare (n $und, a$ar# de pe proprietate. Atunci am a$lat cum (l cheam#. El mi a stri-at; 1.unt Tom !iller. .# nu m# ui,i60 7i nu l am uitat niciodat#. A doua oar# c)nd l am v#*ut a $ost dup# unspre*ece ani, i iar#i aproape de Cr#ciun. Eram m#ritat# de *ece ani, n#scusem cinci copii, (nmorm)ntasem doi din ei. 7i (n to,i aceti ani l am iu+it pe Tom !iller. !# supuneam so,ului meu, $#c)ndu mi datoria, dar at)t. Tom s a (ntors la Ne@ 5rleans cu -eneralul And" JacGson, s# se lupte cu en-le*ii. An-lia i America $useser# (n r#*+oi de mai +ine de doi ani i r#*+oiul a:unsese (n :urul nostru. 8lota +ritanic# era pe cale s# capture*e Ne@ 5rleans ul. Eram speria,i de moarte. Aveam o mili,ie de ,i lua ochii. ?ni$ormele erau $rumoase, i la $el i +#r+a,ii. &ar nu se luptaser# niciodat# i erau o m)n# de oameni, numai c)t ar $i umplut lista de oaspe,i de la un +al. .osirea armatei -eneralului JacGson nu ne a linitit prea mult. Nu puteau s# $ie mai mul,i de vreo dou# sute de solda,i. Pentru mine nu conta dec)t unul dintre ei. 7i conta mai presus de orice. Eram cu totul lipsit# de ruine. !i am pus un v#i ne-ru i m am dus la +ar#ci s# l (nt)lnesc pe Tom. mi amintesc c# erau o mul,ime de prostituate a$ar#, stri-)ndu i pre,urile i l#ud)ndu i talentele. n via,a mea nu au*isem nici :um#tate din lucrurile pe care le promiteau ele. &ar am stat acolo, cu ele, ca o t)r$# i i am trimis un +ilet lui Tom. C)nd a ieit, mi am dat v#lul pe spate i l am s#rutat (n v#*ut tuturor. El a $ost cu mult mai re*ona+il dec)t mine. !i a tras v#lul la loc i m

a condus (ntr un loc linitit de pe di-. ! a certat +ine, vor+indu mi despre decen,#, responsa+ilitate, datorie, le-#mintele c#s#toriei, $iindc# i el era c#s#torit. &ar (n timp ce m# mustra m# tot s#ruta, p)n# ce am sim,it c# ame,esc. 7i $#cea planuri s# $u-im (mpreun#, de (ndat# ce se va termina lupta. Tre+uie s# $i au*it despre +#t#lia de la Chalmette, !arie. Tot oraul o s#r+#torete la $iecare opt ianuarie. <ritanicii aveau cinci*eci de vase de r#*+oi i *ece mii din cei mai +uni solda,i de ai lor. Americanii aveau dou# -oelete mici i o armat# improvi*at# din solda,i, indieni, mili,ie, pira,i, re*erviti i voluntari din Ne@ 5rleans, al+i i oameni de culoare li+eri. .e spunea c# (n total erau vreo patru mii. <#t#lia a (nceput (naintea *orilor i a durat dou#*eci i cinci de minute. C)nd s a terminat, en-le*ii aveau dou# mii ase sute de mor,i i mii de r#ni,i. Americanii aveau treispre*ece r#ni,i i opt mor,i. Al aptelea din cei opt era Tom !iller. Am tiut c# murise. .e putea au*i +u+uitul armelor p)n# (n ora. C)nd am v#*ut c# a (ncetat aa de repede, ateptam to,i cu inima c)t un purice. Apoi a sosit un c#l#re, cu vestea victoriei i tot oraul scotea stri-#te de veselie. n a$ar# de mine. Am luat un cal, de $apt l am $urat, i am c#l#rit p)n# la Chalmette. Trupul lui Tom $usese de:a luat de pe c)mpul de +#taie i l#sat s# se odihneasc# su+ un copac. I am ,inut capul (n poal# i i am vor+it p)n# c)nd -eneralul JacGson m a trimis acas# cu o escort#. El a $ost acela care a t#iat o uvi,# din p#rul lui Tom i mi a dat o mie. Era un om ama+il. ! am +ucurat c)nd a devenit preedinte. /ocea lui !KmZre devenise mai sla+# i mai monoton#3 acum (ncepu +rusc s# pl)n-#. ncet. nc# mai putea vor+i, dar cuvintele (i erau neclare. Am ruinat via,a mamei tale din cau*a lui Tom !iller, !arie, i a inimii mele ne+uneti, romantice. C)nd mama ta mi a m#rturisit c# s a (ndr#-ostit de un american pe care a+ia atunci (l (nt)lnise, c# voia s# tr#de*e le-#m)ntul sacru al lo-odnei i s# $u-# cu el, eu am (ncura:at o s# o $ac#. Am a:utat o. /oiam s# ai+# ceea ce eu n am avut niciodat# i am t)n:it s# am (ntotdeauna. Credeam c# tat#l t#u era Tom !iller al ei. N ar $i tre+uit s# o $ac niciodat#. &ra-ostea, dra-ostea romantic# nu $ace niciodat# ca oamenii s# $ie $erici,i (mpreun#. Am $ost indus# (n eroare de c#s#toria mamei i tat#lui meu. Credeam c# o c#s#torie tre+uie s# $ie urmarea unei poveti de dra-oste, c# numai s#rut#rile contau. &up# ce mama ta a murit am c#*ut (ntr o teri+il# melancolie. .o,ul meu m a dus (n Europa. C)nd eram pe vapor, sin-uri, mi a vor+it cum nu mi mai vor+ise (n trei*eci de ani de c#snicie. Era un om sever, dar nu $usese niciodat# sever cu mine. ntotdeauna m a r#s$#,at. Pentru c# m# iu+ea i pentru c# eram cu mult mai t)n#r#. ntotdeauna m# scotea din +uclucul (n care m# +#-#m sin-ur#. !i a cump#rat (napoi +r#,#rile lui !arie Belene dup# ce le amanetasem. . a luptat i l a ucis pe sin-urul om care a (ndr#*nit s# mi men,ione*e pre*en,a pe c)mpul de +#taie de la Chalmette. !i a pl#tit datoriile la :ocurile de noroc, pentru c# mi pl#cea s# :oc @hist pe mi*e mari. &ar pe vapor mi a spus c# am a+u*at de toat# dra-ostea i indul-en,a lui i c# am mers prea departe. Pierderea mamei tale era mai mult dec)t putea el (ndura. Cred c# a iu+it o chiar mai mult dec)t mine, dac# aa ceva ar $i $ost posi+il. Nu m# putea ierta $iindc# am a:utat o s# $u-#. 