Sunteți pe pagina 1din 13

Studiul aerrii apelor

E3. STUDIUL AERRII APELOR


E3.1 OBIECTIVELE EXPERIMENTELOR Experimentele au urmtoarele obiective: - s permit studierea fenomenului de aerare a apelor (mai precis, fenomenul de transfer a oxigenului din aerul atmosferic n ap) care este de fapt un fenomen de transfer a unui gaz ntrun lichid. cest fenomen are n natur o importan! esen!ial at"t pentru existen!a faunei #i florei acvatice, c"t #i pentru men!inerea bunei calit!i a apelor naturale prin autoepurare (care este un proces natural n care rolul esen!ial este de!inut de un complex de bacterii aerobe #i microorganisme acvatice). erarea n condi!ii artificiale a apelor face posibil eliminarea ncrcrii organice a acestora prin epurare biologic$ - studierea transferului de oxigen n ap natural se va face prin mai multe experimente practice, utiliz"nd aeratorul din dotarea standului de laborator$ - n timpul experimentelor se vor pune n eviden! influen!ele principalilor factori de impact asupra fenomenului de transfer a oxigenului n ap, #i anume: agitarea apei din aerator, debitul de aer pentru aerare, natura ncrcrii poluante a apei uzate, nlimea coloanei de ap din aerator #i tipul constructiv de difuzor pentru aerare. %n acest scop se vor efectua msurtori ale mrimilor caracteristice fenomenului de aerare a apelor #i anume: capacitatea de oxigenare a apei #i coeficientul de absorbie, n situa!ia n care factorii de impact variaz ntre anumite limite$ pe baza msurtorilor efectuate se vor ridica curbe specifice procesului de aerare. E3.2 ASPECTE TEORETICE %n epurarea apelor uzate, pentru anumite tratamente specifice, prezint importan! practic procesele de transfer n&din ape a unor componen!i gazo#i (introducerea oxigenului atmosferic n ape, scoaterea bioxdului de carbon #i a hidrogenului sulfurat din ape, introducerea clorului sau a ozonului n ape, etc). 'intre acestea, tratamentul cel mai reprezentativ, utilizat pe scar larg n practic, l constituie introducerea oxigenului gazos n apa uzat, n scopul ndeprtrii impurit!ilor de natur organic sub ac!iunea unei biomase de bacterii aerobe. (xigenul provine cel mai frecvent din aerul atmosferic, caz n care procesul poart denumirea de aerare a apei. )e men!ioneaz c n loc de aer, se poate introduce #i oxigen gazos pur, dar acest tratament, mult mai costisitor se face numai n scopul oxidrii chimice a unor compu#i greu biodegradabili sau minerali, sau pentru eliminarea unor compu#i gazo#i, prin acestea realiz"nduse o mbunt!ire semnificativ a calit!ii apei tratate. %n mod normal, apele uzate nu con!in oxigen gazos din cauza ncrcrii poluante cu substan!e organice. (xigenul dizolvat se gse#te n mod natural doar n apele naturale curate (nepoluate). *antit!ile normale de oxigen dizolvat n apa pur, stabilite n condi!ii de echilibru cu aerul atmosferic saturat n vapori de ap, precum #i n condi!ii standard de presiune atmosferic (+,- mm coloan de mercur), variaz n func!ie de temperatur #i sunt indicate n tabelul E../ 0+1. pele care con!in n condi!iile men!ionate anterior chiar cantit!ile de oxigen indicate n tabelul E../ se numesc ape saturate cu oxigen, cele care con!in cantit!i mai mari dec"t valorile indicate se numesc ape suprasaturate cu oxigen, iar cele care con!in cantit!i mai mici dec"t valorile indicate se numesc ape subsaturate cu oxigen. pele din bazinul hidrografic de suprafa! con!in de regul cantit!i mai mici de oxigen dizolvat dec"t limita de satura!ie, datorit con!inutului lor n substan!e organice, mai ales n apropierea centrelor populate. 2otu#i, la o anumit distan! de centrele populate, cantitatea de oxigen din ape cre#te, datorit diminurii ncrcrii cu impurit!i organice, prin fenomenul natural de autoepurare, #i n aceast situa!ie apele tind din nou s se satureze cu oxigen din aerul atmosferic. )e poate men!iona c #i apele naturale care con!in cantit!i semnificative de sruri .-

