Sunteți pe pagina 1din 1
res d'e . intre1835 ;i 1842,predi,reorganizeuLnstifit] t Pictor - uoluntar, susceptibilsi impetuos,Ingres i;i
res
d'e
. intre1835 ;i
1842,predi,reorganizeuLnstifit] t
Pictor - uoluntar, susceptibilsi impetuos,Ingres i;i afirmn.talzntul
sclaua (1839,Cambridge[uass.1) giBoalaluiAntio
'!?t.in
opera lu.i.
d)rrnn
o, 9i colorist.'Degi ipoca'tn care
111a;t."
k^.def'n.ire('it!t':tii
ir;"*f"t
clasicismuluL, t'r,grrt contribuie
erprimaesenlat'iinyet ;t
pn!Iltostrea
intorsla Paris,lasdo mdrturieinegalablldespre p
Orhians (1842,colecgieparticularl),Contesade I
Baroana Janns d'eRotbscbild (1848,colecliepa
.
romaitisruului prin uoinyadea
a
peteloi de culoare"a;trrorti
relief
ftrd
Washington,N.G.;1852-1856,Londra)Seclsdto
arabescului abstract ;i
(portrettzatlin1859,Winterthur,MuzeulO.Reinhar
oroo*rotayia greco-romand saugoticd.a
Di.ncolodesubiect,dincolo'rI"
.
Gloriaii aducecomenzidecorativemonumen
erioadei in
careesteinfluenlat de arta t'ibndu', de drapajele unui
(1542-1849,casteluldinDampierre,netetminare)
;
A
a
orientalism
imaginai,
artistul
exceleazd' tn
redarea tactik
cartoanedevitralii.Picteau;ildeasemeneatablourireli
linie
m'aie,riilo, 9i
iiftyi;eazd senzualitatea nudului prin*-o
IoanadArc la incoronarealui Carolal vll-lea (1
VenusAnadyomen'e ( 1848,Chantilly\:Izuorul (185
curbd., cuasiabstractd'
Paris) UltimasapAnzdebogati,Iisastn miilocul da
estein stil ,,saint-sulpician".
uir
lmpunitorgiincoronatdesucces @utoportret h
PARCURSBIOGRAFIC
Cambridge[Mass.], F.A.M.),Ingresseafli la origine
M-lea. Formezi;i inspirimaimultdedouisuted
ffe cueH.Lehmann,E.Amaury-Duval,H. 9i P.Flan
Bravo.Ingres ]ntfluentpazd. simbolismul,stilulArtNow
*Mati
guin,Renoir,apoi,in secolulD(,peaceeaalui
art-ului.Unmuzeuii esteconsacratla Montauban'
DEMERS $I CARACTERTSTICI PICTIJ
Ingresigi extragesubiecteledin istoriaveche,med
(Homer, Dante
)dinBiblie;imitologie.Pictvuim
pe pinzedetoateformatele.
Principaliisli comanditarisunt burgheziiRiliEre
(doamna deSennonnes ;i
ducelede Oddans)si en
francezqiguvernatorulRomei.
LaParis,elseformeazipelingi David,careil faces
*van
si flamanzi,seintereseazlde artalui
Eyck,dea
$coala dinFontainebleau ;i depictoriclasicicaPh.de
Roma,descoperdoperaflorentinului *Masaccio, mor
mane,madonelesifrescelelui Rafael,manierismulto
*Giotto. {rtisrl
Admirledificiilebizantine,frescelelui
cumodelevii.
UNMAREMAESTRU
a
Ingresse bucurddenotorietatein timpulvietii:ace
niciodatd,chiardacdaftasaasuscitatcriticisauadmird
a
Nicineoclasic,niciacademist,darferventapdritorald
inacelasitimpclasic,romanticsirealist
a
Ingresinoveazd prinimaginaliasaorientalizantisi prin
dinEvulmediusi Renastere(Moaftealui LeonardodaV
a
Artasasebazeazd pe linie;subliazdcorpurilefenxil
intensd putereexpresivdgi marcheazdcaracterulindiriJ
Asociazd principiuladevdruluicudesenul,realulcuidee
a
Pentrua-gielaboratablourile,Ingreseboseazd pehil
subiectul:,,Desenali multdvremeinaintede a visasi
elevilor.Dupdo lungdfazddedocumentaresidennturz
detaliilor,picteazdrapid.Uneori,isi reiatablouriledu@m
Pentruoortreteleantice,deseneazeunmodelas€me
imbrlcasaudrapain materialereale.
a
193
192