1Anne !arie0, spunea el, 1mai am doar c),iva ani de tr#it. /reau s# $ie lipsi,i de sup#r#ri, i tu mi ai adus numai sup#rare (n cei trei*eci de ani c)t am $ost (mpreun#. Niciodat# nu te ai -)ndit la mine, numai la tine i la dorin,ele tale0. A spus c# inten,ionea*# s# r#m)n# (n 8ran,a, s# moar# (n ,ara (n care s a n#scut. /oia s# m# trimit# (napoi sin-ur#. .punea c# o s# ai+# -ri:# de mine i de copii prin +ancherii lui. &ar voia s# nu m# mai vad# vreodat#. ?n vapor e un loc per$ect pentru autoeduca,ie, !arie. Nu distrac,ii, doar marea nes$)rit# i cerul. Am v#*ut (n s$)rit ce (i $#cusem acestui +#r+at +un i iu+itor. Nu i o$erisem nimic. i concepusem copiii cu de*-ust i conspirasem cu ei (mpotriva lui. Niciodat# nu m am (ntre+at dac# el era $ericit3 eram prea preocupat# de propria mea ne$ericire. &erulam timpul (napoi (n mintea mea, amintindu mi nenum#ratele lui ama+ilit#,i, actele i vor+ele (n,elepte $a,# de mine. Eu, (n schim+, nu i d#dusem

nimic. mi era aa de ruine, m# sim,eam aa de am#r)t#. I am spus o. 7i inima lui era aa de no+il#, aa de -eneroas#, (nc)t m a iertat pentru to,i cei trei*eci de ani plini de ruine. Jules a mai tr#it (nc# ase ani. Au $ost ani $erici,i pentru am)ndoi, $erici,i i totui triti, $iindc# risipisem trei*eci de ani. Ani care ascundeau (n -ermen $ericirea, dar eu nu i am permis s# se nasc#. Aa c# ve*i, dra-a mea !arie, !KmZre a ta s a -)ndit mult i a (nv#,at multe despre dra-oste. Ca s# $ie +ene$ic#, dra-ostea tre+uie s# $ie cl#dit#, nu oar+#. Anii o $ac puternic#, nu (m+r#,i#rile. !ama ta a pl#tit un pre, cumplit pentru -reelile mele. .per ca tu s# pro$i,i de e'perien,a mea. ndr#-ostete te, dac# vrei. &e asta e'ist# de+uturi i cavaleri. ?n anumit +ra, (n :urul taliei la un vals, un anumit nume pe un +uchet de $lori o s# ,i $ac# inima s# ,i +at# mai puternic i capul s# ,i se roteasc#. &ar c)nd unchii t#i i cu mine (,i vom ale-e so,ul, uit# carnetele de dans i $lorile presate. ndr#-ete ,i so,ul i $ii mul,umit# dac# i el te (ndr#-ete. &e aici se nate dra-ostea care (ntr adev#r contea*#. !KmZre ridic# +#r+ia lui !ar" (n sus, s#rut)nd o pe am)ndoi o+ra:ii. !ar" pl)n-ea i ea, (n#+uit, micat# de emo,ia +unicii ei. % E t)r*iu, spuse !KmZre, i m)ine tre+uie s# $im odihnite. E *iua .$intei !aria, *iua noastr#. Tre+uie s# $im vesele toat# *iua. Acum m# duc s# m# culc. Nu sta nici tu prea t)r*iu. % N o s# stau, !KmZre. !ar" (n-enunche, (m+r#,i)ndu i +unica. % !ul,umesc pentru seara asta. % Te iu+esc, dra-# !arie. % 7i eu te iu+esc, !KmZre. !ar" nu adormi prea cur)nd, (n ciuda $#-#duielii pe care i o $#cuse lui !KmZre. Avea at)tea lucruri la care s# se -)ndeasc#. nir# o+iectele din caset# pe covor, (n $a,a ei, i se -)ndi la vie,ile $emeilor care le st#p)niser#. 7tia acum istoria $iec#rui lucru, e'cept)nd o pe a muchiului spaniol din +atista de dantel#. Pro+a+il c# mama ei (l ad#u-ase (n cutie. Era, presupunea !ar", amintirea ei din Ne@ 5rleans, le-#tura cu casa i cu $amilia ei. i $usese oare dor de cas#4 .e -)ndea la curtea (nc#l*it# i la portocalii (n $loare c)nd (n Penns"lvania c#deau primii $ul-i de nea4 Re-retase c# se (ndr#-ostise i $u-ise4 !ar" duse muchiul uscat, ri-id, la -ur#, s# i (n#+ue pl)nsul. Ce (nsp#im)ntat# i ce sin-ur# tre+uie s# $i $ost mama ei. 8#r# mama i $#r# tat#l ei, $#r# $ra,ii, $#r# veriorii ei. 8#r# Ne@ 5rleans. 7tiuse oare c# o s# moar# c)nd (ncepuser# chinurile $acerii4 7i (nc# at)t de departe de cas#. !ar" se t)r( p)n# la micul altar drapat (n dantel# din col,ul camerei. % Iart# m#, suspin# ea, iart# m# pentru m)ndria i pentru lipsa mea de credin,#. &umne*eule, iart# m#. 7i odihnete o pe mama l)n-# inima ta i d# i $ericirea i pacea (n Cerul T#u. 8lac#ra lum)n#rii votive p)lp)i su+ respira,ia ei3 +ra,ele (ntinse ale 8ecioarei de $ilde i $a,a ei +l)nda lic#rir# (n lumina cald#, aurie. !ar" (i opti; % Ro-u te, !aic# <inecuv)ntat#, $# s# nu dure*e prea mult p)n# o s# l uit pe /almont. n diminea,a *ilei urm#toare !KmZre dormi at)t de mult (nc)t !ar" se alarm#. /alentine (ns# o liniti; % &oamna a luat nite medicamente ast# noapte, domnioar#, asta i tot. Nu v# $ace,i -ri:i. &e c)nd a,i venit dumneavoastr# a luat din ce (n ce mai pu,in laudanum. .eara trecut# s a sup#rat de ceva i i a $ost team# c# n o s# poat# dormi.