Studiul aerrii apelor dizolvate prezint limite de saturare cu oxigen mai mici dec"t cele ale apelor naturale pure. Tabelul E3.1 0+1 2emperatura 03*1 6 5 , 8 //6 /5 /, /8 666 65 6, 68 .*oncentra!ia *s de oxigen n ap la satura!ie 0mg&l1 /5,, /.,8 /.,/ /6,9 //,7 //,. /-,8 /-,5 /-,7,9 7,6 8,8 8,9 8,6 +,7 +,, 4actorul 4 de corec!ie n func!ie de temperatur /,676/,66/6 /,/97. /,/-,6 /,-9./ /,----,7998 -,76-5 -,889-,85-+ -,8/56 -,++88 -,+966 -,+69+ -,,77/ -,,+6,

*antitatea de oxigen care lipse#te unei ape pentru a atinge valoarea de saturare se nume#te deficit de oxigen. :rin cunoa#terea deficitului de oxigen din ap se poate aprecia at"t starea de impurificare a apelor naturale, c"t #i eficien!a procesului de epurare biologic din sta!iile de epurare. 'e regul, apele uzate rezultate n urma tratamentului biologic pot con!ine doar mici cantit!i de oxigen dizolvat (/ - 6 mg&l). )uprasaturarea natural cu oxigen a apelor de suprafa! este un fenomen care are loc mai ales datorit turbulen!elor excesive de curgere, dar #i prezen!ei excesive a plantelor acvatice, care n zilele nsorite consum bioxidul de carbon din ap #i elimin oxigen gazos n cadrul procesului de metabolism (de men!ionat ns, c pe timpul nop!ii are loc fenomenul invers, plantele consum"nd oxigenul din ap #i eliber"nd dioxid de carbon). pele suprasaturate cu oxigen pot cpta un caracter coroziv, atac"nd construc!iile #i instala!iile hidrotehnice din metale (o!el, plumb, zinc sau alam). :entru aerarea apei n scopul realizrii diferitelor tipuri de tratamente sunt folosite echipamente de aerare, clasificate de regul n dou mari categorii: pneumatice #i mecanice, dup modul n care acestea asigur dispersia aerului n ap n scopul crerii unei arii c"t mai mari a suprafe!ei de separare ap-aer prin care are loc transferul. ;rimea care cuantific cantitativ procesul de aerare a apei este capacitatea de oxigenare. :entru determinarea capacit!ii de oxigenare a unui sistem se folosesc dou tipuri de metode experimentale: metoda de determinare a capacit!ii de oxigenare n condi!ii stabile #i metoda de determinare a capacit!ii de oxigenare n condi!ii instabile 0+1. etoda de determinare a capacitii de oxigenare n condiii stabile se bazeaz pe realizarea unui proces biologic ntr-un bazin de aerare cu nmol activ (bioreactor), la care se men!in constan!i to!i parametrii de stare ai procesului, introduc"ndu-se permanent n bioreactor o anumit cantitate de oxigen astfel nc"t n bazin s se men!in constant nivelul oxigenului dizolvat (ntre /-6 mg&l). ceast metod este mai precis, dar #i mai greu de aplicat n practic. ./

Experimente etoda de determinare a capacitii de oxigenare n condiii instabile este o metod mult mai simplu de aplicat, #i care d rezultate av"nd o acurate!e aproximativ similar. :rincipial, metoda se bazeaz pe faptul c un anumit gaz component al unei atmosfere care se gse#te n contact cu un lichid n care gazul este solubil, se va dizolva n lichid (form"nd cu acesta o solu!ie) p"n la nivelul la care concentra!ia gazului n lichid este n echilibru cu concentra!ia gazului n atmosfer. <ivelul de echilibru este determinat de coeficientul de absorbie ! s , care reprezint valoarea concentra!iei gazului n lichid, atunci c"nd atmosfera este alctuit n ntregime din gazul considerat. )e poate demonstra c:

