Sunteți pe pagina 1din 1

Tatl nostru

a tl nos tru, Ca re le eti n ce - ruri, sfin


ea sc se nu me le Tu, vi e m p r i a Ta, fa c -se
vo ia Ta, pre cum n cer i pe p mnt. Pi nea noas tr
cea de toa te zi le le d -ne -o no u a as tzi, i ne
iar t no u gre a le le noa as tre, pre cum i noi ie er
tm gre i i lor no o tri. i nu ne du ce pe noi n is
pi t, i ne iz b ve te de cel vi clean.

de Irom. Ghelasie Ivan dup o
versiune muzical veche