7i su-er# c# ea i !ar" ar putea decora casa pentru *iua .$intei !aria. Ar $i $ost o surpri*# $ericit# pentru +unica ei c)nd se va tre*i. Pan-licile lar-i de m#tase al+astr# erau proasp#t c#lcate. !ar" i /alentine ataar# cea mai mare ro*et# la cap#tul de :os al candela+rului din su$ra-erie, apoi $i'ar# pan-licile ce at)rnau (n cele patru col,uri ale mesei. Ro*ete mai mici decorau +u$etul, c#minul i partea superioar# a o-lin*ilor (nalte, aurite. /alentine $i'# (n centrul $iec#rei ro*ete +uchete de mu-uri ro* de tranda$iri. <uchete de tranda$iri ro* decorau de asemenea c#minul i +u$etul, iar (n mi:locul mesei se a$la o -hirland# de ro*e cu $run*ele vopsite (n ar-intiu. % Tortul o s# stea (n mi:locul -hirlandei, spuse /alentine. Acum o s# (mpodo+im i scaunele, i totul va $i -ata. 8#cu o $und# din pan-lica al+astr# i o $i'# la cap#tul sp#tarului scaunului pe care st#tea !ar", (n timp ce aceasta $#cea acelai lucru pentru scaunul lui !KmZre. Totui, cutia cu pan-lici era (nc# pe :um#tate plin#. % 5 pun pe asta aici, (n col,, spuse camerista. Nu se tie c),i oaspe,i vom avea la cin#. !ar" sus,inu c# toat# lumea p#r#sise oraul din cau*a $e+rei. Tunurile (nc# mai tr#-eau, +utoaiele cu p#cur# (nc# mai ardeau, dricul (nc# mai trecea, sc)r,)ind, pe str#*ile pline de noroi. 7i ploaia nu se mai oprea. /alentine (i spuse c# nu se tie niciodat#. % Ave,i un dar pentru +unica dumneavoastr#4 Avem h)rtie special# de am+ala:. !ar" avea. Nu era ceva at)t de $rumos c)t ar $i vrut s# $ie, doar nite +atiste cu mar-inea de dantel# pe care le cump#rase cu c)teva luni mai (nainte i nu le $olosise. Toate ma-a*inele erau (nchise, iar vitrinele erau +#tute (n sc)nduri. mpachet# +atistele (n h)rtia al+astr# adus# de /alentine, le-)nd pachetul cu pan-lica al+# de m#tase pe care i o adusese camerista. &up# ce aran:# cadoul (n $a,a locului pe care l ocupa !KmZre la mas#, pres#r)nd pe deasupra $run*e ar-intii de tranda$iri, /alentine se d#du c),iva pai (napoi i inspect# (nc#perea. % <un, se pronun,# ea. Arat# ca de *iua .$intei !aria. % E $rumos, spuse !KmZre, ap#r)nd (n pra-. 7i e o surpri*# pl#cut#. /# mul,umesc. 7i le s#rut# pe am)ndou#. >ui !ar" (i spuse 1>a mul,i ani60 i o mai s#rut# o dat#. Era (m+r#cat# de strad#, cu +onet#, m#nui i um+rel#. % Acum -r#+ete te. Nu tre+uie s# (nt)r*iem la litur-hie, (mi place mai mult ca oric)nd cum e (mpodo+it altarul cu $lori de *iua .$intei !aria. !KmZre avea un tranda$ir proasp#t prins la +onet#. Pe strad# alc#tuir# o mic# procesiune. JacSues ,inea o um+rel# mare deasupra capetelor lor. !ar" i !KmZre, venind (n urma lor, (n timp ce /alentine ,inea una pentru ea i una pentru JacSues. ?m+relele se (n-hesuiau unele (n altele (n timp ce JacSues se deplasa (nainte i (napoi prin +#l,ile i noroaiele str#*ii, a:ut)ndu le s# treac#, c)nd pe una, c)nd pe cealalt#. C)nd a:unser# la Catedral#, r)deau to,i, +ine dispui, sim,indu se cara-hioi. Acolo era mult mai mult# lume dec)t se ateptase !ar". Adev#rat, Catedrala era departe de a $i plin# de lume, (ns# !ar" socotise c# oraul tre+uie s# $i $ost pustiu. Peste o sut# de $emei se a$lau acolo, -#tite (n cele mai $rumoase haine, (n*or*onate, dei cam +o,ite de ploaie. % !arie e un nume teri+il de popular, opti !KmZre, (nainte de a i deschide cartea de ru-#ciuni. !ar" i o deschise i ea pe a ei3 se sim,ea uurat# i $ericit# $iindc# se reconciliase (n inima ei cu <iserica, acum, de <unavestire, una din cele mai vesele s#r+#tori din calendarul +isericesc.