=s =

ln ' t/ ln ' t 6 6,.-. ( log ' t/ log ' t 6 ) = t 6 t/ t 6 t/

(E../)

n care: =s > coeficient de absorb!ie, care n astfel de experimente, se exprim conven!ional n 0h-/1$ 't/, 't6 0mg&l1 > dou valori selectate din nregistrrile deficitului de oxigen dizolvat n ap$ t/, t6 #i 0h1- momentele de timp corespunztoare atingerii deficitelor de oxigen 't/, 't6. 'eficitul 't de oxigen dizolvat n ap, la un moment dat t, se define#te ca fiind diferen!a dintre concentra!ia *s 0mg&l1 de satura!ie cu oxigen a apei, corespunztoare temperaturii la care are loc procesul n momentul de timp considerat, #i concentra!ia * t 0mg&l1 efectiv de oxigen dizolvat n ap la momentul de timp considerat. 'eci, expresia deficitului 't de oxigen dizolvat n ap este: ' t ? * s - *t (E..6)

'e fapt, se observ c dac se fac mai multe nregistrri n timp ale deficitului ' t 0mg&l1 de oxigen dizolvat n ap, mai precis a log ' t, #i se reprezint grafic punctele ob!inute ntr-un sistem de coordonate cu log 't pe ordonat #i t 0h1 pe abscis, atunci coeficientul de absorb!ie = s 0h-/1 reprezint panta dreptei trasate printre puncte, multiplicat cu constanta 6,.-.. *alculul pantei se poate face folosind reprezentarea grafic, prin alegerea a dou puncte / #i 6, pe dreapta ob!inut, corespunztor crora se exprim log 't/ #i log 't6, respectiv t/ #i t6, sau prin regresie liniar. "apacitatea de oxigenare # a unui sistem de aerare este definit ca fiind intensitatea de absorb!ie a oxigenului n timpul procesului de aerare a unei ape ini!ial complet lipsit de oxigen dizolvat, proces care se desf#oar la o anumit temperatur, ambiant. *apacitatea de oxigenare se determin cu urmtoarea rela!ie:
A = /- . = s 4 * s (/-) @

(E...)

n care: A 0g&h1 - capacitatea de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ =s 0h-/1> coeficient de absorb!ie$ 4 - factorul de corec!ie n func!ie de temperatur (vezi tabelul E../)$ *s(/-) 0mg&l1- concentra!ia e oxigen n ap la satura!ie, la temperatura de /-3* (vezi tabelul ../) @ 0l1- volumul de ap supus aerrii.

.6

Studiul aerrii apelor E3.3 APARATURA I MATERIALELE UTILIZATE - parat pentru studiul aerrii 0+1 (vezi figura E../)$ - Balan! electronic - - 9--- g$ - *ronometru$ - Aeactivi chimici$ - p de la re!eaua de alimentare urban.

Fig E3.1 )chema aparatului pentru studiul aerrii (vederi din fa! #i din spate) 0+1 /. *adrul aparatului$ 6. :icioare din cauciuc$ .. Aezervor de ap de tip :erspex (cu volumul de 65,9 litri)$ 5. )cal gradat pentru msurarea nivelului apei$ ..

