Sunteți pe pagina 1din 2

GRIL DE NOTARE LA MATEMATIC

DAC SE PROPUNE O PROBLEM , NOTAREA ESTE URMTOAREA : 0= insuficient (I)- lipsete chiar i ncercarea de a rezolva problema propus . 1= suficient ( )-ncercarea de a rezolva problema e!ist dar are "reeli mari # $= bine (%)-rezolvarea problemei este bun dar are i unele lipsuri ## &= foarte bine ('%)-rezolvarea problemei este corect ###

(unci)i i ve)i avea rezultate ###

(odul de notare pentru activitatea din clas


*precierea 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 $ 0 % I I I I I I I I I I *precierea $ 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 $ $ $ $ $ & % % % % % '% I I I I *precierea & 0 1 $ 1 1 & $ $ & & $ $ & & $ & '% % % '% '% % % '% '% % '% % I

ucces ## #
+,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* +,-* & . / / / 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3

aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie

ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri aprecie ri

1 $ $ & % % '%

& $ & &

'% % '% '%

& & & &

'% '% '% '%

+,-* +,-* +,-* +,-*

3 3 10 10

DAC SE PROPUNE UN SET DE TREI EXERCIII , NOTAREA ESTE URMTOAREA : 0= insuficient (I)- nu este rezolvat nici unul din cele trei e!erci)ii. 1= suficient ( )-este rezolvat doar exerciiul 1 sau doar exerciiul 2 # $= bine (%)-este rezolvat exerciiul 1+exerciiul 2 sau numai exerciiul 3 ## &= foarte bine ('%)-sunt rezolvate oa e rei exerciiile ###

!ro"# $elc%o& G'eor('e Ioan