Predica o $#cu i mai $ericit#3 dei epidemia nu trecuse, erau motive s# se aduc# &omnului mul,umiri, spuse preotul. Num#rul de +olnavi se micora (n $iecare *i3 mureau acum mai pu,in de o sut# de oameni pe *i. Chiar i ploaia aceasta, $#r# precedent, care nu mai contenea, era o +inecuv)ntare. Erau multe $ocuri, i prea pu,ini oameni r#m#seser# (n via,# ca s# se ocupe de stin-erea lor. Ploaia nu l#sa $ocul s# se r#sp)ndeasc# (n ora. Iar autorit#,ile municipale acordaser# (n aceast# *i de s#r+#toare o permisiune special# Catedralei. &up# terminarea litur-hiei, se permisese s# se tra-# clopotele. .#r+#toritele *)m+ir# la ad#postul um+relelor lor, *#+ovind pe trotuar, cum o+inuiau (ntotdeauna s# $ac#. Clopotele erau un semn de speran,# i revenire la normal. Chiar i v)n*#torul de ca$ea era la locul lui de la intrarea (n Catedral#, cu plita ce r#sp)ndea miros de ca$ea proasp#t# ad#postit# de un cort viu colorat. !KmZre trecea de la un prieten i de la un v#r la altul, cu JacSues pe urmele ei, manevr)ndu i a+il um+rela pe deasupra capului. !ar" i /alentine r)deau, privindu i. C)nd !KmZre se (ntoarse (ncepu i ea s# r)d# cu ei, dei nu cunotea cau*a acestei veselii. % Fi am spus !arie, c# o s# avem o *i vesel#. Bai s# mer-em acum. Tre+uie s# cump#r#m tortul. !ar" redeveni so+r#. % !a-a*inele nu sunt deschise, !KmZre. % Prostii. N o s# lase /incent niciodat# s# i scape oca*ia de .$)nta !aria. &ac# ar $ace o, drept pedeaps#, nimeni n ar tre+ui s# mai cumpere de la el nici m#car un ecler de acum (ncolo. !KmZre avea dreptate. Patiseria din $a,a 5perei era decorat# $estiv, ua era (ntredeschis#. % Cel mai ele-ant massepain, comand# !KmZre. .tai. !ai +ine iau dou#. 5 s# am o mul,ime de oaspe,i la cin#. % Nu se tie niciodat#, murmur# /alentine, adres)ndu se lui !ar". !assepain ul era un tort special pentru *iua de .$)nta !aria. C)nd !ar" (l v#*u pe platoul de ar-int din centrul mesei, (n,elese planul din spatele tuturor decora,iilor (nc#perii. Era un tort spon-ios, (nalt, cu -la*ur# al+#, cu 1>a mul,i ani60 scris cu litere din -la*ur# al+astr#, sinuoase, minunat e'ecutate. &in centru se r#sp)ndea un tranda$ir ro*, cu $run*e ar-intii. n timp ce !KmZre aducea paleta de tort cu $und# al+astr#, /alentine le-a $undele (n v)r$ul sp#tarelor scaunelor suplimentare. !ar" nu $u surprins# c)nd JacSues mai aduse dou# scaune uriae d)ndu i le lui /alentine s# le (mpodo+easc#. /eneau !arii de toate m#rimile. % /reau s# mi despachete* cadoul acum, !arie, i vreau ca i tu s# l des$aci pe al t#u. &e o+icei, to,i oaspe,ii aduc daruri, i eu am daruri pre-#tite pentru ei to,i, dar asta nu este o .$)nta !arie o+inuit#. <#tu din palme c)nd v#*u +atistele i se :ur# c# ultima ei +atist# (ncepuse s# se deire i avea inten,ia s# i cumpere altele noi. !ar" amu,i (n $a,a darului de la +unica ei. Era prea copleit# de delicate,ea i $rumuse,ea c#m#ii de noapte i a capotului pe care i le d#duse !KmZre. % Nu le puteam l#sa s# se distru-# printre alte vechituri. Acum, ,i ai putea (ncepe trusoul cu ele. Erau din p)n*# al+#, moale ca m#tasea, +rodate cu $luturi al+i pe deasupra unor delicate $lori de p#dure. % >e am $#cut cu m)na mea pentru mama ta, spuse !KmZre. % n via,a mea n am v#*ut ceva aa de $rumos, !KmZre. Nu tiu cum s# ,i mul,umesc.

% E'presia de pe $a,a ta vor+ete destul, $ata mea. !# $aci aa de $ericit#2 <ate cineva la u#. Repede, pune +ine cadourile mai (nainte de a sosi oaspe,ii. Ascunde i h)rtia de (mpachetat, i $unda. !ar" lu# darurile i (ncepu s# urce sc#rile. .e re(ntoarse pe sc#rile din spate. Au*i voci de $emei (n holul de la intrare. % Au sosit6 stri-# ea servitorilor din +uc#t#rie. % nc# n am sur*it, morm#i JacSues. >a cina $estiv# avur# loc dou# mari surpri*e. Prima $u aceea c# cele dou# !arii de c),iva aniori nu pl)nser# i nu se a-itar#. A doua consta (n $aptul c# meniul servit era $asole roie cu ore*. % 7tiu c# nu e luni, r)se !KmZre. nc# nu m am ramolit. &ar !arie a mea are o adev#rat# pasiune pentru $asolea roie cu ore*. Pentru prima ei onomastic# aici, vreau s# i $ac pe plac. Pentru ceilal,i sunt dou# massepain uri, s# nu v# $ie team# c# sl#+i,i. !ar" sim,i c# roete. 5ricum, onor# $asolea roie cu ore*. 7i massepain ul. >a $el i ceilal,i. Poate c# +u+uitul tunului reamintea oricui c# respectiva (nc#pere era o insul# de pl#cere (n via,a haotic#, disperat#, i (n moartea care +)ntuia oraul3 poate c# se +ucurau c# !KmZre redescoperise $ericirea i se re(ntorsese la via,#. Indi$erent de motiv, adunarea era e'trem de intim#, de apropiat#. 