Experimente 9. Aobinet de golire a rezervorului de ap$ ,. *apacul rezervorului$ +. ;otoreductorul de ac!ionare a agitatorului$ 8. gitator$ /-. )ond pentru msurarea cantit!ii de oxigen din ap #i a temperaturii apei (vezi parate .)$ //. *onduct pentru aerare$ /6. parat pentru determinarea cantit!ii de oxigen dizolvat n ap #i a temperaturii (vezi parate .)$ /.. *ablul de conexiune a sondei la aparatul pentru determinarea cantit!ii de oxigen dizolvat n ap #i temperaturii$ /5. :omp de insuflare a aerului$ /9. 4iltru de aer$ /,. tenuatorul de vibra!ii al pompei de insuflare a aerului$ /+. 'ebitmetru de aer cu gama de msurare ntre - - /6 l&min$ /8.@ariatorul de tura!ie a agitatorului$ /7. %ntreruptorul motorului de ac!ionare a agitatorului$ 6-. Aobinet de reglare a debitului de aer$ 6/. %ntreruptorul pompei de insuflare a aerului. E3.4 MODUL DE LUCRU :entru studierea aerrii apei se vor face mai multe experimente, #i anume: Experimentul 3.1 Studiul transferului de oxigen n condiii instabile 0+1

Fig E3.2 )chema de lucru pentru experimentul ../ 0+1 - se prepar urmtoarele solu!ii: C solu!ie de sulfit de sodiu (<a6)(.) cu concentra!ie de /-D prin dizolvarea a /-- g de sare ntr-un litru de ap distilat$ C solu!ie de clorur de cobalt (*o*E6F,G6() cu concentra!ie de /D prin dizolvarea a /- g de sare ntr-un litru de ap distilat (clorura de cobalt este un catalizator pentru reac!ia dintre sulfitul de sodiu #i oxigen)$

.5

Studiul aerrii apelor - se umple vasul cu ap de la re!eaua de alimentare p"n la un nivel convenabil (n mod normal se va folosi un volum de 6- litri, valoare care ns poate varia n cazul altor experimente)$ - se a#eaz difuzorul de aerare #i sonda pentru msurarea cantit!ii de oxigen din ap #i a temperaturii n pozi!ii corespunztoare astfel: difuzorul de aerare se va pozi!iona astfel nc"t curentul de bule de aer ob!inut s nu fie orientat direct ctre sonda pentru msurarea cantit!ii de oxigen #i a temperaturii, pentru c n caz contrar se vor ob!ine indica!ii false ale aparatului pentru determinarea cantit!ii de oxigen dizolvat n ap$ sonda pentru msurarea cantit!ii de oxigen din ap #i a temperaturii se va pozi!iona #i fixa n pozi!ie vertical astfel nc"t inelul argintiu de pe corpul sondei s fie complet scufundat n lichid$ - se porne#te agitatorul la o tura!ie moderat #i se adaug /,9 ml solu!ie de sulfit #i -,9 ml solu!ie de clorur de cobalt pentru fiecare litru de ap din vas (aceste cantit!i ar trebui s fie suficiente pentru deoxigenarea apei)$ se cite#te pe displaH-ul aparatului pentru determinarea cantit!ii de oxigen dizolvat n ap valoarea concentra!iei oxigenului dizolvat, valoare care trebuie s fie mai mic de /-D din valoarea concentra!iei de satura!ie$ dac acest lucru nu se nt"mpl, se mai poate aduga c"te o mic cantitate din cele dou solu!ii indicate anterior pentru a aduce nivelul oxigenului dizolvat mai aproape de zero$ - se porne#te pompa de insuflare a aerului #i se aIusteaz debitul aerului pentru aerare la o valoare corespunztoare, de exemplu 9 l&min$ - se porne#te agitatorul #i se reglez tura!ia sa la cea mai mic valoare la care con!inutul vasului este amestecat corespunztor$ - dup ce debitul de aerare s-a stabilizat la valoarea impus, se vor face nregistrri ale nivelului de oxigen dizolvat la intervale de . min (-,-9 h), p"n c"nd nivelul oxigenului dizolvat se apropie de valoarea de satura!ie$ aceast opera!ie poate dura ntre /--.- min, n func!ie de condi!iile n care se desf#oar experimentul$ - la fiecare nregistrare a nivelului de oxigen se va men!iona #i valoarea temperaturii apei, deoarece n calculele ulterioare va fi necesar valoarea medie a temperaturii din timpul desf#urrii experimentului$ - se vor determina prin calcul valorile coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant dup procedura prezentat n capitolul E..6$ Experimentul 3.$ %eterminarea efectului intensitii de amestecare a apei asupra coeficientului de absorbie !s &i a capacitii de oxigenare # 0+1

