Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE ANATOMIE! A. 1. alcatuirea neuronala a nervului spinal 2. componentele sensitive ale nervului spinal 3. componentele somato sen!

itive ale nervului spinal ". componentele viscero sen!itive ale nervului spinal #. componentele motorii ale nervului spinal $. componentele somato motorii ale nervului spinal %. componentele viscero motorii ale nervului spinal &. ra'acinile nervului spinal ( alcatuire neuronala ). ra'acina anterioara a nervului spinal ( alcatuire neuronala 1*. ra'acina posterioara a nervului spinal ( alcatuire neuronala 11. +an+lionul spinal ( populatii neuronale 12. a,onii cu -unctie 'en'ritica 13. a,onul cu -unctie a,onica 1". coarnele anterioare ale ma'uvei ( populatii neuronale 1#. coarnele anterioare ale ma'uvei ( a-erente si e-erente 1$. coarnele posterioare ale ma'uvei ( populatii neuronale 1%. coarnele posterioare ale ma'uvei ( a-erente si e-erente 1&. !ona ve+etativa me'ulara ( coarnele laterale si !ona comisurala 1). su.stanta cenurie componenta viscero motorie/ a-erente si e-erente pentru neuronii visceromotori 2*. su.stanta cenusie ( componenta viscerosen!itiva 21. re-le,e me'ulare 22. re-le,e me'ulare somatic 23. re-le,ul miotatic 2". neuroni 'e asociatie 2#. re-le,e me'ulare visceral 2$. re-le,e me'ulare incrucisate 0viscerosomatic si somatovisceral1 2%. componentele mor-olo+ice si -unctionale ale arcului re-le, me'ular 2&. +an+lionii sistemului nervos peri-eric 2). +an+lionii sen!itivi 0spinali si cranieni1 3*. +an+lionii sen!itivi ai nervilor cranieni 31. +an+lionii sen!itivi spinali 32. +an+lionii visceromotori

33. +an+lionii visceromotori simpatici 3". +an+lionii visceromotori parasimpatici 3#. neuron visceromotor post+an+lionar ( locali!are/ a-erente si e-erente 3$. trunc2iul nervului spinal ( alcatuire neuronala/ locali!are/ ramuri 3%. ramurile trunc2iului nervului spinal ( alcatuire neuronala 3&. ramurile anterioare ale nervului spinal 3). ramurile posterioare ale nervului spinal "*. comunicanta al.a si cea cenusie "1. nucleii ec2ivalenti ai trunc2iului cere.ral "2. coloana -rontala 'e nuclei "3. coloana motorie 'e nuclei "". coloana sen!itiva 'e nuclei "#. coloana somitica 'e nuclei "$. coloana 'e arc .rac2ial B. 1. nervii intercostali 2. ple,ul cervical 3. ramurile musculare ale ple,ului cervical ". ansa cervicala pro-un'a #. ansa cervical super-icial $. inervatia musc2ilor in-ra2ioi'ieni %. ramurile cutanate ale ple,ului cervical &. alcatuirea neuronala a ramurilor cutantate ). nervul -renic 1*. nervul cutanat 11. nervii musculari 12. nervul musculo cutanat 13. ple,ul .ra2ial 1". alcatuirea ple,ului .ra2ial 1#. alcatuirea portiunii supraclaviculare3cervicale a ple,ului .ra2ial 1$. -ormarea ple,ului .ra2ial in-raclavicular3a,ilar 1%. ramuri colaterale ale ple,ului .ra2ial 1&. ramuri colaterale cervicale ale ple,ului .ra2ial 1). alcatuirea neuronala a ramurilor colaterale 2*. ramurile a,ilare 21. -asciculele pl,ului .ra2ial 22. ramurile terminale ale ple,ului .ra2ial 23. nervul musculocutanat 2". nervul me'ian

2#. nervii cutanat .ra2ial si ante.ra2ial 2$. nervul intercosto.ra2ial 2%. nervul ulnar 2&. nervul a,ilar 2). nervul ra'ial 3*. inervatia cutanata a mem.rului superior 31. inervatia cutanata a .ratului 32. inervatia cutanata a ante.ratului 33. inervatia cutanata a mainii 3". a,ila 3#. peretii a,ilei 3$. a,ila ( continut 3%. vasele a,ilei ( artera/ vena/ lim-atic 3&. nervii a,ilei 3). comunicari ale a,ilei ( patrulaterul si tri+onul "*. artera a,ilara ( ori+ine/ traiect/ raporturi "1. ramurile colaterale ale arterei a,ilare "2. lom-ono'ulii a,ilari "3. .ratul "". -ascia si septurile .ra2iale "#. lo4a .ra2iala anterioara "$. lo4a .ra2iala posterioara "%. comunicari ale lo4elor "&. artera .ra2iala "). ramurile arterei .ra2iale #*. venele .ratului #1. venele super-iciale ale .ratului ( ce-alica si .asilica #2. lim-aticele .ratului #3. anastomo!ele #". reteaua arteriala a colului 2umeral ##. reteaua arteriala a cotului #$. ante.rat ( lo4a anterioara #%. artera ra'ial #&. artera ra'iala ramuri #). artera ulnara $*. artera ulnara ramuri $1. reteaua arterial a carpului $2. arterele mainii ( arca'a palmara super-iciala si cea pro-un'a

$3. venele mem.rului superior $". lim-aticele mem.rului superior

S-ar putea să vă placă și