8emeile versate (n conversa,ii vor+eau acum simplu i din inim#. &espre temerile, speran,ele, sup#r#rile, +ucuriile lor. % Am descoperit c# totui iu+esc $oarte mult lumea. .e*onul se apropie, cu de+utul lui !arie i al meu. 7i inten,ione* s# $ac de ruine toate petrecerile voastre cu e'trava-an,ele mele. Iar c)nd !arie o s# se c#s#toreasc#, nunta ei o s# $ac# pe toat# lumea s# uite de p)n*a de p#ian:en cu pra$ de aur de la nunta mamei mele. &up# asta inten,ione* s# mer- (n 8ran,a s# r#su$lu dup# tot +alamucul #sta. &oar o vi*it#. mi iu+esc prea mult casa i prietenii ca s# stau prea mult departe de ei. 5aspe,ii, emo,iona,i, (i luar# (ndelun- r#mas +un. Copiii ,ipau a protest la toate s#rut#rile pe care erau o+li-a,i s# le accepte. .e mai au*ir# nite e'clama,ii de r#mas +un i, (n s$)rit toat# lumea plec#. % <u+uitul tunurilor aproape nu se mai aude, nu i aa4 spuse !KmZre. Petrecerile sunt mult mai pu,in *-omotoase c)nd sunt i +#r+a,i. 5 s#rut# pe !ar". % >a mul,i ani, !arie. % A $ost o onomastic# $rumoas#, !KmZre. % A $ost. 7i o+ositoare. /reau s# m# duc la mine (n camer#, s# mi dau :os corsetul i s# m# odihnesc pu,in2 Nu ,i $# -ri:i, $ata mea. Nu simt nevoia de laudanum. % Ne vedem la supeu atunci. 5dihn# pl#cut#. !ar" se (ntoarse (n su$ra-erie. .e -)ndea c# ar putea da :os pan-licile (n timp ce /alentine o a:uta pe !KmZre s# se de*+race. .e urcase de:a pe scara de la +i+liotec#, atunci c)nd intr# JacSues, s# i vor+easc#. % JacSues, o s# ,i cump#r un clopo,el s# ,i l le- de -)t. P#eti aa de uor. Era s# cad de pe scar# c)nd m ai stri-at. % A venit cineva care vrea s# v# vad#, domnioar#. % n re-ul#. Co+or imediat. Cine este4 % Nu l cunosc, domnioar#. ?n +#r+at de culoare. E (n curte. % n ploaie4 Nu i omenete.

!ar" credea c# poate era vreunul dintre *u-ravi. Poate c# or s# termine odat# cu casa, acum c# epidemia era pe s$)rite. 8u uluit# c)nd (l v#*u pe vechiul ei prieten, Joshua. % Intr# imediat, spuse ea (n $rance*#. Apoi r)se, repet)nd (n en-le*#. % mi pare r#u, Joshua. Am vor+it at)t de mult $ran,u*ete (nc)t am uitat c# mai e'ist# i alt# lim+#. Joshua intr# (n hol. Apa se scurse din hainele lui, $#c)nd o +alt# (n :ur. JacSues se (ncrunt#. % !a:ordomul dumneavoastr# tie en-le*ete, domnioar#4 % Pro+a+il. 7tie de toate. % Atunci s# ieim, v# ro-, domnioar#. Tre+uie s# v# vor+esc. Pentru prima oar# de c)nd (l cunotea !ar", nu *)m+ea. !ar" lu# dou# um+rele din suportul de um+rele din hol, (ntin*)ndu i i lui una. % !# duc s# iau aer, spusese ea (n $rance*#, i nu vreau s# $iu deran:at#. !erser# cu pai repe*i p)n# (n cel mai (ndep#rtat col, al cur,ii. % Ce s a (nt)mplat, Joshua4 Cum te pot a:uta4 /oi $ace tot ce pot. % Am avut un noroc teri+il c# am putut veni la dumneavoastr#. Cred c# pot avea (ncredere. .# nu mi spune,i c# nu i aa. % Indi$erent ce ar $i, Joshua, te po,i (ncrede (n mine. ,i dau cuv)ntul. % A,i au*it vreodat# de Re,eaua clandestin#, domnioar#4 >ui !ar" i se opri inima (n piept. Au*ise la m#n#stire despre ea, despre c)t era de periculoas#. % .unt patrulele pe urmele tale, Joshua4 Ascun*i vreun evadat4 n casa asta nu poate $i adus. >as# m# s# m# -)ndesc la alt loc. % Nu. Nu i vor+a de mine, spuse Joshua. i apropie -ura de urechea lui !ar". Cu vocea acoperit# de $onetul ploii i de ra$alele de tun, (i povesti despre vaporul lui /al. &octorul de la planta,ie $usese suspicios, spunea el, c)nd, a v#*ut at),ia sclavi la spitalul de la <enison. A raportat autorit#,ilor. 8rica de conta-iune i a $#cut s# nu procede*e (nc# la investi-a,ii. P)n# acum. &e a lun-ul re,elei secrete se r#sp)ndise *vonul c# patrulele se (ndreptau spre <enison. Joshua (ncercase s# l previn# pe /al. Prea t)r*iu. % /asul domnului /al a pornit, domnioar#. nainte ca patrulele s# $i putut a:un-e la <enison. &ar nu s a terminat. ?m+l# *vonul c# patrulele inten,ionea*# s# l opreasc# pe $luviu, s# l prind# cu vasul acela mare plin de ne-ri. % &ar ce pot $ace eu4 &e ce ai venit la mine, Joshua4 % Poate c# ar mai $i timp s# l oprim p)n# d# peste vasele patrulelor. Evada,ii ar putea de+arca i (nota p)n# la ,#rm. Alt$el (i ateapt# (nchisoarea, iar pe domnul /al ceva i mai r#u. Neca*ul e c# pe mine nu m# cunoate. Eu sunt doar unul din cei care lucrea*# (n Re,ea. Nu se va opri niciodat# la (ndemnul meu. 5mul domnului /al, Nehemiah, spune c# dumneavoastr# sunte,i sin-ura care a,i putea o $ace. !intea lui !ar" $unc,iona mai repede ca oric)nd. Apoi spuse; % Tre+uie s# mi iau nite lucruri. !# (ntorc (n cinci minute, poate mai pu,in. % 5 s o $ace,i4 % <ine(n,eles.