Fig E3.3 )chema de lucru pentru experimentul ..6 0+1 .9

Experimente - se procedeaz exact cum a fost indicat la experimentul ../ #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant, dup procedura prezentat n capitolul E..6 pentru valoarea corespunztoare minim a tura!iei agitatorului$ - se repet experimentul pentru o tura!ie medie a agitatorului #i se vor determina #i n acest caz valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - se repet experimentul pentru o tura!ie mare a agitatorului #i se vor determina de asemenea valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - pe baza valorilor determinate ale coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant se va comenta care este efectul intensit!ii de amestecare a apei asupra procesului de aerare #i se va ridica grafic curba de varia!ie a capacit!ii A de oxigenare a apei n func!ie de viteza de amestecare a apei. Experimentul 3.3 %eterminarea efectului variaiei debitului de aer pentru aerare asupra coeficientului de absorbie !s &i a capacitii de oxigenare # 0+1

Fig E3.4. )chema de lucru pentru experimentul ... 0+1 - se procedeaz exact cum a fost indicat la experimentul ../, #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant dup procedura prezentat n capitolul E..6 pentru valoarea corespunztoare minim a tura!iei agitatorului$ - se repet experimentul pentru o valoare a debitului de aerare de 8 l&min #i se vor determina #i n acest caz valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - se repet experimentul pentru o valoare a debitului de aerare de /6 l&min #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - pe baza valorilor determinate ale coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant se va comenta care este efectul varia!iei debitului de .,

Studiul aerrii apelor aer asupra procesului de aerare (mai ales din punctul de vedere al valorii perioadei de timp dup care se aIunge la satura!ia apei cu oxigen) #i se va ridica grafic curba de varia!ie a capacit!ii A de oxigenare a apei n func!ie de debitul de aer pentru aerarea apei. Experimentul 3.' %eterminarea efectului naturii ncrcrii poluante a apei asupra coeficientului de absorbie !s &i a capacitii de oxigenare # 0+1

Fig E3.5 )chema de lucru pentru experimentul ..5 0+1 - se procedeaz exact cum a fost indicat la experimentul ../, numai c n vasul standului se introduce ap uzat urban (de canalizare), #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant dup procedura prezentat n capitolul E..6 pentru valoarea corespunztoare minim a tura!iei agitatorului$ - se repet experimentul introduc"ndu-se n vasul standului o solu!ie de detergent sintetic #i se vor determina #i n acest caz valorile coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - se repet din nou experimentul, de data aceasta introduc"ndu-se n vasul standului o solu!ie de clorur de sodiu (sare de buctrie) #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - pe baza valorilor determinate ale coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant se va comenta care este efectul naturii ncrcrii poluante a apei asupra procesului de aerare, mai ales modul n care restric!ioneaz ncrcarea poluant de diverse naturi procesul de aerare. Experimentul 3.( %eterminarea efectului construciei diferitelor tipuri de difuzoare pentru aerare asupra coeficientului de absorbie !s &i a capacitii de oxigenare # 0+1 - se procedeaz exact cum a fost indicat la experimentul ../ #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant dup procedura prezentat n capitolul E..6 pentru valoarea corespunztoare minim a tura!iei agitatorului, cu men!iunea c n timpul experimentului aerarea se face cu un difuzor simplu de aerare din material poros (de altfel la toate experimentele anterioare s-a folosit acest tip de difuzor)$

.+

Experimente - se repet experimentul, nlocuindu-se difuzorul simplu de aerare din material poros cu un difuzor triplu de aerare din material poros #i se vor determina #i n acest caz valorile coeficientului de absorb!ie =s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ - se repet nc o dat experimentul, de data aceasta utiliz"ndu-se un difuzor de aerare de tip !eav perforat #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$