Chiar i (n timpul (n care aler-a spre cas# !ar" (i spunea c# tre+uie s# se opreasc#. 8usese o proast#. Iar#i. Risca nite consecin,e pe care nici nu le putea numi, pe l)n-# cele pe care le putea; umilin,#, respin-ere din societate, dispre,, ridicol. Continu# (ns# s# aler-e. /al avea nevoie de a:utorul ei. .e repe*i (n camer# i scoase din dulap lucrurile de care ar $i putut avea nevoie. Apoi scrise un +ilet pentru +unica ei. &ra-a mea !KmZre, 8ac o prostie. .per c# ai s# m# ier,i. Cred tot ce ai spus despre adev#rata dra-oste. 7i cu toate astea $u- dup# /almont .aint <rKvin $iindc# (l iu+esc prea mult ca s# $iu re*ona+il# i s# :udec s#n#tos. &ac# nu au*i de mine m)ine, (nseamn# c# sunt cu el, pe vasul lui. Am s# m# (ntorc acas#, nu tiu c)nd, dar o voi $ace $iindc# te iu+esc. !ar". n timp ce se usca cerneala, !ar" (i schim+# hainele. Apoi (mp#turi +iletul, aler-# (n camera lui !KmZre i i l puse su+ u#. Co+or( sc#rile (n $u-#. JacSues st#tea l)n-# ua ce d#dea (n curte. % /in imediat, spuse !ar". I am l#sat un +ilet lui !KmZre2 i deschise um+rela i d#du +u*na a$ar#, (n ploaie. Joshua avea o +arc# ascuns# (ntre nite +aloturi de +um+ac (m+i+ate cu ap# de pe di-. C)nd se apropiar#, oamenii care i o p#*eau disp#rur# (n la+irintul m#r$urilor a+andonate. <arca $u uor (mpins# pe apele $luviului, care de+ordau acum, dup# at)tea luni de ploaie. !ar" era (m+r#cat# (n vechea ei rochie maronie, ,in)nd o um+rel# nea-r#. C#maa i pantalonii ne-ri ai lui Joshua erau u*i3 deveniser# aproape tot la $el de ne-re ca i pielea lui. Nici nu apucase +arca s# (nainte*e *ece picioare, c# i deveni invi*i+il# din cau*a ploii, a $umului ce venea de la p#cura ars# i se ae*a pe supra$a,a apei. Niciunul din ei nu vor+ea. /)slele erau (nvelite (n c)rpe, s# nu $ac# *-omot. naintau rapid (n t#cere, dui de curentul puternic al $luviului. !ar" (i mul,umi lui &umne*eu $iindc# $e+ra $#cuse s# (ncete*e tra$icul $luvial (n Ne@ 5rleans. &ei a+ia trecuser# c)teva minute dup# orele aispre*ece, din cau*a ploii i a $umului era tot at)t de (ntuneric ca noaptea. &ac# ar $i $ost vase pe r)u, cu si-uran,# c# s ar $i i*+it de vreunul. Pe m#sur# ce l#sau oraul (n urm#, ieeau din v#lul de $um. >a $iecare micare a v)slelor Joshua (i (ntorcea capul, (ncerc)nd s# vad# prin perdeaua de ploaie. &ar (i (ncon:ura doar apa. &in toate p#r,ile. % !ai +ine am scoate apa din +arc#. . a $#cut prea -rea, spuse el, (ncet. !ar" -#si polonicul (n $orm# de ti-v# de dovleac le-at de lac#tele v)slelor. .cotea apa (n ritmul mic#rii v)slelor. <ra,ul (i (n,epeni. 7i nici urm# de vasul lui /al. 1A sc#pat0, se -)ndi ea. 1!ul,umesc lui &umne*eu0. 5 clip# mai t)r*iu au*i vocea -roas# a lui Joshua. % > au prins. E un om mort. /asul lui e chiar (naintea noastr#. /# duc (napoi. nainte de a se (ntoarce +arca, oapta -r#+it# a lui !ar" (l opri. % Nu, Joshua. ! am -)ndit la asta. !ai avem o ans#. 7i (n timp ce (naintau constant spre <enison, (i spuse planul ei. Pe m#sur# ce se apropiau putur# au*i voci, dar nu cuvinte. n deplin# t#cere, Joshua lipi +arca de a lun-ul pupei vasului. !ar" o $#cu s# nu se (ndep#rte*e, (n timp ce el urca pe punte. &e acolo, de pe puntea vasului, Joshua co+or( o $r)n-hie, apoi se l#s# s# alunece de a lun-ul ei (napoi, (n +arc#. % .unte,i si-ur#4 opti el. !ar" d#du din cap c# da.

i (nchise um+rela (n apa din +arc#, apuc# $r)n-hia i respir# ad)nc. % Acum, spuse ea. Joshua (i $#cu m)inile cup# s# i sus,in# piciorul. !ar" p#i, ,in)ndu se de $r)n-hie pentru echili+ru. .c#p# $r)n-hia c)nd Joshua o a*v)rli (n sus, prin*)ndu i apoi din *+or cap#tul care se +#l#+#nea (n ploaie. i sim,i +ra,ele smulse din umeri, c)nd tre+uir# s# i sus,in# (ntrea-a -reutate. 1!# pot descurca0, (i spuse. Apoi au*i o voce de american, plin# de sarcasm; % /# atepta,i s# v# credem c# a,i pornit pe o ploaie care l $ace pe timonierul dumneavoastr# pe :um#tate or+, (n anotimpul ura-anelor, numai ca s# $ace,i curte unei $emei4 A,i $i putut n#scoci ceva mai detept, domnule .aint <rKvin. !ar" trase cu toat# puterea de $r)n-hie, (n timp ce i proptea piciorul pe ornamentele cu care era (mpodo+it parapetul vasului. ?n pas, sus, doi, trei, patru i i putu $i'a piciorul pe +alustrad#. % .unt sus, stri-# ea. 8u-i, Joshua6 Putu au*i apa i*+it# de v)slele lui Joshua (n timp ce aler-a pe punte. .e n#pusti su+ un acoperi, des$#c)ndu i cu iu,eal# nasturii de la rochie. C)t putu de repede (i scoase +ra,ele din m)neci. /al stri-a nite insulte care le dep#eau pe ale autorit#,ilor. !ar" reuise s# i dea :os rochia p)n# la olduri, apoi iei din ea, c#lc)nd o (n picioare. .u+ rochie purta c#maa de noapte i capotul pe care i le d#ruise !KmZre. Acum !ar" putea privi (n ca+ina timonierului. Acesta (nc#rca o puc# su+ masa cu harta. !ar" (i trase a-ra$ele din coc, trec)ndu i m)inile prin p#r (n timp ce a:unse la ca+in#. A:uns# la col,ul ce d#dea spre u#, se repe*i +rusc spre st)n-a i se opri (n pra-. 1Acum, !ar" !acAlistair0, (i ordon# ea, 1$ii convin-#toare0. 7i $#cu c),iva pai (nainte. % /al, stri-# ea pe un ton pl)n-#re,, inten,ione*i s# stai aici de vor+# cu prietenii t#i toat# *iua4 /or+ise en-le*ete. /al (i (ntoarse +rusc $a,a spre ea. 8u mai (nt)i ocat. Apoi uluit. n,elesese. % !ar", ,i am spus s# stai :os, *ise el distinct. % Ai $i putut s# mi spui de ce ne am oprit, r#spunse !ar". !i era team# c# ne a prins unchiul Julien .a*erac. Cine sunt oamenii #tia. &ac# aa (n,ele-i tu s# $u-im (n secret, invit)nd at),ia oameni2 Admira,ia din ochii lui /al (i $#cu inima s# danse*e, (i (ndrept# privirile (n alt# parte, evit)nd s# i*+ucneasc# am)ndoi (n r)s. 5amenii de pe vasul de patrulare care +locase prora lui <enison erau nervoi, netiind cum s# $ac# $a,# situa,iei. Julien .a*erac era prea puternic ca s# l o$ense*e. &ac# ar $i a$lat c# o v#*user# pe nepoata lui (n c#ma# de noapte, pe care ploaia i o lipise pe trup, $#c)nd s# se vad# totul2 % Areeala mea, domnule .aint <rKvin, spuse c#pitanul. Nu aveam idee. Niciodat# nu mi a $i2 /al (l (ntrerupse, +#t)ndu l pe um#r. % Cum ai $i putut ti4 Ai procedat $oarte inteli-ent. 5 s# sus,in c# nimic din toate astea nu s a (nt)mplat. <ine(n,eles, m# atept s# $aci acelai lucru, c#pitane. &ac# a$lu vreodat# c# se +)r$ete pe seama so,iei mele, (,i voi cere satis$ac,ie pe c)mpul de lupt#. !ar" co+or)se (n ca+in#. % Fi a $i recunosc#tor dac# mi ai da haina, (i spuse ea timonierului (nm#rmurit. % !ar", ai $ost ma-ni$ic#, au*i ea vocea lui /al de pe punte. % Au plecat4

% ?ltimul a a:uns la cap#tul sc#rii. Acum pot respira uurat. Pe urm# o s# ne vedem de drum. !ar" (i (n$#ur# haina timonierului mai str)ns pe trup. Tremura de emo,ie. C)nd /al intr# (n ca+in#, ea (ncepu s# se +)l+)ie. % Joshua, un prieten de al meu mi a spus c# Nehemiah i a spus s# mi cear# a:utorul i eu n am avut timp de -)ndire, aa c# am *is da, i dei nu tiam dac# (nscenarea asta o s# ,in#, nu m am putut -)ndi la nimic altceva2 i2 mi vine s# mor de ruine; % !ar". 5prete te. Ai salvat dou# sute de +#r+a,i, $emei i copii din sclavie. Iar mie mi ai salvat via,a. Eti uluitor de cura:oas# i ,i mer-e mintea -ro*av. Ar tre+ui s# $ii m)ndr#, nu s# ,i $ie ruine. % !ul,umesc, /al. Nu tia ce s# spun# sau ce s# $ac#. i privea picioarele -oale, (ncurcat#. /al $#cu un pas (nainte, oprindu se (n $a,a ei. C)nd vor+i, vocea ei tremura. % Am at)tea s# ,i spun, !ar", sunt at)tea lucruri de e'plicat2 5h, la nai+a, am $ost aa un prost. Nu tiu de unde s# (ncep. !ar" sim,i c# o s# spun# ceva ce dorise prea mult s# aud#, ca s# poat# $i adev#rat. i ridic# privirea spre el. Era adev#rat. 5 iu+ea. &urerea (ntip#rit# pe $a,a lui era durerea pe care o sim,ea $iindc# o $#cuse s# su$ere. &orin,a $ier+inte din ochii lui era tot una cu dorin,a ei. % /al, spuse ea. 7i (i (ntinse m)na. &up# o clip# era (n +ra,ele lui i tremurul trecuse. Apoi2 dup# ce $arsa cu motenitoarea din Charleston $usese e'plicat# i ne(n,ele-erea (n le-#tur# cu 1$ata lui Rose JacGson0 iertat#2 i !arie >aveau (n:urat# pentru c# nu i spusese lui /al c# !ar" venise atunci c)nd o chemase2 ncetar# discu,ia i se s#rutar#. 8iindc# nu se mai putur# a+,ine i cuvintele nu puteau e'prima adecvat ceea ce sim,eau. Era un s#rut tandru, pasionant, plin de dorin,#. Apoi, /al lu# $a,a lui !ar" (n m)ini i o privi cu mirare. % Eti, dincolo de orice m#sur#, o per$ec,iune total#, complet#. Tu, marea mea dra-oste, ai -ustul m)nc#rii mele $avorite, a $asolei roii cu ore*. >AANIAPPE. 8asole roie cu ore* ]Pentru ase persoane^ E livr#PE $asole pitic# roie uscat#3 J s$erturi de -alonPJ de ap# rece3 E os de :am+on sau unc# a$umat# cu carne sau $elii -roase de unc# sau :am+on crud, t#iat (n cu+uri3 _ livr# ]V,JJR G-^ c)rnat t#iat (n $elii -roase3 E le-#tur# de ceap# verde, inclusiv co*ile ver*i3 E ardei -ras3 J tulpini ,elin#3 O cepe m#rime medie3 !ult cim+ru3 P $run*e de da$in3 Ardei rou sau condimente3 .are3 Piper3 5re* al+ ]se adau-# mai t)r*iu^.