Fig E3.6 )chema de lucru pentru experimentul ..9 0+1 - pe baza valorilor determinate ale coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant se va comenta care este efectul varia!iei tipului constructiv de difuzor de aerare asupra procesului de aerare (mai ales se vor observa dimensiunile bulelor de aer #i cantitatea acestora pentru fiecare tip constructiv de difuzor n parte). Experimentul 3.) %eterminarea efectului ad*ncimii apei asupra coeficientului de absorbie !s &i a capacitii de oxigenare # 0+1

Fig E3. )chema de lucru pentru experimentul .., 0+1 - se procedeaz exact cum a fost indicat la experimentul ../, nl!imea coloanei de ap din vasul standului fiind de .-- mm, #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie = s #i .8

Studiul aerrii apelor a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant dup procedura prezentat n capitolul E..6 pentru valoarea corespunztoare minim a tura!iei agitatorului$ - se repet experimentul pentru o nl!ime a coloanei de ap din vasul standului de 6-mm #i se vor determina #i n acest caz valorile coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ se va acorda o aten!ie special pozi!ionrii corecte a difuzorul de aerare #i a sondei pentru msurarea cantit!ii de oxigen din ap #i a temperaturii (a#a cum s-a indicat la experimentul ../)$ - se repet nc o dat experimentul pentru o nl!ime a coloanei de ap din vasul standului de /-- mm #i se vor determina valorile coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant$ de asemenea se va acorda o aten!ie special pozi!ionrii corecte a difuzorului de aerare #i a sondei pentru msurarea cantit!ii de oxigen din ap #i a temperaturii (a#a cum s-a indicat la experimentul ../)$ - pe baza valorilor determinate ale coeficientului de absorb!ie = s #i a capacit!ii A de oxigenare a apei la temperatura ambiant se va comenta care este efectul nl!imii apei din aerator asupra procesului de aerare #i se va ridica grafic curba de varia!ie a capacit!ii A de oxigenare a apei n func!ie de nl!imea apei din vasul de aerare. E3.5 !NRE"ISTRAREA I PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE %nregistrarea at"t a datelor experimentale, c"t #i a celor calculate, se va face n urmtoarele tabele, pe baza crora se ridic curbele de varia!ie indicate: Tabelul E3.$
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ?

=s ?

A?

Tabelul E3.3
2ura!ie mic a agitatorului
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -

=s ? 2ura!ie medie a agitatorului


-,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp 0h1 -

=s ? 2ura!ie mare a agitatorului


-,-,/ -,/ -,6 -,6 -,. -,.

A?
-,5 -,5 -,9

.7

Experimente
9 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't 9 9 9 9

:anta ?

=s ?

A?

Tabelul E3.'
'ebitul de aerare: 9 l&min
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9

=s ? 'ebitul de aerare: 8 l&min


-,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -

=s ? 'ebitul de aerare: /6 l&min


-,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?

=s ?

A?

Tabelul E3.(
p uzat urban (din canalizare)
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 -

=s ? )olu!ie de detergen!i sintetici


-,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

5-

Studiul aerrii apelor


't 0mg&l1 log 't

:anta ?
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -

=s ? )olu!ie de clorur de sodiu


-,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?

=s ?

A?

Tabelul E3.)
'ifuzorul simplu de aerare din material poros
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ? =s ? 'ifuzorul triplu de aerare din material poros


2imp0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -

=s ? 'ifuzorul de aerare din !eav perforat


-,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?

=s ?

A?

Tabelul E3.+
%nl!imea apei n vasul de aerare de .-- mm
2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ? =s ? %nl!imea apei n vasul de aerare de 6-- mm

A?

5/

Experimente
2imp0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9 -,5 -,5 9 -,9

:anta ? =s ? %nl!imea apei n vasul de aerare de /-- mm


2imp 0h1 2emperatur 03*1 *s 0mg&l1 *t 0mg&l1 't 0mg&l1 log 't -,9 -,/ -,/ 9 -,6 -,6 9 -,. -,. 9

A?
-,5 -,5 9 -,9

:anta ?

=s ?

A?

56