E. .p#la,i $asolea (n dou# ape. nl#tura,i +oa+ele care nu arat# +ine. Pune,i o (ntr o oal# de cinci Gilo-rame. J. Ad#u-a,i apa, :am+onul i c)rnatul. Fine,i oala neacoperit# pe ara-a*, la $lac#r# medie. C)nd $asolea s a (m+i+at cu ap# i s a (nc#l*it, t#ia,i i ad#u-a,i cepele ver*i, ardeiul verde, ,elina i ceapa. Apoi cim+rul i $run*ele de da$in. O. C)nd amestecul $ier+e, reduce,i $lac#ra i acoperi,i oala. Timp de trei ore amesteca,i la $iecare JV OV minute. Apoi, cu o lin-ur# de lemn, strivi,i cam un s$ert din +oa+ele de $asole de pere,ii vasului. &ac# nu se pasea*# uor, mai (ncerca,i dup# (nc# o :um#tate de or#. P. >a patru*eci de minute dup# ce s a pasat $asolea, -usta,i i ad#u-a,i ardeiul iute sau condimentele. ]Nu pune,i prea multe condimente3 m)ncarea tre+uie s# $ie delicioas#, dar su+til par$umat#^. !ai $ier+e,i (nc# o :um#tate de or#, timp (n care pre-#ti,i ore*ul. Q. Pune,i cu polonicul $asolea i sosul pe deasupra ore*ului i servi,i. E -reu de cre*ut, dar toate ve-etalele $ier+ at)ta (nc)t nu se mai distin-. 8asolea pasat# (n-roa# sosul, p)n# ce a:un-e de consisten,a unei sm)nt)ni. Rece, dup# ce a stat o noapte (n $ri-ider, e (nc# i mai par$umat#. Autoarea (i cere scu*e $a,# de istorici i de iu+itorii Ne@ 5rleans ului pentru c# a ad#u-at epidemia de $e+r# -al+en#, care (n carte are loc (n anul EUQE, la cele reale care au decimat oraul (n EUOJ i EUQO.

.8R7IT
E ni--er 9 ne-ru ]en-l. am.^ 9 apelativ peiorativ. J Rose 9 tranda$ir ]en-l^. O Na su$$it 9 a:un-e ]$r.^ P !ademoiselle 9 domnioar# ]$r.^ Q !a pauvre petite 9 +iata mea micu,# ]$r.^ R casGet 9 casSuette ]$r.^ 9 caset# l#cuit# pentru +i:uterii, scrisori3 9 casGet ](n en-l. american#^ 9 sicriu. T +ei-net 9 pr#:itur# speci$ic# locului, servit# cald#, un $el de -o-oa#. U Parler $ranYais 9 .# vor+im $ran,u*ete ]$r.^. W !oi 9 Eu ]$r.^. EV !erYi 9 !ul,umesc ]$r.^. EE !onsieur domnul ]$r.^. EJ +on:our 9 +un# *iua ]$r.^. EO lim+i de pisic# 9 $ursecuri (n $orm# de lim+# de pisic#. EP Papa 9 tat# ]$r.^ EQ !aman 9 mam# ]$r.^ ER L la parisienne 9 ca o pari*ianc#. ET en -arde, mon ami 9 p#*ete te, prietene ]$r.^. EU >a-niape 9 dar o$erit de un ne-u,#tor sau v)n*#tor drept mul,umire c# ai cump#rat de la el. EW au revoir 9 la revedere ]$r.^. JV mes homma-es 9 oma-iile meie ]$r.^. JE !ademoiselle 9 &omnioar# ]$r.^.

JJ plaYa-e 9 plasare ]$r.^. JOplaYees 9 plasate ]$r.^. JP Suadroon 9 sclav# eli+erat# ce urmea*# s# devin# concu+ina unui al+ +o-at. JQ $aro 9 :oc de c#r,i. JR!on &ieu 9 &umne*eul meu ]$r.^. JT Au revoir, mademoiselle 9 >a revedere, domnioar# ]$r.^. JU <ron*e John 9 John cel de +ron* ]en-l.^. JW sittin- 9 stat pe scaun ]en-l.^. OV standin- 9 stat (n picioare ]en-l.^. OE sitandin- 9 :oc de cuvinte (ntre sittin- 9 stat :os i standin- 9 stat (n picioare ]en-l.^. OJ Je suis la tienne 9 .(nt a ta ]$r.^. OO !iercurea de Cenu# 9 Con$orm o+iceiului, (n aceast# *i toat# lumea din Ne@ 5rleans (i $#cea pe $runte o cruce de cenu#. OP <onsoir 9 <un# seara ]$r.^. OQ !aman 9 !am# ]$r.^. OR Re-ele soare este supranumele lui >ouis ]>udovic^ al Cl/ lea ]n.ed.^. OT Pour prendre con-e 9 ca s# ne lu#m concediu ]$r.^ OU To taGe leave 9 ca s# ne lu#m concediu ]en-l.^ OW cherie 9 dra-# ]$r.^. PV <an:o 9 instrument mu*ical al ne-rilor americani PE >ivr# 9 V,PQO IPJ .$ert de -alon 9 E,EOR l.

S-ar putea să vă placă și